zasiłek powyżej 80 roku życia

EWA FURTAK

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ulgi - sprawdź, na jakie wsparcie mogą liczyć niepełnosprawne dzieci i ich opiekunowie.

Pomoc w trudnej sytuacji

Tracisz pracę i nie masz na czynsz albo na rachunek za prąd? Jesteś rodzicem, którego dopada bieda? Zobacz, na jaką pomoc możesz liczyć w nagłych wypadkach.

Pieniądze na dzieci

Komu należy się zasiłek rodzinny? Kto może liczyć na dodatki? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać becikowe?

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

proc. - należy się nam, gdy zapadliśmy na chorobę zawodową, mieliśmy wypadek przy pracy albo chorujemy w czasie ciąży. Przez pierwsze 33 dni choroby wynagrodzenie płaci nam pracodawca, gdy chorujemy dłużej, dostajemy już zasiłek chorobowy z ZUS. Wyjątek to osoby po 50. roku życia. Im ZUS wypłaca

Wziął L4, chciał jechać za granicę. Jego i ponad 1000 innych osób nakryli inspektorzy ZUS

Wziął L4, chciał jechać za granicę. Jego i ponad 1000 innych osób nakryli inspektorzy ZUS

. roku życia przez pierwsze 33 dni zwolnienia zasiłek wypłaca pracodawca, a u osób starszych do 14 dni, potem zobowiązanie przejmuje ZUS. ZUS może jednak skontrolować, co robi pracownik podczas choroby i czy jego zwolnienie jest zasadne. - Robimy to zarówno z własnej inicjatywy, jak i po sygnałach od

MPiPS: liczba ojców korzystających z urlopów dla rodziców wzrasta

życia. Jedynie w przypadku niemowląt, jedna trzecia (34 proc.) ojców uważa, że wychowaniem dziecka powinna zajmować się głównie matka. W przypadku starszych dzieci - powyżej pierwszego roku życia - ponad 90 proc. ojców uważa, że opieka i wychowanie powinny być dzielone pomiędzy mamę i tatę. Z badań

Pomoc dla osób starszych i chorych

Pomoc dla osób starszych i chorych

działaniach poza granicami państwa, byli żołnierze przymusowo zatrudniani, osoby przymusowo deportowane, niewidome osoby cywilne będące ofiarami działań wojennych. O CO STARAĆ SIĘ W GMINIE * Zasiłek pielęgnacyjny. To świadczenie przysługujące osobom powyżej 75. roku życia, seniorom, którzy mają orzeczony

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

ta niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. Nie przyznają go nam, jeśli umieściliśmy dziecko w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Nie otrzymamy go też wtedy, gdy już dostajemy takie zasiłki na pielęgnację tych osób za granicą. Świadczenie pielęgnacyjne (520 zł miesięcznie

Nie tylko becikowe

Nie tylko becikowe

rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; - 60 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5. roku życia oraz 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 lat; - 90 zł, jeżeli dziecko uczy się

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

jest nieznany lub drugi z rodziców nie żyje, albo powództwo o alimenty zostało oddalone.Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - to specjalny dodatek dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wysokość zależy od wieku dziecka: 60 zł na dziecko do 5 lat, a 80 zł - od 5 do 24 lat

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

Dla kogo zasiłki i pomoc społeczna

zasiłek rodzinny. Ale po kolei. Maksymalny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 539 zł (w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem próg dochodowy wynosi 623 zł) miesięcznie. Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka. I tak:- na dziecko do piątego roku życia - 77 zł;- na dziecko powyżej

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

listopad mogą czekać nawet do końca grudnia. Kryterium dochodowe Zmienia się właśnie wysokość dochodu uprawniająca do takich zasiłków. Od 1 listopada 2012 r. wchodzi w życie pierwszy etap zaplanowanych przez rząd podwyżek i od tego dnia do zasiłku rodzinnego uprawnione będą rodziny, których dochód nie

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki zasiłek (153 zł miesięcznie) należy się: niepełnosprawnemu dziecku; osobie powyżej 16 lat

Wyprawki, zasiłki, pieniądze na dzieci

Wyprawki, zasiłki, pieniądze na dzieci

września.Uwaga! W swoim urzędzie gminy warto też dowiadywać się, czy nie oferują dodatkowej pomocy z własnego budżetu.ŚWIADCZENIA RODZINNE Rodzina, której brakuje na życie, może skorzystać ze wsparcia na codziennie funkcjonowanie. To w ramach tzw. świadczeń rodzinnych:Zasiłek rodzinny. To podstawowe świadczenie

Za co starsi płacą mniej

Za co starsi płacą mniej

. ZNIŻKI NA REKREACJĘ I KULTURĘ Seniorzy, którzy chcą aktywnie spędzać czas, w niektórych przypadkach mogą zaoszczędzić. Ulgi otrzymają np. w kolejkach liniowych - trzeba o to pytać w kasie! Np. popularna kolej linowa na Szyndzielnię w Beskidach oferuje tańsze bilety osobom powyżej 70. roku życia. Kosztują

Cudowny lek na demografię - polityka rodzinna? [list]

MPiPS:Zasiłek rodzinny. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dokładne zasady

Pieniądze dla dzieci i rodziny

Pieniądze dla dzieci i rodziny

wniosków o takie zasiłki. Do nich musimy dołączyć rozmaite dokumenty. Jakie? To zależy, czy i o jakie jeszcze dodatki do zasiłku będziemy się ubiegać. Możemy dostać m.in. dodatek: dla rodzin wielodzietnych (80 zł miesięcznie - na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie); dla samotnych rodziców (170 zł

Przywileje dla seniorów i kombatantów

oferowane również w wielu innych miejscach. Niektóre miasta, np. Łódź, proponują karty rabatowe dla starszych osób, dzięki którym mogą one taniej wejść do teatrów, kin czy restauracji. W państwowych muzeach i galeriach osobom powyżej 65. roku życia, a także emerytom i rencistom przysługuje prawo do zakupu

Uciekamy przed bezrobociem. Jak przeżyć, 60-latku?

Uciekamy przed bezrobociem. Jak przeżyć, 60-latku?

Hania przekonuje męża, że nie jest źle: Nie umierasz. Po co umierać? [FILM] »> - Wszyscy chcą dostać takie świadczenie - słyszymy w oddziałach ZUS. - Występują o nie osoby starsze, których nikt nie chce zatrudnić. Bo z czego ma żyć 60-latek bez pracy? W styczniu 2012 r. takie świadczenia

Zniżki dla seniorów

ukończyły 70. rok życia w ogóle są zwolnione z opłat. TAŃSZA KULTURA I KAWA W państwowych muzeach i galeriach osobom powyżej 65. roku życia, a także emerytom i rencistom przysługuje prawo do zakupu ulgowych biletów. Niektóre muzea i galerie poszły jeszcze dalej i nie pobierają od seniorów opłat za wstęp

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

nie zgadza się z decyzją ośrodka, w ciągu 14 dni może się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Zasiłek pielęgnacyjny Osoby starsze lub niepełnosprawne, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy, mogą się także postarać o zasiłek pielęgnacyjny

Polacy uciekają do emerytury. ZUS płaci miliony na wcześniejsze świadczenia

50 proc.). Według Eurostatu, który zlicza wyłącznie osoby rzeczywiście szukające pracy, w latach 2008-12 liczba bezrobotnych w tej grupie wiekowej podwoiła się w naszym kraju - z 80 do 165 tys. Z kolei w polskich urzędach pracy zarejestrowanych jest aż 280 tys. osób powyżej 55. roku życia.

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

powstała przed 21. rokiem życia. I właśnie w tym jest problem, bo powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie zawsze są w stanie ustalić datę powstania uszczerbku na zdrowiu. Niektóre ośrodki pomocy społecznej mimo to wypłacały w takich sytuacjach zasiłki, chcąc pójść niepełnosprawnym na rękę

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

niepełnosprawni: dziecko; osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli powstała ona do ukończenia 21 lat). Zasiłki rodzinne Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym dostaje zasiłek rodzinny przy nieco

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

świadczenie pielęgnacyjne (opiekują się np. rodzicem, babcią albo dalszym krewnym)? Im przysługiwałaby nowość - specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł). Ale uzależniony jak inne świadczenia rodzinne od dochodów. Projekt skierowano do uzgodnień. Resort chce wprowadzić go w życie od 1 kwietnia 2012 r. To plany. A

W NRD więźniowie głodowali za polską "Solidarność" - nowe odkrycie w archiwach Stasi

więzienia. Ale o strajku w Cottbus nie miał pojęcia. Uczestnicy strajku, do których dotarłem, to dziś ludzie powyżej pięćdziesiątki. Żyją rozsiani po całych Niemczech. Jedni pracują, inni są na bezrobociu i żyją z zasiłków. - Uhonorujemy uczestników strajku - zapowiada Basil Kerski, szef Europejskiego

Pieniądze na dziecko niepełnosprawne

, najczęściej matka, musi wyłączyć się z życia zawodowego. A koszty pieluch, leków, rehabilitacji wpędzają rodzinę w tragiczną sytuację. Na co mogą liczyć rodzice dzieci niepełnosprawnych niezależnie od tego, jaki dochód ma rodzina?Zasiłek pielęgnacyjnyTo 153 zł miesięcznie. Ma częściowo pokryć wydatki na

Pieniądze na dzieci

. roku życia; Dostają go też seniorzy po 75. roku życia. Nie przyznają nam go, jeśli umieściliśmy dziecko w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub dostajemy go już za granicą. Aby uzyskać świadczenia opiekuńcze, musimy złożyć dokumenty podobne jak ubiegając się o zasiłki rodzinne. Wniosek o

Mija 25 lat od "planu Balcerowicza"

zaprezentowane posłom, po dwóch tygodniach, 1 stycznia 1990 roku, weszły w życie. Sejm i Senat pobiły wtedy wszelkie rekordy przy ich uchwalaniu, rekordy możliwe tylko w kraju ogarniętym polityczną rewolucją. Dziś, uchwalenie tylu tak fundamentalnych ustaw w tak krótkim czasie, byłoby praktycznie niemożliwe

Pomoc dla starszych i chorych

życia), oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Przysługuje także niepełnosprawnym dzieciom. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Siostra jest osobą niepełnosprawną, mieszka w domu pomocy społecznej. Nie otrzymuje takiego zasiłku. Dlaczego? Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

emeryturze zależy od ostatniej pensji. Stąd częste awanse w wojsku i policji tuż przed odejściem na emeryturę. Cywil dostanie emeryturę z tego, co sobie uzbiera. - No i wreszcie wiek emerytalny . Mundurowy, aby odejść na emeryturę, musi służyć co najmniej 25 lat i ukończyć 55. rok życia . Ale dotyczy to

Pieniądze dla rodziny - nie przegap!

pełnoletnie dziecko, które ma prawo do zasiłku rodzinnego, kiedy oboje jego rodzice nie żyją.* Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł miesięcznie należy się na trzecie i każde następne dziecko.* Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł - raz na rok szkolny.To

Praca dla młodych - z urzędu

wspomniane staże, szkolenia czy roboty interwencyjne, sporo dodatkowych opcji dała nam ustawa o promocji zatrudnienia. Osoby do 30. roku życia mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie. Chodzi o wsparcie dla osób, które zdecydują się szukać pracy co najmniej 80 km od Nysy. Takie osoby otrzymają 7 tys. zł

Łódzki bezrobotny. "Nic nie umiem. Dajcie pracę"

wyższe wykształcenie. Czyli absolwenci jakoś sobie radzą. A co z osobami, które nie studiowały? Tu jest dużo gorzej. W kategorii do 25. roku życia bezrobotnych jest 4,5 tys., a więc ponad 10 proc. Praca dla wykwalifikowanych Do PUP zgłaszają się pracodawcy szukający rąk do pracy. Baza danych

Dłuuugie urlopy dla rodziców

, że zasiłek nie będzie już potrącany. Matki I kwartału Urlop rodzicielski będzie też można łączyć z zatrudnieniem na część etatu. Czyli pobierać część zasiłku macierzyńskiego i odpowiednią część pensji. Premier zapowiedział też, że chce, aby po wejściu w życie ustawy o rocznym urlopie macierzyńskim

MPiPS: do urzędów pracy skierowano 350 mln zł na walkę z bezrobociem

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego - powiedział Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, część z tych pieniędzy jest skierowana dla osób powyżej 50. roku życia, jak również do będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli długotrwale bezrobotnych. Część z dodatkowych 500 mln zł uruchomionych z

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

niezależnie od wysokości dochodu. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 153 zł miesięcznie. Decyzja o ewentualnej podwyżce tego świadczenia zapadnie w listopadzie 2012 roku. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym

Pieniądze dla rodziny - zasiłki i dodatki na dzieci

. Rada Ministrów powinna przedstawić propozycje Komisji Trójstronnej. Od września wciąż obowiązywać będą dotychczasowe kwoty. Jakie? Zasiłek rodzinny to: 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko

Kosiniak-Kamysz: w 2014 r. zaproponujemy pakt dla pracy

miasta. Pieniądze te mają umożliwić wynajęcie mieszkania w nowym miejscu pracy, jeśli jest oddalone od stałego miejsca zamieszkania o ponad 80 km, lub dojazd w obie strony zajmuje powyżej trzech godzin. Jak wyjaśnił minister, to środki na ułożenie sobie życia w pierwszym okresie po znalezieniu nowej

Życie po udarze

. Przysługuje m.in. osobom powyżej 16. roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat). Uwaga! Świadczeń tych nie wolno łączyć. Formalności załatwia się w gminie.W przypadku osób po udarze niezwykle ważna jest

Renty zwykłe i mundurowe

w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Dwa lata temu wszedł w życie przepis, zgodnie z którym warunku tego nie wymaga się od osób całkowicie niezdolnych do pracy, które udokumentowały okres składkowy - w przypadku kobiety co

Co się należy na dziecko w 2008 roku

niepełnosprawnego kontynuującego naukę - do 24. roku życia. Ile? 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek nie przysługuje, gdy dziecko ożeni się lub wyjdzie za

Szumilas i Kosiniak-Kamysz - niezły tandem na rzecz rodzin. Co im się udało? [ANALIZA]

zatrudnieni na etacie. Z dłuższego płatnego urlopu mogą korzystać wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Roczne urlopy były chwalone, ale krytykowano to, że rodzice nie mają możliwości elastycznego korzystania z nich, np. do piątego roku życia dziecka. Dane ZUS pokazują, że skokowo rośnie

Będziesz pracować dłużej - pomyśl o szkoleniach

bezrobotnych, są m.in. osoby poszukujące pracy lub osoby prowadzące działalności gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy. Preferowani są jednak długotrwale bezrobotni, powyżej 50. roku życia oraz osoby niepełnosprawne. Szkolenia, generalnie rzecz biorąc, robione są w

Orbán pyta lud o zdanie

system edukacyjny. Ponieważ zakres reform jest ogromny, Fidesz postanowił spytać obywateli o zdanie. Za kilka dni 8 mln Węgrów powyżej 16. roku życia otrzyma pocztą ankietę z dziesięcioma pytaniami, którą powinni odesłać do połowy czerwca.Rząd Orbána zapyta obywateli o: ochronę pracowników powyżej

Czas się ubiegać o pieniądze na dzieci

także samo dziecko (a raczej osoba ucząca się maks. do 24. roku życia) może o niego wystąpić i ma do niego prawo. Kiedy? Gdy oboje jego rodzice nie żyją; * dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - po 80 zł na trzecie i następne dzieci (tylko te uprawnione do zasiłku rodzinnego

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

- na dziecko do pięciu lat, ** 64 zł - na dziecko powyżej pięciu lat, ale do ukończenia przez nie 18. roku życia, ** 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Zasiłek należy się na dziecko do 18 lat. Gdy kontynuuje ono naukę w szkole - pieniądze dostaje do 21. urodzin, a

Sprawdź, kto ma najwyższe pensje w polskiej polityce [LISTA 100]

elektroniczną dokumentację medyczną mieszkańców stanu, skasował odprawę w wysokości 406 tys. dol. Prace nad nowym prawem, które wykluczy takie przypadki, właśnie się kończą. Na Wyspach o takich pomysłach nie słychać. Tamtejsi oficjele bronią się, że życie w Londynie jest koszmarnie drogie. Grupa ekonomistów z

Becikowe bez lekarza? Nie da rady!

zasiłku rodzinnego co miesiąc 68 zł (obecna stawka to 48 zł);** na dziecko powyżej piątego roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia - 91 zł (teraz 64 zł);** na dziecko w wieku 18-24 lata - 98 zł (jest 68 zł).Niestety, nie zmienia się kryterium dochodowe. Wciąż pozostaje 504 zł na osobę i 583 zł na

Jaka pomoc dla chorych na SM

komisją (dostaniemy pisemną informację). Podczas spotkania z komisją należy się spodziewać badania lekarskiego i pytań od członków komisji. Nie tylko typowo medycznych, bo w przypadku osób powyżej 16. roku życia prócz aktualnego stanu zdrowia specjaliści wezmą pod uwagę także m.in. wiek, wykształcenie

Jedna czwarta Portugalczyków zagrożona nędzą

, zwolnienia grupowe w sektorze publicznym, zniesienie świadczeń socjalnych - narzucony w zamian za 80 mld euro pomocy sprawił, że bezrobocie wynosi dziś 17 proc. (według związków zawodowych 24 proc.), a jedna piąta z 10,6 mln Portugalczyków żyje za 400 euro miesięcznie. Zdaniem socjologów rzeczywiste

Starość na eksport

Deborah Moggach, brytyjska autorka książki, na której oparto scenariusz "Hotelu Marigold". Pomysł, by starość spędzać z rówieśnikami, nie jest nowy. W latach 60. Amerykanin Del Webb stworzył Sun City, słoneczną wspólnotę dla ludzi powyżej 55. roku życia niedaleko Salt Lake City. Emeryci mieli

Janusz Filipiak: Milioner ma wyglądać na milionera

wprost do socjalizmu. Zasiłki socjalne, które niby są obcinane w kryzysie, wciąż wystarczają na niezłe życie. Oczywiście nie kupi pan zegarka za 25 tysięcy, ale nie jest to nędza i ubóstwo. Niemcy i Francuzi z powodu zasiłków tracą motywację do pracy. Żeby uprzedzić kolejną serię pańskich podchwytliwych

Pomoc dla starszych i chorych

przebywającej w zakładzie karnym. Formalności załatwisz w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku musisz dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub dowód osobisty (w przypadku osób, które ukończyły 75. rok życia).Warto pamiętać, że w przypadku osób niepełnoletnich zasiłek przysługuje formalnie ich rodzicom. Po

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

lata - 68 zł UWAGA! Na dziecko powyżej 18. roku życia dostaniesz zasiłek tylko wtedy, gdy wciąż się uczy (do 21. roku życia) albo ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej (do 24. roku życia). Natomiast żadne pieniądze nie

Demografia - po pierwsze, nie zaszkodzić!

dzieci do 18. roku życia - będzie niezwykle kosztowny. Według danych GUS w 2011 roku zarejestrowano w Polsce 391 tys. żywych urodzeń. Tendencja jest spadająca, ale stypendium demograficzne może ją zmienić. Podczas ostatniego wyżu demograficznego, na początku lat 80. rodziło się rocznie ponad 700 tys

Pieniądze dla rodziny

powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Aby mieć prawo do dodatków, trzeba najpierw być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Dla kogo zasiłki O zasiłek może ubiegać się rodzina z dochodem 504 zł netto na osobę (przy dziecku

Pieniądze dla rodziców

dziecko ani dziecka, które ożeniło się/wyszło za mąż. Stawki zasiłków rodzinnych Zostają po staremu: 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek

Rok 2011 na rynku pracy

-Kamysza, szefa PSL w Małopolsce, który był ministrem zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Listopadowe exposé premiera Donalda Tuska to zapowiedź rewolucji na rynku pracy. Jeżeli wszystkie zmiany wejdą w życie, w ciągu najbliższych czterech lat możemy się spodziewać m.in.: ¨ zniesienia

Ambasador Szwecji: Przepis na równość to ojcowie, opieka, elastyczność

Polska i Szwecja to dwa różne kraje. Stawiamy czoło różnym wyzwaniom, mamy inne gospodarki, inne społeczeństwa. Mimo to wiele nas łączy. Szwecja boryka się z bardzo podobnymi problemami jak Polska. Np. z tym, jak kobiety i mężczyźni mają pogodzić życie rodzinne z pracą. Niewielu rodziców uzna, że

Jak najbogatsi ukradli nam świat

metrów - wyrastaliby arcybiskupi i książęta z zarobkami powyżej 6000 funtów. W dzisiejszej Wielkiej Brytanii najpierw ruszyliby w paradzie ludzie na zasiłkach - mieliby ok. 30 centymetrów wzrostu. Kasjerki z hipermarketów i sprzedawcy z fast foodów przebiliby barierę metra, ale dopiero pod koniec robi

Dla starszych i chorych

publicznej i wiele innych przywilejów.Moja babcia skończyła 75 lat. O jakie dodatki może się starać?To na przykład zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł netto miesięcznie - przyznawany po ukończeniu 75. roku życia. Zasiłek ten przysługuje także osobie niepełnosprawnej: w wieku powyżej 16 lat, jeżeli ma orzeczenie o

Pieniądze dla rodziców

ani dziecka, które ożeniło się/wyszło za mąż.Stawki zasiłków rodzinnychZostają po staremu:48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia;64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia;68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia.Zasiłek należy się na

Co wolno na zwolnieniu

, prowadzącym działalność i ich współpracownikom, duchownym). Pracodawca płaci ze swoich pieniędzy do 33. dnia zwolnienia (to wynagrodzenie chorobowe), a od 34. przejmuje tę wypłatę ZUS (to zasiłek chorobowy). Uwaga pracownicy powyżej 50. roku życia! U was ZUS przejmuje wypłatę już od 15. dnia zwolnienia.Ważne

Zniżki dla emerytów

wyroku Trybunału Konstytucyjnego nowe przepisy jeszcze nie weszły w życie. Dlatego trzeba płacić po staremu. Już teraz zwolnione z tego obowiązku są osoby powyżej 75 lat oraz inwalidzi I grupy zwadami wzroku lub słuchu. Gdy nowe przepisy wejdą w życie, do uprzywilejowanych dołączą emeryci, którzy

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki) nie są wliczane do dochodu i opodatkowane (dlatego wszędzie podajemy kwoty netto). Zasiłek należy się na dziecko do 18. roku

Świat w pułapce starości

65. roku życia. Tymczasem do 2050 r. liczba osób powyżej 65. roku życia wzrośnie trzykrotnie, do 300 mln. Dyrektor Global Aging Initiative w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych Richard Jackson zwraca uwagę, że w następnej generacji Chiny będą starsze od Stanów Zjednoczonych - jako

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

niezdolnym do pracy z powodu niesprawności, która powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub na studiach. Jej wysokość jest stała, to 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 marca 2011 roku to 611,67 zł brutto. Kwota ta będzie obowiązywała do

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

niepełnosprawne dziecko - 583 zł. Możesz też się starać o dodatki (jakie - czytaj niżej). Ile wynosi taki zasiłek? ** Na dziecko do pięciu lat - 48 zł (miesięcznie, netto), ** w wieku 5-18 lat - 64 zł, ** w wieku 18-24 lata - 68 zł. ** Na dziecko powyżej 18. roku życia dostaniesz zasiłek tylko wtedy, gdy: wciąż

Jak odwrócić załamanie demograficzne w Polsce [list]

samodzielności to 20-25 lat. Czy na taki okres można zawierzyć państwu? Z dotychczasowego doświadczenia widać, że nie. Sejm, rząd są w stanie nawet dwa razy do roku zmieniać reguły normalizujące daną dziedzinę życia;- pazerność, roszczeniowa działalność wszystkich struktur państwa; drenaż portfeli obywateli

Europejska młodzież - przegrani na starcie

latach 80. czy 1997-98, to ten kryzys pokazał, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. - Młodzi ludzie nie mogą być przegrani na starcie w dorosłe życie - ostrzegają eksperci OECD. - Już od lat 30. i pierwszego światowego kryzysu wiemy, że wzrost bezrobocia o jeden procent prowadzi do wzrostu, różnego w

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

Choroba Alzheimera to najczęstsza przyczyna występowania otępienia u osób powyżej 65. roku życia. Na całym świecie cierpi na nią aż 30 milionów osób, w Polsce chorych jest około 250 tysięcy. Społeczeństwo się starzeje, więc chorych przybywa. Część specjalistów szacuje nawet, że do 2050 roku liczba

Nie płacę po hiszpańsku

najszczęśliwszym w jego życiu. Choć niedługo kończy mu się zasiłek, nie rozgląda się za "zatrudnieniem". Na życie i rachunki wystarczy mu 300--400 euro, które ma nadzieję zarobić na projektach w ekologicznej spółdzielni. Resztę planuje zdobyć bez euro. - Wielu z nas, bez pracy i pieniędzy, myśli: do

Każdy woli swój dom

Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Propozycja adresowana była do osób powyżej 55. roku życia. Każdy chętny musiał zapłacić 25-30 proc. wartości mieszkania i wnieść kaucję w wysokości dziesięciokrotności miesięcznego czynszu. Można też było zamienić swoje duże mieszkanie komunalne lub spółdzielcze na mniejsze

Nie płacę! Wymieniam!

młodych (poniżej 25. roku życia) wynosi 510 euro.W styczniu bezrobocie osiągnęło rekordowe 21,8 proc., wśród młodych (15-24 lata) wyniosło 50,8 proc. Zasiłek dla bezrobotnych ścięto z 460 euro do 360 euro. Przysługuje maksymalnie przez rok, więc dostaje go mniej niż połowa bezrobotnych (41 proc.).Od 2009

Bez urlopu tylko dla ojców nie będzie równouprawnienia

Wszyscy, którzy wezmą cały roczny urlop, dostaną 80 proc. wynagrodzenia. Można też na początek wziąć tylko sześć miesięcy - wtedy rodzic będzie otrzymywał 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli przedłuży o kolejne sześć miesięcy - dostanie 60 proc. Taki zasiłek dostaną nie tylko osoby na etacie, ale też

Apetyt na Norwegię

Rys. Hanna PyrzyńskaBo w Polsce prawo nie chroni ofiarAnna: - Niedawno skończyłam 45 lat. Nic chcę już być bita przez męża i poniżana przez policjantów, prokuratorów i sądy. Mam syna studenta, a za sobą kilkanaście lat koszmarnego życia. Były mąż, alkoholik, bił, znęcał się psychicznie, okradał dom

Kiedy zabójca nalewa ci piwo

dziesięć lat - 55 308. Co się z nimi dzieje?Dora, brunetka o łagodnym uśmiechu i włosach zaplecionych w gruby warkocz, zaprasza do małego pokoju na tyłach budynku. Jest psycholożką, chociaż woli mówić o sobie "reintegratorka". Ma 80 podopiecznych, których uczy nowego życia. Dwoje znamy - to

Zniżki i ulgi na wakacje

powrotem w firmie Polonia Transport na pierwszą połowę sierpnia, otrzymamy 29 zł rabatu na bilet. Wyjazd do Rzymu w drugiej połowie sierpnia dla osoby powyżej 60. roku życia w firmie Almabus kosztuje 572 zł (w dwie strony). Dla porównania za normalny bilet trzeba zapłacić 635 zł. Szczegółowe informacje

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

zastanawiać się nad wyliczaniem kapitału początkowego, czy od razu mam założyć, że wynosi on zero?Kapitał początkowy ustala się dla pracowników, którzy przed wejściem w życie ustawy (tj. 1 stycznia 1999 r.) opłacali składki na ubezpieczenie społeczne lub za których składki opłacali płatnicy składek. W pana

Zdrowa dieta będzie tańsza. Wywiad z Ludwikiem Koteckim

podnieść swoje dochody. Z psem bym się nie rozstał. A państwo może tylko podnieść podatki. Może jednolity VAT, upraszczający życie przedsiębiorców? Żywność opodatkowana byłaby na 15-18 proc., a nie na 5 proc.? Albo przestać budować drogi, odwołać Euro2012 i nie kończyć budowy stadionów itd. Albo zmienić

Jak żyć i przetrwać w...

wróciłam do rodziców. Dostaję 204,95 euro miesięcznie zasiłku dla osób o niskich dochodach i szukających pracy. Rodzice dokładają mi 180 euro.W przyszłym miesiącu mam nadzieję popracować jako ankieterka przy spisie powszechnym. Obawiam się, że wpadnę w ciąg drobnych fuch. Miałabym pewnie wygodniejsze życie

573 gadziów w Święto Czereśni

wszędzie kolorowe ściany, jakby jaskrawa farba miała sprawić, że życie też będzie bardziej kolorowe. Na samym końcu jamy obite podgniłymi deskami.Karol Riedel z Angyn Mlyna: - Kanalizacja nie działa od ośmiu lat, sami musimy gówno wybierać. A czynsz za wszystkie nory tutaj płacimy 11 euro i jeszcze po 7

Czy Chile jest szczęśliwe i czemu nie całkiem

z trzech powodów. Po pierwsze, dał ją jeden z krajów Ameryki Południowej, których większość należy do tzw. Trzeciego Świata. Jego cechą jest nie tylko rozziew między bogactwem wąskiej elity i ubóstwem większości obywateli, ale i poczucie wykluczenia tej większości z życia publicznego. Równość

Statystyczny Brytyjczyk ma 23 tys. funtów długu

zrobieniu wszystkich opłat: za mieszkanie, ogrzewanie, prąd, na życie zostawało jej 30 funtów tygodniowo na trzy osoby.- Nie da się z tego żyć. Trzeba było pożyczyć. Albo nie płacić.Mary już grubo ponad półtora roku temu nie miała od kogo pożyczać - w Brixton wszyscy jej sąsiedzi żyją z zasiłku. Dziś grozi

Myślisz, że sam sobie poradzisz?

: albo wygrajcie na loterii, albo sobie weźcie kredyt. No to brali.Dziennik ''Libération'' opublikował list otwarty maklera giełdowego do biednych: ''Toksyczne kredyty? Nieźle się na nich obłowiliście, hołoto. Maklerów powinno się kanonizować. To my pozwoliliśmy wam żyć powyżej średniej. Subprime

Nadchodzi socjalizm?

spadek poziomu życia i PKB - ale stała za nią wiara, że na dłuższą metę będzie skuteczna. Do dziś MFW jest w wielu krajach Trzeciego Świata jedną z dwóch - obok Banku Światowego - najbardziej znienawidzonych instytucji międzynarodowych.Dziś z ust głównego ekonomisty Funduszu dowiadujemy się, że są

Zrobieni na szaro - czyli pracujący na czarno

takiej pracy wiąże koniec z końcem, a dla kolejnych 14 proc. nawet podjęcie takiej pracy nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich bieżących potrzeb gospodarstwa domowego.Niecałe 30 proc. pracujących na czarno to ci, którym otrzymywane zasiłki nie wystarczają na życie. Nie mogą zatrudnić się legalnie, bo

Kasa Staropolskich. Komu i jakie przywileje emerytalne przysługują?

CZEKAMY NA LISTYJak długi Polacy powinni pracować? Co zrobić aby system emerytalny nie zbankrutował? Jak wysoką emerytura wystarczyłaby Ci na godne życie?Czekamy na Państwa listy pod adresem: wyborcza.biz(małpa)agora.plPrzekonał się o tym pan Andrzej, hutnik z Katowic. Na emeryturze planował, że

Za-trzy-mamy tę eks-misję!

podpisywali kredyt: 240 tys. euro za 55-metrowe mieszkanie, w kolejce było jeszcze pięć innych par. Kupował, kto mógł.Dziś rozmawiamy wśród kartonów, które zawierają dorobek ich hiszpańskiego życia. Odarte z dekoracji ściany straszą zaciekami, na balkonie, niczym pamiątka z innej epoki, stoi różowy dziecięcy

Na ratunek bezrobotnym kredytobiorcom

ubiegać nie tylko ci, którzy stracą pracę po wejściu w życie ustawy. Pomoc obejmie też tych, którzy zostali bezrobotnymi wcześniej - po 1 lipca 2008 r. Kredytobiorca, który zostanie zwolniony z pracy, będzie musiał zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy - uzyskać status bezrobotnego i prawo do

KRUS, czyli tania pomoc społeczna

kraju było to 59 proc.). W latach 2006, 2007 i 2008 GUS oceniał warunki życia ludności w Polsce według unijnej metodyki EU-SILC. Okazało się, że w 2006 r. 36,3 proc. ludności wiejskiej przyznało się, że nie stać ich na jedzenie mięsa co drugi dzień, a w tym samym okresie przyznawało się do tego 25,8

Szwedzki dom ludu w renowacji

Szwecji ostrożność jest częścią tradycji. Jak mawiają Szwedzi, ich stosunek do rzeczywistości oddaje słowo lagom. Znaczy ono tyle co "akurat", "w sam raz". Taki w sam raz jest też stosunek Szwedów do życia. Wszystko musi być umiarkowane - nie za bardzo ekstrawaganckie, ale odpowiednio

Jak żyć i przetrwać w...

, że wpadnę w ciąg drobnych fuch. Miałabym pewnie wygodniejsze życie, stać byłoby mnie na oddzielne mieszkanie, ale to sytuacja, z której trudno się wyrwać. Nie byłabym wtedy w stanie szukać poważnej pracy.Trochę angażuję się w pracę fundacji pomagających imigrantom. To pozwala mi zachować kontakt z

Jak dostać rentę inwalidzką?

koncie prowadzonym przez FUS) podzielonych przez przewidywane dalsze trwanie życia. Na wysokość renty wyliczonej według nowych zasad wpływ będzie miało także to, czy jesteśmy członkiem OFE (wtedy nasze składki zostaną podwyższone tzw. współczynnikiem korygującym, czyli różnicą między pełną wysokością

Szwedzka sałatka polityczna - związki kontra biznes

wynosi 5,6 proc. Spór o bar sałatkowy obserwowany jest bacznie przez szwedzkie media. Poruszył ważny nerw szwedzkiego życia. Poseł Fredrick Federley ze wschodzącej w skład rządzącej koalicji Partii Centrum powiedział w ub. tygodniu, że związkowcy uciekają się do mafijnych metod, by zachować swe wpływy

Wojna postu z karnawałem. Protesty związkowców groźne?

życie, będzie potrzebna zgoda wszystkich 27 państw Unii. I wcale nie jest wykluczony taki scenariusz, w którym Polska uzależni swoje poparcie od bardziej konkretnych zapisów w sprawie OFE. Inne rządy też mają poważne wątpliwości. Protestuje zwłaszcza Francja, która uważa, że to do demokratycznie

Ucieczka z krainy truskawkowców

każdy żyje z gospodarza". A widziała pani na Jasnej Górze takie pięknie sztandary "żywią i bronią"?Truskawkowcy i emigranciTruskawkowiec może mieć 30, 50, a nawet 70 lat. Na życie wystarczy mu 600 zł krusowskiej emerytury, renty albo zasiłku. Zwykle siedzi pod sklepikiem U Ediego. Wino

Jak przeżyć kryzys w Polsce?

. Lombard to tylko 7 proc. moich dochodów. Nie da się tylko z tego żyć, bo czynsz za lokal w Warszawie jest wysoki. Dlatego jednocześnie jestem rzeczoznawcą i jubilerem, moi pracownicy też - o, cała ściana certyfikatów.8000 zł. Otworzyć nową firmęMagda, 26 lat, dietetyczka i właścicielka salonu masażu

Propozycje cięć wicepremiera Hausnera: Renty do kontroli

- 64,2 proc.). Dlatego resort chce zachęcić do szukania pracy osoby powyżej 45. roku życia oraz zmniejszyć wydatki na zasiłki i świadczenia z Funduszu Pracy. Chce podnosić wiek emerytalny kobiet - co roku o pół roku przez dziesięć lat, co zwiększy ich przyszłe emerytury. Wiek emerytalny byłby "

Zasiłek

zostanie ustalone, że niezdolność ta została spowodowana nadużyciem alkoholu. Wysokość zasiłku chorobowego wynosi: 80% podstawy wymiaru (zasiłek chorobowy), 70% podstawy wymiaru (zasiłek za okres pobytu w szpitalu), 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy: przypada w okresie ciąży, powstała

Zasiłek pielęgnacyjny

są : niepełnosprawne dzieci do 16. roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności osoby w wieku powyżej 16 lat legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub odpowiednie orzeczenie: ZUS zaliczające do I grupy inwalidzkiej lub całkowitej niezdolność do pracy i samodzielnej

Zasiłek rodzinny

się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18. roku życia, nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej

Marsz Życia

Marsz Życia (March of Life) – marsze pamięci odbywające się w historycznych miejscach Holokaustu na całym świeciePotomkowie nazistów pójdą w Marszu Życia z potomkami ofiar Holokaustu.Organizowany jest w ponad 80 miastach w 12 krajach w Europie, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej

Przedłużanie życia

się jeszcze przywrócić do życia, chociaż prowadzone doświadczenia ochładzania do temperatur kilku stopni powyżej zera i wypompowywania krwi, po czym wpompowania z powrotem i ogrzania (prowadzone przez Jerry'ego Leafa), zakończyły się sukcesem. Witryfikacja nerki królika, ochłodzenie do temperatury krionicznej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.