zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

sprawdź też:

gmina

Jacek Kowalski

Zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

Zasiłek socjalny czyli pomoc od gminy

Kryzys powoduje, że od stycznia do urzędów gmin wciąż zgłaszają się nowe osoby z wnioskami o zasiłki socjalne. Samorządowcy alarmują: potrzeba będzie więcej pieniędzy na wypłaty!

Pomoc dla opiekunów

Od lipca czekają nas zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych. Sprawdź, komu teraz należy się pomoc i w jakiej wysokości.

MPiPS: nowa ustawa ma zreformować system pomocy społecznej

Pomoc społeczna nie polega gównie na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń, ale przede wszystkim na profilaktyce, aktywizacji oraz pomocy osobom tego wymagającym - to główne założenie projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, która przeformułować ma podejście do podopiecznych.

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

godz. dziennie. Zjeść, skorzystać z różnych porad, zajęć edukacyjnych, będzie miejsce do prania, prasowania. Każdy dom ma mieć średnio 20 miejsc. Projekt ustawy przewiduje pomoc dla gmin, które zdecydują się otworzyć placówkę dla seniorów. Rząd pokryje do 80 proc. kosztów adaptacji budynku (ale nie

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

się bez względu na dochody opiekuna i podopiecznego. Gminy mają ustawowy obowiązek poinformowania wszystkich uprawnionych do świadczenia o możliwości składania wniosku. Pisma zostały rozesłane, a dodatkowo samorządy zamieściły specjalne komunikaty na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

oświadczenie, że nie pracują na roli. Wiele gmin ma wątpliwości, jak to sprawdzić. Resort pracy tłumaczy, że ani przepisy regulujące wypłatę zasiłku dla opiekunów, ani ustawa o świadczeniach rodzinnych nie zawierają definicji zaprzestania prowadzenia gospodarstwa lub wykonywania w nim pracy. Nie odsyłają też

Tarnobrzeg. Staże i turnusy rehabilitacyjne dla bezrobotnych

projektu pn. "Czas na aktywność w gminie Tarnobrzeg" wynosi ponad 1,6 mln zł; z tej kwoty dofinansowanie z unijnego programu Kapitał Ludzki to prawie 1,5 mln zł. Z danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wynika, że w Tarnobrzegu na koniec listopada ub.r. zarejestrowanych było ponad 2,6 tys

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej bądź odpowiednim wydziale urzędu miasta czy gminy. WYŻSZY ZASIŁEK RODZINNY Zasiłek rodzinny to świadczenie, które ma pomóc w pokryciu

Groźby, próby pobicia. W końcu urzędniczka spłonęła. Pracownik socjalny, zawód wysokiego ryzyka

Groźby, próby pobicia. W końcu urzędniczka spłonęła. Pracownik socjalny, zawód wysokiego ryzyka

Wieś Maków pod Skierniewicami. W centrum kościół, obok urząd gminy. Po sąsiedzku działał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS). Ale już go nie ma. Dwa dni temu potężna eksplozja wysadziła okna, pokoje doszczętnie spłonęły, stopiły się komputery. - To był zamach - ocenia Jerzy Stankiewicz, wójt

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

Jaka pomoc dla najbardziej potrzebujących

rodziny. Jak wskazuje nazwa zasiłku, takie wsparcie jest przyznawane na określony czas. Ustala go ośrodek pomocy społecznej. Ważne! Rada gminy uchwałą może podwyższyć kwoty dochodu uprawniające do zasiłku okresowego. Jestem osobą schorowaną, utrzymujemy się tylko z renty męża. Obecnie muszę wykupić drogie

Senior w biedzie

Senior w biedzie

zasiłku to 30 zł, maksymalna - 529 zł miesięcznie. Jego wysokość to różnica między kryterium dochodowym a dochodem. Uwaga! Zasiłku stałego nie wolno łączyć z rentą socjalną, świadczeniem pielęgnacyjnym ani z dodatkiem do zasiłku rodzinnego. Pomoc nie jest przyznawana z automatu. Trzeba o nią wystąpić

Seredyn: system pomocy społecznej powinien zapewniać kompleksową pomoc

. zasiłki okresowe, stałe. Proponujemy zastąpić je jednym uniwersalnym zasiłkiem socjalnym, i wprowadzić dwa różne dodatki. Dodatek motywacyjny będzie przeznaczony dla osób, które będą realizowały kontakt socjalny zmierzający do uniezależnienia się od pomocy społecznej. Będą chciały się aktywizować

Dla kogo pomoc społeczna?

Dla kogo pomoc społeczna?

miejscowości (gminie). Niestety, często nie jest to duża pomoc, bo gminy mają problemy finansowe. Pieniądze dostać możemy w formie zasiłków. W pomocy społecznej też obowiązuje kryterium dochodowe: + 456 zł dla osoby w rodzinie, + 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej. Jakie zasiłki przewidują przepisy

Co się należy starszym i ich opiekunom

Co się należy starszym i ich opiekunom

Wsparcie z gminy O wsparcie możemy wystąpić do miejskich lub gminnych ośrodków pomocy społecznej. Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (tym, które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli

Do czego potrzebna nam gmina?

Do czego potrzebna nam gmina?

wypłacają mieszkańcom zasiłki rodzinne, mieszkaniowe, celowe; * gminne budownictwo mieszkaniowe. Miasta budują i przydzielają mieszkańcom lokale komunalne. Gmina może też przydzielić mieszkanie komunalne. Dostają je ci, którzy mają najgorsze warunki lokalowe. Od potrzeb i możliwości gminy, ale i wrażliwości

Dla kogo pomoc społeczna

. Żyje z 400-złotowej renty. Wystąpiła do gminy o zasiłek. Ile dostanie? Od 542 zł (kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących) należy odjąć 400 zł (renta). Wynik, czyli 142 zł, to kwota miesięcznego zasiłku stałego, który gmina powinna pani Elżbiecie przyznać. Uwaga! Zasiłku stałego nie wolno

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

Pomoc z gminy * Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie przekraczają kryterium dochodowego - dla osób samotnych to 542 zł, a dla osób w

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

wysokość jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych gminy oraz sytuacji materialnej rodziny lub osoby starającej się o pomoc. W szczególnie uzasadnionych przypadkach - gdy np. pilnie trzeba kupić leki - ośrodek może przyznać tzw. specjalny zasiłek celowy, i to nawet wtedy, gdy wspomniane wyżej

Bezrobotni w Wielkiej Brytanii od dziś codziennie muszą się meldować w pośredniaku

Bezrobotni w Wielkiej Brytanii od dziś codziennie muszą się meldować w pośredniaku

Jednak od przejęcia władzy w 2010 r. Cameron konsekwentnie demontuje socjalne eldorado. Wprowadził limit sumy różnych zasiłków, scalił kilka dotychczasowych świadczeń w jedno, zlikwidował dopłaty do lokalnego podatku od nieruchomości. Urzędnicy ostrzej weryfikują wnioski i częściej wstrzymują zasiłki

Łódzkie.1 mln zł pomocy od samorządu dla powiatu opoczyńskiego

woj. łódzkie otrzymało milion złotych na wypłatę zasiłków socjalnych (do 6 tys. zł) na zakup najpilniejszych rzeczy. Z tej puli te dwie gminy otrzymały w sumie 830 tys. zł. Pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej wypłacili dotąd zasiłki socjalne 137 rodzinom - 87 w gminie Białaczów i 50 w

Juncker atakuje Camerona za piętnowanie imigrantów z Europy Wschodniej: To nie są kryminaliści

Juncker atakuje Camerona za piętnowanie imigrantów z Europy Wschodniej: To nie są kryminaliści

zasiłki na dzieci stracą jeszcze więcej. Również dopiero po czterech latach będzie można się ubiegać o mieszkanie od gminy i zasiłki na dzieci. Cameron chciałby zakończyć wypłacanie pieniędzy na dzieci imigrantów, które zostały w kraju. Uderzy to głównie w Polaków, bo wśród ok. 40 tys. takich dzieci aż

Pomoc na nagły kryzys

Pomoc na nagły kryzys

roku szkolnego. Te zasiłki wypłacają w gminach OPS-y, centra świadczeń lub wydziały urzędów (często te same, co w przypadku dodatków mieszkaniowych). ZASIŁKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ Zarówno rodziny z dziećmi, bezdzietne, jak i osoby samotne mogą szukać wsparcia z pomocy społecznej (w ośrodku pomocy

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

. Istotniejsze jest, by nowa rodzina spełniała kryterium dochodowe. Przykład. Barbara samotnie wychowuje córkę. Dotąd żyły z zasiłku rodzinnego i alimentów z Funduszu. Teraz jednak kobieta dostała pracę. Będzie zarabiać najniższą krajową, czyli 1750 zł brutto miesięcznie. Czy zachowa prawo do świadczenia z

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

opłacić komorne. Teraz dodatkowo doszedł opał. Czy ciotka może się starać o jakąś pomoc w gminie? Osoby starsze, niezdolne do pracy i niepełnosprawne mogą się starać o zasiłek. Pomoc społeczna może przyznać zasiłek stały (wypłacany co miesiąc), okresowy (w przypadku długotrwałej choroby, bezrobocia) lub

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy miał pierwsze czytanie w Sejmie w grudniu 2014 r. Na wtorkowym posiedzeniu połączone komisje zdecydowały, że projekt trafi do dalszych prac w powołanej podkomisji nadzwyczajnej. Projekt przewiduje m.in. zrównanie w

Wyszedł po udarze ze szpitala. Gmina: - Niech sprzeda działki, będzie miał opiekę

Pan Stanisław dwa tygodnie temu miał udar mózgu, trafił na neurologię Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. - Wiedzieliśmy, że jest samotny, dlatego zanim wypisaliśmy go do domu, nasza pracownica od spraw socjalnych zadzwoniła do gminy, w której mieszka pacjent - opowiada Ewa Kołodziejska

Pomoc w trudnej sytuacji

komunikacji miejskiej na zabiegi rehabilitacyjne lub do lekarza). Taka pomoc może zostać przyznana także w przypadku pożaru lub klęski żywiołowej. Wysokość zasiłku jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych gminy oraz sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. W ośrodku możemy otrzymać także

Przeżyli ogień. Utoną w długach? Pogorzelcy z Kamienia sześć lat po pożarze

mieszkańcami. - Żeby nie przedłużać procesu, napisałem do sądu oświadczenie, że zrzekam się jako gmina roszczeń od oskarżonych - mówi. - Bo to w końcu gmina odpowiada za lokale socjalne, a ZGM był jednostką gminy. Mam świadomość, że wyrok oznacza możliwość wystąpienia o odszkodowania. Liczę się z tym, choć nie

Niemcy.Projekt ustawy przeciwko wyłudzaniu świadczeń przez obywateli UE

urągających ludzkiej godności warunkach. Projekt ustawy przewiduje też pomoc finansową dla gmin, w których napływ cudzoziemców doprowadził do poważnych problemów ekonomicznych i napięć socjalnych. Rząd zapowiedział, że nowe prawo wejdzie w życie do końca tego roku. Pod koniec 2013 roku w Niemczech

Pomoc dla uczniów

pomocy. Zasiłek wypłaca gmina, na terenie której uczeń mieszka. Jeśli np. uczeń jest zameldowany na terenie którejś z gmin aglomeracji śląskiej, a do szkoły w Katowicach tylko dojeżdża, to ewentualny zasiłek ma mu wypłacić gmina, w której mieszka, a nie Katowice. W przypadku zamieszkiwania

Pomoc dla opiekunów

więcej, niż wynosi ustawowe kryterium dochodowe (623 zł na osobę miesięcznie). Urząd gminy odmówił kobiecie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Po drugie, każdy, kto ubiega się o zasiłek opiekuńczy, musi wykazać, że ma obowiązek alimentacyjny wobec podopiecznego. Według przepisów prawa obowiązek

Łódzkie. 100 gospodarstw po nawałnicach nadal bez prądu

). Uszkodzone zostały także dachy trzech szkół oraz 10 samochodów. Gmina Białaczów w sobotę rozpoczęła wypłatę zasiłków socjalnych dla najbardziej poszkodowanych rodzin, które otrzymują kwoty do 6 tys. zł jako rekompensaty za wyrządzone przez nawałnice szkody. Na ten cel wojewoda łódzki przekazała gminie 580

Premier odwiedził tereny poszkodowane przez wichury

, białobrzeskim i radomskim, a także w woj. łódzkim w powiecie opoczyńskim. Poszkodowani otrzymali zasiłki do 6 tys. zł z pomocy socjalnej. Są to środki bezzwrotne, pochodzące z budżetu państwa. W woj. mazowieckim wypłacono już 543,5 tys. zł dla 244 rodzin, a w woj. łódzkim - 618,8 tys. zł dla 236 rodzin

Pieniądze dla dzieci i rodziny

jeszcze należy się: 68 zł, 91 zł i 98 zł (w zależności od wieku dziecka). Od listopada zasiłek rodzinny wyniesie: 77 zł - na dziecko do 5 lat, 106 zł - na dziecko 5-18 lat, 115 zł - na dziecko 18-24 lat. Te zasiłki załatwiamy w instytucji, która wypłaca świadczenia rodzinne. Robią to w różnych gminach

Miłosierdzie gminy - pomoc mini, żądania maksi

rodzina Ewy miała problemy mieszkaniowe i finansowe, pomagała moim zdaniem słabo. Choć sąd przyznał im prawo do mieszkania socjalnego, wójt złożył im ofertę dwóch ruder nienadających się do zamieszkania. A cała pomoc finansowa polegała na kilku małych zasiłkach celowych. To niesprawiedliwe. Kiedy rodzina

Czescy bezrobotni mają pracować społecznie

przepracować 20 godzin prac społecznych tygodniowo. Inaczej straci prawo do zasiłków socjalnych i będzie dostawał jedynie tzw. minimum życiowe, czyli w przeliczeniu ok. 100 euro miesięcznie. Prace miałyby przydzielać gminy i samorządy; być może bezrobotni mogliby też pomagać w szpitalach. Taki system został

Dobra opieka na starość

łóżka babci?SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY O prawdziwym szczęściu mogą mówić ci, którym gminy przyznały nowy specjalny zasiłek opiekuńczy. Nie tylko dostają 520 zł miesięcznie, ale mają opłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Aby znaleźć się w gronie szczęściarzy, osoby te musiały przejść

Blisko 7 mln zł dla Podkarpacia na zasiłki

transzy gminy mogą sfinansować m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób.Łącznie do tej pory szef MSWiA przyznał dziewięciu województwom 231,3 mln zł - 181 mln zł na zasiłki dla powodzian oraz 50,1 mln zł dla samorządów na pokrycie

Pieniądze na dzieci

gminy wypłacają becikowe, a inne nie. Po zmianie przepisów nie powinno już być wątpliwości, że także rodzicom, którzy przysposobili dziecko, dodatek się należy. Zasiłek rodzinny Rodziny niezamożne (ale nie ubogie) mogą szukać pomocy w systemie świadczeń rodzinnych . Warunek: miesięczny dochód na osobę

Łódzkie. Ponad 100 rodzin otrzymało zasiłki socjalne

poszkodowane gminy z powiatu opoczyńskiego: Białaczów i Żarnów otrzymały dotąd w sumie 830 tys. zł z rezerwy celowej MSWiA na wypłatę zasiłków socjalnych (w różnej wysokości - do 6 tys. zł) dla najbardziej poszkodowanych rodzin. Pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej wypłacili dotąd zasiłki dla 55

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

, do której chcemy posłać dziecko. Ich dyrektorzy są zwykle dobrze zorientowani w procedurach obowiązujących na terenie danej gminy. Pomoc finansowa Oprócz stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, o których wspominaliśmy w pierwszej części poradnika, rodzice niepełnosprawnych dzieci mogą starać się

Konferencja: pieniądze na pomoc trzeba zdobywać i nimi zarządzać

pracowników, natomiast pracowników socjalnych jest ok. 2,5 tys. "W każdej gminie jest profesjonalny pracownik socjalny, który ma za zadanie wspieranie, koordynowanie pomocy osobom potrzebującym" - powiedziała. Program "Razem dla Mazowsza - Edukacja w Działaniu" jest współfinansowany przez

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

są wliczane m.in. zasiłek pielęgnacyjny czy z pomocy społecznej ani np. zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Jeśli masz wątpliwości, poproś o pomoc urzędnika w gminie. Ile masz metrów? Przyznanie dodatku zależy nie tylko od dochodów, ale też od powierzchni mieszkania. Nie może być ona większa od

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

zasiłek. Takie są przepisy. Gmina daje dodatek, a pomoc społeczna obcina zasiłki. Kwadratura koła. Tydzień temu odwiedziła ją pracownica ośrodka pomocy społecznej. - Złożyłam wniosek na zasiłek celowy, na żywność. Dobrze, że przyjechała, bo sama musiałabym iść na piechotę. Pracownice MOPS-u nie tak często

Łódzkie. Gmina Żarnów otrzymała 250 tys. zł na wypłatę zasiłków

18.07. Łódź (PAP) - Gmina Żarnów (Łódzkie) otrzymała w poniedziałek 250 tys. zł na wypłatę zasiłków socjalnych (do 6 tys. zł) dla rodzin najbardziej poszkodowanych przez czwartkowe nawałnice - poinformowało PAP biuro prasowe wojewody łódzkiego. W sumie dwie najbardziej poszkodowane gminy z powiatu

Niemcy.Projekt ustawy przeciw wyłudzaniu świadczeń przez obywateli UE

" z tanią siłą roboczą z Europy Wschodniej. Właściciele domów zbijają kokosy wynajmując materace w zbiorowych kwaterach przyjezdnym, koczującym w urągających ludzkiej godności warunkach. Projekt ustawy przewiduje też pomoc finansową dla gmin, w których napływ cudzoziemców doprowadził do poważnych

Bieda nikogo nie porusza

Wydawało mi się, że kiedy opiszę historię niepełnosprawnego 60-letniego pana Władysława, ktoś powie: "To skandal!". Skandal, że komuś, kto żyje z 444 zł zasiłku stałego z pomocy społecznej, odbiera się prawie połowę pieniędzy, które przyznała mu gmina jako dodatek mieszkaniowy. Skandal

Zasiłki z pomocy społecznej

wsparcie można liczyć? Na pomoc pieniężną (zasiłki) i niepieniężną (typu: posiłki i produkty żywnościowe, odzież, opał, usługi opiekuńcze, zapewnienie schronienia, mieszkania chronione, terapia, praca, socjalna czy składki na ubezpieczenie społeczne). Pomoc w pieniądzach Jeśli nasz dochód nie przekracza

Mentalność postkomuny

więcej niż 444 zł. A przecież w tym nie ma żadnych opłat. Może kryterium powinno wynosić 800 zł? Trzeba przy tym zaostrzyć kontrolę, by pieniędzy nie dostawali ci, którym się nie należą. Jest jeszcze inny problem z finansowaniem pomocy społecznej. Globalny. Gminy wydają na to średnio 17 proc. budżetu

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

zł na dziecko do 5 lat; 91 zł na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat; 98 zł na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat. Po te zasiłki zgłaszamy się do instytucji, która w naszej gminie wypłaca świadczenia rodzinne. To albo ośrodek pomocy rodzinie lub pomocy społecznej, albo specjalne centrum świadczeń czy

53 osoby bez dachu nad głową. Będą zasiłki dla poszkodowanych

skład wchodzą m.in. inspektor nadzoru budowlanego, Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce, Starosta Pyrzycki. Ma się on zająć pomocą rodzinom, które straciły mieszkania.- Na razie wszyscy zostali przewiezieni do internatu [technikum Mechanizacji Rolnictwa - red.], ale wiadomo, że nie mogą tam pozostać na

Mazowsze. Pierwsze pieniądze na zasiłki przekazane gminom

18.07. Warszawa (PAP) - Pierwsze pieniądze na zasiłki przeznaczone dla najbardziej poszkodowanych podczas czwartkowych nawałnic zostały przekazane gminom - poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ivetta Biały. Gminom przekazano w sumie 717 tys. zł: 300 tys. zł otrzymała

Sejm wznowił obrady

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poza głosowaniami posłowie mają zająć się rządowym projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Od początku 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych - niezależnie od dochodu, będą mieć zniżki na przejazdy koleją, opłaty paszportowe i wstęp do niektórych

Posłowie będą pracować nad zakazem eksmisji na bruk

, m. in. rodzin żołnierzy lub byłych żołnierzy zawodowych i policjantów. Wprowadzono pojęcie osoby zagrożonej bezdomnością - gmina miałaby m.in. obowiązek zapewnienia jej lokalu socjalnego lub lokalu, do którego miałoby nastąpić przekwaterowanie. Zaproponowano poszerzenie kręgu osób uprawnionych do

Awantura o brytyjski serial. Społeczny dokument czy pornografia biedy?

wyolbrzymionych. "Wszyscy tu jesteśmy złodziejami", mówi jeden z bohaterów. Masz w mieszkaniu od gminy wolny pokój? Na pewno hodujesz marihuanę ("wszyscy to robią", słyszymy). Dostajesz zasiłek? Może oszukałeś jak Mark i Becky (w rzeczywistości oszustwa dotyczą ok. 0,7 proc. zasiłków - sporo

Dla kogo miejsce w domu opieki?

emerytury lub renty oraz ostatni odcinek wypłaconego świadczenia; + jeżeli ktoś pobiera zasiłek stały - decyzję gminy o jego przyznaniu; + pisemną zgodę na potrącanie opłaty za pobyt w DPS. Jeśli świadczenie jest niewielkie i nie wystarcza na pokrycie kosztów pobytu, ośrodek pomocy może zażądać, by

Jak przejść na rentę

gminie.Zasiłku stałego nie wolno pobierać razem np. z rentą socjalną. Jeżeli złoży się wniosek o zasiłek stały, należy spodziewać się wizyty pracownika socjalnego, który sprawdzi warunki życia i wyda opinię, czy osoba kwalifikuje się do pomocy. Są też zasiłki rodzinne. Aby się o nie ubiegać, maksymalny dochód na

Mazowieckie. Premier odwiedził tereny poszkodowane przez wichury

otrzymali zasiłki do 6 tys. zł z pomocy socjalnej. Są to środki bezzwrotne, pochodzące z budżetu państwa. W woj. mazowieckim wypłacono już 543,5 tys. zł dla 244 rodzin, a w woj. łódzkim - 618,8 tys. zł dla 236 rodzin. Rodziny poszkodowane przez nawałnice mogą ponadto liczyć na zasiłki na odbudowę i remont

W Sandomierzu pomoc społeczna wsiadła na łodzie

pracownicy socjalni poradzą sobie fizycznie z wydawaniem tylu decyzji w sprawie zasiłków? - Odkąd zaczęła się powódź pracujemy do godz. 20, dziś pomoc deklarują nam inne ośrodki - Kielce, Ostrowiec, Kunów, którzy chcą przysłać nam swoich pracowników - mówi Komenda. Do wczorajszego popołudnia do urzędu

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

kryterium dochodowego (jego wysokość podaliśmy powyżej przy zasiłku celowym), mają prawo do nieodpłatnej pomocy. Dla pozostałych takie usługi mogą, choć nie muszą, być płatne - zależy to od konkretnej gminy (tak jak i wysokość opłat). Jakie dokumenty trzeba zgromadzić, starając się o wsparcie z opieki

Brytyjczycy boją się zalewu imigrantów z Rumunii i Bułgarii

nie będą mieli praw do zasiłków czy pomocy socjalnej. Nie będą też mogli korzystać bezpłatnie z brytyjskiej służby zdrowia - NHS. Problem w tym, że takie rozwiązanie nie byłoby zgodne z unijną swobodą przemieszczania się i pracy. Gdyby ktokolwiek zaskarżył Londyn do Europejskiego Trybunału

Pomoc dla starszych i chorych

regenerujących się komórek i tkanek albo narządów. Jak szukać wsparcia? Mam prawie 76 lat, zbyt krótko pracowałam, nie mam emerytury ani renty. Czy mogę iść do gminy po jakąś pomoc? - Tak. Osoby, które nie mają emerytury lub renty, mogą wystąpić o comiesięczny zasiłek pielęgnacyjny, który wynosi 153 zł

Pieniądze na dziecko niepełnosprawne

w rodzinie.Jak załatwiać takie świadczenia i zasiłki?Aby ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne, musimy zwrócić się z wnioskiem do instytucji, która w naszej gminie zajmuje się świadczeniami rodzinnymi (urząd gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka - trzeba

Dla opiekunów niepełnosprawnych

wypłacany z urzędu przez organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne - wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Czyli ten, kto wypłaca nam świadczenie (ośrodek pomocy społecznej, centrum świadczeń albo wydział urzędu gminy - różnie to jest w różnych miejscowościach), sam

Wyrzuceni Romowie proszą Adamowicza o pomoc. "Też jesteśmy mieszkańcami Gdańska"

Ośrodka Pomocy Rodzinie grupę Romów oraz wspierających ich społeczników przyjęła Anna Sobota, zastępca dyrektora ds. rodziny i dziecka; w spotkaniu brali udział także pracownicy Centrum Pracy Socjalnej. - Możemy zaproponować państwu tymczasowe schronienie w ośrodku dla osób bezdomnych, osobnym dla

Pomoc dla starszych i chorych

pielęgnacyjne mogą się starać krewni pierwszego stopnia, czyli rodzice, dzieci, rodzeństwo (także przyrodnie), wnuki, dziadkowie osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagającej opieki i pomocy w codziennej egzystencji. A także opiekunowie prawni niepełnosprawnych, ich dalsi krewni, jeżeli

Ministerstwo wydało miliony na portal dla... bezdomnych Emp@tia? Opozycja zawiadamia NIK i prokuraturę

. Ten "nowy kanał komunikacji obywateli z administracją publiczną" ma umożliwić potrzebującym m.in. kontakt z ośrodkami pomocy społecznej. Resort przekonuje, że dzięki Emp@tii osoby ubiegające się o zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne czy z funduszu alimentacyjnego nie będą

W Poznaniu eksmitują dzieci na bruk

socjalnych - punk widzenia gminyW październiku 2012 roku ośrodek poprosił ZKZL o udzielenie rodzinie pomocy mieszkaniowej. Ale bez skutku. Zarząd odbił piłeczkę i zażądał od pomocy społecznej, by zapewniła Jagodzie z dziećmi miejsce w domu samotnej matki. Ani słowa o lokalu tymczasowym. Od eksmisji ZKZL nie

Po szesnastym dziecku powiedziałam "dość"

go kochałam, że nie chciałam go oddać, ale musiałam. W internecie wchodziłam na takie różne strony o adopcji ze wskazaniem. I tak trafiłam na Monikę i Marka. Nauczycielka i urzędnik. Ludzie usytuowani. Napisałam do nich na pocztę. Mieliśmy wtedy laptop Lenovo za stypendium socjalne z gminy, ale

Polskie dzieci na brytyjskim zasiłku

zasiłki i ulgi dla dzieci pracujących na Wyspach Polaków brytyjski budżet wydał w 2008 r. 24 mln funtów. - W porównaniu z miliardami wydawanymi przez rząd na pomoc socjalną owe polskie 24 mln to niewiele, ale w czasach kryzysu trzeba dokładnie oglądać każdego funta - mówi "Gazecie" Daniel

Pieniądze na dzieci

Wsparcia na dzieci szukać trzeba w swojej gminie. To za pośrednictwem gmin (ośrodków pomocy społecznej, centrów świadczeń lub wydziałów w urzędach miast i gmin) budżet państwa przekazuje pomoc w postaci świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentów czy zasiłków z opieki społecznej. Co obecnie

Samotne matki - menedżerki ubóstwa

. Przyszedł do mnie na wywiad pracownik socjalny. Pytał, czy mam w domu jakieś wartościowe rzeczy, i tak się rozglądał po mieszkaniu. Potem podsumował, że opieka może mi pomóc, kiedy wykorzystam wszystkie możliwości pozyskania pieniędzy. Czyli sprzedam, co się da, a później wykorzystam pomoc rodziny

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

przejściowy. Do końca czerwca 2013 r. osoby obecnie otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne zachowałyby je. Od lipca byłoby już po nowemu. Gminy miałyby dwa miesiące na powiadomienie pobierających świadczenia, że przepisy się zmieniają i trzeba wystąpić o nowe świadczenia lub specjalne zasiłki. Zdaniem resortu

Gdyby nie dziennikarze, te dzieci trafiłyby do domu dziecka. "Jedyny straszak na urzędników" [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 3]

wychowywała dzieci. Mąż grabarz czasami popijał. Ciężko mu było wytrwać w abstynencji, bo jak nie kopał grobów, to grał na weselach. Mieszkali w trzech pokojach w bloku dla pracowników PGR. Brali z gminnego ośrodka pomocy społecznej zasiłki, żeby wyżywić wszystkie dzieci. - Ale pani Potrykus, jak do nas

Agata Nosal-Ikonowicz. Socjalistka

podopiecznych ma do rozdysponowania 1,5 tys. zł. No więc ona musi komuś odmówić. Ludziom z jakim dochodem przysługuje pomoc socjalna? Dochód w rodzinie nie możne przekroczyć 542 zł na osobę, a w gospodarstwie wieloosobowym - 456. Wówczas osoba samotna może dostać miesięcznie zasiłek w takiej wysokości, żeby jej

Tej pomocy ciągle jest za mało

socjalnej zawiesza się, jeżeli zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS do celów emerytalnych. - Oprócz renty Karol dostaje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł - mówi pani

Romowie boją się linczu. 60 nacjonalistów uzbrojonych w pałki i łańcuchy już zaatakowało

stronie. "Podstawą powrotu do normalności jest odebranie Cyganom wszelkich zasiłków socjalnych, nakaz posyłania dzieci do szkoły pod karą grzywny i nadanie im obowiązku pracy (chociażby to było czyszczenie chodników w mieście lub segregacja śmieci). Jeżeli władza nie zacznie sobie z nimi radzić, do

Wałbrzych wreszcie znów jest powiatem

generalny SLD, twierdził, że okoliczne gminy będą miały z tego same korzyści: poprawi się zarządzanie drogami i służbą zdrowia. Dyduch do dzisiaj podtrzymuje, że decyzja sprzed lat była słuszna, choć trudno to przyznać, patrząc na dzisiejszy Wałbrzych. Ten najgęściej zurbanizowany obszar na Dolnym Śląsku ma

Za pierwszym razem sznurówka się zerwała

jakiegoś domu opieki społecznej, ale to lata czekania. Syn wymyślił, że przecież gminy mają zrujnowane pomieszczenia do wynajęcia na lokale użytkowe. Za grosze . Grzesiek mógłby tam zamieszkać i np. ogłaszać się z usługami elektryka. Znalazł bardzo atrakcyjne piwnice i sutereny. Ale zabezpieczyli się

Sebastian powiesił się na wieść, że ma iść do domu dziecka. Bo matka nie miała na czynsz [CYKL "WYBORCZEJ"- cz. 2]

w gminie w Ułężu, u nas w Lubelskiem, gdzie była wówczas zameldowana, wnioski o mieszkanie socjalne. Mówili, że nie mają, i zaproponowali jej miejsce w domu samotnej matki. Nie chciała tam mieszkać, bo musiałaby rozstać się z ojcem dziewczynek. Przez pięć lat, gdy mieszkała w Podlodowie, nic nie

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

całodobowe utrzymanie lub dostajemy za granicą świadczenia na pielęgnację tych osób. Gdzie szukać pomocy Świadczenia rodzinne wypłacane są przez gminy (ośrodki pomocy społecznej, centra świadczeń lub wydziały w urzędach miast i gmin). Prócz nich możemy szukać wsparcia w postaci zasiłków z pomocy społecznej

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

: ośrodek pomocy społecznej, centrum świadczeń lub wydział w urzędzie miasta czy gminy). Zwykle na świadczenia rodzinne obowiązują specjalne określone przepisami wzory wniosków. Na ten dodatek nie ma takiego wzoru. "Nie został określony wzór takiego wniosku, co oznacza, że jego forma jest dowolna"

Co się należy chorym na Parkinsona

względu na konieczność opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny musi zrezygnować z pracy. Ale uwaga, jest tu wiele obostrzeń. Osoba pobierająca świadczenie nie może np. mieć ustalonego prawa do renty czy emerytury, pobierać stałego zasiłku, renty socjalnej czy przebywać na urlopie wychowawczym

Ty zawsze przy mnie stój

się godzi. Magdzie - tej lekko opóźnionej - pomoc asystenta proponuje pracownik socjalny. Zgadza się na próbę. Sytuacja Małgosi też jest znana w MOPS. Kobieta cierpi na depresję. Nie dba o swojego nastoletniego syna. Przeraźliwie boi się męża, który od lat znęca się nad rodziną. Boi się też przyjąć

Życie po udarze

czynnościach. Gdzie powinna się zwrócić? Do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie tzw. usług opiekuńczych. To pomoc w codziennych czynnościach - od umycia się i ubrania, po zażycie leków. Zasady odpłatności są różne w danych gminach. Często osoby, które nie przekraczają tzw. kryteriów dochodowych lub

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

wniosek trzeba złożyć do 31 października. Jeśli zrobimy to później, gminy (ośrodki pomocy społecznej, wydziały w urzędach czy centra wypłacające świadczenia) nie będą go rozpatrywać. Będą tylko wyjątkowe sytuacje, w których także po 31 października te pieniądze mogą być przyznane (ale o tym niżej). Jaki

Pomoc dla starszych i chorych

mieszkania z wydrukiem czynszowym za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku); 2. deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. Wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej bądź urzędzie gminy. Musisz do niego dołączyć informację o

Eksport biedy z Warszawy. Czy chcesz mieszkać obok bezdomnych?

tylko na trzy. Mieszkańcy boją się, co będzie potem? Strach ma wielkie oczy. A czego boi się burmistrz? - Załóżmy: Monar melduje bezdomnych w ośrodku, urząd nie może im tego odmówić. Za kilka miesięcy zgłaszają się do gminy po zasiłek. Nie podołamy finansowo. Wygląda na to, że bogata Warszawa swój

Bił mnie, gwałcił, szykanował, z domu wyganiał. Nie mogłam tego dłużej znieść

złożyła do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie wniosek o lokal zastępczy dla siebie i Patrycji. - Poinformowałam panią Krystynę, że nasza gmina nie dysponuje takimi lokalami, w sytuacjach krytycznych korzystamy z Centrum Interwencji Kryzysowej w Kartuzach, gdzie jest hostel dla kobiet - ofiar

Z tego się nie spowiadałam [CYKL ''DZIECIOBÓJCZYNIE'']

uwierzę. Zeznań nie składałam. Nie chciałam tego przeżywać znowu. Odmówiliśmy wszyscy. Ona morduje, on pokój maluje Opieka i kuratorzy: Starała się Rodziną Beaty Z. od 2004 do 2012 roku zajmowało się kilkanaście osób: pracownicy opieki społecznej z gminy Stawiski, kuratorzy zawodowi z Sądu Rejonowego w

Niepełnosprawny ma prawo do perfum (Dzieci gorszego Boga, cz. 3)

. U nas - jak w szkole - nieważne, w czym jesteś dobry, musisz uczyć się wszystkiego. Niemieckie świadczenie wynoszą od 200 do 800 euro miesięcznie. Rodzina dostaje duże ulgi podatkowe, gmina pomaga zmienić mieszkanie na bardziej funkcjonalne. Są tzw. dzienne matki, czyli opiekunki, które zajmują się

Piotr Ikonowicz: Muszę się trochę kurczyć

przemówienia sejmowe z 2000 roku: "W gminie Dębe Wielkie cztery rodziny mieszkające w podupadłym dworku zostały sprzedane wraz z dworkiem". Albo: "Pan B. kradł samochody i za to kupił osiedle zakładowe". W kółko mówiłeś o eksmisjach.- Pamiętam pana B., on miał cały gang i był ścigany listem

Interwencje. Rachunek za ojca

, zarabiałam 360 zł. Nie miałam oszczędności. Żyliśmy z tej mojej maleńkiej pensji, alimentów i zasiłku na niepełnosprawnego syna. Za jakiś 1000 zł. We czwórkę.Ewa: - Nigdy nie mogliśmy liczyć na wsparcie czy pomoc finansową ze strony babki lub rodzeństwa ojca. Ciotka Renata, siostra ojca, jest sędzią Sądu

Matka z PiS-u, a syn od Korwina

trochę problemów w gminie i zapewniam cię, że gdyby nie instytucja pomocy społecznej, wiele rodzin nie miałoby środków do życia. Na naszych oczach zmienia się oblicze skrajnej prawicy - dziś radykalna prawica to skrajny liberalizm i brutalna, niczym nieskrępowana mowa nienawiści. Na naszych oczach

Cd. historii niepełnosprawnej doktorantki sypiającej na dworcach i przystankach. Dziesiątki deklaracji pomocy

domu, tak jak stały. Wzięły tylko Anki wózek inwalidzki. Przez cały ten czas radziły sobie jak mogły. Nie korzystały z pomocy państwa ani opieki społecznej. Za grosze wynajmowały pokoje. Żyły z Anki renty socjalnej, i z zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego jej matce

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

dofinansowanie NFZ nie przysługuje? O dofinansowanie na zakup np. łóżka rehabilitacyjnego można się starać w ośrodku pomocy społecznej.Do czego uprawnia karta parkingowa?Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania specjalnie wyznaczonych dla nich miejscach, czyli na tzw

Potrzeba czterech tysięcy nowych rodzin

będą chciały zatrudniać asystentów? Mogą powiedzieć: przecież mamy pracowników socjalnych.- Asystent się gminie opłaci. Dotychczas sytuacja wyglądała tak: rodzina zagrożona dostawała wsparcie - najczęściej finansowe - od gminy. Gdy jednak dziecko odbierano, dostawało się ono pod opiekę powiatu i tym

Cameron: Europa tak, ale zreformowana

Czas i miejsce wywiadu: ostatni piątek, miasteczko Witney w hrabstwie Oxfordshire. To okręg wyborczy, który od 2001 r. Cameron reprezentuje w Izbie Gmin. W Witney premier pełni regularne dyżury, podczas których przyjmuje mieszkańców w lokalnym biurze torysów. Trudno je nawet zauważyć, bo wciśnięte

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych ustalają władze konkretnej gminy. Opiekę choremu w pierwszej kolejności powinna zapewnić jego własna rodzina, więc takie usługi przyznawane są głównie osobom samotnym. Jeszcze inną formą pomocy dla chorych niewymagających całodobowej opieki jest dom dziennego

Mamuty się boją

się pomoc, wypróbowywał już poprzedni rząd, ale ostatecznie wdrożył go gabinet Camerona. Jego krytycy uważają, że jedynym celem reformy jest zmniejszenie wydatków na pomoc socjalną. - Dostałem 6 punktów, a do zasiłku potrzebuję 15. Przecież nie mogę pracować, ciągle wracam do szpitala - Noden odwołał