zasada prymatu

tigi

Nowe DVD pod lupą Brukseli

Nowe DVD pod lupą Brukseli

Walka o prymat na rynku filmów na DVD przenosi się do Brukseli. Komisja Europejska sprawdza, czy producenci forsując nowe formaty, nie naruszyli zasad wolnej konkurencji

Jeśli konstytucja będzie w Polsce istnieć tylko teoretycznie, będzie "demokracja absolutna"

Należy porzucić nadzieję, że bez Trybunału Konstytucyjnego "jakoś to będzie". Jeśli konstytucja będzie w Polsce istnieć tylko teoretycznie, żadne nasze prawa - prawo własności, wolność słowa czy zgromadzeń - nie są bezpieczne.

Adwokatura przeciw PiS

Adwokaci z Poznania i Łodzi protestują przeciwko zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nie podobają im się inne pomysły PiS na reformę wymiaru sprawiedliwości.

Europesymiści są na fali

Europesymiści są na fali

argumentów poważniejszych niż obśmiewanie wpadek przedstawicieli rządu. Prymat polityki wewnętrznej Jak bodaj żaden inny rząd po 1989 roku rząd PiS kieruje się prymatem polityki wewnętrznej nad polityką zagraniczną. To niewątpliwie konsekwencja radykalizmu w polityce wewnętrznej: konieczność gruntownych

Ukraina. Koncern Achmetowa wzywa do reform w kraju

"Jak wszyscy Ukraińcy, dążymy do budowy nowego kraju, w którym zostaną ustanowione zasady demokracji i prymatu prawa (...). Chcemy żyć i pracować w silnej, zjednoczonej, niepodległej Ukrainie, mającej silną gospodarkę" - głosi oświadczenie SCM. Koncern, który zatrudnia łącznie ok. 300

Eurowizja 2016 na trzy tempa. W czwartek Szpak, w sobotę Timberlake

Eurowizja 2016 na trzy tempa. W czwartek Szpak, w sobotę Timberlake

tamtejszej Globe Arena mieszczącej około 16 tysięcy widzów. Hala była już świadkiem finału Eurowizji w 2000 r. Tym razem to zupełnie inne wnętrze - specjalnie na tegoroczny konkurs została odnowiona kosztem 50 mln szwedzkich koron (prawie 24 mln zł). Zgodnie z zasadami konkursu obowiązującymi w ostatnich

Polscy biskupi w cieniu papieża Franciszka. Czy każda parafia przyjmie jedną rodzinę?

Polscy biskupi w cieniu papieża Franciszka. Czy każda parafia przyjmie jedną rodzinę?

Norymberdze powiedzieliby: "My mieliśmy rację". Najważniejszy jest prymat pewnych zasad moralnych, które muszą kształtować życie polityczne, nawet za cenę ofiar. Nie zrozumie się chrześcijaństwa bez świadectwa, nawet za cenę ofiary własnego życia. Współczesne pokolenie musi dojrzeć, że piąte

Racja kościelna, racja publiczna. Polska PiS-u zmierza ku teokracji

Racja kościelna, racja publiczna. Polska PiS-u zmierza ku teokracji

. Państwo, w którym prawo dotyczące wszystkich stanowione jest zgodnie z nakazami dominującej religii, nazywa się teokracją - i w takim kierunku Polska PiS-u zmierza. Jeśli parlamentarzyści i prezydent zaakceptują żądania Kościoła, oznaczać to będzie, że przyjmują prymat religii nad prawem państwowym

1050. rocznica chrztu Polski. Biskupi o aborcji: przykazanie "nie zabijaj" jest absolutne

1050. rocznica chrztu Polski. Biskupi o aborcji: przykazanie "nie zabijaj" jest absolutne

samych sondaży. Gdyby tak było, to w 1939 r. Hitler miałby 100 proc. poparcia, a zbrodniarze w Norymberdze powiedzieliby "my mieliśmy rację". Najważniejszy jest prymat pewnych zasad moralnych, które muszą kształtować życie polityczne, nawet za cenę ofiar - nie ma wątpliwości abp Jędraszewski i

Trybunał nieugięty

Trybunał nieugięty

Marek Zubik oraz Stanisław Rymar i Andrzej Wróbel. - Sądownictwo konstytucyjne służy temu, aby nigdy władza rozumiana jako matematyczna większość nie zmieniała dowolnie reguł demokratycznego państwa. Trybunał stoi na straży prymatu konstytucji, trójpodziału władzy oraz praw i wolności człowieka. Jest

Wieczna kara dla ćpuna

Wieczna kara dla ćpuna

, niepoddania się psychoterapii lub psychoedukacji jest sprzeczne z przyrodzoną i nienaruszalną godnością człowieka". Oraz że "ustawa przyznaje nadmierny prymat interesowi społecznemu (w postaci prewencji) nad interesami jednostki". Fundacja podkreśla też, że zasada: najpierw karać, potem zmuszać

Garton Ash: Angela Merkel zjednoczyła Europę wobec Rosji

listopadzie po szczycie G20 w Brisbane, w którym niemiecka kanclerz ostro skrytykowała Putina za jego działania na Ukrainie i zdecydowanie opowiedziała się za prymatem prawa międzynarodowego nad zimnowojennym myśleniem w kategoriach stref wpływów. "Jak sama niezmordowanie powtarza, jej strategia ma trzy

Podlaskie. Odroczone posiedzenie sądu ws. uboju rytualnego

z kolizją praw zapisanych w konstytucji i norm chroniących prawa zwierząt i oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii. To rozstrzygnięcie zaskarżyli jednak obrońcy praw zwierząt. Więc to sąd zdecyduje, czy decyzja prokuratury była właściwa

Prezydent podpisze OFE?

Prezydent podpisze OFE?

ubezpieczonych oraz zasady społecznej gospodarki rynkowej (odejście od prymatu zasady własności prywatnej, taką jego zdaniem jest OFE, na rzecz ubezpieczeń zarządzanego poprzez celowy fundusz państwowy, czyli ZUS). Trzaska-Wieczorek powiedziała w niedzielę, że konsultacje się zakończyły. I przypomniała, że

Podlaskie. Prokuratura będzie prowadziła postępowanie ws. uboju rytualnego

zwierząt i swobody praktyk religijnych poprzez dokonywanie uboju rytualnego. Uważa też, iż obecnie mamy do czynienia z kolizją praw zapisanych w konstytucji i norm chroniących prawa zwierząt i oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii. To

Pałki i kastety. Świat wedle ONR

Pałki i kastety. Świat wedle ONR

Przyjęcie zasady prymatu dobra narodu i etyki przed prawem pociąga za sobą upadek przyjętego dziś powszechnie w opinii prawniczej fałszywego ideału praworządności, który wymaga bezwzględnego poszanowania prawa formalnie obowiązującego - pisał przed 80 laty faszyzujący miesięcznik "Ruch

Andrzej Duda do korpusu dyplomatycznego: Przez pięć lat wizyty na pięciu kontynentach

Andrzej Duda do korpusu dyplomatycznego: Przez pięć lat wizyty na pięciu kontynentach

wszelkie działania służące wzmacnianiu wewnętrznej solidarności i odpowiedzialności, ale będziemy też opowiadać się za podejmowaniem decyzji możliwie najbliżej państw członkowskich i ich obywateli w duchu zasady subsydiarności - zaznaczył Andrzej Duda. - Chcemy Unii elastycznej, solidarnej i konkurencyjnej

Sejm: ograniczenie klauzuli sumienia lekarzy - zgodne z konstytucją

Zawód lekarza wiąże się m.in. z ryzykiem konieczności działania wbrew sumieniu - napisano w stanowisku podpisanym przez marszałka Radosława Sikorskiego. "Ograniczenie możliwości korzystania z wolności sumienia stanowi konsekwencję uznania przez państwo prymatu gwarancji uzyskania świadczenia

Podlaskie. Zażalenia ws. uboju rytualnego - w sądzie w Sokółce

ochrony zwierząt i swobody praktyk religijnych poprzez dokonywanie uboju rytualnego. Uważała też, iż obecnie mamy do czynienia z kolizją praw zapisanych w konstytucji i norm chroniących prawa zwierząt i oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii

PiS Dobrem Narodu

PiS Dobrem Narodu

realizacji swoich, jedynie słusznych celów. Wyborcy je ocenią. Albo nie. Może Dobro Narodu będzie wymagało, żeby kolejnych wyborów nie było, bo wyborcy, manipulowani przez maistreamowe media, mogliby wybrać niezgodnie z tym Dobrem? Koncepcję prymatu Dobra Narodu nad konstytucją wydaje się podzielać Partia

Polityka na drodze donikąd

Polskę jako państwo dążące do rewizji traktatów europejskich, co uczynił pośrednio, dystansując się od idei unii politycznej określanej angielskim terminem "ever closer union". To określenie pochodzi z anglojęzycznej wersji traktatu o Unii Europejskiej. Można mieć do traktatowej zasady coraz

MS zbiera pochwały od posłów za projekt prawa restrukturyzacyjnego

. "Ekonomiczne autorytety od dawna wskazują na prymat restrukturyzacji nad upadłością" - stwierdził. W projekcie zaproponowano bowiem zasadę, by w razie zgłoszenia dwóch wniosków: restrukturyzacyjnego i o ogłoszenie upadłości, sąd w pierwszej kolejności rozpatrywał ten pierwszy. Nie będzie

Bonobo na prezydenta!

Bonobo na prezydenta!

władzę, "nie chcą jej, ale muszą". Tak jak mało kto spośród nas przyznałby, że walczy o prymat w stadzie zgodnie z regułami opisanymi przez Niccola Machiavellego, mimo że większość tak właśnie czyni. Makiawelizm dyskredytuje. Nas, ale nie małpy. Małpy, by tak rzec, są uczciwymi politykami - w

KRS: plany zmian zasad ustalania majątku spadkowego budzą wątpliwości

projektu jest więc, by - co do zasady - zamiast dziedziczyć spadek z wszystkimi długami zmarłego, spadkobierca odpowiadał za nie tylko do wysokości przejętego majątku. W języku prawniczym nazywa się to odpowiedzialnością "z dobrodziejstwem inwentarza". W związku z tym w projekcie proponuje się

O Prymasa III Tysiąclecia

ta jest modernistyczna, tzn. uznaje potrzebę ciągłego modernizowania myślenia politycznego i społecznego. Uznaje prymat etyki w działaniu władzy i podporządkowanie władzy zasadom etycznym. W swoich zachowaniach politycznych grupa ta kieruje się bardziej racjonalizmem niż charakterystycznym dla

Szkoła poparcia. 20 milionów należy się jak psu zupa

. Na przykład prymat prawa naturalnego nad prawem stanowionym, co było podstawą do ataku na twórców Konstytucji RP. No a później uzasadniało niechęć do Żydów i w ogóle innowierców, kwestionowało postulaty feministek i osób homoseksualnych itd. Otwarcie na myślenie narodowe oznaczało przywołanie

Podlaskie. Prokuratura zajmie się sprawą zakłócenia obchodów muzułmańskich w Bohonikach

norm chroniących prawa zwierząt i oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii. Zaś odmawiając wszczęcia śledztwa w sprawie zakłócania uroczystości religijnych, prokuratura uznała, że w zachowaniu obrońców praw zwierząt nie było znamion czynu

Łowienie sędziów w mętnej wodzie

konstytucyjnych, które znajdą się w konflikcie. Jak kilka dni temu: wolność sumienia i wyznania a wolność słowa czy prawo do opieki zdrowotnej. To, czemu sędzia da prymat, zależy w dużej mierze od jego poglądów. Poglądów nowo wybranych nie poznaliśmy. A jeden - prof. Krzysztof Ślebzak - stwierdził kategorycznie

"Niepokorni" przeciw PiS

poważne wątpliwości" - pisze Warzecha i pyta, kiedy będzie "normalnie". Normalność dla konserwatysty to "prymat procedur nad nazwiskami", przestrzeganie dobrych, choć niepisanych obyczajów. Nie przejęcie państwa, ale jego autentyczna naprawa. Ta władza bardziej niż kiedykolwiek

Rysunki wielkich mistrzów. Nie lada gratka na Dolnym Śląsku

Co prawda historyków sztuki i konserwatorów zabytków bulwersuje tak długie wystawianie na światło dzienne unikatowych dzieł, bo zgodnie z zasadami papier nie powinien być prezentowany dłużej niż sześć tygodni, ale dla widzów gratką nie lada jest wystawa "Rysunek XVI - XVIII w. Włochy, Niemcy

Net mundial - kto z kim gra i o co? W Brazylii zaczyna się spotkanie użytkowników Sieci

problemy internetu: przedstawiciele nauki, organizacji obywatelskich, biznes i rządy. Ale przypadek Snowdena utrudnił debatę w takich ramach. Publiczna instytucja amerykańska jasno i bezczelnie wskazała prymat spraw bezpieczeństwa nad wolnością. Ochrona prywatności przez swoisty nawis inwigilacyjny z

Polska bez humanistyki? Zapraszamy na debatę

absolwentów. Zasada ta uderza szczególnie w mniejsze ośrodki akademickie, które nie są w stanie z powodów populacyjnych konkurować w masowej rekrutacji z metropoliami. Postulujemy odejście od prymatu "pogłównego" oraz strukturalną reformę polityki finansowania jednostek naukowo-dydaktycznych, aby

Nowy Kościół zarejestrowany. Rozłam u staroobrzędowców

rozłamu i bardzo poważnych konfliktów. Najbardziej bolesne były sytuacje podczas pogrzebów. Przedstawiciele Kościoła wschodniego nie godzili się na nasze pochówki na cmentarzu. My nie możemy chować umarłych na cmentarzu komunalnym, bo takie są zasady naszej wiary. Musi to być cmentarz staroobrzędowców

Złe i dobre strony "zabetonowania" sceny politycznej

instytucji zależy w znacznej mierze od tego, jak w warunkach systemu parlamentarno-gabinetowego ukształtowana jest krajowa scena partyjna. Na nią zaś z kolei znaczny wpływ mają obowiązujące uregulowania prawne odnoszące się przede wszystkim do zasad i procedur wyborczych oraz sposobu finansowania stronnictw

Terroryzm - wróg publiczny

Terroryści islamscy nie działają w pojedynkę, są częścią zbrodniczej organizacji. Istnieje oczywisty paradoks w odpowiedzi państw prawa na ataki terroryzmu islamskiego. Zasada prymatu prawa wymaga ścigania przestępców po to, by ich osądzić, ukarać. I odstraszyć surową karą innych. Z tej zasady

Jak Sejm werbuje posłów na Cypr. Wystarczy się zgłosić

poselskich podróży: "Zasadą jest prymat dla lotów klasą ekonomiczną, co w praktyce oznacza, iż posłowie podróżują klasą biznes jedynie na długich trasach pozaeuropejskich, zaś na trasach europejskich korzystają z klasy ekonomicznej. Na trasach europejskich z klasy biznes korzystają jedynie członkowie

Ubój rytualny stał się okazją do antysemickich obelg

niektórych wyznawców jest mi wręcz obcy. Jednocześnie akceptuję prawo do wyznawania każdej religii i respektuję ich zasady, dopóki nie ograniczają wolności i praw innych. I ludzi i zwierząt. Debata o dopuszczalnych zasadach uboju rytualnego jest konieczna. Nie mogę się jednak zgodzić na posługiwanie się w

Soczi - dyscypliny olimpijskie - hokej na lodzie

siedemdziesiątych XIX wieku sportem tym zainteresowali się studenci z Uniwersytetu McGilla w Montrealu. Tutaj został stworzony podstawowy kanon zasad gry. Pierwszy oficjalny mecz, rozegrany według tzw. "reguł McGilla", odbył się w 1875 roku w Victoria Skating Ring w Montrealu. W końcu XIX wieku hokej

Abp Gądecki: świeckość państwa nie oznacza jego laicyzacji

. Zasada świeckości państwa powinna być rozumiana jedynie w ten sposób, że władze publiczne nie będą narzucały obywatelom wyznawania określonej religii lub ideologii" - napisał abp Gądecki w oświadczeniu opublikowanym w czwartek na stronie episkopatu. "Świeckość państwa nie polega zatem na

Soczi - dyscypliny olimpijskie - hokej na lodzie

siedemdziesiątych XIX wieku sportem tym zainteresowali się studenci z Uniwersytetu McGilla w Montrealu. Tutaj został stworzony podstawowy kanon zasad gry. Pierwszy oficjalny mecz, rozegrany według tzw. "reguł McGilla", odbył się w 1875 roku w Victoria Skating Ring w Montrealu. W końcu XIX wieku hokej

Komisja ds. Blidy - pozostałe 48 poprawek we wtorek

Komisja śledcza w poniedziałek przez kilka godzin zajmowała się m.in. poprawkami zgłoszonymi do raportu przez PiS (w sumie PiS zgłosiło ich 102). Sejmowi śledczy odrzucili większość z tych poprawek, m.in. te odnoszące się do wykreślenia z projektu raportu rozdziału pt. "Prymat ideologii nad

Dlaczego Razem zezuje na prawo

wynikających z samej kapitalistycznej struktury posiadania. Mogła wskazywać na negatywne skutki "dzikiej prywatyzacji", ale nie radykalnie kwestionować samą zasadę wolnorynkową. Częściowo ubezwłasnowolniona regułami nieprawicowej gry, mogła więc ostatecznie skupić się na kwestiach obyczajowych i

Program PiS do PE: walka o dopłaty dla rolników i politykę prorodzinną

konstytucji" - deklaruje PiS w programie. Spełnieniu tego postulatu ma służyć m.in. przyjęcie ustawy "o wykonywaniu suwerenności państwa". Ma ona określać "zasady prymatu kompetencji narodowych w stosunkach z organizacjami międzynarodowymi". W programie PiS stawia diagnozę sytuacji

MŚ 2014 - Urugwaj '1930

głosowaniu, że nowy, otwarty dla wszystkich, turniej o prymat w tej najbardziej popularnej grze zostanie zorganizowany w 1930 r. Rok później FIFA zdecydowała, że gospodarzem pierwszych mistrzostw świata będzie Urugwaj - dwukrotny mistrz olimpijski, kraj obchodzący stulecie uchwalenia konstytucji (100-lecie

Podlaskie.Sąd o śledztwie ws. uboju rytualnego: ocena dowodów niepełna

oceniła, że w takiej sytuacji prymat należało przyznać konstytucyjnej zasadzie wolności religii. Obrońcy praw zwierząt decyzję śledczych zaskarżyli, a Sąd Rejonowy w Sokółce uchylił to postanowienie. "Zdaniem sądu ocena zgromadzonego materiału dowodowego pod kątem obowiązujących przepisów dokonana

MŚ 2014 - Urugwaj '1930

głosowaniu, że nowy, otwarty dla wszystkich, turniej o prymat w tej najbardziej popularnej grze zostanie zorganizowany w 1930 r. Rok później FIFA zdecydowała, że gospodarzem pierwszych mistrzostw świata będzie Urugwaj - dwukrotny mistrz olimpijski, kraj obchodzący stulecie uchwalenia konstytucji (100-lecie

Bp Marcinkowski: klasa polityczna potrzebuje odnowy moralnej

słów: "W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego". "Może właśnie dlatego konstytucja, która ma taką wartość ideową, przetrwała w naszej świadomości. Ona, ujmując prawa człowieka, prawidłowo odwołuje się do Boga, któremu daje prymat: na pierwszym miejscu Bóg stwórca, Bóg obecny w dziejach

Eksperci: musi być zgoda kraju przyjmującego pomoc humanitarną

wykorzystać dostarczenie pomocy jako pretekst do interwencji. Szczegółowe warunki udzielania pomocy humanitarnej określa międzynarodowe prawo humanitarne. Przede wszystkim czwarta konwencja genewska z 12 sierpnia 1949 roku a także rezolucja 46/182 ONZ z grudnia 1991 roku. "Prymat nad organizowaniem i

Co deklaracja Benedykta XVI i Bartłomieja I znaczy dla prawosławnych

pojmowania prymatu następcy św. Piotra. Przynajmniej tak wynikało z zapowiedzi. A wedle Kościoła prawosławnego papież powinien z tego prymatu zrezygnować? - Nikt nie kwestionuje prymatu honorowego papieża, ma on wymiar historyczny, nawiązuje do początków Kościoła. Trudności pojawiają się jednak, gdyż za

Polska bez Europy, Europa bez Polski

kontynencie. Powstająca przez wiele lat Unia Europejska stworzyła gorset standardów i polityk, którym wszyscy muszą podlegać. Krępuje on przede wszystkim najsilniejszego jej członka - Niemcy. Republika Federalna przyjęła te zasady, mając świadomość korzyści gospodarczych z tak poszerzonego, europejskiego

Waszczykowski w expose: Gotowi jesteśmy wznowić rzeczowy kontakt z Moskwą

pierwsze, Polska będzie "dążyć do zakorzenienia polityki zagranicznej w woli politycznej suwerennych państw". Będzie opierać politykę na prymacie prawa międzynarodowego nad brutalną siłą. - Nad ideą koncertu mocarstw dzielącego świat na strefy wpływów wbrew woli społeczeństw - mówi. - Będziemy

Semki zabawy niegodne

sumienia. Puenta tekstu Semki: "Demonstracja pychy i brak refleksji nad faktem, że w dzisiejszych realiach hasło prymatu indywidualnego sumienia popycha zwykłych wiernych ku wygodnictwu. Zasady wiary zaś przykrawa do mód tego świata" - musi spotkać się z moim jasnym sprzeciwem. Odniesienie tych

Mocne akcenty na koniec transferowego szaleństwa w piłkarskiej Europie

pomóc Manchesterowi United w odzyskaniu prymatu w Anglii. Według brytyjskich mediów "Czerwone Diabły" za roczne wypożyczenie zapłacą ok. 6 mln funtów, a w przypadku transferu definitywnego - 43,5 mln funtów (ok. 55 mln euro). Przejście tego piłkarza, a także m.in. Argentyńczyka Angela Di

PiS: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niekonstytucyjna

"Dbając o prymat, ochronę polskiej rodziny składamy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie nieważności ustawy o zwalczaniu przemocy w rodzinie. Uważamy, że ustawa stygmatyzuje polskie rodziny mówiąc, że przemoc odbywa się w rodzinach. Nie chroni polskich rodzin" - powiedziała

Ważny głos sędziego Tulei

trend prymatu zasady nieodpowiedzialności - to inna sprawa. Zawsze jest łatwiej umorzyć, zignorować, niż podjąć wyzwanie. Ale dobrze, gdy ktoś przypomina, że król jest nagi. IV RP minęła, ale nie znaczy to, że nie wróci. A nadużycia organów ścigania mamy za każdej władzy, choć może nie służą tak

Krystyna Pawłowicz. Bo pan prezes mi pozwolił

wysłać SMS-a. Dziś jest jedną z bardziej aktywnych parlamentarzystek na Facebooku. I coś jeszcze. - Dla Krystyny od zawsze świat był czarno-biały - mówi znajomy prawnik. - Ma zasadę "cel uświęca środki". Ale tę cechę brutalne granice zaczęła przekraczać dopiero przy Kaczyńskim. Pytanie o prymat

Papież Franciszek chce rządzić mniej

, smagał niesprawiedliwości globalizacji i prymatu rynków finansowych, także w "Evangelii Gaudium" ostro występuje przeciw "bałwochwalczemu" kultowi pieniądza. Sprzeciwia się rynkowej "tyranii" promującej wszechogarniające prawo konkurencji i owocującej ubóstwem przegranych w

List otwarty od zatroskanych katolików do Konferencji Episkopatu Polski

My, niżej podpisani, jesteśmy katolikami szanującymi moralne stanowisko Kościoła, które sprzeciwia się aborcji. Piszemy do Was, Ekscelencje, prosząc o zaangażowanie się w dialog i refleksję nad potencjalnymi skutkami penalizacji aborcji w Polsce. Podtrzymujemy zasadę świętości każdego życia

Polska jak linia Maginota

widziane w innej, właściwej perspektywie. Od nich się zaczął demontaż wielkiego wynalazku, jakim w historii stosunków międzynarodowych stał się stworzony w 1919 r. w Wersalu system zbiorowego bezpieczeństwa - Liga Narodów. System taki - z jego zasadami, sankcjami, sposobem podejmowania decyzji - ma

Pupa, czyli przyszłość literatury

literaturze. A że literatura z zasady jest rzeczą nudną i trudną, trzeba znaleźć jakiś nowy klucz do pisania o niej, jak wiadomo, nie ma lepszego klucza niż klucz obyczajowy, a właściwie wytrych plotkarski, literatura dzisiaj jest tylko o tyle ciekawa, o ile przy jej okazji można coś o pupie napisać - pupa

Federacja na rzecz kobiet protestuje przeciw deklaracji wiary lekarzy

poza indywidualne, konkretne przypadki dylematów moralnych lekarzy, które przecież się zdarzają, ponieważ z góry narzuca ich rozwiązanie poprzez deklaracje prymatu prawa Bożego nad ludzkim". Zdaniem Federacji lekarze podpisujący deklarację wyraźnie wskazują, że obowiązujące ich regulacje prawne

W całym kraju obchodzono 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

rozmiary, niezgodne z dobrem publicznym i niezgodne z zasadami chrześcijańskimi, Kościół musi je publicznie potępić i nawoływać swoich wiernych, by w nich udziału nie brali" - mówił arcybiskup za dyktatorem III Powstania Śląskiego. O państwie metropolita mówił za Korfantym, który tak pisał o

Wybory prezydenckie 2015. "Gazeta Wyborcza": Nasz prezydent, wasz prezes

demokratyczny i prymat merytorycznych zasług w awansowaniu ludzi do funkcji publicznych. Zarazem pochwalaliśmy niektóre przedsięwzięcia polityczne prezydenta Lecha Kaczyńskiego: odważną i rozumną obronę Gruzji zaatakowanej przez Rosję Putina, wsparcie dla demokracji na Ukrainie i pojednania z Ukraińcami oraz

Tomasz Pietrzykowski: Podpalić dom, żeby usmażyć jajecznicę

bezprecedensowego łamania podstawowych zasad Konstytucji RP przez większość parlamentarną". Pan też? - Dlaczego to dziwi? Był pan wojewodą śląskim w latach 2005-07. Pisowiec. - Przez ostatnie lata krytykowałem Platformę Obywatelską za mnóstwo rzeczy, głównie za psucie państwa, za partyjniactwo. Dzisiaj, gdy

Święci papieże

na krótko zjednoczył chrześcijańską Europę. Rozpustnemu królowi, który chciał poślubić swoją nałożnicę, papież zagroził klątwą, a przekupnych biskupów, którzy na synodach unieważnili małżeństwo Lotara, pousuwał z urzędów. Przeciwko prymatowi biskupa Rzymu wystąpił w Konstantynopolu patriarcha

Schetyna: Nikogo nie wycinam

prymat parlamentu narodowego nad parlamentem europejskim i. Że my tu będziemy sobie sami rządzić, że to on będzie podejmował decyzje. Dlatego gdyby udało się zablokować to głosowanie, to byłby symbol polityczny, a w polityce symbole też są ważne. Był jeszcze jeden ważny element... Jaki? - Udało się

Polacy dzięki transformacji przesiedli się z małych fiatów do dużych aut

1999 zapoczątkował proces zmian, których efekty obserwujemy obecnie. Skończyła się dominacja samochodów najmniejszych, co w części było pokłosiem walki, jaka toczyła się wówczas o prymat na krajowym rynku między Fiatem a Daewoo. Skończyła się wycieńczeniem obu przeciwników. Fiat co prawda wyszedł z

Święci papieże

na krótko zjednoczył chrześcijańską Europę. Rozpustnemu królowi, który chciał poślubić swoją nałożnicę, papież zagroził klątwą, a przekupnych biskupów, którzy na synodach unieważnili małżeństwo Lotara, pousuwał z urzędów. Przeciwko prymatowi biskupa Rzymu wystąpił w Konstantynopolu patriarcha

Varga: "Trylogia" jest antypolska [POLEMIKA]

Sienkiewicz nigdy by się nie odważył? A Kmicic straszniejszy brutal niż psychopatyczny król Joffrey? W zasadzie zgadzam się z diagnozą Gombrowicza o Sienkiewiczu jako "pierwszorzędnym pisarzu drugorzędnym", ale czy to znaczy, że autor "Gry o tron" jest pierwszorzędnym pisarzem

PiS: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niekonstytucyjna

". "Dbając o prymat, ochronę polskiej rodziny składamy do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie nieważności ustawy o zwalczaniu przemocy w rodzinie. Uważamy, że ustawa stygmatyzuje polskie rodziny mówiąc, że przemoc odbywa się w rodzinach. Nie chroni polskich rodzin"

Rosja bardzo nas rozczarowała

zimnej wojny? - Owszem. Rosjanie reagują na zasadzie: "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie". Nałożyliśmy na Rosję sankcje, odpowiedziała embargiem. W odpowiedzi na postanowienia szczytu NATO w Walii Rosja zaczęła prężyć muskuły. A przecież konkluzje szczytu były bardzo ostrożne, Sojusz nie zdecydował

Czy żyjemy w państwie wyznaniowym?

Polska była państwem wyznaniowym? Słowa kard. Dziwisza o prymacie prawa bożego nad prawem stanowionym komentowali inni hierarchowie. Mający opinię otwartego kard. Kazimierz Nycz stwierdził w radiowej Jedynce, że "biskup ma prawo, a nawet obowiązek przypominać niezmienne prawa boże, głosić je i

Kaczyński myśli Leninem?

Marksa, Lenina i Stalina, ale także faszystowską teorię o prymacie siły nad prawem. Krakowski politolog pisze, że według Ehrlicha źródłem prawa jest wola polityczna, czyli wola PZPR, że "wola polityczna jest nadrzędna wobec prawa". Zatem na naszym seminarium między pamiętnym Marcem a równie

Jolka nr 84

... - ... magellańska, ptak z rodziny kaczkowatych - małpka kojarząca się z... klaryskami - Michał, mobilny chłop - mieszkaniec stanu z Jukonem - minerał do wyrobu szkła mlecznego - muzyka jak dusza Anglika - nadbałtyckie kąpielisko lub... przyzwolenie dla rolnika - należą do tej samej rodziny - nauczenie kogoś zasad

Raport Komitetu Zapobiegania Torturom RE w sprawie Polski

delegacja Komitetu skontrolowała m.in. areszty śledcze w Bydgoszczy, Warszawie i Szczecinie, Komendę Stołeczną Policji, Policyjne Izby Dziecka w Bydgoszczy i Lublinie, a także Izbę Wytrzeźwień w Warszawie. "Zasadą tworzenia tego raportu jest to, że autorzy rozmawiają z zatrzymanymi i przekazane przez

Biskupi w Boże Ciało o "Deklaracji wiary", aferze taśmowej i Golgota Picnic

upośledzonych i starych ludzi - dodał. Kardynał Dziwisz: Lekarzom należy się szacunek O "Deklaracji wiary" mówił także kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. - Lekarze odnoszą się do zasady wolności sumienia, które jest nadrzędną instancją postępowania człowieka. Nie godzi się ograniczać

Szach i mat Deep Blue. Historia komputerowa

. Ograniczona moc obliczeniowa maszyny sprawiła, że komputer potrafił grać tylko na planszy sześć na sześć pól, bez gońców, przesuwania pionów o dwa pola, roszad i bicia w przelocie. Z Ulamem, całkiem dobrym szachistą, MANIAC raczej by nie wygrał, ale w starciu z młodą sekretarką poznającą dopiero zasady

Jacek Kucharczyk: Gowin przywołuje widma IV RP

znaczyło, że prawo nie może być przeszkodą , gdy jest polityczna wola zmian. Wtedy był to wyraz gotowości do lekceważenia zasad konstytucyjnych państwa prawnego w imię zmieniania rzeczywistości jako wyrazu woli polityka. Skończyło się poczuciem, że nagle władza stała się zagrożeniem dla reguł

Chodnik a nowoczesność. Wilcze doły

jak koszula wzorzysta, to krawat gładki, jak sukienka bez deseniu, to szal pstrokaty, jak obicia mebli kolorowe, to firany jednobarwne - itd. Zasady komponowania nie są wcale kwestią umowną, lecz wynikają z potrzeby dostosowania otoczenia do wymogów ludzkiej percepcji. Nasz wzrok męczy kakofonia barw

Z tej butelki w XVIII w. dziedzic rozpijał pańszczyźnianych chłopów, czyli red. Żakowski o roku 1864 [LIST]

Zamoyskiego sto lat przez carskim ukazem). Fabryki Poznańskich i wielu innych kapitalistów także po uwłaszczeniu opierały się na podobnych zasadach. Należy przypomnieć red. Żakowskiemu, że obecne darmowe staże w korporacjach są z punktu widzenia ekonomii i sprawiedliwości społecznej pomysłem bardzo podobnym

90 mln zł oszczędności dzięki aukcjom elektronicznym

. Anita Wichniak-Olczak podkreśla, że celem systemu jest otwarcie rynku zamówień publicznych na konkurencję poprzez zapewnienie przedsiębiorcom dostępu do zamówień publicznych na zasadach niedyskryminacyjnych. Realizacji tego służy zasada prymatu przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego. Z analizy

Źle się czujesz? Do zoobaczenia u weterynarza

weterynarii z medycyną, napisze książkę "Zoobiquity," jeden z naukowych bestsellerów ostatnich lat, zostanie zaproszona na konferencję TED, a telefony od ogrodów zoologicznych staną się jej codziennością. I że dzięki niej skończy się prymat doktora House'a a nastąpi powrót doktora Dolittle. Zanim

Polacy dzięki transformacji przesiedli się z małych fiatów do dużych aut

rynku samochodów używanych. Można przyjąć, że koniec roku 1999 zapoczątkował proces zmian, których efekty obserwujemy obecnie. Skończyła się dominacja samochodów najmniejszych, co w części było pokłosiem walki, jaka toczyła się wówczas o prymat na krajowym rynku między Fiatem a Daewoo. Skończyła się

Program PiS: reforma ministerstw, przebudowa podatków, likwidacja NFZ

dot. polityki zagranicznej wymienia przyjęcie ustawy "o wykonywaniu suwerenności państwa". Ma ona określać "zasady prymatu kompetencji narodowych w stosunkach z organizacjami międzynarodowymi". W tej części znajduje się stwierdzenie, że uzyskanie właściwego statusu polskiego

Żegnajcie, meczety (w Styrii)

grę "Moschee-Baba" ("Żegnajcie, meczety"), którą na swojej stronie internetowej w poniedziałek umieścił oddział partii w Styrii. Przez strzelanie do meczetów partia zachęca do głosowania na swoich kandydatów podczas wyborów lokalnych 26 września. Zasady gry są proste. Na tle

Pomnikomania polska, czyli ułani złotem malowani

architekta do spraw pomników i każdy w dowolnym miejscu postawić może w zasadzie wszystko, byle było poświęcone bohaterstwu, martyrologii bądź papieżowi (i poparcie proboszcza mające), ogłaszam, że jestem obecnie przeciw stawianiu w Polsce jakichkolwiek pomników. Postuluję tu wręcz wprowadzenie moratorium na

Zatrute pióra. Przemoc zbawi Polskę - to wiara Rymkiewicza

tendencję dzielenia świata na wojenne obozy. Kto nie w pełni z nami, ten całkowicie obcy. Przeciw takiemu myśleniu ostro występował Benda, widział bowiem, jak w takich okolicznościach zamknięte ideologie uzyskują prymat nad uniwersalnymi wartościami. I jak wzmagają się polityczne namiętności, "przez

Ameryka już nie potrzebuje lotniskowców. Ma prawa handlowe

zbliżonymi do TTIP umowami CETA i NAFTA). Inicjatorką umów tworzących globalne strefy wolnego handlu jest administracja Stanów Zjednoczonych. Poprzez kolejne porozumienia dąży ona do ujednolicenia zasad regulujących handel z możliwie dużą liczbą państw, tak by amerykańskie produkty i usługi uzyskały wolność

Nie chowajmy się za Kościołem

równolegle i na obowiązki człowieka, które tym prawom odpowiadają. Wynika on zarówno z funkcji wychowawczej i moralnej Kościoła, jak i z samej zasady, że prawa każdego człowieka są ograniczone takimi samymi prawami innych i że ład zbiorowy musi opierać się na poszanowaniu tego faktu. Mówi więc też Kościół

Po nas tylko Bóg albo potop. Teoria i praktyka dżihadu

państwa i regiony muzułmańskie, lecz uznane przez dżihadystów za "bezbożne", których rządy i społeczeństwa mają łamać zasady szariatu. Stąd celem pozornie bezmyślnych ataków są prócz policji i wojska: placówki świeckiej edukacji, oparty na "lichwie" system finansowy, bezbożna rozrywka

Żeby Polska była Polską, a KOD - KOR-em

sprzeczności ze strategią umiarkowania Związku, samoograniczającej się rewolucji i zasadą respektowania integralności sowieckiego bloku. "Solidarność" bez wahań stanęła w obronie KPN, choć jego ekstremizm był dla niej groźny. I nie zapłaciła za to rozłamem czy spadkiem poparcia. Przeciwnie. Pod

Balcerowicz wstrzymał kryzys

końcem prymatu wolnego rynku są bzdurne. Kryzys jest wynikiem złamania podstawowej reguły obowiązującej w gospodarce. A ta reguła brzmi: jak chcesz zjeść obiad, to musisz na niego zarobić, a jak chcesz się zadłużyć, to musisz mierzyć siły na zamiary i zawsze zostawić sobie margines bezpieczeństwa. Żadne

Wencel na ministra, czyli zamysły Boga wobec Polski

towarzyszyć temu będzie ogólne przewartościowanie wartości i reinterpretowanie hierarchii, tudzież zmiana kanonu, w pewnym sensie nie mogę się już doczekać. Poeta, który jeden ze swych felietonów zatytułował "My, naród Kaczyńskiego", twórca, który jest autorem zasad "Walki Cywilnej" z

29. Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę

potrzebny jest dopływ świeżych sił, zwycięstwo uczciwości, spójności między deklaracjami a czynami. Polityka polska, jeśli nie chce przegrać Polski, musi wrócić do jasnych klarownych reguł (...), do świata wartości takich jak uczciwość, prawda, prymat zasad moralnych" - nawoływał. Metropolita gdański

Prof. Janusz Hryniewicz: Polscy pracownicy są bierni intelektualnie

jest zachowanie powszechnie akceptowane, przynajmniej w przypadku kobiet. Nazywa to pan prymatem więzi społecznej nad etyką. - W latach 90. w telewizji był program, w którym widownia przechodziła na prawą stronę, jeśli się zgadzała z bohaterem programu, lub na lewą, jeśli się nie zgadzała. W jednym z

Komisja śledcza ds. Blidy głosuje nad poprawkami do raportu

;prymat ideologii nad prawem i godnością człowieka". PiS chciał też zmiany rozdziału pt. "Naruszenie zasady legalizmu" na "Poszanowanie zasady legalizmu" - na co także komisja się nie zgodziła. Poprawki zgłoszone do projektu raportu przez PO i PSL przede wszystkim miały charakter

Tyrani wszystkich krajów, łączcie się!

cywilizacyjny prymat Zachodu z jego zasadami demokracji liberalnej, państwa prawa, podziału władz i wolności słowa. O sprzeciw wobec kultury wolności i wychowanego w niej społeczeństwa obywatelskiego złożonego z jednostek i grup gotowych bronić praw nawet przed własnym państwem. Rebelia na Ukrainie i rosyjska

Na czym stoi Europa

inwestorów leczy się kolejnymi cięciami. "Więcej cięć - zawsze dobrze. Mniej cięć - zawsze źle" - grono zdeklarowanych przeciwników tej zasady lansowanej w Unii od dwóch lat zwiększa się z dnia na dzień. Od wzorca wolnorynkowości tygodnika "The Economist" ("obsesja Europy na tle

Rafał Stec: Rubel masowego rażenia

gdzieniegdzie Rosjanie wracają do elity elit, na zeszłorocznych lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Moskwie wzbili się ponad wszystkich, to niekwestionowany globalny prymat mają tylko w jednej konkurencji - wywalaniu szmalu. Wywalaniu na błyskotki, a nie kruszec autentycznie szlachetny - zdobiący

Miedwiediew o kryzysie: czasy dominacji jednego kraju minęły

kolektywne działania". - Powinniśmy wspólnie pracować nad budową nowego, sprawiedliwszego systemu finansowo-ekonomicznego w świecie; dążyć do tego, aby opierał się on na zasadach wielobiegunowości, prymacie prawa i wzajemnym poszanowaniu interesów - wskazał Miedwiediew. Prezydent Rosji oznajmił też, iż