zaświadczenia lekarskie o niepełnosprawności

Ludmiła Anannikova

"Za życiem": nieuleczalnie chore dzieci bez kolejki? Tylko w teorii

"Za życiem": nieuleczalnie chore dzieci bez kolejki? Tylko w teorii

Od stycznia nieuleczalnie chore dzieci powinny być przyjmowane do lekarzy bez kolejek. Okazuje się jednak, że przepis nie działa. Lekarze twierdzą, że brakuje wyspecjalizowanej kadry, a resort radzi rodzicom, by pisali skargi.

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Do czterech świadczeń - nie wliczając 500 plus, dodatków i zasiłku macierzyńskiego - przysługuje obecnie z tytułu urodzenia dziecka. Piąte dostaną rodzice, których dzieci przyszły na świat bardzo chore.

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

Do czterech świadczeń - nie wliczając dodatków i zasiłku macierzyńskiego - przysługuje obecnie z tytułu urodzenia dziecka. Piąte dostaną rodzice, których dzieci przyszły na świat bardzo chore.

Lekarz przed sądem. Podejrzane orzeczenia o niepełnosprawności dla ochroniarzy

Lekarz przed sądem. Podejrzane orzeczenia o niepełnosprawności dla ochroniarzy

według standardów i wiedzy lekarskiej, a także tej, którą zdobyłem na szkoleniach wyjaśniających, jak orzekać - przekonywał sąd oskarżony. Twierdził również, że mógł orzekać o niepełnosprawności osób, które są jego pacjentami. - Nie mógłbym tego robić, gdyby główne zaświadczenie kierujące na komisję było

Ostrożność wobec dawcy krwi to niekoniecznie dyskryminacja

Ostrożność wobec dawcy krwi to niekoniecznie dyskryminacja

męskość i kobiecość. To nie jest rozkrok na tyle duży, żeby się starać o korekcję płci, ale jeśli miałbym o sobie powiedzieć facet , miałbym z tym kłopot". Z własnej inicjatywy do poradni przyniósł zaświadczenie od kardiologa, bo pół roku wcześniej był leczony kardiologicznie, a problemy

Ostrożność wobec dawcy krwi w kobiecym ubraniu, to niekoniecznie dyskryminacja

Ostrożność wobec dawcy krwi w kobiecym ubraniu, to niekoniecznie dyskryminacja

tyle duży, żeby starać się o korekcję płci, ale jeśli miałbym o sobie powiedzieć "facet", miałbym z tym kłopot." Do poradni przyniósł - z własnej inicjatywy - zaświadczenie od kardiologa, że nie ma przeciwwskazań, by był dawcą. Przyniósł je, bo pół roku wcześniej był leczony

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

przebywa tam okresowo i więcej niż dwa tygodnie w miesiącu jest w domu. Jak się starać o dodatek? Ze strony internetowej ZUS (www.zus.pl) trzeba pobrać wzór zaświadczenia o stanie zdrowia chorego i poprosić o jego wypełnienie lekarza prowadzącego, dołączyć orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i

Program "Za życiem" trafia do konsultacji. Rodzicom niepełnosprawnych będzie łatwiej?

Program "Za życiem" trafia do konsultacji. Rodzicom niepełnosprawnych będzie łatwiej?

Lublinie – 17. Podstawowym warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające nieuleczalną i zagrażającą życiu chorobę lub ciężką niepełnosprawność, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka czy w czasie porodu. Wniosek może skierować matka, ojciec lub prawny opiekun

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

). + Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka. Powinno zostać uzupełnione przez lekarza opiekującego się dzieckiem. Jeżeli lekarz prowadzący nie ma wzoru dokumentu, odpowiedni formularz można pobrać w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Wzór można również znaleźć w internecie

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? [INFORMATOR]

wniosek w ośrodku pomocy społecznej (ośrodku pomocy rodzinie). Do wniosku trzeba dołączyć:  zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (lekarz powinien potwierdzić, że pacjent wymaga stałej opieki);  orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli pacjent je ma);  zaświadczenie o dochodach

Strażnik bije, dyrektor kryje. Co się dzieje w polskich więzieniach

Strażnik bije, dyrektor kryje. Co się dzieje w polskich więzieniach

trafiają nietrzeźwi. – Co roku w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach policji umiera kilka osób. Nie ma tam obsady lekarskiej, a poziom upojenia alkoholem jest często tak wysoki, że grozi to utratą zdrowia lub życia. Każda osoba, która trafia do PdOZ, musi mieć zaświadczenie lekarza o

Komu się należą pieniądze na dzieci

Komu się należą pieniądze na dzieci

odpis aktu urodzenia dziecka albo inny dokument potwierdzający jego wiek; * wysokość uzyskanego dochodu - zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokości dochodu, np. zaświadczenie z urzędu skarbowego; * orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu

PIENIĄDZE NA DZIECI

PIENIĄDZE NA DZIECI

podlega opodatkowaniu. O becikowe można się ubiegać do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Po spełnieniu warunku dochodowego należy m.in. przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w dziesiątym tygodniu ciąży. Dokument może

Cała doktor Linda - część II

Cała doktor Linda - część II

zaświadczenie o uzyskaniu w 1978 roku II stopnia specjalizacji z psychiatrii, na podstawie którego dostała pracę w Tworkach, to lipa. Linda H. jest transseksualistą. Jako mężczyzna Zbigniew P. ukończyła studia na Akademii Medycznej w Lublinie i zrobiła specjalizację z interny. Po zmianie płci w USA wróciła do

Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Zaświadczenie lekarskie wystawia upoważniony przez ZUS lekarz, lekarz dentysta, starszy felczer lub felczer. Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA) wystawia się wyłącznie po przeprowadzeniu bezpośredniego badania

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

Dodatki i ulgi dla niepełnosprawnych

dla miejsca zamieszkania zespołu, złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza prowadzącego z opisem stanu zdrowia oraz komplet dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu leczenia. Warto wiedzieć. Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wydane nie wcześniej niż 30

Ulgi dla niepełnosprawnych. Sprawdź, jakie przywileje ci się należą

właściwego dla miejsca zamieszkania zespołu, złożyć wniosek o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem otrzymanym od lekarza prowadzącego z opisem stanu zdrowia oraz komplet dokumentacji medycznej dotyczącej przebiegu leczenia. Warto wiedzieć. Zaświadczenie lekarskie powinno zostać wydane nie wcześniej niż

Dla kogo pieniądze na dzieci

Dla kogo pieniądze na dzieci

1922 zł netto miesięcznie. Przy obliczaniu kryterium dochodowego należy wziąć pod uwagę zarobki za ubiegły rok kalendarzowy. Należy m.in. przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu ciąży. Dokument może zostać wystawiony

Pieniądze dla opiekunów

Pieniądze dla opiekunów

ojciec leczy się psychiatrycznie, trzykrotnie był w szpitalu na leczeniu, ma problem z zadbaniem o siebie, a cóż dopiero o chorą żonę. Na dowód przedstawiła zaświadczenie lekarskie o chorobie alkoholowej ojca i jego skłonnościach do przemocy domowej. Samorządowe kolegium odwoławcze uznało co prawda, że

Co się należy starszym i chorym

Co się należy starszym i chorym

do emerytury lub renty i skończyły 75 lat. Przysługuje on także tym, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnego funkcjonowania (wówczas wiek jest nieważny). Dodatek jest przyznawany na podstawie zaświadczenia lekarza orzecznika ZUS. W oddziale ZUS trzeba złożyć potwierdzenie stanu

Zasiłki dla opiekunów dzieci

Zasiłki dla opiekunów dzieci

. Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. * Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z

Nowe świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia dla rodziców

świadczenia wynosi 1 tys. zł netto i nie podlega opodatkowaniu. O becikowe można się ubiegać do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Poza kryterium dochodowym należy spełnić inne warunki, m.in. przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

Zasiłki, dodatki, dopłaty dla starszych

. Wydawaniem takich orzeczeń zajmują się zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Potrzebne będą: zaświadczenie od lekarza prowadzącego wystawione na specjalnym druku oraz dokumentacja medyczna. W przypadku osób powyżej 16. roku życia orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany i

Ubezwłasnowolnienie

; * świadectwo lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, lub opinię psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej; * zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej - jeżeli ubezwłasnowolnienie ma nastąpić z powodu alkoholizmu

Domy pomocy społecznej

na potrącanie opłaty za pobyt w DPS-ie; - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia; - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych - postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane. Ośrodek pomocy społecznej nie ma prawa odmówić przyjęcia wniosku o

Zasiłek rodzinny i dodatek mieszkaniowy. Skąd uzyskać pomoc w trudnej sytuacji [PORADNIK]

. ** Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

Pomoc w trudnej sytuacji

. + Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1 tys. zł - otrzymują go matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo prawny dziecka. Dodatek przysługuje po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego, że kobieta pozostawała pod opieką

Ulgi, zniżki, dopłaty Co się należy osobom starszym i kombatantom

, TLK, InterCity, Express InterCity i Express InterCity Premium (Pendolino). Uwaga! Przejazd tam i z powrotem traktowany jest jako dwa przejazdy, a zniżka dotyczy tylko podróżowania po kraju. Do otrzymania zniżki potrzebny będzie odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności czy zaświadczenie

Pomoc dla uczniów niepełnosprawnych i chorych

, zaświadczenia lekarskiego, dokumentacji medycznej). Kolejny to pojawienie się przed komisją orzekającą w wyznaczonym przez nią terminie (wezwanie przyjdzie na piśmie). Jeśli nie zgadzamy się z decyzją komisji, można się od niej odwołać do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Ważne

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

. Wydawaniem orzeczeń zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Składa się wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego. Potrzebna jest dokumentacja medyczna - kopie wyników badań czy kart leczenia szpitalnego. Po przedłożeniu dokumentów pacjent ma wyznaczony termin przed

List. Wielki mały procent

publicznie informować. Żeby założyć subkonto np. w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z pomocą", której podopiecznym jest mój wnuczek, trzeba przesłać oryginał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego chorobę, ksero orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach lub własnoręcznie napisane

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

.: - uwierzytelnionej kopii dokumentu tożsamości osoby, która ubiega się o zasiłek i dodatki, - skróconego aktu urodzenia dziecka, - zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach. Ubiegający się o pomoc dla dzieci niepełnosprawnych dostarczają orzeczenie o niepełnosprawności i jej stopniu. Zamiast niektórych

Pomoc dla starszych i chorych

pomocy społecznej. Nie ma terminu składania wniosków - można je złożyć w każdym czasie. Do wniosku trzeba dołączyć: - fakturę na zakupiony sprzęt, - kopię zlecenia lekarskiego na ten sprzęt, - kopię orzeczenia o niepełnosprawności, - oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach - powinien je wydać ZUS (w

Pod dobrą opieką

. Jeśli jest ubezwłasnowolniona, formalności załatwia jej opiekun prawny. Potrzebne będą też dokumenty potwierdzające sytuację życiową zainteresowanego: * stan zdrowia - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z informacją m.in. o chorobach oraz o zalecanym typie placówki. Może je wystawić lekarz

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Pomoc dla chorych i niepełnosprawnych - pomyśl o dofinansowaniu

niezdolności do pracy, a kilkanaście procent utrzymuje się np. z zasiłku dla bezrobotnych albo świadczenia przedemerytalnego. Niepełnosprawni to niejedyne osoby potrzebujące wsparcia. W trudnej sytuacji są też przewlekle chorzy, którzy choć nie mają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, borykają się z

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

, bo w ciąży nie miała głowy, żeby się do tego zabrać. Z tego powodu nie zostanie jej przyznany dodatek z tytułu urodzenia dziecka. Najpierw musi złożyć wniosek o zasiłek rodzinny. I w tym wypadku trzeba mieć takie samo zaświadczenie lekarskie jak w przypadku becikowego rządowego. Inaczej pieniędzy

Pod dobrą opieką

o otrzymywanej rencie lub emeryturze albo zaświadczenie o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, + orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli się je posiada). Trzeba dołączyć pisemną zgodę na umieszczenie w domu oraz zgodę na uiszczanie opłaty za pobyt. Pracownik socjalny

Kto jest niepełnosprawny?

poinformować, czy wcześniej starałeś się o takie orzeczenie. Do dokumentu trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, który opiekuje się chorym. Ważne jest też zgromadzenie i dołączenie jak najpełniejszej bazy innych dokumentów medycznych umożliwiających określenie zakresu

Sąd odebrał dziecko matce tuż po porodzie. Bo rodzice są bezrobotni, a w domu - bałagan. Potem kazano im płacić za opiekę zastępczą

komunalnym, 54,5 metra. Z powodu nerwicy miałam zaświadczenie od lekarza psychiatry o niepełnosprawności. ZUS odmówił mi jednak renty i orzekł, że jestem zdolna do pracy. Podjęłam pracę, najpierw w drukarni, jako pomocnik. Potem urząd pracy skierował mnie na półroczny staż w urzędzie skarbowym. Liczyłam, że

Co się należy chorym na Parkinsona

wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, do których wchodzą m.in. lekarze, doradcy zawodowi czy psychologowie. Pierwszy krok to wypełnienie i złożenie stosownego wniosku. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego (musi zostać wystawione na specjalnym

Przedstawiciel opiekuńczy

przedstawionego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niepełnosprawność reprezentowanego. W innych krajach o rozpoczęciu działania pełnomocnika zwykle decyduje również sąd. W Niemczech pełnomocnik prewencyjny sam podejmuje decyzję, od kiedy zaczyna działać w imieniu reprezentowanego. UTRATA ZAUFANIA DO

Jaka pomoc dla chorych na SM

określonym wieku. Jaka pomoc przysługuje więc chorym? Przede wszystkim, wielu z nich może się starać o orzeczenie o niepełnosprawności. Ich wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Jakie formalności? Należy złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego

Co się należy starszym i ich opiekunom

niezdolne do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Dodatek przyznaje się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Musimy złożyć w oddziale ZUS: zaświadczenie od lekarza prowadzącego, dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do

Sprawdź, co się należy starszym i chorym, a co ich opiekunom

, potwierdzenie jego miejsca zamieszkania, postanowienie sądu (jeśli jesteśmy opiekunem prawnym) czy zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego o niekorzystaniu z całodobowej opieki w przypadku umieszczenia w nim dziecka. Wszystkie formalności załatwimy w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla

Pomoc dla starszych i chorych

pielęgnacyjnego? Przede wszystkim musimy przygotować dokumenty, m.in.: orzeczenie o niepełnosprawności, dowód tożsamości opiekuna, potwierdzenie jego miejsca zamieszkania, postanowienie sądu (jeśli jesteśmy opiekunem prawnym) czy zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego o niekorzystaniu z

Co się należy kombatantom

przyznawany na podstawie zaświadczenia lekarza orzecznika ZUS. W ZUS trzeba złożyć potwierdzenie stanu zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego oraz inne dokumenty potrzebne do wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnego funkcjonowania. Uwaga! Dodatek nie przysługuje osobom

Przywileje dla seniorów i kombatantów

bilety jednorazowe, a tylko w niektórych przypadkach - bilety miesięczne. By otrzymać ustawową zniżkę, trzeba mieć przy sobie odpowiedni dokument, np. orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie wydane przez terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Główny i

Co się zmienia w pieniądzach dla rodziny

zaświadczenie. Zasiłek wynosi obecnie 1000 zł i wypłaca go gmina. Żeby go dostać, trzeba w swoim urzędzie gminy złożyć: wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi (becikowego); ksero dowodu osobistego; akt urodzenia dziecka lub odpis; zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10. tygodnia

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu, jeżeli formalności załatwiamy przed rozwiązaniem. Jeżeli po - składamy odpis aktu urodzenia oraz zaświadczenie płatnika składek ZUS. Wypłacanie zasiłku rozpocznie się najpóźniej 30 dni po złożeniu wymaganych dokumentów. URLOP RODZICIELSKI Trwa 26 tygodni. Do

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego i dokumentacją medyczną. Później zostaje nam wyznaczony termin stawienia się przed komisją. W przypadku osób w wieku powyżej 16 lat orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny. Najczęściej komisja wydaje

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego i dokumentacją medyczną. Później zostaje nam wyznaczony termin stawienia się przed komisją. W przypadku osób w wieku powyżej 16 lat orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: lekki, umiarkowany lub znaczny. Najczęściej komisja wydaje

Na jaką pomoc mogą liczyć potrzebujący

socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy. Potrzebne też będą m.in.: pisemny wniosek, opinia ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z ZUS o wysokości dochodu, wyniki badań lekarskich. Odpłatność zależy od dochodu pensjonariusza. Osoby o najniższych dochodach nie ponoszą żadnych opłat za pobyt. Opłata nie

Jaki dokument zabrać do lekarza, żeby nas przyjął

ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymację studencką lub doktorancką; * osoby przebywające na ciągłym zwolnieniu lekarskim - zaświadczenie z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia. Przeczytaj także: Szpital nie przyjął

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość RP (wykaz wszystkich uprawnionych jest w ustawie kombatanckiej). Takie osoby muszą pobierać emeryturę lub rentę i mieć zaświadczenie z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. * Dodatek

Becikowe bez lekarza? Nie da rady!

zaszły dopiero po 1 listopada? Co z tymi paniami, które w chwili wejścia przepisu w życie są już w zaawansowanej ciąży? Czy muszą przedstawić zaświadczenie o przebywaniu pod opieką lekarską za np. dwa poprzednie trymestry, czy wystarczy za ten ostatni, obejmujący czas po 1 listopada? Zdaniem Ministerstwa

Pieniądze na dzieci

między 18. a 24. rokiem życia - 98 zł. Po przyznaniu zasiłku rodzinnego możesz się starać o dodatki. Gdy właśnie zostałaś mamą, należy ci się 1 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka. Powinnaś dostarczyć zaświadczenie (lekarskie lub od położnej) potwierdzające, że w czasie ciąży przynajmniej raz poszłaś na

Jak starać się o rentę

tylko osoby z upośledzonym wzrokiem mogą starać się o to dofinansowanie); - zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy, jeżeli treść orzeczenia nie wskazuje na przyczynę niepełnosprawności uprawniającą do skorzystania z programu; - oświadczenie o dochodach brutto na jednego

Prokurator na wózku? W Polsce to niemożliwe

W środę opisaliśmy w "Gazecie" sprawę asesor Marianny P., z którą prokuratura rozwiązała umowę o pracę, gdy po wypadku straciła władzę w nogach. We wtorek przegrała w pierwszej instancji w sądzie pracy. Sąd we Włocławku uznał, że skoro jedno z czterech zaświadczeń lekarskich stwierdzało

Życie po udarze

przysługuje też dodatkowy urlop wypoczynkowy w wysokości dziesięciu dni roboczych (oraz dodatkowe przerwy w pracy). Wydawaniem orzeczeń zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Składa się tam wniosek wraz z zaświadczeniem od lekarza prowadzącego. Potrzebna będzie dokumentacja medyczna

Tej pomocy ciągle jest za mało

), względnie w trakcie studiów doktoranckich. Formalności załatwia się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Potrzebne będą m.in. własnoręcznie podpisany wniosek oraz lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia i dokumentacja medyczna. Podstawą do przyznania renty socjalnej są także orzeczenie o stopniu

Pomoc dla osób starszych i chorych

której piszemy zdanie wcześniej. Wnioskując o zasiłek, musimy dołączyć zwolnienie lekarskie dla osoby opiekującej się chorym, wniosek o wydanie zasiłku (można go pobrać ze strony www.zus.pl), zaświadczenia płatnika składek (czyli pracodawcy). ZUS podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie zasiłku w ciągu

Rencista w kryzysie

itp.; oraz ** druk ZUS RP-7 - czyli po prostu zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu; będą w nim m. in. pytania o twoją pensję z czasów, gdy pracowałeś. Oba te druki znajdziesz także pod wskazanym adresem internetowym bądź w swoim oddziale ZUS. Do tego dołączyć musisz **dokumentację lekarską

Pomoc dla rodzin wielodzietnych

faktycznemu opiekunowi dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka 1000 zł. przyznawany jest na każde dziecko. Matka dziecka musi okazać zaświadczenie, że była pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży. Wniosek o dodatek składa się przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku

Egzamin końcowy

;: - Dlaczego? Rektor: - Chłopak na wózku nie powinien tu trafić, nie wiedziałem o tym, że studiuje. Przyniósł zaświadczenie lekarskie, że może studiować fizjoterapię. Zgłoszę to do rzecznika Izby Lekarskiej, powinna sprawdzić zasadność tego zaświadczenia. Bartek idzie z tym do rządu Bartek: - Wpadłem na pomysł

Dla kogo świadczenia rodzinne z Polski i innych krajów Unii

niepełnosprawności; ? zaświadczenie ze szkoły - jeśli dziecko skończyło 18 lat i się uczy; ? zaświadczenie o dochodach rodziny - z urzędu skarbowego za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy (teraz za 2006 rok); ? jeśli wystąpiliśmy o przysposobienie dziecka, którym się opiekujemy, informację z sądu o

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

dziecko (a więc na bliźniaki 2 x 1000 zł). Dlaczego do wypłaty becikowego żądają zaświadczenia lekarskiego z okresu ciąży? - Becikowe (dla wszystkich) oraz jednorazowy dodatek do zasiłku (dla najuboższych) z tytułu urodzenia dziecka od początku tego roku dostaniemy tylko pod warunkiem

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

urodzenia dziecka: becikowe - 1000 zł na dziecko dla wszystkich bez względu na dochody oraz dla najuboższych dodatek do zasiłku rodzinnego - też 1000 zł na dziecko (a więc na bliźniaki 2 x 1000 zł). Dlaczego do wypłaty becikowego żądają zaświadczenia lekarskiego z okresu ciąży? - Becikowe (dla wszystkich

Jak się starać o rentę

, więc przygotował do ZUS wszystkie swoje świadectwa pracy. Ma też z urzędu pracy zaświadczenie, że był przez dwa miesiące zarejestrowany jako bezrobotny z prawem do zasiłku. Ma również potwierdzoną kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni. Waldemar przygotował także zaświadczenie pracodawcy o wysokości

Staruszka 2 lata czeka na dofinansowanie remontu

był kosztorys remontu. Sprowadziłam fachowca. Umowa miała być podpisana w ciągu dwóch tygodni, najdłużej - miesiąca - od wizji. Ekipę zamówiłam na połowę sierpnia - opowiada pani Barbara. Potrzebne były też zaświadczenia: o zameldowaniu, lekarskie, o wysokości emerytury oraz orzeczenie o stopniu

Alzheimer - pomoc dla chorych i opiekunów

.: pisemny wniosek, opinia ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie z ZUS o wysokości dochodu, wyniki badań lekarskich. Można starać się o pobyt w dowolnym publicznym DSP w kraju, ale zwykle ośrodki pomocy społecznej kierują do placówek na swoim terenie. Na miejsce zwykle się czeka. Odpłatność zależy od

Renty na razie bez zmian

związane z uzyskaniem renty. Ubiegamy się o rentę Najpierw przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty. A trochę ich jest. ** Potrzebne ci będzie zaświadczenie od lekarza prowadzącego (na specjalnym formularzu ZUS N-9) i cała dokumentacja medyczna. Nie zapominaj, że zaświadczenie od lekarza jest ważne tylko

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

z opieki społecznej? Zależy, o jaką pomoc chodzi. Starając się o usługi opiekuńcze, trzeba np. przedstawić m.in. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność przyznania takiej formy pomocy. Na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej można znaleźć gotowe wzory różnych potrzebnych

Jak się starać o rentę

zaświadczenie od pracodawcy o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Potrzebne będą ci nie tylko dokumenty związane z twoimi okresami składkowymi i nieskładkowymi. Musisz udowodnić także, że twój stan zdrowia nie pozwala ci na dalsze wykonywanie pracy zawodowej. Przygotuj zaświadczenie od

Kto ma szansę na rentę

wszystkim: - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku; - ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10

Cała doktor Linda! cz. II

się, że nadal jest w Warszawie i że jest widywana na pewnej poczcie w Śródmieściu. Marzec 2005 W "Wysokich Obcasach" ukazuje się mój reportaż o Lindzie A. vel H. Napisałam w nim między innymi, że zaświadczenie o uzyskaniu w 1978 roku II stopnia specjalizacji z psychiatrii, na podstawie

Czas się ubiegać o pieniądze na dzieci

nie wymaga ich, gdy po raz kolejny ubiegamy się o zasiłek) * jeżeli dziecko jest niepełnosprawne - orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu * jeśli się uczy - zaświadczenia ze szkoły (także gdy do niej dojeżdża czy mieszka w internacie) * jeżeli rodzice nie żyją - kopii aktu zgonu * po rozwodzie

Ulgi dla seniora

może z niej korzystać? Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu słuchu bez względu na przyznany stopień niepełnosprawności (grupę inwalidzką) na podstawie aktualnego zaświadczenia od laryngologa lub otolaryngologa. Osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu mowy w stopniu powodującym konieczność

Zmian w rentach nie będzie

więc zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. To m.in. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacjami poświadczającymi wysokość zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd. Potrzebne ci będą wreszcie

Pieniądze dla rodziny - nie przegap!

możemy liczyć? * Dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł jednorazowo. Ważne! Trzeba się o niego starać, zanim dziecko ukończy pierwszy rok życia. Należy dostarczyć zaświadczenie (lekarskie lub od położnej) potwierdzające, że w czasie ciąży matka przynajmniej raz poszła na badanie u ginekologa lub

Pomoc dla diabetyków

okresy składkowe i nieskładkowe. To np. świadectwa pracy, legitymacje ubezpieczeniowe z adnotacjami o zarobkach, dyplom wyższej uczelni. Niezbędne będzie także zebranie dokumentacji medycznej. Potrzebne będzie także zaświadczenie od lekarza prowadzącego. Dopiero wtedy można złożyć wniosek. Potem

Pomoc dla uczniów

dokumentami poświadczającymi zasadność przyznania zasiłku (np. akt zgonu, świadectwo pracy, zaświadczenie lekarskie) składa się w urzędzie miejskim lub w urzędzie gminy. Ważna informacja: wniosek o przyznanie zasiłku trzeba złożyć w ciągu dwóch miesięcy od zdarzenia uzasadniającego przyznanie takiej formy

Nowe zasady wypłacania zasiłków i świadczeń w 2009 r.

dowodu osobistego, ** odpis aktu urodzenia dziecka, ** jeśli starasz się o pieniądze na dziecko niepełnosprawne, podepnij do dokumentacji także orzeczenie o jego niepełnosprawności, ** jeśli jest pełnoletnie i uczy się nadal, dołącz zaświadczenie ze szkoły, w której kontynuuje naukę. jk

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

dołączone: - zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza prowadzącego, - wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); nie jest on wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność

Jak dostać rentę rodzinną lub socjalną?

. Niezbędne dokumenty: własnoręcznie podpisany wniosek - do otrzymania w ZUS, druk ZUS N-10, druk ZUS RP-7 (oba do ściągnięcia ze strony www.zus.pl), (lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia, dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy, zaświadczenie o czasie uczęszczania do szkoły

Zmiany w rentach

wszystkim musimy zebrać wszystkie dokumenty poświadczające, że mamy wymagane przepisami okresy składkowe i nieskładkowe. To m.in. świadectwa pracy, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom wyższej uczelni. Ważne: W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające okresy

Jak dostać rentę inwalidzką?

możemy oczywiście zapomnieć o podpisaniu wniosku (wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika, wtedy to on powinien się podpisać na druku). Potrzebne nam będzie także zaświadczenie o stanie zdrowia (wystawia je lekarz prowadzący leczenie na drukuZUS N-9), kwestionariusz dotyczący okresów

Gdzie po pomoc?

środowiskowy; opinia o stopniu sprawności psychoruchowej sporządzoną przez pracownika socjalnego; zaświadczenie lekarskie wraz z oświadczeniem, że pacjent jest zdolny do świadomego podejmowania decyzji; zaświadczenie z ZUS o wysokości renty lub emerytury; RTG płuc; zgoda podopiecznego na umieszczenie

AWF. Niepełnosprawnych nie przyjmujemy

sprawnościowych i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata. Żeby przyjmować niepełnosprawnych, musielibyśmy zmienić te kryteria. I zrobimy to. Przygotujemy kompleksowe zmiany programowe, wtedy będziemy otwarci na niepełnosprawnych studentów - tłumaczy. Jednak poznański AWF od lat prowadzi rekrutację

Wyzysk sprzątaczek. Pensja 1200 zł minus 200 za brak kamizelki. I bezpłatne zastępstwa

zł miesięcznie. - Ma pani może zaświadczenie o niepełnosprawności? - łapie mnie w drzwiach ta sama kobieta. - Nie, nie mam. - To szkoda. Szkoda, dowiem się później, bo osoba z orzeczeniem jest dla firmy gwarancją większych zysków. Do wynagrodzenia dorzuca się Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Po czym poznać dobrą klinikę rehabilitacyjną

medycznej spytaliśmy ankietowane ośrodki o możliwość stałych konsultacji lekarskich, planowanie celów terapii, a także dokumentację i ocenę ich skuteczności. Szczegółowa lista ośrodków pod względem jakości opieki medycznej dostępna TUTAJ» Jak mówi Zbigniew Wroński, w Polsce brakuje mechanizmu

Każdy woli swój dom

ośrodku pomocy społecznej. Potrzebne będzie m.in. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, decyzja o przyznaniu zasiłku oraz wysokości renty i emerytury oraz zgoda osoby ubiegającej się o miejsce na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS-ie (może być wpłacana do kasy domu lub na jego rachunek bankowy albo

Dlaczego Ola jest zbyt dzielna na rentę

orzecznik w opolskim ZUS, gdzie Ola stawiła się na badanie konieczne, by przedłużyć prawo do renty, uznał, że jest całkowicie niezdolna do pracy, co ma związek ze "stanem narządu ruchu". Zaświadczenie, jakie wystawił, miało być ważne do 31 maja 2012 roku. Ale potem z tego samego oddziału ZUS

Pan utrzyma pana

wnioskującego - tłumaczy dyrektor ośrodka Bożena Antończyk. -Pan Bąk nas nie przekonał, że ma własne źródło utrzymania. Musi więc dostarczyć nam zaświadczenie o dochodach pana Wrońskiego, ponieważ panowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Para od mikołaja Tomasz i Piotr wynajęli mieszkanie trzy lata temu

Wyskoczyła z okna przez panią od fizyki

przyjęcia do szkoły rodzice nie przedstawili żadnych zaświadczeń lekarskich świadczących o chorobie Ani - utrzymuje jednak dyrektorka liceum Marlena Zaborniak. Dorota M.: - W orzeczeniach był szczegółowy opis zaburzeń córki. Nie napisano wprost o schizofrenii, bo bałam się, że zaczną ją wytykać palcami. I

Rozregulowani

strachem. Jak może zachować się osoba pod wpływem alkoholu, narkotyków czy adrenaliny. To ważne, bo w tej pracy dba się nie tylko o bezpieczeństwo innych, ale również swoje. W tej chwili jedyny ruch, jaki widziałbym w tej branży, to zamknięcie jej dla emerytów i osób z niepełnosprawnością. Czy ktoś się

Co nowego w przepisach w 2009 r.?

. Dziś ta jednorazowa zapomoga w wys. 1 tys. zł. należy się matce, ojcu lub opiekunom dziecka po jego urodzeniu wyłącznie na podstawie odpisu z aktu urodzenia i wniosku. Teraz wypłacenie becikowego będzie uzależnione od przedstawienia karty ciąży albo zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka