zasada prymatu

tigi

Nowe DVD pod lupą Brukseli

Nowe DVD pod lupą Brukseli

Walka o prymat na rynku filmów na DVD przenosi się do Brukseli. Komisja Europejska sprawdza, czy producenci forsując nowe formaty, nie naruszyli zasad wolnej konkurencji

Donald Tusk szefem Rady Europejskiej na kolejną kadencję

Dotychczasowy przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk będzie sprawował tę funkcję dalej - zdecydowali unijni przywódcy podczas czwartkowego szczytu UE w Brukseli.

Czym jest dla mnie UE? Celebracją różnorodności

Unia Europejska jest jak sobotnie wydanie "Wyborczej" - po prostu nie wyobrażam sobie bez niej życia! Patrząc na historię Europy i świata, UE to projekt niezwykle śmiały i odważny. Oto poszczególne kraje, duże i małe, narzucają sobie pewne samoograniczenia w imię wspólnoty. Korzystają na tym wszyscy!

Standardy opieki okołoporodowej. Wrócą czasy medycyny opresyjnej?

prymatu medycyny opresyjnej. Taka medycyna odchodzi już do lamusa, ale za wolno. W ostatnim „Dużym Formacie” wydrukowaliśmy reportaż o procederze wypychania dziecka z brzucha matki, tzw. chwycie Kristellera. To zabieg XIX-wiecznej medycyny, bolesny i szkodliwy, ale w dalszym ciągu stosowany w

Prawie 200 NGO apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o weto ustawy o zgromadzeniach

Prawie 200 NGO apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o weto ustawy o zgromadzeniach

- posłanka PSL w 3x3 "Ustawa godzi w zasadę wolności zgromadzeń" „Przyjęta przez Sejm nowelizacja godzi bezpośrednio w zasady wolności zgromadzeń i równości obywateli wobec prawa, wyrażone w art. 57 i 32 Konstytucji RP, a także ratyfikowane przez Polskę akta prawa międzynarodowego: Konwencję

Lex Trynkiewicz. Inny, winny

izolowanie "potencjalnie niebezpiecznych" jest zgodne z konstytucją? Prymat bezpieczeństwa nad wolnością zmienia mentalność. Przejawem tej zmiany są sukcesy partii negujących zasady liberalnej demokracji, Brexit, zwycięstwo Trumpa. Bezpieczeństwo – socjalne i fizyczne – staje się

Jeśli konstytucja będzie w Polsce istnieć tylko teoretycznie, będzie "demokracja absolutna"

Jeśli konstytucja będzie w Polsce istnieć tylko teoretycznie, będzie "demokracja absolutna"

władza ustawodawcza otrzymałaby prymat nad władzą sądowniczą, która według zasady trójpodziału władz jest władzą niezależną. Jeśli Sejm przed upływem kadencji może zmienić sędziów (to oznacza "wygaszenie mandatu") oceniających zgodność z konstytucją ustaw przygotowywanych w parlamencie, oznacza

Prof. Wojciech Sadurski: Wszyscy mamy obowiązek stosować konstytucję. To nie jest "nieposłuszeństwo obywatelskie"

Prof. Wojciech Sadurski: Wszyscy mamy obowiązek stosować konstytucję. To nie jest "nieposłuszeństwo obywatelskie"

koalicji i brak skrajnego konstytucyjnego nihilizmu po stronie władzy) Konstytucja RP potrafiła ucywilizować rządy ludzi okazujących frustrację z powodu „imposybilizmu” – czyli zasady, że pewnych rzeczy pod rządami konstytucji czynić nie wolno. Co ważniejsze, bardzo szybko się okazało, że

Trybunale, śpiesz się sądzić

Trybunale, śpiesz się sądzić

orzekać w zgodzie z sumieniem. W czym różnica? W tym, że PiS dobiera sędziów według specyficznego poglądu na zasadę trójpodziału władz i rolę Trybunału Konstytucyjnego: władza sądownicza nie jest władzą równorzędną, a kontrola konstytucyjności prawa przez Trybunał ograniczona jest wolą władzy

Adwokatura przeciw PiS

Adwokatura przeciw PiS

we władzach rady przegłosowało dwie uchwały. W pierwszej sprzeciwiają się błyskawicznej nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ich zdaniem zagraża to zasadom trójpodziału władzy, niezależności władzy sądowniczej oraz niezawisłości sędziów TK. - Nie ma znaczenia, którzy politycy chcą ingerować

Święto wolnej Ukrainy. Prezydent Duda jedyną głową państwa na uroczystościach w Kijowie

Święto wolnej Ukrainy. Prezydent Duda jedyną głową państwa na uroczystościach w Kijowie

przedstawił wizję polityki zagranicznej Polski. Zaznaczył, że Polska odrzuca politykę zagraniczną budowaną na zasadzie określania stref wpływów oraz wyznaje prymat prawa międzynarodowego w stosunkach między państwami. Stwierdził też, że polska wizja Unii Europejskiej to wizja zjednoczonej Europy "równych

Andrzej Duda: Głosowało na mnie więcej osób niż na konstytucję. Mam mandat społeczny

Andrzej Duda: Głosowało na mnie więcej osób niż na konstytucję. Mam mandat społeczny

najważniejsze uważa odejście od zasady, iż to elity stworzą konstytucję, a naród będzie się mógł później co do niej wypowiedzieć. No i tak było. W 1997 r. konstytucję uchwalono w kwietniu, a referendum nad już uchwaloną ustawą zasadniczą odbyło się w maju". Andrzej Duda przechodzi do ofensywy i ogłasza

Prezydent podpisze OFE?

Prezydent podpisze OFE?

ubezpieczonych oraz zasady społecznej gospodarki rynkowej (odejście od prymatu zasady własności prywatnej, taką jego zdaniem jest OFE, na rzecz ubezpieczeń zarządzanego poprzez celowy fundusz państwowy, czyli ZUS). Trzaska-Wieczorek powiedziała w niedzielę, że konsultacje się zakończyły. I przypomniała, że

Franciszek - rewolucjonista

Franciszek - rewolucjonista

katechezy Franciszka, jego rozumienia Kościoła i sposobu, w jaki widzi zadania wspólnoty. Jeśli już dokonuje rewolucji, to w widzeniu wartości. Na czym ta rewolucja polega? - Ma podwójne znaczenie: sprzeciwu wobec prymatu instytucji (wraz z hierarchizacją) Kościoła w stosunku do osobistej relacji z Bogiem

Europesymiści są na fali

Europesymiści są na fali

argumentów poważniejszych niż obśmiewanie wpadek przedstawicieli rządu. Prymat polityki wewnętrznej Jak bodaj żaden inny rząd po 1989 roku rząd PiS kieruje się prymatem polityki wewnętrznej nad polityką zagraniczną. To niewątpliwie konsekwencja radykalizmu w polityce wewnętrznej: konieczność gruntownych

Andrzej Duda: Głosowało na mnie więcej osób niż na konstytucję. Mam mandat społeczny

Andrzej Duda: Głosowało na mnie więcej osób niż na konstytucję. Mam mandat społeczny

„Solidarności” Piotra Dudę. "Najbardziej podoba mu się pomysł odwrócenia dotychczasowej logiki konstruowania naszego państwa, że za najważniejsze uważa odejście od zasady, iż to elity stworzą konstytucję, a naród będzie się mógł później co do niej wypowiedzieć. No i tak było. W 1997 r

Eurowizja 2016 na trzy tempa. W czwartek Szpak, w sobotę Timberlake

Eurowizja 2016 na trzy tempa. W czwartek Szpak, w sobotę Timberlake

tamtejszej Globe Arena mieszczącej około 16 tysięcy widzów. Hala była już świadkiem finału Eurowizji w 2000 r. Tym razem to zupełnie inne wnętrze - specjalnie na tegoroczny konkurs została odnowiona kosztem 50 mln szwedzkich koron (prawie 24 mln zł). Zgodnie z zasadami konkursu obowiązującymi w ostatnich

Polscy biskupi w cieniu papieża Franciszka. Czy każda parafia przyjmie jedną rodzinę?

Polscy biskupi w cieniu papieża Franciszka. Czy każda parafia przyjmie jedną rodzinę?

Norymberdze powiedzieliby: "My mieliśmy rację". Najważniejszy jest prymat pewnych zasad moralnych, które muszą kształtować życie polityczne, nawet za cenę ofiar. Nie zrozumie się chrześcijaństwa bez świadectwa, nawet za cenę ofiary własnego życia. Współczesne pokolenie musi dojrzeć, że piąte

Racja kościelna, racja publiczna. Polska PiS-u zmierza ku teokracji

Racja kościelna, racja publiczna. Polska PiS-u zmierza ku teokracji

. Państwo, w którym prawo dotyczące wszystkich stanowione jest zgodnie z nakazami dominującej religii, nazywa się teokracją - i w takim kierunku Polska PiS-u zmierza. Jeśli parlamentarzyści i prezydent zaakceptują żądania Kościoła, oznaczać to będzie, że przyjmują prymat religii nad prawem państwowym

Trybunał nieugięty

Trybunał nieugięty

Marek Zubik oraz Stanisław Rymar i Andrzej Wróbel. - Sądownictwo konstytucyjne służy temu, aby nigdy władza rozumiana jako matematyczna większość nie zmieniała dowolnie reguł demokratycznego państwa. Trybunał stoi na straży prymatu konstytucji, trójpodziału władzy oraz praw i wolności człowieka. Jest

Wieczna kara dla ćpuna

Wieczna kara dla ćpuna

, niepoddania się psychoterapii lub psychoedukacji jest sprzeczne z przyrodzoną i nienaruszalną godnością człowieka". Oraz że "ustawa przyznaje nadmierny prymat interesowi społecznemu (w postaci prewencji) nad interesami jednostki". Fundacja podkreśla też, że zasada: najpierw karać, potem zmuszać

PiS-owska Republika Ludowa

PiS-owska Republika Ludowa

: * Awans społeczno-ekonomiczny grup do tej pory marginalizowanych przez ograniczanie praw pozostałej części społeczeństwa, wymianę kadr i elit (m.in. reforma służby cywilnej); * Prymat praw socjalnych nad obywatelskimi; * Centralnie sterowanie świadomością przez propagandę w rządowych środkach masowego

1050. rocznica chrztu Polski. Biskupi o aborcji: przykazanie "nie zabijaj" jest absolutne

1050. rocznica chrztu Polski. Biskupi o aborcji: przykazanie "nie zabijaj" jest absolutne

samych sondaży. Gdyby tak było, to w 1939 r. Hitler miałby 100 proc. poparcia, a zbrodniarze w Norymberdze powiedzieliby "my mieliśmy rację". Najważniejszy jest prymat pewnych zasad moralnych, które muszą kształtować życie polityczne, nawet za cenę ofiar - nie ma wątpliwości abp Jędraszewski i

Piotrowski: W imię suwerenności "narodu", rasy, klasy popełniano w historii niewyobrażalne zbrodnie

nieuznającą, że prawa człowieka ograniczają władzę. Ale nie będzie zasługiwał na miano konstytucji akt znoszący zasadę mówiącą, że fundamentem praw i wolności jest przyrodzona i niezbywalna godność człowieka. Podobnie, gdyby w miejsce przepisu przyznającego władzę zwierzchnią narodowi wpisano, że jednolitą i

Tydzień w historii: 14-20.11

„należnego jej miejsca w rzędzie państw Europy”. Reprezentujący Paryż premier Armand-Emmanuel du Plessis zobowiązał się na równych zasadach z innymi mocarstwami zwalczać ruchy rewolucyjne w Europie. W zamian Francja uzyskała obniżenie odszkodowań wojennych. 16.11.1805 r. Kutuzow się wymyka

Przeciw racji stanu. Polska PiS-u, barak na peryferiach

nacjonalizm. Obóz rządzący postępuje według zasady "czyja władza, tego religia". Jednak przyjęcie tej zasady (cuius regio, eius religio) po pierwszej fazie konfliktów religijnych w Europie bynajmniej ich nie zakończyło. Było jedynie źródłem ich nasilania się aż po kulminację, którą była krwawa i

Pałki i kastety. Świat wedle ONR

Przyjęcie zasady prymatu dobra narodu i etyki przed prawem pociąga za sobą upadek przyjętego dziś powszechnie w opinii prawniczej fałszywego ideału praworządności, który wymaga bezwzględnego poszanowania prawa formalnie obowiązującego - pisał przed 80 laty faszyzujący miesięcznik "Ruch

Andrzej Duda do korpusu dyplomatycznego: Przez pięć lat wizyty na pięciu kontynentach

wszelkie działania służące wzmacnianiu wewnętrznej solidarności i odpowiedzialności, ale będziemy też opowiadać się za podejmowaniem decyzji możliwie najbliżej państw członkowskich i ich obywateli w duchu zasady subsydiarności - zaznaczył Andrzej Duda. - Chcemy Unii elastycznej, solidarnej i konkurencyjnej

PiS Dobrem Narodu

realizacji swoich, jedynie słusznych celów. Wyborcy je ocenią. Albo nie. Może Dobro Narodu będzie wymagało, żeby kolejnych wyborów nie było, bo wyborcy, manipulowani przez maistreamowe media, mogliby wybrać niezgodnie z tym Dobrem? Koncepcję prymatu Dobra Narodu nad konstytucją wydaje się podzielać Partia

Bonobo na prezydenta!

władzę, "nie chcą jej, ale muszą". Tak jak mało kto spośród nas przyznałby, że walczy o prymat w stadzie zgodnie z regułami opisanymi przez Niccola Machiavellego, mimo że większość tak właśnie czyni. Makiawelizm dyskredytuje. Nas, ale nie małpy. Małpy, by tak rzec, są uczciwymi politykami - w

Polityka na drodze donikąd

Polskę jako państwo dążące do rewizji traktatów europejskich, co uczynił pośrednio, dystansując się od idei unii politycznej określanej angielskim terminem "ever closer union". To określenie pochodzi z anglojęzycznej wersji traktatu o Unii Europejskiej. Można mieć do traktatowej zasady coraz

O Prymasa III Tysiąclecia

ta jest modernistyczna, tzn. uznaje potrzebę ciągłego modernizowania myślenia politycznego i społecznego. Uznaje prymat etyki w działaniu władzy i podporządkowanie władzy zasadom etycznym. W swoich zachowaniach politycznych grupa ta kieruje się bardziej racjonalizmem niż charakterystycznym dla

Chiny. Xi Jinping, wujek Xi forsuje marzenie o wielkości

dziewczyn... Czarne Ferrari i roznegliżowane studentki. Skandal w Chinach Tym samym podważono niepisaną, ale starannie przestrzeganą zasadę, zgodnie z którą – jak piszą autorzy – „ze względu na utrzymanie jedności, członkowie Stałego Komitetu nie podlegają śledztwu kryminalnemu i nie mogą

Beksińskich portret śmiertelny, czyli genialny Seweryn [VARGA]

Nigdy nie lubiłem obrazów Zdzisława Beksińskiego, a w zasadzie nie cierpiałem ich z prawdziwą serdecznością, uważałem, że nadają się co najwyżej na okładki płyt zespołów heavymetalowych, względnie, że mogłyby ozdabiać okładki książek niewyżytych grafomanów parających się tak zwaną literaturą

Jak rządzi PiS? Polska leci do Smoleńska

, organizacje pozarządowe. System zmierza w kierunku miękkiego autorytaryzmu. Łatwiej wtedy sterować państwem, ale trudniej uniknąć niebezpieczeństw. Jak PiS chce zmienić Trybunał Konstytucyjny? Następny prezes z władzą absolutną W prezydenckim Tu-154 odpowiedzialnym za przestrzeganie prawa i zasad

Szkoła poparcia. 20 milionów należy się jak psu zupa

. Na przykład prymat prawa naturalnego nad prawem stanowionym, co było podstawą do ataku na twórców Konstytucji RP. No a później uzasadniało niechęć do Żydów i w ogóle innowierców, kwestionowało postulaty feministek i osób homoseksualnych itd. Otwarcie na myślenie narodowe oznaczało przywołanie

Nowy Kościół zarejestrowany. Rozłam u staroobrzędowców

rozłamu i bardzo poważnych konfliktów. Najbardziej bolesne były sytuacje podczas pogrzebów. Przedstawiciele Kościoła wschodniego nie godzili się na nasze pochówki na cmentarzu. My nie możemy chować umarłych na cmentarzu komunalnym, bo takie są zasady naszej wiary. Musi to być cmentarz staroobrzędowców

Net mundial - kto z kim gra i o co? W Brazylii zaczyna się spotkanie użytkowników Sieci

problemy internetu: przedstawiciele nauki, organizacji obywatelskich, biznes i rządy. Ale przypadek Snowdena utrudnił debatę w takich ramach. Publiczna instytucja amerykańska jasno i bezczelnie wskazała prymat spraw bezpieczeństwa nad wolnością. Ochrona prywatności przez swoisty nawis inwigilacyjny z

Polska bez humanistyki? Zapraszamy na debatę

absolwentów. Zasada ta uderza szczególnie w mniejsze ośrodki akademickie, które nie są w stanie z powodów populacyjnych konkurować w masowej rekrutacji z metropoliami. Postulujemy odejście od prymatu "pogłównego" oraz strukturalną reformę polityki finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych, aby

Złe i dobre strony "zabetonowania" sceny politycznej

instytucji zależy w znacznej mierze od tego, jak w warunkach systemu parlamentarno-gabinetowego ukształtowana jest krajowa scena partyjna. Na nią zaś z kolei znaczny wpływ mają obowiązujące uregulowania prawne odnoszące się przede wszystkim do zasad i procedur wyborczych oraz sposobu finansowania stronnictw

Co deklaracja Benedykta XVI i Bartłomieja I znaczy dla prawosławnych

pojmowania prymatu następcy św. Piotra. Przynajmniej tak wynikało z zapowiedzi. A wedle Kościoła prawosławnego papież powinien z tego prymatu zrezygnować? - Nikt nie kwestionuje prymatu honorowego papieża, ma on wymiar historyczny, nawiązuje do początków Kościoła. Trudności pojawiają się jednak, gdyż za

Ubój rytualny stał się okazją do antysemickich obelg

niektórych wyznawców jest mi wręcz obcy. Jednocześnie akceptuję prawo do wyznawania każdej religii i respektuję ich zasady, dopóki nie ograniczają wolności i praw innych. I ludzi i zwierząt. Debata o dopuszczalnych zasadach uboju rytualnego jest konieczna. Nie mogę się jednak zgodzić na posługiwanie się w

Łowienie sędziów w mętnej wodzie

konstytucyjnych, które znajdą się w konflikcie. Jak kilka dni temu: wolność sumienia i wyznania a wolność słowa czy prawo do opieki zdrowotnej. To, czemu sędzia da prymat, zależy w dużej mierze od jego poglądów. Poglądów nowo wybranych nie poznaliśmy. A jeden - prof. Krzysztof Ślebzak - stwierdził kategorycznie

Liga banitów. 90 lat temu wystartowała piłkarska ekstraklasa

trenera Kałuży Afera Hasmonei Zasadą mistrzostw Galicji był możliwie wyrównany poziom uczestników. Dlatego Czarnych tak uwierało to, że w walce o mistrzostwo Polski po 1921 r. tej zasady nie przestrzegano. Zdarzały się pogromy, np. wygrana Pogoni Lwów 12:0 nad Ruchem Wielkie Hajduki (potem Chorzów), 13:0

Sejm przyjął rządowy ?pakiet atomowy"

dyrektywa. Określono też zakres nadzoru Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako urzędu dozoru jądrowego. Przepisy zawierają jednoznaczny prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działania obiektów jądrowych, nie tylko na etapie wyboru technologii, ale i w całym procesie jej wdrożenia pod kontrolą

Houellebecq niszczy i pociesza. "Interwencje 2" są jak komentarz do jego książek [VARGA]

, felietony, eseje, konfesje, odpowiedź na ankietę o pedofilii. A więc coś, co się potocznie nazywa grochem z kapustą. Tyle że to tradycyjnie postponowane danie, jak się je dobrze przyprawi, mimo iż z zasady ciężkostrawne, może nie tylko zaspokoić głód, ale też przynieść fascynujące doznania smakowe. &bdquo

Jak Sejm werbuje posłów na Cypr. Wystarczy się zgłosić

poselskich podróży: "Zasadą jest prymat dla lotów klasą ekonomiczną, co w praktyce oznacza, iż posłowie podróżują klasą biznes jedynie na długich trasach pozaeuropejskich, zaś na trasach europejskich korzystają z klasy ekonomicznej. Na trasach europejskich z klasy biznes korzystają jedynie członkowie

Wojciech Kuczok: Sfałszowane wyniki

boisku graczem w polu był lider przegranych. Bodaj jeden Andrzej Gowarzewski po ostatnim mundialu miał czelność uznać prymat Navasa nad powszechnie wychwalanym Manuelem Neuerem. Rzecz gustu - obaj są perfekcyjni, tyle że Navas zdaje się pozostawać wiernym tradycyjnej roli golkipera, nie ma w zwyczaju

"Niepokorni" przeciw PiS

poważne wątpliwości" - pisze Warzecha i pyta, kiedy będzie "normalnie". Normalność dla konserwatysty to "prymat procedur nad nazwiskami", przestrzeganie dobrych, choć niepisanych obyczajów. Nie przejęcie państwa, ale jego autentyczna naprawa. Ta władza bardziej niż kiedykolwiek

Z marynowanym śledziem po piękno. Karolina Sulej poleca albumy do kawy

ubraniem do poziomu instytucjonalnego, czyli Francuskiej Izby Mody oraz przepychanek politycznych na najwyższych szczeblach. Niemcy mieli kompleks Paryża jako stolicy mody wyznaczającej kanony piękna. Dążyli do prymatu Berlina i aryzacji przemysłu odzieżowego. Niewinna i z pozoru infantylna moda stała się

Rysunki wielkich mistrzów. Nie lada gratka na Dolnym Śląsku

Co prawda historyków sztuki i konserwatorów zabytków bulwersuje tak długie wystawianie na światło dzienne unikatowych dzieł, bo zgodnie z zasadami papier nie powinien być prezentowany dłużej niż sześć tygodni, ale dla widzów gratką nie lada jest wystawa "Rysunek XVI - XVIII w. Włochy, Niemcy

Terroryzm - wróg publiczny

Terroryści islamscy nie działają w pojedynkę, są częścią zbrodniczej organizacji. Istnieje oczywisty paradoks w odpowiedzi państw prawa na ataki terroryzmu islamskiego. Zasada prymatu prawa wymaga ścigania przestępców po to, by ich osądzić, ukarać. I odstraszyć surową karą innych. Z tej zasady

Ważny głos sędziego Tulei

trend prymatu zasady nieodpowiedzialności - to inna sprawa. Zawsze jest łatwiej umorzyć, zignorować, niż podjąć wyzwanie. Ale dobrze, gdy ktoś przypomina, że król jest nagi. IV RP minęła, ale nie znaczy to, że nie wróci. A nadużycia organów ścigania mamy za każdej władzy, choć może nie służą tak

Dlaczego Razem zezuje na prawo

wynikających z samej kapitalistycznej struktury posiadania. Mogła wskazywać na negatywne skutki "dzikiej prywatyzacji", ale nie radykalnie kwestionować samą zasadę wolnorynkową. Częściowo ubezwłasnowolniona regułami nieprawicowej gry, mogła więc ostatecznie skupić się na kwestiach obyczajowych i

Semki zabawy niegodne

sumienia. Puenta tekstu Semki: "Demonstracja pychy i brak refleksji nad faktem, że w dzisiejszych realiach hasło prymatu indywidualnego sumienia popycha zwykłych wiernych ku wygodnictwu. Zasady wiary zaś przykrawa do mód tego świata" - musi spotkać się z moim jasnym sprzeciwem. Odniesienie tych

Papież Franciszek chce rządzić mniej

, smagał niesprawiedliwości globalizacji i prymatu rynków finansowych, także w "Evangelii Gaudium" ostro występuje przeciw "bałwochwalczemu" kultowi pieniądza. Sprzeciwia się rynkowej "tyranii" promującej wszechogarniające prawo konkurencji i owocującej ubóstwem przegranych w

Pupa, czyli przyszłość literatury

literaturze. A że literatura z zasady jest rzeczą nudną i trudną, trzeba znaleźć jakiś nowy klucz do pisania o niej, jak wiadomo, nie ma lepszego klucza niż klucz obyczajowy, a właściwie wytrych plotkarski, literatura dzisiaj jest tylko o tyle ciekawa, o ile przy jej okazji można coś o pupie napisać - pupa

Waszczykowski w expose: Gotowi jesteśmy wznowić rzeczowy kontakt z Moskwą

pierwsze, Polska będzie "dążyć do zakorzenienia polityki zagranicznej w woli politycznej suwerennych państw". Będzie opierać politykę na prymacie prawa międzynarodowego nad brutalną siłą. - Nad ideą koncertu mocarstw dzielącego świat na strefy wpływów wbrew woli społeczeństw - mówi. - Będziemy

Genco Russo: heroinowy boss z Sycylii. Chłopcy z ferajny cz. 13

współdziałały też mafie korsykańska i turecka. Gangsterski szczyt w Palermo W październiku 1957 r. do luksusowego Grand Hotel des Palmes w Palermo przyjechało 33 mafijnych bossów z Sycylii i Stanów Zjednoczonych. Podczas spotkania postanowili uporządkować zasady handlu heroiną. Delegacji amerykańskiej

Polska bez Europy, Europa bez Polski

kontynencie. Powstająca przez wiele lat Unia Europejska stworzyła gorset standardów i polityk, którym wszyscy muszą podlegać. Krępuje on przede wszystkim najsilniejszego jej członka - Niemcy. Republika Federalna przyjęła te zasady, mając świadomość korzyści gospodarczych z tak poszerzonego, europejskiego

"Budapeszt 1900" i "Węgrzy. Tysiąc lat zwycięstw w klęskach". Dwie niezwykłe książki wyjaśniają, dlaczego na Węgrzech i w Polsce jest dziś tak źle [VARGA]

prymat monologu nad dialogiem niesie ze sobą katastrofalne konsekwencje polityczne. „Rodzi to fatalną węgierską skłonność do skupiania się na sobie.” – pisze Lukacs. Efektami tego swoistego autoerotyzmu Węgrów były tak dziwaczne teorie, jak ta historyka Istvána Horvátha

Krzysztof Stępiński: Adwokatura pozostaje bierna wobec zmian w Polsce

. Eksmisje lokatorów to problem moralny i prawny. Lokatorzy nabyli legalnie prawo do mieszkania, które potem jest lekceważone przez państwo, bo prymat ma prawo były właściciel. – Nie chcę popaść w sprzeczność z tym, co powiedziałem, ale jednym z fundamentów państwa prawnego jest prawo własności. Nie

Czy żyjemy w państwie wyznaniowym?

Polska była państwem wyznaniowym? Słowa kard. Dziwisza o prymacie prawa bożego nad prawem stanowionym komentowali inni hierarchowie. Mający opinię otwartego kard. Kazimierz Nycz stwierdził w radiowej Jedynce, że "biskup ma prawo, a nawet obowiązek przypominać niezmienne prawa boże, głosić je i

Krystyna Pawłowicz. Bo pan prezes mi pozwolił

wysłać SMS-a. Dziś jest jedną z bardziej aktywnych parlamentarzystek na Facebooku. I coś jeszcze. - Dla Krystyny od zawsze świat był czarno-biały - mówi znajomy prawnik. - Ma zasadę "cel uświęca środki". Ale tę cechę brutalne granice zaczęła przekraczać dopiero przy Kaczyńskim. Pytanie o prymat

Varga: "Trylogia" jest antypolska [POLEMIKA]

Sienkiewicz nigdy by się nie odważył? A Kmicic straszniejszy brutal niż psychopatyczny król Joffrey? W zasadzie zgadzam się z diagnozą Gombrowicza o Sienkiewiczu jako "pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym", ale czy to znaczy, że autor "Gry o tron" jest pierwszorzędnym pisarzem

Polska jak linia Maginota

widziane w innej, właściwej perspektywie. Od nich się zaczął demontaż wielkiego wynalazku, jakim w historii stosunków międzynarodowych stał się stworzony w 1919 r. w Wersalu system zbiorowego bezpieczeństwa - Liga Narodów. System taki - z jego zasadami, sankcjami, sposobem podejmowania decyzji - ma

Wybory prezydenckie 2015. "Gazeta Wyborcza": Nasz prezydent, wasz prezes

demokratyczny i prymat merytorycznych zasług w awansowaniu ludzi do funkcji publicznych. Zarazem pochwalaliśmy niektóre przedsięwzięcia polityczne prezydenta Lecha Kaczyńskiego: odważną i rozumną obronę Gruzji zaatakowanej przez Rosję Putina, wsparcie dla demokracji na Ukrainie i pojednania z Ukraińcami oraz

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

. Anita Wichniak-Olczak podkreśla, że celem systemu jest otwarcie rynku zamówień publicznych na konkurencję poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do zamówień publicznych na zasadach niedyskryminacyjnych. Realizacji tego służy zasada prymatu przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego. Z analizy

Jolka nr 84

... - ... magellańska, ptak z rodziny kaczkowatych - małpka kojarząca się z... klaryskami - Michał, mobilny chłop - mieszkaniec stanu z Jukonem - minerał do wyrobu szkła mlecznego - muzyka jak dusza Anglika - nadbałtyckie kąpielisko lub... przyzwolenie dla rolnika - należą do tej samej rodziny - nauczenie kogoś zasad

Jacek Kucharczyk: Gowin przywołuje widma IV RP

znaczyło, że prawo nie może być przeszkodą , gdy jest polityczna wola zmian. Wtedy był to wyraz gotowości do lekceważenia zasad konstytucyjnych państwa prawnego w imię zmieniania rzeczywistości jako wyrazu woli polityka. Skończyło się poczuciem, że nagle władza stała się zagrożeniem dla reguł

List otwarty od zatroskanych katolików do Konferencji Episkopatu Polski

My, niżej podpisani, jesteśmy katolikami szanującymi moralne stanowisko Kościoła, które sprzeciwia się aborcji. Piszemy do Was, Ekscelencje, prosząc o zaangażowanie się w dialog i refleksję nad potencjalnymi skutkami penalizacji aborcji w Polsce. Podtrzymujemy zasadę świętości każdego życia

Rosja bardzo nas rozczarowała

zimnej wojny? - Owszem. Rosjanie reagują na zasadzie: "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie". Nałożyliśmy na Rosję sankcje, odpowiedziała embargiem. W odpowiedzi na postanowienia szczytu NATO w Walii Rosja zaczęła prężyć muskuły. A przecież konkluzje szczytu były bardzo ostrożne, Sojusz nie zdecydował

Trudne partnerstwo nad Atlantykiem. Kiedy zostanie podpisana ważna umowa?

przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Viktor Orbán już zapowiedział, że Węgry odrzucą TTIP, jeżeli traktat będzie przewidywał prymat prawa międzynarodowego nad krajowym. 45 proc. światowej gospodarki Europa i USA to wciąż największe na świecie potęgi ekonomiczne. Na te dwa obszary przypada

Biskupi w Boże Ciało o "Deklaracji wiary", aferze taśmowej i Golgota Picnic

upośledzonych i starych ludzi - dodał. Kardynał Dziwisz: Lekarzom należy się szacunek O "Deklaracji wiary" mówił także kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. - Lekarze odnoszą się do zasady wolności sumienia, które jest nadrzędną instancją postępowania człowieka. Nie godzi się ograniczać

Żegnajcie, meczety (w Styrii)

grę "Moschee-Baba" ("Żegnajcie, meczety"), którą na swojej stronie internetowej w poniedziałek umieścił oddział partii w Styrii. Przez strzelanie do meczetów partia zachęca do głosowania na swoich kandydatów podczas wyborów lokalnych 26 września. Zasady gry są proste. Na tle

Tomasz Pietrzykowski: Podpalić dom, żeby usmażyć jajecznicę

bezprecedensowego łamania podstawowych zasad Konstytucji RP przez większość parlamentarną". Pan też? - Dlaczego to dziwi? Był pan wojewodą śląskim w latach 2005-07. Pisowiec. - Przez ostatnie lata krytykowałem Platformę Obywatelską za mnóstwo rzeczy, głównie za psucie państwa, za partyjniactwo. Dzisiaj, gdy

Z tej butelki w XVIII w. dziedzic rozpijał pańszczyźnianych chłopów, czyli red. Żakowski o roku 1864 [LIST]

Zamoyskiego sto lat przez carskim ukazem). Fabryki Poznańskich i wielu innych kapitalistów także po uwłaszczeniu opierały się na podobnych zasadach. Należy przypomnieć red. Żakowskiemu, że obecne darmowe staże w korporacjach są z punktu widzenia ekonomii i sprawiedliwości społecznej pomysłem bardzo podobnym

Schetyna: Nikogo nie wycinam

prymat parlamentu narodowego nad parlamentem europejskim i. Że my tu będziemy sobie sami rządzić, że to on będzie podejmował decyzje. Dlatego gdyby udało się zablokować to głosowanie, to byłby symbol polityczny, a w polityce symbole też są ważne. Był jeszcze jeden ważny element... Jaki? - Udało się

Balcerowicz wstrzymał kryzys

końcem prymatu wolnego rynku są bzdurne. Kryzys jest wynikiem złamania podstawowej reguły obowiązującej w gospodarce. A ta reguła brzmi: jak chcesz zjeść obiad, to musisz na niego zarobić, a jak chcesz się zadłużyć, to musisz mierzyć siły na zamiary i zawsze zostawić sobie margines bezpieczeństwa. Żadne

Kaczyński myśli Leninem?

Marksa, Lenina i Stalina, ale także faszystowską teorię o prymacie siły nad prawem. Krakowski politolog pisze, że według Ehrlicha źródłem prawa jest wola polityczna, czyli wola PZPR, że "wola polityczna jest nadrzędna wobec prawa". Zatem na naszym seminarium między pamiętnym Marcem a równie

Prof. Tomasz Koncewicz: Dzisiaj bardzo dużo osób czuje, że nie należy do narodu

siostrze Bernadetcie?To zadanie dla rzeczników sądów i dla Krajowej Rady Sądownictwa. Ale nie na zasadzie: gremium się spotka, rozważy plusy i minusy, aż kiedyś wyda komunikat. Reakcja środowiska sędziowskiego - aktualizująca, tłumacząca, korygująca - powinna być natychmiastowa. Ludzie na drugi dzień

Rynek trzyma smycz [Gadomski o książce Belki]

"pryncypialny". Pryncypialny, czyli ten, kto trzyma się twardo ideologii partii. Dziś to słowo wyszło z użycia, choć postawy pryncypialne przeżywają renesans na prawicy. Pryncypialny jest także Leszek Balcerowicz w walce o prymat rynku nad polityką. Belka pryncypialny nie jest i nie był. Nigdy

Chodnik a nowoczesność. Wilcze doły

jak koszula wzorzysta, to krawat gładki, jak sukienka bez deseniu, to szal pstrokaty, jak obicia mebli kolorowe, to firany jednobarwne - itd. Zasady komponowania nie są wcale kwestią umowną, lecz wynikają z potrzeby dostosowania otoczenia do wymogów ludzkiej percepcji. Nasz wzrok męczy kakofonia barw

Pomnikomania polska, czyli ułani złotem malowani

architekta do spraw pomników i każdy w dowolnym miejscu postawić może w zasadzie wszystko, byle było poświęcone bohaterstwu, martyrologii bądź papieżowi (i poparcie proboszcza mające), ogłaszam, że jestem obecnie przeciw stawianiu w Polsce jakichkolwiek pomników. Postuluję tu wręcz wprowadzenie moratorium na

Szach i mat Deep Blue. Historia komputerowa

. Ograniczona moc obliczeniowa maszyny sprawiła, że komputer potrafił grać tylko na planszy sześć na sześć pól, bez gońców, przesuwania pionów o dwa pola, roszad i bicia w przelocie. Z Ulamem, całkiem dobrym szachistą, MANIAC raczej by nie wygrał, ale w starciu z młodą sekretarką poznającą dopiero zasady

Nie chowajmy się za Kościołem

równolegle i na obowiązki człowieka, które tym prawom odpowiadają. Wynika on zarówno z funkcji wychowawczej i moralnej Kościoła, jak i z samej zasady, że prawa każdego człowieka są ograniczone takimi samymi prawami innych i że ład zbiorowy musi opierać się na poszanowaniu tego faktu. Mówi więc też Kościół

Źle się czujesz? Do zoobaczenia u weterynarza

weterynarii z medycyną, napisze książkę "Zoobiquity," jeden z naukowych bestsellerów ostatnich lat, zostanie zaproszona na konferencję TED, a telefony od ogrodów zoologicznych staną się jej codziennością. I że dzięki niej skończy się prymat doktora House'a a nastąpi powrót doktora Dolittle. Zanim

Miedwiediew o kryzysie: czasy dominacji jednego kraju minęły

kolektywne działania". - Powinniśmy wspólnie pracować nad budową nowego, sprawiedliwszego systemu finansowo-ekonomicznego w świecie; dążyć do tego, aby opierał się on na zasadach wielobiegunowości, prymacie prawa i wzajemnym poszanowaniu interesów - wskazał Miedwiediew. Prezydent Rosji oznajmił też, iż

Ameryka już nie potrzebuje lotniskowców. Ma prawa handlowe

zbliżonymi do TTIP umowami CETA i NAFTA). Inicjatorką umów tworzących globalne strefy wolnego handlu jest administracja Stanów Zjednoczonych. Poprzez kolejne porozumienia dąży ona do ujednolicenia zasad regulujących handel z możliwie dużą liczbą państw, tak by amerykańskie produkty i usługi uzyskały wolność

Nasza piękna Ameryka. Mowa pożegnalna Baracka Obamy

wystartowali bracia Wright] i na Cape Canaveral [punkt startu lotów kosmicznych], ten duch leczy choroby i umieścił komputer w każdej kieszeni. Wiara w rozum i przedsiębiorczość, w prymat prawa nad siłą pozwolił nam oprzeć się pokusie faszyzmu i tyranii podczas Wielkiego Kryzysu i pozwolił nam wraz z innymi

Wencel na ministra, czyli zamysły Boga wobec Polski

towarzyszyć temu będzie ogólne przewartościowanie wartości i reinterpretowanie hierarchii, tudzież zmiana kanonu, w pewnym sensie nie mogę się już doczekać. Poeta, który jeden ze swych felietonów zatytułował "My, naród Kaczyńskiego", twórca, który jest autorem zasad "Walki Cywilnej" z

Prawyborcze gry w poznańskiej Platformie

-Rajewicz, a także członkowie zarządu poznańskiego PO: Piotr Nycz, Łukasz Mikuła i Mariusz Wiśniewski. Wczoraj wsparcia tej idei udzielił poseł Rafał Grupiński, który za 10 dni walczyć będzie o prymat w całej wielkopolskiej PO i może mieć poważny wpływ na decyzję partii w tej sprawie. - Jeśli większość

Rząd miesza w przyszłości PKO BP?

Minister Skarbu Aleksander Grad, który w zasadzie potwierdził słowa głównego doradcy ekonomicznego premiera. - Jestem sobie w stanie wyobrazić, że kluczowe spółki będą w przyszłości prywatne, to może również dotyczyć PKO BP. To jest pewien cel, do którego faktycznie powinniśmy dążyć i nie zamykać spółkom

Zatrute pióra. Przemoc zbawi Polskę - to wiara Rymkiewicza

tendencję dzielenia świata na wojenne obozy. Kto nie w pełni z nami, ten całkowicie obcy. Przeciw takiemu myśleniu ostro występował Benda, widział bowiem, jak w takich okolicznościach zamknięte ideologie uzyskują prymat nad uniwersalnymi wartościami. I jak wzmagają się polityczne namiętności, "przez

Na czym stoi Europa

inwestorów leczy się kolejnymi cięciami. "Więcej cięć - zawsze dobrze. Mniej cięć - zawsze źle" - grono zdeklarowanych przeciwników tej zasady lansowanej w Unii od dwóch lat zwiększa się z dnia na dzień. Od wzorca wolnorynkowości tygodnika "The Economist" ("obsesja Europy na tle cięć

Na czym stoi Europa

inwestorów leczy się kolejnymi cięciami. "Więcej cięć - zawsze dobrze. Mniej cięć - zawsze źle" - grono zdeklarowanych przeciwników tej zasady lansowanej w Unii od dwóch lat zwiększa się z dnia na dzień. Od wzorca wolnorynkowości tygodnika "The Economist" ("obsesja Europy na tle

Sejm na działce Lubomirskich

, list do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego (PO). - Jesteśmy gotowi rozmawiać z Kancelarią Sejmu, iść na dalekie ustępstwa. Jednak ona w ogóle nie odpowiada na nasze pisma - mówi Krystyna Żółtowska, spadkobierczyni przedwojennych właścicieli. Prymat państwowego nad prywatnym Na spornej działce

Tyrani wszystkich krajów, łączcie się!

cywilizacyjny prymat Zachodu z jego zasadami demokracji liberalnej, państwa prawa, podziału władz i wolności słowa. O sprzeciw wobec kultury wolności i wychowanego w niej społeczeństwa obywatelskiego złożonego z jednostek i grup gotowych bronić praw nawet przed własnym państwem. Rebelia na Ukrainie i rosyjska

Sanacja, endecja i socjalizm

sprawowania władzy przez poprzedników, lecz także odchodzenie od zasad demokratycznego państwa prawnego. Wspomniany prymat narodu określał stosunek do kwestii społecznych, ujmowanych zawsze w antyindywidualistycznej (antyliberalnej) formule wspólnoty (czyli solidarystycznej). Przeciwstawianie Polski "

Rafał Stec: Rubel masowego rażenia

gdzieniegdzie Rosjanie wracają do elity elit, na zeszłorocznych lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Moskwie wzbili się ponad wszystkich, to niekwestionowany globalny prymat mają tylko w jednej konkurencji - wywalaniu szmalu. Wywalaniu na błyskotki, a nie kruszec autentycznie szlachetny - zdobiący