zabytek wywłaszczenie

Jerzy S. Majewski

Wola chce odbić zabytkowe rotundy. "Cierpliwość się skończyła"

Wola chce odbić zabytkowe rotundy. "Cierpliwość się skończyła"

Wola. - Nasza cierpliwość się skończyła. Właściciel dawnych zbiorników gazu na Czystem nie dba o zabytki. Pora to skończyć - mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy, i domaga się wywłaszczenia budynków.

Rok po barbarzyńskiej rozbiórce: żądamy wywłaszczenia

?Budrem precz z Pragi. Żądamy wywłaszczenia? - rok po zburzeniu praskiej parowozowni obrońcy zabytków urządzili na jej gruzach manifestację. Domagają się stanowczych działań od konserwatora zabytków.

Strasburg: Mieli działkę, mają cmentarz, muszą dostać odszkodowanie

Wpisanie prywatnej nieruchomości do rejestru zabytków to rodzaj wywłaszczenia. Państwo musi to właścicielowi zrekompensować. Taki precedensowy wyrok ogłosił wczoraj Trybunał w Strasburgu

Odzyskają niszczejący budynek, jak zaczną błagać?

remontowych wewnątrz budynku. Były to działania samowolne, na które właściciel musi mieć zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Takiej zgody nie posiadał. Nawet o nią nie wystąpił - mówi Magdalena Lachowska, śląski wojewódzki konserwator zabytków. Po przybyciu na miejsce kontrolerzy zastali w okolicy

Kłopoty na budowie drogi S5. Czy uda się ją skończyć w 2019 r.?

Kłopoty na budowie drogi S5. Czy uda się ją skończyć w 2019 r.?

zakończono dopiero przenoszenie grobów z ewangelickiego cmentarza. Okazało się, że pochówków jest więcej, niż zakładano. W trakcie badań natrafiono na zabytki datowane od czasów najwcześniejszego osadnictwa ludzkiego na tym terenie przez epokę brązu, żelaza, wczesnego średniowiecza po nowożytność Na

Sąd: Prezydent Szczecina naruszył prawa człowieka. KOMENTARZ

Sąd: Prezydent Szczecina naruszył prawa człowieka. KOMENTARZ

tuż przy jego planowanej trasie. Magistrat chciał budynek wyburzyć. Willa została jednak wpisana na listę zabytków, dlatego miasto musi przesunąć ją w nowe miejsce. Obecnie trwają przyotowania do tej operacji Druzgocące uzasadnienie wyroku O wyroku NSA pisaliśmy kilkakrotnie. Ale dopiero teraz

Łódzkie zabytki popadają w ruinę. Czy można wygrać z CFI?

Łódzkie zabytki popadają w ruinę. Czy można wygrać z CFI?

odkupienie zabytku, to jeszcze wielokrotność tej sumy musiałoby wydać na jego ratowanie i przystosowanie do nowych funkcji. Na wywłaszczenie nie zdecyduje się też wojewódzki konserwator zabytków. Jego roczny budżet w wysokości miliona złotych to zdecydowanie za mało, by móc o tym myśleć. Pomocna może być

Austria wyburzy rodzinny dom Hitlera? Nie chce, by stał się świątynią neonazistów

Austria wyburzy rodzinny dom Hitlera? Nie chce, by stał się świątynią neonazistów

Hitlera. W MSW powstał projekt ustawy, dzięki któremu państwo mogłoby wywłaszczyć panią Pommer za "odpowiednim odszkodowaniem". Obecnie projekt analizują eksperci. Jeśli nie będą mieli uwag, jeszcze w tym roku może zostać uchwalony przez Radę Narodową, czyli wyższą izbę austriackiego parlamentu

W Szczuczynie krowy pasą się na cmentarzu żydowskim - ziemi niczyjej

W Szczuczynie krowy pasą się na cmentarzu żydowskim - ziemi niczyjej

wiem jakie prace tam można podjąć. Rosną tam drzewa i nie wiem czy można je usunąć. Jeśli faktycznie są macewy, to praca powinna być prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków. Chodzi o to żeby ktoś ze mną nawiązał kontakt i będziemy mogli współdziałać. Szczuczyn mierzy się z historią. Krajobraz po

Austria. Miał być apartamentowiec, będzie wyburzanie: miejsce urodzin Hitlera zostanie zniszczone

Austria. Miał być apartamentowiec, będzie wyburzanie: miejsce urodzin Hitlera zostanie zniszczone

powołał, wbrew opiniom konserwatorów zabytków (kamienica jest częścią kilkusetletniej pierzei) chce wyburzyć kamienicę do fundamentów i w jej miejscu zbudować zupełnie nowy budynek W tym celu zamierza przepchnąć przez parlament specjalną ustawę, która pozwoliłaby wywłaszczyć właścicielkę domu Hitlera i

Prezydent Duda ma kolejny kłopot z Trybunałem Konstytucyjnym

Prezydent Duda ma kolejny kłopot z Trybunałem Konstytucyjnym

kultury prawa do wywłaszczenia właściciela z takiego przedmiotu za odszkodowaniem, żeby ochronić zabytek przed zniszczeniem, wywiezieniem z kraju lub kradzieżą. TK uznał, że przepisy są wystarczająco jasno napisane, by nie groziły nadużyciem, więc nie naruszają zasady poprawniej legislacji. Nie naruszają

Prezydent Duda ma kolejny kłopot z TK. Sam zaskarżył te przepisy

Prezydent Duda ma kolejny kłopot z TK. Sam zaskarżył te przepisy

przedmiotów o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego przez wpisanie ich na "Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego". I danie ministrowi kultury prawa do wywłaszczenia właściciela z takiego przedmiotu, za odszkodowaniem, żeby ochronić zabytek przed zniszczeniem, wywiezieniem z kraju lub

71 lat od podpisania dekretu Bieruta. "I znowu jakiś mecenas macha papierem" [ROZMOWA]

71 lat od podpisania dekretu Bieruta. "I znowu jakiś mecenas macha papierem" [ROZMOWA]

. To było jednak nastawione na wywłaszczenie. Państwo szykowało infrastrukturę i konstrukcję prawną. Jeśli nie uderzyli właściciela dekretem Bieruta, to zrobili to przepisami o mieniu opuszczonym albo nakazami remontu. Skoro ktoś nie miał pieniędzy - a warszawiacy byli wtedy biedni, wracali do miasta z

Oto 30 szczególnie istotnych spraw TK, które przez ustawę PiS-u będą poddane ponownej procedurze

Oto 30 szczególnie istotnych spraw TK, które przez ustawę PiS-u będą poddane ponownej procedurze

uprawnienia pozostaje w dobrej wierze. Nie można też wskazać żadnej normy konstytucyjnej, która uzasadniałaby taką nierówność. Brak powiadamiania właściciela nieruchomości o jej wpisie do gminnej ewidencji zabytków Ustawa o ochronie zabytków przewiduje różne tzw. formy ochrony zabytku. Wpis do tzw. gminnej

Kuria maksymalnych korzyści

Kuria maksymalnych korzyści

Szkół Muzycznych. Przed wojną oba należały do ks. Czesława Piotrowskiego, który prowadził w nich prywatne szkoły. Po wojnie wprowadziła się tam Milicja Obywatelska, a w 1956 r. ksiądz został wywłaszczony. Wtedy większy budynek zajęła "ósemka", jedno z najlepszych

Klucz do rewitalizacji Łodzi - co zmieni nowa ustawa?

Klucz do rewitalizacji Łodzi - co zmieni nowa ustawa?

można prowadzić wywłaszczenia także z powodu objęcia danego obszaru tzw. Specjalną Strefą Rewitalizacji. Ma to ułatwić budowę nowych mieszkań, a przede wszystkim remonty istniejących już kamienic. - Jeśli po etapie dialogu i po wskazaniu lokali zamiennych dana osoba nie będzie chciała współpracować z

Propozycja nie do odrzucenia: Albo sprzedajecie miastu mieszkania, albo płacicie za remont - 3 mln zł

Propozycja nie do odrzucenia: Albo sprzedajecie miastu mieszkania, albo płacicie za remont - 3 mln zł

urzędu brzmi "ostateczne decyzje nie zapadły". Z trzech źródeł dowiadujemy się jednak, że odnowione budynki zajmie miejska administracja - ma się do nich wprowadzić m.in. jedna z gminnych spółek. Na początek wywłaszczenie W swoim programie wyborczym prezydent Paweł Adamowicz w dziale "

Jak Poznań z Kościołem: z klęczek na nogi. "Pracownia Miast" w Poznaniu o relacjach samorząd - Kościół

Jak Poznań z Kościołem: z klęczek na nogi. "Pracownia Miast" w Poznaniu o relacjach samorząd - Kościół

władzy przez komunistów i wywłaszczenie Kościoła z jego dóbr dodatkowo skomplikowało sytuację. W wielu dawnych kościelnych budynkach zainstalowano szkoły państwowe i urzędy. Na początku lat 90. przy ministrze spraw wewnętrznych powstała Komisja Majątkowa, która zwracała Kościołowi utracony majątek lub

Życzmy Francji, żeby Emmanuelowi Macronowi się udało - nie tylko dla niej [ADAM MICHNIK POLECA]

Życzmy Francji, żeby Emmanuelowi Macronowi się udało - nie tylko dla niej [ADAM MICHNIK POLECA]

Europejska, zjednoczona podstawowo jako wielki mechanizm ekonomiczno-finansowy, wydaje mi się racją nieodpartą. Podobnie jak to, że ci, którzy mechanizmu tego współtworzyć nie będą, zostaną cywilizacyjnym skansenem i historycznym zabytkiem. A co wobec rewolucji cyfryzacji, która właściwie jest gigantyczną

Projekt nowej ustawy o zabytkach w Sejmie

pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W wypadkach skrajnych zaniedbań przewiduje się wywłaszczenie. Urzędowych pozwoleń wymagać będą m.in. badania architektoniczne i poszukiwania zabytków za pomocą wykrywaczy metalu. Ma to ograniczyć

Warszawskie przekleństwo Bieruta

Warszawskie przekleństwo Bieruta

pertraktacji z właścicielami kamienic i ich wywłaszczeń. Niektóre kamienice należały do kilku lub kilkunastu właścicieli, chodziło o zaledwie kilkanaście budynków, a i tak całą tę operację uznano przed wojną za wielki sukces. Znacznie śmielsze plany przebicia przez gęsto zabudowane tereny trasy Północ

"Czyściciele", oszuści, Kościół. Jak Poznań, Łódź i Kraków radzą sobie z reprywatyzacją [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

"Czyściciele", oszuści, Kościół. Jak Poznań, Łódź i Kraków radzą sobie z reprywatyzacją [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

. Decyzję o wywłaszczeniu cofnął Andrzej Aumiller, minister budownictwa w rządzie PiS, LPR i Samoobrony. Gdy jego decyzję podtrzymały sądy, kuria zażądała od miasta rynkowego czynszu 1,8 mln zł rocznie. Miasto nie chciało płacić, szkole groziła eksmisja, a w jej obronie demonstrowali uczniowie. W końcu

Mieszkańcy Braunau w Austrii: Zostawcie nam dom Hitlera

Mieszkańcy Braunau w Austrii: Zostawcie nam dom Hitlera

zdjęcia pod drzwiami domu Hitlera. Sean pstryka jedną fotkę za drugą. Czy ma przy tym jakieś refleksje? Dom jak dom, zabytek jak każdy inny. A że Hitler. Co to ma za znaczenie? Gdy rozmawiamy, wzdłuż ulicy szybkim krokiem przechodzi grupa Niemców. Wyciągają z kieszeni komórki, robią zdjęcia i

Śmiech naprawia obyczaje czyli najstarszy teatr Kongresówki 

Prowincji jest puste. Media pytają się, dlaczego Mirek organizuje imprezy kulturalne w budynku grożącym zawaleniem. Jednak skarb państwa nie kwapi się do wywłaszczenia Galerii, bo będzie się jej należeć odszkodowanie. W końcu wojewódzki konserwator zabytków składa pozew przeciw nieremontującej zabytku

Marek Borowski o reprywatyzacji: Uciąć złe prawo i działania cwaniaków [CYKL "WYBORCZEJ"]

większe szanse ma ustawowa ochrona przedszkoli, szkół, uczelni, zabytków, muzeów czy szpitali, które służą dziesiątkom tysięcy ludzi. Dekret Bieruta, jak na tamte czasy, miał racjonalną podstawę. Bez niego nie dałoby się miasta odbudować. Obiecywał, że tam, gdzie to możliwe, właściciel prywatny powróci. A

Hanna Gronkiewicz-Waltz: od "Zakochaj się w Warszawie" do "Kac Wawa"

Pałacu Kultury, to jeszcze miejski plan dopuszcza budowę w tym miejscu 245-metrowego drapacza chmur. Działkę odzyskują trzy osoby – adwokat, urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości i biznesmen – które kupiły tzw. roszczenia od spadkobierców duńskiego wywłaszczonego właściciela. Na pierwszy

Fidel, ty widzisz i nie grzmisz

! Teraz ceny tego złomu pójdą w górę i zaraz jakiś jankes przyjedzie po mój jako zabytek do muzeum! Tę radość i wielkie nadzieje hawańska ulica podziela niemal jednomyślnie. Według sondaży 97 proc. Kubańczyków spodziewa się, że kraj wreszcie wyjdzie z permanentnego stanu wyjątkowego i znormalnieje

Potomkowie rodu Wołczyńskich chcą odzyskać zamek w Ogrodzieńcu

. Niektórzy członkowie rodu mieszkają nadal w Podzamczu. Po wojnie Wołczyńscy zostali wywłaszczeni. Pierwszy sygnał, że spadkobiercy właścicieli zamku w Ogrodzieńcu chcą go odzyskać, dotarła do urzędu miasta w połowie lat 90. W 2000 r. gmina zaczęła się strać o nabycie praw do zamku przez zasiedzenie. Sąd

Wałbrzych będzie traktowany priorytetowo. Ma potencjał

remonty prywatnych kamienic, a działanie utrudnia święte prawo własności - wyliczał. Minister Orłowski zapowiedział powstanie specjalnej ustawy, która pomoże w rewitalizacji, m.in. przez umożliwienie wywłaszczenia zaniedbanych od lat nieruchomości. Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi, przedstawił

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

, burmistrza, prezydenta miasta czy zarząd powiatu albo zarząd województwa. Uwaga! Jednak nie zawsze jest to możliwe. Z dobrodziejstw ustawy nie mogą skorzystać użytkownicy gruntów, które np. są przewidziane pod inwestycje publiczne (toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia). W przypadku

Jak zapłacić mniej za użytkowanie wieczyste?

użytkownicy gruntów, które np. są przewidziane pod inwestycje publiczne (toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia). W przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych barierą przy przekształceniu gruntu jest wymóg, że jeśli jest kilku jego współużytkowników, wniosek muszą złożyć wszyscy

Sybaryta sprzed stu lat na fotelu w złote smoki

Dziś wznosi się tu "dom pod biustonoszami". Jest to już trzeci znany nam budynek w tym miejscu. Tym pierwszym powstałym w 1820 r. była kamienica abp. Szczepana Hołowczyca, prymasa Królestwa Polskiego. 90 lat później w 1913 r. garstka obrońców zabytków była oburzona na wieść o zamiarach

Zamiana użytkowania wieczystego we własność

zapłacić pełną cenę za jego przekształcenie we własność. Gmina co najwyżej rozłoży tę opłatę na raty. Tylko w przypadku nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków opłata obniżana jest o połowę. Z kolei w Warszawie w przypadku nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych wyłącznie na cel

Kto podpalił Rzym

wywłaszczenie wpływowych patrycjuszy. Bez wątpienia wielki pożar ułatwiał cesarzowi urzeczywistnienie marzeń, dlatego zdaniem Carandiniego Neron mógł zlecić podpalenie i udawać troskliwego władcę. ''The Great Fire of Rome'' - odcinek serialu dokumentalnego '' Secrets of the Dead'' Żywioł jednak szybko wymknął

Jak płacić mniej za wieczyste

do rejestru zabytków. W Bielsku-Białej spółdzielnie mieszkaniowe i właściciele, którzy wyodrębnili w nich własność swoich lokali, mogą skorzystać z 85-procentowej bonifikaty. Pozostali mieszkańcy, w zależności od okresu trwania wieczystego użytkowania, mogą ubiegać się o przyznanie bonifikaty w

Nowa Huta przed Nową Hutą

socrealizm. Tę wystawę zrobił też z szacunku dla ludzi, którym na początku lat 50. odebrano wszystko - miasto Nowa Huta zajęło ziemie czterech tysięcy gospodarstw. Fala wywłaszczeń dotknęła 15 tys. ludzi. Ich historia wyparowała - tak mówi Gryczyński. Wyparowała - jakby nigdy nie istniała. Siwieli w jeden

Reduta Feldona

blokami ery Gomułki, siedział Zakład Produkcyjny Lamp Profesjonalnych - utajniona fabryka produkująca noktowizory dla Paktu Warszawskiego. W wyniku zabiegów komitetu pozostałości po Banku Polskim wpisano do rejestru zabytków wyłącznie ze względu na znakomitą powstańczą przeszłość. Noktowizory miały być

Witajcie w lepszych czasach

SLD-owski prezydent, Roman Jasiakiewicz, skandali i skandalików wprawdzie nie ubyło, ale Trasa Nowołęczycka i ul. Kamienna zostały zbudowane (wokół jednej działki zrobiono objazd, drugą wywłaszczono), do tego zaczął się wreszcie remont zrujnowanej Starówki. Ruszyła budowa oczekiwanej od lat hali