zmiana certyfikatu

Ireneusz Sudak

Koncerny energetyczne chcą podnieść ceny prądu. Złożyły wniosek do URE

Koncerny energetyczne chcą podnieść ceny prądu. Złożyły wniosek do URE

Enea, Energa, PGE oraz Tauron złożyli w Urzędzie Regulacji Energetyki wnioski o podniesienie taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych - powiedziała nam Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE. O ile - nie wiadomo. Tłumaczą, że muszą - zgodnie z ustawą - dopłacać produkcji prądu w małych biogazowniach

Prezes URE odmówił sprzedawcom energii zatwierdzenia taryf

Prezes URE odmówił sprzedawcom energii elektrycznej zatwierdzenia zmian taryf - poinformował PAP Urząd Regulacji Energetyki.

Zmiany w "niebieskich pokojach". Żeby chronić małych świadków

Wczoraj (27.01) zmieniły się przepisy dotyczące przesłuchań dzieci w tzw. niebieskim pokoju. Rozszerza się zakres spraw, w których znajdą one zastosowanie. Weszły też częściowo nowe zarządzenia określające samo przesłuchanie.

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

szerokopasmowego. Wśród proponowanych przez UKE zmian jest m.in. wyłączenie Orange Polska spod regulacji w przypadku świadczenia usług hurtowych w 76 najbardziej konkurencyjnych gminach w Polsce. Wyniki przeprowadzonej przez UKE analizy wykazały, że na 76 obszarach gminnych występują takie warunki konkurencji

Ekolodzy skarżą się do KE na współspalanie biomasy z węglem

tego wsparcia wyniosła 6,8 mld zł, natomiast zysk na poziomie 5 mld zł jest "mocno przeszacowany". Zdaniem Marcina Stoczkiewicza z Client Earth, nawet zakładając, że polski system "zielonych certyfikatów" jest zgodny z rynkiem wewnętrznym i mógłby zostać notyfikowany, to w zakresie

Rząd chce uprościć działalność zamkniętych funduszy inwestycyjnych

pośrednictwem tych funduszy. Zgodnie z projektem KNF nie będzie zatwierdzała statutów takich funduszy i ich zmian. Nie będą także pobierane opłaty z tego tytułu. "Konieczne będzie natomiast uzyskiwanie zezwolenia Komisji na zmianę statutu funduszu, którego certyfikaty inwestycyjne mają być przedmiotem

Uczniowie zwolnieni z teorii? Teraz to możliwe!

Uczniowie zwolnieni z teorii? Teraz to możliwe!

, najbardziej cieszy je to, że będą mogły coś zmienić, dotrzeć do innych. - Chcemy, aby nasz pomysł na zmiany przyciągnął innych tak, jak dzisiaj to spotkanie przyciągnęło nas. - Projekt oprócz certyfikatu może nam dać umiejętności takie jak dobra organizacja czasu czy zdolność pracy w grupie. Uczy też

Sejm za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli ustawy o biopaliwach

informacje te powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego zostały wydane, nie dłużej

Sejmowa komisja za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli o biopaliwach

informacje te powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego zostały wydane, nie dłużej

Zdjęcia z hipermarketu czyli zbieranie pamiątek z ciąży

Zdjęcia z hipermarketu czyli zbieranie pamiątek z ciąży

specjalizację z ginekologii musi przejść szkolenie z USG. Specjalistyczna ultrasonografia wymaga zdobycia osobnych certyfikatów. Aby dostać certyfikat brytyjskiej Fetal Medicine Foundation (dla rozpoznawania wad genetycznych przez USG), trzeba co roku przesłać komplet zdjęć ze swoich badań i odpowiedzieć na

Łódź. Onkolodzy z "Kopernika" będą szkolić lekarzy POZ

Szkolenia mają pomóc w wypracowaniu jasnych zasad postępowania onkologicznego w POZ-ach i szpitalach rejonowych w związku ze zmianami wynikającymi z ustaw tworzących tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Jak podkreśliła rzeczniczka szpitala Adriana Sikora, uczestnikom szkolenia przedstawiony

Sejm. Projekt dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych - do komisji

mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w., używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w

Konkurs rozpoczęty

W tym roku obowiązuje nowy regulamin, najważniejszą zmianą jest wprowadzenie etapu regionalnego oraz nowej kategorii - Złotego Certyfikatu POT przyznawanego produktom już nagrodzonym (w pięcioletniej historii konkursu przyznano 84 certyfikaty). Jego zdobywcy POT zorganizuje kompleksową kampanię

Certyfikaty kandydatów przyjaznych życiu i rodzinie dla 75 posłów

certyfikaty w kolejnym etapie będą też przyznawane kandydatom na posłów, którzy nie mają mandatu w obecnej kadencji, a także kandydatom na senatorów. "Dla nas najważniejsze jest, by kandydaci przyjaźni życiu i rodzinie mieli wsparcie społeczne. Chcemy, by przyszły Sejm był zdominowany przez takich

Drugie odejście generała Skrzypczaka

Drugie odejście generała Skrzypczaka

- mówi nasze źródło w rządzie.Kłopoty SkrzypczakaZamieszanie wokół Skrzypczaka trwa od lipca. "Rzeczpospolita" ujawniła wtedy, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie przedłuży wiceministrowi certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. SKW zawiadomiła też prokuraturę o podejrzeniu nielegalnego

Lekarz bierze kurs na certyfikat

Lekarz bierze kurs na certyfikat

egzamin państwowy. Jak tylko nowelizacja wejdzie w życie, rząd ma zgłosić kolejną - wprowadzającą właśnie certyfikaty umiejętności. Resort zdrowia twierdzi, że dzięki tym zmianom w szpitalach i przychodniach przybędzie wykwalifikowanych lekarzy. A to pomoże rozładować kolejki do specjalistów, czyli

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o biopaliwach

certyfikacji. Informacje te - wskazał - powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego

Rząd zajmie się projektem założeń ustawy o pracy na statkach morskich

książeczki żeglarskiej. Obecnie ponad 90 proc. poszukujących pracy marynarzy otrzymuje oferty od armatorów statków pod obcymi banderami. Projekt zakłada, że usługi pośrednictwa pracy dla nich mają być świadczone przede wszystkim przez agencje zatrudnienia posiadające certyfikat wydawany przez administrację

MG: Projekt ustawy o OZE wkrótce w Sejmie

projektu jest co najmniej 15-procentowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Projekt proponuje m.in. nowy system wsparcia dla OZE oparty o aukcje (od 2015 r.) oraz utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE (z

Dzień dobry, ile za perłę?

Dzień dobry, ile za perłę?

wielokrotnie wyróżniani, zdobyliśmy wszystko, co było możliwe w tych Perłach, i ja już zrezygnowałam z udziału w konkursie. Mamy każdy z tytułów... Jakie? Już nawet nie pamiętam nazw. Cztery lata z rzędu startowaliśmy, ze 40 tys. zł na to poszło. Teraz staramy się o certyfikaty, bezpieczeństwo informacji i

W Sejmie projekt ukrócenia wyprowadzania zysków do rajów podatkowych

Resort finansów w uzasadnieniu do projektu wskazał, że zawiera on zmiany, których celem będzie zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie "odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu

Sejm za poprawkami Senatu do drugiej transzy deregulacji

Większość zgłoszonych poprawek przez Senat poprawek to zmiany redakcyjne, legislacyjne, uściślające przepisy czy eliminujące wątpliwości interpretacyjne. W piątek posłowie poparli m.in. poprawki, która dadzą możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane osobom z tytułem mistrza. Zaakceptowana

Senat zgłosił poprawki do ustawy o deregulacji niektórych zawodów

Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy wraz z poprawkami głosowało 54 senatorów, a 26 było przeciw. Większość zgłoszonych przez Senat poprawek to zmiany redakcyjne, legislacyjne, uściślające przepisy czy eliminujące wątpliwości interpretacyjne. Uznania Senatu nie uzyskały m.in. poprawki

Sejm zajmie się projektem ws. opodatkowania spółek CFC

Według autorów projektu zaproponowane zmiany mają na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych. Nowe przepisy mają też przeciwdziałać odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek

Gwałt będzie ścigany z urzędu. Sejm przegłosował, teraz Senat

Sejm uchwalił zmiany niemal jednogłośnie. Za uchwaleniem nowelizacji było 445 posłów. Nikt nie głosował przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Z urzędu, minimalizując stres Nowe prawo wynika z połączenia dwóch projektów - PO i Solidarnej Polski. Podstawowa zmiana: wszczynanie śledztw o

Biblioteki na minusie

Ile jest w Polsce bibliotek publicznych z certyfikatem Biblioteki+? Pięć, dziesięć, sto? Nie zgadniecie państwo - ani jednej. Logo Biblioteki+ można zobaczyć jedynie na stronach internetowych Ministerstwa Kultury. Ogłoszony w 2008 roku program Biblioteka+ miał na wzór skandynawski przekształcić

Małopolskie po 25 latach. Marką regionu turystyka i uczelnie

. W ocenie Jerzego Millera, zasadniczą zmianę można dostrzec w mentalności Małopolan, którzy aktywnie zaczęli zmieniać otoczenie wokół siebie w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Stąd wiele inicjatyw, które z sukcesem walczą o sprawy bliskie zwykłemu obywatelowi, a których uzyskanie kiedyś wydawało

UltraSonoGrafia - obrazy z dźwięków. Jak to działa?

Prowadzenie ciąży w ramach NFZ obejmuje trzy bezpłatne badania. W prywatnym gabinecie USG kosztuje od 80 do 350 zł. Cena zależy od miasta, jakości sprzętu i tego, czy lekarz ma wszystkie certyfikaty oraz tytuł profesora.Przeczytaj o pierwszych, polskich badaniach USGTygodnik ''Tylko Zdrowie'' co środę w

Pakiet energetyczny premiera Pawlaka. Trzy projekty ustaw

Najważniejsze zmiany przyniesie ustawa o odnawialnych źródłach energii. Resort gospodarki chciałby, aby dzięki niej Polska wypełniła unijny cel - do 2020 r. 15 proc. energii ma pochodzić z wiatru, wody, biomasy i słońca. Dziś to zaledwie ok. 5 proc., mimo że odnawialne źródła korzystają z ogromnego

Zadymka kiełbasiana. Unia zblokuje lokalne wędzonki?

posiadają często unijne certyfikaty chroniące jakość. Certyfikaty ograniczają możliwość produkcji pewnych wyrobów tylko do jednego regionu - jak oscypków czy kiełbasy lisieckiej - lub chronią recepturę (np. kiełbasy jałowcowej). Można tak nazwać tylko produkt wykonany na bazie przepisu zarejestrowanego w UE

Polski handel wabi Rosjan. Powstał certyfikat "Russian Friendly"

ostatnich miesięcy dostrzegliśmy też zmianę ich motywacji przyjazdowych. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o zakupy, ale również o wypoczynek. Zaczynają zwiedzać region, korzystają z bazy rekreacyjnej, chętnie biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych - mówi Krystyna Hartenberger-Pater."

Sejm. Komisja finansów zajmie się projektem noweli ustawy o CIT i PIT

zawiera zmiany mające na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji ze strony części państw, przede wszystkim tzw. rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczania lub unikania opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych

Jesteśmy chemiczni

Co się dzieje z COSMOS-em? Dokument porządkujący zasady certyfikacji naturalnych kosmetyków miał wejść w życie jesienią 2009 r. (pisałyśmy o tym w "WO" z 18 lipca 2009 r.). Wszystko się opóźniło. Cosmetics Organic Standard (COSMOS) ulegał w międzyczasie zmianom

Branża biogazu: rozwój tego sektora praktycznie się zatrzymał

Rolnictwa (FDPA) Monika Szymańska. Jako przyczynę kondycji finansowej biogazowni wskazywano załamanie systemu wsparcia, opartego na tzw. zielonych certyfikatach, z powodu ich nadpodaży i spadku cen. Kampanii towarzyszyły badania, z których wynika m.in., że dwie trzecie ankietowanych mieszkańców wsi jest

Najlepsze kliniki in vitro

, jednak tam sąd konstytucyjny uchylił zakaz mrożenia zarodków. Przyczyną było m.in. to, że zakaz ten doprowadził do znacznego wzrostu ciąż z powikłaniami, poronieniami oraz zakończonych porodem dzieci chorych genetycznie. Jeśli chodzi o jakość, to ponad 95 proc. klinik ma certyfikaty ISO, potwierdzające

"Nie obsługujemy Rosjan". Taki napis wywiesił właściciel restauracji w Sopocie

niesprawiedliwe różnicowanie. Dzięki przepisom o małym ruchu granicznym Rosjanie tłumnie przyjeżdżają na Pomorze, by odpoczywać i robić zakupy. Mimo zmiany politycznej na Wschodzie do tej pory na Pomorzu nie było sygnałów o takich incydentach, jak teraz w Sopocie. Odwrotnie - nadal funkcjonuje projekt "

TGE: kontrakty futures wzmocnią przewidywalność cen prądu

futures, jakimi w Polsce handluje się na GPW. "Natomiast dokładny jego kształt będziemy jeszcze starannie konsultować z rynkiem" - zastrzegł. "Kontrakty futures dla energii elektrycznej są wykorzystywane do zabezpieczania się przed niekorzystną zmianą ceny głównie przez dużych uczestników

Skończyłeś studia? To zacznij się uczyć zawodu

odebraniem certyfikatu, bo firmy dzwonią same i pytają, kiedy będą mogły zatrudniać. Nic takiego się nie zdarzyło. Pracę dostałam dopiero po kilku miesiącach i to głównie dzięki portfolio, które stworzyłam w tym czasie - mówi Aneta. Graficzka przyznaje, że kurs nie spowodował, że rozwinęła się artystycznie

Przebadali 15 tys. gdańskich dzieci. Są najgrubsze w Polsce

cywilizacyjnymi, wywoływanymi przez nadwagę i otyłość. W najbliższym czasie zostaną objęte rocznym planem opieki.Ok. 200 dzieci z Gdańska ukończyło już program. Każde z nich przez rok spotykało się z pediatrą, dietetykiem, psychologiem i specjalistą od aktywności fizycznej, którzy proponowali zmiany w

Rząd klepnął deregulację zawodów. Ale Sejm szybko się tym nie zajmie

Potwierdziły się doniesienia "Gazety" dotyczące zmian w ustawie deregulacyjnej. W opublikowanym we wtorek komunikacie Rady Ministrów poinformowano, że egzamin dla taksówkarzy będą mogły przeprowadzać gminy liczące powyżej 100 tys. mieszkańców. Pierwotnie planowano zupełne zniesienie

Nie będzie supermontowni chińskich wagonów. A miał być taki dobry interes

z Chin miały być montowane wagony towarowe. Elementy wagonów planowano dostarczać do Szczecina drogą morską.Chińczycy widzieli we współpracy z PKP Cargo okazję do wejścia na europejski rynek. Ich pojazdy były tańsze od europejskich o 30-40 proc., ale brak certyfikatów wykluczał ich eksport na nasz

Maliszewski: sadownicy poszukują nowych rynków zbytu jabłek

ten importuje rocznie ok. 200 tys. ton tych owoców. Tam - jak mówił - nie są potrzebne specjalne certyfikaty, a jedynie wystarczy zawrzeć kontrakt. Poinformował, że duża delegacja sadowników pojedzie we wrześniu na targi żywności do Bombaju. Polskimi jabłkami interesuje się też Wietnam i kraje Zatoki

Niedozwolone klauzule w regulaminach, czyli wszystkie grzechy e-sklepów

przepisami, kto zgłosi sprawę do UOKiK, wtedy urząd może nałożyć karę pieniężną. Jak pokazuje raport firmy Trusted Shops, przyznającej certyfikaty e-sklepom, całkowita liczba niedozwolonych klauzul, jakie odnotował UOKiK w 2013 r., to 429. To więcej niż w 2012 (432 klauzule) i 2011 roku (31 klauzul). Grzech

Litwa. Odrzucono wniosek w kwestii polskiej pisowni nazwiska

W maju Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że Litwa może odmówić zmiany pisowni nazwiska na polską, chyba że powoduje to "poważne niedogodności" dla zainteresowanych i gdy zapis imienia i nazwiska jedynie przy użyciu litewskiej transkrypcji nie łamie zasad unijnych. Obywatelka Litwy

Bośniacka wojna o PESEL. Dlaczego poszło o pozornie drobną sprawę

Strasburgu już w 2009 r. nakazał Bośni zmianę stosownego artykułu konstytucji, ale nadaremnie: Serbowie chcieliby bowiem uzyskać przy okazji jeszcze więcej autonomii, a reszta chciałaby im ją ograniczyć. Pozostało po staremu i Bośnia niemal została za to zawieszona w Radzie Europy. Furda Rada: 1 lipca

"Nie wracamy do Polski". Polacy występują o brytyjskie obywatelstwo [NAJNOWSZE DANE]

października 2013 r. Polacy złożyli 7 tys. 890 podań o naturalizację. Z odmową spotkało się jedynie 540 osób.Liczba wniosków rośnie z każdym rokiem. - Część Polaków chce uporządkować swoją sytuację prawną, część obawia się nadchodzących zmian w przepisach i wzrostu kosztów, a reszta boi się, że Wielka Brytania

Gnębi Króla Tuska klika, a Osama w słońcu bzyka, Wildstein wywołuje Blidę, Łysiak: Żyd Żydowi Żydem!

). No i 2694 zł - aż tyle może wynosić zasiłek dla rodziców niepełnosprawnego dziecka (bardzo słusznie, bo zajmowanie się takim dzieckiem to robota na trzy zmiany, trzeba zrezygnować z pracy zawodowej). Ale nie w Polsce: w UK. W Polsce tacy rodzice dostają 620 złotych. Plus 200 zł dodatku, który jednak

Po OLT: "Liczne uchybienia" w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Lecą głowy

je Urząd Lotnictwa Cywilnego. Jednak można pójść drogą na skróty i zrobić jak Amber Gold, kupując przewoźnika wraz z koncesją i certyfikatem. Zmiany w koncesji, np. dotyczące nazwy firmy czy adresu, są formalnością.Koncesję można dostać po spełnieniu kilku warunków. Chodzi o:- posiadanie certyfikatu

MZ planuje szkolenia onkologiczne dla lekarzy rodzinnych

po leczeniu onkologicznym. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla co najmniej 10 tys. lekarzy POZ. Szkolenia mają odbywać się, w formie wykładów oraz warsztatów, na terenie całej Polski. Będą wydawane certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Ponadto powstanie internetowa platforma

W Paryżu rozmowy UE i Rosji w sprawie embarga na mięso

wystąpiły przypadki ASF. Jednak strona rosyjska obstaje przy tym, by regionalizacja, tj. zakaz eksportu wieprzowiny, objął Litwę, Polskę i graniczące z nimi państwa; inne kraje UE mogłyby wznowić eksport wieprzowiny do Rosji po uzgodnieniu nowego wzoru certyfikatu. Według wiceprezesa Stowarzyszenia

Certyfikat na wolności

ułatwić dostęp. Chodzi o ograniczenie wymagań, jakie stawia się kandydatom. Zmiany mają dotyczyć 49 profesji. Opisywaliśmy racje przeciwników zmian. Mnie nie przekonali i mam nadzieję, że Gowin zaproponuje podobne rozwiązania w innych branżach.Krytycy zarzucają mu, że zawyżył liczbę zawodów regulowanych w

Dymisje w Metrze Warszawskim za aferę finansową

finansowy w tym dziale. Afera wybuchła w zeszłym tygodniu. Jak pisaliśmy, w czerwcu Metro Warszawskie dostało wiadomość o zmianie rachunku bankowego firmy, która kilka miesięcy wcześniej wygrała przetarg na sprzątanie stacji przez blisko trzy lata. Ma za to dostać 18,8 mln zł. W lipcu na wskazane konto

Były wieżowiec Telekomunikacji stoi pusty. Idzie do remontu

swojego nowego biurowca w dalekich Alejach Jerozolimskich. Teraz Spektrum Nowy właściciel zmienił nazwę wieżowca na Spektrum Tower. I rozpoczął jego remont, który ma na celu odświeżenie wizerunku, zdobycie certyfikatu potwierdzającego energooszczędność oraz przystosowanie biur dla wielu najemców. Remont

Delikatesy przeprosiły. Z psem przewodnikiem wolno wchodzić

zapowiedzieli, że napiszą do sklepu protest. Wieczorem na profilu Piotra i Pawła na Facebooku pojawiło się oświadczenie o zmianie regulaminu. Czytamy w nim: "Wyrażamy głębokie ubolewanie nad zaistniałą sytuacją, podczas której nasz wewnętrzny dokument nie tylko nie ułatwił zakupów osobie niepełnosprawnej

Rząd nie wie, jak oszczędzić energię

oszczędne. - Przychodzi do nich firma, która proponuje np. zmianę kotła grzewczego, praktycznie za darmo - tłumaczy Müller. - Firma dostaje za to certyfikat i na nim zarabia.Janusz Bil z Vattenfalla uważa z kolei, że certyfikaty w ogóle są niepotrzebne. - Rząd powinien wprowadzić finansowe zachęty do

Tańszy prąd popłynie latem. Kilka złotych mniej na każdym rachunku

, wysokich cen dla konsumentów rozsierdziła prezesa URE Marka Woszczyka. Uznał, że nie da się utrzymać taryf, skoro na łeb na szyję leci w dół cena na giełdzie, a dodatkowo mocno potaniały zielone certyfikaty wspierające odnawialne źródła energii, które również mają wpływ na wysokość rachunków. Poza tym

Arłukowicz: Każdy pacjent dostanie swoją elektroniczną kartę zdrowia

Likwidacja centrali NFZPotrzebna jest do tego zmiana ustawy zdrowotnej. Jej założenia miały być przedstawione jeszcze we wrześniu, a ostatnio mówiono o listopadzie. Wczoraj Arłukowicz zapowiedział, że będą gotowe na przełomie grudnia i stycznia.Wraz z likwidacją centrali wzmocniona zostanie

W Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych zaroiło się od barwnych postaci

tachografów do ciężarówek, znaczki pocztowe, blankiety dowodów osobistych i paszportów, banderole akcyzowe oraz karty płatnicze, wydaje też certyfikaty podpisu elektronicznego. Ta cała produkcja jest dla państwa dochodowa. Z zysku w latach 2008-11 Wytwórnia wpłaciła do kasy państwa 500 mln zł dywidendy

Polska mówi, że jest przygotowana. Europa minimalizuje ryzyko

umieszczeni w izolatce. Aby potwierdzić, czy chory jest zakażony ebolą, próbka jego krwi trafi do laboratorium Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Wirus zostanie w niej unieszkodliwiony, bo to laboratorium ma tylko drugi stopień certyfikatu bezpieczeństwa (najwyższy jest

Matura tylko po polsku

francuska. "Nie otrzymaliśmy informacji od ministerstwa o jakichkolwiek zmianach. Jeśli matury dwujęzyczne zostaną zlikwidowane, być może będziemy poproszeni o zahamowanie wydawania certyfikatów" - poinformowało biuro prasowe ambasady.MEN wczoraj poinformowało, że zaproponuje szkołom prowadzącym

"Puls Biznesu": Zielonym potrzebne wsparcie w rządzie

Przy okazji zmian przepisów o odnawialnych źródłach energii (OZE) Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) przekonuje premiera i resort gospodarki do lepszego opiekowania się zieloną branżą. "Poprosiliśmy premiera o powołanie pełnomocnika ds. OZE i utworzenie departamentu

Kozłowski: czerwiec wiele wyjaśni ws. embarga na polską wieprzowinę

dzika oraz dwa prosięta. Komisja Europejska w połowie marca zgodziła się na zmianę tej strefy. Utworzono tzw. strefę z ograniczeniami, w której obowiązują restrykcje polegające np. na bardziej rygorystycznym nadzorze nad hodowlą i zabezpieczeniu stad przed ewentualnym przedostaniem się ASF. Powstała

Minister zdrowia: Będą nowe leki i likwidacja centrali NFZ

opieki zdrowotnej. 1. Likwidacja centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Potrzebna jest do tego zmiana ustawy zdrowotnej. Jej założenia mają być przedstawione na przełomie roku (wcześniej zapowiadane były na wrzesień, a później listopad). Kiedy ostatecznie dojdzie do likwidacji? Arłukowicz nie chciał

"Puls Biznesu": Energożercy mogą dostać tańszy prąd

odnawialnej i skojarzonej (czyli zakupu tzw. kolorowych certyfikatów). "Będziemy chronić nasz przemysł energochłonny. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której firmy uciekają z Polski ze względu na drogi prąd" - deklaruje Budzanowski. "Liczymy na porozumienie z Ministerstwem Finansów. Mamy

Polakom nie zależy na Trzecim Świecie, wolimy kupować taniej

szersza oferta jest w internecie, produkty Fairtrade (jak i innych certyfikatów sprawiedliwego handlu) znaleźć też można w sklepach z żywnością ekologiczną, w niektórych delikatesach. Dystrybutorzy podkreślają, że sprzedaż rozwija się dynamicznie, liczba odbiorców rośnie, ale nie chcą podawać danych

Rząd da pół mld zł na "orliki kultury"

ciągu trzech najbliższych miesięcy mają powstać założenia tego trudnego, bo wymagającego zmian w ok. 30 ustawach, projektu). Nad realizacją programu Biblioteka + czuwa Instytut Książki . Celem jest radykalna poprawa stanu polskich bibliotek publicznych i stworzenie "orlików kultury"

Otwierajmy zawody skutecznie

, produkować rury stalowe, prowadzić firmę rekrutującą pracowników - to nie widzę powodów, by mu tego bronić. Ich kwalifikacje zweryfikuje rynek. Nie byłoby natomiast sensowne, gdyby taksówkarzami, budowniczymi mostów czy kardiochirurgami były osoby nie mające kwalifikacji potwierdzonych certyfikatami. Niech

Lotnisko. Nóż i atrapy bomb przepuścili przez bramki

Zanim w połowie grudnia uruchomiono Port Lotniczy Lublin, musiał on przejść wiele kontroli. W tym tę z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który badał przygotowanie lotniska do obsługi pasażerów oraz pracę służb ochrony. Lotnisko przeszło wszystkie testy i otrzymało stosowny certyfikat zezwalający na

Księgowy jak lekarz - zawsze potrzebny

szerokich horyzontów. Księgowi nie tylko zajmują się rozliczaniem finansowym podatków VAT, PIT, CIT itd., bilansem - aktywami i pasywami, ale muszą też nieustannie śledzić zmiany w przepisach.A czy taki stereotypowy księgowy, bez specjalnie pogłębionej wiedzy na temat przepisów albo bez specjalizacji, ma

Doktor, profesor do odwołania?

spotkaniu przedstawiła im ministerialny projekt zmiany kariery naukowej. Jego założenia: habilitacja zniesiona tzw. samodzielny pracownik naukowym z uprawnieniami do opieki nad doktorantami to doktor ze specjalnym certyfikatem certyfikat wydawany będzie na podstawie dorobku naukowego przez centralną

Posłowie z certyfikatem "przyjazny życiu i rodzinie"

Jak mówiła w środę podczas konferencji prasowej w Sejmie reprezentująca Komitet Aleksandra Michalczyk, kampania związana z nadawaniem certyfikatów posłom i kandydatom na parlamentarzystów następnej kadencji została przygotowana po to, by wyborcom "dać możliwość rozeznania się, kto tak naprawdę

Macierewicz za Wassermanna? PO protestuje

argumentowała wówczas, że Macierewiczowi został uchylony certyfikat dostępu do dokumentów ściśle tajnych. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski mówił wówczas, że Macierewicz mógłby być członkiem komisji śledczej w sprawie Olewnika, gdy odzyska certyfikat dostępu do dokumentów ściśle tajnych.W październiku 2008 r

Zapraszamy polskie szkoły na Litwie

. 100 polskich szkół, w większości małych (średnio po 130 uczniów i 30 nauczycieli), zmieniło się na gorsze. Mamy więc wyjątkową okazję, by wspomóc zmianę w nauczaniu, jaką może stać się wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych do niezamożnej placówki. Zwłaszcza gdyby potwierdziły się

Ubój rytualny wprowadzony nielegalnie

ustawą krajową, która uboju zakazuje. Jeśli rząd nie zgłosi do końca roku w Radzie Europejskiej zastrzeżenia, że chce utrzymać zakaz uboju rytualnego, to powinien pilnie zmienić ustawę - uznał Trybunał. Wiadomo, że Ministerstwo Rolnictwa już taką zmianę ustawy szykuje.Ta zawiła sytuacja powstała z tego

Ubój rytualny osądzony. Rozporządzenie naruszyło konstytucję

ustawą krajową, która uboju zakazuje. Jeśli rząd nie zgłosi do końca roku w Radzie Europejskiej zastrzeżenia, że chce utrzymać zakaz uboju rytualnego, to powinien pilnie zmienić ustawę - uznał Trybunał. Wiadomo, że ministerstwo rolnictwa już taką zmianę ustawy szykuje.Ta zawiła sytuacja powstała z tego

Zainwestuj w siebie

czy nawet nowych zawodów, tylko trzymanie ręki na pulsie, obserwowanie branży i reagowanie w momencie, kiedy dodatkowa umiejętność, certyfikat, dyplom lub uprawnienia mogą pomóc w karierze. To wymóg skierowany do osób mających doświadczenie zawodowe i tych, które wiedzą, w jakim kierunku zmierzają. Co

Zobaczcie, o co w tym chodzi

zadań oraz terminowe zamieszczenie opisów na platformie). Certyfikaty dla każdej szkoły w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli oraz w której prowadzony był przynajmniej jeden blog uczniowski (uhonorowany przynajmniej jedną odznaką). Szkoły, które już

E-podpis gotowy

Projekt nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym jest już gotowy, a rząd powinien go przyjąć na przełomie listopada i grudnia Taką deklarację złożył wczoraj Jerzy Molak z departamentu regulacji gospodarczych Ministerstwa Gospodarki. Projekt zmiany ustawy wprowadzi m.in. nowy rodzaj podpisu

Nawet milion złotych kary za nielegalne reklamy

usuwania: oględziny, upomnienia, odwołania do inspektora nadzoru budowlanego, do sądu administracyjnego, zaskarżenia. A czas biegnie, siatka wisi i zarabia.Czas na zmiany- Te przepisy egzekucyjne powstały w latach 60. Są anachroniczne, z poprzedniej epoki - mówi wojewoda Kozłowski. I proponuje zmiany

Rosyjski raport Macierewicza

. - Tak naprawdę tylko od niej zależało, czy przekaże gdzieś dalej raport - dodaje.Irina O. nie należała do kręgu tłumaczy, z usług których wcześniej korzystały służby specjalne. Nie miała certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. Macierewicz nie zdecydował się też, by powierzyć przekład któremuś z

Pożegnanie z biofirmami. Unijne zmiany kosztują firmy krocie

. Wspólnota wprowadziła zmiany w oznakowaniu produktów spożywczych. Od teraz produkt nie może mieć w nazwie "eko" lub "bio", jeśli nie został wyprodukowany z certyfikowanych produktów ekologicznych, w ekologicznym gospodarstwie.Żeby gospodarstwo mogło uzyskać status "eko", rolnik

Polscy prezydenci milionerzy

kryzys finansowy spowodował zmianę zachowań".Prezydent Gdańska jest też wśród tych samorządowców, których osobisty majątek przekracza milion złotych. "Rz" pisze o nim: "Chętnie wykupuje jednostki funduszy inwestycyjnych, ma akcje np. 5 tys. akcji Lotosu, oraz zarabia na rynku

Airbus A350, europejska odpowiedź na Dreamlinera Boeinga, wzbił się w powietrze [WIDEO]

amerykański Federalny Urząd Lotnictwa (FAA) zatwierdził zmiany w konstrukcji akumulatorów. Prace nad nowym samolotem Airbus rozpoczął w roku 2004. Początkowo miała to być ulepszona, lżejsza wersja A330, jednak ostatecznie zdecydowano się na ambitniejszą, zaprojektowaną od podstaw konstrukcję. A350 zyskał

Mój list do Gowina

fanfarami ogłaszanej światu przez Ministra Gowina. Jeździ on po Polsce i urządza teatr jednego aktora - wielkiego reformatora i troskliwego ojca młodzieży. Drogi Ministrze Gowinie! Zmiany proponowane przez Pana nie zapewnią żadnych miejsc pracy młodym, proszę nie mydlić im oczu. Od 8 lat jestem

Różnorodność w zarządzaniu kadrami

jest prezentowanie najlepszych rozwiązań krajowych i światowych w obszarze zarządzania ludźmi oraz wymiana doświadczeń między praktykami z całego świata.Hasłem przewodnim najbliższej edycji jest "Siła różnorodności - ludzie, metody, trendy". Uczestnicy zastanowią się, jak zmiany gospodarcze i

Hypki: komisja zinterpretowała powszechnie znane fakty

Hypkiego najpoważniejsze polskie błędy to: "koszmarny" poziom wyszkolenia, nieprzestrzeganie przepisów (tu wliczył m.in. brak certyfikatów załogi samolotu - z wyjątkiem jednej osoby), próbę lądowania w warunkach, "w których w ogóle nie powinno to mieć miejsca". "Poprzednie loty na

Księża uczą się w Krakowie, jak walczyć z pedofilią i chronić przed nią dzieci

, jakie mogą się pojawić w środowisku kościelnym, ale też i poza nim - mówił biskup Polak.Szkolenie będzie się składało z sześciu modułów, w ramach których zaplanowano 27 lekcji. Po każdym module przewidziany jest test, a na zakończenie egzamin końcowy. Absolwenci szkolenia uzyskają certyfikat Papieskiego

Najważniejsze jest to co wiesz i umiesz

Polska gospodarka nie dokona koniecznych zmian strukturalnych bez kompetentnych, kreatywnych pracowników, którzy przez całe życie podnoszą swoje kwalifikacje. Tymczasem dziś, mimo wysokiego bezrobocia, wielu pracodawców ma problem ze znalezieniem takich pracowników. Z drugiej strony polscy pracownicy

Czy wiceminister zdrowia, zaufany Tuska, lobbował za szpitalem, któremu NFZ wypowiedział kontrakt?

weszło wtedy CBA i odkryło, że szpital kłamał w ofercie dla NFZ, by dostać jak najlepszy kontrakt. Brakowało mu certyfikatu jakości ISO, sprzętu i personelu. Na tej podstawie także pod koniec września 2013 r. śląski NFZ wypowiedział szpitalowi umowę, a EuroMedic - podobnie jak Sensor Cliniq - złożył

Kto za, kto przeciw otwieranym zawodom

nauki jazdy. Zmiany zelektryzowały środowiska zawodowe. Najbardziej emocjonalnie zareagowali taksówkarze. Dopiero co z ulic zniknęli nielicencjonowani kierowcy zajmujący się "przewozem osób", a rząd przygotował zmiany, które mają - jak przekonują przewoźnicy - utrudnić wykonywanie tego zawodu

Urzędnicy boją się e-podpisu

. Twórcy SEKAP przekonują co prawda, że do załatwiania spraw przez internet można też otrzymać darmowy podpis niekwalifikowany. By dostać certyfikat do jego generowania, ma wystarczyć jedna wizyta w urzędzie. Taki podpis od płatnego różni się przede wszystkim tym, że certyfikat do niego nie jest wystawiany

Ubój rytualny i aparat władzy

zajął się tą sprawą na skutek protestów obrońców zwierząt, uznał, że rozporządzenie ministra jest aktem niższego rzędu niż ustawa, nie może więc obowiązywać. Trybunał dał czas rządowi do końca 2012 r. na ewentualną zmianę ustawy, jeśli chce, by ubój rytualny był u nas legalny po 1 stycznia 2013 r. Ale

Zamiast przewozu osób - przejażdżka z psychoterapeutą

osób po mieście będą mogli wykonywać tylko taksówkarze. Dotąd w polskich miastach zamiast taksówki można było również zamówić samochody innych przewoźników. Po zmianach mają oni zniknąć z rynku lub wykonywać przewozy pojazdami mieszczącymi więcej niż siedmiu pasażerów. Kierowcy z Maxi Driver nie chcą

Ja tu tylko sprawdzam. Jak tropić duchy

dawna studiujący temat wyszukiwania duchów mógłby powiedzieć, że zdania o miernikach pola elektromagnetycznego są podzielone. Dlaczego bowiem duch miałby emitować takie pole, tego nie wiadomo. Mimo to badacze twierdzą, że zmiany natężenia pola ściśle wiążą się z występowaniem zjawisk paranormalnych, a

Kryzys w kopalniach. Kompania Węglowa walczy o przetrwanie [RAPORT]

związkowcami. Do tej pory to oni blokowali wszystkie zmiany, ale teraz powinni zrozumieć, że rozpoczęła się walka o przetrwanie całej branży - mówi prof. Barczak. Trzeba zacząć sprzedawać Zawarte na początku tego roku porozumienie między związkami zawodowymi a zarządem Kompanii Węglowej dość szybko okazało się

Centra pobytowe na Euro 2012 już oficjalnie. KTO GDZIE I JAK ZAMIESZKA [ZDJĘCIA]

pobytowych, a ich właściciele otrzymali pamiątkowe certyfikaty i patery. ZOBACZ, KTO GDZIE I JAK ZAMIESZKA? Bazę pobytową na Euro 2012 w Polsce wybrała oczywiście... reprezentacja Franciszka Smudy. Biało-czerwoni zamieszkają w hotelu Hyatt w Warszawie (wynajęli go na miesiąc), a treningi naszej kadry odbywać

Raport o zabiegach upiększających. Brytyjczycy dają sobie wstrzykiwać substancje, które "nie są bardziej kontrolowane niż płyny do mycia podłóg"

Chirurgii, która gorąco pochwaliła raport Keogha, ustali odpowiednie standardy i będzie wystawiać certyfikaty uprawniające do wykonywania zabiegów. Jeśli kosmetyczka nie przejdzie odpowiedniego treningu, w czasie wstrzyknięcia wypełniacza do ust czy laserowej depilacji nóg, na ręce będzie jej patrzył lekarz

Na co skarżą się pracownicy tymczasowi?

pracowników tymczasowych, najczęściej nie są uwzględniane. Dopiero zebranie ich i przekazanie pracodawcy w formie oficjalnego raportu skłania go do wdrożenia zmian. A po co agencja robi takie badania? - Nasi klienci woleliby nie tracić wartościowych pracowników np. przez niewłaściwe zachowania swoich

Komentarze dla "Gazety"

The British Council - Wedle naszej wiedzy - a jesteśmy w stałym kontakcie z MENiS - póki obowiązuje stara matura, certyfikaty językowe będą uznawane za równoważne egzaminowi maturalnemu. Nie wiemy, czy i jakie zmiany zostaną wprowadzone od roku 2005; o ile nam wiadomo, żadne decyzje w tej kwestii

Nowy zawód w trzy tygodnie

? To zależy, czy w związku ze zmianą pracy zdecydujemy się pójść na pięcioletnie studia, studia podyplomowe, studium, kurs zawodowy, szkolenie, czy może zaczniemy ją z marszu. W przypadku studiów zajmie nam to od trzech do pięciu lat. Studia podyplomowe (niektóre kierunki można studiować już po

Mera-Poltik Sp. z o.o.

się produkcją mechanizmów zegarowych. 1964 – przyłączenie „Poltiku” do ZPAiAP „Mera”. 1994–2009 – współpraca firmy z niemieckim przedsiębiorstwem Diehl Ako (produkcja wyłącznika czasowego). 2000 – uzyskanie przez firmę certyfikatu ISO 9001. 2010 – zmiana

Podpis elektroniczny (prawo)

). Kwalifikowany podpis elektroniczny – szczególna forma podpisu zaawansowanego, która spełnia szczególne wymagania techniczne i organizacyjne. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z certyfikatu kwalifikowanego wystawionego przez kwalifikowany urząd certyfikacji oraz klucz prywatny przechowywany

International Project Management Associaction

wpisane do ewidencji członków; HistoriaOrganizacja została powołana do życia w Szwajcarii w 1965 roku jako IMSA (International Management Systems Association). W 1967 roku nastąpiła zmiana nazwy stowarzyszenia na INTERNET i począwszy od tego momentu rozpoczęło się przyjmowanie organizacji krajowych

XLIX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

w Warszawie umożliwia uczniom uzyskanie certyfikatu DSD II. Historia Kalendarium 1956 – Korpus Kadetów został przekształcony w Liceum Ogólnokształcące im. gen. broni Karola Świerczewskiego, które dało początek dzisiejszemu Liceum – szkoła mieściła się przy ulicy Wiśniowej 56. 1962 –L.O

Eizo

produktów firmy EIZO, jest od 2002 roku firma Alstor sp.j. 1968 marzec: założenie firmy, początkowo jako Hakui Electronic Corporation w Hakui (Japonia). 1973 marzec: zmiana nazwy firmy na Nanao Corporation. 1979 maj: przejęcie udziałów w Nanao Electric Corporation (Nanao, Japonia). 1981 kwiecień

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.