zmiany w rentach dla wdów

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Wdowi grosz zostaje. Resort pracy wycofuje się z planowanych zmian

Wdowi grosz zostaje. Resort pracy wycofuje się z planowanych zmian

50-letnie Polki nadal będą mogły dostawać renty wdowie - dowiedziała się ''Gazeta''. Resort pracy wycofuje się z planowanych zmian.

Żony zabitych górników bez grosza

Nie wszystkie wdowy po górnikach, którzy zginęli w kopalniach, mają prawo do dożywotniej renty. Rząd od dwóch lat blokuje możliwość ustawowej zmiany, która polepszyłaby ich sytuację.

Będą pieniądze dla wdów?

Jest szansa na zmianę ustawy pozbawiającej wdowy po górnikach, którzy zginęli w kopalniach, prawa do dożywotniej renty.

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

zmniejszona. Jeśli ktoś, dorabiając, przekroczy 130 proc. przeciętnej pensji (od 1 września 2014 r. to 4862 zł brutto), ZUS wstrzyma wypłatę renty. WIĘCEJ KOBIET DOSTANIE RENTĘ RODZINNĄ Jeszcze do niedawna ZUS wypłacał rentę rodzinną dla wdów tylko tym rozwiedzionym kobietom, które w chwili śmierci byłego

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

, wiceminister pracy. Ostatecznie wiek emerytalny wydłużono, ale renty rodzinne pozostawiono bez zmian. W PO słychać jednak głosy, że do reformy trzeba będzie wrócić. Niektórzy posłowie przyznają, że wprowadzenie zmian będzie możliwe, gdy poziom bezrobocia w Polsce spadnie. Inaczej wdowy mogą zostać bez renty i

Komu się należy renta rodzinna

prawo do rocznej renty okresowej (liczonej od śmierci męża) albo maksymalnie dwuletniej renty okresowej, gdy bierze udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. + Rodzicom - jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

kobieta, która nie pracowała, a zmarł jej mąż, ma tyle samo. Mordasewicz argumentuje, że nie stać nas na wypłatę rent rodzinnych dla 50 letnich kobiet. Reforma w planach W ubiegłym roku ZUS wydał na renty rodzinne 24 mld zł. Kolejny miliard na świadczenia dla dzieci i wdów po mundurowych przeznaczyło

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zmarłemu, dla dwóch osób - 90 proc., dla trzech i więcej osób - 95 proc.Ważne! Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest między nich w równych częściach.Przykład. Pan Marcin zmarł w maju 2013 roku. Wdowa złożyła wniosek o

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób) oraz jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. I jeszcze jedna ważna rzecz. Prawo do renty rodzinnej ma też mąż po śmierci żony. Ale mężczyźni dużo rzadziej

Jak dostać rentę z ZUS

Jak dostać rentę z ZUS

do 25 lat, 4 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od 25 do 30 lat, 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Uwaga! Jednym z warunków wymaganych do uzyskania renty dla osób, których niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat - jest udokumentowanie co

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

. swojej emerytury. Związkowcy byli przeciw jakimkolwiek zmianom. Ostatecznie wycofał się z nich też rząd. W Sejmie był też projekt ustawy grupy posłów PiS, którzy postulują specjalne renty dla wdów po górnikach. Posłowie chcieliby, aby dostawały rentę niezależnie od wieku - czyli nie musiałyby czekać, aż

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

Jak się starać o rentę - odpowiadamy na listy czytelników

rodzinnych. 50-letnie wdowy miały już nie dostawać rent po mężach. Musiałyby skończyć 60 lat. Wydłużenie wieku uprawiającego do tzw. rent wdowich miało być zapisane w ustawie podnoszącej wiek emerytalny Polaków do 67 lat. Ostatecznie rząd wycofał się z tych zmian. Nie przeprowadzono też zmian w przyznawaniu

Poczekają na wdowi grosz

Poczekają na wdowi grosz

, ale takie przypadki to margines. Rentę tego typu pobiera dziś około 300 tys. wdów i wdowców w wieku produkcyjnym. Podwyższanie wieku uprawniającego do renty po współmałżonku rozpocznie się w 2013 roku. Będzie rozłożone na 20 lat, co roku wiek będzie wydłużany o sześć miesięcy. I

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Pomysły na zmiany w rentach rodzinnych przed wyborami zgłaszały prawie wszystkie partie. Czy Sejm zajmie się nimi w najbliższym czasie? Zobaczymy.SLD chciałby wprowadzić tzw. wdowi dodatek. Wdowa lub wdowiec oprócz swojej emerytury mogliby otrzymać 30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi

Dla kogo renta rodzinna

Dla kogo renta rodzinna

śmierci żony. - Rodzicom - jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy/wdowca (dotyczące wieku, niezdolności do pracy lub wychowywania małoletnich osób) oraz jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Dokumenty potrzebne do renty Trzeba złożyć wniosek w swoim (czyli

Renty rodzinne i socjalne

Renty rodzinne i socjalne

osoby, które wychowują niepełnoletnie dzieci. Ale renty pobiera też ok. 300 tys. wdów i wdowców, czasem w wieku produkcyjnym.W ub.r. ZUS przyznał 39 tys. rent rodzinnych. Jeszcze 7 lat temu było to 72 tys.Pomysł na zmiany w rentach rodzinnych ma też SLD. Sojusz chciałby wprowadzić tzw. dodatek

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy

, powiat, dom pomocy społecznej, Kościół lub związek wyznaniowy. Dlatego całkowity koszt wydłużenia listy osób uprawnionych do świadczenia resort pracy wycenił jedynie na 80 tys. zł. ZASIŁEK DLA MAŁŻONKA W SEPARACJI Czy wdowie, która od dekady była z mężem w separacji, a gdy umarł pochowała go na własny

Kto może przejść na rentę

renty okresowej (liczonej od śmierci męża) albo maksymalnie dwuletniej renty okresowej, gdy bierze udział w szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej. Uwaga! Te same prawa i warunki ma mąż po śmierci żony. * Rodzicom - jeżeli spełniają warunki takie jak dla wdowy

 Książki o emeryturach i rentach z "Gazetą Wyborczą"

 Książki o emeryturach i rentach z "Gazetą Wyborczą"

"Gazetą" będzie można kupić wydanie "Renty, zasiłki, ulgi. Co się zmieni w 2012 r.". Czytelnicy książki dowiedzą się m.in. czy renciści powinni dorabiać bez ograniczeń, od czego ma zależeć wysokość renty i co z rentami dla wdów. W publikowanych poradach znajdą się też informacje o

Dla kogo renta rodzinna

(zanim zmarł) pracował, to ZUS przyjmuje, że w chwili śmierci była to osoba całkowicie niezdolna do pracy i wylicza, jaką rentę z tego tytułu by otrzymywała, gdyby żyła. Na podstawie tej wyliczonej kwoty oblicza się wysokość renty rodzinnej dla bliskich. Jakie są wymagane okresy składkowe i nieskładkowe

Czy będą zmiany w rentach rodzinnych?

więc po zmianie przepisów 28-letnia pani Wioletta dostanie pieniądze z ZUS. Dożywotnio.Posłowie PiS argumentują, że taki przywilej dla wdów po górnikach nie jest niczym szczególnym. Pięć lat temu przyznano renty wdowom (niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia) po żołnierzach, którzy zginęli w czasie

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Rząd rozszerzył listę osób uprawnionych do zasiłku pogrzebowego. Po zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z 23 października 2014 r. prawo do wsparcia będą mieli najbliżsi, którzy ponieśli koszty pochówku dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osób, nad

W Senacie debata o nowelizacji ustawy o kombatantach

represji. Uregulowano też kwestię ryczałtu energetycznego dla kombatantów. Przewidziano ułatwienia dla kombatantów zamieszkałych za granicą, którzy dotychczas nie ubiegali się o należne im świadczenia w związku z utrudnieniami w ich wypłacie. Po zmianie przepisów świadczenia będą im wypłacane np. razem z

Więcej przywilejów dla kombatantów

"Ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw" Sejm przegłosował 14 marca. Na początku kwietnia podpisał ją prezydent. Większość zmian wejdzie w życie 18 maja 2014 roku. Wyjątkiem są

Pieniądze na trudne czasy

utrzymaniu. Wdowy pod lupąNie wiadomo, jak długo jeszcze te przepisy będą obowiązywać, są bowiem plany zmiany zasad przyznawania rent po zmarłych małżonkach. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" wyliczyła, że w Polsce jest aż 300 tys. wdów, które pobierają renty, a odchowały już

Co politycy obiecują emerytom

;. Zmian w rentach rodzinnych nie chce PO. PiS postuluje za to specjalne renty rodzinne dla wdów po górnikach. Posłowie tej partii chcieliby, aby dostawały rentę niezależnie od wieku - czyli nie musiałyby czekać, aż skończą 50 lat, ale dostawałyby rentę już np. w wieku 30 lat. Posłowie PiS argumentują, że

Wybór między ZUS i OFE

wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu (które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli się uczą - 18 lat).Jeśli wdowa nie spełnia warunku wieku (50 lat), ale osiągnie ten wiek w okresie nie dłuższym niż pięć lat od śmierci męża albo w ciągu tych

Kobieta na emeryturze

, emerytura minimalna stanowi dziś ok. 22 proc. średniego wynagrodzenia. Wcześniejsze emerytury Na szczęście ustawa wydłużająca wiek emerytalny nie przewiduje zmian we wcześniejszych emeryturach, emeryturach pomostowych i świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Renty wdowie nadal będą mogły też

Przez rząd żony górników bez wdowiego grosza

Jeszcze 10 lat temu wszystkim wdowom po górnikach, którzy zginęli w czasie pracy, przysługiwała dożywotnia renta. Ale 1999 r., po zmianie przepisów, prawo do rent zachowały tylko te wdowy, które w chwili śmierci męża nie pracowały, miały minimum 50 lat lub wychowywały nieletnie dziecko. Ale nowe

15. ofiara wybuchu w kopalni Wujek-Śląsk

. zł - wyliczał wicewojewoda Adam Matusiewicz. Wojewoda zaproponuje też rządowi zmianę przepisów dotyczących przyznawania rent wdowom po górnikach. Dziś otrzymują je tylko kobiety, które ukończyły 50. rok życia. Po zmianie przepisów zniknąłby limit wieku.

Jak się starać o świadczenia rodzinne

: w tym czasie musisz skończyć szkolenie, które pozwoli ci na podjęcie pracy. Obrazuje to przykład pani Bożeny. Kobieta skończyła edukację w wieku 16 lat i wyszła za mąż. Przez całe życie prowadziła dom i nigdy nie pracowała. Jako 48-latka została wdową. Wiek nie uprawniał jej do otrzymania renty, nie

Jak się starać o rentę

Renta to świadczenie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Wbrew utartemu przekonaniu należy się nie tylko chorym, ale też m.in. sierotom i wdowom. Dziś jednak zajmiemy się rentami wypłacanymi przez ZUS tym, którzy z różnych przyczyn stracili zdolność do pracy, bo to najczęstszy

Jak zostać właścicielem mieszkania

kolei i w wymienionych wyżej przedsiębiorstwach to zniżka o 6 proc. Każdy rok najmu mieszkania - 3 proc. rabatu. Ulga zostanie tak obliczona, aby była dla nas najkorzystniejsza. Tutaj emerytom, rencistom lub wdowom i wdowcom po nich również należy się 95-proc. bonifikata. Uwaga! Przy jednorazowej

PKPP "Lewiatan" pokaże rządowi jak zaoszczędzić 10 mld zł

emerytalnego, wypłacanie rent tylko osobom uznanym za niezdolne do pracy, przyznawanie rent rodzinnych wdowom i wdowcom dopiero po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, becikowe tylko dla rodzin ubogich, ścięcie zasiłku pogrzebowego z dzisiejszych 6500 zł do 2000 zł, a nie - jak planuje rząd - do 4000

Pomoc dla starszych i chorych

go ZUS. Przeznaczony jest dla osób, które mają prawo do emerytury lub renty, zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnego funkcjonowania albo mają więcej niż 75 lat. Dodatek przyznawany jest na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Ale osoby, które ukończyły 75 lat

Zarabiasz dużo? Rząd podniesie Ci składkę

ubezpieczeniowy głównie przed wypłacaniem w przyszłości zbyt wysokich emerytur, na które budżetu nie będzie stać. Nasze emerytury mają bowiem zależeć od tego, ile wpłaciliśmy składek do OFE i ZUS. Tymczasem dziura w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, odpowiedzialnym za wypłatę rent i emerytur, rośnie w

Rodzina wybrana. Do kogo trafi Szlachetna Paczka

gest sprawił, że coś się w nas zmieniło. Paczka stała się dla nas momentem przełomowym, impulsem do zmiany. Co było najważniejsze? Świadomość, że obcy ludzie przeczytali kilkadziesiąt opisów różnych rodzin i wybrali właśnie nas, właśnie w nas dostrzegli potencjał, dodała nam skrzydeł. Poczuliśmy, że

Osoby, które zmieniły płeć mają prawo do małżeństwa - orzekł unijny Trybunał

W UE nie można odmawiać praw do małżeństwa i rent osobom, które poddały się operacji zmiany płci - orzekł wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Chodziło o sprawę Brytyjki występującej pod inicjałami K.B., która pozostawała w związku z partnerką. Ta z kolei po zmianie płci stała

Mieszkanie od gminy lub zakładu pracy

bonifikat przy sprzedaży nowych mieszkań oraz mieszkań wybudowanych przy wsparciu finansowym budżetu państwa. Mogą też wzrosnąć czynsze oraz pojawić się zmiany dotyczące dziedziczności najmu - w przypadku śmierci najemcy lokalu komunalnego umowa najmu wygaśnie, a jego bliscy będą mogli zawrzeć nową umowę

Statystyka może zabić

. Arkadiusza M. na podłodze obok biurka w pokoju 601 komendy policji w śródmieściu Warszawy. W sekcji kryminalnej kierował referatem zajmującym się ściganiem włamywaczy. Z sukcesami. Lekarz stwierdził u 32-latka zawał. Komenda Stołeczna pomogła w pogrzebie, przyznała rentę. Ale kilka miesięcy później

Pomoc dla osób starszych i chorych

nauczanie, to przyznane zostanie tylko jedno świadczenie. * Ryczałt energetyczny. To pomoc również dla kombatantów, osób represjonowanych oraz wdów i wdowców po tych osobach. Wynosi 146,4 zł i jest wypłacany przez ZUS. Do dodatkowych świadczeń uprawnieni są również: weterani wojenni biorący udział w

Ugody z bliskim ofiar katastrofy CAS-y

być trudne, bo "przepisy prawa cywilnego narzucają wiele warunków do spełnienia". Pełnomocnicy ofiar katastrofy CAS-y ujawnili jednocześnie, że część wdów występuje do resortu obrony także o przyznanie stałej renty. Nie wiadomo jednak, czy MON zgodzi się na to w następnych ugodach. Resortowy

Ugody w sprawie CASY

. Ale jak zastrzegali wczoraj Nowakowski i Sławek, może to być trudne, bo "przepisy prawa cywilnego narzucają wiele warunków do spełnienia". Pełnomocnicy ofiar katastrofy ujawnili jednocześnie, że część wdów występuje do MON także o przyznanie stałej renty. Nie wiadomo, czy MON zgodzi się na

Prawa nieślubnych dzieci

adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (unieważnieniu małżeństwa); - jeśli jest wdową: odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka; - jeśli jest w separacji: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o separacji lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o separacji. Jeśli w

Od dłuższej pracy nie uciekniemy

2017 r. Jeżeli ktoś do tego czasu ich nie spełni, nie będzie mógł z przywileju skorzystać w kolejnych latach. Nie będzie zmian w emeryturach pomostowych i świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Renty wdowie nadal będą mogły też dostawać 50-letnie Polki, bo rząd wycofał się z zaostrzenia

Jaką dostaniesz emeryturę?

również wdowie, która nie ma jeszcze 50 lat, ale osiągnie ten wiek w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża, lub w ciągu tych 5 lat stanie się niezdolna do pracy Renta rodzinna przysługuje też wdowie w jeszcze jednej w sytuacji - gdy nie minęło jeszcze 5 lat, od zakończenia wychowywania przez

W piątek spotkanie szefa MON z rodzinami poległych na misjach

członków rodziny). Prócz tego z polisy wykupionej przez MON przysługuje odszkodowanie w wysokości 250 tys. zł. Wojsko wypłaca też inne świadczenia: zasiłek pogrzebowy, zapomogi finansowe, renty rodzinne, stypendia oraz pomoc na kontynuowanie nauki lub zmianę zawodu. Rodziny poległych mogą liczyć też na

Założycielka pogotowia opiekuńczego: dzieci trafiają do mnie z piekiełka

. Ale znajomi śmiali się, że zwariowałam: "Mąż się w grobie przewraca! Masz rentę, to sobie w spokoju oglądaj telewizję, wyjeżdżaj na wakacje!". A dla mnie pusty dom i cisza to nie odpoczynek. Ja lubię iść z dziećmi na spacer, a potem umorusane wpakować jedno po drugim do wanny. Więc powoli

Nie zabierajcie wdowiego grosza

publicznej, że PKPP zaproponuje wkrótce rządowi, by nie przyznawał więcej rent rodzinnych (należą się wdowom, które w chwili śmierci męża miały 45 lat). Proponowane rozwiązania tłumaczy się m.in. niesprawiedliwością wynikającą z obecnego kształtu prawa oraz oszczędnościami dla budżetu w kwocie 4 mld złotych

Priczoska wagi państwowej, czyli dwadzieścia lat dobrego ojczulka

ich ochrzaniał. Nie potrafił zrozumieć, że on wydaje polecenie, a sznurka nie ma. Że poza jego rozkazem są jakieś czynniki, na które on nie ma wpływu. M.N.: Raz na jakiś czas odbywa się zebranie wertykału, narodnyj schod. To wielkie ludowe święto i wiec poparcia dla prezydenta. Ogłaszają go w całym

Szef MON chce się spotkać z rodzinami poległych na misjach

Według danych z początku września wezwania do ugody skierowało do MON 69 osób: wdowy, dzieci i rodzice 27 żołnierzy i jednego cywila, którzy zginęli w Iraku i Afganistanie. Większość z nich reprezentuje ta sama trójmiejska kancelaria. Każde ze złożonych przez nią w Sądzie Rejonowym dla Warszawy

Mieszkanie na własność

których gmina przeprowadziła niedawno remont kapitalny, ** pojedynczych mieszkań w budynkach podlegających remontom kapitalnym lub rozbiórce, ** lokali w budynkach, w których dotąd nie była prowadzona sprzedaż oraz ** nieruchomości, dla których przewidywana jest zmiana przeznaczenia wynikająca z planu

MON chce rozmawiać o zadośćuczynieniach dla rodzin poległych na misjach

świadczenia: zasiłek pogrzebowy, zapomogi finansowe, renty rodzinne, stypendia oraz pomoc na kontynuowanie nauki lub zmianę zawodu. Rodziny poległych mogą liczyć też na pomoc przy uregulowaniu spraw związanych z zakwaterowaniem w lokalu po zmarłym żołnierzu. Na początku września Siemoniak powiedział PAP, że

Osiemnastu wraca każdej nocy

łatwo, nie chce tego. Właśnie dlatego go odstawił. Co robić? Ubrać się, wziąć komórkę, butelkę wody, wyjść z domu. Postanawia, że już nie wróci. Powrót Wracają pod koniec roku: 350 polskich żołnierzy z Afganistanu. Ostatnia zmiana. W czerwcu wróciło ich tysiąc. W sumie przez Afganistan przewinęło się 26

Edward Lipiński, 1888-1986

umożliwiając im pracę naukową, wypłacając renty i pensje wdowom i sierotom, profesorom emerytowanym, wreszcie udzielając stypendiów i zapomóg wielu studiującym. W PRL-u, choć był członkiem PZPR, uczestniczył w działaniach, które władze traktowały jako opozycyjne. W latach 1956-62 aktywnie działał w Klubie

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia (także w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych). Świadczenie przedemerytalne to dziś 711,54 zł brutto. Najniższa renta to 597,46 zł. Jak się wylicza emeryturę To zależy komu. Zasadnicze

Banki boją się odwróconej hipoteki. A emeryci czekają

Łyszczaka z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu odwróconą hipoteką może być zainteresowanych nawet kilka milionów osób. - W najbliższych dziesięciu latach w wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, wejdzie przynajmniej dwa miliony Polaków. Duża część z nich otrzyma niskie emerytury

Wnuczku, a dlaczego masz taki dziwny głos?

arów. I stąd miałam te 10 tysięcy. Bo przecież z renty to nigdy bym tych pieniędzy nie uzbierała. Jestem wdową, mąż pracował jako główny księgowy. Miałam te pieniądze na czarną godzinę.I nie wiem, co mi się stało. "Wnuk" powiedział, że kolega odbierze pieniądze. Zapakowałam je w reklamówkę i

Dla nich kabaret, dla nas msza

Bojarskiemu. Piszą pozew, ZUS przyznaje rentę. A kopalnia? - Organizowała wycieczki dla poszkodowanych w wypadkach, ale jak się nam urodził syn, w dziale socjalnym stwierdzili: dziecko przyszło na świat po wypadku, nie możemy za niego płacić. - Niech się wypchają - mówi Bojarski. Skóra na rękach i plecach

24 dni w jaskini

traumatycznej dla nich sytuacji. Słuchaj, oni już widzieli, jak worki na zwłoki niosą. Pracujesz? - Właśnie zacząłem. W hurtowni chemicznej. Wyładowuję towar z samochodów. Płacą mi tysiąc złotych bez 60 groszy. A wcześniej? - Byłem bezrobotny. Jak tylko wróciłem z Warszawy do Zamościa, a to już ponad półtora

Folwark polski

ją ze świadomości zbiorowej. W wyobraźni, w języku, w naszej tożsamości jest słabo wyrażona. Wiemy, owszem, że ''coś'' się wydarzyło, ale bez naszego udziału. To nam zrobił ktoś inny - Niemcy i Rosjanie. Zmiana społeczna, która miała dla Polaków fundamentalne znaczenie, jest doświadczana trochę jak

Tani wykup mieszkań zakładowych

najkorzystniejszy dla najemcy. Nie może jednak przekroczyć 95 proc. wartości mieszkania. Najwyższy upust - czyli 95. proc. - otrzymają emeryci, renciści lub wdowy i wdowcy po nich.** dodatkowy rabat w wysokości 25 proc. od wyliczonej ceny lokalu otrzymają osoby, które zdecydują się wykupić mieszkanie za gotówkę

Mieszkanie w spadku

dożywotnią rentę w zamian za nieruchomość. Zainteresowała się tym. Ale kiedy wspomniała dzieciom o swoim zamiarze, te odwiodły ją od niego, oferując pomoc finansową. Może się jednak zdarzyć, że potencjalni spadkobiercy sami ledwie wiążą koniec z końcem, a spółki kuszą seniorów, dla których dodatkowe kilkaset

Wnuczku, a dlaczego masz taki dziwny głos?

przekonało. Boże kochany, pomyślałam, człowiek potrzebuje. Skomlał, omotał mnie i w końcu okradł. W Ostrówku opiekowałam się stryjenką, dała mi parę arów. I stąd miałam te 10 tysięcy. Bo przecież z renty to nigdy bym tych pieniędzy nie uzbierała. Jestem wdową, mąż pracował jako główny księgowy. Trzymałam te

Jak tanio wykupić mieszkanie zakładowe

mieszkania. Taka maksymalna bonifikata przysługuje emerytom, rencistom lub wdowom i wdowcom po nich.Krok trzeci. Po załatwieniu tych formalności musisz już tylko podpisać akt notarialny.Ważne! * W ustawie nie ma zapisów mówiących o rozłożeniu spłaty na raty. Tymczasem dla niektórych lokatorów kwota nawet

Uwaga, wdowa!

Przez rok po śmierci męża Edyta codziennie szykowała dla niego obiad. Jej adres mailowy to wdowa@... Psychoterapeutka grozi, że jak go nie zmieni, to przestanie się do niej odzywać. Ma 27 lat. Żoną była sześć lat, wdową jest od trzech. Mieszka na wsi. W przedpokoju na wprost wejścia powiesiła

Jak wykupić mieszkanie od gminy lub zakładu pracy?

pieniądze budynek, w którym jest mieszkanie, lub jeśli stawkę czynszu wylicytowałeś na przetargu. Takie przetargi to dla gminy czysty zysk i ciężko z niego rezygnować, np. w Katowicach podczas przetargów stawki sięgają kilkunastu złotych miesięcznego czynszu za metr. Czasem miasta nie chcą też sprzedawać

Wolontariusze. Potrzebna stara twarz

talerzem. Mówiłam: ''Nie chodź więcej''. A mama, że trzeba.Pracowałam w biurze, świetlicy, internacie. Jak dzieci były małe, mniej udzielałam się społecznie. Później, gdy córka studiowała, dla ratowania budżetu opiekowałam się dziećmi. Teraz moje dzieci są dorosłe, a ja przez lata byłam na rencie. Mam

Listy do Rzecznika Praw Obywatelskich

, bliźniaki po 2,5 i najmłodsza Dominika 6 miesięcy. Ja zostałam ich jedynym żywicielem rodziny, niemam możliwości podjencia jakiejkolwiek pracy... Otrzymuję jedynie rodzinne w wysokości 203 zł. Błagam... Jeśli Pan przeczyta Od ośmiu lat jestem wdową, mam na utrzymaniu pięcioro dzieci. Czworo dzieci się

Tanie mieszkanie od pracodawcy

duże podwyżki czynszów, które kończą się nawet eksmisjami. Pomocny dla nich miał być projekt ustawy złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS, którego celem jest zmiana niektórych przepisów dotyczących wykupu mieszkań. Jak wyjaśnia posłanka Gabriela Masłowska z PiS, zasadniczym celem projektu jest

Jak się nam powodzi

malowałam ściany, wywoziłam obornik, zabijałam własnoręcznie króliki, kaczki. Rodzice wysłali brata na studia, dla mnie już nie starczyło pieniędzy. My z mężem na swój dobrobyt musieliśmy sami zapracować. Mąż, zanim miał wypadek, pracował wiele lat w ZSRR na budowie. Ja przez 17 lat pracowałam w Siarce w

Kto zginął w busie z Drzewicy?

miesiąc życia Kamil spędził na Mazurach na praktyce wakacyjnej. W sobotę miał 19. urodziny, a w poniedziałek mama pierwszy raz zabrała go na jabłka. - Daję dzieciom z renty kieszonkowe, Ani 5 złotych, a Kamilkowi 10. Tak się cieszył, że siedem razy więcej zarobi za dniówkę w sadzie - płacze babcia. Gdy

Grecy wołają do Europy

się go zaciągać. Myślałam nawet, by sprzedać mieszkanie po rodzicach, ale przeprowadzając się na jakąś wyspę, muszę mieć zagwarantowaną pracę. A tam jest jeszcze gorzej niż w Atenach.Wiara - Jestem wierząca. To dla mnie naturalne: wierzyć, modlić się. Tego uczyli mnie moi rodzice i tego uczę moją

Czas na emerytury z OFE

proc. - na konto w ZUS-ie. Ważne! Uczestnictwo w OFE jest obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 roku. Ostatnia próba udowodnienia, że każdy obywatel ma prawo sam zarządzać swoimi składkami emerytalnymi, zakończyła się porażką - Sąd Najwyższy kilka tygodni temu potwierdził, że 3 mln Polaków nie

Symfonia c-mol, wybuchowa

mężczyzna wyprowadza żonę z tramwaju, a ona pada na kolana i błaga, żeby następnego dnia nie szedł do pracy. Górnicy są bardzo przesądni, więc ulega Nataszy i idzie do pracy w nocy, a dzienną zmianę bierze za niego kolega. I ginie w wybuchu metanu.- Nie wiedziałam, co się stanie - mówi Natasza. - Ale

Wykup mieszkanie komunalne lub zakładowe

wdowa lub dzieci zmarłego najemcy). Pamiętaj, by w podaniu określić, jak planujesz zapłacić za lokal - gotówką czy w ratach (jeśli istnieje taka możliwość). Weź też pod uwagę, że gminy często nagradzają jednorazową opłatę, dając wyższe bonifikaty. Złożyłem dokumenty, co dalej? Teraz pałeczka jest po

Był sobie Polak, Andrzej, czterej pancerni i gej

to realizmem zlewu kuchennego. To był całkowity przewrót tematyczny i estetyczny w Wielkiej Brytanii, który stał się częścią szerszych zmian społecznych.Byłeś, Demirski, w Royal Court Theatre w 2003 roku.P.D.: Co roku organizują tam kilkutygodniowe spotkania dla dramatopisarzy z całego świata

Kiedyś ci powiem, co się stało

betoniarnię, w Łodzi porządkował teren dla austriackiego inwestora. Pod Rzgowem, w Gospodarzu, miał cegielnię i piętrowy dom, drugi, 200-metrowy, właśnie budował w centrum Łodzi. Zbierał militaria, pasjonował się motorami. Rozstał się co prawda z pierwszą żoną, ale syna Huberta kochał i zawsze zabierał na

Przyłapani

w kącie słoiczki z przetworami dla Tadeusza. Szafy, stoły, łóżka kupią za swoje, Wałkiewicz będzie miał za to kontrolę z województwa. Krupecka: - Popełnił błąd. Wydał pieniądze pensjonariuszy. Depees bierze 70 proc. renty pensjonariuszy, reszta to ich kieszonkowe. Wałkiewicz oddał się w ręce sądu

Rząd zajmie się odwróconą hipoteką. Jakie to przyniesie zmiany?

małżonkowie są rówieśnikami - liczoną jak dla kobiety). Jest ona wypłacana do czasu, aż umrą obydwoje. Oznacza to, że gdy umrze jedno z nich, pieniądze dalej są wypłacane w takiej samej wysokości wdowie lub wdowcowi. W podsuwanych seniorom przez spółki tzw. umowach dożywocia mogą się kryć pułapki, na co

Bandyta pod ochroną? - reportaż

jak zwykle oddział. Do pojedynczej celi nr 11, dla "niebezpiecznych", zajrzał przez judasza. Franiewski siedział na łóżku. Tak samo nieruchomy, z tak samo wyciągniętym palcem.Nocą oddziałowy nie ma kluczy do cel. Są w wartowni. Sierżant K. wywołał Franiewskiego przez interkom. Aresztant się

Wszystko o emeryturach z ZUS

mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli się uczą - 18 lat. Ważne! Uprawnienie do renty rodzinnej przysługuje również wdowie, która nie ma jeszcze 50 lat, ale osiągnie ten wiek w okresie nie dłuższym niż pięć lat od śmierci męża lub w ciągu tych pięciu lat stanie się niezdolna do pracy. Renta

Hodysz Adam

? Dzieci i emerytów o zdanie się nie pyta... - mówi mi na dzień dobry. Odnoszę wrażenie, że ważniejsze dla niego jest przetoczenie kolejnych polnych kamieni na ogrodzenie do warzywniaka niż opowiadanie jeszcze raz, dlaczego wtedy, 12 grudnia 1978 r., wywrócił na nice całe swoje życie. W końcu zaczyna mówić

Edward Lipiński - ekonomista, socjalista

, zatrudniając i umożliwiając pracę naukową ekonomistów także spoza dawnego środowiska warszawskiego, wypłacając renty i pensje wdowom i sierotom, profesorom emerytowanym, wreszcie udzielając stypendiów i zapomóg wielu studiującym. Po wojnie Lipiński zaczął organizować szkołę w Łodzi, w Częstochowie, wreszcie w

Podwójne życie profesora

Historia jak z powieści: oprawca wchodzi w postać swej ofiary. Niemieckie media ujawniły niedawno historię esesmana z Treblinki, który po wojnie współpracował z wywiadem amerykańskim, polując na swych dawnych kolegów, i - dla bezpieczeństwa - otrzymał żydowską tożsamość, łącznie z obrzezaniem

Orszagh, Krzysztof

przyszedł na świat. Urodził się o północy, w sylwestra 1963 roku. Dla wróżek i astrologów to są bardzo ważne informacje. Aneri posadziła mnie za stołem, zapaliła świeczkę, przymknęła powieki i zapytała: - Czy ten mężczyzna ma na imię Krzysztof? "Skąd ona to wie?" - pomyślałem. - Ten człowiek ma

Lebiedź, Aleksander. Generał i gubernator

Aleksandra Lebiedzia najważniejsza jest Ina Aleksandrowna - żona. Córka pielęgniarki chorej na serce i oficera milicji, który w wypadku stracił nogi. Żyli z maleńkich rent, więc zaraz po szkole poszła do pracy. Była laborantką, maszynistką, krawcową i tokarzem w fabryce elektromagnesów w Nowoczerkasku w

Waloryzacja

Waloryzacja – zasada prawna, która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną (wyższą lub niższą) wierzytelności z chwili jej powstaniaA Kawałko, H. Witczak, Zobowiązania, wyd. 2. Warszawa: C.H.Beck

Ustawa o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863

wojskowego zyskali stałą pensję dożywotnią określoną ustawą z dnia 2 sierpnia 1919 znowelizowaną 18 grudnia tego samego roku (art. 3-4).Ustawa została uchylona 1 lutego 1922 ustawą z 23 marca 1922 r. w przedmiocie zaopatrzenia weteranów powstań narodowych z 1831, 1848 i 1863 r. oraz wdów po nich (Dz.U. 1922

Plan Hausnera

2004 rokuRządowy plan racjonalizacji wydatków społecznych – harmonogram działań z dn. 27.01.2004 r.. Zakładała głównie zmiany w pracowniczym i rolnym systemie ubezpieczeń (KRUS) oraz systemie pomocy osobom niepełnosprawnym. Oszczędności szacowane w tym obszarze miały przynieść w 2007 r. 12 mld

Chief Pleas

roku życiasark.info. W roku 1951 wprowadzono 3-letnie kadencje dla nie dzierżawców. Kolejne reformy miały miejsce w 1974 roku kiedy to zrównano prawa wyborcze dla kobiet i mężczyzn. Prawo do zasiadania w Parlamencie (w ławach dzierżawców) uzyskały również kobiety (wcześniej dotyczyło to tylko wdów i niezamężnych

Bezrobocie

. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.2)), aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.