wzór wniosku o alimenty

Katarzyna Klukowska

Zasady ubiegania się o alimenty na dzieci - zobacz, jak się zmieniły

Zasady ubiegania się o alimenty na dzieci - zobacz, jak się zmieniły

Ponad 340 tys. z 600-tysięcznej rzeszy dzieci, którym sądy przyznały świadczenie, zamiast od rodzica dostaje pieniądze od państwa. Niedawna zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy społecznej nie była dla nich łaskawa. Nie dość że nie będą dostawać więcej, to nowe kryteria obliczania dochodu mogą spowodować, że niektóre w ogóle stracą prawo do pomocy.

Pomoc dla samotnych rodziców

Samotni rodzice mogą liczyć na pomoc państwa. Składają się na nią głównie ułatwienia oraz skromne wsparcie finansowe.

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

Wniosek o pomoc z Funduszu Alimentacyjnego można złożyć w każdym czasie. Nie zaszkodzi jednak się pospieszyć. Gdy uda nam się zdążyć z dokumentami do końca października, gmina wypłaci świadczenie w listopadzie, łącznie za dwa miesiące.

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

Pieniądze na dziecko w 2017 roku? 500 plus, becikowe, zasiłki

ciąży. Dokument może zostać wystawiony nawet pod koniec ciąży, ponieważ ma on formę oświadczenia lekarza lub położnej, że ciąża była prawidłowo prowadzona. Terminy i dokumenty: wniosek o przyznanie becikowego oraz zaświadczenie o dochodach należy złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

ZASIŁKI NA DZIECI W 2017 ROKU

tygodniu ciąży. Dokument może zostać wystawiony nawet pod koniec ciąży, ponieważ ma on formę oświadczenia lekarza lub położnej, że ciąża była prawidłowo prowadzona. Terminy i dokumenty. Wniosek o przyznanie becikowego oraz zaświadczenie o dochodach należy złożyć do momentu ukończenia przez dziecko 12

Komu się należą pieniądze na dzieci

Komu się należą pieniądze na dzieci

wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie, pełnoletnia osoba ucząca się, która nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Wniosek o przyznanie zasiłku rodzicielskiego składa się

Narodowcy donoszą na prezesa do "Wyborczej". Śmiertelny wróg prosi o pomoc: No szczerze, nie znosimy gnoja

Narodowcy donoszą na prezesa do "Wyborczej". Śmiertelny wróg prosi o pomoc: No szczerze, nie znosimy gnoja

się z nowymi wnioskami dowodowymi, żąda powołania nowych biegłych. Na kolejną rozprawę w sprawie znęcania się nad żoną Karol Wołek również przychodzi z matką. On spokojny, cichy, ale pewny siebie. Ona cicha, elegancka, chłodna. Przed wejściem na salę dyskutują o „żołnierzach wyklętych&rdquo

Pieniądze na dzieci

lub ubiegaliśmy się w sądzie o alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; *gdy pobieramy zasiłek na dziecko w innym państwie. Składamy m.in. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku (jest wzór wniosku), kopię

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

nieznany lub ubiegaliśmy się w sądzie o alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; - gdy pobieramy zasiłek na dziecko w innym państwie. Składamy m.in. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku (jest wzór wniosku

Zasiłki i alimenty na dzieci

niż 60 dni. Na czarną listę może też wpisać dłużnika komornik, ale dopiero po roku. Po trzecie: można złożyć u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Do wniosku trzeba dołączyć orzeczenie sądu lub ugodę w sprawie alimentów oraz podać wszystkie znane dane dłużniczki: NIP, PESEL, adres zamieszkania

PIENIĄDZE NA DZIECI

PIENIĄDZE NA DZIECI

o świadczenie rodzicielskie przyjmowane są przez urząd gminy lub urząd miasta. Można je złożyć również drogą internetową. Po świadczenie można zgłosić się w ciągu trzech miesięcy od dnia porodu. Po przekroczeniu tego terminu nie będzie wypłacane wyrównanie za pierwsze miesiące. Wzór oświadczenia

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

październiku czy listopadzie, zasiłek za listopad otrzyma do końca grudnia. Składamy specjalny wniosek (jest wzór takiego wniosku) i dodatkowe dokumenty. Jakie? To zależy od naszej sytuacji i od tego, o jakie dodatki chcemy się ubiegać (np. jeśli chcemy pobierać zasiłek i dodatki na dziecko niepełnosprawne

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

Jakie będą zmiany w zasiłkach rodzinnych

listopadzie, zasiłek za listopad otrzyma do końca grudnia. Składamy specjalny wniosek (jest wzór takiego wniosku) i dodatkowe dokumenty. Jakie? To zależy od naszej sytuacji i od tego, o jakie dodatki chcemy się ubiegać (np. jeśli chcemy pobierać zasiłek i dodatki na dziecko niepełnosprawne, musimy

Jak podwyższyć alimenty

Jak podwyższyć alimenty

Krupską. - Nie mam wyjścia, muszę złożyć pozew o podwyżkę alimentów. Niechby było choćby po 300 złotych na dziecko - mówi mi, gdy spotykam ją w holu bydgoskiego sądu dla nieletnich. - Wiem, że mąż ma już stałe zajęcie, że przestał pić, więc pewnie będzie go stać na większy wydatek - tłumaczy. Dlaczego

Nowe świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia dla rodziców

społecznej - w zależności od tego, kto wypłaca świadczenie w danym rejonie - składa się wniosek o ustalenie prawa do becikowego. Jego wzór można znaleźć w internecie lub urzędzie. Jeżeli wszystko będzie się zgadzać, pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Dodatkowo w

Pieniądze na dzieci

Pieniądze na dzieci

wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie, pełnoletnia osoba ucząca się, która nie jest na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Po spełnieniu tych podstawowych kryteriów niezbędne będzie

Dla kogo pieniądze na dzieci

Dla kogo pieniądze na dzieci

uczących się. Wniosek o przyznanie świadczenia składa się w urzędzie gminy lub miasta. Nie trzeba robić tego osobiście, możliwa jest również rejestracja przez internet. Wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w wyżej wymienionych urzędach. Po pieniądze można się

Świadczenia rodzinne. Jakie zmiany zgotował nam rząd?

, a nie mamy zasądzonych alimentów od drugiego z rodziców, chyba że ten drugi rodzic nie żyje, ojciec jest nieznany lub ubiegaliśmy się w sądzie o alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; nie dostaniemy

Gdy brakuje pieniędzy na dzieci

, a nie mamy zasądzonych alimentów od drugiego z rodziców, chyba że ten drugi rodzic nie żyje, ojciec jest nieznany lub ubiegaliśmy się w sądzie o alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; nie dostaniemy

Pieniądze na dzieci

, bo ojciec dziewczyny nie płaci. Teraz pani Zofia przeszła na rentę i ich dochód znacznie się obniżył. Czy może wystąpić o zasiłek rodzinny? Czy alimenty z FA nie pozbawiają prawa do zasiłku? To, że ktoś bierze zasiłek rodzinny, nijak się ma do świadczeń z Funduszu. Można brać jednocześnie i zasiłek

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

Nowości w zasiłkach dla rodzin z dziećmi

, musimy wypełnić specjalny wzór wniosku i dołączyć do niego: * uwierzytelnioną kopię dokumentu tożsamości osoby, która ubiega się o zasiłek i dodatki; * skrócony akt urodzenia dziecka; * zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach. Jeżeli staramy się o świadczenia na dziecko niepełnosprawne, musimy

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

pielęgnacyjne na tę lub inną osobę w rodzinie albo poza rodziną. Jak je załatwiać? Gdy ubiegamy się o świadczenie pielęgnacyjne, musimy skorzystać ze specjalnego wzoru wniosku. Od początku tego roku mamy nowe wzory wniosków. Ten o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego znajdziemy na pewno w instytucji, która

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

Kto dostanie pieniądze na dzieci?

dostać tylko jedno z rodziców - albo matka, albo ojciec - albo prawny opiekun dziecka lub jego opiekun faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka). Od tego roku wprowadzono limit dochodów na osobę w rodzinie. Jeśli przypada na nią

Dodatkowe pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci

ma już przyznane świadczenie pielęgnacyjne na tę lub inną osobę w rodzinie albo poza rodziną. Jak je załatwiać? Gdy ubiegamy się o świadczenie pielęgnacyjne, musimy skorzystać ze specjalnego wzoru wniosku. Od początku tego roku mamy nowe wzory wniosków. Ten o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

POŻYCZANIE PIENIĘDZY W RODZINIE

alimentów, o które wystąpiła. Kobieta nabrała wody w usta, nie odbiera telefonów i unika pani Magdy. Poirytowana zachowaniem przyjaciółki pani Magda poszła do sądu. I choć nakazał on zwrot pieniędzy wraz z odsetkami, to przyjaciółka nie oddaje, bo jak twierdzi, nie ma z czego. Stać ją jednak na rozrywki i

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; * gdy pobieramy zasiłek na dziecko w innym państwie. Ubiegając się o zasiłek, składamy m.in. specjalny wniosek (od stycznia 2012 są nowe wzory wniosków - patrz Ważne

Zasiłki, dodatki, pieniądze na dzieci

alimenty, ale sąd oddalił powództwo czy też zobowiązał tylko nas (jednego z rodziców) do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka; - gdy pobieramy zasiłek na dziecko w innym państwie. Ubiegając się o zasiłek, składamy m.in. specjalny wniosek (od stycznia 2012 są nowe wzory wniosków - patrz Ważne

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. Najczęściej, gdy ubiegamy się o różne świadczenia rodzinne, musimy korzystać z gotowych wzorów wniosków. Tak nakazują przepisy. Ale tym razem nie ma określonego wzoru wniosku w sprawie dodatku 100 zł. Wiele ośrodków (np

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpatrzenia. Najczęściej, gdy ubiegamy się o różne świadczenia rodzinne, musimy korzystać z gotowych wzorów wniosków. Tak nakazują przepisy. Ale tym razem nie ma określonego wzoru wniosku w sprawie dodatku 100 zł. Wiele ośrodków (np

Ważne sprawy emerytów

niczego nie zobowiązuje. Przykład. Pan Józef chce zlikwidować konto w banku i zamierza poprosić ZUS, aby emeryturę znów przynosił mu listonosz. Jest to możliwe. Trzeba złożyć wniosek identycznie jak w przypadku wniosku o przekazywanie świadczenia na konto. Przykład. Pani Ewa wyjeżdża za granicę i

Komu się należą wyższe zasiłki rodzinne

specjalne centra świadczeń. Jakie dokumenty należy złożyć? - To zależy, o jakie dodatki będziemy się ubiegać. Na pewno wypełniamy specjalny wzór wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego (możemy go pobrać z instytucji wypłacającej świadczenia albo jej strony internetowej). Gmina może od nas wymagać także m.in

Becikowe według nowych zasad. Kto może się o nie starać?

alimentów. Dopiero wówczas będą podstawy do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wypłaty zasiłku. Alimenty nie są wymagane w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, gdy: - rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje; - ojciec dziecka jest nieznany; - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego

Becikowe. Znowu idą zmiany!

faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka). Co trzeba zrobić, żeby dostać becikowe? Trzeba mieć odpowiednie dokumenty i złożyć je we właściwym terminie. Przede wszystkim potrzebny jest * pisemny wniosek. Składa się go w urzędzie gminy

Becikowe. Znowu idą zmiany!

faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka). Co trzeba zrobić, żeby dostać becikowe? Trzeba mieć odpowiednie dokumenty i złożyć je we właściwym terminie. Przede wszystkim potrzebny jest: - pisemny wniosek. Składa się go w urzędzie gminy

Będzie nowe becikowe!

do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wypłaty zasiłku. Alimenty nie są wymagane w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, gdy: * rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje * ojciec dziecka jest nieznany * powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

wniosek złożyć? Zwykle przy wypłacie świadczeń rodzinnych trzeba wypełniać specjalne wzory wniosków. Tu nie ma określonego wzoru. Ale niektóre gminy same je przygotowały, żeby ułatwić mieszkańcom starania o te 100 zł. - My opracowaliśmy swój wzór, żeby ludziom było łatwiej. Ale jeśli ktoś na zwykłej

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

wniosek złożyć? Zwykle przy wypłacie świadczeń rodzinnych trzeba wypełniać specjalne wzory wniosków. Tu nie ma określonego wzoru. Ale niektóre gminy same je przygotowały, żeby ułatwić mieszkańcom starania o te 100 zł. - My opracowaliśmy swój wzór, żeby ludziom było łatwiej. Ale jeśli ktoś na zwykłej

Becikowe już nie dla wszystkich. Zmieniają kryteria

dziecka lub jego opiekun faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka). Suma rośnie, gdy rodzi się więcej dzieci. Na bliźniaczki rodzice dostają 2 tys. złotych, na trojaczki - 3 tys. Jak się starać o pieniądze? Trzeba zebrać dokumenty i

Co się należy niepełnosprawnym dzieciom? (Dzieci gorszego Boga, cz. 2)

dziecka. Samotni rodzice dostają kolejne 250 zł (o 80 zł więcej niż przy dziecku sprawnym). Należy się tym, którzy nie mają zasądzonych alimentów na dziecko, bo ojciec jest nieznany, jedno z rodziców nie żyje albo powództwo o alimenty zostało oddalone. W 2013 r. pobierało go ok. 13 tys. osób. Na trzecie i

Dzieci bezdomne w Polsce. Całe życie w schronisku

Ania będzie mówiła głównie "tak" lub "nie". Tak, marzy o własnym domu. Nie, nie lubi szkoły, bo tam się z niej śmieją, że nie ma domu. Dużo bardziej rozmowna jest mama Ani. 44 lata. Modna krótka blond fryzura, paznokcie we wzory, sportowe lakierki znanej marki. Agnieszka zaprasza do

Stypendia z uczelni

ci, jeśli dochód na osobę w twojej rodzinie wynosi od 351 zł do 572 zł netto (dokładną kwotę ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim). Nie ma jednego wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Każda uczelnia przygotowuje go indywidualnie. Wzór wniosku znajdziesz na stronach

Ojciec pociera policzek

, który przychodził w nocy je kołysać, kiedy ząbkowała, który je masował, żeby nie miało kolek. Po długiej walce Daniel spędza z córką w sumie 4,5 godziny tygodniowo. Sąd odrzucił jego wniosek o sprawowanie pieczy nad dzieckiem. Stwierdził, że jest za małe. Batalia o widzenia, o alimenty, o kontakty toczy

Naciąganie seniorów i problemy żyrantów

reklamacji albo gdy udowodnimy handlowcowi, że wprowadził nas w błąd. Jak powinno wyglądać pismo o odstąpieniu od umowy? Oto przykład ze strony rzecznika praw konsumenta w Warszawie: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży lub świadczenia usług zawartej na pokazie lub w domu klienta

Skarb państwa głęboko schowany

, dwa jogurty w butelce oraz jeść zupę i paczkę biszkoptów". Pobita kobieta z Kwidzyna nabawiła się stresu pourazowego na tyle silnego, że musiała leczyć się psychiatrycznie, już po pierwszej rozprawie wycofała wniosek o kompensatę, tłumacząc, że cała sprawa kosztuje ją zbyt wiele nerwów. Nikt nic

Pieniądze dla dzieci i rodziny

różne urzędy, np.: ośrodki pomocy społecznej, wydział w samym urzędzie gminy albo centra świadczeń (najlepiej zapytać w urzędzie gminy, kto to robi). Można się o nie ubiegać w każdym momencie, gdy popadniemy w kłopoty. Raz na rok na nowo składamy o nie wnioski. Właśnie wkrótce (od września) gminy zaczną

Mąż kat dobrze ustawiony. Ofiara się tłumaczy, oprawca czuje się bezkarny

ze sobą do pracy. Potrzebni mu świadkowie, że jest troskliwym ojcem. Blokuje kontakt ze mną. Złożyłam wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Adwokat mnie zganił. Powiedział, że piętrzę trudności. A ja nie chcę, żeby moje dziecko było z psychopatą. Czekam więc kilka miesięcy na kolejną sprawę

Czy rodzice mają prawo wychowywać dziecko zgodnie z własnymi przekonaniami?

. Teraz - miłość do mojego dziecka - mówi z dumą Patrycja. Pogodziła się ze świadomością, że Polska nie jest gotowa na to, co ona robi. Ale nie podejrzewała, że państwo będzie ją chciało kontrolować. Kiedy dostała wezwanie, by stawić się na komendzie, zrobiła w głowie szybki przegląd, o co może chodzić

Dla kogo renta rodzinna

, można na tej podstawie ubiegać się o rentę rodzinną. Trzeba przygotować całą dokumentację. Jak złożyć wniosek o przyznanie renty rodzinnej? Wzór wniosku o rentę rodzinną składa się na formularzu ZUS Rp-2 (można go pobrać w oddziale ZUS bądź ściągnąć ze strony internetowej www.zus.pl). Można go złożyć

Nowe becikowe

dziecko? - Becikowe rządowe przyznawane jest wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej. Należy więc w urzędzie gminy (bo tam wypłacają to świadczenie) złożyć: ** wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi rządowej; ** dowód osobisty (ksero); ** akt urodzenia dziecka; a od początku listopada 2009 r. także

Jeffrey Eugenides. I ty zostaniesz wiktorianistą

1982 r., kiedy kończą studia pierwszego stopnia i planują swoją przyszłość. Mad przymierza się do studiów magisterskich w Yale, Leo odbywa staż w prestiżowym laboratorium biotechnologicznym, a Mitchell podróżuje po Europie i Indiach w poszukiwaniu jakiegoś wzoru duchowości. Opowieść o wchodzeniu w

Janusz Niemcewicz. Sądzą nas technicy prawa

doświadczony. Powinien "czynić sprawiedliwość", a nie tylko ją wymierzać. Łatwiej rozwiązywać nowe problemy, jeżeli można się oprzeć na wcześniejszych doświadczeniach. Dlatego mówi się, że mądrość jest owocem dojrzałości. Nie tak dawno w jednym z sądów na Śląsku o alimentach dla matki małych dzieci

Porzucone przez mężów i polityków

-proponuje kolonie dla dzieci, pieniądze, telefony komórkowe i biało-czerwone krawaty. Niektóre dają się skusić. W tym samym czasie lokalne gazety z całej Polski opisują ostatnie dni składania wniosków o nowe świadczenia w ośrodkach pomocy rodzinie. Lublin. Na Glinianej kobiety ustawiły się przed drzwiami

Projekt ustawy o związkach partnerskich

wniosek stron.3. Do podziału majątku wspólnego partnerów po ustaniu wspólności majątkowej stosuje się przepisy o zniesieniu współwłasności.Art.18. 1. W razie gdyby jeden z partnerów w związku z ustaniem obowiązywania umowy związku partnerskiego znalazł się w niedostatku, to może on się domagać od drugiego

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie

powinien oponować. Dokąd po dokumenty? Do biura obsługi klienta Związku Banków Polskich przy ul. Postępu 17a w Warszawie. Najemca może tam pójść po raporty na swój temat lub poprosić o ich przesłanie listem poleconym. Druki wniosków o udostępnienie informacji z systemu "Dokumenty zastrzeżone", a

Czy syn powinien wybaczyć ojcu? - listy od czytelników

wydaje się, że garnitur od Bossa z faceta robi człowieka. Sądząc o tym, co wie o synu, co o nim pisze, chłopak miał szczęście, nie nasiąkł byle jakim wzorem. Będzie człowiekiem. A jeśli nawet się złamie, powie "wybaczam" z litości, czy z pragnienia posiadania ojca, to jak będzie starszy

Sandwicze kontra ZOMO

Czekamy na Wasze listy. Napisz: listydogazety@gazeta.pl O anarchiści! Podobno chcecie znieść państwo? - wyzłośliwia się Radosław Huget, skłonny do zadymy chłopak z Krakowa. - A ty podobno chcesz iść na Lwów - rewanżuje się Wojciech Jankowski, długowłosy anarchista z Gdańska. Jest jesień 1985 roku

Słuchaj! Nie gap mi się w dekolt

90. Komitety Bujaka zebrały ponad milion podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie ustawy antyaborcyjnej, ale zostało to zablokowane przez Kościół. Kościół znów się odzywa, biskup Pieronek mówi, że parytety są wbrew demokracji. W swym wystąpieniu mówiłaś, że Kongres ma urealnić kobiety. - Chodzi

Tyson, Mike

trenera d'Amato, kilka spraw sądowych o alimenty z racji rzekomego ojcostwa. Wszystko to spowodowało, że w 1991 r. oskarżony o gwałt Tyson nie miał szans przed sędziną Patricią Gifford, która wcześniej skazała 48 oskarżonych w 52 prowadzonych przez siebie sprawach. Okoliczności sprawy były takie: Tyson