wzór zaświadczenia o zarobkach

Marta Piątkowska

Nie tylko becikowe

Nie tylko becikowe

Becikowe w 2015r., zasiłek rodzinny, ulga podatkowa na dzieci... Komu i ile się należy, a kto zarabia za dużo i nie ma do nich prawa?

Pieniądze na dzieci

Komu należy się zasiłek rodzinny? Kto może liczyć na dodatki? Jakie trzeba spełnić warunki, żeby dostać becikowe?

Komu się należą pieniądze na dzieci

Od 1 listopada 2014 r. wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego. Sprawdź, czy zmiany są dla ciebie korzystne.

Becikowe - zmiany w ustawie

Becikowe - zmiany w ustawie

jednemu z obowiązkowych w ciąży badań (krwi, moczu, USG itp.) Czy wystarczy wydruk komputerowy albo zwykła kartka? Nie. Od 1 stycznia gminy przyjmują tylko takie zaświadczenie, które jest zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Dotąd rodzic wraz z wnioskiem o becikowe mógł złożyć

Becikowe po zmianach - kto może się o nie ubiegać?

jednemu z obowiązkowych w ciąży badań (krwi, moczu, USG itp.) Czy wystarczy wydruk komputerowy albo zwykła kartka? Nie. Od 1 stycznia gminy przyjmują tylko takie zaświadczenie, które jest zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia. Dotąd rodzic wraz z wnioskiem o becikowe mógł złożyć

Dla kogo pieniądze na dzieci

Dla kogo pieniądze na dzieci

1922 zł netto miesięcznie. Przy obliczaniu kryterium dochodowego należy wziąć pod uwagę zarobki za ubiegły rok kalendarzowy. Należy m.in. przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu ciąży. Dokument może zostać wystawiony

Becikowe według nowych zasad. Kto może się o nie starać?

lekarza, i daty badań odbytych w każdym trymestrze ciąży. Są na to wszystko specjalne rubryczki. Skąd wziąć formularz? Powinien go mieć u siebie lekarz lub położna. Nie mogą wymagać od rodziców, że przyjdą z drukiem, ani domagać się za jego wystawienie jakichkolwiek pieniędzy. Pobierz wzór zaświadczenia

Nowe świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia dla rodziców

świadczenia wynosi 1 tys. zł netto i nie podlega opodatkowaniu. O becikowe można się ubiegać do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Poza kryterium dochodowym należy spełnić inne warunki, m.in. przedstawić zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że matka zgłosiła się do ginekologa nie

Będzie nowe becikowe!

zarejestrowana. Zaświadczenia nie musi wystawiać lekarz z ZOZ-u. Może to być też lekarz prywatny. Uwaga na terminy! Wniosek o becikowe trzeba złożyć do momentu, gdy dziecko skończy rok. Ale w zeszłym roku obowiązywały inne przepisy. Nie trzeba było brać od lekarza zaświadczenia na specjalnym formularzu

Kierowcę ciężarówki zatrudnię od zaraz

Kierowcę ciężarówki zatrudnię od zaraz

tydzień w wolnego. Wymogi? Zaświadczenie o niekaralności, badania psychologiczne i prawo jazdy kategorii C+E z kodem 95, co zgodnie z przepisami oznacza kierowcę zawodowego i pozwala na pracę na terenie Unii Europejskiej. Wszyscy nowi pracownicy na początku przechodzą dwutygodniowe szkolenie w Holandii

Becikowe. Znowu idą zmiany!

tam, gdzie rodzice są zameldowani. Świadczenie przyzna im gmina, na terenie której mieszkają. Pieniądze dostaniemy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie lekarskie Zaświadczenie od lekarza albo położnej o tym, że matka dziecka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu ciąży

Becikowe. Znowu idą zmiany!

składać tam, gdzie rodzice są zameldowani. Świadczenie przyzna im gmina, na terenie której mieszkają. Pieniądze dostaniemy w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie lekarskie Zaświadczenie od lekarza albo położnej o tym, że matka dziecka zgłosiła się do ginekologa nie później niż w 10. tygodniu

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

kilku lat rozdziela je na poszczególnych pracowników. Ale każdy sam musi złożyć wniosek do Zakładu o wyliczenie kapitału początkowego. Mimo upływu 16 lat, wiele osób wciąż tego nie zrobiło. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi otrzymać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u poszczególnych

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Strasburgu. Trybunał stwierdził, że ZUS narusza zasady dobrej administracji. Poszkodowani dostali średnio po 12 tys. euro odszkodowania. Mowa o wystąpieniu do ZUS o wcześniejszą emeryturę ze względu na konieczność opieki nad przewlekle chorym dzieckiem. Ludzie przedstawiali zaświadczenia lekarskie

Jak świadomie zaciągać kredyty. Czyli pożyczkowe fakty i mity

Jak świadomie zaciągać kredyty. Czyli pożyczkowe fakty i mity

„minimum formalności”. Osoby na „śmieciówkach” muszą bowiem przedstawić więcej dokumentów. Na przykład w jednym z banków przy umowie o pracę wymagane jest zaświadczenie dotyczące zatrudnienia z trzech ostatnich miesięcy, a np. dla umów-zleceń lub o dzieło aż z 12 miesięcy. Trzeba

Zasiłki i alimenty na dzieci

, jeśli któreś z dzieci stale je przyjmuje). Do pozwu najlepiej dołączyć faktury, rachunki za zajęcia, opłaty za szkołę, paragony za lekarstwa. Proszę też dołączyć zaświadczenie o swoich zarobkach i skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci. Pismo należy złożyć w trzech kopiach: jeden egzemplarz jest dla

Co trzeba wiedzieć o kapitale początkowym

, przebywania na urlopie wychowawczym, korzystania z urlopu bezpłatnego; ¨ świadectwa pracy lub zaświadczenia pracodawców potwierdzające zatrudnienie przed 1999 r.; ¨ zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) od pracodawcy lub potwierdzenie przez archiwum wysokości zarobków sprzed 1999 r. Uwaga

Upomnij się o składki

musi złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu z prośbą o wyliczenie kapitału początkowego. Blisko 3 mln osób wciąż tego nie zrobiło, a czas działa na niekorzyść przyszłych emerytów. Aby wyliczyć kapitał początkowy, ZUS musi dostać dokumenty o wysokości zarobków i latach pracy u poszczególnych pracodawców

Zasady ubiegania się o alimenty na dzieci - zobacz, jak się zmieniły

świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Od stycznia tego roku obowiązują nowe druki wniosków o alimenty. Zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o

Pomoc dla samotnych rodziców

Pomoc dla samotnych rodziców

nie tylko jedzenie i ubrania, lecz także koszt leków, zajęć dodatkowych itd. W celu uwiarygodnienia kosztów warto przedstawić paragony, rachunki i faktury za wymienione usługi lub chociaż ich część. Do pozwu należy również dołączyć zaświadczenie o własnych zarobkach i krótko opisać sytuację majątkową

Zmian w rentach nie będzie

więc zgromadzić wszystkie potrzebne dokumenty. To m.in. świadectwa pracy, legitymacja ubezpieczeniowa z adnotacjami poświadczającymi wysokość zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd. Potrzebne ci będą wreszcie

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

, musimy wypełnić specjalny wzór wniosku i dołączyć do niego: * uwierzytelnioną kopię dokumentu tożsamości osoby, która ubiega się o zasiłek i dodatki; * skrócony akt urodzenia dziecka; * zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach. Jeżeli staramy się o świadczenia na dziecko niepełnosprawne, musimy

Renty na razie bez zmian

wysokość zarobków, zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych, dyplom ukończenia wyższej uczelni itd. Potrzebne ci też będą dokumenty niezbędne do obliczenia wysokości renty. To np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7). Konieczna

Król chwilówek: umysł wyłączam

na podstawie wiarygodnego zaświadczenia o zarobkach. - Nawet nadmiernie zadłużonym? - A kto ma im pomóc? Wszyscy się na nich wypięli, my nie. - Ilu windykatorów zatrudniacie? - Dwustu. - To osiłki w dresach walący o szóstej rano pięścią w drzwi? - Mit. Takich chwytów nigdy nie stosowaliśmy, zresztą

Akcja "Uratujmy nasze emerytury": Kapitał początkowy - pytania i odpowiedzi

odbioru. Zwrotowi nie podlegają natomiast zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wystawione na druku według wzoru ZUS Rp-7. 6. Prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą i odprowadzałem składki na ubezpieczenie społeczne sam za siebie. Czy przy okazji wyliczania kapitału początkowego muszę

Jak się starać o rentę

zaświadczenie od pracodawcy o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Potrzebne będą ci nie tylko dokumenty związane z twoimi okresami składkowymi i nieskładkowymi. Musisz udowodnić także, że twój stan zdrowia nie pozwala ci na dalsze wykonywanie pracy zawodowej. Przygotuj zaświadczenie od

Jest szansa na wyższe emerytury, czyli jak podnieść swój kapitał początkowy

przed 1999 r. zaświadczenie o wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), które wystawia pracodawca, lub potwierdzenie wysokości zarobków sprzed 1999 r. wystawione przez archiwum. Uwaga! Druki potrzebne do ustalenia kapitału początkowego dostaniemy za darmo w każdym oddziale ZUS. Możemy je też pobrać ze strony

Kto ma szansę na rentę

wszystkim: - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku; - ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10

Emerytura liczona na nowo

przeliczenie (czyli 2578,26 zł) . W wyniku przeliczenia emerytura pani Hanny zwiększyła się o 111 zł. Ważne! Do wniosku o przeliczenie musimy dołączyć zaświadczenie o latach pracy i o osiąganych zarobkach. Wystawia je pracodawca, u którego dorabialiśmy, będąc na emeryturze. Jak pisaliśmy wyżej, są wyjątki

Jak wygrać z ZUS-em

zaświadczenie, że pracowaliśmy w danym zakładzie? Jolanta Louchin: - Często piszą do nas osoby wybierające się na emeryturę. Na przykład: "Za dwa miesiące przechodzę na emeryturę i w związku z tym proszę mi dostarczyć wszystkie moje dokumenty pracownicze". Nawet jeżeli mamy te dokumenty, to jest

Dla kogo renta rodzinna

także zaświadczenie o tym, że się uczy. Renta rodzinna po ojcu będzie im przysługiwała aż do ukończenia 25. roku życia, pod warunkiem że będą kontynuować naukę. Z jednym wyjątkiem, jeśli dziecko zmarłego osiągnęło 25 lat w czasie ostatniego roku nauki, wypłacanie świadczenia jest wydłużone aż do jego

Doktor Linda powraca. Śledzimy internistkę i oszustkę, która ośmiesza polską służbę zdrowia

powrotem w Polsce. W 2003 roku wykonała identyczny numer w szpitalu w Tworkach, w podwarszawskim Pruszkowie, który poszukiwał psychogeriatry. Przedstawiła się jako powracająca z zagranicy psychiatra z II stopniem specjalizacji. Tym razem wśród dziecinnie podrobionych zaświadczeń była rekomendacja podpisana

Chłopaki z poprawczaka muszą poczuć pieniądze. Długa odsiadka ubezwłasnowolnia

Perspektywy. - Ubrany czyściutko. Przywiózł zaświadczenie, że co czwarty weekend chodzi na kurs rolniczy, a w tygodniu handluje. Tomek wyznacza mi spotkanie po ostatnim "udanym strzale na dynie", ale ostrzega, że "jak poczuje pieniądz, odwoła i pojedzie za papryką". W trasie jest, odkąd

Zmiany w rentach

. ** Potrzebne będą nam też dokumenty poświadczające wysokość naszych zarobków. To np. zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego przez nas wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) lub legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące wysokości zarobków. ** Musimy też zgromadzić dokumentację medyczną. To m.in

Jak się starać o rentę

osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7). Gdyby tego nie miał, potrzebowałby legitymacji ubezpieczeniowej zawierającej wpisy dotyczące zarobków. Pracodawca pana Waldemara wypełnił mu także ankietę zawodową. Ale to nie koniec kompletowania dokumentów. Mężczyzna musi przygotować także zaświadczenie o stanie

Dorabiasz? Przelicz emeryturę!

zł). Dzięki przeliczeniu emerytura pani Stanisławy zwiększyła się o 111 zł. Ważne! Do wniosku o przeliczenie trzeba dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o latach pracy i zarobkach. Wyjątki Na przeliczenie (uwzględniające nowy staż i wyższą kwotę bazową) mają też szansę osoby, u których nowy

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

okresy składkowe i nieskładkowe (świadectwa pracy, zaświadczenie szkoły wyższej, legitymację ubezpieczeniową, wyciągi z akt urodzenia dzieci), ** zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7), ewentualnie legitymację ubezpieczeniową, zawierającą wpisy dotyczące zarobków

Jak dostać rentę inwalidzką?

możemy oczywiście zapomnieć o podpisaniu wniosku (wniosek można złożyć za pośrednictwem pełnomocnika, wtedy to on powinien się podpisać na druku). Potrzebne nam będzie także zaświadczenie o stanie zdrowia (wystawia je lekarz prowadzący leczenie na drukuZUS N-9), kwestionariusz dotyczący okresów

Skarb państwa głęboko schowany

;. Do wniosku należy dołączyć orzeczenie sędziego prowadzącego sprawę karną, zaświadczenia lekarskie, opinie biegłych oraz potwierdzenia zapłaty i rachunki. Przydziałem kompensaty obarczono sędziów cywilistów - mimo że sprawy o pobicia i wypadki toczą się przed sądami karnymi. Gdy wniosek trafia do

Jak znaleźć dokumenty do emerytury?

bieżąco, od każdego pracodawcy, z którym się rozstajemy. Ile trzeba zapłacić za zaświadczenia z archiwum? - Opłaty reguluje rozporządzenie ministra kultury. Jest tam określone, ile kosztuje jedna kopia dokumentu, odpis. Rozporządzenie mówi też, że za wszystkie dokumenty jedna osoba nie może zapłacić

Renty do zmiany

rentę Polacy w wieku 25-30 lat, a starsi - minimum pięcioletnim. Najpierw trzeba złożyć w najbliższym oddziale ZUS dokumenty: - wniosek o rentę (zawsze własnoręcznie podpisany!) - druk znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl lub w oddziale; - wywiad zawodowy (na druku ZUS N-10); - zaświadczenie o

Brakujące córki

robić zakupy, rozglądać ostrożnie na spacerach. To było nie do wytrzymania! Sama jestem niezły "bojek" i dlatego przyrzekłam sobie: nigdy więcej! Zaczęłam szukać agencji, z którą podpiszę umowę o oddelegowaniu i dostanę zaświadczenie A1 - takie potwierdzenie, że agencja uiszcza wszelkie

Zasiłki na opał, buty i codzienne wydatki

z opieki społecznej? Zależy, o jaką pomoc chodzi. Starając się o usługi opiekuńcze, trzeba np. przedstawić m.in. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zasadność przyznania takiej formy pomocy. Na stronach internetowych ośrodków pomocy społecznej można znaleźć gotowe wzory różnych potrzebnych

Jak zostać rencistą

rentę składa się oczywiście w ZUS-ie. Dołączyć trzeba zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego leczenie, ankietę wypełnioną przez pracodawcę, kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające te okresy, zaświadczenia pracodawcy o zarobkach. Najczęstsze

Król chwilówek: umysł wyłączam

upomnienie o zaległościach oraz windykację. Żeby wziąć pieniądze, wystarczyło zaświadczenie o zarobkach albo kwitek od emerytury czy renty. Pomysł chwycił, najczęściej po kasę przychodzili emeryci i renciści, to im nie starczało do pierwszego. Czebotarowi wiodło się coraz lepiej. Sprzedał bar, o

Jak dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

: * zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego nasze leczenie, * dokumentację potwierdzającą niezdolność do pracy, * wypełniony druk ZUS N-10 - w którym opisujemy m.in. kwalifikacje, rodzaj wykonywanej pracy, * dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe, * zaświadczenie zakładu pracy

Dla kogo świadczenia przedemerytalne?

pracy (także prac interwencyjnych czy robót publicznych). Na złożenie wniosku o przyznanie świadczenia mamy 30 dni od momentu, w którym powiatowy urząd pracy (PUP) wydał zaświadczenie potwierdzające półroczny czas otrzymywania zasiłku. Ważne! Jeżeli pracowaliśmy np. w ramach robót interwencyjnych, to

Jak uratować "robinsona"?

pieniądze, a na koniec zaświadczenie o odbytych praktykach. W podobny sposób współpracujemy tez m. in. z Schenkerem i Ikeą. Chcielibyśmy mieć jak najwięcej partnerów, którym nieobcy jest CSR (corporate social responsibility - odpowiedzialność społeczna biznesu). Czy wspieracie finansowo "Robinsonów

Sposoby na wyższą emeryturę i rentę

renciści, którzy nie potrafili udowodnić wysokości zarobków w poszczególnych latach pracy, mogą teraz wystąpić do ZUS o podwyżkę świadczeń. Wszystko dzięki obowiązującej od początku 2009 r. ustawie. Mogą skorzystać z niej osoby, które już pobierają emeryturę lub rentę, a którym ZUS wyliczył zerowe dochody

Jak przeliczyć emeryturę (i dostać więcej pieniędzy)

jakiej podstawie? ZUS nie będzie już wpisywał zerowego dochodu osobom, które z powodu braku dokumentów nie mogły udowodnić wysokości zarobków. Dziś to powszechna praktyka. Gdy pan Jan ma dokumenty potwierdzające, że pracował, ale nie ma zaświadczenia o wysokości swoich zarobków, ZUS przy wyliczaniu

Mamy już ponad pięć i pół tysiąca prawnych absurdów!

Trójmieście, gdzie jestem zameldowany na pobyt tymczasowy. Tam też rozliczam się z urzędem skarbowym. We wrześniu kupiłem auto. Ponieważ na stałe jestem zameldowany na Lubelszczyźnie, w Zamościu, muszę zarejestrować samochód. Wydział komunikacji wymaga ode mnie zaświadczenia o opłacie skarbowej w wysokości 2

Projekt ustawy o związkach partnerskich

umowy przed notariuszem lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz osobiste złożenie zgodnych oświadczeń woli o zawarciu tej umowy.3. Umowę związku partnerskiego zawartą przed notariuszem notariusz przekazuje w wypisach wraz z notarialnie poświadczonymi odpisami zaświadczenia opisanego w art.6 ust.4

Jak podnieść sobie emeryturę

emeryt zarabiał w kolejnych latach. Po drugie, jeśli na dokumencie będzie zero/zera, trzeba złożyć w Zakładzie wniosek. Nie ma specjalnego wzoru dokumentu do wypełnienia - wystarczy napisać pismo z prośbą o przeliczenie świadczenia z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za okresy dotychczas

Biedni, radźcie sobie sami

wysokich podatków. Ludzie zgodzili się oddawać państwu dużo w zamian za wysoką jakość świadczeń. Dlatego jeśli tam ktoś znalazł się w złej sytuacji finansowej, przesyła do odpowiedniego urzędu e-maila z zaświadczeniem o obecnym dochodzie i dostaje wyrównanie do poziomu gwarantowanego przez państwo. W

Emeryturty.ZUS.Kapitał początkowy.

go też praco- dawca), zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (na specjalnym formularzu ZUS, znów od pracodawcy), świadectwa pracy, zaświadczenia oraz inne dowody potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (to są właśnie dokumenty, które sam musisz zgromadzić i przynieść pracodawcy, ZUS

Jak znaleźć pracę w Irlandii

niespecjalnie różni się od polskich schematów. Wygodni mogą sobie ściągnąć z internetu europejski wzór CV EUROPASS (europass.cedefop.eu.int) Niezależnie od formy, jaką wybierzemy, pamiętajmy o tym, żeby nie wymieniać po polsku nazw firm, w których pracowaliśmy - lepiej w dwóch słowach opisać, co to była za

Plan premiera dla Polski: Trzecia fala nowoczesności

zniechęciła. Wprowadzamy już na przykład zasadę, że wszędzie, gdzie to możliwe, wystarczą oświadczenia zamiast urzędowo potwierdzanych zaświadczeń. To zmieni relacje każdego z nas z urzędnikiem. Oczywiście, takimi działaniami trzeba objąć kolejne obszary, w których obywatel styka się z państwem - w sferze

Emerytura? Pomyślę o tym jutro.

szczotek, bezrobotni do kas sklepowych, 50-latkowie do grabienia trawników. Kilka lat brakujących ci do wieku emerytalnego musisz przetrwać. Jeśli chcesz dożyć. Przydałoby się zaświadczenie o niepełnosprawności. Ubożsi pracodawcy inaczej by na ciebie patrzyli. Nie dlatego, że masz chory kręgosłup, ale z

Lustracyjny przegląd prasy: 15 marca

należy przestrzegać prawa. I że jak się chce jeździć samochodem, to należy zapinać pasy bezpieczeństwa, a jak się chce wziąć kredyt w banku, to trzeba przedstawić zaświadczenie o zarobkach. Więc jak się chce być dziennikarzem, należy przedstawić zaświadczenie o swojej niewinności lub winności. Koledzy

Jest już za późno

całym sierocińcem do Kanady, gdyż siostra przełożona zapytywała już w starostwie, jakie przedłożyć dokumenty w celu uzyskania poświadczenia obywatelstwa tak dla sióstr, jak i dla wszystkich dzieci, bowiem zaświadczenia te potrzebne są przy staraniu się o paszport. Powyższe dokładnie ilustruje, jak

Wzór pozwu

brzusznej z 30 czerwca 2002 roku * kserokopię mojej dokumentacji medycznej od lekarza POZ-u * oświadczenie p. Janusza Włocławskiego * zaświadczenie o ostatnich zarobkach Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, wnoszę jak na wstępie. Jan Wrocławski

Afery gospodarcze. Polisa SA.

, daje spółce możliwość pozyskiwania nowego kapitału. Ale noblesse oblige. Spółka publiczna ma obowiązek podawania informacji o sobie - o swych udziałowcach, powiązaniach kapitałowych, ba, nawet o zarobkach zarządu i rady nadzorczej. KPW wciąż zwlekała, ponieważ Polisa nie dostarczała odpowiednich