zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i społecznego

PAP

Sejm. PiS za odrzuceniem projektu dot. niebezpiecznych skazanych

Sejm. PiS za odrzuceniem projektu dot. niebezpiecznych skazanych

Klub PiS wniósł o odrzucenie w pierwszym czytaniu poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, mającego wprowadzić ustawowe przesłanki do kwalifikowania więźniów jako szczególnie niebezpiecznych. Dziś w przepisach nie ma takich przesłanek.

Sejm. Projekt dot. niebezpiecznych skazanych - do komisji

Do dalszych prac w sejmowej komisji trafił w piątek projekt nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, mający wprowadzić ustawowe przesłanki do kwalifikowania więźniów jako szczególnie niebezpiecznych. Dziś w przepisach nie ma takich przesłanek.

Szef BBN: organizacje proobronne mogą pracować na rzecz państwa

Organizacje pozarządowe o charakterze proobronnym mogłyby wypełniać zadania zlecane przez państwo - powiedział PAP szef BBN Stanisław Koziej po spotkaniu z przedstawicielami kilkunastu stowarzyszeń. Jego zdaniem mogłyby np. zajmować się szkoleniem rezerwistów.

KE: kraje członkowskie powinny lepiej egzekwować przepisy BHP

zagrożeni są pracownicy budowlani oraz pracownicy sektora transportowego. Podkreślił, że wypadki przy pracy powodują nie tylko cierpienia osobiste, lecz także wysokie koszty dla przedsiębiorstw i ogółu społeczeństwa związane m.in. z wypłatą odszkodowań czy nieobecnością w pracy. Komisja w zaprezentowanej w

Nowelizacja ustawy zakazująca eksmisji na bruk - do prac w podkomisji

poszerzenie kręgu osób uprawnionych do lokalu socjalnego ze względu na sytuację materialną, osobistą, społeczną i rodzinną. Projekt wprowadza ochronę dla osób eksmitowanych z lokali mieszkalnych, które wcześniej stanowiły ich własność, a także dla osób bezdomnych, wobec których uprzednio wykonano już eksmisję

Premier spotkała się z żonami górników z kopalni Kazimierz-Juliusz

, pracodawców i związków zawodowych, podpisano porozumienie ws. przyszłości kopalni. W poniedziałek rano do Warszawy przyjechały żony górników. "Chcemy podziękować pani premier za osobiste zaangażowanie i wsparcie w naszej sprawie. Za to, że pomogła nam załatwić podstawowe kwestie związane z

Podkarpackie. Fundacja Otwarty Dialog przekazał Ukraińcom 70 hełmów

przepisach z 22 sierpnia br. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra gospodarki służby celne dopuszczają wywóz bez zezwolenia na Ukrainę do pięciu sztuk hełmów i kamizelek kuloodpornych w celu ochrony osobistej podróżnych i ich rodzin. Przed sierpniową nowelizacją wywozu uzbrojenia za granicę

Częstochowa. Powstaje program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej

Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy na lata 2015-2017 tworzą m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Urząd Miasta i organizacje pozarządowe. Jego celem jest poprawa funkcjonowania rodziny i podnoszenie jakości życia dzieci (w tym

NASK: młodzi ludzie znają zasady bezpieczeństwa w sieci, ale ich nie stosują

proc. badanych deklaruje, że na swoim profilu podaje prawdziwe informacje. Wrońska podkreśliła, że choć młodzi ludzie mają świadomość zagrożeń i znają zasady bezpieczeństwa, nie stosują ich. Na pytanie dlaczego nie dbają o prywatność w internecie, odpowiadają, że chcą być widoczni dla jak największej

Piotrowska: ABW powinna podlegać MSW; resort jest na to gotowy

komunikacyjne. Ważnym elementem jest też budzenie świadomości obywatelskiej, społecznej na zagrożenia - z tytułu ewentualnych ataków terrorystycznych. Czyli w praktyce reagowanie na wszelkiego rodzaju porzucone pakunki, informacje, niepokojące sygnały. PAP: Bezpieczeństwo miały też zwiększać rozwiązania

Premier spotkała się z żonami górników z kopalni Kazimierz-Juliusz

; - powiedziała Dudek. Podkreśliła, że górnicy otrzymali zapewnienie, że mieszkania będą oddłużone i będą mogli je wykupić. Żony górników poinformowały, że spotkanie odbyło się z inicjatywy premier Kopacz. Przed spotkaniem mówiły dziennikarzom, że chcą podziękować premier za osobiste zaangażowanie i wsparcie

Dodaj znajomego, nie hejtuj! - nowa kampania skierowana do młodzieży

. Organizuje również kampanie społeczne na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie, realizuje badania problemu. Wraz z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową tworzy Polskie Centrum Programu Safer Internet Komisji Europejskiej. Prowadzi również Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz serwis http

Tusk na święcie policji: macie wsparcie państwa

" - mówił. Nawiązał do niedawnych wydarzeń z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę. "Swoim zachowaniem stanowił on bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów oraz osób postronnych. Bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem

Umorzono śledztwo ws. wywozu kamizelek kuloodpornych na Ukrainę

. śledztwo wykazało, że kamizelki kuloodporne otrzymał on jako darowiznę od warszawskiej Fundacji Otwarty Dialog z przeznaczeniem dla osób, których życie i zdrowie jest zagrożone w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Kamizelki są produkcji niemieckiej, kupione zostały legalnie w Polsce. W związku z

TK: Walka z narkotykami zgodna z konstytucją. Ale o zmianie ws. marihuany medycznej warto pomyśleć

TK: Walka z narkotykami zgodna z konstytucją. Ale o zmianie ws. marihuany medycznej warto pomyśleć

umorzy. Sędziowie doszli do wniosku, że zapisy zakazujące uprawy i posiadania marihuany z konstytucją sprzeczne nie są. - Ochrona prawna życia prywatnego i do decydowania o swoim życiu osobistym nie ma charakteru absolutnego - uzasadnił orzeczenie sędzia sprawozdawca Piotr Tuleja. Nawiązał w ten sposób

Instytut Legatum: Polska na 31. miejscu światowej listy dobrobytu

Najlepiej Polska wypada w kategorii bezpieczeństwa, w której zajęła lokatę 24., a najsłabiej w kategorii osobistych swobód i wolności - zajęła 58 miejsce. W rankingu uwzględniono osiem kategorii m.in. przedsiębiorczość, szkolnictwo, opiekę zdrowotną, kapitał społeczny. Ze szczególnego zestawienia

Komorowski: Nie chciałem, aby Schetyna został szefem MSZ. Wolałem Sikorskiego

Komorowski: Nie chciałem, aby Schetyna został szefem MSZ. Wolałem Sikorskiego

dopełnił funkcji do końca kadencji - odparł prezydent. Od razu zaznaczył, że "nie chce wnikać w meandry życia partyjnego" i "decyzje osobiste a także partyjne", które doprowadziły do obsadzenia Schetyny. - Wiem, że dla Polski jest lepiej, gdy w obszarze obronności i bezpieczeństwa - a

Premier na święcie policji: macie wsparcie państwa

Gorzowa Wlkp., gdzie policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę. "Swoim zachowaniem stanowił on bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia policjantów oraz osób postronnych. Bezpieczeństwo osobiste policjanta, który jest reprezentantem prawa i praworządności, oraz bezpieczeństwo obywateli są w

Szpieg z zapalniczką, czyli jak wyżyć w kryzysie

Szpieg z zapalniczką, czyli jak wyżyć w kryzysie

, a potem stanął przed sądem, który wlepił mu 50 tys. rubli grzywny (2950 zł) za nabycie "wyposażenia specjalnego", którym, jak sama nazwa wskazuje, posługiwać się mogą tylko agenci służb specjalnych. Bezpieczeństwo państwa zagrożone tysiącami radio niań Coś takiego już było. W 1988 roku

Nowy wojewoda śląski Piotr Litwa

społeczny. Pytany o Ruch Autonomii Śląska, Litwa odpowiedział, że Śląsk jest integralną częścią Polski. "Osobiście czuję się ze Śląskiem bardzo związany, ponieważ urodziłem się i wychowałem w Katowicach, ale czuję się też obywatelem Polski" - zaznaczył. Piotr Litwa pochodzi z Katowic, 29 marca

Boże broń przed narcyzem

Boże broń przed narcyzem

poznawcze nie wystarczą. Silniejszy wpływ na reakcje polityków na zagrożenie w kontaktach międzynarodowych mają pewne cechy ich osobowości. Analizy zachowań amerykańskich prezydentów i innych ważnych polityków w sytuacji kryzysów międzynarodowych, prowadzone do końca lat 70. XX w., wykazały, że styl

Bo w Czeczenii jest stabilnie. Ściganego można odesłać

Bo w Czeczenii jest stabilnie. Ściganego można odesłać

do kraju zagrożone byłoby jej prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub mogłaby ona zostać poddana torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. A także np. w przypadku gdy istniałoby ryzyko, że zostanie ona pozbawiona prawa do rzetelnego procesu sądowego. Rok

Protest w kopalni Kazimierz. Już 160 górników pod ziemią

Protest w kopalni Kazimierz. Już 160 górników pod ziemią

swoje osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemów społecznych związanych z likwidacją kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu - powiedział wojewoda Piotr Litwa po czwartkowym spotkaniu z premier w Warszawie. Wojewoda dodał, że spotkanie zdominowały kwestie przyszłości 1,8 tys. zakładowych mieszkań

Wyborczy sąd nad premierem

We wtorek Izrael poszedł do urn. O co chodziło w tych wyborach? Nie o kwestie gospodarcze i społeczne, choć to one na ogół w demokracji rozstrzygają o wyniku głosowania. Gospodarka rośnie wprawdzie o 5 proc. rocznie, ale ceny towarów codziennego użytku też rosną, i to szybciej niż dochody. Co piąta

Po ataku na siedzibę "Krytyki Politycznej: "To nie był odosobniony wypadek" [LIST]

motywowane nienawiścią do określonej grupy społecznej, która, wbrew zasadom zdrowego rozsądku i zaleceniom międzynarodowych organów, nie podlega ochronie w naszym kodeksie karnym, w przeciwieństwie do innych jej podobnych - jest ignorowana. A sprawcy pozostają bezkarni. Nawet tacy, którzy spowodowali

Polak nie daje rady

stres i degradację zdrowia. Przypomniała mi pani moje słowa sprzed prawie 20 lat: "Łatwo jednej lub drugiej stronie wywołać stany społecznego lęku, przerażenia przed konkretnym zagrożeniem - choćby przed władzą politycznych przeciwników". Część społeczeństwa wciąż reaguje histerycznie na

Cośmy narobili z prawami człowieka

Dość powszechnie uznajemy, że dobrobyt i bezpieczeństwo mają pierwszeństwo przed wolnością, sprawiedliwością, solidarnością. To jedno z największych zagrożeń dla praw człowieka - w Polsce i nie tylko. Oznacza obojętną akceptację dla przesuwania granic, dla reinterpretacji praw podstawowych - takich

Jak wygrać z trudnym sąsiadem

bezpieczeństwa. Od nakazu tego można będzie się odwołać. - Należy brać pod uwagę, iż przepisy w zakresie kierunku otwierania drzwi nie są wyrazem widzimisię ustawodawcy, lecz mają na celu ochronę m.in. życia i zdrowia ludzkiego - podkreśla prawniczka. STALKING WŚRÓD SĄSIADÓW? W innej sytuacji są mieszkańcy

Wojewoda: premier zadeklarowała zaangażowanie ws. Kazimierza-Juliusza

25.09. Warszawa/Katowice (PAP) - Premier Ewa Kopacz zadeklarowała swoje osobiste zaangażowanie w rozwiązanie problemów społecznych związanych z likwidacją kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu - poinformował PAP wojewoda śląski Piotr Litwa po czwartkowym spotkaniu z premier w Warszawie. W kopalni

MZ: projekt ustawy o in vitro trafił do konsultacji

"Po roku działania programu in vitro - ponad 2700 ciąż i 249 urodzonych dzieci. Czas na ustawę. Przekazana właśnie do konsultacji społecznych" - napisał w środę wieczorem na twitterze minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że krajowi eksperci przyjmują

Chcę ścigać złoczyńców, a nie polować na palących trawkę

publicznego. Nie jestem naukowcem ani badaczem uzależnień. Zajmuję się przestępczością i zastanawiało mnie, czemu mamy kryminalizować postępowanie pozbawione przemocy wobec innych tylko dlatego, że ludzie coś zażywają. Sądzę, że chodzi o reakcję obronną: ludzie czują się zagrożeni zachowaniami innych pod

Ekspertka o ochronie prawnej pracowników ujawniających nieprawidłowości

ekspertka. Jak mówiła, okazuje się, że i kadra, i sami górnicy - na różnych stanowiskach - najczęściej wiedzą o zagrożeniach, ale działając w warunkach presji ekonomicznej, nie reagują na czas, kiedy tragedii można zapobiec. "Nie oznacza to, że informacja od sygnalisty nie mogłaby zostać wykorzystana

Dziennikarz o policjancie: "Chłoptaś w mundurze". Dziś prowadzi tira

zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców. Zależało mi, by publikacja była skuteczna, a skutek - natychmiastowy. I to się udało. Gdy na cmentarz przyjechał fachowy patrol ruchu drogowego, sytuacja się uspokoiła. Sierżant Dominik Zieliński, rzecznik wągrowieckiej policji, twierdzi jednak, że wymiana policjantów

Wolni kozacy XXI wieku w centrum Kijowa

systemu bezpieczeństwa narodowego. Kiedy więc pytam ich, dlaczego nie interesują się reformą administracji, rządu, służb? Odpowiadają prosto: A po ch... nam w ogóle rząd i administracja? Czy obecne przywództwo dostrzega ten społeczny proces? Czy widzi tę jedyną w swym rodzaju szansę i zarazem rodzące się

Hipokryzja nasza powszechna

słusznie, negatywnej oceny ze strony innych. Każdy z nas ma jednocześnie dwie tożsamości. Pierwsza, osobista, wiąże się z przekonaniem o naszej odrębności i wyjątkowości. Druga, społeczna, definiowana jest przez grupy, do których należymy, związki, w których pozostajemy, i role, które odgrywamy. Ta

Specjaliści praw człowieka: państwo ma obowiązek zapewnić równość płci

" dla urzeczywistnienia tych wartości. Na władzach spoczywa też obowiązek zapewnienia pełnego bezpieczeństwa osobom znajdującym się pod pieczą państwa, a dotyczy to "wszystkich osób we wszystkich sytuacjach, w których płeć lub tożsamość płciowa jest źródłem niebezpieczeństwa, zagrożenia lub

W środę Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

wszystkim ludziom - niezależnie od płci, rasy, wyznania i korzeni kulturowych. To prawo do życia, wolności, bezpieczeństwa osobistego i nauki; prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo wolności opinii i jej wyrażania; prawo ubiegania się o azyl i korzystania z niego w razie prześladowania; zakaz

Na wysypisku świata

opiekuńcze i gwałtownej deregulacji rynku pracy. Imigranci, uznani za »zagrożenie bezpieczeństwa«, stali się wygodnym zastępczym obiektem lęków zrodzonych z nagłego rozchwiania się i osłabienia pozycji społecznych, a co za tym idzie, stosunkowo bezpieczniejszym celem dla wyładowania niepokoju i

Prawnicy: reforma procesu karnego może nie spełnić nadziei

tzw. inkwizycyjności, gdy na sądzie ciąży inicjatywa dowodowa w postaci przesłuchiwania świadków i zbierania dowodów. Inicjatywa sądu zostanie ograniczona, a rozszerzona - stron. Prokurator, który był autorem aktu oskarżenia, ma osobiście występować w danej sprawie w sądzie (dziś często przychodzą do

Strasznie na Ukrainie

Zaledwie 688 kilometrów od Warszawy dokonano konstytucyjnego zamachu stanu i zlikwidowano parlamentaryzm. Na media nałożono cenzurę, w tym na internet. Kartę SIM do telefonu komórkowego można będzie kupić po pokazaniu dowodu osobistego. Organizacje społeczne, które korzystają ze wsparcia

Magiczne słowo "bezpieczeństwo"

Dojrzała demokracja wymaga kompromisów. Już rozumiemy, że nie można mieć pełni wolności i pełnego bezpieczeństwa. Coś trzeba poświęcić na ołtarzu polityki. Dlaczego nie zacząć od ograniczenia wolności tym, którzy zagrażają ustalonemu porządkowi, a więc w istocie sami proszą się o wykluczenie? Te

Czy Wielki Brat ma skośne oczy?

skutek tego, że Kongres oskarżył ją o zbyt bliskie powiązania z rządem w Pekinie i uznał za zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju - rozwija się znakomicie na Czarnym Lądzie. Chiński gigant jest już obecny w 18 krajach na kontynencie, w ciągu ostatnich kilku miesięcy podpisał umowy o łącznej wartości

Prezydent Komorowski w Bundestagu: Gdy godność ludzka jest zagrożona, kompromis przestaje być samoistną wartością

, które winno dziś płynąć z Europy i dla Europy. I to tego konceptu człowieka jako osoby - istoty rozumnej, wolnej, społecznej i obdarzonej nieskończoną godnością - musimy bronić, mając potwierdzoną przez historię świadomość, że gdy godność ludzka jest zagrożona, kompromis przestaje być samoistną

Idzie tsunami

Prof. Janusz Czapiński - ur. w 1951 r., psycholog społeczny, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest szefem badań panelowych "Diagnoza społeczna", projektu, który od 2000 r. analizuje warunki i jakość życia Polaków Gdy w 2007

Prof. Ćwiąkalski ws. Trynkiewicza: Będzie trzęsienie, gdy znów zabije

żaden komendant nie zaryzykuje bezpieczeństwa obywateli. Sam Trynkiewicz może się czuć zagrożony, bo może dojść do samosądu, linczu. Na pewno nie będzie się afiszował, gonił po mieście i witał się z każdym, kto zechce się z nim sfotografować. Sędziowie, którzy w poniedziałek będą decydować o przyszłości

Exposé premier Ewy Kopacz [STENOGRAM]

- policji i straży granicznej z siłami zbrojnymi. W sytuacji zagrożenia konieczna jest bowiem integracja wszystkich instrumentów pozostających w rękach państwa. Te propozycje to część większego planu wzmocnienia bezpieczeństwa naszego kraju. W listopadzie przedstawię ten plan Polkom i Polakom. Panie

Współczucia Bóg nie lubi. Chrześcijaństwo według polskich libertarian

chyba byłoby mówić o wzajemnym uzupełnianiu się obydwu podmiotów, prywatnej dobroczynności i publicznej pomocy społecznej. Osobiste doświadczenie solidarności z drugim człowiekiem, towarzyszące jednostkowej filantropii, jest niesłychanie cennym przeżyciem, do którego chrześcijanin powinien za wszelką

Prof. Kuźniar: Sikorski nie zgadza się sam ze sobą

nieprawdziwe i rozbieżne z naszą doktryną bezpieczeństwa. Mam jednak wrażenie, że sam minister Radosław Sikorski się z nimi wewnętrznie nie zgadza, a w rozmowie z ministrem Rostowskim przerysował sytuację, by uwypuklić argumentację. I oczywiście należy pamiętać, że to rozmowa prywatna. Obrońcy ministra

Ukraina w 2014 r. jak Polska w 1939 r. Pamiętajmy o lekcji II wojny światowej

rzetelnie wykonują najzupełniej konkretny plan Putina:- zdestabilizować sytuację na Ukrainie na tyle, żeby w warunkach niezorganizowanych "ślepych" buntów można było w ogóle skończyć z demokracją i z "pomarańczowym" zagrożeniem dla Rosji;- w przypadku komplikacji w realizacji tego planu

Blue Cactus nie wpuścił niewidomego? "Nie było rezerwacji"

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawnemu z psem asystującym nie można odmówić wstępu do obiektów handlowych. Sklepikarze lubią zasłaniać się w tym przypadku wytycznymi sanepidu, ale nie ma to związku z rzeczywistością. O bezpieczeństwo

Zawód: polityk

. W wieku 30 lat postanowił zostać zawodowym politykiem. Liberałowie byli w połowie lat 80. nowym zjawiskiem w opozycji antykomunistycznej. Zafascynowani gospodarczymi i społecznymi przemianami w USA i Wielkiej Brytanii pod rządami Reagana i Thatcher mieli jednocześnie silne kontakty z "

Poprosił urzędników o zgodę, dostał odpowiedź z ewangelii

- W moich pracach aktywność odbiorcy jest niezbędna. Widz wykonuje pewną czynność i w ten sposób bierze udział w performance - opowiada Tomasz Opania, wrocławski artysta rzeźbiarz. Chce postawić w Lublinie "Prosty przyrząd do czynienia znaku krzyża", inaczej zwany "Trenerem osobistym

Zostawmy już sprawę Katarzyny W. [list]

również. To z rodziny czerpiemy emocje, postawy, wzorce osobowe i kulturowe, strategie obronne, etc. W dzieciństwie budujemy swoją tożsamość, a potem już samodzielnie poszukujemy swojej osobistej przestrzeni życia. Relacje między rodzicami są dla dziecka wzorem przyszłych interakcji społecznych (postaw

Matka lesbijki do posłów: Każdy z was mógłby być na moim miejscu

wystąpienie o świadczenia socjalne lub odszkodowanie po zmarłym partnerze. Ponadto jeden partner mógłby decydować o pochówku drugiego. "Wyrzutki społeczne" XXI wieku Tuż przed głosowaniem do każdego z parlamentarzystów osobisty list wysłała matka lesbijki. "To nie jej wina, ani nie brak jej

Kopacz w expose o bezpieczeństwie i polityce prorodzinnej

zaapelowała do wszystkich sił parlamentarnych o pełną współpracę i poparcie w sprawach bezpieczeństwa. "Polacy w obliczu zagrożeń zawsze wykazywali jedność i determinację, w obronie swojej niepodległości" - podkreśliła. "Mam nadzieję, że tak będzie również dzisiaj" - zaznaczyła. Kopacz

Kopacz w expose o bezpieczeństwie i polityce prorodzinnej

; - podkreśliła. Kopacz zaapelowała do wszystkich sił parlamentarnych o pełną współpracę i poparcie w sprawach bezpieczeństwa. "Polacy w obliczu zagrożeń zawsze wykazywali jedność i determinację, w obronie swojej niepodległości" - podkreśliła. "Mam nadzieję, że tak będzie również dzisiaj"

Exposé Premiera Tadeusza Mazowieckiego

opinii publicznej. Od milicji służącej do utrzymywania społeczeństwa w posłuchu do milicji chroniącej spokoju obywateli - taką drogę trzeba przejść do końca. Jest to również droga do zyskania przez nią prawdziwego społecznego uznania. Zmienić się również musi rozmiar i rola Służby Bezpieczeństwa w

Marco Polo na tropie Pirata

nie sprzedawał narkotyków, lecz jedynie stworzył rynek, na którym mogli się spotykać sprzedawcy i kupcy. I pobierał 8 proc. od każdej transakcji. W zamian zapewniał kontrahentom bezpieczeństwo. Bitcoiny zatrzymywano na tzw. rachunku escrow - do czasu, kiedy kupiec potwierdził, że otrzymał towar pocztą

Jak kryzys nie obali Tuska, to go wzmocni

ryzyko pogorszenia statusu społecznego, tym więcej chcemy bezpieczeństwa. Centrum ceni to, co udało mu się zdobyć własną ciężką pracą. Dziś już wie, że na razie więcej nie może osiągnąć, bo jest kryzys, ale boi się i tak utraty tego, co już zdobyło. Dlatego chce, by rządzący wykazali się ideowym

Smolar: Tusk mnie zaskoczył

dołowała i PiS nieuchronnie zmierzał do zwycięstwa. Napad Moskwy na Ukrainę, poczucie zagrożenia oraz zdecydowana polityka Donalda Tuska sprawiły, że ludzie zobaczyli w Tusku przywódcę. Sam byłem pod silnym wrażeniem. Polacy oswoili już związane z sytuacją na Ukrainie lęki. Do kolejnych wyborów jest ponad

Socjalizmu nie da się naprawić

gospodarcza Ukrainy i innych krajów rodzi koszty społeczne, które znacznie przewyższają bóle polskiej transformacji.Odświeżenie wiary w rynek płynące z Zachodu pozwoliło rozminować skutki ekonomicznych zapisów Okrągłego Stołu. Spełnienie całego koncertu życzeń i roszczeń, np. indeksacji płac, które wysuwano

Boimy się wolności, marzymy o wspólnocie

diagnozę. Powiedziałby, że cierpienia współczesnego człowieka wynikają z tego, że uzyskał ogromną, bezprecedensową wolność osobistą w zamian za oddanie ogromnej części bezpieczeństwa. I nie chodzi o bezpieczeństwo od terrorystów. Chodzi o bezpieczeństwo w sensie pozycji społecznej, pewności siebie

Trawka? Błahy problem

publicznego. Nie jestem naukowcem ani badaczem uzależnień. Zajmuję się przestępczością i zastanawiało mnie, czemu mamy kryminalizować postępowanie pozbawione przemocy wobec innych tylko dlatego, że ludzie coś zażywają.Sądzę, że chodzi o reakcję obronną: ludzie czują się zagrożeni zachowaniami innych pod

W obronie cyfrowej prywatności

danych w chmurze obliczeniowej pozostawia wiele do życzenia, mówi się wręcz o generowaniu szczególnych zagrożeń przy tym przetwarzaniu.Szanse naszej przyszłej pracy, dostęp do usług publicznych, poczucie osobistego bezpieczeństwa, wolności poglądów - to wszystko rozstrzyga się dzisiaj w debacie

Protasiewicz: Ewa Kopacz wciąga prezydenta Komorowskiego do rządzenia

Kopacz oddaje politykę zagraniczną i obronności prezydentowi? - W czasach zagrożenia to mądre rozwiązanie. Wciąganie do współpracy prezydenta, a nie ustawianie go w roli pasywnej, jest zwłaszcza dziś w interesie Polski. Jacek Rostowski jest dobrym kandydatem na szefa MSZ? Był już w rządzie i przegrał

Dutkiewicz: Jestem sierotą po PO-PiS

. Wcale nie jest panu tak daleko do PiS... - Jestem konserwatystą i gospodarczym liberałem oraz - mówiąc półżartem - sierotą po PO-PiS. Teraz jednak sytuacja na Ukrainie powoduje, że dla Polski jest ważne zwiększenie naszego bezpieczeństwa poprzez silną obecność zarówno w strukturach atlantyckich, jak i w

Kwaśniewski: Rosjanie robią, co chcą, a Zachód musi przyjmować te fakty

- Oceniam sytuację jako skrajnie poważną. Rosja, osobiście Putin postanowił po prostu nie odpuścić Ukrainy. Stosując wszystko, co może, dozwolone i niedozwolone, chce doprowadzić do tego, że Ukraina nie będzie częścią struktur europejskich, a włączy się, czy to w całości, czy w części, do tworzonej

Nie daj się oszukiwać w sprawie szczepień

przypadków mają i zmieniające się kryteria diagnozowania, i wzrastająca świadomość społeczna (dyskusyjne jest nawet samo twierdzenie, że mamy do czynienia z epidemią autyzmu). Moda na przypisywanie szczepieniom wywoływania autyzmu jest stosunkowo młoda. Zaczęła się pod koniec lat 90. od wyników badań

Jak ugasić Bliski Wschód

szkoły podstawowej. Nagle kilka milionów Irakijczyków poczuło się opresjonowanych lub zagrożonych opresją, straciło pracę i pozycję społeczną. Na to nałożyły się ofiary śmiertelne przegranej wojny z Amerykanami i wojna domowa między sunnitami, szyitami i wojskami okupacyjnymi w latach 2005-06. Wedle

Bronisław Komorowski: Wygrała "Solidarność", przegrały siły starego porządku [ORĘDZIE PREZYDENTA]

wyborów. Rozstrzygnął tę kwestię nie na drodze rewolucji, ale poprzez kartę wyborczą. To zwycięstwo wolności składało się z wielu elementów, na to zwycięstwo złożył się i długotrwały społeczny i narodowy opór przeciwko systemowi, przeciwko brakowi suwerenności i fakt przetrwania podziemnej Solidarności

Dyskusja: sześciolatki niezgody. Od piersi do szkoły

stronie sercem i ciałem. Chodzi w końcu o dzieci, a reforma MEN zmienia pewien zastany porządek. O ile zaangażowanie rodziców wynika z dobrych pobudek (chodzi o dobro i bezpieczeństwo ich potomstwa), o tyle trudno jest wykrzesać zrozumienie dla kampanii tak jednowymiarowej i grającej na emocjach. Kampanii

Chiny, Izrael, Niemcy, Polska - światowi przywódcy gratulują Obamie

bezpieczeństwa USA i Izraela. Francois Hollande, prezydent Francji: - Osobiście oraz w imieniu wszystkich Francuzów składam panu gorące gratulacje. To ważny moment dla Stanów Zjednoczonych oraz całego świata. Pańska reelekcja oznacza oczywisty wybór Ameryki otwartej, solidarnej, w pełni zaangażowanej na arenie

Kubilius: Kocham Polskę. Były litewski premier o Litwie wielu narodów

Niespełna dwa lata temu mój dawny doradca ekonomiczny Mykolas Majauskas w przypływie młodzieńczego romantyzmu zainicjował w internecie akcję społeczną pod hasłem "Kocham Polskę" i odniósł zaskakujący sukces. Wielu znanych ludzi na Litwie robiło sobie zdjęcia na tle tego zwykłego napisu

Pomorski senator PO próbował groźbą wymóc zmianę przebiegu obwodnicy Lęborka? "To jakiś absurd!"

najkorzystniejszy, a także przeprowadzenia konsultacji społecznych według specjalnej procedury - i te warunki już wypełniono w 2009 r. Firma DHV Polska sp. z o.o. oceniła efektywność wariantu południowego na 96 proc., natomiast północnego - na niecałe 84 proc. Agencja Pentor przeprowadziła badanie ankietowe, w

Seks nie daje nam bliskości, służy rozładowaniu napięcia. Winny jest stres

, a co zyskujemy, to może zobaczymy także potencjalnie bliskich w osobach, których osobiście nie znamy. A wtedy staniemy się nie tylko bardziej obywatelskim, ale także szczęśliwszym społeczeństwem.Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska - kierowniczka Katedry Psychologii Społecznej SWPS i Pracowni

2014 rok według "Książek". Robimy aferę Dreyfusa - rozmowa z Robertem Harrisem

niż w III Republice? Można dziś sobie wyobrazić publiczną żądzę linczu o podobnej skali? - Myślę, że Polańskiego - który dobrze wie, co to znaczy być zaszczutym - interesuje szeroki plan społeczny i że będzie to film dotyczący bezpośrednio naszej rzeczywistości. To, co w tej historii jest dla mnie

Bartoszewski: Żebyśmy znowu nie schrzanili

jak o bohaterach. Otóż mnie się godzi! I kiedy pytacie, dlaczego mnie tak nie lubią, to może dlatego, że nie idealizuję Polaków. Bo osobiście znałem bohaterów, jak Jan Karski, ale i kolaborantów i zdrajców, których się bałem i przed którymi uciekałem. Ale żeby wygwizdywać pana nad grobami przy okazji

Pies w mieście jako źródło mieszczańskiego lęku

, że jedna grupa obywateli pragnie na podstawie wątpliwych przesłanek ograniczyć prawo do dysponowania własnym psem. Osobiście nie jestem fanem tego argumentu, ale w zasadzie, prawniczo rzecz biorąc, nie zachodzi tu przesłanka bezpieczeństwa publicznego, bo większe zagrożenie stanowią dla ludzi

Ciotka rewolucja sprzedaje smartfony

dysfunkcjonalnego rządzenia i kryminalnych finansów, więcej lęku. Zbyt wiele tego ''więcej'', niż wiadomo, co z tym robić, zobowiązuje impresariów ''uzbrojonego cyrku'' do godzenia coraz większej osobistej wolności (seksualnej, społecznej, ekonomicznej, jeżeli człowieka stać na zapłacenie bieżącej ceny) z bardziej

Chcemy opiekuńczego państwa, ale podatki? Niekoniecznie. Szefowa CBOS o niefrasobliwych obywatelach

Agnieszka Kublik: Polacy chcą mieć państwo, które ma zapewnić bezpieczeństwo, poszanowanie własności prywatnej, zagwarantować leczenie i studia wyższe za darmo, pracę zgodną z kwalifikacjami, no i dach nad głową. I to się nie zmienia od lat. Prof. Mirosława Grabowska, socjolog, szefowa CBOS: To

Grodzka: Robię swoje [ROZMOWA TYGODNIA]

, jak polityka publiczna w obszarach pracy i bezpieczeństwa socjalnego, kryzys liberalnej polityki globalizacji - zagrożenia dla Polski i szanse, jakie z tego wynikają. Spotkaliśmy się z protestującymi związkowcami z okazji demonstracji "Pakt socjalny dla Europy". Było spotkanie na temat

Žižek: Nadchodzi nowe średniowiecze

; - apatycznego stworzenia pozbawionego pasji i zaangażowania. Niezdolny do marzeń, zmęczony życiem, nie podejmuje żadnego ryzyka. Szuka jedynie wygody i bezpieczeństwa, jest wyrazem tolerancji dla siebie samego. Ale jednocześnie zaczął pan powtarzać, że marzy mu się życie "w społeczeństwie przyjemnie

Minister Sienkiewicz: Narodowcy tworzą chaos i przemoc

, która przekroczyła linię i zaczęła grozić śmiercią innym ludziom, ale która jest wrośnięta w społeczność lokalną. Nie róbmy z nich zagrożenia politycznego. Przeskalowując problem, nie rozwiązujemy go. Państwo przygotowuje eksperyment społeczny w Białymstoku, tymczasem ludzie tam na miejscu rozbudowują

Jaka przyszłość OFE? Jest projekt ustawy. "Zakaz reklamy dla funduszy"

publicznego i kosztów jego obsługi, co w przyszłości powinno zapobiec podwyżce podatków oraz wynikających stąd zagrożeń" - czytamy w projekcie ustawy.Ustawa ma wejść w życie 31 stycznia 2014 r. Rząd przekazał projekt do konsultacji społecznych. Potem zajmie się nim parlament.OFE chudsze od 3

Krzysztof Olkowicz. Podżegacz

. osób. - To są ci, którzy odbywają karę, a 120 tys. to są ci, co się przewijają przez więzienia w ciągu roku. I wśród nich 40 tys. to są prawdziwi przestępcy, których na pewno trzeba izolować. Ponad 50 tys. to są ci, którym odwieszono karę, a więc nie stanowili zagrożenia dla bezpieczeństwa. Około 15

Sąd nad mordercami i zabójcą zza biurka

dla działalności tow. Milewskiego i nie podając w wątpliwość politycznej, a może i osobistej odpowiedzialności za uprowadzenie, a być może i za morderstwo na osobie ks. Popiełuszki, sprzeciwił się jednocześnie podejmowaniu decyzji personalnych na XVII Plenum KC PZPR, które miało się wkrótce rozpocząć

Chrześcijaństwo to najbardziej prześladowana religia świata?

Brytanii, przyrównuje tamten exodus do dzisiejszej sytuacji chrześcijan i tłumaczy, że nie może ''nie czuć losu wyznawców Chrystusa głęboko i osobiście'' . ''Widzimy zagrożonych chrześcijan w Syrii, płonące kościoły w Egipcie. Dwa lata temu spłonął ostatni kościół w Afganistanie, milion chrześcijan

Czy szukanie drugiej połówki jabłka ma sens?

. Większe szanse na powodzenie mają związki, w których ludzie pochodzą z podobnej klasy społecznej, z tej samej kultury, są tego samego wyznania, bo to oznacza, że będą wyznawać podobne wartości i podobnie myśleć o ich realizacji. Tak naprawdę o tym, czy związek będzie satysfakcjonujący, czy fatalny

Prof. Regulski: Usiłowałem zdać maturę z WOS. Nie udało się [list]

demokracji i rozwoju Polski. Od dawna powtarza się też, że edukacja obywatelska powinna się zaczynać w szkole. Bo nie wystarczą debaty o kształtowaniu kapitału społecznego, jeśli uczniowie nie będą posiadać podstawowych informacji o swoim Państwie i społeczeństwie.Kiedy przeczytałem tekst tegorocznego

Paulina Wilk, autorka "Znaków szczególnych": Dlaczego porzuciliśmy budyń z syropem malinowym? [ROZMOWA]

, istniejemy "my". Zadbać o to, co jest poza progiem naszych domów. Liczę, że znajdziemy czas, chęci i siłę, żeby aktywnie współtworzyć nasz świat. Nie ma ku temu żadnych przeszkód. Widzę jednak zagrożenie. Wielu ludzi z mojego pokolenia zbudowało swoje osobiste spełnienie na kredyt, a to znaczy, że

Co kompromituje Unię w oczach Polaków?

Jeżeli ludzie słyszą długi głośny krzyk o zagrożeniach, a informacje o rozwiązaniu problemu podawane są niesłyszalnym szeptem, to proszę się nie zdziwić, że w pewnym momencie pojawi się radykalny wzrost wrogości do Unii. A wtedy możemy się obudzić w świecie gorszym, brutalniejszym i dla Polski

Zniszczymy wszystkie kościoły

główny rabin Wielkiej Brytanii, przyrównuje tamten exodus do dzisiejszej sytuacji chrześcijan i tłumaczy, że nie może ''nie czuć losu wyznawców Chrystusa głęboko i osobiście'' . ''Widzimy zagrożonych chrześcijan w Syrii, płonące kościoły w Egipcie. Dwa lata temu spłonął ostatni kościół w Afganistanie

Mija 25 lat od zakończenia obrad Okrągłego Stołu

Obrady Okrągłego Stołu były rezultatem negocjacji podjętych przez władze komunistyczne z częścią opozycji w połowie sierpnia 1988 r., w sytuacji narastającej fali strajków i protestów społecznych. W ich wyniku 31 sierpnia 1988 r. w Warszawie doszło do pierwszego, od wprowadzenia stanu wojennego

To nie zimna wojna. Jeszcze

bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu to już przeszłość. Okazuje się, że nie - i już to jest szokujące. Utraciliśmy też pewność, że konflikt polityczny nie przerodzi się w militarny - bo okazało się, że się przeradza. Nie ma przesłanek, by uważać, że Rosja stwarza dziś bezpośrednie zagrożenie militarne dla

Prawa człowieka

państwu istoty ludzkiej, jej godności i praw. Każdy przejaw konfliktu między wymaganiami bezpieczeństwa i podstawowymi prawami obywatelskimi powinien być rozwiązywany zgodnie z fundamentalną zasadą, zawsze głoszoną przez Kościół, że organizacja społeczna istnieje po to, aby służyć człowiekowi i ochraniać

Dla "prawdziwych" Polaków ten, kto myśli inaczej, musi być kimś niemoralnym, zdrajcą

problemy osobiste i bycie razem trochę zaspokaja ich potrzebę przynależności do grupy.Jak silnie takie postawy wiążą się z wiarą w smoleński zamach? Narcyzm narodowy objaśnia, dlaczego tak wielu Polaków - 17 proc. według "Diagnozy społecznej" prof. Czapińskiego - wierzy w zamach na prezydenta

Narkotyki. Koniec wojny?

w Ameryce Łacińskiej i Afryce Zachodniej. Przemoc i korupcja związane z zakazem i ściganiem narkotyków stały się tam podstawowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego i stabilności instytucji demokratycznych.Co zaleca Światowa Komisja? Co mówi doświadczenie krajów, które spróbowały innej drogi

Podniebne ambicje prezydenta Gdyni

, Szczurek napisał kilka dni wcześniej list otwarty "Brońmy polskich interesów" , wprawiając w osłupienie nawet znajomych. Zaapelował o wspólną akcję w obronie zagrożonych polskich interesów: "Coraz częściej stajemy się także przedmiotem brutalnej gry i bezwzględnego narzucania Polsce

Jan Paweł II źle użyty

oderwać się od złej przeszłości. A w Polsce tej debaty nie było. Zaczęto deprecjonować osiągnięcia bezkrwawej rewolucji "Solidarności". Udało nam się stworzyć największy i najpiękniejszy ruch społeczny na świecie, który połączył ludzi wierzących i niewierzących, wyzwalał dobrą energię, i wartość

Piotr Ikonowicz: Muszę się trochę kurczyć

inaczej? Za dużo złodziejstwa widziałem.***Co to za facet kręci się po twoim mieszkaniu?- Stefan.Rodzina?- Nie. Oni z nami tylko mieszkają. Stefan, Natalia i ich jedenastoletnia córka Małgosia.Dlaczego?- Stracili dom, wylądowali z dzieckiem w noclegowni we wspólnej sali, więc opieka zagroziła, że zabierze

Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

Zagrożenie bezpieczeństwo państwa - splot zdarzeń wewnętrznych lub w stosunkach międzynarodowych, w którym z dużym prawdopodobieństwem może nastąpić ograniczenie lub utrata warunków do niezakłóconego bytu bądź naruszenie lub utrata suwerenności państwa. Współczesne zagrożenia Militarne

Regionalny kompleks bezpieczeństwa

Rienner Publishers, 1998..Kompleksy bezpieczeństwa tworzą państwa powiązane ze sobą nie tylko geograficznym sąsiedztwem, lecz przede wszystkim wspólnymi poglądami na istniejące zagrożenia (podzielane lęki i obawy), a także wzajemnymi relacjami i współzależnościami historycznymi, kulturowymi, politycznymi

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe

Wentyl bezpieczeństwa

Wentyl bezpieczeństwa - istotne pojęcie dla teorii konfliktu społecznego. Instytucjonalny środek rozwiązywania konfliktów bez konieczności zmiany status quo grupy społecznej. Zapewnia przeniesienie negatywnych emocji i społecznych stosunków niezadowolenia z jakiejś grupy czy zjawiska na siebie

Habitus bezpieczeństwa

braku bezpieczeństwa jest konsekwencją dyskursu bezpieczeństwa. Łączenie imigracji, zorganizowanej przestępczości i terroru tworzy obraz zagrożenia.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.