zasiłek opiekuńczy na chorego rodzica

KATARZYNA KLUKOWSKA

Pieniądze dla opiekunów

Pieniądze dla opiekunów

Opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych od lat dostają 520 zł zasiłku miesięcznie. Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne, a komu zasiłek opiekuńczy?

Zasiłki dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

Polska starzeje się najszybciej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ludzi niedołężnych przybywa, a opiekunów ubywa.

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Na alzheimera cierpi prawie 400 tys. Polaków. Drugie tyle zmaga się z demencją. Na jaką pomoc mogą liczyć chorzy i ich opiekunowie?

Opiekunowie do poprawki

Opiekunowie do poprawki

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz GUS w Polsce jest ok. 217 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy. To armia ludzi, która od lat walczy z wykluczeniem i dyskryminacją (np. rodzice niepełnosprawnych

Jaka pomoc po udarze

Jaka pomoc po udarze

; - wydatki na opiekę pielęgniarską, o ile chory ma I grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Nie ma obowiązku zatrudnia profesjonalnej pielęgniarki. Trzeba za to gromadzić faktury i rachunki. DODATEK ALBO ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY Oba świadczenia są często mylone. Dodatek

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

. Była zarejestrowana jako bezrobotna w urzędzie pracy i na trzy miesiące (od kwietnia do lipca 2014 r.) została skierowana do prac społecznych. Zrezygnowała z nich, bo nie mogła pogodzić pracy z opieką nad chorym mężem. Wystąpiła o specjalny zasiłek opiekuńczy. Dostała odmowę. Prezydent miasta, a potem

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze

niewidomych, wydatki na leki, jeśli przekroczą kwotę 100 zł miesięcznie). Uwaga! Wszystkie wydatki trzeba udokumentować rachunkami, fakturami, dowodami wpłaty. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Obecnie to 520 zł miesięcznie. Przysługuje opiekunom dorosłych niepełnosprawnych, w tym rodzicom dzieci, których

Zasiłki dla opiekunów

Zasiłki dla opiekunów

zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna będą mogły wybrać, czy chcą otrzymywać wsparcie na nowych zasadach czy pozostać przy starych. BEZROBOTNY MOŻE SIĘ STARAĆ O ZASIŁEK OPIEKUŃCZY O ile opisane wyżej zmiany są dopiero w planach, o tyle od 1 stycznia tego roku obowiązuje przepis, że wystarczy nie

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

zasiłku Pani Małgorzata od lat brała zasiłek opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunów 1 lipca 2013 r. straciła do niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku. Gdy okazało się, że zaległe

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

DOSTANIESZ ZASIŁKU Przykład. Pani Małgorzata od lat brała zasiłek opiekuńczy na chorą matkę. Podobnie jak tysiące innych opiekunów 1 lipca 2013 r. straciła do niego prawo. Nie czekając na wyrok Trybunału i reakcję rządu, wystarała się o rentę inwalidzką dla siebie. Bierze ją od lutego tego roku. Gdy okazało

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

dochód, stosuje się te same przepisy, które służą ustalaniu prawa do zasiłku na dziecko. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na czas trwania okresu zasiłkowego, który rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października następnego roku kalendarzowego. Opiekun, który stara się o to świadczenie

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

składki do ZUS, czyli np. pracujemy na etacie lub prowadzimy własną firmę. Zwolnienie przysługuje osobom, które opiekują się np. małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż

10 złotych nad progiem nędzy. Opiekunowie rodziców bez pomocy

", dlatego nie dostaniemy z mamą 520 zł zasiłku - opowiada. Zgodnie z nowymi przepisami zwiększony do 820 zł zasiłek opiekuńczy przysługuje bez żadnych kryteriów dochodowych tylko rodzicom i najbliższym krewnym dzieci niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy. Dla opiekunów chorych dorosłych

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

Czy wróci jedno świadczenie pielęgnacyjne? Kto je dostanie? Komu należy się zasiłek opiekuńczy? Odpowiadamy na pytania czytelników. Od lat opiekuję się niepełnosprawnym mężem po udarze. Zrezygnowałam z pracy. Od 1 lipca straciłam prawo do świadczenia i nie dostałam nowego zasiłku pielęgnacyjnego. W

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

Dzienne domy opieki i inna pomoc dla starszych

taka osoba nie mieszka sama, pod uwagę bierze się kwotę na członka rodziny - nie może być wyższa niż 456 zł netto. Wysokość zasiłku to różnica między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem - między 30 a 529 zł miesięcznie. + Zasiłek okresowy to wsparcie dla osób przewlekle chorych

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przenoszą protest do Brukseli. Zbierają pieniądze na wyjazd

Rodzice niepełnosprawnych dzieci przenoszą protest do Brukseli. Zbierają pieniądze na wyjazd

nowe, które dołączą po 1 lipca br., to zdaniem protestujących i tak jest to nieuczciwe. - Nie walczymy tylko o siebie, ale także o rodziców, którzy będą w przyszłości zajmować się chorymi dziećmi. Wiemy, ile to kosztuje, ile to bólu, wyrzeczeń. Gdyby rządzący zamienili się z nami chociaż na kilka dni

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

rodzinie - 456 zł (kwoty netto). Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym a dochodem - nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 529 zł miesięcznie. * Zasiłek celowy - na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, jak np. leki, żywność, opał, organizacja pogrzebu lub bilet socjalny (przejazdy na

Mimo wyroku TK opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych nadal są traktowani gorzej

Mimo wyroku TK opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych nadal są traktowani gorzej

niepełnosprawnych dzieci oraz dorosłych, którzy są niepełnosprawni od dziecka. Pozostali opiekunowie mogą starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy - tylko 520 zł. Co więcej, nie mogą przy tym przekroczyć kryterium dochodowego (664 zł na osobę w rodzinie). Przez to mało który opiekun otrzymuje taką pomoc. W

Domowa opieka nad starszymi

Domowa opieka nad starszymi

więc, czy znajdą się pieniądze na jego realizację. ZASIŁKI I DODATKI O ile czeki opiekuńcze to pieśń przyszłości, o tyle zasiłek pielęgnacyjny należy się seniorowi już teraz. Jego wysokość to 153 zł miesięcznie. Aby go otrzymać, trzeba złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. Należy się każdemu, kto

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

jedynie na specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), którego przyznanie zależy jednak od dochodu rodziny: nie może on przekraczać 664 zł na osobę. Nowe propozycje ministerstwa nie podobają się jednak ani opiekunom niepełnosprawnych dzieci, ani dorosłych. Dla tych pierwszych problemem jest zapis dotyczący

Do lekarza za darmo bez ubezpieczenia

Do lekarza za darmo bez ubezpieczenia

, zasiłki przedemerytalne, opiekuńcze, rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne, żołnierze, funkcjonariusze państwowi, studenci i doktoranci, bezrobotni, matki na urlopach wychowawczych. Ci, którzy mają obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego, mogą zgłosić do ubezpieczenia także członków swojej rodziny, jeżeli oni

Przed Sejmem trwa portest opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

pozostaje jednak, że będzie to nie świadczenie, a zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł, czyli tyle samo, ile wynosiło świadczenie pielęgnacyjne przed zakwestionowaną nowelizacją; tymczasem obecnie świadczenie to wynosi 820 zł, i tyle otrzymują rodzice niepełnosprawnych dzieci. Dlatego, według

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

"Jestem mniej niż biedna. Jestem skreślona". Dochody z synem - 226 zł miesięcznie (bez zasiłku)

. Wszystko się odejmuje. Syn uczy się w szkole przy Ochotniczych Hufcach Pracy. Zarabia 120 zł. - To też wpływa na wysokość naszego zasiłku. Chory mąż dostaje rentę - nieco ponad 630 zł. Te pieniądze nie trafiają do domowego budżetu. Od czterech lat jest pensjonariuszem ośrodka leczniczo-opiekuńczego. - 70

Pomoc dla osób starszych i chorych

pielęgnacyjne. Teraz przysługuje ono tylko rodzicom bądź opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Jeśli opiekujemy się innymi członkami rodziny, mamy prawo do zasiłku opiekuńczego. Wynosi on 520 zł, ale żeby się o niego ubiegać, trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze, przysługuje osobom, na których ciąży

Nie przyznali jej pieniędzy na chorego syna, bo sama jest chora. Ministerstwo: Decyzja była bezprawna

udzielić miasto. Pani Beata, jako podopieczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie otrzymuje: ubezpieczenie zdrowotne, zasiłek stały, zasiłek pielęgnacyjny na matkę i syna, dodatek mieszkaniowy, zasiłki celowe na zakup żywności, środków czystości, pościeli, odzieży, obuwia, bezpłatne specjalistyczne usługi

Sąd odebrał dzieci rodzicom. Eksperci: Bieda to nie powód, by rozbijać rodzinę

o umieszczeniu dzieci w placówce była zbyt przedwczesna. Widać, że rodzicom bardzo na dzieciach zależy, bo nagłaśniają problem w mediach - podkreśla Kruk - Ołpińska Psycholog zaznacza, że asystenci już teraz powinni dobrze się rozeznać, czy rodzinie nie potrzeba zasiłku i pomocy w znalezieniu pracy

Pacjenci mają swoje prawa

. To oznacza, że chorzy na cukrzycę nie mają leczenia zgodnego z aktualnym stanem wiedzy. Nie mają jednak co liczyć w tej sprawie na rzecznika praw pacjenta, bo jest on zależny od ministra. Jedyne wyjście to iść ze sprawą do sądu. PRAWO DO OPINII INNEGO LEKARZA Maria z woj. świętokrzyskiego doznała

Podzielmy pieniądze razem

, na które trzeba sobie odpowiedzieć, są następujące: - Czy warto zróżnicować pomoc dla opiekunów w zależności od stopnia niepełnosprawności ich podopiecznych? Moim zdaniem warto. - Czy warto dać możliwość dorabiania tym opiekunom, którzy korzystają ze świadczenia opiekuńczego? Teraz dorobić nie mogą

Pomoc na nagły kryzys

korzysta z półkolonii, może tam mieć wykupione obiady. A jeśli nie korzysta, rodzice mogą dostać zasiłek celowy na zakup produktów, by we własnym zakresie przygotować posiłek. Warto w swoim OPS-ie zapytać też o organizacje pozarządowe, które na naszym terenie zajmują się dożywianiem mieszkańców (np

Protest rodziców niepełnosprawnych przeciw planom zmian świadczeń

wysokości 1200 zł w tym roku i 1300 zł od 2016 r. Opiekunom osób niepełnosprawnych dorosłych będzie przysługiwało świadczenie wynoszące 800 zł netto. Obecnie opiekunowie dorosłych mają 520 zł specjalnego zasiłku opiekuńczego, uzależnionego od kryterium dochodowego (664 zł na osobę w rodzinie). Świadczenie

Czeki dla polskich seniorów

wyrazić wymagający opieki chory. ROCZNY URLOP OPIEKUŃCZY Na tym nie koniec dodatkowych uprawnień dla pracujących krewnych, którzy po pracy opiekują się najbliższymi. Będą też mogli skorzystać z maksymalnie rocznego urlopu opiekuńczego. W tym czasie państwo będzie finansować składki zdrowotne i ZUS

Sejm. Kolejny dzień protestów ws. niepełnosprawnych

końca życia będą nieporadne, jak i tych, którzy np. jako rodzeństwo opiekują się swoim dorosłym bratem czy siostrą albo ojcem chorym na Alzheimera" - powiedział. Rodzice niepełnosprawnych dzieci domagają się podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego do poziomu płacy minimalnej już teraz (w 2014 r

Rozwód i alimenty na dziecko, jak napisać pozew [PORADNIK]

przypadkach sąd na podstawie artykułu 113 (ze znaczkiem 2) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może: - zakazać rodzicowi spotykania się z dzieckiem; - zabierania go poza miejsce jego stałego pobytu; - zezwolić na spotykanie się tylko w obecności drugiego rodzica albo opiekuna, kuratora lub innej osoby wskazanej

Rozwód a alimenty na dzieci

przypadkach sąd na podstawie artykułu 113 (ze znaczkiem 2) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może: *zakazać rodzicowi spotykania się z dzieckiem; *zabierania go poza miejsce jego stałego pobytu; *zezwolić na spotykanie się tylko w obecności drugiego rodzica albo opiekuna, kuratora lub innej osoby wskazanej

Komu się należy miejsce w domu opieki

KRUS o wysokości emerytury lub renty oraz ostatni odcinek wypłaconego świadczenia; jeżeli pobiera się zasiłek stały - decyzję gminy o jego przyznaniu; pisemną zgodę na potrącanie opłaty za pobyt w DPS. OPŁATY Jeśli świadczenie jest niewielkie i nie wystarcza na pokrycie kosztów pobytu, ośrodek pomocy

Pomoc dla starszych i chorych

konieczności opieki lub pomocy innej osoby) będą otrzymywali świadczenie w wysokości 620 zł bez względu na dochody rodziny. Inni opiekunowie będą mogli ubiegać się o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 520 zł miesięcznie. Opiekuję się niepełnosprawną żoną. Czy mam prawo do świadczenia

Matka Polka Niewidzialna

opiekuńczych, publicznej służby zdrowia, a także świadczeń dla rodziców małych dzieci. W Stanach tylko bardzo nielicznym przychodzi do głowy, że nowoczesne państwo powinno zapewniać rodzicom urlopy opiekuńcze, zasiłki czy przedszkola. Do tego dochodzi morderczy etos pracy, który każe Amerykanom pracować

Opiekunowie niepełnosprawnych zapowiadają kontynuację protestu

28.03. Warszawa (PAP) - Opiekunowie osób niesamodzielnych protestujący w Sejmie oraz przed nim zapowiadają, że zostaną na ul. Wiejskiej, dopóki rząd nie zrealizuje ich postulatów. Rodzice chorych dzieci i opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych chcą m.in. podwyższenia świadczeń. Od czwartku przed

Wyszedł po udarze ze szpitala. Gmina: - Niech sprzeda działki, będzie miał opiekę

zrozumieniem. - Powiedzieli, że mam działki po rodzicach i mogę je sprzedać. Wtedy będę miał za co opłacić opiekę - mówi pan Stanisław. Do tej pory utrzymuje się z zasiłku stałego, który wynosi 520 złotych miesięcznie. Pracownica socjalna Małgorzata Dziewięcka zapewnia, że panu Stanisławowi udzielono

Co się należy na dziecko w 2008 roku

. życia dziecka). To bezpłatny urlop na dziecko (ale liczy się do stażu pracy jako tzw. okres nieskładkowy). Zasiłek opiekuńczy. Ważna nowość dotyczy tzw. zasiłku opiekuńczego, czyli zasiłku przysługującego z powodu opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. Do 15 marca 2007 r. o ten zasiłek

Dla kogo miejsce w domu opieki?

. Zamierza napisać skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przykład. Co innego pani Halina. Jak na swoje 75 lat kobieta jest wyjątkowa zdrowa. Ma za to kłopoty z pamięcią. Zapomina, jak się nazywa, ile ma dzieci i że jej rodzice dawno umarli. Gorzej, że nie pamięta, czy zakręciła gaz i zamknęła drzwi na

Rodzinny dom dla Krystiana. Szczęśliwy koniec walki o dziecko

Krystian tuż po narodzinach przez trzy tygodnie mieszkał ze swoją matką u jej rodziców, później kobieta została prawomocnie pozbawiona władzy rodzicielskiej, ojciec Krystiana jest nieznany. Chłopiec trafił do pogotowia opiekuńczego. Gdy miał cztery miesiące, w listopadzie 2013 roku decyzją sądu

Procent na starość

szacuje GUS, opieki wymaga 2,5 mln osób. To starsi (najczęściej po osiemdziesiątce), młodzi po wypadkach, przewlekle chore dzieci. Większością - aż 83 proc. - zajmuje się rodzina. Jaką mają pomoc? Niecałe 200 zł zasiłku pielęgnacyjnego, który dostaje każdy niesamodzielny Polak oraz każdy po 75

Jestem matką mojej matki

zasiłek opiekuńczy (zwiększony do 820 zł) przysługuje bez kryterium dochodowego tylko rodzicom oraz opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Dla innych zajmujących się dorosłymi chorymi wprowadzono nowe świadczenie - specjalny zasiłek opiekuńczy: 520 zł. Mogą starać się o niego ci, na których ciąży obowiązek

Chciałabym żyć normalnie

dziecka niepełnosprawnego w rodzinie. A przecież ja nie wyszłam za mąż z pobudek materialnych (mąż przed ślubem spisał akty darowizn na córki). Na moje pytanie, dlaczego nas tak traktuje, odpowiedziała, że bezinteresownie pomaga tylu chorym dzieciom i ich rodzicom, że ma do tego prawo. Ja chciałabym żyć

Prywatne domy opieki. Co oferują i ile to kosztuje

placówek opieki długoterminowej. Polacy mają coraz mniej oporów wobec oddawania bliskich do takich domów, a pokolenie obecnych 40-, 50-latków często jest lepiej sytuowane finansowo niż ich rodzice. Również osoby przebywające na emigracji za granicą mogą być skłonne do opłacania w Polsce opieki nad swoimi

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

rodzinie (np. na małżonku czy dzieciach). Jeśli też nie są w stanie ponosić tych kosztów, za pobyt pensjonariusza płaci gmina, na której terenie jest zameldowany. Inną formą całodobowej opieki nad chorym są zakłady opiekuńczo-lecznicze. Różnią się od DPS tym, że podlegają nie strukturom pomocy społecznej

Pomoc dla starszych i chorych

może liczyć np. mąż rezygnujący z pracy, by opiekować się ciężko chorą żoną. Nie dostanie tego świadczenia także osoba, która otrzymuje emeryturę, rentę czy zasiłek przedemerytalny lub przebywa na urlopie wychowawczym i pobiera zasiłek rodzinny. Jak załatwić niezbędne formalności? Musimy przygotować

Dla starszych i chorych

, wystarczy opiekować się nią w czasie choroby. Taki zasiłek przysługuje przez 14 dni w roku. Jak załatwić formalności? Zwolnienie na druku ZUS ZLA musi wystawić lekarz prowadzący pacjenta. Ten druk należy dostarczyć do działu kadr w swoim zakładzie pracy. Zasiłek opiekuńczy z ZUS, jaki nam przysługuje w

Pomoc dla starszych i chorych

wszyscy mogą otrzymać świadczenie pielęgnacyjne. Nie przysługuje ono rodzicowi lub opiekunowi, który dostaje własną emeryturę lub rentę, rentę rodzinną, rentę socjalną, emeryturę na dziecko, zasiłek stały albo zasiłek przedemerytalny. Świadczenie nie przysługuje też, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma

Ach, co to był za ślub w związku partnerskim

nawet 20 proc. Przy małżeństwie ten podatek to maksymalnie 7 proc. Mirka Makuchowska, wiceprezeska Kampanii przeciw Homofobii, wylicza, czego jeszcze nie da się załatwić w akcie notarialnym: zasiłku opiekuńczego dla partnera, który opiekuje się chorym, dziedziczenia renty lub emerytury po zmarłym

Rodzice niepełnosprawnych dzieci u premiera

sytuacji jest wielu rodziców niepełnosprawnych dzieci. Z Torunia na pikietę przyjechała Barbara Szymczyk. Nie pracuje od 16 lat. Zajmuje się chorym na dziecięce porażenie mózgowe synem. Nie dostaje żadnego świadczenia. - Minimalnie przekroczyliśmy z mężem próg - tłumaczy. - To poniżające, że muszę teraz

Paul Newbery: Słabi muszą wspierać słabych

. Kryzys widać było wszędzie: ponad 3 mln bezrobotnych, zamykane albo prywatyzowane fabryki i szpitale, cięcia wydatków socjalnych. Czuliśmy, że usuwa nam się grunt spod nóg. Że nie ma w tym kraju przyszłości, a po studiach i tak większość z nas wyląduje na zasiłku. Albo w zakładzie pracy przymusowej

Alzheimer. Ktoś jeszcze uważa, że twardziele to ci, co walczą w Afganistanie? [opinie]

chorych dzieci, później takie chore osoby i ich rodziny spycha na margines społeczeństwa, nie, nie na margines - na śmietnik. Chodzi tu o wszystko - system pomocy, opieki, o zasiłki, dostęp do leków i stopień ich refundacji itd. Przecież dużo łatwiej jest drzeć się z mównicy sejmowej o mordowaniu dzieci

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

., gdy darmowe podręczniki będą dostępne we wszystkich klasach szkoły podstawowej i gimnazjum, rodzice zaoszczędzą co najmniej 300 zł. Dofinansowane ma być także utrzymanie dzieci w żłobkach, na co PO od 2015 r. chce wydawać 150 mln zł rocznie. Platforma obiecuje także podniesienie zasiłków rodzinnych

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

przepisy są wystarczające. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice w Polsce mogą domagać się alimentów od dzieci, jeśli są w niedostatku. Definicji niedostatku jednak nie ma. Przyjmuje się, że jest to sytuacja, gdy brakuje na czynsz czy wykupienie leków, a emeryt ze względu na zdrowie nie może

Najczęstsze pytania

przyjęć przychodni oraz odmowa przyjęcia chorego dziecka Czy odmowa zarejestrowania i przyjęcia pacjenta w przychodni rejonowej z uwagi na dużą ilość pacjentów jest zgodna z prawem? Przychodnia pracuje do godz. 18-tej, a już o godz. 16-tej odmówiono mi udzielenia porady lekarskiej gdy przyszłam do

Front maszeruje na Paryż

. Co piąty młody Francuz ma jedno z rodziców pochodzące spoza Francji. Duża część przyjezdnych zintegrowała się i wciąż integruje z republiką: studiuje, pracuje, przyjmuje obyczaje świeckiego, demokratycznego społeczeństwa. Dla innych Francuzów są na ogół "swoi", czyli niewidoczni. Jednak

Tej pomocy ciągle jest za mało

wysokości 620 zł mieliby otrzymywać tylko opiekunowie dzieci, przyznawane byłyby bez względu na dochody rodziny. Pozostali opiekunowie niepełnosprawnych mogliby ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy (520 zł), ale uzależniony od kryterium dochodowego. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Pięcioletni Adrian szuka nowych rodziców

nic słodkiego. Kilka razy dziennie robią inhalacje, opiekunka oklepuje plecy chłopca. Adrian jest bardzo grzeczny. Spokojnie znosi zabiegi i przyjmuje leki. - Umysłowo rozwija się ładnie - mówi pani Krystyna. - I to paradoksalnie nasz problem. Bo do ośrodków opiekuńczo-leczniczych dla dzieci chorych

Co wolno na zwolnieniu

komórek, tkanek czy narządów oraz chorzy w efekcie wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy czy choroby zawodowej.Zwolnienie nie jest płatne, gdy jesteśmy na urlopie wychowawczym, bezpłatnym albo zostaliśmy aresztowani. Zasiłek nie przysługuje także wtedy, gdy choroba jest wynikiem naszego umyślnego

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

protestach rodziców dzieci niepełnosprawnych. W skali kraju w tym roku państwo przeznaczy na te dodatki 34 mln zł. Musisz złożyć wniosek We wrześniu rząd przyjął uchwałę o programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Szczegóły zapisał w październiku w specjalnym rozporządzeniu (patrz

Nastomatki w formacie MTV

życiu. Poród był koszmarny i ciężki. - Ale zobaczyłam swojego Misia, że jest taki zdrowy, śliczny i mój. Pierwszy kryzys przyszedł niedługo później. Była chora, miała wysoką gorączkę. Rodzice wyjechali. Mikołaj płakał, a ona nie miała siły wziąć go na ręce. Pomyślała wtedy, że jako matka jest całkiem

List. Panowie debatują, panie się opiekują

sensownej polityki państwa ponoszą w ogromnej mierze kobiety. I nie przypadkiem to one stanowią wśród ludzi biednych większość (fachowo nazywa się to feminizacją biedy). Bezpłatna praca opiekuńcza kobiet stanowi bazę, na której III RP po cichu się oparła, wycofując się po 1989 r. ze sfery opieki. Tę sferę

Buble zasypały nas

przyjmowane leki. Kiedy dziecko do 14. roku życia jest chore, to rodzicowi przysługuje zasiłek opiekuńczy za czas choroby. - Ale tylko wtedy, jeśli nie ma innego dorosłego domownika, który mógłby zapewnić dziecku opiekę - zwraca uwagę Czytelniczka. Sama mieszkała z mężem i dorosłym bezrobotnym bratem. Gdyby

Agata Nosal-Ikonowicz. Socjalistka

mieszkanie na dziewięciu metrach z rodzicami źle na nią wpływa. I to coś dało? Byliśmy nawet na kilku rozmowach z burmistrzem, który za każdym razem coś obiecuje, ale na razie na tym się kończy. Potrzebujesz czasem ciszy? Bardzo. Wtedy idę do mamy, to taki mój azyl. Mogę spokojnie popracować, nie muszę

To ja, od spraw niemożliwych. Od ubezpieczeń pacjentów

Jestem od ubezpieczeń pacjentów, od zakładów opiekuńczo-leczniczych, od opieki długoterminowej, od domów pomocy społecznej, od opiekunek PCK, od powiadamiania rejonu. To nie tak, że pacjent wychodzi ze szpitala i dalej się nim nie interesujemy. Na mojej głowie spoczywa to, żeby ta kontynuacja

Polki praca z sensem

żłobka czeka drugie tyle. Co robić? Małgorzata Rusewicz z organizacji pracodawców PKPP Lewiatan podpowiada np. bony na opiekę nad dziećmi. Rodzice sami zdecydują, czy pieniądze, które mają od państwa, wydadzą na żłobek publiczny, prywatny, czy na nianię. Ale rozwiązania systemowe i góra pieniędzy nic nie

Każdy woli swój dom

456 zł dla osoby w rodzinie. - Nadal trzeba poszerzać wachlarz form pomocy. Nie mamy np. systemu wspomagającego rodziny osób starszych. Co ma zrobić ktoś, kto ma schorowanych rodziców, a chce wyjechać z dziećmi na wakacje albo sam musi iść do szpitala? - pyta prof. Maria Zrałek, dziekan Wydziału Nauk

W Niemczech też są biedne dzieci

Lichtenbergu (wschodnia dzielnica Berlina). Mama od dawna nie pracuje, teraz załapała się na jakieś szkolenie. Może coś znajdzie? Taty nie ma, rodzice się dawno temu rozwiedli - opowiada beznamiętnym głosem. Opowiada, że jej rodzinie żyje się ciężko. Z zasiłku ledwie starcza na najpilniejsze potrzeby. Na nowe

Więcej niż równy kawałek tortu

dzieci. Jednocześnie zakłada się, że każdy ma dzieci wyłącznie na własny rachunek. Oprócz becikowego nie można liczyć właściwie na nic. Ciekawy przykład stosunku państwa do rodziców stanowi tegoroczna wyprawka szkolna: dofinansowanie podręczników przysługuje tylko rodzinom żyjącym w skrajnej nędzy

Starszaki górą

zawalidrogi. Ale powszechny pogląd głosi, że starzejący się Polacy uciekają na emeryturę. Potwierdzają to statystyki. - Idą na emeryturę, bo praca kojarzy im się z czymś niestabilnym, czymś, co łatwo stracić. No i idą, bo wszyscy idą, a dzieci nie mogą się doczekać, kiedy rodzice zajmą

Z tego się nie spowiadałam [CYKL ''DZIECIOBÓJCZYNIE'']

mnie zabije, jak to zrobię. Ja się cały czas bałam. Taki już mam charakter, od dziecka: spuszczę głowę i na wszystko się zgadzam. Ale potem zmarł, Kasia miała siedem, a Andrzejek pięć lat. Miał nowotwór. - Jak sobie pani radziła? - Żyłam z zasiłku. I łąkę wydzierżawiłam. Warzywa i owoce miałam z

Wielkie Społeczeństwo, czy ratuj się, kto może

1165 mld funtów!). Przenicowane mają zostać systemy opieki zdrowotnej (ustanowiony jeszcze w 1948 r.) i edukacji, organizacja policji i aparatu sprawiedliwości oraz cały system zasiłków i świadczeń - od emerytów po młodych rodziców. Wytyczna jest jedna: jak najmniej Państwa. Bo taniej i lepiej. Drugie

Wielki Kryzys po 80 latach. Kapitalizm z ludzką twarzą

otoczyć opieką obywatela od kołyski po grób. Jeżeli urodziłby się chory, państwo miało utrzymywać go przez całe życie. Jeżeli miałby biednych rodziców, państwo zapłaciłoby za szkołę. Jeżeli byłby zbyt chory, aby pracować, państwo wypłacałoby mu zasiłek, a kiedy się zestarzeje - emeryturę. Po śmierci

Od 1 stycznia świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1200 zł

zasiłek opiekuńczy, jest on jednak uzależniony od dochodu - otrzymywać można go tylko wtedy, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto. Jego wysokość to 520 zł

Wraca Fundusz Alimentacyjny

pobiera na nie zasiłek rodzinny, * przebywa w domu pomocy społecznej lub innej placówce opiekuńczej lub w innym ośrodku, który zapewnia mu całodobowe utrzymanie (np. szkoła wojskowa, zakład opiekuńczo-leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład poprawczy). Wypłaty zaliczki mogą być zablokowane, jeżeli

Czym Korwin uwiódł młodych

osób w podobnej sytuacji. - Gdybym miał prawo jazdy, już dawno miałbym własną firmę transportową i sam zarabiał na siebie, zamiast siedzieć na garnuszku rodziców. Ojciec, który ma kilka ciężarówek, mówi, że to draństwo, tak samo mówi dziadek, frezer, były robotnik Ursusa, który był jeszcze w pierwszej

Nie mów mi nic miłego

trzech, którzy giną z własnej ręki, duchowo złamani w pracy. Okazuje się, że mobbing (tuż po niezdrowej pozycji pracy) jest głównym powodem długotrwałych zwolnień lekarskich. A więc największe wypłaty zasiłku chorobowego nie idą na walkę z rakiem, ale na sprzątanie po chorych planach organizacji

Matka boska gra w grę

uderzę, żeby wygrać. W bardziej czuły punkt". Opiekunowie niesamodzielnych rodziców bez zasiłku: ''Jestem matką mojej matki''Runda 5. Matka boska robi to dla siebie Na ulicach pusto. Cała Polska przed telewizorami przeżywa śmierć Jana Pawła II. Basia za kierownicą dostawczaka przeżywa, że mąż znowu

Polska Karta Praw Pacjenta

ZGODY PACJENTA 1. Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby upośledzonej umysłowo niezdolnej do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia do szpitala psychiatrycznego i leczenia następuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Ulgi podatkowe 2007 - przebojowe dzieci

ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się lub studiujące. Rodzicom przysługuje jeden wspólny limit ulgi na każde dziecko, choć oczywiście mogą się nim podzielić np. po połowie. Albo w dowolnej proporcji. Warto się

Sąd rodzinny

warunków'. Po jednej wizycie wnioskuje: dzieci umieścić w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Sąd prosi o opinię miejscowy ośrodek pomocy społecznej. Kierowniczka ośrodka opisuje rodzinę: między dziećmi i rodzicami silna więź, dom bez przemocy i alkoholu, Szwak stara się, nie chce pomocy, ale faktycznie jej

Mój polski tato

problemu polskiego. W 1955 roku dyrektor George Bram narzekał publicznie, że liczba łóżek jest zbyt mała jak na liczbę upośledzonych Polaków. Codziennie odsyła się chorych z kwitkiem. Uważał, że na terenie Brytanii żyje cała rzesza nieleczonych, którzy nigdy nie ułożą sobie życia w angielskim

Co nowego w przepisach w 2009 r.?

zwolnieniem. Osoby korzystające z urlopu dodatkowego zachowają prawo do zasiłku macierzyńskiego i wynagrodzenia za pracę w proporcjach odpowiadających wymiarowi czasu pracy i czasu odpowiadającego urlopowi macierzyńskiemu. Pracownicy, którzy nie chcą skorzystać z urlopu wychowawczego i zdecydują się na

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

prasowej bielskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomoc przy dzisiejszym poradniku Minisłownik ** Okres składkowy - czas opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to np. praca, okres przebywania na zasiłku dla bezrobotnych, urlop macierzyński, urlop wychowawczy (wzięty po 31

Dzieci chcą być przydatne

rówieśnikom niczego nie brakuje. Dziś co trzecie dziecko przebywające w placówce opiekuńczej zostało tam oddane z biedy. Coraz częściej zdarza się, że rodzice nie odbierają dziecka ze szpitala. Wróciłam wczoraj ze spotkania z pracownikami socjalnymi z Pionek pod Radomiem. Całe miasto jest na zasiłku albo

Miliard w rozumie

fontanna z figurką. Moje imperium jest jak skała Trzy miesiące wcześniej. Sztokholmskie blokowisko Tensta. Imigranci, narkotyki, zasiłki, na murach graffiti. Wolontariuszka Natalia - w podniszczonej puchowej kurtce i wymiętej czapce narciarce - wchodzi do komunalnej świetlicy. Młodzi

Gra w biedę

dziedziczy następne pokolenie. Państwo nie może więc wysyłać do obywatela sygnału, że niezależnie od tego, czy się postara, czy też nie, zawsze będzie mu się jakoś żyło. Ale jak ma żyć na początku roku 2001? Jeśli człowiek przychodzi do opieki po zasiłek miesięczny i dostaje 10 zł, to co ma zrobić? - Owszem

Użycie. Cyganie źle zintegrowani

oddano takie w pobliskim Jurgowie. Stanisława Mirga: - Nasz oddział przedszkolny powstał w 2001 roku z funduszy na Romów i będzie działał do 2013. Z początku było ciężko. Jan Mirga: - Rodzice nie pracują, więc nie potrzebują przedszkola. Są opiekuńczy, wychowują bezstresowo. Segregacja dotyczy również

Albertynki

zł, a po roku idzie na zasiłek. Jednej zimy mieliśmy tylko 300 zł opiekuńczego, brało się na kreskę. Mąż mógł iść do pracy, ale nie. On taki jest. Jak ja czegoś nie załatwię, to nie ma. Muszę nawet chodzić rejestrować go do urzędu. Mieszkamy w domu po teściach, ale nie mamy nic, bo teściowa wszystko

"Solidarne państwo solidarnych obywateli" - Program PiS

Polaków są pochodną chorego państwa oraz nieudolnych rządów. Polska na ponad rok po wejściu do UE podzieliła się na tę z szansami na sukces i tę w większości skazaną na brak rozwoju i perspektyw. Podobnie wygląda stan finansów publicznych. Dług publiczny narasta w ostatnich latach w sposób niemal lawinowy

Ulgi za wiek

niepełnosprawne i ich współmałżonkowie, o ile pozostają na ich utrzymaniu, płacą połowę tej ceny, czyli 70 zł. Połowę płacą też osoby przebywające w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych lub korzystające z zasiłków stałych pomocy społecznej, a także kombatanci. A gdy już skończymy 70 lat, to paszport