zakresu wykorzystania

Ks. Robert Nęcek*

Kapłan ponadpartyjny

Kapłan ponadpartyjny

Okres kampanii wyborczej sprzyja próbom uwikłania kapłanów w działalność polityczną i wykorzystania ich autorytetu do wspierania określonych partii. Dlatego warto przypomnieć społeczne nauczanie Kościoła w tym zakresie. Otóż żaden ksiądz nie może czynnie angażować się w promowanie polityka czy partii, a tym bardziej namawiać wiernych do składania podpisów na określone listy wyborcze, w dodatku na terenie parafii.

A poza tym...Dobre imię

Niepojęte, ale nawet zabawne wydarzenie podczas pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę wykorzystano, by znów zaatakować tę rozgłośnię i - jak to się popularnie mówi - dzieła wokół niej wyrosłe. Ataki te prowadzą liberalni dziennikarze i politycy od lat walczący z Kościołem katolickim, dlatego że atakujących "boli zwłaszcza nieugięta postawa w zakresie katolickiej nauki społecznej, akceptująca patriotyzm jako wartość religijno-moralną" - wyjaśnia na łamach jednego z dzieł wyrosłych wokół Radia Maryja dziekan Pasionek, pracownik innego dzieła, które również w Toruniu wyrosło.

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

- Komisja Europejska upomina się o zwrot 57 mln euro funduszy rolnych UE nieodpowiednio - jej zdaniem - wydanych przez kraje członkowskie. Dotyczy to 15 państw, Polska ma zwrócić 5,84 mln euro z funduszy na rozwój obszarów wiejskich. Najwięcej musi oddać Francja.

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

"Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach

Onkologia bez limitu. Lekarze rodzinni: To będzie fikcja

Onkologia bez limitu. Lekarze rodzinni: To będzie fikcja

terenie całej Polski w postaci warsztatów z wykorzystaniem technik interakcyjnych. Powstanie także internetowa platforma informacyjno-edukacyjna: portal internetowy zawierający informacje z zakresu onkologii, wykłady oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Platforma umożliwi

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR

Bieńkowska: polska gospodarka morska przetrwała i rozwija się

na to. Szanse na rozwój wykorzystały polskie porty morskie. Impulsem ich rozwoju jest stale rosnąca konkurencyjność w handlu międzynarodowym unijnym, pozaunijnym, a w szczególności w rejonie Morza Bałtyckiego" - mówiła do zebranych wicepremier. "Polskie porty morskie przeszły ogromną

Nowoczesne laboratoria uruchomiono na szczecińskim uniwersytecie

Jednym z głównych założeń projektu Elbrus (Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego) jest powiązanie prowadzanych tam badań naukowych z wykorzystaniem ich w praktyce - powiedział w piątek prorektor ds. kształcenia szczecińskiej uczelni i koordynator projektu Elbrus Jacek

Kopacz powołała Torres-Bartyzel na stanowisko szefa Służby Cywilnej

nadzorowanie wykorzystania środków budżetowych na wynagrodzenia oraz szkolenia członków korpusu tej służby. Kolejne zadania to: planowanie i nadzorowanie szkoleń centralnych, upowszechnianie informacji, w tym o wolnych stanowiskach pracy, a także prowadzenie współpracy międzynarodowej w sprawach dotyczących

Organizacje pozarządowe chcą szerszego udostępnienia zbiorów muzeów

będą mogły być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło w swoich uwagach, że "projekt w znaczący sposób rozszerza zakres danych

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

m.in. błędne uznanie przez sąd, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. PG wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.SN uznał, że w

Lublin. Sprawy miejskie będzie można załatwiać na poczcie

;Zamiast tworzyć odrębne biura obsługi wykorzystamy zasób poczty, aby mieszkańcy mieli bliżej do miejsc, gdzie będą mogli załatwić swoje sprawy" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Lublin jest pierwszym miastem w Polsce, które porozumiało się z Pocztą Polską w

TK rozpatrywał skargę osoby prywatnej dot. ograniczenia prawa własności

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny, który rozpatrywał we wtorek skargę osoby prywatnej dotyczącą ograniczenia korzystania z prawa własności w zakresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Rozprawa dotyczyła decyzji burmistrza miasta i gminy z 1998 r., na podstawie której dokonano podziału

MF chce ograniczyć biurokrację związaną z poborem akcyzy

Autorzy przygotowanego w resorcie finansów projektu założeń do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zaznaczają, że "celem projektowanej regulacji jest uproszczenie przepisów w zakresie podatku akcyzowego oraz zniesienie i ograniczenie niektórych uciążliwych i zbędnych obowiązków

Uczestnicy seminarium: Polska może skorzystać z izraelskich rozwiązań innowacyjnych

jesteśmy zainteresowani współpracą z Izraelem w dziedzinie hi-tec i adaptacją tych osiągnięć w zakresie badań". Zaznaczyła, że polsko-izraelska współpraca dobrze układa się w sektorze obronnym, a gałęzią, która budzi duże zainteresowanie, zwłaszcza izraelskich inwestorów, jest produkcja energii ze

Sejm przyjął czwartą transzę deregulacji gospodarki

Ustawa wprowadza też m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, zastępującą obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał szczegółowo

EKF: w Polsce wciąż są potrzebne inwestycje infrastrukturalne

W trakcie wtorkowej debaty szef zespołu analiz ekonomicznych Ernst & Young Marek Rozkrut zwrócił uwagę, że "postęp w zakresie infrastruktury jest duży, ale wciąż ocena polskiej gospodarki pod kątem jej konkurencyjności i stanu rozwoju infrastruktury jest niska". "Mamy dużo zaległości

Śląskie. Ponad 236 mln euro na projekty środowiskowe

wydziału rozwoju regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, w przypadku "priorytetów środowiskowych i efektywnego wykorzystania zasobów" pulę tych środków będzie można przeznaczyć na różne zadania. Jednym z nich będzie gospodarka wodno-ściekowa. W tym przypadku środki będzie można

Raport MSW: sześć śledztw ABW w sprawie cyberprzestępczości w 2013 r.

internecie, obecnie czujniki systemu zainstalowane są w ponad 60 urzędach szczebla centralnego i jednostkach samorządu terytorialnego). Jak wynika z raportu MSW w ubiegłym roku, dominującym zakresem działań podejmowanych przez Służbę Celną wobec cyberprzestępców było zwalczanie nielegalnego obrotu wyrobami

Azoty wygrały konkurs największych spółek GPW "Złotej Strony Emitenta"

Media w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej. Szczegółowe informacje o Złotej Strony Emitenta dostępne są na www.zse.seg.org.pl Polska Agencja Prasowa jest patronem medialnym konkursu.

Minister skarbu nie chciał zmarnować talentów PR-owca Tuska

Minister skarbu nie chciał zmarnować talentów PR-owca Tuska

osobę odpowiedzialną za kreowanie wizerunku Donalda Tuska. Ministerstwo Skarbu dodatkowo podniosło rangę Ostachowicza, pisząc, iż objął on stanowisko "prezesa ds. korporacyjnych i komunikacji, wzmacniając tym samym zarząd Orlenu w zakresie komunikacji korporacyjnej i public affairs". Do tej

Young Digital Planet wspiera projekt Polskie Miasto Przyszłości

Celem projektu jest wsparcie rozwoju polskich miast, a co za tym idzie wzrost ich konkurencyjności dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele miast - głównie osoby decyzyjne, tj. prezydenci, burmistrzowie, radni oraz dyrektorzy departamentów. Polskie

Lublin. Sprawy miejskie będzie można załatwiać na poczcie

załatwiane sprawy związane z działalnością miejskich spółek komunalnych. Interesantów będą w nich obsługiwać miejscy urzędnicy albo pracownicy poczty. Samorząd będzie za to płacił Poczcie Polskiej. "Zamiast tworzyć odrębne biura obsługi wykorzystamy zasób poczty, aby mieszkańcy mieli bliżej do miejsc

Karpiński: nie mniej niż 5 mld zł do 2016 na poszukiwania surowców

"Bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski jest priorytetem rządu i priorytetem polityki właścicielskiej ministra skarbu. (...) W ten system wpisuje się poszukiwanie własnych surowców i maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów. Chcemy skorzystać z tej szansy i dlatego spółki Skarbu

Waldemar Kruk doradcą AMS

Komunikat prasowyWaldemar Kruk, dotychczas prezes spółki Polskie Badania Outdooru (PBO), został doradcą firmy AMS w zakresie analiz strategicznych i marketingu sprzedaży.Waldemar Kruk współpracował z AMS już wcześniej - pełnił funkcję prezesa należącej do AMS i Clear Channel spółki - Polskie

Jak trwoga to do Ameryki? Opinia Polaków o USA najlepsza od początku dekady

naszych rozmów i wiadomości przez rząd USA. Jesteśmy też zdecydowanymi przeciwnikami użycia dronów, czyli bezzałogowych samolotów szpiegowskich. 54 procent z ankietowanych nie pochwala ich wykorzystanie w wojnach, tylko jedna trzecia jest za. W tym zakresie jesteśmy jednak najmniej krytyczni wobec USA

Głodówka pacjentów w szpitalu onkologicznym w Wieliszewie

onkologiczne nie są traktowane przez NFZ jako ratujące życie i Fundusz limituje je, a pacjenci onkologiczni nie mogą czekać w kolejce na procedury - mówił. - Szpital onkologiczny w Wieliszewie to placówka, która mimo wykorzystania kontraktu z NFZ, udziela pomocy wszystkim pacjentom onkologicznym, tak aby nie

Warsztaty "Projekt: Praca" dzisiaj w Lublinie

zakresy tematyczne to: * jak odkryć swoje mocne i słabe strony i jak je dobrze wykorzystać; * jak profesjonalnie przygotować dokumenty aplikacyjne; * jak się dobrze prezentować w sytuacjach zawodowych; * gdzie i jak dziś skutecznie się szuka pracy; * jak zrobić dobre wrażenie podczas rozmowy

Warszawa. Ruszyła akcja zbierania żydowskich nagrobków

żydowskich nagrobków, użytych do budowy parku "Leśnika" na warszawskiej Pradze. W latach 50. nagrobki te wykorzystano do budowy pergoli, murków oraz krawężników. "Przy współpracy z lokalnymi mieszkańcami oraz władzami miasta przywracamy zmarłym ich imiona oraz szacunek. To są właściwe

NIK rozpoczęła kontrolę szkolenia i egzaminowania kierowców

), sprawdzając m.in.: jakość nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz wydawaniem odpowiednich orzeczeń. NIK sprawdza też warunki lokalowe i wyposażenie ośrodków szkolenia, rzetelność szkoleń i egzaminów, kwalifikacje egzaminatorów

MSP: Ostachowicz zajmie się w Orlenie m.in. funduszami rozwojowymi

przez Skarb Państwa jeden członek zarządu jest powoływany i odwoływany na wniosek Ministra Skarbu Państwa. "Minister Skarbu Państwa chcąc wykorzystać wieloletnie doświadczenie i unikalne kompetencje Igora Ostachowicza, skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył wniosek o powołanie go na członka

Sawicki wystosował list do Ciolosa ws. rekompensat dla rolników

wskazują na potrzebę zwiększenia tych środków. Dlatego Polska wnioskuje, aby w pierwszej kolejności nastąpiło wykorzystanie dostępnego budżetu z 2014 r., ale jednocześnie, w celu zaspokojenia potrzeb zgłoszonych we wnioskach składanych przez producentów, uruchomienia rezerwy kryzysowej. W opinii

"Nasz Dziennik": Więcej lotnisk nie będzie

napisał, że "zgodnie z treścią unijnych rozporządzeń na nową perspektywę, ze środków europejskich lotniska będą mogły być wspierane jedynie w ograniczonym zakresie, głównie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T. Obejmować więc ono będzie jedynie istniejące lotniska w sieci TEN-T i krajowy

GUS w II połowie września zrewiduje PKB według nowej metodologii

wdrożenia ESA2010 obejmie pełny zakres rachunków narodowych, rocznych i kwartalnych dla szeregu danych, tj. od 1995 r. "Ich publikowanie będzie przebiegało zgodnie z zapisami w programie badań statystycznych" - poinformowano. Ponadto, zgodnie z ustaleniami przyjętymi między Komisją Europejską a

Program edukacyjny SLD: budowa publicznych żłobków, przedszkoli i nowych szkół

Program SLD w zakresie edukacji przedstawili na niedzielnej konferencji prasowej w Warszawie kandydaci tej partii w wyborach samorządowych. Otwierając konferencję lider SLD Leszek Miler powiedział, że dla SLD "właściwa edukacja, właściwe kształcenie, to jest problem numer jeden, także w

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

dla spółek grupy Orlen w obszarze ochrony środowiska poprzez pełną optymalizację procesów i świadczonych usług". Anwil zaznaczył, że transakcja wpisuje się również w postanowienia strategii PKN Orlen w zakresie optymalizacji struktury właścicielskiej grupy płockiego koncernu. "Przejęcie

Ok. 80 mld euro oszczędności dzięki optymalizacji elektroenergetyki UE

Według raportu duże oszczędności mogą zostać osiągnięte dzięki zmianom w zakresie energetyki odnawialnej: lepszej integracji systemów energetycznych, poprawie zarządzania sieciami przesyłowymi, oraz wykorzystaniu mechanizmów optymalizacji rynku po stronie popytowej. Dodali, że tylko dzięki

NIK sprawdza dostępność usług pocztowych; pyta Polaków o opinię

zwlekała z przeprowadzeniem zmian i nie wykorzystała szansy na dostosowanie się do rynku otwieranego dla innych operatorów pocztowych. Kontrolerzy wytknęli poczcie, że większość zadań była wykonywana z opóźnieniem lub w niepełnym zakresie. Uznali, że brak systemu motywacyjnego dla listonoszy sprawia, że

Decyzja w sprawie Legii w środę o godz. 8. Klub wydał kolejne oświadczenie

, które przewidują, że: 1) Na podstawie art. 17 pkt 1-2 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body organ orzekający w sprawie określa rodzaj i zakres środka karnego dostosowany do obiektywnych i subiektywnych uwarunkowań popełnionego przewinienia, w przypadku ukazania wszystkich

Szalczyk: liczymy na większe zainteresowanie rolników rekompensatami

zakładano. Dlatego "należy mieć nadzieję, że producenci odpowiednio ocenią sytuację i w szerszym zakresie wykorzystają mechanizm, który im został zaproponowany na podstawie przepisów europejskich" - powiedziała. Wiceminister zaznaczyła, że 21 października, podczas posiedzenia unijnych ministrów

Kraków. Przedłużone śledztwo ws. drastycznego zabójstwa studentki

zakresu genetyki, kryminalistyki, informatyki, medycyny sądowej, metalurgii oraz daktyloskopii. Przeprowadzone zostaną przesłuchania kolejnych świadków, prokurator wykorzysta również przetłumaczone dokumenty z czynności przeprowadzonych ostatnio na terenie Austrii. "Bardzo ważnym elementem w

Antyterroryści z całej Polski ćwiczyli w Łuczniczce

poszkodowane osoby. Na fantomach policjanci uczyli się, jak zaopiekować się poszkodowanymi np. z masywnym krwotokiem, ranami postrzałowymi czy z nagłym zatrzymaniem krążenia. Policjanci uczestniczący w szkoleniu ćwiczyli także, jak pomagać rannym pod ostrzałem, w ograniczonej widoczności z wykorzystaniem

Eksperci IBnGR za wspólną siecią dostępu do LTE

telekomunikacyjnym mamy do czynienia z silną walką konkurencyjną, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka dobrowolna współpraca nie zostałaby podjęta" - napisali autorzy raportu. Usługi mobilnego dostępu do sieci internetowej mogą być świadczone z wykorzystaniem różnych zakresów częstotliwości

Płock planuje powołanie Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności

Przedsięwzięcie ma być realizowane dzięki środkom, jakie będą dostępne w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-20, a także z ewentualnym wykorzystaniem wsparcia rządowego. Szczegóły koncepcji działalności inkubatora opracuje Płocka Rada ds. Innowacyjności i Działalności Badawczo-Rozwojowej

Czwarta transza deregulacji bliska przyjęcia przez Sejm

Proponowana ustawa zbiera w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w prawie 30 ustawach m.in. z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa podatkowego, które mają usunąć lub ograniczyć konkretne, zidentyfikowane w konsultacjach z przedsiębiorcami przeszkody dla działalności

III edycja konkursu "Dojrz@łość w sieci. Dobre Praktyki."

zaangażowane są młodsze pokolenia. Celem konkursu jest stymulowanie działań edukacyjnych poprzez zebranie, przedstawienie i promocję wzorcowych inicjatyw w zakresie edukacji cyfrowej osób po 50. roku życia, które przyczyniają się do zmniejszenia poziomu wykluczenia cyfrowego seniorów poprzez efektywne

Szef MF: rząd musi zachęcać do posiadania dzieci

z szarej strefy. "Rodzina z trójką dzieci i z dochodem 65 tysięcy złotych rocznie nie zapłaci ani grosza podatku dochodowego" - podkreślił. Minister przypomniał, że projekt ustawy wprowadzający rozwiązania w zakresie ulgi na dzieci został tydzień temu przyjęty przez Radę Ministrów i

GUS: nowa ustawa o statystyce zmniejszy obowiązki informacyjne firm

obciążenia o około 30 proc." - zapowiedziała Komar-Morawska. Jak dodała, zmiany te podążają za europejskimi trendami do szerszego wykorzystania w badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną narzędzi typowych dla e-społeczeństwa, jak internet czy wywiad telefoniczny. Kolejna istotna zmiana dotyczy

MAC: 10 tys. użytkowników odwiedziło portal danepubliczne.gov.pl

Komisja rozpatrywała w czwartek informacje o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej jako nowym narzędziu ponownego wykorzystania takiej informacji. CRIP, funkcjonujący jako portal danepubliczne.gov.pl, odnotował ponad 65 tys. odsłon (najwięcej 21 maja - 6637 odsłon), a użytkownicy pobrali

Ostachowicz zrezygnował z funkcji w Orlenie

funduszy unijnych. Spółka wskazywała, że ma on wieloletnie doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej, relacji międzynarodowych oraz zarządzania wizerunkiem. Jak informował w czwartek resort skarbu, powołanie Ostachowicza było zgodne ze statutem PKN Orlen. Do czasu zbycia ostatniej akcji przez Skarb

Eksperci doceniają zapowiedziane przez premiera zmiany w uldze na dzieci

do 2,7 tys. zł. Według premiera rządowa propozycja pozwoli wykorzystać 100 proc. ulgi na dzieci także tym, którzy obecnie ze względu na zbyt niskie dochody nie mają na to szansy. "To oznaczałoby, że ci, którzy nie płacą tak wysokiego PIT-u (...), będą mieli pieniądze w postaci zwrotu. Państwo

W Kędzierzynie-Koźlu powstanie supernowoczesna elektrownia za 1mld euro?

Według planów supernowoczesny zakład nie będzie wprowadzał do atmosfery dwutlenku węgla. Tak produkowany prąd będzie tańszy, m.in. ze względu na brak konieczności płacenia za emisję gazów cieplarnianych. Inwestorzy nie tylko nie będą płacić za emisję CO2, ale dodatkowo chcą wykorzystać unijne

Po wyroku Sądu Najwyższego kierowcy chcą płacić mandaty

apelacji obrońcy obwinionego i błędne uznanie, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących i wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.Wojtach

KE: emisja gazów cieplarnianych spadła do najniższych poziomów od 1990

, które przewiduje zwiększenie tego celu do 40 proc. w 2030 r. Sprawozdanie z postępu prac przygotowane dla Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich po raz pierwszy zawiera dane na temat wykorzystania dochodów budżetowych z aukcji uprawnień do emisji w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami

W Gorzowie Wlkp. otwarto Placówkę Straży Granicznej

Federalną Niemiec i 438 km z Republiką Czeską. "Mimo, że na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej zniesiona została kontrola graniczna, funkcjonariusze nadal wykonują zadania z zakresu zwalczania i przeciwdziałania nielegalnej migracji, kontroli legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców, przyjmują

"Wprost" pozywa "Newsweek" i Tomasza Lisa. Chce 12 mln zł. Lis: Nie komentuję występów kabaretowych

redakcyjnej "Wprost" naruszyło standardy uczciwej konkurencji. "Skopiowane zostały m.in. rozwiązania w zakresie układu graficznego pisma i prezentacji tematów głównych artykułów tygodnika, a w nowej koncepcji tygodnika 'Newsweek Polska' wykorzystane zostało know-how i poufne informacje na temat

Jak wygrać w kamień, papier, nożyce?

przegranego. Całość pracy można znaleźć tutaj . Autorzy ponoć jeszcze nie próbowali swojej strategii wykorzystać. Każdy może ją przetestować we własnym zakresie.

Lubelskie.Wybudowano większość sieci szerokopasmowego internetu

wieku powyżej 45 lat, z zakresu korzystania z komputera i wykorzystania internetu. Budowa sieci szerokopasmowej w Lubelskiem ma kosztować 385 mln zł, z czego 267 mln zł będzie stanowić unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.(PAP)

Szalczyk: liczymy na większe zainteresowanie rolników rekompensatami

producenci odpowiednio ocenią sytuację i w szerszym zakresie wykorzystają mechanizm, który im został zaproponowany na podstawie przepisów europejskich" - powiedziała. Wiceminister zaznaczyła, że 21 października, podczas posiedzenia Rady Ministrów, dyskutowano nad kolejnym projektem rozporządzenia

"Projekt:Praca" już 16 października w Rzeszowie

ograniczona. Uczestnictwo jest bezpłatne. Każdy ze słuchaczy może wybrać trzy spośród pięciu warsztatów. Uczestnictwo we wszystkich jest niemożliwe, ponieważ niektóre zajęcia odbywają się w tym samym czasie. Poruszane zakresy tematyczne to: jak odkryć swoje mocne i słabe strony, i jak je dobrze wykorzystać

Kraków. Proces o odszkodowanie za śmierć 13-latki przygniecionej drzewem

niezbędnym zakresie. W pozwie pełnomocnik matki wyraża pogląd, że przyczyną wypadku było zaniechanie ze strony zarządcy terenu. Podnosi, że przez śmierć córki doszło do naruszenia dobra osobistego rodziny, tj. zerwania więzi między matką a córką. Podkreśla również, że pieniądze nie są w stanie wynagrodzić

Wojna największych kantorów internetowych. Cinkciarz chce 25 mln zł

. - Rozważamy podjęcie kroków prawnych w celu ochrony naszych interesów przed sądem w zakresie zaniechania naruszania naszego dobrego imienia i renomy oraz zaniechania dokonywania czynu nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Oczywiste jest, że każda ze stron ma swoje racje

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

duże wydatki na emerytury i renty, sięgające rocznie 180 mld zł. Jakie jeszcze bariery wskazują przedsiębiorcy? - Zbyt sztywne - jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego - prawo pracy Więcej swobody w negocjacjach na poziomie przedsiębiorstw w zakresie czasu pracy, warunków zatrudniania i

Barroso do Putina: umowę UE-Ukraina mogą zmienić tylko jej strony

miał zażądać negocjacji w sprawie poprawek do umowy UE-Ukraina. Zdaniem rosyjskiego prezydenta konieczne są "systemowe zmiany" umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, "uwzględniające pełen zakres ryzyka dla rosyjsko-ukraińskich więzi gospodarczych i całej gospodarki rosyjskiej, wynikające z

Barroso pisze do Putina: umowę UE-Ukraina mogą zmienić tylko jej strony

Putin miał zażądać negocjacji w sprawie poprawek do umowy UE-Ukraina. Zdaniem rosyjskiego prezydenta konieczne są "systemowe zmiany" umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, "uwzględniające pełen zakres ryzyka dla rosyjsko-ukraińskich więzi gospodarczych i całej gospodarki rosyjskiej

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

PKN ORLEN PKN Orlen przekazał Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie własne, specjalistyczne opracowanie, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle rafineryjnym. Ekspertyzy te będą wykorzystane przez uczelnię do celów dydaktycznych i szkoleniowych. Jak poinformował płocki koncern

Łódź.Specjaliści o rozwoju gospodarki opartej na wykorzystaniu biomasy

pieniądze na ten cel. Chcemy włączać nawet najmniejsze firmy w korzystanie ze środków europejskich" - zaznaczył Stępień.Bioekonomia odnosi się do zrównoważonej produkcji i przetwarzania biomasy w zakresie żywności, zdrowia oraz produktów przemysłowych i energetycznych. Zdaniem przedstawiciela

W Sosnowcu uruchomiono zakład przetwarzania odpadów za 57 mln zł

podstawowej metody ich zagospodarowania" - powiedział prezydent Sosnowca Kazimierz Górski. Jak dodał, odzyskane w zakładzie materiały, nadające się do ponownego wykorzystania, znajdą zastosowanie jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne. "Musimy być odpowiedzialni za nas i przyszłe

Polska zaproponuje USA uproszczenie procedury eksportu warzyw i owoców

parametrów - od jakości gleby po jakość produktu. Piechociński wyjaśnił, że wszelkie wątpliwości w tym zakresie mogłyby zostać wykorzystane przez amerykańskich producentów, a wówczas wysiłek promocyjny związany z wprowadzeniem np. polskich jabłek na rynek amerykański zostałby zniweczony. "Mamy dużą

Podlaskie. 13 mln zł z UE dla gmin na wodociągi i kanalizację

dawna władze województwa zabiegają o więcej środków na ten cel, gdyż potrzeby infrastrukturalne na wsi w Podlaskiem w tym zakresie wciąż są duże. Zaznaczyła, że "natychmiast" potrzeba 30 mln zł, bo są dobre projekty i gminy czekają na pieniądze. Tyle pieniędzy udałoby się wykorzystać w

Polacy sprawcami ułamka przestępstw na pograniczu z Niemcami

zrobić wszystko, aby ratyfikacja nie została wykorzystana jako element kampanii wyborczej. Byłoby to ze szkodą dla służb, pracujących na granicy oraz tamtejszych obywateli" - uważa Łada. Umowa, która ma zastąpić obowiązujące obecnie cztery akty prawne zawarte jeszcze przed przystąpieniem Polski do

Przezroczysta szybka? Nie, to ogniwo słoneczne, które produkuje prąd

. - Możemy sprawić, aby cząsteczki pochłaniały tylko promieniowanie ultrafioletowe i z zakresu bliskiej podczerwieni, a potem oddawały je w postaci promieniowania podczerwonego o innej długości fali - mówi prof. Lunt. "Ponieważ materiały te nie pochłaniają ani nie emitują światła widzialnego, są

Szansa na rozwój, szansa na lepszą pracę - studia podyplomowe w WSNHiD

zmian w organizacji, zwłaszcza w obszarze: komunikacji, twórczego motywowania, organizowania pracy zespołu, minimalizowania oporu i niechęci pracowników do zmian w organizacji. Projektowanie gier komputerowych Link tutaj W trakcie zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu budowy, projektowania i

Szkoła myślenia

Projekt ten, skierowany do szkół z całego kraju, ma zachęcać nauczycieli do podejmowania z uczniami działań o charakterze badawczym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistyczno-społecznych. Ma on opierać się na realizacji różnych projektów i organizowaniu szkolnych festiwali nauki.Na

We wtorek rząd ma zająć się podwyższeniem ulgi podatkowej na dzieci

Intencją Ministerstwa Finansów, które przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci. Zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie ulgi na dzieci w

Barometr IRG SGH wzrósł trzecim kwartale do minus 4,9 pkt

obserwowana w bieżącym roku osłabia ten optymistyczny wniosek" - stwierdzili autorzy badania. Ich zdaniem korzystne wnioski z raportu to: wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych i utrzymujący się wysoki poziom produkcji. Ponadto widoczny jest wyraźny wzrost zatrudnienia, poprawa kondycji

Urlopy na dziecko dla rodziców na etacie

W połowie ubiegłego roku kodeks pracy w zakresie uprawnień rodziców przeszedł prawdziwą rewolucję - pojawił się urlop rodzicielski. W macierzyńskim i wychowawczym również zaszły zmiany. Jak z tych urlopów korzystać? URLOP MACIERZYŃSKI Jego podstawowy wymiar wciąż wynosi 20 tygodni (dla porodów

Kraków to miasto, które chce wyznaczać nowe trendy

aktywności gospodarczej Rybitwy. Rozwój, a nie rozbudowa - to jedno z głównych haseł nowego, kreatywnego Krakowa. Kraków zmierza do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów w terenach przeznaczonych do zainwestowania, a jednocześnie chce wprowadzić ścisłą ochronę obszarów zielonych. Nowe Studium

Elektroniczny zegarek, który mógł zabić. Proces o trucie rtęcią

Takie urządzenie, zbudowane z wykorzystaniem zegarka elektronicznego, zostało znalezione pod łóżkiem w domu teścia oskarżonego 41-latka, mieszkańca jednej z podbiałostockich miejscowości. W porę je jednak zauważono i wyniesiono na zewnątrz, zanim doszło do pożaru. Jeden z zarzutów postawionych

20 lat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zagrożenia, że pieniądze nie zostaną wydane, a raczej jest ich głód" - powiedział prezes. Jeżeli jakieś środki nie zostały wykorzystane, to zostaną przesunięte na inne cele np. niedawno została zwiększona pula na dotacje dla młodych rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powstała w

Prezes PiS: by zatrzymać degradację Oświęcimia, potrzeba zmiany władzy

Radosław Włoszek podkreślił, że Oświęcim zasługuje na zmianę, a wśród najważniejszych zadań, przed jakimi stoi miasto, jest "rozwiązanie problemów komunikacyjnych, szeroko pojęta polityka prorodzinna i inicjatywa w zakresie miejsc pracy, szczególnie dla młodych, którzy opuszczają to miasto"

Solidarność negatywnie oceniła projekt przyszłorocznego budżetu

emigracji zarobkowej oraz zwiększania dysproporcji między małymi i dużymi miastami oraz wsią. "W projekcie nie przewidziano koniecznych działań reformatorskich w zakresie finansów publicznych, takich jak zwiększenie przejrzystości czy ograniczenie szarej strefy" - podkreślono. "Związek

Dariusz Fidyka: Nie czułem połowy swojego ciała, teraz to czucie wraca. Coś niesamowitego!

przerwanie rdzenia kręgowego było niemal zupełne. Właśnie dla takich przypadków jest przewidziana opracowana przez naukowców metoda. Inni, z podobnymi problemami, też mogą liczyć na taki zabieg? - Mogą. Na przyszły rok planowane są operacje dwóch lub trzech osób z wykorzystaniem tej samej metody. Jak długo

Po operacji kręgosłupa. "Walczę o powrót do zdrowia"

wykorzystaniem tej samej metody. Jak długo trwała rehabilitacja? - W sumie dwa i pół roku i ciągle trwa. To są bardzo wyczerpujące ćwiczenia fizyczne. Sześć godzin nauki chodzenia, rozciągania, treningu mięśni. Do tego dochodzi jeszcze godzina masażu i godzina elektrostymulacji. Osiem godzin dziennie. Ale jestem

NIK zostanie audytorem Rady Europy

;to już prawdziwe wyzwanie". Jak poinformowała Izba, aby realizować swoje zadania Rada stworzyła skomplikowaną strukturę instytucji, agencji i biur działających w całej Europie. "Nasi kontrolerzy będą mieli trudne zadanie, ale wykorzystamy lata praktyki w kontrolach krajowych i

UltraSonoGrafia - obrazy z dźwięków. Jak to działa?

twórcy wykorzystali zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej jest generowana oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu tzw

MF przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ws. ulg w PIT

Dróżdż wyjaśniła, że celem projektowanej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej jest dodatkowe wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci. "Zaproponowano wprowadzenie nowego rozwiązania, które umożliwi wykorzystanie ulgi

Kandydat PiS na prezydenta Lublina obiecuje "inwestycje w człowieka"

, że samo mieszanie betonu nie mówi o rozwoju. Człowiek jest kluczowy, nasze inwestycje pójdą w człowieka" - zapowiedział. Podkreślił, że Lublin ma wielki "przemysł wiedzy", ponieważ w jest tu najwięcej uniwersytetów w stosunku do liczby mieszkańców. Ten potencjał należy wykorzystać

Komisje negatywnie o poprawkach do projektu ws. wydawania funduszy UE

Posłowie - podczas wspólnego posiedzenia komisji ds. UE oraz samorządu terytorialnego - negatywnie zaopiniowali wszystkie poprawki PiS do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jak mówił wiceminister

Sieć zajęta, czyli awaria zaplanowana. Kłopot telekomów w sylwestrową noc

tylko raz w roku. Ale czy co roku próba złożenia noworocznych życzeń będzie przypominała loterię?Sytuacja może się poprawić, gdy operatorzy wykorzystają nowe częstotliwości wystawione 30 grudnia 2013 r. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Chodzi zwłaszcza o 14 pasm w zakresie 2,6 GHz służących do

"Poranek Radia TOK FM" w nowej kampanii reklamowej

stacji, w tym na kilku powierzchniach wielkoformatowych w Warszawie. W tej odsłonie kampanii Radia TOK FM po raz pierwszy wykorzystano też ekrany CityINFOtv umieszczone w warszawskim metrze. Będzie można na nich obejrzeć spot promujący stację, a także czytać wypowiedzi gości porannych i popołudniowych

Prezydent: Polska z nadzieją patrzy na Kanadę

korzystać z doświadczeń tego państwa, społeczeństwa, gospodarki. Chcemy, bo rozumiemy to, że wysiłek w zakresie finansowania badań i rozwoju to wykorzystana szansa przez Kanadę" - podsumował. Prezydent przekazał uczestnikom spotkania informację, że Kanada wydała zgodę na import polskich jabłek

Ostachowicz zrezygnował z funkcji w Orlenie

, że ma on wieloletnie doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej, relacji międzynarodowych oraz zarządzania wizerunkiem. Jak poinformował resort skarbu w piątkowym komunikacie, minister skarbu Włodzimierz Karpiński przyjął do wiadomości rezygnację Ostachowicza. "Rynek paliw, na którym

Zmarł prof. Wojciech Rowiński. Brał udział w pierwszym polskim udanym przeszczepieniu nerki

). W 2008 roku z jego inicjatywy Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie akceptacji transplantologii jako metody leczenia. W ostatnich latach zaangażowany był w program Partnerstwo dla Transplantacji, którego był twórcą. "Głównym celem tego programu jest zwiększenie aktywności w zakresie pobierania

Niemcy zaostrzą kontrole na granicy z Polską. Bronią się przed plagą złodziei

Schengen. "Chcemy wykorzystać maksymalnie wszystkie instrumenty, jakie dają policji europejskie przepisy, ale nie naruszymy umowy z Schengen" - wyjaśnił polityk niemieckiej SPD. Zapewnił też, że nie kwestionuje umowy z Schengen, która zniosła kontrole na granicach wewnętrznych między krajami

Korzystne orzeczenia sądu dla PGP ws. obsługi sądów i prokuratur

miał miejsca. "Tego uzasadnionego interesu po stronie sądów i prokuratur w zakresie domagania się, aby dowód nadania miał moc dokumentu urzędowego nie ma, dlatego skarga jest bezzasadna" - uznał sąd. Według niego interes sądów i prokuratur jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, bowiem

Pionierski zabieg denerwacji nerkowej ma obniżyć ciśnienie u pacjentki

Lekarze z Centrum Badawczo-Rozwojowego American Heart of Poland (CBR AHP) wykonali zabieg denerwacji nerkowej z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Peregrine. Zapewnia on odnerwienie nerek poprzez zastosowanie chemicznej metody neurolizy. "Jest to zabieg zdecydowanie łagodniejszy dla

"FT": Stosunek Polski do globalnego ocieplenia - ambiwalentny

proc.Gazeta zaznacza jednak, że dalsza redukcja CO2 będzie "o wiele trudniejsza dla polskiej gospodarki, która w zakresie wykorzystania energii wciąż jest stosunkowo nieefektywna".ONZ liczy na to, że międzynarodowa konwencja ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych zapobiegnie podwyższeniu średniej

Wielki wyciek danych banku JP Morgan. Poszkodowane blisko dwie trzecie amerykańskich rodzin

klientów, ich adresy, numery telefonów i adresy mailowe. Dane te mogą zostać wykorzystane na przykład do rozsyłania spamu, choć w przypadku mniej ostrożnych klientów może się to przełożyć na bezpośrednie straty finansowe. Ataki na klientów banków z wykorzystaniem spamu obserwowaliśmy niedawno w naszym

Sawicki: do 15 października kontrole u rolników starających się o rekompensaty

. rolnictwa UE Dacian Ciolos, na tyle pomylili się i na tyle przygotowali źle ten instrument, że proponując kolejne 125 mln przez kolejne dwa tygodnie nie są w stanie ustalić z którego budżetu mają pochodzić środki i w jakim zakresie. - stwierdził Sawicki. Według Sawickiego, KE miała do dyspozycji kilka

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

"). Dyrektywa nakłania państwa członkowskie Unii Europejskiej do udostępniania jak najszerszego zakresu zasobów do ponownego wykorzystania, określa też warunki na których to się odbywa. Dyrektywa zapewnia jednolite ramy udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania przez państwa członkowskie

Kriostymulacja

Kriostymulacja - rodzaj termoterapii, dokładnie krioterapii (zimnolecznictwa) - wykorzystująca bodźce stymulujące, stosowane powierzchniowo, z zakresu temperatur kriogenicznych (poniżej -100°C), działających bardzo krótko (2-3 min.), dla wywołania i wykorzystania fizjologicznych i ustrojowych

Pojemność użytkowa zbiornika

Pojemność użytkowa zbiornika – pojemność przeznaczona do wykorzystania wody dla ustalonych celów (np. nawadniania, żeglugi, produkcji energii), zawarta między minimalnym poziomem piętrzenia a normalnym poziomem piętrzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie

Torowanie

Torowanie inaczej priming (z ang. to prime – poprzedzać, uprzedzać, przygotowywać) – zjawisko polegające na zwiększeniu prawdopodobieństwa wykorzystania określonej kategorii poznawczej w procesach percepcyjnych i myślowych wskutek wielokrotnej ekspozycji bodźca zaliczanego

LWP (ujednoznacznienie)

Trzyliterowy akronim LWP ma wiele znaczeń: Life Work Planner Lightweight process - pojęcie z zakresu informatyki oznaczające prosty proces systemu mogący zawierać jeden lub kilka wątków, będący podstawową jednostką wykorzystania procesora Lotus Word Pro - edytor tekstowy firmy Lotus Development

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.