z emerytury wcześniejszej na powszechną

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

Kto ma prawo do wcześniejszej emerytury

Wcześniejsze emerytury, które przed kilkoma laty były powszechne, dziś przyznawane są nielicznym. Część osób w szczególnej sytuacji zawodowej może się ubiegać o świadczenie przedemerytalne

Pięć sposobów na wyższą emeryturę

Masz niską emeryturę? Sprawdź, jak można ją zwiększyć.

Rewolucja w emeryturach

Politycy szykują rewolucyjne zmiany w emeryturach. Ile zyskają najbiedniejsi? Kto będzie mógł wcześniej odejść z pracy?

Jak mieć wyższą emeryturę

emerytalny: dla kobiet - 60, dla mężczyzn - 65 lat; + przez co najmniej 30 miesięcy dorabiać na wcześniejszej emeryturze. Wysokość etatu nie ma znaczenia. Wymagany okres 30 miesięcy można łączyć. ZUS przy przeliczaniu nowej emerytury uwzględnia wyższą kwotę bazową. Emerytura i renta składają się z dwóch

Nowe prawo, wyższa emerytura

Nowe prawo, wyższa emerytura

każdy będzie miał potrącane z nowej emerytury wszystkie kwoty, które dostał na wcześniejszej emeryturze. Uwaga! Z tego przepisu mogą skorzystać tylko osoby, które kontynuowały zatrudnienie po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, a wniosek o emeryturę złożyły po 31 grudnia 2008 r. ZUS OSTRZEGA

Podnieś swoją emeryturę

emerytury, ale na innych zasadach. Kobiety urodzone 1 stycznia 1949 r. i później, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (wysokość świadczenia była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat - mężczyźni 65 lat - mogą zgłosić

Jak się zmienią emerytury

Jak się zmienią emerytury

niezdolności do pracy, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej. JUŻ DZISIAJ MOŻNA ODCHODZIĆ WCZEŚNIEJ Istniejące przepisy pozwalają odchodzić na emeryturę wcześniej. Nie wszyscy muszą pracować do 67. roku życia. Wcześniejsze emerytury

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

wiedziała o tym wcześniej, dziś miałabym o 250 zł więcej, a tak mam emeryturę większą tylko o ponad 100 zł - mówi pani Ewa z Kłodzka, na emeryturze od pięciu lat. Z wcześniejszej na zwykłą Zacznijmy od osób, które są na wcześniejszej emeryturze. ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

wiedziała o tym wcześniej, dziś miałabym o 250 zł więcej, a tak mam emeryturę większą tylko o ponad 100 zł - mówi pani Ewa z Kłodzka, na emeryturze od pięciu lat. Z WCZEŚNIEJSZEJ NA ZWYKŁĄ Zacznijmy od osób, które są na wcześniejszej emeryturze. ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie

Czy będzie można wcześniej przejść na emeryturę

Czy będzie można wcześniej przejść na emeryturę

panie, które będą miały wtedy między 60 lat a 60 lat i 10 miesięcy, a mężczyźni między 65 lat a 65 lat i 10 miesięcy. Gdyby te osoby od razu przeszły na emeryturę, to liczba emerytów zwiększyłaby się o 100-150 tys. osób - wylicza Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych z Wydziału

Emerytury rolników

Emerytury rolników

, ponieważ "liczba wcześniejszych emerytur w KRUS sukcesywnie maleje (według danych z II kw. 2014 r. pobierało je 50 tys. 160 osób, czyli ok. 4,1 proc. świadczeniobiorców Kasy)". Natomiast średni wiek przechodzenia na emeryturę rolniczą - według danych z 2013 r. wynosił dla kobiet 75 lat, a dla

Więcej chętnych na emerytury częściowe

warunkiem ukończenia studiów). Okres składkowy to m.in. czas trwania umowy o pracę. Jeżeli ktoś ma umowę-zlecenie i odprowadza składki, to te lata są również zaliczane do stażu. Z emerytur częściowych nie skorzystają osoby na umowach o dzieło. DLA KOGO CZĘŚCIOWE Z emerytur częściowych można korzystać od

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

Maria z Zabrza. Niestety, nadal mało osób wie, że są sposoby na podniesienie sobie emerytury. WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA Zacznijmy od tych, którzy są na wcześniejszej emeryturze. ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie na nowo wylicza świadczenie i dopisuje wyższą kwotę bazową. A ta ma

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

: przejście na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc z 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo z 25 proc. swojej emerytury. Każdy mógłby wybrać korzystniejszy dla siebie wariant. Prawo do takiego rozwiązania, miałyby osoby, które nabędą prawa do własnej emerytury z systemu powszechnego

Pięć sposobów na wyższą emeryturę Przeliczanie, dorabianie, zamiana wcześniejszej na zwykłą Sprawdź, co zrobić, by twoja emerytura była wyższa.

systemu dostaje dziś średnio ok. 3036 zł, a z nowego - zaledwie 1856 zł. To oficjalne dane ZUS za ubiegły rok. A przecież docelowo wszyscy będziemy w nowym systemie. Będziemy więc dostawać mniej. Są na szczęście sposoby, aby emerytura była wyższa. SPOSÓB 1. ZAMIANA WCZEŚNIEJSZEJ NA ZWYKŁĄ Osobom, które są

"Rzeczpospolita": Ubędzie emerytów

- oraz zdecydowane ograniczenie liczby osób uprawnionych do wcześniejszych świadczeń z tytułu pracy w tzw. szkodliwych warunkach (emerytury pomostowe). Druga zaczęła obowiązywać na początku 2013 r. - jest to podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat. Jeśli obecna tendencja się utrzyma, liczba emerytów w

Jak przeliczyć emeryturę

. Kobiety urodzone 1 stycznia 1949 r. i później, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

To, z którego sposobu na podwyższenie emerytury można skorzystać, zależy od konkretnej sytuacji każdego emeryta. Zacznijmy od osób, które są na wcześniejszej emeryturze. WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą. Przy zamianie na nowo wylicza świadczenie i dopisuje wyższą

"Rzeczpospolita": Ucieczka do ZUS

Wygaszenie powszechnych przywilejów emerytalnych i uszczelnienie systemu rentowego przynosi efekty. Na koniec 2010 r. ZUS wypłacał emerytury 4,98 mln osób, na koniec ub.r. - 4,95 mln. Cztery lata temu było 1,2 mln rencistów, dziś - 1,06 mln. Nie zostało to jednak powiązane z ograniczaniem innych

Emerytura przedsiębiorcy

Emerytura przedsiębiorcy

wyobrazić, że na przykład osoby samozatrudnione będą rejestrowały się w Holandii czy na Słowacji - dodaje. Mordasewicz pod jednym warunkiem jest w stanie zgodzić się na uzależnienie składek przedsiębiorców od dochodów: - Jeśli związkowcy zgodzą się na likwidację wcześniejszych emerytur górników, mundurowych

Jak przeliczyć emeryturę

Jak przeliczyć emeryturę

stycznia 1949 r. i później, uprawnione do wcześniejszej emerytury obliczonej na tzw. starych zasadach (a więc takiej, której wysokość była uzależniona od podstawy wymiaru i stażu ubezpieczeniowego), z chwilą ukończenia 60 lat mogą zgłosić wniosek o emeryturę przysługującą z tytułu osiągnięcia tego wieku

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

odpowiednie wnioski. Nikt za nas tego nie zrobi. Zamiana z wcześniejszej na zwykłąZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje wyższą kwotę bazową

Jak zwiększyć swoją emeryturę

roku skończę 60 lat i osiągnę ustawowy dla kobiet wiek emerytalny. Czy mogą moją wcześniejszą emeryturę zamienić na zwykłą. ZUS dokonuje takiej zamiany zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Należy wybrać się do swojego oddziału ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. Czy na zmianie emerytury

Co oznacza wybór między OFE i ZUS

przejdzie do ZUS. Wybór będzie miał wpływ na naszą przyszłość. Jak więc wybierać, aby nie stracić? I co rządowe zmiany oznaczają dla zwykłego obywatela? Czy wybierając OFE, stracimy prawo do wcześniejszej emerytury, świadczenia przedemerytalnego, pomostówki, renty po zmarłym małżonku? LISTEM CZY PRZEZ

Ważne zmiany w kapitale początkowym

r., ale pracę rozpoczęły po tym roku. Za studia nie dostaną ani grosza. Teraz to się zmienia. Absolwenci będą mieli wyliczony kapitał z całego okresu studiów. Nieważne, jak długo pracowali przed 1999 r. Muszą tylko udowodnić w momencie przejścia na emeryturę 15 lat stażu pracy - ale nie ma znaczenia

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

zdecydowały jednak, aby niektóre kobiety (ale też mężczyźni) mogły przechodzić na emeryturę wcześniejszą, tzw. częściową (bo wyliczaną z części kapitału). Emerytura częściowa ma przysługiwać 62-letnim kobietom. Warunkiem będzie osiągnięcie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego - w przypadku kobiet 35 lat

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

jest niższa, ZUS nadal będzie wypłacał nam tę poprzednią (wyższą). Uwaga! Osobie uprawnionej do wcześniejszej emerytury - emeryturę powszechną ZUS przyznaje tylko na jej wniosek. Ważne! Gdy już przejdziemy na tzw. ustawową emeryturę, też możemy na nowo przeliczyć emeryturę. Warunek - nadal dorabiamy i

Jak mieć wyższą emeryturę

dla kobiet wiek emerytalny. Czy mogą moją wcześniejszą emeryturę zamienić na zwykłą? Czy na tej zmianie można jakoś zyskać? Bo jak nie będzie z tego większych pieniędzy, to szkoda mojego czasu. ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Proszę więc

Senat debatuje o referendum. Sadurska: Pytania mają charakter kierunkowy

wyliczenia. "Czego pan prezydent jeszcze nie wie?" - Powiedziała pani, że prezydent, występując o zgodę na referendum, nie musi się liczyć ze skutkami finansowymi. Czy pan prezydent spodziewa się, że będą zmniejszone emerytury i zwiększone zadłużenie państwa? Czy przewiduje podniesienie podatków

Rolnik na emeryturze

powszechnym w ZUS emerytura częściowa będzie wypłacana do 67 lat. Później, po złożeniu wniosku, nastąpi przejście na emeryturę pełną liczoną na nowo z kapitału pomniejszonego o to, co już wcześniej ZUS wypłacił na emeryturze częściowej. Jeśli więc ZUS wypłacił komuś na emeryturze częściowej 25 tys. złotych

Sejm: przepisy podwyższające wiek emerytalny - konstytucyjne

wydłuża ten okres dla osób, którym wydłużono o kolejne miesiące wiek emerytalny - argumentowali posłowie. Nie zmienia się też wiek dla uzyskania wcześniejszych świadczeń przedemerytalnych i pomostowych, a w ustawie zawarto możliwość skorzystania z emerytur częściowych - zaznaczyli. W ich ocenie to, że

Ustawa podwyższająca wiek emerytalny przed TK

Uchwalona 11 maja 2012 r. nowelizacja ustawy o emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny wzrasta co kwartał o miesiąc. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety - w 2040 r. Ustawa pozwala przejść na

Reforma emerytalna: Tusk postawił na swoim. Rostowski zawiedziony?

tradycje, jeszcze sprzed wojny. Jest też powszechny w wielu państwach Europy - tłumaczył na konferencji Tusk. Reforma obejmie tylko nowych funkcjonariuszy - tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie znowelizowanych przepisów (2013).Przy okazji premier zapowiedział również zmiany dotyczące emerytur

Mundurowi dłużej w służbie

przechodzenia na emeryturę niż cywile: * bo bardzo mało zarabiają i wcześniejszą emerytura to jest jeden z powodów, dlaczego wybierają - oprócz względów patriotycznych - służbę. * bo często muszą zmieniać miejsce służby i się przeprowadzać, co jest dużym obciążeniem w czasie służby. * bo praca w policji

Wybór między ZUS i OFE

bezrobotnych. Jestem nauczycielem. Nie mam szans na wcześniejszą emeryturę, ale na świadczenie kompensacyjne. Czy żeby je dostać, muszę się wypisać z OFE? Nie trzeba wypisywać się z OFE. Można pobierać świadczenie kompensacyjne i być członkiem OFE. Przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie

Emerytura w mundurze

ZUS (a nie MSW) wypłaci świadczenie. Maksymalna emerytura mundurowa to 75 proc. ostatniej pensji. Aby ją dostać, trzeba przepracować 28,5 roku. Policjanci mogą pracować na emeryturze, ale są tu limity: (jeśli dorobią do 70 proc. średniej pensji, nie stracą z emerytury ani złotówki; (jeżeli

Kto może krócej pracować

Cały czas są w Polsce zawody wyłączone z powszechnego systemu emerytalnego. Zatrudnione w nich osoby mogą odchodzić wcześniej z pracy na podstawie odrębnych przepisów. To m.in. górnicy, którzy mogą na emeryturę odchodzić niezależnie od wieku po 25 latach pracy pod ziemią. W exposé premier

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

podwyższoną składkę za tych pracowników, którzy mają prawo do wcześniejszej emerytury. Tak zresztą przewidywała reforma z 1998 r. Młody, zdrowy agent Tomek miał prawo do emerytury rzędu kilku tysięcy jako mundurowy. To także pańska "zasługa". Wyłączyliście mundurowych z powszechnego systemu

Zanim przejdziesz na emeryturę... Sprawdź, co ci się należy

W Polsce, aby przejść na emeryturę, kobieta musi pracować do 60. roku życia, mężczyzna - do 65. Ale są wyjątki. Niektóre osoby mają specjalne przywileje i mogą już wcześniej pobierać świadczenia z ZUS. Wcześniejsza emerytura Choć w 2009 r. rząd PO-PSL skasował wcześniejsze emerytury, 900 tys

Policjanci i żołnierze będą pracowali 10 lat dłużej niż teraz

i Polacy będą pracować do 67 lat * każdy płaci z pensji 19,5 proc. składki emerytalnej * dziś średnia emerytura wypłacana z ZUS to ok. 56 proc. pensji. Za 30 lat, gdy będą się liczyć tylko nasze składki, świadczenie spadnie do 30 proc. pensji * jeżeli ktoś dorobi na wcześniejszej emeryturze ponad 70

[TYLKO U NAS] Mamy projekty porozumienia ws. emerytur mundurowych

przez rząd. To właśnie z nich ma się wyłonić w sierpniu projekt kompromisowy. Co się znalazło w obu dokumentach? Wersja rządowa - Rząd w projekcie porozumienia nie podaje lat służby i wieku w jakim policjant czy żołnierz mógłby przejść na emeryturę. Z wcześniejszych deklaracji gabinetu PO-PSL wynika że

Skąd pieniądze na starość

państwowe, czyli wypłaty z ZUS, będą w większości wypadków poniżej naszych potrzeb i oczekiwań. Tej rzeczywistości zaklęcia i obiecanki politycznych fakirów nie zmienią.W PRL stosunek ludzi do przyszłych emerytur był raczej niefrasobliwy - na starość jakoś to będzie. System był całkiem szczodry, jeśli za

Czy to już koniec przywilejów emerytalnych?

dobry czas, aby wznowić nasze przerwane na czas wyborów rozmowy - proponuje Antoni Duda.I wymienia czynniki, z powodu których policjanci muszą mieć inne zasady przechodzenia na emeryturę niż cywile:* bo bardzo mało zarabiają i wcześniejsza emerytura to jest jeden z powodów, dla których wybierają

Koksownia

Podnoszenie ciężarów od zawsze jest na szczycie listy dyscyplin najbardziej zainfekowanych przez doping, ale sytuacja w Polsce jest wyjątkowo śmierdząca. Tylko w tym roku przyłapano młodszego brata prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, syna trenera reprezentacji, a także jednego z dwóch

Kto straci przywileje emerytalne

uprawnień do emerytur górniczych tego lub podobnego typu, a którzy nie pracują bezpośrednio przy wydobyciu, będą mogli skorzystać z emerytur przejściowych tak, aby pozostali jak najszybciej mogli wejść do systemu powszechnego". Dzisiejsze przepisy pozwalają górnikom pracującym pod ziemią odchodzić na

Wystarczy sięgnąć do rocznika

Wywiad z prof. Leokadią Oręziak [''Magazyn Świąteczny'' z 3 sierpnia] jest powtórzeniem wcześniejszych manipulacji i nieprawdziwych tez na temat oszczędności emerytalnych Polaków.Prof. Oręziak znów demonizuje rynek finansowy i giełdę, na której ''gra'' jest ''morderczo niebezpieczna'', a przyszli

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

Statystyki są przerażające - w 2006 r. w Polsce na emeryturę odeszło 103,9 tys. osób, w 2007 - 215,4 tys. (z tego ok. 80 proc. na wcześniejszą), zeszły rok był rekordowy - na emeryturę odeszło aż 350 tys. Polaków, z czego ponad 250 tys. na wcześniejszą! Skąd to masowe przechodzenie na emeryturę

Komu i kiedy szkodzą przywileje

powszechnego systemu w 2009 r. stracili prawo do wcześniejszych emerytur. Mundurowi? Żadnych zmian. Górnicy? To samo. Ci ostatni po burdach pod Sejmem utrzymali prawo do emerytury po 25 latach pracy pod ziemią. Na emeryturę mogą odchodzić w wieku np. 44 lat. Rok 2013. Polakom z ZUS znów dokręca się śrubę

Dla kogo wcześniejsze emerytury

emeryturę 900 tys. Polakom, wciąż wiele osób może na starych zasadach korzystać z wcześniejszych emerytur. Komu przysługuje takie świadczenie? *Urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. Jak łatwo wyliczyć, z przywileju mogą skorzystać tylko mężczyźni (kobiety urodzone przed 1949 r. skończyły już uprawniające do

Nie chcę mieć konta w ZUS

jednego emeryta przypadało trzech pracujących, już 15 lat temu było wiadomo, że za kilka lat na jednego emeryta będzie pracowało dwóch zatrudnionych. Politycy, i słusznie, zgodzili się, by pokolenie obecnych 40-latków przy przejściu na emeryturę korzystało nie tylko z solidarności międzypokoleniowej, ale

Miller o wystąpieniu Ewy Kopacz: to nie expose, to testament

. Zastrzegł jednak, że oznacza to uruchomienie pakietu: "praca minimalna na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, minimalna płaca 11 zł za godzinę, wycofanie się z podwyższenia wieku emerytalnego do 67 lat, uznania prawa do przechodzenia na emeryturę po 40 i 35 latach pracy, podniesienie

Przelicz emeryturę

placówek kulturalnych, www.mkidn.gov.pl). Po trzecie - zamiana emerytury wcześniejszej na zwykłą ZUS zamienia wcześniejszą emeryturę na zwykłą zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o emeryturach. Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego świadczenia dopisuje

Wydłużenie czasu pracy mundurowych to nie wszystko

zaakceptować wprowadzenie minimalnego wieku, np. 50 lat, uprawniającego do przejścia na emeryturę. Ale nie chcą wracać do systemu powszechnego. No i zmiany miałyby nie dotyczyć tych, którzy już są w służbie. Bo oni zatrudniali się, licząc na szybkie emerytury. Związkowcy jako straszaka w rozmowach z rządem

Jak mieć wyższą emeryturę

pracy.Z wcześniejszej na zwykłąJeżeli skorzystałeś z przywileju przejścia na wcześniejszą emeryturę, a teraz już masz wymagane lata i staż do emerytury powszechnej, możesz ponownie przeliczyć swoje świadczenie.Jak na tym można zyskać? Przy zamianie emerytury ZUS na nowo wylicza świadczenie i do nowego

Wnioskodawcy przedstawili TK zastrzeżenia do ustawy dot. OFE

zmianą w ustawie doszło również do naruszenia praw jednostki i to wkroczenie nie było proporcjonalne. Dodał, że zmiana unieważniła z mocą wsteczną wcześniejsze wybory ubezpieczonych. "Ubezpieczony został potraktowany paternalistycznie przez władzę publiczną, która wie lepiej, co dla niego będzie

Równouprawnienie emerytur

wyborcom. Ale jakiś kompromis jest potrzebny. Może więc ten, który już omawiano na posiedzeniu sejmowej komisji polityki społecznej. Jeśli kobieta lub mężczyzna będą chcieli iść na wcześniejszą emeryturę, to od jakiegoś czasu płacą wyższą składkę. Tak aby bilans wychodził na zero. Faktycznie można

Program wyborczy partii Nowoczesna. Gospodarka, głupcze (LISTA NR 8)

zakładać swoje firmy, mają być przez dwa lata zwolnieni ze składek na ZUS i podatku dochodowego. Firmy zatrudniające młodych pracowników dostaną subwencje. Petru chce ujednolicić system emerytalny - zlikwidować KRUS i wcześniejsze emerytury branżowe np. dla górników (dotyczyłoby to nowo zatrudnianych). W

Emerytura przedsiębiorcy

jest w stanie zgodzić się na uzależnienie składek przedsiębiorców od dochodów. - Jak związkowcy zgodzą się na likwidację wcześniejszych emerytur górników, mundurowych, rolników i wprowadzimy jeden powszechny system, bez wyjątków, wtedy mogą się w nim znaleźć także przedsiębiorcy. Co na to rząd

Emerytem najlepiej być na Śląsku

lata. Jego emerytura to "3 tys. z kawałkiem", czyli górnicza średnia. Do tego dostaje co roku deputat węglowy - to dodatkowe kilkaset złotych. Kopalnia zaprasza go rokrocznie na barbórkę. - Od czasu do czasu gdzieś dorobię na budowie. Dzieci odchowane, pracują. Nie ma co narzekać

Ktoś za wcześniejsze emerytury musi zapłacić

został zastąpiony nowym. Politycy też stanęli w ich obronie? - Była to jedna z najszybszych ścieżek legislacyjnych. Takie tempo, że ustawa hazardowa się przy tym chowa. Politycy głośno na razie mówią tylko o reformie emerytur mundurowych, czyli policjantów i żołnierzy - Nie ma uzasadnienia, by młody

Mordasewicz: Zamknijmy szkolne sklepiki

. Poza wszystkim psują rynek pracy, bo jak ktoś ma 2,5 tys. emerytury, może zadowolić się pensją 1,5 tys. zł, ale jego konkurent za tyle nie wyżyje. Pielęgniarka, przechodząc na emeryturę, dostanie tyle, ile zgromadziła składek, a policjant - trzy razy tyle, ile wynika z jego wynagrodzenia. Utrzymywanie

Mniej Polaków na emeryturze! Więcej w kasie państwa

Rok temu gabinet Donalda Tuska ograniczył rujnujące budżet państwa wcześniejsze emerytury. Czekaliśmy na to dziesięć lat. Żaden z poprzednich rządów nie miał odwagi na zmiany, choć wszyscy rozumieli, że tykająca bomba demograficzna wysadzi system emerytalny. Przywileje co roku kosztowały nas

Opozycja domaga się rozszerzenia przywilejów emerytalnych

" z jeszcze jednego powodu: dostarczają duży dochód do budżetu państwa. Wcześniejsze emerytury ma mieć też straż marszałkowska odpowiedzialna za porządek w Sejmie. Powody tłumaczył w płomiennym wystąpieniu na komisji sejmowej jeden z posłów PiS: - Zwracam się do posłów PO. Jak możecie spojrzeć

Koniec przywilejów emerytalnych

każdy dodatkowy rok. Emerytura będzie podwyższana o 0,5 proc. za każdy miesiąc służby na froncie w czasie wojny oraz w strefie działań wojennych. Rząd chce, aby emerytura mundurowego była wyliczana z trzech kolejnych wybranych przez funkcjonariusza lat. W przypadku niewskazania przez funkcjonariusza

Jak podwyższyć sobie emeryturę

. Przelicz zwykłą emeryturęPodczas gdy wcześniejsi emeryci muszą uważać na limity w dorabianiu, Polacy na powszechnej (ustawowej) emeryturze (a więc 60-letnie kobiety i 65-letni mężczyźni) mogą dorabiać, ile chcą, a ZUS nie ma prawa zabrać im ani grosza z emerytury. I druga dobra wiadomość dla osób na

Polski nauczyciel na tle Europy. Ile lat przy tablicy?

. Razem z nimi przywilej straciło 800 tys. osób, które jeszcze w tym roku mogły odejść na wcześniejszą emeryturę. Argument rządu? Demograficzny i finansowy: przybywa emerytów, za mało osób pracuje; budżet państwa zaoszczędziłby do 2020 r. ok. 40 mld zł. Ustawa o pomostówkach przeszła już przez Sejm i

Polacy przeciw podwyższaniu wieku emerytalnego, ale nie przeciw dłuższej pracy

emeryturę. Krótsza praca często oznaczać będzie niskie świadczenie, z czego dużo osób już teraz zdaje sobie sprawę. Niezależnie od tego, jaki będzie ustawowy wiek emerytalny, dużo ludzi (szczególnie ubezpieczonych w nowym systemie) będzie się w przyszłości decydować na dłuższą pracę, aby otrzymywać wyższą

Nauczyciele: Pa, pa, szkoło

nauczyciele, którzy osiągną powszechny wiek emerytalny - 60-letnie kobiety i 65-letni mężczyźni. Wiadomo, że przez pierwsze pięć lat z przywileju skorzystają nieliczni nauczyciele, bo większość uprawnionych będzie miała jeszcze prawo przejść na emeryturę według starych, wygasających zasad (są korzystniejsze

Wybory parlamentarne 2015. Podatki, ustrój, prawa obywateli. Krótki opis partyjnych programów wyborczych

. Proponuje dobrowolność w korzystaniu z wcześniejszych emerytur przy akceptacji niższych świadczeń. PSL nie chce zwiększenia wydatków na obronność o ponad 2 proc. PKB, ale jest zwolennikiem zwiększenia liczby żołnierzy zawodowych oraz stworzenia obrony cywilnej. Jest za utrzymaniem rozdziału prokuratury od

Senackie komisje negatywnie o inicjatywie dot. kompensówek

staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracują na co najmniej jedną drugą etatu. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama

Prezydent zawetował pomostówki

chwilę poczekają aż powstanie ustawa, która będzie dobra - wyjaśnił prezydent. Wraz z końcem roku przestaje obowiązywać stara ustawa emerytalna, dzięki której Polacy mogli masowo przechodzić na wcześniejsze emerytury. Jest to efekt reformy wprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka w 1999 roku. Dzięki tym

Drodzy nauczyciele...

rząd dopiero szykuje się do prawdziwej batalii o ich wprowadzenie, związkowców dopiero czeka wojna w obronie wcześniejszych emerytur. Mimo to po raz nie wiadomo który należy powtórzyć, że powszechne wcześniejsze emerytury jako forma przywileju wyniesionego z poprzedniego systemu nie mają dziś racji

Najwyższe emerytury ZUS wypłaca górnikom

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Pan Tomasz z Gliwic ma 47 lat i od dwóch jest na emeryturze górniczej. Dostaje 2,9 tys. zł. Co roku odbiera też z kopalni deputat węglowy - ok. 1 tys zł. Ale na tym nie kończą się jego dochody. - Jestem młody, nie ma sensu siedzieć przed telewizorem

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

, mundurówka. Czy rząd je zlikwiduje? Czy wprowadzi na stałe do pensji? Wzorem kontraktu z mundurowymi powinien być układ z nauczycielami. Zabrano im wcześniejsze emerytury. Owszem, pojawiły się za to tzw. świadczenia kompensacyjne dla tych, którzy chcieliby odejść z pracy wcześniej. Ale znalazł się tam jeden

Za kogo dopłacamy do wczesnych emerytur?

górnika na przodku w wieku 75 lat rąbiącego węgiel. Ale nie rozumiem, dlaczego inni mają do jego wcześniejszej emerytury "dopłacać". Ubezpieczenie emerytalne jest jednym z kosztów pracy (podobnie jak ubezpieczenie zdrowotne czy rentowe). W Komisji Trójstronnej uzyskano już porozumienie, że

Jak odzyskać rentę

(podobnie zresztą jak emerytury), które wcześniej sam przyznał. Pozwalało mu na to prawo. Zakład mógł też zmniejszyć nam rentę czy emeryturę. Lesław Nawacki z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przyznaje, że dostawał sygnały, że ZUS odbierał świadczenia po roku czy dwóch latach ich pobierania. Zdarzały się

Legendarny ból transformacji

północnym Mazowszu i na Warmii. Wszędzie stoją dawne PGR-owskie bloki. W co drugim oknie wisi antena satelitarna, a na podwórzach parkują auta, co zresztą nie świadczy dziś o zamożności. Ci, którzy mieli co najmniej 30 lat stażu pracy, mogli przejść na wcześniejszą emeryturę. Dotyczyło to znacznej

Kiedy po świadczenie

ZUS, dowie się, ile dostanie. A jeśli ma równocześnie uprawnienia do wcześniejszej emerytury, wynikające z wygasających przepisów - jak sprawdzi, co byłoby korzystniejsze?- Trzeba pamiętać, że nauczyciel, który ma już przyznaną wcześniejszą emeryturę, nie ma prawa do nauczycielskiego świadczenia

Emerytury dla nauczycieli

się nawet okazać, że nauczyciele, którzy odejdą na wcześniejszą emeryturę, dostaną wyższą miesięczną wypłatę, niż gdyby odeszli z pracy w pełnym wieku emerytalnym (czyli z emeryturą obliczaną według nowych zasad). Ze "starych" uprawnień będzie mogła skorzystać większość nauczycieli z

Rząd zdania nie zmieni

wygodne. Mamy kolejny rok napięć, ataków na rząd z powodu emerytur pomostowych. Ale my musimy myśleć o całym kraju, o rozwoju gospodarczym. Gdy się czyta literaturę ekonomiczną na świecie, zawsze pojawia się problem: czy Polska upora się z wcześniejszymi emeryturami? To się nasiliło w okresie kryzysu na

Jaka Polska po Kaczyńskim

biedniejszych w rozmaite zbiorowe przedsięwzięcia, np. samopomocowe. To kwestia tym bardziej paląca, że grozi nam potężna fala biedy. Przyszłe emerytury będą często zbyt niskie, by dało się z nich godnie żyć. A jeśli PiS, jak zapowiada, obniży wiek emerytalny, kolejne miliony ludzi znajdą się na starość w

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

tylko nielicznym nauczycielom będzie się opłacało z nich skorzystać. Tak naprawdę świadczenia kompensacyjne nabiorą wartości dla kobiet dopiero od 2016 roku, dla mężczyzn - od 2020 r. (czyli dla nauczycieli urodzonych później niż w 1959 r.). Podstawowy warunek: na wcześniejszą emeryturę odejść mogą

Katarzyna Tubylewicz: Nowy minister kultury? Byle nie polityk

tam procenty z budżetu, lepsze warunki pracy, opieka socjalna, a może i emerytury, i od razu zrobi się miło. Obietnice takie są oczywiście bez pokrycia, ale ludzie kultury nie pracują na etatach i nie będą strajkować. Poza tym polityk, jeśli nie jest głupi, szybko rozumie, że po to, by na przeklętym

Zmiany w rentach żołnierzy i policjantów

niezdolne do służby nadal będą mogły wystąpić o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego, jeśli dostaną orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Koniec z dodatkiem 15-proc. W chwili obecnej mundurowi na emeryturze masowo korzystają z uprawnienia do dodatkowej renty, która może podnieść emeryturę

Związkowcy okupują biuro premiera

. Domagają się rozmowy z premierem, są przygotowani na długie czekanie. Mają śpiwory, termosy, jedzenie. Protestują przede wszystkim przeciwko przyjętemu tydzień temu rządowemu projektowi ustawy o pomostówkach. Ogranicza on liczbę uprawnionych do wcześniejszych emerytur z 1,1 mln do 250 tys. Prawo do

Więcej przywilejów dla kombatantów

bezpośrednio na ich rachunki bankowe. Dotychczas musieli oni albo zakładać rachunki w Polsce, albo korzystać z pośrednictwa pełnomocnika. Teraz będą mieli przelewane pieniądze (razem z emeryturą czy rentą) bezpośrednio na swoje zagraniczne konto. - Za granicą żyje ok. 7 tys. kombatantów i ofiar represji - z

Dlaczego musimy dłużej pracować

Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska: Polacy nie chcą dłużej pracować. Zwłaszcza kobiety. To reforma wprowadzana wbrew woli obywateli. Agnieszka Chłoń-Domińczak: Tak wynika z sondaży. Ale to trochę zależy od tego, jak zadamy pytanie. Gdy zapytamy: "Kiedy chcesz przejść na emeryturę?"

W Polsce bogactwo bierze się z dłuższej pracy

lat. Jeśli Kowalski chciałby pobierać świadczenie wcześniej, powinien płacić dodatkową składkę. Może to robić z własnej kieszeni lub niech płaci za to jego pracodawca. Kolejarz mógłby w wieku 60 lat przejść na wcześniejszą emeryturę, ale finansowaną tylko ze składek opłacanych przez PKP, a dopiero 5

Jak przeliczyć emeryturę (i dostać więcej pieniędzy)

portfela (głównie osoby, które przeszły na emeryturę w latach 1993-98). A jakie są inne sposoby na podwyższenie sobie świadczeń? Zamień emeryturę z wcześniejszej na zwykłą To metoda znana od lat. Jak można na niej zyskać? Przy zamianie emerytury wcześniejszej na zwykłą ZUS na nowo wylicza świadczenie

Policjancie, rzuć statystyce ochłap, to się nażre i cię nie pogryzie! [LIST]

ryzykiem: od narażenia swojego zdrowia począwszy, a na strachu (powszechnym) przed czyhającym wszędzie i za wszystko postępowaniem dyscyplinarnym skończywszy. Większość ludzi unika niepotrzebnego ryzyka; prawda? Policjant też człowiek i chociaż składał przysięgę, że "nawet z narażeniem życia", to

Polki praca z sensem

wzrosło z 32 proc. do 37,7 proc. I jak przyznaje Ministerstwo Pracy, największy wpływ miała na to likwidacja wcześniejszych emerytur. Chcąc wspomóc pracodawców, rząd bierze pod uwagę skrócenie okresu ochronnego przed emeryturą. Ale to może spowodować, że pracodawcy będą starszych zwalniać. Na zachętę dla

USA. Demokraci idą na lewo

wydostać z kategorii "a kim właściwie jest ten facet?", więc są ledwo naszkicowani. Na pierwszym planie stoi główny konkurent Hillary Clinton Bernie Sanders, a najbliżej prawej krawędzi sceny - sama była sekretarz stanu. Clinton ma jedną stopę w powietrzu, a stojący naprzeciw niej operator kamery

Polska przywilejami stoi. Europy dawno na to nie stać

Od wczoraj w "Gazecie" prowadzimy akcję "Zreformujmy raz na zawsze emerytury". Czekamy na listy: emerytur@gazeta.pl W marcu do Warszawy zjechali przedstawiciele zakładów ubezpieczeniowych z całej Europy. Jeden z nich nie mógł się nadziwić: - Ludzie się u 

Prezes PiS: Pomostówki a la Platforma to błąd

głosami koalicji PO-PSL ustawę o pomostówkach. Ogranicza on liczbę uprawnionych do wcześniejszych emerytur z 1,1 mln do 250 tys. Prawo do pomostówek straci m.in. większość nauczycieli, część kolejarzy, dziennikarze. Przeciwko tym cięciom kolejne protesty zapowiadają związkowcy. Liczą, że prezydent Lech

Balcerowicz wie najlepiej

Jednak nie siła podziałów kreowanych przez Balcerowicza jest polskim fenomenem, lecz ich (i jego) impregnacja na fakty i argumenty.Od blisko ćwierć wieku Balcerowicz zabiera głos w niemal każdej sprawie i często się myli, ale to nie zniechęca wyznawców (którzy z pewnością dadzą mi odpór) do

Życie bez emerytury. Jak pracuje siedemdziesięciolatek?

wielu aktywnych osób w wieku emerytalnym otwiera się czas na realizację hobby. Jeśli da się to połączyć z zarabianiem pieniędzy w nowej pracy - tylko gratulować.System emerytalny a długość życiaPierwsze powszechne emerytury wprowadził w latach 80. XIX w. w Rzeszy Niemieckiej Otto von Bismarck. Mogli je

Grecja - drugi węzeł gordyjski. Przywilejów będziemy bronić jak niepodległości

załatwić wcześniejszej emerytury. Ostatnie trzy lata upłynęły Andronopulosom na kalkulowaniu, co w pierwszej kolejności spłacić - rachunki za prąd czy kredyty. Podatki, oczywiście, na końcu. Ich unikanie nawet greccy politycy nazywają sportem narodowym. Rocznie fiskus traci z tego powodu od 10 do 20 mld

Komu opłaca się chorować

chorobowe, jak i o przechodzenie na emeryturę) niż cywili: * bo bardzo mało zarabiają i wcześniejsza emerytura to jeden z powodów, dla których oprócz względów patriotycznych wybierają służbę, * bo często muszą zmieniać miejsce służby i się przeprowadzać, co jest dużym obciążeniem, * bo praca w policji

Koniec państwa dobrobytu

Przeciw podniesieniu wieku emerytalnego protestowało przed Sejmem kilkadziesiąt tysięcy związkowców. - Niech rząd nie myśli, że przepchnie zmiany kolanem - ostrzegał szef "Solidarności" Piotr Duda. "Precz od naszych kieszeni'' - to hasło na jednym z transparentów. Ale to demonstranci

Nie wiemy, kiedy wybuchnie wulkan

wydaje się w większości. Platforma powinna się pofatygować na wieś? - O tak, i wcale nie musi jechać z hasłami, że będzie 20-letnim rolnikom od razu wypłacać emerytury. Z raportu FDPA o stanie wsi za 2014 r. wiemy, że parytet dochodowy rodzin wiejskich do miejskich wynosi obecnie 0,8. Nigdy nie był tak