wzór recept

Małgorzata Rusek

Recepta mniej skrupulatna

Recepta mniej skrupulatna

Aptekarze już nie odeślą nas z powodu nieczytelnych pieczątek na recepcie, czy braku numeru PESEL. Weszło w życie rozporządzenie ministerstwa zdrowia łagodzące zapisy o wzorze recept.

Nasz przewodnik. Przeczytaj nim pójdziesz do lekarza

Pierwszego stycznia zmieniają się wzory recept i zasady sprzedaży leków refundowanych. Część lekarzy i aptekarzy jest im przeciwna. Co będzie, jeśli twój doktor postawi na recepcie pieczątkę "refundacja do decyzji NFZ"? Czy apteka taką receptę zrealizuje? I ile to będzie kosztować? Nasz przewodnik odpowiada na te pytania

Utrudniają życie pacjentom po dializie

Lekarze stacji dializ od nowego roku nie mogą wypisywać recept swoim chorym. - Czy urzędnikom NFZ wydaje się, że pacjent po dializie to wzór zdrowego człowieka i może sobie ganiać od przychodni do przychodni? - skarży się pani Izabela

Plaga "lewych" recept. Pomorski NFZ stracił już 200 tys. zł

Plaga "lewych" recept. Pomorski NFZ stracił już 200 tys. zł

Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Oliwa. - Teraz będziemy przesłuchiwać wszystkich lekarzy, których nazwisko widnieje na podrobionej recepcie, żeby ustalić, czy na pewno ich nie wypisywali. Następnie pobierzemy wzory pisma ręcznego po to, by zweryfikować te oświadczenia. Śledztwo dotyczy ok. 80 recept. Wszystkie

Zdrowie. Leki. Refundacja

Na czym polegają planowane zmiany? Na każdej recepcie mają znaleźć się kody kreskowe, które pozwolą ustalić świadczeniodawcę - szpital lub przychodnię, lekarza, który zaordynował lek, oraz pacjenta, na którego recepta została wystawiona. Znikną recepty w bloczkach. Lekarze będą musieli kupić

Kto zarobił na zmianie recept? Drukarze. I pewnie śmieciarze

Kto zarobił na zmianie recept? Drukarze. I pewnie śmieciarze

. Wprowadził nowy wzór druku. Zmiana polega na tym, że numer każdej recepty zaczynający się od cyfr 01 ma być zmieniony na 02. Zmiana jest po to, by lekarze, którzy nie podpisali z NFZ rygorystycznych umów, nie mogli wypisywać refundowanych leków, co podobno było możliwe na drukach z 01. Recepty według wzoru z

Lekarze zawiesili protest!

Lekarze zawiesili protest!

. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta poinformowało w piątek, że od początku protestu lekarzy wpłynęło 165 sygnałów dotyczących nieprawidłowo wypisanych recept. Lekarze zapisywali leki na receptach według wzoru NRL bez określania, czy pacjent ma prawo do refundacji i stopnia refundacji; używali pieczątki "

Zgoda w receptach

Opracowany zostanie wzór umowy dotyczącej przepisywania leków refundowanych, będą także specjalne szkolenia dla lekarzy. A prace nad przepisami o wypisywaniu recept będą kontynuowane. To efekt groźby lekarzy, że po 1 stycznia nie będą wypisywać leków refundowanych. Bali się zapisów wchodzącej wtedy

Naczelna Rada Lekarska: tylko pełnopłatne recepty

Naczelna Rada Lekarska: tylko pełnopłatne recepty

O rekomendowaniu takiej formy protestu zdecydowała Naczelna Rada Lekarska, obradująca w piątek w Lidzbarku Warmińskim. Zaapelowała, aby wszyscy lekarze i stomatolodzy - bez względu na rodzaj zatrudnienia i miejsce wykonywania zawodu - od 1 lipca wypisywali pełnopłatne recepty, czyli nie

OZZL do premiera i ministra: niektóre przepisy dot. recept korupcjogenne

wypisywania leków z użyciem nazw międzynarodowych. OZZL proponował nawet własny wzór recepty, gdzie lekarz wpisywałby nazwę międzynarodową leku oraz kod ICD10 oznaczający chorobę, z powodu której lek został wypisany. Aptekarz, korzystając z odpowiedniego oprogramowania, wybierałby preparat handlowy, który

Nowa prezeska NFZ Agnieszka Pachciarz zacznie od gaszenia pożaru z receptami

Nowa prezeska NFZ Agnieszka Pachciarz zacznie od gaszenia pożaru z receptami

urzędowanie od gaszenia pożaru z receptami. Lekarze buntują się przeciw karom za błędy przy ich wypisywaniu. W styczniu po proteście pieczątkowym zapis o takich karach wykreślono z ustawy refundacyjnej. W kwietniu NFZ słowo w słowo przywrócił go jednak w nowych umowach z lekarzami na wystawianie recept

Co ustali Naczelna Rada Lekarska?

Co ustali Naczelna Rada Lekarska?

wypełnionych recept. Resort zdrowia opublikował w piątek rozporządzenie określające sposób i tryb wystawiania recept lekarskich. Od stycznia będą obowiązywały nowe wzory recept z informacją dotyczącą odpłatności pacjenta za leki. Po lewej stronie recepty będzie wpisywana nazwa leku, natomiast po prawej stronie

NFZ: jedynie 200 aptek nie podpisało umów z Funduszem

recept refundowanych. Ich wzór jest dostępny na stronie internetowej NFZ. Po wejściu w życie ustawy refundacyjnej apteki nie mogą się reklamować i prowadzić promocji leków refundowanych. Ich ceny i marże są od 1 stycznia stałe. Nowe przepisy zakazują stosowania zachęt dotyczących leków refundowanych

Lekowy chaos

Lekowy chaos

ciągu ostatnich dwóch tygodni ogłaszały, że recepty z pieczątką będą jednak refundowane. Nie wszyscy temu zaufali. - Takie recepty są niezgodne z wzorem zawartym w nowych przepisach. Ustawa jest ważniejsza od komunikatów ministra i NFZ - mówi dr Agnieszka Rubinowska z lekarskiego portalu

Czy aptekarz może pytać: Co panu dolega?

zaostrza przepisy dotyczące kontroli recept nie tylko wobec lekarzy, ale i aptekarzy. - Nie wolno nam zrealizować żadnej recepty, która nie będzie zgodna ze wzorem z rozporządzenia ministra. Recepta z jakimkolwiek dopiskiem lub dodatkową pieczątką jest z nim zdecydowanie niezgodna. Nawet jeśli dopiski będą

Od niedzieli część pacjentów będzie płacić 100 proc. za leki

Od niedzieli część pacjentów będzie płacić 100 proc. za leki

sprawie recept. Ogłosi to dopiero w sobotę po południu. Spór między NFZ a lekarzami dotyczy kar za błędy na receptach. Protestowali już przeciw nim w styczniu. Wtedy rząd ustąpił i z ustawy refundacyjnej skreślono zapisy o karach. Wróciły jednak powtórzone słowo w słowo w nowych umowach na wystawianie

Pomysł NFZ na strajk receptowy: Lekarze mają odpłatnie poprawiać recepty wystawione na 100 proc.

Pomysł NFZ na strajk receptowy: Lekarze mają odpłatnie poprawiać recepty wystawione na 100 proc.

lekarza, który, po zbadaniu, wypisze nową receptę. - Jestem przekonana, że doszliśmy do porozumienia i czekam na pozytywną odpowiedź - dodała. Pachciarz kilka godzin rozmawiała z Naczelną Radą Lekarską i Naczelną Radą Aptekarską o proponowanych zmianach w zarządzeniu w sprawie wzoru umów na wystawianie

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

Pomoc dla chorych na alzheimera i ich opiekunów

podróż. - Wydatki na leki. Odliczymy je tylko wtedy, gdy lekarz specjalista wystawi zaświadczenie, iż musimy je przyjmować stale lub okresowo. Nie ma wzoru takiego zaświadczenia. Trzeba też gromadzić rachunki z apteki potwierdzające, że faktycznie realizowaliśmy recepty. Uwaga! Odliczeniu podlegają

Recepta na receptę

Recepta na receptę

Od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór recepty. Zgodnie z nim lekarz ma aż 11 rubryk do wypełnienia. Do 30 czerwca apteki mogą jednak realizować także recepty na starych druczkach. Powinny się jednak na nich znaleźć wszystkie dane wymagane przez przepisy zawarte w nowej ustawie. Recepta czytelna? Na

Protest lekarzy od nowa. Znów idzie o recepty

, jakie podpisują z NFZ na wydawanie recept ze zniżką. Jeden z punktów wciąż zobowiązuje lekarzy do zwrotu pieniędzy za refundowane leki dla osoby nieubezpieczonej. - To dziwne, że lekarze się teraz buntują. Wzór umowy jest ten sam od 2004 r. - mówi Wanda Pawłowicz, rzeczniczka mazowieckiego NFZ. - Skoro

Min. Arłukowicz o proteście lekarzy: związkowcy chcą zrobić z pacjentów zakładników gabinetów prywatnych

Min. Arłukowicz o proteście lekarzy: związkowcy chcą zrobić z pacjentów zakładników gabinetów prywatnych

listy refundacyjnej oraz nie wpisywać kodów NFZ na normalnych wzorach recept

Druga wojna o recepty

Druga wojna o recepty

potwierdzają tego informacje z oddziałów, np. w Warszawie złożono ich prawie 200, w Krakowie i Katowicach po kilkadziesiąt. I w tym wypadku zanosi się jednak na długi konflikt. Wzory kontraktów na leczenie ustala bowiem centrala NFZ. - Jeśli chodzi o recepty, nie możemy nic w nich zmienić bez zgody prezesa

Bunt aptekarzy

, miał oferować refundowane leki za 100 proc. ceny albo odsyłać chorych z powrotem do przychodni. Wielu pacjentów - szczególnie przewlekle chorych, których lekarstwa są drogie - wyszłoby z apteki z niczym. Gorączkowo szukaliby lekarzy, którzy nie protestują - wypisują recepty zgodne z nowym wzorem i nie

Gdy obywatel przegrywa z konsumentem

globalny kapitalizm przeorał nasze życie społeczne - bez wątpienia na dobre, ale także na złe. Owszem, jesteśmy bardziej wolni, jak nigdy władni, by decydować o sobie, wybierać styl życia. Możemy się komunikować z całym światem, chłonąć jego różnorodność, przyswajać rozmaite wzory. Jesteśmy, znów jak nigdy

PKW padnie jak prokuratura?

wzory kart do głosowania, które obwiniano w wyborach samorządowych o to, że wprowadziły wyborców w błąd (słynna "książeczka" i nadreprezentacja głosujących na PSL, który znalazł się na jej pierwszej stronie). Granice okręgów wyborczych mogą wpłynąć na wynik wyborów. Nie mówiąc już o odmowie

Paszkiewicz: Przyczyną mojego odejścia jest zmiana koncepcji NFZ

kwestionował wzoru umowy pomiędzy Funduszem a lekarzami w sprawie uprawnień do wypisywania recept refundowanych (w którym wpisano możliwość karania medyków za niewłaściwe wypisywanie recept). - Gdyby minister zdrowia oficjalnie miał coś przeciwko, to na pewno wszcząłby procedurę unieważnienia mojego

"Prawidłowe" kino propaństwowe? Dał nam przykład Putin, czyli jak to robią w Rosji

"Udar" wydano. Dotacja: 640 mln. Sprzedaż: 1,2 mln W 2015 r. po raz pierwszy rosyjskiego obrazu nie ma w dziesiątce najpopularniejszych filmów w kraju. A powstaje ich tu wiele, i to zgodnie z receptą Medinskiego. Jak nakazuje minister, w filmach "nie może być egzystencjalnej beznadziei

Zmodernizować modernizację

w jej tradycyjnym środowisku utrwalała nie tylko archaiczne stosunki agrarne, strukturę własności i metody produkcji, ale także wzory kultury. Obecna ekipa rządząca ma zamiar podtrzymywać je i utrwalać także poprzez państwową politykę kulturalną. Wśród polityków rządzącej w minionych latach

Studentki w gorsetach. Pierwsze Polki na uniwersytecie

ludzie nie zechcą ich zażywać. Ostrożny pan Iwański w najśmielszych marzeniach nie mógł się spodziewać, jaką reklamę przyniesie mu zatrudnienie kobiet - wkrótce apteka pękała w szwach od ciekawskich. Uczennice spisywały się bardzo dobrze i właściciel zaczął im powierzać realizowanie recept. Leków

Wszyscy się znają na wszystkim

sposób, że nie można się oderwać, to na razie wzór nie do pokonania. Kiedy słuchałam wypowiedzi o klimacie, na myśl przyszła mi Wisława Szymborska, którą po Noblu pytano o wszystko. A raczej pytać chciano. O recepty społeczne, polityczne, a nawet - z czego się sama śmiała - o problemy zalesiania

Korwin-Mikke w Zielonej Górze: Zabiorą nasze córki do haremów

80. lat temu każdy mógł wejść do apteki i kupić arszenik, żeby np. wybić szczury. Dlaczego dziś nie możemy kupić lekarstw bez recepty? Państwo myśli o nas: zje pół tuzina opakowań i się zabije. Traktują nas jak małe dzieci, niespełna rozumu. Swoją drogą, gdyby ktoś najadł się lekarstw i zdechł

Radziwiłł: Politycy, odczepcie się od lekarzy

pracy, bo wprowadzali nowe zasady refundacji leków. Gdy pacjent jest w gabinecie, komputer myśli za mnie: wystawia receptę według nowych zasad i wybiera poziom odpłatności za leki. Gorzej, jeśli idę do chorego. Wczoraj wziąłem laptopa, którego zwykle nie noszę na wizyty. W laptopie na 186-stronicowej

Nie wszystko zmienia się na gorsze. Książka "#przyszłość. Bitwa o kulturę" [RECENZJA]

Przyszłość to otwarta rana teraźniejszości. W wyobrażeniach tego, co będzie, umieszczamy nasze lęki, zagrożenia i to, czego nam dziś brakuje. Czasem szukamy recept na te bolączki, choć to próby nieśmiałe, bo na ogół włada nami dystopia, obraz regresu społeczeństw, władzy, świata. Przeświadczenie

Fakty, ale też półprawdy - to są błędne wnioski

przynajmniej podwojenia liczby uchodźców/imigrantów jak w roku bieżącym". Liczby uchodźców nie można prognozować za pomocą prostego wzoru matematycznego. Nawet gdy liczba ludności w Afryce wzrośnie - są takie prognozy - nie ma to prostego przełożenia na liczbę uciekinierów. Obecny kryzys wynika ze splotu

Pisieje nam Europa

. Przeciwnie, wyborcy widzą, że siły skrajne stają się wzorem do naśladowania. Pierwszy europejski nawigator wyborczy. Sprawdź, na kogo zagłosować A niesieni tą falą ekstremiści przekraczają kolejne granice. Brytyjscy narodowcy nie tylko potęgują ataki na emigrantów i gejowską Europę, lecz także ożywiają

Badania genetyczne. Czy kiełbasa jest lepiej przebadana niż polscy pacjenci?

cen. Poważne badania byłyby o co najmniej 50-100 proc. droższe. A w Polsce przy kontraktach obowiązuje tylko jedno kryterium - cena. Jedynie w programie badań przesiewowych na mukowiscydozę został zapisany obowiązek posiadania akredytacji. Ale ten program został opracowany na wzór programów światowych

Złote lata porwań samolotów. Historia najnowsza

poddania się, a zszokowane elity waszyngtońskie doszły do wniosku, że skoro porywają nawet senatorów, to czas coś z tym zrobić. CZYTAJ TEŻ: Tajna misja "Titanic". Historia najnowsza Recepty linii lotniczych... Departament Stanu wpadł na pomysł, jak zahamować plagę porwań: każdy, kto chce jechać

MIR: jest szansa na reaktywację programu budowy mieszkań przez TBS-y

, niezależnie od ich położenia czy wielkości. KPM stawia instytucjom rządowym i miastom pięć celów. Miasta powinny być konkurencyjne, silne, spójne (zwłaszcza wewnętrznie, na co receptą jest rewitalizacja), zwarte (czyli nierozlewające się na przedmieścia) i zrównoważone oraz sprawne. Cele mają być osiągane

Przegrana wojna z terroryzmem

niedawno może nie były wzorem demokracji, ale stanowiły jednolite i stabilne państwa w pełnym tego słowa znaczeniu: Syria, Irak, Libia. Paradoksalnie najbardziej zagrożone są te kraje, na których wzmocnienie USA wydały w ostatnich 13 latach biliony dolarów. Nie bardzo wiadomo, jak powstrzymać talibów przed

Dystans do dystansu

nagonki na dostosowywanie się do wyśrubowanych wzorów mody, urody, kultury. Wtedy pojawił się super bohater - dystans, który pozwolił spojrzeć na siebie jako na istotę niedoskonałą, która do doskonałości wcale za wszelką cenę dążyć nie musi. I oczywiście, jak to ludzie, ze skrajności w skrajność

Jak gonić najbogatszych

. Według Eurostatu liczba Polaków w wieku produkcyjnym (15-67 lat) spadnie do 2040 r. o 4,3 mln. Zdolnych do pracy będzie o 15 proc. mniej niż obecnie. To oznacza niższą produkcję, mniejszy popyt, wolniejszy wzrost gospodarczy i mniejszy napływ zagranicznego kapitału. Receptą na tę bolączkę powinno być

Przemoc w rodzinie. Nie jesteś bezradna!

. Jego wzór określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Wzór zaświadczenia Imię (imiona) i nazwisko oraz data urodzenia osoby badanej. Adres

Cztery leki wstrzymały listę

; pisała kilkakrotnie. Do listy chorób przewlekłych dopisane zostaną również: pierwotna dyskineza rzęsek (choroba podobna do mukowiscydozy) oraz terapia u pacjentów po resekcji trzustki. Ma to kosztować 8 mln zł rocznie. Wszystkie trzy schorzenia należą do tzw. chorób rzadkich. Resort pokazał też nowy wzór

Maciej Stasiński z "Wyborczej" nagrodzony za wywiad o trawce

zdarza, że sąd sprawę umarza. W Polsce powinniśmy postawić na leczenie, a nie karanie - apeluje Piotr Kubaszewski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Inne kraje za wzór To właśnie leczenie jest drugim problemem polskiej polityki narkotykowej. Dostępność leczenia substytucyjnego (jest to leczenie przez

Kaczyński: dziś w służbie zdrowia wszystko przelicza się na pieniądze

recepty wymienił m.in.: odrzucenie systemu opartego na komercjalizacji szpitali; przekazanie lekarzom pierwszego kontaktu prawa do kierowania na badania; przywrócenie gabinetów lekarskich w szkołach; przebudowę systemu finansowego związanego z Narodowym Funduszem Zdrowia. A co ma do zaproponowania Donald

Warszawskie Targi Książki: 12 najciekawszych nowości. Sprawdź je, nawet jeśli nie wybierasz się na WTK

, który zamiast banalnych recept wciąga i zachęca do nawiązania kontaktu z własną przeszłością. Najlepiej sens tej książki oddaje zdanie Eichelbergera: "Zaakceptuj swoją przeszłość, bo inaczej jej nie poznasz i nie zrozumiesz". Przeczytaj ostatnią - jak na razie - rozmowę z cyklu "Co byś

Referendum w sprawie JOW-ów i polityka. Komorowski ucieka do przodu

dominującym ugrupowaniom. I na pewno nie są receptą na wszystkie bolączki polskiej demokracji. W obu tych sprawach stoję więc po stronie PiS. Pytanie o rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika to pytanie z serii "Czy chcesz być pięknym i młodym". Po zgłoszeniu tych wszystkich zastrzeżeń warto

Pielęgniarki: chcemy mieć czas dla pacjentów

-Winiarska, rzeczniczka OZZPiP. Wiceprzewodnicząca OZZPiP Longina Kaczmarska odniosła się do krytykowanego przez środowisko rozporządzenia ws. norm zatrudnienia pielęgniarek. Według pielęgniarek nowy wzór liczenia norm nie uwzględnia faktycznego czasu poświęcanego pacjentowi przez pielęgniarkę. Kaczmarska

Prezydent Estonii bohaterem opery finansowej. Zaśpiewa o zaciskaniu pasa

nieoświeconych głupców. "Może pewnego dnia zrozumiemy. Nostra culpa!" - ironizował Estończyk, odnosząc się do recept Amerykanina na kryzys. "Nostra culpa", czyli "nasza wina" - taki tytuł będzie też nosić opera. Skomponował ją urodzony na Łotwie, robiący światową karierę Eugene

Michnik: Zobaczyłem drugą twarz Polski

etnicznego państwa i narodu zorganizowanego na wzór autorytarny. I to nastawienie było tak mocne, że obóz Piłsudskiego - budowany w kontrze do endecji - po śmierci Marszałka też został zainfekowany wirusami endeckimi. Bo to była półdyktatura bez ideologii. Faktem jest, że przez osiem lat rządów PO jej

Co szwankuje w in vitro. Leczenie niepłodności

. Przeprowadziły wywiady z kadrą zarządzającą, lekarzami, pracownikami rejestracji oraz pacjentami. Przeanalizowały wzory umów, które podpisywały pary decydujące się na leczenie. - Nie ocenialiśmy wiedzy lekarzy czy materiałów, na których pracują, bo po prostu się na tym nie znamy. Jako pacjenci chcieliśmy

Czas uspokoić nastroje wokół ustawy o refundacji leków - list

wprowadzić do ustawy postanowienia obciążające lekarzy odpowiedzialnością za coś, co nie należy do ich kompetencji. Coś w rodzaju znalezienia kozła ofiarnego. Zapominając oczywiście, że stworzenie systemu kontroli uprawnień ubezpieczonych pacjentów jest oczywistym obowiązkiem NFZ. Choćby na wzór śląskich

Legion molestowanych. Najwstydliwszy sekret meksykańskiego Kościoła

nazywa założyciela Legionu księdza Marciala Maciela wzorem i duchowym przewodnikiem młodzieży. Barba czuje ból w żołądku i robi mu się słabo. Grudzień 1994. Ksiądz Alberto Athié słucha nieprawdopodobnych zwierzeń byłego duchownego, Hiszpana Juana Manuela Amenábara. Dziesięć lat później

Czarny sen Putina

gazu. Głównym bohaterem tego czarnego snu Putina jest polski rząd. Forsowany przez premiera Donalda Tuska projekt unii energetycznej, będący receptą na rosyjską hegemonię gazową, nie był wyborczą zagrywką. Potwierdzeniem opublikowany niedawno przez Komisję Europejską dokument "European Energy

Akcja Długowieczni. Zróbmy sobie miasta wygodne na starość

. W centrum handlowym znalazła namiastkę miasta, bo to prawdziwe nie dawało jej atrakcyjnej alternatywy. A przecież zamiast amerykańskim wzorem lokować centra handlowe w zamkniętych blaszakach, można w ślad za Niemcami czy Szwecją tworzyć je w pustostanach starych kamienic. - Wyburza się fasady na

Nastroje w Europie sięgają dna. Polacy bardziej cenią Merkel od Tuska [SONDAŻ]

niemal 70 proc.). Bezrobocie i pogarszająca się sytuacja ekonomiczna powodują, że oprócz Niemców nikt w Europie nie wierzy w lepszą przyszłość. Europejczycy bardziej skłonni są wierzyć w liberalne recepty na uzdrowienie sytuacji ekonomicznej swoich krajów: opowiadają się raczej za cięciami w wydatkach

Jolka nr 67

Objaśnienia haseł podane są w kolejności alfabetycznej. W diagramie ujawniono wszystkie litery Ó i S. Rozwiązanie polega na podaniu, ile razy w jolce występują litery H, P i Q. Odpowiedzi prosimy przysyłać SMS-em na nr 71466 wg wzoru: 67JOLKA.H1P2Q3 (gdzie 67JOLKA to numer kolejnej krzyżówki, a 1

Doceń swoją mamę

wzorem elegancji i kobiecości. Czasem przyłapuje mnie na tym, że się jej przyglądam, pyta o co chodzi, a ja po prostu nie mogę się na nią napatrzeć. Wiele moich koleżanek może pozazdrościć jej figury i stylu. Uwielbiam prowadzić z Mamą długie rozmowy. Pokłóciłam się z koleżankami? Rzucił mnie chłopak

Merkozy pije sobie z dzióbka

ostatnio zapowiedział, że będzie reformować kraj na niemiecki wzór, a Merkel chwaliła francuską politykę prorodzinną. Ich recepta na kryzys to zrastanie się Francji i Niemiec - wówczas kraje będą w stanie przeciwstawić się potędze gospodarczej Chin czy Brazylii. - Francja sama nie wygra. Niemcy też same

To nie są czasy dla średniaków

i Wielkiej Brytanii ponad 20 proc. młodych nie ma pracy (dane z grudnia 2011, Eurostat). Także amerykański rynek pracy - jeszcze niedawno stawiany Europejczykom za wzór elastyczności i sprawności - ostatnio stał się podobny do naszego. Dziś bezrobocie wśród młodych w USA wynosi prawie 20 proc

Nowe zdrowie

Pierwsza nowość, z jaką zetknie się Polak, to nowe ceny w aptekach. Ustawa o lekach refundowanych (te na receptę, z dopłatą NFZ) wprowadza sztywne ceny i marże, zakazuje wszelkiej promocji. Koniec z lekami za grosz. Eksperci wyliczają, że pacjenci zapłacą więcej. Ministerstwo Zdrowia - że mniej

DZIEŃ W 60 SEKUND: SOBOTA 30 CZERWCA

, międzynarodowych nazw leków - zgodnie z przepisami ustawy. Dodatkowo lekarze mają przepisywać leki spoza listy refundacyjnej oraz nie wpisywać kodów NFZ na normalnych wzorach recept. W niedzielę finał Euro w Kijowie Szef MSZ Radosław Sikorski zaapelował, żeby nie mieszać sportu i polityki. Ale też ujawnił, że w

Europa przedrozbiorowa

;więcej demokracji" nie wydają się dziś skuteczną zaporą przed niebezpieczeństwami. Świadczą o tym choćby reakcje po zamachach w Paryżu. Już następnego dnia opozycyjna prawica, Republikanie z Nicolasem Sarkozym na czele, i Front Narodowy Marine Le Pen wdały się w wyścig na radykalne recepty. Sarkozy

Jak się leczyć za granicą

wniosek w wojewódzkim oddziale NFZ, do którego należymy. Jego wzór zostanie zawarty w rozporządzeniu ministra zdrowia, ale ważne jest to, że poza podstawowymi danymi, jak imię i nazwisko pacjenta, adres, PESEL i numer rachunku bankowego, na który fundusz ma nam przelać pieniądze, musimy do niego dołączyć

Układ zamknięty Kaczyńskiego [BEYLIN]

sprawie ma ona nieco pomysłów szczątkowych i wiele iluzorycznych. *** Sypnięcie pieniędzmi to jedynie krótkotrwała recepta na spokój. Ulży wielu, ale na dłuższą metę pokaźniej części z nich nie zadowoli. Bo społeczne lęki wypływają też z zagrożeń poza granicami Polski, a aspiracje obejmują w dużej mierze

Kwaśniewski o Millerze: trudno szukać polityków równie kompetentnych

;. "Z Aleksandrem marzy nam się, aby wzorem wielkich portów Hongkongu czy tutaj bliżej Hamburga, Polska z powrotem obróciła się twarzą do morza, żeby nasze porty tętniły życiem, żeby przede wszystkim drogi prowadzące od nich w głąb kraju, były drogami umożliwiającymi szybki transport"

Rok 2015, czyli jak zadowoleni ze swego życia Polacy zapragnęli jeszcze raz zadziwić Europę

oglądalności, jako igrzyska wyzbyte realnej treści. + Intelektualne zniesmaczenie polską polityką w stylu Marcina Króla, który miałby problem ze wskazaniem lepszych wzorów u sąsiadów, ale niechcący uczestniczył w malowaniu kraju na czarno. + Zaniechany internet, w swej naturze sojusznik złych emocji

Magda, 25 lat: Nie wyjeżdżam z Płocka. Tu chcę odnieść sukces!

Płocku taka możliwość. Ale zaraz... faktycznie, jeden z naszych kolegów był w inkubatorze, sporo się nauczył i teraz ma własną firmę, którą prowadzi zupełnie samodzielnie. Poza tym wielu wzorów i podpowiedzi szukamy w internecie, to kopalnia informacji. Jeden z moich znajomych założył swój biznes z takim

Lista leków refundowanych poprawiona. 216 nowych pozycji

. Rozporządzenie ministra dotyczące wzoru recept miało powstać w ścisłej współpracy z lekarzami i aptekarzami. Tymczasem najpierw ukazał się na stronach ministerstwa projekt rozporządzenia, potem minister zaprosił zespół negocjacyjny na trzy dni przed planowanym terminem spotkania. Lekarze z zespołu gorączkowo

Komorowski z Kraśko o emeryturach, odwadze w polityce i Euro 2012

przypomniał, że niedawno spotkał się z liderami partii politycznych w sprawie reformy emerytalnej i żaden z nich nie przedstawił "recept całościowych". Zwrócił się do opozycji parlamentarnej: - Jeśli ktoś mówi, że chce przejąć odpowiedzialność za Polskę, powinien być wdzięczny rządowi. O reformie

Porozumienie MZ i PZ: m.in. wyższa stawka za pacjenta

złożone przez pacjentów tych lekarzy, którzy po 1 stycznia nie otworzyli swoich gabinetów. Ważność zachowają także numery recept. Ma to być możliwe dzięki temu, że lekarze będą aneksować umowy, które mieli w poprzednim roku. Wcześniej MZ stało na stanowisku, że placówki, które nie podpisały nowych umów

Piasek chorobę wyciągnie

"Piasek chorobę wyciągnie" - podobno mawiali polscy chłopi w czasach, kiedy do lekarza trzeba było jechać konno dwadzieścia kilometrów. Dziś na kryzys taką samą receptę proponują nasi ekonomiczni komentatorzy. Nie są wprawdzie tak elokwentni, jak Andrew Mellon, sekretarz skarbu w

Krzemowa kpina, czyli o wyższości Steve'a nad Steve'em

nie wydaje książek typu "Myśleć jak Steve Wozniak", a przecież to on wszystko wymyślił za Jobsa, który - mówi Richard - "był pozerem nie umiejącym nawet programować". W dzisiejszej Dolinie Krzemowej nie ma miejsca dla programistów. Inwestor pokazuje Richardowi jako wzór osobę

Bestsellery roku 2015: Polska czeka na swojego Stiega Larssona

wynikający z połączenia porno z najbardziej konserwatywnymi, antyemancypacyjnymi wzorami z tanich romansideł jest magnesem przyciągającym wielu czytelników. Rowling jak Lego O korzyściach płynących z uczestnictwa małych niegdyś literatur w światowym obiegu wydawniczym przekonał się Szwed David Lagercrantz

Prezydent i premier na jubileuszu Władysława Bartoszewskiego

Zofio, panie Władysławie, my wszyscy was po prostu bardzo kochamy - skończył premier Tusk, zwracając się do małżeństwa Bartoszewskich. Bartoszewski: lubię życie i ludzi takimi jacy są - Moja recepta na życie jest receptą umiarkowanego realisty-optymisty, lubię życie i lubię ludzi, lubię ludzi takimi

Co leczyć za granicą?

do cen NFZ i o wiele niższa niż w prywatnych gabinetach wielu polskich lekarzy. Gorzej ma się sprawa z receptami. Nie ma jednego europejskiego wzoru tego dokumentu. W wielu krajach na recepcie są tylko podstawowe dane pacjenta. Polski lekarz musi na nią wpisać mnóstwo danych, łącznie z adresem

Jak opanować potworny ból

uzupełniające, alternatywne, techniki interwencyjne leczenia bólu, czyli zabiegi i pomoc psychologa. Taki wzór postępowania zaleca Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu. I my stosujemy się do tego w poradniach leczenia bólu. A jak Polacy korzystają z farmakoterapii? Wszędzie dostępne są leki przeciwbólowe

Gminny "groupon". Zaoszczędzą miliony

poszedł następnego dnia. Gminy się organizują - wspólne przetargi receptą na sukces [EKG] Poza tym od firm ubezpieczeniowych trudno dostać odszkodowanie za zdarzenia nietypowe. Jacek Mamiński z lubińskiego magistratu: - Był u nas broker. Zaproponował ubezpieczenie miejskiej infrastruktury. Zapytaliśmy, a

Alternatywa dla pluszaków: drewniane zabawki z Patyków

oficjalnie otworzyć własny warsztat - opowiada. Szymon nie może się doczekać, aż zacznie przyjmować pierwszych klientów. Teraz sprowadza drewno, wycina, wymyśla nowe wzory dla maluchów. Inspiracją jest jego kilkumiesięczny syn, który z coraz większym zaciekawieniem ogląda wyroby taty i znajduje dla nich

Gowin: na polskich wsiach bije tętno Polski

przyjaźń, zasady i dobro Polski. "Wierzyliście w to i zostaliście oszukani, ale to wy jesteście wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków i polskich polityków" - powiedział Gowin. W jego ocenie, "dzisiaj Polska potrzebuje nowej prawicy". Jak mówił, zarówno PO, której bliżej

Czarny obraz sądów w mediach

przed nim kilkanaście, kilkadziesiąt, a zdarza się, że w skrajnych wypadkach kilka tysięcy tomów akt. Trzeba się z tym wszystkim zapoznać, ocenić i podjąć decyzję. Często niełatwą, bo życie to nie matematyka, w której obowiązują proste wzory. Wydając wyrok, sędzia ma często przed sobą skomplikowaną

Nasza masakra drogowa

również na polskich drogach. Widać dramatyczne braki kapitału społecznego, brak myślenia o dobru wspólnym oraz pogardę dla reguł, wykształconą przez lata zaborów i komunistycznej dyktatury. Nie będzie łatwo to zmienić, bo takie procesy wymagają co najmniej jednego pokolenia, jeśli nie kilku - złe wzory

Własny kąt na rusztowaniu

przecieka - a to największe osiągnięcie architektury. Jeśli i ty, mieszkańcu miasta, chcesz postawić w swojej dzielnicy huśtawki albo rozkładalny budynek, znajdziesz szczegółowe instrukcje, zdjęcia i wzory umów na stronie www.recetasurbanas.net. Recept jest sporo, bo i chorób niemało. - Prywatyzacja

"Klauzula sumienia jest nadużywana i służy narzucaniu pacjentom przekonań moralnych lekarzy"

nie chce urodzić dziecka z wykrytym ciężkim schorzeniem; należy się jej zaświadczenie o tzw. wskazaniu do aborcji. Doktor nie może również odmówić wypisania recepty na legalny środek antykoncepcyjny ani na pigułkę wczesnoporonną - to pacjentka podejmie decyzję, czy ją wziąć. Za stanowiskiem w sprawie

Wanna: luksus dla wybranych i gniazdo rozpusty

wysmarowanym zjełczałą oliwą ciele rysował wzory i figury geometryczne, więc nie chciał ich zmyć. Poza tym starożytni Grecy nie wylegiwali się w wannach dla przyjemności, bo to uchodziło za szkodliwe. Ciała zwykle obmywali zimną wodą w morzu lub rzece. Wanien musieli już używać w czasach Homera (czyli w VIII w

A dlaczego Polska ma nie zostać drugą Irlandią? - list

na zdrowych, dobrych fundamentach. Obecna sytuacja gospodarcza pokazuje, że nie ma jednej, doskonałej recepty na wzrost gospodarczy bez skutków ubocznych. Warto więc czerpać także z doświadczeń Irlandii tak, żeby Polska za kilkanaście lat również stała się nowoczesnym i bogatym państwem na wzór

Reforma edukacyjna 2016. Co w nowej szkole uczeń powinien

potraktowana jako kategoryczna zapowiedź, że tak będzie. Rozmawiamy na uniwersytecie, a nie w ministerstwie. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że do listy lektur dopisałbym koniecznie esej Marii Ossowskiej "Wzór demokraty". Powstał tuż po drugiej wojnie światowej i jest zupełnie nieznany. To

Kapitalizm do poprawki

jak mnie oszuka, to koniec z kandydowaniem. Musimy wprowadzić porządek, odpowiedzialność, prawdę, uczciwość i tego pilnować. Młodzi Polacy i demokracja: ''Świat to dżungla''Wymyśliłem wzór Wałęsy na sprawdzenie, jaka jest demokracja. Po pierwsze, czy prawo danego państwa umożliwia, żeby każdy z nas

Równiej. Co właściwie zrobił Piketty?

. - Piketty ułożył prosty wzór: R>G. Są już nawet T-shirty z takim nadrukiem. Co oznacza ten wzór? - Dochody z kapitału (R) są wyższe od wzrostu gospodarczego (G). Mam objaśnić, jak to działa? To może być przydługi wykład. Objaśnić. - Wzrost gospodarczy wyrażamy obecnie wskaźnikiem PKB. Jest to wartość

Bronisław Chromy, nasz artysta renesansowo-wszechstronny

los postawił na życiowej drodze artysty, był jedną z tych bywających w świecie postaci, które zwykły szmuglować za żelazną kurtynę kulturalne nowinki. Z Paryża wrócił owładnięty ideą klubu czy też kabaretu, który gnieździłby się - wzorem miasta nad Sekwaną - w piwnicy, najchętniej tam, gdzie

Unia w rękach Litwy. Na pół roku

wskaźniki ekonomiczne rosną. Skok był tak błyskawiczny, że Litwę zaczęto stawiać za wzór walki z kryzysem. Recepta rządu? Drakońskie cięcia wydatków w sektorze publicznym i podwyżki podatków. Pomógł też rosnący eksport. - To rozwiązania, które sprawdziły się w małym kraju; dużym lepiej wychodzi nie

Portugalia wybierała nowy rząd

kampanii proponowali z grubsza tę samą receptę - zmniejszanie zasiłków dla bezrobotnych, cięcia emerytur, zwolnienia w urzędach i armii oraz niejasne zapowiedzi obniżek płac w budżetówce, która ucierpiała już podczas pierwszej fali cięć płac w 2010 r. - Premier Sócrates rządził przez ostatnie sześć lat

Polsce potrzebne są silne związki zawodowe

przywilejów związkowych tłumaczy, jak uzdrowić związkiTrudno oczekiwać, żeby wzorem dla naszych związków były kraje skandynawskie, gdzie uzwiązkowienie sięga 70 proc. Należałoby jednak dążyć do modelu niemieckiego, gdzie silne związki w niektórych branżach skupiają około 25 proc. pracowników. I co

Wzór na gustowny pochówek teraz znajdziesz w katalogu

kwiatami, na innych falujące krzyże, latarnię z okienkiem do wstawiania zniczy, wieżę ze szklanych tafli czy kaplicę z iglicą na dachu przypominającą budowany w Warszawie meczet. - Prace są na wysokim poziomie, choć niektóre zbyt indywidualne. A my poszukiwaliśmy wzorów nadających się do powielania

Szefowa Bonda traci wzrok. Zachorowała na AMD czyli zwyrodnienie plamki żółtej

o receptę na długowieczność. Powiedziała: "Nigdy się nie poddawaj. Ja nie przestaję robić tego, co robię. Bo wiem, że kiedy raz przestanę, to już nigdy do tego nie wrócę". Pomyślałam wtedy, że ja też taka jestem - opowiada Dench. Co to jest AMD? AMD jest chorobą tzw. plamki żółtej. To

Testy genetyczne poza kontrolą. A ustawa, która może to zmienić, utknęła w resortach

nie mogą być towarem - mówi prof. Witt. - Powinny być robione na tej samej zasadzie, jak wydawane są leki na receptę: na zlecenie lekarza. Do zlecenia badania musi być medyczne uzasadnienie. Lekarz musi test zinterpretować. Wytłumaczyć pacjentowi, co oznacza wynik, czego może się spodziewać, jeśli

Millera recepta na kryzys: okręgi przemysłowe, publiczne OFE i 10 tys. za czwarte dziecko

, że te negatywne zjawiska występują, choć Polska otrzymała od czasu wejścia do UE aż 187 mld zł. Na początek rozwojowe PKB Receptą na poprawę pogarszającej się sytuacji Polski ma być pakiet propozycji społeczno-ekonomicznych, który przedstawił szef SLD. Na początek skrytykował realizowany przez rząd

Co dziś znaczy rewolucja? 10 lat "Krytyki Politycznej"

; zajmuje miejsce opuszczone przez innych, co pokazuje jej skuteczność, ale także odsłania słabości lewicowego myślenia politycznego. Przede wszystkim odczuwam coraz bardziej powszechne znużenie diagnozami, co źle działa w demokracji. Bo jak długo można wskazywać zło, nie dając recept na uporanie się z nim

Ludobójstwo Pol Pota

trudności", biorąc za wzór pierwszych chrześcijan, którzy z radością przyjmowali męczeństwo. 1 kwietnia 1975 r. Lon Nol uciekł z kraju, 17 kwietnia Czerwoni Khmerzy zajęli Phnom Penh i zamknęli Sihanouka w areszcie domowym. Narastały szaleństwo i paranoja (o czym piszę więcej w innym artykule) i - jak

Kronika filmowa: jak propaganda przeszła do legendy

. Powołana do życia w 1944 r. w Lublinie w założeniu miała być filmowym tygodnikiem propagującym hasła ludowego ustroju. O jej tematach decydowały najwyższe organy, które wzorem Lenina zdawały sobie sprawę z siły filmowego obrazu w sterowaniu społeczną świadomością. Pierwszymi autorami reportaży zostali