zasadą proporcjonalności

rz, pap

Zmiany w parlamencie europejskim

Zmiany w parlamencie europejskim

Dla Polaków stanowiska dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego oraz kierownictwo w dwóch komisjach parlamentarnych. Podział stanowisk odbywa się na zasadzie proporcjonalności.

Gosiewski: Trzy resorty dla Samoobrony

Według szefa klubu parlamentarnego PiS Przemysława Gosiewskiego, najbardziej zaawansowane rozmowy koalicyjne PiS to te z Samoobroną. Gosiewski powiedział, że zgodnie z zasadą proporcjonalności Samoobronie przypadną trzy resorty, w tym rolnictwa oraz pracy i polityki społecznej.

Dziekoński krytycznie o niemieckich regulacjach ws. płacy minimalnej

Prezydencki minister Olgierd Dziekoński jest zdania, że nowe niemieckie regulacje w związku z płacą minimalną "mogą naruszać zasady wolności i swobody świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej".

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

faktycznego pozbawienia ich prawa do sądów". "Kasa Krajowa zarzuca też władzom RP łamanie podstawowych zasad prawa UE - zasady proporcjonalności poprzez nieproporcjonalne obciążenie SKOK sankcjami i środkami administracyjnymi, zasady równości wobec prawa poprzez uprzywilejowanie banków krajowych

Adwokaci zaskarżą do TK dopuszczenie radców prawnych do obron ws. karnych

nad tym wnioskiem. Jak mówił, trwają jeszcze dyskusje, do jakich konstytucyjnych argumentów mają się odwołać adwokaci w skardze do TK. "Rozważane jest zaskarżenie przepisów pod kątem możliwości naruszenia konstytucyjnych zasad równości, proporcjonalności, a także prawa do obrony"

Łódź. Sąd: zatrzymanie urzędnika przez CBA - nielegalne i bezzasadne

Sąd Rejonowy w Łodzi uwzględnił w czwartek zażalenie na zatrzymanie złożone przez adwokata Tomasza Piotrowskiego. Jak powiedział PAP mec. Bartosz Tiutiunik sąd podzielił jego argumenty i uznał zatrzymanie za nielegalne, bezzasadne i dokonane z naruszeniem zasady proporcjonalności. "Sąd uznał

TK: za kradzież prądu można odpowiadać jednocześnie cywilnie i karnie

odpowiedzialnością karną bez naruszenia zasady "ne bis in idem", o ile zostanie spełniony warunek, wynikające z konstytucyjnej zasady słusznej miary. Chodzi o to, że łączna represyjność opłaty i sankcji karnej nie może wykraczać poza poziom wyznaczony zasadą słusznej miary, czyli proporcjonalności

Lewiatan: projekt nowego prawa gospodarczego korzystny dla biznesu

zasada proporcjonalności, która nakazuje dobieranie "środków (decyzji i innych działań, także faktycznych), które prowadzą bezpośrednio do celu i są współmierne w stosunku do tego celu". "Te zasady nie są nowe, bo mają one źródło w Konstytucji czy w aktach prawa unijnego. Ale wyraźne

UE.Powraca kwestia przekazywania danych pasażerów

ochrony prywatności z wszystkich krajów Unii. Obecny zastępca europejskiego inspektora dr Wojciech Wiewiórowski wyjaśnia, że u podstawy negatywnych opinii o PNR leży zasada proporcjonalności ingerencji w prawa i wolności obywatelskie. "Nasze stanowisko jest krytyczne, bo nikt do tej pory nie

EBC wdraża program luzowania ilościowego, by ożywić gospodarkę

centralne poszczególnych krajów. Obligacje będą skupowane na rynku wtórnym zgodnie z zasadą proporcjonalności stosowaną przez EBC, tzn., że w największym stopniu skupowany będzie dług wielkich gospodarek, poczynając od Niemiec - wyjaśnia Reuters i przypomina, że informacje o planowanym wprowadzeniu QE

MG: nowe prawo gospodarcze ma zakładać, że firmy są uczciwe

zasadą, na której MG chciałoby oprzeć relacje biznes-administracja, jest zasada proporcjonalności. Ma ona chronić obywateli względem państwa i zobowiązuje władze do "dobierania środków (decyzji i innych działań, także faktycznych), które prowadzą bezpośrednio do celu i są współmierne w stosunku do

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

wytycznych interpretacyjnych organów stosujących prawo gospodarcze i wprowadzenie nowych rozwiązań takich jak: zasada proporcjonalności, zasada poszanowania słusznych interesów gospodarczych, +prawo do błędu+ - rozumiane jako łagodne traktowanie niezawinionego przez przedsiębiorcę uchybienia". Oprócz

Karanie za skręta jest zgodne z konstytucją. Ale marihuanę należy dopuścić do uśmierzania cierpienia

Karanie za skręta jest zgodne z konstytucją. Ale marihuanę należy dopuścić do uśmierzania cierpienia

użytek. W skardze do Trybunału dowodził, że karanie w takiej sytuacji narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności, bo marihuana nie jest szkodliwa, nie uzależnia i ma działanie lecznicze. Represja karna narusza prawo do decydowania o życiu prywatnym i wolność sumienia. Także prawo dostępu do opieki

PiS o referendum: Wątpliwe pytania i milczenie wojewody

PiS o referendum: Wątpliwe pytania i milczenie wojewody

samorządów, musi kierować się zasadą proporcjonalności, czyli ingerować tylko wówczas, gdy prawo zostało naruszone, a nie wtedy, gdy ma tylko wątpliwości. Jak formułować pytania Mirosław Chrapusta przypomina, że ustawa o referendum nie precyzuje, jak powinno się formułować zadawane mieszkańcom pytania

Sędziowie z Polski skarżą się do Strasburga na Trybunał Konstytucyjny

Sędziowie z Polski skarżą się do Strasburga na Trybunał Konstytucyjny

sumy. A więc ograniczenie praw było zgodne z zasadą proporcjonalności. Poza tym stwierdził, że nie istnieje konstytucyjne prawo sędziego do wynagrodzenia określonej wysokości. Skargę I prezesa SN Trybunał rozpatrzył w pełnym składzie, zdania odrębne zgłosili sędziowie Mirosław Granat i Wojciech

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

. Projektodawcy zamierzają przy jego pomocy wzmocnić prawa i gwarancje dla przedsiębiorców poprzez wyraźne określenie wytycznych interpretacyjnych dla całego prawa gospodarczego. Ma ono także wprowadzić kilka zasad, które ułatwią przedsiębiorcom działalność. W tym m.in.: zasadę proporcjonalności, która nakaże

Za wolnością i bezpieczeństwem. Po zamachach w Paryżu

wymogowi Trybunału Strasburskiego - proporcjonalność (odpowiedniość) stosowanych środków i konieczność takiego działania muszą być uzasadnione. Dzisiaj te dane przecież i tak istnieją. 10 europejskich krajów zaczęło tworzyć ich zbiory, Polska - nie. Często linie lotnicze przekazują dane do państw, które ze

Pochopne "albo-albo"

dostrzegać bardzo istotnych okoliczności tła. Zasada proporcjonalności i zakaz działania na argumentacyjne skróty obowiązuje nie tylko organy państwa ingerujące w wolność, lecz także dziennikarzy. Trzeba o tym pamiętać, aby uniknąć popadnięcia w kolejną skrajność - dyktatu nieodpowiedzialnych za nic mediów

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Miejsca biorące

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Miejsca biorące

list w całości. Podział mandatów w okręgu wyborczym następował wedle zasady proporcjonalności w zależności od tego, ile głosów zdobyła dana lista. A mandaty te przypadały personalnie kandydatom w kolejności - pierwszemu, drugiemu, trzeciemu itd. na liście. Obecna walka o to, który z kandydatów zostanie

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo jazdy będzie zatrzymywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

wynosiła 30 proc. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie

Dyrektywa pozwalająca na inwigilację narusza prawo. A to na niej opierają się uprawnienia polskich służb

Dyrektywa pozwalająca na inwigilację narusza prawo. A to na niej opierają się uprawnienia polskich służb

nieważna, ponieważ naruszała zasady prawa europejskiego. Tym samym Trybunał przekreślił logikę, na której większość państw członkowskich - w tym Polska - oparła swój model walki z przestępczością, a niektóre kraje także programy masowej inwigilacji i międzynarodową współpracę wywiadowczą. Orzeczenie

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

interpretacji, która pogodzi obie te wartości. - Zasada proporcjonalności nakazuje, by, gdy dwie wartości są ze sobą w konflikcie, wybrać taką interpretację prawa, by wartości te uszczuplić możliwie najmniej. I taką wykładnią jest uznanie, że gminy żydowskie mogą, na zasadzie wyjątku, korzystać z uboju

Trybunał Konstytucyjny zajmie się marihuaną. Obywatel się skarży: Nie mogę w zgodzie z własnym sumieniem przestrzegać prawa

- zauważa w rozmowie z "Wyborczą". Sieniawska widzi jednak podstawy do orzeczenia niezgodności ustawy z konstytucją. - Powodem może być choćby naruszona w tym przypadku zasada proporcjonalności, która jest podstawą prawodawstwa. Mamy ewidentnie nieproporcjonalny wymiar kary do czynu, i to w

A może socjalliberalizm

skoro o zagrożeniach mowa, to liberalizm wszystkich odmian przyznaje najwyższy priorytet ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela. Podkreśla m.in. konstytucyjną zasadę proporcjonalności co do ograniczeń praw i wolności. Trudno za zgodne z tą zasadą uznać przyznanie prawa do możliwości używania

"Ustawa na bestie" niezgodna z konstytucją? Sądy już ją stosują

podstawie niejasnych kryteriów, które kwestionowane są przez samych psychiatrów i psychologów, może naruszać zasadę proporcjonalności ograniczania praw i wolności i zasadę określoności prawa. - Cytuje krytyczne ekspertyzy sejmowych ekspertów - te same, które zignorowali twórcy ustawy, a potem posłowie i

Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu: Inwigilacja przez policję i specsłużby musi mieć granice

w społeczeństwie poczucie powszechnej inwigilacji. Uznał, że dyrektywa narusza zasadę proporcjonalności, bo wkracza w prywatność głębiej, niż to konieczne dla zadeklarowanego celu - ochrony przed najpoważniejszymi przestępstwami. I nie precyzuje warunków zatrzymywania i korzystania z danych

Sąd oddala pozew ws. krzyża w Sejmie. Bo "w Polsce krzyż to symbol tożsamości państwowej"

wyznawanej religii może co do zasady występować poprzez - i najczęściej występuje - eksponowanie symboli religijnych - mówiła. Sędzia zwróciła uwagę, że istnieje również "prawo wolności od religii", wobec czego "sąd musi wyważyć te interesy, stosując zasadę proporcjonalności". Jak

Kary za wycinkę własnego drzewa za surowe? Oceni Trybunał Konstytucyjny

niżej niż rzadkie. TK połączył skargi w jedno postępowanie. Terminu rozpatrzenia sprawy jeszcze nie ustalono. Jak napisał do TK zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, zaskarżone przepisy są niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej i proporcjonalności ingerencji ustawodawczej w zakresie

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

W 2009 r. TK uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy

Po co ta rewolucja w lekach?

dozwolone, a jakie będą karane. - Trzeba uzdrawiać rynek, ale powinna być przestrzegana zasada proporcjonalności. Ta ustawa wprowadza rewolucję, a wystarczyło zmienić kilka przepisów zabraniających promocji leków. To strzelanie z armaty do komara ani nie jest konieczne, ani nie będzie skuteczne - podsumował

Konstytucjonaliści wątpią, czy pomysł PiS ws. zmian w ordynacji jest zgodny z konstytucją

większościowy. Tak więc nie ma w ogóle o czym mówić. Trzeba zmienić konstytucję, żeby to wprowadzić. Nie byłyby to wybory większościowe, lecz z takim jakby +forcingiem+, doładowaniem na rzecz ugrupowania najwięcej zyskującego w wyborach. To nie jest zasada proporcjonalności" - podkreślił konstytucjonalista

Wczoraj przeczytane

zależy też od zastosowania wspomnianej wyżej zasady konstytucyjnej [tj. zasady proporcjonalności], do czego prawa niedawno odmawiało PiS swoim przeciwnikom politycznym [domagając się utraty mandatów przez samorządowców za nawet kilkugodzinne opóźnienie w złożeniu deklaracji majątkowych]. Po pomoc zaś

Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie Nangar Khel

zbrojnych, zasadzie proporcjonalności i minimalizowaniu strat na wojnie. Talibowie nie mają czołgów, śmigłowców i ciężkiego sprzętu - jeśli tak, no to po co nam rosomaki, armato-haubice, ciężki sprzęt? Ten sprzęt ma nam dać przewagę i wykorzystujemy go tak, jak potrafimy. Na I zmianie musieliśmy wszystko

Prezydent krytykuje ustawę o lekach

, niż ustalona, może skutkować wielomilionową karą. To narusza zasadę proporcjonalności kary w stosunku do przewinienia. Prezydent - jak dowiedzieliśmy się w Kancelarii - opierał się zarówno na ich opublikowanych opiniach, jak i na opiniach własnych prawników.- Ustawa jeszcze nie została przegłosowana w

Komornicy! Wara od sprzętu medycznego

gorzowski daje jednak asumpt do dyskusji, czy nie należy wyjść z inicjatywą doprecyzowania sformułowań w przepisach. Z jednej strony mamy prawo własności i wierzycielowi należy się jego ochrona. Z drugiej jednak strony mówimy przecież o zasadzie proporcjonalności, że dobrem chronionym jest zdrowie i życie

Podsłuchiwanie tajemnic łamie konstytucję

, notariuszowi, radcy prawnemu, lekarzowi, dziennikarzowi, doradcy podatkowemu można założyć podsłuch na takich samych zasadach jak każdemu innemu. "Nie sposób przyjąć, by uzyskiwanie przez służby podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową stanowiło

Jak zasłonić twarz

organizator nie będzie w stanie temu ''zapobiec'' - jak wymaga prezydencka nowelizacja. A tym samym narazi się nie tylko na grzywnę, ale będzie figurował w rejestrze skazanych, co ograniczy mu możliwości pracy czy pełnienia funkcji publicznych.Podobnie niezgodny z konstytucyjną zasadą proporcjonalności

Minister: Adwokatura łamie prawo

muszę dostać trzykrotnie więcej głosów, by być wybrany na delegata. A reprezentacja naszej izby będzie - proporcjonalnie do liczny adwokatów - 250 razy mniejsza niż reprezentacja izby radomskiej. To naruszenie zasady proporcjonalności wyborów zawartej w ustawie o adwokaturze - mówi mec

Dziś ben Laden. Kto następny?

moralne i prawne. Tak, jakby także na wojnie nie należało zachowywać podstawowych zasad. Np. minimalizować dziejące się zło - tu razem z ben Ladenem zabito cztery inne osoby, choć nie wyjaśniono, dlaczego było to konieczne. A także stosować zasadę proporcjonalności, wedle której wolno naruszać jedną

Strasburg: Można uchylić immunitet państwa

, że w sprawie Cudak Trybunał orzekł, że zamknięcie drogi do sądu z powołaniem się na immunitet państwa naruszyło zasadę proporcjonalności, bo wartości, jakie chroni immunitet, nie były zagrożone cywilnym pozwem w sprawie prawa pracy. I że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, czy zasada

Seremet: Nie mylmy życia z filmem

jest najwyższą wartością?- Oczywiście, że nie, bo inaczej dopuszczalibyśmy tortury. Dozwolone jest to, co mieści się w granicach prawa. I trzeba pamiętać, że przy korzystaniu z uprawnień obowiązuje funkcjonariuszy też konstytucja - zasada poszanowania wolności, godności. I zasada proporcjonalności

Odtajnić operacje IV RP. Dlaczego proces byłego szefa CBA toczy się za zamkniętymi drzwiami?

postępowania nie jest zgodne z zasadą proporcjonalności. A decyzja o wyłączeniu jawności powinna być podejmowana publicznie, tak by społeczeństwo mogło poznać uzasadnienie sądu - mówi Adam Bodnar.  - Do chwili ogłoszenia postanowienia o wyłączeniu jawności rozprawa jest jawna i każdy może w niej

Krzyż - siła nad prawem

chce krzyżem nawracać, bo powinność szerzenia wiary nakłada na niego jego religia, to trzeba jasno powiedzieć, że prawa do nawracania konstytucja nie gwarantuje.Zasadę bezstronności władz publicznych trzeba stosować w zgodzie z zasadą proporcjonalności, czyli że obowiązkiem władzy publicznej jest

Lewandowski broni propozycji KE w sprawie polityki spójności

"Cały ten pomysł jest oparty na zasadzie odstraszania. To się moim zdaniem Polsce opłaca. Polska powinna być zainteresowana dyscyplinowanie gospodarczym UE z akcją prewencyjną, bo tylko zdrowa UE nam się opłaca" - oświadczył Lewandowski, który jest komisarzem ds. budżetu. Przekonywał, że

Kraty w czasie widzeń z rodziną są "niehumanitarne"

proporcjonalne do uzasadnionego celu, dla którego zostały nałożone (Europejskie Reguły Więzienne). Zdaniem RPO wątpliwości budzi, "czy nałożone ograniczenia mieszczą się w granicach koniecznego minimum i odpowiadają zasadzie proporcjonalności".W opinii prof. Lipowicz stosowanie przegród oddzielających

Służby dostają, co chcą

proporcjonalności. Przeciwnie: jak zauważa RCL, mimo że na tle krajów UE mamy bardzo represyjne prawo i praktykę, rząd proponuje jeszcze tę represyjność zwiększyć. M.in. dodając szerszy arsenał środków, jak prawo do paraliżowania dźwiękiem (używane przez Amerykanów do walki z terroryzmem urządzenie LRAD, które może

Pawlak chce, by MSZ rozpoczął procedurę zaskarżenia limitów CO2

zobowiązał się do tak ambitnych celów redukcyjnych jak UE. Według ministerstwa negatywne efekty dotychczasowej polityki UE widoczne są w cenach energii elektrycznej, które są o 20 proc. wyższe niż w USA i aż o 200 proc. wyższe niż w Chinach. Jego zdaniem decyzja Komisji narusza także zasadę proporcjonalności

Urodzeni mordercy, czyli problemy z projektem Gowina

, tylko o proporcjonalność. Bezterminowa izolacja, naruszenie zasady niedziałania prawa karnego wstecz i niekarania dwa razy za to samo przestępstwo - po to, by zapobiec zagrożeniu hipotetycznemu. Choć wystarczyłyby środki mniej inwazyjne. Prawa i wolności człowieka można ograniczać, ale tylko w

9 października - pierwsze wybory parlamentarne na nowych zasadach

komitetów wyborczych, a 8 proc. dla koalicji wyborczych. Zasada proporcjonalności wyborów do Sejmu została zapisana w konstytucji i aby ją zmienić, najpierw zmieniona musiałaby zostać ustawa zasadnicza. Tak jak dotąd podczas głosowania możemy postawić znak "X" przy tylko jednym nazwisku kandydata

Billingi w Trybunale

wcześniej inne, mniej ingerujące w prywatność sposoby zdobycia informacji - i brak obowiązku niszczenia danych nieprzydatnych. Zdaniem rzecznika przepisy pozwalające dziewięciu formacjom sięgać po dane telekomunikacyjne łamią konstytucyjne prawo do tajemnicy komunikowania się (art. 49 konstytucji) i zasadę

Argumenty Kłaczyńskiego

innych osób. Takim prawem jest dostęp społeczeństwa do dobrej jakości pomocy prawnej. Ograniczanie dostępu do zawodu przez korporację nie służy temu celowi, więc łamie zasadę proporcjonalności.

Gowina ręczne sterowanie sądami a la Ziobro

prokuratora. I grozi nam model sprawiedliwości dla bogatych. Rząd ma już gotowy projekt specustawy umożliwiającej izolację seryjnych zabójców i pedofilów - mówi minister Gowin. - To kontrowersyjny projekt. Problem jest w proporcjonalności użytych środków i działaniu prawa wstecz - do osób, które teraz kończą

Bruksela broni internetowych bukmacherów

unijną zasadę swobody świadczenia usług, zgodnie z którą firmy zarejestrowane w jednym kraju UE mogą działać bez przeszkód na terenie całej Unii. Rząd temu nie zaprzeczał, ale tłumaczył, że cel,jakim jest ograniczenie hazardu, usprawiedliwia ograniczenia. Komisja uznała jednak wczoraj, że projekt jest

Dostał się nam najlepszy ze wszechświatów

miejsce to zdarzenie? I jak zdążył urosnąć świat od tamtego czasu? Amerykański astronom Edwin Hubble zauważył, że wszystkie galaktyki oddalają się od nas tym szybciej, im dalej się znajdują. Współczynnik proporcjonalności tempa ucieczki to właśnie stała Hubble'a. Stała Hubble'a nie jest w zasadzie stałą

PKPP: Prezydencie, zawetuj ustawę

Zdaniem PKPP ustawa ta stała się pretekstem do nadania nadmiernych uprawnień aparatowi skarbowemu oraz ograniczenia praw i wolności obywateli. - Jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą proporcjonalności - twierdzi Konfederacja. - Można wysnuć wniosek, że nadrzędnym celem ustawy nie jest konsolidacja

KE: Polska do Trybunału UE za ograniczenia inwestycyjne dla OFE

zagraniczne można uzasadnić obecnym kryzysem na rynkach finansowych. "Limit w wysokości 5 proc. łącznej wartości inwestycji (...) nie wydaje się zgodny z zasadą proporcjonalności i odpowiedni dla ochrony interesów członków OFE" - podkreśla KE w komunikacie. Postępowanie w tej sprawie KE wszczęła w

Kto ograniczy zaglądanie w billingi

punku skrajnego poparcia dla szerokiej retencji danych. Czy poniedziałkowe zalecenia KE, że trzeba ujednolicić sposób wdrożenia dyrektywy i stosować ją z poszanowaniem zasady proporcjonalności wpłyną na obiecaną przez premiera nowelizację przepisów dotyczących sięgania po dane przez służby?Muszą wpłynąć

Wolność w sieci potrzebuje państwa

'' (privacy by default). W tym modelu nasze dane są zabezpieczone przed eksploatacją także przez samego usługodawcę. Nie chodzi o zakaz przetwarzania danych, ale o uszanowanie podstawowych zasad, takich jak celowość, proporcjonalność czy adekwatność (tego, co jest na nasz temat zbierane, do tego, co jest nam

Jakim prawem chorujesz

składkę zdrowotną? - Można powołać się na konstytucyjną zasadę proporcjonalności. W tym wypadku na to, że poziom opieki zdrowotnej nie może drastycznie odbiegać od cywilizowanego standardu. Problem w tym, że takiego standardu formalnie nie ma. Nawet w Unii Europejskiej, bo bronią się przed nim biedniejsze

Czechy. Grupa Wyszehradzka zaniepokojona kryzysem w strefie euro

zasad podejmowania decyzji przez unijne organy, zwłaszcza w związku ze stosowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności. Szefowie parlamentów zaznaczyli także, że perspektywa europejska i euroatlantycka dla Bałkanów Zachodnich leży w sferze wspólnych długoterminowych interesów krajów Grupy

KE: Polska do Trybunału UE za ograniczenia inwestycyjne dla OFE (aktl.)

w wysokości 5 proc. łącznej wartości inwestycji (...) nie wydaje się zgodny z zasadą proporcjonalności i odpowiedni dla ochrony interesów członków OFE" - podkreśla KE w komunikacie. Postępowanie w tej sprawie KE wszczęła w październiku 2007 roku. Dotychczasowe odpowiedzi Polski, w tym

Wszyscy jesteśmy Romami

punktu widzenia sprawa jest ewidentna i Francja jest na przegranej pozycji. Dyrektywy unijne (np. 2004/38) chronią przed przesiedleniami. Zastosowane środki muszą respektować zasadę proporcjonalności. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Bouchereau argumentował, że postępowanie kogoś, kogo chce

Sumienie. A gdzie prawo?

wobec prawa, zasady zaufania do państwa czy ochrony praw nabytych może posłużyć celom społecznie nieakceptowanym.zasada równościZgadzam się z tym fragmentem uzasadnienia, gdzie Trybunał mówi, że sam fakt służby w tajnej policji służącej totalitarnemu reżymowi zasługuje na negatywną ocenę moralną

Zaskarżą "janosikowe" do Trybunału Konstytucyjnego

miesięcy. Twierdzą w nim, że konieczność oddania tak dużych sum do budżetu państwa narusza gwarantowaną przez konstytucję samodzielność finansową województwa. Na dodatek system jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności wyznawaną przez wszystkie kraje UE (korzyść społeczna jest większa niż straty

Wolność zgromadzeń ograniczona. Senat złagodził pomysły prezydenta

małymi miejscowościami, gdzie jest tylko jeden plac? Władza może go zablokować, rejestrując tam demonstrację poparcia dla siebie - i jej przeciwnicy mogą sobie demonstrować w polu. No i zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Na 30 dni przed terminem zgromadzenia odbędzie się wyścig, by zarezerwować termin i

Duda: ustawa o organizacji rynku rybnego - do TK (opis)

ten sposób "naruszana jest zasada proporcjonalności, według której użyte przez ustawodawcę środki powinny pozostawać w odpowiedniej proporcji do zamierzonego rezultatu". Na negatywne skutki obowiązywania tego przepisu zwracali prezydentowi uwagę m.in. Związek Rybaków Polskich, Polskie

Wybory wygrały z konstytucją

opartego na zasadzie proporcjonalności, to startujący w wyborach powinni mieć odpowiednio długi czas na dostosowanie swojej strategii. Na tyle długi, by nie było podejrzenia instrumentalnego wykorzystywania prawa zmienianego nagle, na chwilę przed wyborami. Nikt nie potrafił uzasadnić konieczności takiego

Jak porównywać wyniki

jednej z krakowskich uczelni uważa, że szkoły wyższe opracowując w 2004 r. zasady rekrutacji powinny przewidzieć, że wyniki z różnych przedmiotów mogą być bardzo rozbieżne. I opracować metody ich standaryzacji. Innym wyjściem jest zasada proporcjonalności. Jeśli wśród kandydatów jest np. 40 proc

Rost: trudno nie zgodzić z TK, poza częścią dotyczącą dwudniowych wyborów

okręgach jednomandatowych. Od początku nie rozumiałem, o co tu wnioskodawcom chodzi. Zawarte w Konstytucji zasady proporcjonalności, czy równości odnoszą się tylko do wyborów do Sejmu, a nie do Senatu. Nie było zatem najmniejszych podstaw do tego, żeby kwestionować możliwość wprowadzenia okręgów

51 posłów z Polski w Strasburgu

. Przyjęty podział opiera się na tzw. zasadzie degresywnej proporcjonalności, czyli im większy kraj, tym większą liczbę obywateli ma reprezentować wybrany w nim eurodeputowany. Małe kraje zostały więc uprzywilejowane w stosunku do dużych. Np. na jednego europosła z Niemiec przypada 858 tys. mieszkańców, na

List otwarty

konstytucyjną zasadą proporcjonalności. Między innymi dlatego, że stwarza Policji i Prokuraturze nieograniczoną możliwość mnożenia oskarżeń i kreowania przestępstw. Dostępne badania pokazują również, że polskie prawo narkotykowe jest skrajnie nieefektywne w rozwiązywaniu poważnych problemów społecznych

Ojciec, zakonnik, minister. Poglądy? Takie jak arcybiskupa

czasach poglądy Kochanowskiego były niszowe, ale zyskiwały - jak i sam Kochanowski - olbrzymią popularność dzięki Prawu i Sprawiedliwości, które wypłynęło na postulatach zaostrzania kar. Stojąc przy Kochanowskim łatwo było być zauważonym. I młodego, zdolnego naukowca tuż po doktoracie (temat: "Zasada

Trybunał broni spóźnionych samorządowców

mandatu stosowana po to, żeby zapewnić przezroczystość majątkową osób sprawujących władzę, jest dopuszczalna. Ale jej stosowanie wobec tych, którzy złożyli oświadczenia nieznacznie się spóźniając, nie jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu. To narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności - uzasadniała

Polska ściga na potęgę. Po całej Europie

ludniejsze Niemcy wystawiają o połowę mniej ENA niż Polska. Podobnie Rumunia, której obywatele przynajmniej tak często jak Polacy szukają szczęścia za granicą.- W stosowaniu ENA w Polsce widać automatyzm. Tłumaczy się to zasadą legalizmu, ale nie stosuje się przy tym zasady proporcjonalności. Ona wymaga, by

Kora: Narkotykiem nr 1 jest alkohol. Ale człowiek potrzebuje się zrelaksować. Zalegalizujmy marihuanę

zasadę proporcjonalności. A także poszanowania godności człowieka.Cardoso: klęska polityki przemocyW drugiej części konferencji wzięli udział członkowie Światowej Komisji ds. Polityki Narkotykowej, którzy przyjechali do Polski na swoje dwudniowe obrady. Podkreślali, że nie nawołują do porzucenia represji

Mandaty burmistrzów przed Trybunałem

, które są elementami szerszej zasady - demokratycznego państwa prawnego" - piszą posłowie PO we wniosku skierowanym do Trybunału. Kwestionują też karę bezwzględnej utraty mandatu: ".Tak drastyczne zaostrzenie sankcji skłania do twierdzenia, że naruszona została zasada proporcjonalności"

Wybitni sędziowie to wybitny Trybunał Konstytucyjny

prawo). A także wyrok w sprawie Traktatu z Lizbony (Trybunał potwierdził, że polska konstytucja ma pierwszeństwo przed prawem UE, a kompetencje UE nie mogą naruszać podstaw ustroju gospodarczego i takich konstytucyjnych zasad, jak zasada: polskiej państwowości, demokracji, państwa prawnego

UE. Polska przegrała przed unijnym sądem w Luksemburgu

"spekulacyjne", czyli nagromadzone po to, by skorzystać na różnicach cen przed i po wejściu do UE. "Nie narusza to zasad proporcjonalności i niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową" - uznali sędziowie, odrzucając argumentację Polski. Początkowo KE szacowała, że

Za co można zaskarżyć ustawę lustracyjną?

. Naruszenie: Zasada poprawnej legislacji (art. 2). Zasada niedyskryminacji (art. 32 ust. 2). Zasada proporcjonalności w ograniczaniu konstytucyjnych praw i wolności (art. 31 ust. 3). Uzasadnienie: 1. Cenzura i Urząd do spraw Wyznań w przeciwieństwie do pozostałych organów bezpieczeństwa państwa wymienionych w

Strasburg: brak dziedziczenia przez homoseksualistów narusza Konwencję

musi nie tylko odpowiadać zasadzie proporcjonalności między środkami, a celem jakiemu mają służyć, ale także należy wykazać, że są one konieczne w danych okolicznościach. Trybunał uznał, że doszło do naruszenia art. 14 Konwencji dotyczącej zakazu dyskryminacji oraz art. 8 mówiącego o poszanowaniu prawa

Wybory do Senatu. Kontrowersje wokół jednomandatowych okręgów

listę. Próg wyborczy wynosi 5 proc. dla pojedynczych komitetów wyborczych, a 8 proc. dla koalicji wyborczych. Zasada proporcjonalności wyborów do Sejmu jest zagwarantowana w konstytucji.

Kandydaci mówią: niezależność

zacząć dyskusję nad proporcjonalnością stosowania prawa, przez co rozumiała poszerzanie wyjątków od zasady legalizmu, czyli bezwzględnego obowiązku ścigania za każde przestępstwo, nawet jeśli jest to wbrew interesowi publicznemu. Kandydata Jerzego Engelkinga potraktowano bardzo oględnie. Nie było pytań

Seremet: Nie mylmy życia z filmem

przy korzystaniu z uprawnień obowiązuje funkcjonariuszy też konstytucja - zasada poszanowania wolności, godności. I zasada proporcjonalności środków do celu.Co do stosowania środków ''dopuszczalnych, choć niekoniecznych'', to nie ma chyba bardziej oczywistego nadużycia władzy jak pozbawienie kogoś

Trybunał: nie wolno zwalniać za HIV

nosicieli HIV w policji i namówić do zmiany przepisów - komentuje Bodnar. - Automatyczne orzekanie o niezdolności do pracy w policji z powodu nosicielstwa HIV, z pominięciem stanu zdrowia osoby, jest środkiem zbyt rygorystycznym, narusza zasadę proporcjonalności ograniczania konstytucyjnych praw i wolności

Oportunizm jest u nas charakterystyczny

podobnie. W tej sprawie tak nie było. Zastosowano nowe rozumienie zasady proporcjonalności i równego traktowania równych, a różnego - różnych.Trybunał zachował się jak kadi: postąpił wedle serca, nie zasad.Co najmniej kilka razy miałam wrażenie, że sędziowie w Trybunale nie tyle wydawali wyrok, ile dawali

Jurek: w środę podział miejsc w komisji śledczej ds. banków

"Chciałbym, żebyśmy jak najszybciej - do piątku - powołali skład komisji, zwołać jej posiedzenie, wybrać jej kierownictwo i uruchomić śledztwo parlamentarne" - powiedział we wtorek dziennikarzom Jurek. Według niego, miejsca w tej komisji powinny być przydzielone według zasad

Pawlak: pomysł ordynacji autorstwa PiS - niezgodny z konstytucją

warunków, określonych w konstytucji - zasady proporcjonalności i równości wyborów. Pawlak przedstawił opinię sejmowego Biura Studiów i Ekspertyz z 2004 r., według której projekt PiS, ustanawiający obok okręgów wielomandatowych, również jednomandatowe, mógłby być uznany przez Trybunał Konstytucyjny za

Fotyga: Kroczek do nowego traktatu

Portugalczycy. Przyjęty w zeszłym tygodniu przez Parlament nowy podział głosów oparty na zasadzie malejącej proporcjonalności przewiduje, że Włosi, których populacja nie rośnie, stracą w stosunku do stanu obecnego aż sześciu posłów i będą ich mieć 72 (Polska straci trzech w stosunku do obecnej liczby i będzie

Niemcy z Polakami w europarlamencie

nowy podział mandatów, zgodnie z zasadą proporcjonalności, lecz degresywnej. To znaczy, że im większy kraj, tym więcej obywateli przypadać będzie na jednego posła. Według tamtego podziału Polsce przypadało 51 mandatów, czyli o trzy mniej, niż ma obecnie. Bardzo niezadowoleni byli także m.in. Włosi

Lustracja na uczelniach wre

Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ustawy lustracyjnej. Przypomnijmy, że naukowcy ze stołecznej uczelni podnieśli błędy prawne ustawy, m.in. wprowadzenie dwóch trybów lustracji, zbyt szeroki, arbitralnie określony zakres podmiotowy lustracji, naruszenie zasady wolności słowa i wolności mediów, brak

TK: Prokuratorskie zatrzymania niekonstytucyjne

, narusza konstytucyjne gwarancje wolności osobistej. I zasadę proporcjonalności, która mówi, że konstytucyjne prawa i wolności można ograniczać tylko wtedy i na tyle, na ile jest to absolutnie konieczne dla ochrony m.in. bezpieczeństwa publicznego.Z tym, że przepis narusza konstytucję, zgodził się też w

PO chce wyrzucić jedną trzecią posłów i połowę senatorów

nadal pozostałoby wskazanie, że swoich przedstawicieli wybieralibyśmy w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Nie byłoby jednak zasady proporcjonalności, która dziś jest zapisana w ustawie zasadniczej. Oznacza to otwarcie furtki do zmiany ordynacji z obecnej proporcjonalnej na

Kobiety, parytety, niestety

, rolników - rolnicy, młodzieży - młodzi, homoseksualistów - homoseksualiści, przedsiębiorców - przedsiębiorcy, bezrobotnych - bezrobotni, katolików - katolicy, bezdomnych - bezdomni, artystów - artyści itd. Skład parlamentu, sejmiku wojewódzkiego czy rady gminy oparty na takiej zasadzie tworzyłby pocieszne

Krakowski samorząd 2002-2006

Wybrany przez obywateli prezydent dysponować miał siłą uzyskaną dzięki obywatelskiemu poparciu. Ordynacja wyborcza skonstruowana wedle zasad proporcjonalności powoduje jednak, że szef gminy bardzo często będzie się borykał z brakiem własnego zaplecza politycznego. Np. w Radzie Miasta Krakowa

Adwokatów sposób na status quo

. Stępiński postanowił zaskarżyć uchwałę NRA do ministra sprawiedliwości. Jego pełnomocniczka mec. Katarzyna Bilewska wywodzi w skardze, że uchwała łamie sześć przepisów, w tym narusza prawa wyborcze członków dużych izb i zagwarantowaną w ustawie o adwokaturze zasadę proporcjonalności wyborów.- Ale najgorsze

Pełna wersja wywiadu z prof. Ewą Łętowską

musi je ważyć podobnie. W tej sprawie tak nie było. Zastosowano nowe rozumienie zasady proporcjonalności i równego traktowania równych, a różnego - różnych. Odebrano emerytury mundurowe tak samo tym, którzy zostali zweryfikowani negatywnie i nie przyjęci do Policji, jak i tym, którzy uznano za godnych

"Duże" kraje grożą odrzuceniem nowego podziału miejsc w PE

, nie kierując się zdaniem PE" - powiedziały PAP źródła wysokiego szczebla w PE.Zgodnie z traktatem, podział miejsc w PE ma się opierać na tzw. zasadzie degresywnej proporcjonalności; oznacza to, że małe kraje są uprzywilejowane w stosunku do dużych. Obecnie na jednego eurodeputowanego niemieckiego

Konstytucja dla służb, ale czy dla obywateli?

zasadę obiektywizmu, czyli działania w sposób bezstronny, czy proporcjonalności - zastosowania środków i metod adekwatnych do zamierzonego celu. Czego w praktyce służbom nie będzie wolno? - Projekt ustawy mówi o tym, że służby mogą prowadzić działania bardzo szeroko i że mają przy tym szanować prawo

Sejm PRL

z zasadą mandatu wolnego (poseł był przedstawicielem ludu pracującego i mógł być przezeń odwołany, w praktyce ani razu nie wykorzystano tego przepisu – jako zbyt niebezpiecznego). Wprowadzono czteroprzymiotnikowe prawo wyborcze (wykreślenie zasady proporcjonalności). Sejm większością głosów

Represalia

proporcjonalności i humanitaryzmu. Ograniczenia w stosowaniu represaliówRepresalia nigdy nie mogą polegać na: naruszeniu norm prawa międzynarodowego, określanych jako ius cogens; naruszeniu praw człowieka; naruszeniu nietykalności dyplomatów. Ponadto zakazane są nadmierne represalia oraz represalia siłowe

Zasady prawa Unii Europejskiej

przy tworzeniu prawa wspólnotowego: kompetencji powierzonych, subsydiarności, jednolitych ram instytucjonalnych, równowagi instytucjonalnej, zasada elastyczności (nazywana inaczej zasadą wzmocnionej współpracy), zasada proporcjonalności, poszanowania tożsamości narodowej państw członkowskich, lojalnej współpracy

Stan wyższej konieczności

. Dla ratującej osoby nie może być alternatywnego rozwiązania; zgodne z zasadą proporcjonalności – dobro ratowane musi przedstawiać wartość wyższą niż dobro poświęcone. Okoliczności wyłączające winę nie zachodzą wobec osoby, która ma prawny obowiązek chronić mienie, nawet z narażeniem własnego zdrowia

Zasady wymiaru kary

człowiekaSprawcy przestępstwa nie wolno traktować przedmiotowo ani w sposób poniżający. Zasada humanitaryzmu polityki karnejSąd przy wymiarze kary lub innych środków ma szanować godność osoby karanej. Wiąże się z nią nakaz traktowania kary pozbawienia wolności jako ultima ratio. Z zasadą humanitaryzmu związany

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.