zabytek wywłaszczenie

kuch

Rok po barbarzyńskiej rozbiórce: żądamy wywłaszczenia

Rok po barbarzyńskiej rozbiórce: żądamy wywłaszczenia

"Budrem precz z Pragi. Żądamy wywłaszczenia" - rok po zburzeniu praskiej parowozowni obrońcy zabytków urządzili na jej gruzach manifestację. Domagają się stanowczych działań od konserwatora zabytków.

Strasburg: Mieli działkę, mają cmentarz, muszą dostać odszkodowanie

Wpisanie prywatnej nieruchomości do rejestru zabytków to rodzaj wywłaszczenia. Państwo musi to właścicielowi zrekompensować. Taki precedensowy wyrok ogłosił wczoraj Trybunał w Strasburgu

Odzyskają niszczejący budynek, jak zaczną błagać?

Starostwo w Pszczynie chciałoby wywłaszczyć właściciela zabytkowego budynku. Zdaniem urzędników i wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt niszczeje. - Jak przyniosą kupkę pieniędzy i będą błagać, to pogadamy - mówi właściciel.

Łódzkie zabytki popadają w ruinę. Czy można wygrać z CFI?

Łódzkie zabytki popadają w ruinę. Czy można wygrać z CFI?

odkupienie zabytku, to jeszcze wielokrotność tej sumy musiałoby wydać na jego ratowanie i przystosowanie do nowych funkcji. Na wywłaszczenie nie zdecyduje się też wojewódzki konserwator zabytków. Jego roczny budżet w wysokości miliona złotych to zdecydowanie za mało, by móc o tym myśleć. Pomocna może być

Sąd: Prezydent Szczecina naruszył prawa człowieka. KOMENTARZ

Sąd: Prezydent Szczecina naruszył prawa człowieka. KOMENTARZ

tuż przy jego planowanej trasie. Magistrat chciał budynek wyburzyć. Willa została jednak wpisana na listę zabytków, dlatego miasto musi przesunąć ją w nowe miejsce. Obecnie trwają przyotowania do tej operacji Druzgocące uzasadnienie wyroku O wyroku NSA pisaliśmy kilkakrotnie. Ale dopiero teraz

Prezydent Duda ma kolejny kłopot z Trybunałem Konstytucyjnym

kultury prawa do wywłaszczenia właściciela z takiego przedmiotu za odszkodowaniem, żeby ochronić zabytek przed zniszczeniem, wywiezieniem z kraju lub kradzieżą. TK uznał, że przepisy są wystarczająco jasno napisane, by nie groziły nadużyciem, więc nie naruszają zasady poprawniej legislacji. Nie naruszają

Prezydent Duda ma kolejny kłopot z TK. Sam zaskarżył te przepisy

Prezydent Duda ma kolejny kłopot z TK. Sam zaskarżył te przepisy

przedmiotów o szczególnej wartości dla dziedzictwa kulturowego przez wpisanie ich na "Listę Skarbów Dziedzictwa Narodowego". I danie ministrowi kultury prawa do wywłaszczenia właściciela z takiego przedmiotu, za odszkodowaniem, żeby ochronić zabytek przed zniszczeniem, wywiezieniem z kraju lub

Małopolskie. Radni Polski Razem za odwołaniem od decyzji MSW ws. przejęcia PKL

wnioski o rekompensatę za wywłaszczenia. "Ta kolejka powstawała na gruntach prywatnych właścicieli, którzy godzili się na kolejkę, która będzie służyła jako dobro narodowe. Skoro kolejka przestaje pełnić tę funkcję, to zasadne są roszczenia dawnych właścicieli gruntów" - argumentowała Emilewicz

Małopolska. Radni Polski Razem i PiS za odwołaniem od decyzji MSW ws. przejęcia PKL

28.01. Zakopane (PAP) - Małopolscy radni Polski Razem i PiS chcą odwołania od decyzji MSW ws. zgody na przejęcie majątku Polskich Kolei Linowych (PKL) przez spółkę Polskie Koleje Górskie (PKG). Chcą też wpisania kolejki na Kasprowy Wierch do rejestru zabytków i ujawnienia umowy sprzedaży kolejek

Senatorowie zgłosili poprawki do ustawy o ochronie zabytków

W trakcie środowej dyskusji także senatorowie zgłosili poprawki, z których najważniejsze dotyczyły prawa konserwatora zabytków do wywłaszczenia oraz zabytków postindustrialnych. Ustawa została ponownie skierowana do komisji. Głosowanie nad poprawkami do ustawy przewidywane jest na piątek.

W Reszlu zawaliła się XVII-wieczna kamienica

prokuratury, która oskarżyła go o niszczenie zabytku, w 2008 roku zapadł wyrok skazujący go na grzywnę. W efekcie ten człowiek sprzedał kamienicę" - powiedział Skrago. Poinformował, że urząd ochrony zabytków dwukrotnie wnosił do starostwa o wywłaszczenie właściciela zabytku - także bezskutecznie

Oto 30 szczególnie istotnych spraw TK, które przez ustawę PiS-u będą poddane ponownej procedurze

Oto 30 szczególnie istotnych spraw TK, które przez ustawę PiS-u będą poddane ponownej procedurze

uprawnienia pozostaje w dobrej wierze. Nie można też wskazać żadnej normy konstytucyjnej, która uzasadniałaby taką nierówność. Brak powiadamiania właściciela nieruchomości o jej wpisie do gminnej ewidencji zabytków Ustawa o ochronie zabytków przewiduje różne tzw. formy ochrony zabytku. Wpis do tzw. gminnej

Klucz do rewitalizacji Łodzi - co zmieni nowa ustawa?

Klucz do rewitalizacji Łodzi - co zmieni nowa ustawa?

można prowadzić wywłaszczenia także z powodu objęcia danego obszaru tzw. Specjalną Strefą Rewitalizacji. Ma to ułatwić budowę nowych mieszkań, a przede wszystkim remonty istniejących już kamienic. - Jeśli po etapie dialogu i po wskazaniu lokali zamiennych dana osoba nie będzie chciała współpracować z

Jak Poznań z Kościołem: z klęczek na nogi. "Pracownia Miast" w Poznaniu o relacjach samorząd - Kościół

Jak Poznań z Kościołem: z klęczek na nogi. "Pracownia Miast" w Poznaniu o relacjach samorząd - Kościół

władzy przez komunistów i wywłaszczenie Kościoła z jego dóbr dodatkowo skomplikowało sytuację. W wielu dawnych kościelnych budynkach zainstalowano szkoły państwowe i urzędy. Na początku lat 90. przy ministrze spraw wewnętrznych powstała Komisja Majątkowa, która zwracała Kościołowi utracony majątek lub

Propozycja nie do odrzucenia: Albo sprzedajecie miastu mieszkania, albo płacicie za remont - 3 mln zł

Propozycja nie do odrzucenia: Albo sprzedajecie miastu mieszkania, albo płacicie za remont - 3 mln zł

urzędu brzmi "ostateczne decyzje nie zapadły". Z trzech źródeł dowiadujemy się jednak, że odnowione budynki zajmie miejska administracja - ma się do nich wprowadzić m.in. jedna z gminnych spółek. Na początek wywłaszczenie W swoim programie wyborczym prezydent Paweł Adamowicz w dziale "

Warszawskie przekleństwo Bieruta

Warszawskie przekleństwo Bieruta

pertraktacji z właścicielami kamienic i ich wywłaszczeń. Niektóre kamienice należały do kilku lub kilkunastu właścicieli, chodziło o zaledwie kilkanaście budynków, a i tak całą tę operację uznano przed wojną za wielki sukces. Znacznie śmielsze plany przebicia przez gęsto zabudowane tereny trasy Północ

Kuria maksymalnych korzyści

Kuria maksymalnych korzyści

Szkół Muzycznych. Przed wojną oba należały do ks. Czesława Piotrowskiego, który prowadził w nich prywatne szkoły. Po wojnie wprowadziła się tam Milicja Obywatelska, a w 1956 r. ksiądz został wywłaszczony. Wtedy większy budynek zajęła "ósemka", jedno z najlepszych

"Czyściciele", oszuści, Kościół. Jak Poznań, Łódź i Kraków radzą sobie z reprywatyzacją [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

"Czyściciele", oszuści, Kościół. Jak Poznań, Łódź i Kraków radzą sobie z reprywatyzacją [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

. Decyzję o wywłaszczeniu cofnął Andrzej Aumiller, minister budownictwa w rządzie PiS, LPR i Samoobrony. Gdy jego decyzję podtrzymały sądy, kuria zażądała od miasta rynkowego czynszu 1,8 mln zł rocznie. Miasto nie chciało płacić, szkole groziła eksmisja, a w jej obronie demonstrowali uczniowie. W końcu

Projekt nowej ustawy o zabytkach w Sejmie

pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W wypadkach skrajnych zaniedbań przewiduje się wywłaszczenie. Urzędowych pozwoleń wymagać będą m.in. badania architektoniczne i poszukiwania zabytków za pomocą wykrywaczy metalu. Ma to ograniczyć

Marek Borowski o reprywatyzacji: Uciąć złe prawo i działania cwaniaków [CYKL "WYBORCZEJ"]

Marek Borowski o reprywatyzacji: Uciąć złe prawo i działania cwaniaków [CYKL "WYBORCZEJ"]

większe szanse ma ustawowa ochrona przedszkoli, szkół, uczelni, zabytków, muzeów czy szpitali, które służą dziesiątkom tysięcy ludzi. Dekret Bieruta, jak na tamte czasy, miał racjonalną podstawę. Bez niego nie dałoby się miasta odbudować. Obiecywał, że tam, gdzie to możliwe, właściciel prywatny powróci. A

Fidel, ty widzisz i nie grzmisz

Fidel, ty widzisz i nie grzmisz

! Teraz ceny tego złomu pójdą w górę i zaraz jakiś jankes przyjedzie po mój jako zabytek do muzeum! Tę radość i wielkie nadzieje hawańska ulica podziela niemal jednomyślnie. Według sondaży 97 proc. Kubańczyków spodziewa się, że kraj wreszcie wyjdzie z permanentnego stanu wyjątkowego i znormalnieje

Śmiech naprawia obyczaje czyli najstarszy teatr Kongresówki 

kulturalne w budynku grożącym zawaleniem. Jednak skarb państwa nie kwapi się do wywłaszczenia Galerii, bo będzie się jej należeć odszkodowanie. W końcu wojewódzki konserwator zabytków składa pozew przeciw nieremontującej zabytku fundacji. Mirek ma dość i oddaje zabytek państwu. 2007 rok. Lublin ma startować

Wałbrzych będzie traktowany priorytetowo. Ma potencjał

Wałbrzych będzie traktowany priorytetowo. Ma potencjał

remonty prywatnych kamienic, a działanie utrudnia święte prawo własności - wyliczał. Minister Orłowski zapowiedział powstanie specjalnej ustawy, która pomoże w rewitalizacji, m.in. przez umożliwienie wywłaszczenia zaniedbanych od lat nieruchomości. Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi, przedstawił

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

, burmistrza, prezydenta miasta czy zarząd powiatu albo zarząd województwa. Uwaga! Jednak nie zawsze jest to możliwe. Z dobrodziejstw ustawy nie mogą skorzystać użytkownicy gruntów, które np. są przewidziane pod inwestycje publiczne (toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia). W przypadku

Kto podpalił Rzym

metropolii, która miała go sławić. Wymyślono już nawet nazwę nowej stolicy - Neropolis. Żeby ten plan zrealizować, trzeba było dokonać zagłady dużej części Rzymu, w tym dzielnic, gdzie mieszkała stara arystokracja. W normalnych warunkach Neron nie mógłby sobie pozwolić na wywłaszczenie wpływowych patrycjuszy

Sybaryta sprzed stu lat na fotelu w złote smoki

Dziś wznosi się tu "dom pod biustonoszami". Jest to już trzeci znany nam budynek w tym miejscu. Tym pierwszym powstałym w 1820 r. była kamienica abp. Szczepana Hołowczyca, prymasa Królestwa Polskiego. 90 lat później w 1913 r. garstka obrońców zabytków była oburzona na wieść o zamiarach

Potomkowie rodu Wołczyńskich chcą odzyskać zamek w Ogrodzieńcu

. Niektórzy członkowie rodu mieszkają nadal w Podzamczu. Po wojnie Wołczyńscy zostali wywłaszczeni. Pierwszy sygnał, że spadkobiercy właścicieli zamku w Ogrodzieńcu chcą go odzyskać, dotarła do urzędu miasta w połowie lat 90. W 2000 r. gmina zaczęła się strać o nabycie praw do zamku przez zasiedzenie. Sąd

Nowa Huta przed Nową Hutą

socrealizm. Tę wystawę zrobił też z szacunku dla ludzi, którym na początku lat 50. odebrano wszystko - miasto Nowa Huta zajęło ziemie czterech tysięcy gospodarstw. Fala wywłaszczeń dotknęła 15 tys. ludzi. Ich historia wyparowała - tak mówi Gryczyński. Wyparowała - jakby nigdy nie istniała. Siwieli w jeden

Reduta Feldona

blokami ery Gomułki, siedział Zakład Produkcyjny Lamp Profesjonalnych - utajniona fabryka produkująca noktowizory dla Paktu Warszawskiego. W wyniku zabiegów komitetu pozostałości po Banku Polskim wpisano do rejestru zabytków wyłącznie ze względu na znakomitą powstańczą przeszłość. Noktowizory miały być

Witajcie w lepszych czasach

SLD-owski prezydent, Roman Jasiakiewicz, skandali i skandalików wprawdzie nie ubyło, ale Trasa Nowołęczycka i ul. Kamienna zostały zbudowane (wokół jednej działki zrobiono objazd, drugą wywłaszczono), do tego zaczął się wreszcie remont zrujnowanej Starówki. Ruszyła budowa oczekiwanej od lat hali