niedodma

Niedodma płuc - objawy, etiologia, diagnostyka

Niedodma płuc - objawy, etiologia, diagnostyka

Czy jakieś lekarstwa pomogą na uporczywy kaszel? Na podstawie RTG stwierdzono niedodmę. Czy to coś poważnego i dlatego cały czas pokasłuję, jestem już tym kaszlem wykończona, a pulmonolog przyjmie dopiero w przyszłym roku. Co robić, leki przeciwkaszlowe nie pomagają.

Rządzący, czy Wam nie śni się Wasza starość? Listy osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Jakim prawem uważacie się za prorodzinnych, skoro starych ludzi niepełnosprawnych i ich opiekunów macie za odpad społeczny?

Rak płuca - rokowania

Jak długo można przeżyć z rakiem płuc? Jakie są rokowania?

To nie koronawirus zabija. Zakażonych zabija ich układ odpornościowy. Odpowiadamy na najważniejsze pytania o COVID-19

To nie koronawirus zabija. Zakażonych zabija ich układ odpornościowy. Odpowiadamy na najważniejsze pytania o COVID-19

ten koktajl zapalny wylewa się do tkanki śródmiąższowej płuc, a następnie uszkadza pęcherzyki płucne, które się zapadają. Powstaje tzw. niedodma. Można ją zobaczyć na zdjęciach radiologicznych lub w tomografii komputerowej - całe obszary płuc są „białe”. Zajęte procesem zapalnym fragmenty

Jak zaufać lekarzowi? - list

serca, hipoplazję i całkowitą niedodmę płuc, artrogrypozę w obrębie stawów skokowych i łokciowych ze stopami końsko-szpotawymi, rozszczep podniebienia, skośnogłowie, nisko osadzone małżowiny uszne nadmiernie rozwinięte, asymetrię półkul mózgowych z krwiakiem podpajęczynowym, ogniska krwiotwórcze wątroby

Leksykon trudnych wyrazów medycznych

, niedodmę, zaburzenia neurologiczne) lub zapobiegać objawom zależnym od guza nowotworowego (perforacje, niedrożność, złamania kości). W radioterapii mogą pojawić się efekty uboczne. Dzielimy je na wczesne - jak zaburzenia funkcji szpiku kostnego, popromienne zapalenie skóry i błon

niedodma

Niedodma (łac. atelectasis) - bezpowietrzność miąższu płucnego spowodowana zamknięciem oskrzela doprowadzającego powietrze do określonego obszaru miąższu płucnego lub uciskiem (niedodma z ucisku) będącym skutkiem obecności płynu w jamie opłucnowej lub innej zmiany uciskającej na miąższ płucny.Wyróżniamy 4 typy niedodmy:
resorbcyjna,
kompresyjna,
retrakcyjna,
uogólniona (rozsiana)

więcej o niedodma na pl.wikipedia.org