zawody uprawnione do pomostowych emerytur

Agnieszka Domanowska

ZUS: Zakład Unicestwiania Sanitariuszy... i Salowych. Będzie protest?

ZUS: Zakład Unicestwiania Sanitariuszy... i Salowych. Będzie protest?

Salowe i sanitariusze z psychiatrycznych oddziałów szpitalnych mają problem z przejściem na emerytury pomostowe. W świetle ustawy o pomostówkach nie wykonują zawodu obarczonego szczególnym ryzykiem. - Mało tego: pracodawcy odprowadzają składki za tych pracowników, a ZUS nie chce im tych składek zwrócić - mówi Eugeniusz Muszyc, przewodniczący Podlaskiej Federacji Pracowników Ochrony Zdrowia.

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Gdy dorabiasz, możesz na nowo przeliczyć emeryturę. Warto też upomnieć się w ZUS o zaległe składki.

Jak mieć wyższą emeryturę

Gdy dorabiasz, możesz na nowo przeliczyć emeryturę. Warto też upomnieć się w ZUS o zaległe składki.

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

to więc oznacza dla pani Katarzyny, która urodziła się w 1951 roku? Nie ma szans na przeliczenie emerytury? Ma, ale na innych zasadach. Kobiety urodzone 1 stycznia 1949 r. i później, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była

Pięć sposobów na wyższą emeryturę Przeliczanie, dorabianie, zamiana wcześniejszej na zwykłą Sprawdź, co zrobić, by twoja emerytura była wyższa.

, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat (mężczyźni 65 lat) mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia ustawowego wieku

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Jeżeli nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia. Ale mogą dorabiać w innych zawodach. Przy dorabianiu poza swoim zawodem obowiązują jednak

Jak przeliczyć emeryturę

emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia. Ale nikt nie zabroni "pomostówkowiczom" dorabiać w innych zawodach. Obowiązują ich limity

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

to zawód medyczny objęty ustawą pomostową. Skargę wysłali też pracownicy szpitala psychiatrycznego, którym odmówiono wpisania na listę uprawnionych do pomostówek. Pracodawcy często odsyłają pracowników z kwitkiem, uznając, że ich praca w warunkach szczególnych nie jest wykonywana w pełnym wymiarze

Emerytury pomostowe dla nielicznych

Wraz z końcem 2008 r. prawo do wcześniejszych świadczeń straciło 900 tys. osób. Zatrudnionym w najtrudniejszych warunkach rząd zaproponował emeryturę pomostową. Ma do niej prawo 270 tys. Polaków.Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat wcześniej, a w niektórych przypadkach uprawnieni do

Emerytury pomostowe dla nielicznych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

Wraz z końcem 2008 r. prawo do wcześniejszych świadczeń straciło 900 tys. osób. Zatrudnionym w najtrudniejszych warunkach rząd zaproponował emeryturę pomostową. Ma do niej prawo 270 tys. Polaków. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat wcześniej, a w niektórych przypadkach uprawnieni do

Jak wcześniej odejść na emeryturę

styczniu 2014 r. pomostówkę pobierało 9,5 tys. Polaków. Średnio dostali 1307 zł brutto. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat wcześniej, a w niektórych przypadkach uprawnieni do pomostówki mogą kończyć pracę nawet 10 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym, czyli kobiety w wieku 50 lat

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

. Przeliczenie po 30 miesiącach jest możliwe tylko dla osób urodzonych przed 1949 rokiem. Co to więc oznacza dla pani Beaty, która urodziła się w 1951 roku? Nie ma szans na przeliczenie emerytury? Ma, ale na innych zasadach. Kobiety urodzone 1 stycznia 1949 r. i później, uprawnione do wcześniejszej emerytury

Jak przeliczyć emeryturę

Jak przeliczyć emeryturę

, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku.Emerytura ta obliczona zostanie

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

, np. w biurze czy prowadząc własną firmę.Pomostówka Pracujący w najtrudniejszych warunkach mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Ma do niej prawo 270 tys. Polaków.Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę o pięć lat wcześniej, a w niektórych przypadkach uprawnieni do pomostówki mogą kończyć pracę

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r

Prezydent chce rozmawiać o emeryturach

Olejniczak uważa, że trzeba jeszcze popracować nad nową ustawą. Rządowy projekt zakłada, że blisko 40 zawodów będzie uprawnionych do emerytury pomostowej. Będzie można na nią przejść na pięć lat (w kilku przypadkach na 10 lat) przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Konieczny jest też odpowiedni staż

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

r. i później, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku.Emerytura

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

się ubiegać o emeryturę pomostową. Ma do niej prawo 270 tys. Polaków. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę pięć lat wcześniej, a w niektórych przypadkach uprawnieni do pomostówki mogą ją kończyć nawet 10 lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym, czyli kobiety - w wieku 50 lat, mężczyźni - 55. Taką

Emerytury. Kto może pracować krócej

więzieniach, domach poprawczych. Pozostali mogą liczyć na tzw. świadczenie kompensacyjne. Niestety, według interpretacji Ministerstwa Pracy osoby uprawnione do emerytury pomostowej nie mają zapewnionej ochrony na cztery lata przed przejściem na pomostówkę. Taką ochronę mają natomiast osoby z prawem do

Resort pracy przygotował założenia ustawy o "pomostówkach"

gotowy projekt rząd miałby przedstawić w czerwcu.W dokumencie oszacowano, że obecnie liczba osób objętych przepisami o wcześniejszych emeryturach wynosi ponad 1 milion - z tego uprawnienia do emerytur pomostowych w myśl nowej ustawy miałoby nabyć 130 tys. osób."Maksymalnie liczba osób otrzymujących

Kto może krócej pracować

Kto może krócej pracować

też możemy na nowo przeliczyć emeryturę, pod warunkiem, że nadal dorabiamy i odprowadzamy składki (wniosek o przeliczenie można składać co kwartał). Niestety, według interpretacji Ministerstwa Pracy osoby uprawnione do emerytury pomostowej nie mają zapewnionej ochrony na cztery lata przed przejściem

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, DzU nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Jeśli do końca 1998 r. spełniło się warunek 25 lub 20

Nauczyciele: Pa, pa, szkoło

Nauczyciele: Pa, pa, szkoło

2008 r. (kto zdążył nabyć do nich prawo, może z niego skorzystać w dowolnym momencie). Mają też zrekompensować nauczycielom niewpisanie ich na listę uprawnionych do emerytur pomostowych. Wynegocjowała to Lewica ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w zamian za poparcie koalicji PO-PSL w odrzuceniu

Urlop dla nauczyciela?

Związki: Chcemy poszerzyć listę zawodów uprawnionych do pomostówek m.in. o nauczycieli.Rząd: Pomostówki dostaną tylko osoby, które spełnią tzw. kryterium medyczne. A zdaniem ekspertów medycyny pracy nauczyciel nie jest zawodem, któremu ze względu na uciążliwość pracy wcześniejsza emerytura się

Kto straci przywileje emerytalne

Wciąż są w Polsce zawody, które mają osobne ustawy emerytalne. W exposé premier zapowiedział, że będą one likwidowane, a celem jest powstanie jednego powszechnego systemu. Policja i wojsko Dziś prawo do emerytur mundurowych mają żołnierze, policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa

Emerytura dla nauczyciela

przechodzenia na emeryturę dla nauczycieli wygasło pod koniec 2008 roku (nie dotyczy osób, które do tego czasu wedle starych zasad spełniły wszystkie warunki), rząd wprowadził tzw. świadczenia kompensacyjne, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Kto może z nich skorzystać i na jakich warunkach

Co prezydent zarzuca pomostówkom?

wytłumaczyć prawa do przywilejów emerytalnych dla szewca teatralnego, jeśli nie miałby go jego kolega naprawiający buty we własnym zakładzie pracy. Obecne przepisy prawo do wcześniejszej emerytury dają blisko 300 zawodom. Nikt nie wie według jakiego klucza. Rząd PO-PSL przy tworzeniu nowej listy osób z

Związkowcy okupują biuro premiera

pomostówek straci m.in. większość nauczycieli, część kolejarzy, dziennikarze. Protestujący twierdzą, że rząd przy pracy nad projektem kierował się wyłącznie kryterium budżetowym. Wiele zawodów, których wykonywanie wiąże się z poważnym zagrożeniem dla zdrowia, nie będzie miało prawa do emerytury pomostowej

Czy to już koniec przywilejów emerytalnych?

przywilejami, i te powinny być zachowane, natomiast niektórzy korzystający ze szczególnych uprawnień do emerytur górniczych tego lub podobnego typu, a którzy nie pracują bezpośrednio przy wydobyciu, będą mogli skorzystać z emerytur przejściowych, tak aby pozostali jak najszybciej mogli wejść do systemu

Dla kogo wcześniejsze emerytury

przeciwnym razie ZUS naliczy emeryturę na nowych mniej korzystnych zasadach. Na wcześniejszą emeryturę mogą również przejść osoby urodzone po 1948 r., pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w

Dla kogo pomostówka

zawodach jest to bowiem fizycznie niemożliwe. Dlatego osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach rząd dał prawo do emerytury pomostowej. Tylko 270 tys. osóbNowa ustawa zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2009 r. Emerytura pomostowa (podobnie jak wcześniejsza emerytura) pozwala kończyć pracę pięć lat przed

Prezes PiS: Pomostówki a la Platforma to błąd

związane z poważnym zagrożeniem dla zdrowia, i nie mogą być wykonywane zbyt długo, nie zostały zaliczone do kategorii, która uprawnia do pomostówek. O jakie zawody chodzi, szef PiS nie powiedział. Ocenił tylko: - Jest to błąd społeczny, moralny i, jak sądzę, również polityczny. W czwartek Sejm przyjął

Nauczyciele obronią wcześniejsze emerytury

do nowych przywilejów, tzw. emerytur pomostowych, już wiosną, na początku rozmów z oświatowymi związkami zawodowymi. I nadal nie ustępuje. Nowa ustawa o emeryturach pomostowych przeszła pierwsze czytanie w Sejmie. Zakłada, że będą one przysługiwały 270 tys. osób spośród 1,1 mln, które mają dziś prawo

Wcześniejsze emerytury. Kto nadal ma do nich prawo?

najwyżej o emeryturę pomostową - ale tylko wtedy, gdy jego zawód jest na nowej rządowej liście uprawnionych do pomostówek (listę wraz z informatorem, kto ma prawo do emerytury pomostowej, opublikujemy w jutrzejszej "Gazecie"). Ważne! Jeśli ktoś spełnił do końca 1998 r. wymagane warunki stażowe

Weto pełne pułapek

. Ale w poniedziałek prezydent zawetował ustawę pomostową. Oznacza to, że przywileju wczesnej emerytury nikt nie zachowa i wszyscy będą musieli pracować do 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).- Oszukani mogą się czuć hutnicy, tancerze, piloci czy maszyniści, którym według opinii ekspertów i rządu

Rząd ustąpił nauczycielom w sprawie emerytur

będą szli na emeryturę jak wszyscy: kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65 lat.Nauczyciele - z wyjątkiem wychowawców z poprawczaków - nie zostali wpisani na listę uprawnionych do emerytur pomostowych, gdzie kryterium jest praca w szczególnych warunkach. Projekt takiej ustawy rząd pcha właśnie forsuje w

Dłuższa praca się opłaca

, dostałby ją na poziomie 65 proc. swoich zarobków. To ostudziło apetyt związkowców na dopisanie nauczycieli do listy zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych.- Według europejskich standardów, powinniśmy dostawać na emeryturze przynajmniej 40 proc. pensji. Nasza symulacja pokazuje, że jeśli nauczyciele

Dla kogo emerytury pomostowe

liście zawodów dołączonej do ustawy pomostowej. Nie musi więc się martwić. Przejdzie na pomostówkę, kiedy spełni wymienione wyżej wymagania stażowe i wiekowe.Uwaga! Przed złożeniem do ZUS-u wniosku o pomostówkę trzeba rozwiązać stosunek pracy z pracodawcą.Jakie zawodyPomostówki ZUS wypłaca od 1 stycznia

Prezydent zawetował pomostówki

mogą pracować do ustawowego wieku emerytalnego (kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65). W niektórych zawodach jest to bowiem fizycznie niemożliwe. Dlatego osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach rząd zaproponował emeryturę pomostową. Pomostówka, podobnie jak wcześniejsza emerytura, pozwoli kończyć

Prezydent emeryta się chwyta

merytoryczne. Nie pasowała mu zawężona lista zawodów, którym PO i PSL pozostawiły wczesne emerytury. To jednak nie rząd decydował o liście uprawnionych, ale eksperci z Centralnego Instytut Ochrony Pracy. Ci sami, na których opinii rząd PiS, z bratem prezydenta na czele, przygotował własną ustawę pomostową

Emerytury dla nauczycieli

emerytury, a nie znaleźli się nie liście zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych. Rekompensaty przysługują tym, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i pracowali w zawodzie co najmniej 15 lat, ale przed 1 stycznia 2009 r. Warunek: była to praca na całym etacie i bez przerw. Jak będą wyliczane

Atrakcyjniejsze zasady emerytalne dla górników

zbliżających się do wieku emerytalnego do końca 2007 r. będą obowiązywały stare zasady przyznawania wcześniejszych świadczeń. Później miała wejść nowa ustawa pomostowa radykalnie ograniczająca listę zawodów, którym przysługiwałaby wcześniejsza emerytura (czyli w wieku 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn). Do

Pomostówki dla wybranych

", informator znajdziesz na wyborcza.pl/emerytury), natomiast do pomostówki uprawnia praca tylko w 60 zawodach (patrz lista niżej). Prawo do pomostówek ma tylko 270 tys. osób.Emerytura pomostowa podobnie jak wcześniejsza emerytura pozwoli kończyć pracę pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym

Emerytury pomostowe dostanie 270 tys. Polaków

Pokazujemy projekt ustawy, który we wtorek przyjmie rząd. Ponaddwukrotnie zwiększa liczbę uprawnionych do pomostówek. Związkowcy nadal protestują. Wcześniejsze emerytury zgodnie z założeniami reformy z 1999 r. będą obowiązywać tylko do końca 2008 r. Potem będą wypłacane tzw. emerytury pomostowe

ZNP grozi strajkiem, jeśli pomostówki nie obejmą nauczycieli

Wczoraj przedstawiciele rządu przedstawili komisji trójstronnej wstępne założenia systemu emerytur pomostowych dla osób pracujących w szczególnych warunkach oraz wykonujących zawody o szczególnym charakterze. "Gazeta" ujawniła je wczoraj.Pomostówki mają dotyczyć osób urodzonych pomiędzy

Pomostówki? Tak, ale nie dla młodszych

Od stycznia 2008 ma obowiązywać nowa skrócona lista zawodów uprawnionych do wcześniejszej emerytury. Nie wszyscy się z tym pogodzili. Kolejne grupy zawodowe grożą strajkami i demonstrując przed Sejmem, chcą zmusić rząd do wydłużenia listy. Na razie udało się to jedynie kolejarzom, ale w kolejce

Panie prezydencie, czy pan wie co robi?

uzasadnienia- mogą wcześniej odchodzić z pracy, podczas gdy inni Polacy muszą harować na ich utrzymanie. Rząd ograniczył liczbę zawodów uprawnionych do pomostówek, kierując się względami zdrowotnymi i oceną ciężkich warunków pracy. Owszem w każdym zawodzie są osoby, które mogą stracić zdrowie, ale w takich

Kto dostanie pomostówkę

, np. hutnik będzie mógł być zatrudniony na cały etat (lub pół etatu) w sklepie.Lista zawodów uprawniających do otrzymania emerytury pomostowej (według planów rządu)Wykaz rodzajów prac w warunkach szczególnych (urodzeni w latach 1949-68) Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud

Wcześniejsze emerytury - dla kogo po staremu

pomostową - ale tylko wtedy, gdy ich zawód będzie na nowej rządowej liście uprawnionych do pomostówek (listę 52 uprawnionych zawodów opublikowaliśmy w "Gazecie" wczoraj, znajdziesz ją na wyborcza.pl/poradniki).Ważne! Jeśli ktoś spełnił do końca 1998 r. wymagane warunki stażowe, wniosek o emeryturę

Pomostówki, czyli emerytury pomostowe. Najnowszy projekt rządu

zawody teraz uprawniają do wcześniejszej emerytury, a którym brakuje odpowiedniego stażu lub wieku, dostaną po 2009 r. pomostówkę. Rząd chce bowiem znacznie ograniczyć listę uprzywilejowanych. W ostatni czwartek minister pracy Jolanta Fedak ogłosiła długo wyczekiwany projekt ustawy pomostowej. Listę

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

pracodawcą.Uwaga! Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze, aby dostać pomostówkę, musi znaleźć się na liście zawodów dołączonej do ustawy pomostowej (znajdziesz ją tutaj). Przejdzie na pomostówkę, jeśli spełni pozostałe wymienione wyżej wymagania.Ustawa

Olbrzymie wydatki na emerytury pomostowe

"Gazeta" dotarła do założeń ustawy o emeryturach pomostowych. Gdyby weszła w życie, kosztowałaby budżet państwa 40 mld zł w ciągu 25 lat. Kolejne 70 mld zł pójdzie na specjalne, wcześniejsze emerytury dla górników. Obecnie prawo do wcześniejszej emerytury ma blisko sto grup zawodowych

ZUS bez systemu do wypłaty pomostówek

. górnicy, którym udało się wywalczyć własną, superkorzystną ustawę emerytalną. Dlatego właśnie rząd, bojąc się hojności posłów, postanowił ograniczyć im swobodę decyzyjną - wynika z nieoficjalnych informacji "Gazety". Lista zawodów uprawnionych do przechodzenia na emeryturę pomostową (czyli

Pomostówki: ile wyniosą i kto je dostanie?

pomostowa, potocznie zwana pomostówką. Nie wszystkie jednak osoby, których zawody teraz uprawniają do wcześniejszej emerytury, a którym brakuje odpowiedniego stażu lub nie mają wymaganego wieku, dostaną po 2009 r. pomostówkę. Rząd chce bowiem skrócić listę uprzywilejowanych. Które zawody rząd wpisał do

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

z nowymi przepisami od 2008 r. wcześniejsze emerytury zastąpi emerytura pomostowa, potocznie zwana pomostówką. Nie wszystkie jednak osoby, których zawody uprawniają do wcześniejszej emerytury (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), a brakuje im odpowiedniego stażu lub nie mają wymaganego wieku

Na co nam pomostówki

;Jak ja z tego wyżyję? Jak pomogę dzieciom? Nie odchodzę, będę pracować, dopóki mi zdrowie pozwoli - mówi.Od "pomostówek" odstrasza jeszcze jedna rzecz - kto się na nie zdecyduje, nie może dorabiać do emerytury w swoim zawodzie.- Ludzie zrozumieli, że dłuższa praca

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

wysyp wczesnych emerytur się skończy. Rząd przeprowadził reformę i zastąpił wcześniejsze emerytury tzw. pomostówkami. A to oznacza, że emerytalne przywileje straciło prawie 900 tys. osób, a lista zawodów uprawnionych do wcześniejszego kończenia pracy skróciła się z 300 do 60 pozycji. O tym, że Polska

Przedłużyć pomostówki o rok

, żeby przedłużył emerytury pomostowe o rok, bo wiedziałam, że to nie jest temat na kampanię wyborczą. Tym bardziej dziwi protest PiS. Przemysław Gosiewski przygotował projekt z podobną listą uprawnionych, a teraz wychodzi i mówi: "Ustawa miała charakter antyspołeczny i odbierała

Wtorek 30 września

geografia Nowe pomostówki We wtorek rząd ma przyjąć ustawę o emeryturach pomostowych! Sprawdź, kto i na jakich warunkach będzie mógł przechodzić na wcześniejsze świadczenia. Drukujemy listę zawodów uprawnionych. Tydzień z ''Gazetą'' * w środę płyta CD z przebojami Leonarda Cohena * w czwartek

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

spełnisz wymaganych warunków, będziesz dostawał nową wcześniejszą emeryturę, tzw. pomostową. Nie wszystkie jednak osoby, których zawody są obecnie uprawnione do wcześniejszej emerytury, dostaną po 2008 r. emeryturę pomostową. Poprzedni rząd PiS skrócił bowiem listę zawodów uprzywilejowanych. I tak na

Wszystkie emerytury prezydenta

populizmem.Nietrafiony jest zarzut o braku konsultacji. Ponad 70 godzin dyskusji rządu ze związkowcami w Komisji Trójstronnej doprowadziło do dwukrotnego zwiększenia liczby zawodów uprawnionych do pomostówek.Nie jest też prawdą, że listę zawodów z prawem do emerytur pomostowych ustalono przypadkowo. Przypadkowość jest

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

Świadczenia kompensacyjne mają zastąpić nauczycielom wygasające prawo do wcześniejszych emerytur. To po prostu emerytury pomostowe, tylko inaczej nazywane. Świadczenia wynegocjowały oświatowe związki zawodowe, gdy zawód nauczyciela nie znalazł się na rządowej liście stanowisk pracy o szczególnym

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

Od stycznia 2009 roku mamy nową ustawę o emeryturach pomostowych. Ograniczyła ona zakres przywilejów emerytalnych. Według szacunków ekspertów ponad 750 tys. osób straciło prawo do wcześniejszej emerytury. Teraz będą musiały pracować do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego (60 lat kobiety/65

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

tylko wtedy, gdy zawód będzie na nowej rządowej liście uprawnionych do pomostówek (projekt listy 52 uprawnionych zawodów na wyborcza.pl/poradniki). Trybunał i 60-letni mężczyźniPowodów do obaw nie mają też 60-letni mężczyźni z 35-letnim stażem pracy urodzeni przed 1949 r. Dzięki ubiegłorocznemu wyrokowi

Żołnierze też będą dłużej pracować

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.plDonald Tusk podkreślił, że po reformie emerytur pomostowych przyszedł czas na zmiany w systemie emerytalnym służb mundurowych. W grudniu rząd ograniczył liczbę uprawnionych do pomostówek z ponad miliona do 270 tys. osób. Według przygotowanych w MSWiA

O co chodzi z pomostówkami?

wczesną emeryturę może przejść w kolejnych latach. (byle przed ustawowym wiekiem emerytalnym).Co czeka nauczycieli, którzy do końca 2008 r. nie spełnią wymaganych warunków? Zgodnie z ekspertyzą Instytutu Medycyny Pracy na liście zawodów uprawnionych do pomostówek nie ma nauczycieli podstawówek, gimnazjów

Wcześniejsza emerytura

emeryturę na zwykłych zasadach, o ile do końca 2007 r. uzyskają wszystkie wymagane uprawnienia. Kogo to dotyczy? ubezpieczonych pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (listę zawodów uprawniających do przejścia na wcześniejszą emeryturę znajdziesz na naszej stronie

Emerytury na świętego nigdy

komu pracować na coraz większą rzeszę emerytów. Aż 47,2 proc. Polaków w wieku produkcyjnym nie pracuje. Dlaczego? Bo idziemy na wcześniejszą emeryturę.Reforma miała skrócić listę zawodów uprawnionych do wcześniejszej emerytury i dzięki temu przynieść oszczędności. Twórcy reformy uznali jednak, że ze

Związki walczą o pomostówki

odebranie prawa do wcześniejszej emerytury.Według Kłosowskiego, nauczyciele posiadają to prawo od 1918 roku. Dodał, że do tej pory żaden rząd nie starał się dotknąć tej grupy zawodowej.Czego domagają się protestujący?Dziś prawo do wcześniejszej emerytury mają w Polsce przedstawiciele 300 zawodów. Z końcem

Nauczycielu! Masz 55 lat, przepracowałeś 30...

, że nie zostali wpisani na listę uprawnionych do tzw. emerytur pomostowych. Takie rozwiązanie wynegocjowała Lewica pod rękę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w zamian za poparcie dla koalicji PO-PSL w odrzuceniu prezydenckiego weta do pomostówek. Dlaczego jednak rząd nie wpisał po prostu

Dla kogo wcześniejsza emerytura, dla kogo pomostówka

ustawowego wieku emerytalnego (kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65). W niektórych zawodach jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Dlatego osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach rząd (w zamian za utratę przywilejów emerytalnych) zaproponował emeryturę pomostową. Pozwala ona średnio o pięć lat wcześniej

Odchodzisz ze szkoły? Idź do przedszkola

). Świadczenia mają zastąpić nauczycielom utracony przywilej przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Są też zadośćuczynieniem za niewpisanie ich na listę uprawnionych do emerytur pomostowych (tę możliwość pozostawiono wąskiej grupie pedagogów - m.in. z poprawczaków i schronisk dla nieletnich). Wysokość

Komisja daje, Sejm odbierze?

kompensacyjnych. Mają one zastąpić nauczycielom wcześniejsze emerytury oraz zrekompensować to, że nie zostali wpisani na listę uprawnionych do tzw. emerytur pomostowych. Wynegocjowała je Lewica w interesie Związku Nauczycielstwa Polskiego. W zamian wsparła rząd w odrzuceniu prezydenckiego weta do pomostówek. W

Prezydent gra emerytami

. przywileje miałyby utrzymać osoby pracujące w najtrudniejszych warunkach. Na utrzymanie przywilejów dla wszystkich - według rządu - nas nie stać. Dziś prawo do wczesnych emerytur mają w Polsce przedstawiciele ponad 300 zawodów. To nie do pomyślenia nigdzie w Europie. Pracownicy w Niemczech, Hiszpanii czy

Związkowcy rzucali petardy pod Sejmem

Obywatelskiej przy ul. Andersa.Związkowcy od rana byli w bojowych nastrojach. Zapowiadali zadymę pod Sejmem. - Roz... to wszystko - powiedział reporterowi radia TOK FM jeden z protestujących.Związkowcy sprzeciwiają się zapisom, na mocy których liczba uprawnionych do wcześniejszych emerytur zmniejsza się z ok. 1

Polski nauczyciel na tle Europy. Ile lat przy tablicy?

wcześniejszą emeryturę po przepracowaniu 30 lat, w tym 20 w zawodzie. Najmłodszy emeryt mógł mieć 49 lat. Ta możliwość wygasa w grudniu (jednak roczniki, które się na to załapią, będą mogły odejść na emeryturę, kiedy zechcą). Nauczyciele nie znaleźli się na liście uprawnionych do nowych emerytur pomostowych

Rząd: Koniec z wcześniejszymi emeryturami

sto zawodów mogących dzisiaj odejść na emeryturę, prawo to zachowa tylko połowa. Jak rząd chce to osiągnąć? Ministerstwo zmieniło definicje pracy w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze. To na ich podstawie tworzona jest lista zawodów uprawnionych do wcześniejszych emerytur. Największa

Jaką dostaniesz emeryturę?

warunków:urodzić się w latach 1949-68 i pracować w tzw. warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (lista w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r., DzU nr 8, poz. 43 ze zmianami oraz na www.gazeta.pl/pieniadze - do wyszukiwarki wpisz "szczególne zawody"). Niezależnie od warunków

Premier: Emerytalne plany skorygujemy

z posłami PSL w ciągu dwóch tygodni opracuje nowe rozwiązanie dla nauczycieli.Wczoraj wieczorem Senat przyjął bez poprawek ustawę o emeryturach pomostowych. Ogranicza ona liczbę osób uprawnionych do pomostówek z1,1 mln do 250 tys. Według ustawy prawo do pomostówek straci m.in. większość nauczycieli

Weta seryjnie odrzucane

się, aby ustawę zbadał Trybunał Konstytucyjny. Dodatkowo Lewica wyśle do Instytutu Medycyny Pracy wniosek o dopisanie do listy uprzywilejowanych kolejnych zawodów. Koalicja rządząca obiecała też opozycji, że przyjmie ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Dzięki nim nauczyciele aż do

W koalicji iskrzy z powodu emerytur pomostowych

grupom zawodowym uprawnień do wcześniejszej emerytury jest polityczna". Czy rząd uwzględnił chociażby w przesłanym Unii Europejskiej programie konwergencji skutki utrzymania lub odebrania przywilejów emerytalnych? - Zakładaliśmy, że wydatki na emerytury pomostowe nie będą znacząco wyższe od tych

Dla kogo pomostówka?

ustawowego wieku emerytalnego (kobieta - 60 lat, mężczyzna - 65). W niektórych zawodach jest to bowiem fizycznie niemożliwe. Dlatego osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach rząd zaproponował emeryturę pomostową. Pomostówka, podobnie jak wcześniejsza emerytura, pozwoli kończyć pracę 5 lat przed

Urlop dla nauczyciela?

emerytalnego.Na razie wszystkie oświatowe związki trwają przy projekcie pozostawienia nauczycielom dotychczasowych uprawnień: prawa do wcześniejszej emerytury po 30 latach pracy, w tym 20 lat w zawodzie. ZNP wspólnie z Lewicą proponuje ewentualnie dorzucić do oferty negocjacyjnej kryterium wieku - na wcześniejszą

Koniec emerytalnych przywilejów

Gazeta dotarła do nowej, ministerialnej listy zawodów uprawniających do przejścia na emerytury pomostowe. Emerytalna rewolucja dotyczy osób urodzonych w latach 1949-68. Dla urodzonych wcześniej i później zostają utrzymane dotychczasowe przepisy (piszemy o nich dalej). Od stycznia 2008 roku

Co z emeryturami dla nauczycieli

. 40 tys. osób), aby zachować obecne uprawnienia, musieliby przejść na wcześniejszą emeryturę w tym roku. Ale był jeden warunek - trzeba było się zwolnić ze szkoły do końca maja. W Karcie jest zapisane, że nauczyciel zwalnia się do końca roku szkolnego (zgodnie z prawem to koniec sierpnia), ale z

Polska odporna na kryzys

reformę systemu emerytur. Mieliście zmniejszyć liczbę osób uprawnionych do emerytur pomostowych do 130 tysięcy, a skończyło się na 270 tys. To chyba nie sukces?- Ważne jest to, że podczas debaty stosowaliśmy wyłącznie kryterium medyczne. Nie było żadnego przetargu politycznego. Wcześniejsze emerytury

Pomostówki nie mogą zniknąć

pracujących [w szczególnie trudnych warunkach] (...) zostaną zobowiązani zapisami ustawy (...) do opłacenia za tych pracowników dodatkowej składki, która sfinansuje przejście tych pracowników na emeryturę pomostową". I dalej: "Minister pracy zobowiązuje się do podjęcia negocjacji z organizacjami

Trudna droga do pomostówek

przejdzie na pomostówkę, nie będzie mógł dorabiać w swoim zawodzie! Ale w innym już tak. Lista zawodów uprawniających do otrzymania emerytury pomostowej (wg. planów rządu)**Wykaz rodzajów prac w warunkach szczególnych (urodzeni w latach 1949-68) 1 Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz

Platforma dogadała się z Lewicą - sposób na nauczyciela

. emerytury pomostowej wąskiej grupie i z zakazem pracy w zawodzie. To wcale nie jest na tyle atrakcyjne, żeby zrujnowało finanse publiczne.Jednak rząd liczy na to, że dzięki przyjęciu przywilejów dla nauczycieli Lewica pomoże odrzucić ewentualne prezydenckie weto wobec ustawy o emeryturach pomostowych

Wszystko o emeryturach z ZUS

;Solidarność" chcą ich utrzymania w kolejnych latach, w przypadku odmowy zapowiadają protesty. Rząd się nie zgadza na ustępstwa. Zamierza do końca roku przegłosować ustawę, która pozwoli przechodzić na wcześniejszą emeryturę (tzw. pomostową) tylko ok. 51 zawodom. Przywileje emerytalne ma stracić blisko

Boni: Szykujemy potężną ofensywę

zatrzymywali w pracy osoby powyżej pięćdziesiątki! Stara ustawa o wcześniejszych emeryturach wygasa w 2009 r. i jeśli nowa, o emeryturach pomostowych, nie wejdzie w życie, to wszyscy bez wyjątku - także pracownicy zawodów, dla których rząd chce te przywileje zachować - stracą prawo do wcześniejszych

Prezes ZNP: Poparcie prezydenta w sprawie pomostówek podważy zaufanie do Lewicy

Nauczycielki urodzone do 1969 r. i nauczyciele do 1964 r. mieliby szansę na wcześniejszą emeryturę - o ile przepracowali 30 lat, w tym 20 lat w zawodzie i to "przy tablicy". I jeszcze warunek: ukończone 55 lat i żadnej pracy w zawodzie w trakcie pobierania świadczenia. Za to rząd chciał

100 mld zł na emerytalne przywileje

tego zakazać również babciom wychowującym wnuki. Ostatecznie jednak zostali przegłosowani. Komisja przyznaje, że zamiast ograniczyć listę zawodów uprawnionych do wcześniejszej emerytury, poszerzyła ją. - To może rozłożyć system emerytalny, od wczoraj w ministerstwie trwa liczenie kosztów, myślę

Jaka emerytura dla nauczyciela w 2009 r.

wymaganych warunków?Rząd nie przewiduje dla nich tzw. emerytur pomostowych, które mają być wypłacane już od 1 stycznia 2009 r. (o tym, które zawody znalazły się na liście uprawnionych do pomostówek oraz jakie dodatkowe warunki trzeba spełnić, aby dostać emerytury pomostowe, pisaliśmy w "Gazecie" 8

Hutnicy, kolejarze i energetycy chcą przywilejów

. osób, wyliczyliśmy, że uprawnienia należą się kilkunastu tysiącom - mówi Adam Ditmer. Dodaje, że aby emerytura hutnika była godna, związek będzie domagał się, by przelicznik dla niektórych zawodów był bardziej korzystny - czyli 1 rok pracy ma być liczony do emerytury jak rok i kilka miesięcy. - Ile

Spór z ZUS o emeryturę

, bo twojego zawodu nie ma w wykazie prac o szczególnym charakterze zapisanych w ustawie pomostowej, nie trać nadziei. Być może twój zawód się tam jeszcze pojawi. Dlaczego?Na wniosek posłów Lewicy ustawie pomostowej ma się przyjrzeć Trybunał Konstytucyjny. I być może Trybunał każe wpisać do ustawy

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

lutego 1983 r., DzU nr 8, poz. 43 ze zm. oraz na stronie www.gazeta.pl/pieniadze - do wyszukiwarki wpisz "szczególne zawody"). Niezależnie od warunków pracy na wcześniejszą emeryturę mogą przejść też kobiety, które skończą 55 lat i mają 30 lat stażu pracy.Ważne! Aby dostać wcześniejsze

Co będzie z wcześniejszymi emeryturami?

naciskać, by dopisać kolejne zawody. Odmowa może skutkować zamieszkami na ulicach. KolejarzeJedynie tej grupie zawodowej rząd ujawnił stanowiska pracy uprawniające do emerytur pomostowych. Wiadomo, że na kolei będzie 28 stanowisk pracy z prawem do pomostówek. GRUPA I - 10 stanowisk bezpośrednio związanych

Z nauczycielami możemy się dogadać

świadczenie na kilka lat przed emeryturą i dla określonej liczby roczników. To jest moje zdanie - i mam wiele argumentów merytorycznych za.Powtarzam: do wpisu na listę uprawnionych do emerytur pomostowych ze względu na czynniki szkodliwe w pracy zawód nauczyciela się nie kwalifikuje. Sami tego nie

Kto kupi nauczycieli

, już nie byłaby ministrem. Ale że jest z PSL, decyzja nie należy do nas. Premier podkreślił wczoraj, że chce złagodzenia "pewnych skutków reformy emerytur pomostowych w odniesieniu do najstarszych nauczycieli, czyli tych, którzy mogli zaplanować sobie życie, wiedząc, że mają to uprawnienie".

Syndyk licencjonowany

nieskazitelności charakteru, predyspozycji psychologicznych, doświadczenia w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi) uzyskała licencję syndyka. Na podstawie uzyskanej licencji - osoby te są uprawnione do zawodowego (w ramach działalności gospodarczej - kancelarii syndyka) prowadzenia spraw i postępowań związanych

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy – wolny zawód zaufania publicznego powołany 1 stycznia 1997 ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Praktycznie zawód wykonywany jeszcze przed ustanowieniem samorządu zawodowego tzn. Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Podmioty uprawnioneZgodnie z art. 3 pkt 1

Waloryzacja

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mechanizm waloryzacji ma też zastosowanie do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych na podstawie innych regulacji prawnych, tj. do: emerytur rolniczych, kapitałowych emerytur okresowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń

System emerytalny w Polsce

pomostowych, zaś zasady wypłacania emerytur z OFE podniesiono dopiero w 2010 roku, kiedy pojawili się pierwsi emeryci uprawnieni do otrzymywania środków z nowego systemu.Wiele kontrowersji budziła sama konstrukcja drugiego filaru (OFE), którego celem – według samych twórców – miało

Historia podatków w Polsce

rolnych.Przedmiotem opodatkowania były wszelkiego rodzaju dochody osiągane z gruntów, budynków, przedsiębiorstw, zajęć zawodowych i wszelkich innych zatrudnieni o celach zarobkowych, z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, z uposażeń, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę oraz z wszelkich innych źródeł dochodu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.