wynagrodzenie za urlop

Aleksandra Gruszczyńska

Koniec sporu zbiorowego w Bogdance. Zarząd porozumiał się ze związkowcami

Koniec sporu zbiorowego w Bogdance. Zarząd porozumiał się ze związkowcami

Związkowcy z lubelskiej kopalni porozumieli się z zarządem spółki w czterech najważniejszych kwestiach. Spór dotyczył zwolnień, utrzymania poziomu wynagrodzeń oraz przeznaczenia dodatkowych funduszy na dofinansowanie urlopów wypoczynkowych. Związkowcom udało się także doprowadzić do podpisania czekającego od stycznia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Lipiec i wrzesień. Prokuratorzy i sędziowie wyznaczyli daty protestu

Prokuratorzy i sędziowie dwukrotnie wezmą urlopy na żądanie. Jak dowiaduje się TOK FM ogólnopolska akcja protestacyjna odbędzie się najprawdopodobniej 11 lipca i 19 września. Prokuratorzy i sędziowie wspólnie zaprotestują m.in. przeciwko rządowym planom zamrożenia wynagrodzeń obu grup zawodowych w 2012 roku.

Litwa: Nowe oszczędności rządu tym razem uderzą w rodziców

W ramach walki z kryzysem centroprawicowy rząd Litwy zmienił zasady przyznawania wynagrodzenia dla osób idących na urlop wychowawczy

Pięć miesięcy dla matki

społeczeństwa potrzebują dzieci. Za wprowadzeniem polskich przepisów w całej Unii opowiedzieli się m.in. europosłowie i europosłanki Platformy oraz SLD, przeciw byli przedstawiciele PiS-u. Decyzja tej partii, by głosować przeciwko wydłużeniu urlopów macierzyńskich w całej UE do 20 tygodni, może trochę dziwić

Prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziała sędziemu Biernatowi ws. przymusowego urlopu. "Nie może się pan go zrzec"

Prezes Trybunału Konstytucyjnego odpowiedziała sędziemu Biernatowi ws. przymusowego urlopu. "Nie może się pan go zrzec"

Przyłębska. Dodała, że wypłata ponad 100 tys. zł ekwiwalentu za niewykorzystany urlop nie jest możliwa. - Sędzia podlega konstytucji tylko w zakresie orzekania, natomiast kiedy jest pracownikiem, kiedy otrzymuje wynagrodzenie, kiedy ma korzystać z urlopu czy innych świadczeń, czy na przykład ma się

Cztery miesiące urlopu wychowawczego dla ojców, pięć dni na chorego krewnego. Komisja Europejska chce zwiększyć równouprawnienie na rynku pracy

Cztery miesiące urlopu wychowawczego dla ojców, pięć dni na chorego krewnego. Komisja Europejska chce zwiększyć równouprawnienie na rynku pracy

wynosić urlop dla świeżo upieczonych ojców. Propozycja KE brzmi: każdy pracujący ojciec bezpośrednio po narodzinach dziecka powinien mieć prawo do co najmniej 10 dni urlopu ojcowskiego. Otrzyma za to wynagrodzenie w takiej wysokości jak na zwolnieniu lekarskim w danym kraju (w Polsce to zazwyczaj - bo

Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

zasadach. Urlop ojcowski wciąż wynosi 2 tyg. Za ten okres pracownik otrzymuje 100 proc. wynagrodzenia oraz nie może zostać zwolniony. Nie jest wliczany do urlopu wypoczynkowego. Ojciec nie może go przekazać matce, niewykorzystany przepada. Żeby dostać urlop ojcowski, pracownik musi złożyć wniosek co

Urlopy dla rodziców

Urlopy dla rodziców

trakcie urlopu macierzyńskiego rodzic opiekujący się dzieckiem otrzymuje w formie zasiłku macierzyńskiego 100 proc. wynagrodzenia. Naliczane jest na podstawie średnich dochodów z ostatnich 12 miesięcy lub faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące (jeśli pracowaliśmy krócej niż rok

CO SIĘ NALEŻY KOBIETOM W CIĄŻY

to jedyne dobrowolne ubezpieczenie, którego chęć opłacania musi zgłosić pracownik. Kwota w wysokości 2,45 proc. kwoty brutto wynagrodzenia ściągana jest z pensji co miesiąc. Za tę niewielką sumę zyskuje się prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Umowa

Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

urlop dodatkowy może wykorzystać ojciec. Matka może wykorzystać sześć tygodni urlopu przed porodem, ale skracają one okres urlopu po porodzie. Zarówno podczas urlopu podstawowego, jak i dodatkowego rodzic otrzymuje w formie zasiłku macierzyńskiego 100 proc. wynagrodzenia. Naliczany jest na podstawie

Ojcowie wzięli się za dzieci

Ojcowie wzięli się za dzieci

z kwitkiem. - Kiedy w 2011 roku na świat przyszła moja pierwsza córka, w dziale kadr poinformowano mnie jedynie o możliwości wzięcia za żonę części urlopu macierzyńskiego. Kiedy zapytałem o inne możliwości, zaproponowano mi wybranie urlopu wypoczynkowego - opowiada Tomasz, ojciec trzyletniej Julii i

CO SIĘ NALEŻY NAUCZYCIELOM

CO SIĘ NALEŻY NAUCZYCIELOM

prawo ma pedagog, który przepracował minimum siedem lat i jest zatrudniony w pełnym wymiarze godzin na czas nieokreślony. Łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć trzech lat, a pomiędzy kolejnymi urlopami musi być rok przerwy. Podczas urlopu nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

Kosiniak-Kamysz: Urlopy dla ojców są coraz popularniejsze

rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. swojego dotychczasowego wynagrodzenia, a przez kolejne - 60 proc. Jeśli od razu zadeklaruje chęć skorzystania z całego przysługującego mu urlopu, otrzymuje przez cały ten okres zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Osoby niebędące

Górnicy chcą korzystać z pakietów osłonowych. Już ponad 6,5 tys. zainteresowanych

Górnicy chcą korzystać z pakietów osłonowych. Już ponad 6,5 tys. zainteresowanych

446 z jednorazowych odpraw pieniężnych. PGG zatrudnia obecnie ponad 32 tys. pracowników. Budżet płaci za osłony Osłony socjalne dla odchodzących z SRK pracowników kopalń są finansowane ze środków budżetowych. Do urlopu górniczego są uprawnieni górnicy dołowi, którym brakuje do emerytury nie więcej niż

OPZZ chce wydłużenia urlopu. Większa wydajność i więcej czasu na życie intymne

OPZZ chce wydłużenia urlopu. Większa wydajność i więcej czasu na życie intymne

czasem pracy i wynagrodzeniami, związkowcy z OPZZ postulują, aby wydłużyć czas urlopu wypoczynkowego z 26 dni obecnie do 32 dni w roku. Ich zdaniem wydłużenie urlopu byłoby korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. - Pracownicy mieliby więcej czasu na życie intymne, byliby zdrowsi, mniej

Albo Duda nie zna się na prawie, albo celowo ściemnia

Albo Duda nie zna się na prawie, albo celowo ściemnia

, w "Prawo pracy. Komentarz" (Warszawa, 2012): "Urlopy bezpłatne charakteryzują się tym, że pracownik jest zwolniony od świadczenia pracy, a pracodawca od płacenia mu za ten okres wynagrodzenia".

Płatne urlopy rodzicielskie - tak amerykańskie firmy walczą o pracowników

Płatne urlopy rodzicielskie - tak amerykańskie firmy walczą o pracowników

Kalifornia, gdzie znajduje się Dolina Krzemowa, pracownicy mają prawo do sześciu tygodni urlopu z częściowym wynagrodzeniem gwarantowanym przez stanowy program.

Prokuratura i Rutkowski poszukają przyczyn śmierci Magdy Żuk

Prokuratura i Rutkowski poszukają przyczyn śmierci Magdy Żuk

. Zaznaczył, że za swoją pracę nie będzie pobierał wynagrodzenia. Siostra Magdaleny Anna wydała w czwartek oświadczenie, w którym informuje, że rodzina ani bliscy zmarłej do czasu zakończenia śledztwa nie będą informować o szczegółach sprawy.

Prezydent podpisał ustawę o urlopie rodzicielskim

Prezydent podpisał ustawę o urlopie rodzicielskim

macierzyński będzie wynosił 100 proc. ostatniego wynagrodzenia i 60 proc. wynagrodzenia przez kolejnych 26 tygodni. Jeśli zaś matka dziecka od razu zadeklaruje, że korzystać będzie z całości urlopu, to przez cały ten okres wypłacany będzie zasiłek w wysokości 80 proc. wynagrodzenia.

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

Ochrona kobiet w ciąży i matek małych dzieci

macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. W tym czasie nadal jest objęta ochroną przed zwolnieniem. URLOP I PRACA Na urlopie rodzicielskim można równocześnie pracować u pracodawcy udzielającego urlopu na nie więcej niż pół etatu. Otrzymuje się wtedy połowę świadczenia i połowę wynagrodzenia. Dzięki

Ratowanie górnictwa. Nawet 12-krotność wynagrodzenia za odejście z kopalni

Ratowanie górnictwa. Nawet 12-krotność wynagrodzenia za odejście z kopalni

będą mogli skorzystać ze świadczeń socjalnych przewidzianych ustawą: urlopów górniczych, urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla i jednorazowych odpraw pieniężnych" - dodał resort. Pieniądze na likwidację kopalń oraz wypłatę tzw. urlopów górniczych mają pochodzić z budżetu państwa

SRK otrzyma milionową dotację budżetową. Będą pieniądze na górnicze odprawy i urlopy

SRK otrzyma milionową dotację budżetową. Będą pieniądze na górnicze odprawy i urlopy

W piątek Ministerstwo Gospodarki podpisało trzy umowy o przyznanie dotacji budżetowej na finansowanie w tym roku świadczeń z tytułu odpraw górniczych i urlopów. Pieniądze wypłacać będzie Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), do której w maju tego roku zostały przekazane najmniej rentowne zakłady

1 tys. zł na dziecko od stycznia dla każdego

1 tys. zł na dziecko od stycznia dla każdego

macierzyńskiego. Wypłacany jest on przez pierwszych 12 miesięcy życia dziecka (52 tygodnie) i wynosi 80 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Nieco krótszy urlop rodzicielski mają Duńczycy (50 tygodni), czy Finowie (43 tygodnie). Dłuższy rodzicielski obowiązuje jedynie w Szwecji (68 tygodni). Świadczenia dla

Sierpień 80 o górniczych urlopach dla związkowców: "Za jaką cenę funkcjonariusze 'Solidarności' dostali ten przywilej?"

do stażu pracy. Cztery lata przed emeryturą (przysługującą po 25 latach pracy pod ziemią) przejdą na urlop górniczy, na którym dostaną 75 proc. wynagrodzenia. Dotąd był to przywilej zapisany wyłącznie dla górników wydobywających węgiel. Ten przepis spotkał się z krytyką środowiska

Czy pielęgniarki z poznańskiego szpitala dostawały za niski dodatek? Interweniuje rząd

sprawie na opinię Państwowej Inspekcji Pracy. To generuje jednak ogromne koszty – wraz z wynagrodzeniem zasadniczym rosną pochodne, czyli stawka za nadliczbowe godziny pracy, ekwiwalent za niewykorzystany urlop czy odprawy. Samych nadgodzin jest przy Lutyckiej kilka tysięcy w miesiącu. W liście do

PiS daje górniczym związkowcom przywileje. Działacze będą przechodzili na urlopy

pracy związkowej będzie wliczany do stażu pracy. A związkowcy będą traktowani jak górnicy pracujący pod ziemią i na cztery lata przed emeryturą górniczą (przechodzi się na nią po 25 latach pracy na dole) przejdą na urlop górniczy. Będą wtedy dostawali 75 proc. wynagrodzenia. Ustawa w ekspresowym tempie

Prokurator, który ukradł batoniki w sklepie, nie poniesie kary

Śledczy z 20-letnim stażem odwiedził Biedronkę w Żninie przed rokiem. Kiedy sądził, że nikt go nie widzi, wepchnął do kieszeni spodni dwa batony i krem do rąk, łącznie za 15 zł. Wszystko zarejestrowały kamery, prokurator najadł się wstydu, ale od początku mówił, że nie wie, jak to się stało. Przez

Urlopy rodzicielskie poszły ekspresem

Rodzicom przysługiwać będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 tylko dla matki), sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Z dodatkowego oraz rodzicielskiego będą mogli korzystać ojciec i matka. Wszyscy, którzy wezmą cały roczny urlop, dostaną 80 proc

Komu przywileje zawodowe

co może liczyć ta grupa zawodowa? Po siedmiu latach pracy, jeśli nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, przysługuje mu roczny urlop dla poratowania zdrowia. W czasie urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego i świadczeń pracowniczych. O kolejny taki urlop

Dziś strajk włoski w supermarketach. Kolejki przy kasach

, Carrefourze, Makro Cash and Carry, Decathlonie i Dino. Strajkujący przykleili do ubrań specjalne naklejki . Rozdają też klientom ulotki informujące o przyczynach protestu. Symbolem protestu jest panda. "Pan da większe zatrudnienie", "Pan da wyższe wynagrodzenie” - możemy przeczytać na

O 140 proc. wzrosła kwota niewypłaconych wynagrodzeń pracowniczych

. ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy). Część pracodawców usprawiedliwia się, że nie wiedziało, że dane świadczenie przysługuje pracownikowi. Dotyczy to m.in. dodatku nocnego oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Sporadyczne, zdaniem

Roczny urlop na dziecko? Nie dla wszystkich

całego rocznego urlopu, dostaną 80 proc. wynagrodzenia. Można też na początek wziąć tylko 6 miesięcy - wtedy rodzic będzie pobierał 100 proc. wynagrodzenia. Jeśli przedłuży o kolejne sześć - dostanie 60 proc. Taki zasiłek urlopowy dostaną nie tylko etatowcy, ale też samozatrudnieni i pracujący na umowę

Nauczyciele protestują

zasadniczego), dodatek mieszkaniowy, funkcyjny, wiejski, motywacyjny, za wychowawstwo, nadgodziny. Nauczyciele mogą też liczyć na bonusy finansowe, w tym tzw. trzynastkę, czyli dodatkowe wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe sięgające nawet 250 proc. wynagrodzenia po przepracowaniu 40 lat. Urlop wypoczynkowy

Podwyżki dla nauczycieli, pielęgniarek i urzędników. O ile wzrosną pensje?

jako podstawa wynagrodzenia. Czy pielęgniarki dostaną za urlop albo za pracę na dwóch etatach? Do OZZPiP wpłynęło wiele pytań. Czy pracodawca może nie przyznać mi podwyżki, jeśli jestem na urlopie zdrowotnym? Pracodawca ma wybór. Może przyznać podwyżkę lub przeznaczyć środki otrzymane od NFZ dla

Kryzys w PLL LOT: już kilkaset osób na samozatrudnieniu. Będzie strajk?

lat, członek zarządu liczącego 500 członków Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego (ZZPPiL). Szykujemy się do akcji strajkowej, choć mogliśmy jej uniknąć. Niewiele chcemy. Ilu prezesów w Polsce marzy o tym, żeby pracownicy chcieli wrócić do systemu wynagrodzeń sprzed siedmiu lat? - pyta

Tato z Polski, przeczytaj, co mówi do ciebie tata z Kanady. Rzecz o urlopie rodzicielskim

projekt wydłużenia urlopów rodzicielskich zostawia rodzicom wybór: oprócz pierwszych 14 tygodni zarezerwowanych wyłącznie dla matki, pozostałymi miesiącami urlopu mogą się dowolnie podzielić. Do wyboru będzie sześć miesięcy (100 proc. wynagrodzenia) lub 12 miesięcy (80 proc. wynagrodzenia). Minister pracy

ZUS uznał, że pensja ciężarnej kobiety powinna była wynosić nie 8 tys. zł, a 4 tys. I tak obniżył świadczenie. Na Facebooku wrze, a ZUS odpowiada

świadczeń, które wypłaca kobietom na urlopie macierzyńskim. Pracownica została zatrudniona przez Skrzyneckiego we wrześniu na stanowisku asystentki zarządu. Zajmowała się - jak mówi Skrzynecki - weryfikacją kontraktów w języku angielskim.  - Kontrakty, które kontrolowała, były warte po 4-5 mln zł

Strajk w Operze Bałtyckiej. "Nie wierzymy w słowa dyrektora"

występujących w zakładzie stanowisk pracy czy udzielanie urlopów pracowniczych, w szczególności urlopu bezpłatnego, wyłącznie na zasadach określonych w przepisach kodeksu pracy. Zawiadomienie o rozpoczęciu akcji strajkowej dyrektor Warcisław Kunc otrzymał od pracowników w piątek, 27 stycznia, a planowany na ten

Oswoić nowy kodeks pracy

łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu pracownik otrzyma połowę wysokości wynagrodzenia za pracę oraz połowę wysokości zasiłku macierzyńskiego. Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, gdy w ciągu dwóch lat pracownik uzyska uprawnienia emerytalne? Nie, pracodawca nie może wypowiedzieć

Górnicy z PGG i JSW chcą odchodzić z pracy. Nawet 77 tys. zł odprawy

pracowników dołowych wyraziło zainteresowanie urlopami górniczymi, 419 chęć skorzystania z urlopów dla pracowników przeróbki, zaś 502 pracowników powierzchni wyraziło zainteresowanie jednorazowymi odprawami pieniężnymi - informują władze spółki. - Sondaż potwierdził nasze szacunki. Skala zainteresowania

Rewolucja w zasiłkach macierzyńskich

. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 2,45 proc. podstawy wymiaru. MACIERZYŃSKI Urlop macierzyński przysługuje przedsiębiorczej mamie, jeżeli opłaca składkę chorobową. Pod względem długości pobierania świadczeń i prawa do urlopu traktowana jest na tych

Jak wygląda urlop macierzyński w czterech krajach Europy?

przysługiwało mi min. sześć tygodni urlopu z pełnym wynagrodzeniem. Moja firma ma swoją własną politykę i zgodnie z nią dostałam osiem tygodni z pełną pensją. W czasie pozostałych 31 otrzymywałam zasiłek macierzyński od państwa, czyli 135,45 funtów (794 zł) na tydzień. Na przeżycie to zdecydowanie za mało. Ceny

Ojcowie zamiast siedzieć w pracy wolą przewijać dzieci

Z danych opublikowanych przez lubelski oddział ZUS (obejmuje północną część województwa, wraz z Lubliniem) wynika, że w całym 2011 roku z urlopu ojcowskiego skorzystało 254 mężczyzn, a w 2012 roku już 857, czyli ponad trzy razy więcej. Czy to oznacza, że ojcowie wreszcie chętniej decydują się na

Pracujesz za granicą? Sprawdź, może zyskałeś większe prawa

, niż określa to polski kodeks pracy. Będzie więc podlegał tym samym przepisom o czasie pracy, odpoczynku czy urlopie, wynagrodzeniu za pracę w godzinach nadliczbowych, a także będzie musiał otrzymywać co najmniej równowartość płacy minimalnej. To samo dotyczy zasad BHP w miejscu pracy oraz przepisów o

Coraz mniej pracodawców zalega z pensjami. Tak dobrze już dawno nie było

W minionym roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach wydał 179 decyzji nakazujących pracodawcom wypłacenie zaległych wynagrodzeń lub innych świadczeń (m.in. ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy też za pracę nocą). Dotyczyły one 1917 pracowników i ponad 3,8 mln

W Holandii 29 godzin, w Danii 33 - państwa o najkrótszym tygodniu pracy

pełnym etacie. Do tego wszyscy pracownicy w Holandii mają dostęp do w pełni płatnego urlopu, urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Prawo uchwalone w 2000 r. daje pracownikom możliwość do zmniejszenia liczby godzin etatu przy zachowaniu pracy, wynagrodzenia, opieki zdrowotnej i świadczeń dodatkowych

Ukraina. Adwokat: Suszczenko może być wymieniony na rosyjskiego szpiega

, uzbrojenia oraz wiadomości na temat współpracy armii Ukrainy z partnerami zagranicznymi. Proponował za to wynagrodzenie pieniężne i obywatelstwo rosyjskie dla oficera i jego rodziny. O spotkaniu ze szpiegiem werbowany wojskowy poinformował SBU. Do zatrzymania współpracownika GRU doszło wzeszły piątek, w

Sejm znowelizował ustawę o górnictwie. Możliwość nieodpłatnego zbywania kopalń przedłużona

Poprzednia ustawa ze stycznia br., dotycząca działań restrukturyzacyjnych w górnictwie, obejmuje okres do końca 2015 r. Za przyjęciem noweli ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego głosowało we wtorek 404 posłów, przeciw było 19, a siedmiu wstrzymało się od głosu. W poniedziałek sejmowa

Obciążanie kobiet pracą opiekuńczą kosztuje Unię 370 mld euro. A przecież pracę i życie prywatne można pogodzić

cenowej usług opieki nad dziećmi i opieki długoterminowej. Proponujemy również ustanowienie lepszych standardów w zakresie urlopu rodzicielskiego oraz wprowadzenie przepisów UE dotyczących urlopu ojcowskiego, tak by ojcowie uzyskali prawo do minimum 10 dni wolnych po narodzinach dziecka, przy czym w obu

Szwecja to raj dla mężczyzn. Patriarchat ma się świetnie

KATARZYNA TUBYLEWICZ: Szwecja jest powszechnie uważana za kraj, w którym panuje największe na świecie równouprawnienie. Zgadzasz się z tą opinią? EBBA WITT-BRATTSTRÖM: – Niestety nie. Jeśli porównasz nas z innymi krajami nordyckimi, to Szwecja rzeczywiście jest tym krajem, który

Miało być dobrze dla kobiet

rocznym urlopie rodzic będzie miał prawo do 80 proc. wynagrodzenia). Wydłużanie urlopów rodzicielskich ma sens, bo obecność rodziców, szczególnie w pierwszym okresie życia dziecka, jest korzystna dla maluchów. Ale musi im towarzyszyć promowanie zaangażowanego ojcostwa. Tymczasem poza jedną konferencją

Masz etat, ale oddawaj kasę. Krótka i pouczająca historia z życia pracownicy oddziału TVP

podobnych opłat. Ewa może do swojej pracy w TVP sporo dopłacić. Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się po 3 latach, składki – po 10. To oznacza, że po tym, jak sąd pracy przyznał jej etat, pracodawca wypłaci jej ekwiwalent za urlop czy dodatek za nadgodziny za 3 lata, Ewa zaś uiści składki za

Urlopy rodzicielskie: Dwa miliardy kosztów efekt za dwadzieścia lat

dotychczasowego wynagrodzenia. Minimalna, gdy weźmiemy rok urlopu, - wyniosłaby 80 procent. Z tego rozwiązania mogliby korzystać zarówno matka, jak i ojciec. Jak tu rodzić, panie premierze? "Gazeta Wyborcza" proponuje rozwiązania w sprawie urlopów rodzicielskich

Przetrwać na własnym rachunku

gospodarcze swojej aktywności". Damian ponosi wszelkie konsekwencje, wykonując zlecenia firmy windykacyjnej z Torunia, która nie musi opłacać jego składek ubezpieczeniowych, za to zapewnia mu wynagrodzenie, biurko i służbowy telefon. Pokłosie kryzysu Historia Damiana pokazuje chyba największy problem

Jak dostać zasiłek pogrzebowy?

pracodawcy ekwiwalent za niewykorzystany przez niego urlop, a od ubezpieczyciela 22 tys. zł odszkodowania. Mimo to zwróciła się do pracodawcy o wypłatę odprawy pośmiertnej po mężu. Pracodawca odmówił, tłumacząc, że dostała już pieniądze z polisy. Kobieta poszła do sądu. Przekonywała, że pracodawca, co prawda

Pomoc finansowa po śmierci bliskiej osoby. Komu się należy? [INFORMATOR]

. współmałżonek), przysługuje mu kwota odpowiadająca połowie wysokości odprawy. Wysokość odprawy pośmiertnej oblicza się tak jak wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (par. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia ministra pracy o wynagrodzeniu).

Ile żyć można uratować za 1800 zł na rękę miesięcznie? Ratownicy medyczni oflagowali karetki i rozpoczęli protest

na umowach cywilnoprawnych i po stawkach poniżej ustawowych 13 zł za godzinę pracy. – Prywatna firma działa po to, żeby zarobić. Jak osiągnąć zyski w ratownictwie, w którym 80 proc. to wynagrodzenia? To cięcie kosztów pracy, gorszy sprzęt, gorsze leki – wymienia Badach-Rogowski. Nie

Komu się należy odprawa

żłobku. Odeszła z niego w 2014 r. Druga odprawa jej nie przysługiwała. Ważne! Odchodzącym na emeryturę lub rentę należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - niezależnie od odprawy. Przykład. Pan Robert w marcu 2015 r. odszedł na emeryturę. Miał niewykorzystany urlop, za który

Czeska korona na dopingu. Ceny rosną, pensje nie. Tylko eksporterzy się cieszą

2014 praktycznie stoją w miejscu. W rezultacie Słowacy, którzy jeszcze do niedawna mieli niższe zarobki i tłumnie jeździli pracować za miedzę, dogonili poziomem wynagrodzeń Czechów. I dziś w stolicy Słowacji, Bratysławie, na podobnych stanowiskach zarabiają tyle samo albo nawet więcej niż w Czechach. W

Rok z mamą czy tatą? W domu pewnie zostanie mama. Jest projekt ustawy o urlopach macierzyńskich

urlop na cały rok, dostanie 80 proc. wynagrodzenia. Wniosek o taki urlop trzeba złożyć nie później niż 14 dni po urodzeniu dziecka. Urlop będzie można także wziąć na pół roku i potem przedłużyć o kolejne sześć miesięcy (dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu). Wtedy rodzic najpierw pobiera 100 proc

Od poniedziałku w "Wyborczej": Kiedy praca jest jak śmieć

wynagrodzeniu minimalnym pracodawca nie mógłby mu zapłacić mniej niż 8 zł za godzinę netto. Musiałby się też rozliczyć z nadgodzin, pracy w porze nocnej, niedziele i święta, za które stawki są wyższe. Ale umowy cywilnoprawne nie są regulowane ustawą o wynagrodzeniu minimalnym. Kwestia wyceny pracy zależy od

Apelujemy: Weź urlop, ojcze!

Projekt rocznego urlopu rodzicielskiego, nad którym rząd kończy prace, zostawia rodzicom wybór. Poza pierwszymi 14 tygodniami przypisanymi wyłącznie matkom rodzice mogą podzielić się pozostałymi miesiącami urlopu, i to płatnego (średnio 80 proc. wynagrodzenia). Rewolucyjna ustawa - jak nazwał ją

Przywileje zawodowe

mieszkańców nie przekracza 5 tys. Dostaje go około jednej trzeciej nauczycieli, czyli 190 tys. osób. Nauczyciele mogą dostawać dopłaty za uciążliwe warunki pracy (20 proc. wynagrodzenia zasadniczego), dodatki mieszkaniowe, funkcyjne, motywacyjne, za wychowawstwo i nadgodziny. Nauczyciele otrzymują 13. pensję

Senat poparł ustawę ws. zasiłków dla matek przedsiębiorczyń

wynagrodzenia), to dostanie zasiłek naliczany od podstawy 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia i za każdy miesiąc opłacania składki od wyższej podstawy otrzyma po 1/12 różnicy między zadeklarowaną podstawą a 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że co miesiąc zasiłek będzie większy, a po roku

Co szykuje dla nas minister pracy? Wiemy, co dziś zaproponuje rządowi

. pensji (półroczny urlop dalej będzie płatny 100 proc.). Jeśli np. po pół roku matka lub ojciec dojdzie do wniosku, że chce zostać z maluchem w domu przez kolejne sześć miesięcy, dostanie 60 proc. wynagrodzenia. Urlop rodzicielski będzie można prawdopodobnie łączyć z zatrudnieniem na część etatu

Niewolnicy w Polsce. Państwowe spółki korzystają z pracy zakładników koreańskiego reżimu

kontroluje zatrudnienie Koreańczyków W latach 2010-16 PIP skontrolowała legalność zatrudnienia 377 obywateli Korei Północnej. 77 z nich pracowało bez pozwolenia, w tym 29 spawaczy pracujących przy kontraktach stoczni Crist. Stwierdzono też łamanie praw pracowniczych, w tym brak urlopów czy wynagrodzenia za

Huta szkła w Krośnie przeżywa ogromne kłopoty. Dramatyczna sytuacja pracowników

pieniądze za każdą dniówkę. Pracownicy, którzy złożyli wypowiedzenia, nie dostali świadectw pracy i nie wiadomo, kiedy je dostaną. Ponieważ firma nie ogłosiła upadłości, nie będą mieć prawa do wypłaty wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Czy uda im się odzyskać należne pieniądze

Kto z budżetówki zarobi więcej?

likwidację dodatku za wysługę lat. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego ma być powiązany z oceną okresową. Jeżeli więc ktoś jest dobrze oceniany przez szefa i ma wysoką ocenę okresową, może liczyć na większe pieniądze; - likwidację tzw. trzynastek - pieniądze, które do tej pory wypłacano w ramach trzynastek

Minister zdrowia obiecuje podwyżki. Lekarze: To blef. Tylko wywołuje frustracje

Konstanty Radziwiłł zapowiedział podwyżki kilka dni temu w rozmowie z PAP: minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych mają wzrastać stopniowo od lipca do 2021 r. Projekt odpowiedniej ustawy przedstawił jeszcze jesienią, ale rzecznik rządu Rafał Bochenek stwierdził, że teraz właśnie prace nad

"Rz": Młodzi rodzice z dotacją w kieszeni

Zapowiedziany przez rząd program polityki prorodzinnej będzie trójfilarowy. Obok wydłużonego urlopu macierzyńskiego i utworzenia sprawnego systemu opieki instytucjonalnej dla dzieci rząd, planuje wprowadzenie ulg dla osób wracających do pracy po rocznym urlopie na wychowanie dziecka. "

PIP: Urlopy i pensja minimalna dla osób na umowach cywilnoprawnych

wypłaty zaległych wynagrodzeń na łączną kwotę 171 mln zł. Inspektorzy stwierdzili też wzrost nadliczbowych godzin pracy, za które pracodawcy nie wypłacają ekwiwalentu. Wielu z nich lekceważy przepisy o odpoczynku dobowym i nie przestrzega pięciodniowego tygodnia pracy. - Naruszanie czasu pracy budzi

Japonia bije własny rekord śmierci z przepracowania

, niekiedy w nocy lub w weekendy, i bez wynagrodzenia za nadgodziny. Może odmówić, ale pracodawca kusi go stałą umową za pół roku; a ta w rzeczywistości zostanie przesunięta w czasie. Dają się na to nabrać zwłaszcza młodzi bez doświadczenia i kobiety po macierzyńskim, szczęśliwe, że je przyjęto do pracy

Wspomnienie o progresji podatkowej boli komentatorów. Wątpię, by którykolwiek zarabiał mniej niż 3,5 tys. zł

Polemika Piotra Skwirowskiego: Podatki nie lubią rewolucji Ale zostawmy milionerów, żyjemy w Polsce. Główny Urząd Statystyczny pokazuje naszą strukturę zarobków: w 2014 r. ponad 80 proc. miało mniej niż 3,5 tys. zł na rękę. Najczęstsze wynagrodzenie to 1,6 tys. zł netto. 10 proc. Polaków i Polek

Blokował zakopiankę, teraz ratuje delikatesy Alma. Pracownicy wciąż czekają na zaległe wypłaty

restrukturyzowana. Dla spółki to dobrze. Gorzej dla pracowników, którzy od października nie otrzymali wynagrodzeń, ekwiwalentów za urlop i odpraw. Bo gdyby Alma ogłosiła upadłość, zgodnie z prawem ruszyłyby wypłaty z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych. W przypadku postępowania sanacyjnego odzyskanie pieniędzy przez

Wybory prezydenckie 2015. 100 tys. zł posła Andrzeja Dudy za twórczość na uczelni

uczelni. Rzecznik UJ zapowiada, że będzie to wyjaśniane, ale dopiero w przyszłym tygodniu, bo do soboty rektor jest nieobecny. Prof. Gizbert-Studnicki, który na krakowskiej uczelni sam kieruje Katedrą Teorii Prawa, nie rozumie postępowania Dudy: - Uważam je za nadużycie co najmniej moralne. Wziął urlop

Kodeks pracy 2012: zmiany w nowym roku

odprawa wynosiła 20 790 zł. Dzięki temu, że wzrośnie wynagrodzenie minimalne, możemy też się spodziewać większego odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Rekompensata za dyskryminację (m.in. za wiek, płeć, niepełnosprawność, religię, przekonania polityczne, orientację seksualną) nie może

Arka w Europie zależna od Manchesteru United i Ajaksu. Gra toczy się o dodatkowe 10 tys. euro

zawodników między sezonami, więcej potrzebnego czasu na regenerację. Ponadto niesie za sobą... wyższe wynagrodzenie dla klubu. Za udział w 2. rundzie kwalifikacji Ligi Europy gdynianie otrzymają 210 tys. euro. Na 10 tys. więcej Arka może liczyć, gdy dwumecz na arenie międzynarodowej rozpocznie od 3. rundy

Nastolatek idzie do pracy

której zostaną określone czas jej trwania, miejsce wykonywania zadań oraz przysługujące wynagrodzenie. Tak jak w przypadku pełnoletnich pracowników młodocianych również należy obowiązkowo skierować na badania lekarskie. Badanie powinno się odbyć w godzinach pracy, a za czas spędzony u lekarza

"Mothers in arts", czyli matki artystki razem tworzą i opiekują się dziećmi

emigrantką, z trudną sytuacją socjalną i bez najbliższych - pisze na swojej stronie Węgierka. - Do tego dochodzi polityka socjalna Holandii. Kobiety mają prawo do trzymiesięcznego urlopu macierzyńskiego. Możesz się ubiegać o dotację na opiekę, dopiero gdy dziecko skończy dwa lata. Co z czasem pomiędzy, tak

Różnice w płacach. Panowie lubią dobrze płatne zawody, panie bezpieczeństwo

inwestycje i miejsca pracy, rozziew między wynagrodzeniami płci się pogłębia. Popatrzmy na województwo mazowieckie. Ponad 5 tys. zł średniej pensji, a wskaźnik obniżył się z 81 do 80,3 proc. Podobnie w województwach dolnośląskim, małopolskim, wielkopolskim. Tylko nieco lepiej jest w też rozwijającym się

Łódzki komornik nie przestrzegał kodeksu pracy

; pracowników Potem zatrudnieni u Kluczkowskiego zaczęli ujawniać "Wyborczej" kolejne nieprawidłowości. Etatowcy "pracują od 8 do 19.15. Za czas pracy od 16 do 19.15 otrzymują niezaewidencjonowane wynagrodzenie" - pisali do "Wyborczej". "Większość pracowników otrzymuje

Sejm zgodził się na zwiększenie wsparcia dla górnictwa do 7 mld zł

Za uchwaleniem ustawy głosowało 258 posłów, przeciw 142, a wstrzymało się od głosu 36. Teraz nowela trafi do Senatu. W obowiązującej ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego górny limit wydatków budżetowych na restrukturyzację górnictwa wynosi 3 mld zł. W toku prac nad rządowym projektem

Ojciec musi wybierać - praca albo dziecko. Boi się szefa

kilka razy składała się na wyprawkę dla współpracowników. Firma Haliny nie jest wyjątkiem. W sondażu przeprowadzonym przez "Wyborczą" w 2012 roku połowa ojców przyznała, że nie bierze urlopów ojcowskich, bo boi się reakcji szefa. Ich zdaniem przemiany w polskich firmach nie nadążają za tymi w

Czy da się utrzymać nauczycielskie przywileje?

poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych (...)". Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia

Ile płacą 668 pracownikom Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego? 32,5 mln zł rocznie

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku zatrudnionych jest 668 pracowników. Wśród nich są osoby przebywające na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. W ubiegłym roku na pensje dla swoich pracowników gdański PUW przeznaczył prawie 32,5 mln zł (o 15,5 mln zł niż Urząd Marszałkowski Województwa

USA: Clinton obiecuje wielkie inwestycje i miliony miejsc pracy

na napływ wykwalifikowanych pracowników; program inwestycji rządowych, który zwiększyłby wydajność w gospodarce; jej propozycje w ramach polityki socjalnej - płatny urlop wychowawczy i dalsze wypłacanie wynagrodzenia w razie choroby, które ułatwiałyby ludziom utrzymanie się na rynku pracy. Krytycznie

Opłacała składki, zaszła w ciążę. "Praca nie będzie czekać". Oto śmieciowy zasiłek

złotówki. Z zasady nie mają prawa do urlopu. Kiedy chcą wziąć choćby tydzień wolnego, nie dostaną za ten czas wynagrodzenia. Pracodawca może nie umożliwić przerwy w pracy. W razie problemów finansowych pracodawca nie udzieli im pożyczki z kasy zapomogowej. Mogą zapomnieć o pieluchowym, kiedy urodzi im się

Przegrali w wyborach. Do ich kieszeni trafiły kilkudziesięciotysięczne odprawy

Włodarzom miast i gmin, którym w tegorocznych wyborach samorządowych powinęła się noga, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych przysługuje prawo do odprawy w wysokości trzymiesięcznej pensji, a także ekwiwalent za niewykorzystany urlop. To jednak nie wszystko. Ci prezydenci, burmistrzowie i

Dłuuugie urlopy dla rodziców

w całości. Ile zasiłku za jaki urlop? Niestety, im dłuższy urlop, tym zasiłek będzie niższy. Za czas spędzony na rodzicielskim mama albo tata dostaną tylko 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Bez zmian pozostaną wypłaty na macierzyńskim i ojcowskim - 100 proc. wynagrodzenia. Rozwiązania będą

Gastroniewolniczy biznes. Bez płatnego urlopu, chorobowego i składek na ZUS. Pracownicy się buntują

kodeksu pracy, bo pracowałem na zlecenie. Choć i tak byłem w lepszej sytuacji, czyli na zleceniu, bo trafiłem do pracy po protekcji. Ale mnie też nikt nie płacił ani za urlop, ani chorobowego. Jak miałem grypę, faszerowałem się lekami i szedłem do roboty. Ludzie, z którymi pracowałem, byli fajni, ale

Rewolucja Platformy na rynku pracy? Nowa nazwa, ale przepisy stare

Dzięki temu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki mają zniknąć: nadużywanie umów cywilnoprawnych zwanych śmieciowymi, niska ochrona socjalna pracowników, marne płace i niestabilność zatrudnienia. Kierunek zmian doskonały, bo polski rynek pracy potrzebuje uzdrowienia. Rzecz w tym, że projekt PO

Ambasador Szwecji: Urlop ojcowski to prawdziwe równouprawnienie

zyskują silniejszą pozycję na rynku pracy. Pracodawcy wiedzą, że odpowiedzialność za wychowywanie dzieci jest wspólna i nie spada jedynie na matki. Okazuje się też, że istnieje pozytywny związek między urlopem ojcowskim a wzrostem wynagrodzeń kobiet. Urlop ojcowski to zatem zarówno kwestia polityki

Bochniarz: Wyślijmy prezesów na tacierzyński

norweskiego, gdzie urlop rodzicielski jest (do pewnego poziomu dochodów) płatny w 100 proc. Wówczas dylemat, z czyjego wynagrodzenia rezygnować, znika. Trudno jednak nawet wyobrazić sobie, jak rząd przeznacza dodatkowe środki finansowe na płatny w 100 proc. 52-tygodniowy urlop rodzicielski, skoro pieniądze na

Szczyt NATO w Warszawie. Trwa wielka mobilizacja. Są kolejne utrudnienia

pracuje na wzmożonych obrotach. Wstrzymano urlopy, wszyscy funkcjonariusze pełnią służbę 12-godzinną zamiast ośmiogodzinnej. Będą tak pracować aż do poniedziałku, za co dostaną dodatkowe wynagrodzenie. Szczyt NATO w Warszawie: Pełna gotowość To właśnie na policjantach podczas szczytu spoczywa najwięcej

12 zł za godzinę i ewidencja czasu pracy. Minimalna wielka zmiana

kontrolować rzetelność prowadzonej ewidencji czasu pracy i karać (do 30 tys. zł) za błędy w tej ewidencji. W końcu PIP będzie mogła występować wobec przedsiębiorców o zapłatę wynagrodzenia współpracowników. Z punktu widzenia ochrony prawnej współpracownik będzie w sytuacji niemal tak dobrej jak pracownik

Gwarancje zatrudnienia, urlopy przedemerytalne. Porozumienie związkowców z rządem [SZCZEGÓŁY]

jest taka, że zostały wprowadzone tzw. przedemerytalne urlopy górnicze dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, którzy mają trzy lata i mniej do emerytury. Podczas takiego urlopu będą dostawali wynagrodzenie w wysokości 75 proc. miesięcznej pensji i w tym czasie będą mogli podjąć pracę

W I kwartale górnictwo straciło na sprzedaży węgla ponad 0,5 mld zł

grupy 2330 pracowników dołowych przeszło na urlopy górnicze, podczas których otrzymują trzy czwarte wynagrodzenia. 210 osób to przebywający na podobnych urlopach pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla, a 546 osób skorzystało z jednorazowych odpraw pieniężnych. Obecnie węgiel wydobywa w Polsce

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

dla bezrobotnych, *zasiłku przedemerytalnego, *świadczenia przedemerytalnego, *urlopu dla poratowania zdrowia albo *nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Poza tym świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje: *za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia, *podczas urlopu

Jest nowy projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. A w nim jedno ustępstwo i jeszcze szybsze usunięcie niezależnych sędziów

kandydatura nie zostanie przyjęta. Motywacja czyli ostrzeżenie Kolejna zmiana dotyczy prawa o ustroju sądów powszechnych i sędziów przenoszonych w stan spoczynku – to także kompetencja KRS. Ministerstwo chce zmniejszyć o połowę wynagrodzenie i dodatek za wysługę lat sędziów przenoszonych w stan

Polską Grupę Górniczą czeka rewolucja

(miesięczny fundusz płac w PGG to ok. 220 mln zł). Tym razem przy odejściach powinno się jednak obejść bez górniczych protestów. Chęć skorzystania z pakietów osłonowych (m.in. odpraw i urlopów górniczych) i dobrowolnych odejść z pracy deklaruje bowiem aż 4,5 tys. pracowników. Według nieoficjalnych informacji