zawieszone emerytury

sprawdź też:

emerytura

ark, PAP

Tusk o wypłacie zawieszonych emerytur: błędy trzeba naprawiać

Tusk o wypłacie zawieszonych emerytur: błędy trzeba naprawiać

Instytucjom państwa mogą zdarzać się błędy; ważne jednak, by umieć je naprawiać - tak premier Donald Tusk odniósł się do konieczności zwrócenia pieniędzy odebranych tym, którzy łączyli pobieranie emerytury z pracą zawodową.

ZUS oddaje emerytury, które niesłusznie zabrał

Jeśli ZUS zawiesił ci emeryturę dlatego, że łączyłeś ją z pracą na etacie, teraz będzie musiał oddać pieniądze

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

Jeśli ZUS zawiesił ci emeryturę dlatego, że łączyłeś ją z pracą na etacie, teraz będzie musiał oddać pieniądze

Zabrano ci bezprawnie emeryturę? Sąd: Nie dostaniesz wyrównania

Zabrano ci bezprawnie emeryturę? Sąd: Nie dostaniesz wyrównania

powrotem wypłacać zawieszoną emeryturę, ale dopiero od 1 grudnia ubiegłego roku, czyli od miesiąca, w którym emeryt złożył wniosek. ZUS nie uzasadnił natomiast, dlaczego odmawia wypłaty zawieszonej emerytury za wcześniejszy okres.W tej sytuacji emeryt pozwał ZUS do sądu. Sąd Okręgowy w Legnicy uwzględnił

Odwołaj się od decyzji ZUS

Odwołaj się od decyzji ZUS

świadczeń, których dokonali urzędnicy ZUS. Uważają, że emerytura czy renta jest zaniżona.Ostatnio największe emocje wzbudza sprawa emerytów, którym ZUS nagle zawiesił świadczenia. O co chodzi?Ministerstwo Pracy niedawno przygotowało przepisy o zakazie łączenia pensji z emeryturą. To o tyle dziwne, że to

Afera z romansem komendanta przerosła MSW

Afera z romansem komendanta przerosła MSW

stanowiska i przyjął jego wniosek o przejście na emeryturę (ok. 10 tys. zł) z odprawą (80 tys. zł). Dzień później wobec policjantki wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Zawieszono ją w wykonywaniu obowiązków służbowych i obcięto pensję o połowę. Grozi jej wyrzucenie z pracy za złamanie etyki zawodowej

Grecja.Rząd zapowiada nowe przedsięwzięcia oszczędnościowe

ratunkowego. W tym roku liczba urzędników zawieszonych w pełnieniu obowiązków i otrzymujących tylko część wynagrodzenia ma wynieść 30 tys., a nie 20 tys., jak planowano wcześniej. Ich płaca zostanie zredukowana do 60 proc. i będą mieli rok na znalezienie nowego zatrudnienia. Emerytury przekraczające 1,2 tys

Poślizg w drodze do fuzji

Połączenie towarzystw emerytalnych - Aegonu i Skarbca-Emerytura - znowu się oddala. Wniosek o zawieszenie postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego złożył jeden z twórców Skarbca - Ryszard Jach. Decyzja o ewentualnej fuzji obu towarzystw miała zapaść do końca lutego. Tak się jednak nie

Jak wyciągnąć dług z ZUS? Rekordziści nawet 43 tys. zł. Czy wiedzą?

Jak wyciągnąć dług z ZUS? Rekordziści nawet 43 tys. zł. Czy wiedzą?

pieniądze wypłacać. Państwo ma oddać ok. 1 mld zł. Prawo do nich ma 23 tys. osób. Pieniądze będą pochodzić oczywiście z budżetu. Aby odzyskać zawieszone emerytury, każdy poszkodowany będzie musiał wystąpić do ZUS z wnioskiem. Gdy emeryt wniosku nie napisze, zaległe emerytury pozostaną na koncie w ZUS

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

decyduje się być stroną, bez obawy o arbitralne decyzje prawodawcy w tym zakresie". MINISTERSTWO ZMIENIA PRZEPISY Wydawało się, że pokrzywdzeni odzyskają zaległe świadczenia. ZUS po wyroku postanowił osobom, którym zawiesił emerytury, ponownie je wypłacać. Tyle tylko że ZUS wypłaca emerytury jedynie

Jak przeliczyć emeryturę

Są sposoby aby podnieść sobie emeryturę. I nie zależy to od dobrej woli ZUS. Zacznijmy od osób, które są na wcześniejszej emeryturze. Wcześniejsza emerytura ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie na nowo wylicza świadczenie i dopisuje wyższą kwotę bazową. Im wyższa jest kwota

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Jeżeli nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia. Ale mogą dorabiać w innych zawodach. Przy dorabianiu poza swoim zawodem obowiązują jednak

Czy z ZUS można wygrać?

Czy z ZUS można wygrać?

do końca września 2011 odejść z pracy. Jeżeli nie, to od października 2011 ZUS zawieszał im emeryturę. Wydawało się, że zaległe świadczenia odzyskają po listopadowym wyroku Trybunał Konstytucyjnego, ponieważ uznał on działania resortu za bezprawne. I ZUS po wyroku postanowił osobom, którym zawiesił

Właściciel warsztatu przekupił 12 policjantów! Chciał być "zawsze pierwszy" po wypadku

Właściciel warsztatu przekupił 12 policjantów! Chciał być "zawsze pierwszy" po wypadku

. Trzech z nich ma co najmniej dwa lata do odsiadki. Kolejnych dziewięciu dostało karę więzienia w zawieszeniu (od sześciu miesięcy do półtorej roku). Wyrok nie jest prawomocny. Strony mogą się odwołać. Część policjantów odeszła w międzyczasie na emeryturę. Ci, którzy nadal pracują w policji, na razie

Rolnik na emeryturze

Rolnik na emeryturze

uzupełniająca będzie zawieszona. Z kolei gdy np. rolnik zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa, przekazując je aktem notarialnym osobie niepełnoletniej, to aż do czasu ukończenia przez następcę 18 lat wypłata emerytury będzie zawieszona w całości.Uwaga! Emerytura lub renta z KRUS (podobnie jak z ZUS) może zostać

Emeryci dostaną po 43 tys. zł. ZUS odda to, co zabrał, zapłacimy wszyscy

Emeryci dostaną po 43 tys. zł. ZUS odda to, co zabrał, zapłacimy wszyscy

Trybunał Konstytucyjny. Dla sędziów cała sytuacja była rażącym przykładem złamania zasady ochrony zaufania obywatela do państwa. To jednak sprawy nie skończyło. Wszystkiego nie wypłacimy ZUS po wyroku postanowił osobom, którym zawiesił emerytury, ponownie je wypłacać. Tyle że wypłaca je jedynie od momentu

Sukces "Gazety": Państwo odda emerytury, które zabrało wraz z odsetkami

Sukces "Gazety": Państwo odda emerytury, które zabrało wraz z odsetkami

świadczenia. I rzeczywiście ZUS po wyroku postanowił osobom, którym zawiesił emerytury, ponownie je wypłacać. Tyle tylko że ZUS wypłaca emerytury jedynie od momentu wydania orzeczenia Trybunału, czyli od 22 listopada 2012 r. Nie chce oddać zaległych świadczeń, których przez ponad rok nie wypłacał (od

Jak przeliczyć emeryturę

zrobimy, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a emerytury - nie zacznie!Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia. Ale nikt im nie

Po seksaferze w opolskiej policji. Był mobbing w komendzie i łamanie procedur?

Po seksaferze w opolskiej policji. Był mobbing w komendzie i łamanie procedur?

komendant główny policji błyskawicznie przyjął jego raport o odejściu na emeryturę. Naczelniczka została zawieszona w wykonywaniu obowiązków służbowych.Po tych zdarzeniach sprawą zainteresowało się Biuro Rzecznika Spraw Obywatelskich. Jego pracownik przeprowadził w Opolu kontrolę. Właśnie zostały

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Waloryzacja emerytur i rent 2014

Służby Więziennej (pracownicy więziennictwa). Gdy już nasze świadczenie będzie podwyższone, trzeba uważać, żeby ZUS nam go nie zmniejszył albo całkowicie nie zawiesił. W jakich sytuacjach to możliwe? Otóż gdy np. za dużo dorobimy do emerytury. Jeżeli jesteśmy na tzw. ustawowej emeryturze, możemy dorabiać

Emerytura w mundurze

Emerytura w mundurze

zasadach. A co czeka nowo przyjętych?Po pierwsze, wydłużenie służby do 25 lat. Aby przejść na emeryturę, będą też musieli skończyć 55 lat. Dziś wiek nie ma znaczenia.Do stażu emerytalnego będą zaliczane nie tylko lata służby, ale też okresy pozbawienia wolności lub zawieszenia w czynnościach służbowych

TK wciąż nie zdecydował czy można zakazać emerytowi pracy

TK wciąż nie zdecydował czy można zakazać emerytowi pracy

element programu 50+, którego celem miało być zwiększenie aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątce.Niedługo potem resort zmienił jednak zdanie. Emeryci musieli do końca września ubiegłego roku odejść z pracy. Jeżeli nie, to od 1 października ZUS zawiesił im wypłatę emerytury. Teoretycznie emeryci mogą

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

końca września 2011 odejść z pracy. Jeżeli tego nie zrobili, to od 1 października ZUS zawiesił im emeryturę. Być może znów będzie można łączyć emeryturę z pensją bez zwalniania się z zakładu pracy. Wszystko zależy jednak od decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał zajmie się tą sprawą 10 lipca.

Seksafera w policji. Obrywa tylko policjantka, generała nie ruszyli

wynagrodzenia, więc miesięcznie na jego konto będzie wpływać grubo ponad 10 tys. zł.I to był zapewne główny powód, dla którego Marzec w ciągu jednego dnia złożył wniosek o przejście na emeryturę. Przy jej naliczaniu w policji pod uwagę bierze się ostatnią otrzymaną pensję. Gdyby został zawieszony i tak jak

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

Przypomnijmy, że w tym roku w marcu emerytury wzrosły o 4 proc. Średnio emeryt i rencista dostał 71 zł brutto podwyżki. Najniższe renty i emerytury, a także najniższe renty rodzinne i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty rolnicze, po podwyżce o 4 proc. wzrosły o 31,96 zł

Wóycicka: nowela o emeryturach i rentach z FUS może objąć 47 tys. osób

przeliczenie emerytury osobom, które zdecydują się na zawieszenie emerytury z dniem 1 października celem kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy bez rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to osób, które przeszły na emeryturę w okresie od 8 stycznia 2009 r. do końca ubiegłego roku jednocześnie

Mundurowi dłużej w służbie

. Jakie mają przywileje?PolicjanciPrawo do emerytur mundurowych wypłacanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA (ZER) ma ok. 130 tys. osób. To oprócz policjantów funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego

ZUS płaci za błędy

niezdolności do pracy (m.in. z powodu odmowy przyznania, złego przeliczenia itp.). Ilu wygrało? Prawie co trzeci, bo ponad 8,4 tys. Trybunał i zawieszone emerytury Ostatnio największe emocje wzbudza sprawa emerytów, którym ZUS od października 2011 r. zawiesił świadczenia. O co chodzi?Ministerstwo Pracy w 2010

Bohaterka seksafery straciła stanowisko. Policja: Przez zainteresowanie mediów

komendantem wojewódzkim gen. Leszkiem Marcem. Gdy nagranie zostało upublicznione, Marzec został odwołany ze stanowiska i bez dalszych konsekwencji odszedł na emeryturę. Wobec naczelniczki natomiast wszczęto postępowanie dyscyplinarne i zawieszono ją w wykonywaniu obowiązków służbowych. Szawdylas-Wasielewska

Julia Pitera: Generał Marzec został nagrodzony za seksaferę

Chodzi o to, że gdy ujawniono jego nagranie z kochanką - oficerem policji, on szybko mógł odejść na emeryturę, a wobec policjantki wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Zawieszono ją w wykonywaniu obowiązków służbowych i o połowę obcięto pensję. - Sprawą powinien jak najszybciej zająć się minister

Seksafera w Opolu? Szef MSW: Przerosła nas ta sytuacja

To pokłosie ujawnienia nagranej rozmowy byłego komendanta wojewódzkiego policji w Opolu z jego podwładną, która okazała się kochanką. "Gazeta" zwróciła uwagę, że generał bez żadnych dolegliwości w ciągu jednego dnia przeszedł na emeryturę w wysokości ok. 10 tys. zł i dostał 80 tys. zł

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

element programu 50+, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątce.W 2010 r. pani minister zmieniła zdanie. Budżet potrzebował pieniędzy. Emeryci musieli do końca września 2011 r. odejść z pracy. Jeżeli tego nie zrobili, to od 1 października ZUS zawiesił im emeryturę

Resort skrzywdził emerytów, Trybunał naprawił błąd

Przepis o zakazie łączenie pensji z emeryturą przygotowało Ministerstwo Pracy jeszcze pod kierownictwem Jolanty Fedak (PSL). To było o tyle dziwne, że to samo ministerstwo w styczniu 2009 r. pozwoliło pobierać emeryturę, a jednocześnie bez zwalniania się zarabiać dalej w dotychczasowym miejscu

Jak mieć wyższą emeryturę

Do emerytury można dorobić lub ją korzystnie przeliczyć. Warto też poszukać oszczędności w opłatachZ WCZEŚNIEJSZEJ NA ZWYKŁĄZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą i przy tej okazji na nowo wylicza świadczenie, dopisując wyższą kwotę bazową. A im ona jest wyższa, tym wyższa emerytura.Kwota

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

(wniosek o przeliczenie można składać co kwartał).Emerytura pomostowaOsoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia.Ale uwaga! Nikt nie

Wybierasz emeryturę czy etat?

. Pracujący na etatach emeryci mają na dokonanie wyboru czas do końca września. Jeżeli tego nie zrobią, ZUS od 1 października zawiesi im wypłatę emerytury. Takie przepisy wymyślił resort pracy. I to mimo że ten sam resort nie tak dawno temu, bo w 2009 r., dał ludziom możliwość łączenia pracy z emeryturą

Reforma mundurówek po wyborach. "Nie można działać pod presją"

, strony postanowiły zawiesić rozmowy na czas kampanii wyborczej. Strony uznały, że rozmowy weszły w fazę dopracowywania szczegółowych rozwiązań i dlatego nie mogą być prowadzone pod presją wydarzeń politycznych - można przeczytać w krótkim komunikacie.Rząd i związki uzgodniły, że:1. Nowy system emerytur

Emeryci muszą wybrać - emerytura czy etat

? Oszczędności. Co jest w nowych przepisach W nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się dodatkowy art. 103a. "Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia

Emerytura liczona na nowo

bazową) mają też szansę osoby, u których nowy wskaźnik podstawy wymiaru będzie niższy niż wcześniej. Ale muszą spełnić określone warunki:- Nie pobierały emerytury, mimo że mogły (miały ją wyliczoną, ale np. zawieszoną). Mogą więc wystąpić o przeliczenie emerytury na nowo, z uwzględnieniem lat pracy już

Sąd zobaczył krzywdę Jana. Licytacji jego mieszkania nie będzie

. Emerytom pomogła prokuratura w Świeciu - złożyła pozew do sądu o pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty, na podstawie którego komornik co miesiąc zabiera dolę dla pożyczkodawcy.Na wniosek prokuratora do czasu wydania wyroku w tej sprawie sąd w Bydgoszczy właśnie zgodził się zawiesić egzekucję.To oznacza

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

. Natomiast 130 proc. średniej pensji to 4797,40 zł brutto.Emerytura pomostowa Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie - w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia.Ale uwaga

"Gazeta Wyborcza": Polonusie, zwolnij się

zawiesi im emeryturę. Nowe prawo objęło też Polaków, którzy po przepracowaniu wielu lat w kraju wyjechali za granicę i tam pracują. Poza tym ZUS żąda przedstawienia świadectwa pracy od pracodawcy, a np. w USA nikt takich dokumentów nie wystawia. Więcej w "Gazecie Wyborczej".

Komendant uciekł na emeryturę, bo nagranie było nielegalne

wszczęto postępowanie dyscyplinarne , obniżono jej pensję o połowę i zawieszono w wykonywaniu obowiązków służbowych.Gen. Marzec, kończąc służbę, otrzymał wysoką odprawę, a jego miesięczna emerytura będzie wynosić około 10 tys. zł. Gen. Marzec, kończąc służbę, otrzymał wysoką odprawę, a jego miesięczna

Smoleński profesor idzie na emeryturę. Prawica: bo działał w zespole Macierewicza

według prawicy dr Kazimierz Nowaczyk, współpracownik zespołu Macierewicza, któremu pod koniec ub. roku umowy nie przedłużył Uniwersytet w Maryland (USA). Tylko emerytura. Żadnych podtekstów Bartosz Dembiński, rzecznik prasowy AGH, zaprzecza tym teoriom: - Bzdura. Nie rozumiem tego nagłego zainteresowania

Mandela. Kalendarium

przyjacielem Oliverem Tambo otwiera pierwszą w Johannesburgu czarną kancelarię adwokacką. W tym samym roku zostaje wybrany na wiceprzewodniczącego ANC. Wkrótce zostaje aresztowany i oskarżony o działalność komunistyczną. Skazano go na dziewięć miesięcy ciężkich robót z zawieszeniem na dwa lata.* 1956 r

Rząd zaciśnie pasa, ale nie rozwiąże problemów

czasu, kiedy nie zmieni się stanu prawnego. Klasyczny przykład to emerytury górnicze. Ale nie można mieć też złudzeń, że gdy zlikwiduje się przywileje, to rozwiążemy wszystkie problemy budżetu.Za takimi decyzjami stoi polityka, a do wyborów zostały dwa lata.Z punktu widzenia rynkowego nowelizacja to coś

Co wybierasz - emeryturę czy etat?

ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego". O co

[TYLKO U NAS] Mamy projekty porozumienia ws. emerytur mundurowych

; funkcjonariuszy i żołnierzy o możliwości zwolnienia ze służby po 30 latach wysługi.- Związkowcy chcą też wykreślenia przepisu "pozbawiającego mundurowych emerytury za skazanie prawomocnym wyrokiem" oraz "zwolnienie ze służby po roku zawieszenia, gdy wina według przełożonego nie budzi wątpliwości o

Jak wcześniej odejść na emeryturę

pomostówkę, a emerytury - nie zacznie! Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia.Ale uwaga! Nikt nie zabroni "pomostówkowiczom

Emerytura czy etat - musisz wybrać

zwolniła), chce nadal dostawać świadczenie, teraz się musi zwolnić z pracy.Pracujący na etatach emeryci mają na wybór czas do końca września.Jeżeli decyzji nie podejmą ZUS od 1 października zawiesi im wypłatę emerytury.Co robić, gdy chcemy zachować emeryturę?Trzeba się zwolnić. Wydaje się, że do września

Jak odejść wcześniej na emeryturę

tego nie zrobi, ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a emerytury nie zacznie!Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia.

Etyka policjanta złamana? Kochanka komendanta zawieszona w wykonywaniu obowiązków

została też zawieszona na trzy miesiące w wykonywaniu obowiązków służbowych. To oznacza, że w tym czasie będzie otrzymywała tylko połowę uposażenia. Odebrano jej także odznakę policyjną i służbową broń - tłumaczy Pogoda. Mężem policjantki jest także policjant. Jak przyznaje rzecznik komendy wojewódzkiej

Koniec przywilejów emerytalnych

W przyszłym roku rozpocznie się reforma emerytalna. Od 2020 r. mężczyźni, a od 2040 r. kobiety będą przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat. Przy okazji wprowadzania zmian rząd postanowił też odebrać niektóre prawa uprzywilejowanym dotąd grupom zawodowym. Co się zmieni?RolnicyW ustawie o zrównaniu

Kolejna policyjna tajemnica w sprawie opolskiej seks afery

wysłany na emeryturę. Nie wszczęto wobec niego postępowania dyscyplinarnego, ponieważ komenda główna twierdziła, że nie może zrobić tego w oparciu o nielegalne nagranie.Policjantka jednak została zawieszona w wykonywaniu obowiązków służbowych i prowadzone jest wobec niej postępowanie dyscyplinarne. Na

Przywileje emerytalne rolników

następcę 18 lat wypłata emerytury będzie zawieszona w całości.Uwaga! Emerytura lub renta z KRUS (podobnie zresztą jak z ZUS) może zostać zmniejszona lub zawieszona, jeżeli za dużo dorobiliśmy. Chodzi o osoby, które nie skończyły 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta z

ZUS czeka na wynik analizy NIK dot. przetargu

, wypłata zawieszonych emerytur oraz zmiany związane z wdrożeniem ustawy ustalającej zasady wypłaty emerytur z ZUS i OFE. KSI ZUS jest zarządzany przez pracowników ZUS, przy wsparciu zewnętrznych firm informatycznych, wyłonionych w przetargach publicznych. Prezes NIK poinformował szefa CBA o poważnych

Czy kobieta pomoże koleżankom w mundurach? Jest nowa pełnomocniczka

komendant stracił stanowisko i w ciągu kilku dni odszedł na emeryturę, wobec naczelniczki wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Kobieta została zawieszona na trzy miesiące i dostaje połowę pensji, tymczasem Marzec ma wysoką emeryturę.Kontrowersyjną sprawą zajęła się m.in. Irena Lipowicz, rzeczniczka praw

Kompania Węglowa ma do 2020 r. zmniejszyć zatrudnienie o 16,4 tys. osób

Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która negocjuje kupno kopalni od KW. Kilkanaście tysięcy osób ma odejść do 2020 r. na emerytury. W ich miejsce przyjmowani będą wyłącznie absolwenci klas górniczych w szkołach, z którymi Kompania zawarła stosowne umowy, a także absolwenci kierunków górniczych na uczelniach. W

Komenda wycisza seksaferę z udziałem komendanta Marca

Marcem.Nagranie wypłynęło w maju tego roku. Po upublicznieniu Marzec został odwołany ze stanowiska i odesłany na emeryturę. Wobec policjantki wszczęto postępowanie dyscyplinarne, została także zawieszona w wykonywaniu obowiązków służbowych. Policjantka etyczna, etykę złamała Podstawą do wszczęcia postępowania

Opole. Prokuratura jeszcze raz zajmie się sprawą nagrań b. komendanta

. Leszek Marzec został odwołany tuż po publikacji dotyczącej nagrania przez ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza na wniosek komendanta głównego policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego i odszedł na emeryturę. Od lipca obowiązki komendanta wojewódzkiego w Opolu pełniła insp. Irena

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Według najnowszych danych ZUS z sierpnia 2013 r. rentę rodzinną pobiera w Polsce 1,274 mln osób. Jej średnia wysokość to 1722 zł brutto.RENTA RODZINNA Renta taka przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy

Emerytury pomostowe dla nielicznych

emeryturę pomostową dostaniemy.Czy można dorobić?Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia.Nikt nie zabroni "pomostówkowiczom

Emerytury pomostowe dla nielicznych

więc też świadkowie mogą przesądzić, że emeryturę pomostową dostaniemy. Czy można dorobić? Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę

Opole. Umorzono sprawę zniesławienia b. komendanta powiatowego policji

zdymisjonowany i przeszedł na emeryturę. Policjantkę zawieszono na czas postępowania dyscyplinarnego, a potem przeniesiono do innego wydziału. Śledztwo w sprawie nielegalnego podsłuchu oraz ujawnienia nagrania w mediach zostało umorzone w grudniu przez Prokuraturę Okręgową w Legnicy. Śledczy uznali, że rozmowę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Dziś kobiety mogą odchodzić na emeryturę po skończeniu 60, a mężczyźni 65 lat. Ale nie zawsze jesteśmy w stanie tak długo pracować. Nie zawsze też mamy pracę. Osoby, które spełniają określone prawem warunki, mogą wystąpić do ZUS o pomostówkę lub świadczenie przedemerytalne. To ważne, bo od 2013 r

Emerytura przedsiębiorcy

lekarskim i pobierało zasiłek chorobowy.Na koniec badań sprawdzono, jak długo przedsiębiorcy zamierzają pracować, zanim przejdą na emeryturę. Co trzeci pytany odpowiedział, że do siedemdziesiątki; nieco mniejsza grupa, ok. 25 proc., chce być aktywna do 65. roku życia.Można by więc wywnioskować, że skoro

Emerytura dla nauczyciela

na nowej posadzie zarobi.Jeżeli natomiast podejmie pracę w innym miejscu, np. w biurze rachunkowym, to prawo do świadczenia kompensacyjnego ulegnie zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach przewidzianych dla emerytur i rent, czyli: będzie wypłacane w całości, jeżeli przychód nie przekracza 70 proc

Rostowski: Emerytury i renty nie są zagrożone

zaopiniowanie tego wniosku. O stanie polskich finansów publicznych mówili podczas posiedzenia komisji przedstawiciele resortu finansów.- Nie ma żadnego zagrożenia wypłat emerytur lub rent. ZUS przez wszystkie lata, w demokratycznej Polsce po 1989 r., w okresie Polski komunistycznej i w okresie przedwojennym

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Wielu Polaków po pięćdziesiątce zostało bez pracy i nie może znaleźć nowej. Tymczasem przynajmniej niektórym osobom należą się świadczenia z ZUS. Wystarczy tylko wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Na jakie świadczenia można liczyć?Wcześniejsza emerytura Dziś wiek emerytalny kobiet to 60 lat i 2

Mundurówki: trzy lata jak dla brata

Dlaczego mundurowi znów mają być lepiej traktowani niż reszta obywateli? Według MSW ta zasada zapobiegnie patologiom, bo teraz emerytura funkcjonariusza jest obliczana na podstawie jego ostatniej pensji (podczas wielomiesięcznych negocjacji związkowcy najzacieklej bronili właśnie tego zapisu

Opolska prokuratura nie chce badać sprawy komendanta Marca

spotkały. Po ujawnieniu kompromitującego go nagrania intymnej rozmowy z policjantką pozwolono mu odejść na emeryturę, bez strat w uposażeniu czy randze.Tymczasem nagrana policjantka została zawieszona. Przeciw niej wszczęto postępowanie dyscyplinarne, obcięto jej pensję i grozi jej teraz utrata pracy.

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

września odejść z pracy. Jeżeli nie, to od 1 października ZUS zawiesił im emeryturę. Teoretycznie mogą się ponownie zatrudnić w dawnym zakładzie, a potem pobierać i emeryturę, i pensję. Ale na to musi się zgodzić pracodawca.A to wcale nie jest takie oczywiste. Nawet jeśli się zgodzi, może zaproponować np

Gdy ZUS się pomyli...

pracy. Jeżeli nie, to od 1 października ZUS zawiesił im emeryturę. Teoretycznie mogą się ponownie zatrudnić w dawnym zakładzie, a potem pobierać i emeryturę, i pensję. Ale na to musi się zgodzić pracodawca.A to wcale nie jest takie oczywiste. Nawet jeśli się zgodzi, może zaproponować np. dużo niższą

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

Nasze emerytury są podnoszone przez waloryzację, która ustawowo przeprowadzana jest w marcu. Tu nic emeryt nie robi. ZUS sam wylicza podwyżkę, a listonosz przynosi wyższe świadczenia do domu. Emeryturę i rentę można też podnieść, korzystając z innych sposobów.Przelicz zerowy dochódEmeryci i

Muszą odejść z pracy. Inaczej stracą emeryturę

tylko na Malcie. W ubiegłym roku Fedak zmieniła zdanie. Emeryci, którzy nie zwolnili się ze swojego zakładu, muszą do końca września odejść z pracy. Jeśli nie, to od 1 października ZUS zawiesi im emeryturę. Wypowiedzenia muszą składać jednak trzy miesiące wcześniej, czyli już. W takiej sytuacji jest 50

Ciężko spłacić dług emeryturą

mu to tylko kilka tygodni czasu. Windykator pójdzie do komornika, wnosząc o zajęcie renty lub emerytury, a komornik pójdzie do ZUS-u.Ile zajmie komornikDziś komornik może zająć do 25 proc. emerytury, a egzekucji nie podlega połowa najniższej emerytury/renty (najniższa emerytura to 831,15 zł brutto

Rozmowy ws. emerytur mundurowych przerwane na czas kampanii

"Mając na względzie wybory parlamentarne, strony postanowiły zawiesić rozmowy na czas kampanii wyborczej. Strony uznały, że rozmowy weszły w fazę dopracowywania szczegółowych rozwiązań, dlatego nie mogą być prowadzone pod presją wydarzeń politycznych" - głosi wspólny komunikat zespołu

Dorabiasz? Przelicz emeryturę!

określone warunki.** Nie pobierały emerytury, mimo że mogły (miały ją wyliczoną, ale np. zawieszoną). Mogą więc wystąpić o przeliczenie emerytury na nowo, z uwzględnieniem lat pracy już po zdobyciu uprawnień emerytalnych. Co prawda wskaźnik podstawy wymiaru będą miały niższy, ale zyskają na zwiększonej

Prokurator skazany na więzienie. Sąd: "Brał łapówki od przestępców"

windykacyjną, przez lata korumpował prokuratorów, policjantów, sędziów. Wśród nich miał być Marek C. Pod koniec 2006 r. Marek C. - wówczas prokurator Prokuratury Okręgowej w Częstochowie - został nieoczekiwanie zawieszony w czynnościach służbowych. Oznaczało to odsunięcie C. od wszystkich obowiązków i

Rada KW przyjęła program naprawczy i ogłosiła konkurs na zarząd spółki

kopalń (możliwe będą jednak przesunięcia górników między nimi) oraz zwolnienia blisko 900 pracowników administracji, w zamian za zawieszenie wypłat 14. pensji dla tej grupy zawodowej na trzy lata. Górnicy zatrudnieni pod ziemią zyskali gwarancje pracy do 2020 r. Ustalono, że bezpłatny deputat węglowy

Komendant ma się dobrze, policjantka ukarana, ale minister ds. równego traktowania nie interweniuje

tys. zł miesięcznie. Dostał też odprawę w wysokości ok. 80 tys. złJeszcze tego samego dnia, gdy Marzec przechodził na emeryturę, p.o. szefa opolskiego garnizonu insp. Jan Lach wezwał na rozmowę policjantkę, po czym zdecydował o wszczęciu wobec niej postępowania dyscyplinarnego. Jest zawieszona w

Gdańsk. Kolejna urzędniczka z magistratu podejrzana o korupcję

24.03. Gdańsk (PAP) - Zarzuty popełnienia trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym przedstawił prokurator pracownicy urzędu miasta zatrzymanej w poniedziałek w Gdańsku. Zastosowano wobec niej środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego i zawieszono w czynnościach służbowych. 50

Zwycięstwo Matysiakowej

"Gazecie" - dodaje pani Renata. Jest jeszcze jeden problem: Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA zawiesił pani Renacie emeryturę i zapowiedział, że zażąda zwrotu emerytur pobieranych po 16 lipca 2010 roku. - Sędzia uznał na rozprawie, że jestem policjantką od 16 lipca - mówi pani Renata. - Nie

Za zniszczoną karierę policjant nie dostanie ani grosza

dał policjantowi 500 zł łapówki. W zamian funkcjonariusz miał przymknąć oko na to, że jechał autem po pijanemu oraz bez dokumentów. Okazało się, że funkcjonariusz został pomówiony Prokurator zawiesił Artura K. w obowiązkach służbowych oraz nałożył na niego poręczenie majątkowe w wysokości 20 tys. zł

Korupcja w katowickiej drogówce. 15 policjantów z zarzutami

z zatrzymanych podoficerów to czynni policjanci, dwaj odeszli na emeryturę. Komendant miejski w Katowicach zawiesił policjantów w czynnościach służbowych. To kolejne zatrzymania w tej sprawie. Zimą w ręce oficerów BSW wpadło dziesięciu innych policjantów katowickiej drogówki, którym przedstawiono

Emerytura albo etat: twój wybór

, ale przytaczamy go w całości (prosimy się nie zrażać do urzędniczej nowomowy - poniżej wytłumaczymy, co ministerstwo miało na myśli):"Art. 103a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego

Prokuratura złamała karierę sędziego. Pół miliona złotych odszkodowania

;Temida''. Sędzia Huras, który przez cały proces był zawieszony i dostawał połowę pensji, wytoczył proces ABW oraz szefom prokuratur w Katowicach i Gdańsku. Nie podniósł się już po fałszywym oskarżeniu i przeszedł na sędziowską emeryturę. - Państwo zapłaci mu teraz pół miliona za błędy swoich

Archidiecezja w USA zawiesiła 21 księży podejrzanych o pedofilię

stanie kapłańskim mimo bardzo wiarygodnych dowodów ich winy.Po opublikowaniu raportu archidiecezja postanowiła zawiesić 21 spośród wymienionych w raporcie 37 duchownych. Władze kościelne wydały oświadczenie, w którym napisały, że zawiesiłyby jeszcze pięciu kolejnych księży wymienionych w raporcie, jednak

Bank Światowy: więcej do OFE to wyższe emerytury

Podnieście składkę do OFE, bo dzięki temu przyszłe emerytury będą wyższe - radził polskiemu rządowi Bank Światowy w raporcie, do którego dotarła "Gazeta". Premier go schował, a rady nie posłuchał. Rząd chce od kwietnia obniżyć składki do OFE z obecnych 7,3 do 2,3 proc. Pozostałe 5 proc

Kolejarze nie będą strajkować

Rząd dogadał się z kolejarzami. Wczoraj podpisano porozumienie w sprawie emerytur kolejarskich. To oznacza, że we wtorek nie będzie strajku ostrzegawczego na kolei - Podpisanie porozumienia będzie podstawą do zawieszenia akcji protestacyjnej do czasu uchwalenia ustawy o emeryturach pomostowych

Emerytura czy etat - musisz wybrać

przepisyNa czym polega zmiana przepisów? W projekcie resortu pracy w nowelizacji ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się dodatkowy art. 103a: "Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z

Co zrobił Tusk? Premier rozlicza się z wyborczych obietnic

We wtorek na posiedzeniu rządu ministrowie przyjęli "mały raport" z realizacji zapowiedzi Tuska z jego expose z 2011 r. Kancelaria Premiera na swojej stronie internetowej zawiesiła cały raport.Ustawy, które weszły w życie:Wprowadzenie składki zdrowotnej dla rolników - 1 lutego 2012 r

Wcześniejsze emerytury - eksperci ZUS i Ministerstwa Pracy odpowiadają na pytania czytelników

mi emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. Nie były to duże pieniądze. Zawiesiłam emeryturę i nadal pracowałam. Córką opiekowała się babcia. Jak wygląda moja sytuacja wobec nadchodzących zmian w prawie emerytalnym? Czy będę musiała przerwać pracę do końca tego roku, aby emerytura

Praca lub emerytura

. zawiesi im wypłatę emerytury.Oczywiście wszystkie osoby, które po 1 stycznia 2011 r., pracując w swoim dotychczasowym zakładzie pracy, osiągną wiek emerytalny i wystąpią do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury, nie dostaną jej bez zwolnienia się z pracy (choćby na jeden dzień). Dopiero wtedy mają szansę

"Praca za głos". Grupiński chce powtórzenia wyborów w PO na Dolnym Śląsku

złożył niestosowną propozycję Edwardowi Klimce, działaczowi dolnośląskiej PO .Rafał Grupiński, szef klubu PO, poinformował dziś, że złoży wniosek o zawieszenie w prawach członka klubu posła Wojnarowskiego.- Wezwałem pana posła Wojnarowskiego na czwartek w celu złożenia przez niego wyjaśnień na temat

Europosłowie radzą kolejnym, jak poradzić sobie w Brukseli. Stawka wysoka, bo pensja to 8 tys. euro miesięcznie

reprezentują - podkreśla. Dobre zarobki i prawo do emerytury Buzek nie ukrywa, że choć na pracę w PE trzeba poświęcić znacznie więcej czasu i uwagi niż na pracę w Sejmie, przeniesienie się z parlamentu krajowego do europejskiego jest "bardzo atrakcyjne". Europoseł ma wprawdzie taki sam immunitet jak

Niemcy. Prasa o stosunkach NATO-Rosja: "renesans wrogości"

Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO postanowili we wtorek zawiesić wszelką praktyczną współpracę cywilną i wojskową z Rosją oraz pogłębić współpracę z Ukrainą. Sojusz nie potwierdził wcześniejszych doniesień, że Rosja wycofuje swoje siły znad granicy z Ukrainą. O "renesansie wrogości

Przelicz emeryturę

zawiesić wypłatę emerytury. Bezkarnie możesz dorobić do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r. to 2179,70 zł brutto). Jeśli przekroczysz ten limit, emerytura jest ci zmniejszana. Jeśli przekroczysz w czasie dorabiania 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Kompania Węglowa chce zmniejszyć zatrudnienie o ponad 16 tys. osób

odejść do 2020 r. na emerytury. W ich miejsce przyjmowani będą wyłącznie absolwenci klas górniczych w szkołach, z którymi Kompania zawarła stosowne umowy, a także absolwenci kierunków górniczych na uczelniach. W sumie zatrudnienie znajdzie w ten sposób ok. 6,5 tys. osób wobec blisko 16 tys. odchodzących

Bolesne zrzucanie garbu

pewny i nowoczesny sposób na wyższe emerytury.Żaden polski rząd żadną swoją decyzją nie zmobilizował przeciw sobie tak potężnych sił. Dlaczego Tusk to robi? Najpierw chciał zmniejszyć ryzyko przekroczenia progów zadłużenia. Dlatego początkowo mówiło się o zawieszeniu, a potem o ograniczeniu wpłat do OFE

Michaił Zoszczenko

skrytykowane przez władzę radziecką i innych wydawców (czasopismo "Leningrad" zostało na zawsze zawieszone). Na mocy tego samego postanowienia Zoszczenko (oraz inny pisarz - Anna Achmatowa) został wykluczony ze Związku Pisarzy ZSRR - z tego powodu popadł w biedę, gdyż pieniądze ze związku były jego jedynym

Rebelia M23 w Demokratycznej Republice Konga

dodatkowe szkolenie i ponownie wstąpili w szeregi armii. Oficerom wyższego stopnia zaproponowano wojskowe emerytury. Bosco Ntaganda miałby być postawiony przed sądem za zarzucane mu czyny. M23 zażądało z kolei rewizji wyborów prezydenckich z 2011. Obie strony nie zaakceptowały powyższych propozycyj i żądań

Formuła 1 Sezon 2010

w nadchodzącym sezonie, bez względu na to czy przepisy ulegną zmianie. Jedynym zespołem-członkiem FOTA, który od razu zgłosił bezwarunkowo swój team był Williams. Oba zespoły, które wysłały bezwarunkowe zgłoszenia zostały zawieszone w prawach członka Związku Zespołów Formuły 1. Lista zgłoszeń została zamknięta

Pucz w Chile 1973

pierwszej potrzeby. Do państwowego systemu ubezpieczeń pracowniczych włączono inwalidów, sieroty, starszych oraz zwiększono emerytury dla wdów. Zrealizowano Narodowy Plan Mleczny z którego skorzystała połowa dzieci którym udało się zapewnić 3470000 litrów darmowego mleka na dobę. Zamrożeniu uległy czynsze

Salvador Allende

, osoby starsze, zwiększono emerytury dla wdów. W 1970 roku zrealizowano Narodowy Plan Mleczny z którego skorzystało 50% chilijskich dzieci, udało się zapewnić 3470000 litra mleka na dobę które trafiało do dzieci za darmoRicardo Israel Zipper Politics and Ideology in Allende’s Chile a oprócz

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Emerytury

Emerytura

Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Obsługa emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracujących: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar są obowiązkowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych. II filar: w II filarze wybiera się fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Zobacz więcej:

Zdjęcia - zawieszone emerytury