zasady przyznania renty chorobowej

PAP

TK: przepis ustawy dot. zasiłków chorobowych - zgodny z konstytucją

TK: przepis ustawy dot. zasiłków chorobowych - zgodny z konstytucją

Przepis dotyczący prawa do dalszego otrzymywania zasiłku chorobowego w razie ustania zatrudnienia podczas niezdolności do pracy jest zgodny z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci była na emeryturze lub rencie z tytułu niezdolności do pracy, pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Renta wyższa od emerytury?

Warto się starać o rentę. Dlaczego? Bo może być wyższa od emerytury. To nie żart, ale konsekwencja starych przepisów, których dotychczas nie zmieniono.

Zmiany w świadczeniach mundurowych

rządu temat rent nie będzie "poruszany". MNIEJSZE CHOROBOWE Już obowiązują zmiany w chorobowym. Nowa ustawa weszła w życie w czerwcu 2014 r. Zmiany dotyczą zasad przebywania mundurowych na zwolnieniu chorobowym. Reforma objęła około 240 tys. pracowników, m.in. policjantów, żołnierzy, strażaków

Komu należy się renta

Komu należy się renta

rencistów. Jednym z powodów zmniejszenia liczby rencistów są zaostrzone kryteria. Teraz, żeby dostać rentę, nie wystarczy chory kręgosłup, dwa zawały czy nawet brak ręki i nogi. ZUS każdy przypadek odmowy przyznania renty tłumaczy krótko: - Nie badamy, czy ktoś jest zdrowy albo chory, ale czy choroba

Rencistów jest coraz mniej

Rencistów jest coraz mniej

inwalidzkich zniknie trzecia grupa - niezdolny do służby, ale zdolny do pracy. Więcej o zmianach dla mundurowych piszemy jutro. JAK DOSTAĆ RENTĘ Decyzja o przyznaniu renty wiąże się z wizytą u lekarza orzecznika z ZUS, który sprawdza, czy starający się o świadczenie spełnia określone warunki. WARUNEK PIERWSZY

Jak dostać rentę z ZUS

Jak dostać rentę z ZUS

Obecnie na rencie z powodu niezdolności do pracy jest ok. 1 mln 63 tys. Polaków (dane ZUS z października 2013). A jeszcze w 1998 roku mieliśmy aż 2,7 mln rencistów. Jednym z powodów zmniejszenia się ich liczby są zaostrzone kryteria przyznawania świadczeń. JAK DOSTAĆ RENTĘ O przyznaniu renty

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

renty rodzinnej?Dzieci zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą (ta zasada dotyczy również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych). Jeżeli dziecko ukończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do

Do sanatorium z ZUS

do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, + pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy, rokujące odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji. Przykład. Pani Maria z Katowic ma problemy z

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

, ZUS może nam przyznać rentę - czasowo lub na stałe. O tym, komu należy się renta i jak się o nią starać, będziemy pisać jutro w "Wyborczej". Coraz częściej jednak Zakład renty nie chce dać, bo uznaje, że "dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie zdolności do pracy

Renty zwykłe i mundurowe

Renty zwykłe i mundurowe

wysokość emerytury i renty inwalidzkiej dla policji za 2012 r. wynosi 2999,47 zł brutto.MUNDUROWY NA ZWOLNIENIU Oprócz zmian w rentach rząd chce też zmienić przepisy o chorobowym dla mundurowych. Na zwolnieniu lekarskim mają ich obowiązywać podobne zasady jak cywili, a więc zamiast 100 proc. pensji - jak

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

zmienia. Kluzik-Rostkowska proponuje nową zasadę: im później przechodzimy na rentę, tym dostajemy więcej, czyli np. mając 50 lat, otrzymujemy tylko 70 proc. świadczeń małżonka, po skończeniu 55 lat - już 80-85 proc. W ten sposób zachęcamy kobiety do szukania pracy.Łukasz Wacławik, specjalista od

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

może nam przyznać rentę - na stałe lub czasowo. Coraz częściej jednak Zakład nie chce dać renty, bo uznaje, że "dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokują odzyskanie zdolności do pracy". Wtedy możemy się starać o świadczenie rehabilitacyjne. Pobierać je możemy maksymalnie przez 12

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

Zmiany w rentach i mniejsze chorobowe dla mundurowych?

osoby z przyznanym okresowym prawem do policyjnej renty z tytułu niezdolności do służby".Mniej na chorobowymW połowie 2013 r. planowana jest zmiana zasad przebywania mundurowych na chorobowym. Dotyczy to około 240 tys. osób, m.in.: policjantów, żołnierzy, strażaków, funkcjonariuszy Straży

Komu opłaca się chorować

Komu opłaca się chorować

zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem oraz z tytułu opieki nad innym członkiem rodziny powinna być zgodna z systemem powszechnym". Renty mundurowe do zmian Projekt o zmianach zasad chorobowego mundurowych zakłada też zmiany w rentach policjantów, żołnierzy, strażaków. Zostałaby zniesiona

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

: - Dzieci zmarłego do ukończenia przez nie 16. lub 25. roku życia, jeśli się uczą (ta zasada dotyczy również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych). Uwaga! Jeżeli dziecko ukończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku

Zmiany w rentach dla mundurowych

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym. Ustalenia dotyczące nowej ustawy trwają od dawna i

Zmiany w rentach dla mundurowych

Zmiany w rentach dla mundurowych

MSW przygotowało projekt ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Za tymi sformułowaniami kryją się zmiany w zasadach przyznawania rent mundurowym oraz w wynagrodzeniu za czas zwolnień lekarskich. W

Zmiany dla mundurowych

Zmiany dla mundurowych

emeryturze zależy od ostatniej pensji.W lipcu 2012 r. MSW przedstawiło projekt zmian w systemie zwolnień lekarskich. Mundurowych na zwolnieniu mają obowiązywać podobne zasady jak cywilów, a więc zamiast100 proc. pensji - tylko 80. Każdy dzień chorobowego będzie też zmniejszał kwotę nagrody rocznej.MSW liczy

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

niezdolne do służby nadal będą mogły wystąpić o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, jeśli dostaną orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Koniec z dodatkiem 15-proc. W chwili obecnej mundurowi na emeryturze masowo korzystają z uprawnienia do dodatkowej renty, która może podnieść emeryturę

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

:* dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczą (ta zasada dotyczy również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych).Uwaga! Jeżeli dziecko ukończyło 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty przedłuża się do zakończenia

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

, Sopotu, Gdańska, Konstancina-Jeziorny, Cieplic, Lądku, Muszyny, Polańczyka (mapka powyżej). Możemy prosić o wyjazd w terminie, który będzie dla nas dogodny, ale termin ten nie może wykraczać, jak napisał nam ZUS, "poza okres przyznanego zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty

Do sanatorium z ZUS

chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy. KTO MOŻE WYJECHAĆ DO SANATORIUM Z ZUS "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS" może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, jeśli uzna, że mamy

Kto może przejść na rentę

. Wysokość nowych rent ma być uzależniona od zebranych składek (będą więc niższe, bo skończą się duże dopłaty z budżetu państwa). Uwaga! Zmiana dotyczyłaby tylko nowo przyznanych rent. Jeżeli ktoś już dziś dostaje rentę na stałe, nie musi się o nic bać. Politycy spierają się jednak o to, czy w nowym

Renty rodzinne i socjalne

osoby, które wychowują niepełnoletnie dzieci. Ale renty pobiera też ok. 300 tys. wdów i wdowców, czasem w wieku produkcyjnym.W ub.r. ZUS przyznał 39 tys. rent rodzinnych. Jeszcze 7 lat temu było to 72 tys.Pomysł na zmiany w rentach rodzinnych ma też SLD. Sojusz chciałby wprowadzić tzw. dodatek

Sanatorium za darmo!

, nad jezioro czy nad morze. W 2009 r. ZUS podpisał 108 umów z ośrodkami rehabilitacyjnymi; podobnie w kolejnym 2010 r. i 2011 r.Możemy prosić o wyjazd w terminie, który będzie dla nas dogodny, jednak termin ten nie może wykraczać poza okres przyznanych zasiłków lub renty.- Jeżeli tylko taka prośba

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

wymienione druki, w oddziałach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl).Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:* zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą

Do sanatorium z ZUS

wyjazd w terminie, który będzie dla nas dogodny, ale termin ten nie może wykraczać poza okres przyznanego zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub renty. Czy ZUS finansuje wszystkie koszty związane z wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego? ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji, łącznie

Zmiany w rentach

, które po raz pierwszy złożą wniosek o przyznanie renty po 31 grudnia 2010 roku. Całkowite zastąpienie starych przepisów nowymi zostanie poprzedzone okresem przejściowym, kiedy to tylko część renty będzie obliczana wg nowych zasad. Bezpodstawne są też obawy, że przyznanie renty według nowych zasad

Jakie zmiany szykują się w rentach

oddziale ZUS.Czy renta przyznana po zmianie zasad będzie miała wpływ na wysokość późniejszej emerytury, skoro ta także zależy od wysokości kapitału początkowego oraz zgromadzonych składek?Nie. Na pewno przyznanie renty nie obniży wysokości późniejszej emerytury, nie wpłynie na zmniejszenie konta

Wypadek przy pracy

odprowadzania składek nie należałaby się zwykła renta, mogą dostać rentę wypadkową. Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Oprócz tego można dostać: * zasiłek chorobowy (w sytuacji wypadku wynoszący

Gdy w pracy zdarzy się wypadek

wypadku Ofiara wypadku może dostać z ZUS rentę wypadkową (wyższą niż zwykła renta) oraz jednorazowe odszkodowanie. Oprócz tego można się ubiegać o: * zasiłek chorobowy (w sytuacji wypadku wynoszący 100 proc. pensji, a nie jak przy zwykłej chorobie 80 proc.). Wypłacany jest maksymalnie przez 182 dni licząc

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

rehabilitacyjnego, albo podejmuje decyzję w sprawie niezdolności do pracy i przyznania renty. Przykład. Pan Franciszek od trzech miesięcy był na zwolnieniu lekarskim. ZUS skontrolował, czy jego zwolnienie jest zasadne i czy nie próbuje wyłudzić zasiłku chorobowego. Wysłał pana Franciszka do lekarza orzecznika, a

Zmian w rentach nie będzie

trakcie przyszłego roku.Masz więc sporo czasu na to, by przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy według obowiązujących teraz starych zasad. Jakie dokumenty trzeba zgromadzić? Od czego zależy teraz wysokość renty? Jakie błędy popełniają najczęściej osoby składające wnioski?Dla kogo renta?Bardzo

Do sanatorium z ZUS za darmo

z góry narzucany przez ZUS. Pacjent może poprosić o wyjazd w dogodnym dla niego terminie, ale nie może on wykraczać poza okres przyznanego zasiłku lub renty. ZUS wysyła ludzi na leczenie w systemie stacjonarnym, poza miejscem zamieszkania lub w systemie ambulatoryjnym. Wtedy zabiegi przeprowadzane

ZUS wysyła do sanatorium. Za darmo!

. Przykład. Pani Maria zachorowała. Lekarz orzekł, że nie może pracować i przyznał jej rentę, ale tylko na rok (tzw. renta okresowa), wierząc, że po tym czasie jej stan zdrowia się poprawi. Pani Maria na rencie okresowej może więc starać się o wyjazd do sanatorium. Na wyjazd nie ma szans natomiast pan

Jak się starać o rentę

niezdolności do pracy, nazywanymi potocznie rentami inwalidzkimi. Komu przysługuje takie świadczenie? Jak krok po kroku załatwić wszystkie niezbędne formalności? Od czego zależy wysokość renty? Komu przysługuje renta inwalidzka? Taką rentę Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna nam, jeśli z powodu choroby czy

Renty na razie bez zmian

zależałaby przede wszystkim od stanu konta emerytalnego. Stąd właśnie wzięło się tyle zastrzeżeń co do tego projektu: renty osób krótko pracujących i słabo zarabiających mogłyby być wtedy nawet o 30 proc. niższe niż obliczone według obecnie obowiązujących zasad. Jednak osoby, które przed przejściem na rentę

Jak dostać rentę inwalidzką?

pracy, nazywana potocznie "inwalidzką", przysługuje tylko ubezpieczonym. Ale nie wszystkim! Nawet najcięższa choroba nie uprawnia automatycznie do przyznania takiej renty. Niezdolność do pracy - co wiele osób myli - nie jest równoznaczna z niepełnosprawnością. Dlatego nie każdy niepełnosprawny

Rolnik na emeryturze

Reforma podwyższająca wiek emerytalny do 67. roku życia objęła również rolników. Mężczyźni mają tak długo pracować od 2020 roku, kobiety - od 2040 r.Jednak ustawa stworzyła też mechanizm, dzięki któremu rolnikom nie będzie się opłacało tak długo pracować. Powstał z powodu odmiennych zasad

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

pracy.Orzecznik może także stwierdzić, że sami, bez opieki innej osoby nie jesteśmy w stanie funkcjonować i zaspokoić podstawowych życiowych potrzeb. Warunki przyznania świadczeniaKiedy dostaniemy rentę? Po pierwsze: gdy staliśmy się niezdolni do pracy i nastąpiło to wtedy, gdy płaciliśmy lub za nas płacono

Jaka pomoc dla chorych na SM

niepełnosprawnych.Więcej informacji - www.pfron.org.plCo z rentą?Stwardnienie rozsiane może - choć nie musi - być powodem przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Ale uwaga, posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wcale nie oznacza, że automatycznie ZUS przyzna nam takie świadczenie.Renta z tytułu

Legendy o nowej emeryturze. Kto zyska, a kto straci?

drugimi, a okaże się, że te nowe są o 1 tys. zł niższe od starych. W 2012 r. średnia emerytura przyznana według starych zasad wynosiła 2759 zł brutto, a liczona według nowych - już tylko 1728 zł. W 2011 roku było to odpowiednio 2660 zł i 1694 zł. Wniosek jest prosty - emerytury będą coraz niższe, bo

Pomoc dla diabetyków

stanie pracować zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, to możemy podjąć pracę w innym zawodzie. Przysługuje wtedy, jeśli spełniamy warunki wymagane do przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i dostaniemy orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego. Taka renta przyznawana jest na pół roku

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

prawo do emerytury zyskiwaliby nie po 15, ale po 20 latach. Kolejny warunek do uzyskania emerytury to wiek - minimum 50 lat. Dziś wiek nie ma znaczenia. Zmienione będą zasady łączenia emerytury z rentą. O co chodzi? Dziś jeżeli policjant Kowalski odchodzi np. po 25 latach na emeryturę, może

ZUS zapłaci za sanatorium

- lekarz orzecznik musi stwierdzić, że dana osoba ma szansę na powrót do pracy.** Osoby pobierające rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy. Przykład. Pan Andrzej, maszynista, jest na rocznej rencie okresowej. ZUS po badaniach lekarskich przyznał mu rentę tylko na rok, licząc, że później jego

Emerytury mundurowe. Szykują się zmiany

zyskiwaliby nie po 15, ale po 20 latach. Kolejny warunek do uzyskania emerytury to wiek - minimum 50 lat. Dziś wiek nie ma znaczenia. Zmienione będą zasady łączenia emerytury z rentą. O co chodzi?Dziś jeżeli policjant Kowalski odchodzi np. po 25 latach na emeryturę, może jednocześnie stawić się przed

Odzyskaj wyrównanie za zasiłek

chorobowego za pierwsze trzy miesiące oraz 75 proc. za pozostały okres. 100 proc. świadczenia przysługuje nam w przypadku ciąży, wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej. Po tym okresie - kiedy wciąż nie możemy wrócić do pracy - można wystąpić o rentę. Z kolei podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest

Gdy nie stać Cię na czynsz

pochodzić z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku. Chodzi o dochód brutto przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu.Do dochodów nie wlicza się m.in.: stypendiów dla uczniów, jednorazowych

Przywileje emerytalne rolników

wprowadzać rachunkowość, a następnie opodatkowanie dochodów na ogólnych zasadach. Rozpoczniemy od największych gospodarstw, stopniowo, ewolucyjnie rozszerzając te zasady na mniejsze. Obecnie trwają negocjacje Platformy z PSL, jak dokładnie te zmiany mają wyglądać. Dłuższa praca rolnika Koalicjanci

Alimenty na dzieci - jak je wyegzekwować, gdy rodzic nie płaci?

, świadczenie się nie należy. Jak obliczyć dochód? Należy zsumować dochody całej rodziny: wynagrodzenia za pracę, opodatkowany na zasadach ryczałtowych dochód z działalności gospodarczej, zasiłki chorobowe, alimenty na dzieci, stypendia uczniowskie, dodatek kombatancki, renty inwalidzkie, zasiłki chorobowe

Co ci się należy po zwolnieniu z pracy

, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.Uwaga! W umowie o pracę nakładczą konieczne jest określenie kwoty wynagrodzenia. Nie może być ona niższa - podobnie jak w przypadku umowy o pracę - od obecnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (od stycznia 2011 r. wynosi ono 1386 zł brutto, od 1 stycznia 2012 r

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

lub okresowo całkowicie niezdolna do pracy w gospodarstwie, może ubiegać się o rentę rolniczą. Jeśli z powodu wypadku lub choroby zawodowej rolnik poniesie uszczerbek na zdrowiu, przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie - 550 zł za każdy procent uszczerbku, który ustala na ogólnych zasadach lekarz

To nie ZUS odpowiada za swój deficyt

być tak kontrowersyjny społecznie, gdy kobiety zorientują się, że niższy wiek emerytalny skazuje je na niższe emerytury. Ludzie będą chcieli dłużej pracować. Ale jesteśmy w okresie przejściowym, gdyż jednocześnie musimy obsługiwać świadczenia pobierane według starych zasad. To nakłada duże obowiązki

Jaką dostaniesz emeryturę?

. Dane w formie tablic corocznie publikuje GUS. Emerytura przyznana osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r. będzie wynosiła: w 2009 r. - 80 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 20 proc. emerytury obliczonej na nowych zasadach; w 2010 r. - odpowiednio 70 i 30 proc. 2011 r

Wszystko o emeryturach: eksperci ZUS odpowiadają

urzędzie rejonowym. W 1991 r. odszedłem na rentę chorobową - orzeczono częściową niezdolność do pracy - i do chwili obecnej przebywam na tejże rencie. Mam ponad 25-letni okres składkowy i nieskładkowy. Czy już mam prawo do emerytury? Odpowiedź: Ustawowy wiek przejścia na emeryturę dla mężczyzn to 65 lat

Sposoby na wyższą emeryturę

emeryturze.Ważne! Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć.Jaka podwyżka? ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24 proc. kwoty bazowej. Tymczasem emerytura i renta składają się z dwóch

Sąsiedzka lustracja rencistów

przyznaną podobno rentę stałą - a obecnie pracuje na czarno we Włoszech opiekując się schorowanymi Włoszkami. W tym czasie pan Bolesław biesiaduje z sąsiadką "chorą" Z. Piją oni razem na umór alkohol bawiąc się przy głośnej muzyce, cieszą się życiem a od tego picia "schorowany" pan Bolek

Jak się zmieni Karta nauczyciela

nauczycieli głównie przed prześladowaniami politycznymi. Zasady nauczycielskiej pracy i płacy określa państwo, ale to samorządy ich zatrudniają oraz utrzymują szkoły. A ponieważ pieniędzy im nie wystarcza, a do tego dochodzi niż demograficzny, coraz częściej myślą o odebraniu nauczycielom ich szczególnych

Pieniądze na dzieci

np. starasz się o rentę albo inne świadczenie. Wysokość zasiłku okresowego oblicza się tak samo jak zasiłek stały. Uwaga! W przypadku zasiłku okresowego wprowadzono zasadę jego minimalnej wysokości, co w przypadku rodzin oznacza 50 proc. między kryterium dochodowym a dochodem rodziny. Mówiąc po

Jak reformować polską gospodarkę - recepta Banku Światowego

do wcześniejszej emerytury (da to oszczędności blisko 0,4 proc. PKB rocznie) oraz zaostrzyć zasady łączenia wcześniejszej emerytury z pracą; skontrolować już przyznane renty i wprowadzić zasady okresowych świadczeń rentowych (10-proc. spadek liczby rencistów to 0,34 proc. PKB oszczędności

Gdy nie płacisz czynszu...

do góry w związku z waloryzacją. Teraz 175 proc. najniższej emerytury wynosi 1274 zł, natomiast 125 proc. to 910 zł. Trzeba pamiętać, że kryterium dochodowe zmienia się zawsze przy waloryzacji rent i emerytur! Jak oblicza się taki dochód? Trzeba dodać wszystkie dochody osób, które stale zamieszkują

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

, wypełniając formularz wniosku o emeryturę, należy zaznaczyć, że ubezpieczony wnosi o obliczenie emerytury na nowych zasadach. Emerytura na nowych zasadach zostanie obliczona, jeżeli jest to korzystne dla osoby zainteresowanej. Urodziłem się w 1958 r. Pobieram rentę z tytułu niezdolności do pracy przyznaną w

Hausner odkrywa karty

zdrowia i restrukturyzacji PKP. W grudniu zakończą się prace nad narodową strategią przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Socjalne rafy Co najtrudniej będzie zrobić? Hausner spodziewa się, że zweryfikować renty i zasiłki chorobowe, przeprowadzić zmiany w KRUS i zrównać wiek emerytalny kobiet i

Emerytury po polsku cz.1: Co dalej z naszymi emeryturami

mężczyzn zostało zróżnicowane (i stąd m.in. wynikają tak znaczne dysproporcje w szacowanej wysokości emerytur kobiet i mężczyzn). Emerytura przyznana osobie urodzonej po 31 grudnia 1948 r. będzie wynosiła: w 2009 r. - 80 proc. emerytury obliczonej na zasadach dotychczasowych oraz 20 proc. emerytury

Filozofia małej łyżki Aleksandry Fuchs, liderki, sołtyski

Borowców w 1979 roku (jej rodzice kupili tu starą chałupę), była po dużych przejściach chorobowych. Dowiedziała się, że nie będzie mogła mieć dzieci, "siadła" jej psychika. Dostała rentę na rok. Wieś dała jej nowe życie, choć przykrzyło jej się za mężem, bo Jerzy Fuchs studiował wtedy wieczorowo

Choroba nie wybiera

zasiłków chorobowych, rent, wcześniejszych emerytur - mówi Dorota Szymańska, psycholog z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka. - Zachowania pracodawców potwierdzają niestety powszechne przekonanie, że ludzie z diagnozą nowotworową to, bez względu na stan i zaawansowanie choroby, osoby "

Sojusz z Hausnerem?

zasady waloryzacji rent i emerytur, ( zmniejszenie zasiłków chorobowych, ( wygaszenie po 2006 r. świadczeń przedemerytalnych, ( wyrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, ( weryfikację rent (tylko w wypadku rencistów, którzy nie przekroczyli 55 lat) przyznanych na stałe, ( zmianę zasad pomocy

Emerytury dla 60-latków już są. Jakie warunki trzeba spełnić?

pomostówkach, które od przyszłego roku mają zastąpić wcześniejsze emerytury. W czwartek - o emeryturach nauczycieli, górników i kolejarzy. 1. Mam znajomego, który rok temu skończył 60 lat i przeszedł na emeryturę. ZUS przyznał mu świadczenie i nie potrzebował żadnej specjalnej ustawy. Po co więc teraz jakaś

Dopłaty do czynszu

Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla tych, których nie stać na opłaty za mieszkanie. Sposób, w jaki jest wyliczany, jest skomplikowany. Jego wysokość zależy m.in. od kwoty dochodu wszystkich członków gospodarstwa domowego i powierzchni lokalu, który zajmuje rodzina. Zasady przyznawania

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

najmniej przez pół roku na podstawie umowy o pracę (wymiar etatu nie ma znaczenia, ale umowa-zlecenie i inne umowy się nie liczą). Powyższego warunku nie trzeba spełniać, jeśli w dniu zgłoszenia wniosku pobierało się rentę. Ważne jest tylko to, by przed rentą mieć etat i odprowadzane składki na

Emerytura dla nauczyciela, kolejarza, górnika

nauczyciela jest dosyć szeroka, obejmuje nie tylko tych, którzy pracują w szkołach podstawowych czy w średnich, ale również w przedszkolach, część wychowawców oraz osoby, które są rodzicami zastępczymi zawodowymi. Do emerytury na starych, korzystnych zasadach będą mieli prawo tylko ci nauczyciele (urodzeni

Jak przeliczyć emeryturę (i dostać więcej pieniędzy)

. ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Zmianie podlega jednak tylko tzw. część socjalna emerytury, tj. 24 proc. kwoty bazowej. I tylko ją ZUS podwyższa (o ile - patrz ramka na końcu tekstu). Tymczasem emerytura i renta składają się z dwóch części: socjalnej i stażowej

Jaka emerytura dla nauczyciela w 2009 r.

Obecne, niezwykle korzystne przepisy dające nauczycielom prawo kończenia wcześniej pracy przestają obowiązywać z końcem tego roku i wejściem w życie reformy emerytalnej z 1999 r. Do emerytury na starych zasadach będą mieli prawo tylko ci nauczyciele (urodzeni między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia

Pokolenie pierogów i chipsów

pięcioma laty. Żyją z renty i zasiłków. - Mam jeszcze parę pierścionków po mężu - opowiada Bożena. - W lombardzie zastawiam je, wykupuję i tak w kółko. - Moja zasada żywieniowa? Przetrwać! - mówi. - A do tego najlepsze są makaron, ziemniaki i mięso. Warzywa to u nas rzadkość. Obiady dzieci jedzą w

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

, korzystnych zasadach, a OFE wpłaci pieniądze do budżetu państwa, tym samym umowa z OFE przestanie obowiązywać. (Podstawa prawna - ustawa z 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 17, poz. 95)). Uwaga! Prawo do emerytury

Mundurówka na emeryturze

stwierdził, że przepis umożliwiający odebranie emerytury jest zgodny z konstytucją. Byłemu policjantowi pozostaje złożenie wniosku do ZUS o przyznanie "cywilnej" emerytury na ogólnych zasadach (o emeryturach dla cywili pisaliśmy w "Gazecie" od poniedziałku, teksty znajdziesz na

Kłamstwa o korupcji lekarzy

którego został zatrudniony.Z rzeczywistą korupcją mamy do czynienia wtedy, gdy lekarz zatrudniony jako orzecznik w ZUS-ie za łapówkę orzeka inaczej, niż to wynika z jego wiedzy i zobowiązania wobec ZUS-u, np. orzeka o celowości przyznania renty chorobowej człowiekowi zdrowemu.Lekarz nie jest

Wcześniejsza emerytura kobiet

zatrudnionym co najmniej przez pół roku na podstawie umowy o pracę (wymiar etatu nie ma znaczenia, umowa-zlecenie i inne umowy się nie liczą). Tego warunku nie trzeba spełniać, jeśli w dniu zgłoszenia wniosku było się na rencie. Ważne jest tylko to, by przed rentą mieć etat i odprowadzane składki na

Czy z ZUS można wygrać?

skoro błąd był zawiniony przez urzędnika, to nie może być tak, że ciężar tego błędu spada na obywatela. To właśnie zabieranie przez ZUS już przyznanych rent, emerytur czy innych świadczeń do niedawna najbardziej bulwersowało opinię publiczną. ZUS miał prawo odbierać emerytury, gdy np. uznał, że jego

Cześć, Tereski!

od Oli o 15 lat i też pochodzi z Pabianic. Jego młodsza siostra to koleżanka Oli. - Do tej pory kawaler i bezdzietny - przedstawia się. - Z zawodu kucharz, ale ostatnio pracowałem jako wózkarz widłowy. Teraz jestem na zwolnieniu chorobowym, bo mam jaskrę i zaćmę. Na jedno oko widzę 65 proc., na

"Solidarne państwo solidarnych obywateli" - Program PiS

trójstronnej emerytur pomostowych dla osób pracujących w szczególnie ciężkich warunkach i wykonujących pracę o szczególnym charakterze, b. Waloryzacja emerytur i rent uwzględniająca oprócz inflacji także efekty wzrostu gospodarczego, c. Określenie zasad wypłaty emerytur z II filaru, d. Odbiurokratyzowanie IV

Gospodarka za Belki i po Belce

rozporządzeń dotyczących zasad przyznawania zasiłków chorobowych, gospodarowania lekami, podjęto walkę z wyciekiem publicznych pieniędzy poprzez zakłady pracy chronionej. Rzecz jasna, ta aktywność ministra finansów (choć równocześnie wicepremiera) była w przeszłości przyczyną dziesiątków konfliktów

Balcerowicz i oporna rzeczywistość

taki jest program naszego rządu", Krzaklewski replikował: "Nie możemy, bo z naszego klubu odejdzie część posłów". Balcerowicz chciał, żeby współrządzenie z AWS odbywało się wedle kilku prostych zasad. Skoro większość parlamentarna umówiła się, jaką zamierza prowadzić politykę, skoro

Leszek Miller: beton autoszlifowany

? Dziś Miller jest niekwestionowanym przywódcą SLD, argument "betonu" używany niegdyś w stosunku do jego osoby dawno przestał być aktualny. Nic dziwnego: dzisiaj to Miller zajmuje się "szlifowaniem betonu" w swojej partii - zresztą notuje na tym polu pewne sukcesy. Trzeba przyznać

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

nie deroguje wcześniejszego prawa unijnego Zakres podmiotowy tej zasady został wyrażony w orzeczeniach Rewe-Zentral AG i Erich Ciola, gdzie Trybunał stwierdził, iż zasada pierwszeństwa wiąże wszystkie organy państwowe (organy konstytucyjne, administracje rządową i samorządową) Zakres przedmiotowy zasady

Renta rodzinna

. roku życia, a dopóki się uczą – jeśli nie ukończyły 18. roku życia lub są całkowicie niezdolne do pracy uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku; istnieje także możliwość przyznania okresowej renty wdowiej wówczas, gdy współmałżonek ubezpieczonej osoby zmarłej nie spełnia żadnego

Urlop dziekański

Urlop dziekański – przerwa w studiowaniu trwająca semestr lub rok akademicki. Zasady przyznania mogą być różne na poszczególnych uczelniach, zazwyczaj dotyczą przyczyn ograniczonej zdolności studenta do nauki związanych z ważnymi wydarzeniami w jego życiu: choroba, urodzenie dziecka

Renta specjalna

" do przyznania świadczenia na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie. W roku 1999 takich rent przyznano - 14, w 2001 - 73, a w 2005 - 23. Media wiele razy krytykowały poszczególnych premierów za przyznawanie rent specjalnych. Przykładowo premier Leszek Miller przyznał ją byłemu szefowi KRRiT

Zasiłek stały

w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego (456 zł na osobę) w rodzinie. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie i nie wyższa niż 529 zł.Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.