kolektywizacja

Andrzej Wielowieyski

Opowieść-dokument o złożonych losach powojennych partyzantów, pamiętniki z lat 1945-46 oraz opowieść o buncie wsi Okół przeciw kolektywizacji. Polecamy książki

Opowieść-dokument o złożonych losach powojennych partyzantów, pamiętniki z lat 1945-46 oraz opowieść o buncie wsi Okół przeciw kolektywizacji. Polecamy książki

Do ubiegłorocznej Nagrody Historycznej im. Kazimierza Moczarskiego zgłoszono m.in. trzy książki, które uzyskały pozytywne oceny, ale nie doszły do finału. Jako członek kapituły chciałbym jednak zwrócić na nie uwagę czytelników.

Hajda na gryfickich kułaków

W 1951 r., w apogeum kolektywizacji wsi, w powiecie gryfickim aktywiści Związku Młodzieży Polskiej napadali na chłopów, demolowali im obejścia i często biciem starali się ich zmusić do oddania plonów. Takie rzeczy działy się zresztą nie tylko w Gryficach.

Rosja. Muzeum Pawlika Morozowa bez ideologii

Podupadające muzeum Pawlika Morozowa, który wydał NKWD rodziców kułaków i przez lata stawiany był za wzór młodzieży radzieckiej, zostanie przerobione na muzeum kolektywizacji wsi i represji stalinowskich

Wielki Głód w Ukrainie. Najstraszniejszym psem Stalina był Polak Stanisław Kosior

Wielki Głód w Ukrainie. Najstraszniejszym psem Stalina był Polak Stanisław Kosior

do kolektywizacji. Wiemy też, że promował kino, to dzięki niemu na Syberii zaczęto kręcić filmy. Zachowały się jego charakterystyki, pisano, że był „malutki, prawie karlego wzrostu, pulchny, o nieproporcjonalnie dużej, łysej głowie". W książce „Trocki" Dmitrija Wołkogonowa

Timothy Snyder: Putin chce zagłodzić świat, by wygrać w Europie

Timothy Snyder: Putin chce zagłodzić świat, by wygrać w Europie

;Stalin chciał eksploatować czarnoziemy Ukrainy, by zbudować przemysł w Związku Radzieckim. Jednak kolektywizacja w rolnictwie spowodowała śmierć ok. czterech milionów osób w Ukrainie. Warto przypomnieć, że gdy ludzie [w Ukrainie] zaczęli masowo umierać, Stalin odpowiedzialnością obciążał ich samych

"Financial Times": Rosja celowo głodzi Ukraińców. Przypomina im Hołodomor

"Financial Times": Rosja celowo głodzi Ukraińców. Przypomina im Hołodomor

;zorganizować w Ługańsku Hołodomor, nie ma co do tego wątpliwości". Bombardowanie i konfiskowanie ziarna na terenach kontrolowanych przez rosyjskie wojska budzi ponure wspomnienia z lat 30., kiedy sowieci, w ramach przymusowej kolektywizacji rolnictwa, konfiskowali ziarna i plony, co sprawiło, że kilka

Władysław Gomułka. Polski patriota, komunistyczny autokrata czy człowiek, który się zagubił?

Władysław Gomułka. Polski patriota, komunistyczny autokrata czy człowiek, który się zagubił?

skrajna bieda. Widział puste sklepy, złe warunki życia i dramatyczne skutki kolektywizacji rolnictwa. Odkrył przepaść między propagandą a realiami życia, a także skalę politycznych represji. Nie zmieniło to jego stosunku do komunizmu? – Przeżywał poważne dylematy. Trzeba jednak wziąć pod uwagę

Wojna ukraińska Putina jest konsekwentnym kontynuowaniem polityki rosyjskiej dominacji wobec sąsiadów

Wojna ukraińska Putina jest konsekwentnym kontynuowaniem polityki rosyjskiej dominacji wobec sąsiadów

kolektywizacja. 4-5 milionów ludzi zginęło z powodu Hłodomoru, ale struktura społeczna stawała się bardziej narodowa. Polaków wyniszczyła stalinowska krwawa czystka w 1938 r., Niemców i Żydów w większości wymiotła wojna. Od 1944 r., po zwycięstwie, władze na Ukrainie przejęły w większości młode, miejscowe kadry

"Zapad '47". Największa operacja represyjna na Ukrainie

"Zapad '47". Największa operacja represyjna na Ukrainie

. Komuniści z czysto ideologicznych powodów uznawali, że warunkiem koniecznym kolektywizacji rolnictwa jest fizyczne zniszczenie warstwy bogatszych chłopów i temu właśnie służyły wywózki. Ta akcja „likwidacji kułaka jako klasy" zostałaby przeprowadzona bez względu na to, czy po wojnie działałby

SB i CBA, czyli o różnicach między Polską Ludową a Polską teraz

SB i CBA, czyli o różnicach między Polską Ludową a Polską teraz

religijnej i rezygnacji z przymusowej kolektywizacji. Ale ta ocena przypomniała mi się dlatego, że sposób potraktowania kilkunastu przeciwników władzy ludowej, przygotowujących latem 1964 roku „Manifest Antykomunistyczny”, przez prokuratora generalnego i dużą grupę oficerów SB był dużo bardziej

Ukrainki z karabinami: "Nie zostawimy przyszłości naszych dzieci w rękach Putina" [LA REP]

Ukrainki z karabinami: "Nie zostawimy przyszłości naszych dzieci w rękach Putina" [LA REP]

Nie chcą ani uciekać, ani się poddawać. „Jedyny sposób, w jaki mogę pomóc mojemu krajowi, to nauczyć się strzelać", mówią. Jej babka nosiła grube okulary. „Kiedy była dzieckiem, Hołodomor, czyli wielki głód w latach 30. wywołany stalinowską kolektywizacją, spowodował śmierć

My, źli ludzie z tamtych lat, czyli o "wyuczonej bezradności"

My, źli ludzie z tamtych lat, czyli o "wyuczonej bezradności"

Leppera. Można było lepiej? Można, ale to widać z dzisiejszej perspektywy. Nie należy mylić skutków z przyczynami – ludzie PGR-ów byli ofiarami przymusowej kolektywizacji i ponieśli koszty wyjścia z PRL-u. Zaś Andrzejowi Szahajowi, którego artykuły czytuję, życzę, by nigdy nie znalazł się w sytuacji

Wybory parlamentarne 2019. Wójt z PiS straszy: 'Od rządów tych, którzy idą w marszach równości, lepsza apokalipsa'

Wybory parlamentarne 2019. Wójt z PiS straszy: 'Od rządów tych, którzy idą w marszach równości, lepsza apokalipsa'

pracę, przypomniał o wymordowanych milionach chłopów, którzy w Rosji bolszewickiej sprzeciwiali się kolektywizacji ziemi. – Zanim doszło do kolektywizacji w Rosji, która pochłonęła miliony ofiar, wpierw wypowiedziano walkę Bogu i wszystkiemu, co go przypominało – przypominał wójt. &ndash

Sznajderman, pierwszy żydowski reporter wojenny. W latach 30. miał globalne zasięgi

Sznajderman, pierwszy żydowski reporter wojenny. W latach 30. miał globalne zasięgi

z grozą. Sznajderman rozmawia też z byłym właścicielem fabryki – ciągle nią kierującym – który tłumacząc się z poparcia dla republikanów ("przecież Engels też był fabrykantem"), zaznacza, że woli nad sobą kontrolę ludowego komitetu niż kolektywizację. Te gospodarcze

Tłumy na spotkaniu z Anne Applebaum w Europejskim Centrum Solidarności

Tłumy na spotkaniu z Anne Applebaum w Europejskim Centrum Solidarności

– klęskę głodu na Ukrainie w latach 1932-1934, która pochłonęła niemal 4 mln ofiar. Jak dowodzi autorka, Hołodomor nie był jedynie efektem kolektywizacji rolnictwa i chaosu, która za sobą pociągnęła, ale – i przede wszystkim – była to świadoma polityka Stalina, dążącego do zniszczenia

Witamy w Polskiej Republice Radzieckiej, czyli co by było gdyby

Witamy w Polskiej Republice Radzieckiej, czyli co by było gdyby

komunizowania Polski nastąpiłby zapewne, podobnie jak w sowieckiej Rosji, kilkuletni okres wytchnienia. Terror powróciłby z jeszcze większą siłą w latach 30., kiedy sowiecki dyktator Józef Stalin przystąpił najpierw do kolektywizacji rolnictwa, a potem do wielkiej czystki eliminującej wszystkich podejrzanych o

Nagy Imre

po konflicie z przywódcą partii Rakosim wokół sprawy kolektywizacji rolnictwa. Od 1953 r., dzięki poparciu Moskwy - premier. W 1955 r., jako zwolennik destalinizacji, znów znalazł się w konflikcie z Rakosim, który pozbawił go stanowiska premiera i usunął z partii. W 1956 r. Ernoe Geroe, następca

"Grzech rusycyzmu". Może warto usunąć z polszczyzny rosyjskie zapożyczenia?

"Grzech rusycyzmu". Może warto usunąć z polszczyzny rosyjskie zapożyczenia?

wojnie Polska znalazła się w sferze wpływów rosyjskich, więc i język polski zalała wtedy kolejna fala rusycyzmów, takich jak: „kolektyw", „kolektywizacja", „kołchoz", „sowchoz" czy „kułak" — a więc związanych z ekonomiczną stroną ustroju

"Wysiedlić wszystkie rodziny bandyckie", Suwalszczyzna jak Wandea podczas rewolucji francuskiej

"Wysiedlić wszystkie rodziny bandyckie", Suwalszczyzna jak Wandea podczas rewolucji francuskiej

współpracę z UB. Działania grupy spotkały się z dużym poparciem ludności, która w partyzantach widziała ludowych obrońców przed komunistyczną przemocą i wymuszoną kolektywizacją rolnictwa. Jak po przejściu burzy Władze uznały aktywność „Bladego” i „Kabla” za stwarzające poważne

A co by było, gdyby Mao przegrał z Kuomintangiem? Chiny jak druga Japonia?

A co by było, gdyby Mao przegrał z Kuomintangiem? Chiny jak druga Japonia?

. Kolektywizacja i inne jego szalone pomysły przez ćwierć wieku były przeszkodą dla rozwoju kraju. Czang mierzyłby się z tymi samymi problemami co władze komunistyczne – społeczeństwo niemal całkowicie agrarne, ogromna bieda, długość życia 35 lat – ale wprowadziłby bardziej efektywną gospodarkę bliższą

Nagrody Historyczne "Polityki" 2021 przyznane

Nagrody Historyczne "Polityki" 2021 przyznane

rządy PRL, które nie zrealizowały kolektywizacji na wzór radziecki, a zarazem hamowały przekształcenia rynkowe, dotrwała u nas do końca XX w. Ale jej fundamenty – gospodarcza i społeczna autarkia – nie mogły się ostać w epoce globalizacji i hipermobilności. Kończy się historia chłopów, ale

Kaczyński przesądził o dymisji Jackiewicza. Prezes PiS chce powiedzieć: "Jestem poza podejrzeniem"

Kaczyński przesądził o dymisji Jackiewicza. Prezes PiS chce powiedzieć: "Jestem poza podejrzeniem"

. Przypomina to słynny artykuł "Zawrót głowy od sukcesu", zamieszczony w 1930 r. przez Stalina w "Prawdzie". Sowiecki dyktator skrytykował zbyt gorliwe działania partyjnych aparatczyków, prowadzących bezwzględną kolektywizację. Można było to interpretować jako zapowiedź prowadzenia bardziej

W Październiku '56 Polskę przed rozlewem krwi uratowali robotnicy, Gomułka i Chiny

W Październiku '56 Polskę przed rozlewem krwi uratowali robotnicy, Gomułka i Chiny

Moskwie. Nie dało się nim tak łatwo sterować, w różnych sprawach miał swoje zdanie i nie zamierzał ślepo naśladować sowieckich rozwiązań. Przykładem może być kolektywizacja rolnictwa – od początku był jej przeciwny. To wszystko z pewnością Gomułce na Kremlu pamiętano. Najbardziej jednak sowieckich

Chłop je kurę, gdy jest chory lub gdy kura jest chora. Historia polskiej wsi to dzieje wyzysku

gospodarstw produkujących na rynek. I szybko zabrali się do tworzenia spółdzielni produkcyjnych – polskiej formy kolektywizacji, próbując przy tym napuszczać na siebie kułaków, średniaków i biedotę wiejską, co zresztą się nie udawało. Chłopi, niezależnie od swojego stanu majątkowego, solidarnie

Gdy przemysł PRL zapominał o śrubkach, za produkcję łapał się prywaciarz

się na 22 mld dzisiejszych dolarów. A potem przyszło odbieranie przedsiębiorstw prywatnym właścicielom, przymusowa kolektywizacja, ustalanie nierealnych norm w rolnictwie i przemyśle (np. maszyniści zobowiązywali się, że będą przejeżdżać 100 tys. km bez przeglądu – efekt: lokomotywy, których

"Polityka" przyznała nagrody historyczne

kolektywizacji w jednej z kieleckich wsi w 1945 r.  W dziale pamiętników i wspomnień przyznano dwie równoważne nagrody. Pierwszą otrzymała książka Antoniego Kroha „Za tamtą górą. Wspomnienia łemkowskie” (wyd. ISKRY) - opowieść o odnajdywaniu się Łemków w nieprzychylnych dla

Zaskakujący efekt żelaznej kurtyny. Historycznie dzieliła Europę, a dziś odbija się na... liczebności ptaków

gospodarstwa wielkoobszarowe, pozostałość po kolektywizacji wsi. Po austriackiej natomiast przez dziesięciolecia dominowało rolnictwo prywatne, rozdrobnione. Ptakom oczywiście jest wszystko jedno, którędy biegła żelazna kurtyna oraz jaki był ustrój po której jej stronie. Ale jeśli ustrój wpływał na

"Z polskiego na nasze", czyli jak Polacy gadają

od początku do końca, od Pekawuenu, lubelszczyków i władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy po samojebkę i lubić seks jak koń owies. Śledzimy dzieje Polski od objęcia władzy przez komunistów, przez walkę z prywatną przedsiębiorczością, kolektywizację wsi, okres odwilży, gomułkowszczyznę z wydarzeniami

"Wiadomości" TVP szukają zmowy wokół artysty, który broni się przed TVP

Trzaskowski, zamiast usuwać awarię oczyszczalni Czajka, bryluje na bankietach (był na konferencji oraz otwarciu Kongresu Kobiet). Zła Koalicja w gruncie rzeczy chce zabrać Polakom 500 plus, PSL to kontynuator ZSL, który walczył z Kościołem katolickim i wprowadzał kolektywizację na wsi (pytanie, co robią byli

Niemiec idzie, będzie lepiej. Radzieccy chłopi poczuli ulgę, gdy zaczęła się okupacja

doświadczyło wojny domowej, głodu, kolektywizacji i wielkiego terroru. Przeżyć Pietriszczewo pozostałoby jedną z tysięcy wiosek nazywanych przez Rosjan Uriupinsk (odpowiednik naszego wygwizdowa), gdyby nie 18-letnia Zoja Kosmodemjanska. Pierwsza kobieta, która otrzymała tytuł Bohatera Związku Radzieckiego

Poznański czerwiec 1956. Tylko raz w PRL powstańcy strzelali do żołnierzy

. Tymczasem pomiędzy rokiem 1945 i 1956 liczba mieszkańców Poznania wzrosła o blisko 120 tys., czyli mniej więcej o jedną trzecią, co spowodowała m.in. bardzo intensywna w Wielkopolsce kolektywizacja rolnictwa. W jej efekcie dzieci chłopskie opuszczały wsie i szły pracować do Poznania, gdzie nie przybywało

Gierek, najlepszy przyjaciel ZSRR. "Takich włazidupców, jak my, to jeszcze nie było"

– z obu stron – odcinania się od spuścizny Gomułki, który w wielu sprawach zachowywał odrębność wobec radzieckich towarzyszy. Breżniew domagał się od Gierka energicznych działań na rzecz kolektywizacji rolnictwa i dziękował mu za zgodę na poprowadzenie przez Polskę szerokotorowej linii

Reforma rolna. Komunistyczny projekt już w punkcie startu skazany był na niepowodzenie

odebrać dziedzicowi, to za chwilę władza odbierze ją wrogowi ludu; a gdy odbierze wrogowi ludu, przyjdzie kolej na zwykłego chłopa. Chłopi żałują hrabiny, bo w jej losie widzą przeczuwany swój własny – co częściowo zresztą ziści się podczas prób kolektywizacji polskiego rolnictwa w latach

Piłsudski i Dmowski wspólnie pacyfikowali Ukraińców

, przywódcy żydowskich wspólnot religijnych i hierarchowie greckokatoliccy z II RP. A także buntujący się przeciwko kolektywizacji w ZSRR chłopi ukraińscy, represjonowana w tym czasie ukraińska inteligencja oraz emigracyjne władze Ukraińskiej Republiki Ludowej i ukraińscy politycy z II RP. Opublikowane na

20 darmowych filmów na 20. urodziny Planete+

;Kobiety III Rzeszy” o skomplikowanych relacjach Adolfa Hitlera z kobietami, „Wyspę kanibali” o jednym z najstraszniejszych skutków prowadzącej do klęski głodu kolektywizacji rolnictwa w ZSRR czy „Czarne słońce Hiroszimy” dotyczące jednego z najtragiczniejszych wydarzeń XX

Fotograf PRL-owskich ośrodków wczasowych: Wtedy chodziło o wypoczynek, nie o zysk

miejsc nie znalazłem. A jeśli coś jest, to na dużo mniejszą skalę niż u nas. Może na Białorusi chociaż? - Nawet szukałem. Liczyłem, że skoro tam kolektywizacja społeczeństwa jest tak duża, to znajdę modelowy ośrodek wczasowy. Niestety, ludzie spędzali tam czas wolny na swoich prywatnych daczach. A nie

Nagość mówi o wolności. Katarzyna Kozyra wydała książkę o ukraińskich artystkach

cywilizacyjne paradoksy i wewnętrzne nierówności spowodowane np. przez „przywiązanie” chłopów do ziemi w kołchozach po kolektywizacji rolnictwa aż do 1974. W książce o ukraińskich artystkach te fakty nie są tylko tłem historycznym. Tetiana Żmurko pisze np. o Katerynie Biłokur (1900-61), wybitnej

Bunty chłopskie. Historia z Polski Ludowej

miedze rolników, żeby ci nie mogli się połapać, gdzie jest ich dawna własność. Takie rzeczy działy się w całej Polsce, a opór chłopów rósł proporcjonalnie do nacisków władz na przeprowadzenie kolektywizacji. Jeśli - jak wynika z dokumentów dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego - w 1949 r

Niecałych 48 godzin potrzebowali Sowieci do wysiedlenia 36 tys. Mołdawian. 70 lat temu odbyła się Operacja "Jug"

po II wojnie światowej w ZSRR. Mołdawska Socjalistyczna Republika Sowiecka powstała w 1940 r., głównie z terenów odebranych Rumunii. W 1949 r., by przyspieszyć kolektywizację rolnictwa, Sowieci zastosowali masowy terror. 6 kwietnia Biuro Polityczne Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików

Rosyjscy kolaboranci Hitlera. Od wiary w III Rzeszę do wiary w III wojnę światową

– krasnoarmiejec–ochotnik. Podczas gdy Własow, świeży bolszewik, w sfingowanych stalinowskich procesach skazywał na śmierć kilkuset oficerów, Kamiński, również członek WKP(b), został inżynierem chemikiem, a potem znalazł się w więzieniu z pospolitego donosu; ponoć krytykował kolektywizację

"Sesja walki rewolucyjnej" trwała aż do zachodu. Jeszcze wiele tygodni później Delek miewał koszmary

tybetańskie społeczeństwo. Urzędnicy na wszelki wypadek z wyprzedzeniem wyłapywali osoby, które ich zdaniem mogły stawiać opór. Proces ten rozpoczął się w połowie lat pięćdziesiątych w innych częściach prowincji Syczuan i nie przebiegał gładko. Przymusowa kolektywizacja doprowadziła do buntu Khampów, czyli

Nie mów do nas: - Towarzysze! [BUDAPESZT 56]

wrześniu 1949 r. po długich sporach z Rákosim i innymi wiernymi linii towarzyszami został usunięty z Biura Politycznego z powodu „prawicowo-oportunistycznego odchylenia". Ze względu na jego protest przeciwko pochopnej kolektywizacji rolnictwa Nagy musiał na pewien czas wycofać się do

Tu prezydentem jest król komedii. 10 ujęć ukraińskiego kina

biedny wiejski chłopak - Wasyl (Semen Swaszenko) - zakłada z grupą kolegów kołchoz. Zabijają go wrogowie kolektywizacji - kułacy - gdy o pełni księżyca wraca ze schadzki z dziewczyną. Tańczy wtedy z radości. W pięknej scenie pogrzebu Wasyla ciężkie od owoców gałęzie jabłoni muskają otwartą trumnę

Wielki głód na Ukrainie funkcjonował tak, jak Katyń w Polsce. Anne Applebaum w Lublinie [RELACJA ZE SPOTKANIA]

niego doszło. - Wszystko zaczęło się od kolektywizacji wprowadzonej przez Stalina w ramach jego polityki. Ludzie byli zmuszeni do oddania państwu wszystkiego, co mieli: ziemię, konie i krowy. To było bolesne dla osób przyzwyczajonych do posiadania własnych gospodarstw. Niektórzy się buntowali

Polecamy dokument. Do obejrzenia

. Masowa kolektywizacja sprawia, że rzesze zdesperowanych chłopów trafiają do wielkich miast, zasilając szeregi bezdomnych i drobnych kryminalistów. Nie wiadomo, co z nimi zrobić, a poza tym nie mieszczą się w wizji społeczeństwa wolnego od wad kapitalizmu. Tak grupa uznanych za "element aspołeczny

"Piszę, bo nie wiem" - mówi i nie ma w tym kokieterii. Wiesław Myśliwski skończył 90 lat

braci Gawlików z 1854 roku, chłopskich emigrantów ze Strzelców Opolskich, którzy wraz z innymi założyli słynną osadę Panna Maria w Teksasie" czy „Supliki chłopskie z czasów kolektywizacji". „Regiony" były dla mnie największym uniwersytetem, jaki skończyłem" – mówił

Ukraiński teatr w Warszawie. Opowiedzą o głodzie i Czarnobylu

1932-33. O ile Czarnobyl był wypadkiem, o tyle Wielki Głód - zaplanowanym działaniem kierownictwa ZSRR, zemstą za niepodporządkowanie się chłopów kolektywizacji. Zmarło co najmniej 3,5 mln osób. Switłana Ołeszko, autorka scenariuszy i reżyserka, wykorzystała zebrane przez

Prezydent Duda w Poznaniu na wystawie rolniczej - w traktorze i między zwierzętami: Nie dla wyższego VAT na leki weterynaryjne

– mówił Duda. Przypominał udział mieszkańców wsi w różnych ważnych wydarzeniach historycznych, od bitwy pod Grunwaldem po ruch „Solidarności”. Przypominał, że polska wieś oparła się kolektywizacji. – To właśnie polska wieś utrzymała zręby polskości i własność – podkreślał

Dlaczego irlandzki kościół wyprzedaje posiadłości? [ŚWIAT W 5 MINUT]

też ślepa wiara w mechanizmy wolnego rynku z jednoczesnym rządowym wsparciem dla największych instytucji finansowych. Podobnie za czasów Stalina to nie jego programy kolektywizacji czy masowy eksport żywności, ale wszeteczne antysowieckie siły miały stać za klęską głodową krajów reżimu. John Grey

Odwiedził w szpitalu nowo narodzoną córkę, spotkał się z kochanką, potem odebrał sobie życie

zostaje pod opieką krewnych, jego starszego brata Julka odsyłają do internatu. Zaczyna się czas kolektywizacji. Kiedy dziś wpisze się w wyszukiwarkę „Wielki Głód Ukraina ludobójstwo", pokażą się zdjęcia z trupami na ulicach i przypominającymi szkielety dziećmi. Dla niego to codzienność &ndash

Zachodni kolonializm miał inne standardy dla podbitych i obywateli. Rosyjski - te same dla wszystkich

terroru komunizmu wojennego. Później - według teorii Stalina - w miarę sukcesów w budowie socjalizmu nasilała się walka klasowa, co miało usprawiedliwiać okrucieństwa kolektywizacji czy wielką czystkę z lat 30., podczas której już dowolnie kreowano wrogów. Po wojnie głoszono moralną i polityczną jedność

Agnieszka Holland o nowym filmie "Szarlatan": W Czechach jest legendą. Każdy zna kogoś, kto się u niego leczył

nacjonalizację i kolektywizację. Tymczasem Mikolášek żył jak burżuj, prowadził prywatną praktykę, miał wielką willę, samochód, pracowników. To straszliwie drażniło władzę i czujnych obywateli, którzy nieustannie pisali na niego donosy. Ubecja chciała go capnąć od początku, ale Mikolášek zaraz po

Kaspar Hauser, Arystoteles, Marc Bolan z T. Rex, komputer IBM, Andrzej Duda i Era Wodnika. Przeczytałem "HiT" od deski do deski

ludobójczymi masakrami polskiej ludności cywilnej na Wołyniu". Los wschodnich województw II RP nie jest autorowi obojętny, skoro jeszcze odnośnie do 1949 r. pisze o wzmożonej kolektywizacji na „polskich Kresach Wschodnich". Profesor kilkukrotnie opłakuje utratę Kresów, a ziemie zachodnie

Sołżenicyn: Wielki Głód to nie ludobójstwo Ukraińców

kołchozów? Część rosyjskich historyków utrzymuje, że Wielki Głód był efektem fatalnego zarządzania w radzieckiej gospodarce - planiści błędnie zakładali, że kolektywizacja zwiększy plony. Przypominają o masowym głodzie na Uralu czy w radzieckim Kazachstanie, gdzie ofiarami byli

Premierzy znaleźli odpowiednie słowa

Polakom, i przeciw Rosjanom, i przedstawicielom innych narodów Związku Radzieckiego. Że to był ciąg represji, które doprowadziły do przymusowej kolektywizacji, zagłady inteligencji rosyjskiej, oficerów carskiej armii, oficerów polskich. I dla tych zbrodni nie ma usprawiedliwienia

A co, gdyby Zuckerberg z dnia na dzień udał się na bezterminowy cyfrowy detoks?

mógł się zdecydować na adekwatne działania w tak precedensowej sprawie. Strona oskarżycieli domagała się kolektywizacji Facebooka – przeniesienia go do domeny publicznej i zarządzania jako infrastruktury publicznej, być może pod egidą stosownego biura ONZ. Jednak w samym sercu globalnej

Mao Zedong kłamał z uśmiechem na ustach. Jak Chiny zdobyły Tybet

do chińskich prowincji. Tam już w połowie lat 50. rozlały się kolektywizacja, redystrybucja ziemi i walka klasowa. Doprowadziło to do buntów i napięć, których kulminacją było powstanie w Lhasie w marcu 1959 r. Paradoks 4: Lud nie chce wyzwolenia Zerwanie sojuszu chińskich komunistów i tradycyjnych

Mądrzy podglądacze. Oto najlepsze polskie biografie

obu stronach Atlantyku, trafnie ocenił zagrożenie ze strony totalitaryzmów i przewidział wybuch wojny. A pisząc o ZSRR, dał przerażający obraz biedy, głodu i zastraszenia, wszechobecnej korupcji, tragedii kolektywizacji rolnictwa. Tego Stalin nie mógł mu darować. Wlekły przypomina postać człowieka

PRL nie była państwem totalitarnym

komunistycznej, silniejszy niż gdzie indziej opór chłopów przeciwko kolektywizacji itp. Ogólnie biorąc jednak, reżim Bierutowski był bez wątpienia totalitaryzmem, aczkolwiek dalekim jeszcze od osiągnięcia wszystkich swych celów. Staliniści polscy wykazali wielką energię i niemałe zdolności we wspieraniu terroru

Ukraina chce, by ONZ uznał Wielki Głód za ludobójstwo

Stalina za sprzeciw ukraińskiego chłopstwa wobec kolektywizacji.

Anne Applebaum Człowiekiem Roku "Gazety Wyborczej". Laudacja wygłoszona przez Jarosława Hrycaka

złamały ich oporu. Anne Applebaum idzie krok dalej. Twierdzi, że błędem jest uważać, że opór chłopów był jedynie odpowiedzią na kolektywizację. Anne zauważa, ze chłopi widzieli w sowieckiej władzy Antychrysta. Dotykamy tu momentu, który Leszek Kołakowski nazywał działaniem „diabła w historii"

Malewicz wraca do Warszawy. Nieznane wcześniej dokumenty w Muzeum Narodowym

. Odwoływał się wprost do miażdżącej ludność ukraińską polityki kolektywizacji. Aby nie narażać Malewicza na niebezpieczeństwo, malarze postanowili ten szkic schować przed przedstawicielami partii, którzy mieli zatwierdzić wystrój wnętrza Instytutu. W tej chwili ta praca znajduje się w Narodowym Muzeum Sztuki

Operacja "Wiosna": wysiedlenie 50 tys. Litwinów zajęło Sowietom 48 godzin

, że rewolucja dotarła do etapu likwidacji „pasożytniczych kułaków”? Wiemy jednak, że należy ją łączyć z podjętą w 1947 r. decyzją Stalina o kolektywizacji rolnictwa na ziemiach anektowanych po II wojnie. Według ideologicznych założeń chłopi mieli sami zrzec się gospodarstw i wstąpić do

Stalin i jego Europa

mierze wynikały z czynników wojskowych - konieczności zabezpieczenia granic, rozbudowy przemysłu w głębi kraju, pozyskiwania surowców - konkluduje Viola. Od siebie dodam, że względy wojskowe determinowały też sposób przeprowadzenia kolektywizacji rolnictwa na zachodzie kraju

Anne Applebaum w Centrum Premier Czerska 8/10: "O Wielkim Głodzie można mówić podobnie jak o Holocauście"

Durantego? – Bo ten pozytywnie oceniał kolektywizację. Wtedy w Stanach był wielki kryzys gospodarczy, patrzono na Związek Radziecki z nadzieją, myślano wtedy, że tam znajduje się recepta na problemy – mówiła Applebaum. Nogaś spytał Radziwinowicza, co Rosjanie wiedzą o Wielkim Głodzie na Ukrainie

Białoruski propagandysta: Zbrodnie Stalina? Masowe represje i... przekazanie Białegostoku Polsce

. Według Gigina to właśnie Józef Stalin, jako główny dowódca Armii Czerwonej podczas II wojny światowej, wyzwolił Białoruś z nazistowskiej niewoli. Do negatywnych zjawisk zalicza propagandysta krwawe represje i kolektywizację rolnictwa. Za ostatnią wielką krzywdę, jaką Stalin

Syberia lepsza od Ameryki. Jak na dalekim wschodzie Rosji powstało 60 polskich wsi

odmową. Zbudowali więc kościół samowolnie. Natomiast w Wierszynie powstał dzięki pomocy władz, które wyłożyły na ten cel 3 tys. rubli. Czas terroru Spokojne życie osadników przerwała rewolucja. Na początku lat 30. na Syberii zaczęło się „rozkułaczanie” i kolektywizacja. Był to zaledwie wstęp

Za wysokie poprzeczki II RP

- ZSRR, Niemcy, II Rzeczpospolita - musiały rozwiązać podstawowy problem ekonomii politycznej: co robić w sytuacji, gdy głód jest zawsze możliwy, jedzenie drogie, a gospodarka na wschodzie zacofana i zorientowana na wieś. Rozwiązanie sowieckie to kolektywizacja, czyli upaństwowienie chłopstwa

Za wysokie poprzeczki II RP

kolektywizacja, czyli upaństwowienie chłopstwa. Kolektywizacja jest sednem komunizmu. Rozwiązanie sowieckie to kolektywizacja, czyli upaństwowienie chłopstwa. Hitler natomiast mówił: Tam, gdzie jest kolektywizacja, my mamy budować germańskie imperium. Polska wizja jest pośrodku.Hitler natomiast mówił: Tam, gdzie

Czy moralista może nadużywać alkoholu, uwodzić cudze partnerki, stosować przemoc? Arthurowi Koestlerowi poza powyższymi zarzucono gwałt

towarzysze. Tłumaczą, że to kułacy, którzy sprzeciwiali się kolektywizacji. Przez następny rok podróżuje po Rosji i republikach Azji Środkowej. Odwiedza fabryki, pola bawełny. Wszędzie widzi zacofanie i skrajną biedę, ale wewnętrzny cenzor nie pozwala mu otworzyć oczu wystarczająco szeroko, by zrozumieć, co

Anne Applebaum: Lekcja z Wielkiego Głodu na Ukrainie? Nigdy nie lekceważ propagandy

szybciej się ich pozbędziemy i nadejdzie świetlana przyszłość. Każde ludobójstwo wymaga dużej liczby kolaborantów. W przypadku ukraińskiego głodu decydujący był udział aktywistów, których skierowano na wieś – początkowo do pomocy przy kolektywizacji, potem jednak ich głównym zadaniem było szukanie

Po śmierci prof. Jurija Afanasjewa oficjalne media przemilczają jego krytykę obecnej władzy w Rosji

jednym z największych przestępstw Stalina. W rankingu zbrodni stawiam go zaraz po przymusowej kolektywizacji, której ofiarą padły miliony chłopów, i po rozpętaniu wojny światowej. Dopóki władza rosyjska nie przyzna się do tych zbrodni, a społeczeństwo rosyjskie nie oceni ich właściwie, władza będzie

Stalin osobiście zatwierdził zabicie Ołeksandra Szumskiego. Do tego zadania potrzeba było 11 osób

", zarządzając sprawdzenie możliwości obronnych państwa. Przegląd wypadł źle, więc przeprowadzono kolektywizację rolnictwa, rozbudowano przemysł obronny (plany pięcioletnie), wszczęto potężne zbrojenia i rozprawiono się ze „starymi kadrami", czyli niekomunistyczną inteligencją

Stalin jako swatka, akuszer i grabarz. Jak kończą się romanse żony szefa NKWD?

początku lat 30. jeździł na Ukrainę i niezależnie od oceny działań, które doprowadziły do Hołodomoru – niektórzy twierdzili, że stał się apologetą kolektywizacji – pisał do siostry, że dokumentacja tych wydarzeń jest „ciekawa i konieczna”. Był rok 1936 i najtragiczniejsza fala

Między słowami. Nie taki straszny kolektyw

specjalistycznymi albo - jak kolektywny , którego synonimem jest swojski zbiorowy - książkowymi. Po wojnie przychodzi do nas, wraz ze zjawiskiem gospodarczo-społecznym, wyraz kolektywizacja , który wbrew intencjom ówczesnych władz nabiera od razu w społeczeństwie nacechowania negatywnego

W księgarni

uczonej. Autorka przedstawia życie społeczeństwa radzieckiego w latach 30. Dekadę, podczas której Stalin przeprowadził industrializację, kolektywizację, zagłodził miliony ludzi na Ukrainie, rozbudował Gułag, przeprowadził Wielką Czystkę. Niezwykła opowieść o zwykłych ludziach żyjących w ekstremalnie

Czego Towarzysz Wiesław nauczył Prezesa

, albo (2) Prezes rzeczywiście podziwia aparat państwowy z lat 1947-56 (dla przypomnienia: UB, upaństwowienie własności, kolektywizacja rolnictwa) czy lat późniejszych zakończonych strzelaniem do zbuntowanych robotników na Wybrzeżu. W ten sposób dochodzi do bezprecedensowej rehabilitacji PRL-u, co jednak

W księgarni

; Świadectwo ludobójstwa na Ukrainie w latach 1932-33, gdy wskutek wywołanego przez Stalina głodu zmarło od 5 do 7 mln ludzi. Kiedy na ukraińskiej prowincji szaleli tzw. tysięcznicy, jak potocznie nazywano aktywistów partyjnych wcielających w życie kolektywizację wsi, autor tej książki był chłopcem. We

Milczenie o Kubie skandalem

dzisiejszą postawę wobec dyktatury na Kubie do peanów na cześć ZSRR i osiągnięć kolektywizacji rolnictwa wygłaszanych w latach 30. XX wieku przez wybitnych pisarzy, takich jak George Bernard Shaw czy Herbert G. Wells.

Chłop pisze do czerwonych panów

. Tymczasem aktywiści tylko realizowali wytyczne partii, czyli przeprowadzali na wsi kolektywizację poprzez zmuszanie chłopów do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych. Kto nie chciał wstąpić, musiał liczyć się z konsekwencjami, np. w postaci nalotów aktywistów, którzy zabierali, co się dało. Nie było w

Prof. Jurij Afanasjew krytykuje wystąpienie Putina w Katyniu

przymusowej kolektywizacji, ofiarą której padły miliony chłopów, i po rozpętaniu wojny światowej. Uważam, że dopóki władza rosyjska nie przyzna się do tych zbrodni, a społeczeństwo rosyjskie nie oceni ich właściwie, to władza będzie stalinowska, a nasze społeczeństwo nie wyleczy się

"Obywatel Jones" o Wielkim Głodzie. Walijski dziennikarz informował, że ludzie gotowi są jeść odpadki, szczury i mech

donosił, że owszem, są może w Rosji niedobory żywności, ale głodu nie ma, a kolektywizacja jest sukcesem. Gareth Jones pokonał pieszo kilkadziesiąt kilometrów i przekonał się, że optymizm Duranty’ego jest nieuzasadniony. W kolejnych wioskach widział ludzi umierających z głodu, słyszał o wysłannikach

Rosja potrzebuje rozliczenia z własną historią

"przez przymusową kolektywizację i rozkułaczanie" pochłonął miliony ofiar nie tylko na Ukrainie, ale także na "Powołżu, Północnym Kaukazie, Kubaniu, Południowym Uralu, Zachodniej Syberii, w Kazachstanie i na Białorusi". Święta prawda, głód przez długie lata

W mieszkaniach leżały trupy pomordowanych, samobójców, zmarłych z głodu. Tak zaczęły się polski Szczecin i Pomorze

dewastację. Stopniowe wycofywanie się wojsk radzieckich, także do tworzonych w województwie garnizonów, nie oznaczało spokoju. Sfałszowane wybory w 1947 r., aresztowania przeciwników kolektywizacji rolnictwa, usuwanie „reakcyjnych” radnych, starostów było wstępem do zmian, które przeorały

Wielka ucieczka z NRD do RFN. Tego dnia na Zachód zbiegła prawie połowa mieszkańców wsi Böseckendorf

wiedzieli o ucieczce – zostali usunięci podczas akcji „Robactwo”. Wioskę uznano za politycznie niepewną. Tym bardziej że była konserwatywna, katolicka i długo opierała się kolektywizacji. Erika Schramme (z domu Rhode) wspominała, że na rolników z Böseckendorf naciskano, by &bdquo

Warto obejrzeć

  film dokumentalny, Francja 2010 W kwietniu 1933 r. NKWD zatrzymało w Moskwie i Leningradzie ok. 6 tys. osób niemających przy sobie dokumentów. W tej grupie znaleźli się chłopi, którzy uciekli do miast przed kolektywizacją, ale również miejscowi, w

Razem czy osobno? PSL walczy o życie i zastanawia się nad sojuszem z Koalicją Obywatelską

, pomysłowi, a pomogło im to, że wielu ludzi odreagowało zbyt nachalną propagandę władzy. – Wypominanie ludowcom w czasie kampanii związków z ZSL-em to był strzał kulą w płot, bo ZSL nawet w najgorszych czasach próbował wieś chronić, blokował kolektywizację, pełnił funkcję cichej opozycji wobec PZPR

"Po co was zabijać, tam sami z głodu pozdychacie". Sowieci wywieźli z Kresów setki tysięcy Polaków

nacjonalizacja przemysłu, likwidacja ziemiaństwa i kolektywizacja wsi. NKWD dokonywało masowych aresztowań osób uznanych za wrogów lub tylko podejrzanych o wrogość. Już 5 grudnia 1939 r. zapadła decyzja o masowych deportacjach. Najpierw elity... Między lutym 1940 r. a czerwcem 1941 r. przez Kresy

Wybuch w Poznaniu

Wielkopolska i tak należała do regionów najzamożniejszych, więc nie należało tam zbytnio inwestować. Tymczasem pomiędzy 1945 r. i 1956 r. liczba mieszkańców Poznania wzrosła o blisko 120 tys., czyli mniej więcej o jedną trzecią, co spowodowała m.in. bardzo intensywna w Wielkopolsce kolektywizacja rolnictwa. W

Embargo, agenci i ataki telewizji. Jak Rosja naciskała na Wilno

burżuazyjnym z jaskrawą nacjonalistyczną polityką, która miała tradycyjny negatywny pogląd na ZSRR. Propaganda burżuazyjnego kierownictwa szerzyła oszczerczą propagandę na temat kolektywizacji...". W 2010 r. liczbę rosyjskich agentów oszacowano na 3 tys. Ówczesny dyrektor

Historie telewizyjne: Makabra na rzece Ob

wywołanej przede wszystkim na Ukrainie przez władze komunistyczne. Zmuszały one chłopów do kolektywizacji i dostarczania niemożliwych do realizacji kontyngentów żywności i ziarna. W wyniku Wielkiego Głodu życie straciły miliony ludzi.

Sadzimy ryż, budujemy socjalizm

Komisji Planowania Gospodarczego rozbił już prywatny handel i marzył o całkowitej kolektywizacji rolnictwa. Chyba chodzi o kukurydzę - Ani Minc, ani Bierut nie wiedzieli o ryżu - twierdzi Artur Starewicz, kierownik Wydziału Propagandy KC PZPR na początku lat pięćdziesiątych. - Ja też nic takiego sobie nie

Najwięcej o niej nie wiem. Finał konkursu Akademia Opowieści

sprawdzał. Antonina skończyła właśnie 25 lat. Zabrała starą matkę, brata, który za kołnierz nie wylewał, i swoją ukochaną siostrę wraz z jej maleńką córeczką i wyjechała. Jej dziadkowie byli jeszcze majątkiem ruchomym Radziwiłłów, ona już dumną kobietą pracującą. Kolektywizacja, zrównanie praw kobiet i

Josip Broz-Tito - jugosłowiański komunista, który żył lepiej niż brytyjska królowa

„obrad” V Kongresu partii w lipcu 1948 r. nadal sławili Stalina, a w styczniu 1949 r. podjęli decyzję o przyspieszonej kolektywizacji rolnictwa. Niewątpliwie chcieli uspokoić Stalina i przekonać go, że nadal chcą kroczyć ortodoksyjną, „socjalistyczną” drogą. Okazało się, że dawne

Jarosław Kaczyński o KOD: "Oni Polską gardzą, oni chcą być kimś innym"

Polsce niekorzystne dla niej decyzje, jak kolektywizację wsi czy walkę z Kościołem. - Otóż nawet te komunistyczne władze, całkowicie podporządkowane ZSRR, tych zaleceń nie wykonywały. I niech nikt nie liczy na to, że my się cofniemy. Będziemy Polskę zmieniać! Bo chcemy, by Polacy mogli być rzeczywiście

Zasuń nie ma racji: komunizm jako ideologia nie jest martwy [list]

do uprawy tego, co przynosi reżimowi największe zyski - w tym przypadku z przemytu opium. Jeśli to nie jest komunizm, to czym on w takim razie jest? Tak, obiło mi się o uszy, że Chiny zrezygnowały z kolektywizacji rolnictwa. Pierwotne idee komunizmu być może istotnie są w

Były sekretarz Lenina organizuje wyprawę na Pik Stalina, by uchronić się przed polityczną czystką. Na 7000 m ma halucynacje

jednostka 29 wyrusza w imię nauki. 1933 rok to w całym ZSRR czas koszmarnego głodu. Stalin uparcie przeprowadza kolektywizację rolnictwa, tysiące chłopów opuszczają wieś i przenoszą się na robotnicze przedmieścia aglomeracji. W Azji Środkowej brakuje wszystkiego, od pożywienia przez konie aż po ciężarówki

Dlaczego Piłsudski nazywał siebie Litwinem

bolszewicki przewrót w 1917 r. dał Litwie szansę na zdobycie niepodległości. To mit. Litwę miał spotkać bolszewicki los: z pełnią represji, kolektywizacją, mordami, których doświadczyli mieszkańcy Związku Radzieckiego. Cud nad Wisłą ją uratował. Zyskaliśmy 20 lat na ukształtowanie kręgosłupa, którego później

Chłopi Castro nie przepuszczą

Na Kubie budzi się społeczeństwo obywatelskie. W ubiegłą środę delegacja chłopów, niedobitków przymusowej kolektywizacji, wręczyła rządowi, czyli radzie państwa, petycję z żądaniem przywrócenia prywatnej własności ziemi i wolnego rynku. Bezprecedensowy apel wręczył Pedro A

Jako jedyny mówił światu o tej strasznej zbrodni. Został opluty, zdradzony i zamordowany

państwa, kolektywizację, plany pięcioletnie, nowy ład gospodarczy, hasłami o równości, wolności, braterstwie, ideach, które całkowicie zużyły się w zachodniej, kapitalistycznej części świata. Na miejscu przeżywa rozczarowanie. Spotkani na ulicach Moskwy zwykli obywatele, na co dzień przymuszani do

kolektywizacja

Kolektywizacja - (zwykle przymusowe) nadawanie formy zbiorowej, czyli kolektywnej, na przykład przekształcanie indywidualnych gospodarstw rolnych w przedsiębiorstwa rolnicze (zob. PGR, Kołchoz), warsztatów rzemieślniczych w spółdzielnie produkcyjne, itp.Kolektywizacja wsi - przymusowe wywłaszczenie rolników, połączone z procesem łączenia gruntów rolnych we wspólnoty pseudospółdzielcze, które

więcej o kolektywizacja na pl.wikipedia.org