zasadą proporcjonalności

Michał Wojtczuk

Znamy termin rozprawy ws. przemianowania al. Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego

Znamy termin rozprawy ws. przemianowania al. Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego

28 maja o 10.30 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpatrzy skargę Rady Warszawy na przemianowanie przez wojewodę al. Armii Ludowej na Lecha Kaczyńskiego. W podobnej sprawie w Gdańsku sąd administracyjny w marcu uchylił zarządzenie wojewody, zaznaczając, że to samorząd ma prawo nadawania nazw ulic.

Wspólne stanowisko Wyszehradu przed Bratysławą: Brexit otwiera możliwość poprawy UE

Polski rząd opublikował wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej, które zostanie przedstawione na dzisiejszym szczycie UE w Bratysławie.

Marsz KOD przeciw przyłączeniu do stolicy 33 gmin. "Rozpoczyna się bitwa warszawska 2017" [ZDJĘCIA]

Z pl. Bankowego pod Pałac Prezydencki przeszedł marsz "Tu wolna jest Warszawa". Demonstranci wyrazili sprzeciw wobec pomysłów włączenia do Warszawy 33 okolicznych gmin. - To sposób na przejęcie przez PiS władzy w stolicy - mówili zgodnie uczestnicy.

Matematyka: czego zabraknie po reformie edukacji

Matematyka: czego zabraknie po reformie edukacji

*Dariusz Kulma – nauczyciel matematyki z ponad 20-letnim stażem. Kieruje się zasadą, że bycie nauczycielem to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także działania wychowawcze; ważne jest nie to, czego uczysz, ale to, jak uczysz. To podejście przełożyło się na wiele inicjatyw i całkiem sporo

Morawiecki przedstawił "Konstytucję biznesu". Najważniejsza ustawa - Prawo przedsiębiorców

Morawiecki przedstawił "Konstytucję biznesu". Najważniejsza ustawa - Prawo przedsiębiorców

;, nie groziły żadne kary stosowane wstecz. Kolejna zasada, zawarta w konstytucji, to zasada proporcjonalności. - Dziś bywa, że urząd wzywa nas, prosi o dane, które już ma. A po co prosi o dane, które ma? - pytał retorycznie Morawiecki. Zasada proporcjonalności dotyczy również kar w przypadku błędów i

KNF przyjął nową rekomendację dla SKOK-ów

KNF przyjął nową rekomendację dla SKOK-ów

ryzykiem operacyjnym, stopy procentowej, płynności i koncentracji przez kasy, co stworzy warunki do ograniczenia nadmiernej ekspozycji kas na ryzyko i stabilnego rozwoju sektora SKOK. W rekomendacji zastosowano zasadę proporcjonalności" - czytamy w komunikacie KNF. Odkąd Komisja przejęła nadzór nad

Sąd w Warszawie przyznał więźniowi rację w sporze z aresztem

Sąd w Warszawie przyznał więźniowi rację w sporze z aresztem

osoby. Już po wszystkim pozwał dyrektora Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów. Domagał się zadośćuczynienia. Właśnie zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd przyznał więźniowi rację. Sąd w Warszawie: "Naruszona zasada proporcjonalności" - Naruszona została zasada proporcjonalności. Nie było przyczyny i

RPO ostrzega przed przepisami Wąsika

RPO ostrzega przed przepisami Wąsika

dlatego do podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych należy zasada celowości, czyli zbierania danych w uzasadnionych celach, a także adekwatności, czyli proporcjonalności do celów, do których dane są przetwarzane. – Nie należy danych zbierać nadmiernie, jeśli nie jest to potrzebne do

Antykorupcyjna rewolucja Mariusza Kamińskiego, czyli obywatel pod lupą

Antykorupcyjna rewolucja Mariusza Kamińskiego, czyli obywatel pod lupą

Informacji Publicznej, poza oświadczeniami funkcjonariuszy służb. – Nie widzę związku między powszechną jawnością a realizacją celu antykorupcyjnego. Autorzy projektu zapominają o prawie do prywatności i zasadzie proporcjonalności. Bycie urzędnikiem nie odbiera prawa do poszanowania jego prywatności i

Opozycjo, dobieraj właściwe argumenty w walce o ordynację

Opozycjo, dobieraj właściwe argumenty w walce o ordynację

naruszenie zasady proporcjonalności. W tej sprawie jest bardzo podobnie. Propozycja Jarosława Kaczyńskiego budzi wątpliwości konstytucyjne nie dlatego, że jest kompletnie nieracjonalna co do samej zasady ograniczenia liczby kadencji (bo nie jest w sposób bezwzględny) i działa wstecz (bo wprost nie działa

Zaniżył wartość ubezpieczanego majątku. Sąd: I tak należy mu się pełne odszkodowanie

Zaniżył wartość ubezpieczanego majątku. Sąd: I tak należy mu się pełne odszkodowanie

w umowach zasadę, zgodnie z którą zaniżając rzeczywistą wartość majątku, klient zgadza się, że dostanie proporcjonalnie obniżone odszkodowanie. Przykładowo, jeśli właściciel mieszkania zaniży wartość jego wyposażenia o 20 proc., a pożar zniszczy urządzenia warte tylko część ubezpieczonego majątku

Zbyt szerokie uprawnienia do inwigilacji. Komisja Wenecka przyjęła opinię ws. ustawy o policji

Zbyt szerokie uprawnienia do inwigilacji. Komisja Wenecka przyjęła opinię ws. ustawy o policji

w stanie stosować odpowiednie środki prawne". Zapisana w ustawie kontrola - obowiązek wysyłania do sądu półrocznych sprawozdań - to zdaniem Komisji rozwiązanie nieskuteczne. Komisja zaleca polskiemu rządowi, aby poprawił ustawę inwigilacyjną, m.in. aby wzmocnił zasadę proporcjonalności. "

Świadek, wspólnik, wykonawca. Prezydentura Andrzeja Dudy właśnie przekroczyła półmetek. Z tej okazji - podsumowanie

Świadek, wspólnik, wykonawca. Prezydentura Andrzeja Dudy właśnie przekroczyła półmetek. Z tej okazji - podsumowanie

uprawnień i wolności konstytucyjnych. Z kolei przewidziane 3 lata pozbawienia wolności mogą stanowić "naruszenie zasady proporcjonalności”, czytaj - kara jest o wiele za surowa… Trudno o bardziej dosadną krytykę Andrzeja Dudy, podpisującego ustawę niż ta dokonana przez Andrzeja Dudę

Partia Polska Razem z Jarosławem Gowinem na czele

opowiadają się za likwidacją podatku CIT, zastąpieniem podatku PIT podatkiem od funduszu płac, likwidacją ZUS czy przywróceniem tzw. ustawy Wilczka. W kwestiach społecznych optują między innymi za likwidacją gimnazjów, a także wprowadzeniem bonu wychowawczego, a w kwestiach ustrojowych za zniesieniem zasady

"Sprzeczna z Konstytucją i interesem rolników" - sejmik o ustawie o obrocie ziemią

"Sprzeczna z Konstytucją i interesem rolników" - sejmik o ustawie o obrocie ziemią

traktowaniu, a także naruszenie prawa własności. Rozwiązania zawarte w ustawie są także niezgodne z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Niezgodne z Konstytucją jest także uznanie za rolnika indywidualnego wyłącznie osoby, która co najmniej od pięciu lat mieszka w gminie, na

PGNiG pozwało KE za monopolistyczne przywileje dla Gazpromu

PGNiG pozwało KE za monopolistyczne przywileje dla Gazpromu

europejskim rynku gazu, traktatowej zasady pewności prawa, regulacji ochrony interesów stron trzecich i proporcjonalności, a także przepisów umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE. Dziwne sekrety Brukseli Polski koncern już pod koniec października zapowiadał, że jeśli KE zwolni Gazprom z europejskich przepisów

Dąbrowszczaków zamiast Lecha Kaczyńskiego. Sąd uchylił zarządzenie wojewody o zmianie nazw ulic w Gdańsku

Dąbrowszczaków zamiast Lecha Kaczyńskiego. Sąd uchylił zarządzenie wojewody o zmianie nazw ulic w Gdańsku

Gdańska dotyczących samodzielności, podkreślając, że ingerencja musi odpowiadać zasadom proporcjonalności, i musi być zgodna z Konstytucją. Na drugiej rozprawie, której przewodniczyła sędzia WSA Alina Dominiak rozpatrywano skargi dotyczące zmian nazw ul. Stanisława Sołdka na ul. Kazimierza Szołocha, ul

Rząd szykuje lustrację majątkową 1,5 mln osób. A sam ograniczy możliwość patrzenia władzy na ręce

Rząd szykuje lustrację majątkową 1,5 mln osób. A sam ograniczy możliwość patrzenia władzy na ręce

przygotowanie informacji publicznej wiąże się dla urzędu z kosztami (to rozwiązanie zapożyczone z Węgier Viktora Orbána). Dziś nie jest to warunkiem otrzymania informacji. CBA: Pokaż nam majątek Rewolucja obejmie przepisy antykorupcyjne, m.in. zasady składania oświadczeń majątkowych. Obecnie dotyczy to

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

zapisów. Zdaniem Rady projekt nie narusza istoty prawa własności, jednak są wątpliwości, czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 31 ust. 3 konstytucji (projektodawcy wolno tyle, na ile pozwala mu ta zasada): "Zasady wprowadzane przez projektodawcę są

Dlaczego ustawa o ustroju sądów powszechnych jest niekonstytucyjna. Druk nr 563 - senacki biały kruk

Dlaczego ustawa o ustroju sądów powszechnych jest niekonstytucyjna. Druk nr 563 - senacki biały kruk

zasadę proporcjonalności wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którą ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie prawnym dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego

Uchwała antysmogowa obroniona! WSA oddalił skargi

Uchwała antysmogowa obroniona! WSA oddalił skargi

paliwa stałe była możliwa też w Krakowie. Ekogroszek nie jest paliwem ekologicznym Zaraz na początku posiedzenia sędzia odrzucił jedną z czterech skarg, ponieważ nie została wniesiona w terminie. Następnie analizował trzy pozostałe. - Nie została naruszona zasada proporcjonalności, ponieważ z jednej

Dwie opinie konstytucjonalistów: ustawa frankowa niezgodna z konstytucją

Dwie opinie konstytucjonalistów: ustawa frankowa niezgodna z konstytucją

kredytobiorców, a tym bardziej nie ma prawa do przerzucania tego obowiązku na kredytodawców i pożyczkodawców. W ten sposób nie przywraca się równości stron tych stosunków - podkreśla Kosikowski. Jego zdaniem prezydencki pomysł łamie podstawowe zasady konstytucyjne, m.in. zasadę społecznej gospodarki rynkowej

Jak sfałszować wybory w białych rękawiczkach?

Jak sfałszować wybory w białych rękawiczkach?

drugą stronę: przenieść mandaty z wielkich miast na tereny dla siebie przyjazne, a następnie pokroić okręgi na malutkie, powiększając albo zostawiając bez większych zmian okręgi, w których władza spodziewa się porażki (przypominam zasadę: duże okręgi - małe wypaczenie proporcjonalności głosowania, małe

Konstytucja biznesu Morawieckiego: Zapowiedzi niezłe, poczekamy na realizację

Morawiecki obiecuje powrót do zasady zawartej w "ustawie Wilczka" z grudnia 1988 roku - to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. W ostatnich miesiącach PRL to była rewolucja, ale dziś nie będzie przełomem, z dwóch powodów. Wówczas odchodziliśmy od systemu, w którym prywatna

Ludzkie prawo. Bez litości

poszanowania godności ludzkiej będącej fundamentem konstytucyjnych praw i wolności? Mój pomysł: skarżyć prokuraturę za nadużycie władzy w postaci znieważenia zwłok. Prokuratura korzysta z uprawnienia, które daje jej kpk, ale w sposób naruszający konstytucyjną zasadę proporcjonalności środków do celu. A także

Sukces Polski. Unijny trybunał zatrzymał monopol Gazpromu w gazociągu OPAL

zasady pewności prawa, regulacji ochrony interesów stron trzecich i proporcjonalności, a także przepisów umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE. Polski koncern wskazał też, że zgodnie z dotychczasową praktyką można zaskarżyć decyzję KE przez jej publikacją. W połowie grudnia PGNiG pozwało także do sądu w

Wieczna kara dla ćpuna

do prezydenta o posłanie ustawy przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego, bo może naruszać m.in. zasadę poszanowania godności, zakaz ponownego karania za ten sam czyn i zasadę proporcjonalności w ograniczaniu praw i wolności. Kontrowersyjne przepisy są w tej samej rządowej nowelizacji, która ma

Jak Jarubas z Jarubasem

ironizuje: - Rozmowa Jarubasa z Jarubasem może być dość ekscytująca. Rzecznik TVP Jacek Rakowiecki odrzuca zarzut o łamanie regulacji KRRiT. - One nie dotyczą sposobu przebiegu audycji, do których każdy autor ma prawo, ale regulują zasadę proporcjonalności w całej kampanii - mówi. W podobnym tonie wypowiada

Komisja Wenecka o ustawie o policji: To nieograniczona inwigilacja

;klasyczna" inwigilacja , czyli podsłuch i kontrola korespondencji. Narusza to zasadę proporcjonalności: w tym przypadku wyważenia pomiędzy ochroną bezpieczeństwa a prywatności. Zauważa, że nie ma w polskim prawie zabezpieczenia przed nadużywaniem dowodów zdobytych z podsłuchu (w procedurze karnej, w

Włosi boją się populistów u władzy i nawrotu kryzysu migracyjnego. Czy kraj czekają przyspieszone wybory?

mandatów w Izbie Deputowanych). Według sędziów II tura uderzałaby w zasadę proporcjonalności wyborów. Zachowali natomiast premię za co najmniej 40 proc. w jednoturowym głosowaniu, ale to próg bardzo trudny do osiągnięcia. Gwiazdy nie chcą koalicji Likwidacja II tury osłabia szanse Ruchu 5 Gwiazd (M5S) na

Amnesty International: Polska uchwaliła drakońską ustawę antyterrorystyczną

szeroki i nie przestrzegający zasady proporcjonalności. Stwierdziła, że prawo do nieograniczonego i niekontrolowanego zbierania metadanych – telefonicznych, internetowych i danych z publicznych rejestrów - daje policji i służbom możliwość zdobycia danych nieraz bardziej precyzyjnych niż np. podsłuch

Władza wykonawcza podporządkowuje sobie władzę sądowniczą. PiS korzysta na abdykacji sądów

zakaz zamykania drogi sądowej. Że przepis łamie zasadę proporcjonalności, skoro nie nakazuje prezydentowi podać powodów niepowołania ani nie przewiduje kryteriów, jakimi ma się posłużyć, oceniając sędziego. Trybunał - jak NSA - uznał ich skargi za niedopuszczalne. Upraszczając jego rozumowanie

Czy PiS zmieni zasady wyborów? Eksperci szukają sposobu na drugą kadencję

zaproponował tzw. system badeński. To modyfikacja niemieckiego systemu mieszanego - połączenie jednomandatowych okręgów wyborczych z zasadą proporcjonalności, co nie wymaga zmiany konstytucji. Flis proponuje, by obecne 41 okręgów wyborczych podzielić na 230 podokręgów jednomandatowych. Pozostałych 230 posłów

Lex Trynkiewicz. Inny, winny

izolowanie "potencjalnie niebezpiecznych" jest zgodne z konstytucją? Prymat bezpieczeństwa nad wolnością zmienia mentalność. Przejawem tej zmiany są sukcesy partii negujących zasady liberalnej demokracji, Brexit, zwycięstwo Trumpa. Bezpieczeństwo – socjalne i fizyczne – staje się

PiS chce ordynacji na wzór Niemiec? Ekspert: To, co zaproponował, to system wyborów do rosyjskiej Dumy

ordynacji na mieszaną wymagałaby zmiany konstytucji? - Gdyby to była ordynacja bliska rozwiązaniom niemieckim, to nie wymagałaby zmiany konstytucji. Nasza konstytucja mówi o proporcjonalności wyborów rozumianej jako zasada reprezentacji, polegająca na tym, że siły polityczne są reprezentowane w Sejmie mniej

PiS o referendum: Wątpliwe pytania i milczenie wojewody

samorządów, musi kierować się zasadą proporcjonalności, czyli ingerować tylko wówczas, gdy prawo zostało naruszone, a nie wtedy, gdy ma tylko wątpliwości. Jak formułować pytania Mirosław Chrapusta przypomina, że ustawa o referendum nie precyzuje, jak powinno się formułować zadawane mieszkańcom pytania

Prezydent Komorowski w sprawie JOW-ów: Referendum 6 września

podziękowań dla prezydenta Komorowskiego rozpoczynali wystąpienia przedstawiciele ruchu JOW Wojciech Błasiak i Marcin Skubiszewski. Skubiszewski stwierdził, że "proporcjonalność jest źródłem wszelkich patologii w III RP", natomiast dzięki JOW-om Polacy będą czuli związek ze sprawującymi władzę. Jego

Sędziowie z Polski skarżą się do Strasburga na Trybunał Konstytucyjny

sumy. A więc ograniczenie praw było zgodne z zasadą proporcjonalności. Poza tym stwierdził, że nie istnieje konstytucyjne prawo sędziego do wynagrodzenia określonej wysokości. Skargę I prezesa SN Trybunał rozpatrzył w pełnym składzie, zdania odrębne zgłosili sędziowie Mirosław Granat i Wojciech

Rząd rezygnuje z przemytu

zasadą niezbędności i proporcjonalności. Czy w takiej rzeczywistości powinniśmy na wiarę przyjąć deklarację, że dodatkowe uprawnienia policja i służby wykorzystają wyłącznie wobec najgroźniejszych przestępców?

Karanie za skręta jest zgodne z konstytucją. Ale marihuanę należy dopuścić do uśmierzania cierpienia

użytek. W skardze do Trybunału dowodził, że karanie w takiej sytuacji narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności, bo marihuana nie jest szkodliwa, nie uzależnia i ma działanie lecznicze. Represja karna narusza prawo do decydowania o życiu prywatnym i wolność sumienia. Także prawo dostępu do opieki

Sądy ocenią wagę zniewagi

chronić prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w tym jego powagę, którą uosabia funkcjonariusz. Jednak ta powaga nie ucierpi, jeśli zniewaga nie jest uczyniona publicznie. A ściganie za niepubliczną wypowiedź narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Polega ona na tym, że prawa i wolności konstytucyjne

Wczoraj przeczytane

zależy też od zastosowania wspomnianej wyżej zasady konstytucyjnej [tj. zasady proporcjonalności], do czego prawa niedawno odmawiało PiS swoim przeciwnikom politycznym [domagając się utraty mandatów przez samorządowców za nawet kilkugodzinne opóźnienie w złożeniu deklaracji majątkowych]. Po pomoc zaś

Profesor Piotr Winczorek nie żyje

. Uważał, że konstytucja ich nie wyklucza. Polemizował też m.in. z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Królikowskim, broniąc zasady świeckości państwa i zawężania konstytucyjnego rozumienia rodziny do tzw. rodziny tradycyjnej, czyli małżeństwa z dzieckiem. Krytykował też np. brak możliwości odwołania

Jak zmierzyć wszechświat? Polski astronom dostał na ten cel miliony

. Niesamowite, że materia, jaką znamy - biurko, szafa, Ziemia, gwiazdy - stanowi około 5 proc. Wszechświata. To bardzo smutne, że tylko tyle rozumiemy. Dlatego tak duże znaczenie ma parametr Hubble'a, bo dzięki niemu wiemy, jak duży jest Wszechświat. To nic innego, jak współczynnik proporcjonalności między

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

interpretacji, która pogodzi obie te wartości. - Zasada proporcjonalności nakazuje, by, gdy dwie wartości są ze sobą w konflikcie, wybrać taką interpretację prawa, by wartości te uszczuplić możliwie najmniej. I taką wykładnią jest uznanie, że gminy żydowskie mogą, na zasadzie wyjątku, korzystać z uboju

Po co ta rewolucja w lekach?

dozwolone, a jakie będą karane. - Trzeba uzdrawiać rynek, ale powinna być przestrzegana zasada proporcjonalności. Ta ustawa wprowadza rewolucję, a wystarczyło zmienić kilka przepisów zabraniających promocji leków. To strzelanie z armaty do komara ani nie jest konieczne, ani nie będzie skuteczne - podsumował

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Miejsca biorące

list w całości. Podział mandatów w okręgu wyborczym następował wedle zasady proporcjonalności w zależności od tego, ile głosów zdobyła dana lista. A mandaty te przypadały personalnie kandydatom w kolejności - pierwszemu, drugiemu, trzeciemu itd. na liście. Obecna walka o to, który z kandydatów zostanie

Zmarł Jacob Bekenstein, genialny fizyk, który ze Stephenem Hawkingiem odkrył największą tajemnicę czarnych dziur

obsceniczną. Uczony jednak się uparł i udało mu się wprowadzić "czarne dziury" na stałe do nauki, choć kolejnym jego słownym wynalazkiem było twierdzenie o tym, że "czarne dziury nie mają włosów". Podobno Wheeler jako pierwszy zauważył, że czarne dziury stoją w sprzeczności z drugą zasadą

Dobra zmiana nie taka dobra. Waszczykowski, Radziwiłł, Szałamacha na cenzurowanym [KULISY KONGRESU PiS]

zaczęła się zajmować sprawami, które powinny być regulowane w państwach członkowskich." I dalej, że "UE została zdominowana przez kilka najsilniejszych państw, co podważyło zasadę subsydiarności i proporcjonalności między kompetencjami Unii i jej państw członkowskich." A "w warunkach

Pochopne "albo-albo"

dostrzegać bardzo istotnych okoliczności tła. Zasada proporcjonalności i zakaz działania na argumentacyjne skróty obowiązuje nie tylko organy państwa ingerujące w wolność, lecz także dziennikarzy. Trzeba o tym pamiętać, aby uniknąć popadnięcia w kolejną skrajność - dyktatu nieodpowiedzialnych za nic mediów

Trybunał rozluźnia klauzulę sumienia

-Jaśkiewicz i Andrzej Wróbel. Skargę do Trybunału złożyła Naczelna Rada Lekarska. Zaskarżyła wszystkie przepisy, które ograniczają klauzulę. A więc: * zakaz powoływania się na klauzulę w sytuacjach nagłych (poza zagrożeniem zdrowia i życia) - jako niezgodny z zasadą określoności prawa i wolnością sumienia

Dyrektywa pozwalająca na inwigilację narusza prawo. A to na niej opierają się uprawnienia polskich służb

nieważna, ponieważ naruszała zasady prawa europejskiego. Tym samym Trybunał przekreślił logikę, na której większość państw członkowskich - w tym Polska - oparła swój model walki z przestępczością, a niektóre kraje także programy masowej inwigilacji i międzynarodową współpracę wywiadowczą. Orzeczenie

A może socjalliberalizm

skoro o zagrożeniach mowa, to liberalizm wszystkich odmian przyznaje najwyższy priorytet ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela. Podkreśla m.in. konstytucyjną zasadę proporcjonalności co do ograniczeń praw i wolności. Trudno za zgodne z tą zasadą uznać przyznanie prawa do możliwości używania

Prof. Markowski: JOW-y to przepis na awanturę

- powiedzmy, że jest to 150 posłów - a resztę, owych stu, uzupełnia się z list partyjnych. W Polsce uważa się, że jest to system mieszany, do którego ponoć też trzeba zmienić konstytucję. - Niemieckie wybory absolutnie zachowują wymóg proporcjonalności zapisany w polskiej konstytucji. Prawnicy z trudem to

Zła zmiana w polskiej polityce europejskiej

Co chce osiągnąć Jarosław Kaczyński? Zarys "dobrej zmiany" jest czytelny. Ustrój został już de facto zmieniony, władzę należy utrzymać długo. Ordynacja wyborcza będzie poprawiona, a proporcjonalność zniesiona. Trzeba będzie dalej wymieniać kadry i opanować całe państwo. Cele są jasne

Argumenty Kłaczyńskiego

innych osób. Takim prawem jest dostęp społeczeństwa do dobrej jakości pomocy prawnej. Ograniczanie dostępu do zawodu przez korporację nie służy temu celowi, więc łamie zasadę proporcjonalności.

Prezydent krytykuje ustawę o lekach

innej cenie, niż ustalona, może skutkować wielomilionową karą. To narusza zasadę proporcjonalności kary w stosunku do przewinienia. Prezydent - jak dowiedzieliśmy się w Kancelarii - opierał się zarówno na ich opublikowanych opiniach, jak i na opiniach własnych prawników. - Ustawa jeszcze nie została

Zanim nam zdemontują demokrację. We wtorek konferencja "Praworządność a społeczeństwo i gospodarka"

dla siebie. Dlatego są podejrzliwi zwłaszcza wobec art. 2 konstytucji, który określa Polskę jako „demokratyczne państwo prawne”, czyli takie, które strzeże praw nabytych, pilnuje jakości legislacji, przestrzega równości wobec prawa, zasady proporcjonalności itd. To na podstawie tego

Minister: Adwokatura łamie prawo

muszę dostać trzykrotnie więcej głosów, by być wybrany na delegata. A reprezentacja naszej izby będzie - proporcjonalnie do liczny adwokatów - 250 razy mniejsza niż reprezentacja izby radomskiej. To naruszenie zasady proporcjonalności wyborów zawartej w ustawie o adwokaturze - mówi mec. Stępiński

PKPP: Prezydencie, zawetuj ustawę

Zdaniem PKPP ustawa ta stała się pretekstem do nadania nadmiernych uprawnień aparatowi skarbowemu oraz ograniczenia praw i wolności obywateli. - Jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą proporcjonalności - twierdzi Konfederacja. - Można wysnuć wniosek, że nadrzędnym celem ustawy nie jest konsolidacja

Za wolnością i bezpieczeństwem. Po zamachach w Paryżu

wymogowi Trybunału Strasburskiego - proporcjonalność (odpowiedniość) stosowanych środków i konieczność takiego działania muszą być uzasadnione. Dzisiaj te dane przecież i tak istnieją. 10 europejskich krajów zaczęło tworzyć ich zbiory, Polska - nie. Często linie lotnicze przekazują dane do państw, które ze

Dziś ben Laden. Kto następny?

problemy moralne i prawne. Tak, jakby także na wojnie nie należało zachowywać podstawowych zasad. Np. minimalizować dziejące się zło - tu razem z ben Ladenem zabito cztery inne osoby, choć nie wyjaśniono, dlaczego było to konieczne. A także stosować zasadę proporcjonalności, wedle której wolno naruszać

Strasburg: Można uchylić immunitet państwa

-Uczkiewicz. I tłumaczy, że w sprawie Cudak Trybunał orzekł, że zamknięcie drogi do sądu z powołaniem się na immunitet państwa naruszyło zasadę proporcjonalności, bo wartości, jakie chroni immunitet, nie były zagrożone cywilnym pozwem w sprawie prawa pracy. I że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, czy

Prof. Michał Heller: Teoria Wielkiego Wybuchu jest jak czarny sen racjonalistów

: jeśli galaktyki się oddalają, to kiedyś musiały być wszystkie blisko siebie, w jednym miejscu. W tym punkcie obecny cykl Wszechświata miał swój początek. Można obliczyć, kiedy to było. Prędkość ucieczki galaktyk jest proporcjonalna do odległości, a współczynnikiem tej proporcjonalności jest stała

Trybunał Konstytucyjny zajmie się marihuaną. Obywatel się skarży: Nie mogę w zgodzie z własnym sumieniem przestrzegać prawa

- zauważa w rozmowie z "Wyborczą". Sieniawska widzi jednak podstawy do orzeczenia niezgodności ustawy z konstytucją. - Powodem może być choćby naruszona w tym przypadku zasada proporcjonalności, która jest podstawą prawodawstwa. Mamy ewidentnie nieproporcjonalny wymiar kary do czynu, i to w

Sąd oddala pozew ws. krzyża w Sejmie. Bo "w Polsce krzyż to symbol tożsamości państwowej"

wyznawanej religii może co do zasady występować poprzez - i najczęściej występuje - eksponowanie symboli religijnych - mówiła. Sędzia zwróciła uwagę, że istnieje również "prawo wolności od religii", wobec czego "sąd musi wyważyć te interesy, stosując zasadę proporcjonalności". Jak

Jak zasłonić twarz

organizator nie będzie w stanie temu ''zapobiec'' - jak wymaga prezydencka nowelizacja. A tym samym narazi się nie tylko na grzywnę, ale będzie figurował w rejestrze skazanych, co ograniczy mu możliwości pracy czy pełnienia funkcji publicznych. Podobnie niezgodny z konstytucyjną zasadą proporcjonalności

"Ustawa na bestie" niezgodna z konstytucją? Sądy już ją stosują

podstawie niejasnych kryteriów, które kwestionowane są przez samych psychiatrów i psychologów, może naruszać zasadę proporcjonalności ograniczania praw i wolności i zasadę określoności prawa. - Cytuje krytyczne ekspertyzy sejmowych ekspertów - te same, które zignorowali twórcy ustawy, a potem posłowie i

Sumienie. A gdzie prawo?

odbieranie emerytur, bo mieszkania to były przynajmniej rzeczywiste przywileje. Zasada proporcjonalności Sędzia Ewa Łętowska w zdaniu odrębnym powiedziała, że Trybunał nie zastosował - choć konstytucja tego wymaga tzw. testu proporcjonalności. Czyli nie zbadał, czy ustawa dezubekizacyjna narusza prawa osób

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu: Inwigilacja przez policję i specsłużby musi mieć granice

w społeczeństwie poczucie powszechnej inwigilacji. Uznał, że dyrektywa narusza zasadę proporcjonalności, bo wkracza w prywatność głębiej, niż to konieczne dla zadeklarowanego celu - ochrony przed najpoważniejszymi przestępstwami. I nie precyzuje warunków zatrzymywania i korzystania z danych

Podsłuchiwanie tajemnic łamie konstytucję

, notariuszowi, radcy prawnemu, lekarzowi, dziennikarzowi, doradcy podatkowemu można założyć podsłuch na takich samych zasadach jak każdemu innemu. "Nie sposób przyjąć, by uzyskiwanie przez służby podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową

Komornicy! Wara od sprzętu medycznego

gorzowski daje jednak asumpt do dyskusji, czy nie należy wyjść z inicjatywą doprecyzowania sformułowań w przepisach. Z jednej strony mamy prawo własności i wierzycielowi należy się jego ochrona. Z drugiej jednak strony mówimy przecież o zasadzie proporcjonalności, że dobrem chronionym jest zdrowie i życie

Tomasz Koncewicz: Konstytucja w sądach jest dokumentem martwym. Sędziowie nie umieją jej stosować

katalog praw i wolności, jest zasada proporcjonalności chroniąca moją sferę autonomii przed arbitralną ingerencją państwa, jest niezależność sądownictwa. PRZECZYTAJ TAKŻE: Jerzy Zajadło: Sędziowie, nie uciekajcie od trudnych spraw Jednak w konstytucji powinny być jakieś silniejsze gwarancje

Krzyż - siła nad prawem

chce krzyżem nawracać, bo powinność szerzenia wiary nakłada na niego jego religia, to trzeba jasno powiedzieć, że prawa do nawracania konstytucja nie gwarantuje. Zasadę bezstronności władz publicznych trzeba stosować w zgodzie z zasadą proporcjonalności, czyli że obowiązkiem władzy publicznej jest

Bruksela broni internetowych bukmacherów

narusza on unijną zasadę swobody świadczenia usług, zgodnie z którą firmy zarejestrowane w jednym kraju UE mogą działać bez przeszkód na terenie całej Unii. Rząd temu nie zaprzeczał, ale tłumaczył, że cel,jakim jest ograniczenie hazardu, usprawiedliwia ograniczenia. Komisja uznała jednak wczoraj, że

Billingi w Trybunale

) i zasadę proporcjonalności ograniczania konstytucyjnych praw i wolności. W Trybunale jest już skarga SLD w tej sprawie, zainspirowana m.in. przypadkami badania billingów dziennikarzy, by ustalić ich źródła informacji (chronione tajemnicą dziennikarską), i informacjami, że Polska jest europejskim

Służby dostają, co chcą

proporcjonalności. Przeciwnie: jak zauważa RCL, mimo że na tle krajów UE mamy bardzo represyjne prawo i praktykę, rząd proponuje jeszcze tę represyjność zwiększyć. M.in. dodając szerszy arsenał środków, jak prawo do paraliżowania dźwiękiem (używane przez Amerykanów do walki z terroryzmem urządzenie LRAD, które może

Fizyka - wymagania egzaminacyjne

; 3) podaje przykłady sił i rozpoznaje je w różnych sytuacjach praktycznych; 4) opisuje zachowanie się ciał na podstawie pierwszej zasady dynamiki Newtona; 5) odróżnia prędkość średnią od chwilowej w ruchu niejednostajnym; 6) posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego

Seremet: Nie mylmy życia z filmem

jest najwyższą wartością? - Oczywiście, że nie, bo inaczej dopuszczalibyśmy tortury. Dozwolone jest to, co mieści się w granicach prawa. I trzeba pamiętać, że przy korzystaniu z uprawnień obowiązuje funkcjonariuszy też konstytucja - zasada poszanowania wolności, godności. I zasada proporcjonalności

Odtajnić operacje IV RP. Dlaczego proces byłego szefa CBA toczy się za zamkniętymi drzwiami?

postępowania nie jest zgodne z zasadą proporcjonalności. A decyzja o wyłączeniu jawności powinna być podejmowana publicznie, tak by społeczeństwo mogło poznać uzasadnienie sądu - mówi Adam Bodnar.  - Do chwili ogłoszenia postanowienia o wyłączeniu jawności rozprawa jest jawna i każdy może w niej

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - klienci ruszają do sądów

-ubezpieczenie, którego koszty ponosisz, a które pomoże cię utopić? W 2013 r. bankowcy zorientowali się, że UNWW jest ryzykownym rozwiązaniem od strony prawnej, i zaczęli proponować klientom zmianę zasad gry - zastąpienie UNWW zwykłą prowizją, którą klient wpłacałby do kasy banku, a bank za te pieniądze

Kto ograniczy zaglądanie w billingi

pamiętać, że startujemy z punku skrajnego poparcia dla szerokiej retencji danych. Czy poniedziałkowe zalecenia KE, że trzeba ujednolicić sposób wdrożenia dyrektywy i stosować ją z poszanowaniem zasady proporcjonalności wpłyną na obiecaną przez premiera nowelizację przepisów dotyczących sięgania po dane

Nie wiemy, kiedy wybuchnie wulkan

proporcji 65:35 [tu i dalej dane z sondaży exit poll]. W 2010 r. Jarosław Kaczyński przegrał z Bronisławem Komorowskim, ale na wsi wygrał w proporcji 58:42. Natomiast w wyborach parlamentarnych wygrywa na wsi w zasadzie ta partia, która wygrywa w całym kraju. Dotyczyło to nawet SLD - partii miejskiej, która

Rostowski: Trzeba się bić

musi złamać dwa fundamenty konstytucji: proporcjonalność i równość wyborów? - Stworzenie znacznie mniejszych okręgów jednomandatowych na wsi niż w miastach, co byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości, dałoby PiS większe szanse. To jest cel całej tej operacji z Trybunałem. Ale i takie ordynacje

Zaskarżą "janosikowe" do Trybunału Konstytucyjnego

miesięcy. Twierdzą w nim, że konieczność oddania tak dużych sum do budżetu państwa narusza gwarantowaną przez konstytucję samodzielność finansową województwa. Na dodatek system jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności wyznawaną przez wszystkie kraje UE (korzyść społeczna jest większa niż straty

Wszyscy jesteśmy Romami

punktu widzenia sprawa jest ewidentna i Francja jest na przegranej pozycji. Dyrektywy unijne (np. 2004/38) chronią przed przesiedleniami. Zastosowane środki muszą respektować zasadę proporcjonalności. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Bouchereau argumentował, że postępowanie kogoś, kogo chce

Urodzeni mordercy, czyli problemy z projektem Gowina

, tylko o proporcjonalność. Bezterminowa izolacja, naruszenie zasady niedziałania prawa karnego wstecz i niekarania dwa razy za to samo przestępstwo - po to, by zapobiec zagrożeniu hipotetycznemu. Choć wystarczyłyby środki mniej inwazyjne. Prawa i wolności człowieka można ograniczać, ale tylko w

Gowina ręczne sterowanie sądami a la Ziobro

prokuratora. I grozi nam model sprawiedliwości dla bogatych. Rząd ma już gotowy projekt specustawy umożliwiającej izolację seryjnych zabójców i pedofilów - mówi minister Gowin. - To kontrowersyjny projekt. Problem jest w proporcjonalności użytych środków i działaniu prawa wstecz - do osób, które teraz kończą

Jakim prawem chorujesz

składkę zdrowotną? - Można powołać się na konstytucyjną zasadę proporcjonalności. W tym wypadku na to, że poziom opieki zdrowotnej nie może drastycznie odbiegać od cywilizowanego standardu. Problem w tym, że takiego standardu formalnie nie ma. Nawet w Unii Europejskiej, bo bronią się przed nim

Prof. Tomasz Koncewicz: Dzisiaj bardzo dużo osób czuje, że nie należy do narodu

kultury prawa stanowionego, w której nadal pokutuje mit racjonalnego ustawodawcy, który o wszystkim wie, zna wszystkie problemy społeczeństwa, a następnie je rozwiązuje za pośrednictwem wiążących przepisów. Jeżeli ktoś mówi, że obowiązuje zasada proporcjonalności, więc państwo ma ingerować w moje prawa w

Za co można zaskarżyć ustawę lustracyjną?

. Naruszenie: Zasada poprawnej legislacji (art. 2). Zasada niedyskryminacji (art. 32 ust. 2). Zasada proporcjonalności w ograniczaniu konstytucyjnych praw i wolności (art. 31 ust. 3). Uzasadnienie: 1. Cenzura i Urząd do spraw Wyznań w przeciwieństwie do pozostałych organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w

List otwarty

jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Między innymi dlatego, że stwarza Policji i Prokuraturze nieograniczoną możliwość mnożenia oskarżeń i kreowania przestępstw. Dostępne badania pokazują również, że polskie prawo narkotykowe jest skrajnie nieefektywne w rozwiązywaniu poważnych

Wolność w sieci potrzebuje państwa

prywatności'' (privacy by default). W tym modelu nasze dane są zabezpieczone przed eksploatacją także przez samego usługodawcę. Nie chodzi o zakaz przetwarzania danych, ale o uszanowanie podstawowych zasad, takich jak celowość, proporcjonalność czy adekwatność (tego, co jest na nasz temat zbierane, do tego

Wybory wygrały z konstytucją

wyborczego opartego na zasadzie proporcjonalności, to startujący w wyborach powinni mieć odpowiednio długi czas na dostosowanie swojej strategii. Na tyle długi, by nie było podejrzenia instrumentalnego wykorzystywania prawa zmienianego nagle, na chwilę przed wyborami. Nikt nie potrafił uzasadnić konieczności

Dostał się nam najlepszy ze wszechświatów

miejsce to zdarzenie? I jak zdążył urosnąć świat od tamtego czasu? Amerykański astronom Edwin Hubble zauważył, że wszystkie galaktyki oddalają się od nas tym szybciej, im dalej się znajdują. Współczynnik proporcjonalności tempa ucieczki to właśnie stała Hubble'a. Stała Hubble'a nie jest w zasadzie stałą

Wolność zgromadzeń ograniczona. Senat złagodził pomysły prezydenta

z małymi miejscowościami, gdzie jest tylko jeden plac? Władza może go zablokować, rejestrując tam demonstrację poparcia dla siebie - i jej przeciwnicy mogą sobie demonstrować w polu. No i zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Na 30 dni przed terminem zgromadzenia odbędzie się wyścig, by zarezerwować

Polska ściga na potęgę. Po całej Europie

dwukrotnie ludniejsze Niemcy wystawiają o połowę mniej ENA niż Polska. Podobnie Rumunia, której obywatele przynajmniej tak często jak Polacy szukają szczęścia za granicą. - W stosowaniu ENA w Polsce widać automatyzm. Tłumaczy się to zasadą legalizmu, ale nie stosuje się przy tym zasady proporcjonalności. Ona

Strasburg: brak dziedziczenia przez homoseksualistów narusza Konwencję

musi nie tylko odpowiadać zasadzie proporcjonalności między środkami, a celem jakiemu mają służyć, ale także należy wykazać, że są one konieczne w danych okolicznościach. Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 14 Konwencji dotyczącej zakazu dyskryminacji oraz art. 8 mówiącego o poszanowaniu prawa

Fotyga: Kroczek do nowego traktatu

Portugalczycy. Przyjęty w zeszłym tygodniu przez Parlament nowy podział głosów oparty na zasadzie malejącej proporcjonalności przewiduje, że Włosi, których populacja nie rośnie, stracą w stosunku do stanu obecnego aż sześciu posłów i będą ich mieć 72 (Polska straci trzech w stosunku do obecnej liczby i będzie

Niemcy z Polakami w europarlamencie

nowy podział mandatów, zgodnie z zasadą proporcjonalności, lecz degresywnej. To znaczy, że im większy kraj, tym więcej obywateli przypadać będzie na jednego posła. Według tamtego podziału Polsce przypadało 51 mandatów, czyli o trzy mniej, niż ma obecnie. Bardzo niezadowoleni byli także m.in. Włosi