wysokość świadczeń kompensacyjnych nauczycieli

PAP

Senat będzie debatować nad rozszerzeniem prawa do kompensówek

Senat będzie debatować nad rozszerzeniem prawa do kompensówek

O tym czy podjąć inicjatywę ustawodawczą mającą na celu rozszerzenie grona uprawionych do otrzymania świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli z centrów kształcenia praktycznego będzie debatować Senat na posiedzeniu, które rozpocznie się w środę.

Senackie komisje negatywnie o inicjatywie dot. kompensówek

Senackie komisje: Nauki, Edukacji i Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ustawodawcza negatywnie zaopiniowały propozycję inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do rozszerzenia grona uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych o nauczycieli pracujących w placówkach kształcenia praktycznego. .

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczyciele mogą odchodzić na świadczenie kompensacyjne. Komu świadczenie się należy, a kto nie ma na nie szansy.

Senackie komisje odroczyły decyzję ws. inicjatywy dot. kompensówek

to odpowiedź na petycję wniesioną do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym

Senat odrzucił projekt rozszerzający grono uprawnionych do kompensówek

do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej i pracują na co

W Senacie debata nad rozszerzeniem grona uprawnionych do kompensówek

rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. O dalszych losach projektu noweli Senat zdecyduje w głosowaniu jeszcze na tym posiedzeniu. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Mogą być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

wysokość świadczenia w grudniu 2013 - to 1960 zł brutto. Średnio ZUS na świadczenia kompensacyjne wydaje co miesiąc 3,5 mln zł. DORABIANIE Wielu nauczycieli rezygnuje ze świadczeń, gdy dowiadują się, że po ich otrzymaniu nie będą mogli dorabiać np. na pół etatu w szkole. Osobie na świadczeniach

Senat odrzucił projekt ws. kompensówek dla nauczycieli z kolegiów

było też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w

Senat. Decyzja o projekcie noweli ustawy o kompensówkach - w piątek

przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Prawo do świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach

Senacka komisja chce kompensówek dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Inicjatywa senatorów to odpowiedź na petycję wniesioną do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie. Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje?

po przejściu na emeryturę, rentę czy na świadczenie kompensacyjne. ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE Dla przypomnienia - prawo do świadczeń kompensacyjnych mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

emerytury. Świadczenia kompensacyjne Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii i

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii i specjalnych

Senat rozpoczął posiedzenie

celu rozszerzenia grona uprawionych do otrzymania świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli z centrów kształcenia praktycznego. Opowiedziała się za tym senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przygotowany przez nią projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach

Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie

celu rozszerzenia grona uprawionych do otrzymania świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli z centrów kształcenia praktycznego. Opowiedziała się za tym senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Przygotowany przez nią projekt nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach

Emerytura dla nauczyciela

Emerytura dla nauczyciela

przechodzenia na emeryturę dla nauczycieli wygasło pod koniec 2008 roku (nie dotyczy osób, które do tego czasu wedle starych zasad spełniły wszystkie warunki), rząd wprowadził tzw. świadczenia kompensacyjne, które są odpowiednikiem emerytur pomostowych. Kto może z nich skorzystać i na jakich warunkach

Dorabianie emerytów

Dorabianie emerytów

KOMPENSACYJNE Przewidziane są dla nauczycieli. Osoba na takich świadczeniach nie może dorabiać w szkole. Nauczyciel, który pobiera świadczenie kompensacyjne, może dorabiać np. jako tłumacz w prywatnej firmie. Obowiązują go limity. Jeżeli były nauczyciel przekroczy 70 proc. średniej krajowej, świadczenie jest

Kiedy po świadczenie

Kiedy po świadczenie

Aleksandra Pezda: Jak policzyć wysokość świadczenia kompensacyjnego?Elżbieta Kowalczyk: Trudno jest samemu obliczyć jego wysokość, bo sposób liczenia jest skomplikowany. Może to zrobić ZUS, ale tylko po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do tego świadczenia.Dopiero kiedy nauczyciel złoży wniosek w

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

Nauczycielu, co robić, gdy chcą cię zwolnić?

. Skorzystać może jedynie ze świadczenia kompensacyjnego w takiej samej wysokości."Komu przeszkadza Karta nauczyciela?"Czy przywileje gwarantowane pedagogom przez Kartę nauczyciela są zasłużone? Zapraszamy na otwartą debatę "Komu przeszkadza Karta nauczyciela?", w środę o godz. 16.00 w

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

ZUS zgłosić się w ciągu 30 dni od wydania zaświadczenia z urzędu pracy. Gdy ten termin przekroczymy, o świadczeniu przedemerytalnym możemy zapomnieć. Problem z nauczycielami Do redakcji dzwonią nauczyciele z pytaniem, czy rząd zabierze im świadczenia kompensacyjne. - Słyszałem, że powstał projekt

Komu przywileje zawodowe

Komu przywileje zawodowe

pod ziemią oraz członków ich rodzin w wysokości ceny biletu kolejowego II klasy na trasie do 1200 km, + dodatkowy urlop wypoczynkowy (5 dni kalendarzowych po 5 latach i 8 dni po 10 latach pracy pod ziemią), + posiłek regeneracyjny. NAUCZYCIELE Ich obowiązki i przywileje określa Karta nauczyciela. Na

Przywileje dla seniorów i kombatantów

pobierającym zasiłek pielęgnacyjny z gminy. *Dodatek kompensacyjny dla ofiar represji i kombatantów, którzy są emerytami lub rencistami. Wynosi 31,01 zł miesięcznie. *Dodatek za tajne nauczanie. Mogą się o niego starać nauczyciele, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne komplety albo przed 1 września 1939 r

Miliardowe przywileje wybranych. Pensje i dodatki w KGHM, policji i na kolei

prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy , w której jest szkoła. Lokal ma zapewnić dyrektor szkoły lub organ prowadzący szkołę (zazwyczaj samorząd). Po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczyciel zachowuje prawo do zajmowania mieszkania. - Nauczycielom

Za co starsi płacą mniej

- 60 lat - przysługuje świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego oraz ryczałtu energetycznego i dodatek kompensacyjny.

Wybór między ZUS i OFE

renty po nim. Gdy będę dostawać świadczenie po mężu, co się stanie z moimi składkami w OFE? Przepadają? Czy w ogóle jak jestem członkiem OFE, to mam prawo do emerytury po mężu?Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wpływu na przyznanie i ustalenie wysokości tzw. renty rodzinnej (potocznie

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

. Nauczyciele i świadczenia kompensacyjne Problemy mają też osoby, które starają się o tzw. świadczenie kompensacyjne. Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego

Emerytury dla nauczycieli

po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nauczyciele, którzy skorzystają ze świadczeń kompensacyjnych oraz pomostówek, nie będą mogli dostać takiej rekompensaty. Zdaniem związkowców może się jednak okazać, że rekompensaty na tyle podniosą wysokość emerytury

KOBIETA NA EMERYTURZE

Ochrony Kolei, maszyniści, dyżurni ruchu, manewrowi, ustawiacze. Również nauczycielki, ale tylko te ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnione w więzieniach i domach poprawczych. Pozostałe nauczycielki mogą liczyć na świadczenia kompensacyjne. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Prawo do takich świadczeń

Jak zwiększyć swoją emeryturę

limity, które są identyczne jak w przypadku wcześniejszych emerytur. ŚWIADCZENIA KOMPENSACYJNE Przewidziane są dla nauczycieli. Osoby pobierające świadczenia kompensacyjne nie mogą dorabiać w szkole. Jeżeli nie zastosują się do tego przepisu, ZUS nie będzie im wypłacał pieniędzy. Mogą natomiast zatrudnić

Emerytura dla nauczyciela

kompensacyjne Po protestach związków rząd zaproponował nauczycielom ustawę o świadczeniach kompensacyjnych. Kto ma do nich prawo? To nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach publicznych i niepublicznych oraz publicznych i

Waloryzacja emerytur i rent 2015

. * Średnia renta - 1540 zł - wzrośnie o 31,10 zł. * Średnia renta rodzinna - 1768 zł - wzrośnie o 35,71 zł. * Średnia emerytura pomostowa - 2287 zł - wzrośnie o 46,19 zł. * Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 2018 zł - wzrośnie o 40,76 zł. O ILE DODATKI Waloryzacji podlegają też wszystkie dodatki

Świadczenia kompensacyjne, czyli o emeryturze dla nauczycieli

więcej pieniędzy dostanie).Według ekspertów świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli będą bardzo niskie - mogą wynosić tylko 700 zł.Ministerstwo Pracy wyliczyło "Gazecie" wysokość świadczenia dla nauczycieli urodzonych w 1954 r. - pierwszych, którzy mogliby odejść z pracy na zasadach nowej

Co się należy starszym i ich opiekunom

walczących o suwerenność i niepodległość RP (wykaz wszystkich uprawnionych jest w ustawie kombatanckiej). Takie osoby muszą jednak pobierać emeryturę lub rentę. Aby otrzymać pieniądze, trzeba mieć stosowne zaświadczenie z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodatek kompensacyjny - w wysokości

Co się należy starszym i chorym

złożyć w oddziale ZUS wniosek. + Dodatek kompensacyjny - w wysokości 31,01 zł miesięcznie. Również otrzymują go kombatanci i ofiary represji, którzy są emerytami lub rencistami. + Dodatek za tajne nauczanie - przyznawany jest nauczycielom, którzy w czasie okupacji prowadzili tajne nauczanie albo przed 1

Nauczyciele: Pa, pa, szkoło

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Dostaną tzw. świadczenia kompensacyjne w wysokości emerytur pomostowych - ale pod warunkiem, że zrezygnują z pracy w zawodzie (teraz nauczyciele na emeryturach często nadal pracują w szkole). Tak wczoraj zdecydował Senat, popierając ustawę w

Wcześniejsze emerytury. Komu opłaci się odejście z pracy?

liczona z 30-proc. kapitału da jej 342 zł miesięcznie. A wypłata przez pięć lat obniży kapitał o 20 tys. 520 zł. To oznacza, że emerytura w wieku 67 lat wyniesie 920 zł - 15 proc. powyżej minimalnej. Podobny wariant zastosowano już raz przy świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli: Trzy lata temu

Rok 2009 - rokiem wielkich zmian w edukacji

wrześniową. Wiosną płace zasadnicze nauczycieli stażystów wzrosły o 390 zł brutto, kontraktowych - o 220 zł brutto, mianowanych - o 100 zł brutto, a dyplomowanych o 125 zł brutto.MAJ: Sejm uchwalił ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, umożliwiającą nauczycielom z dużym stażem pracy

Waloryzacja emerytur i rent 2015

41,59 zł (średnia renta - 1540 zł, wzrośnie o 31,10 zł (średnia renta rodzinna - 1768 zł, wzrośnie o 35,71 zł (średnia emerytura pomostowa - 2287 zł wzrośnie o 46,19 zł (nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - 2018 zł wzrośnie o 40,76 zł. O ile dodatki Waloryzacji podlegają też wszystkie dodatki

Emerytura nauczyciela

osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (kobieta/mężczyzna 55/60 lat).Uwaga! Nauczyciele z młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków szkolno-wychowawczych mogą również skorzystać ze świadczeń kompensacyjnych. Wysokość świadczenia będzie taka sama jak pomostówki

Odchodzisz ze szkoły? Idź do przedszkola

). Świadczenia mają zastąpić nauczycielom utracony przywilej przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Są też zadośćuczynieniem za niewpisanie ich na listę uprawnionych do emerytur pomostowych (tę możliwość pozostawiono wąskiej grupie pedagogów - m.in. z poprawczaków i schronisk dla nieletnich). Wysokość

Nauczycielu! Masz 55 lat, przepracowałeś 30...

Nowe przywileje (tzw. świadczenia kompensacyjne) mają zastąpić nauczycielom wcześniejsze emerytury. Te zlikwidowano ostatecznie w 2008 r. (uwaga: jeśli ktoś zdążył nabyć do nich prawo, może z nich skorzystać w dowolnym momencie). Świadczenia kompensacyjne mają też zrekompensować nauczycielom to

Jaka emerytura dla nauczyciela w 2009 r.

Fedak nie zgadzają się minister w kancelarii premiera Michał Boni i sam premier Donald Tusk - argumentują, że jest zbyt kosztowny. Nowość: świadczenia kompensacyjne Do Sejmu właśnie wpłynęła rządowa ustawa o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Co zakłada i jakie warunki trzeba spełnić, aby

Po pewną pensję i przywileje

wynagrodzenie przysługuje również za tzw. zastępstwa doraźne. Nauczyciele podkreślają, że ich praca nie kończy się na godzinach spędzonych w szkole. Dużo czasu zajmuje przygotowanie do lekcji i sprawdzanie prac uczniów.Starsi nauczyciele mają prawo do wcześniejszej emerytury albo świadczenia kompensacyjnego

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

dorabiać. Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy wiek emerytalny, przysługuje nam zwykła emerytura. Trzeba jednak złożyć wniosek. Jak tego nie zrobimy - ZUS przestanie wypłacać pomostówkę, a emerytury - nie zacznie! Świadczenia kompensacyjne Przewidziane są dla nauczycieli. Osoba na

On prawie zabił, ona prawie nie żyje. Wielka miłość

niedobrego, co mogłoby doprowadzić do takiej tragedii? Ależ skąd! Ludwika bardzo lubiła Marcina. Zawsze "dzień dobry, co słychać". Sympatyczny, uprzejmy. Z dobrego domu. Matka - matematyczka. Ojciec też nauczyciel, szef wojewódzkiego kuratorium oświaty. Kiedy zadzwoniła do niego tamtej potwornej

Komisja daje, Sejm odbierze?

Dla nauczycieli nie 80 proc., ale równowartość pomostówek i nie do 2029, ale do 2032 r. To na razie nie decyzja całego Sejmu, tylko dwóch sejmowych komisji - edukacji i spraw społecznych, które wczoraj wspólnie dyskutowały nad poselskim projektem ustawy o nauczycielskich świadczeniach

Operacja edukacja

nauczyciel nie może już dorabiać w oświacie. A na to liczy niemal każdy emerytowany nauczyciel. W dodatku świadczenia kompensacyjne nie są wysokie - pierwsi beneficjenci zebrali przeciętnie 1,7 zł brutto. Nic dziwnego, że - jak policzył "Głos Nauczycielski" - do czerwca 2010 r. skorzystało z nich

Kiedy kobieta może odejść na emeryturę

. Pozostałe nauczycielki mogą liczyć na świadczenia kompensacyjne Prawo do takich świadczeń mają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenia ustawicznego, pracownicy młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Dla kogo wcześniejsze emerytury

zgodził się, aby pomostówkę dostali też nauczyciele, ale tylko ci ze specjalnych ośrodków wychowawczych, zatrudnieni w więzieniach czy domach poprawczych. Pozostali mogą liczyć na tzw. świadczenie kompensacyjne. Uwaga! Pomostówki nie pobieramy przez całe życie. Gdy osiągniemy powszechny wiek emerytalny

Spór z ZUS o emeryturę

odpowiednich warunków wiekowych i stażowych, przysługują tzw. świadczenia kompensacyjne. I właśnie tu jest problem. ZUS wielu osobom odmawia wypłaty takich świadczeń. Ustawa przyznaje takie świadczenie nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w publicznych i niepublicznych

O co chodzi z pomostówkami?

uprawnionych do pomostówek nie ma nauczycieli podstawówek, gimnazjów i liceów. Po protestach związkowców rząd uległ jednak nauczycielom i obiecał im świadczenia kompensacyjne. Pozwolą one odchodzić im wcześniej ze szkoły aż do 2027 roku. Spec ustawa dla nauczycieli Do Sejmu już wpłynęła rządowa ustawa o

Co nowego w emeryturach w 2009 r.?

Medycyny Pracy) nie zakwalifikowali się do listy zawodów uprawnionych do pomostówki. Co z nimi? Po protestach związków zawodowych rząd obiecał im świadczenia kompensacyjne. Pozwolą one odchodzić im wcześniej ze szkoły, aż do 2028 roku. Specustawa dla nauczycieli Do Sejmu już wpłynęła rządowa ustawa o

Mundurowi do roboty! Nie stać nas na młodych emerytów

? Czy wprowadzi na stałe do pensji?Wzorem kontraktu z mundurowymi powinien być układ z nauczycielami. Zabrano im wcześniejsze emerytury. Owszem, pojawiły się za to tzw. świadczenia kompensacyjne dla tych, którzy chcieliby odejść z pracy wcześniej. Ale znalazł się tam jeden haczyk. Jak już ktoś to

Co nowego w emeryturach w 2009 roku

roku.Specustawa dla nauczycieliDo Sejmu już wpłynęła rządowa ustawa o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli.Warunki, które będzie musiał spełnić nauczyciel, aby dostać świadczenie: pracować przed 1999 r., mieć 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 20 lat przepracowanych "przy tablicy

Jak zaoszczędzić na ulgach i dodatkach

(dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli były częściowo

Pomostówki dla wybranych

. świadczenie kompensacyjne.Świadczenia kompensacyjneDo Sejmu już wpłynęła rządowa ustawa o świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Co zakłada? Nauczyciel:- musiał pracować przed 1999 r., - musi mieć odpowiedni staż: 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych,w tym 20 lat przy tablicy, - urodził się

Dokąd nas pan prowadzi, panie premierze?

(zostawiając niskie tzw. świadczenie kompensacyjne, którego nie można łączyć z pracą w szkole), pokazuje, że można znaleźć rozwiązanie, które sprzyja dłuższej pracy, a nie boli ludzi. Rachunek jest prosty: państwo wypychało nauczycieli na szybką emeryturę, nauczyciele brali emerytury i pracowali w zawodzie

Dla kogo dopłata do czynszu

dla uczniów, np. stypendiów, ** dodatków dla sierot zupełnych, ** jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, ** pomocy w zakresie dożywiania, ** zasiłków pielęgnacyjnych, ** zasiłków okresowych z pomocy społecznej, ** jednorazowych świadczeń z pomocy społecznej oraz ** dodatków mieszkaniowych

Emerytury w rozsypce. Co zrobi premier Tusk?

wcześniejszych emerytur z 1,2 mln do 270 tys., z tym że nauczycielom da na osłodę "świadczenia kompensacyjne".Oczywiście koalicja dostała po głowie od związkowców. "Solidarność" protestuje pod Sejmem, kolejarze blokują tory.Także prezydent cały czas straszy wetem. Tusk zapewnia, że nie ustąpi

Nauczycielskie świadczenia podpisane

Wysokość świadczenia jest równa emeryturze pomostowej. Przywilej będzie obowiązywał do 2032 r. Warunek: nauczyciel, który z tego skorzysta, nie będzie mógł dorabiać w szkole. Ustawę wynegocjowała Lewica z ZNP w zamian za poparcie dla rządu w odrzuceniu prezydenckiego weta wobec ustawy o emeryturach

Kto nie straci wcześniejszej emerytury

osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego (60/65 lat - kobieta/mężczyzna). Dla nauczycieli, którzy do końca 2008 r nie spełnili odpowiednich warunków wiekowych i stażowych, też nie powinni załamywać rąk. Dostaną tzw. świadczenia kompensacyjne. Odpowiednie ustawa jest już w Sejmie. Górnicy Na rządowych

Jestem z PSL. To nie znaczy, że nie mam racji

niektórych podatkach.Prawo ma zachęcać do pozostania na rynku pracy, tak jak to się dzieje w przypadku nauczycieli. Wprowadziliśmy ustawę, która jest stosowana w sytuacji wyjątkowej - jeśli rzeczywiście nie ma pracy, to nauczyciel przechodzi na świadczenie kompensacyjne. I okazało się, że tylko ok. stu osób

Balcerowicz: broją nasi, nie będę milczał

, co robią kraje bogatsze, i stopniowo wydłużajmy wiek emerytalny.Dzięki skasowaniu pomostówek już się wydłuża. Także nauczyciele - jak donosi czwartkowa "Gazeta" - nie korzystają z wcześniejszego świadczenia kompensacyjnego. Coś temu rządowi też się udało?- Oczywiście, podkreślałem, że rząd

Co nowego w przepisach w 2009 r.?

remontowa (w tej samej wysokości), ale będą nią objęte wyłącznie kamienice wybudowane przed 1961 r. Prywatni właściciele czynszówek dostaną na spłatę kredytu dodatkowo premię kompensacyjną za okres, w którym państwo reglamentowało czynsze (od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r.). Wdrożony ustawą

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Straży PożarnejProjekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego System TETRAProjekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie osób i mieniaProjekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnejDział Informatyzacja:Projekt ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu usług

Waloryzacja

kompensacyjnych, rent socjalnych, emerytur i rent funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych.Pozostałe sposoby obliczania waloryzacji dzielą się na: waloryzację cenową – utrzymanie poziomu świadczeń bez uczestnictwa

Rezerwy na świadczenia emerytalne

Rezerwy na świadczenia emerytalne - zobowiązania wynikające z przeszłych zdarzeń oraz obowiązki wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów a ich termin wymagalności nie jest pewien.Podmioty gospodarcze zobligowane

Mała klauzula rebus sic stantibus

Sądowa waloryzacja świadczeń pieniężnych zwana też małą klauzulą rebus sic stantibus jest instytucją prawa cywilnego pozwalającą na sądową zmianę wysokości świadczenia w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania.Przesłanki sądowej waloryzacji są następujące: istotna

Pedagog szkolny

w uczeniu się prowadzenie zajęć terapeutycznych, w tym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzenie profilaktyki niepowodzeń edukacyjnych uczniów wspieranie specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym nauczycieli i wychowawców.

Ciężar realny (prawo niemieckie)

stanowiące treść ciężaru realnego.Wysokość świadczeń z tytułu ciężaru realnego często określana jest za pomocą klauzul waloryzacyjnych.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Wysokość świadczeń kompensacyjnych nauczycieli

Wysokość świadczeń kompensacyjnych nauczycieli

Co to jest świadczenie kompensacyjne? Od jakiegoś czasu nauczyciele mogą skorzystać z tak zwanego świadczenia kompensacyjnego. Jeśli dany nauczyciel zdecyduje się na takie świadczenie, nie będzie mógł dalej pracować w swoim zawodzie. Wysokość świadczenia kompensacyjnego jest zależna od wielu czynników, a przepisy w tym zakresie wciąż podlegają zmianom.

Kto może otrzymać świadczenie kompensacyjne? Świadczenie kompensacyjne może utrzymać nauczyciel pracujący w konkretnych placówkach o charakterze pedagogicznym. Dotyczy to nie tylko szkół publicznych, ale i niepublicznych. Ponadto, dotyczy to również między innymi młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, a nawet placówek, które gwarantują uczniom naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Wysokość świadczeń kompensacyjnych nauczycieli. Wysokość świadczenia kompensacyjnego wciąż ulega zmianom, na co ma wpływ między innymi zmiana w zakresie wysokości emerytur. Obecnie obowiązuje zasada, według której wartość świadczenia nie może być niższa on najniższej emerytury. W tym roku kwota najniższej emerytury jest szacowana na 844,45 zł.