zobowiązania wymagalne

anpop, PAP

Węgry spłaciły resztę swego zadłużenia. I wyprasza MFW z Węgier

Węgry spłaciły resztę swego zadłużenia. I wyprasza MFW z Węgier

Węgry rozliczyły się z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Spłaciły prawie 721 milionów euro - poinformował w środę węgierski bank centralny. Jest to spłata przedterminowa; ostatnia transza węgierskich zobowiązań wobec MFW była wymagalna dopiero w marcu przyszłego roku.

Śląskie. Oddział neurochirurgii wyremontowano w Szpitalu św. Barbary

Wyremontowany kosztem 5,7 mln zł oddział neurochirurgii otwarto w piątek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu (Śląskie) - jednym z największych szpitali w regionie.

NIK: Rośnie zadłużenie Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kontrola NIK przeprowadzona w Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) wykazała, że niepokojąco wzrasta zadłużenie tej uczelni, a wdrażane programy oszczędnościowe, jak na razie nie przynoszą wystarczających efektów.

Szpitale pożyczają pieniądze w parabankach. Nie mają innego wyjścia?

Szpitale pożyczają pieniądze w parabankach. Nie mają innego wyjścia?

kredytowej uniemożliwia szpitalom zaciąganie kredytów bankowych. Odraczanie w czasie wymagalnych zobowiązań może powodować wstrzymywanie dostaw przez kontrahentów - tłumaczy Górka. Rzeczniczka dodaje, że zdarza się, iż dyrektorzy są po prostu postawieni pod ścianą i nie mają innego wyboru. - Czasem sytuacja

Komisja finansów za udzieleniem rządowi absolutorium za 2014 r.

informacją potencjalne niewymagalne zobowiązania SP z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły na koniec ubiegłego roku 110,8 mld zł, co oznacza wzrost o 5,7 proc. W zeszłym roku SP nie wydał ani złotówki na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań. Relacja potencjalnych zobowiązań z tytułu

Sąd w Gdańsku ogłosił upadłość lotniska Gdynia-Kosakowo

wskazał na to, że dłużnik zaprzestał wykonywać swoje wymagalne zobowiązania. Równocześnie majątek dłużnika powinien wystarczyć nie tylko na pokrycie kosztów postępowania, ale także na zaspokojenie chociaż w części wierzycieli" - napisano w komunikacie. Spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo ma kapitał

Ruda Śląska zmniejszyła zadłużenie m.in. dzięki oszczędnościom

, pożyczek, obligacji, zobowiązań, udzielonych poręczeń i gwarancji wynosiło ponad 635 mln zł. Na początku 2011 r. samorządowcy mówili o zadłużeniu z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji sięgającym 206 mln zł. Niezapłacone faktury i zobowiązania przekraczały 77 mln zł, w tym wymagalne - 22 mln zł

Ewa Kopacz: 100 mln zł dla Centrum Zdrowia Matki Polki

Ewa Kopacz: 100 mln zł dla Centrum Zdrowia Matki Polki

. Około 90 zł mln to tzw. zobowiązania wymagalne, czyli do natychmiastowej spłaty. Dług powiększa się jak kula śnieżna, bo same odsetki od gigantycznych kwot to kilkanaście milionów złotych rocznie. Operacja ''na żywo'' w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki

NIK: kłopoty finansowe Mazowsza przez janosikowe i za duże wydatki

NIK: kłopoty finansowe Mazowsza przez janosikowe i za duże wydatki

, zmniejszyły się dochody województwa, co przy braku odpowiedniej redukcji wydatków skutkowało przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia oraz powstaniem zobowiązań wymagalnych wobec Skarbu Państwa - wskazała NIK. Jak oceniła Izba, "sytuacja ta wynikała zarówno ze słabości systemu dochodów województw

NIK: kłopoty finansowe Mazowsza przez janosikowe i za duże wydatki

, zmniejszyły się dochody województwa, co przy braku odpowiedniej redukcji wydatków skutkowało przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia oraz powstaniem zobowiązań wymagalnych wobec Skarbu Państwa - wskazała NIK. Jak oceniła Izba, "sytuacja ta wynikała zarówno ze słabości systemu dochodów województw

Firma Domex chce upadłości układowej, sąd zabezpiecza majątek

ustalenia, zobowiązania właścicieli sięgają 440 mln zł, z czego blisko jedna czwarta to zobowiązania wymagalne. Domex działa od ponad 20 lat. Siedziba firmy mieści się w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jest m.in. właścicielem 250 elektromarketów pod marką Avans. Zatrudnia ponad trzy tysiące

Sąd ogłasza upadłość właściciela sieci ze sprzętem AGD/RTV Avans

Sąd ogłasza upadłość właściciela sieci ze sprzętem AGD/RTV Avans

terminów i wysokości poszczególnych spłat zobowiązań". Pod koniec kwietnia podkarpacki portal Nowiny24.pl ustalił nieoficjalnie, że straty sięgają 440 mln zł, z czego ok. 10 mln zł to zobowiązania wymagalne, a ponadto nie może spłacać w terminie zobowiązań bankowych. Banki nie chciały udzielić firmie

Projekt PiS-u ws. likwidacji bankowego tytułu egzekucyjnego wróci do komisji

Konstytucyjny uznał, że bankowy tytuł egzekucyjny jest niezgodny z Konstytucją. Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej (np. udzielony kredyt), lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenia

Proces ws. przerwanej budowy stadionu w Białymstoku - wyrok za dwa tygodnie

także część kwoty odszkodowania - w sumie blisko 37,5 mln zł. Całe żądanie odszkodowania sięgało 124 mln zł, główną jego część (100 mln zł) stanowiła różnica w cenach z obu przetargów. Sąd zasądził wówczas tzw. wymagalną część tego roszczenia, czyli 23,5 mln zł, które miasto zapłaciło już wykonawcy

Sejm. Projekt ustawy likwidującej BTE wraca do podkomisji

BTE to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej (np. udzielony kredyt), lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenia takiej wierzytelności. Jeśli dana osoba nie wywiązuje się z umowy, bank wystawia BTE. Klauzulę

NIK: potencjał szpitali klinicznych niewystarczająco wykorzystywany

problemów do sytuacji grożącej upadkiem. W opinii Izby tak duże zróżnicowanie kondycji ekonomicznej szpitali wskazuje na znaczenie prawidłowego zarządzania tymi placówkami. Szpitale kliniczne generują blisko 1/3 zobowiązań wymagalnych wszystkich zakładów opieki zdrowotnej. Zadłużenie na koniec 2014 r

Kozdroń: MS nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką

stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np.: nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. Upadłość konsumencka ma dwie zasadnicze funkcje: oddłużenie niewypłacalnego konsumenta

Arndt: w 2013 r. niewielkie wydatki Skarbu Państwa na poręczenia i gwarancje

Drogowego. Potencjalne niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wyniosły na koniec grudnia 2013 łącznie 105 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2012 r. o 7,6 proc. Osoby prawne w ubiegłym roku udzieliły 215 poręczeń i gwarancji na kwotę 2,7 mld zł. BGK

Mazowsze nie zgadza się z wnioskami NIK ws. planowania dochodów

relacji do dochodów na poziomie 60 proc.). W 2013 r., w związku z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą, zmniejszyły się dochody województwa, co przy braku odpowiedniej redukcji wydatków skutkowało przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia oraz powstaniem zobowiązań wymagalnych wobec Skarbu

Jest decyzja - Krzysztof Mieszkowski zostaje w Teatrze Polskim we Wrocławiu

Jest decyzja - Krzysztof Mieszkowski zostaje w Teatrze Polskim we Wrocławiu

wymagalnych zobowiązań). Przeciwko tej decyzji protestowali twórcy. Reżyserka Monika Strzępka w emocjonalnym komentarzu na Facebooku napisała m.in.: "Władze nie mają żadnego pomysłu na ten teatr. Co więcej, wydaje mi się, że urzędnicy nie mają pojęcia, co to kultura. Myli im się to z prawidłowym

SLD złożył w Sejmie projekt likwidujący bankowy tytuł egzekucyjny

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej (np. wzięła kredyt), lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenie takiej wierzytelności. Jeśli dana osoba nie wywiązuje się z umowy, bank wystawia

Posłowie wszystkich klubów za likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego

Podczas czwartkowej dyskusji w Sejmie posłowie wszystkich klubów opowiedzieli się za likwidacją bankowego tytułu egzekucyjnego. Bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej (np. udzielony

Radni Krakowa: TK powinien zbadać ustawę o działalności leczniczej

Szpital im. Żeromskiego ujemny (dane za rok 2013 nie zostały jeszcze zatwierdzone). "W 2013 r., aby pokryć ten ujemny wynik, w Szpitalu Żeromskiego gmina wydała 1 mln 860 tys. zł" - mówił Marszałek. Dodał, że zobowiązania wymagalne obu miejskich szpitali są na poziomie ok. 20 mln zł. W 2013 r

Wniosek o upadłość właściciela sieci sklepów ze sprzętem RTV i AGD Avans

kłopoty finansowe. Oficjalnie sąd nie chce na razie ujawniać szczegółów. Podkarpacki portal nowiny24.pl ustalił jednak nieoficjalnie, że straty sięgają 440 mln zł, z czego ok. 10 mln zł to zobowiązania wymagalne, a ponadto nie może spłacać w terminie zobowiązań bankowych. Banki nie chcą udzielić firmie

Komisja przeciw odroczeniu wejścia w życie likwidacji BTE

przygotowanych przez PiS, SLD i PO. BTE to dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej (np. udzielony kredyt), lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenia takiej wierzytelności. Jeśli dana osoba nie wywiązuje się z umowy, bank

Jak zniknąć z rejestru dłużników

), który prowadzi Związek Banków Polskich. Są tam gromadzone dane klientów indywidualnych i przedsiębiorców, którzy nie wywiązują się terminowo ze swoich zobowiązań. Jeżeli opóźnienie w spłacie zadłużenia przekroczyło dwa miesiące, a łączna wartość zobowiązania przekracza 200 zł (osoba prywatna) lub 500 zł

Proces ws. przerwanej budowy stadionu w Białymstoku - wyrok za dwa tygodnie

odszkodowania - w sumie blisko 37,5 mln zł. Całe żądanie odszkodowania sięgało 124 mln zł, główną jego część (100 mln zł) stanowiła różnica w cenach z obu przetargów. Sąd zasądził wówczas tzw. wymagalną część tego roszczenia, czyli 23,5 mln zł, które miasto zapłaciło już wykonawcy wybranemu w drugim przetargu

Świętokrzyskie. Wójt Piekoszowa zrezygnował z likwidacji gimnazjów

pieniędzy zostałyby uregulowane tzw. zobowiązania wymagalne - zaległości wobec ZUS, urzędu skarbowego czy wobec firm, wykonujących zlecenia samorządu. Nowy plan naprawczy musi być najpierw zaakceptowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Prawdopodobnie nie uda się uzyskać pożyczki - jak zakładano

Śląskie szpitale mają ponad 1 mld 64 mln zł długów

niepubliczna (chodzi o spółki prywatne lub samorządowe). Najgorsza jest sytuacja placówek podległych marszałkowi Niezmiennie wysoki pozostaje poziom zadłużenia. Obecnie to ponad 1 mld 64 mln zł zobowiązań, z czego 327 mln to zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin już minął i od których szpitale

Sejm. Projekt likwidujący BTE wraca do komisji finansów

dostosować. Ostatecznie komisja dała bankom 30 dni na dostosowanie się do zmian. Renata Zaremba (PO) zaznaczyła, że projekt zawiera także zapis dotyczący restrukturyzacji kredytu na warunkach uzgodnionych wspólnie przez bank i kredytobiorcę. "Jeżeli klient nie będzie wywiązywał się z zobowiązań, bank

Gigantyczne pensje lekarzy. Nawet 50 tys. zł, a szpital zadłużony

płac, choć w obecnej sytuacji szpitala to mało realne. - Mamy blisko 10 mln zł zobowiązań wymagalnych. Pieniądze trzeba płacić w pierwszej kolejności. Cały dług szpitala wynosi 28 mln zł. Ci, którzy do tej pory cierpliwie czekali na pieniądze, zaczynają się niecierpliwić i obawiać, czy otrzymają to, co

Raport: spada tempo przekształceń własnościowych szpitali

rentowna na poziomie operacyjnym w momencie rozpoczęcia procesu przekształcenia. Nieco ponad połowa placówek przekształconych (53 proc.) przed rozpoczęciem procesu miała problem z regulowaniem zobowiązań wymagalnych" - podkreśla się w raporcie. Raport zostanie opublikowany podczas debaty "

Władze Krakowa: wniosek do TK ws. rozporządzenia ministra finansów

rozporządzeniu rozszerzył listę tytułów dłużnych poza ustawę, do czego nie miał delegacji. Nadto, choć ustawa mówi, że zobowiązania zaliczane do długu publicznego muszą być wymagalne, minister wbrew temu przyjął, że zobowiązania np. z ratalnej umowy sprzedaży, czyli niewymagalne, są do długu zaliczane"

Świętokrzyskie. 3,4 mln zł na sprzęt dla Centrum Onkologii

; - dodał. Dyrektor poinformował, że zobowiązania szpitala na koniec poprzedniego miesiąca wyniosły 48 mln zł, z czego zobowiązania wymagalne - 11 mln zł. Tyle samo wynoszą nadwykonania szpitala. Gdy szpital otrzyma od Narodowego Funduszu Zdrowia pieniądze za nadwykonania, to niemal pokryją one zobowiązania

NIK: potencjał szpitali klinicznych niewystarczająco wykorzystywany

bardzo zróżnicowana: od braku problemów do sytuacji grożącej upadkiem. W opinii NIK tak duże zróżnicowanie kondycji ekonomicznej szpitali wskazuje na znaczenie prawidłowego zarządzania tymi placówkami. Szpitale kliniczne generują blisko 1/3 zobowiązań wymagalnych wszystkich zakładów opieki zdrowotnej

Kozdroń: MS nie zakładało aż takiego zainteresowania upadłością konsumencką

sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych np.: nie ma pieniędzy na zakup środków codziennego użytku

Resort sprawiedliwości wydał poradnik o upadłości konsumenckiej

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

zobowiązania spółki, których płatność przypadała do dnia 31 stycznia 2014 r. jak i tych, których płatność stawałaby się wymagalna w okresie pomiędzy 31 stycznia a 30 kwietnia 2014 r. Na początku lutego Polimex-Mostostal informował, że naruszył umowę określającą warunki finansowania spółki przez wierzycieli

Imperium Ryszarda Krauzego z Gdyni na Cypr

. "Nie obsługuje wymagalnych zobowiązań" Pewne jest natomiast, że jeśli Prokom będzie przynosił zyski i wypłaci dywidendę swoim właścicielom, to trafi ona na Cypr, a polski fiskus nie otrzyma 19-procentowego podatku. Przenoszenie interesów do rajów podatkowych stało się tak znaczącym problemem

Przełom ws. franków czy fatamorgana? Prześwietlamy wyrok sądu

Z relacji pojawiających się w internecie wynika, że szczeciński sąd dokonał przełomu w orzekaniu w sprawach kredytów frankowych i w procesie dotyczącym niespłaconego w terminie kredytu z 2007 r. nakazał wyliczenie zobowiązania klienta wobec banku nie po obecnym kursie franka, lecz po kursie z dnia

Sąd w Gdańsku ogłosił upadłość lotniska Gdynia-Kosakowo

swoje wierzytelności. Zdecydował również o wyznaczeniu syndyka, który ma określić, których wierzycieli Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo spłacać ma w pierwszej kolejności. "W uzasadnieniu sąd wskazał na to, że dłużnik zaprzestał wykonywać swoje wymagalne zobowiązania. Równocześnie majątek dłużnika

Mazowiecki sejmik o trudnej sytuacji służby zdrowia w województwie

Finansowej zaplanowane są środki na poręczenie kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln zł. To pozwoli powstałej w wyniku połączenia placówce zaciągnąć taki kredyt i spłacić najpilniejsze zobowiązania wymagalne" - podsumowała dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji urzędu

Nie zapłaciłeś podatku? Trafisz do bazy dłużników

dług będzie musiał spełniać określone warunki. Wartość długu musi wynosić co najmniej 500 zł. Należność musi być bezsporna i wymagalna - nie podlegałyby ujawnieniu zaległości sporne (również w toku postępowania sądowo-administracyjnego), objęte wstrzymaniem wykonania, układem ratalnym lub

Amber Gold: cztery scenariusze

ten sposób wstępnie różnicuje kwoty, jakie są w stanie odzyskać klienci - właśnie według grup. I z reguły większe redukcje zobowiązań dotyczą tych klientów, którzy mają większe wierzytelności. Ważne: przy ogłoszeniu upadłości układowej spłaty zobowiązań mogą się domagać tylko ci klienci, którzy albo

Marszałek podjął decyzję: dyrektor Polskiego zostanie odwołany

usłyszałam w teatrze - do twórczości potrzebuje większej przestrzeni od tej, którą jest w stanie zapewnić hotelowy pokój. Dzisiejszą decyzję zarządu województwa spowodowały jednak nie wnioski pokontrolne, ale powiększające się zadłużenie teatru - tylko zobowiązania wymagalne sięgają obecnie 800 tys. zł

Zamiatanie afery z centrum onkologii pod dywan

zażądać natychmiastowej spłaty całej należności, czyli 170 mln zł. Takie opóźnienie jest wielce prawdopodobne, ponieważ szpital ma długi, w tym zobowiązania wymagalne.

Dyrektor szpitala sam sobie przyznał nagrodę i... ma rację

zł, z czego tylko 2 mln zł to zobowiązania wymagalne, czyli takie, których termin płatności już minął. - Zaległe rachunki płacimy najpóźniej po trzech miesiącach, a poza tym szpital już się nie zadłuża. Bilansujemy wydatki i wpływy - chwali się Rudnik. Tłumaczy też, że w sprawie nienależnego

Białystok. Zakończył się proces ws. przerwanej budowy miejskiego stadionu

odpowiada za spłatę zobowiązań (czyli bank-emitent ma roszczenie bezpośrednio do miasta), ale budżet Białegostoku obciążają jedynie raty płatności za wykup obligacji. Ostateczny termin ich wykupu, to 2029 rok. Reprezentująca w tym procesie Białystok mec. Elżbieta Rablin-Schubert mówiła w końcowym

Ruszyła licytacja aut po Amber Gold. Za ile pójdzie bmw?

najmniej 15 tys., a wartość wymagalnych zobowiązań to ok. 700 mln zł.

Skandaliczny przetarg w szpitalu w Czerwonej Górze. Wolą płacić trzy razy więcej

kontrowersyjnym przetargu.Działania szpitala szokują tym bardziej, że placówka od dawna boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Teraz należy do najbardziej zadłużonych szpitali w regionie. Zobowiązania sięgają 50 mln zł, z czego połowa to długi wymagalne, czyli przeterminowane. Dwa tygodnie temu m.in. z

Szpitalowi w Augustowie grozi bankructwo. Będą zwolnienia i obniżki pensji

prawie całą nieruchomość, sprzęt i aparaturę szpitalną. Spółka jest zobowiązana zapewnić obecny zakres bezpłatnych usług medycznych. Centrum Dializa ma przejąć także kontrakt z NFZ. Spółka zaproponowała 200 tys. zł miesięcznego czynszu, z którego ma być spłacane zadłużenie placówki oraz kaucję 4 mln zł

Jak sobie radzić z długami

firmę, w której chcemy pożyczyć pieniądze. Można też skonsultować treść umowy przed jej podpisaniem. CZEGO NIE MOŻE WINDYKATOR Załóżmy, że przeliczyliśmy się z możliwościami finansowymi i brakuje nam na uregulowanie zobowiązania. Najpierw telefony będą grzeczne. Miła pani lub pan przypomną, że minął

PJN chce udogodnień dla przedsiębiorców

. metodę kasową, która oznacza tyle, że podatek jest wymagalny w momencie, gdy wpłyną pieniądze na konto - dodał.Poncyljusz poinformował, że klub PJN otrzymał w sprawie tego projektu pismo od marszałka Sejmu, w którym ten zwrócił się o określenie skutków finansowych proponowanej regulacji. - Traktujemy

NIK oskarża: Szpitale marnują gigantyczne pieniądze

wtedy trzeba by pokryć ich długi, a na to minister nie ma pieniędzy. Same tylko zobowiązania wymagalne instytutów (czyli długi, których termin płatności już minął) to 283 mln zł. W resorcie zdrowia usłyszeliśmy, że wnioski NIK są "cennym wkładem do ustalania działań".

Skarbnik i księgowa Ruchu Palikota: były długi; nie było zasady 50 na 50

Ruchu nie są wyższe od kapitału stowarzyszenia. Ruch do kapitału zalicza jednak również deklaracje wpłacenia darowizn złożone mu przez Palikota. Wójcik przyznała, że zdarzają się zobowiązania, które są już wymagalne (czyli powinny być spłacone), a nie zostały zapłacone. "Trudno w tej chwili

Rachunek za szpitale dostanie rząd

Długi szpitali pod koniec ubiegłego roku przekroczyły 10 mld zł. Wymagalne, których termin zapłaty minął, to prawie 2,4 mld zł. I pewnie będą rosły, bo choć szpitale dostały w tym roku więcej pieniędzy z NFZ, to szybciej rosną ceny wody, prądu czy gazu. Państwo też dołożyło cegiełkę do tych długów

Strzępka ostro o polityce miasta i ESK. "Mamy stan wojenny"

ma w tej chwili ponad 800 tys. zł wymagalnych zobowiązań. Taka sytuacja trwa od lat - z analiz finansowych wynika, że Polski jest niedofinansowany kwotą 3 mln zł rocznie. Strzępka w swoim emocjonalnym, bogato inkrustowanym wulgaryzmami poście na Facebooku napisała m.in.: "Władze nie mają

Fiskus chce od Netii 58,7 mln złotych plus odsetki

zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i naliczonych odsetek od spółek zależnych Netii jest podstawą do szacowania dla Netii przychodu w trybie art. 11 ustawy o CIT tj. przepisu umożliwiającego organom podatkowym szacowanie przychodów w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych, jeżeli w

Ponad 10 tysięcy zgłoszeń od wierzycieli Amber Gold

. Pod koniec września gdański sąd poinformował, że łączna liczba wierzycieli Amber Gold wynosi co najmniej 15 tys., a wartość wymagalnych zobowiązań to ok. 700 mln zł. Józef Dębiński zapowiedział, że w poniedziałek złoży do sądu swoje ostateczne sprawozdanie o stanie masy upadłościowej Amber Gold

Windykator "edukował" dłużników. UOKiK: "To było zastraszanie"

zobowiązania planujemy skierowanie Pana sprawy do firmy de facto Agencji Detektywistycznej Haras i Adamczyk Sp.J. Pracownicy tej firmy zweryfikują posiadane informacje o Pani/Pana aktualnej sytuacji majątkowej, które mogą zostać wykorzystane na etapie ewentualnej windykacji sadowej i egzekucji

Szpital ma długi? To niech weźmie kredyt

mln zł, z czego 2 mln zł to zobowiązania wymagalne, czyli przeterminowane. - Firmy zarabiają potężne pieniądze na długach szpitali. Cieszę się, że BGK wreszcie postanowił nam pomóc - podkreśla Kręcka.Pomysł chwali Rafał Szpak, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka przy ul. Prostej w

Jest budżet na 2014 r. Bezpieczny, ale niełatwy. Podatki w górę

kilka kolejnych drobnych poprawek do budżetu. Zgodził się więc - mimo sprzeciwu Ministerstwa Finansów - na przeznaczenie 12,7 mln zł z rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne skarbu państwa na nową rezerwę, potrzebną do starania się Krakowa i regionu tatrzańskiego o organizację olimpiady zimowej w

Brutalne starcia w Grecji [ZDJĘCIA]

euro za reformyGrecy obawiają się drastycznej obniżki poziomu życia wskutek wprowadzenia dodatkowych reform, podwyżek podatków i cięć budżetowych do roku 2012, do jakich Grecja musiała się zobowiązać w toku trwających od zeszłego tygodnia w Atenach negocjacji z przedstawicielami KE, MFW oraz

Mieszkanie za długi

, by wywiązać się ze zobowiązania - mówi Paweł Nowacki, specjalista w wydziale windykacji i restrukturyzacji kredytów zabezpieczonych mBanku. Na tym etapie bank może też korzystać z usług zewnętrznych firm windykacyjnych. Takie firmy wspierają bankowe działania. Banki korzystają z ich usług, jeśli nie

BBN nie wierzy minister Kopacz

m.in. realizacji kontraktu na świadczenia opieki zdrowotnej, zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2009 r. i warunków, na jakich został zawarty lub ma być zawarty analogiczny kontrakt na rok 2010. BBN pyta także o stan zobowiązań wymagalnych, wysokość nadwykonań oraz o to, czy lecznice ograniczały

Dług publiczny w 2002 roku wzrósł do 47,5 proc. PKB

ustawy o finansach publicznych do długu zaliczane są zobowiązania Agencji Rynku Rolnego. Dług powiększony zostaje o poręczenia i gwarancje oraz zobowiązania wymagalne, czego nie ma w metodologii UE. Natomiast według metodologii UE, do długu zaliczane są zobowiązania wobec otwartych funduszy emerytalnych

Windykatorzy ściągają przedawnione długi i wpisują do rejestru długów

mieszkanie. Zapłaciła, mimo że wcale nie była przekonana, czy jest w ogóle coś winna. - Konsekwencje niespłaconego zadłużenia osób, które świadomie unikają płacenia długów, ponosi każdy z nas regulujący swoje zobowiązanie systematycznie, każdy korzystający z kredytu, użytkujący telefon komórkowy, internet

Zielone światło dla "bezprecedensowej pomocy" dla Grecji

uruchomienie skoordynowanego, europejskiego mechanizmu pomocy dla Grecji, na podstawie uzgodnionego wieloletniego programu naprawczego - głosi oświadczenie wydane przez szefa Komisji Jose Manuela Barroso. Podkreślił on, że rząd Jeorjosa Papandreu "zobowiązał się do trudnych, ale koniecznych reform, by

Podsumowanie afery Amber Gold. Ponad 10 tys. osób czeka na pieniądze. Straty pokrzywdzonych - 500 mln zł

stycznia. Kwota wierzytelności będzie znana po zakończeniu procesu rejestracji, a następnie weryfikacji wniosków. Pod koniec września gdański sąd informował, że łączna liczba wierzycieli Amber Gold wynosi co najmniej 15 tys., a wartość wymagalnych zobowiązań to ok. 700 mln zł. Specjalista z zakresu prawa

Skarbnik i księgowa stowarzyszenia Palikota: były długi

, że chodzi o to, że zobowiązania RPP nie są wyższe od kapitału stowarzyszenia. RPP do kapitału zalicza jednak również deklaracje wpłacenia darowizn złożone mu przez Palikota. Wójcik przyznała, że zdarzają się zobowiązania, które są już wymagalne (czyli powinny być spłacone), a nie zostały zapłacone

Po podwyżkach nadciągają długi

- przyznaje.W Szpitalu Wojewódzkim w Rybniku zobowiązania wymagalne to ponad 10 mln zł (niewymagalnych jest dwa razy tyle). Mimo to lekarze wywalczyli prawie dwukrotnie wyższe pensje - teraz dostaną ponad 4 tys. zł brutto. - Tak się stało w wielu szpitalach - komentuje dr Krzysztof Potera, szef OZZL w lecznicy

Raport o Amber Gold: władze reagując szybciej, uchroniłyby tysiące osób

ogłosiła decyzję o likwidacji, nie wypłacając ulokowanych środków i odsetek tysiącom klientów. 20 września sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Amber Gold. Pod koniec września gdański sąd poinformował, że łączna liczba wierzycieli Amber Gold wynosi co najmniej 15 tys., a wartość wymagalnych zobowiązań to ok

Famur informuje o stracie 51 milionów złotych

raporcie bieżącym nr 27 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Z uwagi na niestabilną sytuację na rynku walutowym oraz brak jednoznacznego określenia daty realizacji kontraktu, którego FAZOS S.A. ma być podwykonawcą, FAZOS S.A. podjął decyzję o wcześniejszym rozliczeniu części transakcji wymagalnych na dzień 2 marca

Debata o Arłukowiczu. PiS: Większe kolejki, droższe leki. Minister: Nie straszcie pacjentów

wysiłki restrukturyzacyjne, które zarządy szpitali musiały podjąć. Ten dług systematycznie spadał do objęcia przez pana funkcji ministra. Przez ten rok wzrost zadłużenia szpitali i w kwotach wymagalnych, i w zobowiązaniach ogółem wzrósł od 17 do 20 proc. To rekord świata! - mówił poseł PiS, dodając, że

Szpitale w gorączce

, musi spłacić szpital spółka. Miasto jednak wzięło na siebie tylko tzw. zobowiązania niewymagalne. Szpitalowi zostały same zobowiązania, których termin płatności już dawno minął. Wierzyciele mogą więc składać u komorników wnioski o ich egzekucję. A kapitał zakładowy szpitala spółki wynosi zaledwie 1 mln

Budżet zaczął się rozłazić już w 2008 r.

wyniosły ogółem 8,3 mld zł, z tego wymagalne to 1,086 mld zł - poinformował Rostowski. I tak zobowiązania MON pod koniec ubiegłego roku wyniosły 3,5 mld zł, Ministerstwa Nauki - 1,28 mld, Infrastruktury - 1,21 mld zł, MSWiA - 690,3 mln zł, resortu sprawiedliwości - 512,1 mln, finansów - 410 mln zł

Na czarnej liście dłużników

regulowaniem zobowiązań nie radzi już sobie 2,26 mln Polaków! Zazwyczaj nie regulują rachunków za energię elektryczną, gaz, usługi telekomunikacyjne, pożyczki, kredyty, czynsz za mieszkanie czy alimenty. Kto trafia na listę dłużników - Bank/operator komórkowy/spółdzielnia przekazują sprawę do swojego działu

Teatr Polski we Wrocławiu tonie w długach. Co dalej? Dyrektor kontra marszałek [ROZMOWY]

zadłużasz teatr i źle gospodarujesz środkami publicznymi. Dlaczego wydajesz więcej, niż masz w budżecie? Krzysztof Mieszkowski: Bo przygotowuję premiery. Pieniądze mamy tylko na utrzymanie. Zobowiązania są rezultatem niedofinansowania teatru, które się ciągnie od 1994 roku. Brakuje nam ok. 180 tys. zł

Oddłużenie szpitali dogadane

. Kondycja naszych publicznych szpitali, w tym także klinicznych, według minister Kopacz wygląda tak: 970 ZOZ-ów ma "drobne" długi - ok. 766 mln zł - wynikające z bieżącej działalności 586 ZOZ-ów jakoś sobie radzi, choć ma także tzw. zobowiązania wymagalne do szybkiego zapłacenia w najgorszej

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

ludzie na ogół są solidni w wypełnianiu zobowiązań. Zostali wychowani w innej epoce. Dług jest dla nich kwestią honoru. Później nadchodzą święta, potrzebne jest trochę więcej pieniędzy, aby spłacić raty i jednocześnie ugościć rodzinę. Emeryt idzie więc do banku po nowy, niewielki kredyt. I nagle zaczyna

Koszty gruntów zabójcze dla budżetów gmin

jednak tego typu "nie ewidencjonowanych zobowiązań". Dlaczego? Chociażby dlatego, żeby nie wywołać popłochu wśród inwestorów kupujących gminne obligacje. Opinia publiczna dowiadywała się co najwyżej o najbardziej spektakularnych odszkodowaniach, o które upomnieli się właściciele gruntów. Na

Jak rząd chce oddłużyć szpitale

wynosiło ok. 10 mld zł, ale tzw. zobowiązania wymagalne są znacznie niższe - tylko 3 mld zł. Oficjalne dane Ministerstwa Finansów są jeszcze korzystniejsze. - Zadłużenie służby zdrowia na koniec ubiegłego roku to 5,922 mld zł, z czego 4,871 mld zł przypada na placówki podległe samorządom - poinformowała

Przedawnione długi

których roszczenia wobec konsumentów są nieważne. Większość po paru latach. Przedawnione zobowiązania spłacić można, ale nie trzeba. Ustawodawca wyszedł tutaj z założenia, że firma jest profesjonalistą w obrocie gospodarczym i co jak co, ale przez kilka lat jest w stanie wysłać np. list polecony z

Czarne chmury zbierają się nad śląskimi szpitalami

podejrzenie nowotworu - mówi dr Ryszard Batycki, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bielsku-Białej. Z danych urzędu marszałkowskiego wynika, że rosną długi 11 największych szpitali w województwie - najpilniejsze do spłacenia zobowiązania wymagalne urosły z 85 mln zł w końcu grudnia 2008 roku

Łętowska: Poprzez różne umowy państwo pozbywa się władzy

wymagalne. Czyli banki mogą zażądać zwrotu pieniędzy. Dzięki temu zyskują pierwszeństwo przed innymi wierzycielami w zaspokojeniu roszczeń. Inny przykład: wymuszanie umów na państwach. Przykładem historia ze szczepionkami na tzw. świńską grypę (2009 r.). Wielkie koncerny farmaceutyczne skłoniły UE do

Prasa: Grecja uratowana, ale Europie brakuje przywództwa i kontroli

wspólnej waluty oraz przywrócić zaufanie rynków. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami członkowie strefy powinni zapewnić 80 mld euro, z czego 30 mld euro już w tym roku. W zamian Grecja zobowiązała się wprowadzić w życie bardzo ambitny i trudny programu reform i cięć budżetowych, który zakłada

Druga i ostatnia szansa Grecji - rozmowa z Januszem Lewandowskim

Mariusz Piotrowski: Wierzy pan, że Ateny unikną bankructwa? Janusz Lewandowski: Wiary dodają mi przykłady państw bałtyckich, które w kryzysie były w równie złej sytuacji, a o własnych siłach i z pomocą pożyczek UE i MFW wybiły się na wzrost gospodarczy i są w stanie spłacać zobowiązania. Drugi

Prace nad szpitalnymi ustawami stanęły, bo ciągle nie ma decyzji w sprawie oddłużenia

, a projektu nie ma. Według naszych nieoficjalnych informacji spór dotyczy trzech rzeczy: czy zajmować się tylko tzw. zobowiązaniami wymagalnymi (ok. 3 mld zł) czy całością długu (ponad 9 mld zł) czy umorzyć całość (2,6 mld zł) czy tylko 30 proc. zobowiązań publiczno-prawnych (wobec FUS, PFRON

Zaczęło działać biuro informacji gospodarczej

udzielające tzw. kredytów konsumenckich, np. banki, operatorzy telefoniczni, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady energetyczne będą mogły zgłosić do biura dane o konsumentach, którzy nie wywiązują się z zobowiązań, jeżeli przekroczyły one 200 zł i są wymagalne od co najmniej 60 dni. Także przedsiębiorcy

Rany boskie, co to za ankieta!

zadłużony? - Tak. 4a. Ile wynosiły zobowiązania krótkoterminowe? - 10 mln zł. 4b. Ile wynosiły zobowiązania długoterminowe? - 150 tys. zł 4c. Ile wynosiły zobowiązania wymagalne? - 2 mln zł. 4d. Jakie były przyczyny zadłużenia

Prokurator do upadłości, czyli jak prawo chroni firmy

wniosek do prokuratury. Podejrzane? Dlaczego?- Spółka powinna złożyć wniosek o upadłość dużo wcześniej. Prawo upadłościowe i naprawcze jest w tej sprawie jednoznaczne: "Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań". Tak było co najmniej od czerwca 2004 r

Nie ma wypłat, ratusz zastawiony

jakichkolwiek informacji o stanie finansów. - A co to pana obchodzi, to moja sprawa! - stwierdził burmistrz Jerzy Skórko pytany o wysokość zadłużenia. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że deficyt w obrotach bieżących miasta sięga blisko 1,8 mln zł. W dodatku konta urzędu zajął ZUS - najpilniejsze tzw. wymagalne

Kredyt Bank wypowiedział kredyt spółce PIA Piasecki

Poinformował o tym PIA Piasecki. "Bank wezwał emitenta do zwrotu należnej kwoty kredytu wraz z odsetkami w łącznej wysokości 16.101.949,86 złotych oraz do niezwłocznego zwrotu równowartości wymagalnych, spełnionych przez Bank świadczeń pieniężnych z tytułu gwarancji w kwocie 5.744.975 złotych

WSiP chce kupić Wkrę

firmy wynosi 2,5 mln zł (zadłużenie wymagalne) plus 3 mln zł (zadłużenie niewymagalne). Oprócz tego ujawniła, że Wkra do sierpnia przyniosła 3,5 mln zł straty. 40 proc. obrotów spółki - ze względu na fakt, że handluje ona głównie podręcznikami - jest jednak realizowana w sierpniu i wrześniu

Konsylium lekarskie w Sejmie

2008 r. - 47 mld zł Zadłużenie szpitali Zobowiązania wymagalne (od których liczą się odsetki) wynoszą prawie 4 mld zł, a wszystkie razem ok. 10 mld zł. Stare długi to olbrzymie odsetki. Powiatowy szpital z 50 mln zł długu musi co miesiąc odprowadzać 600 tys. zł odsetek. To równowartość 800-zł

Chory sukces Tuska

spółkę i sprzedaży.Prof. Gomułka przypomina, że zadłużenie służby zdrowia wynosiło ok. 10 mld zł, ale tzw. zobowiązania wymagalne są znacznie niższe - tylko 3 mld zł. Oficjalne dane Ministerstwa Finansów są jeszcze korzystniejsze. - Zadłużenie służby zdrowia na koniec ubiegłego roku to 5,922 mld zł, z

W jaki sposób pomoc publiczna wpływa na zadłużenie?

.? Resort finansów uspokaja - żadnego zagrożenia nie ma. Na korzyść Polski pracuje unijna metodologia liczenia długu sektora finansów publicznych, która wyłącza z niego: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, zadłużenie Agencji Rynku Rolnego, tzw. zobowiązania wymagalne (np. zapisane w ustawie, ale

Kogo spłaci Kompania Węglowa, a kogo nie

., czyli 190 mln zł. Oznacza to, że Kompania weźmie na siebie zobowiązania w wysokości 3,994 mld zł. Część długu będzie wymagalna już w pierwszym kwartale, dlatego jeszcze przed jego końcem Kompania będzie musiała utworzyć rezerwy w wysokości 0,5 mld zł. Według naszych informacji chodzi o opłaty wynikające

Projekt ustawy o związkach partnerskich

związku małżeńskim albo w związku partnerskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które

Drżyjcie dłużnicy: powstało pierwsze biuro informacji gospodarczej

telefoniczni, spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady energetyczne, będą mogły zgłosić do biura dane o konsumentach, którzy nie wywiązują się z zobowiązań - jeżeli przekroczyły one 200 zł, i są wymagalne od co najmniej 60 dni. Także przedsiębiorcy, którzy mają kłopoty z odzyskaniem należności od innych