zabytek wywłaszczenie

kuch

Rok po barbarzyńskiej rozbiórce: żądamy wywłaszczenia

Rok po barbarzyńskiej rozbiórce: żądamy wywłaszczenia

"Budrem precz z Pragi. Żądamy wywłaszczenia" - rok po zburzeniu praskiej parowozowni obrońcy zabytków urządzili na jej gruzach manifestację. Domagają się stanowczych działań od konserwatora zabytków.

Strasburg: Mieli działkę, mają cmentarz, muszą dostać odszkodowanie

Wpisanie prywatnej nieruchomości do rejestru zabytków to rodzaj wywłaszczenia. Państwo musi to właścicielowi zrekompensować. Taki precedensowy wyrok ogłosił wczoraj Trybunał w Strasburgu

Odzyskają niszczejący budynek, jak zaczną błagać?

Starostwo w Pszczynie chciałoby wywłaszczyć właściciela zabytkowego budynku. Zdaniem urzędników i wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt niszczeje. - Jak przyniosą kupkę pieniędzy i będą błagać, to pogadamy - mówi właściciel.

Sąd: Prezydent Szczecina naruszył prawa człowieka. KOMENTARZ

Sąd: Prezydent Szczecina naruszył prawa człowieka. KOMENTARZ

tuż przy jego planowanej trasie. Magistrat chciał budynek wyburzyć. Willa została jednak wpisana na listę zabytków, dlatego miasto musi przesunąć ją w nowe miejsce. Obecnie trwają przyotowania do tej operacji Druzgocące uzasadnienie wyroku O wyroku NSA pisaliśmy kilkakrotnie. Ale dopiero teraz

W Reszlu zawaliła się XVII-wieczna kamienica

prokuratury, która oskarżyła go o niszczenie zabytku, w 2008 roku zapadł wyrok skazujący go na grzywnę. W efekcie ten człowiek sprzedał kamienicę" - powiedział Skrago. Poinformował, że urząd ochrony zabytków dwukrotnie wnosił do starostwa o wywłaszczenie właściciela zabytku - także bezskutecznie

Senatorowie zgłosili poprawki do ustawy o ochronie zabytków

Kilkadziesiąt poprawek do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zgłosiła senacka komisja kultury i środków przekazu. W trakcie środowej dyskusji także senatorowie zgłosili poprawki, z których najważniejsze dotyczyły prawa konserwatora zabytków do wywłaszczenia oraz zabytków

Projekt nowej ustawy o zabytkach w Sejmie

pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W wypadkach skrajnych zaniedbań przewiduje się wywłaszczenie. Urzędowych pozwoleń wymagać będą m.in. badania architektoniczne i poszukiwania zabytków za pomocą wykrywaczy metalu. Ma to ograniczyć

Śmiech naprawia obyczaje czyli najstarszy teatr Kongresówki 

kulturalne w budynku grożącym zawaleniem. Jednak skarb państwa nie kwapi się do wywłaszczenia Galerii, bo będzie się jej należeć odszkodowanie. W końcu wojewódzki konserwator zabytków składa pozew przeciw nieremontującej zabytku fundacji. Mirek ma dość i oddaje zabytek państwu. 2007 rok. Lublin ma startować

Wałbrzych będzie traktowany priorytetowo. Ma potencjał

Wałbrzych będzie traktowany priorytetowo. Ma potencjał

remonty prywatnych kamienic, a działanie utrudnia święte prawo własności - wyliczał. Minister Orłowski zapowiedział powstanie specjalnej ustawy, która pomoże w rewitalizacji, m.in. przez umożliwienie wywłaszczenia zaniedbanych od lat nieruchomości. Marek Cieślak, wiceprezydent Łodzi, przedstawił

Teatr w Lublinie się wali

Monument Fund teatru jest fundacja Galeria na Prowincji. Dostała budynek w 1994 roku za 100 zł. Zobowiązała się przeprowadzić w nim remont w ciągu dwóch lat. Skończyło się na deklaracjach. Wojewódzki konserwator zabytków dwukrotnie występował o wywłaszczenie właściciela ze ze względu na tragiczny stan

Jak zapłacić mniej za wieczyste użytkowanie?

, burmistrza, prezydenta miasta czy zarząd powiatu albo zarząd województwa. Uwaga! Jednak nie zawsze jest to możliwe. Z dobrodziejstw ustawy nie mogą skorzystać użytkownicy gruntów, które np. są przewidziane pod inwestycje publiczne (toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wywłaszczenia). W przypadku

Kto podpalił Rzym

Kto podpalił Rzym

metropolii, która miała go sławić. Wymyślono już nawet nazwę nowej stolicy - Neropolis. Żeby ten plan zrealizować, trzeba było dokonać zagłady dużej części Rzymu, w tym dzielnic, gdzie mieszkała stara arystokracja. W normalnych warunkach Neron nie mógłby sobie pozwolić na wywłaszczenie wpływowych patrycjuszy

Sybaryta sprzed stu lat na fotelu w złote smoki

Sybaryta sprzed stu lat na fotelu w złote smoki

Dziś wznosi się tu "dom pod biustonoszami". Jest to już trzeci znany nam budynek w tym miejscu. Tym pierwszym powstałym w 1820 r. była kamienica abp. Szczepana Hołowczyca, prymasa Królestwa Polskiego. 90 lat później w 1913 r. garstka obrońców zabytków była oburzona na wieść o zamiarach

Potomkowie rodu Wołczyńskich chcą odzyskać zamek w Ogrodzieńcu

mieszkają nadal w Podzamczu. Po wojnie Wołczyńscy zostali wywłaszczeni. Pierwszy sygnał, że spadkobiercy właścicieli zamku w Ogrodzieńcu chcą go odzyskać, dotarła do urzędu miasta w połowie lat 90. W 2000 r. gmina zaczęła się strać o nabycie praw do zamku przez zasiedzenie. Sąd pierwszej instancji wydał

Nowa Huta przed Nową Hutą

Nowa Huta przed Nową Hutą

socrealizm. Tę wystawę zrobił też z szacunku dla ludzi, którym na początku lat 50. odebrano wszystko - miasto Nowa Huta zajęło ziemie czterech tysięcy gospodarstw. Fala wywłaszczeń dotknęła 15 tys. ludzi. Ich historia wyparowała - tak mówi Gryczyński. Wyparowała - jakby nigdy nie istniała. Siwieli w jeden

Teatr Stary w Lublinie

o wywłaszczenie fundacji, ale prezydent Andrzej Pruszkowski odmawiał, twierdząc między innymi, że naraziłoby to miasto na wypłatę odszkodowania. W styczniu 2005 roku prokuratura oskarżyła prezesów fundacji o spowodowanie możliwości zawalenia się budynku i zaniechania prac remontowych. Dopiero wizja sądowego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.