zakresu wykorzystania

PAP

Iran. Prezydent: mocarstwa muszą "wykorzystać szansę" porozumienia

Iran. Prezydent: mocarstwa muszą "wykorzystać szansę" porozumienia

Wielkie mocarstwa powinny "wykorzystać szansę" ostatecznego porozumienia się w sprawie irańskiego programu nuklearnego - oświadczył we wtorek prezydent Iranu Hassan Rowhani, dodając że jego kraj "poczynił już konieczne kroki" w tym zakresie.

Litwa.Ustalono prawne ramy użycia wojska w okresie pokojowym

Sejm Litwy we wtorek zatwierdził pakiet poprawek do ustaw z zakresu obronności państwa, uściślając zasady użycia siły zbrojnych w czasie pokoju. Nowelizacje regulują wykorzystanie broni, materiałów wybuchowych i wojskowego sprzętu technicznego.

Kapłan ponadpartyjny

Okres kampanii wyborczej sprzyja próbom uwikłania kapłanów w działalność polityczną i wykorzystania ich autorytetu do wspierania określonych partii. Dlatego warto przypomnieć społeczne nauczanie Kościoła w tym zakresie. Otóż żaden ksiądz nie może czynnie angażować się w promowanie polityka czy partii, a tym bardziej namawiać wiernych do składania podpisów na określone listy wyborcze, w dodatku na terenie parafii.

Grand Press 2015. Vadim Makarenko laureatem Grand Press Digital

Grand Press 2015. Vadim Makarenko laureatem Grand Press Digital

A poza tym...Dobre imię

Pretekstem do ataku stała się słynna scena, kiedy w pobliżu o. Rydzyka pojawiła się jakaś czarna postać. O. Rydzyk wpierw się wystraszył, ale kiedy ujrzał, że postać odziana jest w habit, w lot pojął, że to zakonnik, tyle że nieco usmotruchany. Wobec tego po ojcowsku, a więc surowo, lecz jednak tkli

MR: przeniesienie RPO do wojewodów opóźniłoby inwestowanie pieniędzy UE

"Nie przeniesiemy zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi (RPO) od zarządów województw do wojewodów. Nie były również prowadzone w tym zakresie jakiekolwiek rozmowy z Komisją Europejską. To samorządy odpowiadają za wykorzystanie funduszy europejskich w programach regionalnych"

Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska [NOWI SENATOROWIE 2015]

Waldemar Sługocki, Platforma Obywatelska [NOWI SENATOROWIE 2015]

autorem ponad stu artykułów popularnych, popularnonaukowych i naukowych z zakresu polityki regionalnej, wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, samorządu terytorialnego, integracji europejskiej i polityki rolnej. Ma żonę i córkę.

Rząd przyjął plan ws. przyspieszenia wydawania pieniędzy UE na lata 2014-2020

wykorzystanie dostępnej dla Polski alokacji w sposób trwale przekładający się na rozwój społeczno-gospodarczy kraju". Pod koniec stycznia wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówił dziennikarzom, że mamy prawie rok opóźnienia w wydawaniu pieniędzy UE z nowej perspektywy finansowej. "To ma

RPO: wniosek do TK ws. wykorzystania dowodów z kontroli operacyjnej

poza pierwotny zakres projektu. "Przepis nie wykracza poza zakres projektu, gdyż dotyczy prawa dowodowego, jest w rozdziale K.p.k. dotyczącym prawa dowodowego i mówi tylko o postępowaniu karnym. Te dowody nie mogą być wykorzystane w innym celu, niż postępowanie karne" - tłumaczył wówczas PAP

Marszałkowie przygotowali rekomendacje dotyczące polityki senioralnej

poprodukcyjnym wyniósł w Polsce 18,99 proc., natomiast do 2050 r. ma on wzrosnąć do 29,3 proc. Choć samorządowcy docenili różne dotychczasowe inicjatywy, a także szczególne znaczenie krajowych dokumentów w tym zakresie, podkreślili potrzebę dalszych działań na rzecz tworzenia środowiska przyjaznego osobom

Piotr Lubiński ekspertem Europejskiej Agencji Kosmicznej

"Praca w komitecie polega na ocenie wniosków obserwacyjnych pod względem wartości naukowej, możliwości wykonania zaplanowanych zadań i właściwego wykorzystania detektorów satelity. Pierwsze posiedzenie komitetu odbędzie się w połowie maja 2016 w Europejskim Centrum Astronomii Satelitarnej

Adamczyk: inwestycje kolejowe za rządów PO-PSL - utracone miliardy złotych

Adamczyk, który przedstawia w Sejmie raport o rządach PO-PSL w zakresie infrastruktury, powiedział że okres rządów PO-PSL, dotyczący inwestycji kolejowych to "kolejne utracone szanse i zmarnowane środki". Jako przykład podał linię kolejową między Krakowem i Katowicami, na której - jego

MŚ: wzmocnimy monitoring jakości powietrza

"Będzie wzmacniane monitorowanie powietrza, tak abyśmy mieli zawsze dobre, pewne dane w tym zakresie" - zapewnił Mazurek. Jak mówił, smog w miastach całej Polski to "nie jest problem, który możemy rozwiązać w trzy miesiące". Jako jeden z najważniejszych elementów walki z

RPO: wniosek do TK ws. wykorzystania dowodów z kontroli operacyjnej

Fundacja Praw Człowieka, takie zmiany - jej zdaniem - wykroczyły poza pierwotny zakres projektu. "Przepis nie wykracza poza zakres projektu, gdyż dotyczy prawa dowodowego, jest w rozdziale K.p.k. dotyczącym prawa dowodowego i mówi tylko o postępowaniu karnym. Te dowody nie mogą być wykorzystane w

UKE: dzięki porozumieniu Ukraina obniży poziom zakłóceń przy granicy

Podpisane 19 listopada 2014 r. porozumienie dotyczy koordynacji wykorzystania w obszarze przygranicznym zakresu częstotliwości 880-890 MHz przez systemy radiokomunikacyjne. "Na mocy porozumienia strona ukraińska zobowiązała się do znacznego obniżenia poziomu zakłóceń, wytwarzanych przez

ZUS ostrzega przed przekazywaniem swoich danych dotyczących emerytur

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prosi o daleko idącą ostrożność przy odpowiadaniu na zaproszenia organizatorów tego typu spotkań - napisał rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. "ZUS nie współpracuje z żadnymi firmami w zakresie informowania o zasadach dziedziczenia składek w II filarze

MR: ponad 43 mln zł dla miast na projekty rewitalizacyjne

i wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego oraz ożywienia gospodarczego". "Wybrane w konkursie miasta otrzymają dofinansowanie na realizację modelowych działań z zakresu rewitalizacji obszarów wymagających odnowy. Rewitalizacja jest ważną częścią myślenia o rozwoju miast. Powinna

Pomorskie. Rolnicy dowiedzą się jak eksploatować biogazownie

doradztwa zależy najbardziej na edukacji rolników w zakresie źródeł energii odnawialnej, aby np. przy doborze najtańszego substratu mogli wyprodukować jak najwięcej energii. Poinformował, że badania z wykorzystaniem mikrobiogazowni mają być prowadzone wspólnie z Politechniką Gdańską. W oddziale PODR w

Katowice. Powstaje Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla

wspieranie działań, służących upowszechnianiu najlepszych praktyk związanych ze zmniejszaniem emisji metanu do atmosfery i jego gospodarczym wykorzystaniem - tak, by było to opłacalne i akceptowalne społecznie. Gromadzone będą m.in. informacje i doświadczenia w zakresie zarządzania metanem z kopalń z

Podsłuchy, internet, nagrywanie - służby PiS będą mogły inwigilować cię przez 1,5 roku [23.12.2015]

Podsłuchy, internet, nagrywanie - służby PiS będą mogły inwigilować cię przez 1,5 roku [23.12.2015]

Konstytucyjnego. Projekt może być więc niezauważony i szybko uchwalony. W uzasadnieniu projektu posłów PiS czytamy, że nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., który ocenił wtedy część przepisów dotyczących uprawnień policji i służb specjalnych w zakresie inwigilacji obywateli

MR: w perspektywie UE na lata 2014-2020 wydaliśmy ponad 3 mld zł

Na lata 2014-2020 Polska ma do wykorzystania 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności. To więcej niż w poprzedniej perspektywie - 2007-2013. Wówczas było to ok. 68 mld euro. "Realizacja nowej perspektywy finansowej UE - w ramach polityki spójności - jest mocno opóźniona (...), uruchomienie

T-Mobile: UKE musi kierować się zasadą efektywności w rozdzielaniu pasm LTE

Problemy z rozdziałem bloków z zakresu 800 MHz związane są z rezygnacją przez jednego ze zwycięzców, firmę NetNet z rezerwacji. Według UKE rezygnacja NetNet oznacza automatyczne przyjęcie do rozpatrzenia wniosku na ten blok, złożonego przez T-Mobile, którego oferta była druga w rankingu. "

Prezydent podpisał nowelę ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

wykorzystanie środków pochodzących z budżetu UE w okresie finansowym 2014-2020, nie są objęte ustawą i będą stanowiły przedmiot odrębnej regulacji" - czytamy w komunikacie kancelarii. Ustawa rozszerza zakres kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wprowadza definicję umowy

"Edukacja filozoficzna" wychodzi poza mury uczelni - nowy konkurs NCBR

kształcących na kierunkach o profilu humanistycznym uatrakcyjni podstawy programowe gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zachęci też kolejne instytucje do wprowadzenia zajęć fakultatywnych w tym zakresie" - mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, dr Piotr Dardziński. Jak dodaje, filozofia uczy

Przed sezonem żeglugowym pochylnie na Kanale Elbląskim przeszły pomyślnie testy

Jak podał PAP rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Bogusław Pinkiewicz, Kanał Elbląski został uruchomiony po przerwie jesienno-zimowej. "Czas ten Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wykorzystał na dokonanie przeglądów gwarancyjnych i niezbędnych napraw

W GIG powstało Laboratorium Energetyki Procesowej

energii w urządzeniach i oddawane do otoczenia. "Energetyka procesowa obejmuje procesy konwersji energii i masy w urządzeniach i zespołach urządzeń przemysłowych. Zajmuje się projektowaniem, eksploatacją, a przede wszystkim optymalizacją wytwarzania i wykorzystania energii, co jest niezwykle ważne

PKW: Może użyjemy części systemu informatycznego w wyborach

przynajmniej 1,5 roku. KBW rozpoczęła budowę tego systemu w grudniu. Jeżeli ten system będzie dopuszczony do wykorzystania, to w pewnym wąskim zakresie - powiedział Kozielewicz. Dodał, że być może system w wąskim zakresie podczas wyborów zostanie wykorzystany jedynie testowo. Sędzia Kozielewicz powiedział w

Ankieta wśród mieszkańców wskaże plusy i minusy częstochowskiego transportu

i autobusy, projektujemy też centra przesiadkowe. Środki chcemy wykorzystać optymalnie, a system komunikacji w mieście udoskonalać zgodnie z wolą częstochowian" - powiedział Matyjaszczyk. Ankiety będą prowadzone od 18 kwietnia do 13 maja. Badanie pozwoli ocenić obecny system komunikacji

Napad na stację benzynową w Katowicach. Padły strzały

Do dramatycznych wydarzeń doszło na stacji benzynowej znajdującej się przy pasie w stronę Sosnowca. Ok. godz. 20 wszedł tu zamaskowany mężczyzna i uzbrojony w maczetę, zażądał od obsługi pieniędzy. Jeden z pracowników stacji wykorzystał nieuwagę napastnika i wezwał policję. Napastnik postrzelony

Zarudzki: trwają prace nad Paktem dla Wsi

Opracowanie tego dokumentu realizowane jest we współpracy z ministrem rozwoju oraz innymi resortami, tak, aby można było efektywnie wykorzystać środki nie tylko Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, ale także z polityki spójności. Zarudzki przypomniał, że w obecnej perspektywie

Polska proponuje włączenie pochłaniania CO2 przez lasy do systemu handlu emisjami w UE

równi z innymi działaniami w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla. Autorzy wskazują, że pochłanianie przez lasy jest korzystniejsze niż technologia CCS, czyli wychwyt i podziemne składowanie dwutlenku węgla. Daje też "wymierne korzyści środowiskowe, wpisując się w ideę zrównoważonego rozwoju i

Morawiecki: chcemy efektywnie inwestować fundusze UE

prywatne. W połowie marca Kwieciński poinformował, że resort czeka jeszcze na faktury w zakresie poniesionych wydatków unijnych na ok. 15 mld zł. Będą one zbierane - jak podkreślił - do czerwca tego roku. Wiceminister rozwoju szacuje, że dzięki środkom naprawczym uda się wykorzystać 11 mld zł. Podkreślił

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wykształci specjalistów od hipoterapii i dogoterapii

Jak poinformował PAP dziekan wydziału bioinżynierii zwierząt prof. Wiesław Sobotka będą to studia stacjonarne, pierwszego stopnia - licencjackie z 6-semestralnym okresem kształcenia o profilu praktycznym. Studenci będą nabywać wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania interakcji człowiek

MR: mamy prawie rok opóźnienia w wydawaniu pieniędzy UE na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaczęła przekazywać nam fundusze UE. Są to warunki dotyczące kwestii prawnych m.in. w zakresie badań i rozwoju, przedsiębiorczości, ochrony środowiska (w tym Prawa wodnego i planów dotyczących gospodarki odpadami). "To nam wstrzymuje m.in. projekty wodno-kanalizacyjne czy związane

MR: w perspektywie UE na lata 2007-2013 wydaliśmy ponad 381 mld zł

, że resort czeka jeszcze na faktury w zakresie poniesionych wydatków unijnych na ok. 15 mld zł. Mają one być zbierane do czerwca tego roku. Wiceminister szacuje, że dzięki środkom naprawczym uda się wykorzystać 11 mld zł. Podkreślił, że nadkontraktacja (możliwość podpisywania umów na większą pulę

Premier: Waldemar Sługocki wiceministrem w MIR

przeprowadzonego przez premier. Jak mówiła szefowa rządu, Sługocki przez wiele miesięcy pracował już w tym samym obszarze tematycznym w ramach MIR; ma tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych, ukończył również podyplomowe studia z zakresu badań i analiz strategicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

PSPO: krajowa śruta rzepakowa nie jest wykorzystywana

rolnictwa już od kilku lat w ramach programów wieloletnich stara się zwiększyć produkcję w Polsce roślin białkowych. Zdaniem Stępnia, śruta rzepakowa powinna również być przedmiotem działań promocyjnych ministerstwa, tak aby wykorzystać posiadany w tym zakresie potencjał krajowy. Obecnie bowiem ponad połowa

Zła "dobra zmiana". PiS w każdej szkole

zakresie uzyskane wnioski będą wykorzystane, zależeć będzie od szkoły". Stała za tym wizja edukacji, w której także szkoły muszą się uczyć - sami nauczyciele, tworząc wspólnotę, zastanawiają się, jak poprawić swoją pracę. Międzynarodowe badania wskazują, że "szkoły uczące się" są

Szyszko: gospodarka w obiegu zamkniętym to szansa dla polskiej wsi

"Polska może być i ma ogromne szanse ku temu, żeby być liderem w zakresie promocji i wprowadzania w życie koncepcji zrównoważonego rozwoju na terenach wiejskich, gdzie obieg zamknięty w utylizacji odpadów powinien być stymulatorem rozwoju" - powiedział minister na piątkowej konferencji

NIK: znikome wykorzystanie e-usług w administracji publicznej

ePUAP w badanym okresie stanowiła korespondencja między organami administracji publicznej. Sprawy skierowane przez obywateli i przedsiębiorców stanowiły niecałe 4 proc. NIK podkreśliła, że także wykorzystanie e-usług udostępnionych za pomocą regionalnych platform samorządowych we wszystkich czterech

Rząd zajmie się tzw małą nowelą Prawa zamówień publicznych

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, ma na celu wdrożenie unijnych dyrektyw, co powinno nastąpić do 18 kwietnia tego roku. W przeciwnym razie Polsce, która na przygotowanie przepisów miała dwa lata, grożą kary i wstrzymanie środków unijnych. Zakres najważniejszych zmian będzie

Kodeks spółek handlowych bez poprawek w Senacie

Za ustawą głosowało 62 senatorów, wstrzymało się 24. Ustawa, której projekt zgłosili posłowie Platformy Obywatelskiej, przewiduje m.in. możliwość zarejestrowania spółki jawnej i spółki komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Obecnie drogą

Szefowa "Wiadomości" grozi twórcom parodii programu. Jest odpowiedź Nowoczesnej

; za wykorzystanie wizerunku "Wiadomości" w prześmiewczym wideo. "Słabe. A macie zgodę Krzysztofa Ziemca na wykorzystanie wizerunku i grafiki 'Wiadomości'? Błędy są kosztowne" - napisała Paczuska do jednego z polityków Nowoczesnej. "Zabawianie się cudzym wizerunkiem i

PPOZ apeluje do premier o zmiany w dostępie do dokumentacji medycznej

PPOZ zwróciło się do premier o podjęcie pilnych prac legislacyjnych zmierzających do jednoznacznego uregulowania w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakresu obowiązków placówek ochrony zdrowia w odniesieniu do przechowywania oryginałów dokumentacji medycznej. "Niepewność w

Microsoft nawiązuje współpracę z Future Processing ws. "Smart City"

Microsoft w przesłanym PAP Technologie komunikacie tłumaczy, że celem inicjatywy CityNext jest "wsparcie władz miejskich w optymalizacji zarządzania miastem tak, by sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa czy zarządzania tkanką miejską". "Technologia

ITS: kierowcy i policjanci nie doceniają wagi jakości świateł w autach

, który umożliwia dokładny pomiar wszystkich rodzajów świateł w pełnym zakresie. Powstała zarówno wersja warsztatowa, jak i dla służb mundurowych do kontroli w warunkach drogowych. Z kolei badania ITS z wykorzystaniem analizatora, przeprowadzone na próbie 150 przypadkowych pojazdów w ruchu drogowym

Lublińska-Kasprzak odchodzi z PARP

Rzecznik PARP nie chciał ujawnić, czy Bożena Lublińska-Kasprzak została odwołana, czy sama zrezygnowała z tego stanowiska. Lublińska-Kasprzak jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada

Rząd: minister rozwoju będzie mógł zmienić krajowe programy operacyjne

We wtorek rząd przyjął uchwałę ws. upoważnienia ministra rozwoju do przyjmowania zmian w programach służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. "Przyjęto rozwiązania, które przyspieszą i uproszczą realizację krajowych

Śląskie. Sejmik za pracami dot. Odrzańskiej Drogi Wodnej

procesów rozwojowych w Polsce niezbędny jest wzrost znaczenia i wykorzystania gospodarczego Odry, w tym szczególnie w zakresie żeglugi śródlądowej. Będzie to możliwe przy dalszym zaangażowaniu władz państwowych dopiero wtedy, gdy zrealizowane zostaną inwestycje służące kompleksowej modernizacji Odrzańskiej

Sprawa kolejnych poselskich kilometrówek umorzona. Chodzi o Sejm 2005-07

niemożliwe, skoro poseł nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji w tym zakresie - poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Przemysław Nowak. Dodał, że "materiał dowodowy daje podstawy do przyjęcia, iż wszyscy wskazani w zawiadomieniach posłowie mogli wykorzystać

MIB złożył do prokuratury zawiadomienie w związku z raportem NIK o PKP

), na które wydatkowano 841,2 tys. zł, stwierdzono, iż ich wyniki nie zostały wykorzystane przez zleceniodawców. "Zachodzi, więc podejrzenie, że przy zawieraniu tego rodzaju umów wyrządzono zlecającym je spółkom znaczną szkodę majątkową, będącą skutkiem nadużycia udzielonych uprawnień lub

Oferty w aukcji na częstotliwości 800 MHz i 2,6 GHz - do 24 listopada

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj ogłosiła aukcję na częstotliwości pasma 800 MHz i 2,6 GHz 10 października. Do rozdysponowania jest łącznie 19 zakresów z przedziałów: 791-816 MHz, 832-857 MHz, 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju; każdy po 10 MHz. Urząd

Prokuratura i NIK mają sprawdzić prawidłowość działania zarządów KW

, korzystały z usług podwykonawców. Gawęda wskazuje też m.in. na niegospodarność w zakresie wykorzystania metanu, pozyskiwanego z wyrobisk. "Ujawniliśmy przypadki, w których istnieją instalacje napowierzchniowe ujmujące metan, ale nie zrealizowano drugiej części inwestycji, pozwalającej na gospodarcze

Czystsze powietrze w Dorzeczu Parsęty

. Kolektory słoneczne już ludzie znają, fotowoltaika to nowość. Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii to ogromna wartość.

Kielce. Na Targach Plastpol o kondycji branży tworzyw sztucznych

podstawowych oraz wyrobów, są od wielu lat Niemcy. Z krajów spoza Unii Europejskiej, największe rynki eksportowe Polski to Ukraina - w zakresie tworzyw w formach podstawowych i Rosja - w zakresie wyrobów. Zdaniem Borkowskiego wyzwania, które stoją przed europejskim - także polskim - przemysłem tworzyw

Sejm za współpracą Polski i Serbii w zwalczaniu przestępczości

, przestępstw bankowych i legalizowania dochodów pochodzących z przestępstwa. Uregulowane zostają w niej także kwestie związane z współpracą w zwalczaniu terroryzmu oraz wymianę informacji w tym zakresie. Umowa wskazuje m.in. sposoby i metody współpracy operacyjnej w odniesieniu do szczególnych kategorii

Adam Gorszanów nowym prezesem Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach

Józef Węgrzyn. Adam Gorszanów jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2008 r. członek, a później także przewodniczący Rady Autoryzowanych

Niemcy.Resort obrony: decyzja o udziale krajów w Anakondzie należy do Polski

ukraińskich. Podczas środowego posiedzenia sejmowej komisji obrony dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki powiedział, że Niemcy "bardzo mocno chcą", by w Anakondzie nie wzięła udziału Ukraina. Jak powiedział generał, w tym zakresie obecny szef MON Antoni

Lubuskie. Sejmik apeluje o więcej pieniędzy z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Programem Operacyjny Ryby - region miał do dyspozycji ponad 100 mln zł. Samorządowcy wskazali, że lubuskie Lokalne Grupy Rybackie wykorzystały 94 proc. przyznanego im limitu finansowego pozyskując łącznie ponad 100 mln zł. W regionie funkcjonuje pięć takich stowarzyszeń, co stawia Lubuskie na trzecim

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

- Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo - poinformowała w środę KE. - Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

"Te pieniądze wrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach

Prezydent podpisał ustawę dot. rejestracji spółek przez internet

także obniżenia opłat sądowych od wniosków o wpis do rejestru spółek, oraz zmian umowy w zakresie tych czynności, które będą wykonywane w systemie teleinformatycznym i za jego pośrednictwem zgłaszane. Będzie to możliwe w przypadku spółek, których umowy zawarto z wykorzystaniem tego systemu. Mniejsze

Opole. Miasto rozbuduje Park Naukowo-Technologiczny

dla dedykowanych serwerów do "mocnych obliczeń matematycznych w zakresie właśnie wykorzystania programów CAx". "To będzie sednem tej inwestycji - przestrzeń, gdzie będzie można wyznaczyć specjalne programy, specjalne kanały obliczeniowe, dedykowane dla sektora małych i średnich

Piechociński pisze do KE ws. unijnych wytycznych dla energetyki

Piechciński zgłasza zastrzeżenia do przyjętego w grudniu projektu nowych wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energetykę (projekt EEAG). Z poniedziałkowego komunikatu Ministerstwa Gospodarki wynika, że zdaniem ministra propozycje KE skomplikują sprawne wykorzystanie środków z

Paweł Papke, PO

Polski oraz odnosił sukcesy w rozgrywkach europejskich. Po siedmiu latach gry przeniósł się z Kędzierzyna do Olsztyna, gdzie w barwach AZS wywalczył kolejne cztery medale mistrzostw krajowych (dwa srebrne i dwa brązowe). Szybko stał się ulubieńcem kibiców. Czas gry w Olsztynie wykorzystał na studia z

Radziwiłł: poszkodowani pacjenci powinni mieć pewność rekompensaty

rekompensaty, w zależności od uszczerbku na zdrowiu wyrażonym np. w procentach. Wskazał, że jednym z rozważanych rozwiązań jest wykorzystanie w tym zakresie pionu orzeczniczego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Dzisiaj pacjenci, którzy decydują się na długą, żmudną i kosztowną drogę sądową, liczą zwykle

PKP PLK: 50 mln zł na przygotowanie tras i obiektów na ŚDM

PLK poinformowała, że przeprowadziła dokładną analizę przepustowości linii kolejowych, co pozwolić ma - wspólnie z przewoźnikami - na optymalne wykorzystanie sieci kolejowej w czasie ŚDM. Siemieniec podkreślił, że w tym okresie wzmocniona ma być obsada pracowników w zakresie prowadzenia ruchu

Dolnośląskie. Ponad 400 mln zł na walkę z bezrobociem w 2016 r.

. przedsiębiorcy mogą liczyć na jeszcze większe wsparcie w przypadku zatrudniania bezrobotnych, czyli np. częściową refundację zatrudnienia osób do 30 roku życia. "Planowane jest również szersze wykorzystanie narzędzi z zakresu ekonomii społecznej m.in. zatrudnienie socjalne, roboty publiczne, prace

Rząd chce zalegalizować "owoce zatrutego drzewa" jako dowody w sądzie

Fundacja Praw Człowieka wystąpiła z pismem do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego: "Sytuacja, w której sąd nie będzie mógł uznać za niedopuszczalny dowód uzyskany np. poprzez przekroczenie uprawnień funkcjonariusza, natomiast będzie istniała możliwość wykorzystania dowodu co do przestępstwa, co do

Piotr Migdał: wielki powrót sztucznych sieci neuronowych

handicapu jest uznawana za przełom w zakresie prac nad sztuczną inteligencją. "Zwycięstwo AlphaGo wzbudziło zasłużoną sensację. Jest czym się ekscytować - nowoczesne sieci neuronowe rozwiązują problemy, które były poza zasięgiem innych algorytmów uczenia maszynowego" - powiedział w rozmowie z PAP

Niemieckie ministerstwo obrony: "Anakonda" to polskie ćwiczenia i to Polska decyduje, kto w nich uczestniczy

zakresie obecny szef MON Antoni Macierewicz, jak i jego poprzednik Tomasz Siemoniak "sztywno trzymali kurs, że udział Ukrainy dla nas jest kluczowy", więc Polska z tego się nie wycofała. - "Anakonda" to polskie ćwiczenia i to Polska decyduje o tym, kto w nich uczestniczy - odpowiedział

Niemcy.Ambasada: współpraca z Polską i USA ws. Anakondy ścisła i znakomita

;Niemieckie władze wskazały wojskom amerykańskim dwie możliwe trasy" - czytamy w komunikacie. Rzecznik podkreślił, że podjęte przez stronę niemiecką działania wchodzą "w zakres zwykłego procesu planowania przez właściwe instytucje". Ministerstwo obrony w Berlinie zapowiedziało oddzielne

Prokuratura Krajowa: 1,5 tys. spraw dot. rasizmu lub ksenofobii w 2015 r.

wynika, że w 2015 r. śledczy w całym kraju prowadzili 1548 postępowań. Ponad połowa z nich (793) dotyczyła przestępstw z nienawiści popełnionych z wykorzystaniem internetu. 160 spraw dotyczyło rasistowskich napisów, tzw. graffiti, na murach, budynkach lub ogrodzeniach. 39 miało związek ze zdarzeniami

OECD: Polska potrzebuje inwestycji w infrastrukturę

także lepsze wykorzystanie szkoleń w miejscu pracy do kształcenia zawodowego to kwestie, które będą miały największe znaczenie. Aby zwiększyć obecność kobiet na rynku pracy potrzebne są lepsze możliwości połączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Poza większą liczbą placówek opieki nad dziećmi

Prezydent podpisał czwartą transzę deregulacji

niektórych zapisów budzących wątpliwości interpretacyjne, redukcja wskazanych obowiązków dokumentacyjnych, a tym samym poprawa efektywności pracy i możliwości inwestowania. Zbiera w jednym miejscu kilkadziesiąt zmian w niemal 30 ustawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy czy prawa

Prezes ZMP: w razie przeniesienia RPO do wojewodów - utrata części środków UE

jest prosta sprawa, ponieważ są już pewne pakiety wydyskutowane. Moim zdaniem i też taki głos przekazałem, kolejne przedłużanie wprowadzenia tego rozdania środków unijnych, kolejna zmiana, kolejna dyskusja spowodują to, że autentycznie będzie zagrożenie wykorzystania środków w tej perspektywie

BGK: 250 mln zł na gwarancje dla firm z programu "Innowacyjna Gospodarka"

cytowany w komunikacie banku jego prezes Dariusz Kacprzyk. Aby skorzystać z gwarancji przedsiębiorca musi spełnić przynajmniej jeden z kilku warunków. "Zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową (...), prowadzi działalność w parku technologicznym

KE: Polska musi zwrócić 5,84 mln euro unijnych funduszy rolnych

do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo" - poinformowała w środę KE. "Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR

Gminy chcą po 7 mln zł. Bo czekają na decyzję o lokalizacji elektrowni

mieszkańcy nie wiedzą, czy powinni inwestować w turystykę. W bezpośrednim sąsiedztwie ewentualnej elektrowni w Gniewinie znajduje się dużo terenów, które można wykorzystać turystycznie. - Nie wiemy, czy za płotem powstanie elektrownia, a to ma olbrzymie znaczenie dla ceny i możliwości wykorzystania tego

RPO: powinno być zażalenie na użycie broni i środków przymusu

broni palnej nadaje uprawnienia do ich użycia lub wykorzystania. "W moim przekonaniu przepisy regulujące użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w zakresie, w jakim nie przewidują możliwości zażalenia na zastosowanie środka przymusu bezpośredniego i broni palnej

KPMG: rozwój druku 3D największą nadzieją europejskiego biznesu i przemysłu

mamy do czynienia z błyskawiczną dewaluacją tradycyjnych modeli biznesowych i powstawaniem zupełnie nowych pomysłów opartych na wykorzystaniu innowacji technologicznych". "Znakomitą ilustracją tego trendu są zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie dystrybucji muzyki i innych

Onkologia bez limitu. Lekarze rodzinni: To będzie fikcja

terenie całej Polski w postaci warsztatów z wykorzystaniem technik interakcyjnych. Powstanie także internetowa platforma informacyjno-edukacyjna: portal internetowy zawierający informacje z zakresu onkologii, wykłady oraz materiały edukacyjne i szkoleniowe dla uczestników szkoleń. Platforma umożliwi

MR: dzięki pieniądzom z UE wzrost PKB w 2017 r. może przekroczyć 4 proc.

prywatne. Kwieciński poinformował, że resort czeka jeszcze na faktury w zakresie poniesionych wydatków unijnych na ok. 15 mld zł. Będą one zbierane - jak podkreślił - do czerwca tego roku. Wiceminister rozwoju szacuje, że dzięki środkom naprawczym uda się wykorzystać 11 mld zł. Podkreślił, że

MC chce budować bezpieczną e-gospodarkę i przyjazną e-administrację

skorzystało do tej pory ponad pół miliona Polaków. Dodała, że w Sejmie zakończyły się bądź trwają prace nad niektórymi kluczowymi ustawami. Wymieniła m.in. ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, która pozwala obywatelom i przedsiębiorcom korzystać z danych gromadzonych przez

UKE: sześć firm zainteresowanych aukcją na 800 Mhz i i 2,6 Ghz

. Częstotliwości, których dotyczy aukcja, mają szczególne znaczenie dla budowy sieci szerokopasmowego internetu. Obydwa zakresy uzupełniają się. Szczególnie istotne jest pasmo w zakresach 800 MHz, zwolnione w lipcu 2013 roku na skutek wyłączenia telewizji analogowej, gdyż te częstotliwości dobrze nadają się do

Zewnętrzny audyt w NIK: nie stwierdzono nieprawidłowości

przeprowadzała przetargi" - poinformowała PAP Izba. Zlecony przez marszałka Sejmu audyt zewnętrzny w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli dotyczy lat 2011-13. Poprzedni audyt obejmował lata 2008-10. Ustawa o NIK stanowi, że nie rzadziej niż raz na 3 lata

Tusk: Polska i USA rozpoczęły konsultacje ws. współpracy militarnej

"Polska i Stany Zjednoczone rozpoczęły właśnie intensywne konsultacje na temat wzmocnienia współpracy militarnej, w tym w zakresie kolejnych ćwiczeń z wykorzystaniem sił powietrznych Polski i USA, i to jest kwestia najbliższego czasu" - powiedział premier w Sejmie. Nawiązał w ten sposób

Opolnica stanie się elektrownią hybrydową

Według spółki, która w sobotę poinformowała o planach budowy elektrowni hybrydowej, to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Magdalena Rusinek z Tauronu powiedziała PAP, że przewiduje on m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem polikrystalicznych (50 kW) i cienkowarstwowych (50 kW

Gaj: do 15 maja decyzja UKE ws. częstotliwości dla szybkiego internetu LTE

do wydania takiej decyzji, określone w prawie telekomunikacyjnym - m.in. ochronę konkurencji, czy efektywność wykorzystania widma" - zaznaczyła. W wyniku aukcji częstotliwości 800 MHz dwa bloki częstotliwości zostały przyznane Orange, jeden T-Mobile, jeden P4 oraz jeden NetNet. Ta ostatnia

MR: ponad 809 mln euro dla Polski w ramach funduszy norweskich

wykorzystania tych funduszy. Największym darczyńcą jest Norwegia. "W nowej edycji wspierane będą przede wszystkim inicjatywy w dziedzinie innowacji, badań i edukacji. Wśród kluczowych obszarów tematycznych znajdą się również: bezpieczeństwo energetyczne, zmiany klimatyczne i zwiększona współpraca pomiędzy

Rząd za rozszerzeniem kryzysowego mechanizmu pomocy UE

przewidziane w ramach polityki spójności. Sprawozdawca komisji Wojciech Bakun (Kukiz'15) tłumaczył, że o pomoc będzie mogło wystąpić dowolne państwo UE. Wsparcie będzie mogło być udzielane w ramach przygotowania i wprowadzania reform strukturalnych i instytucjonalnych, wspierających skuteczne wykorzystanie

Pakiet portowy i Wiążąca Informacja Akcyzowa wchodzą w życie w Nowym Roku

Ustawa wprowadza też m.in. jednoznaczną zasadę określania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych, zastępującą obecny niejasny system rozliczania podatku z tego tytułu. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał szczegółowo

ARiMR: banki mogą już udzielać kredytów preferencyjnych dla rolnictwa

. Kredyt można wykorzystać m.in. na zakup maszyn czy urządzeń rolniczych. Łącznie na I kwartał 2016 r. ARiMR przekazała bankom limity dopłat do nowych kredytów inwestycyjnych w wysokości 2,3 mln zł. Po podpisaniu ustawy budżetowej na 2016 r. banki otrzymają środki na cały rok - poinformowała w komunikacie

Eurojust: UE powinna zgodnie z prawem przechwytywać łączność przez Skype'a

potrzebne "zharmonizowane podejście na poziomie UE", by zająć się "trudnościami technicznymi i wyzwaniami prawnymi dotyczącymi zbierania elektronicznych dowodów i ich dopuszczalności". Eurojust zalecił wymianę doświadczeń w zakresie wykorzystania informacji pozyskanych z internetu jako

Obowiązkowe etaty i in-house w małej noweli Pzp przyjętej przez Sejm

za potrzebne, to kilka jego propozycji, przede wszystkim sprawa in-house wzbudza duże kontrowersje, a ich losy ważyły się do ostatniej chwili. Posłowie odrzucili w piątek poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania, które miały eliminować lub ograniczyć zakres in-house. Ustawa przewiduje więc

Złoty pociąg. Odkryto anomalie termiczne na 65. kilometrze

zakresu aparatury do badań minerałów. Pojechał z przekory - Pojechałem tam przy okazji i trochę z przekory, by ostatecznie potwierdzić, że niczego na tym 65. kilometrze nie ma - mówi geolog Michał Banaś, pracownik Instytutu. - Okazało się, że z jakąś anomalią mamy tam do czynienia. Banaś swoje badania

Audyt w JSW przedłużony do połowy kwietnia; w KHW powstaje raport

Informację o wydłużeniu terminu zakończenia prac audytorów w JSW przekazał w czwartek PAP naczelnik wydziału prasowego w Ministerstwie Energii Mariusz Kozłowski. Zmiana terminu wiąże się przede wszystkim ze skalą audytu, wielkością badanych firm i szerokim zakresem badania - eksperci potrzebują

Babalski: brakuje pieniędzy na melioracje

W perspektywie 2014-2020 zadania z zakresu gospodarki wodnej w rolnictwie nie są finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a jedynym źródłem finansowania tych zadań będą środki polityki spójności na lata 2014 - 2020 - głównie Regionalne Programy Operacyjne

Lublińska-Kasprzak odchodzi z PARP

Lublinie oraz podyplomowych studiów z zakresu integracji europejskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada otwarty przewód doktorski na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Była ekspertem parlamentarnego zespołu ds. absorpcji funduszy UE oraz międzynarodowych projektów doradczych