zmiana certyfikatu

PAP

RPD:certyfikaty jakości poprawiłyby sytuację dzieci w placówkach opieki

RPD:certyfikaty jakości poprawiłyby sytuację dzieci w placówkach opieki

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak proponuje wprowadzenie certyfikatów jakości pracy dla placówek opiekujących się dziećmi. Według niego poprawi to standardy opieki, wyznaczy kierunek zmian w funkcjonowaniu placówek.

NFZ: bezpieczeństwo i wyniki leczenia - kryteria kontraktowania

NFZ wprowadza zmiany w kryteriach oceny ofert świadczeniodawców przy kontraktowaniu. Premiowane będą posiadane certyfikaty, kontrola zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz racjonalna antybiotykoterapia - czyli czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.

Senat za nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej

Senat poparł w czwartek nowelizację do ustawy o efektywności energetycznej. Dzięki temu w 2016 r. możliwe będzie wspieranie inwestycji mających na celu poprawianie tej efektywności. Senatorowie zaproponowali poprawkę dot. katalogu podmiotów, którym wydawane są "białe certyfikaty".

MZ: trwają prace nad zarządzeniem NFZ ws. kryteriów oceny ofert

; - oceniła Małecka-Libera. Dodała, że jej zdaniem taka zmiana pogorszy jakość świadczonych usług. Gryza podkreślił, że prace nad zarządzeniem w NFZ jeszcze trwają i obecnie analizowane są uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych. Wiceminister zaznaczył, że "najbardziej istotnym certyfikatem

Prezydent podpisał ustawę o efektywności energetycznej

mógłby wydać tzw. białych certyfikatów tym, którzy je uzyskali. Dlatego - zdaniem autorów zmian - trzeba przedłużyć działanie ustawy o rok. Jak uzasadniali, da to czas na dokończenie prac nad nową ustawą o efektywności energetycznej, a prezesowi URE - podstawę prawną do wydania certyfikatów tym, którzy

Sejm: nowela ustawy o efektywności energetycznej - do prezydenta

mógłby wydać tzw. białych certyfikatów tym, którzy je uzyskali. Dlatego - zdaniem autorów zmian - trzeba przedłużyć działanie ustawy o rok. Według PiS da to Sejmowi czas na dokończenie prac nad nową ustawą o efektywności energetycznej, a prezesowi URE - podstawę prawną do wydania certyfikatów tym

"Dziennik Gazeta Prawna": Boom na dronowe prawa jazdy

Chętnych na wykorzystywanie bezzałogowców chociażby na rynku reklamy jest coraz więcej. Spieszą się oni z otrzymaniem odpowiedniego certyfikatu, gdyż szykują się istotne zmiany w ich uzyskiwaniu. Obecnie wystarczy zdać egzamin i drona można używać nawet komercyjnie. Jednak w konsultacjach

Oswajanie Polaków z Antonim Macierewiczem

Oswajanie Polaków z Antonim Macierewiczem

powodów formalnych, ale dla wydania certyfikatu są one istotną przeszkodą. Cytowany rozmówca tłumaczy, że po objęciu władzy i zmianach w kierownictwie ABW PiS będzie musiał znaleźć kogoś, kto weźmie na siebie odpowiedzialność za wydanie Macierewiczowi certyfikatu NATO, inaczej polityk jako minister nie

Tchórzewski: korekta w ustawie o OZE - nacisk na biogazownie

przyjęcia przez blisko 200 krajów konwencji klimatycznej ONZ porozumienia, które ma zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie "znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza". Zapowiadając zmiany w ustawie o OZE, Tchórzewski powołał się m.in. na dane, z których wynika, że w Polsce działa nieco ponad 60

PKP Intercity: UTK zezwolił, by pociągi mogły jeździć ponad 160 km.h

UTK wniosek o zmianę certyfikatu bezpieczeństwa. Decyzja UTK zmieniająca certyfikat bezpieczeństwa umożliwia przewoźnikowi prowadzenie ruchu kolejowego z prędkościami powyżej 160 km/h. Intercity kupiło pociągi Pendolino od Alstomu w maju 2011 r. W maju br. minął termin przekazania przewoźnikowi

W piątek wręczono nagrody w konkursie "Przedsiębiorstwo Fair Play"

obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. "Firmy, uzyskując certyfikat rzetelności, wzmacniają swój wizerunek i prestiż. Przedsiębiorstwa Fair Play są szeroko promowane przez organizatorów w mediach oraz w trakcie spotkań i konferencji gospodarczych" - wskazali autorzy Programu. Do

Eksperci: zapisy nowelizacji ustawy o OZE powinny chronić prosumentów

ustawy o OZE "nie jest pozbawione sensu. Zwrócił uwagę, że nadal będą działać zielone certyfikaty i że w uzasadnieniu do projektu nowelizacji posłowie wskazali na konieczność pochylenia się nad sytuacją polskich biogazowni. Zapowiadając - w rozmowie z PAP - zmiany w ustawie o OZE, szef resortu

Dymisja Wojtunika. PiS "odzyskał" CBA

Dymisja Wojtunika. PiS "odzyskał" CBA

wcześniejszego zwolnienia było ewentualne pozbawienie go certyfikatu dostępu do tajemnic państwowych. I taki właśnie zamiar zrealizował Piotr Pogonowski, kolega Kamińskiego i nowy szef ABW, służby, która wydaje i weryfikuje certyfikaty. Według źródeł "Wyborczej" Pogonowski odsunął od decyzji w tej

Ok. 400 obiektów w Polsce ma certyfikat poświadczający brak barier

zawiera informacje o uchybieniach i rekomendacje dobrych rozwiązań. "Przekazujemy dokumentację do firmy i powinna ona - nie zawsze się to dzieje - wprowadzić zmiany. Jeżeli to zrobi, odbywa się ostateczna kontrola i po niej możemy przyznać certyfikat" - poinformował Chmura. Nie oznacza to

Prezydent podpisał ustawę o OZE

kW. System aukcyjny polega na tym, że rząd zamawia określoną ilość energii odnawialnej. Jej wytwórcy przystępują do aukcji, którą wygrywa ten, kto zaoferuje najkorzystniejsze warunki. System aukcyjny miał zastąpić dotychczasowy system wsparcia energii odnawialnej (tzw. zielone certyfikaty). Autorzy

Kodeks spółek handlowych bez poprawek w Senacie

wykorzystywania systemu teleinformatycznego. Ponadto nowelizacja przewiduje też dopuszczenie podpisu potwierdzonego zaufanym profilem e-PUAP jako drugiej - obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem - formy autoryzacji wniosków o wpis spółki oraz innych zmian wprowadzanych do Krajowego

Dopalacze: co nie jest dozwolone, może być zakazane [LIST]

Dopalacze: co nie jest dozwolone, może być zakazane [LIST]

Czy dotyczy to również np. leków? Leków to nie dotyczy. Sprzedażą leków rządzi inna filozofia - dopuszczone do sprzedaży jest tylko to, co jest dozwolone. Dany lek otrzymuje certyfikat i tylko taki jest dopuszczony do dystrybucji. Nie wolno sprzedawać jakichkolwiek leków bez zezwolenia. Czy

USA. Groźna luka Heartbleed, rząd zaleca czujność wobec hakerów

wykorzystać do wykradzenia cyfrowych certyfikatów i kluczy szyfrujących, służących zabezpieczaniu informacji i przechwytywać szyfrowaną łączność. Bankom, które już zabezpieczą swe systemy, zasugerowano wymianę tych certyfikatów i kluczy oraz nakłonienie następnie administratorów systemów komputerowych, a

Koncerny energetyczne chcą podnieść ceny prądu. Złożyły wniosek do URE

Koncerny energetyczne chcą podnieść ceny prądu. Złożyły wniosek do URE

. Obecne stawki zostały zatwierdzone do końca roku, a w połowie lutego wiceprezes URE Maciej Bando mówił, że nie widzi powodu do zmian taryf zarówno dotyczących gazu, jak i energii elektrycznej na 2014 rok. - Od tamtej pory nastąpiły zmiany prawne. Na pewno dokładnie przeanalizujemy złożone wnioski - mówi

Zmiany w "niebieskich pokojach". Żeby chronić małych świadków

Zmiany w "niebieskich pokojach". Żeby chronić małych świadków

Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości przesłuchania pokrzywdzonych dzieci i młodzieży (do ukończenia 15 lat) w przestępstwach klasyfikowanych jako ograniczenie wolności. Są to np. wszelkiego rodzaju groźby, czyny związane z nielegalnym przetrzymywaniem czy bezprawnym utrwalaniem i

Prezydent podpisał ustawę dot. rejestracji spółek przez internet

, nowelizacja przewiduje też dopuszczenie podpisu potwierdzonego zaufanym profilem e-PUAP jako drugiej - obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem - formy autoryzacji wniosków o wpis spółki oraz innych zmian wprowadzanych do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem internetu. Za

"Ustawy norymberskie" według PiS [LIST]

początek) może ustrzec państwo przed zgubnym wpływem żydostwa. Niedawny minister sprawiedliwości RP (sic!) rozumuje podobnie: - Czy członkowie "komunistycznego aparatu represji" (lub ich potomkowie) mogą być dobrymi obywatelami wolnej Polski i sprzyjać jej "dobrej zmianie"? Oczywiście

MEN zapowiada mnóstwo zmian w szkołach. A co z gimnazjami?

MEN zapowiada mnóstwo zmian w szkołach. A co z gimnazjami?

Rząd PiS zmiany w przepisach - również dotyczących edukacji - przeprowadza ekspresowo. Od objęcia władzy politycy przywrócili już obowiązek szkolny dla 7-latków, wzmocnili kompetencję kuratorów oświaty, których teraz będzie wybierał minister a nie wojewoda. Parlament uchwalił również ustawę o

Prezes URE odmówił sprzedawcom energii zatwierdzenia taryf

żółtych certyfikatów. Nie było zatem konieczności zmian taryf" - dodano. Bartek Godusławski

Bydgoszcz. W szpitalu MSW otwarto zmodernizowane oddziały

"Dotychczasowy oddział intensywnej opieki medycznej liczył trzy stanowiska. Obecnie mamy ich sześć. To dla nas bardzo istotna zmiana, ponieważ oddział intensywnej terapii obłożony jest w 90 proc. Tymczasem w ciągu ostatnich pięciu lat liczba hospitalizowanych w naszym szpitalu pacjentów

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

szerokopasmowego. Wśród proponowanych przez UKE zmian jest m.in. wyłączenie Orange Polska spod regulacji w przypadku świadczenia usług hurtowych w 76 najbardziej konkurencyjnych gminach w Polsce. Wyniki przeprowadzonej przez UKE analizy wykazały, że na 76 obszarach gminnych występują takie warunki konkurencji

Mariusz Kamiński zapowiada audyt we wszystkich służbach. "Gdyby szef CBA nie złożył rezygnacji..."

postępowania kontrolnego i odebrania mu certyfikatu bezpieczeństwa. - Dalsze moje tkwienie na stanowisku bez dostępu do informacji niejawnych, które stanowi 99 proc. materiałów, jakie są w CBA, byłoby po prostu farsą, fikcją - tłumaczył. CBA to kolejne - po ABW, AW, SWW i SKW - służby specjalne, których szef

Rząd chce uprościć działalność zamkniętych funduszy inwestycyjnych

pośrednictwem tych funduszy.Zgodnie z projektem KNF nie będzie zatwierdzała statutów takich funduszy i ich zmian. Nie będą także pobierane opłaty z tego tytułu. "Konieczne będzie natomiast uzyskiwanie zezwolenia Komisji na zmianę statutu funduszu, którego certyfikaty inwestycyjne mają być przedmiotem

Ekolodzy skarżą się do KE na współspalanie biomasy z węglem

tego wsparcia wyniosła 6,8 mld zł, natomiast zysk na poziomie 5 mld zł jest "mocno przeszacowany". Zdaniem Marcina Stoczkiewicza z Client Earth, nawet zakładając, że polski system "zielonych certyfikatów" jest zgodny z rynkiem wewnętrznym i mógłby zostać notyfikowany, to w zakresie

Nocny ekokompromis w Brukseli. Tusk chwali premier Kopacz

. do 2030 r. (względem 1990 r.). Pół rezerwy dla Polski Główną metodą walki z emisjami CO2 w UE jest przydzielanie, a potem ewentualny handel certyfikatami ETS, czyli zezwoleniami na emisję gazów cieplarnianych. W nowym pakiecie 90 proc. certyfikatów będzie rozdzielanych między wszystkie kraje Unii na

Czy rządowy program finansowania zapłodnienia in vitro będzie przedłużony?

ważne decyzje - mówił Karczewski w piątek dziennikarzom. Dodał, że decyzja jest przedwczesna, przeznaczone na program 300 mln zł (na trzy lata) można przeznaczyć na inne potrzeby medyczne, a ustawa o leczeniu niepłodności wymaga zmian. Zdaniem wiceministra zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego

Implanty z łódzkiej pracowni otrzymały certyfikat wolnej sprzedaży

certyfikatem zaświadczającym, że produkt jest w pełni bezpieczny, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów, a także może być wprowadzony do obrotu na terenie Polski i poza jej granicami. Jak poinformowała specjalista ds. PR Technoparku Edyta Bąk, dotychczas przeprowadzono 130 operacji wszczepienia

Ekspertka: Polska posiada korzystne warunki do wykorzystywania wód geotermalnych

. Zdaniem prof. Dariusza Nowaka, kierownika Katedry Fizjologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wody geotermalne mają istotne znaczenie w leczeniu wspomagającym wielu schorzeń narządu ruchu, chorób związanych ze zmianami zapalnymi czy zwyrodnieniowymi w stawach. Również istotne

Prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym

Znowelizowana przez Sejm 5 grudnia br. ustawa upraszcza przekazywanie przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych danych dotyczących kontrolowanych producentów. Chodzi o to, aby jednostki certyfikujące nie musiały informować o zmianach

Od 2014 r. rolników będą obowiązywały zasady integrowanej ochrony roślin

założenia określone wyłącznie dla systemu IP. Od 1 stycznia 2014 roku zmienią się przepisy dotyczące zasad uczestnictwa w dobrowolnym systemie IP. Główną zmianą jest przekazanie certyfikacji w systemie IP z Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do jednostek certyfikujących. Ponadto producenci

Kraków. Gibała proponuje budowę nowoczesnego monitoringu wizyjnego

prawo lokalne - uchwałę rady miasta. Jego zdaniem Kraków stać na stworzenie w ciągu 1,5 roku za ok. 54 mln zł sieci monitoringu złożonej z 400 kamer. W swoim programie wyborczym Gibała zapowiada także zmiany organizacyjne w straży miejskiej, m.in. powołanie pracującej na trzy zmiany grupy

Sejm za ułatwieniami dla rolników ekologicznych

ona ponadto do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Nowelizacja wprowadza uproszczenia związane z przekazywaniem przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości

Konkurs rozpoczęty

W tym roku obowiązuje nowy regulamin, najważniejszą zmianą jest wprowadzenie etapu regionalnego oraz nowej kategorii - Złotego Certyfikatu POT przyznawanego produktom już nagrodzonym (w pięcioletniej historii konkursu przyznano 84 certyfikaty). Jego zdobywcy POT zorganizuje kompleksową kampanię

Jak Macierewicz włamał się do NATO

do Centrum, tylko żołnierze bezprawnie tam urzędowali, a nie powinni, bo cofnięto im certyfikaty dostępu do informacji niejawnych. Według nieoficjalnych informacji płk. Duszy certyfikat został wstrzymany z powodu jego kontaktów z Amerykanami. - To nieprawda - zaprzeczał Misiewicz. Nie chciał jednak

Sejm: będzie można rejestrować więcej spółek przez internet

teleinformatycznego. Ponadto, nowelizacja przewiduje też dopuszczenie podpisu potwierdzonego zaufanym profilem e-PUAP jako drugiej - obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem - formy autoryzacji wniosków o wpis spółki oraz innych zmian wprowadzanych do Krajowego Rejestru Sądowego za

Sklepiki szkolne. Rozczarowani ajenci liczą na nowy rząd

1 września przyniósł wiele zmian w polskich szkołach. Jedną z nich było wycofanie ze sklepików tzw. śmieciowego jedzenia, które zawiera składniki niedobre dla rozwoju dzieci. Z półek znikły batony, gazowane napoje, paluszki czy chipsy. Cel był szczytny - chodziło o wyrobienie u uczniów właściwych

Amerykański minister: po obu stronach Atlantyku TTIP stwarza szanse i zagrożenia

te małe i średnie, które narażone są np. na podwójne koszty niektórych certyfikatów, niezbędnych przy prowadzeniu działalności w UE i USA - zauważył. "Widzimy, że małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj szybciej się rozwijają, więcej zatrudniają, lepiej płacą. Oczywiście są też zagrożenia

Sejm. Projekt ułatwień w rejestracji spółek handlowych skierowany do dalszych prac

podpisu potwierdzonego zaufanym profilem e-PUAP jako drugiej - obok bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem - formy autoryzacji wniosków o wpis spółki oraz innych zmian wprowadzanych do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem internetu. "Proponowane zmiany pozwolą decydować

Sejm za poprawkami do ustawy o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

. Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W

Obrazy tygodnia. Dzienniki dobrej zmiany

musiał odchodzić, bo on na przykład nie złożył dymisji, mimo że mu zabrali certyfikat bezpieczeństwa. Środa. Rano rzeczniczka rządu PiS Elżbieta Witek w TVN 24 oświadcza, że jej osobistym zdaniem Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. O 16.30 w Sejmie PiS

Podróżnik Aleksander Doba uhonorowany przez prezydenta Komorowskiego

został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też od głowy państwa biało-czerwoną flagę z certyfikatem. Doba przyznał, że w Belwederze reprezentował wszystkich kajakarzy i przypomniał, że na rufie jego łódki była narodowa flaga, a na koszulce, w której przywitał się z lądem po

Sejm za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli ustawy o biopaliwach

informacje te powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego zostały wydane, nie dłużej

Lekarz bierze kurs na certyfikat

egzamin państwowy. Jak tylko nowelizacja wejdzie w życie, rząd ma zgłosić kolejną - wprowadzającą właśnie certyfikaty umiejętności. Resort zdrowia twierdzi, że dzięki tym zmianom w szpitalach i przychodniach przybędzie wykwalifikowanych lekarzy. A to pomoże rozładować kolejki do specjalistów, czyli

Polski handel wabi Rosjan. Powstał certyfikat "Russian Friendly"

ostatnich miesięcy dostrzegliśmy też zmianę ich motywacji przyjazdowych. Nie chodzi już tylko i wyłącznie o zakupy, ale również o wypoczynek. Zaczynają zwiedzać region, korzystają z bazy rekreacyjnej, chętnie biorą udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych - mówi Krystyna Hartenberger-Pater. "

Rząd przyjął projekt noweli Prawa farmaceutycznego

Zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wynikają z konieczności wdrożenia przepisów unijnych dotyczących m.in.: wytwarzania, przywozu, wprowadzania do obrotu i dystrybucji hurtowej produktów leczniczych w Unii Europejskiej, a także

Były urzędnik opolskiego ratusza został szefem polskiego wywiadu

merytorycznych, a także komórki ds. ochrony tajemnicy państwowej. Jej zadaniem było prowadzenie postępowań sprawdzających wobec osób ubiegających się o tzw. certyfikat bezpieczeństwa (głównie pracownicy administracji państwowej i samorządowej). W grudniu 2001 roku został odwołany ze stanowiska i przeniesiony do

Certyfikaty kandydatów przyjaznych życiu i rodzinie dla 75 posłów

certyfikaty w kolejnym etapie będą też przyznawane kandydatom na posłów, którzy nie mają mandatu w obecnej kadencji, a także kandydatom na senatorów. "Dla nas najważniejsze jest, by kandydaci przyjaźni życiu i rodzinie mieli wsparcie społeczne. Chcemy, by przyszły Sejm był zdominowany przez takich

Szkolne odchudzanie dzieci. "Colę kupią sobie po drodze"

Wprowadzane przez rząd zmiany we Wrocławiu nie są tak rewolucyjne jak w innych miastach. To dlatego, że już od 1996 roku miasto realizuje Program Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, w którym uczestniczy 68 przedszkoli i 132 szkoły. A od początku ubiegłego roku Wydział Zdrowia i Spraw

Słowacy oburzeni na Macierewicza. Nie byli informowani o zmianach w Centrum Kontrwywiadu NATO

", w której "jakiekolwiek zmiany powinny być wdrażane zgodnie z międzynarodowymi procedurami". "Aby nie zniweczyć wysiłku, który został włożony w ten projekt, zwracam się do Pana, aby zapobiegł Pan oraz wstrzymał wszelkie niestandardowe działania"- pisze Glvác. Z tekstu

Sejm znowelizował ustawę o OZE

rozwiązania. W efekcie opóźnień nowelizacja nie została przyjęta. Ze względu na to, a także ze względu na brak rozporządzeń dot. m.in. aukcji OZE konieczna jest bardzo szybka nowelizacja; bez niej bowiem system zielonych certyfikatów przestałby działać, zaś system aukcyjny nie mógłby wejść w życie. System

"Zaklejanie buzi, wojskowe regulaminy - to tylko niechlubne wyjątki". MEN rozda certyfikaty bezpiecznym szkołom

certyfikaty "Chronimy dzieci" nie będą przyznawane na słowo honoru i nie będą tylko dodatkowym papierem. W czasie pilotażowej odsłony programu w Warszawie o certyfikat ubiegało się 200 placówek, a na razie otrzymała je jedynie połowa. - Pozostałe mają jeszcze pewne zmiany do wdrożenia - mówili w

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o rolnictwie ekologicznym

do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do innej jednostki certyfikującej. Doprecyzowane zostały zasady stosowania odstępstw. Nowelizacja upraszcza przekazywanie przez jednostki certyfikujące Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno

Senat zgłosił poprawki do przepisów o ułatwieniach dla rolników ekologicznych

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jednostki certyfikujące. Według znowelizowanej ustawy sprawozdania będzie można przekazywać przez internet, z zastosowaniem podpisu elektronicznego. Wydłuża ona ponadto do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku konieczności przeniesienia się do

Sejm. Projekt ustawy dot. ochrony warstwy ozonowej - do komisji

stosowanie np. w lodówkach jest jednak obecnie coraz rzadsze. Jak tłumaczył Korolec, nowe prawo będzie określało system certyfikatów dla osób oraz przedsiębiorstw pracujących z takimi gazami i substancjami. Ma to dotyczyć m.in. operatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających

Szczyt UE: Ewa Kopacz wywalczyła rekompensaty dla Polski

przydzielanie, a potem ewentualny handel certyfikatami ETS (między np. fabrykami), czyli zezwoleniami na emisje gazów cieplarnianych. Polska ma obecnie prawo do rozdawania tych zezwoleń za darmo elektrowniom - nie muszą płacić za średnio 40 proc. potrzebnych im certyfikatów w tej dekadzie (ta liczba zmniejszała

Rekomendacje dla agencji pracy tymczasowej, by podnieść poziom usług

elementem rynku pracy, bo te trzy strony (pracownicy, pracodawcy i agencje pracy - PAP) mogą mieć z tego korzyści" - powiedziała Anna Wicha z Polskiego forum HR. By zmniejszyć pole do nadużyć i bardziej kontrolować agencje zatrudnienia proponują wprowadzenie certyfikatu próbnego na 18 pierwszych

Prezydent podpisał ustawę o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Początkowo proponowano, by dla dokonania odpowiednich zmian w prawie związanych z Europejską Inicjatywą Obywatelską znowelizować ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Jednak w czasie prac parlamentarnych nad rządową propozycją nowelizacji, zdecydowano, by poświęcona im była

Sejm. Kluby poparły ułatwienia dla rolników ekologicznych

Modernizacji Rolnictwa przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i jednostki certyfikujące. Wprowadzona została możliwość przekazywania sprawozdań przez internet, co jest nowością w procedurach administracyjnych. Wydłużona została do 90 dni ważność wydanych certyfikatów w przypadku

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej trafi do prezydenta

Senacka poprawka, którą w piątek poparli posłowie, miała redakcyjny charakter. Początkowo proponowano, by dla dokonania odpowiednich zmian w prawie związanych z Europejską Inicjatywą Obywatelską, znowelizować ustawę o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Jednak w czasie prac

Sejm przyjął nowelizację ws. dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W ustawie zaproponowano też wiele zmian w K.p.c., które mają usprawnić postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i

Zdjęcia z hipermarketu czyli zbieranie pamiątek z ciąży

specjalizację z ginekologii musi przejść szkolenie z USG. Specjalistyczna ultrasonografia wymaga zdobycia osobnych certyfikatów. Aby dostać certyfikat brytyjskiej Fetal Medicine Foundation (dla rozpoznawania wad genetycznych przez USG), trzeba co roku przesłać komplet zdjęć ze swoich badań i odpowiedzieć na

Sejm. Komisja za projektem dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w K.p.c., które mają

Sejmowa komisja za wszystkimi poprawkami Senatu do noweli o biopaliwach

informacje te powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego zostały wydane, nie dłużej

W 2015 r. wzrosła produkcja i zużycie stali; spadły ceny

, ale wszystko wskazuje na to, że został on utrzymany - na poziomie 2-3 proc. Hutnictwu, zatrudniającemu dziś ok. 23 tys. pracowników, pomogło też otoczenie prawne, które poprawiło konkurencyjność branży - wiosną ubiegłego roku weszły w życie korzystne dla sektora regulacje dotyczące certyfikatów

Drugie odejście generała Skrzypczaka

- mówi nasze źródło w rządzie. Kłopoty Skrzypczaka Zamieszanie wokół Skrzypczaka trwa od lipca. "Rzeczpospolita" ujawniła wtedy, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie przedłuży wiceministrowi certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. SKW zawiadomiła też prokuraturę o podejrzeniu

Lekarz bez specjalnych kursów szczepień już nie zleci

nie wiadomo, co robić - odpowiada. - Całą sobotę poświęciłam na zdobycie certyfikatu, dzięki któremu mogę zlecać szczepienia moim pacjentom. Cały dzień musiałam wysłuchiwać nauk, jak dawać zastrzyk - relacjonuje jedna z lekarek, która zaliczyła kurs organizowany przez Krakowską Izbę Lekarską. Niczego

Dyrektor ośrodka w Gostyninie: pacjenci pod całodobową ochroną

wstępnie zakłada resort zdrowia - to przewidziano, że pracować w nim będzie 77 osób: psychiatra, 6 psychologów z certyfikatami psychoterapii behawioralno-poznawczej oraz pracujące na cztery zmiany w całodobowym systemie: 14 pielęgniarek, 20 sanitariuszy i ok. 10 osób z ochrony - przez pierwsze 18 miesięcy

Łódź. Onkolodzy z "Kopernika" będą szkolić lekarzy POZ

Szkolenia mają pomóc w wypracowaniu jasnych zasad postępowania onkologicznego w POZ-ach i szpitalach rejonowych w związku ze zmianami wynikającymi z ustaw tworzących tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny. Jak podkreśliła rzeczniczka szpitala Adriana Sikora, uczestnikom szkolenia przedstawiony

Kraków pokazał swój akt urodzenia i inne cenne dokumenty

Dokumenty udostępnione zostały dla zwiedzających z okazji zainaugurowania przez prezydenta RP listy Krajowej Programu UNESCO "Pamięć Świata". W piątek w Pałacu Prezydenckim w Warszawie certyfikaty wpisu na Listę otrzymało 11 dokumentów o wyjątkowym znaczeniu dla naszej kultury. Oprócz

Kwiatkowski: potrzeba prawnych regulacji dotyczących energii wiatrowej

postawione "na działkach wójta, burmistrza, radnych głosujących za zmianą w planach zagospodarowania przestrzennego". O zmiany te - umożliwiające budowę takich urządzeń - wnioskuje inwestor. "To jest sytuacja korupcjogenna, bo nikt mi nie powie, że z tysięcy działek w jednej gminie

Brytyjczycy chcą się pozbyć polskiego z ich matury. Kluzik-Rostkowska pisze do brytyjskiej minister edukacji

, brytyjskim odpowiedniku naszego egzaminu gimnazjalnego, wybrało już 5 tys. uczniów. Przyszłość A-level z polskiego jest jednak niepewna. Planowane zmiany dotyczą Wielkiej Brytanii, Walii i Irlandii Północnej. Brytyjski resort edukacji, który pilnie szuka oszczędności i przeprowadza właśnie największą od lat

Chorzów. Porozumienie tramwajów i wykonawcy ws. projektu ze starych środków UE

specyfikacją potwierdzały certyfikaty i aprobaty, a także badania własne. Ponieważ inwestor nie zgodził się z tym, zdecydował o wstrzymaniu robót i ponownie zwrócił się do konsorcjum o uzgodnienie programu naprawczego, który umożliwiłby poprawę parametrów wybudowanego już torowiska. Ponieważ przy tej

PO proponuje monitorowanie jakości węgla i koncesje na jego sprzedaż

przewiduje zmiany w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Mają one sprawić, że dostawcy i importerzy węgla będą musieli przedstawić certyfikaty, które "będą porównywane z normami ustanowionymi przez Ministerstwo Gospodarki". Czerwiński zauważył, że Polska "jest w tej chwili

Duda: 16 czerwca ruszy wydawanie Kart Dużych Rodzin

konieczność zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń czy certyfikatów. "Trwały prace, dzisiaj wiemy już, że stawiamy to w najbliższej perspektywie w obieg legislacyjny i jak najszybciej Karta będzie wdrażana przez gminy" - powiedział Duda. Karta Dużej Rodziny - Karta Rodziny Wielodzietnej ma

Biblioteki na minusie

Ile jest w Polsce bibliotek publicznych z certyfikatem Biblioteki+? Pięć, dziesięć, sto? Nie zgadniecie państwo - ani jednej. Logo Biblioteki+ można zobaczyć jedynie na stronach internetowych Ministerstwa Kultury. Ogłoszony w 2008 roku program Biblioteka+ miał na wzór skandynawski przekształcić

Sejm. Projekt dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych - do komisji

mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w., używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości. W projekcie zaproponowano też wiele zmian w

Spór o Narodowy Instytut Onkologii. Lekarze protestują przeciwko monopolowi w leczeniu raka

, jak leczyć mają inne szpitale, oraz certyfikaty dopuszczające stosowanie przez nie metod terapeutycznych. To znaczy, że NIOiH będzie sam leczył, a jednocześnie wyznaczał, jak mają robić to inni. To właśnie wzbudziło kontrowersje nie tylko w środowisku onkologów, lecz także poza nim, bo leczeniem raka

Prezydent podpisał nowelizację o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

na stwierdzenie, czy osoby te posiadają uprawnienia. Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w., używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w

Szef Służby Celnej: towary w portach odprawiamy w mniej niż 24 godziny

działalności gospodarczej, wydłużyła również termin na rozliczenie VAT dla importerów, którzy posiadają status tzw. upoważnionego przedsiębiorcy (posiadają wydawany przez służby celne i obowiązujący na terenie całej UE certyfikat AEO - Authorised Economic Operator). Nie muszą już oni płacić VAT od towarów

W Sejmie - trzecia transza deregulacyjna

(np. certyfikatów, licencji) - ułatwia wejście do danego zawodu. Deregulacja była sztandarowym projektem poprzedniego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina, który na polecenie premiera nadzorował przygotowanie trzech pakietów nowelizacji ustaw. Zmiany miały objąć około 250 zawodów. Pierwsza

Zmiany w służbach specjalnych pod osłoną nocy. PiS tłumaczy: Każda minuta funkcjonowania tych osób...

zmiany, które zmniejszają maksymalną liczbę posłów sejmowej komisji z dziewięciu do siedmiu oraz zrywają z dotychczasową zasadą rotacyjnego jej przewodniczenia. Zmniejszenie liczby członków komisji oznacza, że nie zasiądą w niej przedstawiciele wszystkich klubów opozycyjnych. Druga zmiana - że

Lex Stonoga? Pomysły b. szefa ABW to demolka systemu prawnego

Polub nas na Facebooku B. szef ABW dla "Wyborczej": Powód masowych wycieków? Niewystarczająca ochrona akt Było oczywiste, że sprawa akt Stonogi stanie się okazją do żądania zmian w prawie, bo u nas jest to zwyczajowe panaceum na wszelkie zło. Odezwali się ludzie służb. B. szef CBA

Koleje Dolnośląskie kupują rekordową liczbę pociągów. Nowe trasy z Wrocławia

leżą na polskich ziemiach. Poznasz te miasta? Przejadą przez Wrocław W planach są także zmiany w zarządzaniu koleją. - Chcemy połączyć kursy, żeby pociągi nie docierały tylko do wrocławskiego Dworca Głównego, ale jechały przez całe województwo - zapowiada Rachwalski. Pociągi mogłyby kursować np. na

Stary człowiek też może. Nie trzeba go obsługiwać, obsłuży się sam

Bo według stereotypów stary to: chory, zrzędliwy, zacofany i niechętny zmianom, samotny, smutny, bezczynny (Coś dobrego? Dopiero kiedy zapytasz o babcię, dziadka, ulubioną, czyli niezrzędliwą sąsiadkę). Po co więc pytać seniora o zdanie? Wiadomo, co powie. "Według mało znanej przepowiedni

Pakiet energetyczny premiera Pawlaka. Trzy projekty ustaw

Najważniejsze zmiany przyniesie ustawa o odnawialnych źródłach energii. Resort gospodarki chciałby, aby dzięki niej Polska wypełniła unijny cel - do 2020 r. 15 proc. energii ma pochodzić z wiatru, wody, biomasy i słońca. Dziś to zaledwie ok. 5 proc., mimo że odnawialne źródła korzystają z ogromnego

Rekomendacje dla agencji pracy tymczasowej, by podnieść poziom usług

29.09. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie próbnych certyfikatów dla nowych agencji pracy tymczasowej zmniejszy pole do nadużyć i pozwoli bardziej kontrolować agencje zatrudnienia - wynika z rekomendacji przekazanych w poniedziałek wiceministrowi pracy Radosławowi Mleczce przez organizacje zrzeszające

Ból. Gdzie szukać pomocy? Kto uśmierzy twój ból?

zawału. Jeśli więc tylko mamy wybór, szukajmy ośrodka, który ma certyfikat "Szpital bez bólu". To wspólna inicjatywa lekarzy z Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także chirurgów i ortopedów. Certyfikat jest gwarancją, że lekarze i

Gwałt będzie ścigany z urzędu. Sejm przegłosował, teraz Senat

Sejm uchwalił zmiany niemal jednogłośnie. Za uchwaleniem nowelizacji było 445 posłów. Nikt nie głosował przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Z urzędu, minimalizując stres Nowe prawo wynika z połączenia dwóch projektów - PO i Solidarnej Polski. Podstawowa zmiana: wszczynanie śledztw o

PiS pruje szafy NATO. Centrum Kontrwywiadu zajęte

, bo wystarczyło wezwać mnie i moich współpracowników, a otworzylibyśmy pokoje, szafy czy sejfy. Tymczasem nikt nie podjął nawet takiej próby. Mam nadzieję, że z pokojów nic nie zginęło i nic nam tam nie podrzucono. Zmiana zespołu kierującego ośrodkiem była głównym celem nowej władzy, która zdecydowała

Rząd zajmie się projektem założeń ustawy o pracy na statkach morskich

książeczki żeglarskiej. Obecnie ponad 90 proc. poszukujących pracy marynarzy otrzymuje oferty od armatorów statków pod obcymi banderami. Projekt zakłada, że usługi pośrednictwa pracy dla nich mają być świadczone przede wszystkim przez agencje zatrudnienia posiadające certyfikat wydawany przez administrację

Senat proponuje poprawki do noweli ustawy o biopaliwach

certyfikacji. Informacje te - wskazał - powinny składać jedynie podmioty realizujące tzw. Narodowy Cel Wskaźnikowy. Kolejna grupa zmian proponowanych przez Senat wprowadza przepis przejściowy, zgodnie z którym certyfikaty wydane przed 1 października 2014 r. zachowają ważność do upływu terminu, do jakiego

Jesteśmy chemiczni

Co się dzieje z COSMOS-em? Dokument porządkujący zasady certyfikacji naturalnych kosmetyków miał wejść w życie jesienią 2009 r. (pisałyśmy o tym w "WO" z 18 lipca 2009 r.). Wszystko się opóźniło. Cosmetics Organic Standard (COSMOS) ulegał w międzyczasie zmianom

MG: Projekt ustawy o OZE wkrótce w Sejmie

projektu jest co najmniej 15-procentowy udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Projekt proponuje m.in. nowy system wsparcia dla OZE oparty o aukcje (od 2015 r.) oraz utrzymanie obecnego systemu wsparcia opartego na zielonych certyfikatach dla istniejących instalacji OZE (z

Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadziło testy systemu informatycznego

przypadkach wprowadzona była zła relacja - złe znaki +mniejsze+ zamiast +większe+. To nie wymaga zmian w samym programie, tylko plików definicyjnych, które już na bieżąco wprowadziliśmy" - wyjaśnił zastępca dyrektora KBW. Zaznaczył, że Biuro cały czas przygotowuje się do piątkowego testu ogólnopolskiego

Śląskie. Badani: osoby starsze nie czują się zbyt bezpiecznie

średnio w tej grupie wiekowej). Bardzo niewielu badanych pracuje - 96 proc. utrzymuje się z emerytury, tylko niektórzy mają dodatkowe zajęcie zarobkowe. Badanie Akademii miało stworzyć bazę wiedzy dla tych seniorów z regionu, którzy chcieliby lub planują aktywne włączenie się w zmiany w swoich miejscach