wzór recept

Małgorzata Rusek

Recepta mniej skrupulatna

Recepta mniej skrupulatna

Aptekarze już nie odeślą nas z powodu nieczytelnych pieczątek na recepcie, czy braku numeru PESEL. Weszło w życie rozporządzenie ministerstwa zdrowia łagodzące zapisy o wzorze recept.

Nasz przewodnik. Przeczytaj nim pójdziesz do lekarza

Pierwszego stycznia zmieniają się wzory recept i zasady sprzedaży leków refundowanych. Część lekarzy i aptekarzy jest im przeciwna. Co będzie, jeśli twój doktor postawi na recepcie pieczątkę "refundacja do decyzji NFZ"? Czy apteka taką receptę zrealizuje? I ile to będzie kosztować? Nasz przewodnik odpowiada na te pytania

Utrudniają życie pacjentom po dializie

Lekarze stacji dializ od nowego roku nie mogą wypisywać recept swoim chorym. - Czy urzędnikom NFZ wydaje się, że pacjent po dializie to wzór zdrowego człowieka i może sobie ganiać od przychodni do przychodni? - skarży się pani Izabela

Plaga "lewych" recept. Pomorski NFZ stracił już 200 tys. zł

Plaga "lewych" recept. Pomorski NFZ stracił już 200 tys. zł

Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa. - Teraz będziemy przesłuchiwać wszystkich lekarzy, których nazwisko widnieje na podrobionej recepcie, żeby ustalić, czy na pewno ich nie wypisywali. Następnie pobierzemy wzory pisma ręcznego po to, by zweryfikować te oświadczenia. Śledztwo dotyczy ok. 80 recept. Wszystkie

Zdrowie. Leki. Refundacja

Na czym polegają planowane zmiany? Na każdej recepcie mają znaleźć się kody kreskowe, które pozwolą ustalić świadczeniodawcę - szpital lub przychodnię, lekarza, który zaordynował lek, oraz pacjenta, na którego recepta została wystawiona. Znikną recepty w bloczkach. Lekarze będą musieli kupić

Kto zarobił na zmianie recept? Drukarze. I pewnie śmieciarze

Kto zarobił na zmianie recept? Drukarze. I pewnie śmieciarze

. Wprowadził nowy wzór druku. Zmiana polega na tym, że numer każdej recepty zaczynający się od cyfr 01 ma być zmieniony na 02. Zmiana jest po to, by lekarze, którzy nie podpisali z NFZ rygorystycznych umów, nie mogli wypisywać refundowanych leków, co podobno było możliwe na drukach z 01. Recepty według wzoru z

Lekarze zawiesili protest!

Lekarze zawiesili protest!

. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta poinformowało w piątek, że od początku protestu lekarzy wpłynęło 165 sygnałów dotyczących nieprawidłowo wypisanych recept. Lekarze zapisywali leki na receptach według wzoru NRL bez określania, czy pacjent ma prawo do refundacji i stopnia refundacji; używali pieczątki "

Zgoda w receptach

Opracowany zostanie wzór umowy dotyczącej przepisywania leków refundowanych, będą także specjalne szkolenia dla lekarzy. A prace nad przepisami o wypisywaniu recept będą kontynuowane. To efekt groźby lekarzy, że po 1 stycznia nie będą wypisywać leków refundowanych. Bali się zapisów wchodzącej wtedy

Naczelna Rada Lekarska: tylko pełnopłatne recepty

Naczelna Rada Lekarska: tylko pełnopłatne recepty

O rekomendowaniu takiej formy protestu zdecydowała Naczelna Rada Lekarska, obradująca w piątek w Lidzbarku Warmińskim. Zaapelowała, aby wszyscy lekarze i stomatolodzy - bez względu na rodzaj zatrudnienia i miejsce wykonywania zawodu - od 1 lipca wypisywali pełnopłatne recepty, czyli nie

OZZL do premiera i ministra: niektóre przepisy dot. recept korupcjogenne

wypisywania leków z użyciem nazw międzynarodowych. OZZL proponował nawet własny wzór recepty, gdzie lekarz wpisywałby nazwę międzynarodową leku oraz kod ICD10 oznaczający chorobę, z powodu której lek został wypisany. Aptekarz, korzystając z odpowiedniego oprogramowania, wybierałby preparat handlowy, który

Łukaszenka, Pinochet, Hitler? Od kogo uczyć się ekonomii

Łukaszenka, Pinochet, Hitler? Od kogo uczyć się ekonomii

nagina rzeczywistość, by dowieść, że polityka gospodarcza Pinocheta może służyć za wzór, bo okazała się efektywniejsza niż rządy lewicowych przywódców w Wenezueli, Ekwadorze, Boliwii, Brazylii. Po pierwsze, Majcherek radośnie ignoruje różnice w wielkości, historii, strukturze społecznej i gospodarczej

Nowa prezeska NFZ Agnieszka Pachciarz zacznie od gaszenia pożaru z receptami

Nowa prezeska NFZ Agnieszka Pachciarz zacznie od gaszenia pożaru z receptami

urzędowanie od gaszenia pożaru z receptami. Lekarze buntują się przeciw karom za błędy przy ich wypisywaniu. W styczniu po proteście pieczątkowym zapis o takich karach wykreślono z ustawy refundacyjnej. W kwietniu NFZ słowo w słowo przywrócił go jednak w nowych umowach z lekarzami na wystawianie recept

Co ustali Naczelna Rada Lekarska?

Co ustali Naczelna Rada Lekarska?

wypełnionych recept. Resort zdrowia opublikował w piątek rozporządzenie określające sposób i tryb wystawiania recept lekarskich. Od stycznia będą obowiązywały nowe wzory recept z informacją dotyczącą odpłatności pacjenta za leki. Po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie

NFZ: jedynie 200 aptek nie podpisało umów z Funduszem

recept refundowanych. Ich wzór jest dostępny na stronie internetowej NFZ. Po wejściu w życie ustawy refundacyjnej apteki nie mogą się reklamować i prowadzić promocji leków refundowanych. Ich ceny i marże są od 1 stycznia stałe. Nowe przepisy zakazują stosowania zachęt dotyczących leków refundowanych

Lekowy chaos

Lekowy chaos

ciągu ostatnich dwóch tygodni ogłaszały, że recepty z pieczątką będą jednak refundowane. Nie wszyscy temu zaufali. - Takie recepty są niezgodne z wzorem zawartym w nowych przepisach. Ustawa jest ważniejsza od komunikatów ministra i NFZ - mówi dr Agnieszka Rubinowska z lekarskiego portalu

Czy aptekarz może pytać: Co panu dolega?

zaostrza przepisy dotyczące kontroli recept nie tylko wobec lekarzy, ale i aptekarzy. - Nie wolno nam zrealizować żadnej recepty, która nie będzie zgodna ze wzorem z rozporządzenia ministra. Recepta z jakimkolwiek dopiskiem lub dodatkową pieczątką jest z nim zdecydowanie niezgodna. Nawet jeśli dopiski będą

Od niedzieli część pacjentów będzie płacić 100 proc. za leki

Od niedzieli część pacjentów będzie płacić 100 proc. za leki

sprawie recept. Ogłosi to dopiero w sobotę po południu. Spór między NFZ a lekarzami dotyczy kar za błędy na receptach. Protestowali już przeciw nim w styczniu. Wtedy rząd ustąpił i z ustawy refundacyjnej skreślono zapisy o karach. Wróciły jednak powtórzone słowo w słowo w nowych umowach na wystawianie

Jak marnujemy czas lekarzy i pielęgniarek

Jak marnujemy czas lekarzy i pielęgniarek

Pewna ekonomistka podczas pobytu w Niemczech musiała pilnie pójść do dentysty. Lekarz robił, co do niego należało, i cały czas coś mówił. Po zabiegu polecił jej pójść do pokoju nr 8, tam czekała na nią recepta i zalecenia podyktowane przez mikrofon, który dentysta miał przy ustach. Receptę wręczył

Co oznacza Brexit dla 850 tys. Polaków w Wielkiej Brytanii? Nowi mogą mieć problemy [WYJAŚNIAMY]

Co oznacza Brexit dla 850 tys. Polaków w Wielkiej Brytanii? Nowi mogą mieć problemy [WYJAŚNIAMY]

korzystnie niż obecnie" i zachowają nieograniczone prawo pobytu. Za to do 2020 r. wprowadzony zostanie imigracyjny system punktowy (na wzór australijskiego) dla nowych imigrantów. Zakłada on, że aby pracować na Wyspach, trzeba będzie uzyskać odpowiednią liczbę punktów za wykształcenie i kwalifikacje

Pomysł NFZ na strajk receptowy: Lekarze mają odpłatnie poprawiać recepty wystawione na 100 proc.

Pomysł NFZ na strajk receptowy: Lekarze mają odpłatnie poprawiać recepty wystawione na 100 proc.

lekarza, który, po zbadaniu, wypisze nową receptę. - Jestem przekonana, że doszliśmy do porozumienia i czekam na pozytywną odpowiedź - dodała. Pachciarz kilka godzin rozmawiała z Naczelną Radą Lekarską i Naczelną Radą Aptekarską o proponowanych zmianach w zarządzeniu w sprawie wzoru umów na wystawianie

Prowadzą małe firmy w Płocku. I mają sukcesy. Tak, to możliwe

Prowadzą małe firmy w Płocku. I mają sukcesy. Tak, to możliwe

, nie wysusza jej - opowiada pani Marta. I przyznaje, że jeszcze w tym roku, po badaniach trwających od 2013 r., firma może wypuścić na rynek nowy produkt. Jaki? Nie zdradzi. Ale w zamian podaje receptę na sukces: - Trzeba bardzo lubić to, co się robi, nie traktować własnej firmy jako "chodzenia do

Recepta na receptę

Recepta na receptę

Od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór recepty. Zgodnie z nim lekarz ma aż 11 rubryk do wypełnienia. Do 30 czerwca apteki mogą jednak realizować także recepty na starych druczkach. Powinny się jednak na nich znaleźć wszystkie dane wymagane przez przepisy zawarte w nowej ustawie. Recepta czytelna? Na

Magdalena Abakanowicz nie żyje. Zobacz alfabet słynnej polskiej rzeźbiarki

Magdalena Abakanowicz nie żyje. Zobacz alfabet słynnej polskiej rzeźbiarki

dokładne penetracje otoczenia. Nauka o wszystkim żywym - podglądaniem, dotykaniem; odkrycia dokonywane w samotności". Gromada "Gromada ludzi czy ptaków, owadów czy liści - to tajemniczy zbiór wariantów pewnego wzoru. Zagadka działania natury, nieznoszącej dokładnych powtórzeń czy niemogącej ich

Protest lekarzy od nowa. Znów idzie o recepty

, jakie podpisują z NFZ na wydawanie recept ze zniżką. Jeden z punktów wciąż zobowiązuje lekarzy do zwrotu pieniędzy za refundowane leki dla osoby nieubezpieczonej. - To dziwne, że lekarze się teraz buntują. Wzór umowy jest ten sam od 2004 r. - mówi Wanda Pawłowicz, rzeczniczka mazowieckiego NFZ. - Skoro

Min. Arłukowicz o proteście lekarzy: związkowcy chcą zrobić z pacjentów zakładników gabinetów prywatnych

listy refundacyjnej oraz nie wpisywać kodów NFZ na normalnych wzorach recept

Druga wojna o recepty

potwierdzają tego informacje z oddziałów, np. w Warszawie złożono ich prawie 200, w Krakowie i Katowicach po kilkadziesiąt. I w tym wypadku zanosi się jednak na długi konflikt. Wzory kontraktów na leczenie ustala bowiem centrala NFZ. - Jeśli chodzi o recepty, nie możemy nic w nich zmienić bez zgody prezesa

Za co Chinki pokochały biżuterię z bursztynu

Chopard, Boucheron, to nie ma silnej w biżuterii bursztynowej. Pod koniec lat 90. podjąłem decyzję, że taką markę chcę stworzyć i konsekwentnie realizuję to do dzisiaj. Jak to zrobić? - Receptą jest ciężka praca i jeszcze raz praca, a także promocja, marketing i konsekwencja w budowaniu wizerunku. W

Bunt aptekarzy

, miał oferować refundowane leki za 100 proc. ceny albo odsyłać chorych z powrotem do przychodni. Wielu pacjentów - szczególnie przewlekle chorych, których lekarstwa są drogie - wyszłoby z apteki z niczym. Gorączkowo szukaliby lekarzy, którzy nie protestują - wypisują recepty zgodne z nowym wzorem i nie

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

podróż. - Wydatki na leki. Odliczymy je tylko wtedy, gdy lekarz specjalista wystawi zaświadczenie, iż musimy je przyjmować stale lub okresowo. Nie ma wzoru takiego zaświadczenia. Trzeba też gromadzić rachunki z apteki potwierdzające, że faktycznie realizowaliśmy recepty. Uwaga! Odliczeniu podlegają

"Mówcie mi: Madame Frexit". Dlaczego Le Pen już może zostać prezydentem Francji?

i o przywróceniu kary śmierci. – Mówcie mi Madame Frexit – deklaruje, zapowiadając referendum na wzór brytyjskiego. Po Brexicie i wygranej Trumpa w USA nabrała wiatru w żagle. – Ludzie się budzą, zmienia się bieg historii! – krzyczała na rozpoczynającym kampanię wiecu w

Jacek Kaczmarski skończyłby dziś 60 lat. 6 wyjątkowych utworów artysty na jego urodziny

nie być już tak skuteczne jak wcześniej. Że odłożony na bok „puklerz niewzruszonych zasad” nie jest wyrzeczeniem się dawnych wartości, bo jego wzór „winien być w duszy odciśnięty”. I że on zamiast demonstracyjnego wyjścia, które nakazuje smak, wybiera odłożenie &bdquo

Unijni liderzy krytykują Polskę i Węgry

sformułowanie padło podczas debaty obu polityków na forum ekonomicznym w Krynicy na początku września, gdy rozmawiano o recepcie na głęboki kryzys, w jakim znalazła się Europa. Kontestowano m.in. funkcjonowanie unijnych instytucji, sposób podejmowania decyzji w UE. - Musimy być jak husarze - mówił Kaczyński

Paszkiewicz: Przyczyną mojego odejścia jest zmiana koncepcji NFZ

kwestionował wzoru umowy pomiędzy Funduszem a lekarzami w sprawie uprawnień do wypisywania recept refundowanych (w którym wpisano możliwość karania medyków za niewłaściwe wypisywanie recept). - Gdyby minister zdrowia oficjalnie miał coś przeciwko, to na pewno wszcząłby procedurę unieważnienia mojego

Przez trzy słowa młoda matka becikowego nie dostanie

wniosku, bo potem kontrola mogłaby mi zarzucić, że nie powinnam tego robić. Także Marek Cytacki z Biura Rzecznika Praw Pacjenta mówi, że jeżeli wzór zaświadczenia znajduje się w urzędowym załączniku, to lekarz nie może go modyfikować. - Można to porównać do recepty. Jej druk musi wyglądać tak, a nie

Matcha - herbata mocna jak kawa

zwykłej herbaty liściastej pijemy napar, a z matchy - całe liście. Przynajmniej powinniśmy tak ją pić, żeby uzyskać jak najwięcej wartości odżywczych. Dlatego niezwykle ważny jest proces jej przygotowania, który powinien być przeprowadzony na wzór ceremonii japońskiej. Łyżeczkę matchy zalewamy gorącą wodą

Gdy obywatel przegrywa z konsumentem

globalny kapitalizm przeorał nasze życie społeczne - bez wątpienia na dobre, ale także na złe. Owszem, jesteśmy bardziej wolni, jak nigdy władni, by decydować o sobie, wybierać styl życia. Możemy się komunikować z całym światem, chłonąć jego różnorodność, przyswajać rozmaite wzory. Jesteśmy, znów jak nigdy

Radziwiłł: Politycy, odczepcie się od lekarzy

pracy, bo wprowadzali nowe zasady refundacji leków. Gdy pacjent jest w gabinecie, komputer myśli za mnie: wystawia receptę według nowych zasad i wybiera poziom odpłatności za leki. Gorzej, jeśli idę do chorego. Wczoraj wziąłem laptopa, którego zwykle nie noszę na wizyty. W laptopie na 186-stronicowej

Repolonizacja kultury, czyli nadzorować i karać [VARGA]

scenach teatralnych przedstawienia fałszywki, gdzie podstawą jest punkt widzenia nie polski, lecz obcy, poprawnościowy politycznie”. Jaka jest zatem recepta sprawiedliwej Temidy na danie odporu Niemcom, Żydom i Unii? Odciąć teatrom finansowanie, ukrócić samowolę reżyserów, wyrzucić dyrektorów

Lewiatan: Nie podnośmy tak szybko płacy minimalnej

zależała od wzrostu PKB. Pracodawcy obawiają się, że jeśli prognozowany wzrost przekroczy 4 proc., zgodnie z zaproponowanymi przez związkowców wzorami wzrost minimalnego wynagrodzenia znacznie wyprzedzi wzrost PKB - przy wzroście PKB w granicach 4,1 proc. wynagrodzenie minimalne wzrosłoby o 11 proc., a

Wszyscy się znają na wszystkim

sposób, że nie można się oderwać, to na razie wzór nie do pokonania. Kiedy słuchałam wypowiedzi o klimacie, na myśl przyszła mi Wisława Szymborska, którą po Noblu pytano o wszystko. A raczej pytać chciano. O recepty społeczne, polityczne, a nawet - z czego się sama śmiała - o problemy zalesiania

Wszyscy się znają na wszystkim

sposób, że nie można się oderwać, to na razie wzór nie do pokonania. Kiedy słuchałam wypowiedzi o klimacie, na myśl przyszła mi Wisława Szymborska, którą po Noblu pytano o wszystko. A raczej pytać chciano. O recepty społeczne, polityczne, a nawet - z czego się sama śmiała - o problemy zalesiania

"Prawidłowe" kino propaństwowe? Dał nam przykład Putin, czyli jak to robią w Rosji

"Udar" wydano. Dotacja: 640 mln. Sprzedaż: 1,2 mln W 2015 r. po raz pierwszy rosyjskiego obrazu nie ma w dziesiątce najpopularniejszych filmów w kraju. A powstaje ich tu wiele, i to zgodnie z receptą Medinskiego. Jak nakazuje minister, w filmach "nie może być egzystencjalnej beznadziei

PKW padnie jak prokuratura?

wzory kart do głosowania, które obwiniano w wyborach samorządowych o to, że wprowadziły wyborców w błąd (słynna "książeczka" i nadreprezentacja głosujących na PSL, który znalazł się na jej pierwszej stronie). Granice okręgów wyborczych mogą wpłynąć na wynik wyborów. Nie mówiąc już o odmowie

Korwin-Mikke w Zielonej Górze: Zabiorą nasze córki do haremów

80. lat temu każdy mógł wejść do apteki i kupić arszenik, żeby np. wybić szczury. Dlaczego dziś nie możemy kupić lekarstw bez recepty? Państwo myśli o nas: zje pół tuzina opakowań i się zabije. Traktują nas jak małe dzieci, niespełna rozumu. Swoją drogą, gdyby ktoś najadł się lekarstw i zdechł

Czy odzież sportowa poprawi twoje wyniki?

przemiany materii powstałych podczas wysiłku. Spodziewano się też, że wzorem uciskowych pończoch medycznych stroje kompresyjne pomogą w redukcji obrzęku i procesów zapalnych związanych z mikrouszkodzeniami tkanek. Uszkodzenie mechaniczne włókien mięśniowych uruchamia łańcuch zdarzeń, które skutkują wzrostem

Studentki w gorsetach. Pierwsze Polki na uniwersytecie

ludzie nie zechcą ich zażywać. Ostrożny pan Iwański w najśmielszych marzeniach nie mógł się spodziewać, jaką reklamę przyniesie mu zatrudnienie kobiet - wkrótce apteka pękała w szwach od ciekawskich. Uczennice spisywały się bardzo dobrze i właściciel zaczął im powierzać realizowanie recept. Leków

Milioner od mebli - amerykański sen po polsku. A wszystko z bożej łaski

musiał go upominać, by kładł się spać, zamiast pracować. Piotr Kler w swojej fabryce w Dobrodzieniu, zdjęcie z 2009 r. Fot. Rafał Mielnik/Agencja Gazeta - Pamiętam, jak do zakładu przyjechali klienci z Częstochowy z wzorem mebli, na którym im zależało. Nikt nie podjął się tego zadania. Tylko ja, choć

Obiecują, że pomogą spłacić nasze długi. Czy warto im zaufać?

stronach internetowych wzorów umów. Potencjalny klient nie ma szans, by porównać oferty wybranych firm. Zanim skorzystamy z usług tego typu firm, trzeba się dowiedzieć, w jaki sposób chcą negocjować z naszymi wierzycielami restrukturyzację. Nierzadko ogranicza się to do wysłania do wierzycieli pisma z

Zmodernizować modernizację

w jej tradycyjnym środowisku utrwalała nie tylko archaiczne stosunki agrarne, strukturę własności i metody produkcji, ale także wzory kultury. Obecna ekipa rządząca ma zamiar podtrzymywać je i utrwalać także poprzez państwową politykę kulturalną. Wśród polityków rządzącej w minionych latach

Nie wszystko zmienia się na gorsze. Książka "#przyszłość. Bitwa o kulturę" [RECENZJA]

Przyszłość to otwarta rana teraźniejszości. W wyobrażeniach tego, co będzie, umieszczamy nasze lęki, zagrożenia i to, czego nam dziś brakuje. Czasem szukamy recept na te bolączki, choć to próby nieśmiałe, bo na ogół włada nami dystopia, obraz regresu społeczeństw, władzy, świata. Przeświadczenie

Cztery leki wstrzymały listę

; pisała kilkakrotnie. Do listy chorób przewlekłych dopisane zostaną również: pierwotna dyskineza rzęsek (choroba podobna do mukowiscydozy) oraz terapia u pacjentów po resekcji trzustki. Ma to kosztować 8 mln zł rocznie. Wszystkie trzy schorzenia należą do tzw. chorób rzadkich. Resort pokazał też nowy wzór

Dystans do dystansu

nagonki na dostosowywanie się do wyśrubowanych wzorów mody, urody, kultury. Wtedy pojawił się super bohater - dystans, który pozwolił spojrzeć na siebie jako na istotę niedoskonałą, która do doskonałości wcale za wszelką cenę dążyć nie musi. I oczywiście, jak to ludzie, ze skrajności w skrajność

Pisieje nam Europa

. Przeciwnie, wyborcy widzą, że siły skrajne stają się wzorem do naśladowania. Pierwszy europejski nawigator wyborczy. Sprawdź, na kogo zagłosować A niesieni tą falą ekstremiści przekraczają kolejne granice. Brytyjscy narodowcy nie tylko potęgują ataki na emigrantów i gejowską Europę, lecz także ożywiają

Fakty, ale też półprawdy - to są błędne wnioski

przynajmniej podwojenia liczby uchodźców/imigrantów jak w roku bieżącym". Liczby uchodźców nie można prognozować za pomocą prostego wzoru matematycznego. Nawet gdy liczba ludności w Afryce wzrośnie - są takie prognozy - nie ma to prostego przełożenia na liczbę uciekinierów. Obecny kryzys wynika ze splotu

"Król" - kilka za i przeciw [PREMIERA JESIENI]

wojennym, można wręcz traktować jako ilustrację tezy o resentymencie jako źródle populizmu. Wątek zamachu stanu - planowanego przez Rydza-Śmigłego wespół z polskimi faszystami, aby ustanowić u nas dyktaturę na wzór niemiecki (dla tej political fiction istnieją poszlaki w historycznych źródłach) - jako

Prezydent Estonii bohaterem opery finansowej. Zaśpiewa o zaciskaniu pasa

nieoświeconych głupców. "Może pewnego dnia zrozumiemy. Nostra culpa!" - ironizował Estończyk, odnosząc się do recept Amerykanina na kryzys. "Nostra culpa", czyli "nasza wina" - taki tytuł będzie też nosić opera. Skomponował ją urodzony na Łotwie, robiący światową karierę Eugene

Badania genetyczne. Czy kiełbasa jest lepiej przebadana niż polscy pacjenci?

cen. Poważne badania byłyby o co najmniej 50-100 proc. droższe. A w Polsce przy kontraktach obowiązuje tylko jedno kryterium - cena. Jedynie w programie badań przesiewowych na mukowiscydozę został zapisany obowiązek posiadania akredytacji. Ale ten program został opracowany na wzór programów światowych

MIR: jest szansa na reaktywację programu budowy mieszkań przez TBS-y

, niezależnie od ich położenia czy wielkości. KPM stawia instytucjom rządowym i miastom pięć celów. Miasta powinny być konkurencyjne, silne, spójne (zwłaszcza wewnętrznie, na co receptą jest rewitalizacja), zwarte (czyli nierozlewające się na przedmieścia) i zrównoważone oraz sprawne. Cele mają być osiągane

Przegrana wojna z terroryzmem

niedawno może nie były wzorem demokracji, ale stanowiły jednolite i stabilne państwa w pełnym tego słowa znaczeniu: Syria, Irak, Libia. Paradoksalnie najbardziej zagrożone są te kraje, na których wzmocnienie USA wydały w ostatnich 13 latach biliony dolarów. Nie bardzo wiadomo, jak powstrzymać talibów przed

Czas uspokoić nastroje wokół ustawy o refundacji leków - list

wprowadzić do ustawy postanowienia obciążające lekarzy odpowiedzialnością za coś, co nie należy do ich kompetencji. Coś w rodzaju znalezienia kozła ofiarnego. Zapominając oczywiście, że stworzenie systemu kontroli uprawnień ubezpieczonych pacjentów jest oczywistym obowiązkiem NFZ. Choćby na wzór śląskich

Jak poradzić sobie ze śmieciówkami? Czytelnicy podsuwają rozwiązania

Płaca na śmieciówce wyższa niż na etacie Proponuję, by wzorem innych krajów (np. Włoch) wprowadzić znacząco wyższą płacę minimalną i składki na fundusz bezrobotnych od osób zatrudnianych na umowach śmieciowych, czasowych, przez agencje pracy itp. Niech to będzie rekompensata za brak stabilności

Jak gonić najbogatszych

. Według Eurostatu liczba Polaków w wieku produkcyjnym (15-67 lat) spadnie do 2040 r. o 4,3 mln. Zdolnych do pracy będzie o 15 proc. mniej niż obecnie. To oznacza niższą produkcję, mniejszy popyt, wolniejszy wzrost gospodarczy i mniejszy napływ zagranicznego kapitału. Receptą na tę bolączkę powinno być

Zygmunt Bauman: Nadzieja, miłość i papierosy

znajdzie sposób na ulepszenie świata. Przeczuwa pan, jaka jest recepta? Z.B.: Będę umierał niespełniony, ponieważ do tej pory nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, jak słowo ciałem uczynić. Dręczy ono ludzkość od początku jej powstania, ale jak dotąd nie znaleźliśmy na nie przekonującej odpowiedzi. Szczerze

Maciej Stasiński z "Wyborczej" nagrodzony za wywiad o trawce

zdarza, że sąd sprawę umarza. W Polsce powinniśmy postawić na leczenie, a nie karanie - apeluje Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Inne kraje za wzór To właśnie leczenie jest drugim problemem polskiej polityki narkotykowej. Dostępność leczenia substytucyjnego (jest to leczenie przez

Kaczyński: dziś w służbie zdrowia wszystko przelicza się na pieniądze

recepty wymienił m.in.: odrzucenie systemu opartego na komercjalizacji szpitali; przekazanie lekarzom pierwszego kontaktu prawa do kierowania na badania; przywrócenie gabinetów lekarskich w szkołach; przebudowę systemu finansowego związanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. A co ma do zaproponowania Donald

Pielęgniarki: chcemy mieć czas dla pacjentów

-Winiarska, rzeczniczka OZZPiP. Wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska odniosła się do krytykowanego przez środowisko rozporządzenia ws. norm zatrudnienia pielęgniarek. Według pielęgniarek nowy wzór liczenia norm nie uwzględnia faktycznego czasu poświęcanego pacjentowi przez pielęgniarkę. Kaczmarska

Gdańsk w serialu "Artyści". Nie tylko fałszywy dyrektor

, którym ludzie są znudzeni - czy to jest telewizja, czy część polskich filmów. Najnowszy ich projekt - serial "Artyści" - został wyprodukowany przez Telewizję Polską. Od "Mad Mena" do "Domu" "Artyści" zaczynają się zgodnie z receptą Hitchcocka, czyli od trzęsienia

Badanie krwi. Przed badaniem wypij wodę i nie biegaj

zemdleć na widok krwi, to powinien o tym poinformować wcześniej personel i wtedy będzie miał pobraną krew np. na leżąco. Krem ze środkiem znieczulającym jest niestety na receptę, więc należy wcześniej poprosić lekarza o jej wypisanie. Natomiast odradzam wszelkie domowe metody typu schładzanie ręki lodem

'Stare obrazki ze zwierzętami'. Dlaczego internet je kocha? [ROZMOWA]

wypchane zwierzęta z kolonii. Gatunki egzotyczne pojawiają się w Europie wraz z odkryciami geograficznymi. Holender Albertus Seba na przełomie XVII i XVIII w. stworzył wielki album z wizerunkami zwierząt, roślin, ryb, jamochłonów. To był wzór m.in. dla Meyera. Do Holandii trafiały wówczas drogą morską

Doceń swoją mamę

wzorem elegancji i kobiecości. Czasem przyłapuje mnie na tym, że się jej przyglądam, pyta o co chodzi, a ja po prostu nie mogę się na nią napatrzeć. Wiele moich koleżanek może pozazdrościć jej figury i stylu. Uwielbiam prowadzić z Mamą długie rozmowy. Pokłóciłam się z koleżankami? Rzucił mnie chłopak

Referendum w sprawie JOW-ów i polityka. Komorowski ucieka do przodu

dominującym ugrupowaniom. I na pewno nie są receptą na wszystkie bolączki polskiej demokracji. W obu tych sprawach stoję więc po stronie PiS. Pytanie o rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika to pytanie z serii "Czy chcesz być pięknym i młodym". Po zgłoszeniu tych wszystkich zastrzeżeń warto

Czy nie czas już pomyśleć o zmianie systemu finansowania szpitali?

jednostki, wyżywienie, amortyzacja sprzętu itd.? Przykłady można mnożyć. Zaznaczę od razu, że nie mam żadnej magicznej recepty na natychmiastową poprawę sytuacji, ale kto nie zrobi pierwszego kroku, ten nigdy nie dotrze do celu. Wszyscy dotychczasowi Ministrowie Zdrowia bez wyjątku (a byli już ze wszystkich

Czarny sen Putina

gazu. Głównym bohaterem tego czarnego snu Putina jest polski rząd. Forsowany przez premiera Donalda Tuska projekt unii energetycznej, będący receptą na rosyjską hegemonię gazową, nie był wyborczą zagrywką. Potwierdzeniem opublikowany niedawno przez Komisję Europejską dokument "European Energy

Merkozy pije sobie z dzióbka

ostatnio zapowiedział, że będzie reformować kraj na niemiecki wzór, a Merkel chwaliła francuską politykę prorodzinną. Ich recepta na kryzys to zrastanie się Francji i Niemiec - wówczas kraje będą w stanie przeciwstawić się potędze gospodarczej Chin czy Brazylii. - Francja sama nie wygra. Niemcy też same

Nastroje w Europie sięgają dna. Polacy bardziej cenią Merkel od Tuska [SONDAŻ]

niemal 70 proc.). Bezrobocie i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna powodują, że oprócz Niemców nikt w Europie nie wierzy w lepszą przyszłość. Europejczycy bardziej skłonni są wierzyć w liberalne recepty na uzdrowienie sytuacji ekonomicznej swoich krajów: opowiadają się raczej za cięciami w wydatkach

Nowe zdrowie

Pierwsza nowość, z jaką zetknie się Polak, to nowe ceny w aptekach. Ustawa o lekach refundowanych (te na receptę, z dopłatą NFZ) wprowadza sztywne ceny i marże, zakazuje wszelkiej promocji. Koniec z lekami za grosz. Eksperci wyliczają, że pacjenci zapłacą więcej. Ministerstwo Zdrowia - że mniej

To nie są czasy dla średniaków

i Wielkiej Brytanii ponad 20 proc. młodych nie ma pracy (dane z grudnia 2011, Eurostat). Także amerykański rynek pracy - jeszcze niedawno stawiany Europejczykom za wzór elastyczności i sprawności - ostatnio stał się podobny do naszego. Dziś bezrobocie wśród młodych w USA wynosi prawie 20 proc

Złote lata porwań samolotów. Historia najnowsza

poddania się, a zszokowane elity waszyngtońskie doszły do wniosku, że skoro porywają nawet senatorów, to czas coś z tym zrobić. CZYTAJ TEŻ: Tajna misja "Titanic". Historia najnowsza Recepty linii lotniczych... Departament Stanu wpadł na pomysł, jak zahamować plagę porwań: każdy, kto chce jechać

Jolka nr 67

Objaśnienia haseł podane są w kolejności alfabetycznej. W diagramie ujawniono wszystkie litery Ó i S. Rozwiązanie polega na podaniu, ile razy w jolce występują litery H, P i Q. Odpowiedzi prosimy przysyłać SMS-em na nr 71466 wg wzoru: 67JOLKA.H1P2Q3 (gdzie 67JOLKA to numer kolejnej krzyżówki, a 1

Co szwankuje w in vitro. Leczenie niepłodności

. Przeprowadziły wywiady z kadrą zarządzającą, lekarzami, pracownikami rejestracji oraz pacjentami. Przeanalizowały wzory umów, które podpisywały pary decydujące się na leczenie. - Nie ocenialiśmy wiedzy lekarzy czy materiałów, na których pracują, bo po prostu się na tym nie znamy. Jako pacjenci chcieliśmy

DZIEŃ W 60 SEKUND: SOBOTA 30 CZERWCA

, międzynarodowych nazw leków - zgodnie z przepisami ustawy. Dodatkowo lekarze mają przepisywać leki spoza listy refundacyjnej oraz nie wpisywać kodów NFZ na normalnych wzorach recept. W niedzielę finał Euro w Kijowie Szef MSZ Radosław Sikorski zaapelował, żeby nie mieszać sportu i polityki. Ale też ujawnił, że w

Warszawskie Targi Książki: 12 najciekawszych nowości. Sprawdź je, nawet jeśli nie wybierasz się na WTK

psychologów, aktorów, uczonych i artystów, co by sobie powiedzieli, gdyby spotkali siebie sprzed lat. Przed czym by przestrzegli młodzieńcze wersje samych siebie? Jakiej lekcji udzieliliby sobie na drogę w przyszłość? Odpowiedzi układają się w swoisty antyporadnik, który zamiast banalnych recept wciąga i

P jak prawo, P jak praca, P jak płaca, P jak 500+... Pięć przykazań opozycji

widzą obywatele. RAZEM: Tak, sądy działają w Polsce ospale; formalizm i procedury wielu sędziom przesłaniają człowieka. Zdarzają się wyroki - jak w sprawach reprywatyzacyjnych - wydawane po prostu po myśli silniejszego. Ale receptą na uzdrowienie sądownictwa nie może być deptanie niezawisłości sędziów

Kwaśniewski o Millerze: trudno szukać polityków równie kompetentnych

". "Z Aleksandrem marzy nam się, aby wzorem wielkich portów Hongkongu czy tutaj bliżej Hamburga, Polska z powrotem obróciła się twarzą do morza, żeby nasze porty tętniły życiem, żeby przede wszystkim drogi prowadzące od nich w głąb kraju, były drogami umożliwiającymi szybki transport"

Prezydentowi USA diabeł dzieci kołysze. Jakim ojcem jest Obama, jakimi byli jego poprzednicy?

czterdziestki ojcowie, którzy mogą służyć za wzór (a przynajmniej taki mieli lub mają wizerunek) ojców zaangażowanych. Takich, którzy nie tylko pamiętają, jak ich dzieci mają na imię i kiedy obchodzą urodziny, ale też, które z nich nie lubi zielonego groszku, które jest uczulone na gluten, a które właśnie

Legion molestowanych. Najwstydliwszy sekret meksykańskiego Kościoła

nazywa założyciela Legionu księdza Marciala Maciela wzorem i duchowym przewodnikiem młodzieży. Barba czuje ból w żołądku i robi mu się słabo. Grudzień 1994. Ksiądz Alberto Athié słucha nieprawdopodobnych zwierzeń byłego duchownego, Hiszpana Juana Manuela Amenábara. Dziesięć lat później

Michnik: Zobaczyłem drugą twarz Polski

etnicznego państwa i narodu zorganizowanego na wzór autorytarny. I to nastawienie było tak mocne, że obóz Piłsudskiego - budowany w kontrze do endecji - po śmierci Marszałka też został zainfekowany wirusami endeckimi. Bo to była półdyktatura bez ideologii. Faktem jest, że przez osiem lat rządów PO jej

Jak się leczyć za granicą

wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ, do którego należymy. Jego wzór zostanie zawarty w rozporządzeniu ministra zdrowia, ale ważne jest to, że poza podstawowymi danymi, jak imię i nazwisko pacjenta, adres, PESEL i numer rachunku bankowego, na który fundusz ma nam przelać pieniądze, musimy do niego dołączyć

Politycy o patologiach rynku pracy. Pomysły świetne, co z realizacją?

mniej wartościowi. Minister Piechociński przecinał wstęgę na otwarciu Amazona. Żaden polski urzędnik nie powinien być dumny z tego, że Polska jest krajem tanich pracowników. Kazimierz Karolczak, Biało-Czerwoni  - Wzorem innych krajów (np. Danii) wprowadźmy zasady flexicurity, czyli elastycznego

Akcja Długowieczni. Zróbmy sobie miasta wygodne na starość

. W centrum handlowym znalazła namiastkę miasta, bo to prawdziwe nie dawało jej atrakcyjnej alternatywy. A przecież zamiast amerykańskim wzorem lokować centra handlowe w zamkniętych blaszakach, można w ślad za Niemcami czy Szwecją tworzyć je w pustostanach starych kamienic. - Wyburza się fasady na

Lista leków refundowanych poprawiona. 216 nowych pozycji

. Rozporządzenie ministra dotyczące wzoru recept miało powstać w ścisłej współpracy z lekarzami i aptekarzami. Tymczasem najpierw ukazał się na stronach ministerstwa projekt rozporządzenia, potem minister zaprosił zespół negocjacyjny na trzy dni przed planowanym terminem spotkania. Lekarze z zespołu gorączkowo

Komorowski z Kraśko o emeryturach, odwadze w polityce i Euro 2012

przypomniał, że niedawno spotkał się z liderami partii politycznych w sprawie reformy emerytalnej i żaden z nich nie przedstawił "recept całościowych". Zwrócił się do opozycji parlamentarnej: - Jeśli ktoś mówi, że chce przejąć odpowiedzialność za Polskę, powinien być wdzięczny rządowi. O reformie

Kac i bezradność w Krynicy

Krynica dzień po dniu. Czytaj relacje z XXI Forum Ekonomicznego Nikt chyba nie oczekiwał, że zgromadzeni w Krynicy oficjele i tuzy rynków finansowych przedstawią gotowe recepty ratowania europejskiej gospodarki. Zamiast tego dostaliśmy ogromną i smakowitą porcję krytyki istniejącego systemu

Dwa plany, które odmienią Dąbrowę Górniczą. Tego będą im zazdrościć

. Ulica przecina osiedle, ale nie ma tu przystanków autobusowych. Recepta? "Należy skierować część linii kursujących obecnie ciągiem Legionów Polskich - Górnicza - Kościuszki na trasę Legionów Polskich - Struga - Dąbrowskiego - Kościuszki" - czytamy. Kolejny pomysł dotyczy osiedla Augustyniaka

Piasek chorobę wyciągnie

"Piasek chorobę wyciągnie" - podobno mawiali polscy chłopi w czasach, kiedy do lekarza trzeba było jechać konno dwadzieścia kilometrów. Dziś na kryzys taką samą receptę proponują nasi ekonomiczni komentatorzy. Nie są wprawdzie tak elokwentni, jak Andrew Mellon, sekretarz skarbu w

Erdogan, mistrz Kaczyńskiego

, praworządność - są bez znaczenia. Erdogan je łamie, Europa to akceptuje. Fakt, że UE jest ceniona w świecie, to rezultat miękkiej siły, przestrzegania norm demokratycznych. Dla wielu ruchów demokratycznych Europa jest jedynym wzorem. Dlatego Unia powinna być pryncypialna. Wartości etyczne w polityce są

Prezydent i premier na jubileuszu Władysława Bartoszewskiego

Zofio, panie Władysławie, my wszyscy was po prostu bardzo kochamy - skończył premier Tusk, zwracając się do małżeństwa Bartoszewskich. Bartoszewski: lubię życie i ludzi takimi jacy są - Moja recepta na życie jest receptą umiarkowanego realisty-optymisty, lubię życie i lubię ludzi, lubię ludzi takimi

Alternatywa dla pluszaków: drewniane zabawki z Patyków

oficjalnie otworzyć własny warsztat - opowiada. Szymon nie może się doczekać, aż zacznie przyjmować pierwszych klientów. Teraz sprowadza drewno, wycina, wymyśla nowe wzory dla maluchów. Inspiracją jest jego kilkumiesięczny syn, który z coraz większym zaciekawieniem ogląda wyroby taty i znajduje dla nich

Europa przedrozbiorowa

;więcej demokracji" nie wydają się dziś skuteczną zaporą przed niebezpieczeństwami. Świadczą o tym choćby reakcje po zamachach w Paryżu. Już następnego dnia opozycyjna prawica, Republikanie z Nicolasem Sarkozym na czele, i Front Narodowy Marine Le Pen wdały się w wyścig na radykalne recepty. Sarkozy

Nasza masakra drogowa

również na polskich drogach. Widać dramatyczne braki kapitału społecznego, brak myślenia o dobru wspólnym oraz pogardę dla reguł, wykształconą przez lata zaborów i komunistycznej dyktatury. Nie będzie łatwo to zmienić, bo takie procesy wymagają co najmniej jednego pokolenia, jeśli nie kilku - złe wzory