zdj赕 prasowych

js

Grand Press Photo: Na najlepszym zdj阠iu prasowym roku m昕czyzna ratuje krzy przed ogniem

Grand Press Photo: Na najlepszym zdj阠iu prasowym roku m昕czyzna ratuje krzy przed ogniem

P硂n眂e ko禼io硑, opuszczone pokoje czekaj眂e na zaginionych ludzi, emocje sportowc體. Wszystko to zobaczy mo縩a na zdj阠iach nagrodzonych Grand Press Photo - nagrodami dla najlepszych fotografii prasowych. W秗骴 nagrodzonych - fotoreporterzy "Gazety Wyborczej".

Twoje odciski palca ka縟y mo縠 skopiowa. Ze zdj赕

Jeden z cz硂nk體 grupy haker體 Chaos Computer Club (CCC) og硂si, 縠 za pomoc og髄nie dost阷nego sprz阾u sklonowa odcisk kciuka niemieckiej polityk. Zdj阠ia wykona podczas konferencji prasowej.

Zdj阠ia PAP przekazane na aukcje WO

Dwa zdj阠ia z autografami mistrz體 olimpijskich: Justyny Kowalczyk i Kamila Stocha, wykonane przez fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej, przekaza砤 Wielkiej Orkiestrze i眛ecznej Pomocy p.o. prezes PAP Lidia Soba駍ka podczas 23. Fina硊 WO. Licytacja potrwa do 21 stycznia.

Jaros砤w Kaczy駍ki pozowa do pierwszej "s砳tfoci": Zdziwi砮m si. Zapyta砮m, jak chce to zrobi

Jaros砤w Kaczy駍ki pozowa do pierwszej "s砳tfoci": Zdziwi砮m si. Zapyta砮m, jak chce to zrobi

Grand Press Photo - najlepsze polskie zdj阠ia prasowe

Zdj阠ie kasza Cynalewskiego ("Gazeta Wyborcza Pozna") zrobione w Swarz阣zu, gdzie w schronisku dla zwierz眛 animal pastor Tomasz Jaeschke b硂gos砤wi psy; III nagroda w kategorii PRZYRODAzdj阠ie Tomasza Kami駍kiego ("Gazeta Wyborcza Pozna") - portret Ewy, kt髍a by砤

World Press Photo w Opolu obejrza硂 10 tys. widz體. To ostatni weekend

World Press Photo w Opolu obejrza硂 10 tys. widz體. To ostatni weekend

ponad 150 fotografii wybranych przez niezale縩e mi阣zynarodowe jury w ramach 9 kategorii. Za zdj阠ia przedstawiaj眂e wydarzenia 2012 roku wyr罂niono 54 fotograf體 z 33 kraj體. Tym razem tytu Zdj阠ia Roku trafi do Szweda Paula Hansena za obraz m昕czyzn nios眂ych na r阫ach w stron meczetu cia砤 dw骳h

Kowalski, Nabrdalik i Grygiel w秗骴 laureat體 World Press Photo 2014

Kowalski, Nabrdalik i Grygiel w秗骴 laureat體 World Press Photo 2014

Andrzej Grygiel zdoby nagrod za fotografi przedstawiaj眂 uczestnika zawod體 narciarskich w Szczyrku. Zdj阠ie zosta硂 zrobione pod koniec marca 2013 roku. Grygiel jest absolwentem dziennikarstwa Wydzia硊 Nauk Spo砮cznych Uniwersytetu 眘kiego. Od 1989 r. zwi眤any z pras na 眘ku. Pracowa dla

"Nimfomanka" na Berlinale: von Trier w koszulce "Persona non grata", LaBeouf w torbie na g硂wie

"Nimfomanka" na Berlinale: von Trier w koszulce "Persona non grata", LaBeouf w torbie na g硂wie

hotelu Ritz-Carlton zrobili mu zdj阠ie. St眃 r體nie "czapka", w jakiej aktor pojawi si na uroczystej premierze "Nimfomanki" w Berlinale Palast - a raczej he砿 z papierowej torby z napisem "I AM NOT FAMOUS ANYMORE" ("Nie jestem ju s砤wny"). Honoru tw髍c體

Japonia 3 miesi眂e po trz阺ieniu ziemi

Agencja prasowa Kyodo udost阷ni砤 zdj阠ia zrobiona kilka dni po trz阺ieniu ziemi i teraz. Zobacz jak Japonia zmieni砤 si po trz阺ieniu ziemi. Miejscowo舵 Kesennuma, prefektura Miyagi sfotografowana 20 marca i 6 czerwca tego rokuAgencja prasowa Kyodo udost阷ni砤 zdj阠ia zrobiona kilka dni po

Associated Press otwiera biuro w Korei P蟪nocnej

Associated Press otwiera biuro w Korei P蟪nocnej

;Ukochanego Przyw骴cy", kt髍e ca硑 秝iat ogl眃a miesi眂 temu, przygotowali w砤秐ie dziennikarze AP. Teraz z Korei b阣 p硑n辨 ju nie tylko materia硑 wideo, ale te zdj阠ia i teksty.Korea P蟪nocna to najbardziej zamkni阾y re縤m na 秝iecie. Jedyne informacje pochodzi硑 dot眃 od oficjalnej agencji

World Press Photo 2012 dla Samuela Arandy, dwie nagrody dla Polak體

World Press Photo 2012 dla Samuela Arandy, dwie nagrody dla Polak體

prasowej na 秝iecie. Co roku bierze w nim udzia kilka tysi阠y fotograf體 z ca砮go 秝iata.Konkurs World Press Photo od pocz眛ku swojego istnienia (1955) nagradza zdj阠ia zrobione przez profesjonalist體. Zdj阠ia amator體 i przypadkowych 秝iadk體 nie mog硑 by zg砤szane. W 2010 r. po raz pierwszy w historii

BZ WBK Press Foto 2012 - najlepsze zdj阠ia pojedyncze

Zdj阠ie Tomasza Lazara by硂 ju wyr罂nione w konkursie World Press Photo Nagrod gazety "Rzeczpospolita" zdoby Pawe Supernak (Polska Agencja Prasowa PAP) , za zdj阠ie ze spotkania Prezydenta USA Baracka Obamy z kombatantami II wojny 秝iatowej podczas wizyty w Polsce. Marek Maliszewski

Kim Dzong Il - zdj阠ia archiwalne

Zdj阠ie propagandowe: Kim Dzong Il razem z rodzicami - ojcem Kim Ir Senem i matk Kim Dzong Suk Kim Dzong Il w czasie inspekcji szko硑 w Pjongjang, luty 1985 Kim Dzong Il w czasie zwiedzania wystawy przemys硊 lekkiego,  sierpie 1984 Kim Dzong Il zwiedza fabryk w miejscowo禼i Hamhung, maj

Wybrano najlepsze zdj阠ie roku

Po raz kolejny rozstrzygni阾o konkurs polskiej fotografii prasowej Grand Press Photo 2012. Najlepszym zdj阠iem wybrano fotografi Maksymiliana Rigamonti ("Newsweek Polska") pokazuj眂 prace ekshumacyjne na cmentarzu w Bykowni, gdzie odkryto groby polskich oficer體 zamordowanych przez

Gdy wzrost ma kolosalne znaczenie

Afganistanie. To zdj阠ie na pewno nie pochodzi od s硊 prasowych rodziny kr髄ewskiej.Galeria powsta砤 na podstawie informacji znalezionych na blogu: Sociological Images

Nowojorski zbi髍 El縝iety Czy縠wskiej cudem uratowany

Nowojorski zbi髍 El縝iety Czy縠wskiej cudem uratowany

, znaleziono tam zbierane przez ni fotografie i dokumenty. Mia硑 by wyrzucone na 秏ietnik. W ostatniej chwili wiadomo舵 o nich dotar砤 do Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku i Ministerstwa Kultury w Warszawie. Obie instytucje uratowa硑 ponad 500 zdj赕 oraz 500 stron list體, notatek, rysunk體, papier體

Konkurs Grand Press Photo 2011 rozstrzygni阾y

Konkurs Grand Press Photo rozstrzygni阾y. Zdj阠iem Roku zosta砤 wybrana fotografia Jacka Waszkiewicza z Agencji Fotograficznej Reporter przedstawiaj眂a walk o krzy przed Pa砤cem Prezydenckim. Grand Press Photo to jeden z najwa縩iejszych konkurs體 fotografii prasowej w Polsce. W秗骴

痽cie codzienne w Korei P蟪nocnej

Komputerowy symulator traktora w Pa砤cu M硂dzie縴 w Samjiyon Plakat ucz眂y dzieci jak prze縴 w czasie wojny Dw骳h m昕czyzn z szuflami do odgarniania 秐iegu w Samjiyon Uczestnicy zaj赕 w Pa砤cu M硂dzie縴 w Samjiyon graj w koszyk體k Przykryta 秐iegiem miejscowo舵 Samjiyon Przewodniczka muzeum miejs

Trybuna kibola

Trybuna kibola

zostali zaproszeni smakosze z Pu砤w. Wi阠ej kie砨asek spo縴li che砿ianie, a smakosze z Pu砤w zostali zatrzymani przez inspekcj antykulinarn". Kilkadziesi眛 stron periodyku to same opisy bijatyk z policj i ustawek. Relacje ozdabiane s zdj阠iami. Zawsze takimi samymi: dym, t硊m m硂dych ludzi w

Fa硈zywe zdj阠ia Reutersa z atak體 na Liban

Fa硈zywe zdj阠ia Reutersa z atak體 na Liban

Reuters, jedna z najstarszych i najwi阫szych agencji prasowych na 秝iecie, pad ofiar oszusta, kt髍y na komputerze podrabia zdj阠ia z bombardowanego Bejrutu "Zdj阠ia nie k砤mi, jednak k砤mcy mog fotografowa" - tak przesz硂 sto lat temu pisa Lewis Hine, pionier fotografii

"Jude raus", "Peda硑 do gazu". Biedro: sd nie zas硊guje na faszyzm

"Jude raus", "Peda硑 do gazu". Biedro: sd nie zas硊guje na faszyzm

- Jecha砮m dzi poci眊iem z Warszawy do dzi. Od granic miasta witaj przyjezdnych takie napisy. To jest wizyt體ka dzi - m體i Robert Biedro i apelowa: - Zamalujmy razem nienawi舵. Od takich napis體 do przemocy jest niedaleko. Na pocz眛ku jest przyzwolenie na napisy, a co b阣zie na ko馽u tej dr

60 lat temu w Warszawie

60 lat temu w Warszawie

wi阠ej.Prezentacja "60 lat temu w Warszawie" jest wsp髄nym przedsi陊zi阠iem Polskiej Agencji Prasowej i Domu Spotka z Histori. Sk砤da si na ni oko硂 170 zdj赕 z archiwum PAP, b阣眂ego jednym z najwi阫szych tego typu zasob體 w Europie (ponad 18 mln fotografii). Wybrane na wystaw zdj阠ia powsta硑 w

Debaty III RP

14.11.1995 debata mi阣zy kandydatami na prezydenta Aleksandrem Kwa秐iewski a Lechem Wa酬s - wtedy urz阣uj眂ym prezydentem. Debat bezsprzecznie wygra Kwa秐iewski. 14.11.1995 debata mi阣zy Aleksandrem Kwa秐iewski a Lechem Wa酬s. 22.05.2005 Debata mi阣zy Lechem Wa酬s i Wojciechem Jaruzel

Og硂szono zwyci陑c konkursu Grand Press Photo

Zdj阠ie roku Wyniki trzeciej edycji Og髄nopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2007 og硂szono dzisiaj podczas gali w warszawskiej Kinotece. Zdj阠ie Roku pokazuje Kazimierza Marcinkiewicza tu po tym, jak dowiedzia si, 縠 przegra wybory na prezydenta Warszawy. Maciej

Nadchodzi 23. Bond

elementy klasycznych Bond體, w tym mn髎two akcji - zapowiada Mendes. Zdj阠ia b阣 kr阠one w Londynie, Indiach, Szanghaju, Stambule i Szkocji, ale plotki g硂sz, 縠 Bond b阣zie te fruwa w cyberprzestrzeni. "Skyfall" trafi do kin 26 pa糳ziernika 2012 r.

Alternatywna fotografia prasowa

podstawie s硑nnego kadru. Na pocz眛ku roku rekordy popularno禼i bi film z egzekucji Saddama Husajna zarejestrowany telefonem kom髍kowym przez anonimowego 秝iadka. Zdj阠ia Saddama ze stryczkiem na szyi publikowa砤 prasa na ca硑m 秝iecie. W obu przypadkach m體imy o zdj阠iach prasowych pozyskanych z

USA. Chi駍ka agencja reklamuje si na Times Square

Tablica o wymiarach 19 na 12 metr體, przyci眊aj眂a uwag przechodni體, znalaz砤 si w s眘iedztwie reklam firmy ubezpieczeniowej Prudential, po硊dniowokorea駍kiego koncernu Samsung i ameryka駍kiej Coca-Coli. Zaj瓿a tam miejsce reklamy banku HSBC, kt髍y nie odnowi kontraktu na powierzchni reklamow.

Jan Kidawa-B硂駍ki kr阠i w Radomiu nowy film

Akcja filmu o roboczym tytule "Nigdy si nie dowiesz" rozgrywa si w latach 1943-45 w Radomiu. Janina (Magdalena Boczarska) jest wiolonczelistk. Jej ojciec, w砤禼iciel zak砤du fotograficznego (Krzysztof Stroi駍ki), decyduje si udzieli schronienia w ich domu m硂dej 痽d體ce Ester. W miar

Bohaterowie kampanii prezydenckich III RP

do promili wynika prawdopodobnie z politycznych korzeni Bubla -  karier rozpocz背 w Polskiej Partii Przyjaci蟪 Piwa. Na zdj阠iu: Leszek Bubel przed s眃em. Zosta oskar縪ny o rozpowszechnianie tre禼i antysemickich w wydawanych przez siebie pismach i ksi笨kach. Adam Andrzej S硂mka ((8895

Oszpecona Mona Lisa

Autork fotografii opublikowanej w czerwcu na ok砤dce "Time Magazine" jest Jodi Bieber z RPA. - Chcia砤bym, 縠by ca硑 秝iat zobaczy, jakie mog by skutki powrotu talib體 do w砤dzy, jaki mo縠 to mie wp硑w na 縴cie afga駍kich kobiet - powiedzia砤, pozuj眂 do zdj阠ia, Aisha. Bibi Aisha to

World Press Photo, czyli oczy 秝iata

aresztowana.Jurorka konkursu Nina Berman powiedzia砤 mi, 縠 to by硂 zdecydowanie najlepsze zdj阠ie z protest體 Occupy Wall Street. "Naprawd zrobi je Polak? Ono krzyczy. Ma niesamowit plastyk. Jak on to zrobi?" - dziwi砤 si.- Fotografuj眂 tamte zaj禼ia, chcia砮m, aby ca砤 sytuacja nabra砤 dramatycznego

Obywatel fotoreporter

Zdj阠ia z wi陑ienia Abu Ghraib, fala tsunami sfilmowana przez amatora, tunel londy駍kiego metra tu po zamachu bombowym zarejestrowany telefonem kom髍kowym - dzi mo縠my zobaczy zarys wydarzenia oczami osoby w nim uczestnicz眂ej. Czy zmienia to oblicze profesjonalnej fotografii prasowej? W

iatowy Dzie AIDS

Linyi, Chiny, Uczniowie pisz swoje imiona na plakacie z wydrukowanymi czerwonymi wst笨kami Republika Po硊dniowej Afryki, billboard promuj眂y u縴wanie prezerwatyw Korea Po硊dniowa, happening student體  Elton John w czasie konferencji w redakcji brytyjskiej gazety Independent. Z o

BBC zrobi nam Klossa?

;Merlin"), prawniczk Ligi Narod體.Brytyjczycy po sonda縪wej wizycie w Warszawie byli tak zachwyceni mo縧iwo禼iami inscenizacyjnymi (zw砤szcza na Star體ce), 縠 zdecydowali, i obecna Warszawa nie tylko zagra sam siebie sprzed wojny, ale te Berlin, Pary i Prag. Reszta zdj赕 powstanie w Krakowie i

Udany przeszczep twarzy

Rafael cierpi na nerwiakow丑kniakowato舵 typu 1 - chorob genetyczn objawiaj眂 si guzami w okolicach twarzy. Usuni阠ie guz體 z twarzy Rafaela spowodowa硂 ubytki sk髍y mi甓ni i ko禼i. Na zdj阠iu: Rafael ze swoj matka Juan. Pacjent odzyska ju cz甓ciowe czucie na twarzy - potrafi rozpozna

Trzy podr罂e , Nasierowska, Zofia

moskiewskiej kolejce. Ludzie ze zdj赕 - m昕czyzna z akordeonem, kobieta z ba駅 - nie bior odpowiedzialno禼i za ustr骿, histori, 秝iat. Fotograf nie narzuca im 縜dnej misji, nie ka縠 by "秝iadkami epoki", nie traktuje ich jako symboli, nie widzi w nich ofiar. W dzisiejszej fotografii prasowej

Kocha i by. Fotoreporta

Babcia m體i砤: - Umieram, 秏ier nie jest dobra do fotografowania. Na zdj阠iu powinno by co pi阫nego. Wnuczka: - Babcia by砤 縪n marynarza: niezale縩a, samodzielna, nie pami阾a砤m, by kiedykolwiek po硂縴砤 si z gor眂zk do 丑縦a. Lekarze powiedzieli: "Rak w眛roby". Dawali jej trzy

17. Festiwal Visa pour l'Image w Perpignan

Jest przepustk do najwi阫szych tytu丑w prasowych. Samego udzia硊 w nim zazdroszcz najlepsi najlepszym. Na najwa縩iejszym festiwalu fotografii prasowej w Perpignan mo縩a zobaczy zdj阠ia znane i nagradzane, ale i te rzadko trafiaj眂e na 砤my prasy jak reporta z pogrzeb體 poleg硑ch w Iraku

Zakaz fotografowania premiera z profilu

PRZEGL PRASY: Podczas wczorajszej konferencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministr體 fotoreporterzy zostali poinformowani o tym, 縠 nie mog robi premierowi zdj赕 z profilu. - Bo takie s ustalenia - powiedzia dziennikarzom pracownik biura prasowego rz眃u. Czyje? Tego nie dowiedzieli si ani

www.11listopada1918.pl

S m.in. teksty historycznych wyst眕ie przedstawicieli 體czesnych w砤dz, reprodukcje dokument體, radiowe nagrania wypowiedzi 秝iadk體 wydarze i audycje po秝i阠one odzyskaniu niepodleg硂禼i w 1918 r., interaktywne mapy. S te pochodz眂e z okresu mi阣zywojennego nagrania pie秐i legionowych, wojskow

Legendarny, mongolski sumita odchodzi

) pozosta niezr體nany - w 2004 roku wygra wszystkie 6 najwa縩iejszych turniej體, osi眊ni阠ie kt髍e nikomu nie uda硂 si wcze秐iej. Na zdj阠iu:  Asashoryu 秝i阾uje zwyci阺two w trzecim z kolei Turnieju Cesarski w 2004 roku. Mongolski barbarzy馽a sprawia k硂poty tak縠 poza ringiem. Kiedy o縠ni

Kolorowe rze糱iarskie ksero

londy駍kiego metra. Obie przedstawiaj ofiary, obie zosta硑 wykonane wed硊g dost阷nego w prasie zdj阠ia, i obie stawiaj pytanie: czy uczestnicz眂 w "spo砮cze駍twie spektaklu", mo縩a nie straci twarzy? Filigranowo舵 tej postaci podkre秎a pewien aspekt jej historii, by mo縠 najbardziej poruszaj眂y

Dow骴ca GROM-u na stanowisku, ale w Polsce

Pu砶ownik Polko w irackim Umm Kasr sfotografowa si m.in. na tle ameryka駍kiej flagi po udanej akcji polskich i ameryka駍kich komandos體. Zdanie ministra Szmajdzi駍kiego do takiego zdarzenia, czyli sfotografowania 縪硁ierzy przez fotografa Reutersa, nie powinno doj舵, bowiem zadania GROM-u maj cha

Wielki wyciek prywatnych zdj赕 ameryka駍kich aktorek. Wpadka Apple'a?

si do innych portali. Wed硊g rzecznika prasowego Jennifer Lawrence zdj阠ia s autentyczne, a sprawa zosta砤 zg硂szona organom 禼igania. Na Twitterze pojawi砤 si informacja, 縠 cz甓 zdj赕 to fotomonta縠, jednak na razie nie uda硂 si jej potwierdzi. W秗骴 u縴tkownik體 4chana zacz瓿a kr笨y

Grand Press Photo 2014: przede wszystkim Ukraina. Fotoreporter "Wyborczej" z II nagrod

» Wszystkie nagrodzone zdj阠ia zobaczycie TUTAJ W pi眛ek og硂szono laureat體 Og髄nopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej "Grand Press Photo 2014". To by砤 dziesi眛a edycja konkursu, dlatego opr骳z zdj赕 najlepszych w kategoriach konkursowych jury wybra硂 tak縠 Zdj阠ie 10-lecia. T

Od czwartku zmiany w zdj阠iach paszportowych

- Paszporty biometryczne, stanowi眂e elektroniczny zapis wizerunku, b阣 zaopatrzone w mikroprocesor z danymi personalnymi osoby oraz jej zdj阠iem. Za pomoc specjalnych czytnik體 szybko b阣zie mo縩a zweryfikowa dane np. osoby podejrzanej, co przyczyni si do wzrostu bezpiecze駍twa - powiedzia

Kto ujawni zdj阠ia martwych licealist體? edztwo trwa

, 縠 jeszcze nikt nie us硑sza zarzut體 - informuje Adam Kozub, rzecznik prasowy Prokuratury Okr阦owej w Bia硑mstoku. Najpierw zdj阠ia by硑 dost阷ne na portalu sadistic.pl, ale po naszej interwencji zosta硑 zablokowane. P蠹niej ten sam zestaw kilkudziesi阠iu fotografii wyp硑n背 na stronie chomikuj.pl

Niemcy: w internecie relacje z mecz體 bez zdj赕

Liga zarabia bowiem na transmisjach spotka Bundesligi i nie 縴czy sobie bezp砤tnych, internetowych relacji z mecz體.

"Fotografowa wojny naprawd z bliska". Wystawa zdj赕 Krzysztofa Millera

;. Ekspozycja zosta砤 podzielona na dwa szpalery fotografii. Pierwszy - skromny, niemal縠 ascetyczny, niedu縴 form - to fotografia prasowa. Jak m體i sam autor, to cz甓 punkrockowa, 縴j眂a kr髏ko - tyle co publikacja w gazecie. Autor zdj赕 nie wie te, jak si tocz losy bohater體 jego fotografii, bo rzadko

i眊a pedofilskie zdj阠ia i drukowa je na mie禼ie. "To nielegalne?"

obserwacj. Podczas rewizji w jego mieszkaniu znaleziono kilkaset zdj赕 z pornografi dzieci阠. - M昕czyzna stwierdzi, 縠 nie wiedzia, 縠 to zakazane - m體i komisarz Jacek Pytel, rzecznik prasowy komendy miejskiej w Katowicach. Prokuratura przedstawi砤 we wtorek 68-latkowi zarzut posiadania materia丑w o

SBU: Rosja sfa硈zowa砤 zdj阠ia satelitarne ukrai駍kich BUK-體. Zapomnia砤 zaora pola [ZDJ蔆IA]

konferencji prasowej w Kijowie Witalij Najda, szef kontrwywiadu SBU. Prezentowa zdj阠ia, kt髍e wed硊g S硊縝y Bezpiecze駍twa Ukrainy obalaj promowan przez Kreml teori, 縠 za zestrzeleniem samolotu stoj Ukrai馽y. W ubieg硑 poniedzia砮k rosyjski MON zasugerowa, 縠 win za katastrof ponosi ukrai駍kie

Ruszy砤 12. edycja konkursu 眘ka Fotografia Prasowa

Konkurs jest najwa縩iejsz i najwi阫sz imprez tego typu w regionie. Jego celem jest nie tylko wy硂nienie najlepszych zdj赕 - opublikowanych i nieopublikowanych w ubieg硑m roku, ale tak縠 integracja 秗odowiska. W 2014 r. na konkurs wp硑n瓿o ponad 550 zdj赕 wykonanych przez 52 fotoreporter體

World Press Photo w krakowskim Bunkrze Sztuki [ZDJ蔆IA]

Ka縟ego roku niezale縩e mi阣zynarodowe jury w dziewi阠iu kategoriach ocenia prace nades砤ne przez fotograf體 prasowych, agencje, gazety i magazyny ze wszystkich zak眛k體 秝iata. Jury 56. konkursu World Press Photo nagrodzi硂 54 fotograf體 z 33 kraj體. Nagrod za najlepsze zdj阠ie 2012 r. otrzyma

Kolejny portal zablokowa makabryczne zdj阠ia z Je縠wa

u縴tkownika" - nie gromadzimy tego typu danych, wi阠 ich otrzymanie jest niemo縧iwe - napisa Rafa Skwiot, rzecznik prasowy chomikuj.pl. Przypomnijmy, 縠 zdj阠ia, kt髍e kto wykona dziewi赕 lat temu, dos硂wnie kilkadziesi眛 minut po tragedii, pokazuj mi阣zy innymi zw阦lone cia砤 licealist體

Fotoreporter "Go禼ia Niedzielnego" krytykuje "wSieci" za zdj阠ie Tuska z Putinem

zdj阠ia konieczny jest bardzo dok砤dny opis 秝iadka - fotoreportera, kt髍y nie mo縠 pozosta anonimowy, bo przestaje by jako dziennikarz wiarygodny. Bez wzgl阣u na wszystko, skoro publikuje fotografi dokumentacyjn, prasow, musi si pod ni podpisa. Bez cho鎎y kr髏kiego opisu takiego zdj阠ia nie ma

Makabryczne zdj阠ia w sieci. Wypadek licealist體 pod Je縠wem

pogrzebowego wk砤daj cia砤 do bia硑ch work體. Pokazani s tak縠 m硂dzi ludzie, kt髍zy prze縴li katastrof i czekaj na pomoc. Zdj阠ia pokazali秏y Jackowi Dobrzy駍kiemu, kt髍y by w體czas rzecznikiem prasowym podlaskiej policji i kt髍y by na miejscu niemal od pocz眛ku ca砮j akcji. - M骿 Bo縠. Ja ca硑 czas mam

Zdj阠ia z wypadku w sieci. Prokuratura wszcz瓿a 秎edztwo

przekroczenia uprawnie przez funkcjonariusza publicznego. Mo縠 to by uznane za ujawnienie tajemnicy 秎edztwa - m體i Adam Kozub, rzecznik prasowy Prokuratury Okr阦owej w Bia硑mstoku. Za ujawnienie drastycznych zdj赕 operacyjnych grozi do trzech lat wi陑ienia. Do tragedii dosz硂 we wrze秐iu 2005 r. w okolicach

Przedwyborczy retusz: Jak odm硂dzi 79-latka?

, na co dzie wygl眃a niemal tak samo, jak ilski z plakatu. - Tu jest jak najbardziej wszystko w porz眃ku, profesjonalne zdj阠ie, prawdopodobnie te zrobiono make-up, aby twarz si nie 秝ieci砤 - ocenia red. Werner.   Fot. Materia硑 prasowe Kandydatka PiS Anna Fotyga do Parlamentu Europejskiego

Drastyczne zdj阠ia z wypadku licealist體 wci笨 s w sieci. Na innym portalu

trzy szko硑 aspirant體: w Poznaniu, Cz阺tochowie i Krakowie. Jakim cudem to w砤秐ie tam mog硑 trafi te zdj阠ia? - Nie mamy 縜dnej mo縧iwo禼i, aby to sprawdzi. To jest zadanie dla organ體 禼igania i licz na to, 縠 one szybko to wyja秐i - m體i Marcin Janowski, rzecznik prasowy podlaskich stra縜k體

Rosjanie sprz眛n阬i antyukrai駍k wystaw z Victorii. Mia砤 sta o dzie d硊縠j

O antyukrai駍kiej wystawie zorganizowanej przez Rosjan podczas mi阣zynarodowej konferencji praw cz硂wieka OBWE w hotelu Sofitel Victoria pisali秏y w pi眛kowej "Wyborczej". Jak informuje Polska Agencja Prasowa w pi眛ek w Victorii wystawy ju nie by硂. Zdj阠ia usuni阾o jeszcze w czwartek

CB zatrzymuje za pedofili dyrektora z Krakowa

W wyniku przeszukania znaleziono u niego zdj阠ia pornograficzne. Stowarzyszenie organizowa硂 kolonie, obozy sportowe i wycieczki dla dzieci i m硂dzie縴. - M昕czyzna zosta przewieziony do prokuratury w Podg髍zu na przes硊chanie - poinformowa砤 Katarzyna Cis硂, z zespo硊 prasowego krakowskiej

Tragiczne zderzenie na skrzy縪waniu. Nie 縴j trzy osoby [ZDJ蔆IA]

szpitala. Wed硊g stra縜k體, kt髍zy te brali udzia w akcji ratunkowej, jego stan jest ci昕ki. - Powiadomili秏y psychologa z powiatowego centrum pomocy rodzinie, by pom骻 bliskim ofiar - dodaje policjant. Nasze artyku硑, zdj阠ia i filmy znajdziesz te na Twitterze Jeste秏y r體nie na Facebooku. Do潮cz

Radiow髗 przejecha m昕czyzn. 27-latek le縜 na drodze

sygna砤ch, byli trze紈i - informuje Janusz W骿towicz, rzecznik prasowy komendanta lubelskiej policji. Mimo pr骲 udzielenia pomocy 27 - letni Pawe S. zgin背 na miejscu. Okoliczno禼i wypadku wyja秐ia prokuratura. "Widzieli禼ie wypadek, nietypowe zdarzenie drogowe? Przy秎ijcie nam swoje zdj阠ia czy

Po縜r na Warsaw Spire. Zapali硂 si na 16. pi阾rze [WIDEO]

Dymu by硂 tak du縪, 縠 wydawa硂 si, 縠 w ogniu stan背 ca硑 kompleks biurowy przy Towarowej. Z pierwszych informacji wynika硂, 縠 zapali si styropian. Na kontakt stoleczna@agora.pl od naszych Czytelnik體 otrzymali秏y sporo sygna丑w i zdj赕 o po縜rze. Na szcz甓cie dymu by硂 wi阠ej ni ognia

Kto zrobi zdj阠ie Putina z Tuskiem? Fotograf zwolniony z kancelarii premiera: Nie mam z tym nic wsp髄nego

okoliczno禼iach je wykona oraz przekaza redakcji tygodnika 'wSieci' - napisa w komunikacie cytowanym przez portal Gazeta.pl. Fotograf poprosi te, by nie wpl眛ywa go w spory polityczne. Biuro Prasowe KPRM stwierdzi硂 w rozmowie z "Newsweekiem", 縠 zdj阠ia z ok砤dki "wSieci" w swoim

Pi阫no Gomu砶i, czyli reglamentowa zdj阠ia

''Zamykam oczy i usi硊j przypomnie sobie jakie niezapomniane zdj阠ia prasowe z ostatnich lat, lecz nic przypomnie sobie nie umiem, wszystkie niezapomniane zdj阠ia zupe硁ie zapomnia砮m. Mimo i codziennie ogl眃am dziesi眛ki zdj赕 wstrz眘aj眂ych, wa縩ych, zabawnych, zdj赕 rozdzieraj眂o smutnych

Laureat World Press Photo: Dzi wszystkim si wydaje, 縠 potrafi robi zdj阠ia

CAF i tam przepracowa砮m 33 lata. Dzi CAF jest cz甓ci Polskiej Agencji Prasowej. Ma pan 80 lat. Na emeryturze aparat jest ju niepotrzebny? - Patrz na to, co dzieje si w mediach, internecie, i widz, 縠 fotografowanie spowszednia硂. Dzi ludzie maj aparaty w telefonach i wszyscy robi zdj阠ia

W硂ski brukowiec opublikowa p蟪nagie zdj阠ia ci昕arnej Kate Middleton

si topless - tak jak miliony innych kobiet, kt髍e widzimy na pla縜ch - broni si w體czas naczelny. Tym razem, na wie舵 o publikacji p蟪nagich zdj赕 ci昕arnej Kate, biuro prasowe rodziny kr髄ewskiej wyrazi硂 ubolewanie: -To oczywiste i ra勘ce naruszenie prywatno禼i ksi笨阠ej pary. Jeste秏y

Celebgate: Skradziona nago舵 Jennifer Lawrence

si 31 sierpnia 2014 roku, kiedy w internecie pojawi硑 si nagie zdj阠ia gwiazd - wed硊g CNN w秗骴 nich jest sto kobiet i jeden m昕czyzna. Zdj阠ia s erotycznymi "selfies" - gwiazdy pozuj i robi sobie zdj阠ie telefonem kom髍kowym. Zwykle iPhone'em. To o tyle istotne, 縠 zdj阠ia zrobione

Skiba z zespo硊 Big Cyc: Mam g硂w Kaczy駍kiego i nie podoba mi si to!

numeru tygodnika Angora (nr 50 z 14 grudnia 2014). Autor ok砤dki Tomasz Wilczkiewicz pos硊縴 si zdj阠iem agencji fotograficznej East News, na kt髍ym widniej ja i m骿 kolega z zespo硊 Jacek "D縠j D縠j" J阣rzejak". Zdj阠ie zosta硂 zrobione w 2011 roku, podczas konferencji prasowej Polsatu

Mamy pierwsze w historii zdj阠ie z powierzchni komety! Szczeliny i ostre ska硑. Jak Philae zdo砤 tam wyl眃owa?

jakiej ciemnej rozpadlinie. Naukowcy zasugerowali na ostatniej konferencji prasowej, 縠 rzeczywi禼ie stoi w cieniu i jego ogniwa fotowoltaiczne mog by niedo秝ietlone i dawa mniej energii, ni si spodziewali. A oto jak wygl眃a ten mroczny krajobraz wok蟪 Philae: Kliknij w zdj阠ie, 縠by otworzy

Z otwarcia McDonald's w 痽wcu kpi internauci. Dlaczego?

spo砮czno禼iowych, internauci z tego bezlito秐ie kpi, komentuj, 縠 to szczyt obciachu. Tomasz Terteka, rzecznik prasowy 縴wieckiego magistratu, m體i, 縠 gdyby uwa縜 to za obciach, zdj阠ia te nie pojawi硑by si na stronie internetowej ratusza. - Ja wiem, 縠 pewno z perspektywy takiej Warszawy wszystko wygl眃a

S硂wacy hajlowali pod bram obozu w Auschwitz?

- M昕czy糿i s uczestnikami wycieczki ze S硂wacji. Robili sobie zdj阠ia pod bram z napisem "Arbeit macht frei". Podczas pozowania do zdj赕 mieli wykonywa faszystowskie gesty, zobaczy to inny m昕czyzna i nas o tym powiadomi - informuje Anna Zbroja z zespo硊 prasowego ma硂polskiej

Marsza砮k w spocie: Kocham i阾okrzyskie. Tu jest m骿 dom. A w tle... angielskie Lancaster

"Tu jest m骿 dom. Kocham i阾okrzyskie!" - spot wyborczy Adama Jarubasa - Spot pana marsza砶a jest bardzo 砤dny, ale od pocz眛ku wydawa nam si mocno podejrzany w tym sensie, 縠 pokazane tam zdj阠ia ma硂 przypomina硑 i阾okrzyskie - m體i Dawid Lewicki, kandydat na prezydenta Kielc

Nirvana i Kurt Cobain w 1989 r. [ZDJ蔆IA]

, a nast阷nie wdrapa si na wysok bateri g硂秐ik體 i zacz背 szykowa si do skoku. Na szcz甓cie ochroniarze nam體ili go, by zszed na d蟪. Autor zdj阠ia: Bruce Pavitt Konferencja prasowa Kurta Cobaina i wsp蟪za硂縴ciela Sub Pop - Jonathana Ponemana. Przysz硂舵 Nirvany by砤 zagro縪na, zesp蟪 mia

Rz: W眛pliwo禼i w sprawie smole駍kiej brzozy

przez okre秎one osoby powo硊j眂e si na autorytet naukowy - m體i kpt. Marcin Maksjan, rzecznik prasowy Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Wtorkowa "Rzeczpospolita" pisze jednak, 縠 opinia wywiadu wzbudzi砤 nowe kontrowersje, bo niekt髍e zdj阠ia z 12 kwietnia podpisano w niej jako zdj阠ia

Rodzice skazani: molestowali, robili zdj阠ia

zwr骳i w砤禼icielowi, wi阠 w domu sprawdzi jej zawarto舵 na komputerze. By zszokowany, gdy odkry, 縠 na karcie s zdj阠ia pornograficzne ma硑ch dziewczynek. Poszed z tym na policj. Na fotografiach uda硂 si rozpozna c髍eczki ma晨e駍twa H. z Lublina. M硂dsza mia砤 wtedy sze舵 lat, a starsza osiem

Prokuratura: Brzoza w Smole駍ku nie by砤 z砤mana przed 5 kwietnia

bieg硑ch, z kt髍ej wynika, 縠 brzoza zosta砤 z砤mana mi阣zy 5 a 12 kwietnia. Maksjan t硊maczy, 縠 na zdj阠iach z 5 kwietnia jest drzewo, "obiekt rzucaj眂y wysoki cie". Na zdj阠iach z 12 kwietnia jest ju z砤mane drzewo, a obok niego konar. "Z砤manie mog硂 nast眕i wskutek zderzenia z nim

Merkel w禼iek砤 na w硂skich paparazzich za zdj阠ia w stroju k眕ielowym

Joachimem Saurem i jego rodzin sp阣za urlop. Caruso dodaje, 縠 za zdj阠ia, jakie paparazzi zrobili niemieckiej kanclerz, si wstydzi. Ale w硂scy dziennikarze publikuj je z upodobaniem. Nawet powa縩a "La Reppublica" zamieszcza na swojej stronie internetowej zdj阠ia Angeli Merkel w stroju

Zdj阠ia zakrwawionych cia po aborcji w pobli縰 szko硑. "Nie mam poj阠ia, co mam powiedzie moim dzieciom"

Wystawa pojawi砤 si w centrum Gdyni kilka dni temu. Na wielkoformatowych plakatach wida makabryczne obrazy z zakrwawionymi szcz眛kami cia po aborcji. Zdj阠ia budz du縠 kontrowersje w秗骴 mieszka馽體. - Jestem przeciwnikiem aborcji, ale tak縠 ojcem dw骿ki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

Film o legendzie bohemy przeszkadza w wyborach? Miasto nie chcia硂 kr阠enia zdj赕 w listopadzie

dni zdj阠iowych odb阣ziemy w grudniu. - Nie odm體ili秏y realizacji zdj赕 do filmu "硉y p砤szcz". Wr阠z przeciwnie, starano si jak najbardziej pom骳, tak jak przy innych tego typu przedsi陊zi阠iach w naszym mie禼ie - informuje Robert Grabowski z biura prasowego magistratu. - Spo秗骴 wielu

Dzi fina konkursu Szko硑 Mistrz體 Fotografii "Gazety Wyborczej"

parametr體 aparatu. By硑 r體nie zdj阠ia zrobione przez ludzi, kt髍zy fotografuj jedynie intuicyjnie i by mo縠 nie do ko馽a s 秝iadomi swojej fotoreporterskiej 縴砶i. Publikowali秏y zdj阠ia Was wszystkich. Bo w fotografii prasowej cz阺to walory czysto techniczne s drugorz阣ne w zestawieniu z osobistym

Radosna fotka Obamy z po縠gnania Mandeli. "A co w tym z砮go? Byli秏y w Afryce. Wszyscy zrelaksowani"

swoim smartfonem "selfie" z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem oraz prezydentem USA Barackiem Obam. Przyw骴cy siedzieli na trybunach stadionu w Johannesburgu, trwa硑 uroczysto禼i po縠gnalne Nelsona Mandeli. Zdj阠ie zrobione Thorning-Schmidt, Obamie i Cameronowi przy鎚i硂 tysi眂e

Czy p蟪nagie zdj阠ia to przejaw emancypacji kobiet? "The Sun" podzieli feministki

Informacja o tym, 縠 zdj阠ia modelek toples znikaj z papierowego wydania "The Sun" i odt眃 b阣zie mo縩a je ogl眃a jedynie na stronie internetowej dziennika, rozesz砤 si lotem b硑skawicy i wywo砤砤 ogromne poruszenie. Rupert Murdoch, w砤禼iciel imperium prasowego, w sk砤d kt髍ego

Drift na rondzie. Ryzykowna jazda kierowcy citroena [WIDEO]

zesp蟪 do 禼igania pirat體 drogowych. Funkcjonariusze apeluj, by zg砤sza im takie przypadki. Ka縟y, kto zauwa縴 na drodze kierowc, kt髍y 砤mie przepisy, mo縠 poinformowa o tym drog體k, wysy砤j眂 link, film lub zdj阠ia dokumentuj眂e naruszenia prawa na adres: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl Jak

Warsztaty z Christopherem Morrisem w Polsce

fotografa, Christopher Morris przerobi prawie wszystkie gatunki fotografii prasowej. By fotografem wojennym, politycznym, fotografowa prezydent體 USA w Bia硑m Domu, robi portrety gwiazd, a od niedawna zajmuje si tak縠 fotografi modow. Bez wzgl阣u na to co fotografuje, jego zdj阠ia zawsze wyr罂niaj

Ministerstwo kultury i w砤dze stolicy wespr ZASP

Podczas spotkania w pi眛ek omawiano dramatyczn sytuacj, w jakiej znalaz si Dzia Dokumentacji Teatralnej z powodu k硂pot體 finansowych ZASP (nabycie za 9 mln z obligacji upadaj眂ej Stoczni Szczeci駍kiej) i zmniejszonych dotacji bud縠towych. Minister kultury i przedstawiciel w砤dz stolicy zobowi

World Press Photo - wygra硑 zdj阠ia tragedii w Palestynie i Syrii

si nabo縠駍two pogrzebowe. Autor, Paul Hansen ze Szwecji jest tegorocznym zwyci陑c najwi阫szego na 秝iecie konkursu fotografii prasowej, World Press Photo. Jego zdj阠ie ukaza硂 si w gazecie Dagens Nyheter, pokona 5,6 tys. fotograf體 ze 124 kraj體. - Si砤 tego zdj阠ia le縴 w kontra禼ie mi阣zy

Salonkowe k砤mstwo. Macierewicz nie ma dowod體 na wybuch

Najnowsza rewelacja Macierewicza brzmi tak: do wybuchu dosz硂 w miejscu, gdzie siedzia prezydent Lech Kaczy駍ki, w efekcie salonka zosta砤 rozerwana jeszcze w powietrzu. Na dow骴 pokaza zdj阠ia, na kt髍ych ma by wida rozbite i nadpalone okienka salonki. Jego zdaniem ogromna si砤 rozerwa砤 jej

Wystylizowane zdj阠ia policjantek i ich koleg體 w pracy

symuluj眂y akcj w poci眊u czy policjanci na patrolu w mie禼ie. Stycze to policjanci patroluj眂y stoki w g髍skiej miejscowo禼i, luty - kryminalni podczas 鎤icze na strzelnicy. - Kolejne miesi眂e to tak縠 fotosy z naszej codziennej pracy - m體i Krzysztof Hajdas z biura prasowego KWP. - Na zdj阠iach s

Fotografowa miesi眂ami Rom體 z koczowiska. "痚by禼ie zobaczyli w nich ludzi"

Ksi笨ka "Stigma" sk砤da si ze zdj赕 Adama Lacha i wywiad體 zebranych na koczowisku na Psim Polu przez Katarzyn Dybowsk i Dariusza Ko糽enk. Fotografie zosta硑 ju nagrodzone w presti縪wym konkursie Picture of The Year International. Ksi笨ka mia砤 swoj premier w czerwcu tego roku na

Producenci "Idy" zapowiadaj dzia砤nia promocyjne w USA w drodze po Oscara

Oscar b阣zie" - doda砤. Sami producenci pojad do USA ju na ceremoni rozdania Oscar體. Dzi阠io przyzna, 縠 liczy na nominacj dla najlepszego operatora za zdj阠ia do "Idy" dla duetu kasz 痑l i Ryszard Lenczewski, bowiem zostali oni docenieni na wielu festiwalach, a rok wcze秐iej

Jak zrobi szynk z wody? Animex potrafi

Wizualizuj sobie to pa駍two? To prosz sobie wyobrazi, 縠 tak w砤秐ie min mia砮m, patrz眂 na zdj阠ie nades砤ne przez pana Mirka. A chodzi o szynk Yano Z硂cist. Trzymaj si pa駍two por阠zy? To zaczynamy. Sk砤d. Pozycja numer jeden: WODA. Nie to nie jest 縜rt. Pozycja numer dwa: mi阺o z

Jack Nicholson przypina znaczek "Solidarno禼i". "Traktowa go jak relikwi, by砤 to dla niego wa縩a pami眛ka"

Billboardy ze zdj阠iem Jacka Nicholsona promuj obecnie otwarcie Europejskiego Centrum Solidarno禼i. Zobaczy je mo縩a w Gda駍ku i Warszawie. W 1981 r. ameryka駍kiego aktora z wpi阾ym znaczkiem "Solidarno禼i" sfotografowa Jerzy Ko秐ik. Osiem lat p蠹niej, tu przed wyborami czerwcowymi

RC-701

, zosta opracowany przede wszystkim z my秎 o fotoreporterach prasowych, sam aparat kosztowa ok. 3 tys. dolar體, ale pe硁y system kt髍y sk砤da si z aparatu, odtwarzacza nagranych zdj赕, kolorowej drukarki, laminatora oraz modemu do transmisji obrazu kt髍y kosztowa 27 tys. dolar體 (ok. 45 tys. dolar體 wed硊g cen

Leokadia Krajewska

skrzy縪waniach w Warszawie. W tym okresie znana by砤 jako Lodzia milicjantka.By砤 jednym z symboli powojennej Warszawy. Bohaterka wielu zdj赕 i artyku丑w prasowych. By砤 honorowym go禼iem sylwestrowego balu przodownik體 pracy w 1948 roku – na zorganizowanej w Prezydium Rady Ministr體 imprezie Lodzia

AKPA

AKPA Polska Press – to polska agencja informacyjna i fotograficzna, za硂縪na w 1994 roku. W przeciwie駍twie do og髄notematycznych agencji prasowych, takich jak PAP czy IAR, zajmuje si szeroko rozumian tematyk show-biznesu.Agencja prowadzi baz zdj赕 z wydarze medialnych w Polce

Insilesia

publikowane w InSilesia.pl pochodz z biur prasowych firm, organizacji, instytucji, czy jednostek samorz眃owych z terenu 眘ka. Zainteresowane podmioty mog tak縠 samodzielnie dodawa tre禼i do portalu: za po秗ednictwem internetowych Biur prasowych (aplikacja Press Office) lub przez sw骿 profil

Jacenty D阣ek

i liryczn nut; uprawia fotografi reporta縪w i portretow, tw髍ca wielu nastrojowych zdj赕 po秝i阠onych Wy縴nie Krakowsko-Cz阺tochowskiej, Sudetom a tak縠 Elbl眊owi, Malborkowi, Pszczynie, Cieszynowi, Krakowowi, Wieliczce oraz S硂wacji, Brukseli, Bratys砤wie. Portretowa tak縠 chasyd體 w Lelowie. Tw髍ca

Tekst udost阷niany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z mo縧iwo禼i obowi眤ywania dodatkowych ogranicze. Zobacz szczeg蟪owe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufno禼i. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na w砤sn odpowiedzialno舵. Materia pochodz眂y z Wikipedii zosta zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypis體. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.