zakwaszenia mi甓ni

Wojciech Staszewski

Zakwasy? Nie, to mikrourazy!

Zakwasy? Nie, to mikrourazy!

Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale rzeczywistym winowajc s mikrourazy

Dieta alkaliczna. Czy warto si odkwasza

Dieta alkaliczna ma nas uchroni od osteoporozy, nowotwor體, chronicznego zm阠zenia, wzd赕 oraz pryszczy na twarzy, zapewni kondycj i d硊gie zdrowie. Jest tylko mod, czy tkwi w niej ziarno prawdy?

Soczi.biathlon - Pa砶a: bieganie, a nie przemieszczanie

Mimo czwartej pozycji na p蟪metku, polscy biathloni禼i zaj阬i 14. miejsce w sztafecie mieszanej na igrzyskach w Soczi. Zadowolona ze swej dyspozycji by砤 Krystyna Pa砶a, kt髍a - jak stwierdzi砤 - wreszcie biega, a nie tylko si przemieszcza.

Kadra kajakarek wyruszy砤 do Portugalii

, przep硑ni阾e +na maxa+ w granicach 1.50-1.53 min. Doznania s r罂ne; na nartach to d硊gi wysi砮k, walka psychiczna, a w kajaku jest ogromne zakwaszenie, b髄e mi甓ni, a nawet omdlenia" - t硊maczy Kryk. Walczykiewicz nie ukrywa, 縠 najbardziej lubi zgrupowania przed samymi startami, przy zdecydowanie

Test wydolno禼iowy Wingate

zakresem normy po te禼ie Wingate jest fizjologiczny stan, jakim jest kwasica mleczanowa. Pewnie s硑sza砤 Pani o "zakwasach"? W czasie intensywnego wysi砶u w warunkach niedoboru tlenu w mi甓niach, energia potrzebna do pracy mi甓ni jest wytwarzana z glukozy na drodze

Justyna Kowalczyk dla Sport.pl: M骿 kawa砮k metalu [FELIETON]

Justyna Kowalczyk dla Sport.pl: M骿 kawa砮k metalu [FELIETON]

zainwestowa. Trzeba biec na maksa od pocz眛ku, jednocze秐ie pami阾aj眂, 縠 zbyt du縠 zakwaszenie mi甓ni mo縠 si sko馽zy katastrof na ostatnim odcinku. Ja mia砤m si rozprawi z Nicole Fessel i Id Ingemarsdotter na ostatnim podbiegu. I da zmian na drugiej pozycji. Nicole w tym sezonie nie wychodzi z

M jak marszobieg

M jak marszobieg

. Mikrourazy - a nie 縜dne zakwasy. Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale po godzinie kwas mlekowy zostaje zutylizowany, a b髄 pozostaje. To mikrourazy w丑kien mi甓niowych, naruszenie struktur bia砶owych w kom髍kach. Mo縩a to zmniejszy przez

Fundamenty

Fundamenty

). D硊go i wolno Biegaj trzy-cztery razy w tygodniu, nie wi阠ej. D硊go i wolno. W ten spos骲 podwy縮zysz pr骻 - w sezonie b阣 z tego same korzy禼i (szybciej b阣ziesz m骻 biec bez nadmiernego zakwaszenia mi甓ni). Trenuj godzin, p蟪torej, a raz w tygodniu nawet dwie godziny, je秎i dasz rad. Nie

Sos pipian - kiedy wymaga wielogodzinnych przygotowa. Zachwyci Hiszpan體.

Sos pipian - kiedy wymaga wielogodzinnych przygotowa. Zachwyci Hiszpan體.

rozcie馽zany jest bulionem, w Meksyku najcz甓ciej mi阺nym. Pipian zazwyczaj towarzyszy gotowanemu indykowi lub wieprzowinie, ale wersja na wodzie lub wy潮cznie z warzywami jest nie mniej satysfakcjonuj眂a i od縴wcza. Finalny sk砤d sosu i kolor mog by bardzo r罂ne, rodzinne receptury s dum i sekretem, ale

M JAK MARSZOBIEG

dawki biegania, ale ci眊le powinien to by marszobieg. Dopiero jak przyzwyczaisz mi甓nie, 禼i阦na i stawy do wysi砶u, pomy秎 o d硊縮zych odcinkach biegu. Mikrourazy - a nie 縜dne zakwasy. Stara szko砤 m體i砤, 縠 b髄, kt髍y czujemy po treningu, to efekt zakwaszenia mi甓ni kwasem mlekowym. Ale po godzinie

Dieta dobra dla m髗gu

Dieta dobra dla m髗gu

aluminium. Na szcz甓cie natura przychodzi nam z pomoc - zawarty w pokarmach glin wyst阷uje w formie praktycznie nieprzyswajanej przez organizm (wch砤nianie na poziomie 0,1-0,2 proc.). Chyba 縠 go zakwasimy i powstanie cytrynian glinu, kt髍y nasz organizm wch砤nia lepiej. I tu pojawia si herbata z cytryn

Justyna Kowalczyk: Szef wszystkich szef體 [FELIETON O WIERIETIELNYM]

Justyna Kowalczyk: Szef wszystkich szef體 [FELIETON O WIERIETIELNYM]

. ietna sprawa, bo zamiast bez przerwy gapi si w pulsometr b眃 pobiera krew w celu zmierzenia poziomu laktatu, cz硂wiek uczy si siebie. Opanowa砤m to do perfekcji. Moja granica b酬du w odczytywaniu pulsu to jedno uderzenie serca na minut. Wiem te dok砤dnie, kt髍e mi甓nie jak reaguj przy

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

O kontuzjach: jak ich unika i co robi, jak si przytrafi

Lodem w b髄. Podstawowa prawda o kontuzjach: jak boli, to nie ogrzewa (!), tylko ch硂dzi lodem. O domowe sposoby na dolegliwo禼i zapyta砮m fizjoterapeutk Ew Witek (www.ortoreh.pl). Zakwasy. Po wysi砶u mi甓nie s zakwaszone kwasem mlekowym. Po zawodach albo bardzo ci昕kim treningu mo縠sz

Chemia w kuchni. i眛ecznej

Chemia w kuchni. i眛ecznej

w karpiu, kiedy ju skwierczy na patelni? Krytyczna temperatura to 60 st. C. Dochodzi wtedy do koagulacji bia砶a mioglobiny (ogl阣nie m體i眂, z w丑kienek zmienia si ona w k酬buszki), kt髍a wywieraj眂 ci秐ienie na wn阾rze kom髍ek mi甓ni, powoduje utrat sok體 i wysuszenie ryby. Ca砤 sztuka

Vancouver 2010. Kowalczyk: Bjoergen zgubi砤 wszystkie opr骳z mnie

Vancouver 2010. Kowalczyk: Bjoergen zgubi砤 wszystkie opr骳z mnie

wariata, krok za krokiem odrabiaj straty, dojdziesz j, a na stadionie wyprzedzisz". Wszystko przewidzia! Mog砤m "zasprintowa" od razu, ale to kosztowa硂by mnie zakwaszenie mi甓ni. I na pewno nie by硂by takiego finiszu. Bjoergen pobieg砤 wed硊g swojego pomys硊, my秎眂 縠 ten atak da jej

Daj cia硊 cynk. Co druga Polka i co czwarty Polak maj go za ma硂

Daj cia硊 cynk. Co druga Polka i co czwarty Polak maj go za ma硂

utrzymanie stabilno禼i b硂n kom髍kowych i czynno禼i gruczo丑w p砪iowych. Bierze udzia w przemianie witaminy A i metabolizmie alkoholu. Cynk wspiera te prawid硂wy wzrost i rozw骿 p硂du podczas ci笨y. W organizmie cz硂wieka cynk znajduje si g丑wnie w mi甓niach szkieletowych (ponad 50 proc.) oraz w ko禼iach

Publikacja na temat konserwacji dokument體 SS-Hygiene Institut

metody konserwatorskie, dzi阫i kt髍ym cenne archiwalia zosta硑 zabezpieczone przed degradacj, wynikaj眂 przede wszystkim z up硑wu czasu oraz zakwaszenia papieru. Om體iona zosta砤 r體nie historia samej berli駍kiej filii Instytutu Higieny SS, za硂縪nej przez w砤dze niemieckie w 1942 r. w bezpo秗ednim

Bosa bierze si w garstki

Bosa bierze si w garstki

sam siebie, tzn. sk砤dniki od縴wcze pobierze z mi甓ni w my秎 logiki: najpierw trawi w阦lowodany, a skoro ich nie ma, to bia砶a, natomiast t硊szcz, skubaniec, pozostanie nietkni阾y. Je秎i z kolei b阣ziemy dostarcza za du縪 bia砶a (patrz: dieta Dukana), zakwasimy organizm. Przyt硂czony mi阺em nielot體

Dieta diecie nier體na

). ** Dieta wysokobia砶owa, ograniczaj眂a w阦lowodany, Atkinsa. Drastycznie ogranicza w阦lowodany, zak砤da dostarczanie bia砮k w ilo禼i 1,5 g na kilogram po勘danej masy cia砤. Chudn眂, organizm nie korzysta z mi甓ni jako 紃骴砤 paliwa, bo najpierw spala bia砶a dostarczane w diecie. Pozwala zrzuci do 5 kg

Dieta diecie nier體na

). ** Dieta wysokobia砶owa, ograniczaj眂a w阦lowodany, Atkinsa . Drastycznie ogranicza w阦lowodany, zak砤da dostarczanie bia砮k w ilo禼i 1,5 g na kilogram po勘danej masy cia砤. Chudn眂, organizm nie korzysta z mi甓ni jako 紃骴砤 paliwa, bo najpierw spala bia砶a dostarczane w diecie. Pozwala zrzuci do 5 kg

Przewodnik po dietach

Przewodnik po dietach

metabolizm i zach阠aj organizm do gromadzenia zapas體. Wady W wyniku g硂d體ki tracimy nie tylko t硊szcz, ale i mi甓nie (tygodniowy post to ubytek ok. 5 kg t硊szczu i 1,5 kg mi甓ni). W 縜dnym wypadku nie powinny jej stosowa osoby chore na cukrzyc, z niewyregulowanym poziomem cukru. Przeciwwskazaniem s

Barszcz ukrai駍ki

Barszcz ukrai駍ki

zasma縞e uwa縜 za herezj. Zasadniczy wp硑w ma przygotowanie wywaru. Mo縠 by mi阺ny (gotowany powoli, czyszczony z szumowin), mi阺no-fasolowy (fasola uprzednio namoczona) lub fasolowo-grzybowy (postny). Do gotowego wywaru na pewno trafi ziemniaki, bo ziemniaki trafiaj do ka縟ej ukrai駍kiej zupy, i

Justyna Kowalczyk: Postaram si wszystko naprawi

Justyna Kowalczyk: Postaram si wszystko naprawi

finiszowa, ale z niekt髍ymi nie mia砤m szans, bo mia硑 wi阠ej tlenu w p硊cach, a ich mi甓nie na ostatnich metrach by硑 mniej zakwaszone od moich. Najwi阫si specjali禼i od astmy twierdz, 縠 wziewne preparaty nie poprawiaj wydolno禼i. - Gdybym ja albo np. Sylwia Ja秌owiec za縴砤 tego specyfiku przed startem