zasiłek powyżej 80 roku życia

MARTA PIĄTKOWSKA

PIENIĄDZE NA DZIECI

PIENIĄDZE NA DZIECI

Becikowe, kosiniakowe, zasiłek rodzinny oraz świadczenie 500+. Sprawdź, które z nich przysługują twojej rodzinie po zmianie progów dochodowych i sposobu kwalifikacji do wybranych świadczeń.

KONTROLE ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

W ubiegłym roku ZUS przeprowadził kontrolę u 584 tys. osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Wstrzymano wypłatę 25 tys. zasiłków chorobowych.

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

Pacjenci chorzy na raka mogą się ubiegać o zasiłki, rentę i odszkodowanie, jeśli wcześniej się ubezpieczyli. Mogą też już w trakcie leczenia nowotworu wykupić polisę na życie.

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

niepełnosprawnej powyżej 16 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale

Pomoc dla samotnych rodziców

Pomoc dla samotnych rodziców

na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest do momentu ukończenia przez dziecko 18. roku życia, chyba że się uczy, wtedy do 21. roku życia. Najdłużej, bo do ukończenia 24 lat, pieniądze wypłacane są rodzicom dzieci kontynuujących naukę

Dla kogo pieniądze na dzieci

Dla kogo pieniądze na dzieci

674 zł na osobę i do 764 zł na osobę dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Podniesiona została również wysokość świadczenia, które wynosi: + 89 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia, + 118 zł na dziecko powyżej piątego roku życia do ukończenia 18. roku życia, + 129 zł na dziecko powyżej 18

Nowe świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia dla rodziców

wynosi: + 89 zł na dziecko do ukończenia piątego roku życia; + 118 zł na dziecko w wieku powyżej piątego roku życia do ukończenia 18. roku życia; + 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek rodzinny przysługuje do 18. roku życia. Jeżeli dziecko się uczy, to do

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

Świadczenia opiekuńcze do poprawki

(wzrost o 5 zł). PODWYŻKA DODATKÓW DO ZASIŁKU Resort pracy proponuje też trzyetapową podwyżkę dodatków do zasiłku rodzinnego. I tak od 1 listopada 2015 r.: + dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do piątego roku życia wzrósłby z obecnych 60 zł do 80 zł, a dla dziecka

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

Pomoc dla dzieci niepełnosprawnych

urzędu miasta czy gminy. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Zasiłek pielęgnacyjny w postaci 153 zł miesięcznie może dostać dziecko: + do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, + powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, + powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o

Komu się należą pieniądze na dzieci

Komu się należą pieniądze na dzieci

spodziewać dopiero w listopadzie 2015 roku. Do tego czasu zasiłek wynosi: * 77 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, * 106 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, * 115 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

dochodowe. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi 764 zł. Wysokość świadczenia to kolejno: + 89 zł na dziecko do ukończenia 5 lat, + 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 lat, + 129 zł na dziecko w wieku

Pomoc w trudnej sytuacji

Pomoc w trudnej sytuacji

miesięcznie; + na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia - 106 zł miesięcznie; + na dziecko powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - 115 zł miesięcznie. Trzeba też wiedzieć, że zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: + 18. roku życia; + nauki w szkole, jednak

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

Zmiany w zwolnieniach lekarskich

zawodową, mieliśmy wypadek przy pracy albo chorujemy w czasie ciąży. Przez pierwsze 33 dni choroby wynagrodzenie płaci pracodawca, a gdy chorujemy dłużej - dostajemy zasiłek chorobowy z ZUS. Wyjątek to osoby po 50. roku życia. Im ZUS wypłaca zasiłek już po 14 dniach zwolnienia. To ukłon państwa w stronę

EMERYT W DŁUGACH

EMERYT W DŁUGACH

882,56 zł brutto. Przykład. Pani Anna z Krakowa pobiera od dwóch lat 1 tys. zł brutto emerytury. Ma jednak 15 tys. długu do spłacenia. Od roku komornik zabiera jej część emerytury. Po potrąceniach zostaje jej ok. 600 zł brutto. Jeśli ustawa wejdzie w życie, komornik będzie musiał zostawić pani Annie

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77 zł na dziecko w wieku do 5 lat, 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Żeby móc pobierać zasiłek na dziecko w wieku do 24 lat, musi ono

Jest lepsza polityka rodzinna niż 500 zł na dziecko. Jak mądrzej ugryźć 20 mld

Jest lepsza polityka rodzinna niż 500 zł na dziecko. Jak mądrzej ugryźć 20 mld

starcza, na dwoje - niekoniecznie. Ale to jedna strona medalu. Druga - to zmiana modelu życia. Nie wszystkie Polki chcą być matkami, bo zmieniła się paleta możliwości od lat 70. i 80. ubiegłego wieku, kiedy to notowano rekordy urodzeń. Zaganianie kobiet do pieluch - co czynią niektórzy politycy prawicy

PODWYŻKI DLA MUNDUROWYCH

PODWYŻKI DLA MUNDUROWYCH

już dalej procedowany jako projekt rządowy. Jest szansa, że nowe prawo wejdzie w życie od 2017 r. - mówi Tomasz Krzemieński, wiceprzewodniczący zarządu głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Wziął L4, chciał jechać za granicę. Jego i ponad 1000 innych osób nakryli inspektorzy ZUS

Wziął L4, chciał jechać za granicę. Jego i ponad 1000 innych osób nakryli inspektorzy ZUS

. roku życia przez pierwsze 33 dni zwolnienia zasiłek wypłaca pracodawca, a u osób starszych do 14 dni, potem zobowiązanie przejmuje ZUS. ZUS może jednak skontrolować, co robi pracownik podczas choroby i czy jego zwolnienie jest zasadne. - Robimy to zarówno z własnej inicjatywy, jak i po sygnałach od

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

Pracownik na zwolnieniu lekarskim

proc. - należy się nam, gdy zapadliśmy na chorobę zawodową, mieliśmy wypadek przy pracy albo chorujemy w czasie ciąży. Przez pierwsze 33 dni choroby wynagrodzenie płaci nam pracodawca, gdy chorujemy dłużej, dostajemy już zasiłek chorobowy z ZUS. Wyjątek to osoby po 50. roku życia. Im ZUS wypłaca

DARMOWE LEKI DLA SENIORÓW

DARMOWE LEKI DLA SENIORÓW

, która przewiduje, że budżet państwa co roku będzie przeznaczał środki na pełną refundację części leków stosowanych przez osoby powyżej 75. roku życia. SENIOR CHORUJE I PŁACI Według GUS w Polsce żyje obecnie blisko 2,7 mln osób 75+. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się wesprzeć akurat tę grupę, ponieważ

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

ta niepełnosprawność powstała do ukończenia 21. roku życia. Nie przyznają go nam, jeśli umieściliśmy dziecko w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Nie otrzymamy go też wtedy, gdy już dostajemy takie zasiłki na pielęgnację tych osób za granicą. Świadczenie pielęgnacyjne (520 zł miesięcznie

Pomoc dla osób starszych i chorych

Pomoc dla osób starszych i chorych

działaniach poza granicami państwa, byli żołnierze przymusowo zatrudniani, osoby przymusowo deportowane, niewidome osoby cywilne będące ofiarami działań wojennych. O CO STARAĆ SIĘ W GMINIE * Zasiłek pielęgnacyjny. To świadczenie przysługujące osobom powyżej 75. roku życia, seniorom, którzy mają orzeczony

Cudowny lek na demografię - polityka rodzinna? [list]

nam programy MPiPS: Zasiłek rodzinny. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

życia, które ma orzeczenie o niepełnosprawności; od 16 lat do ukończenia 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy na dziecko należy się zasiłek pielęgnacyjny? - Taki zasiłek (153 zł miesięcznie) należy się: niepełnosprawnemu dziecku; osobie powyżej 16 lat

MPiPS: liczba ojców korzystających z urlopów dla rodziców wzrasta

życia. Jedynie w przypadku niemowląt, jedna trzecia (34 proc.) ojców uważa, że wychowaniem dziecka powinna zajmować się głównie matka. W przypadku starszych dzieci - powyżej pierwszego roku życia - ponad 90 proc. ojców uważa, że opieka i wychowanie powinny być dzielone pomiędzy mamę i tatę. Z badań

Pieniądze na dzieci niepełnosprawne

dochodowe - 623 zł na osobę (liczy się dochód łączny rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny podopiecznego). ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY To 153 zł miesięcznie. Dla kogo? Dla: niepełnosprawnego dziecka; niepełnosprawnej osoby powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoby powyżej 16

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

listopad mogą czekać nawet do końca grudnia. Kryterium dochodowe Zmienia się właśnie wysokość dochodu uprawniająca do takich zasiłków. Od 1 listopada 2012 r. wchodzi w życie pierwszy etap zaplanowanych przez rząd podwyżek i od tego dnia do zasiłku rodzinnego uprawnione będą rodziny, których dochód nie

WZROŚNIE EMERYTURA MINIMALNA

. Za bezrobotnych pobierających zasiłek składkę na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe odprowadza urząd pracy. Niestety, płacone w ten sposób składki są bardzo niewielkie. Gdy jesteśmy bez pracy przez całe życie, na nasze kontro emerytalne nie trafia ani złotówka. A to oznacza, że nie

Pieniądze dla dzieci i rodziny

wniosków o takie zasiłki. Do nich musimy dołączyć rozmaite dokumenty. Jakie? To zależy, czy i o jakie jeszcze dodatki do zasiłku będziemy się ubiegać. Możemy dostać m.in. dodatek: dla rodzin wielodzietnych (80 zł miesięcznie - na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie); dla samotnych rodziców (170 zł

Nie tylko becikowe

rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; - 60 zł z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5. roku życia oraz 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24 lat; - 90 zł, jeżeli dziecko uczy się

Brexit. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Commonwealthu powyżej 18. roku życia mieszkający w Zjednoczonym Królestwie oraz Brytyjczycy żyjący za granicą krócej niż 15 lat. Polacy mieszkający na Wyspach nie mają prawa głosu, chyba że dostali brytyjskie obywatelstwo. 3. Ile potrwa głosowanie i kiedy poznamy wyniki? Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 22

Brakuje Ci na czynsz? Sprawdź, o jakie dodatki możesz się starać

nie zgadza się z decyzją ośrodka, w ciągu 14 dni może się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Zasiłek pielęgnacyjny Osoby starsze lub niepełnosprawne, które same nie mogą sobie poradzić w codziennym życiu lub mają z tym bardzo duże problemy, mogą się także postarać o zasiłek pielęgnacyjny

Arkadiusz Jakubik: Nie byłeś takim debilem

urodzeni na dawnych ziemiach Trzeciej Rzeszy po przyjeździe automatycznie dostaną niemieckie obywatelstwo, zasiłek dla bezrobotnych, a po dwóch miesiącach w obozie - mieszkanie, kurs języka itd. Za sam zasiłek można było mieć używany samochód i żyć dostatnio. I co się dzieje? Nagle z mojej 32-osobowej

Wyprawki, zasiłki, pieniądze na dzieci

. A Wrocław tylko do 4 września. Uwaga! W swoim urzędzie gminy warto też dowiadywać się, czy nie oferują dodatkowej pomocy z własnego budżetu. ŚWIADCZENIA RODZINNE Rodzina, której brakuje na życie, może skorzystać ze wsparcia na codziennie funkcjonowanie. To w ramach tzw. świadczeń rodzinnych

Pieniądze na dziecko niepełnosprawne

, najczęściej matka, musi wyłączyć się z życia zawodowego. A koszty pieluch, leków, rehabilitacji wpędzają rodzinę w tragiczną sytuację. Na co mogą liczyć rodzice dzieci niepełnosprawnych niezależnie od tego, jaki dochód ma rodzina?Zasiłek pielęgnacyjnyTo 153 zł miesięcznie. Ma częściowo pokryć wydatki na

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

powstała przed 21. rokiem życia. I właśnie w tym jest problem, bo powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności nie zawsze są w stanie ustalić datę powstania uszczerbku na zdrowiu. Niektóre ośrodki pomocy społecznej mimo to wypłacały w takich sytuacjach zasiłki, chcąc pójść niepełnosprawnym na rękę

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

świadczenie pielęgnacyjne (opiekują się np. rodzicem, babcią albo dalszym krewnym)? Im przysługiwałaby nowość - specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł). Ale uzależniony jak inne świadczenia rodzinne od dochodów. Projekt skierowano do uzgodnień. Resort chce wprowadzić go w życie od 1 kwietnia 2012 r. To plany. A

Uciekamy przed bezrobociem. Jak przeżyć, 60-latku?

Hania przekonuje męża, że nie jest źle: Nie umierasz. Po co umierać? [FILM] »> - Wszyscy chcą dostać takie świadczenie - słyszymy w oddziałach ZUS. - Występują o nie osoby starsze, których nikt nie chce zatrudnić. Bo z czego ma żyć 60-latek bez pracy? W styczniu 2012 r. takie świadczenia

Pieniądze na dzieci

. roku życia; Dostają go też seniorzy po 75. roku życia. Nie przyznają nam go, jeśli umieściliśmy dziecko w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub dostajemy go już za granicą. Aby uzyskać świadczenia opiekuńcze, musimy złożyć dokumenty podobne jak ubiegając się o zasiłki rodzinne. Wniosek o

Za co starsi płacą mniej

. ZNIŻKI NA REKREACJĘ I KULTURĘ Seniorzy, którzy chcą aktywnie spędzać czas, w niektórych przypadkach mogą zaoszczędzić. Ulgi otrzymają np. w kolejkach liniowych - trzeba o to pytać w kasie! Np. popularna kolej linowa na Szyndzielnię w Beskidach oferuje tańsze bilety osobom powyżej 70. roku życia. Kosztują

Do przyjaciół dziennikarzy [Sroczyński]

Głuchowskiego Partia Razem. Co zrobią z 14-milionową dotacją?Wszyscy sobie z nas teraz żartują, czy oddamy te 75 procent z 14 mln dotacji. To głupi żart, ale właściwie tak oddamy Kto ma lepsze życie: rodzice czy dzieci?Zapytałem rodziców, kto ma lepiej: oni czy ich dzieci Roman Bugaj. Mistrz nokautuGdy wraca do

Polacy uciekają do emerytury. ZUS płaci miliony na wcześniejsze świadczenia

50 proc.). Według Eurostatu, który zlicza wyłącznie osoby rzeczywiście szukające pracy, w latach 2008-12 liczba bezrobotnych w tej grupie wiekowej podwoiła się w naszym kraju - z 80 do 165 tys. Z kolei w polskich urzędach pracy zarejestrowanych jest aż 280 tys. osób powyżej 55. roku życia.

Tańsze pociągi, zniżki i zwolnienie z abonamentu

abonamentu. Zwolnienie z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego przysługuje m.in. osobom, które skończyły 75 lat, osobom po 60. roku życia mającym prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, i osobom z przyznanym świadczeniem lub zasiłkiem

Zniżki dla seniorów

ukończyły 70. rok życia w ogóle są zwolnione z opłat. TAŃSZA KULTURA I KAWA W państwowych muzeach i galeriach osobom powyżej 65. roku życia, a także emerytom i rencistom przysługuje prawo do zakupu ulgowych biletów. Niektóre muzea i galerie poszły jeszcze dalej i nie pobierają od seniorów opłat za wstęp

Pieniądze dla rodziny - nie przegap!

oddalone. Ważne! Taki dodatek dostanie też uczące się pełnoletnie dziecko, które ma prawo do zasiłku rodzinnego, kiedy oboje jego rodzice nie żyją. * Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80 zł miesięcznie należy się na trzecie i każde następne dziecko. * Dodatek z tytułu

Pytamy zamożnych rodziców czy wezmą 500 zł na dziecko. Wezmą

- 11 miesięcy), dlatego że ją na to stać. - Nie zdecydowałbym się na posiadanie tak licznej rodziny, gdybym zarabiała średnią krajową - mówi Łukomska-Pyżalska. I zaznacza, że jeśli przepisy wejdą w życie, nie odmówi przyjęcia świadczeń od państwa. - Rodziny bardziej zamożne płacą większe podatki i też

Pomoc dla starszych i chorych

życia), oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Przysługuje także niepełnosprawnym dzieciom. Formalności załatwia się w ośrodku pomocy społecznej. Siostra jest osobą niepełnosprawną, mieszka w domu pomocy społecznej. Nie otrzymuje takiego zasiłku. Dlaczego? Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

niepełnosprawni: dziecko; osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osoba powyżej 16 lat z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeśli powstała ona do ukończenia 21 lat). Zasiłki rodzinne Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym dostaje zasiłek rodzinny przy nieco

Przywileje dla seniorów i kombatantów

oferowane również w wielu innych miejscach. Niektóre miasta, np. Łódź, proponują karty rabatowe dla starszych osób, dzięki którym mogą one taniej wejść do teatrów, kin czy restauracji. W państwowych muzeach i galeriach osobom powyżej 65. roku życia, a także emerytom i rencistom przysługuje prawo do zakupu

Pieniądze dla rodziny - zasiłki i dodatki na dzieci

. Rada Ministrów powinna przedstawić propozycje Komisji Trójstronnej. Od września wciąż obowiązywać będą dotychczasowe kwoty. Jakie? Zasiłek rodzinny to: 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko

W NRD więźniowie głodowali za polską "Solidarność" - nowe odkrycie w archiwach Stasi

więzienia. Ale o strajku w Cottbus nie miał pojęcia. Uczestnicy strajku, do których dotarłem, to dziś ludzie powyżej pięćdziesiątki. Żyją rozsiani po całych Niemczech. Jedni pracują, inni są na bezrobociu i żyją z zasiłków. - Uhonorujemy uczestników strajku - zapowiada Basil Kerski, szef Europejskiego

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

niezależnie od wysokości dochodu. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi obecnie 153 zł miesięcznie. Decyzja o ewentualnej podwyżce tego świadczenia zapadnie w listopadzie 2012 roku. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym

Uchodźcy z Syrii. Byliśmy błogosławieni

zamknął granice. A oni wciąż napływają. Zmuszeni wybierać między życiem a śmiercią wybierają życie, nawet jeśli oznacza to mieszkanie całymi latami w domach, które są na poły barakami, na poły namiotami podpartymi przypadkowymi kawałkami drewna, obłożonymi plastikowymi resztkami. Mdłe światło elektryczne

Co się należy na dziecko w 2008 roku

niepełnosprawnego kontynuującego naukę - do 24. roku życia. Ile? 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek nie przysługuje, gdy dziecko ożeni się lub wyjdzie za

Przywileje w budżetówce

firmuje swoim nazwiskiem szefowa służby cywilnej Claudia Torres-Bartyzel. Nowy rząd nie wyklucza, że część ustaleń raportu może wejść w życie. DUŻO DODATKÓW STAŁYCH Urzędnicy w korpusie służby cywilnej to blisko 120 tys. osób zatrudnionych w ministerstwach, urzędach wojewódzkich, izbach skarbowych

Życie po udarze

. Jest też zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Przysługuje m.in. osobom powyżej 16. roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (o ile niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat). Uwaga! Świadczeń tych nie wolno łączyć

Rewolucja w świadczeniach dla mundurowych

żołnierzy. Od 2015 r. rząd przeznacza 39 mln zł na dodatki, które mają premiować dłuższą służbę w wojsku. Rozporządzenie ministra obrony narodowej weszło w życie 4 grudnia 2014 r. Wyższe dodatki przysługują od początku 2015 r. Na zmianach skorzysta ok. 30 tys. oficerów i podoficerów, którzy zdecydują się

Jaka pomoc finansowa przysługuje na dziecko w tym roku

- na dziecko do pięciu lat, ** 64 zł - na dziecko powyżej pięciu lat, ale do ukończenia przez nie 18. roku życia, ** 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Zasiłek należy się na dziecko do 18 lat. Gdy kontynuuje ono naukę w szkole - pieniądze dostaje do 21. urodzin, a

Łódzki bezrobotny. "Nic nie umiem. Dajcie pracę"

wyższe wykształcenie. Czyli absolwenci jakoś sobie radzą. A co z osobami, które nie studiowały? Tu jest dużo gorzej. W kategorii do 25. roku życia bezrobotnych jest 4,5 tys., a więc ponad 10 proc. Praca dla wykwalifikowanych Do PUP zgłaszają się pracodawcy szukający rąk do pracy. Baza danych

Czas się ubiegać o pieniądze na dzieci

także samo dziecko (a raczej osoba ucząca się maks. do 24. roku życia) może o niego wystąpić i ma do niego prawo. Kiedy? Gdy oboje jego rodzice nie żyją; * dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - po 80 zł na trzecie i następne dzieci (tylko te uprawnione do zasiłku rodzinnego

Dłuuugie urlopy dla rodziców

, że zasiłek nie będzie już potrącany. Matki I kwartału Urlop rodzicielski będzie też można łączyć z zatrudnieniem na część etatu. Czyli pobierać część zasiłku macierzyńskiego i odpowiednią część pensji. Premier zapowiedział też, że chce, aby po wejściu w życie ustawy o rocznym urlopie macierzyńskim

Becikowe bez lekarza? Nie da rady!

zasiłku rodzinnego co miesiąc 68 zł (obecna stawka to 48 zł);** na dziecko powyżej piątego roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia - 91 zł (teraz 64 zł);** na dziecko w wieku 18-24 lata - 98 zł (jest 68 zł).Niestety, nie zmienia się kryterium dochodowe. Wciąż pozostaje 504 zł na osobę i 583 zł na

Praca dla młodych - z urzędu

wspomniane staże, szkolenia czy roboty interwencyjne, sporo dodatkowych opcji dała nam ustawa o promocji zatrudnienia. Osoby do 30. roku życia mogą ubiegać się o bon na zasiedlenie. Chodzi o wsparcie dla osób, które zdecydują się szukać pracy co najmniej 80 km od Nysy. Takie osoby otrzymają 7 tys. zł

Mija 25 lat od "planu Balcerowicza"

zaprezentowane posłom, po dwóch tygodniach, 1 stycznia 1990 roku, weszły w życie. Sejm i Senat pobiły wtedy wszelkie rekordy przy ich uchwalaniu, rekordy możliwe tylko w kraju ogarniętym polityczną rewolucją. Dziś, uchwalenie tylu tak fundamentalnych ustaw w tak krótkim czasie, byłoby praktycznie niemożliwe

Gdzie się leczyć prywatnie [SZCZEGÓŁOWY PRZEWODNIK]

najtańszymi ofertami LUX MED-u i Falcka. Dwie kolejne oferty ubezpieczeniowe, tj. Aviva pakiet Bądź Zdrów Podstawowy i Inter Risk pakiet Standard, mają identyczną cenę - 52 zł (624 zł rocznie). Jednak oferta Avivy dotyczy tylko klientów, którzy wykupili w tej firmie ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa

Odbiorą pracę, zgwałcą kobiety, połamią krzyże

grupie, którą rzekomo pani Miriam [Shaded, założyciela fundacji Estera] wyrwała bohatersko spod kul (część tych ludzi już WRÓCIŁA DO SYRII czyli pod te straszne kule) - było 27 procent dzieci (osób poniżej 18 roku życia, małych dzieci było bardzo mało - to są dane oficjalne Straży Granicznej). Dziwna

Walijskie Soplicowo. Osiedle wesołej starości

ma adres w jednym z kilkunastu tysięcy domów spokojnej starości. Mieszka w nich co siódmy Brytyjczyk powyżej 85. roku życia. 78-letni Władysław Solek, który przez całe życie przepracował "u Dunlopa", a w życiu osobistym, jak sam mówi, nie ma nikogo, długo bał się, że kiedyś też tam trafi

Orbán pyta lud o zdanie

pracowników powyżej 55. roku życia (proponuje, aby jedyną możliwością zwolnienia z pracy były powody dyscyplinarne); zasadność wypłacania zasiłków dla bezrobotnych i zasiłków macierzyńskich (warianty odpowiedzi zakładają zwiększenie zasiłków, rezygnację lub uzależnienie ich wysokości od stażu pracy); formy

Domy spokojnej starości. Ceny, oferta, jak wybrać najlepszy

. Tylko na Mazowszu jeszcze siedem lat temu oficjalnie zarejestrowanych w urzędzie wojewódzkim było 18 prywatnych domów opieki, dziś jest ich 88. To odpowiedź na zmiany demograficzne, bo starszych ludzi przybywa: w latach 2007-11 żyło w Polsce ok. 1,5 mln osób powyżej 75. roku życia. Do 2035 r. będzie to

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

lata - 68 zł UWAGA! Na dziecko powyżej 18. roku życia dostaniesz zasiłek tylko wtedy, gdy wciąż się uczy (do 21. roku życia) albo ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej (do 24. roku życia). Natomiast żadne pieniądze nie

Będziesz pracować dłużej - pomyśl o szkoleniach

bezrobotnych, są m.in. osoby poszukujące pracy lub osoby prowadzące działalności gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy. Preferowani są jednak długotrwale bezrobotni, powyżej 50. roku życia oraz osoby niepełnosprawne. Szkolenia, generalnie rzecz biorąc, robione są w

Pieniądze dla rodziców

dziecko ani dziecka, które ożeniło się/wyszło za mąż. Stawki zasiłków rodzinnych Zostają po staremu: 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek

Pieniądze dla rodziców

ani dziecka, które ożeniło się/wyszło za mąż. Stawki zasiłków rodzinnych Zostają po staremu: 48 zł miesięcznie - na dziecko do 5. roku życia; 64 zł - na dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Zasiłek należy się

Jaka pomoc dla chorych na SM

komisją (dostaniemy pisemną informację). Podczas spotkania z komisją należy się spodziewać badania lekarskiego i pytań od członków komisji. Nie tylko typowo medycznych, bo w przypadku osób powyżej 16. roku życia prócz aktualnego stanu zdrowia specjaliści wezmą pod uwagę także m.in. wiek, wykształcenie

Pieniądze dla rodziny

powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Aby mieć prawo do dodatków, trzeba najpierw być uprawnionym do zasiłku rodzinnego. Dla kogo zasiłki O zasiłek może ubiegać się rodzina z dochodem 504 zł netto na osobę (przy dziecku

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

emeryturze zależy od ostatniej pensji. Stąd częste awanse w wojsku i policji tuż przed odejściem na emeryturę. Cywil dostanie emeryturę z tego, co sobie uzbiera. - No i wreszcie wiek emerytalny . Mundurowy, aby odejść na emeryturę, musi służyć co najmniej 25 lat i ukończyć 55. rok życia . Ale dotyczy to

Pomoc dla starszych i chorych

domu opieki społecznej czy przebywającej w zakładzie karnym. Formalności załatwisz w ośrodku pomocy społecznej. Do wniosku musisz dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub dowód osobisty (w przypadku osób, które ukończyły 75. rok życia). Warto pamiętać, że w przypadku osób niepełnoletnich zasiłek

Kosiniak-Kamysz: w 2014 r. zaproponujemy pakt dla pracy

miasta. Pieniądze te mają umożliwić wynajęcie mieszkania w nowym miejscu pracy, jeśli jest oddalone od stałego miejsca zamieszkania o ponad 80 km, lub dojazd w obie strony zajmuje powyżej trzech godzin. Jak wyjaśnił minister, to środki na ułożenie sobie życia w pierwszym okresie po znalezieniu nowej

Renty zwykłe i mundurowe

w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Dwa lata temu wszedł w życie przepis, zgodnie z którym warunku tego nie wymaga się od osób całkowicie niezdolnych do pracy, które udokumentowały okres składkowy - w przypadku kobiety co

Szumilas i Kosiniak-Kamysz - niezły tandem na rzecz rodzin. Co im się udało? [ANALIZA]

zatrudnieni na etacie. Z dłuższego płatnego urlopu mogą korzystać wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Roczne urlopy były chwalone, ale krytykowano to, że rodzice nie mają możliwości elastycznego korzystania z nich, np. do piątego roku życia dziecka. Dane ZUS pokazują, że skokowo rośnie

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia. Minister zdrowia przygotowywałby plan finansowania świadczeń z podziałem na województwa. Partia obiecuje zasiłki 500 zł na dziecko dla każdej rodziny. Tylko przy pierwszym dziecku obowiązywałby próg dochodów 800 zł. Seniorzy po 75. roku życia mieliby darmowe leki

Jedna czwarta Portugalczyków zagrożona nędzą

, zwolnienia grupowe w sektorze publicznym, zniesienie świadczeń socjalnych - narzucony w zamian za 80 mld euro pomocy sprawił, że bezrobocie wynosi dziś 17 proc. (według związków zawodowych 24 proc.), a jedna piąta z 10,6 mln Portugalczyków żyje za 400 euro miesięcznie. Zdaniem socjologów rzeczywiste

Apartheid a la française. Rozmowa z Thomasem Guénolé

. muzułmanów powyżej 50. roku życia i jedynie 20 proc. młodych. * Front Narodowy: Jak uwieść wściekłych Czyli dom mody Chanel nie będzie w nowej kolekcji wiosna-lato lansował burek? - Kolejny stereotyp! 85 proc. kobiet poniżej 35. roku życia uznających się za muzułmanki nigdy w życiu nie nosiło jakiegokolwiek

Dla starszych i chorych

publicznej i wiele innych przywilejów. Moja babcia skończyła 75 lat. O jakie dodatki może się starać? To na przykład zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł netto miesięcznie - przyznawany po ukończeniu 75. roku życia. Zasiłek ten przysługuje także osobie niepełnosprawnej: w wieku powyżej 16 lat, jeżeli ma

Demografia - po pierwsze, nie zaszkodzić!

dzieci do 18. roku życia - będzie niezwykle kosztowny. Według danych GUS w 2011 roku zarejestrowano w Polsce 391 tys. żywych urodzeń. Tendencja jest spadająca, ale stypendium demograficzne może ją zmienić. Podczas ostatniego wyżu demograficznego, na początku lat 80. rodziło się rocznie ponad 700 tys

Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. [INFORMATOR]

ZATRZYMA STRAŻ GRANICZNA? kliknij w grafikę, żeby powiększyć Straż Graniczna daje mu formularz, pomaga go wypełnić. Fotografuje się cudzoziemca, bada go lekarz, a od osób powyżej 14. roku życia pobiera się odciski palców. Sprawdza, czy nie jest już gdzieś zarejestrowany jako uchodźca (dane wprowadza się

Janusz Filipiak: Milioner ma wyglądać na milionera

powiedział? Po II wojnie światowej? Rok temu. - To - nie chcę nikogo urazić - stracił kontakt z rzeczywistością. Społeczeństwa Europy zmierzają wprost do socjalizmu. Zasiłki socjalne, które niby są obcinane w kryzysie, wciąż wystarczają na niezłe życie. Oczywiście nie kupi pan zegarka za 25 tysięcy, ale nie

Bunt McBiedaków

ekonomista Guy Standing zwraca uwagę na jedną z ważniejszych wyróżniających ją cech: "przyzwyczajenie do niepewności". Dla prekariuszy życie pozbawione kotwicy w postaci stałego zatrudnienia i godziwego dochodu jest stanem permanentnym i niezmienialnym. Stojące w miejscu płace są tylko częścią

Co wolno na zwolnieniu

, osobom, których zatrudnienie ustało, prowadzącym działalność i ich współpracownikom, duchownym). Pracodawca płaci ze swoich pieniędzy do 33. dnia zwolnienia (to wynagrodzenie chorobowe), a od 34. przejmuje tę wypłatę ZUS (to zasiłek chorobowy). Uwaga pracownicy powyżej 50. roku życia! U was ZUS

Starość na eksport

Deborah Moggach, brytyjska autorka książki, na której oparto scenariusz "Hotelu Marigold". Pomysł, by starość spędzać z rówieśnikami, nie jest nowy. W latach 60. Amerykanin Del Webb stworzył Sun City, słoneczną wspólnotę dla ludzi powyżej 55. roku życia niedaleko Salt Lake City. Emeryci mieli

Cięcia krzepią. Rozmowa z Janem Winieckim

psychologa Martina Seligmana. Otóż ludzie oczekują, że jeśli prowadzą jakieś działania, to przyniosą one określone skutki - czyli oczekują przewidywalności w życiu gospodarczym i społecznym. Jeśli skutki przestają być skorelowane z działaniami, to ludzie zmieniają swoje zachowanie. Kiedyś związek między

Sprawdź, kto ma najwyższe pensje w polskiej polityce [LISTA 100]

elektroniczną dokumentację medyczną mieszkańców stanu, skasował odprawę w wysokości 406 tys. dol. Prace nad nowym prawem, które wykluczy takie przypadki, właśnie się kończą. Na Wyspach o takich pomysłach nie słychać. Tamtejsi oficjele bronią się, że życie w Londynie jest koszmarnie drogie. Grupa ekonomistów z

Ambasador Szwecji: Przepis na równość to ojcowie, opieka, elastyczność

Polska i Szwecja to dwa różne kraje. Stawiamy czoło różnym wyzwaniom, mamy inne gospodarki, inne społeczeństwa. Mimo to wiele nas łączy. Szwecja boryka się z bardzo podobnymi problemami jak Polska. Np. z tym, jak kobiety i mężczyźni mają pogodzić życie rodzinne z pracą. Niewielu rodziców uzna, że

Najczęstsze pytania

Ratunkowego? Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów: Utrata przytomnościZaburzenia

O jakie świadczenia rodzinne i dodatki można się ubiegać

dziecko powyżej 5. roku życia, ale do ukończenia 18. roku życia; 68 zł - na dziecko powyżej 18 lat, do ukończenia 24. roku życia. Uwaga! Świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki) nie są wliczane do dochodu i opodatkowane (dlatego wszędzie podajemy kwoty netto). Zasiłek należy się na dziecko do 18. roku

Informator o świadczeniach rodzinnych i stypendiach

niepełnosprawne dziecko - 583 zł. Możesz też się starać o dodatki (jakie - czytaj niżej). Ile wynosi taki zasiłek? ** Na dziecko do pięciu lat - 48 zł (miesięcznie, netto), ** w wieku 5-18 lat - 64 zł, ** w wieku 18-24 lata - 68 zł. ** Na dziecko powyżej 18. roku życia dostaniesz zasiłek tylko wtedy, gdy: wciąż

Jak najbogatsi ukradli nam świat

metrów - wyrastaliby arcybiskupi i książęta z zarobkami powyżej 6000 funtów. W dzisiejszej Wielkiej Brytanii najpierw ruszyliby w paradzie ludzie na zasiłkach - mieliby ok. 30 centymetrów wzrostu. Kasjerki z hipermarketów i sprzedawcy z fast foodów przebiliby barierę metra, ale dopiero pod koniec robi

Szwedzka sałatka polityczna - związki kontra biznes

wynosi 5,6 proc. Spór o bar sałatkowy obserwowany jest bacznie przez szwedzkie media. Poruszył ważny nerw szwedzkiego życia. Poseł Fredrick Federley ze wschodzącej w skład rządzącej koalicji Partii Centrum powiedział w ub. tygodniu, że związkowcy uciekają się do mafijnych metod, by zachować swe wpływy

Świat w pułapce starości

65. roku życia. Tymczasem do 2050 r. liczba osób powyżej 65. roku życia wzrośnie trzykrotnie, do 300 mln. Dyrektor Global Aging Initiative w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych Richard Jackson zwraca uwagę, że w następnej generacji Chiny będą starsze od Stanów Zjednoczonych - jako

Europejska młodzież - przegrani na starcie

latach 80. czy 1997-98, to ten kryzys pokazał, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. - Młodzi ludzie nie mogą być przegrani na starcie w dorosłe życie - ostrzegają eksperci OECD. - Już od lat 30. i pierwszego światowego kryzysu wiemy, że wzrost bezrobocia o jeden procent prowadzi do wzrostu, różnego w