wysokość świadczeń kompensacyjnych nauczycieli

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Wcześniejsza emerytura nauczyciela

Związek Nauczycielstwa Polskiego alarmuje, że w wyniku zmian w oświacie wielu nauczycieli straci pracę. Zwolnieni będą mogli się starać o świadczenia kompensacyjne, jeśli spełnią warunki.

Emerytura nauczyciela

Nauczyciele mogą wcześniej odchodzić z pracy. Należą im się emerytury pomostowe albo świadczenia kompensacyjne. Kto spełnia warunki?

Na ile lat przed emeryturą szef nie może cię zwolnić?

Osoby, które już obejmuje okres ochronny przed zwolnieniem, jednak będą mogły stracić pracę. Taki zapis prawdopodobnie pojawi się w nowym Kodeksie pracy.

1 września wchodzi w życie reforma oświaty. Czy nauczyciele zachowają przywileje zagwarantowane w Karcie? [INFORMATOR]

1 września wchodzi w życie reforma oświaty. Czy nauczyciele zachowają przywileje zagwarantowane w Karcie? [INFORMATOR]

urlop wypoczynkowy. Jeśli dana osoba pracuje krócej, ale co najmniej 6 miesięcy, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego, ale w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Świadczenie kompensacyjne O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą się ubiegać pracownicy oświaty, którzy nie nabyli

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

. Pozostali nauczyciele mają prawo do świadczenia kompensacyjnego. DLA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW... Prawo do świadczeń mają nie tylko nauczyciele, wychowawcy, lecz także psycholodzy, bibliotekarze, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w następujących placówkach: + publicznych i niepublicznych

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

wysokość świadczenia w grudniu 2013 - to 1960 zł brutto. Średnio ZUS na świadczenia kompensacyjne wydaje co miesiąc 3,5 mln zł. DORABIANIE Wielu nauczycieli rezygnuje ze świadczeń, gdy dowiadują się, że po ich otrzymaniu nie będą mogli dorabiać np. na pół etatu w szkole. Osobie na świadczeniach

Kto może wcześniej odejść na emeryturę

Kto może wcześniej odejść na emeryturę

nauczyciel, który po zwolnieniu się ze szkoły aż do czasu zgłoszenia wniosku o świadczenie nie miał żadnego zatrudnienia lub nie podjął żadnej działalności. JAK WYLICZAMY ŚWIADCZENIE Przeciętne świadczenie kompensacyjne wynosi 1953 zł brutto. W maju 2015 r. ZUS wypłacał je 3,6 tys. Polaków. Wysokość

Reforma edukacji Anny Zalewskiej. Kogo zwolnią, kto może spać (w miarę) spokojnie

Reforma edukacji Anny Zalewskiej. Kogo zwolnią, kto może spać (w miarę) spokojnie

roku szkolnego stracić pracę. W najbliższych miesiącach część nauczycieli może skorzystać z tzw. świadczenia kompensacyjnego, które daje możliwość odejścia z pracy w wieku wcześniejszym niż emerytalny. Do tej pory trzeba było mieć ukończone 55 lat w przypadku kobiet i 56 lat w przypadku mężczyzn, by

Dla kogo wcześniejsza emerytura [INFORMATOR]

Dla kogo wcześniejsza emerytura [INFORMATOR]

starym zasadom. Nie obejmie go październikowa zmiana. Problem dotyczy ok. 200 tys. Polaków, w tym 170 tys. na świadczeniach przedemerytalnych, 20,5 tys. na emeryturach pomostowych i 8 tys. nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych. Pozostaną na poprzednich świadczeniach, nawet gdy przekroczą 60/65 lat

Zmiany dla nauczycieli. Co wyniknie z nowelizacji Karty nauczyciela [INFORMATOR]

Zmiany dla nauczycieli. Co wyniknie z nowelizacji Karty nauczyciela [INFORMATOR]

zlikwidowaniu niemal wszystkich dodatków, które znajdowały się w 54 artykule KN. To: prawo do lokalu mieszkalnego, dodatek mieszkaniowy, prawo do mieszkania dla nauczyciela, który przeszedł na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne. 1 stycznia 2018 r. prawo do lokalu stracą także małżonkowie nauczycieli

Emerytury kobiet. Od 1 października o emeryturę będą mogły wystąpić wszystkie 60-letnie kobiety [INFORMATOR]

Emerytury kobiet. Od 1 października o emeryturę będą mogły wystąpić wszystkie 60-letnie kobiety [INFORMATOR]

rozporządzeniem z 1983 r.); których staż pracy w trudnych warunkach wynosi co najmniej 15 lat, staż ogólny zaś – 20; które są w wieku 55 lat. Wszystkie warunki trzeba spełnić łącznie. Kompensacyjne Prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

Dla kogo wcześniejsza emerytura już od października? Jak przejść wcześniej na emeryturę?

ustawowe świadczenie, to podlega starym zasadom. Nie obejmie go październikowa zmiana. Problem dotyczy ok. 200 tys. Polaków, w tym 170 tys. na świadczeniach przedemerytalnych, 20,5 tys. na emeryturach pomostowych i 8 tys. nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych. Będą na poprzednich świadczeniach

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Prawo do świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje?

po przejściu na emeryturę, rentę czy na świadczenie kompensacyjne. ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE Dla przypomnienia - prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia

Kiedy po świadczenie

Kiedy po świadczenie

Aleksandra Pezda: Jak policzyć wysokość świadczenia kompensacyjnego? Elżbieta Kowalczyk: Trudno jest samemu obliczyć jego wysokość, bo sposób liczenia jest skomplikowany. Może to zrobić ZUS, ale tylko po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia. Dopiero kiedy nauczyciel złoży wniosek

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

kompensacyjne, ale ZUS odmówił. Powód? Po zwolnieniu ze szkoły podjęła pracę poza oświatą. Pozbawiła się w ten sposób prawa do świadczenia. Wysokość świadczenia zależy od kapitału zgromadzonego przez nauczyciela na koncie w ZUS-ie, nie może być jednak ono niższe niż emerytura minimalna (880 zł brutto

Zasiłki, ulgi i dodatki dla osób starszych i kombatantów. Na jaką pomoc mogą liczyć seniorzy?

(w przypadku kobiet) i 60 lat w przypadku mężczyzn, mogą również liczyć na świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny. Zasiłki dla osób starszych i chorych z gminy i ośrodków pomocy społecznej Seniorzy, którzy są w trudnej sytuacji materialnej

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

emerytury. Świadczenia kompensacyjne Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii i

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii i specjalnych

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

Pomoc dla starszych i chorych. Sprawdź do jakich zasiłków masz prawo [INFORMATOR]

tytułu pracy, pozarolniczej lub rolniczej działalności gospodarczej i osiągnęły wiek 55 lat (w przypadku kobiet) i 60 lat w przypadku mężczyzn, mogą również liczyć na świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny. Pomoc z gminy Seniorzy, którzy są w

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

okresie na pełen etat, nie otrzyma pomostówki. Skorzystać może jedynie ze świadczenia kompensacyjnego w takiej samej wysokości. "Komu przeszkadza Karta nauczyciela?" Czy przywileje gwarantowane pedagogom przez Kartę nauczyciela są zasłużone? Zapraszamy na otwartą debatę "Komu przeszkadza

Szybciej na emeryturę [INFORMATOR]

Szybciej na emeryturę [INFORMATOR]

przedemerytalnych, 20,5 tys. na emeryturach pomostowych i 8 tys. nauczycieli na świadczeniach kompensacyjnych. Jeżeli sami złożą wniosek, że chcą skorzystać z ustawy obniżającej wiek, mogą przejść na ustawową emeryturę wcześniej. Jestem na rencie i mam na niej być do 62 lat. Czy po obniżeniu wieku do 60 lat dla

Dorabianie na emeryturze

Dorabianie na emeryturze

pobierało 200 osób, w listopadzie 1,2 tys., a w maju 2015 r. - już 2,7 tys. Emerytury częściowe pół roku temu przekraczały 1820 zł, teraz wynoszą już średnio 2365 zł. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE DLA NAUCZYCIELI Byli nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne nie mogą dorabiać w szkole. Jeżeli się na

Jak się odwołać od decyzji ZUS

ZUS zgłosić się w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia z urzędu pracy. Gdy ten termin przekroczymy, o świadczeniu przedemerytalnym możemy zapomnieć. Problem z nauczycielami Do redakcji dzwonią nauczyciele z pytaniem, czy rząd zabierze im świadczenia kompensacyjne. - Słyszałem, że powstał projekt

Emerytury kobiet

, ale tylko ze specjalnych ośrodków wychowawczych, więzień i domów poprawczych. KOMPENSACYJNE Prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach

DODATKI I WALORYZACJA

Dodatki dostaną m.in. emeryci, osoby mające rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, osoby na rencie rodzinnej, socjalnej lub wypadkowej, osoby na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych, nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych oraz pobierający pomostówkę z ZUS. Dodatki

Emerytury dla nauczycieli

po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nauczyciele, którzy skorzystają ze świadczeń kompensacyjnych oraz pomostówek, nie będą mogli dostać takiej rekompensaty. Zdaniem związkowców może się jednak okazać, że rekompensaty na tyle podniosą wysokość emerytury

Komu się należy odprawa

jest z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy albo na świadczenie kompensacyjne, Karta przewiduje odprawę w wysokości dwumiesięcznej pensji - gdy staż pracy nie przekroczył 20 lat. Więcej dostaną nauczyciele, którzy pracowali dłużej - ich odprawa to równowartość trzech pensji

Dorabianie emerytów

KOMPENSACYJNE Przewidziane są dla nauczycieli. Osoba na takich świadczeniach nie może dorabiać w szkole. Nauczyciel, który pobiera świadczenie kompensacyjne, może dorabiać np. jako tłumacz w prywatnej firmie. Obowiązują go limity. Jeżeli były nauczyciel przekroczy 70 proc. średniej krajowej, świadczenie jest

Co się należy starszym i chorym

emeryturę lub rentę i mieć stosowne zaświadczenie wydawane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek kompensacyjny - przysługuje ofiarom represji i kombatantom, którzy są emerytami lub rencistami. Jego nowa wysokość to 31,30 zł miesięcznie. Świadczenie dla osób deportowanych do pracy

Emerytura dla nauczyciela

, gimnazjów czy liceów. Świadczenia kompensacyjne Po protestach związków rząd zaproponował nauczycielom ustawę o świadczeniach kompensacyjnych. Kto ma do nich prawo? To nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

. Nauczyciele i świadczenia kompensacyjne Problemy mają też osoby, które starają się o tzw. świadczenie kompensacyjne. Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

dłużej nauczyciel pracował, tym więcej pieniędzy dostanie). Według ekspertów świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli będą bardzo niskie - mogą wynosić tylko 700 zł. Ministerstwo Pracy wyliczyło "Gazecie" wysokość świadczenia dla nauczycieli urodzonych w 1954 r. - pierwszych, którzy mogliby

Emerytura nauczyciela

brakuje im pięciu lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (kobieta/mężczyzna 55/60 lat). Uwaga! Nauczyciele z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków szkolno-wychowawczych mogą również skorzystać ze świadczeń kompensacyjnych. Wysokość świadczenia

Co się należy kombatantom

. Czy kombatanci, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty, otrzymają wsparcie? Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego i dodatek kompensacyjny przysługuje kombatantom, którzy: *nie mają prawa do renty lub emerytury ani do uposażenia w stanie spoczynku albo

Nauczyciele: Pa, pa, szkoło

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Dostaną tzw. świadczenia kompensacyjne w wysokości emerytur pomostowych - ale pod warunkiem, że zrezygnują z pracy w zawodzie (teraz nauczyciele na emeryturach często nadal pracują w szkole). Tak wczoraj zdecydował Senat, popierając ustawę w

Komu przywileje zawodowe

pod ziemią oraz członków ich rodzin w wysokości ceny biletu kolejowego II klasy na trasie do 1200 km, + dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni kalendarzowych po 5 latach i 8 dni po 10 latach pracy pod ziemią), + posiłek regeneracyjny. NAUCZYCIELE Ich obowiązki i przywileje określa Karta nauczyciela. Na

Odchodzisz ze szkoły? Idź do przedszkola

). Świadczenia mają zastąpić nauczycielom utracony przywilej przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Są też zadośćuczynieniem za niewpisanie ich na listę uprawnionych do emerytur pomostowych (tę możliwość pozostawiono wąskiej grupie pedagogów - m.in. z poprawczaków i schronisk dla nieletnich). Wysokość

Wybór między ZUS i OFE

bezrobotnych. Jestem nauczycielem. Nie mam szans na wcześniejszą emeryturę, ale na świadczenie kompensacyjne. Czy żeby je dostać, muszę się wypisać z OFE? Nie trzeba wypisywać się z OFE. Można pobierać świadczenie kompensacyjne i być członkiem OFE. Przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie

Przywileje dla seniorów i kombatantów

pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy. *Dodatek kompensacyjny dla ofiar represji i kombatantów, którzy są emerytami lub rencistami. Wynosi 31,01 zł miesięcznie. *Dodatek za tajne nauczanie. Mogą się o niego starać nauczyciele, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne komplety albo przed 1 września 1939 r

Jaka emerytura dla nauczyciela w 2009 r.

Fedak nie zgadzają się minister w kancelarii premiera Michał Boni i sam premier Donald Tusk - argumentują, że jest zbyt kosztowny. Nowość: świadczenia kompensacyjne Do Sejmu właśnie wpłynęła rządowa ustawa o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Co zakłada i jakie warunki trzeba spełnić, aby

Nauczycielu! Masz 55 lat, przepracowałeś 30...

Nowe przywileje (tzw. świadczenia kompensacyjne) mają zastąpić nauczycielom wcześniejsze emerytury. Te zlikwidowano ostatecznie w 2008 r. (uwaga: jeśli ktoś zdążył nabyć do nich prawo, może z nich skorzystać w dowolnym momencie). Świadczenia kompensacyjne mają też zrekompensować nauczycielom to

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

. mieszkańców zgodnie z art. 54 KN ma też prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy , w której jest szkoła. Lokal ma zapewnić dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę (zazwyczaj samorząd). Po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczyciel zachowuje prawo do

Za co starsi płacą mniej [PORADNIK]

rolniczej działalności gospodarczej, - osiągnęły wiek dla kobiet - 55 lat, dla mężczyzn - 60 lat - przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego i dodatek kompensacyjny.

Za co starsi płacą mniej

- 60 lat - przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego i dodatek kompensacyjny.

KOBIETA NA EMERYTURZE

Ochrony Kolei, maszyniści, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Również nauczycielki, ale tylko te ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnione w więzieniach i domach poprawczych. Pozostałe nauczycielki mogą liczyć na świadczenia kompensacyjne. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Prawo do takich świadczeń

Wcześniejsze emerytury. Komu opłaci się odejście z pracy?

liczona z 30-proc. kapitału da jej 342 zł miesięcznie. A wypłata przez pięć lat obniży kapitał o 20 tys. 520 zł. To oznacza, że emerytura w wieku 67 lat wyniesie 920 zł - 15 proc. powyżej minimalnej. Podobny wariant zastosowano już raz przy świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli: Trzy lata temu

Jak zwiększyć swoją emeryturę

limity, które są identyczne jak w przypadku wcześniejszych emerytur. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Przewidziane są dla nauczycieli. Osoby pobierające świadczenia kompensacyjne nie mogą dorabiać w szkole. Jeżeli nie zastosują się do tego przepisu, ZUS nie będzie im wypłacał pieniędzy. Mogą natomiast zatrudnić

Komisja daje, Sejm odbierze?

Dla nauczycieli nie 80 proc., ale równowartość pomostówek i nie do 2029, ale do 2032 r. To na razie nie decyzja całego Sejmu, tylko dwóch sejmowych komisji - edukacji i spraw społecznych, które wczoraj wspólnie dyskutowały nad poselskim projektem ustawy o nauczycielskich świadczeniach

Waloryzacja emerytur i rent 2015

. * Średnia renta - 1540 zł - wzrośnie o 31,10 zł. * Średnia renta rodzinna - 1768 zł - wzrośnie o 35,71 zł. * Średnia emerytura pomostowa - 2287 zł - wzrośnie o 46,19 zł. * Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 2018 zł - wzrośnie o 40,76 zł. O ILE DODATKI Waloryzacji podlegają też wszystkie dodatki

Praca w budżetówce: pewna pensja i przywileje?

również za tzw. zastępstwa doraźne. Nauczyciele podkreślają, że ich praca nie kończy się na godzinach spędzonych w szkole. Dużo czasu zajmuje przygotowanie do lekcji i sprawdzanie prac uczniów. Starsi nauczyciele mają prawo do wcześniejszej emerytury albo świadczenia kompensacyjnego. Będzie gorzej

Po pewną pensję i przywileje

wynagrodzenie przysługuje również za tzw. zastępstwa doraźne. Nauczyciele podkreślają, że ich praca nie kończy się na godzinach spędzonych w szkole. Dużo czasu zajmuje przygotowanie do lekcji i sprawdzanie prac uczniów.Starsi nauczyciele mają prawo do wcześniejszej emerytury albo świadczenia kompensacyjnego

Co się należy starszym i chorym

złożyć w oddziale ZUS wniosek. + Dodatek kompensacyjny - w wysokości 31,01 zł miesięcznie. Również otrzymują go kombatanci i ofiary represji, którzy są emerytami lub rencistami. + Dodatek za tajne nauczanie - przyznawany jest nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie albo przed 1

Co się należy starszym i ich opiekunom

walczących o suwerenność i niepodległość RP (wykaz wszystkich uprawnionych jest w ustawie kombatanckiej). Takie osoby muszą jednak pobierać emeryturę lub rentę. Aby otrzymać pieniądze, trzeba mieć stosowne zaświadczenie z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek kompensacyjny - w wysokości

Operacja edukacja

nauczyciel nie może już dorabiać w oświacie. A na to liczy niemal każdy emerytowany nauczyciel. W dodatku świadczenia kompensacyjne nie są wysokie - pierwsi beneficjenci zebrali przeciętnie 1,7 zł brutto. Nic dziwnego, że - jak policzył "Głos Nauczycielski" - do czerwca 2010 r. skorzystało z nich

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

dorabiać. Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura. Trzeba jednak złożyć wniosek. Jak tego nie zrobimy - ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a emerytury - nie zacznie! Świadczenia kompensacyjne Przewidziane są dla nauczycieli. Osoba na

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

kompensacyjny - w wysokości 31,23 zł miesięcznie. Również otrzymują go ofiary represji i kombatanci, którzy są emerytami lub rencistami. * Za tajne nauczanie - 208,17 zł - przyznawany jest nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie albo przed 1 września 1939 r. nauczali w języku polskim w

Waloryzacja emerytur i rent 2015

41,59 zł (średnia renta - 1540 zł, wzrośnie o 31,10 zł (średnia renta rodzinna - 1768 zł, wzrośnie o 35,71 zł (średnia emerytura pomostowa - 2287 zł wzrośnie o 46,19 zł (nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 2018 zł wzrośnie o 40,76 zł. O ile dodatki Waloryzacji podlegają też wszystkie dodatki

Spór z ZUS o emeryturę

/mężczyzna). Nauczycielom, którzy do końca 2008 r. nie spełnili odpowiednich warunków wiekowych i stażowych, przysługują tzw. świadczenia kompensacyjne. I właśnie tu jest problem. ZUS wielu osobom odmawia wypłaty takich świadczeń. Ustawa przyznaje takie świadczenie nauczycielom, wychowawcom i innym

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

emerytalno-rentowego; * zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego; * także nauczyciele, którzy mają świadczenia kompensacyjne. Nie dostaniemy go również w sytuacji, kiedy osoba wymagająca opieki: * jest w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek też ma orzeczenie o

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

emerytalno-rentowego; - zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego albo świadczenia przedemerytalnego; - także nauczyciele, którzy mają świadczenia kompensacyjne. Nie dostaniemy go również w sytuacji, kiedy osoba wymagająca opieki: - jest w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek też ma orzeczenie o

Dla kogo wcześniejsze emerytury

zgodził się, aby pomostówkę dostali też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach czy domach poprawczych. Pozostali mogą liczyć na tzw. świadczenie kompensacyjne. Uwaga! Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy powszechny wiek emerytalny

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

. Pozostałe nauczycielki mogą liczyć na świadczenia kompensacyjne Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych

O co chodzi z pomostówkami?

uprawnionych do pomostówek nie ma nauczycieli podstawówek, gimnazjów i liceów. Po protestach związkowców rząd uległ jednak nauczycielom i obiecał im świadczenia kompensacyjne. Pozwolą one odchodzić im wcześniej ze szkoły aż do 2027 roku. Spec ustawa dla nauczycieli Do Sejmu już wpłynęła rządowa ustawa o

Pomostówki dla wybranych

mogą liczyć na tzw. świadczenie kompensacyjne. Świadczenia kompensacyjne Do Sejmu już wpłynęła rządowa ustawa o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Co zakłada? Nauczyciel: - musiał pracować przed 1999 r., - musi mieć odpowiedni staż: 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

poprawczych mieli prawo do pomostówek. Nauczyciele podstawówek, gimnazjów, liceów zaś (zgodnie z ekspertyzą Instytutu Medycyny Pracy) nie zakwalifikowali się do listy zawodów uprawnionych do pomostówki. Co z nimi? Po protestach związków zawodowych rząd obiecał im świadczenia kompensacyjne. Pozwolą one

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

Medycyny Pracy) nie zakwalifikowali się do listy zawodów uprawnionych do pomostówki. Co z nimi? Po protestach związków zawodowych rząd obiecał im świadczenia kompensacyjne. Pozwolą one odchodzić im wcześniej ze szkoły, aż do 2028 roku. Specustawa dla nauczycieli Do Sejmu już wpłynęła rządowa ustawa o

On prawie zabił, ona prawie nie żyje. Wielka miłość

niedobrego, co mogłoby doprowadzić do takiej tragedii? Ależ skąd! Ludwika bardzo lubiła Marcina. Zawsze "dzień dobry, co słychać". Sympatyczny, uprzejmy. Z dobrego domu. Matka - matematyczka. Ojciec też nauczyciel, szef wojewódzkiego kuratorium oświaty. Kiedy zadzwoniła do niego tamtej potwornej

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

, mundurówka. Czy rząd je zlikwiduje? Czy wprowadzi na stałe do pensji? Wzorem kontraktu z mundurowymi powinien być układ z nauczycielami. Zabrano im wcześniejsze emerytury. Owszem, pojawiły się za to tzw. świadczenia kompensacyjne dla tych, którzy chcieliby odejść z pracy wcześniej. Ale znalazł się tam jeden

Jak zaoszczędzić na ulgach i dodatkach

(dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli były częściowo

Emerytury w rozsypce. Co zrobi premier Tusk?

wcześniejszych emerytur z 1,2 mln do 270 tys., z tym że nauczycielom da na osłodę "świadczenia kompensacyjne". Oczywiście koalicja dostała po głowie od związkowców. "Solidarność" protestuje pod Sejmem, kolejarze blokują tory. Także prezydent cały czas straszy wetem. Tusk zapewnia, że nie

Dla kogo dopłata do czynszu

: ** pomocy materialnej dla uczniów, np. stypendiów, ** dodatków dla sierot zupełnych, ** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, ** pomocy w zakresie dożywiania, ** zasiłków pielęgnacyjnych, ** zasiłków okresowych z pomocy społecznej, ** jednorazowych świadczeń z pomocy społecznej oraz ** dodatków

Dokąd nas pan prowadzi, panie premierze?

(zostawiając niskie tzw. świadczenie kompensacyjne, którego nie można łączyć z pracą w szkole), pokazuje, że można znaleźć rozwiązanie, które sprzyja dłuższej pracy, a nie boli ludzi. Rachunek jest prosty: państwo wypychało nauczycieli na szybką emeryturę, nauczyciele brali emerytury i pracowali w zawodzie

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

kolejnych latach, byle - jak wszyscy uprawnieni - przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (60/65 lat - kobieta/mężczyzna). Dla nauczycieli, którzy do końca 2008 r nie spełnili odpowiednich warunków wiekowych i stażowych, też nie powinni załamywać rąk. Dostaną tzw. świadczenia kompensacyjne

Nauczycielskie świadczenia podpisane

Wysokość świadczenia jest równa emeryturze pomostowej. Przywilej będzie obowiązywał do 2032 r. Warunek: nauczyciel, który z tego skorzysta, nie będzie mógł dorabiać w szkole. Ustawę wynegocjowała Lewica z ZNP w zamian za poparcie dla rządu w odrzuceniu prezydenckiego weta wobec ustawy o emeryturach

Jestem z PSL. To nie znaczy, że nie mam racji

osoby w wieku 50+ mają ulgi w niektórych podatkach. Prawo ma zachęcać do pozostania na rynku pracy, tak jak to się dzieje w przypadku nauczycieli. Wprowadziliśmy ustawę, która jest stosowana w sytuacji wyjątkowej - jeśli rzeczywiście nie ma pracy, to nauczyciel przechodzi na świadczenie kompensacyjne. I

Balcerowicz: broją nasi, nie będę milczał

niski, nawet dla mężczyzn tylko 61 lat. Stąd propozycja FOR: powtórzmy to, co robią kraje bogatsze, i stopniowo wydłużajmy wiek emerytalny. Dzięki skasowaniu pomostówek już się wydłuża. Także nauczyciele - jak donosi czwartkowa "Gazeta" - nie korzystają z wcześniejszego świadczenia

Co nowego w przepisach w 2009 r.?

remontowa (w tej samej wysokości), ale będą nią objęte wyłącznie kamienice wybudowane przed 1961 r. Prywatni właściciele czynszówek dostaną na spłatę kredytu dodatkowo premię kompensacyjną za okres, w którym państwo reglamentowało czynsze (od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r.). Wdrożony ustawą

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży PożarnejProjekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego System TETRAProjekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mieniaProjekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnejDział Informatyzacja:Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu usług