zakresu wykorzystania

Ks. Robert Nęcek*

Kapłan ponadpartyjny

Kapłan ponadpartyjny

Okres kampanii wyborczej sprzyja próbom uwikłania kapłanów w działalność polityczną i wykorzystania ich autorytetu do wspierania określonych partii. Dlatego warto przypomnieć społeczne nauczanie Kościoła w tym zakresie. Otóż żaden ksiądz nie może czynnie angażować się w promowanie polityka czy partii, a tym bardziej namawiać wiernych do składania podpisów na określone listy wyborcze, w dodatku na terenie parafii.

A poza tym...Dobre imię

Niepojęte, ale nawet zabawne wydarzenie podczas pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę wykorzystano, by znów zaatakować tę rozgłośnię i - jak to się popularnie mówi - dzieła wokół niej wyrosłe. Ataki te prowadzą liberalni dziennikarze i politycy od lat walczący z Kościołem katolickim, dlatego że atakujących "boli zwłaszcza nieugięta postawa w zakresie katolickiej nauki społecznej, akceptująca patriotyzm jako wartość religijno-moralną" - wyjaśnia na łamach jednego z dzieł wyrosłych wokół Radia Maryja dziekan Pasionek, pracownik innego dzieła, które również w Toruniu wyrosło.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Przepisy tworzą ramy prawne do wdrażania w Polsce funduszy unijnych w latach 2014-20.

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

- Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo - poinformowała w środę KE. - Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

"Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR

Bieńkowska: polska gospodarka morska przetrwała i rozwija się

na to. Szanse na rozwój wykorzystały polskie porty morskie. Impulsem ich rozwoju jest stale rosnąca konkurencyjność w handlu międzynarodowym unijnym, pozaunijnym, a w szczególności w rejonie Morza Bałtyckiego" - mówiła do zebranych wicepremier. "Polskie porty morskie przeszły ogromną

Piechociński i Szeremeta o relacjach gospodarczych Polska-Ukraina

wykorzystania gazu, dzięki działaniom w zakresie efektywności energetycznej" - zaznaczył.

Organizacje pozarządowe chcą szerszego udostępnienia zbiorów muzeów

będą mogły być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami własności intelektualnej osób trzecich. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaznaczyło w swoich uwagach, że "projekt w znaczący sposób rozszerza zakres danych

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

SN: Straż miejska ma prawo używać stacjonarnych fotoradarów

m.in. błędne uznanie przez sąd, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. PG wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.SN uznał, że w

Opole. Polsko-chorwacka współpraca izb gospodarczych

izby z zakresu pozyskiwania środków unijnych będą jeździć do Chorwacji i doradzać Chorwatom na konkretnych przykładach. Szefowa izby gospodarczej w Istrii Jasna Jaklin Majetić w rozmowie z PAP potwierdziła, że strona chorwacka jest zainteresowana takim przenoszeniem doświadczeń polskich z zakresu

EKF: w Polsce wciąż są potrzebne inwestycje infrastrukturalne

W trakcie wtorkowej debaty szef zespołu analiz ekonomicznych Ernst & Young Marek Rozkrut zwrócił uwagę, że "postęp w zakresie infrastruktury jest duży, ale wciąż ocena polskiej gospodarki pod kątem jej konkurencyjności i stanu rozwoju infrastruktury jest niska". "Mamy dużo zaległości

Azoty wygrały konkurs największych spółek GPW "Złotej Strony Emitenta"

Media w zakresie prowadzenia RI przy wykorzystaniu nowoczesnych metod komunikacji internetowej. Szczegółowe informacje o Złotej Strony Emitenta dostępne są na www.zse.seg.org.pl Polska Agencja Prasowa jest patronem medialnym konkursu.

Young Digital Planet wspiera projekt Polskie Miasto Przyszłości

Celem projektu jest wsparcie rozwoju polskich miast, a co za tym idzie wzrost ich konkurencyjności dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. Adresatami przedsięwzięcia są przedstawiciele miast - głównie osoby decyzyjne, tj. prezydenci, burmistrzowie, radni oraz dyrektorzy departamentów. Polskie

Brytyjczycy chcą, by KE i Rada UE wspierały wydobycie gazu łupkowego

niekonwencjonalnych zasobów powinny być wspierane przez Komisję (Europejską) i Radę (UE)" - czytamy. "Unijny budżet na badania i rozwój powinien być w pełni wykorzystany, by rozwijać nowe techniki w celu zmaksymalizowania własnych unijnych zasobów (energii), wraz z odnawialnymi źródłami energii, energią

Waldemar Kruk doradcą AMS

Waldemar Kruk doradcą AMS

Komunikat prasowyWaldemar Kruk, dotychczas prezes spółki Polskie Badania Outdooru (PBO), został doradcą firmy AMS w zakresie analiz strategicznych i marketingu sprzedaży.Waldemar Kruk współpracował z AMS już wcześniej - pełnił funkcję prezesa należącej do AMS i Clear Channel spółki - Polskie

Jak trwoga to do Ameryki? Opinia Polaków o USA najlepsza od początku dekady

Jak trwoga to do Ameryki? Opinia Polaków o USA najlepsza od początku dekady

naszych rozmów i wiadomości przez rząd USA. Jesteśmy też zdecydowanymi przeciwnikami użycia dronów, czyli bezzałogowych samolotów szpiegowskich. 54 procent z ankietowanych nie pochwala ich wykorzystanie w wojnach, tylko jedna trzecia jest za. W tym zakresie jesteśmy jednak najmniej krytyczni wobec USA

Głodówka pacjentów w szpitalu onkologicznym w Wieliszewie

Głodówka pacjentów w szpitalu onkologicznym w Wieliszewie

onkologiczne nie są traktowane przez NFZ jako ratujące życie i Fundusz limituje je, a pacjenci onkologiczni nie mogą czekać w kolejce na procedury - mówił. - Szpital onkologiczny w Wieliszewie to placówka, która mimo wykorzystania kontraktu z NFZ, udziela pomocy wszystkim pacjentom onkologicznym, tak aby nie

KE może w piątek przyjąć Umowę Partnerstwa z Polską ws. funduszy UE

. Przyjęcie Umowy pozwala na wdrożenie programów wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. W Umowie Partnerstwa określona jest strategia wydatkowania środków z unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w danym kraju oraz priorytety inwestycyjne w tym zakresie. Chodzi o fundusz rozwoju

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

dla spółek grupy Orlen w obszarze ochrony środowiska poprzez pełną optymalizację procesów i świadczonych usług". Anwil zaznaczył, że transakcja wpisuje się również w postanowienia strategii PKN Orlen w zakresie optymalizacji struktury właścicielskiej grupy płockiego koncernu. "Przejęcie

"Nasz Dziennik": Więcej lotnisk nie będzie

napisał, że "zgodnie z treścią unijnych rozporządzeń na nową perspektywę, ze środków europejskich lotniska będą mogły być wspierane jedynie w ograniczonym zakresie, głównie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w sieci TEN-T. Obejmować więc ono będzie jedynie istniejące lotniska w sieci TEN-T i krajowy

Ok. 80 mld euro oszczędności dzięki optymalizacji elektroenergetyki UE

Według raportu duże oszczędności mogą zostać osiągnięte dzięki zmianom w zakresie energetyki odnawialnej: lepszej integracji systemów energetycznych, poprawie zarządzania sieciami przesyłowymi, oraz wykorzystaniu mechanizmów optymalizacji rynku po stronie popytowej. Dodali, że tylko dzięki

KE może w piątek przyjąć Umowę Partnerską z Polską ws. funduszy UE

wydatkowania. Przyjęcie Umowy pozwala na wdrożenie programów wydatkowania środków z funduszy strukturalnych. W Umowie Partnerskiej określona jest strategia wydatkowania środków z unijnych funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w danym kraju oraz priorytety inwestycyjne w tym zakresie. Chodzi o fundusz

KE może w piątek przyjąć umowę partnerską z Polską ws. funduszy UE

zakresie. Chodzi o fundusz rozwoju regionalnego, fundusz społeczny, fundusz spójności, fundusz rozwoju obszarów wiejskich i fundusz rybacki. Polska jako pierwsza przekazała projekt umowy partnerstwa do KE (10 stycznia), a jej negocjacje z KE rozpoczęły się 5 marca. Umowę taką Komisja przyjęła już dla

Eksperci IBnGR za wspólną siecią dostępu do LTE

telekomunikacyjnym mamy do czynienia z silną walką konkurencyjną, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka dobrowolna współpraca nie zostałaby podjęta" - napisali autorzy raportu. Usługi mobilnego dostępu do sieci internetowej mogą być świadczone z wykorzystaniem różnych zakresów częstotliwości

GUS: nowa ustawa o statystyce zmniejszy obowiązki informacyjne firm

obciążenia o około 30 proc." - zapowiedziała Komar-Morawska. Jak dodała, zmiany te podążają za europejskimi trendami do szerszego wykorzystania w badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną narzędzi typowych dla e-społeczeństwa, jak internet czy wywiad telefoniczny. Kolejna istotna zmiana dotyczy

Rusza akcja promująca produkty regionalne "Zasmakuj w Małopolsce"

Małopolski, gdzie podczas lokalnych imprez plenerowych trwać będą prezentacje połączone z degustacją wszystkich małopolskich produktów regionalnych. Specjalną atrakcją będą pokazy kulinarne w wykonaniu miejscowych gospodyń, które przygotują potrawy z wykorzystaniem rodzimych produktów regionalnych

W grupie Węglokoksu nowy dystrybutor węgla na rynek krajowy

wykorzystanie energetyczne metanu (przygotowywana jest spółka z Kompanią Węglową w tym zakresie), hutnictwo (w grupie jest m.in. Huta Łabędy), logistyka (m.in. w zakresie przygotowania eksportu węgla) oraz handel węglem w kraju. Węglokoks przygotowuje się też do upublicznienia poprzez emisję na warszawskiej

W Kędzierzynie-Koźlu powstanie supernowoczesna elektrownia za 1mld euro?

Według planów supernowoczesny zakład nie będzie wprowadzał do atmosfery dwutlenku węgla. Tak produkowany prąd będzie tańszy, m.in. ze względu na brak konieczności płacenia za emisję gazów cieplarnianych. Inwestorzy nie tylko nie będą płacić za emisję CO2, ale dodatkowo chcą wykorzystać unijne

KE: energia nie może być używana jako broń polityczna

tego próbują" - powiedział Barroso. Mówiąc o strategii UE w zakresie energii szef KE przekonywał, że konieczne jest zmniejszenie zależności energetycznej UE i jednoczesne zwiększenie unijnej produkcji energii. W odniesieniu do tej drugiej kwestii wymienił: inwestycje w odnawialne źródła energii

Po wyroku Sądu Najwyższego kierowcy chcą płacić mandaty

apelacji obrońcy obwinionego i błędne uznanie, że straż miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących i wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.Wojtach

"Wprost" pozywa "Newsweek" i Tomasza Lisa. Chce 12 mln zł. Lis: Nie komentuję występów kabaretowych

redakcyjnej "Wprost" naruszyło standardy uczciwej konkurencji. "Skopiowane zostały m.in. rozwiązania w zakresie układu graficznego pisma i prezentacji tematów głównych artykułów tygodnika, a w nowej koncepcji tygodnika 'Newsweek Polska' wykorzystane zostało know-how i poufne informacje na temat

Prezes organizacji niemieckich przedsiębiorców za unią energetyczną

rosyjskiego gazu. To nie jest dobra sytuacja" - podkreślił niemiecki przedsiębiorca. Pytany przez PAP o ocenę polskiej propozycji unii energetycznej, prezes BDI powiedział, że jest zdecydowanym zwolennikiem unijnego rynku energii w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii. "Rozszerzenie zakresu

Jak wygrać w kamień, papier, nożyce?

przegranego. Całość pracy można znaleźć tutaj . Autorzy ponoć jeszcze nie próbowali swojej strategii wykorzystać. Każdy może ją przetestować we własnym zakresie.

Premier Kanady: będą nowe sankcje wobec Rosji

(prezydenta Rosji Władimira - PAP) Putina przez społeczność międzynarodową" - dodał. Dlatego "rząd Kanady wprowadzi nowe sankcje wobec szerokiego zakresu podmiotów związanych z różnymi rosyjskimi sektorami" - ogłosił premier. Decyzja zostanie podjęta we współpracy z "najbliższymi

MPiPS: 476 dofinansowanych projektów na aktywizacje seniorów

Organizacje, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogły w tym roku liczyć na dotacje w wysokości od 20 do 200 tys. zł. Organizacje, występując o dofinansowanie, składały oferty na prowadzenie programów z zakresu jednego z

Wojna największych kantorów internetowych. Cinkciarz chce 25 mln zł

. - Rozważamy podjęcie kroków prawnych w celu ochrony naszych interesów przed sądem w zakresie zaniechania naruszania naszego dobrego imienia i renomy oraz zaniechania dokonywania czynu nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Oczywiste jest, że każda ze stron ma swoje racje

Kraków. Rozpoczął się projekt Małopolska Chmura Edukacyjna

Jak poinformował na piątkowej konferencji prasowej wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela, uczestnikami zajęć byli "najzdolniejsi ze zdolnych". Wiedzę praktyczną i teoretyczną zdobywali w zakresie 10 dziedzin, tj. fizyki, informatyki, matematyki, biologii, chemii, budownictwa, języka

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

duże wydatki na emerytury i renty, sięgające rocznie 180 mld zł. Jakie jeszcze bariery wskazują przedsiębiorcy? - Zbyt sztywne - jak na obecny poziom rozwoju gospodarczego - prawo pracy Więcej swobody w negocjacjach na poziomie przedsiębiorstw w zakresie czasu pracy, warunków zatrudniania i

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

PKN ORLEN PKN Orlen przekazał Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie własne, specjalistyczne opracowanie, dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w przemyśle rafineryjnym. Ekspertyzy te będą wykorzystane przez uczelnię do celów dydaktycznych i szkoleniowych. Jak poinformował płocki koncern

PARP: zielone miejsca pracy to przyszłość Europy i Polski

się ponad 50 proc. śmieci w Szwecji. "Jestem dumny, że szwedzkie rozwiązania są interesujące dla polskich przedsiębiorców. Będzie to też kolejny krok do zwiększenia współpracy m.in. w zakresie gospodarowania odpadami" - dodał ambasador. Wojciech Szajnar z PARP przypomniał, że podpisana w

PGNiG Termika: więcej energii elektrycznej, ale nie z węgla

jednak zmienić, zastępując go stopniowo gazem i biomasą. Planuje, że w 2021 r. węgiel będzie stanowił 55 proc. w mixie energetycznym, gaz - 35 proc., a biomasa - 10 proc. "Dywersyfikacja paliw pozwala nam na pewne bezpieczeństwo, także finansowe. Dzięki ograniczeniu wykorzystania węgla spółka chce

MIR: prawie 16 tys. umów w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Celem jest wsparcie finansowe inwestycji zwiększających innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Projekty realizowane w ramach programu mają się przyczynić do większego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w polskiej gospodarce. Jak poinformowała Iwona Wendel

Morgan Stanley podniósł prognozy PKB dla Polski, Węgier i Czech

;potencjał produkcyjny już teraz wygląda na wyższy, zanosi się na to, że korporacje zwiększą wydatki dla sfinansowania dalszej ekspansji w miarę, jak nabiorą przekonania, że perspektywa makro się poprawia". Z końcem 2014 r., a zwłaszcza w późniejszych latach Polska odczuje skutki wykorzystania środków

Gdynia. PKP PLK chce poprawić dojazd do portu morskiego

W poniedziałek w Gdyni została podpisana umowa na opracowanie studium wykonalności, które ma wskazać optymalny zakres modernizacji stacji kolejowej obsługującej port morski, czyli stacji Port Gdynia. Stacja łączy port ze szlakami kolejowymi (obecnie jest to 7 linii). Studium wykona firma Wyg

Toruń. Rozpoczęła się budowa zakładu przeładunku odpadów

, siedem dni w tygodniu, unieszkodliwiając rocznie około 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia i okolicznych gmin. Dzięki instalacji, samorządy objęte projektem spełnią unijne wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów. Śmieci zostaną wykorzystane do wytwarzania energii. Plany zakładają

Urlopy na dziecko dla rodziców na etacie

W połowie ubiegłego roku kodeks pracy w zakresie uprawnień rodziców przeszedł prawdziwą rewolucję - pojawił się urlop rodzicielski. W macierzyńskim i wychowawczym również zaszły zmiany. Jak z tych urlopów korzystać? URLOP MACIERZYŃSKI Jego podstawowy wymiar wciąż wynosi 20 tygodni (dla porodów

ARiMR: do końca maja można starać się o dofinansowanie usług doradczych

. Agencja refinansuje szeroki zakres usług doradczych, m.in. dotyczących zarządzania gospodarstwem rolnym, lasami, przestrzegania wymogów tzw. wzajemnej zgodności oraz spełniania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Doradztwo ma pomóc w przystosowaniu się gospodarstw rolnych do unijnych wymogów. W

Lubelskie. Rusza naprawa nowego odcinka S17 Jastków - Lublin

Osiadający nasyp będzie częściowo rozebrany i odtworzony z wykorzystaniem lżejszych materiałów, będzie też zbudowana żelbetowa płyta odciążająca - poinformował w piątek na konferencji prasowej p.o. dyrektora lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Szepietowski

Elektroniczny zegarek, który mógł zabić. Proces o trucie rtęcią

Takie urządzenie, zbudowane z wykorzystaniem zegarka elektronicznego, zostało znalezione pod łóżkiem w domu teścia oskarżonego 41-latka, mieszkańca jednej z podbiałostockich miejscowości. W porę je jednak zauważono i wyniesiono na zewnątrz, zanim doszło do pożaru. Jeden z zarzutów postawionych

Prezydent podpisał liberalizację przepisów dotyczących motocyklistów

jeździć małymi jednośladami, czyli motorowerami i skuterami o pojemności maksymalnej 50 cm sześc. Ustawa umożliwia także zdawanie egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców. Rozszerzono ponadto zakres umiejętności, jakimi

UltraSonoGrafia - obrazy z dźwięków. Jak to działa?

twórcy wykorzystali zjawisko rozchodzenia się, rozpraszania oraz odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków. W ultrasonografii medycznej wykorzystywane są częstotliwości z zakresu 2-50 MHz. Fala ultradźwiękowa najczęściej jest generowana oraz przetwarzana w impulsy elektryczne przy użyciu tzw

Komisje negatywnie o poprawkach do projektu ws. wydawania funduszy UE

Posłowie - podczas wspólnego posiedzenia komisji ds. UE oraz samorządu terytorialnego - negatywnie zaopiniowali wszystkie poprawki PiS do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Jak mówił wiceminister

TK: część zapisów o billingach i kontroli operacyjnej - niekonstytucyjna

danych osób wykonujących zawody zaufania publicznego (np. prawnicy, dziennikarze, lekarze). TK nie przesądza też, czy konieczna byłaby taka kontrola co do każdego rodzaju pobieranych danych. Za niekonstytucyjne uznano też przepisy ustaw co do kontroli operacyjnej w zakresie, w jakim "nie

Sieć zajęta, czyli awaria zaplanowana. Kłopot telekomów w sylwestrową noc

tylko raz w roku. Ale czy co roku próba złożenia noworocznych życzeń będzie przypominała loterię?Sytuacja może się poprawić, gdy operatorzy wykorzystają nowe częstotliwości wystawione 30 grudnia 2013 r. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Chodzi zwłaszcza o 14 pasm w zakresie 2,6 GHz służących do

"Poranek Radia TOK FM" w nowej kampanii reklamowej

stacji, w tym na kilku powierzchniach wielkoformatowych w Warszawie. W tej odsłonie kampanii Radia TOK FM po raz pierwszy wykorzystano też ekrany CityINFOtv umieszczone w warszawskim metrze. Będzie można na nich obejrzeć spot promujący stację, a także czytać wypowiedzi gości porannych i popołudniowych

Szkoła myślenia

Projekt ten, skierowany do szkół z całego kraju, ma zachęcać nauczycieli do podejmowania z uczniami działań o charakterze badawczym w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistyczno-społecznych. Ma on opierać się na realizacji różnych projektów i organizowaniu szkolnych festiwali nauki.Na

Korzystne orzeczenia sądu dla PGP ws. obsługi sądów i prokuratur

miał miejsca. "Tego uzasadnionego interesu po stronie sądów i prokuratur w zakresie domagania się, aby dowód nadania miał moc dokumentu urzędowego nie ma, dlatego skarga jest bezzasadna" - uznał sąd. Według niego interes sądów i prokuratur jest w odpowiedni sposób zabezpieczony, bowiem

Zmarł prof. Wojciech Rowiński. Brał udział w pierwszym polskim udanym przeszczepieniu nerki

). W 2008 roku z jego inicjatywy Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie akceptacji transplantologii jako metody leczenia. W ostatnich latach zaangażowany był w program Partnerstwo dla Transplantacji, którego był twórcą. "Głównym celem tego programu jest zwiększenie aktywności w zakresie pobierania

Niemcy zaostrzą kontrole na granicy z Polską. Bronią się przed plagą złodziei

Schengen. "Chcemy wykorzystać maksymalnie wszystkie instrumenty, jakie dają policji europejskie przepisy, ale nie naruszymy umowy z Schengen" - wyjaśnił polityk niemieckiej SPD. Zapewnił też, że nie kwestionuje umowy z Schengen, która zniosła kontrole na granicach wewnętrznych między krajami

Brytyjczycy zainteresowani kontraktami dotyczącymi modernizacji polskiej kolei

jest ulepszenie sieci kolejowej i dostosowanie jej do standardów sieci transeuropejskich przy wykorzystaniu funduszu unijnych. Obecnie w Polsce przeprowadzane są inwestycje w zakresie infrastruktury kolejowej na niespotykaną dotąd skalę" - zwracał uwagę ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Robin

Gdynia. Ruszyło regularne połączenie kolejowe - terminal BCT-Stryków

" - tłumaczy Frąckowiak. Transport intermodalny (kombinowany) polega na przewozie ładunków różnymi środkami transportu przy jednoczesnym wykorzystaniu tylko jednej jednostki ładunkowej np. kontenera na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu. Podano

Firmy mogą się starać o dotacje na poprawę efektywności energetycznej

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Środowiska, środki będą przekazywane w ramach programu "Wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki". Budżet w ramach konkursu oszacowano na ponad 340 mln zł dla nowych inwestycji oraz 5

Projekt PARP: zarządzanie kompetencjami to zysk dla firmy

wykorzystaniem najnowszych technologii. Mówiły, że zawsze satysfakcja pracowników przekłada się na satysfakcję firmy, a efekt to m.in. mała rotacja pracowników; to zysk finansowy, bo młodych pracowników trzeba szkolić, a to kosztuje. Tłumaczyły, że zgrany zespół to skuteczne działanie w kryzysowych sytuacjach

Porozumienie w sprawie projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości"

kilkaset hektarów gruntów w Nowej Hucie będzie mogło być wykorzystane pod przedsięwzięcia z zakresu nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Według niego mająca powstać spółka celowa skarbu państwa i ArcelorMittal Poland jako wspólny podmiot będzie dla inwestorów partnerem we wszystkich sprawach

"FT": Stosunek Polski do globalnego ocieplenia - ambiwalentny

proc.Gazeta zaznacza jednak, że dalsza redukcja CO2 będzie "o wiele trudniejsza dla polskiej gospodarki, która w zakresie wykorzystania energii wciąż jest stosunkowo nieefektywna".ONZ liczy na to, że międzynarodowa konwencja ws. redukcji emisji gazów cieplarnianych zapobiegnie podwyższeniu średniej

Starzejemy się. Nowy zawód: specjalista do spraw seniorów

? - Gerontologiem może zostać osoba, która ukończyła co najmniej I stopień studiów. Powinna wykazywać się wiedzą z zakresu biologii, nauk społecznych takich jak psychologia, pedagogika czy socjologia, a także turystyki czy rekreacji. Gerontologia jest dyscypliną interdyscyplinarną, zatem wskazane jest, aby

Celnicy będą testowani z podatności na branie łapówek

zgłoszone. Celnicy uzyskają uprawnienie do przeprowadzania na przejściach granicznych niektórych kontroli obecnie leżących w gestii Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zakres tych kontroli ma zostać

UKE: raport z kontroli Polskiej Grupy Pocztowej w drugiej połowie lipca

. Śledztwo wszczęto z zawiadomienia Poczty Polskiej. Dotyczy ono "złożenia w celu uzyskania zamówienia publicznego nierzetelnego pisemnego oświadczenia w zakresie dotyczącym wymogów stawianych przez zamawiającego". Prokuratorzy w ramach śledztwa będą sprawdzać, czy zwycięzca przetargu dysponuje

Umiejętności finansowe polskich uczniów nieco powyżej średniej OECD

W badaniu umiejętności finansowych (financial literacy) chodziło o sprawdzenie wiedzy uczniów na temat finansów osobistych oraz umiejętności jej wykorzystania. Było to pierwsze porównawcze międzynarodowe badanie i pierwsze w Polsce dotyczące tego zakresu umiejętności. W badaniu brało udział tylko

Wielka modernizacja dworca odwołana. Kompromitacja PKP

. Zwycięzca miał zaprojektować inwestycję na podstawie przygotowanej już koncepcji i ją wykonać. Zakres przewidzianych prac był bardzo szeroki. Obejmował m.in. przebudowę budynku Dworca Głównego. Najważniejsza dla pasażerów była jednak modernizacja istniejącej kładki, czyli wyposażenie jej w windy i

Akcje AMS w ramach Malta Festival Poznań - ekologicznie i niestandardowo

. Przez prawie miesiąc w Poznaniu wystąpi ponad 600 artystów w 300 projektach: spektaklach teatralnych, koncertach, projektach tanecznych i wydarzeniach z zakresu sztuk wizualnych. Nasza firma też ma w tym przedsięwzięciu swój udział. AMS udostępnił bowiem banery reklamowe młodym projektantom ze School of

Prokuratura zbada, czy wojskowe śmigłowce mogły zrzucać ulotki patriotycznej akcji "Orzeł może"

przypadku akcji zrzucania ulotek "zachowano wszystkie zasady bezpieczeństwa, a wykorzystanie śmigłowców i czas pracy pilotów realizowano w ramach szkolenia elementu powietrznego wojsk lądowych".Podkreślił, że MON podejmuje setki działań związanych z kształtowaniem postaw patriotyczno-obronnych

W. Brytania.Raport: NATO jest źle przygotowane na atak Rosji

Raport przygotowany przez wpływową komisję stwierdza, że przygotowanie NATO na odparcie ewentualnych zagrożeń "pozostawia wiele do życzenia" i Sojusz potrzebuje w tym zakresie "radykalnej reformy" - podaje BBC. Brytyjscy deputowani podkreślają wprawdzie w dokumencie, że ryzyko

Sienkiewicz: Mam naprawić ten system

reprezentacyjny to 1200 zł miesięcznie i nigdy nie wykorzystałem więcej niż 50 proc. Na spotkanie zostałem zaproszony. A za rachunek zapłacił szef gabinetu prezesa NBP z własnej kieszeni. Tak przy okazji, zakres kradzieży na Polakach, jaki się dokonał poprzez przestępstwa VAT-owskie, księgowe i inne, wykryte

Debata w PAP.Giełdy gazu i infrastruktura a bezpieczeństwo energetyczne

rzecz wykorzystania systemu giełdowego i tym samym poprawy bezpieczeństwa energetycznego wymienia się także z jednej strony rozwój giełd gazu w krajach Wspólnoty, a z drugiej - inwestycje służące dywersyfikacji dostaw gazu. Tym bardziej, że na rynku gazowym kluczową rolę odgrywa infrastruktura. W

Raport o czynnikach mających wpływ na przyczyny katastrofy

przy wykorzystaniu zakresu pracy ABSU - automatyczne "odejście"; - przekazywanie przez KSL załodze informacji o prawidłowym położeniu samolotu względem progu DS, ścieżki schodzenia i kursu, co mogło utwierdzać załogę w przekonaniu o prawidłowym wykonywaniu podejścia, gdy w rzeczywistości

UKNF przestrzega przed podawaniem bankom danych do logowania

utraty prawa do reklamacji ewentualnych nieautoryzowanych transakcji" - ostrzega UKNF. Urząd podkreślił, że podstawową zasadą bezpiecznego korzystania z usług bankowych i płatniczych z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dostępu jest podawanie nazwy użytkownika i hasła do konta jedynie na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

i naczepa autocysterny. PKN Orlen wyjaśnił, że w warsztatach własnych Orlen Transport prowadzony będzie montaż dostarczanych przez dostawców elementów, "co pozwoli na pełne wykorzystanie aktualnie posiadanych przez spółkę zasobów", a jednocześnie zapewni jej pozyskanie "

Irak. Władze kurdyjskie domagają się dymisji premiera Malikiego

wezwano Malikiego, aby "przeprosił iracki naród i podał się do dymisji". Chcąc wyrazić dezaprobatę dla słów premiera kurdyjscy politycy nie zamierzają uczestniczyć w posiedzeniach jego rządu. "Tego typu wypowiedzi mają na celu ukrycie porażki państwa w zakresie bezpieczeństwa poprzez

Ponad 100 mln zł na innowacje proekologiczne dla przedsiębiorców

wyniesie co najmniej 36 mln zł, natomiast na fazę wdrożeniową w całym programie zostało przeznaczonych 160 mln zł (kwota na oba konkursy). Nabór wniosków w tej edycji programu jest jednoetapowy i będzie trwać do 8 września. Jak wyjaśniono zakres tematyczny konkursu obejmuje 5 obszarów związanych z

TK: przepisy dot. PIT od nieodpłatnych świadczeń zgodne z Konstytucją

pobierać zaliczki i narazić się fiskusowi. TK uznał, że kwestionowane przepisy są zgodne z Konstytucją. Sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka powiedziała uzasadniają wyrok, że ich treść pozwala w sposób wystarczający ustalić zakres opodatkowania, ale wyeliminowanie wątpliwości pracodawców wymaga

Opole. Wykonano 40 proc. prac remontowych tamy w Nysie

m.in. ze względu na zbyt rzadką sieć odwiertów. "Z tym problemem spotkaliśmy się zarówno przy budowli zrzutowej zbiornika, jak i przy jednym z jazów, co spowodowało poważne opóźnienia. Sytuacja wymagała doprojektowywania i wykorzystania innych materiałów od tych, które założyliśmy"

Jaś i Małgosia pod ostrzałem. Spór o 1,5 miliona zł

;zgodnie z artykułem 90 ustęp 3d ustawy o systemie oświaty na dofinansowanie zadań szkoły (również przedszkola i gimnazjum - przyp. red.) w zakresie wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, stwierdzono, że kwota (...) została wykorzystana niezgodnie z

Aby "dom Wielkiego Brata" nie zmienił się w "dom wariatów"

problem wymagający rozważenia to problem zakresu uprawnień poszczególnych służb do działań ingerujących w prywatność obywateli i problem kontroli nad realizacją tych uprawnień. Przypomnieć należy, że celem czynności operacyjno-rozpoznawczych jest na równi zapobieżenie popełnieniu przestępstwa, jak i

Piechociński: UE potrzebuje nowego systemu dostaw surowców

. Piechociński zwrócił uwagę na niekonsekwencje UE w tym zakresie. Wskazał np. utrudnienia dla inwestycji w sektorze energetycznym z powodu przepisów o pomocy publicznej, brak dużych środków na inwestycje czy politykę klimatyczną, w której - według niego - "kryją się doraźne interesy niektórych gospodarek

Trójmiasto. Ukończono budowę systemu sterowania ruchem Tristar

komunikacji zbiorowej co najmniej o 6,5 proc. Wyjaśnił, że system służy m.in. do monitorowania ruchu, wykrywania tzw. zdarzeń drogowych, do kierowania ruchem przy wykorzystaniu sygnalizacji świetlnej, ale także ma informować uczestników ruchu np. o utrudnieniach w przejazdach. System obsługują dwa centra

Od soboty bez kar za jadę rowerem po wałach przeciwpowodziowych

Polsce jest ponad 9 tys. km ścieżek rowerowych. Dla porównania u naszych południowych sąsiadów - w Czechach - jest ich ponad 37 tys. W Polsce przypada ok. 230 rowerów na tysiąc mieszkańców, średnia w krajach europejskich to 600-700 sztuk. Liderem w tym zakresie jest Holandia, gdzie na tysiąc mieszkańców

Podlaskie. Ok. 270 mln zł będzie kosztować budowa farmy wiatrowej Orla

, wybrane w przetargu. Prezes Electrum Mirosław Popławski mówił, że firma zbudowała dotychczas 12 farm wiatrowych i należy do polskich firm z największym doświadczeniem w tym zakresie. Prezes Unibep Leszek Gołąbiecki dodał, że na budowie farmy wykorzystanych zostanie ok. 11 tys. metrów sześciennych betonu

MZ ws. kontynuowania leczenia w ramach programów terapeutycznych

Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych opublikowano na stronie internetowej resortu. 1 stycznia wchodzą w życie przepisy ustawy refundacyjnej, która m.in. zakłada, że minister zdrowia nie będzie w drodze rozporządzeń określał wykazu

UE. Polityczne porozumienie ministrów ws. możliwości zakazu upraw GMO

-ekonomicznych, urbanistycznych, wykorzystania gleby, ze względu na cele polityki rolnej czy publicznej. Komisja Europejska już w połowie 2010 r. zaproponowała zmianę dyrektywy dotyczącej GMO, która pozwoliłaby krajom zakazać lub ograniczyć uprawy GMO na swoim terytorium bez odwoływania się do ryzyka dla

Lubuskie. Nowa fabryka mebli w Gorzowie Wlkp. dała 200 miejsc pracy

rozbudowy jej zakładu. "Dużą zachętą była oczywiście możliwość prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej, co wiąże się ze sporymi ulgami podatkowymi. Do dobrego funkcjonowania naszej fabryki niezbędne jest utrzymywanie kooperacji w wąskich zakresach, w których sami nie specjalizujemy

UKE wznowił kontrolę Polskiej Grupy Pocztowej

Polskiej. Śledztwo wszczęto z zawiadomienia Poczty Polskiej. Dotyczy ono "złożenia w celu uzyskania zamówienia publicznego nierzetelnego pisemnego oświadczenia w zakresie dotyczącym wymogów stawianych przez zamawiającego". Prokuratorzy w ramach śledztwa będą sprawdzać, czy zwycięzca przetargu

Pomorskie. 95 proc. wędzonek spełnia nowe normy szkodliwych związków

tym substancje rakotwórcze. Wojewódzki inspektor ds. bezpieczeństwa żywności w Gdańsku Jacek Andrzej Kucharski poinformował PAP, że z ok. kilkudziesięciu badań przeprowadzonych w województwie w 2014 roku, tylko w jednym przepadku wynik w zakresie zawartości węglowodorów aromatycznych nie spełniał

Znany profesor o oskarżonym urologu. Badanie ginekologiczne bez zgody?

Podczas ostatniej rozprawy zeznawali biegli z zakresu urologii: prof. Piotr Chłosta, przez lata pracujący w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, oraz dr Lech Sobański ze szpitala w Czerwonej Górze. Jawna była tylko część z ich zeznań. Sąd zapytał biegłych, czy standardem w rozpoznawaniu

Radni chcą kontroli danieli. Abp Głódź: "Proszę mnie nie rozśmieszać"

Dulkiewicz. Radni pytają o konsekwencje Radni PO piszą: "Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Urząd Miasta Gdańska przeprowadza kontrole w zakresie zgodnego z celem wykorzystania gruntów przekazanych na mocy odpowiedniej uchwały Rady Miasta Gdańska przez Miasto Gdańsk z bonifikatą? Jeżeli

ZUS: Sprawni na zwolnieniach

, tylko w zakresie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy stwierdzili, że 9,7 tys. osób przebywających na zwolnieniu lekarskim w pierwszym kwartale tego roku było zdolnych do pracy. Tym osobom wstrzymano dalszą wypłatę zasiłku chorobowego na łączną kwotę 2,4

Nowicka pisze do NIK, by sprawdził, jak Kościół dostawał i wydawał pieniądze na gender

"W związku z bardzo dużym prawdopodobieństwem, iż mogło dojść do wykorzystania funduszy unijnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie działań kontrolnych i zbadanie: (a) legalności i celowości przyznania; (b) faktycznego sposobu wykorzystania środków

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu PiS-owski projekt ustawy łupkowej

PiS przygotował projekt ustawy o zasadach wykonywania prawa własności górniczej przez Skarb Państwa w zakresie wydobywania węglowodorów. Wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu złożyły podczas debaty kluby PO i Twojego Ruchu. Projekt przewidywał m.in. powołanie spółki akcyjnej, która będzie

Piechociński: przed podpisaniem umowy UE-USA musimy mieć konkurencyjną gospodarkę

Piechociński bierze udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Podczas kongresu będzie m.in. mowa o perspektywach negocjacji w sprawie utworzenia między USA i UE strefy wolnego handlu - transatlantyckiego partnerstwa w zakresie handlu i inwestycji (TTIP). W panelu poświęconym temu

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

"). Dyrektywa nakłania państwa członkowskie Unii Europejskiej do udostępniania jak najszerszego zakresu zasobów do ponownego wykorzystania, określa też warunki na których to się odbywa. Dyrektywa zapewnia jednolite ramy udostępniania informacji publicznej do ponownego wykorzystania przez państwa członkowskie

Kriostymulacja

Kriostymulacja - rodzaj termoterapii, dokładnie krioterapii (zimnolecznictwa) - wykorzystująca bodźce stymulujące, stosowane powierzchniowo, z zakresu temperatur kriogenicznych (poniżej -100°C), działających bardzo krótko (2-3 min.), dla wywołania i wykorzystania fizjologicznych i ustrojowych

Pojemność użytkowa zbiornika

Pojemność użytkowa zbiornika – pojemność przeznaczona do wykorzystania wody dla ustalonych celów (np. nawadniania, żeglugi, produkcji energii), zawarta między minimalnym poziomem piętrzenia a normalnym poziomem piętrzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie

LWP (ujednoznacznienie)

Trzyliterowy akronim LWP ma wiele znaczeń: Life Work Planner Lightweight process - pojęcie z zakresu informatyki oznaczające prosty proces systemu mogący zawierać jeden lub kilka wątków, będący podstawową jednostką wykorzystania procesora Lotus Word Pro - edytor tekstowy firmy Lotus Development

Torowanie

Torowanie inaczej priming (z ang. to prime – poprzedzać, uprzedzać, przygotowywać) – zjawisko polegające na zwiększeniu prawdopodobieństwa wykorzystania określonej kategorii poznawczej w procesach percepcyjnych i myślowych wskutek wielokrotnej ekspozycji bodźca zaliczanego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.