zabytek wywłaszczenie

kuch

Rok po barbarzyńskiej rozbiórce: żądamy wywłaszczenia

Rok po barbarzyńskiej rozbiórce: żądamy wywłaszczenia

"Budrem precz z Pragi. Żądamy wywłaszczenia" - rok po zburzeniu praskiej parowozowni obrońcy zabytków urządzili na jej gruzach manifestację. Domagają się stanowczych działań od konserwatora zabytków.

Strasburg: Mieli działkę, mają cmentarz, muszą dostać odszkodowanie

Wpisanie prywatnej nieruchomości do rejestru zabytków to rodzaj wywłaszczenia. Państwo musi to właścicielowi zrekompensować. Taki precedensowy wyrok ogłosił wczoraj Trybunał w Strasburgu

Odzyskają niszczejący budynek, jak zaczną błagać?

Starostwo w Pszczynie chciałoby wywłaszczyć właściciela zabytkowego budynku. Zdaniem urzędników i wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt niszczeje. - Jak przyniosą kupkę pieniędzy i będą błagać, to pogadamy - mówi właściciel.

Sąd: Prezydent Szczecina naruszył prawa człowieka. KOMENTARZ

Sąd: Prezydent Szczecina naruszył prawa człowieka. KOMENTARZ

tuż przy jego planowanej trasie. Magistrat chciał budynek wyburzyć. Willa została jednak wpisana na listę zabytków, dlatego miasto musi przesunąć ją w nowe miejsce. Obecnie trwają przyotowania do tej operacji Druzgocące uzasadnienie wyroku O wyroku NSA pisaliśmy kilkakrotnie. Ale dopiero teraz

Małopolskie. Radni Polski Razem za odwołaniem od decyzji MSW ws. przejęcia PKL

wnioski o rekompensatę za wywłaszczenia. "Ta kolejka powstawała na gruntach prywatnych właścicieli, którzy godzili się na kolejkę, która będzie służyła jako dobro narodowe. Skoro kolejka przestaje pełnić tę funkcję, to zasadne są roszczenia dawnych właścicieli gruntów" - argumentowała Emilewicz

Małopolska. Radni Polski Razem i PiS za odwołaniem od decyzji MSW ws. przejęcia PKL

28.01. Zakopane (PAP) - Małopolscy radni Polski Razem i PiS chcą odwołania od decyzji MSW ws. zgody na przejęcie majątku Polskich Kolei Linowych (PKL) przez spółkę Polskie Koleje Górskie (PKG). Chcą też wpisania kolejki na Kasprowy Wierch do rejestru zabytków i ujawnienia umowy sprzedaży kolejek

W Reszlu zawaliła się XVII-wieczna kamienica

prokuratury, która oskarżyła go o niszczenie zabytku, w 2008 roku zapadł wyrok skazujący go na grzywnę. W efekcie ten człowiek sprzedał kamienicę" - powiedział Skrago. Poinformował, że urząd ochrony zabytków dwukrotnie wnosił do starostwa o wywłaszczenie właściciela zabytku - także bezskutecznie

Senatorowie zgłosili poprawki do ustawy o ochronie zabytków

W trakcie środowej dyskusji także senatorowie zgłosili poprawki, z których najważniejsze dotyczyły prawa konserwatora zabytków do wywłaszczenia oraz zabytków postindustrialnych. Ustawa została ponownie skierowana do komisji. Głosowanie nad poprawkami do ustawy przewidywane jest na piątek.

Projekt nowej ustawy o zabytkach w Sejmie

pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W wypadkach skrajnych zaniedbań przewiduje się wywłaszczenie. Urzędowych pozwoleń wymagać będą m.in. badania architektoniczne i poszukiwania zabytków za pomocą wykrywaczy metalu. Ma to ograniczyć

Śmiech naprawia obyczaje czyli najstarszy teatr Kongresówki 

kulturalne w budynku grożącym zawaleniem. Jednak skarb państwa nie kwapi się do wywłaszczenia Galerii, bo będzie się jej należeć odszkodowanie. W końcu wojewódzki konserwator zabytków składa pozew przeciw nieremontującej zabytku fundacji. Mirek ma dość i oddaje zabytek państwu. 2007 rok. Lublin ma startować

Teatr w Lublinie się wali

Monument Fund teatru jest fundacja Galeria na Prowincji. Dostała budynek w 1994 roku za 100 zł. Zobowiązała się przeprowadzić w nim remont w ciągu dwóch lat. Skończyło się na deklaracjach. Wojewódzki konserwator zabytków dwukrotnie występował o wywłaszczenie właściciela ze ze względu na tragiczny stan

Wałbrzych będzie traktowany priorytetowo. Ma potencjał

Wałbrzych będzie traktowany priorytetowo. Ma potencjał

remonty prywatnych kamienic, a działanie utrudnia święte prawo własności - wyliczał. Minister Orłowski zapowiedział powstanie specjalnej ustawy, która pomoże w rewitalizacji, m.in. przez umożliwienie wywłaszczenia zaniedbanych od lat nieruchomości. Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi, przedstawił

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

, burmistrza, prezydenta miasta czy zarząd powiatu albo zarząd województwa. Uwaga! Jednak nie zawsze jest to możliwe. Z dobrodziejstw ustawy nie mogą skorzystać użytkownicy gruntów, które np. są przewidziane pod inwestycje publiczne (toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia). W przypadku

Kto podpalił Rzym

Kto podpalił Rzym

metropolii, która miała go sławić. Wymyślono już nawet nazwę nowej stolicy - Neropolis. Żeby ten plan zrealizować, trzeba było dokonać zagłady dużej części Rzymu, w tym dzielnic, gdzie mieszkała stara arystokracja. W normalnych warunkach Neron nie mógłby sobie pozwolić na wywłaszczenie wpływowych patrycjuszy

Sybaryta sprzed stu lat na fotelu w złote smoki

Sybaryta sprzed stu lat na fotelu w złote smoki

Dziś wznosi się tu "dom pod biustonoszami". Jest to już trzeci znany nam budynek w tym miejscu. Tym pierwszym powstałym w 1820 r. była kamienica abp. Szczepana Hołowczyca, prymasa Królestwa Polskiego. 90 lat później w 1913 r. garstka obrońców zabytków była oburzona na wieść o zamiarach

Oceniamy naszego prezydenta

utrzymaniem dobrego stanu tafli. - prezydent zbyt długo zwlekał z wywłaszczeniem Fundacji Galeria na Prowincji z Teatru Starego. Efektem było doprowadzenie zabytku do ruiny. Po 11 latach fundacja oddała zabytek na rzecz Skarbu Państwa, ale wciąż nie wiadomo, jak zostanie on zagospodarowany. Stracone szanse

Potomkowie rodu Wołczyńskich chcą odzyskać zamek w Ogrodzieńcu

. Niektórzy członkowie rodu mieszkają nadal w Podzamczu. Po wojnie Wołczyńscy zostali wywłaszczeni. Pierwszy sygnał, że spadkobiercy właścicieli zamku w Ogrodzieńcu chcą go odzyskać, dotarła do urzędu miasta w połowie lat 90. W 2000 r. gmina zaczęła się strać o nabycie praw do zamku przez zasiedzenie. Sąd

Nowa Huta przed Nową Hutą

Nowa Huta przed Nową Hutą

socrealizm. Tę wystawę zrobił też z szacunku dla ludzi, którym na początku lat 50. odebrano wszystko - miasto Nowa Huta zajęło ziemie czterech tysięcy gospodarstw. Fala wywłaszczeń dotknęła 15 tys. ludzi. Ich historia wyparowała - tak mówi Gryczyński. Wyparowała - jakby nigdy nie istniała. Siwieli w jeden

Reduta Feldona

blokami ery Gomułki, siedział Zakład Produkcyjny Lamp Profesjonalnych - utajniona fabryka produkująca noktowizory dla Paktu Warszawskiego. W wyniku zabiegów komitetu pozostałości po Banku Polskim wpisano do rejestru zabytków wyłącznie ze względu na znakomitą powstańczą przeszłość. Noktowizory miały być

Witajcie w lepszych czasach

SLD-owski prezydent, Roman Jasiakiewicz, skandali i skandalików wprawdzie nie ubyło, ale Trasa Nowołęczycka i ul. Kamienna zostały zbudowane (wokół jednej działki zrobiono objazd, drugą wywłaszczono), do tego zaczął się wreszcie remont zrujnowanej Starówki. Ruszyła budowa oczekiwanej od lat hali

Teatr Stary w Lublinie

o wywłaszczenie fundacji, ale prezydent Andrzej Pruszkowski odmawiał, twierdząc między innymi, że naraziłoby to miasto na wypłatę odszkodowania. W styczniu 2005 roku prokuratura oskarżyła prezesów fundacji o spowodowanie możliwości zawalenia się budynku i zaniechania prac remontowych. Dopiero wizja sądowego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.