wywiad zawodowy druk

LESZEK KOSTRZEWSKI

Świadczenia rehabilitacyjne

Świadczenia rehabilitacyjne

Chorujesz, nie możesz pracować, a ZUS nie chce ci dać renty? Możesz się starać o świadczenie rehabilitacyjne. To ok. 1500 zł brutto miesięcznie. Ostatnio oddziały ZUS są zasypywane wnioskami o to świadczenie.

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

Jeżeli nie możesz dłużej pracować, wystąp do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne. W porównaniu z 1999 r. liczba Polaków korzystających z tej formy pomocy wzrosła ponad trzykrotnie.

O wspólnym rozwiązywaniu problemów

Czterdziestolatko z kredytem, czterdziestolatku z dwojgiem dzieci! Walczymy również o Ciebie. O żłobek, o lepszy dojazd i tańsze życie

CBOS o podatkach: Fiskus zmienia się na korzyść

jedną odpowiedź]. Badani najczęściej twierdzą, że kontaktują się z urzędem skarbowym w celu złożenia deklaracji, zeznania, wniosku lub pisma (60 proc.), a także w celu pobrania druków (10 proc.). Rzadziej chodzi im o odebranie zaświadczenia (5 proc.) i nadpłaty podatku (5 proc.), uzyskanie informacji (4

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

Świadczenia rehabilitacyjne. Kiedy możesz z nich skorzystać

dołączone: - zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza prowadzącego, - wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10); nie jest on wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność

Superman Sisi na prezydenta Egiptu

Superman Sisi na prezydenta Egiptu

Abdul Fatah as-Sisi daje zarobić. Wprawdzie pod jego rządami gospodarka pozostaje w głębokim kryzysie - jest utrzymywana przy życiu jedynie dzięki kroplówce z Zatoki Perskiej, krajem wstrząsają protesty płacowe kolejnych grup zawodowych, brakuje prądu, gazu i pracy - ale otworzył się nowy rynek

Gdy pracownik często choruje...

Gdy pracownik często choruje...

: wniosek o rentę (koniecznie własnoręcznie podpisany!) - druk znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl lub w oddziale, wywiad zawodowy (na druku ZUS N-10), zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), dokumentację medyczną choroby plus zaświadczenie od lekarza o niezdolności do

Kubuś optymista i jego świat

Kubuś optymista i jego świat

przypadkowości, która później się racjonalizuje. Przypadkiem odnajduje się dokumenty albo problem, a następnie zabiegi techniczne, właściwe naszemu zawodowi, bardzo często określają sposób ich opracowania oraz rezultat''. Jacques Le Goff nie tylko doskonale opanował warsztat naukowy mediewisty - bo to

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

Renty rodzinne i socjalne 2012 - zmiany

złożenia wniosku;* ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10); * kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6);* dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie szkoły

Kto ma szansę na rentę

Kto ma szansę na rentę

wszystkim: - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku; - ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10

Ośrodek dla dzieci słabowidzących ma już 60 lat

Ośrodek dla dzieci słabowidzących ma już 60 lat

działaliśmy na Tamce w budynkach zrujnowanych podczas wojny. W latach 60. przenieśliśmy się na Koźmińską, gdzie mamy szkołę i internat. Dziś działa tu podstawówka, gimnazjum i liceum, a od tego roku zasadnicza szkoła zawodowa dla kucharzy. Dzieci nie poradziłyby sobie w masowych szkołach? - Są u nas uczniowie

Michał Rusinek: Wdowy należy palić

Michał Rusinek: Wdowy należy palić

Ale ma pan parcie na szkło. - Nie mam, większość zaproszeń odrzucam. Media zwracają się do mnie z prośbami o wypowiedzi w różnych sprawach zawodowych: o retoryce, języku dzieci, literaturze, przekładzie. Zapewne dlatego, że jakoś się tam sprawdzam. Ale nie zabieram głosu na każdy temat. A jednak

Senior w biedzie

Senior w biedzie

- osobiście, pisemnie lub telefonicznie. Pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy i sprawdzi tożsamość osoby, jej stan majątkowy oraz orzeczenie o niezdolności do pracy. Jeśli osoba starsza podejmie pracę, świadczenie zostanie jej odebrane. Wyjątek stanowi praca dla niepełnosprawnych w warunkach

Jak zmienią się renty

Jak zmienią się renty

dołączyć: - zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie osoby ubiegającej się o rentę. Powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku; - ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10

Co się należy chorym na Parkinsona

Co się należy chorym na Parkinsona

wydawaniem zajmują się powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, do których wchodzą m.in. lekarze, doradcy zawodowi czy psychologowie.Pierwszy krok to wypełnienie i złożenie stosownego wniosku. Trzeba do niego dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego (musi zostać wystawione na specjalnym

Jak się starać o rentę

Jak się starać o rentę

prowadzącego (na specjalnym formularzu ZUS N-9) i całą dokumentację medyczną związaną z twoim leczeniem. Dołącz też ankietę wypełnioną przez pracodawcę, czyli wywiad zawodowy (druk ZUS N-10).Do wyliczenia renty będą potrzebne dokumenty potwierdzające wysokość wynagrodzenia uzyskiwanego w czasie ubezpieczenia

Za kulisami CBA. Rewelacje byłego funkcjonariusza

Za kulisami CBA. Rewelacje byłego funkcjonariusza

, by uwiarygodniać i chronić tego funkcjonariusza. Pozyskiwaliśmy różne źródłowe dokumenty oryginalne poprzez osoby, które miały do nich dostęp, np. niewypełnione druki. Byliśmy w stanie zrobić praktycznie każdy dokument, pieczęcie, podpisy. Agent ujawnia, że CBA posługiwało się też podrobionymi

Sprawdź, jak możesz dostać rentę i czy masz do niej prawo

przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10); - kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6); - dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie ze szkoły wyższej o studiach

Jan Strzelecki i jego przyjaciele

Jan Strzelecki i jego przyjaciele

przemawia przeze mnie i zrzędzi zawodowy historyk. Grochowska takich aspiracji nie ma. Kończyła studia dziennikarskie i uprawia gatunek, który można nazwać eseistyką biograficzną. Uprawia go z pasją, z literackim talentem, z rzetelną dokumentacją i ma prawo powiedzieć, że reguły swojej kompozycji ustala

Najsłynniejsze polskie spory o przeprosiny

sierpnia.Przeprosin zażądał w czwartek od Bogdana Borusewicza Lech Wałęsa. Wszystko zaczęło się od wywiadu udzielonego tygodnikowi 'Wprost' przez Henrykę Krzywonos, w którym legendarna tramwajarka stwierdziła, że mózgiem strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r. był Borusewicz.- Wałęsa miał dar przekonywania, więc został

Zaraz nadjedzie czarna wołga

Zaraz nadjedzie czarna wołga

. XIX-wieczni intelektualiści byli przekonani, że cała stara mitologia - bo mitologia to też forma plotki - zniknie. Miała ją zlikwidować powszechna oświata, druk i lansowanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Ale okazało się, że mitologia jest przyrodzona człowiekowi. Nie możemy się z nią rozstać. Wśród

Renty na razie bez zmian

Renty na razie bez zmian

ankieta wypełniona przez pracodawcę, czyli wywiad zawodowy (druk ZUS N-10). Gdzie złożyć wniosek?Wniosek składa się na specjalnym druku ZUS Rp-1 (podobnie jak inne wnioski możesz go ściągnąć ze strony internetowej www.zus.pl). Musi być czytelnie i dokładnie wypełniony, inaczej nie zostanie rozpatrzony

Głosy w mojej głowie

Głosy w mojej głowie

niepewnym krokiem odchodzi. "Pani nie zastosowała się. Brzdęk, łup. List uległ pożarciu" - lojalnie informuje skrzynka głosem Jacka Fedorowicza. "Z prawej strony przyjmuję listy miejscowe, miłosne i druki. Natomiast z lewej przyjmuję ponaglenia, odkrytki, monity i ekspresy. Anonimy wypluwam

Media "kręcą" Wałęsą? "Przychodzą do niego jakieś stażystki..."

. Bo dobrze krzyczy Początek maja. Henryka Krzywonos, jedna z wielu uczestników sierpniowego strajku w Stoczni Gdańskiej, udziela wywiadu tygodnikowi "Wprost". Podobnie jak Wałęsa jest dla dziennikarzy zawsze atrakcyjna, bo ma dość niewyparzony język i zwykle można liczyć na jakąś efektowną

Polsko, ratuj 15 tysięcy Wietnamczyków

, będąc studentką, pracowała na rzecz tworzenia wolnych związków zawodowych. Bo w Wietnamie związki zawodowe są częścią rządzącej partii komunistycznej i w razie jakiegokolwiek konfliktu stają po stronie pracodawcy - biznesu powiązanego z ludźmi władzy. Najsłynniejszą chyba akcją, którą córka zdążyła

Jak dostać rentę inwalidzką?

składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6) i poświadczające to dokumenty (np. legitymacja ubezpieczeniowa, świadectwa pracy, zaświadczenie szkoły wyższej, zaświadczenia pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia - druk ZUS Rp-7), wywiad zawodowy , który wypełnia zakład pracy (druk ZUS N-10), a

Jak się starać o rentę

urzędników A teraz czas na formalności. Zanim dostaniemy rentę, czeka nas złożenie w oddziale ZUS kompletu dokumentów, na który składają się: - wniosek o rentę (koniecznie własnoręcznie podpisany!) - druk znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl lub w oddziale, - wywiad zawodowy (na druku ZUS N-10

Wypowiedzi Stefana Niesiołowskiego na posiedzeniach Sejmu

Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego

Czy możesz być rencistą?

trzydziestego roku życia - co najmniej pięć lat. ** Krok drugi Musisz złożyć w ZUS wniosek o rentę wraz z niezbędnymi dokumentami. Oto ich wykaz: * wniosek - piszesz go sam. * dołączasz do niego druki ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego) i ZUS RP-7. Obydwa dostaniesz w oddziale swojego ZUS; możesz też je

Kto może przejść na rentę

przed datą złożenia wniosku. * Ankietę wypełnioną przez pracodawcę, tzw. wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10). * Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). * Dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (świadectwa pracy, legitymację ubezpieczeniową

Renty do zmiany

rentę Polacy w wieku 25-30 lat, a starsi - minimum pięcioletnim. Najpierw trzeba złożyć w najbliższym oddziale ZUS dokumenty: - wniosek o rentę (zawsze własnoręcznie podpisany!) - druk znajdziesz w internecie na stronie www.zus.pl lub w oddziale; - wywiad zawodowy (na druku ZUS N-10); - zaświadczenie o

Jestem chłop, ale pan

;, której akcja rozgrywa się w Siedlikowie, dostał nagrodę Nike. KRYSTYNA NASZKOWSKA: Wierzy pan, że ponad 23 proc. Polaków głosujących w wyborach samorządowych poparło partię chłopską? MARIAN PILOT: Wcale mnie to nie dziwi. Dwa lata temu w wywiadzie dla "Wyborczej" powiedziałem, że nasz układ

E-booki łatwo nie mają. Czy Polacy przerzucą się na elektroniczne książki?

W dowolnym miejscu świata przez aplikację w telefonie, tablecie lub na czytniku logujesz się do swojego konta i twoje książki pojawiają się na półkach. Otwierają się od razu tam, gdzie skończyłeś czytać na innym urządzeniu. - To przyspieszyło. Na iPadzie czytam wywiad z autorem, ktoś poleca książkę

Będzie trudniej o becikowe

przeprowadzone przez ginekologa lub położną. Musi na nim być imię i nazwisko osoby je wystawiającej oraz pieczątka. Ważne! Zaświadczenie nie musi być na specjalnym druku. Wystarczy zwykłe pismo. Od nowego roku to się zmieni.Trzeba będzie do wniosku dołączyć zaświadczenia, że matka dziecka przez cały okres ciąży

Sierpień 1980: "Wałęsa, ty żeś przegrał!" [REPORTAŻ]

dni z pracy zwalniani są ludzie z Wolnych Związków Zawodowych, którzy mogą stać się zarzewiem buntu wśród młodych, słabo jeszcze zarabiających robotników. Pierwszy wyleciał Andrzej Kołodziej, narwany dwudziestolatek, który rozdawał "Robotnika" na środku stołówki. Teraz kolejny cios

Jak starać się o rentę

w ZUS własnoręcznie podpisany wniosek. Do wniosku musisz załączyć dokumenty: ** druk ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego; znajdziesz w nim pytania o twoje kwalifikacje, rodzaj wykonywanej ostatnio pracy, warunki wykonywania pracy itp.); ** druk ZUS RP-7 (to zaświadczenie o zatrudnieniu i

Jak zostać rencistą

składki na ubezpieczenie, masz wszystko opłacone, a stan zdrowia nie pozwala ci podjąć pracy zarobkowej. Co dalej? Musisz złożyć w ZUS-ie wniosek o rentę wraz z niezbędnymi dokumentami. Najpierw wniosek - musisz napisać go sam. Dołączasz do niego druki: ZUS N-10 (dotyczy wywiadu zawodowego) i ZUS RP-7

Onkologia nie dla raka

. Miałam wrażenie, że moja rozmówczyni jest w szoku i relacjonuje mi wszystko jak automat. Zrobiła to, bo podejrzewam, że chciała to z siebie wyrzucić. (...) Zapytałam profesor, czy zdecydowałaby się to wszystko oficjalnie zeznać. Odmówiła. To był zły moment, było jej ciężko. Runęło całe jej życie zawodowe

Przedostatnia gazeta

religijnej i politycznej przemocy. Prezentuje je nie na ścianie, ale pod szkłem, na podłużnych stołach, zachęcając do "studiowania". Jak powiedział w jednym z wywiadów Benjamin Godsill, obok Richarda Flooda kurator nowojorskiej wystawy, pierwszeństwo mieli artyści, którzy nie tylko skorzystali z

Pan udający pana szepcze nerwowo do teczki

niedawno (prawda, nie dla przyjemności, ale z zawodowego obowiązku) i odczuwam potrzebę, by powiedzieć Ci Anko, że z nich też możesz być dumna."Folklor naszych czasów" pięknie dopełniają: opowieść "Moje korzenie" (nagrana dla Programu 2 PR) o rodzinie i czasach przedkorowskich, dwa

Ta karta się zamyka. Koniec papierowych słowników?

będzie. - Rynek dla drukowanych słowników po prostu znika. Kurczy się o dziesiątki procent każdego roku - powiedział Nigel Portwood, prezes Oxford University Press, w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika "The Sunday Times".Słowa Portwooda mogły być szokiem dla branży. "Oxford English

Kalendarz rocznic 16-22 czerwca 2014 r.

Wielkiego. 1834 - W Paryżu ukończono druk pierwszego wydania "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. (180) 1835 - W Wysocku niedaleko Jarosławia zmarła księżna Izabela Czartoryska, pisarka, animatorka życia kulturalnego, mecenaska sztuki, kolekcjonerka; założycielka rezydencji w Puławach, na terenie

Mój Wałęsa, wasz Bolek

później - wiele książek doszło, wiele ubyło, jednak dwa egzemplarze z zielonymi okładkami i czarnym napisem "Lech Wałęsa" nadal leżały dokładnie na tej samej półce, ułożone niemal tak samo jak je odłożyłem. Sytuacja ta przypomniała mi słowa Władysława Frasyniuka, który w jednym wywiadów

Mogłam zadać każde pytanie

- O czym będziemy rozmawiać?O pani warsztacie, "Szkole wywiadu Teresy Torańskiej".- Och, to są intuicyjne rzeczy.To może ja powiem tak... Bohater czy rozmówca?- Bohater. I nigdy nie używam słowa ''wywiad''. Gdy w domu przygotowujesz pytania, a potem podczas spotkania z daną osobą je

Rencista w kryzysie

internetu; dostępny jest pod adresem http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=1083#p23/.Do wniosku koniecznie dołącz jeszcze dwa druki:** ZUS N-10 - to wywiad zawodowy; znajdziesz w nim pytania o twoje kwalifikacje, rodzaj wykonywanej ostatnio pracy, warunki jej wykonywania itp.; oraz** druk ZUS RP-7 - czyli po

Czternaste piętro na Kubie

odejdzie?- Rozmawiam dużo z ludźmi i wszyscy mają poczucie, że nie wytrzyma dłużej niż pięć lat. Rzecz jednak w tym, że dla systemu politycznego pięć lat to jest nic. Ale dla ludzkiego życia to bardzo dużo. Dla mojego pokolenia zawodowo to najbardziej produktywne lata, czas, by coś osiągnąć. Tak, zmiany

Pogromca łupieżu , Karaszkiewicz, Jerzy

- Nie grałem wielkich ról - twierdzi w jednym z wywiadów - a więc miałem dużo czasu, aby siedzieć w bufecie i opowiadać historie kolegom. Anegdoty rozrastały się, niektóre zaczynały żyć własnym życiem, wreszcie ich autor uległ namowom przyjaciół, aby rzecz spisać i wydać drukiem. Książkę czyta się

Dodatki, zniżki, renty... Co się należy chorym?

przepisami odpowiednią liczbę tzw. okresów składkowych i nieskładkowych. Okres składkowy to przede wszystkim czas aktywności zawodowej, o ile miałeś wtedy opłacane składki do FUS (np. pracowałeś na etacie, prowadziłeś własną działalność gospodarczą), a także m.in. czynnej służby wojskowej, pobierania zasiłku

Historia jednego donosu

Karoliny Włodków. Jego ojciec to zawodowy wojskowy, matka zajmuje się domem. W dzieciństwie przyszły poeta wydaje się nieokrzesany. Jako bardziej uzdolniony od rówieśników często się nudzi na lekcjach, dlatego też rozrabia i stroi głupie miny. Szkolny kolega Tadeusz Jęczalik, również późniejszy literat

Okrągły Stół - niezbędnik

wywiad z Bronisławem Geremkiem , który zamieścił nowy (bo wychodzący dopiero od stycznia '88) miesięcznik "Konfrontacje". Wcześniej Geremek - jako jeden z najbardziej znanych opozycjonistów - mógł się wypowiadać tylko w prasie podziemnej. Geremek mówił o systemowym kryzysie gospodarczym i

Śmierć pieniądza, czyli dlaczego Niemcy boją się inflacji

inflacją.Ktoś zyskiwał, ktoś traciłZyskali na inflacji rolnicy i posiadacze ziemscy, którzy stanowili wówczas ok. 30 proc. niemieckiego społeczeństwa i głosowali na wpływową Niemiecką Partię Ludową. Inflacja podnosiła ceny ich produktów. Do pewnego momentu nie szkodziła też robotnikom, bo silne związki zawodowe

Letnia przeprawa , Capote, Truman

autor "Z zimną krwią" zaczął ją pisać mając 19 lat, w roku 1943. Pracował wtedy jako goniec w redakcji "New Yorkera", jego pierwsze opowiadania zaczynały się już ukazywać drukiem, ale daleko mu jeszcze było do zawodowego pisarza. Ten okres swojego życia w pięknie zmitologizowanej

Podziemna prasa w Sierpniu

Przed Sierpniem 1980 roku opozycyjne gazety wydawane były nieregularnie i nawet jak na ówczesne czasy dość prymitywnymi metodami. We wrześniu 1976 roku zaczął ukazywać się "Biuletyn Informacyjny". Był to jeden z pierwszych druków kolportowanych poza oficjalnym obiegiem wydawniczym i poza

Renta - kto może się o nią starać, ile można dorobić?

, ** ankietę wypełnioną przez pracodawcę, czyli wywiad zawodowy (druk ZUS N-10). UWAGA! Wszystkie wymienione wyżej druki można pobrać ze strony internetowej ZUS: http://zus.pl/wai/default.asp?p=1&id=1083#p30 Krok trzeci. Dalsze działania to już obowiązek ZUS. Urzędnicy na podstawie wniosku i przekazanych

O tym, który podłożył bombę pod KPP

ützenmacher, syn ubogiego żydowskiego powroźnika z Mławy, zrobił zdumiewającą karierę - najpierw w ruchu komunistycznym, potem jako agent tajnych służb. Dla ilu służb właściwie pracował? dr Bogdan Gadomski: Niektórzy historycy sądzą, że trzeba brać pod uwagę wywiad polski, rosyjski, niemiecki

O tym, który podłożył bombę pod KPP

: Niektórzy historycy sądzą, że trzeba brać pod uwagę wywiad polski, rosyjski, niemiecki, angielski, i nawet jeszcze izraelski. Ale to przesada.Mützenmacher przede wszystkim pracował dla "defy", czyli przedwojennej polskiej policji politycznej. Zwerbowali go, kiedy trafił przypadkowo do

Królowie chaosu naprawiają świat

. Twierdzą, że ACTA nie była konsultowana społecznie i zawiera przepisy kontrolujące sieć.Od środy namawiają do akcji protestacyjnych na ulicach całej Polski.Nowi chcą tylko hakowaćRainbowSix i jej kolega Anonim zgadzają się na rozmowę przez Gadu-Gadu. Pierwszy raz robię wywiad z ludźmi, o których nie wiem

Opowieść o czasie najstraszliwszym

) zapisało to, czego byli świadkami, w setkach tysięcy relacji. I że relacje te zamieszkują dziś żydowskie archiwa od Warszawy po Buenos Aires i od Jerozolimy po Waszyngton; zaledwie tysiące zostały ogłoszone drukiem. Świat się, owszem, dowiedział, ale nie całkiem wiadomo, co z tego dalej wynika.Jeśli tak

Kozłowski: Udało nam się, bo byliśmy rozumni

kreślę, a jeżeli mam wątpliwości, to wstrzymuję druk i odsyłam do Warszawy. Niech się oni tym martwią.Nie można było napisać, że Gomułka jest tyranem, ale przecież pisało się aluzyjnie, nie wprost, i wtedy można było cenzora oszukać.- Oczywiście, że tak się pisało. Ale te aluzje ciągle trzeba było

Święty kapłan i jego biskup

, który przekształcił się w wielką manifestację patriotyczną i religijną oraz demonstrację poparcia dla "Solidarności". Dziennikarzy zagranicznych poinformowano, że prymas "potwierdził swoje poparcie dla niezależnych związków zawodowych w Polsce, mówiąc jednak, że niekoniecznie muszą się

Clinton niezwyciężona w walce o Biały Dom?

25 proc.Edwards jest tam popularny, bowiem ma bardzo dobre kontakty z silnymi w Iowa związkami zawodowymi. Obama - bo popierają go młodzi sympatycy lewicy, a przede wszystkim dlatego, że zbudował tam machinę polityczną nie mającą sobie równych w dziejach współczesnej polityki.W niedużym stanie (Iowa

Zofia Gołubiew: mówią o mnie ''Dyrektoressa''. A mnie to śmieszy

pracy się nie dało... Powstały piękne druki. Zrobiłam pierwszy i jedyny w muzeum magazyn papieru - a był to wówczas towar reglamentowany. Pamiętam, że wzięłam tym razem już nie pół litra, tylko więcej, i album jakiś muzealny i pojechałam do fabryki papieru w Kluczach. Wie pani, jak ja sobie pomyślę, że

Grecja tonie w długach. To jeszcze domino, czy już poker?

Europy, powstańcie". Związek zawodowy pracowników sektora publicznego domaga się, aby rząd cofnął wszystkie, co do jednego, projekty cięć świadczeń. Nie jest wcale powiedziane, że socjalistyczny rząd Jeorjosa Papandreou, który obiecywał prosperity, a w obliczu nadchodzącej katastrofy zobowiązał się

Towarzysz Larsson (cz. 2)

przez społeczeństwo jako synonim antyrasizmu - ubolewa Stieg w wywiadzie dla pisma "Humanisten". - Tymczasem prawdziwy antyrasistowski ruch istnieje w przedsiębiorstwach, w szkołach, w stowarzyszeniach nauczycielskich, w związkach zawodowych... Dzięki wsparciu tych organizacji na przełomie

Jaszczurka, w niewoli własnej, czyli Jerzy Andrzejewski między skrajnościami

'', jaki przylgnął do jego nazwiska, protestował kokieteryjnie, zauważa Synoradzka, ale natychmiast wszedł w rolę. W wywiadach mówił o ''tchnieniu boskim'', które zapładnia autora.Uprawiał katolicyzm intelektualny, ale była to maska, stwierdza Miłosz, analizując katolicki epizod w życiu Alfy, czyli

Finansówki

spycha. Na przykład ta kuratorka sądowa. Miała zrobić wywiad, bo staram się o przerwę w karze, a nagadała mężowi, że jak dojdą te sprawy w toku, to nawet sześć lat posiedzę, i mąż się zdenerwował, chce się ze mną rozwieść. W głębi serca mam żal do męża, że korzystał z tego, a teraz nie potrafi zrozumieć

Nadchodzi nowy, lepszy świat

demokracja przedstawicielska, stają twarzą w twarz ze światem, który radykalnie się zmienił. Druk został zastąpiony przez internet. Oburzeni nie potrzebują własnych organów prasowych, żeby się zorganizować i wyjść na ulice - wystarczy, że mają telefony komórkowe. Nie chcą zakładać partii ani związku

Bezos nadchodzi

, której dokonał, upowszechniając e-booki, jest przewrotem na miarę wynalezienia druku. ''Jeśli internet byłby rock and rollem, to Jeff Bezos byłby jego Elvisem'' - napisał serwis BBCNews.com. A Richard L. Brand, biograf szefa Amazonu, porównywał jego umysł do umysłu Thomasa Edisona. Inni nazywali go

Zegarek sam się nie wyreguluje

polityczne decyzje w sprawach ważnych dla biednych i wykluczonych - podatków, emerytur, zasiłków, polityki wobec związków zawodowych, wobec rodziny i edukacji. Ten sprawdzian z wrażliwości liberalna inteligencja oblała. Co więcej, zrobiła to bez żalu, bo uwierzyła, że ku nowoczesnej Polsce wiedzie liberalny

Danziger, gorsi Polacy

gdańszczanie z dawnego Wolnego Miasta Gdańska. Łączy ich miłość do Gdańska i wspólna przeszłość, również ta wyparta z polskiej pamięci zbiorowej - powojenna.Żadna z osób udzielających mi wywiadu do przygotowywanej książki nie wyraziła zgody na opublikowanie jej nazwiska. - Myśmy już swoje przeszli - tłumaczyli

Zaczęło się od "Hańby domowej"

świeżo przelanej ludzkiej krwi i słychać było jęki ofiar"), a swoje własne zaangażowanie w komunizm minimalizował i tłumaczył pragnieniem "zbawienia świata". Woroszylski chciał wycofać z książki swój wywiad (Trznadel jednak oświadczył, że "Hańba domowa" jest już w druku). Odbyła

Norman Davies. Wielka historia w przerwie meczu

na bibliotecznych półkach, podczas gdy "Europa" trafiła na listy bestsellerów i w krótkim czasie osiągnęła nakład stukrotnie większy! Z tego właśnie powodu wielu zawodowych historyków nie cierpi Daviesa. Nie mogąc znieść jego popularności ani mierzyć się z nim pod względem talentu

TVP braterska i barterska

;) oraz prezesowania radzie nadzorczej Wydawnictwa Ludowego. Ogłoszeniom TVP w krakowskim miesięczniku towarzyszył cykl rozmów z "jedynym zawodowym dziennikarzem w zarządzie Telewizji Polskiej SA" - jak tytułowali Skoczka redakcyjni koledzy. On sam - będąc już wiceprezesem TVP - figurował przez

Wałęsa, ty żeś przegrał!

dni z pracy zwalniani są ludzie z Wolnych Związków Zawodowych, którzy mogą stać się zarzewiem buntu wśród młodych, słabo jeszcze zarabiających robotników. Pierwszy wyleciał Andrzej Kołodziej, narwany dwudziestolatek, który rozdawał "Robotnika" na środku stołówki. Teraz kolejny cios

Wydarzenia Sierpnia '80 dzień po dniu

tym razem towarzysze z KPZR pytali go, czy w związku z lipcowymi "przerwami w pracy" nie powinien raczej pozostać w Polsce. "Lato minie, głowy ostygną, powiem ludziom, co potrzeba, i Polacy wrócą do pracy, a życie do normy - odparł Gierek."Tygodnik Powszechny" drukuje wywiad

Jak walczyć z czarnym PR?

materiałów prasowych dezawuujących osoby stanowiące zagrożenie dla interesów J&S. Do takich należy Zbigniew Siemiątkowski, były szef UOP i Agencji Wywiadu, który w 2002 r. starał się nie dopuścić do zawarcia niekorzystnego dla Polski - zdaniem UOP - kontraktu pomiędzy J&S a Orlenem. Z publikacji "

Kto rządzi demokracją

przewagę nad rozproszonymi" - mówił przed dwoma laty w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" nieżyjący już Milton Friedman. Grupom specjalnego interesu udaje się często wmówić opinii publicznej, że ich cele są zgodne z interesami ogółu. Strajkujący lekarze walczą o "dobro pacjenta"

Bronisław Geremek profesor niedopasowany - sylwetka na 70 urodziny

wyszedł w formie pierwszego druku MKS-u, a mianowicie: »Jak zakładać związki zawodowe«". Straciło średniowiecze, zyskała współczesność. Pierwsza wdowa po Lechu Nie potrafi ukryć wzruszenia, gdy wspomina swe spotkanie w strajkującej Stoczni z Lechem Wałęsą. Przywódca strajku tak odpowiada

Amator kwaśnych jabłek

bogatsze, ani lepsze.Mój kolega, który zawodowo zajmuje się pisaniem, uważa, że dzięki temu, że jest gejem, nie wstydzi się swojej kobiecej natury i gdy pisze o kobietach, potrafi o nich pisać głębiej.- Pisałem o Irenie Sendlerowej jako wielkiej postaci z czasów okupacji. O Marii Renacie Mayenowej jako

Wielka Historia Václava Havla

ostrożności i niedobór wyobraźni w sprawie intencji Związku Sowieckiego. W epoce "normalizacji" - po interwencji sowieckiej - objęty został całkowitym zakazem druku. Był to zarazem - wedle słów czeskiego publicysty - czas "upadku społeczeństwa w moralną przepaść", który pociągnął za sobą

Złapać się poły Herberta

Wiosną 1986 r. środowisko literatów zbulwersował nie tylko wywiad Zbigniewa Herberta, który znalazł się w książce Jacka Trznadla "Hańba domowa" - ostra krytyka kolegów pisarzy zaangażowanych niegdyś w komunizm. Nie mniejsze poruszenie wywołały dwa specjalne numery miesięcznika "

Mogielnicki. Nikt nie rodzi się tekściarzem

każdym razem, kiedy pokazuję tekst, czekam, aż ktoś powie coś podobnego. Co pchnęło pana do zawodowego pisania tekstów? - Hołdys mi pokazał, że w środowisku, poza tymi, którzy mieli pięć groszy przy duszy, byli też ludzie robiący karierę i pieniądze. Wśród nich Janusz Kruk, lider grupy 2 plus 1

Grabarka Rzeczypospolitej

alzheimera. Nawet w ostatniej chwili potrafiła mi uciec. Prawie całe pani życie zawodowe jest związane z filmem, ale studiowała pani polonistykę na UW. Ano tak. Poszłam na te studia dla panienek. Skądinąd bardzo przyjemne. Teorię literatury nawet bardzo lubiłam, interesowało mnie to. Zresztą, jakby pan tam

Jestem przeciwnikiem elity

zajezdni, pięknie przemówił. Ale powiedział, że trzeba zrezygnować z postulatu wolnych związków zawodowych, bo komuniści nigdy się na to nie zgodzą, byłby to ich koniec. Dzień przed podpisaniem porozumień tak powiedział! Rozumie pan? Rozumiem. Modzelewski miał za sobą wieloletnie zaangażowanie, dwa wyroki

O Cyceronie, czyli dlaczego stoicy źle wychodzą na swym stoicyzmie

. Najgorzej było, kiedy do asekuranctwa służbowego dołączała się zawiść zawodowa. Dziś jeszcze mam w uszach głos niechętnego redaktora, filologa klasycznego, sprzed niemal pół wieku, gdy wydawałem "Boskiego Juliusza": "Niech pan sobie nie wyobraża, że dla pana będę ryzykował utratę posady"

Lech - życie w starciu

zaproponowano nam spotkanie z pewnym robotnikiem z Wolnych Związków Zawodowych, szefem grupy ulotkowej. Na meczach piłkarskich RMP kontra WZZ grał zawsze na pozycji bramkarza. Nie mieliśmy przekonania, że może nam coś ciekawego powiedzieć. Do spotkania więc nie doszło. Robotnik ten nazywał się Lech Wałęsa.Potem

Boni już się nie boi

na miejscu. Chodzi o to, by zaangażować w to lokalnych posłów, samorząd, organizacje pozarządowe i związki zawodowe. Ten przykład dobrze pokazuje filozofię Michała Boniego - praktyka, który szuka rozwiązań. O takich jak on w krajach anglosaskich mówi się policy maker. Czyli ten, co robi politykę

Wiatraki są wszędzie

mocno protestowały przeciw jej zatrudnieniu związki zawodowe. Zastanawia się, "co oni mieli tu do ukrycia". Cieszy się, że dyrektor krakowskiego ośrodka też ma alergię na korupcję. Korzyść W Krakowie raz zdarzyło się, że dziewczyna na egzaminie "wręczyła jej korzyść". Miała w ręku

Szach Rosji

? Emerytowany szachista. Już nie gram zawodowo w szachy, w marcu publicznie podałem się do dymisji. Tuż po wygraniu szachowego Wimbledonu i z tytułem mistrza Rosji. Pańskie nazwisko nadal jest na pierwszym miejscu światowego rankingu. Gram w szachy ponad 30 lat. Od 20 jestem numerem jeden na świecie. Osiągnąłem

Raport znaleziony na półce. Taternicy rozgryzają zomowców - ciąg dalszy

. Młodszy z mężczyzn daje do skopiowania trzy artykuły z "Magazynu Gazety Wyborczej". Starszy przygotował pożółkły brulion podziemnej gazety. Na okładce czerwony napis "Solidarność", białkowe matryce, rozmazany druk. Kseruje dwie strony ze środka. Mężczyźni wychodzą z punktu ksero. Nagle

Z drugiej strony znaczka

uczyłem w technikum, to stać mnie było na droższe znaczki. Czego pan uczył? - Uczyłem majstrów rysunku technicznego i wiedzy o zawodzie "sanitariaty, centralne ogrzewanie, teoria i praktyka". Skończyłem wyższą szkołę zawodową ze specjalnością instalacje sanitarne. Miałem doświadczenie w zawodzie

Fotel dla drapieżnika

;, "policzek dla Europy" - to łagodne i oficjalne opinie po decyzji prezydenta Busha, by osadzić Paula Wolfowitza na fotelu dyrektora Banku Światowego. Ostre i nieoficjalne były nie do druku. Z niedowierzaniem tę decyzję przyjęła Europa, organizacje pozarządowe, a także sami pracownicy BŚ. To bez

Stasińska nie do zmarnowania. Pisarze i wydawcy w obronie wyrzuconej z W.A.B.

Szykując do "Wysokich Obcasów" wywiad z Beatą Stasińską, zwróciłem się o opinię o niej do ludzi, którzy z nią współpracowali. Grono wybitnych postaci wyraziło rozczarowanie decyzją prywatnej firmy, do której właściciele mają wszak pełne prawo. Boją się, że W.A. bez B. popłynie z prądem

Trzecie życie Ryszarda Bendera

na dobre - wraz z całą formacją PRL-owskich "koncesjonowanych katolików".Ale Ryszard Bender jeszcze w połowie lat 80., jako poseł w Sejmie PRL, nawiązał kontakt z Lechem Wałęsą. I zapewne tamten krótki epizod uratował mu polityczne życie.Jak opowiadał Maciejowi Łętowskiemu w wywiadzie-rzece

To oni rozpętali wojnę na wschodniej Ukrainie [CYKL "WYBORCZEJ" - CZ. 1]

Memoriału nazwisko Striełkowa pada przy okazji wzmianek o osobach, które zostały aresztowane przez rosyjskich żołnierzy i których dalszy los jest nieznany. Sam Striełkow w jednym z wywiadów potwierdził, że przebywał w rejonie, gdzie zniknęło kilku mieszkańców. Podczas służby wojskowej Striełkow pogrążył się

Jeszcze jedna podróż

ministrant towarzyszył księdzu. Kiedy wielokrotnie pytano go w wywiadach o strach, jaki towarzyszył mu - jako reporterowi - na różnych frontach świata, mówił o tym, że wojna nadal w nim trwa. "Wojna nie skończyła się dla mnie ani w 1945, ani wkrótce potem. Dla tych, którzy ją przeżyli, wojna nigdy nie

Tajemna moc prezesa

nie odpowie już na żadne pytania. Dlatego pojawiało się coraz więcej nieoficjalnych informacji, że w przeszłości pracował dla wywiadu wojskowego. Dziś obecny prezes PZU zdecydował się uchylić rąbka tajemnicy. - Jestem absolwentem WAT - zdradza. - Jeśli chodzi o przebieg mojej służby wojskowej, to

Jak stoczniowcy zbudowali "Solidarność"

, że na to jeszcze za wcześnie.- Obudziłem się nad ranem i zobaczyłem pierwsze ulotki z naszymi postulatami. Patrzę, a tam stoi jak byk: żądamy wolnych wyborów - mówi Borusewicz. - Złapałem się za głowę. Kazałem wszystko zniszczyć i zacząć druk od nowa.**** - Rozumiałem, że tu może zacząć się już coś

Przeciw mitom

Historyk, profesor Roman Wapiński, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, przez całe swoje życie zawodowe był związany z Gdańskiem. Już jako student okazywał swoje zainteresowanie dla fenomenu dziejów Polski Niepodległej, odrodzenia po

Na tropie Węża i Turysty

próba skompromitowania pisarza. Sterowanym przez III Departament szykanom w życiu zawodowym (wstrzymywanie kolejnych wydań książek, zakaz inscenizacji teatralnych) towarzyszyło zaszczuwanie pisarza na wszelkie sposoby. O tym, ile go to wszystko kosztowało, przypominają zgromadzone w teczce pisarza

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy ?Solidarność?

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek zawodowy powstały w 1980 dla obrony praw pracowniczych, do 1989 również jeden z głównych ośrodków opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej. Początkowo duże wpływy polityczne organizacji w III

IG Medien - Druck und Papier, Publizistik und Kunst

Industriegewerkschaft Medien - Druck und Papier, Publizistik und Kunst (skrót IG Medien; pol. Przemysłowy Związek Zawodowy Media - Druk i Papier, Publicystyka i Sztuka) - niemiecki, nieistniejący już związek zawodowy, który reprezentował pracowników kultury, redakcji gazet, przemysłu drukarskiego

IG Druck und Papier

Industriegewerkschaft Druck und Papier (IG Druck und Papier; pol. Przemysłowy Związek Zawodowy Druk i Papier) – niemiecki związek zawodowy; nieistniejący. Należał do DGB i miał siedzibę w Stuttgarcie.Organizacja powstała 29 listopada 1948 w Monachium, a pierwszy zarząd rozpoczął pracę 1

Wojciech Malicki

/konkurs_2006/grudzien/laureaci_grudnia., Konkursie Prasowym im. Jana Stepka (2008) i konkursie Onet.pl CzłoWWWiek na główną stronę (2008)http://wiadomosci.onet.pl/prasa/wiara-czyni-cuda/7jbqv.Autor wywiadu-rzeki z Grzegorzem Lato pt. Byłem Królem (1993)Byłem królem – wywiad z Grzegorzem Lato

Stanisław Suchodolski (polityk)

Stanisław Suchodolski (ur. 5 maja 1939 w Kolonii Czetyń w województwie wołyńskim) – polski ekonomista i polityk, poseł na Sejm X kadencji. ŻyciorysW 1966 ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach, uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii. W tym samym roku wstąpił do Stronnictwa

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.