zaświadczenia lekarskie o niepełnosprawności

PAP

Od czwartku zmiany dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych

Od czwartku zmiany dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych

Od czwartku, 10 lipca, zaczną obowiązywać zmiany dotyczące czasu pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wraca reguła, że z mocy prawa, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń lekarskich, pracują oni nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Prezydent podpisał ustawę dot. krótszego czasu pracy niepełnosprawnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek ustawę, która przywraca regułę, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Senat poparł ustawę przywracającą skrócony czas pracy niepełnosprawnych

Senat jednogłośnie poparł w czwartek ustawę przywracającą regułę, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm przywrócił skrócony czas pracy dla niepełnosprawnych

niepełnosprawnej z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza. TK w czerwcu 2013 r. zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu pracy od uzyskania zaświadczenia od

Lekarz przed sądem. Podejrzane orzeczenia o niepełnosprawności dla ochroniarzy

Lekarz przed sądem. Podejrzane orzeczenia o niepełnosprawności dla ochroniarzy

według standardów i wiedzy lekarskiej, a także tej, którą zdobyłem na szkoleniach wyjaśniających, jak orzekać - przekonywał sąd oskarżony. Twierdził również, że mógł orzekać o niepełnosprawności osób, które są jego pacjentami. - Nie mógłbym tego robić, gdyby główne zaświadczenie kierujące na komisję było

Rząd za siedmiogodzinnym czasem pracy niepełnosprawnych

Taki skrócony czas pracy będzie obowiązywał niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie - zakłada projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby

Ostrożność wobec dawcy krwi to niekoniecznie dyskryminacja

męskość i kobiecość. To nie jest rozkrok na tyle duży, żeby się starać o korekcję płci, ale jeśli miałbym o sobie powiedzieć facet , miałbym z tym kłopot". Z własnej inicjatywy do poradni przyniósł zaświadczenie od kardiologa, bo pół roku wcześniej był leczony kardiologicznie, a problemy

Ostrożność wobec dawcy krwi w kobiecym ubraniu, to niekoniecznie dyskryminacja

Ostrożność wobec dawcy krwi w kobiecym ubraniu, to niekoniecznie dyskryminacja

tyle duży, żeby starać się o korekcję płci, ale jeśli miałbym o sobie powiedzieć "facet", miałbym z tym kłopot." Do poradni przyniósł - z własnej inicjatywy - zaświadczenie od kardiologa, że nie ma przeciwwskazań, by był dawcą. Przyniósł je, bo pół roku wcześniej był leczony

Senat za skróceniem czasu pracy niepełnosprawnych

Konstytucyjnego z 2013 r. TK uznał wtedy za niezgodny z konstytucją przepis pozwalający od 2012 r. skracać wymiar czasu pracy niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo) tylko tym spośród nich, którzy uzyskają odpowiednie zaświadczenie lekarskie

Senat proponuje krótszy z mocy prawa czas pracy niepełnosprawnych

od 2012 r. skracać wymiar czasu pracy niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (8 godz. na dobę i 40 godz. tygodniowo) tylko tym spośród nich, którzy uzyskają odpowiednie zaświadczenie lekarskie. TK odroczył wejście w życie wyroku o 12 miesięcy - do 9 lipca br. Senacki

Sejm za przywróceniem zasady skróconego czasu pracy dla niepełnosprawnych

pracy. Rządowy projekt ma zrealizować ten wyrok. Regulacja przywróci stan sprzed 2012 r., kiedy to siedmiogodzinny czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązywał z mocy prawa, bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Wiceprezes Rządowego Centrum

Sejm wznowił obrady

Celem projektowanej noweli jest skrócenie do siedmiu godzin czasu pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czas taki miałby obowiązywać niepełnosprawnych bez potrzeby uzyskiwania przez nich zaświadczenia lekarskiego, jak jest to obecnie. W 2012 r. wydłużono czas

Rząd o podniesieniu opłaty paliwowej i programie dla wielodzietnych rodzin

wymiaru pracy od uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby niepełnosprawnej z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza. TK wskazał, że

Pomoc w trudnej sytuacji

Pomoc w trudnej sytuacji

. + Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

dla miejsca zamieszkania zespołu, złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza prowadzącego z opisem stanu zdrowia oraz komplet dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu leczenia. Warto wiedzieć. Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wydane nie wcześniej niż 30

MPiPS: gotowy projekt o urlopach rodzicielskich m.in. dla samotnych ojców

zmienić przygotowany przepis. Formalnie regulacja powstała na podstawie wniosku Rzecznika Praw Dziecka i jest elementem projektu, który w zasadniczej części dotyczy zmiany formy i trybu wystawiania lekarskich zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Zamiast, jak dotąd na papierowych drukach, miałyby

Co po szpitalu

Co po szpitalu

rehabilitacyjnej, zwalnia od opłat za abonament radiowo-telewizyjny. Wydawaniem orzeczeń zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego. Potrzebna jest dokumentacja medyczna - kopie wyników badań czy kart leczenia szpitalnego

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

, zaświadczenia lekarskiego, dokumentacji medycznej). Kolejny to pojawienie się przed komisją orzekającą w wyznaczonym przez nią terminie (wezwanie przyjdzie na piśmie). Jeśli nie zgadzamy się z decyzją komisji, można się od niej odwołać do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ważne

Co się należy starszym i ich opiekunom

Co się należy starszym i ich opiekunom

niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Dodatek przyznaje się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Musimy złożyć w oddziale ZUS: zaświadczenie od lekarza prowadzącego, dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do

Przywileje dla seniorów i kombatantów

bilety jednorazowe, a tylko w niektórych przypadkach - bilety miesięczne. By otrzymać ustawową zniżkę, trzeba mieć przy sobie odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Główny i

Pod dobrą opieką

Pod dobrą opieką

. Jeśli jest ubezwłasnowolniona, formalności załatwia jej opiekun prawny. Potrzebne będą też dokumenty potwierdzające sytuację życiową zainteresowanego:* stan zdrowia - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją m.in. o chorobach oraz o zalecanym typie placówki. Może je wystawić lekarz rodzinny

List. Wielki mały procent

List. Wielki mały procent

informować. Żeby założyć subkonto np. w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą", której podopiecznym jest mój wnuczek, trzeba przesłać oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę, ksero orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane oświadczenie

Pomoc dla starszych i chorych

Pomoc dla starszych i chorych

pomocy społecznej. Nie ma terminu składania wniosków - można je złożyć w każdym czasie. Do wniosku trzeba dołączyć: - fakturę na zakupiony sprzęt, - kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt, - kopię orzeczenia o niepełnosprawności, - oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach - powinien je wydać ZUS (w

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

, bo w ciąży nie miała głowy, żeby się do tego zabrać. Z tego powodu nie zostanie jej przyznany dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Najpierw musi złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. I w tym wypadku trzeba mieć takie samo zaświadczenie lekarskie jak w przypadku becikowego rządowego. Inaczej pieniędzy

Kto jest niepełnosprawny?

poinformować, czy wcześniej starałeś się o takie orzeczenie. Do dokumentu trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, który opiekuje się chorym. Ważne jest też zgromadzenie i dołączenie jak najpełniejszej bazy innych dokumentów medycznych umożliwiających określenie zakresu

Pomoc dla starszych i chorych

pielęgnacyjnego? Przede wszystkim musimy przygotować dokumenty, m.in.: orzeczenie o niepełnosprawności, dowód tożsamości opiekuna, potwierdzenie jego miejsca zamieszkania, postanowienie sądu (jeśli jesteśmy opiekunem prawnym) czy zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego o niekorzystaniu z

Co się należy chorym na Parkinsona

wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, do których wchodzą m.in. lekarze, doradcy zawodowi czy psychologowie.Pierwszy krok to wypełnienie i złożenie stosownego wniosku. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego (musi zostać wystawione na specjalnym

Jaka pomoc dla chorych na SM

określonym wieku. Jaka pomoc przysługuje więc chorym? Przede wszystkim, wielu z nich może się starać o orzeczenie o niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.Jakie formalności? Należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego (musi

Ubezwłasnowolnienie

opinię psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej tej osoby;- jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu pijaństwa, sąd żąda także przedstawienia zaświadczenia z poradni przeciwalkoholowej;- jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu narkomanii - zaświadczenia z poradni leczenia

Pomoc dla osób starszych i chorych

której piszemy zdanie wcześniej. Wnioskując o zasiłek, musimy dołączyć zwolnienie lekarskie dla osoby opiekującej się chorym, wniosek o wydanie zasiłku (można go pobrać ze strony www.zus.pl), zaświadczenia płatnika składek (czyli pracodawcy). ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie zasiłku w ciągu

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

faktycznemu opiekunowi dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 1000 zł. przyznawany jest na każde dziecko. Matka dziecka musi okazać zaświadczenie, że była pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek składa się przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku

Niepełnosprawni żalą się do Trybunału

niepełnosprawny z tzw. schorzeniem specjalnym, czyli niewidomy; osoba ze stwierdzoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub epilepsją musi legitymować się orzeczeniem komisji lekarskiej o tym, że cierpi na jedną z tych dolegliwości. Do tej pory wystarczyło orzeczenie o niepełnosprawności z właściwym

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego i dokumentacją medyczną. Później zostaje nam wyznaczony termin stawienia się przed komisją. W przypadku osób w wieku powyżej 16 lat orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny. Najczęściej komisja wydaje

Becikowe bez lekarza? Nie da rady!

listopada? Co z tymi paniami, które w chwili wejścia przepisu w życie są już w zaawansowanej ciąży? Czy muszą przedstawić zaświadczenie o przebywaniu pod opieką lekarską za np. dwa poprzednie trymestry, czy wystarczy za ten ostatni, obejmujący czas po 1 listopada? Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki

Co się zmienia w pieniądzach dla rodziny

zaświadczenie. Zasiłek wynosi obecnie 1000 zł i wypłaca go gmina. Żeby go dostać, trzeba w swoim urzędzie gminy złożyć: wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi (becikowego); ksero dowodu osobistego; akt urodzenia dziecka lub odpis; zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10. tygodnia

Tej pomocy ciągle jest za mało

), względnie w trakcie studiów doktoranckich. Formalności załatwia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Potrzebne będą m.in. własnoręcznie podpisany wniosek oraz lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia i dokumentacja medyczna. Podstawą do przyznania renty socjalnej są także orzeczenie o stopniu

Pieniądze na dzieci

między 18. a 24. rokiem życia - 98 zł. Po przyznaniu zasiłku rodzinnego możesz się starać o dodatki. Gdy właśnie zostałaś mamą, należy ci się 1 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka. Powinnaś dostarczyć zaświadczenie (lekarskie lub od położnej) potwierdzające, że w czasie ciąży przynajmniej raz poszłaś na

Życie po udarze

wypoczynkowy w wysokości dziesięciu dni roboczych (oraz dodatkowe przerwy w pracy).Wydawaniem orzeczeń zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego. Potrzebna będzie dokumentacja medyczna - kopie wyników badań czy kart

Jaki dokument zabrać do lekarza, żeby nas przyjął

ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymację studencką lub doktorancką; * osoby przebywające na ciągłym zwolnieniu lekarskim - zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia. Przeczytaj także: Szpital nie przyjął

Prokurator na wózku? W Polsce to niemożliwe

W środę opisaliśmy w "Gazecie" sprawę asesor Marianny P., z którą prokuratura rozwiązała umowę o pracę, gdy po wypadku straciła władzę w nogach. We wtorek przegrała w pierwszej instancji w sądzie pracy. Sąd we Włocławku uznał, że skoro jedno z czterech zaświadczeń lekarskich stwierdzało

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

urodzenia dziecka: becikowe - 1000 zł na dziecko dla wszystkich bez względu na dochody oraz dla najuboższych dodatek do zasiłku rodzinnego - też 1000 zł na dziecko (a więc na bliźniaki 2 x 1000 zł). Dlaczego do wypłaty becikowego żądają zaświadczenia lekarskiego z okresu ciąży? - Becikowe (dla wszystkich

Na staż i praktykę za granicę

być obywatelem państwa członkowskiego UE, mieć ukończone 18 lat w dniu rozpoczęcia stażu, znać dobrze jeden, a najlepiej dwa z języków urzędowych Unii i mieć zaświadczenie o niepełnosprawności. Może to być zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie czy też karta niepełnosprawności wydana przez władze

Jak starać się o rentę

tylko osoby z upośledzonym wzrokiem mogą starać się o to dofinansowanie); - zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli treść orzeczenia nie wskazuje na przyczynę niepełnosprawności uprawniającą do skorzystania z programu; - oświadczenie o dochodach brutto na jednego

Cała doktor Linda! cz. II

nadal jest w Warszawie i że jest widywana na pewnej poczcie w Śródmieściu.Marzec 2005W "Wysokich Obcasach" ukazuje się mój reportaż o Lindzie A. vel H.Napisałam w nim między innymi, że zaświadczenie o uzyskaniu w 1978 roku II stopnia specjalizacji z psychiatrii, na podstawie którego dostała

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

dołączone: - zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza prowadzącego, - wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); nie jest on wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

społecznej?Zależy, o jaką pomoc chodzi. Starając się o usługi opiekuńcze, trzeba np. przedstawić m.in. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność przyznania takiej formy pomocy. Na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej można znaleźć gotowe wzory różnych potrzebnych formularzy, np

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

.: pisemny wniosek, opinia ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z ZUS o wysokości dochodu, wyniki badań lekarskich. Można starać się o pobyt w dowolnym publicznym DSP w kraju, ale zwykle ośrodki pomocy społecznej kierują do placówek na swoim terenie. Na miejsce zwykle się czeka. Odpłatność zależy od

Rencista w kryzysie

prostu zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; będą w nim m. in. pytania o twoją pensję z czasów, gdy pracowałeś.Oba te druki znajdziesz także pod wskazanym adresem internetowym bądź w swoim oddziale ZUS.Do tego dołączyć musisz **dokumentację lekarską swojej choroby oraz **zaświadczenie od lekarza

Jak się starać o rentę

wszystkie swoje świadectwa pracy. Ma też z urzędu pracy zaświadczenie, że był przez dwa miesiące zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku. Ma również potwierdzoną kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni.Waldemar przygotował także zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk

Pomoc dla uczniów

dokumentami poświadczającymi zasadność przyznania zasiłku (np. akt zgonu, świadectwo pracy, zaświadczenie lekarskie) składa się w urzędzie miejskim lub w urzędzie gminy. Ważna informacja: wniosek o przyznanie zasiłku trzeba złożyć w ciągu dwóch miesięcy od zdarzenia uzasadniającego przyznanie takiej formy

Renty na razie bez zmian

związane z uzyskaniem renty.Ubiegamy się o rentęNajpierw przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. A trochę ich jest. ** Potrzebne ci będzie zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na specjalnym formularzu ZUS N-9) i cała dokumentacja medyczna. Nie zapominaj, że zaświadczenie od lekarza jest ważne tylko

Egzamin końcowy

nie powinien tu trafić, nie wiedziałem o tym, że studiuje. Przyniósł zaświadczenie lekarskie, że może studiować fizjoterapię. Zgłoszę to do rzecznika Izby Lekarskiej, powinna sprawdzić zasadność tego zaświadczenia.Bartek idzie z tym do rząduBartek: - Wpadłem na pomysł, że napiszę do ministra

Kto ma szansę na rentę

wszystkim: - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku; - ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

niepełnosprawności; ? zaświadczenie ze szkoły - jeśli dziecko skończyło 18 lat i się uczy; ? zaświadczenie o dochodach rodziny - z urzędu skarbowego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (teraz za 2006 rok); ? jeśli wystąpiliśmy o przysposobienie dziecka, którym się opiekujemy, informację z sądu o

Jak się starać o rentę

od pracodawcy o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.Potrzebne będą ci nie tylko dokumenty związane z twoimi okresami składkowymi i nieskładkowymi. Musisz udowodnić także, że twój stan zdrowia nie pozwala ci na dalsze wykonywanie pracy zawodowej. Przygotuj zaświadczenie od lekarza

Pomoc dla diabetyków

okresy składkowe i nieskładkowe. To np. świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe z adnotacjami o zarobkach, dyplom wyższej uczelni. Niezbędne będzie także zebranie dokumentacji medycznej. Potrzebne będzie także zaświadczenie od lekarza prowadzącego. Dopiero wtedy można złożyć wniosek. Potem

Zmian w rentach nie będzie

zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. To m.in. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacjami poświadczającymi wysokość zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd.Potrzebne ci będą wreszcie: zaświadczenie od

Staruszka 2 lata czeka na dofinansowanie remontu

. Ekipę zamówiłam na połowę sierpnia - opowiada pani Barbara. Potrzebne były też zaświadczenia: o zameldowaniu, lekarskie, o wysokości emerytury oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wszystko to złożyła. Ale z Centrum nie dostała odpowiedzi. Pojechała tam w połowie lipca. Miała usłyszeć, że

Po czym poznać dobrą klinikę rehabilitacyjną

medycznej spytaliśmy ankietowane ośrodki o możliwość stałych konsultacji lekarskich, planowanie celów terapii, a także dokumentację i ocenę ich skuteczności. Szczegółowa lista ośrodków pod względem jakości opieki medycznej dostępna TUTAJ» Jak mówi Zbigniew Wroński, w Polsce brakuje mechanizmu

Ulgi dla seniora

narządu słuchu bez względu na przyznany stopień niepełnosprawności (grupę inwalidzką) na podstawie aktualnego zaświadczenia od laryngologa lub otolaryngologa. Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu mowy w stopniu powodującym konieczność korzystania z tekstofonu lub wideofonu bez względu na przyznany

Pieniądze dla rodziny - nie przegap!

jednorazowo. Ważne! Trzeba się o niego starać, zanim dziecko ukończy pierwszy rok życia. Należy dostarczyć zaświadczenie (lekarskie lub od położnej) potwierdzające, że w czasie ciąży matka przynajmniej raz poszła na badanie u ginekologa lub położnej.Uwaga! Wcześniej takiego dodatku nie dostały matki, które

Czas się ubiegać o pieniądze na dzieci

nie wymaga ich, gdy po raz kolejny ubiegamy się o zasiłek)* jeżeli dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu* jeśli się uczy - zaświadczenia ze szkoły (także gdy do niej dojeżdża czy mieszka w internacie)* jeżeli rodzice nie żyją - kopii aktu zgonu* po rozwodzie czy

Nowe zasady wypłacania zasiłków i świadczeń w 2009 r.

dowodu osobistego, ** odpis aktu urodzenia dziecka, ** jeśli starasz się o pieniądze na dziecko niepełnosprawne, podepnij do dokumentacji także orzeczenie o jego niepełnosprawności, ** jeśli jest pełnoletnie i uczy się nadal, dołącz zaświadczenie ze szkoły, w której kontynuuje naukę. jk

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

. Niezbędne dokumenty: własnoręcznie podpisany wniosek - do otrzymania w ZUS, druk ZUS N-10, druk ZUS RP-7 (oba do ściągnięcia ze strony www.zus.pl), (lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy, zaświadczenie o czasie uczęszczania do szkoły

Jak dostać rentę inwalidzką?

możemy oczywiście zapomnieć o podpisaniu wniosku (wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika, wtedy to on powinien się podpisać na druku). Potrzebne nam będzie także zaświadczenie o stanie zdrowia (wystawia je lekarz prowadzący leczenie na drukuZUS N-9), kwestionariusz dotyczący okresów

Zmiany w rentach

poświadczające, że mamy wymagane przepisami okresy składkowe i nieskładkowe. To m.in. świadectwa pracy, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom wyższej uczelni.Ważne: W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe złożyliśmy wcześniej do

Każdy woli swój dom

ośrodku pomocy społecznej. Potrzebne będzie m.in. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, decyzja o przyznaniu zasiłku oraz wysokości renty i emerytury oraz zgoda osoby ubiegającej się o miejsce na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS-ie (może być wpłacana do kasy domu lub na jego rachunek bankowy albo

Gdzie po pomoc?

sporządzoną przez pracownika socjalnego; zaświadczenie lekarskie wraz z oświadczeniem, że pacjent jest zdolny do świadomego podejmowania decyzji; zaświadczenie z ZUS o wysokości renty lub emerytury; RTG płuc; zgoda podopiecznego na umieszczenie w DPS; zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS bądź

AWF. Niepełnosprawnych nie przyjmujemy

sprawnościowych i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata. Żeby przyjmować niepełnosprawnych, musielibyśmy zmienić te kryteria. I zrobimy to. Przygotujemy kompleksowe zmiany programowe, wtedy będziemy otwarci na niepełnosprawnych studentów - tłumaczy. Jednak poznański AWF od lat prowadzi rekrutację

Dlaczego Ola jest zbyt dzielna na rentę

orzecznik w opolskim ZUS, gdzie Ola stawiła się na badanie konieczne, by przedłużyć prawo do renty, uznał, że jest całkowicie niezdolna do pracy, co ma związek ze "stanem narządu ruchu". Zaświadczenie, jakie wystawił, miało być ważne do 31 maja 2012 roku.Ale potem z tego samego oddziału ZUS

Pan utrzyma pana

wnioskującego - tłumaczy dyrektor ośrodka Bożena Antończyk. -Pan Bąk nas nie przekonał, że ma własne źródło utrzymania. Musi więc dostarczyć nam zaświadczenie o dochodach pana Wrońskiego, ponieważ panowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Para od mikołaja Tomasz i Piotr wynajęli mieszkanie trzy lata temu

Wyskoczyła z okna przez panią od fizyki

przyjęcia do szkoły rodzice nie przedstawili żadnych zaświadczeń lekarskich świadczących o chorobie Ani - utrzymuje jednak dyrektorka liceum Marlena Zaborniak.Dorota M.: - W orzeczeniach był szczegółowy opis zaburzeń córki. Nie napisano wprost o schizofrenii, bo bałam się, że zaczną ją wytykać palcami. I

Rozregulowani

strachem. Jak może zachować się osoba pod wpływem alkoholu, narkotyków czy adrenaliny. To ważne, bo w tej pracy dba się nie tylko o bezpieczeństwo innych, ale również swoje. W tej chwili jedyny ruch, jaki widziałbym w tej branży, to zamknięcie jej dla emerytów i osób z niepełnosprawnością. Czy ktoś się

Co nowego w przepisach w 2009 r.?

. Dziś ta jednorazowa zapomoga w wys. 1 tys. zł. należy się matce, ojcu lub opiekunom dziecka po jego urodzeniu wyłącznie na podstawie odpisu z aktu urodzenia i wniosku. Teraz wypłacenie becikowego będzie uzależnione od przedstawienia karty ciąży albo zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Orzecznictwem o niepełnosprawności w Polsce zajmuje się wiele wyspecjalizowanych instytucji.W celach rentowych orzeczenia wydają: lekarze orzecznicy i komisje lekarskie zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS) lekarze rzeczoznawcy i komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie – zaświadczenie wydane na formularzu ZUS ZLA wystawiane przez lekarza, który podpisał umowę z ZUS-em, w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi

Medycyna rodzinna

Zaświadczenie dla celów San-Epid (dawniej: wpis do książeczki zdrowia) Zaświadczenie dla celów orzekania o rencie Orzekanie w zakresie sportu dzieci i młodzieży nie będące orzekaniem dotyczącym przynależności do kategorii zajęć WF Zaświadczenia do celów rekrutacji do uczelni wyższych Zaświadczenia o zdolności

Zaświadczenie

, która ma interes prawny w potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego zaświadczenie wydane przez osobę fizyczną lub prawną zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami zaświadczenia o otrzymywanych dochodach zaświadczenie o studiach wyższych inne zaświadczenia zaświadczenie lekarskie zaświadczenie

Lekarz rodzinny

z medycyny rodzinnej i specjaliści II stopnia medycyny ogólnej. Okręgowe Rady Lekarskie wydały lekarzom specjalistom medycyny ogólnej zaświadczenia, iż powyższy tytuł lekarza specjalisty medycyny ogólnej został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 31 Dyrektywy

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.