zakresu wykorzystania

PAP

W GIG powstanie międzynarodowa placówka zajmująca się metanem z kopalń węgla

W GIG powstanie międzynarodowa placówka zajmująca się metanem z kopalń węgla

Międzynarodowe centrum doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla powstanie w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (GIG). Chodzi m.in. o pracę nad metodami ujmowania i wykorzystania tego gazu oraz działania na rzecz tworzenia sprzyjającego prawa.

Iran. Prezydent: mocarstwa muszą "wykorzystać szansę" porozumienia

Wielkie mocarstwa powinny "wykorzystać szansę" ostatecznego porozumienia się w sprawie irańskiego programu nuklearnego - oświadczył we wtorek prezydent Iranu Hassan Rowhani, dodając że jego kraj "poczynił już konieczne kroki" w tym zakresie.

Litwa.Ustalono prawne ramy użycia wojska w okresie pokojowym

Sejm Litwy we wtorek zatwierdził pakiet poprawek do ustaw z zakresu obronności państwa, uściślając zasady użycia siły zbrojnych w czasie pokoju. Nowelizacje regulują wykorzystanie broni, materiałów wybuchowych i wojskowego sprzętu technicznego.

Marek Borowski: Obietnice kandydatów na prezydenta kosztują do 250 mld złotych

Marek Borowski: Obietnice kandydatów na prezydenta kosztują do 250 mld złotych

Kapłan ponadpartyjny

Ksiądz poprzez partyjne zaangażowanie prowadzi wspólnotę wiernych do rozłamu i obniża autorytet Kościoła. Partia, z natury rzeczy, oznacza tylko część. Partia oznacza podział, a kapłan posłany jest do wszystkich. Ponadto nie jest on w stanie zagwarantować spełnienia się obietnic wyborczych, a przez

A poza tym...Dobre imię

Pretekstem do ataku stała się słynna scena, kiedy w pobliżu o. Rydzyka pojawiła się jakaś czarna postać. O. Rydzyk wpierw się wystraszył, ale kiedy ujrzał, że postać odziana jest w habit, w lot pojął, że to zakonnik, tyle że nieco usmotruchany. Wobec tego po ojcowsku, a więc surowo, lecz jednak tkli

Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska [NOWI SENATOROWIE 2015]

Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska [NOWI SENATOROWIE 2015]

autorem ponad stu artykułów popularnych, popularnonaukowych i naukowych z zakresu polityki regionalnej, wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, samorządu terytorialnego, integracji europejskiej i polityki rolnej. Ma żonę i córkę.

UKE: dzięki porozumieniu Ukraina obniży poziom zakłóceń przy granicy

Podpisane 19 listopada 2014 r. porozumienie dotyczy koordynacji wykorzystania w obszarze przygranicznym zakresu częstotliwości 880-890 MHz przez systemy radiokomunikacyjne. "Na mocy porozumienia strona ukraińska zobowiązała się do znacznego obniżenia poziomu zakłóceń, wytwarzanych przez

MF: od dochodów z Uber trzeba zapłacić podatek

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bądź obowiązku uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób nie ma wpływu na powstanie i zakres obowiązków podatkowych" - wyjaśnił resort finansów w czwartkowym komunikacie. "Osoby fizyczne osiągające dochody z

Opole. Przedstawiciel KE o wykorzystaniu pieniędzy z UE w regionach

innowacyjności - PAP) były uwzględniane" - powiedział. Jego zdaniem także kwestia wykorzystania środków na badania i rozwój wymaga dopracowania. "() Tutaj widzimy pewien postęp, natomiast generalnie wszystkie kraje członkowskie w zakresie B+R notowały szybszy rozwój, niż Polska" - dodał. Amblard

Napad na stację benzynową w Katowicach. Padły strzały

Napad na stację benzynową w Katowicach. Padły strzały

Do dramatycznych wydarzeń doszło na stacji benzynowej znajdującej się przy pasie w stronę Sosnowca. Ok. godz. 20 wszedł tu zamaskowany mężczyzna i uzbrojony w maczetę, zażądał od obsługi pieniędzy. Jeden z pracowników stacji wykorzystał nieuwagę napastnika i wezwał policję. Napastnik postrzelony

Pomorskie. Rolnicy dowiedzą się jak eksploatować biogazownie

doradztwa zależy najbardziej na edukacji rolników w zakresie źródeł energii odnawialnej, aby np. przy doborze najtańszego substratu mogli wyprodukować jak najwięcej energii. Poinformował, że badania z wykorzystaniem mikrobiogazowni mają być prowadzone wspólnie z Politechniką Gdańską. W oddziale PODR w

PKW: Może użyjemy części systemu informatycznego w wyborach

PKW: Może użyjemy części systemu informatycznego w wyborach

przynajmniej 1,5 roku. KBW rozpoczęła budowę tego systemu w grudniu. Jeżeli ten system będzie dopuszczony do wykorzystania, to w pewnym wąskim zakresie - powiedział Kozielewicz. Dodał, że być może system w wąskim zakresie podczas wyborów zostanie wykorzystany jedynie testowo. Sędzia Kozielewicz powiedział w

Prezydent podpisał nowelę ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

wykorzystanie środków pochodzących z budżetu UE w okresie finansowym 2014-2020, nie są objęte ustawą i będą stanowiły przedmiot odrębnej regulacji" - czytamy w komunikacie kancelarii. Ustawa rozszerza zakres kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wprowadza definicję umowy

DK Energy i KHW zawarły umowę w sprawie ZEC Katowice

działalność na terenie Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy Śląskiej, gdzie zatrudnia 421 osób. W 2014 roku odnotowała obroty w wysokości 152,2 mln zł. Jest liderem w zakresie wykorzystania gazu kopalnianego w Polsce. Od 2012 spółka dokonała wielu inwestycji w zakresie rozwoju potencjału wykorzystania gazu

Śląskie. Dotacje na opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla 30 gmin

finansowej. "Chodzi o to, aby nie było bariery finansowej; by każdą gminę było stać na przygotowanie takiego programu" - dodał Gramatyka. WFOŚiGW poinformował, że informacje, które znajdą się w opracowanym przez daną gminę dokumencie "zostaną wykorzystane do podjęcia stosownych działań

Premier: Waldemar Sługocki wiceministrem w MIR

przeprowadzonego przez premier. Jak mówiła szefowa rządu, Sługocki przez wiele miesięcy pracował już w tym samym obszarze tematycznym w ramach MIR; ma tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych, ukończył również podyplomowe studia z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Kodeks spółek handlowych bez poprawek w Senacie

Za ustawą głosowało 62 senatorów, wstrzymało się 24. Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą

Opole. Do rozwoju energetyki obywatelskiej potrzebne stabilne prawo

także ludzie z biznesu z firm związanych z OZE i ich wykorzystaniem oraz polityce związani z tą tematyką. "W sumie będzie to kilkudziesięciu ekspertów, którzy od lat funkcjonują w tym obszarze i bardzo często współtworzyli lub współdecydowali o istniejących rozwiązaniach w zakresie OZE"

Rząd zajmie się rozporządzeniem ws. realizacji zadań ARiMR

Rząd zajmie się nim w trakcie poniedziałkowego posiedzenia w Gdańsku. Nowe zmiany zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR - jak uzasadnia ministerstwo rolnictwa - mają sprawić, że proces szacowania strat w

Oferty w aukcji na częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz - do 24 listopada

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj ogłosiła aukcję na częstotliwości pasma 800 MHz i 2,6 GHz 10 października. Do rozdysponowania jest łącznie 19 zakresów z przedziałów: 791-816 MHz, 832-857 MHz, 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju; każdy po 10 MHz. Urząd

Sejm za współpracą Polski i Serbii w zwalczaniu przestępczości

, przestępstw bankowych i legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa. Uregulowane zostają w niej także kwestie związane z współpracą w zwalczaniu terroryzmu oraz wymianę informacji w tym zakresie. Umowa wskazuje m.in. sposoby i metody współpracy operacyjnej w odniesieniu do szczególnych kategorii

Paweł Papke, PO [Nowi Posłowie 2015]

Paweł Papke, PO [Nowi Posłowie 2015]

Polski oraz odnosił sukcesy w rozgrywkach europejskich. Po siedmiu latach gry przeniósł się z Kędzierzyna do Olsztyna, gdzie w barwach AZS wywalczył kolejne cztery medale mistrzostw krajowych (dwa srebrne i dwa brązowe). Szybko stał się ulubieńcem kibiców. Czas gry w Olsztynie wykorzystał na studia z

Audytorzy: ponad 6 mld euro z budżetu UE wydano niezgodnie z przepisami

centrum szkoleniowego, które organizowało szkolenia i świadczyło usługi doradcze 50 małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie rozwiązań przyjaznych środowisku. W tym celu zatrudniono cztery osoby, z których żadna nie miała odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego w tej dziedzinie. Dlatego

Sejm uchwalił zmiany w ustawie o akcyzie

Za przyjęciem noweli głosowało 437 posłów, 1 był przeciwny oraz 1 wstrzymał się od głosu. Zmiany przewidują m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, czy wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla zakładów

Śląskie. Powstaje Rada Działalności Pożytku Publicznego

, realizacji polityki społecznej w regionie; w jaki sposób wykorzystać potencjał, śląski kapitał społeczny do tego, żeby ten region rozwijać". Członek zarządu województwa Kazimierz Karolczak mówił, że współpraca między samorządem, a organizacjami pozarządowymi jest niezbędna w działaniu społeczeństwa

Prezydent podpisał ustawę dot. rejestracji spółek przez internet

także obniżenia opłat sądowych od wniosków o wpis do rejestru spółek, oraz zmian umowy w zakresie tych czynności, które będą wykonywane w systemie teleinformatycznym i za jego pośrednictwem zgłaszane. Będzie to możliwe w przypadku spółek, których umowy zawarto z wykorzystaniem tego systemu. Mniejsze

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

- Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo - poinformowała w środę KE. - Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

"Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach

Gminy chcą po 7 mln zł. Bo czekają na decyzję o lokalizacji elektrowni

mieszkańcy nie wiedzą, czy powinni inwestować w turystykę. W bezpośrednim sąsiedztwie ewentualnej elektrowni w Gniewinie znajduje się dużo terenów, które można wykorzystać turystycznie. - Nie wiemy, czy za płotem powstanie elektrownia, a to ma olbrzymie znaczenie dla ceny i możliwości wykorzystania tego

Piechociński pisze do KE ws. unijnych wytycznych dla energetyki

Piechciński zgłasza zastrzeżenia do przyjętego w grudniu projektu nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (projekt EEAG). Z poniedziałkowego komunikatu Ministerstwa Gospodarki wynika, że zdaniem ministra propozycje KE skomplikują sprawne wykorzystanie środków z

DK Energy właścicielem ZEC w Katowicach

prowadzi działalność na terenie Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy Śląskiej, gdzie zatrudnia ok. 400 osób. W 2014 roku odnotowała obroty w wysokości 152,2 mln zł. Jest liderem w zakresie wykorzystania gazu kopalnianego w Polsce. Od 2012 r. spółka dokonała wielu inwestycji w zakresie rozwoju potencjału

Prezydent podpisał ustawę ws. utworzenia elektronicznej bazy statków

wdrażane przepisy unijne, nałoży też na dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej w Polsce (obecnie jest ich osiem) obowiązek przekazywania do niej informacji pochodzących z rejestrów prowadzonych przez te urzędy. Chodzi o takie informacje, jak wyniki pomiarów statków, informacje z zakresu bezpieczeństwa

Prezydent podpisał czwartą transzę deregulacji

niektórych zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne, redukcja wskazanych obowiązków dokumentacyjnych, a tym samym poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania. Zbiera w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w niemal 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa

Opole.Wdrażanie nowych technologii celem polsko-niemieckich konferencji

współpracy między Saksonią, Dolnym Śląskiem i Opolszczyzną oraz działającymi na ich terenie firmami. Ma to być pole do współpracy w zakresie wdrażania nowych technologii. Rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) prof. Tadeusz Więckowski

MIR: wsparcie UE na projekty informatyczne w programach na lata 2014-2020

Z informacji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIR) wynika, że na zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przeznaczono ponad 3 mld euro. Chodzi m.in. o budowę sieci szerokopasmowych, cyfryzację administracji, digitalizację zasobów

Zembala podsumował pięć miesięcy kierowania resortem zdrowia

; - powiedział. Pytany przez PAP o ocenę propozycji PiS w zakresie zmian w ochronie zdrowia, ustępujący minister powiedział, że nie chce ich komentować. "Jest miejsce i czas na nowych liderów; trzeba spokojnie dać szanse na rozwój" - stwierdził. "Ja pozytywnie oceniam kandydata w resorcie zdrowia

Były radny Częstochowy przed sądem. Jest oskarżony o przestępstwa seksualne

oponowały. M. kupił alkohol i resztę nocy spędzili we troje w mieszkaniu jednej z kobiet. Tam miały stracić kontakt z rzeczywistością i dopiero rano zorientować się, że mężczyzna seksualnie je wykorzystał. Obie złożyły doniesienie na policji. M. został zatrzymany pod zarzutem wykorzystania bezbronności obu

Onkologia bez limitu. Lekarze rodzinni: To będzie fikcja

terenie całej Polski w postaci warsztatów z wykorzystaniem technik interakcyjnych. Powstanie także internetowa platforma informacyjno-edukacyjna: portal internetowy zawierający informacje z zakresu onkologii, wykłady oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Platforma umożliwi

RPO: powinno być zażalenie na użycie broni i środków przymusu

broni palnej nadaje uprawnienia do ich użycia lub wykorzystania. "W moim przekonaniu przepisy regulujące użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości zażalenia na zastosowanie środka przymusu bezpośredniego i broni palnej

Zewnętrzny audyt w NIK: nie stwierdzono nieprawidłowości

przeprowadzała przetargi" - poinformowała PAP Izba. Zlecony przez marszałka Sejmu audyt zewnętrzny w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli dotyczy lat 2011-13. Poprzedni audyt obejmował lata 2008-10. Ustawa o NIK stanowi, że nie rzadziej niż raz na 3 lata

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR

UKE: sześć firm zainteresowanych aukcją na 800 Mhz i i 2,6 Ghz

. Częstotliwości, których dotyczy aukcja, mają szczególne znaczenie dla budowy sieci szerokopasmowego internetu. Obydwa zakresy uzupełniają się. Szczególnie istotne jest pasmo w zakresach 800 MHz, zwolnione w lipcu 2013 roku na skutek wyłączenia telewizji analogowej, gdyż te częstotliwości dobrze nadają się do

Łatwiejsze inwestycje drogowe i kolejowe - prezydent podpisał ustawę

Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przedłużą żywot tzw. decyzji

Zmiany w Radzie Nadzorczej PGE

Sekcji Wykorzystania Surowców Mineralnych Komitetu Górnictwa PAN. W latach 2014/2015 r. brał udział w opracowywaniu projektów innowacyjnych w energetyce do 2022 r. Jest autorem kilkudziesięciu patentów w obszarze efektywnego wykorzystania węgla m.in. w energetyce. Jacek Fotek jest absolwentem wydziału

MG: potrzebna jest nowa ustawa o efektywności energetycznej

muszą w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2020 roku osiągnąć określony poziom oszczędności energii. Mają to zrobić poprzez wykorzystanie systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych działań ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych

Pakiet portowy i Wiążąca Informacja Akcyzowa wchodzą w życie w Nowym Roku

Ustawa wprowadza też m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, zastępującą obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał szczegółowo

Eurojust: UE powinna zgodnie z prawem przechwytywać łączność przez Skype'a

potrzebne "zharmonizowane podejście na poziomie UE", by zająć się "trudnościami technicznymi i wyzwaniami prawnymi dotyczącymi zbierania elektronicznych dowodów i ich dopuszczalności". Eurojust zalecił wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania informacji pozyskanych z internetu jako

Tusk: Polska i USA rozpoczęły konsultacje ws. współpracy militarnej

"Polska i Stany Zjednoczone rozpoczęły właśnie intensywne konsultacje na temat wzmocnienia współpracy militarnej, w tym w zakresie kolejnych ćwiczeń z wykorzystaniem sił powietrznych Polski i USA, i to jest kwestia najbliższego czasu" - powiedział premier w Sejmie. Nawiązał w ten sposób

Prezydent podpisał ustawę upraszczającą procedury podatkowe

zaznaczono, że nowelizacja dostosowuje prawo do wskazania Trybunału Konstytucyjnego z października 2014 r. w zakresie odpowiedniego unormowania sposobu komunikowania na żądanie wnioskodawcy o wydaniu na jego wniosek interpretacji indywidualnej oraz o zawartej w niej ocenie jego stanowiska albo o innym

Sejm. Projekt zmian w ustawie o akcyzie wróci do komisji finansów

wskazała, że celem projektowanych zmian jest uproszczenie przepisów oraz zniesienie lub ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków administracyjnych dotyczących podmiotów prowadzących działalność w zakresie wyrobów akcyzowych. "Ma też na celu doprecyzowanie obowiązującego prawa

MF: w piątek resort przedstawi strategię administracji podatkowej

wypełniania obowiązków podatkowych dla branż wysokiego ryzyka; opracować nadrzędną strategię dotyczącą działalności niezarejestrowanej; skonsolidować analizę ryzyka VAT, z wykorzystaniem krajowych baz danych zawierających dane o poszczególnych podatnikach oraz znacznie szerszy zakres danych zewnętrznych

PE apeluje o regulacje dotyczące dronów na poziomie UE

omijania obiektów, umożliwiającą zidentyfikowanie statku powietrznego korzystającego z tej samej przestrzeni powietrznej. Obecnie niektóre kraje unijne, jak Francja czy Niemcy, mają już regulacje dotyczące cywilnego wykorzystania dronów. W wielu państwach takich przepisów jeszcze brakuje. Polskie prawo

W IPN o prawie autorskim w dobie cyfryzacji

reżimowi prawa autorskiego. Co sprawia, że archiwa mają często dylemat w zakresie udostępniania zbiorów. Dotyczy on dwóch kwestii. Czy i jak udostępniać oraz cedowania na użytkownika odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych dokumentów objętych prawem autorskim" - powiedział dyrektor

MIR: więcej chętnych na unijne wsparcie innowacji niż możliwości konkursu

prac badawczo-rozwojowych. Pieniądze z programu operacyjnego +Polska Wschodnia+ przedsiębiorstwa przeznaczą m.in. na zakup usług doradczych związanych z inwestycją, np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia czy doradztwa technicznego dotyczącego wdrożenia innowacji" - podał resort

Sawicki: trzeba poprawić meliorację w Polsce

Konferencja prasowa szefa resortu rolnictwa odbyła się po czwartkowym spotkaniu z marszałkami województw na temat potrzeb w zakresie małej i średniej retencji. Przypomniał, że jeszcze w 1997 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy ministrem rolnictwa i szefem resortu środowiska; wtedy to

W Brytania. Noblista przeciwko zaostrzaniu przepisów imigracyjnych

ograniczenia w wykorzystaniu zwierząt do celów naukowych. "Nie podlega dyskusji fakt, że chcąc poczynić dalsze postępy w dziedzinie medycyny czy biologii, będziemy musieli korzystać ze zwierząt" - mówił. Jego zdaniem dalsze zaostrzanie przepisów w tym zakresie może doprowadzić do zablokowania

MAC i regiony będą wdrażać elektroniczny obieg dokumentów w samorządach

końca 2016 r. około tysiąca. Używa też go już 9 ministerstw. Według ministra w administracji centralnej elektroniczny obieg dokumentów staje się standardem. Takie rozwiązanie wprowadza także we własnym zakresie część samorządów - dodał. Zdaniem Halickiego EZD pozwala na zwiększenie efektywności

Rząd: będą prostsze zasady udzielania zamówień publicznych

pracy, czy zabezpieczenia społecznego, możliwość zawiadomienia inspekcji pracy lub ZUS o naruszeniach tych przepisów. Regulacja zakłada m.in. częstsze wykorzystanie negocjacji w kontaktach zamawiający - wykonawca, przyspieszenie procedur udzielania zamówień, odformalizowanie pierwszych etapów

Komorowski: Będziemy pomagać Ukrainie w realizacji umowy z Mińska

ewentualnych, następnych sankcji, które powinny nastąpić, gdyby nie zostało wykonane porozumienie z Mińska. Polska jest absolutnie zdeterminowana w zakresie wykorzystania ogromnej przewagi świata zachodniego w zakresie siły gospodarki, w zakresie nowych technologii - powiedział. Prezydent zapewniał, że

UOKiK wszczął postepowanie w sprawie Volkswagena

konsumenci mogli być wprowadzeni w błąd. Przeanalizuje m.in. materiały reklamowe dotyczące pojazdów z wadliwym systemem sterowania emisją spalin. Sprawdzi, czy zawierały one informacje dotyczące poziomu emisji tlenku azotu lub szczególnych właściwości w zakresie stopnia emisji spalin (np. deklaracje

Bez poprawek Senatu do ustawy ws. elektronicznej bazy statków śródlądowych

będą mogły być wykorzystane do wykonywania zadań administracyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w żegludze, dokonywania inspekcji i wydawania dokumentów statków. Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące wymagań dla jednego z ekspertów powoływanych przez dyrektora urzędu żeglugi

NIK rozpoczęła kontrolę w Krajowym Biurze Wyborczym

Biedziak poinformował PAP w poniedziałek; początkowo informowano jednak, że rozpocznie się ona na początku 2015 r. Decyzję o jej przeprowadzeniu podjął prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Izba w 2003 r. kontrolowała Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie wykorzystania pieniędzy publicznych na obsługę

Prezydent podpisał nowelę podnoszącą wydatki na ochronę brzegów morskich

Wiceminister infrastruktury i rozwoju odpowiedzialna za gospodarkę morską Dorota Pyć mówiła w toku prac legislacyjnych nad regulacją, że zmiany "są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich zadań z zakresu ochrony brzegów morskich" i pozwolą na "lepsze

Bieńkowska: polska gospodarka morska przetrwała i rozwija się

na to. Szanse na rozwój wykorzystały polskie porty morskie. Impulsem ich rozwoju jest stale rosnąca konkurencyjność w handlu międzynarodowym unijnym, pozaunijnym, a w szczególności w rejonie Morza Bałtyckiego" - mówiła do zebranych wicepremier. "Polskie porty morskie przeszły ogromną

Zobacz najtrudniejsze zadania egzaminu gimnazjalnego. Poradzisz sobie?

uczniów to 64 proc. punktów, a z przedmiotów przyrodniczych (czyli połączenia biologii, chemii, fizyki i geografii) - 50 proc. pkt. Co sprawiło im najwięcej trudności? Niełatwa sprawa z orzeczeniem W części humanistycznej trudności wiązały się m.in. z zadaniami sprawdzającymi wykorzystanie wiadomości z

Piechociński: chcemy, żeby w 2020 r. udział przemysłu w PKB wyniósł 25 proc.

uwarunkowania niektórych sektorów czy branż przemysłu)". W odniesieniu do istniejącego przemysłu długofalowym celem przemian ma być wzrost produktywności oraz zmniejszenie energochłonności i wodochłonności oraz ilości odpadów. Kluczowa ma być innowacyjność w zakresie technologii i zarządzania

Krakowska delegatura NIK rozpoczęła kontrolę dotyczącą starań o ZIO 2022

"Inspektorzy NIK zaczęli dziś pracę w Urzędzie Miasta Krakowa i Stowarzyszeniu Komitet Konkursowy Kraków 2022" - powiedział PAP Nowak. Kontrola ma obejmować okres od roku 2013. Będzie dotyczyć wykorzystania środków publicznych na ubieganie się o rolę gospodarza Zimowych Igrzysk

Bez poprawek Senatu do ustawy podnoszącej wydatki na ochronę brzegów morskich

Nowelizację poparło 48 senatorów, jeden był przeciw, 25 się wstrzymało. Wiceminister infrastruktury i rozwoju odpowiedzialna za gospodarkę morską Dorota Pyć mówiła w toku prac legislacyjnych, że zmiany "są niezbędne dla sprawnego wykonywania przez dyrektorów urzędów morskich zadań z zakresu

Świętokrzyskie. Powstała fundacja Instytutu Zrównoważonego Rozwoju

książnica. Księgozbiór zawiera anglojęzyczne publikacje poświęcone krajom nordyckim z zakresu spraw międzynarodowych, nauk społecznych i polityki związanej ze zrównoważonym rozwojem. Swoje projekty fundacja Instytutu Zrównoważonego Rozwoju planuje realizować dzięki wykorzystaniu m.in. środków Unii

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

m.in. błędne uznanie przez sąd, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. PG wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania. SN uznał, że w

Prezes Grupy Lotos: wydobycie ze złoża B8 opłacalne; pełna produkcja w przyszłym roku

Udostępniamy nagranie wideo: https://wideo.pap.pl/videos/11612/ "B8 jest to nowe złoże w stosunku do tego, co było wydobywane na Morzu Bałtyckim; daje pieniądze albo będzie dawać pieniądze i tworzy nową jakość w zakresie wydobycia na Morzu Bałtyckim" - mówi PAP Olechnowicz. Jak dodaje

Sejm za utworzeniem elektronicznej bazy o statkach

miały również organy administracji żeglugi śródlądowej w Polsce. Zgodnie z nowelą informacje te będą mogły być wykorzystane do wykonywania zadań administracyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w żegludze, dokonywania inspekcji i wydawania dokumentów statków. Nowe przepisy wprowadzają także

Czaplicki: nowe KBW będzie musiało przeanalizować system informatyczny

Na konferencji prasowej Czaplicki zapewnił, że kalkulator wyborczy, czyli podstawowe narzędzie, w które wyposażone są obwodowe komisje wyborcze, działał poprawnie. "Kłopot zaczyna się wyżej, przy ustalaniu wyników proporcjonalnych, ale mamy zapewnienie firmy, że na tym poziomie zakresu

Rząd za zwrotem części akcyzy dla zakładów energochłonnych

obrocie suszem tytoniowym. Zaproponowano w nim m.in. wprowadzenie w określonych sytuacjach możliwości wyboru przez podatnika właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy czy wprowadzenie zwolnienia od akcyzy także dla zakładów energochłonnych rozpoczynających działalność gospodarczą z wykorzystaniem

Szeregu istotnych ustaw gospodarczych nie doczekamy się w tej kadencji

partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), który miał zminimalizować bariery w zakresie stosowania przepisów ustawy o PPP i ułatwić samorządom realizację np. takich celów jak budowa mieszkań komunalnych czy opieka nad najstarszymi mieszkańcami. Według MG projekt został w marcu skierowany do rozpatrzenia przez

Łódzkie. 629 mln euro ma otrzymać Łódzkie z EFS w latach 2014-20

otrzymać 629 mln euro. Ok. 300 mln euro ma trafić na projekty z zakresu interwencji na rynku pracy, pomoc społeczną i wsparcie dla osób wykluczonych. "Staramy się odpowiedzieć na wyzwania naszego regionu, skupiając się na tym, co dla nas najważniejsze i jest naszym atutem. Dlatego (...) staramy się

Piechociński i Szeremeta o relacjach gospodarczych Polska-Ukraina

wykorzystania gazu, dzięki działaniom w zakresie efektywności energetycznej" - zaznaczył.

Piechociński: powinniśmy być liderem w przenoszeniu wyników badań do gospodarki

prowadzonych przez Tauron Wytwarzanie oraz proponowanych przez spółkę Gradis rozwiązań z zakresu zaawansowanego energooszczędnego sterowania oświetleniem ulicznym. Nawiązując do prowadzonych przy wsparciu KIC działań badawczo-wdrożeniowych i edukacyjnych na szczeblu akademickim, Piechociński zaapelował o

Nowoczesne laboratoria uruchomiono na szczecińskim uniwersytecie

Jednym z głównych założeń projektu Elbrus (Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego) jest powiązanie prowadzanych tam badań naukowych z wykorzystaniem ich w praktyce - powiedział w piątek prorektor ds. kształcenia szczecińskiej uczelni i koordynator projektu Elbrus Jacek

Organizacje pozarządowe chcą szerszego udostępnienia zbiorów muzeów

będą mogły być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło w swoich uwagach, że "projekt w znaczący sposób rozszerza zakres danych

Aplikacja do zwiedzania muzeum w rzeczywistości rozszerzonej

pracownikami muzeum i uczelnianego laboratorium i pogłębianie wiedzy z zakresu technik związanych z wykorzystaniem technologii wirtualnej. Współpraca zakłada także wspólną realizację badań naukowych i projektów badawczych, z wykorzystaniem sprzętu badawczego obu laboratoriów, są to m.in. skanery laserowe

Wynalazek z Radomia trafi na rynki producentów owoców w Europie i Ameryce Płd.

zautomatyzowane i zrobotyzowane centrum obróbcze w zakresie sortowania owoców i warzyw. Maszyna może być stosowana przy sortowaniu jabłek oraz cytrusów i warzyw o kształcie kulistym" - podkreślił. W ramach projektu powstała hala produkcyjno-montażowa przy nowej siedzibie firmy w Radomiu. "Odbywa się

Ekspert: Hakerzy z Korei Północnej są zdolni rozpętać cyberwojnę

hakerskich, ale jego dawni studenci weszli w skład jednostki zajmującej się tym procederem, zwanej Biurem 121. - Wojskowi wyłowili najlepszych studentów i zaczęli szkolić w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jest mi bardzo przykro, że potencjał tych wielkich umysłów nie zostanie wykorzystany, by rozwinąć i

KNF: konta bankowe właścicieli smartfonów - najbardziej zagrożone cyberprzestępczością

Piwowarski, dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych, Instytucji Płatniczych i SKOK Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zwraca uwagę w rozmowie z PAP, że poziom wykorzystania technologii informatycznych w bankach wzrasta, tak jak w każdej dziedzinie życia. Ważne więc, zaznacza, by w miarę rozwoju technologii

Prezydent podpisał ustawę dot. finansowego wspierania rybołówstwa

działania. Ustawa określa zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania sektora rybackiego z udziałem środków unijnych. I tak zarządzaniem środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego "Rybactwo i Morze"

MIR przekazało Komisji Europejskiej uzgodniony Program Polska Wschodnia

biznesowe MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw - PAP) w oparciu o internacjonalizację ich działalności, wsparcie małych i średnich firm w tworzeniu innowacyjnych produktów bądź usług. Wykorzystane mogą być przy tym procesy wzornicze oraz tworzenie i rozwój sieciowych produktów w obszarach wpisujących się

NBP: banki złagodziły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych

. "Do głównych przyczyn spadku popytu banki zaliczyły prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz wykorzystanie przez klientów alternatywnych źródeł finansowania (np. wykorzystanie niskooprocentowanych oszczędności). W III kw. 2015 r. banki zapowiadają brak zmian polityki kredytowej oraz

Minister rolnictwa apeluje o szybkie szacowanie strat wynikających z suszy

, by prace przyspieszyć, bo rolnicy czekają na pomoc, a tej nie udzielimy, jeżeli nie będziemy mieli pełnych informacji o zakresie szkód" - podkreślił Sawicki. Największe niedobory wody odnotowano w czterech województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim. Według

Plocke: Unia koordynuje kontrolę połowów na Bałtyku

W ubiegłym tygodniu w Polsce odbywało się pierwsze szkolenie pracowników administracji rybackiej z zakresu najnowszych elektronicznych aplikacji wykorzystywanych w kontroli rybołówstwa morskiego - poinformował Plocke. Dodał, że w najbliższych dniach taki instruktaż przejdą Szwedzi i Finowie

Berlinale 2015: Polski "Performer" nagrodzony

Polski film, wyprodukowany przez Wajda Studio, został nagrodzony za "kreatywne wykorzystanie medium filmowego dla artystycznego uchwycenia i oddania geopolitycznych kontekstów, a co za tym idzie - poszerzenia zakresu estetycznych doświadczeń i stymulację zmian w perspektywie ich postrzegania

Świętokrzyskie. Ponad 146 mln euro w nowym RPO na wsparcie rynku pracy

Wsparcie rynku pracy w ramach nowego RPO dotyczy bezrobotnych powyżej 30. roku życia. Pierwsze konkursy z tego zakresu będą prawdopodobnie ogłoszone w drugiej połowie roku. Jak powiedział PAP Paweł Lulek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, instytucja w ramach programu regionalnego będzie

Opole. Polsko-chorwacka współpraca izb gospodarczych

izby z zakresu pozyskiwania środków unijnych będą jeździć do Chorwacji i doradzać Chorwatom na konkretnych przykładach. Szefowa izby gospodarczej w Istrii Jasna Jaklin Majetić w rozmowie z PAP potwierdziła, że strona chorwacka jest zainteresowana takim przenoszeniem doświadczeń polskich z zakresu

Będą jednolite zasady przekształcenia własnościowego mieszkań w ramach TBS

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Regulacja porządkuje chaos prawny, który pojawił się w wyniku częstych zmian przepisów w tym zakresie. Celem ustawy jest ujednolicenie przepisów dotyczących możliwości ustanawiania odrębnej własności lokali wybudowanych przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank

Przepisy dotyczące instytucji gospodarki budżetowej zostaną doprecyzowane

przychodów, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania środków pieniężnych z poprzednich okresów, pozostających w dyspozycji tej jednostki. "Do ustawy o finansach publicznych dodano również przepis stanowiący, iż za zgodą organu wykonującego funkcje organu założycielskiego, wydaną w porozumieniu z

MEN o wykorzystywaniu bezpłatnie przez szkoły utworów chronionych

W piątek wchodzi w życie tzw. duża nowelizacja prawa autorskiego, która m.in. doprecyzowuje zakres tzw. dozwolonego użytku. Nowela doprecyzowuje m.in. przepisy związane z tzw. wyjątkiem edukacyjnym, czyli prawem do bezpłatnego i bezlicencyjnego wykorzystania dzieł, np. filmów, książek czy

Gaj: przed licytacją częstotliwości obędzie się licytacja próbna

przedsiębiorcy zaczną inwestycje i wtedy też wpłyną pieniądze do budżetu państwa" - zaznaczyła Gaj. Częstotliwości, których dotyczy aukcja, mają szczególne znaczenie dla budowy sieci szerokopasmowego internetu. Obydwa zakresy uzupełniają się. Szczególnie istotne jest pasmo w zakresach 800 MHz, zwolnione w

Resort rolnictwa: to nieprawda, że 99 proc. firm działa uczciwie

być wyłączone spod planowanej regulacji. CBA "prowadzi kontrole w kontekście zjawisk korupcyjnych lub działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa. W sytuacji, w której przedsiębiorca byłby skontrolowany przez organ administracji publicznej, np. w zakresie wykorzystania dotacji na

NIK: poziom ochrony dorzecza Odry przed zanieczyszczeniami rośnie za wolno

zakup specjalistycznych urządzeń oraz z powodu uznaniowego dofinansowywania ze strony funduszu wojewódzkiego nie wykonywały wymaganego, pełnego zakresu badań wody - w tym także na obecność substancji niebezpiecznych. Inspektorzy wskazali też na niepełne wykorzystanie specjalistycznego sprzętu do badań

Unipetrol: instalacja w Chempark Zaluzi wznowi częściowo pracę w lipcu 2016 r.

Doprowadzenie do standardowego, maksymalnego wykorzystania mocy produkcyjnych krakingu parowego w Chempark Zaluzi wstępnie planowane jest tam na październik 2016 r. - poinformował w czwartek Unipetrol. Spółka oszacowała szkody w mieniu wynikłe z awarii na 597 mln CZK, czyli na ok. 94 mln zł

Agencja Fitch potwierdziła wysokie ratingi Małopolski

- uwzględniają umiarkowane zadłużenie województwa, mocne wskaźniki długu oraz elastyczność w zakresie wydatków operacyjnych. Fitch spodziewa się, że wyniki operacyjne Małopolski pozostaną mocne także w przyszłym roku. Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Małopolski nie powinno przekroczyć 55 proc