zasadą proporcjonalności

PAP

TK: zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - konstytucyjne

TK: zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - konstytucyjne

Przepis dotyczący zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym jest zgodny z konstytucją i wyrażoną w ustawie zasadniczej zasadą proporcjonalności - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

Zmiany w parlamencie europejskim

Dla Polaków stanowiska dwóch wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego oraz kierownictwo w dwóch komisjach parlamentarnych. Podział stanowisk odbywa się na zasadzie proporcjonalności.

Gosiewski: Trzy resorty dla Samoobrony

Według szefa klubu parlamentarnego PiS Przemysława Gosiewskiego, najbardziej zaawansowane rozmowy koalicyjne PiS to te z Samoobroną. Gosiewski powiedział, że zgodnie z zasadą proporcjonalności Samoobronie przypadną trzy resorty, w tym rolnictwa oraz pracy i polityki społecznej.

Trybunał Sprawiedliwości odrzucił skargę Polski na dyrektywę tytoniową

przeciwnie - stworzy dodatkowe bariery. Zarzuciła też UE naruszenie zasady proporcjonalności, argumentując, że koszty wprowadzenia zakazu w życie będą wyższe niż korzyści, oraz zasady pomocniczości, zgodnie z którą wszystkie decyzje powinny być podejmowane na jak najniższym poziomie (w miarę możliwości na

Trybunał Sprawiedliwości odrzucił skargę Polski na dyrektywę tytoniową

- stworzy dodatkowe bariery. Zarzuciła też UE naruszenie zasady proporcjonalności, argumentując, że koszty wprowadzenia zakazu w życie będą wyższe niż korzyści, oraz zasady pomocniczości, zgodnie z którą wszystkie decyzje powinny być podejmowane na jak najniższym poziomie (w miarę możliwości na poziomie

Konstytucjonaliści krytycznie o prezydenckim projekcie ustawy dot. frankowiczów

problem "frankowiczów". Prof. Marek Chmaj stwierdza w swojej ekspertyzie, że prezydencki projekt narusza przede wszystkim art. 2 konstytucji, w myśl którego RP jest demokratycznym państwem prawa. Projekt, dowodzi konstytucjonalista, narusza zasadę proporcjonalności, ochrony praw nabytych oraz

"Sprzeczna z Konstytucją i interesem rolników" - sejmik o ustawie o obrocie ziemią

"Sprzeczna z Konstytucją i interesem rolników" - sejmik o ustawie o obrocie ziemią

traktowaniu, a także naruszenie prawa własności. Rozwiązania zawarte w ustawie są także niezgodne z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Niezgodne z Konstytucją jest także uznanie za rolnika indywidualnego wyłącznie osoby, która co najmniej od pięciu lat mieszka w gminie, na

Partia Polska Razem z Jarosławem Gowinem na czele

opowiadają się za likwidacją podatku CIT, zastąpieniem podatku PIT podatkiem od funduszu płac, likwidacją ZUS czy przywróceniem tzw. ustawy Wilczka. W kwestiach społecznych optują między innymi za likwidacją gimnazjów, a także wprowadzeniem bonu wychowawczego, a w kwestiach ustrojowych za zniesieniem zasady

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

Rządowi prawnicy krytykują "ustawę o ziemi". Jest sprzeczna z konstytucją?

zapisów. Zdaniem Rady projekt nie narusza istoty prawa własności, jednak są wątpliwości, czy zaproponowane rozwiązania są zgodne z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 31 ust. 3 konstytucji (projektodawcy wolno tyle, na ile pozwala mu ta zasada): "Zasady wprowadzane przez projektodawcę są

Sąd Najwyższy oddalił kasację sprawy sikha przeciw Straży Granicznej

musimy ocenić jako nieprowadzące do odpowiedzialności" - powiedział. "Ta odpowiedzialność oczywiście nie jest wykluczona, ale wtedy, gdy zostanie naruszona zasada proporcjonalności" - dodał. SN ocenił, że być może skargi kasacyjnej nie byłoby, gdyby nie ułomność uzasadnienia orzeczenia

Dziekoński krytycznie o niemieckich regulacjach ws. płacy minimalnej

W ocenie Dziekońskiego, Niemcy "przekraczają zasady proporcjonalności" w swoich regulacjach prawnych dotyczących nałożenia reżimu płacy minimalnej na osoby świadczące usługi transportowe, wjeżdżające lub przejeżdżające przez Niemcy. W piątkowej rozmowie z dziennikarzami minister zwrócił

Uwagi do ustawy: nadmiernie ogranicza obrót nieruchomościami rolnymi

przejściowych. Kluczowe uwagi dotyczyły "braku proporcjonalności we wprowadzonych ograniczeniach obrotu nieruchomościami rolnymi, co może skutkować zarzutem braku zgodności projektowanych przepisów z Konstytucją RP". Wątpliwości organizacji rolniczych wzbudziła też kwestia obrotu nieruchomościami

KE zarejestrowała skargę Kasy Krajowej SKOK na dyskryminację przez Polskę

faktycznego pozbawienia ich prawa do sądów". "Kasa Krajowa zarzuca też władzom RP łamanie podstawowych zasad prawa UE - zasady proporcjonalności poprzez nieproporcjonalne obciążenie SKOK sankcjami i środkami administracyjnymi, zasady równości wobec prawa poprzez uprzywilejowanie banków krajowych

Turcja zwołuje nadzwyczajne spotkanie NATO. Merkel: Kontynuujcie rozmowy pokojowe z Kurdami

Turcja zwołuje nadzwyczajne spotkanie NATO. Merkel: Kontynuujcie rozmowy pokojowe z Kurdami

i ich wsparciu dla walki z terroryzmem". Przypomniała jednocześnie o "zasadzie proporcjonalności" w odpowiedzi na ataki - dodał rzecznik. Władze irackiego Kurdystanu potępiły te naloty i zażądały "przerwania eskalacji przemocy". Prezydent irackiego Kurdystanu Masud Barzani

Hiszpania wstrzymała sprzedaż broni do Izraela

samego dnia minister spraw zagranicznych Jose Manuel Garcia Margallo podkreślił, występując w parlamencie, że Izrael "ma prawo bronić swoich obywateli, jednak zawsze zgodnie z zasadami proporcjonalności i szacunku dla ochrony, na jaką zasługują cywile". Liczbę ofiar bombardowań w Gazie określił

W PE o kredytach w walutach obcych; KE sceptyczna; Polaków na sali brak

przewalutowania kredytów zaciągniętych wcześniej) i proporcjonalności (czyli rozłożenia kosztów tej operacji). Jak zaznaczył, firmy muszą mieć pewność co do stabilności ram prawnych, by móc długofalowo inwestować. O tym aspekcie mówił też austriacki europoseł Othmar Karas z Europejskiej Partii Ludowej, który

Posłowie chcą zmian w ustawie o in vitro, m.in. definicji zarodka

aktualną wiedzą medyczną i zasadą proporcjonalności stosowanego środka do osiąganego celu, starają się pogodzić wolę osób starających się o dziecko z właściwą ochroną najmłodszych". Obecnie przepisy zezwalają na zapłodnienie sześciu żeńskich komórek rozrodczych. Więcej zarodków można utworzyć, gdy

TK: karanie właściciela pojazdu za niewskazanie kierującego - konstytucyjne

pojazdu osoby kierującej jest wykroczeniem odrębnym od wykroczenia drogowego i zgodnie z zasadami postępowania w sprawach o wykroczenia osoba obwiniona ma zapewnione wszelkie prawa postępowania przed sądem. TK rozpatrywał tę kwestię w pełnym składzie. Zdania odrębne do wyroku zgłosiło trzech sędziów

RPO: W projekcie ustawy dot. obrotu ziemią są zapisy niezgodne z konstytucją

RPO: W projekcie ustawy dot. obrotu ziemią są zapisy niezgodne z konstytucją

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy który na 5 lat wstrzymuje sprzedaż państwowej ziemi. Określa też, że podstawową formą gospodarowania będzie dzierżawa, a prawo nabycia ziemi ma w zasadzie tylko rolnik indywidualny. Projektowana ustawa "o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu

RPO: w projekcie ustawy dot. obrotu ziemią są zbyt daleko idące ograniczenia

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy który na 5 lat wstrzymuje sprzedaż państwowej ziemi. Określa też, że podstawową formą gospodarowania będzie dzierżawa, a prawo nabycia ziemi ma w zasadzie tylko rolnik indywidualny. Projektowana ustawa "o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu

Adwokaci zaskarżą do TK dopuszczenie radców prawnych do obron ws. karnych

nad tym wnioskiem. Jak mówił, trwają jeszcze dyskusje, do jakich konstytucyjnych argumentów mają się odwołać adwokaci w skardze do TK. "Rozważane jest zaskarżenie przepisów pod kątem możliwości naruszenia konstytucyjnych zasad równości, proporcjonalności, a także prawa do obrony"

Łódź. Sąd: zatrzymanie urzędnika przez CBA - nielegalne i bezzasadne

Sąd Rejonowy w Łodzi uwzględnił w czwartek zażalenie na zatrzymanie złożone przez adwokata Tomasza Piotrowskiego. Jak powiedział PAP mec. Bartosz Tiutiunik sąd podzielił jego argumenty i uznał zatrzymanie za nielegalne, bezzasadne i dokonane z naruszeniem zasady proporcjonalności. "Sąd uznał

Trybunał UE uchylił dyrektywę w sprawie przechowywania danych osobowych

dyrektywa przekracza granice, wyznaczone przez zasadę proporcjonalności, jak również nie zapewnia wystarczających ram, by zagwarantować, aby wspomniana ingerencja była ograniczona do tego, co ściśle niezbędne oraz nie chroni w wystarczający sposób przed nadużyciami. Celem uchylonej dyrektywy z 15 marca

Wieczna kara dla ćpuna

do prezydenta o posłanie ustawy przed podpisaniem do Trybunału Konstytucyjnego, bo może naruszać m.in. zasadę poszanowania godności, zakaz ponownego karania za ten sam czyn i zasadę proporcjonalności w ograniczaniu praw i wolności. Kontrowersyjne przepisy są w tej samej rządowej nowelizacji, która ma

Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada 5-letni zakaz sprzedaży państwowej ziemi

rolne będą mogli kupić tylko rolnicy indywidualni. Wyjątki mają dotyczyć nabywania ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. W innym przypadku na sprzedaż potrzebna będzie zgoda prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Przyjęte zasady obrotu

Jak Jarubas z Jarubasem

ironizuje: - Rozmowa Jarubasa z Jarubasem może być dość ekscytująca. Rzecznik TVP Jacek Rakowiecki odrzuca zarzut o łamanie regulacji KRRiT. - One nie dotyczą sposobu przebiegu audycji, do których każdy autor ma prawo, ale regulują zasadę proporcjonalności w całej kampanii - mówi. W podobnym tonie wypowiada

Prawnik i etyk: bojowy dron to narzędzie - kwestia, jak będzie użyte

. obok dowódcy jest prawnik, to prawdopodobne, że stosowanie dronów będzie po prostu jednym ze sposobów prowadzenia działań zbrojnych. Problem polega na tym, czy nie będzie naruszana zasada proporcjonalności i unikania nadmiernych strat albo czy nie będą to przypadki likwidowania osób poza konfliktem

TK: zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego konstytucyjne

12.02. Warszawa (PAP) - Przepis dotyczący zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym jest zgodny z konstytucją i wyrażoną w ustawie zasadniczej zasadą proporcjonalności - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny zajmował się wnioskiem prokuratora generalnego dotyczącym

UE.Powraca kwestia przekazywania danych pasażerów

ochrony prywatności z wszystkich krajów Unii. Obecny zastępca europejskiego inspektora dr Wojciech Wiewiórowski wyjaśnia, że u podstawy negatywnych opinii o PNR leży zasada proporcjonalności ingerencji w prawa i wolności obywatelskie. "Nasze stanowisko jest krytyczne, bo nikt do tej pory nie

Piechociński pisze do KE ws. unijnych wytycznych dla energetyki

zrekompensować poprzez zwiększenie możliwości wsparcia w ramach pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę oraz rozszerzenie zakresu kosztów, które mogą być objęte pomocą publiczną. Piechociński podkreślił, że proponowane przez Komisję Europejską zapisy projektu naruszają traktatowe zasady subsydiarności

Sejm.Komisje za zmianami regulaminu ws. uchwał okolicznościowych

symulację, jak w różnych przypadkach miałoby decydować prezydium. Inny poseł PiS Jan Dziedziczak ocenił, że proponowana zmiana "kłóci się z zasadami reprezentatywności i proporcjonalności w Sejmie". Przypomniał, że nie wszystkie kluby mają swoich przedstawicieli w prezydium. W związku z tym

TK: przepis o odmowie dostępu podejrzanego do akt - niekonstytucyjny

podania przesłanek odmowy dostępu do materiałów, które uzasadniają postanowienie prokuratora o zastosowaniu omawianego środka zapobiegawczego, nie spełnia kryterium proporcjonalności" - wskazał TK. Skargę konstytucyjną dotyczącą tej kwestii w 2010 r. złożył podejrzany, wobec którego zastosowano

Prezydent Komorowski w sprawie JOW-ów: Referendum 6 września

podziękowań dla prezydenta Komorowskiego rozpoczynali wystąpienia przedstawiciele ruchu JOW Wojciech Błasiak i Marcin Skubiszewski. Skubiszewski stwierdził, że "proporcjonalność jest źródłem wszelkich patologii w III RP", natomiast dzięki JOW-om Polacy będą czuli związek ze sprawującymi władzę. Jego

Senat chce noweli ws. obrońców kuratorów obwinionych dyscyplinarnie

przeciw niemu postępowaniu dyscyplinarnym, narusza zasadę proporcjonalności i może negatywnie rzutować na efektywne wykonywanie prawa do obrony. TK nie znalazł żadnego usprawiedliwienia dla tej sytuacji prawnej. Po tym wyroku Ministerstwo Sprawiedliwości miało dokonać przeglądu sytuacji kuratorów

EBC wdraża program luzowania ilościowego, by ożywić gospodarkę

centralne poszczególnych krajów. Obligacje będą skupowane na rynku wtórnym zgodnie z zasadą proporcjonalności stosowaną przez EBC, tzn., że w największym stopniu skupowany będzie dług wielkich gospodarek, poczynając od Niemiec - wyjaśnia Reuters i przypomina, że informacje o planowanym wprowadzeniu QE

Piechociński: będę namawiał do zaskarżenia dyrektywy tytoniowej do ETS

. Według MG podstawą do ich zaskarżenia może być fakt, że dyrektywa narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności, a także prawa podstawowe. Przyjęta na początku 2014 r. nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych. Jej przepisy są

PiS o referendum: Wątpliwe pytania i milczenie wojewody

samorządów, musi kierować się zasadą proporcjonalności, czyli ingerować tylko wówczas, gdy prawo zostało naruszone, a nie wtedy, gdy ma tylko wątpliwości. Jak formułować pytania Mirosław Chrapusta przypomina, że ustawa o referendum nie precyzuje, jak powinno się formułować zadawane mieszkańcom pytania

Premier w expose: stworzymy nową ordynację podatkową

wytycznych interpretacyjnych organów stosujących prawo gospodarcze i wprowadzenie nowych rozwiązań takich jak: zasada proporcjonalności, zasada poszanowania słusznych interesów gospodarczych, +prawo do błędu+ - rozumiane jako łagodne traktowanie niezawinionego przez przedsiębiorcę uchybienia". Oprócz

Sędziowie z Polski skarżą się do Strasburga na Trybunał Konstytucyjny

sumy. A więc ograniczenie praw było zgodne z zasadą proporcjonalności. Poza tym stwierdził, że nie istnieje konstytucyjne prawo sędziego do wynagrodzenia określonej wysokości. Skargę I prezesa SN Trybunał rozpatrzył w pełnym składzie, zdania odrębne zgłosili sędziowie Mirosław Granat i Wojciech

Sądy ocenią wagę zniewagi

chronić prawidłowe funkcjonowanie urzędu, w tym jego powagę, którą uosabia funkcjonariusz. Jednak ta powaga nie ucierpi, jeśli zniewaga nie jest uczyniona publicznie. A ściganie za niepubliczną wypowiedź narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności. Polega ona na tym, że prawa i wolności konstytucyjne

Profesor Piotr Winczorek nie żyje

. Uważał, że konstytucja ich nie wyklucza. Polemizował też m.in. z wiceministrem sprawiedliwości Michałem Królikowskim, broniąc zasady świeckości państwa i zawężania konstytucyjnego rozumienia rodziny do tzw. rodziny tradycyjnej, czyli małżeństwa z dzieckiem. Krytykował też np. brak możliwości odwołania

Karanie za skręta jest zgodne z konstytucją. Ale marihuanę należy dopuścić do uśmierzania cierpienia

użytek. W skardze do Trybunału dowodził, że karanie w takiej sytuacji narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności, bo marihuana nie jest szkodliwa, nie uzależnia i ma działanie lecznicze. Represja karna narusza prawo do decydowania o życiu prywatnym i wolność sumienia. Także prawo dostępu do opieki

Zła zmiana w polskiej polityce europejskiej

Co chce osiągnąć Jarosław Kaczyński? Zarys "dobrej zmiany" jest czytelny. Ustrój został już de facto zmieniony, władzę należy utrzymać długo. Ordynacja wyborcza będzie poprawiona, a proporcjonalność zniesiona. Trzeba będzie dalej wymieniać kadry i opanować całe państwo. Cele są jasne

TK: zasady kar pieniężnych za wycinkę drzew - niekonstytucyjne

zdaniu odrębnym Marka Zubika) przyznał rację skarżącym co do ich zarzutów sztywnego charakteru kar, wymierzanych bez względu na okoliczności czynu. TK uznał, że nie jest to zgodne z konstytucyjną zasadą ochrony własności, równości, ochrony praw jednostki i proporcjonalności prawa. Według TK państwo może

HFPC: wszystkie problemy uchylonej dyrektywy dotyczą też polskiego prawa

rozpatruje zgodność wykorzystywania billingów telefonicznych i dostęp do nich przez służby, policję i prokuraturę z konstytucją. Interpretacja odnośnie ochrony prawa do prywatności oraz zasady proporcjonalności przyjęta przez Trybunał w Luksemburgu powinna zostać uwzględniona w wyroku TK" - ocenił

Polska zaskarży unijny zakaz sprzedaży papierosów mentolowych do TS

wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie narusza zasadę proporcjonalności - ogólną zasadę prawa o podstawowym znaczeniu w porządku prawnym Unii Europejskiej. Nowelizacja dyrektywy tytoniowej w założeniu ma zniechęcać do sięgania po papierosy, szczególnie przez młodych ludzi

Sejm: prawa jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo jazdy będzie zatrzymywane tylko w wyjątkowych sytuacjach

Komisja: praw jazdy nie stracą dłużnicy płacący połowę alimentów

Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja wprowadza zasadę, że prawo

Senat: dłużnicy alimentacyjni mogą stracić prawo jazdy

wynosiła 30 proc. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w 2009 r. uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie

Zmarł Jacob Bekenstein, genialny fizyk, który ze Stephenem Hawkingiem odkrył największą tajemnicę czarnych dziur

obsceniczną. Uczony jednak się uparł i udało mu się wprowadzić "czarne dziury" na stałe do nauki, choć kolejnym jego słownym wynalazkiem było twierdzenie o tym, że "czarne dziury nie mają włosów". Podobno Wheeler jako pierwszy zauważył, że czarne dziury stoją w sprzeczności z drugą zasadą

Ekspertka: w noweli ustawy o pieczy zastępczej szereg dobrych rozwiązań

kontroli do podejmowania pilnych interwencji przy "zapewnieniu zasady proporcjonalności stosowanych środków w zależności od okoliczności". "My nie jesteśmy za tym, żeby rodziny zastępcze nie były kontrolowane - bo to jest wpisane w ich rolę. Stoimy jednak na stanowisku, że najlepszą

Trybunał rozluźnia klauzulę sumienia

-Jaśkiewicz i Andrzej Wróbel. Skargę do Trybunału złożyła Naczelna Rada Lekarska. Zaskarżyła wszystkie przepisy, które ograniczają klauzulę. A więc: * zakaz powoływania się na klauzulę w sytuacjach nagłych (poza zagrożeniem zdrowia i życia) - jako niezgodny z zasadą określoności prawa i wolnością sumienia

Senat poparł nowelizację ustawy o pieczy zastępczej

tylko w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Zmiany upoważniają organy kontroli do podejmowania pilnych interwencji przy "zapewnieniu zasady proporcjonalności stosowanych środków w zależności od okoliczności". Jedną z ważnych zmian pierwotnie proponowanych w projekcie była

Dyrektor Muzeum Auschwitz: z pobłażliwości rodzi się przyzwolenie

do głębszej refleksji także od tej strony" - mówił. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Marek Zirk-Sadowski zwrócił uwagę, że zamykanie się w legalizmie, niedostrzeganie konieczności wydawania wyroków na zasadzie proporcjonalności oraz fundamentu, jakim są prawa człowieka, prowadzi do

Eksperci: zakaz reklamy OFE nie oznacza, że słuch o nich zaginie

zdaniem to jest sprzeczne z zasadą proporcjonalności, która jest podstawową zasadą porządku konstytucyjnego" - mówił. Zaznaczył przy tym, że podmiotom prywatnym można ograniczać różnego rodzaju prawa, ale musi to być podyktowane odpowiednimi przesłankami wymienionymi w konstytucji. Chodzi m.in. o

Trybunał UE uchylił dyrektywę w sprawie przechowywania danych osobowych

granice, wyznaczone przez zasadę proporcjonalności, jak również nie zapewnia wystarczających ram, by zagwarantować, aby wspomniana ingerencja była ograniczona do tego, co ściśle niezbędne oraz nie chroni w wystarczający sposób przed nadużyciami. Celem uchylonej dyrektywy z 15 marca 2006 roku była

Fuszara: potrzebna nowelizacja ustawy antydyskryminacyjnej

jest nieograniczona i należy wziąć pod uwagę zasadę proporcjonalności. "Jeśli stawiamy na szali zasadę równego traktowania, prawa do sądów i swobodę zawierania umów, to w ocenie RPO ta szala jest zdecydowanie przechylona na korzyść prawa do sądów i równego traktowania" - zaznaczyła

Prof. Markowski: JOW-y to przepis na awanturę

- powiedzmy, że jest to 150 posłów - a resztę, owych stu, uzupełnia się z list partyjnych. W Polsce uważa się, że jest to system mieszany, do którego ponoć też trzeba zmienić konstytucję. - Niemieckie wybory absolutnie zachowują wymóg proporcjonalności zapisany w polskiej konstytucji. Prawnicy z trudem to

Senat chce nowelizacji ws. obrońców kuratorów obwinionych dyscyplinarnie

prawnika, np. adwokata. TK stwierdził, że takie zawężenie kręgu osób, które mogą reprezentować pracownika mianowanego NIK w toczącym się przeciw niemu postępowaniu dyscyplinarnym, narusza zasadę proporcjonalności i może negatywnie rzutować na efektywne wykonywanie prawa do obrony. TK nie znalazł żadnego

TK: kontroler może zbyt wiele wobec podróżnego, który nie jest gapowiczem

tłumaczyła, że właśnie utraciła torebkę z portfelem, dokumentami i biletem, została potraktowana jak gapowiczka, a gdy wysiedli z pojazdu kontroler zabronił jej nawet usiąść na ławce, nakazując stanie w określonym miejscu. "Te przepisy naruszają konstytucyjny nakaz zachowania proporcjonalności w

Rząd rezygnuje z przemytu

zasadą niezbędności i proporcjonalności. Czy w takiej rzeczywistości powinniśmy na wiarę przyjąć deklarację, że dodatkowe uprawnienia policja i służby wykorzystają wyłącznie wobec najgroźniejszych przestępców?

Wybory do Parlamentu Europejskiego. Miejsca biorące

list w całości. Podział mandatów w okręgu wyborczym następował wedle zasady proporcjonalności w zależności od tego, ile głosów zdobyła dana lista. A mandaty te przypadały personalnie kandydatom w kolejności - pierwszemu, drugiemu, trzeciemu itd. na liście. Obecna walka o to, który z kandydatów zostanie

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

interpretacji, która pogodzi obie te wartości. - Zasada proporcjonalności nakazuje, by, gdy dwie wartości są ze sobą w konflikcie, wybrać taką interpretację prawa, by wartości te uszczuplić możliwie najmniej. I taką wykładnią jest uznanie, że gminy żydowskie mogą, na zasadzie wyjątku, korzystać z uboju

MG: ws. skargi na dyrektywę tytoniową potrzebny arbitraż premiera

wcześniej z przedstawicielami branży tytoniowej, którzy są zaniepokojeni nowymi regulacjami europejskimi. Według MG podstawą do ich zaskarżenia może być fakt, że dyrektywa narusza zasadę pomocniczości i proporcjonalności, a także prawa podstawowe. Przyjęta na początku 2014 r. nowelizacja dyrektywy

Resort gospodarki szykuje pakiet kolejnych ułatwień dla przedsiębiorców

. Projektodawcy zamierzają przy jego pomocy wzmocnić prawa i gwarancje dla przedsiębiorców poprzez wyraźne określenie wytycznych interpretacyjnych dla całego prawa gospodarczego. Ma ono także wprowadzić kilka zasad, które ułatwią przedsiębiorcom działalność. W tym m.in.: zasadę proporcjonalności, która nakaże

Pochopne "albo-albo"

dostrzegać bardzo istotnych okoliczności tła. Zasada proporcjonalności i zakaz działania na argumentacyjne skróty obowiązuje nie tylko organy państwa ingerujące w wolność, lecz także dziennikarzy. Trzeba o tym pamiętać, aby uniknąć popadnięcia w kolejną skrajność - dyktatu nieodpowiedzialnych za nic mediów

Dyrektywa pozwalająca na inwigilację narusza prawo. A to na niej opierają się uprawnienia polskich służb

nieważna, ponieważ naruszała zasady prawa europejskiego. Tym samym Trybunał przekreślił logikę, na której większość państw członkowskich - w tym Polska - oparła swój model walki z przestępczością, a niektóre kraje także programy masowej inwigilacji i międzynarodową współpracę wywiadowczą. Orzeczenie

Za wolnością i bezpieczeństwem. Po zamachach w Paryżu

wymogowi Trybunału Strasburskiego - proporcjonalność (odpowiedniość) stosowanych środków i konieczność takiego działania muszą być uzasadnione. Dzisiaj te dane przecież i tak istnieją. 10 europejskich krajów zaczęło tworzyć ich zbiory, Polska - nie. Często linie lotnicze przekazują dane do państw, które ze

A może socjalliberalizm

skoro o zagrożeniach mowa, to liberalizm wszystkich odmian przyznaje najwyższy priorytet ochronie praw oraz wolności człowieka i obywatela. Podkreśla m.in. konstytucyjną zasadę proporcjonalności co do ograniczeń praw i wolności. Trudno za zgodne z tą zasadą uznać przyznanie prawa do możliwości używania

TK: karanie właściciela pojazdu za niewskazanie kierującego - konstytucyjne

pojazdu osoby kierującej jest wykroczeniem odrębnym od wykroczenia drogowego i zgodnie z zasadami postępowania w sprawach o wykroczenia osoba obwiniona ma zapewnione wszelkie prawa postępowania przed sądem, w tym możliwości do obrony. Rzepliński zaznaczył ponadto, że brak sankcji w postaci grzywny w tej

SA: 50 tys. USD odszkodowania dla córki Cimoszewicza

odszkodowania byłyby sprzeczne z zasadami polskiego porządku prawnego. Według SA wykonanie zagranicznego wyroku godziłoby też w poczucie sprawiedliwości i proporcjonalności między szkodą a środkami, jakie zostałyby użyte do jej naprawienia. W październiku zeszłego roku Sąd Najwyższy rozpatrzył skargę kasacyjną

Wczoraj przeczytane

zależy też od zastosowania wspomnianej wyżej zasady konstytucyjnej [tj. zasady proporcjonalności], do czego prawa niedawno odmawiało PiS swoim przeciwnikom politycznym [domagając się utraty mandatów przez samorządowców za nawet kilkugodzinne opóźnienie w złożeniu deklaracji majątkowych]. Po pomoc zaś

12 lutego wyrok ws. odszkodowania od "Wprost" dla córki Cimoszewicza

i apelacyjny w Warszawie odmówiły, bo uznały, że żądane odszkodowania byłyby sprzeczne z zasadami polskiego porządku prawnego. Według SA wykonanie zagranicznego wyroku godziłoby w poczucie sprawiedliwości i proporcjonalności między szkodą a środkami, jakie zostałyby użyte do jej naprawienia. W

Po co ta rewolucja w lekach?

dozwolone, a jakie będą karane. - Trzeba uzdrawiać rynek, ale powinna być przestrzegana zasada proporcjonalności. Ta ustawa wprowadza rewolucję, a wystarczyło zmienić kilka przepisów zabraniających promocji leków. To strzelanie z armaty do komara ani nie jest konieczne, ani nie będzie skuteczne - podsumował

Senat: prawo jazdy zabierane za zaleganie z alimentami dłużej niż pół roku

W 2009 r. TK uznał, że zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą proporcjonalności między celem a środkami proponowanymi, by ten cel osiągnąć. Aby uczynić zadość zasadzie proporcjonalności, nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy

Trybunał Konstytucyjny zajmie się marihuaną. Obywatel się skarży: Nie mogę w zgodzie z własnym sumieniem przestrzegać prawa

- zauważa w rozmowie z "Wyborczą". Sieniawska widzi jednak podstawy do orzeczenia niezgodności ustawy z konstytucją. - Powodem może być choćby naruszona w tym przypadku zasada proporcjonalności, która jest podstawą prawodawstwa. Mamy ewidentnie nieproporcjonalny wymiar kary do czynu, i to w

Kosiniak-Kamysz: mam nadzieję, że uda się wprowadzić kwotową waloryzację emerytur

podniosły wszystkie emerytury i renty o jednakową kwotę 71 zł - bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Według prezydenta taki mechanizm podnoszenia świadczeń jest sprzeczny z zasadą wzajemności, z którą związany jest wymóg zachowania proporcjonalności między wysokością opłacanych składek a

Polska zaskarży unijny zakaz sprzedaży papierosów mentolowych do TS

. Organizacja jest ponadto zdania, że zakaz wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie narusza zasadę proporcjonalności - ogólną zasadę prawa o podstawowym znaczeniu w porządku prawnym Unii Europejskiej. Także według eksperta Pracodawców RP Grzegorza Byszewskiego to jedyna słuszna

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pieczy zastępczej

interwencji przy "zapewnieniu zasady proporcjonalności stosowanych środków w zależności od okoliczności". Jedną z ważnych zmian pierwotnie proponowanych w projekcie była rezygnacja z udziału sądu w wyborze formy pieczy zastępczej dla dziecka. W trakcie sejmowych prac zdecydowano się z nich

Rostowski: Trzeba się bić

musi złamać dwa fundamenty konstytucji: proporcjonalność i równość wyborów? - Stworzenie znacznie mniejszych okręgów jednomandatowych na wsi niż w miastach, co byłoby sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości, dałoby PiS większe szanse. To jest cel całej tej operacji z Trybunałem. Ale i takie ordynacje

Sąd oddala pozew ws. krzyża w Sejmie. Bo "w Polsce krzyż to symbol tożsamości państwowej"

wyznawanej religii może co do zasady występować poprzez - i najczęściej występuje - eksponowanie symboli religijnych - mówiła. Sędzia zwróciła uwagę, że istnieje również "prawo wolności od religii", wobec czego "sąd musi wyważyć te interesy, stosując zasadę proporcjonalności". Jak

"Ustawa na bestie" niezgodna z konstytucją? Sądy już ją stosują

podstawie niejasnych kryteriów, które kwestionowane są przez samych psychiatrów i psychologów, może naruszać zasadę proporcjonalności ograniczania praw i wolności i zasadę określoności prawa. - Cytuje krytyczne ekspertyzy sejmowych ekspertów - te same, które zignorowali twórcy ustawy, a potem posłowie i

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu: Inwigilacja przez policję i specsłużby musi mieć granice

w społeczeństwie poczucie powszechnej inwigilacji. Uznał, że dyrektywa narusza zasadę proporcjonalności, bo wkracza w prywatność głębiej, niż to konieczne dla zadeklarowanego celu - ochrony przed najpoważniejszymi przestępstwami. I nie precyzuje warunków zatrzymywania i korzystania z danych

Prezydent krytykuje ustawę o lekach

innej cenie, niż ustalona, może skutkować wielomilionową karą. To narusza zasadę proporcjonalności kary w stosunku do przewinienia. Prezydent - jak dowiedzieliśmy się w Kancelarii - opierał się zarówno na ich opublikowanych opiniach, jak i na opiniach własnych prawników. - Ustawa jeszcze nie została

TK oceni, czy kary za wycinkę własnego drzewa są zbyt surowe

niż rzadkie. TK połączył skargi w jedno postępowanie. Terminu rozpatrzenia sprawy jeszcze nie ustalono. Jak napisał do TK zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand, zaskarżone przepisy są niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej i proporcjonalności ingerencji ustawodawczej w zakresie, w

Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie Nangar Khel

zbrojnych, zasadzie proporcjonalności i minimalizowaniu strat na wojnie. Talibowie nie mają czołgów, śmigłowców i ciężkiego sprzętu - jeśli tak, no to po co nam rosomaki, armato-haubice, ciężki sprzęt? Ten sprzęt ma nam dać przewagę i wykorzystujemy go tak, jak potrafimy. Na I zmianie musieliśmy wszystko

Minister: Adwokatura łamie prawo

muszę dostać trzykrotnie więcej głosów, by być wybrany na delegata. A reprezentacja naszej izby będzie - proporcjonalnie do liczny adwokatów - 250 razy mniejsza niż reprezentacja izby radomskiej. To naruszenie zasady proporcjonalności wyborów zawartej w ustawie o adwokaturze - mówi mec. Stępiński

Dziś ben Laden. Kto następny?

problemy moralne i prawne. Tak, jakby także na wojnie nie należało zachowywać podstawowych zasad. Np. minimalizować dziejące się zło - tu razem z ben Ladenem zabito cztery inne osoby, choć nie wyjaśniono, dlaczego było to konieczne. A także stosować zasadę proporcjonalności, wedle której wolno naruszać

Nie wiemy, kiedy wybuchnie wulkan

proporcji 65:35 [tu i dalej dane z sondaży exit poll]. W 2010 r. Jarosław Kaczyński przegrał z Bronisławem Komorowskim, ale na wsi wygrał w proporcji 58:42. Natomiast w wyborach parlamentarnych wygrywa na wsi w zasadzie ta partia, która wygrywa w całym kraju. Dotyczyło to nawet SLD - partii miejskiej, która

Jak zasłonić twarz

organizator nie będzie w stanie temu ''zapobiec'' - jak wymaga prezydencka nowelizacja. A tym samym narazi się nie tylko na grzywnę, ale będzie figurował w rejestrze skazanych, co ograniczy mu możliwości pracy czy pełnienia funkcji publicznych. Podobnie niezgodny z konstytucyjną zasadą proporcjonalności

Podsłuchiwanie tajemnic łamie konstytucję

, notariuszowi, radcy prawnemu, lekarzowi, dziennikarzowi, doradcy podatkowemu można założyć podsłuch na takich samych zasadach jak każdemu innemu. "Nie sposób przyjąć, by uzyskiwanie przez służby podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów zawierających informacje objęte tajemnicą zawodową

Strasburg: Można uchylić immunitet państwa

-Uczkiewicz. I tłumaczy, że w sprawie Cudak Trybunał orzekł, że zamknięcie drogi do sądu z powołaniem się na immunitet państwa naruszyło zasadę proporcjonalności, bo wartości, jakie chroni immunitet, nie były zagrożone cywilnym pozwem w sprawie prawa pracy. I że każda sprawa wymaga indywidualnej oceny, czy

Komornicy! Wara od sprzętu medycznego

gorzowski daje jednak asumpt do dyskusji, czy nie należy wyjść z inicjatywą doprecyzowania sformułowań w przepisach. Z jednej strony mamy prawo własności i wierzycielowi należy się jego ochrona. Z drugiej jednak strony mówimy przecież o zasadzie proporcjonalności, że dobrem chronionym jest zdrowie i życie

Argumenty Kłaczyńskiego

innych osób. Takim prawem jest dostęp społeczeństwa do dobrej jakości pomocy prawnej. Ograniczanie dostępu do zawodu przez korporację nie służy temu celowi, więc łamie zasadę proporcjonalności.

NIK: 40 proc. przekroczeń prędkości na drogach - bezkarne

uwzględnić zarówno potrzebę sprawnego ścigania piratów drogowych, jak i nieuchronnego i szybkiego karania setek tysięcy sprawców ujawnionych przez fotoradary wykroczeń - przy zachowaniu zasady proporcjonalności w stosunku do gwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności obywatelskich. W środę Trybunał

Krzyż - siła nad prawem

chce krzyżem nawracać, bo powinność szerzenia wiary nakłada na niego jego religia, to trzeba jasno powiedzieć, że prawa do nawracania konstytucja nie gwarantuje. Zasadę bezstronności władz publicznych trzeba stosować w zgodzie z zasadą proporcjonalności, czyli że obowiązkiem władzy publicznej jest

Sumienie. A gdzie prawo?

odbieranie emerytur, bo mieszkania to były przynajmniej rzeczywiste przywileje. Zasada proporcjonalności Sędzia Ewa Łętowska w zdaniu odrębnym powiedziała, że Trybunał nie zastosował - choć konstytucja tego wymaga tzw. testu proporcjonalności. Czyli nie zbadał, czy ustawa dezubekizacyjna narusza prawa osób

PKPP: Prezydencie, zawetuj ustawę

Zdaniem PKPP ustawa ta stała się pretekstem do nadania nadmiernych uprawnień aparatowi skarbowemu oraz ograniczenia praw i wolności obywateli. - Jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą proporcjonalności - twierdzi Konfederacja. - Można wysnuć wniosek, że nadrzędnym celem ustawy nie jest konsolidacja

SA: 50 tys. USD odszkodowania dla córki Cimoszewicza

zasadami polskiego porządku prawnego. Według SA wykonanie zagranicznego wyroku godziłoby też w poczucie sprawiedliwości i proporcjonalności między szkodą a środkami, jakie zostałyby użyte do jej naprawienia. W październiku zeszłego roku Sąd Najwyższy rozpatrzył skargę kasacyjną małżonków, którą uznał za

Kraty w czasie widzeń z rodziną są "niehumanitarne"

proporcjonalne do uzasadnionego celu, dla którego zostały nałożone (Europejskie Reguły Więzienne). Zdaniem RPO wątpliwości budzi, "czy nałożone ograniczenia mieszczą się w granicach koniecznego minimum i odpowiadają zasadzie proporcjonalności". W opinii prof. Lipowicz stosowanie przegród oddzielających