zasadą proporcjonalności

rz, pap

Zmiany w parlamencie europejskim

Zmiany w parlamencie europejskim

Dla Polaków stanowiska dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego oraz kierownictwo w dwóch komisjach parlamentarnych. Podział stanowisk odbywa się na zasadzie proporcjonalności.

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

Komisja Europejska zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez polskie władze. SKOK-i skarżą się, że Polska faworyzuje banki i parabanki kosztem bankowości spółdzielczej, którą poddaje nieproporcjonalnym sankcjom, uniemożliwiającym działanie.

TK: za kradzież prądu można odpowiadać jednocześnie cywilnie i karnie

Za nielegalny pobór prądu można jednocześnie ponosić odpowiedzialność cywilną i karną, ta kumulacja odpowiedzialności pod pewnymi warunkami nie narusza konstytucji i zasady, że nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu

zasada proporcjonalności, która nakazuje dobieranie "środków (decyzji i innych działań, także faktycznych), które prowadzą bezpośrednio do celu i są współmierne w stosunku do tego celu". "Te zasady nie są nowe, bo mają one źródło w Konstytucji czy w aktach prawa unijnego. Ale wyraźne

MG: nowe prawo gospodarcze ma zakładać, że firmy są uczciwe

zasadą, na której MG chciałoby oprzeć relacje biznes-administracja, jest zasada proporcjonalności. Ma ona chronić obywateli względem państwa i zobowiązuje władze do "dobierania środków (decyzji i innych działań, także faktycznych), które prowadzą bezpośrednio do celu i są współmierne w stosunku do

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

wytycznych interpretacyjnych organów stosujących prawo gospodarcze i wprowadzenie nowych rozwiązań takich jak: zasada proporcjonalności, zasada poszanowania słusznych interesów gospodarczych, +prawo do błędu+ - rozumiane jako łagodne traktowanie niezawinionego przez przedsiębiorcę uchybienia". Oprócz

Karanie za skręta jest zgodne z konstytucją. Ale marihuanę należy dopuścić do uśmierzania cierpienia

Karanie za skręta jest zgodne z konstytucją. Ale marihuanę należy dopuścić do uśmierzania cierpienia

użytek. W skardze do Trybunału dowodził, że karanie w takiej sytuacji narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności, bo marihuana nie jest szkodliwa, nie uzależnia i ma działanie lecznicze. Represja karna narusza prawo do decydowania o życiu prywatnym i wolność sumienia. Także prawo dostępu do opieki

PiS o referendum: Wątpliwe pytania i milczenie wojewody

PiS o referendum: Wątpliwe pytania i milczenie wojewody

samorządów, musi kierować się zasadą proporcjonalności, czyli ingerować tylko wówczas, gdy prawo zostało naruszone, a nie wtedy, gdy ma tylko wątpliwości. Jak formułować pytania Mirosław Chrapusta przypomina, że ustawa o referendum nie precyzuje, jak powinno się formułować zadawane mieszkańcom pytania

Sędziowie z Polski skarżą się do Strasburga na Trybunał Konstytucyjny

Sędziowie z Polski skarżą się do Strasburga na Trybunał Konstytucyjny

sumy. A więc ograniczenie praw było zgodne z zasadą proporcjonalności. Poza tym stwierdził, że nie istnieje konstytucyjne prawo sędziego do wynagrodzenia określonej wysokości. Skargę I prezesa SN Trybunał rozpatrzył w pełnym składzie, zdania odrębne zgłosili sędziowie Mirosław Granat i Wojciech

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

. Projektodawcy zamierzają przy jego pomocy wzmocnić prawa i gwarancje dla przedsiębiorców poprzez wyraźne określenie wytycznych interpretacyjnych dla całego prawa gospodarczego. Ma ono także wprowadzić kilka zasad, które ułatwią przedsiębiorcom działalność. W tym m.in.: zasadę proporcjonalności, która nakaże

Pochopne "albo-albo"

dostrzegać bardzo istotnych okoliczności tła. Zasada proporcjonalności i zakaz działania na argumentacyjne skróty obowiązuje nie tylko organy państwa ingerujące w wolność, lecz także dziennikarzy. Trzeba o tym pamiętać, aby uniknąć popadnięcia w kolejną skrajność - dyktatu nieodpowiedzialnych za nic mediów

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Miejsca biorące

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Miejsca biorące

list w całości. Podział mandatów w okręgu wyborczym następował wedle zasady proporcjonalności w zależności od tego, ile głosów zdobyła dana lista. A mandaty te przypadały personalnie kandydatom w kolejności - pierwszemu, drugiemu, trzeciemu itd. na liście. Obecna walka o to, który z kandydatów zostanie

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo jazdy będzie zatrzymywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

wynosiła 30 proc. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie

Dyrektywa pozwalająca na inwigilację narusza prawo. A to na niej opierają się uprawnienia polskich służb

Dyrektywa pozwalająca na inwigilację narusza prawo. A to na niej opierają się uprawnienia polskich służb

nieważna, ponieważ naruszała zasady prawa europejskiego. Tym samym Trybunał przekreślił logikę, na której większość państw członkowskich - w tym Polska - oparła swój model walki z przestępczością, a niektóre kraje także programy masowej inwigilacji i międzynarodową współpracę wywiadowczą. Orzeczenie

Trybunał Konstytucyjny zajmie się marihuaną. Obywatel się skarży: Nie mogę w zgodzie z własnym sumieniem przestrzegać prawa

Trybunał Konstytucyjny zajmie się marihuaną. Obywatel się skarży: Nie mogę w zgodzie z własnym sumieniem przestrzegać prawa

- zauważa w rozmowie z "Wyborczą". Sieniawska widzi jednak podstawy do orzeczenia niezgodności ustawy z konstytucją. - Powodem może być choćby naruszona w tym przypadku zasada proporcjonalności, która jest podstawą prawodawstwa. Mamy ewidentnie nieproporcjonalny wymiar kary do czynu, i to w

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

interpretacji, która pogodzi obie te wartości. - Zasada proporcjonalności nakazuje, by, gdy dwie wartości są ze sobą w konflikcie, wybrać taką interpretację prawa, by wartości te uszczuplić możliwie najmniej. I taką wykładnią jest uznanie, że gminy żydowskie mogą, na zasadzie wyjątku, korzystać z uboju

A może socjalliberalizm

A może socjalliberalizm

skoro o zagrożeniach mowa, to liberalizm wszystkich odmian przyznaje najwyższy priorytet ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela. Podkreśla m.in. konstytucyjną zasadę proporcjonalności co do ograniczeń praw i wolności. Trudno za zgodne z tą zasadą uznać przyznanie prawa do możliwości używania

"Ustawa na bestie" niezgodna z konstytucją? Sądy już ją stosują

"Ustawa na bestie" niezgodna z konstytucją? Sądy już ją stosują

podstawie niejasnych kryteriów, które kwestionowane są przez samych psychiatrów i psychologów, może naruszać zasadę proporcjonalności ograniczania praw i wolności i zasadę określoności prawa. - Cytuje krytyczne ekspertyzy sejmowych ekspertów - te same, które zignorowali twórcy ustawy, a potem posłowie i

Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu: Inwigilacja przez policję i specsłużby musi mieć granice

Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu: Inwigilacja przez policję i specsłużby musi mieć granice

w społeczeństwie poczucie powszechnej inwigilacji. Uznał, że dyrektywa narusza zasadę proporcjonalności, bo wkracza w prywatność głębiej, niż to konieczne dla zadeklarowanego celu - ochrony przed najpoważniejszymi przestępstwami. I nie precyzuje warunków zatrzymywania i korzystania z danych

Sąd oddala pozew ws. krzyża w Sejmie. Bo "w Polsce krzyż to symbol tożsamości państwowej"

Sąd oddala pozew ws. krzyża w Sejmie. Bo "w Polsce krzyż to symbol tożsamości państwowej"

wyznawanej religii może co do zasady występować poprzez - i najczęściej występuje - eksponowanie symboli religijnych - mówiła. Sędzia zwróciła uwagę, że istnieje również "prawo wolności od religii", wobec czego "sąd musi wyważyć te interesy, stosując zasadę proporcjonalności". Jak

Kary za wycinkę własnego drzewa za surowe? Oceni Trybunał Konstytucyjny

Kary za wycinkę własnego drzewa za surowe? Oceni Trybunał Konstytucyjny

niżej niż rzadkie. TK połączył skargi w jedno postępowanie. Terminu rozpatrzenia sprawy jeszcze nie ustalono. Jak napisał do TK zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, zaskarżone przepisy są niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej i proporcjonalności ingerencji ustawodawczej w zakresie

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

W 2009 r. TK uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy

Po co ta rewolucja w lekach?

dozwolone, a jakie będą karane. - Trzeba uzdrawiać rynek, ale powinna być przestrzegana zasada proporcjonalności. Ta ustawa wprowadza rewolucję, a wystarczyło zmienić kilka przepisów zabraniających promocji leków. To strzelanie z armaty do komara ani nie jest konieczne, ani nie będzie skuteczne - podsumował

Wczoraj przeczytane

zależy też od zastosowania wspomnianej wyżej zasady konstytucyjnej [tj. zasady proporcjonalności], do czego prawa niedawno odmawiało PiS swoim przeciwnikom politycznym [domagając się utraty mandatów przez samorządowców za nawet kilkugodzinne opóźnienie w złożeniu deklaracji majątkowych]. Po pomoc zaś

Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie Nangar Khel

zbrojnych, zasadzie proporcjonalności i minimalizowaniu strat na wojnie. Talibowie nie mają czołgów, śmigłowców i ciężkiego sprzętu - jeśli tak, no to po co nam rosomaki, armato-haubice, ciężki sprzęt? Ten sprzęt ma nam dać przewagę i wykorzystujemy go tak, jak potrafimy. Na I zmianie musieliśmy wszystko

Komornicy! Wara od sprzętu medycznego

gorzowski daje jednak asumpt do dyskusji, czy nie należy wyjść z inicjatywą doprecyzowania sformułowań w przepisach. Z jednej strony mamy prawo własności i wierzycielowi należy się jego ochrona. Z drugiej jednak strony mówimy przecież o zasadzie proporcjonalności, że dobrem chronionym jest zdrowie i życie

Prezydent krytykuje ustawę o lekach

, niż ustalona, może skutkować wielomilionową karą. To narusza zasadę proporcjonalności kary w stosunku do przewinienia. Prezydent - jak dowiedzieliśmy się w Kancelarii - opierał się zarówno na ich opublikowanych opiniach, jak i na opiniach własnych prawników.- Ustawa jeszcze nie została przegłosowana w

Podsłuchiwanie tajemnic łamie konstytucję

, notariuszowi, radcy prawnemu, lekarzowi, dziennikarzowi, doradcy podatkowemu można założyć podsłuch na takich samych zasadach jak każdemu innemu. "Nie sposób przyjąć, by uzyskiwanie przez służby podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową stanowiło

Jak zasłonić twarz

organizator nie będzie w stanie temu ''zapobiec'' - jak wymaga prezydencka nowelizacja. A tym samym narazi się nie tylko na grzywnę, ale będzie figurował w rejestrze skazanych, co ograniczy mu możliwości pracy czy pełnienia funkcji publicznych.Podobnie niezgodny z konstytucyjną zasadą proporcjonalności

Minister: Adwokatura łamie prawo

muszę dostać trzykrotnie więcej głosów, by być wybrany na delegata. A reprezentacja naszej izby będzie - proporcjonalnie do liczny adwokatów - 250 razy mniejsza niż reprezentacja izby radomskiej. To naruszenie zasady proporcjonalności wyborów zawartej w ustawie o adwokaturze - mówi mec

Dziś ben Laden. Kto następny?

moralne i prawne. Tak, jakby także na wojnie nie należało zachowywać podstawowych zasad. Np. minimalizować dziejące się zło - tu razem z ben Ladenem zabito cztery inne osoby, choć nie wyjaśniono, dlaczego było to konieczne. A także stosować zasadę proporcjonalności, wedle której wolno naruszać jedną

Anioły i demony czyli młot na demokrację

, a strategiczne rozumowanie dopiero potem. To pierwsza zasada psychologii moralności. Co nam dała ewolucja Druga zasada brzmi: moralność to coś więcej niż tylko krzywda i sprawiedliwość. Na studiach czytałem bardzo dużo tekstów antropologicznych, studiowałem także ewolucję. Z jednej strony wydawało

Seremet: Nie mylmy życia z filmem

jest najwyższą wartością?- Oczywiście, że nie, bo inaczej dopuszczalibyśmy tortury. Dozwolone jest to, co mieści się w granicach prawa. I trzeba pamiętać, że przy korzystaniu z uprawnień obowiązuje funkcjonariuszy też konstytucja - zasada poszanowania wolności, godności. I zasada proporcjonalności

Strasburg: Można uchylić immunitet państwa

, że w sprawie Cudak Trybunał orzekł, że zamknięcie drogi do sądu z powołaniem się na immunitet państwa naruszyło zasadę proporcjonalności, bo wartości, jakie chroni immunitet, nie były zagrożone cywilnym pozwem w sprawie prawa pracy. I że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, czy zasada

Odtajnić operacje IV RP. Dlaczego proces byłego szefa CBA toczy się za zamkniętymi drzwiami?

postępowania nie jest zgodne z zasadą proporcjonalności. A decyzja o wyłączeniu jawności powinna być podejmowana publicznie, tak by społeczeństwo mogło poznać uzasadnienie sądu - mówi Adam Bodnar.  - Do chwili ogłoszenia postanowienia o wyłączeniu jawności rozprawa jest jawna i każdy może w niej

Krzyż - siła nad prawem

chce krzyżem nawracać, bo powinność szerzenia wiary nakłada na niego jego religia, to trzeba jasno powiedzieć, że prawa do nawracania konstytucja nie gwarantuje.Zasadę bezstronności władz publicznych trzeba stosować w zgodzie z zasadą proporcjonalności, czyli że obowiązkiem władzy publicznej jest

Lewandowski broni propozycji KE w sprawie polityki spójności

"Cały ten pomysł jest oparty na zasadzie odstraszania. To się moim zdaniem Polsce opłaca. Polska powinna być zainteresowana dyscyplinowanie gospodarczym UE z akcją prewencyjną, bo tylko zdrowa UE nam się opłaca" - oświadczył Lewandowski, który jest komisarzem ds. budżetu. Przekonywał, że

Kraty w czasie widzeń z rodziną są "niehumanitarne"

proporcjonalne do uzasadnionego celu, dla którego zostały nałożone (Europejskie Reguły Więzienne). Zdaniem RPO wątpliwości budzi, "czy nałożone ograniczenia mieszczą się w granicach koniecznego minimum i odpowiadają zasadzie proporcjonalności".W opinii prof. Lipowicz stosowanie przegród oddzielających

Służby dostają, co chcą

proporcjonalności. Przeciwnie: jak zauważa RCL, mimo że na tle krajów UE mamy bardzo represyjne prawo i praktykę, rząd proponuje jeszcze tę represyjność zwiększyć. M.in. dodając szerszy arsenał środków, jak prawo do paraliżowania dźwiękiem (używane przez Amerykanów do walki z terroryzmem urządzenie LRAD, które może

Pawlak chce, by MSZ rozpoczął procedurę zaskarżenia limitów CO2

zobowiązał się do tak ambitnych celów redukcyjnych jak UE. Według ministerstwa negatywne efekty dotychczasowej polityki UE widoczne są w cenach energii elektrycznej, które są o 20 proc. wyższe niż w USA i aż o 200 proc. wyższe niż w Chinach. Jego zdaniem decyzja Komisji narusza także zasadę proporcjonalności

Urodzeni mordercy, czyli problemy z projektem Gowina

, tylko o proporcjonalność. Bezterminowa izolacja, naruszenie zasady niedziałania prawa karnego wstecz i niekarania dwa razy za to samo przestępstwo - po to, by zapobiec zagrożeniu hipotetycznemu. Choć wystarczyłyby środki mniej inwazyjne. Prawa i wolności człowieka można ograniczać, ale tylko w

9 października - pierwsze wybory parlamentarne na nowych zasadach

komitetów wyborczych, a 8 proc. dla koalicji wyborczych. Zasada proporcjonalności wyborów do Sejmu została zapisana w konstytucji i aby ją zmienić, najpierw zmieniona musiałaby zostać ustawa zasadnicza. Tak jak dotąd podczas głosowania możemy postawić znak "X" przy tylko jednym nazwisku kandydata

Billingi w Trybunale

wcześniej inne, mniej ingerujące w prywatność sposoby zdobycia informacji - i brak obowiązku niszczenia danych nieprzydatnych. Zdaniem rzecznika przepisy pozwalające dziewięciu formacjom sięgać po dane telekomunikacyjne łamią konstytucyjne prawo do tajemnicy komunikowania się (art. 49 konstytucji) i zasadę

Gowina ręczne sterowanie sądami a la Ziobro

prokuratora. I grozi nam model sprawiedliwości dla bogatych. Rząd ma już gotowy projekt specustawy umożliwiającej izolację seryjnych zabójców i pedofilów - mówi minister Gowin. - To kontrowersyjny projekt. Problem jest w proporcjonalności użytych środków i działaniu prawa wstecz - do osób, które teraz kończą

Dostał się nam najlepszy ze wszechświatów

miejsce to zdarzenie? I jak zdążył urosnąć świat od tamtego czasu? Amerykański astronom Edwin Hubble zauważył, że wszystkie galaktyki oddalają się od nas tym szybciej, im dalej się znajdują. Współczynnik proporcjonalności tempa ucieczki to właśnie stała Hubble'a. Stała Hubble'a nie jest w zasadzie stałą

Bruksela broni internetowych bukmacherów

unijną zasadę swobody świadczenia usług, zgodnie z którą firmy zarejestrowane w jednym kraju UE mogą działać bez przeszkód na terenie całej Unii. Rząd temu nie zaprzeczał, ale tłumaczył, że cel,jakim jest ograniczenie hazardu, usprawiedliwia ograniczenia. Komisja uznała jednak wczoraj, że projekt jest

Argumenty Kłaczyńskiego

i wolności innych osób. Takim prawem jest dostęp społeczeństwa do dobrej jakości pomocy prawnej. Ograniczanie dostępu do zawodu przez korporację nie służy temu celowi, więc łamie zasadę proporcjonalności.

Wolność w sieci potrzebuje państwa

'' (privacy by default). W tym modelu nasze dane są zabezpieczone przed eksploatacją także przez samego usługodawcę. Nie chodzi o zakaz przetwarzania danych, ale o uszanowanie podstawowych zasad, takich jak celowość, proporcjonalność czy adekwatność (tego, co jest na nasz temat zbierane, do tego, co jest nam

Kto ograniczy zaglądanie w billingi

punku skrajnego poparcia dla szerokiej retencji danych. Czy poniedziałkowe zalecenia KE, że trzeba ujednolicić sposób wdrożenia dyrektywy i stosować ją z poszanowaniem zasady proporcjonalności wpłyną na obiecaną przez premiera nowelizację przepisów dotyczących sięgania po dane przez służby?Muszą wpłynąć

Jakim prawem chorujesz

składkę zdrowotną? - Można powołać się na konstytucyjną zasadę proporcjonalności. W tym wypadku na to, że poziom opieki zdrowotnej nie może drastycznie odbiegać od cywilizowanego standardu. Problem w tym, że takiego standardu formalnie nie ma. Nawet w Unii Europejskiej, bo bronią się przed nim biedniejsze

Czechy. Grupa Wyszehradzka zaniepokojona kryzysem w strefie euro

zasad podejmowania decyzji przez unijne organy, zwłaszcza w związku ze stosowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności. Szefowie parlamentów zaznaczyli także, że perspektywa europejska i euroatlantycka dla Bałkanów Zachodnich leży w sferze wspólnych długoterminowych interesów krajów Grupy

PKPP: Prezydencie, zawetuj ustawę

z konstytucyjną zasadą proporcjonalności - twierdzi Konfederacja. - Można wysnuć wniosek, że nadrzędnym celem ustawy nie jest konsolidacja aparatu skarbowego i jego usprawnienie, lecz przyznanie mu jeszcze większych uprawnień wobec podatników - dodaje. Ustawa zmienia np. katalog przestępstw, przy

Wszyscy jesteśmy Romami

punktu widzenia sprawa jest ewidentna i Francja jest na przegranej pozycji. Dyrektywy unijne (np. 2004/38) chronią przed przesiedleniami. Zastosowane środki muszą respektować zasadę proporcjonalności. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Bouchereau argumentował, że postępowanie kogoś, kogo chce

Sumienie. A gdzie prawo?

wobec prawa, zasady zaufania do państwa czy ochrony praw nabytych może posłużyć celom społecznie nieakceptowanym.zasada równościZgadzam się z tym fragmentem uzasadnienia, gdzie Trybunał mówi, że sam fakt służby w tajnej policji służącej totalitarnemu reżymowi zasługuje na negatywną ocenę moralną

Zaskarżą "janosikowe" do Trybunału Konstytucyjnego

miesięcy. Twierdzą w nim, że konieczność oddania tak dużych sum do budżetu państwa narusza gwarantowaną przez konstytucję samodzielność finansową województwa. Na dodatek system jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności wyznawaną przez wszystkie kraje UE (korzyść społeczna jest większa niż straty

Wolność zgromadzeń ograniczona. Senat złagodził pomysły prezydenta

małymi miejscowościami, gdzie jest tylko jeden plac? Władza może go zablokować, rejestrując tam demonstrację poparcia dla siebie - i jej przeciwnicy mogą sobie demonstrować w polu. No i zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Na 30 dni przed terminem zgromadzenia odbędzie się wyścig, by zarezerwować termin i

Wybory wygrały z konstytucją

opartego na zasadzie proporcjonalności, to startujący w wyborach powinni mieć odpowiednio długi czas na dostosowanie swojej strategii. Na tyle długi, by nie było podejrzenia instrumentalnego wykorzystywania prawa zmienianego nagle, na chwilę przed wyborami. Nikt nie potrafił uzasadnić konieczności takiego

Jak porównywać wyniki

jednej z krakowskich uczelni uważa, że szkoły wyższe opracowując w 2004 r. zasady rekrutacji powinny przewidzieć, że wyniki z różnych przedmiotów mogą być bardzo rozbieżne. I opracować metody ich standaryzacji. Innym wyjściem jest zasada proporcjonalności. Jeśli wśród kandydatów jest np. 40 proc

Rost: trudno nie zgodzić z TK, poza częścią dotyczącą dwudniowych wyborów

okręgach jednomandatowych. Od początku nie rozumiałem, o co tu wnioskodawcom chodzi. Zawarte w Konstytucji zasady proporcjonalności, czy równości odnoszą się tylko do wyborów do Sejmu, a nie do Senatu. Nie było zatem najmniejszych podstaw do tego, żeby kwestionować możliwość wprowadzenia okręgów

Ojciec, zakonnik, minister. Poglądy? Takie jak arcybiskupa

czasach poglądy Kochanowskiego były niszowe, ale zyskiwały - jak i sam Kochanowski - olbrzymią popularność dzięki Prawu i Sprawiedliwości, które wypłynęło na postulatach zaostrzania kar. Stojąc przy Kochanowskim łatwo było być zauważonym. I młodego, zdolnego naukowca tuż po doktoracie (temat: "Zasada

51 posłów z Polski w Strasburgu

. Przyjęty podział opiera się na tzw. zasadzie degresywnej proporcjonalności, czyli im większy kraj, tym większą liczbę obywateli ma reprezentować wybrany w nim eurodeputowany. Małe kraje zostały więc uprzywilejowane w stosunku do dużych. Np. na jednego europosła z Niemiec przypada 858 tys. mieszkańców, na

List otwarty

konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Między innymi dlatego, że stwarza Policji i Prokuraturze nieograniczoną możliwość mnożenia oskarżeń i kreowania przestępstw. Dostępne badania pokazują również, że polskie prawo narkotykowe jest skrajnie nieefektywne w rozwiązywaniu poważnych problemów społecznych

Kora: Narkotykiem nr 1 jest alkohol. Ale człowiek potrzebuje się zrelaksować. Zalegalizujmy marihuanę

zasadę proporcjonalności. A także poszanowania godności człowieka.Cardoso: klęska polityki przemocyW drugiej części konferencji wzięli udział członkowie Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej, którzy przyjechali do Polski na swoje dwudniowe obrady. Podkreślali, że nie nawołują do porzucenia represji

Polska ściga na potęgę. Po całej Europie

ludniejsze Niemcy wystawiają o połowę mniej ENA niż Polska. Podobnie Rumunia, której obywatele przynajmniej tak często jak Polacy szukają szczęścia za granicą.- W stosowaniu ENA w Polsce widać automatyzm. Tłumaczy się to zasadą legalizmu, ale nie stosuje się przy tym zasady proporcjonalności. Ona wymaga, by

Trybunał broni spóźnionych samorządowców

mandatu stosowana po to, żeby zapewnić przezroczystość majątkową osób sprawujących władzę, jest dopuszczalna. Ale jej stosowanie wobec tych, którzy złożyli oświadczenia nieznacznie się spóźniając, nie jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu. To narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności - uzasadniała

Mandaty burmistrzów przed Trybunałem

, które są elementami szerszej zasady - demokratycznego państwa prawnego" - piszą posłowie PO we wniosku skierowanym do Trybunału. Kwestionują też karę bezwzględnej utraty mandatu: ".Tak drastyczne zaostrzenie sankcji skłania do twierdzenia, że naruszona została zasada proporcjonalności"

Wybitni sędziowie to wybitny Trybunał Konstytucyjny

prawo). A także wyrok w sprawie Traktatu z Lizbony (Trybunał potwierdził, że polska konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem UE, a kompetencje UE nie mogą naruszać podstaw ustroju gospodarczego i takich konstytucyjnych zasad, jak zasada: polskiej państwowości, demokracji, państwa prawnego

Za co można zaskarżyć ustawę lustracyjną?

. Naruszenie: Zasada poprawnej legislacji (art. 2). Zasada niedyskryminacji (art. 32 ust. 2). Zasada proporcjonalności w ograniczaniu konstytucyjnych praw i wolności (art. 31 ust. 3). Uzasadnienie: 1. Cenzura i Urząd do spraw Wyznań w przeciwieństwie do pozostałych organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w

Strasburg: brak dziedziczenia przez homoseksualistów narusza Konwencję

musi nie tylko odpowiadać zasadzie proporcjonalności między środkami, a celem jakiemu mają służyć, ale także należy wykazać, że są one konieczne w danych okolicznościach. Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 14 Konwencji dotyczącej zakazu dyskryminacji oraz art. 8 mówiącego o poszanowaniu prawa

Wybory do Senatu. Kontrowersje wokół jednomandatowych okręgów

listę. Próg wyborczy wynosi 5 proc. dla pojedynczych komitetów wyborczych, a 8 proc. dla koalicji wyborczych. Zasada proporcjonalności wyborów do Sejmu jest zagwarantowana w konstytucji.

Kandydaci mówią: niezależność

zacząć dyskusję nad proporcjonalnością stosowania prawa, przez co rozumiała poszerzanie wyjątków od zasady legalizmu, czyli bezwzględnego obowiązku ścigania za każde przestępstwo, nawet jeśli jest to wbrew interesowi publicznemu. Kandydata Jerzego Engelkinga potraktowano bardzo oględnie. Nie było pytań o

Seremet: Nie mylmy życia z filmem

przy korzystaniu z uprawnień obowiązuje funkcjonariuszy też konstytucja - zasada poszanowania wolności, godności. I zasada proporcjonalności środków do celu.Co do stosowania środków ''dopuszczalnych, choć niekoniecznych'', to nie ma chyba bardziej oczywistego nadużycia władzy jak pozbawienie kogoś

Oportunizm jest u nas charakterystyczny

podobnie. W tej sprawie tak nie było. Zastosowano nowe rozumienie zasady proporcjonalności i równego traktowania równych, a różnego - różnych.Trybunał zachował się jak kadi: postąpił wedle serca, nie zasad.Co najmniej kilka razy miałam wrażenie, że sędziowie w Trybunale nie tyle wydawali wyrok, ile dawali

Trybunał: nie wolno zwalniać za HIV

nosicieli HIV w policji i namówić do zmiany przepisów - komentuje Bodnar. - Automatyczne orzekanie o niezdolności do pracy w policji z powodu nosicielstwa HIV, z pominięciem stanu zdrowia osoby, jest środkiem zbyt rygorystycznym, narusza zasadę proporcjonalności ograniczania konstytucyjnych praw i wolności

Fotyga: Kroczek do nowego traktatu

Portugalczycy. Przyjęty w zeszłym tygodniu przez Parlament nowy podział głosów oparty na zasadzie malejącej proporcjonalności przewiduje, że Włosi, których populacja nie rośnie, stracą w stosunku do stanu obecnego aż sześciu posłów i będą ich mieć 72 (Polska straci trzech w stosunku do obecnej liczby i będzie

Niemcy z Polakami w europarlamencie

nowy podział mandatów, zgodnie z zasadą proporcjonalności, lecz degresywnej. To znaczy, że im większy kraj, tym więcej obywateli przypadać będzie na jednego posła. Według tamtego podziału Polsce przypadało 51 mandatów, czyli o trzy mniej, niż ma obecnie. Bardzo niezadowoleni byli także m.in. Włosi

Lustracja na uczelniach wre

Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ustawy lustracyjnej. Przypomnijmy, że naukowcy ze stołecznej uczelni podnieśli błędy prawne ustawy, m.in. wprowadzenie dwóch trybów lustracji, zbyt szeroki, arbitralnie określony zakres podmiotowy lustracji, naruszenie zasady wolności słowa i wolności mediów, brak

TK: Prokuratorskie zatrzymania niekonstytucyjne

, narusza konstytucyjne gwarancje wolności osobistej. I zasadę proporcjonalności, która mówi, że konstytucyjne prawa i wolności można ograniczać tylko wtedy i na tyle, na ile jest to absolutnie konieczne dla ochrony m.in. bezpieczeństwa publicznego.Z tym, że przepis narusza konstytucję, zgodził się też w

PO chce wyrzucić jedną trzecią posłów i połowę senatorów

nadal pozostałoby wskazanie, że swoich przedstawicieli wybieralibyśmy w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Nie byłoby jednak zasady proporcjonalności, która dziś jest zapisana w ustawie zasadniczej. Oznacza to otwarcie furtki do zmiany ordynacji z obecnej proporcjonalnej na

Kobiety, parytety, niestety

, rolników - rolnicy, młodzieży - młodzi, homoseksualistów - homoseksualiści, przedsiębiorców - przedsiębiorcy, bezrobotnych - bezrobotni, katolików - katolicy, bezdomnych - bezdomni, artystów - artyści itd. Skład parlamentu, sejmiku wojewódzkiego czy rady gminy oparty na takiej zasadzie tworzyłby pocieszne

Adwokatów sposób na status quo

. Stępiński postanowił zaskarżyć uchwałę NRA do ministra sprawiedliwości. Jego pełnomocniczka mec. Katarzyna Bilewska wywodzi w skardze, że uchwała łamie sześć przepisów, w tym narusza prawa wyborcze członków dużych izb i zagwarantowaną w ustawie o adwokaturze zasadę proporcjonalności wyborów.- Ale najgorsze

Pełna wersja wywiadu z prof. Ewą Łętowską

musi je ważyć podobnie. W tej sprawie tak nie było. Zastosowano nowe rozumienie zasady proporcjonalności i równego traktowania równych, a różnego - różnych. Odebrano emerytury mundurowe tak samo tym, którzy zostali zweryfikowani negatywnie i nie przyjęci do Policji, jak i tym, którzy uznano za godnych

"Duże" kraje grożą odrzuceniem nowego podziału miejsc w PE

, nie kierując się zdaniem PE" - powiedziały PAP źródła wysokiego szczebla w PE.Zgodnie z traktatem, podział miejsc w PE ma się opierać na tzw. zasadzie degresywnej proporcjonalności; oznacza to, że małe kraje są uprzywilejowane w stosunku do dużych. Obecnie na jednego eurodeputowanego niemieckiego

Konstytucja dla służb, ale czy dla obywateli?

zasadę obiektywizmu, czyli działania w sposób bezstronny, czy proporcjonalności - zastosowania środków i metod adekwatnych do zamierzonego celu. Czego w praktyce służbom nie będzie wolno? - Projekt ustawy mówi o tym, że służby mogą prowadzić działania bardzo szeroko i że mają przy tym szanować prawo

Wielkie europrzekręty

powyższe przykłady. - Nie chodzi o piętnowanie poszczególnych osób. Raport nie zawiera bowiem żadnych nazwisk - mówi van Buitenen. Ujawnił go, bo jak twierdzi - w Parlamencie od dawna obowiązują nieprzejrzyste zasady zatrudniania asystentów. Każdy poseł może na nich wydać 15,5 tys. euro miesięcznie. Może

Traktat z Joaniną

. Portugalczycy zapowiadali, że jeszcze w nocy zaproponują rozwiązanie problemu, by negocjacje mogły się zakończyć. Niektórzy dyplomaci sugerują powiększenie parlamentu o kilka mandatów, tak by Włosi mogli zachować kilku posłów więcej. Jednocześnie nie zostałaby złamana zasada tzw. degresywnej proporcjonalności

Wnukowie Żelaznej Damy mówią: "Dość. Chcemy świata fair"

wyłącznie własnym interesem prymitywni zbieracze i myśliwi. W odniesieniu do ich zasług nie stosuje się zasada proporcjonalności. Jej brak jest ceną, jaką społeczeństwo ma płacić za wzrost gospodarczy" - podsumowuje Hutton sposób myślenia, który jego zdaniem przyczynił się nie tylko do rozbicia

SLD: Ustawa lustracyjna do TK

konstytucji, mówiące, że RP jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli oraz demokratycznym państwem prawa.Według wiceszefa klubu SLD, nowe zasady lustracji stoją w sprzeczności z zasadą dobrej legislacji, prawem do sądu, trójpodziałem władzy, zasadą równości, proporcjonalności, domniemania niewinności, prawa

Mechanik wygrał dla alimenciarzy

alimenty nie zarobi Równie ważny był drugi powód: niekonstytucyjności przepisu pozwalającego na zatrzymywanie praw jazdy - naruszenie zasady proporcjonalności. Sędziowie zauważyli, że - jak w przypadku Zbigniewa S. - cel przepisu, czyli skuteczna egzekucja, jest wątpliwy. Pozbawienie prawa jazdy może

Nadzieja PiS w Trybunale

przypadku PiS". Zakwestionować zgodność z konstytucją przepisu, który za każdy błąd w sprawozdaniu karze utratą subwencji. Mogą się powołać na zasadę proporcjonalności w ograniczaniu konstytucyjnych praw i wolności. Tu chodziłoby o wolność działania partii. Partie mogą więc wnioskować do Sądu

Ordynacja wyborcza zostaje z dziurami

. Marszałek przekonał do tego liderów wszystkich partii sejmowych - od SdPl po LPR. Uzgodniono, że jedyna zmiana w ordynacji będzie dotyczyła liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach: od ostatnich wyborów liczba ludności w niektórych okręgach się zmieniła. To narusza konstytucyjną zasadę

Senat za d'Hondtem

Ma być abolicja dla partii mimo nieprawidłowych rozliczeń z pieniędzy budżetowych, ale nie tak łagodna, jak chciał tego Sejm - postanowił w środę Senat. Wybory samorządowe odbędą się na zasadach forsowanych przez SLD. Podczas zeszłotygodniowych głosowań w Sejmie SLD przeforsowało dzięki głosom

Stanowisko komitetu helsińskiego w Polsce w sprawie lustracji

; z tajnymi służbami prowadzi do wniosków sprzecznych z konstytucyjną zasadą proporcjonalności ograniczeń wolności i praw, a także z zakazem dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że pojęciem "współpraca" objęte jest nie tylko

Prestiż czy skuteczność

? Skąd dylemat PO? O podziale stanowisk w Parlamencie Europejskim decyduje zasada proporcjonalności. Daje najważniejsze fotele największym frakcjom (czyli najpierw chadecja, potem socjaliści, liberałowie itd.), a we frakcjach - największym delegacjom narodowym (w chadecji - najpierw Niemcy, potem

Stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19. marca 2007 r. w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej

pierwszym z nich nie unikną drugiego, lecz znajdą, się w sytuacji swoistej pułapki prawnej. Działać będą bowiem w stanie czasowego braku wiedzy co do zawartości zasobów IPN na swój temat. W takim położeniu nie znajdą się natomiast osoby nie objęte lustracją w pierwszym z jej trybów. Godzi to w zasadę

Jak pokonać kibola

negatywne zdanie o projekcie wprowadzenia zakazu posiadania ostrych narzędzi w miejscach publicznych.- Nie było negatywne, tylko wstrzemięźliwie. Zwróciłem uwagę, że przepis taki będzie budził wątpliwości konstytucyjne - np. ze względu na konieczność zachowania tzw. zasady proporcjonalności tych uregulowań

Royal wie, co boli młodych

, przeciw którym protestowali studenci, miały uelastycznić zasady zatrudniania i zwalniania młodych, dzięki czemu przedsiębiorcy mieli chętniej zatrudniać.- CPE stawiają młodych ludzi w permanentnej niepewności. Mogą być w każdej chwili zwolnieni, a pracodawca może zatrudniać na takim kontrakcie jedną osobę

VAT zniesiony, ceny w górę?

oparty o tzw. zasadę proporcjonalności, to znaczy, że podmiot może otrzymać zwrot takiej części VAT zapłaconego, jaka część jego przychodów pochodzi ze sprzedaży usług lub towarów objętych tym podatkiem. Innymi słowy - jeśli dwie trzecie przychodów operatora kablowego pochodzi ze sprzedaży usług

Sejm PRL

z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów

Represalia

proporcjonalności i humanitaryzmu. Ograniczenia w stosowaniu represaliówRepresalia nigdy nie mogą polegać na: naruszeniu norm prawa międzynarodowego, określanych jako ius cogens; naruszeniu praw człowieka; naruszeniu nietykalności dyplomatów. Ponadto zakazane są nadmierne represalia oraz represalia siłowe

Zasady prawa Unii Europejskiej

przy tworzeniu prawa wspólnotowego: kompetencji powierzonych, subsydiarności, jednolitych ram instytucjonalnych, równowagi instytucjonalnej, zasada elastyczności (nazywana inaczej zasadą wzmocnionej współpracy), zasada proporcjonalności, poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich, lojalnej współpracy

Stan wyższej konieczności

. Dla ratującej osoby nie może być alternatywnego rozwiązania; zgodne z zasadą proporcjonalności – dobro ratowane musi przedstawiać wartość wyższą niż dobro poświęcone. Okoliczności wyłączające winę nie zachodzą wobec osoby, która ma prawny obowiązek chronić mienie, nawet z narażeniem własnego zdrowia

Zasady wymiaru kary

człowiekaSprawcy przestępstwa nie wolno traktować przedmiotowo ani w sposób poniżający. Zasada humanitaryzmu polityki karnejSąd przy wymiarze kary lub innych środków ma szanować godność osoby karanej. Wiąże się z nią nakaz traktowania kary pozbawienia wolności jako ultima ratio. Z zasadą humanitaryzmu związany

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.