wzór recept

Małgorzata Rusek

Recepta mniej skrupulatna

Recepta mniej skrupulatna

Aptekarze już nie odeślą nas z powodu nieczytelnych pieczątek na recepcie, czy braku numeru PESEL. Weszło w życie rozporządzenie ministerstwa zdrowia łagodzące zapisy o wzorze recept.

Nasz przewodnik. Przeczytaj nim pójdziesz do lekarza

Pierwszego stycznia zmieniają się wzory recept i zasady sprzedaży leków refundowanych. Część lekarzy i aptekarzy jest im przeciwna. Co będzie, jeśli twój doktor postawi na recepcie pieczątkę "refundacja do decyzji NFZ"? Czy apteka taką receptę zrealizuje? I ile to będzie kosztować? Nasz przewodnik odpowiada na te pytania

Utrudniają życie pacjentom po dializie

Lekarze stacji dializ od nowego roku nie mogą wypisywać recept swoim chorym. - Czy urzędnikom NFZ wydaje się, że pacjent po dializie to wzór zdrowego człowieka i może sobie ganiać od przychodni do przychodni? - skarży się pani Izabela

Zdrowie. Leki. Refundacja

Na czym polegają planowane zmiany? Na każdej recepcie mają znaleźć się kody kreskowe, które pozwolą ustalić świadczeniodawcę - szpital lub przychodnię, lekarza, który zaordynował lek, oraz pacjenta, na którego recepta została wystawiona. Znikną recepty w bloczkach. Lekarze będą musieli kupić

Kto zarobił na zmianie recept? Drukarze. I pewnie śmieciarze

Kto zarobił na zmianie recept? Drukarze. I pewnie śmieciarze

. Wprowadził nowy wzór druku. Zmiana polega na tym, że numer każdej recepty zaczynający się od cyfr 01 ma być zmieniony na 02. Zmiana jest po to, by lekarze, którzy nie podpisali z NFZ rygorystycznych umów, nie mogli wypisywać refundowanych leków, co podobno było możliwe na drukach z 01. Recepty według wzoru z

Lekarze zawiesili protest!

Lekarze zawiesili protest!

. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta poinformowało w piątek, że od początku protestu lekarzy wpłynęło 165 sygnałów dotyczących nieprawidłowo wypisanych recept. Lekarze zapisywali leki na receptach według wzoru NRL bez określania, czy pacjent ma prawo do refundacji i stopnia refundacji; używali pieczątki "

Zgoda w receptach

Zgoda w receptach

Opracowany zostanie wzór umowy dotyczącej przepisywania leków refundowanych, będą także specjalne szkolenia dla lekarzy. A prace nad przepisami o wypisywaniu recept będą kontynuowane. To efekt groźby lekarzy, że po 1 stycznia nie będą wypisywać leków refundowanych. Bali się zapisów wchodzącej wtedy

Naczelna Rada Lekarska: tylko pełnopłatne recepty

Naczelna Rada Lekarska: tylko pełnopłatne recepty

O rekomendowaniu takiej formy protestu zdecydowała Naczelna Rada Lekarska, obradująca w piątek w Lidzbarku Warmińskim. Zaapelowała, aby wszyscy lekarze i stomatolodzy - bez względu na rodzaj zatrudnienia i miejsce wykonywania zawodu - od 1 lipca wypisywali pełnopłatne recepty, czyli nie

OZZL do premiera i ministra: niektóre przepisy dot. recept korupcjogenne

wypisywania leków z użyciem nazw międzynarodowych. OZZL proponował nawet własny wzór recepty, gdzie lekarz wpisywałby nazwę międzynarodową leku oraz kod ICD10 oznaczający chorobę, z powodu której lek został wypisany. Aptekarz, korzystając z odpowiedniego oprogramowania, wybierałby preparat handlowy, który

Nowa prezeska NFZ Agnieszka Pachciarz zacznie od gaszenia pożaru z receptami

Nowa prezeska NFZ Agnieszka Pachciarz zacznie od gaszenia pożaru z receptami

urzędowanie od gaszenia pożaru z receptami. Lekarze buntują się przeciw karom za błędy przy ich wypisywaniu. W styczniu po proteście pieczątkowym zapis o takich karach wykreślono z ustawy refundacyjnej. W kwietniu NFZ słowo w słowo przywrócił go jednak w nowych umowach z lekarzami na wystawianie recept

NFZ: jedynie 200 aptek nie podpisało umów z Funduszem

recept refundowanych. Ich wzór jest dostępny na stronie internetowej NFZ. Po wejściu w życie ustawy refundacyjnej apteki nie mogą się reklamować i prowadzić promocji leków refundowanych. Ich ceny i marże są od 1 stycznia stałe. Nowe przepisy zakazują stosowania zachęt dotyczących leków refundowanych

Co ustali Naczelna Rada Lekarska?

Co ustali Naczelna Rada Lekarska?

wypełnionych recept. Resort zdrowia opublikował w piątek rozporządzenie określające sposób i tryb wystawiania recept lekarskich. Od stycznia będą obowiązywały nowe wzory recept z informacją dotyczącą odpłatności pacjenta za leki. Po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie

Lekowy chaos

Lekowy chaos

ciągu ostatnich dwóch tygodni ogłaszały, że recepty z pieczątką będą jednak refundowane. Nie wszyscy temu zaufali. - Takie recepty są niezgodne z wzorem zawartym w nowych przepisach. Ustawa jest ważniejsza od komunikatów ministra i NFZ - mówi dr Agnieszka Rubinowska z lekarskiego portalu

Od niedzieli część pacjentów będzie płacić 100 proc. za leki

Od niedzieli część pacjentów będzie płacić 100 proc. za leki

sprawie recept. Ogłosi to dopiero w sobotę po południu. Spór między NFZ a lekarzami dotyczy kar za błędy na receptach. Protestowali już przeciw nim w styczniu. Wtedy rząd ustąpił i z ustawy refundacyjnej skreślono zapisy o karach. Wróciły jednak powtórzone słowo w słowo w nowych umowach na wystawianie

Czy aptekarz może pytać: Co panu dolega?

zaostrza przepisy dotyczące kontroli recept nie tylko wobec lekarzy, ale i aptekarzy. - Nie wolno nam zrealizować żadnej recepty, która nie będzie zgodna ze wzorem z rozporządzenia ministra. Recepta z jakimkolwiek dopiskiem lub dodatkową pieczątką jest z nim zdecydowanie niezgodna. Nawet jeśli dopiski będą

Pomysł NFZ na strajk receptowy: Lekarze mają odpłatnie poprawiać recepty wystawione na 100 proc.

Pomysł NFZ na strajk receptowy: Lekarze mają odpłatnie poprawiać recepty wystawione na 100 proc.

lekarza, który, po zbadaniu, wypisze nową receptę. - Jestem przekonana, że doszliśmy do porozumienia i czekam na pozytywną odpowiedź - dodała. Pachciarz kilka godzin rozmawiała z Naczelną Radą Lekarską i Naczelną Radą Aptekarską o proponowanych zmianach w zarządzeniu w sprawie wzoru umów na wystawianie

Min. Arłukowicz o proteście lekarzy: związkowcy chcą zrobić z pacjentów zakładników gabinetów prywatnych

Min. Arłukowicz o proteście lekarzy: związkowcy chcą zrobić z pacjentów zakładników gabinetów prywatnych

listy refundacyjnej oraz nie wpisywać kodów NFZ na normalnych wzorach recept

Protest lekarzy od nowa. Znów idzie o recepty

, jakie podpisują z NFZ na wydawanie recept ze zniżką. Jeden z punktów wciąż zobowiązuje lekarzy do zwrotu pieniędzy za refundowane leki dla osoby nieubezpieczonej. - To dziwne, że lekarze się teraz buntują. Wzór umowy jest ten sam od 2004 r. - mówi Wanda Pawłowicz, rzeczniczka mazowieckiego NFZ. - Skoro

Druga wojna o recepty

Druga wojna o recepty

potwierdzają tego informacje z oddziałów, np. w Warszawie złożono ich prawie 200, w Krakowie i Katowicach po kilkadziesiąt. I w tym wypadku zanosi się jednak na długi konflikt. Wzory kontraktów na leczenie ustala bowiem centrala NFZ. - Jeśli chodzi o recepty, nie możemy nic w nich zmienić bez zgody prezesa

Recepta na receptę

Recepta na receptę

Od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór recepty. Zgodnie z nim lekarz ma aż 11 rubryk do wypełnienia. Do 30 czerwca apteki mogą jednak realizować także recepty na starych druczkach. Powinny się jednak na nich znaleźć wszystkie dane wymagane przez przepisy zawarte w nowej ustawie.Recepta czytelna?Na

Korwin-Mikke w Zielonej Górze: Zabiorą nasze córki do haremów

Korwin-Mikke w Zielonej Górze: Zabiorą nasze córki do haremów

80. lat temu każdy mógł wejść do apteki i kupić arszenik, żeby np. wybić szczury. Dlaczego dziś nie możemy kupić lekarstw bez recepty? Państwo myśli o nas: zje pół tuzina opakowań i się zabije. Traktują nas jak małe dzieci, niespełna rozumu. Swoją drogą, gdyby ktoś najadł się lekarstw i zdechł

Bunt aptekarzy

, miał oferować refundowane leki za 100 proc. ceny albo odsyłać chorych z powrotem do przychodni. Wielu pacjentów - szczególnie przewlekle chorych, których lekarstwa są drogie - wyszłoby z apteki z niczym. Gorączkowo szukaliby lekarzy, którzy nie protestują - wypisują recepty zgodne z nowym wzorem i nie

Wszyscy się znają na wszystkim

sposób, że nie można się oderwać, to na razie wzór nie do pokonania. Kiedy słuchałam wypowiedzi o klimacie, na myśl przyszła mi Wisława Szymborska, którą po Noblu pytano o wszystko. A raczej pytać chciano. O recepty społeczne, polityczne, a nawet - z czego się sama śmiała - o problemy zalesiania

Paszkiewicz: Przyczyną mojego odejścia jest zmiana koncepcji NFZ

kwestionował wzoru umowy pomiędzy Funduszem a lekarzami w sprawie uprawnień do wypisywania recept refundowanych (w którym wpisano możliwość karania medyków za niewłaściwe wypisywanie recept). - Gdyby minister zdrowia oficjalnie miał coś przeciwko, to na pewno wszcząłby procedurę unieważnienia mojego

Badania genetyczne. Czy kiełbasa jest lepiej przebadana niż polscy pacjenci?

cen. Poważne badania byłyby o co najmniej 50-100 proc. droższe. A w Polsce przy kontraktach obowiązuje tylko jedno kryterium - cena. Jedynie w programie badań przesiewowych na mukowiscydozę został zapisany obowiązek posiadania akredytacji. Ale ten program został opracowany na wzór programów światowych

Radziwiłł: Politycy, odczepcie się od lekarzy

pracy, bo wprowadzali nowe zasady refundacji leków. Gdy pacjent jest w gabinecie, komputer myśli za mnie: wystawia receptę według nowych zasad i wybiera poziom odpłatności za leki. Gorzej, jeśli idę do chorego. Wczoraj wziąłem laptopa, którego zwykle nie noszę na wizyty. W laptopie na 186-stronicowej

Pisieje nam Europa

. Przeciwnie, wyborcy widzą, że siły skrajne stają się wzorem do naśladowania. Pierwszy europejski nawigator wyborczy. Sprawdź, na kogo zagłosować A niesieni tą falą ekstremiści przekraczają kolejne granice. Brytyjscy narodowcy nie tylko potęgują ataki na emigrantów i gejowską Europę, lecz także ożywiają

Przemoc w rodzinie. Nie jesteś bezradna!

. Jego wzór określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Wzór zaświadczenia Imię (imiona) i nazwisko oraz data urodzenia osoby badanej. Adres

MIR: jest szansa na reaktywację programu budowy mieszkań przez TBS-y

, niezależnie od ich położenia czy wielkości. KPM stawia instytucjom rządowym i miastom pięć celów. Miasta powinny być konkurencyjne, silne, spójne (zwłaszcza wewnętrznie, na co receptą jest rewitalizacja), zwarte (czyli nierozlewające się na przedmieścia) i zrównoważone oraz sprawne. Cele mają być osiągane

Przegrana wojna z terroryzmem

niedawno może nie były wzorem demokracji, ale stanowiły jednolite i stabilne państwa w pełnym tego słowa znaczeniu: Syria, Irak, Libia. Paradoksalnie najbardziej zagrożone są te kraje, na których wzmocnienie USA wydały w ostatnich 13 latach biliony dolarów. Nie bardzo wiadomo, jak powstrzymać talibów przed

Jak gonić najbogatszych

. Według Eurostatu liczba Polaków w wieku produkcyjnym (15-67 lat) spadnie do 2040 r. o 4,3 mln. Zdolnych do pracy będzie o 15 proc. mniej niż obecnie. To oznacza niższą produkcję, mniejszy popyt, wolniejszy wzrost gospodarczy i mniejszy napływ zagranicznego kapitału. Receptą na tę bolączkę powinno być

Maciej Stasiński z "Wyborczej" nagrodzony za wywiad o trawce

zdarza, że sąd sprawę umarza. W Polsce powinniśmy postawić na leczenie, a nie karanie - apeluje Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Inne kraje za wzór To właśnie leczenie jest drugim problemem polskiej polityki narkotykowej. Dostępność leczenia substytucyjnego (jest to leczenie przez

Kaczyński: dziś w służbie zdrowia wszystko przelicza się na pieniądze

recepty wymienił m.in.: odrzucenie systemu opartego na komercjalizacji szpitali; przekazanie lekarzom pierwszego kontaktu prawa do kierowania na badania; przywrócenie gabinetów lekarskich w szkołach; przebudowę systemu finansowego związanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. A co ma do zaproponowania Donald

Pielęgniarki: chcemy mieć czas dla pacjentów

-Winiarska, rzeczniczka OZZPiP. Wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska odniosła się do krytykowanego przez środowisko rozporządzenia ws. norm zatrudnienia pielęgniarek. Według pielęgniarek nowy wzór liczenia norm nie uwzględnia faktycznego czasu poświęcanego pacjentowi przez pielęgniarkę. Kaczmarska

Czarny sen Putina

gazu. Głównym bohaterem tego czarnego snu Putina jest polski rząd. Forsowany przez premiera Donalda Tuska projekt unii energetycznej, będący receptą na rosyjską hegemonię gazową, nie był wyborczą zagrywką. Potwierdzeniem opublikowany niedawno przez Komisję Europejską dokument "European Energy

Prezydent Estonii bohaterem opery finansowej. Zaśpiewa o zaciskaniu pasa

nieoświeconych głupców. "Może pewnego dnia zrozumiemy. Nostra culpa!" - ironizował Estończyk, odnosząc się do recept Amerykanina na kryzys. "Nostra culpa", czyli "nasza wina" - taki tytuł będzie też nosić opera. Skomponował ją urodzony na Łotwie, robiący światową karierę Eugene

Dystans do dystansu

nagonki na dostosowywanie się do wyśrubowanych wzorów mody, urody, kultury. Wtedy pojawił się super bohater - dystans, który pozwolił spojrzeć na siebie jako na istotę niedoskonałą, która do doskonałości wcale za wszelką cenę dążyć nie musi. I oczywiście, jak to ludzie, ze skrajności w skrajność

Jolka nr 67

Objaśnienia haseł podane są w kolejności alfabetycznej. W diagramie ujawniono wszystkie litery Ó i S. Rozwiązanie polega na podaniu, ile razy w jolce występują litery H, P i Q. Odpowiedzi prosimy przysyłać SMS-em na nr 71466 wg wzoru: 67JOLKA.H1P2Q3 (gdzie 67JOLKA to numer kolejnej krzyżówki, a 1

Teksty tygodnia na wyborcza.pl

latach wychowywania rodzice zastępczy oddali dziewczynkę. Mówią, że mieli problemy z Anią, że wymaga opieki lekarzy. To dramat dziecka. Kto i kiedy popełnił błąd? Pierwszego stycznia zmieniają się wzory recept i zasady sprzedaży leków refundowanych. Część lekarzy i aptekarzy jest im przeciwna. Co będzie

Czas uspokoić nastroje wokół ustawy o refundacji leków - list

wprowadzić do ustawy postanowienia obciążające lekarzy odpowiedzialnością za coś, co nie należy do ich kompetencji. Coś w rodzaju znalezienia kozła ofiarnego. Zapominając oczywiście, że stworzenie systemu kontroli uprawnień ubezpieczonych pacjentów jest oczywistym obowiązkiem NFZ. Choćby na wzór śląskich

Nastroje w Europie sięgają dna. Polacy bardziej cenią Merkel od Tuska [SONDAŻ]

niemal 70 proc.). Bezrobocie i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna powodują, że oprócz Niemców nikt w Europie nie wierzy w lepszą przyszłość. Europejczycy bardziej skłonni są wierzyć w liberalne recepty na uzdrowienie sytuacji ekonomicznej swoich krajów: opowiadają się raczej za cięciami w wydatkach

Cztery leki wstrzymały listę

; pisała kilkakrotnie. Do listy chorób przewlekłych dopisane zostaną również: pierwotna dyskineza rzęsek (choroba podobna do mukowiscydozy) oraz terapia u pacjentów po resekcji trzustki. Ma to kosztować 8 mln zł rocznie. Wszystkie trzy schorzenia należą do tzw. chorób rzadkich.Resort pokazał też nowy wzór

Porozumienie MZ i PZ: m.in. wyższa stawka za pacjenta

złożone przez pacjentów tych lekarzy, którzy po 1 stycznia nie otworzyli swoich gabinetów. Ważność zachowają także numery recept. Ma to być możliwe dzięki temu, że lekarze będą aneksować umowy, które mieli w poprzednim roku. Wcześniej MZ stało na stanowisku, że placówki, które nie podpisały nowych umów

Jak się leczyć za granicą

wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ, do którego należymy. Jego wzór zostanie zawarty w rozporządzeniu ministra zdrowia, ale ważne jest to, że poza podstawowymi danymi, jak imię i nazwisko pacjenta, adres, PESEL i numer rachunku bankowego, na który fundusz ma nam przelać pieniądze, musimy do niego dołączyć

Doceń swoją mamę

wzorem elegancji i kobiecości. Czasem przyłapuje mnie na tym, że się jej przyglądam, pyta o co chodzi, a ja po prostu nie mogę się na nią napatrzeć. Wiele moich koleżanek może pozazdrościć jej figury i stylu. Uwielbiam prowadzić z Mamą długie rozmowy. Pokłóciłam się z koleżankami? Rzucił mnie chłopak

Merkozy pije sobie z dzióbka

ostatnio zapowiedział, że będzie reformować kraj na niemiecki wzór, a Merkel chwaliła francuską politykę prorodzinną. Ich recepta na kryzys to zrastanie się Francji i Niemiec - wówczas kraje będą w stanie przeciwstawić się potędze gospodarczej Chin czy Brazylii. - Francja sama nie wygra. Niemcy też same

To nie są czasy dla średniaków

i Wielkiej Brytanii ponad 20 proc. młodych nie ma pracy (dane z grudnia 2011, Eurostat).Także amerykański rynek pracy - jeszcze niedawno stawiany Europejczykom za wzór elastyczności i sprawności - ostatnio stał się podobny do naszego. Dziś bezrobocie wśród młodych w USA wynosi prawie 20 proc., czyli

DZIEŃ W 60 SEKUND: SOBOTA 30 CZERWCA

, międzynarodowych nazw leków - zgodnie z przepisami ustawy. Dodatkowo lekarze mają przepisywać leki spoza listy refundacyjnej oraz nie wpisywać kodów NFZ na normalnych wzorach recept. W niedzielę finał Euro w Kijowie Szef MSZ Radosław Sikorski zaapelował, żeby nie mieszać sportu i polityki. Ale też ujawnił, że w

W kampanii do europarlamentu mało wątków gospodarczych

prawicy Na tym tle Nowa Prawica jawi się jako partia w miarę konkretna. Jeden z pięciu filarów programowych odnosi się bowiem wprost do gospodarki. "Utworzymy specjalną Komisję Deregulacyjną, która wzorem ostatnich działań rządu Australii (za jednym zamachem uchylił ok.10 500 szkodliwych ustaw

Krzemowa kpina, czyli o wyższości Steve'a nad Steve'em

nie wydaje książek typu "Myśleć jak Steve Wozniak", a przecież to on wszystko wymyślił za Jobsa, który - mówi Richard - "był pozerem nie umiejącym nawet programować". W dzisiejszej Dolinie Krzemowej nie ma miejsca dla programistów. Inwestor pokazuje Richardowi jako wzór osobę

Kwaśniewski o Millerze: trudno szukać polityków równie kompetentnych

;. "Z Aleksandrem marzy nam się, aby wzorem wielkich portów Hongkongu czy tutaj bliżej Hamburga, Polska z powrotem obróciła się twarzą do morza, żeby nasze porty tętniły życiem, żeby przede wszystkim drogi prowadzące od nich w głąb kraju, były drogami umożliwiającymi szybki transport"

Lista leków refundowanych poprawiona. 216 nowych pozycji

. Rozporządzenie ministra dotyczące wzoru recept miało powstać w ścisłej współpracy z lekarzami i aptekarzami. Tymczasem najpierw ukazał się na stronach ministerstwa projekt rozporządzenia, potem minister zaprosił zespół negocjacyjny na trzy dni przed planowanym terminem spotkania. Lekarze z zespołu gorączkowo

Komorowski z Kraśko o emeryturach, odwadze w polityce i Euro 2012

przypomniał, że niedawno spotkał się z liderami partii politycznych w sprawie reformy emerytalnej i żaden z nich nie przedstawił "recept całościowych". Zwrócił się do opozycji parlamentarnej: - Jeśli ktoś mówi, że chce przejąć odpowiedzialność za Polskę, powinien być wdzięczny rządowi. O reformie

Gowin: na polskich wsiach bije tętno Polski

przyjaźń, zasady i dobro Polski. "Wierzyliście w to i zostaliście oszukani, ale to wy jesteście wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków i polskich polityków" - powiedział Gowin. W jego ocenie, "dzisiaj Polska potrzebuje nowej prawicy". Jak mówił, zarówno PO, której bliżej

Co leczyć za granicą?

gabinetach wielu polskich lekarzy.Gorzej ma się sprawa z receptami. Nie ma jednego europejskiego wzoru tego dokumentu. W wielu krajach na recepcie są tylko podstawowe dane pacjenta. Polski lekarz musi na nią wpisać mnóstwo danych, łącznie z adresem chorego, kodem oddziału NFZ, w którym jest ubezpieczony

Gminny "groupon". Zaoszczędzą miliony

poszedł następnego dnia. Gminy się organizują - wspólne przetargi receptą na sukces [EKG] Poza tym od firm ubezpieczeniowych trudno dostać odszkodowanie za zdarzenia nietypowe. Jacek Mamiński z lubińskiego magistratu: - Był u nas broker. Zaproponował ubezpieczenie miejskiej infrastruktury. Zapytaliśmy, a

Prezydent i premier na jubileuszu Władysława Bartoszewskiego

Zofio, panie Władysławie, my wszyscy was po prostu bardzo kochamy - skończył premier Tusk, zwracając się do małżeństwa Bartoszewskich. Bartoszewski: lubię życie i ludzi takimi jacy są - Moja recepta na życie jest receptą umiarkowanego realisty-optymisty, lubię życie i lubię ludzi, lubię ludzi takimi

"Klauzula sumienia jest nadużywana i służy narzucaniu pacjentom przekonań moralnych lekarzy"

nie chce urodzić dziecka z wykrytym ciężkim schorzeniem; należy się jej zaświadczenie o tzw. wskazaniu do aborcji. Doktor nie może również odmówić wypisania recepty na legalny środek antykoncepcyjny ani na pigułkę wczesnoporonną - to pacjentka podejmie decyzję, czy ją wziąć. Za stanowiskiem w sprawie

Piasek chorobę wyciągnie

"Piasek chorobę wyciągnie" - podobno mawiali polscy chłopi w czasach, kiedy do lekarza trzeba było jechać konno dwadzieścia kilometrów. Dziś na kryzys taką samą receptę proponują nasi ekonomiczni komentatorzy.Nie są wprawdzie tak elokwentni, jak Andrew Mellon, sekretarz skarbu w

Własny kąt na rusztowaniu

przecieka - a to największe osiągnięcie architektury.Jeśli i ty, mieszkańcu miasta, chcesz postawić w swojej dzielnicy huśtawki albo rozkładalny budynek, znajdziesz szczegółowe instrukcje, zdjęcia i wzory umów na stronie www.recetasurbanas.net. Recept jest sporo, bo i chorób niemało. - Prywatyzacja

Nasza masakra drogowa

również na polskich drogach. Widać dramatyczne braki kapitału społecznego, brak myślenia o dobru wspólnym oraz pogardę dla reguł, wykształconą przez lata zaborów i komunistycznej dyktatury. Nie będzie łatwo to zmienić, bo takie procesy wymagają co najmniej jednego pokolenia, jeśli nie kilku - złe wzory

Kapitalizm do poprawki

jak mnie oszuka, to koniec z kandydowaniem. Musimy wprowadzić porządek, odpowiedzialność, prawdę, uczciwość i tego pilnować. Młodzi Polacy i demokracja: ''Świat to dżungla''Wymyśliłem wzór Wałęsy na sprawdzenie, jaka jest demokracja. Po pierwsze, czy prawo danego państwa umożliwia, żeby każdy z nas

Nowe zdrowie

Pierwsza nowość, z jaką zetknie się Polak, to nowe ceny w aptekach. Ustawa o lekach refundowanych (te na receptę, z dopłatą NFZ) wprowadza sztywne ceny i marże, zakazuje wszelkiej promocji. Koniec z lekami za grosz.Eksperci wyliczają, że pacjenci zapłacą więcej. Ministerstwo Zdrowia - że mniej

Alternatywa dla pluszaków: drewniane zabawki z Patyków

oficjalnie otworzyć własny warsztat - opowiada. Szymon nie może się doczekać, aż zacznie przyjmować pierwszych klientów. Teraz sprowadza drewno, wycina, wymyśla nowe wzory dla maluchów. Inspiracją jest jego kilkumiesięczny syn, który z coraz większym zaciekawieniem ogląda wyroby taty i znajduje dla nich

Szefowa Bonda traci wzrok. Zachorowała na AMD czyli zwyrodnienie plamki żółtej

o receptę na długowieczność. Powiedziała: "Nigdy się nie poddawaj. Ja nie przestaję robić tego, co robię. Bo wiem, że kiedy raz przestanę, to już nigdy do tego nie wrócę". Pomyślałam wtedy, że ja też taka jestem - opowiada Dench. Co to jest AMD? AMD jest chorobą tzw. plamki żółtej. To

Unia w rękach Litwy. Na pół roku

wskaźniki ekonomiczne rosną. Skok był tak błyskawiczny, że Litwę zaczęto stawiać za wzór walki z kryzysem. Recepta rządu? Drakońskie cięcia wydatków w sektorze publicznym i podwyżki podatków. Pomógł też rosnący eksport. - To rozwiązania, które sprawdziły się w małym kraju; dużym lepiej wychodzi nie

Polsce potrzebne są silne związki zawodowe

przywilejów związkowych tłumaczy, jak uzdrowić związkiTrudno oczekiwać, żeby wzorem dla naszych związków były kraje skandynawskie, gdzie uzwiązkowienie sięga 70 proc. Należałoby jednak dążyć do modelu niemieckiego, gdzie silne związki w niektórych branżach skupiają około 25 proc. pracowników. I co

Kronika filmowa: jak propaganda przeszła do legendy

. Powołana do życia w 1944 r. w Lublinie w założeniu miała być filmowym tygodnikiem propagującym hasła ludowego ustroju. O jej tematach decydowały najwyższe organy, które wzorem Lenina zdawały sobie sprawę z siły filmowego obrazu w sterowaniu społeczną świadomością. Pierwszymi autorami reportaży zostali

A dlaczego Polska ma nie zostać drugą Irlandią? - list

na zdrowych, dobrych fundamentach. Obecna sytuacja gospodarcza pokazuje, że nie ma jednej, doskonałej recepty na wzrost gospodarczy bez skutków ubocznych. Warto więc czerpać także z doświadczeń Irlandii tak, żeby Polska za kilkanaście lat również stała się nowoczesnym i bogatym państwem na wzór

Testy genetyczne poza kontrolą. A ustawa, która może to zmienić, utknęła w resortach

nie mogą być towarem - mówi prof. Witt. - Powinny być robione na tej samej zasadzie, jak wydawane są leki na receptę: na zlecenie lekarza. Do zlecenia badania musi być medyczne uzasadnienie. Lekarz musi test zinterpretować. Wytłumaczyć pacjentowi, co oznacza wynik, czego może się spodziewać, jeśli

Ludzie to nie zabawka polityków

pracy.Zerwanie tradycji jest faktem. Nie jest to świadomy wybór. Arendt więc nie ma zamiaru dawać recept, sugerować, co robić, jak myśleć, tym bardziej wiązać na nowo tradycji z teraźniejszością, co uznaje za niemożliwe. Jej analizy są ćwiczeniem myślowym, chcą przybliżyć zagubiony sens dawnych pojęć.Swój

Szydło: Kaczyński nie słodzi

układu, spisku, wywracania stolika. - To wyłącznie kwestia doboru słów do opisu rzeczywistości czy wskazania narzędzi, którymi można tę rzeczywistość zmienić. Od 2001 r. konsekwentnie powtarzamy ten sam program i recepty. Bronimy naszych wartości bez względu na to, jaka jest polityczna kalkulacja. Tak

Millera recepta na kryzys: okręgi przemysłowe, publiczne OFE i 10 tys. za czwarte dziecko

, że te negatywne zjawiska występują, choć Polska otrzymała od czasu wejścia do UE aż 187 mld zł. Na początek rozwojowe PKB Receptą na poprawę pogarszającej się sytuacji Polski ma być pakiet propozycji społeczno-ekonomicznych, który przedstawił szef SLD. Na początek skrytykował realizowany przez rząd

Portugalia wybierała nowy rząd

proponowali z grubsza tę samą receptę - zmniejszanie zasiłków dla bezrobotnych, cięcia emerytur, zwolnienia w urzędach i armii oraz niejasne zapowiedzi obniżek płac w budżetówce, która ucierpiała już podczas pierwszej fali cięć płac w 2010 r.- Premier Sócrates rządził przez ostatnie sześć lat, więc był przed

Odyseja ekonomiczna. Reżyseria: Albert Hirschman

Trzeciego Świata to brak kapitału, trzeba więc uruchomić proces zrównoważonego wzrostu, a w ślad za tym - ogólną modernizację na zachodni wzór. Agentami przemian mieli być zagraniczni eksperci, a sposobem zasilania - pomoc gospodarcza. Instytucją, która odgrywała przodującą rolę, stawał się Bank Światowy

Co dziś znaczy rewolucja? 10 lat "Krytyki Politycznej"

miejsce opuszczone przez innych, co pokazuje jej skuteczność, ale także odsłania słabości lewicowego myślenia politycznego. Przede wszystkim odczuwam coraz bardziej powszechne znużenie diagnozami, co źle działa w demokracji. Bo jak długo można wskazywać zło, nie dając recept na uporanie się z nim? Zgoda

Ożywianie centrum, czyli orka na skalistym ugorze

niego pośrednią receptą na walkę z tym zjawiskiem mogą być miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pozwoliłyby one na z góry ustalone zasady, których nikt nie może kwestionować. To zakończyłoby wiele kłótni. Ale planów w większości miast nie ma, więc każdy - kupcy, menedżerowie, mieszkańcy

Manifest antykapitalistyczny

". Dzieje się tak, gdyż w kapitalizmie stopa zwrotu z kapitału (r) jest silnie i trwale wyższa od stopy wzrostu dochodu i produkcji (g), co wyraża właśnie wzór r>g. Innymi słowy, kapitał - ziemia, nieruchomości, aktywa - rośnie szybciej niż produkcja i dochody z pracy. Im więcej masz na starcie

Język człowiekowi utną. Rosja zakazami stoi

Niedawno zabronili palenia w miejscach publicznych. Szefowie niektórych portów lotniczych próbowali ulżyć palącym pasażerom i wzorem lotnisk europejskich urządzili boksy dla dymiących. Dostali po łbie, bo tu jak zakaz, to zakaz. Na amen. Efekt jest taki, że na lotnisku zapalisz, ale nie posikasz

Wzór na gustowny pochówek teraz znajdziesz w katalogu

kwiatami, na innych falujące krzyże, latarnię z okienkiem do wstawiania zniczy, wieżę ze szklanych tafli czy kaplicę z iglicą na dachu przypominającą budowany w Warszawie meczet. - Prace są na wysokim poziomie, choć niektóre zbyt indywidualne. A my poszukiwaliśmy wzorów nadających się do powielania

David Ost o ćwierćwieczu wolnej Polski: Nie byliście głupi

rynkową przez pryzmat doświadczeń realnego socjalizmu. Czytam właśnie polską publicystykę ekonomiczną z przełomu lat 80. i 90. Mało pisaliście o systemach zachodnioeuropejskich. Wzorem była Ameryka. Na to nałożyły się indywidualne doświadczenia wielu Polaków, którzy pracowali za granicą. W fatalnych

Uwaga na długopisy ze znikającym tuszem!

prawica i lewica straciły bezpowrotnie swoją cnotę, ich recepty nie dają zadowalającej odpowiedzi na współczesne problemy. (...) Podziały w świecie (...) nie układają się we wzór znany z przeszłości (...) Przebiegają w poprzek tradycyjnych konfliktów klasowych (...)".Idąc dziś do kiosku przede

Kwaśniewski o Millerze: trudno szukać polityków równie kompetentnych

, że polskie wybrzeże to "pasmo nie do końca wykorzystanych możliwości". "Z Aleksandrem marzy nam się, aby wzorem wielkich portów Hongkongu czy tutaj bliżej Hamburga, Polska z powrotem obróciła się twarzą do morza, żeby nasze porty tętniły życiem, żeby przede wszystkim drogi prowadzące

Prezydent Komorowski: Trzeba zrozumieć, że ten, z kim się nie zgadzam, kocha Polskę często równie mocno jak ja [STENOGRAM]

przekazującej sobie najcenniejszy depozyt, jakim jest własne, suwerenne i demokratyczne polskie państwo. Świadomi tej roli, z jednej strony sięgamy myślą w przeszłość i w zachowaniach naszych przodków odnajdujemy wzory, ale i ostrzeżenia, jak najlepiej służyć Polsce. Z drugiej strony wybiegamy myślą ku

Lśnienie

, współwłaściciel znanej agencji reklamowej AdMatrix , przyznał wprost, że po 30 latach treningów, szkoleń i własnej praktyki w reklamie nauczył się jednej zasady: "Spraw, by twoja marka połyskiwała, a będziesz sprzedawał towar ciężarówkami".Za receptą LaBonte'a stoi nie tylko intuicja fachowca

Prezydent: Polska jest jedna, nie powinniśmy się nawzajem przeklinać

dla adwersarza i konkurenta. Trzeba zrozumieć, że ten, z kim się nie zgadzam, kocha Polskę często równie mocno jak ja. W demokracji nikt nie ma monopolu naprawdę - podkreślił. Jak mówił, każdy ma prawo do marzeń o przyszłości i powinniśmy pozwolić każdemu przedstawiać recepty i programy dla Polski

Leki bez recepty mogą nawet zabić

żadnych konsekwencji i ograniczeń - komentuje prof. Hołowiecki.Tabletki z ibuprofenem są dostępne w polskich aptekach w 42 postaciach. Tylko jeden preparat jest na receptę. Inne można dostać bez ograniczeń. Podobnie z paracetamolem. I tu producenci ostrzegają przed anemią czy całkowitym zanikiem

Warsztaty i wykłady Festiwalu Matematyki

matematykę. Spektakularny sukces nowej metody Numicon Zapraszamy nauczycieli, rodziców, ekspertów do udziału w pokazie nowatorskiej metody Numicon. Damy Państwu receptę na edukację matematyczną. Pokażemy matematykę, która dzieje się w rękach dziecka. Wykorzystuje kluczowe mocne strony małego ucznia

Między Tuskiem a Komorowskim jeszcze nigdy nie było tak dobrze

ministrowi pracy propozycje, które zbiegły się z pomysłami na reformę Męciny. Wiceminister chce przeszczepić do Polski rozwiązania z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Recepta wygląda tak: przede wszystkim trzeba wprowadzić ocenę, które działania wobec bezrobotnych są naprawdę skuteczne, np. ile osób po

Pamflet na ekonomistów

Ekonomiści wespół z politykami twierdzą, że znają recepty, ale każda z nich kłóci się z poprzednią. Na zdjęciu - Forum Ekonomiczne w Krynicy.Co powiedzielibyśmy o ekspertach, którzy od lat przekonują, że posiedli wiedzę o regułach rządzących ludzkimi zachowaniami oraz potrafią z grubsza zarysować

Front maszeruje na Paryż

więcej. Jak nie zechcą, to do widzenia. Autora oskarżano o nietolerancję, islamofobię, nawet rasizm. Słusznie? Raczej nie. Ja zarzuciłbym mu, że odwołując się do dawnego spójnego społeczeństwa, przywołał jako wzór rzeczywistość dziś niemożliwą. Bo tamtą Francję dałoby się odtworzyć tylko wtedy, gdyby

Chcesz mieć dzieci? Jedź do Opola

wrócą do pracy na to samo stanowisko. Problem - jak tu zachęcić do tego pracodawców. Pakiet zakłada też, że małżeństwa bezdzietne i te z dziećmi płaciłyby zupełnie inne stawki podatku od dochodów osobistych, na wzór francuski. Tam dochód rodziny dzieli się przez liczbę osób w rodzinie i od tak

Dylematy innowatorów, czyli jak klienci hamują postęp

książki Christensena wynikają dwie ważne kwestie dla menedżerów i dla całego społeczeństwa. Ludziom biznesu Christensen uświadamia, że korporacje są dobrze przygotowane do innowacji kontynuacyjnych, ale nie ma uniwersalnej recepty na innowacje przełomowe. Problemem jest pionowa struktura korporacji, w

Centra polskich miast wymierają. Mają to zmienić menedżerowie śródmieścia

pośrednią receptą na walkę z tym zjawiskiem mogą być miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tak jak zrobił to Kraków, gdzie na starówce powstał Park Kulturowy Stare Miasto i dużo łatwiej jest egzekwować różne przepisy. Bez takich norm, również współpraca z urzędnikami to niełatwy kawałek chleba

Minispódniczki na ulicach stolicy Korei Północnej. Nadchodzi rewolucja obyczajowa?

Uniwersytetu Dongguk uważa, że w partii dochodzą do głosu członkowie nowego pokolenia, wykształconego za granicą, którzy prowadzą kraj w kierunku reform ekonomicznych na wzór chiński oraz głasnosti (polityka jawności zapoczątkowana przez Michaiła Gorbaczowa, która przyczyniła się do upadku ZSRR). Inni, jak Lee

Edukację zabija chciwość

system kiedyś się załamie, to czy poślemy młodzież do szkół za granicę, gdy tam akurat będzie koniunktura?Kształcenie szyte pod rynek: ''Gdzie tu miejsce dla Einsteina?'' Prawicowa recepta: ''Rynkowe reformy szansą dla polskiej edukacji''W świecie, gdzie działa rynek, środki lokuje się tam, gdzie jest

Popisy partyjne - PO i PiS ujawniają strategie

wywiadach mówi o 300 tysiącach mieszkań rocznie i zmierzeniu się z "potężnym lobby deweloperskim"; * wielki program gospodarczy: "Bez pracy nie ma rodziny, a bez rodziny nie ma dzieci". Mają się w nim znaleźć recepty na "wyjście z pułapki średniego rozwoju", "ograniczenie

DZIEŃ W 60 SEKUND: WTOREK 29 MAJA

Funduszu Zdrowia. Pan minister nie ma do mnie żadnych zarzutów, że czegoś nie zrobiłem albo zrobiłem źle - oświadczył w TVN 24 odwołany na wniosek ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza prezes NFZ Jacek Paszkiewicz. Według niego minister nie kwestionował wzoru umowy NFZ z lekarzami ws. uprawnień do

Na chorobę zmiany

opinie biegłych sądy czekają jednak bardzo długo i to jest jedna z przyczyn przeciągających się procesów. 2. Koniec leków za grosz.Ustawa o lekach refundowanych (tych, do których dopłaca NFZ) wprowadza zasadę sztywnych cen. Od 1 stycznia 2012 w każdej aptece ten sam lek na receptę będzie kosztował

Filmy "Najsamotniejsza z planet" i "Trzy". Miłość z Lonely Planet

Houellebecqiem, ani Almodóvarem: prowokacyjne wnioski sprzedaje za pomocą upstrzonej efekciarskimi ozdobnikami filmowej czytanki. Co nie znaczy, że ta błazeńska forma (wzorem jest przecież komedia romantyczna) nie prowokuje do pytań o wpojone naszej mentalności etykietki. Męskie i kobiece, hetero - i homo

Recepta

. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich () 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich ().. Wzór recepty określa załącznik nr 6 do wyżej wymienionego Rozporządzenia. Recepta ma wymiary nie mniejsze niż 90 mm (szerokość

Średniowieczna medycyna świata islamu

dokonywane przez samych muzułmanów. Farmakognozja Al-Biruniego (zm. 1058) czy Księga leków Ibn al-Bajtara nie są zwykłą kontynuacją dzieła Dioskuridesa, lecz oryginalnymi, o wiele bogatszymi muzułmańskimi opracowaniami. Apteki wydające leki na podstawie recept sporządzanych przez lekarzy stają się elementem

Kod kreskowy

komórkowych, przesyłek kurierskich, recept, leków, stron internetowych i innych. Ze względu na fakt znakowania towarów w sprzedaży detalicznej oraz wydawnictw, do najczęściej spotykanych należą symboliki EAN (Europa) i UPC (Ameryka Północna). Rodzaje kodówWystępuje około 250 rozwiązań w dziedzinie kodów

Paul Feyerabend

anarchistyczny Szczególnie kryzysogenną dla jego programu filozoficznego z okresu umiarkowanego wydaje się być teza o niewspółmierności. Można przypuszczać, że zauważona przezeń niewykonalność jednocześnie wszystkich swoich recept zaważyła w końcu na przesunięciu stanowiska filozoficzno-metodologicznego

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.