zakresu wykorzystania

Ks. Robert Nęcek*

Kapłan ponadpartyjny

Kapłan ponadpartyjny

Okres kampanii wyborczej sprzyja próbom uwikłania kapłanów w działalność polityczną i wykorzystania ich autorytetu do wspierania określonych partii. Dlatego warto przypomnieć społeczne nauczanie Kościoła w tym zakresie. Otóż żaden ksiądz nie może czynnie angażować się w promowanie polityka czy partii, a tym bardziej namawiać wiernych do składania podpisów na określone listy wyborcze, w dodatku na terenie parafii.

A poza tym...Dobre imię

Niepojęte, ale nawet zabawne wydarzenie podczas pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę wykorzystano, by znów zaatakować tę rozgłośnię i - jak to się popularnie mówi - dzieła wokół niej wyrosłe. Ataki te prowadzą liberalni dziennikarze i politycy od lat walczący z Kościołem katolickim, dlatego że atakujących "boli zwłaszcza nieugięta postawa w zakresie katolickiej nauki społecznej, akceptująca patriotyzm jako wartość religijno-moralną" - wyjaśnia na łamach jednego z dzieł wyrosłych wokół Radia Maryja dziekan Pasionek, pracownik innego dzieła, które również w Toruniu wyrosło.

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

- Komisja Europejska upomina się o zwrot 57 mln euro funduszy rolnych UE nieodpowiednio - jej zdaniem - wydanych przez kraje członkowskie. Dotyczy to 15 państw, Polska ma zwrócić 5,84 mln euro z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Najwięcej musi oddać Francja.

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

"Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach

Onkologia bez limitu. Lekarze rodzinni: To będzie fikcja

Onkologia bez limitu. Lekarze rodzinni: To będzie fikcja

terenie całej Polski w postaci warsztatów z wykorzystaniem technik interakcyjnych. Powstanie także internetowa platforma informacyjno-edukacyjna: portal internetowy zawierający informacje z zakresu onkologii, wykłady oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Platforma umożliwi

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR

Bieńkowska: polska gospodarka morska przetrwała i rozwija się

na to. Szanse na rozwój wykorzystały polskie porty morskie. Impulsem ich rozwoju jest stale rosnąca konkurencyjność w handlu międzynarodowym unijnym, pozaunijnym, a w szczególności w rejonie Morza Bałtyckiego" - mówiła do zebranych wicepremier. "Polskie porty morskie przeszły ogromną

Piechociński i Szeremeta o relacjach gospodarczych Polska-Ukraina

wykorzystania gazu, dzięki działaniom w zakresie efektywności energetycznej" - zaznaczył.

Organizacje pozarządowe chcą szerszego udostępnienia zbiorów muzeów

będą mogły być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło w swoich uwagach, że "projekt w znaczący sposób rozszerza zakres danych

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

m.in. błędne uznanie przez sąd, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. PG wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.SN uznał, że w

Wiceszef MON: bez konsolidacji zbrojeniówki niemożliwa modernizacja armii

PGZ. Dodał, że taka struktura będzie wymagała "absolutnej dywersyfikacji" w zakresie produktów. Zdaniem byłego wiceszefa w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym NATO w Norfolk gen. Mieczysława Bieńka, krajowy rynek i armia powinny wykorzystać know how oferowany przez zachodnie koncerny

Mroczek: silniejsza armia, wsparcie dla nauki i przemysłu

zmienioną sytuację bezpieczeństwa wzrośnie zakres ćwiczeń wojskowych, resort czterokrotnie zwiększy też liczbę szkolonych żołnierzy rezerwy. Przypomniał, że za kilka tygodni odbędzie się kolejna edycja ćwiczenia "Anakonda", w którym weźmie udział 12 tys. żołnierzy, w tym ponad tysiąca z zagranicy

Mroczek: silniejsza armia, wsparcie dla nauki i przemysłu

wiceszefa MON zapowiadane przez MON Centrum Operacji Cybernetycznych, które ma działać w strukturze Narodowego Centrum Kryptologii, powstanie w przyszłym roku. Mroczek powiedział, że w reakcji na zmienioną sytuację bezpieczeństwa wzrośnie zakres ćwiczeń wojskowych, resort czterokrotnie zwiększy też liczbę

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

Autorzy przygotowanego w resorcie finansów projektu założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zaznaczają, że "celem projektowanej regulacji jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie i ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków

Katowice. Skończyła się modernizacja oddziału endokrynologii na Ceglanej

" - poinformowała rzeczniczka szpitala Anna Ginał. Przedsięwzięcie związane z utworzeniem nowych oddziałów i poradni z zakresu onkologii zostało sfinansowane ze środków własnych szpitala, natomiast budowa Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej przeprowadzona została w oparciu o środki

EKF: w Polsce wciąż są potrzebne inwestycje infrastrukturalne

W trakcie wtorkowej debaty szef zespołu analiz ekonomicznych Ernst & Young Marek Rozkrut zwrócił uwagę, że "postęp w zakresie infrastruktury jest duży, ale wciąż ocena polskiej gospodarki pod kątem jej konkurencyjności i stanu rozwoju infrastruktury jest niska". "Mamy dużo zaległości

Śląskie. Ponad 236 mln euro na projekty środowiskowe

wydziału rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, w przypadku "priorytetów środowiskowych i efektywnego wykorzystania zasobów" pulę tych środków będzie można przeznaczyć na różne zadania. Jednym z nich będzie gospodarka wodno-ściekowa. W tym przypadku środki będzie można

Azoty wygrały konkurs największych spółek GPW "Złotej Strony Emitenta"

Media w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej. Szczegółowe informacje o Złotej Strony Emitenta dostępne są na www.zse.seg.org.pl Polska Agencja Prasowa jest patronem medialnym konkursu.

Young Digital Planet wspiera projekt Polskie Miasto Przyszłości

Celem projektu jest wsparcie rozwoju polskich miast, a co za tym idzie wzrost ich konkurencyjności dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele miast - głównie osoby decyzyjne, tj. prezydenci, burmistrzowie, radni oraz dyrektorzy departamentów. Polskie

Karpiński: nie mniej niż 5 mld zł do 2016 na poszukiwania surowców

"Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski jest priorytetem rządu i priorytetem polityki właścicielskiej ministra skarbu. (...) W ten system wpisuje się poszukiwanie własnych surowców i maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów. Chcemy skorzystać z tej szansy i dlatego spółki Skarbu

Waldemar Kruk doradcą AMS

Waldemar Kruk doradcą AMS

Komunikat prasowyWaldemar Kruk, dotychczas prezes spółki Polskie Badania Outdooru (PBO), został doradcą firmy AMS w zakresie analiz strategicznych i marketingu sprzedaży.Waldemar Kruk współpracował z AMS już wcześniej - pełnił funkcję prezesa należącej do AMS i Clear Channel spółki - Polskie

Jak trwoga to do Ameryki? Opinia Polaków o USA najlepsza od początku dekady

Jak trwoga to do Ameryki? Opinia Polaków o USA najlepsza od początku dekady

naszych rozmów i wiadomości przez rząd USA. Jesteśmy też zdecydowanymi przeciwnikami użycia dronów, czyli bezzałogowych samolotów szpiegowskich. 54 procent z ankietowanych nie pochwala ich wykorzystanie w wojnach, tylko jedna trzecia jest za. W tym zakresie jesteśmy jednak najmniej krytyczni wobec USA

Raport: jedynie w co piątym ośrodku radioterapii nie ma kolejek

jest jedną z głównym metod leczenia nowotworów, oprócz chirurgii i chemioterapii. W raporcie "Finansowanie świadczeń z zakresu radioterapii w latach 2011-2013" przeanalizowano 33 placówki, w których stosowana jest radioterapia. Jedynie w 7 ośrodkach, czyli 21 proc. z nich, chorzy na raka nie

Głodówka pacjentów w szpitalu onkologicznym w Wieliszewie

onkologiczne nie są traktowane przez NFZ jako ratujące życie i Fundusz limituje je, a pacjenci onkologiczni nie mogą czekać w kolejce na procedury - mówił. - Szpital onkologiczny w Wieliszewie to placówka, która mimo wykorzystania kontraktu z NFZ, udziela pomocy wszystkim pacjentom onkologicznym, tak aby nie

Raport: znaczący wzrost wydatków NFZ na radioterapię

wykorzystania w naszym kraju chemioterapii. Z najnowszego raportu wynika, że w 2013 r. NFZ zawarł umowy na zabiegi z zakresu radioterapii o wartości ponad 768 mln zł. W 2012 r. na te procedury przeznaczono ponad 749 mln zł, a w 2011 r. - ponad 671 mln zł. Wzrost tych wydatków w latach 2011-2013 przekroczył

Kidawa-Błońska: teka komisarza dla Bieńkowskiej - dobry sygnał dla Polski

wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, będzie miał "ogromny zakres kompetencji". Pytana o to, że Bieńkowska nie została wiceszefową KE, Kidawa-Błońska powiedziała: "To funkcja symboliczna, nie ma aż takiego znaczenia. Konkretna teka komisarza jest na

Sawicki wystosował list do Ciolosa ws. rekompensat dla rolników

wskazują na potrzebę zwiększenia tych środków. Dlatego Polska wnioskuje, aby w pierwszej kolejności nastąpiło wykorzystanie dostępnego budżetu z 2014 r., ale jednocześnie, w celu zaspokojenia potrzeb zgłoszonych we wnioskach składanych przez producentów, uruchomienia rezerwy kryzysowej. W opinii

KE może w piątek przyjąć Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy UE

. Przyjęcie Umowy pozwala na wdrożenie programów wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. W Umowie Partnerstwa określona jest strategia wydatkowania środków z unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w danym kraju oraz priorytety inwestycyjne w tym zakresie. Chodzi o fundusz rozwoju

Rzeczniczka: Instytut w Kajetanach rozlicza się z NFZ zgodnie z przepisami

). "Wykorzystanie w tym celu przekazanych urządzeń odbywa się przy tym z korzyścią dla pacjentów oraz dla samego Instytutu, który zaoszczędzone w ten sposób środki przeznacza na swą działalność, bez żadnego uszczerbku dla interesów majątkowych państwa, w tym państwowego płatnika" - czytamy w

GUS w II połowie września zrewiduje PKB według nowej metodologii

wdrożenia ESA2010 obejmie pełny zakres rachunków narodowych, rocznych i kwartalnych dla szeregu danych, tj. od 1995 r. "Ich publikowanie będzie przebiegało zgodnie z zapisami w programie badań statystycznych" - poinformowano. Ponadto, zgodnie z ustaleniami przyjętymi między Komisją Europejską a

"Nasz Dziennik": Więcej lotnisk nie będzie

napisał, że "zgodnie z treścią unijnych rozporządzeń na nową perspektywę, ze środków europejskich lotniska będą mogły być wspierane jedynie w ograniczonym zakresie, głównie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T. Obejmować więc ono będzie jedynie istniejące lotniska w sieci TEN-T i krajowy

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

dla spółek grupy Orlen w obszarze ochrony środowiska poprzez pełną optymalizację procesów i świadczonych usług". Anwil zaznaczył, że transakcja wpisuje się również w postanowienia strategii PKN Orlen w zakresie optymalizacji struktury właścicielskiej grupy płockiego koncernu. "Przejęcie

Ok. 80 mld euro oszczędności dzięki optymalizacji elektroenergetyki UE

Według raportu duże oszczędności mogą zostać osiągnięte dzięki zmianom w zakresie energetyki odnawialnej: lepszej integracji systemów energetycznych, poprawie zarządzania sieciami przesyłowymi, oraz wykorzystaniu mechanizmów optymalizacji rynku po stronie popytowej. Dodali, że tylko dzięki

Decyzja w sprawie Legii w środę o godz. 8. Klub wydał kolejne oświadczenie

, które przewidują, że: 1) Na podstawie art. 17 pkt 1-2 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body organ orzekający w sprawie określa rodzaj i zakres środka karnego dostosowany do obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań popełnionego przewinienia, w przypadku ukazania wszystkich

Antyterroryści z całej Polski ćwiczyli w Łuczniczce

poszkodowane osoby. Na fantomach policjanci uczyli się, jak zaopiekować się poszkodowanymi np. z masywnym krwotokiem, ranami postrzałowymi czy z nagłym zatrzymaniem krążenia. Policjanci uczestniczący w szkoleniu ćwiczyli także, jak pomagać rannym pod ostrzałem, w ograniczonej widoczności z wykorzystaniem

KE może w piątek przyjąć Umowę Partnerską z Polską ws. funduszy UE

wydatkowania. Przyjęcie Umowy pozwala na wdrożenie programów wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. W Umowie Partnerskiej określona jest strategia wydatkowania środków z unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w danym kraju oraz priorytety inwestycyjne w tym zakresie. Chodzi o fundusz

KE może w piątek przyjąć umowę partnerską z Polską ws. funduszy UE

zakresie. Chodzi o fundusz rozwoju regionalnego, fundusz społeczny, fundusz spójności, fundusz rozwoju obszarów wiejskich i fundusz rybacki. Polska jako pierwsza przekazała projekt umowy partnerstwa do KE (10 stycznia), a jej negocjacje z KE rozpoczęły się 5 marca. Umowę taką Komisja przyjęła już dla

Eksperci IBnGR za wspólną siecią dostępu do LTE

telekomunikacyjnym mamy do czynienia z silną walką konkurencyjną, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka dobrowolna współpraca nie zostałaby podjęta" - napisali autorzy raportu. Usługi mobilnego dostępu do sieci internetowej mogą być świadczone z wykorzystaniem różnych zakresów częstotliwości

GUS: nowa ustawa o statystyce zmniejszy obowiązki informacyjne firm

obciążenia o około 30 proc." - zapowiedziała Komar-Morawska. Jak dodała, zmiany te podążają za europejskimi trendami do szerszego wykorzystania w badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną narzędzi typowych dla e-społeczeństwa, jak internet czy wywiad telefoniczny. Kolejna istotna zmiana dotyczy

Koziej: Polska gotowa wesprzeć nową strategię Obamy w walce z terroryzmem

; - powiedział Koziej w piątek PAP. "Sądzę, że strategia zaproponowana obecnie przez prezydenta Obamę jest próbą zastosowania innej metody strategicznej - wykorzystania przede wszystkim miejscowego potencjału antyterrorystycznego, w tym przypadku sił zbrojnych Iraku, zmontowania koalicji z państwami regionu

Kujawsko-Pomorskie. Dodatkowe zajęcia dla uczniów z terenów wiejskich

-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy" - powiedziała Krzemińska. Z pierwszego modułu skorzysta blisko 800 gimnazjalistów osiągających niezadowalające wyniki w nauce. Zaplanowano dla nich około 7,5 tys. godzin lekcji z zakresu geografii turystycznej z językiem angielskim, arytmetyki oraz

Uniwersytet Medyczny w Łodzi planuje uruchomienie ośrodka onkologicznego

: chemioterapii dziennej, radioterapii (z brachyterapią), chirurgii onkologicznej z chirurgią piersi, urologii onkologicznej, a także zakładu radioterapii (z wykorzystaniem dwóch aparatów) oraz bloku operacyjnego i poradni onkologicznych. Projekt zakłada też powstanie zaplecza diagnostycznego z zakresu

Eksperci doceniają zapowiedziane przez premiera zmiany w uldze na dzieci

do 2,7 tys. zł. Według premiera rządowa propozycja pozwoli wykorzystać 100 proc. ulgi na dzieci także tym, którzy obecnie ze względu na zbyt niskie dochody nie mają na to szansy. "To oznaczałoby, że ci, którzy nie płacą tak wysokiego PIT-u (...), będą mieli pieniądze w postaci zwrotu. Państwo

W Kędzierzynie-Koźlu powstanie supernowoczesna elektrownia za 1mld euro?

Według planów supernowoczesny zakład nie będzie wprowadzał do atmosfery dwutlenku węgla. Tak produkowany prąd będzie tańszy, m.in. ze względu na brak konieczności płacenia za emisję gazów cieplarnianych. Inwestorzy nie tylko nie będą płacić za emisję CO2, ale dodatkowo chcą wykorzystać unijne

Ekspertka: mało nowych technologii w organizacjach pozarządowych

.: Wykorzystanie aplikacji mobilnych w polskich organizacjach pozarządowych jest dopiero w początkowej fazie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przoduje w tym zakresie. Obecnie startuje interesujący projekt "Dane po Warszawsku" realizowany przez Fundację TechSoup, Pracownię Badań i Innowacji

Nowicka ponownie wnioskuje do NIK o kontrolę instytucji katolickich

: legalności i celowości przyznania oraz faktycznego sposobu wykorzystania środków unijnych przez Kościół katolicki, instytucje katolickie i organizacje odwołujące się do nauki kościoła, przeznaczonych na projekty, w ramach realizacji których, zgodnie z unijnymi wymogami, wdrażane powinny być zasady równości

Po wyroku Sądu Najwyższego kierowcy chcą płacić mandaty

apelacji obrońcy obwinionego i błędne uznanie, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących i wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.Wojtach

KE: energia nie może być używana jako broń polityczna

tego próbują" - powiedział Barroso. Mówiąc o strategii UE w zakresie energii szef KE przekonywał, że konieczne jest zmniejszenie zależności energetycznej UE i jednoczesne zwiększenie unijnej produkcji energii. W odniesieniu do tej drugiej kwestii wymienił: inwestycje w odnawialne źródła energii

"Wprost" pozywa "Newsweek" i Tomasza Lisa. Chce 12 mln zł. Lis: Nie komentuję występów kabaretowych

redakcyjnej "Wprost" naruszyło standardy uczciwej konkurencji. "Skopiowane zostały m.in. rozwiązania w zakresie układu graficznego pisma i prezentacji tematów głównych artykułów tygodnika, a w nowej koncepcji tygodnika 'Newsweek Polska' wykorzystane zostało know-how i poufne informacje na temat

Prezes organizacji niemieckich przedsiębiorców za unią energetyczną

rosyjskiego gazu. To nie jest dobra sytuacja" - podkreślił niemiecki przedsiębiorca. Pytany przez PAP o ocenę polskiej propozycji unii energetycznej, prezes BDI powiedział, że jest zdecydowanym zwolennikiem unijnego rynku energii w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii. "Rozszerzenie zakresu

Jak wygrać w kamień, papier, nożyce?

przegranego. Całość pracy można znaleźć tutaj . Autorzy ponoć jeszcze nie próbowali swojej strategii wykorzystać. Każdy może ją przetestować we własnym zakresie.

Wojna największych kantorów internetowych. Cinkciarz chce 25 mln zł

. - Rozważamy podjęcie kroków prawnych w celu ochrony naszych interesów przed sądem w zakresie zaniechania naruszania naszego dobrego imienia i renomy oraz zaniechania dokonywania czynu nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Oczywiste jest, że każda ze stron ma swoje racje

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

duże wydatki na emerytury i renty, sięgające rocznie 180 mld zł. Jakie jeszcze bariery wskazują przedsiębiorcy? - Zbyt sztywne - jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego - prawo pracy Więcej swobody w negocjacjach na poziomie przedsiębiorstw w zakresie czasu pracy, warunków zatrudniania i

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

PKN ORLEN PKN Orlen przekazał Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie własne, specjalistyczne opracowanie, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle rafineryjnym. Ekspertyzy te będą wykorzystane przez uczelnię do celów dydaktycznych i szkoleniowych. Jak poinformował płocki koncern

W Sosnowcu uruchomiono zakład przetwarzania odpadów za 57 mln zł

podstawowej metody ich zagospodarowania" - powiedział prezydent Sosnowca Kazimierz Górski. Jak dodał, odzyskane w zakładzie materiały, nadające się do ponownego wykorzystania, znajdą zastosowanie jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne. "Musimy być odpowiedzialni za nas i przyszłe

Polska zaproponuje USA uproszczenie procedury eksportu warzyw i owoców

parametrów - od jakości gleby po jakość produktu. Piechociński wyjaśnił, że wszelkie wątpliwości w tym zakresie mogłyby zostać wykorzystane przez amerykańskich producentów, a wówczas wysiłek promocyjny związany z wprowadzeniem np. polskich jabłek na rynek amerykański zostałby zniweczony. "Mamy dużą

Opozycja: nowelizacja ustawy o GMO wprowadza je "tylnymi drzwiami"

sejmowej, chodzi o dostosowanie polskich przepisów do wymogów UE, a efektem nowelizacji będzie lepsza kontrola i większa przejrzystość wykorzystania GMO w laboratoriach naukowych i przemysłowych. "Projekt jest zgodny z ramowym programem rządu wobec organizmów genetycznie zmodyfikowanych"

Uczmy dzieci jak robić roboty

Średnia Unii Europejskiej w zakresie umiejętności programowania to 9 proc. Według Raportu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 2013 roku w Polsce wynosi ona zaledwie 6 proc. Oznacza to, że w Unii programować potrafi średnio jedna na 11 osób, w Polsce zaledwie jedna na 17. Do 2015 roku w

Podlaskie. 13 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

dawna władze województwa zabiegają o więcej środków na ten cel, gdyż potrzeby infrastrukturalne na wsi w Podlaskiem w tym zakresie wciąż są duże. Zaznaczyła, że "natychmiast" potrzeba 30 mln zł, bo są dobre projekty i gminy czekają na pieniądze. Tyle pieniędzy udałoby się wykorzystać w

Gdynia. PKP PLK chce poprawić dojazd do portu morskiego

W poniedziałek w Gdyni została podpisana umowa na opracowanie studium wykonalności, które ma wskazać optymalny zakres modernizacji stacji kolejowej obsługującej port morski, czyli stacji Port Gdynia. Stacja łączy port ze szlakami kolejowymi (obecnie jest to 7 linii). Studium wykona firma Wyg

Od niedzieli można jeździć na lekkich motocyklach z prawem jazdy kat. B

mogły jeździć małymi jednośladami, czyli motorowerami i skuterami o pojemności maksymalnej 50 cm sześc. Ustawa umożliwia także zdawanie egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców. Rozszerzono ponadto zakres umiejętności

Nowicka ponownie wnioskuje do NIK o kontrolę instytucji katolickich

09.09. Warszawa (PAP) - Wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka ponownie zwróciła się do NIK z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli sposobu wykorzystania środków unijnych przez instytucje katolickie. O taką kontrolę wnioskowała w styczniu; w poniedziałek poinformowała, że NIK odmówiła przeprowadzenia jej

Przezroczysta szybka? Nie, to ogniwo słoneczne, które produkuje prąd

. - Możemy sprawić, aby cząsteczki pochłaniały tylko promieniowanie ultrafioletowe i z zakresu bliskiej podczerwieni, a potem oddawały je w postaci promieniowania podczerwonego o innej długości fali - mówi prof. Lunt. "Ponieważ materiały te nie pochłaniają ani nie emitują światła widzialnego, są

Barometr IRG SGH wzrósł trzecim kwartale do minus 4,9 pkt

obserwowana w bieżącym roku osłabia ten optymistyczny wniosek" - stwierdzili autorzy badania. Ich zdaniem korzystne wnioski z raportu to: wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych i utrzymujący się wysoki poziom produkcji. Ponadto widoczny jest wyraźny wzrost zatrudnienia, poprawa kondycji

Kraków to miasto, które chce wyznaczać nowe trendy

aktywności gospodarczej Rybitwy. Rozwój, a nie rozbudowa - to jedno z głównych haseł nowego, kreatywnego Krakowa. Kraków zmierza do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, a jednocześnie chce wprowadzić ścisłą ochronę obszarów zielonych. Nowe Studium

Urlopy na dziecko dla rodziców na etacie

W połowie ubiegłego roku kodeks pracy w zakresie uprawnień rodziców przeszedł prawdziwą rewolucję - pojawił się urlop rodzicielski. W macierzyńskim i wychowawczym również zaszły zmiany. Jak z tych urlopów korzystać? URLOP MACIERZYŃSKI Jego podstawowy wymiar wciąż wynosi 20 tygodni (dla porodów

ARiMR: do końca maja można starać się o dofinansowanie usług doradczych

. Agencja refinansuje szeroki zakres usług doradczych, m.in. dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym, lasami, przestrzegania wymogów tzw. wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradztwo ma pomóc w przystosowaniu się gospodarstw rolnych do unijnych wymogów. W

Lubelskie. Rusza naprawa nowego odcinka S17 Jastków - Lublin

Osiadający nasyp będzie częściowo rozebrany i odtworzony z wykorzystaniem lżejszych materiałów, będzie też zbudowana żelbetowa płyta odciążająca - poinformował w piątek na konferencji prasowej p.o. dyrektora lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Szepietowski

Elektroniczny zegarek, który mógł zabić. Proces o trucie rtęcią

Takie urządzenie, zbudowane z wykorzystaniem zegarka elektronicznego, zostało znalezione pod łóżkiem w domu teścia oskarżonego 41-latka, mieszkańca jednej z podbiałostockich miejscowości. W porę je jednak zauważono i wyniesiono na zewnątrz, zanim doszło do pożaru. Jeden z zarzutów postawionych

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

emigracji zarobkowej oraz zwiększania dysproporcji między małymi i dużymi miastami oraz wsią. "W projekcie nie przewidziano koniecznych działań reformatorskich w zakresie finansów publicznych, takich jak zwiększenie przejrzystości czy ograniczenie szarej strefy" - podkreślono. "Związek

MF przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ws. ulg w PIT

Dróżdż wyjaśniła, że celem projektowanej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci. "Zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie ulgi

UltraSonoGrafia - obrazy z dźwięków. Jak to działa?

twórcy wykorzystali zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej jest generowana oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu tzw

Szkoła myślenia

Projekt ten, skierowany do szkół z całego kraju, ma zachęcać nauczycieli do podejmowania z uczniami działań o charakterze badawczym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistyczno-społecznych. Ma on opierać się na realizacji różnych projektów i organizowaniu szkolnych festiwali nauki.Na

Komisje negatywnie o poprawkach do projektu ws. wydawania funduszy UE

Posłowie - podczas wspólnego posiedzenia komisji ds. UE oraz samorządu terytorialnego - negatywnie zaopiniowali wszystkie poprawki PiS do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jak mówił wiceminister

Sieć zajęta, czyli awaria zaplanowana. Kłopot telekomów w sylwestrową noc

tylko raz w roku. Ale czy co roku próba złożenia noworocznych życzeń będzie przypominała loterię?Sytuacja może się poprawić, gdy operatorzy wykorzystają nowe częstotliwości wystawione 30 grudnia 2013 r. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Chodzi zwłaszcza o 14 pasm w zakresie 2,6 GHz służących do

"Poranek Radia TOK FM" w nowej kampanii reklamowej

stacji, w tym na kilku powierzchniach wielkoformatowych w Warszawie. W tej odsłonie kampanii Radia TOK FM po raz pierwszy wykorzystano też ekrany CityINFOtv umieszczone w warszawskim metrze. Będzie można na nich obejrzeć spot promujący stację, a także czytać wypowiedzi gości porannych i popołudniowych

Zmarł prof. Wojciech Rowiński. Brał udział w pierwszym polskim udanym przeszczepieniu nerki

). W 2008 roku z jego inicjatywy Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie akceptacji transplantologii jako metody leczenia. W ostatnich latach zaangażowany był w program Partnerstwo dla Transplantacji, którego był twórcą. "Głównym celem tego programu jest zwiększenie aktywności w zakresie pobierania

Niemcy zaostrzą kontrole na granicy z Polską. Bronią się przed plagą złodziei

Schengen. "Chcemy wykorzystać maksymalnie wszystkie instrumenty, jakie dają policji europejskie przepisy, ale nie naruszymy umowy z Schengen" - wyjaśnił polityk niemieckiej SPD. Zapewnił też, że nie kwestionuje umowy z Schengen, która zniosła kontrole na granicach wewnętrznych między krajami

Korzystne orzeczenia sądu dla PGP ws. obsługi sądów i prokuratur

miał miejsca. "Tego uzasadnionego interesu po stronie sądów i prokuratur w zakresie domagania się, aby dowód nadania miał moc dokumentu urzędowego nie ma, dlatego skarga jest bezzasadna" - uznał sąd. Według niego interes sądów i prokuratur jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, bowiem

"FT": Stosunek Polski do globalnego ocieplenia - ambiwalentny

proc.Gazeta zaznacza jednak, że dalsza redukcja CO2 będzie "o wiele trudniejsza dla polskiej gospodarki, która w zakresie wykorzystania energii wciąż jest stosunkowo nieefektywna".ONZ liczy na to, że międzynarodowa konwencja ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych zapobiegnie podwyższeniu średniej

Omilanowska: nowy rok to początek zmian w szkolnictwie artystycznym

na napisanie 119 programów nauczania dla szkół muzycznych. Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych stworzyło specjalny pakiet szkoleń dla nauczycieli, pozwalający na poszerzenie ich kompetencji m.in. w zakresie prowadzenia zespołów, czy pracy z najmłodszymi uczniami. "Ze względu na

Projekt PARP: zarządzanie kompetencjami to zysk dla firmy

wykorzystaniem najnowszych technologii. Mówiły, że zawsze satysfakcja pracowników przekłada się na satysfakcję firmy, a efekt to m.in. mała rotacja pracowników; to zysk finansowy, bo młodych pracowników trzeba szkolić, a to kosztuje. Tłumaczyły, że zgrany zespół to skuteczne działanie w kryzysowych sytuacjach

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

kilkaset hektarów gruntów w Nowej Hucie będzie mogło być wykorzystane pod przedsięwzięcia z zakresu nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Według niego mająca powstać spółka celowa skarbu państwa i ArcelorMittal Poland jako wspólny podmiot będzie dla inwestorów partnerem we wszystkich sprawach

Podlaskie. 5,4 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

województwa zabiegają o więcej środków na ten cel, gdyż potrzeby infrastrukturalne na wsi w Podlaskiem w tym zakresie wciąż są duże. Zaznaczyła, że "natychmiast" potrzeba 30 mln zł, bo są dobre projekty i gminy czekają na pieniądze. Tyle pieniędzy udałoby się wykorzystać w terminie, czyli do czerwca

MIR: priorytetem inwestycje kolejowe i drogowe

zakontraktowane, więc jesteśmy spokojni o skuteczne wykorzystane przyznanych Polsce funduszy europejskich" - dodał. Zdziebło poinformował też, że minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska ze względu na "niełatwe położenie polskich przewoźników" spowodowane rosyjskim embargiem zwróciła

Celnicy będą testowani z podatności na branie łapówek

zgłoszone. Celnicy uzyskają uprawnienie do przeprowadzania na przejściach granicznych niektórych kontroli obecnie leżących w gestii Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zakres tych kontroli ma zostać

UKE: raport z kontroli Polskiej Grupy Pocztowej w drugiej połowie lipca

. Śledztwo wszczęto z zawiadomienia Poczty Polskiej. Dotyczy ono "złożenia w celu uzyskania zamówienia publicznego nierzetelnego pisemnego oświadczenia w zakresie dotyczącym wymogów stawianych przez zamawiającego". Prokuratorzy w ramach śledztwa będą sprawdzać, czy zwycięzca przetargu dysponuje

Starzejemy się. Nowy zawód: specjalista do spraw seniorów

? - Gerontologiem może zostać osoba, która ukończyła co najmniej I stopień studiów. Powinna wykazywać się wiedzą z zakresu biologii, nauk społecznych takich jak psychologia, pedagogika czy socjologia, a także turystyki czy rekreacji. Gerontologia jest dyscypliną interdyscyplinarną, zatem wskazane jest, aby

Omilanowska: trzeba rozbudować Muzeum Narodowe w Warszawie

narodowych w Polsce, ponieważ teraz należy zadbać o sensowne wykorzystanie nowo powstałych powierzchni. "O to, by miały dobre finansowanie oraz dyrektorów, którzy będą potrafili sensownie wykorzystać środki unijne w nowym ich rozdaniu, z myślą o poprawie warunków funkcjonowania tych instytucji kultury

USA.Obama zarządził przegląd sprzętu wojskowego, który trafia do policji

porządkowe, korzysta z "Programu 1033", który umożliwia przejmowanie od Pentagonu sprzętu wojskowego. Jak tłumaczył rzecznik Pentagonu John Kirby, program pozwala na wykorzystanie sprzętu, który w przeciwnym razie zostałby zniszczony. Szacuje się, że od początku tego programu wartość sprzętu

Akcje AMS w ramach Malta Festival Poznań - ekologicznie i niestandardowo

. Przez prawie miesiąc w Poznaniu wystąpi ponad 600 artystów w 300 projektach: spektaklach teatralnych, koncertach, projektach tanecznych i wydarzeniach z zakresu sztuk wizualnych. Nasza firma też ma w tym przedsięwzięciu swój udział. AMS udostępnił bowiem banery reklamowe młodym projektantom ze School of

Świętokrzyskie.Przygotowano uaktualniony plan zagospodarowania regionu

wsparcia środkami unijnymi z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Całe województwo świętokrzyskie zaliczono w planie jako obszar o najniższym stopniu rozwoju, pogarszających się perspektywach rozwojowych, predysponowanym do wsparcia krajowego w zakresie odnowy demograficznej. W regionie

Prokuratura zbada, czy wojskowe śmigłowce mogły zrzucać ulotki patriotycznej akcji "Orzeł może"

przypadku akcji zrzucania ulotek "zachowano wszystkie zasady bezpieczeństwa, a wykorzystanie śmigłowców i czas pracy pilotów realizowano w ramach szkolenia elementu powietrznego wojsk lądowych".Podkreślił, że MON podejmuje setki działań związanych z kształtowaniem postaw patriotyczno-obronnych

Wielka modernizacja dworca odwołana. Kompromitacja PKP

. Zwycięzca miał zaprojektować inwestycję na podstawie przygotowanej już koncepcji i ją wykonać. Zakres przewidzianych prac był bardzo szeroki. Obejmował m.in. przebudowę budynku Dworca Głównego. Najważniejsza dla pasażerów była jednak modernizacja istniejącej kładki, czyli wyposażenie jej w windy i

Raport o czynnikach mających wpływ na przyczyny katastrofy

przy wykorzystaniu zakresu pracy ABSU - automatyczne "odejście"; - przekazywanie przez KSL załodze informacji o prawidłowym położeniu samolotu względem progu DS, ścieżki schodzenia i kursu, co mogło utwierdzać załogę w przekonaniu o prawidłowym wykonywaniu podejścia, gdy w rzeczywistości

Eksperci: propozycje Szczurka mogą wymagać zmian w traktatach UE

czasu. "Fundusz - przy założeniu, że udałoby się go powołać do życia - musiałby wpisywać się w ogólną unijną strategię energetyczną UE, zakładającą utworzenie wspólnego rynku energii, większe wykorzystanie energii odnawialnej i limity emisji. W tym sensie musiałby być ściśle kontrolowany"

UOKiK: deweloper nie może zastrzec prawa do darmowej reklamy na budynku

budynkach i/lub na terenie nieruchomości reklamy dewelopera. W umowie napisano, że w przypadku lokali usługowych zasady i zakres usytuowania informacji o danym lokalu usługowym wymagaj odrębnej zgody dewelopera wyrażonej w formie pisemnej. "W wydanej decyzji UOKiK ocenił, że przedsiębiorca stosując

PiS: po naszym wniosku NIK zbada wydatki na wyjazdy wiceminister MAC

dotyczące opóźnień w budowie szerokopasmowego internetu, Koziołek wskazał, że Polska systematycznie, z roku na rok, poprawia wskaźniki w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu. "Obecnie pokrycie sieciami Next Generation Access wynosi 49 proc., podczas gdy we Włoszech 20,8 proc., a we Francji

USA.Silna militaryzacja lokalnych formacji policji

, jak i pojazdy opancerzone. Program, jak przekonywał kilka dni temu rzecznik Pentagonu John Kirby, pozwala na wykorzystanie sprzętu, który w przeciwnym razie zostałby zniszczony. Ale - jak argumentuje ekspertka Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich (ACLU) Kara Dansky, dzięki temu programowi "

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

udzieleniu pożyczki w wysokości 2 mld zł - podał KGHM w komunikacie. Umowa została zawarta na 12 lat, a okres dostępności pożyczki wynosi 22 miesiące od daty jej zawarcia. "Pożyczka zostanie wykorzystana w maksymalnie 7 transzach, każda transza w wysokości co najmniej 300 mln zł. Dla każdej z transz

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

"). Dyrektywa nakłania państwa członkowskie Unii Europejskiej do udostępniania jak najszerszego zakresu zasobów do ponownego wykorzystania, określa też warunki na których to się odbywa. Dyrektywa zapewnia jednolite ramy udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania przez państwa członkowskie

Kriostymulacja

Kriostymulacja - rodzaj termoterapii, dokładnie krioterapii (zimnolecznictwa) - wykorzystująca bodźce stymulujące, stosowane powierzchniowo, z zakresu temperatur kriogenicznych (poniżej -100°C), działających bardzo krótko (2-3 min.), dla wywołania i wykorzystania fizjologicznych i ustrojowych

Pojemność użytkowa zbiornika

Pojemność użytkowa zbiornika – pojemność przeznaczona do wykorzystania wody dla ustalonych celów (np. nawadniania, żeglugi, produkcji energii), zawarta między minimalnym poziomem piętrzenia a normalnym poziomem piętrzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie

LWP (ujednoznacznienie)

Trzyliterowy akronim LWP ma wiele znaczeń: Life Work Planner Lightweight process - pojęcie z zakresu informatyki oznaczające prosty proces systemu mogący zawierać jeden lub kilka wątków, będący podstawową jednostką wykorzystania procesora Lotus Word Pro - edytor tekstowy firmy Lotus Development

Torowanie

Torowanie inaczej priming (z ang. to prime – poprzedzać, uprzedzać, przygotowywać) – zjawisko polegające na zwiększeniu prawdopodobieństwa wykorzystania określonej kategorii poznawczej w procesach percepcyjnych i myślowych wskutek wielokrotnej ekspozycji bodźca zaliczanego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.