zasada prymatu

tigi

Nowe DVD pod lupą Brukseli

Nowe DVD pod lupą Brukseli

Walka o prymat na rynku filmów na DVD przenosi się do Brukseli. Komisja Europejska sprawdza, czy producenci forsując nowe formaty, nie naruszyli zasad wolnej konkurencji

Prezydent podpisze OFE?

W tym tygodniu prezydent Bronisław Komorowski podejmie decyzję w sprawie ustawy o OFE - zapowiedział w Radio ZET jego doradca Tomasz Nałęcz. Prezydent skłania się do podpisania ustawy.

O Prymasa III Tysiąclecia

W Polsce od wieków trwa pewne napięcie pomiędzy dwoma sposobami życia zbiorowego i myślenia politycznego. Różnią się one wizją państwa i w sprawach dla niego zasadniczych

Prokuratura nie chciała zająć się ubojem, więc sprawa trafiła do sądu

Prokuratura nie chciała zająć się ubojem, więc sprawa trafiła do sądu

obecnie mamy do czynienia z kolizją praw zapisanych w konstytucji i norm chroniących prawa zwierząt i oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii. Odmawiając wszczęcia śledztwa w sprawie zakłócania uroczystości religijnych, prokuratura uznała, że w

Prokuratura zajmie się sprawą zakłócenia święta w Bohonikach

Prokuratura zajmie się sprawą zakłócenia święta w Bohonikach

kolizją praw zapisanych w konstytucji i norm chroniących prawa zwierząt i oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii. Nie koniec zażaleń Odmawiając zaś wszczęcia śledztwa w sprawie zakłócania uroczystości religijnych, prokuratura uznała, że w zachowaniu

Net mundial - kto z kim gra i o co? W Brazylii zaczyna się spotkanie użytkowników Sieci

problemy internetu: przedstawiciele nauki, organizacji obywatelskich, biznes i rządy. Ale przypadek Snowdena utrudnił debatę w takich ramach. Publiczna instytucja amerykańska jasno i bezczelnie wskazała prymat spraw bezpieczeństwa nad wolnością. Ochrona prywatności przez swoisty nawis inwigilacyjny z

Polska bez humanistyki? Zapraszamy na debatę

Polska bez humanistyki? Zapraszamy na debatę

absolwentów. Zasada ta uderza szczególnie w mniejsze ośrodki akademickie, które nie są w stanie z powodów populacyjnych konkurować w masowej rekrutacji z metropoliami. Postulujemy odejście od prymatu "pogłównego" oraz strukturalną reformę polityki finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych, aby

Jak Sejm werbuje posłów na Cypr. Wystarczy się zgłosić

Jak Sejm werbuje posłów na Cypr. Wystarczy się zgłosić

poselskich podróży: "Zasadą jest prymat dla lotów klasą ekonomiczną, co w praktyce oznacza, iż posłowie podróżują klasą biznes jedynie na długich trasach pozaeuropejskich, zaś na trasach europejskich korzystają z klasy ekonomicznej. Na trasach europejskich z klasy biznes korzystają jedynie członkowie

Nowy Kościół zarejestrowany. Rozłam u staroobrzędowców

Nowy Kościół zarejestrowany. Rozłam u staroobrzędowców

rozłamu i bardzo poważnych konfliktów. Najbardziej bolesne były sytuacje podczas pogrzebów. Przedstawiciele Kościoła wschodniego nie godzili się na nasze pochówki na cmentarzu. My nie możemy chować umarłych na cmentarzu komunalnym, bo takie są zasady naszej wiary. Musi to być cmentarz staroobrzędowców

Złe i dobre strony "zabetonowania" sceny politycznej

Złe i dobre strony "zabetonowania" sceny politycznej

instytucji zależy w znacznej mierze od tego, jak w warunkach systemu parlamentarno-gabinetowego ukształtowana jest krajowa scena partyjna. Na nią zaś z kolei znaczny wpływ mają obowiązujące uregulowania prawne odnoszące się przede wszystkim do zasad i procedur wyborczych oraz sposobu finansowania stronnictw

Sąd o sprawie uboju rytualnego: ocena dowodów niepełna

Sąd o sprawie uboju rytualnego: ocena dowodów niepełna

oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii. Obrońcy praw zwierząt decyzję śledczych zaskarżyli, a Sąd Rejonowy w Sokółce uchylił to postanowienie. - Zdaniem sądu ocena zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem obowiązujących przepisów dokonana przez

Ubój rytualny stał się okazją do antysemickich obelg

Ubój rytualny stał się okazją do antysemickich obelg

wyznawców jest mi wręcz obcy. Jednocześnie akceptuję prawo do wyznawania każdej religii i respektuję ich zasady, dopóki nie ograniczają wolności i praw innych. I ludzi i zwierząt. Debata o dopuszczalnych zasadach uboju rytualnego jest konieczna. Nie mogę się jednak zgodzić na posługiwanie się w niej

Komisja ds. Blidy - pozostałe 48 poprawek we wtorek

Komisja śledcza w poniedziałek przez kilka godzin zajmowała się m.in. poprawkami zgłoszonymi do raportu przez PiS (w sumie PiS zgłosiło ich 102). Sejmowi śledczy odrzucili większość z tych poprawek, m.in. te odnoszące się do wykreślenia z projektu raportu rozdziału pt. "Prymat ideologii nad

Papież Franciszek chce rządzić mniej

Papież Franciszek chce rządzić mniej

, smagał niesprawiedliwości globalizacji i prymatu rynków finansowych, także w "Evangelii Gaudium" ostro występuje przeciw "bałwochwalczemu" kultowi pieniądza. Sprzeciwia się rynkowej "tyranii" promującej wszechogarniające prawo konkurencji i owocującej ubóstwem przegranych w

Rosja bardzo nas rozczarowała

Rosja bardzo nas rozczarowała

zimnej wojny? - Owszem. Rosjanie reagują na zasadzie: "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie". Nałożyliśmy na Rosję sankcje, odpowiedziała embargiem. W odpowiedzi na postanowienia szczytu NATO w Walii Rosja zaczęła prężyć muskuły. A przecież konkluzje szczytu były bardzo ostrożne, Sojusz nie zdecydował

Varga: "Trylogia" jest antypolska [POLEMIKA]

Varga: "Trylogia" jest antypolska [POLEMIKA]

Sienkiewicz nigdy by się nie odważył? A Kmicic straszniejszy brutal niż psychopatyczny król Joffrey? W zasadzie zgadzam się z diagnozą Gombrowicza o Sienkiewiczu jako "pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym", ale czy to znaczy, że autor "Gry o tron" jest pierwszorzędnym pisarzem

Polacy dzięki transformacji przesiedli się z małych fiatów do dużych aut

Polacy dzięki transformacji przesiedli się z małych fiatów do dużych aut

1999 zapoczątkował proces zmian, których efekty obserwujemy obecnie. Skończyła się dominacja samochodów najmniejszych, co w części było pokłosiem walki, jaka toczyła się wówczas o prymat na krajowym rynku między Fiatem a Daewoo. Skończyła się wycieńczeniem obu przeciwników. Fiat co prawda wyszedł z

Ważny głos sędziego Tulei

Ważny głos sędziego Tulei

prymatu zasady nieodpowiedzialności - to inna sprawa. Zawsze jest łatwiej umorzyć, zignorować, niż podjąć wyzwanie. Ale dobrze, gdy ktoś przypomina, że król jest nagi. IV RP minęła, ale nie znaczy to, że nie wróci. A nadużycia organów ścigania mamy za każdej władzy, choć może nie służą tak spektakularnie

Jolka nr 84

Jolka nr 84

... - ... magellańska, ptak z rodziny kaczkowatych - małpka kojarząca się z... klaryskami - Michał, mobilny chłop - mieszkaniec stanu z Jukonem - minerał do wyrobu szkła mlecznego - muzyka jak dusza Anglika - nadbałtyckie kąpielisko lub... przyzwolenie dla rolnika - należą do tej samej rodziny - nauczenie kogoś zasad

Pupa, czyli przyszłość literatury

Pupa, czyli przyszłość literatury

literaturze. A że literatura z zasady jest rzeczą nudną i trudną, trzeba znaleźć jakiś nowy klucz do pisania o niej, jak wiadomo, nie ma lepszego klucza niż klucz obyczajowy, a właściwie wytrych plotkarski, literatura dzisiaj jest tylko o tyle ciekawa, o ile przy jej okazji można coś o pupie napisać - pupa

Biskupi w Boże Ciało o "Deklaracji wiary", aferze taśmowej i Golgota Picnic

Biskupi w Boże Ciało o "Deklaracji wiary", aferze taśmowej i Golgota Picnic

upośledzonych i starych ludzi - dodał. Kardynał Dziwisz: Lekarzom należy się szacunek O "Deklaracji wiary" mówił także kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. - Lekarze odnoszą się do zasady wolności sumienia, które jest nadrzędną instancją postępowania człowieka. Nie godzi się ograniczać

Co deklaracja Benedykta XVI i Bartłomieja I znaczy dla prawosławnych

działań na rzecz poszanowania praw człowieka". Czy ta deklaracja to przełom, czy wymiana uprzejmości?- Dobrze, że podkreślono konieczność podejmowania wspólnych wyzwań wobec współczesnego świata i Europy. Spodziewałem się jednak, że deklaracja będzie bardziej dotyczyła problemu pojmowania prymatu

Czy żyjemy w państwie wyznaniowym?

Czy żyjemy w państwie wyznaniowym?

Polska była państwem wyznaniowym? Słowa kard. Dziwisza o prymacie prawa bożego nad prawem stanowionym komentowali inni hierarchowie. Mający opinię otwartego kard. Kazimierz Nycz stwierdził w radiowej Jedynce, że "biskup ma prawo, a nawet obowiązek przypominać niezmienne prawa boże, głosić je i

Z tej butelki w XVIII w. dziedzic rozpijał pańszczyźnianych chłopów, czyli red. Żakowski o roku 1864 [LIST]

Zamoyskiego sto lat przez carskim ukazem). Fabryki Poznańskich i wielu innych kapitalistów także po uwłaszczeniu opierały się na podobnych zasadach. Należy przypomnieć red. Żakowskiemu, że obecne darmowe staże w korporacjach są z punktu widzenia ekonomii i sprawiedliwości społecznej pomysłem bardzo podobnym

Pomnikomania polska, czyli ułani złotem malowani

architekta do spraw pomników i każdy w dowolnym miejscu postawić może w zasadzie wszystko, byle było poświęcone bohaterstwu, martyrologii bądź papieżowi (i poparcie proboszcza mające), ogłaszam, że jestem obecnie przeciw stawianiu w Polsce jakichkolwiek pomników. Postuluję tu wręcz wprowadzenie moratorium na

Jacek Kucharczyk: Gowin przywołuje widma IV RP

znaczyło, że prawo nie może być przeszkodą , gdy jest polityczna wola zmian. Wtedy był to wyraz gotowości do lekceważenia zasad konstytucyjnych państwa prawnego w imię zmieniania rzeczywistości jako wyrazu woli polityka. Skończyło się poczuciem, że nagle władza stała się zagrożeniem dla reguł

Ameryka już nie potrzebuje lotniskowców. Ma prawa handlowe

zbliżonymi do TTIP umowami CETA i NAFTA). Inicjatorką umów tworzących globalne strefy wolnego handlu jest administracja Stanów Zjednoczonych. Poprzez kolejne porozumienia dąży ona do ujednolicenia zasad regulujących handel z możliwie dużą liczbą państw, tak by amerykańskie produkty i usługi uzyskały wolność

Nie chowajmy się za Kościołem

równolegle i na obowiązki człowieka, które tym prawom odpowiadają. Wynika on zarówno z funkcji wychowawczej i moralnej Kościoła, jak i z samej zasady, że prawa każdego człowieka są ograniczone takimi samymi prawami innych i że ład zbiorowy musi opierać się na poszanowaniu tego faktu. Mówi więc też Kościół

Wencel na ministra, czyli zamysły Boga wobec Polski

towarzyszyć temu będzie ogólne przewartościowanie wartości i reinterpretowanie hierarchii, tudzież zmiana kanonu, w pewnym sensie nie mogę się już doczekać. Poeta, który jeden ze swych felietonów zatytułował "My, naród Kaczyńskiego", twórca, który jest autorem zasad "Walki Cywilnej" z

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

Wichniak-Olczak podkreśla, że celem systemu jest otwarcie rynku zamówień publicznych na konkurencję poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do zamówień publicznych na zasadach niedyskryminacyjnych. Realizacji tego służy zasada prymatu przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego. Z analizy wstępnych

Tyrani wszystkich krajów, łączcie się!

cywilizacyjny prymat Zachodu z jego zasadami demokracji liberalnej, państwa prawa, podziału władz i wolności słowa. O sprzeciw wobec kultury wolności i wychowanego w niej społeczeństwa obywatelskiego złożonego z jednostek i grup gotowych bronić praw nawet przed własnym państwem. Rebelia na Ukrainie i rosyjska

Reżyser "Hardkor Disko": Bomba została doniesiona

karze, a także niemożliwej do spełnienia miłości. "Hardkor Disko" jest obserwacją i wypowiedzią na temat rzeczywistości, która otacza nas tu i teraz - jest próbą wiarygodnego przekazu o świecie, w którym wszelkie zasady zostały odrzucone i wszystko dryfuje w pustkę. Czy Marcin i Ola, młodzi

Rafał Stec: Rubel masowego rażenia

gdzieniegdzie Rosjanie wracają do elity elit, na zeszłorocznych lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Moskwie wzbili się ponad wszystkich, to niekwestionowany globalny prymat mają tylko w jednej konkurencji - wywalaniu szmalu. Wywalaniu na błyskotki, a nie kruszec autentycznie szlachetny - zdobiący

Żegnajcie, meczety (w Styrii)

grę "Moschee-Baba" ("Żegnajcie, meczety"), którą na swojej stronie internetowej w poniedziałek umieścił oddział partii w Styrii. Przez strzelanie do meczetów partia zachęca do głosowania na swoich kandydatów podczas wyborów lokalnych 26 września. Zasady gry są proste. Na tle

W obronie ojca Wiśniewskiego. Polemika z biskupem Dydyczem

również w moją stronę". To mnie dziwi, wydawałoby się, że biskup nie powinien adwersarza traktować jako wroga. Warto tutaj przypomnieć zasadę, że jeśli ktoś jest inny, ma inne poglądy, to nie znaczy, że jest zły. I że ja jestem lepszy od niego. Własna wyższość moralna eksponowana publicznie trochę

29. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

potrzebny jest dopływ świeżych sił, zwycięstwo uczciwości, spójności między deklaracjami a czynami. Polityka polska, jeśli nie chce przegrać Polski, musi wrócić do jasnych klarownych reguł (...), do świata wartości takich jak uczciwość, prawda, prymat zasad moralnych" - nawoływał. Metropolita gdański

Komisja śledcza ds. Blidy głosuje nad poprawkami do raportu

;prymat ideologii nad prawem i godnością człowieka". PiS chciał też zmiany rozdziału pt. "Naruszenie zasady legalizmu" na "Poszanowanie zasady legalizmu" - na co także komisja się nie zgodziła. Poprawki zgłoszone do projektu raportu przez PO i PSL przede wszystkim miały charakter

Balcerowicz wstrzymał kryzys

końcem prymatu wolnego rynku są bzdurne. Kryzys jest wynikiem złamania podstawowej reguły obowiązującej w gospodarce. A ta reguła brzmi: jak chcesz zjeść obiad, to musisz na niego zarobić, a jak chcesz się zadłużyć, to musisz mierzyć siły na zamiary i zawsze zostawić sobie margines bezpieczeństwa. Żadne

Zagraniczna prasa o abdykacji Benedykta XVI: W zarządzie światowego Kościoła panował chaos

utrudnienia zostały już w większości obalone. Nawet zapis o zwierzchnictwie biskupa Rzymu nad wszystkimi innymi, zwierzchnik rosyjskiej Cerkwi był gotów uznać prymat biskupa Rzymu na zasadzie primus inter pares. Abdykacja Benedykta XVI usuwa tę przeszkodę: Ratzinger ogłosił rezygnację, nie powołując się na

Na czym stoi Europa

inwestorów leczy się kolejnymi cięciami. "Więcej cięć - zawsze dobrze. Mniej cięć - zawsze źle" - grono zdeklarowanych przeciwników tej zasady lansowanej w Unii od dwóch lat zwiększa się z dnia na dzień. Od wzorca wolnorynkowości tygodnika "The Economist" ("obsesja Europy na tle cięć

Cameron patrzy wstecz

Waszyngtonu, jak i od UE, prymat dyplomacji gospodarczej i przypisywanie większej wagi oddziałom w Afganistanie i pomocy Afryce niż tradycyjnym wpływom. Intelektualną przesłanką tych przesunięć jest wizja ''nowej epoki elżbietańskiej'', w której Wielka Brytania utrzymuje globalną perspektywę i nie powinna dać

Pięć przykazań Allenowskich

częściej - duch Allena hula po filmie, wyraźnie czujemy jego obecność gdzieś za ekranem. Naturalnie jako zaciekły wyznawca Allena, rzec można fundamentalista allenowski, jestem wyznawcą prymatu jego filmów "nowojorskich" nad "europejskimi". Bywało z tymi europejskimi rzeczami bardzo

Prezydent Komorowski w Bundestagu: Gdy godność ludzka jest zagrożona, kompromis przestaje być samoistną wartością

zgodnie z tym przekonaniem musimy budować całą edukację i prawodawstwo, formować życie gospodarcze i instytucje. To wokół personalizmu musimy dzisiaj budować jak najszerszą, mającą globalny zasięg, swoistą "koalicję antropologiczną", uznającą prymat osoby ludzkiej. To podstawowe przesłanie

Rząd miesza w przyszłości PKO BP?

Minister Skarbu Aleksander Grad, który w zasadzie potwierdził słowa głównego doradcy ekonomicznego premiera. - Jestem sobie w stanie wyobrazić, że kluczowe spółki będą w przyszłości prywatne, to może również dotyczyć PKO BP. To jest pewien cel, do którego faktycznie powinniśmy dążyć i nie zamykać spółkom

Winnicki i Zawisza w ''Uważam Rze". Poprzedni naczelny: Też chciałem ich drukować

, opartej o zasady odwrotne od głoszonych w Brukseli" - napisał w pierwszym tekście Korwin-Mikke. Skrytykował w nim PO, bo to partia " założona przez czterech generałów" i PiS, bo "Jarosław Kaczyński negocjował traktat w Brukseli". Ale największym "debiutem" w nowym "

Zjednoczona Europa państw narodowych. Kwadratura koła

zasady podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Podpisuję się więc pod propozycjami prof. Sadurskiego. Ich wprowadzenie oznaczałoby, że nad gospodarką prymat bierze integracja polityczna, a nie tylko ekonomiczna. A przynajmniej, że oba procesy są równolegle.Wreszcie kwestia

Szef Centre for European Reform: Nieważne kto będzie prezydentem Rosji

+reset+ w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, najprawdopodobniej będzie się utrzymywał, ponieważ jest podyktowany interesami" - pisze Grant. "Rosjanie myślą, że USA zaakceptowały ich prymat na obszarze bliskiej zagranicy, w tym na Ukrainie, a USA otrzymały rosyjską pomoc w postaci tranzytu

Prawyborcze gry w poznańskiej Platformie

-Rajewicz, a także członkowie zarządu poznańskiego PO: Piotr Nycz, Łukasz Mikuła i Mariusz Wiśniewski. Wczoraj wsparcia tej idei udzielił poseł Rafał Grupiński, który za 10 dni walczyć będzie o prymat w całej wielkopolskiej PO i może mieć poważny wpływ na decyzję partii w tej sprawie. - Jeśli większość

Po wyborach: Unia Europejska patrzy na Francję

rygorów budżetowych.Pakt ma wejść w życie od 2013 r. Merkel przekonuje Niemców, że warto wykładać pieniądze na pożyczki pomocowe dla Greków, Irlandczyków czy Portugalczyków, bo ci godzą się w zamian na zdrowe zasady gospodarcze. Sęk w tym, że greccy wyborcy właśnie odrzucili ten niemiecki układ...Co dalej

Miedwiediew o kryzysie: czasy dominacji jednego kraju minęły

kolektywne działania".- Powinniśmy wspólnie pracować nad budową nowego, sprawiedliwszego systemu finansowo-ekonomicznego w świecie; dążyć do tego, aby opierał się on na zasadach wielobiegunowości, prymacie prawa i wzajemnym poszanowaniu interesów - wskazał Miedwiediew.Prezydent Rosji oznajmił też, iż

Sanacja, endecja i socjalizm

poprzedników, lecz także odchodzenie od zasad demokratycznego państwa prawnego.Wspomniany prymat narodu określał stosunek do kwestii społecznych, ujmowanych zawsze w antyindywidualistycznej (antyliberalnej) formule wspólnoty (czyli solidarystycznej). Przeciwstawianie Polski "solidarnej" Polsce

Radykalni w łóżku, liberalni w pracy

postulaty: prymat dobra wspólnego nad grupowym, podmiotowość państwa polskiego, czyli sami definiujemy własne interesy, oraz ochrona życia od poczęcia do śmierci. - Każdego, kto tym zasadom hołduje, uważamy za swojego - mówi Wróbel. Współpracowali z fundacją Narodowy Dzień Życia (postulującą całkowity zakaz

Prawa człowieka pętają zachodnie demokracje

'', czyli od odpowiedzialności, tylko o to, że uznaliśmy prymat bezpieczeństwa i dobrobytu nad wolnością i prawami człowieka.Chodzi też o moralną arogancję zachodnich demokracji: ufamy, że prawa i wolności są tak zakorzenione w naszych społeczeństwach, tak zabezpieczone prawem, procedurami i niezawisłym

Modlitwa w Centrum Sztuki Współczesnej

nie sposób wykazać ( ), iż co do zasady można przyznać prymat wolności słowa czy też wolności wypowiedzi artystycznej nad prawem do poszanowania uczuć religijnych i odwrotnie". Nie chciałbym jednak sprowadzać problemu wyłącznie do konfliktu między wolnością artystyczną a wolnością religijną

Echnaton i Nefertiti

gazet na całym świecie przed dwoma laty. Nefretete nie jest mężczyzną Aton - bóg jedyny Przyznanie prymatu Atonowi pociągnęło za sobą wiele działań. Jeszcze w czwartym roku panowania Amenhotep postanowił budować nową stolicę - miasto poświęcone Atonowi zwane Achetaton (dosł. Horyzont Atona). Miało

Wojna ratusza z Sejmem o działkę Lubomirskich

stołeczni urzędnicy pod koniec 2008 r. ogłaszali, że zwrot Wiejskiej jest nieuchronny, szefowa Kancelarii Wanda Fidelus-Ninkiewicz uspokajała posłów, że wprawdzie są roszczenia, ale tu wygra zasada "interes publiczny zawsze ma prymat nad prywatnym". Szykujących zwrot urzędników ratusza ostrzegała

Młode, wściekłe, wolne feniksy

umiejętności podejmowania dojrzałych i przemyślanych decyzji - tylko z racji niedostatecznego wieku. To założenie łamie jedną z podstawowych zasad poprawnego osądu - nikt nie powinien zostać uznany za winnego, dopóki nie udowodni mu się winy. Nikomu nie można odmawiać racjonalności tylko dlatego, że jego

Oglądalność albo śmierć!

VHS to jest chyba schyłek liceum, w zasadzie nie było alternatywy - by zabić czas i nudę, można było tylko czytać. Mam poważne podejrzenia, że gdyby moje dojrzewanie przypadło nie na stan wojenny ale na początek XXI wieku i eksplozję telewizji kablowych i satelitarnych, tobym raczej nie pisał teraz

Co dalej z kopalniami? Krzysztof Domarecki: Kupię i naprawię

oczywiście w Polsce. Sprzedajemy nasze produkty do 70 krajów i mamy rocznie ponad miliard złotych przychodów. Nie traktuję propozycji zakupu kopalń na zasadzie czystej kalkulacji biznesowej. A jak? - Kalkulacja wyłącznie finansowa nigdy nie dawała mi wystarczającej satysfakcji. Mam ambicję, żeby poprawić

Przedwyborcze zamykanie

Kampanię przed piątkowymi wyborami zdominował ostry spór polityczny. Kontrolowana przez konserwatystów Rada Strażników zdyskwalifikowała 2,5 tys. kandydatów z obozu reformatorskiego zarzucając im brak poszanowania dla islamu i podważanie zasady prymatu religii nad polityką. Reformatorzy znaleźli

Polskie igrzyska: jak Zabłocki na lodzie

firmy globalne, bo większość krajowych zwykle nie może sobie pozwolić na opłaty licencyjne za użycie znaku i nazwy igrzysk. Wszyscy oni uprawiają zmasowaną propagandę. Jej głównym motywem są korzyści, jakie przyniesie impreza. Korzyści te z zasady mają się pojawić dopiero w trakcie zawodów, a

Boeing wylądował, a co z euro?

oszczędnościowej, która wyleczy kryzys euro powoli zaczyna kruszyć się w Europie, ciekawie pisze w "GW" Tomek Bielecki:">Więcej cięć - zawsze dobrze. Mniej cięć - zawsze źle< - grono zdeklarowanych przeciwników tej zasady lansowanej w Unii od dwóch lat zwiększa się z dnia na dzień. Od wzorca

Konstytucjonaliści wątpią, czy pomysł PiS ws. zmian w ordynacji jest zgodny z konstytucją

większościowy. Tak więc nie ma w ogóle o czym mówić. Trzeba zmienić konstytucję, żeby to wprowadzić. Nie byłyby to wybory większościowe, lecz z takim jakby +forcingiem+, doładowaniem na rzecz ugrupowania najwięcej zyskującego w wyborach. To nie jest zasada proporcjonalności" - podkreślił konstytucjonalista

Suplementy diety: dla kogo i po co

, co jest najbardziej korzystne, a co nie jest. Po drugie, gdybyśmy uznali prymat suplementacji nad racjonalnym żywieniem, nie przetrwalibyśmy jako gatunek - suplementy są wymysłem ostatnich lat. Do niedawna obywaliśmy się bez nich doskonale. SUPLEMENTY DIETY: PRZEDE WSZYSTKIM ZAPYTAJ LEKARZA Nawet

Premiera kultowej gry "Diablo 3". Jak zarobić na szatanie

kontynuatorów i dziś jest uwierającym standardem. Blizzard, forsując swoją wizję, udowodnił prymat efektowności nad logiką - gracz chce czegoś widowiskowego i czegoś, co zna, choćby ze szkoły lub filmu dokumentalnego. Najważniejsze pozostały przedmioty zdobywane w toku wielokrotnej rozgrywki - Blizzard zadbał

Telewizyjne orędzie prezydenta - przeczytaj, zobacz, oceń

aż do roku 2017, kompromis z Joaniny, ułatwiający blokowanie decyzji dla Polski złych, zasadę solidarności energetycznej, broniącej nas przed szantażem, utrzymanie prymatu prawa polskiego nad unijnym.Warto być stanowczym w obronie polskiego interesu. Dzięki takiej postawie poprzedniemu rządowi udało

Samolubni Sarmaci nie budowali kolei

urojeńW 1228 r. Władysław Laskonogi przyrzekał poddanym: ''Ludem i ziemią będę rządził z dobrą wiarą i cnotliwie, wyłączając ucisk i nienależne podatki, i każdego zachowam w jego prawie''. Obowiązywała wtedy doktryna o prymacie władcy ugruntowana w prawie Bożym. Ale już rosły w siłę grupy i warstwy

Europa daleka od demokracji

rozwijała się zgodnie z poniekąd marksistowskim prawidłem prymatu gospodarki nad polityką.Baza ekonomiczna determinowała zmiany w nadbudowie instytucjonalnej - krok po kroku i ewolucyjnie, w dużej mierze przy pracowitej, lecz mało widocznej dla opinii publicznej krzątaninie Europejskiego Trybunału

Prezydenci Polski i Niemiec na konferencji o etycznym wymiarze polityki

rozumne korzystanie z wolności. "W sposób szczególny, ze względu na szczególną odpowiedzialność, dotyczy to oczywiście osób podejmujących działania i decyzje polityczne" - mówił Komorowski. Według niego w działalności publicznej trzeba przestrzegać zasad "prawdy, wolności, równości

Pedofilia i prawo boskie

; heteroseksualni kapłani. Już tłumaczę. Wypowiadając taką frazę, katolik trzyma się modelowo zasady: nawet krzywdę dzieci można przedstawić w formie broniącej kościół. Homoseksualizm zostaje wprowadzony do dyskusji po to, żeby kościół usprawiedliwić (to już wiemy). Oczywiście, nadużycia seksualne księży dotyczą

Moralność przeciw demokracji

ministrów III RP w imię jakiegoś rzekomego prawa moralnego, które miałoby ich sprawowania tych stanowisk pozbawić, jest otwartym kwestionowaniem wyników demokratycznych wyborów i podważaniem demokratycznych reguł. Prymat reguł moralnych nad regułami demokracji takie właśnie skutki niesie. W praktyce często

Szeroko rzucamy wolną sieć

, tureckim i urdu). Jest do niej zaproszony każdy, kto chce zabrać głos.Autorzy projektu sformułowali dziesięć zasad, które poddają pod osąd światowej publiczności:1. My, ludzie, musimy być wolni i mieć prawo wyrażania opinii, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei, niezależnie od granic państw.2

Alfabet Soboru Watykańskiego II

spodziewali. Po co, skoro papież miał w rękach całą władzę? Sobór Watykański I w 1870 r. mówił o papieskim prymacie i nieomylności.Angelo Giuseppe Roncalli (1881-1963) był bardzo wiele lat watykańskim dyplomatą: w Bułgarii, Turcji, Grecji i we Francji. Wszędzie potrafił nawiązać dobry kontakt z miejscowymi

Zaraźliwy berlusconizm

demokracji, w której instytucje państwowe na całego zawiodły w sprawie strzeżenia zasad państwa prawa, walki z korupcją oraz pociągania do odpowiedzialności najpotężniejszych polityków.Paradoksalnie, Berlusconi pada teraz ofiarą kolejnej choroby demokracji - nie obalili go ani wyborcy, ani trwające procesy

Rosja.MSZ w zw. z Nawalnymi radzi USA i UE, by nie naciskały na sądy

opozycjonisty. Powiedziała, że "wyrok ten wydaje się być umotywowany politycznie". Przypomniała, że "UE zawsze podkreśla znaczenie decyzji sądowych wolnych od wszelkich związków z polityką, niezależnych i podjętych całkowicie z poszanowaniem zasad państwa prawa". Amerykański Departament

Jak rozmawiać z konserwatystami?

W toczącej się obecnie wojnie kulturowej w Polsce dzisiejsza odsłona należy zdecydowanie do moralizatorskich konserwatystów. Fundamentalne zasady liberalne, które z mniejszymi lub większymi oporami przyjęto w III RP: prymat wolności osobistych nad moralnymi przekonaniami większości, wolność słowa

Apel środowisk prawniczych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Prezydencie, Praktyka naszego życia politycznego ostatnich kilkunastu miesięcy raz po raz demonstruje lekceważenie zasad państwa prawa. Powszechne dawanie prymatu polityce nad prawem, instrumentalne stosowanie prawa do realizacji doraźnych celów politycznych, naruszanie

Socjolog: Na wojnie Tuska z kibolami przegramy wszyscy

, legalizację narkotyków czy alkohol na stadionach. Nie pójdą na nich głosować, żeby nie strzelić sobie w stopę. Kibice są z zasady antysystemowi. Oni nie walczą z samym Tuskiem, tylko z rządem, któremu podlega policja."Gazeta Polska" przedstawiła kibiców Falubazu inaczej. To bohaterowie, który

Celibat dla urzędników?

obsadzania stanowisk?- Jeśli chodzi o administrację, mamy całkiem dobre, szczegółowe przepisy regulujące zasady obsady stanowisk urzędniczych. Problem widzę na styku świata urzędniczego i działalności gospodarczej prowadzonej przez państwo - czyli np. w spółkach skarbu państwa, w tym posadach w radach

Sejm na działce Lubomirskich

formalność. Wszystko będzie po naszej myśli, bo interes publiczny ma zawsze prymat nad prywatnym - relacjonuje Jerzy Budnik.Kancelaria może kupićMarcin Bajko, dyrektor miejskiego biura nieruchomości w Warszawie, mówi coś całkiem innego: - Teren niebawem wróci do byłych właścicieli. Jest wyrok NSA, nie mamy

Zbrodnia warszawska

zwiększyło liczbę ofiar wśród jego własnych żołnierzy. (...) Odmowa pomocy dla powstańców pokazywała, jak dużo może Stalin poświęcić w imię doraźnych celów politycznych. Prymat względów politycznych nad wojskowymi latem 1944 roku i narażenie Armii Czerwonej na dodatkowe straty w rzeczywistości stanowiło

Izrael musi uznać małżeństwa gejów

spokojnie przez wielu Izraelczyków. Większość rabinów najpopularniejszego w USA odłamu judaizmu (ruchu reformowanego) błogosławi pary homoseksualne, uznając prymat niezwykle ważnej w judaizmie zasady biblijnej, że "człowiek nie powinien żyć sam" nad wezwaniami do celibatu homoseksualistów. Prawne

Witajcie w świecie bez lewicy i prawicy

-intelektualne wahadło przechyliło się w latach 80. w drugą stronę: apoteoza wolnego rynku zatriumfowała jak okiem sięgnąć, a lewica - ta spod znaku Blaira i Schrödera - dołączyła do tego trendu pod koniec lat 90."Trzecia droga" europejskiej socjaldemokracji oznaczała zaakceptowanie prymatu

KAI streszcza: Co naprawdę powiedział papież Franciszek dla ,,Civilta Cattolica"?

, jest rozeznanie - rozumiane jako narzędzie walki o lepsze poznanie Pana i jak najbliższe podążanie za Nim. Gdy był prowincjałem zakonu w Argentynie, kierował się zasadą św. Ignacego: "Być nieogarnionym przez największe, a jednocześnie mieszkać w najmniejszym - boską jest rzeczą". "Ważne

Będzie polska ustawa bioetyczna?

fundamentalną ustanawia (w art. 2) prymat istoty ludzkiej: "Interes i dobro istoty ludzkiej przeważa nad wyłącznym interesem społeczeństwa i nauki". Zasada ta oznacza m.in., że nie można na człowieku dokonać interwencji medycznej innej niż dla jego dobra. Nawet jeśli byłoby to w interesie społecznym.

Rządzie, odważ się coś zrobić

filozofię wprowadzonej w 1999 r. reformy emerytalnej. Przejęcie środków z OFE oceniam z perspektywy stanu finansów publicznych w dłuższej perspektywie wyjątkowo negatywnie. Zarówno redukcję poziomu transferów do OFE, jak i przejęcie tzw. części obligacyjnej traktuję jako przykład prymatu działań doraźnych

Kupuj mniej, uwolnij się

stosunki w większości krajów. Demokracja powinna zaczekać na bezpieczeństwo? - Argumenty moralne i dowody empiryczne prowadzą mnie do wniosku, że gdy wystąpi konflikt między prawami politycznymi jednostek a bezpieczeństwem - co zdarza się często - prymat powinno mieć podstawowe bezpieczeństwo. Ma to

Prezydent Bronisław Komorowski dla "Gazety": W silniejszej Europie z całą Polską

Wspólnoty, mówiło się o niej jako o globalnym graczu, dzisiaj Unia przeżywa czas słabości. Nie zmieniło się jedno - w dalszym ciągu wielu z nas ulega pokusie myślenia na zasadzie, że Unia to "oni" z Berlina, Paryża, Brukseli, a nie my z Polski. Zatem to dobrze. Wykładem wygłoszonym w Berlinie na

PiS: projekt noweli konstytucji już niedługo

granicach interesu publicznego i dla jego ochrony". Nowelizacja ustawy o adwokaturze przygotowana przez PiS wprowadziła państwowe egzaminy na aplikację adwokacką, co pozbawiło adwokaturę wpływu na nabór do korporacji. Trybunał uznał w środę, że nabór na aplikację adwokacką na zasadach uchwalonych przez

Weźcie się w garść, eurochłopaki

własne zasady i przedstawiając je Pekinowi jako fakt dokonany. Niestety, nie ma, jak dotąd, odpowiednika TTIP w sferze bezpieczeństwa; propozycja, żeby USA i UE działały jako rdzeń "Globalnego NATO" lub jako "Koncert demokracji", pojawiają się i znikają bezowocnie.Tak czy inaczej

Ulica zmieni świat

się wręcz, że panuje między nimi doskonała symbioza. Ale to złudzenie. W istocie napięcie między demokracją a kapitalizmem, dwoma najważniejszymi zasadami rządzącymi współczesnymi społeczeństwami, istnieje od zawsze.W XIX wieku burżuazja uważała, że demokrację można dopuścić tylko w ograniczonym

Barca i Manchester chcą przejść do legendy

zasady wygrywania za wszelką cenę, pielęgnuje wizerunek "więcej niż klubu", czyli symbolu i jedynej pociechy uciskanego przez madrycką stolicę regionu (choć czasy ucisku dawno minęły). Należy zresztą do przeszło 160 tys. socios, prezesa wyłaniają demokratyczne wybory. Duma Katalonii to też

Kard. Kasper: Wznowimy dialog z Kościołem prawosławnym

Jak powiedział kardynał, dialog ten będzie służył omówieniu kwestii jedności Kościołów i problemu urzędu Piotrowego, czyli prymatu papieża. "W ostatnich latach po obu stronach powstały propozycje rozwiązań, mających szanse zastosowania" - podkreślił kard. Kasper. Przewodniczący papieskiej

Bezzębna Karta Praw Podstawowych

, ale w negocjacjach międzynarodowych jest dodatkową gwarancją suwerenności. Prymat polskich sędziów Jednak to wszystko ma się nijak do Karty Praw Podstawowych. Karta dzieli się bowiem na ogólne zasady, które nie mogą być przedmiotem skargi przed jakimkolwiek sądem, i na konkretne, zaskarżalne prawa. Te

Archeolog padł na autostradzie

domniemane łapówkarskie decyzje przy budowie Autostrady Wielkopolskiej, za które Gierlach trafił do aresztu, zostały podjęte, to musiało być wcześniej, za jego poprzednika prof. Bukowskiego. Gierlach odpowiadał tylko za jeden odcinek drogi.Słowem - żeby zarabiać, trzeba złamać zasadę prymatu uniwersytetu nad

Rosja Benedykta

prawosławni hierarchowie nie będą stosować zasady wspólnej odpowiedzialności Kościołów rzymsko- i greckokatolickiego. Wystarczy przypomnieć kontrowersje wokół stanowiska abp. Tadeusza Kondrusiewicza na posiedzeniu Rady ds. Współdziałania ze Wspólnotami Religijnymi przy Prezydencie Rosji. Metropolita

Koniec schizmy lefebrystów - początek kłopotów

Stolicy Apostolskiej mówi, że lefebryści zadeklarowali synowskie posłuszeństwo wobec nauczania Kościoła oraz potwierdzili prymat biskupa Rzymu, to szef bractwa bp Bernard Fellay w sobotnim liście do wiernych podtrzymał "pewne zastrzeżenia" wobec II Soboru Watykańskiego. "Trwamy przy linii

Byliśmy głupi

braku jakiegokolwiek myślenia utopijnego, ideologicznego. Nikt nie projektuje świata na nowo. Skupiamy się na symbolach, bo...: ''Kryzys sprawił, że rządy mają coraz mniej do powiedzenia'' ''Banking Technocrats Undermine Democracy'' - amerykański ekonomista o skutkach prymatu gospodarki nad politycznymi

Paragraf Matysiakowej

". Zaś "policjantka przez kilka miesięcy odmawiała poddania się badaniu uznając się za emeryta policyjnego".A co z zasadą zwalniania ze względu na wiek? Hajdas twierdzi, że linia orzecznicza sądów nie jest w takich sprawach jednolita. Były bowiem orzeczenia określające osiągnięcie 30 lat

Polska koszmarów, Polska marzeń

otwartym, budującym przyszłość na prymacie ludzkiej godności, wolności, tolerancji i wzajemnym zaufaniu. O społeczeństwie, które przestaje być narodem złożonym z rodzin, ale staje się żwawym organizmem społeczności i grup lokalnych, zawodowych, ideowych.Gdzie aspiracjom indywidualnym towarzyszą grupowe

Zasada pomocniczości

Zasada pomocniczości (inaczej zasada subsydiarności, lub po prostu subsydiarność) – zasada mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa

Zasada wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem wspólnotowym

implementacji drogą ustanowienia w prawie krajowym odpowiednich przepisów ustawowych, administracyjnych i wykonawczych. W pewnym sensie za taką podstawą prawną mogłaby służyć tu też zasada prymatu prawa Unii Europejskiej nad prawem krajowym, z jakiej można by pośrednio wywodzić obowiązywanie zasady wykładni

Konwencja o prawach człowieka i biomedycynie

w artykule 1 potwierdza ochronę godności i tożsamości wszystkich ludzi i gwarantuje każdemu człowiekowi – bez jakiejkolwiek dyskryminacji – poszanowanie jego integralności i praw przy używaniu biologii i medycyny. 2. Zasada prymatu osobyW biomedycynie, a zwłaszcza w badaniach naukowych

Zarządzanie kryzysowe

mniej wrażliwy na kolejną katastrofę. Zasady zarządzania kryzysowego Zasada prymatu układu terytorialnego – uznaje za podstawową konstrukcje tego modelu układ terytorialny państwa i sprowadza do funkcji pomocniczej układ branżowy. Jednoosobowe kierownictwo – decyzje podejmuje

Subsydiarność

Rady ds. Ogólnych, corocznych raportów na temat przestrzegania w Unii Europejskiej zasady subsydiarności.Rada Europejska stwierdziła w swym Ogólnym Stanowisku, że zasada subsydiarności nie odnosi się do uprawnień przyznanych Wspólnocie Europejskiej na mocy Traktatu o WE, nie może też podważać prymatu

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.