wykaz zawodów w szczególnych warunkach

Leszek Kostrzewski

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

Jak (jeszcze) wcześniej zostać emerytem. Po obniżeniu wieku zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne

Od 1 października nastąpiło obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Niektórzy będą mogli przejść na emeryturę jeszcze wcześniej.

Obniżenie wieku emerytalnego. Jak (jeszcze) wcześniej przejść na emeryturę [INFORMATOR]

Po obniżeniu wieku emerytalnego zmienią się zasady przechodzenia na emerytury pomostowe i świadczenia przedemerytalne.

Kto może wcześniej odejść na emeryturę

Docelowo mamy przechodzić na emeryturę po skończeniu 67 lat. Sprawdź, kto może zakończyć pracę wcześniej.

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

Kto może wcześniej przejść na emeryturę

pomostówkę, a nie zacznie emerytury. Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie, w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia. Można jednak dorabiać w innych zawodach. W grudniu

ZUS: Zakład Unicestwiania Sanitariuszy... i Salowych. Będzie protest?

ZUS: Zakład Unicestwiania Sanitariuszy... i Salowych. Będzie protest?

liczy 250 osób. Jeszcze do niedawna szpital odprowadzał za wszystkich składki na fundusz emerytur pomostowych. Ale okazało się, że ZUS nie uznaje ich pracy za pracę w szczególnych warunkach i odmawia wcześniejszych emerytur. W 2009 roku zaczęła obowiązywać ustawa o emeryturach pomostowych. Zawody, które

JAK WYGRAĆ Z ZUS

JAK WYGRAĆ Z ZUS

być wpisany do wykazu prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (uchwała NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt I OPS 4/12). ODWOŁANIE Odwołanie trzeba złożyć w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury. Wnosimy je do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

Pokolenie 50 plus znika z rynku pracy

, świadczenie zostanie zawieszone. EMERYTURA POMOSTOWA Należy się osobom, które pracowały w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, czyli np. pracowały fizycznie pod ziemią, na wodzie, w powietrzu, a także w zawodach, które wymagają szczególnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej. Ich

Jak wcześniej odejść na emeryturę

1948 r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Emerytury pomostowe dla nielicznych

lub w szczególnym charakterze. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS-u świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę.Świadectwo pracy powinno zawierać:* rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według wykazu A i B (wymienionych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), aby dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na nowej rządowej liście dołączonej do ustawy pomostowej. Nie musi więc się martwić. Przejdzie, kiedy spełni wymienione wymagania stażowe i wiekowe. Na liście są

Dla kogo emerytury pomostowe

Dla kogo emerytury pomostowe

pensji (od września 2010 r. to 4157,30 zł brutto) świadczenie jest zawieszane. Zawody uprawniające do pomostówki I. Prace w szczególnych warunkach 1. Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu. 2. Prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem

Dla kogo pomostówka

pomostówce nie może pracować w PKP, ale może być sprzedawcą. Ważne! Jeśli ktoś do 1999 r. nie przepracował 15 lat w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze (zgodnie z rozporządzeniem z 1983 r.), aby dostać pomostówkę, jego zawód musi znaleźć się na rządowej liście zawodów dołączonej do ustawy

Wojciech Kurtyka ucieka do wolności. Przedpremierowy fragment biografii wspinacza autorstwa Bernadette McDonald

Wojciech Kurtyka ucieka do wolności. Przedpremierowy fragment biografii wspinacza autorstwa Bernadette McDonald

trudnych warunków i srogiej pogody. Wielkie nazwiska, takie jak Andrzej Heinrich, Eugeniusz Chrobak i Janusz Kurczab, uczyły się pięknej sztuki cierpienia w zimie, umiejętności, która będzie im dobrze służyć w Himalajach, Hindukuszu i Karakorum. W istocie zimowa wspinaczka

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

to zawód medyczny objęty ustawą pomostową. Skargę wysłali też pracownicy szpitala psychiatrycznego, którym odmówiono wpisania na listę uprawnionych do pomostówek. Pracodawcy często odsyłają pracowników z kwitkiem, uznając, że ich praca w warunkach szczególnych nie jest wykonywana w pełnym wymiarze

Rekompensaty za wcześniejszą emeryturę

lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach (o szczególnym charakterze). Tam znajdziemy - w załącznikach A i B - spis takich "szczególnych" stanowisk (listę zawodów znajdziesz na gazeta.pl, wpisując do wyszukiwarki "zawody szczególne"

Pomostówki, czyli emerytury pomostowe. Najnowszy projekt rządu

grudnia 2008 r. wykonywać pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze - zawartą w nowym wykazie dołączonym do ustawy pomostowej (na końcu tekstu podajmy te zawody), -trzeba mieć minimum 15 lat pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Uwaga! Można sumować pracę z

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

Ministrów z 7 lutego 1983 r.; DzU nr 8, poz. 43 ze zm., listę znajdziesz na www.gazeta.pl/pieniadze, w wyszukiwarkę wpisz "szczególne zawody"). Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15

Jak wygrać z ZUS-em

Jak wygrać z ZUS-em

warunkach lub w szczególnym charakterze. Skutek? Pracownicy piszą skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, a gdy to nie pomoże, sprawy lądują w sądach administracyjnych. Na rozstrzygnięcie czeka np. sprawa, w której sąd po skardze pracownicy musi rozstrzygnąć, czy salowa to zawód medyczny objęty ustawą

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

praca nie jest wymieniona w wykazach jako praca w szczególnych warunkach. Najpierw urząd, później ZUS Wiele osób dostaje odmowną decyzję od ZUS w sprawie wypłaty świadczeń przedemerytalnych. Wynika to z tego, że staranie o świadczenie zaczynają od wizyty w ZUS zamiast w urzędzie pracy. To błąd, bo aby

Żegnaj, wcześniejsza emeryturo

, w wyszukiwarkę wpisz "szczególne zawody"). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B. * Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych (np

Pomostówki: ile wyniosą i kto je dostanie?

Pomostówki: ile wyniosą i kto je dostanie?

tys. osób! W ramce obok podajemy wykaz prac uprawniających do pomostówek. Kto więc będzie mógł z pomostówek skorzystać? - Ci, dla których wykonywanie zawodu do wieku emerytalnego może powodować uszczerbek na zdrowiu - mówi "Gazecie" Agnieszka Chłoń-Domińczak. Pracujący w warunkach

Co będzie z wcześniejszymi emeryturami?

zawody"). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B. Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz, brukarz

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

Udar mózgu. Na jaką pomoc możesz liczyć po wyjściu ze szpitala

Z oddziału neurologii chory jest kierowany do oddziału rehabilitacji neurologicznej. Osoba ubezpieczona, która nie porusza się samodzielnie i nie może dotrzeć na rehabilitację, ma prawo do tego świadczenia w warunkach domowych. Uprawnienie przysługuje przez 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego

Kto dostanie pomostówkę

branży, np. hutnik będzie mógł być zatrudniony na cały etat (lub pół etatu) w sklepie. Lista zawodów uprawniających do otrzymania emerytury pomostowej (według planów rządu) Wykaz rodzajów prac w warunkach szczególnych (urodzeni w latach 1949-68) Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz

Dla kogo wcześniejsza emerytura, dla kogo pomostówka

r. pracujące w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, czyli np. kolejarze, artyści, twórcy, hutnicy (chodzi o wszystkie zawody wymienione w rozporządzeniu z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Spór z ZUS o emeryturę

, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. Co powinno się w nim znaleźć? Rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według wykazu?ów? A i B (wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7

Trudna droga do pomostówek

niż najniższa emerytura (dziś to 636,29 zł). Uwaga druga! Kto przejdzie na pomostówkę, nie będzie mógł dorabiać w swoim zawodzie! Ale w innym już tak. Lista zawodów uprawniających do otrzymania emerytury pomostowej (wg. planów rządu) **Wykaz rodzajów prac w warunkach szczególnych (urodzeni w latach

Najczęstsze pytania

lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 97, Nr 28, poz. 152 z późn. zm.). - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81 poz. 484) - zarządzenie

Żegnajcie wcześniejsze emerytury, witajcie pomostówki

Ministrów z 7 lutego 1983 r.; DzU nr 8, poz. 43 ze zm., listę znajdziesz na www.gazeta.pl/pieniadze, w wyszukiwarkę wpisz "szczególne zawody"). Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15

Dlaczego tancerz, a nie dróżnik

Co o tym sądzisz? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Bój o wyższą emeryturę - raport "Gazety" Leszek Kostrzewski: Dlaczego z listy uprawnionych do pomostówki zniknęli nauczyciele? prof. Danuta Koradecka: Ten zawód w porównaniu z innymi nie wykazuje warunków szczególnych. Oczywiście to praca

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

. Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat. Warunek: staż 25 lat, z tego minimum 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal, kominiarz, brukarz, szklarz). Wykaz B -25 lat pracy. Wiek w zależności od zawodu (np. pracujący w lotnictwie

Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn

z 7 lutego 1983 r. - DzU nr 8, poz. 43 ze zm.). W rozporządzeniu są m.in. dwa wykazy zawodów: A i B. Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat. Warunek: staż 25 lat, z tego minimum 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal

Aniołkowo, żłobek dla dzieci z autyzmem, to nowy biznes założyciela domu opieki, gdzie katowano starsze kobiety

robiła, może spodziewać się ataku. Jej nieporadność życiowa dziwi kierowniczkę, która powtarza mam kilku synów młodszych od niej i jakoś potrafią zadbać o siebie. Jednocześnie, jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe i czystość, to wszystko jest w najlepszym porządku. Dom jest sprzątany i ogrzany”. O

Koniec emerytalnych przywilejów

wykazie A są wymienione zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych. Odnajdą się tu m.in. dekarze, kierowcy ciagników i telefonistki. Wykaz B : staż pracy 20/25 lat (kobiety

Wcześniejsze emerytury? Tylko do końca roku!

na www.gazeta.pl/pieniadze, w wyszukiwarkę wpisz "szczególne zawody"). Wykaz A - zawody, których przedstawiciele mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 55/60 lat (kobiety/mężczyźni). Warunek: staż 20/25 lat, z tego min. 15 lat w warunkach szczególnych (np. cykliniarz, kamieniarz, drwal

Emerytura nauczyciela

rozporządzeniem z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze . Warunki: - do 31 grudnia 2008 r. ukończone 55 lat - kobieta, 60 lat - mężczyzna - staż pracy: 20 lat - kobieta, 25 lat - mężczyzna - w tym co najmniej 15 lat w

Pięć sposobów na wyższą emeryturę Przeliczanie, dorabianie, zamiana wcześniejszej na zwykłą Sprawdź, co zrobić, by twoja emerytura była wyższa.

pomostówce, się podnosi. Osoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). SPOSÓB 3. PRZELICZANIE USTAWOWEJ EMERYTURY Gdy już jesteśmy na ustawowej emeryturze, też możemy na nowo przeliczyć emeryturę. Warunek - nadal

Wcześniejsza emerytura kobiet

(wtedy przysługuje ci bowiem ustawowa, a nie wcześniejsza emerytura). - Drugi sposób to praca w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Wykonują ją m.in. artyści i nauczyciele. Chcąc przejść z tego przepisu na wcześniejszą emeryturę, musisz po pierwsze, odnaleźć swój zawód na

Alergia, astma. Nie powinieneś się budzić przez kaszel

przeszkadza w prawidłowym prowadzeniu astmy. Astmę z otyłością leczy się gorzej niż astmę u osób z normalnym BMI. Czy do większego niż zwykle wysiłku fizycznego można się jakoś przygotować? Co może zrobić np. nastolatek przed zawodami sportowymi? - Zdecydowanie. Jeżeli pacjent ma objawy choroby spowodowane

Jak wykupić mieszkanie zakładowe

złożyć pisemne oświadczenie o chęci wykupu. Wtedy umowa sprzedaży lokalu powinna zostać zawarta w ciągu 30 dni. Trzeba także złożyć umowę najmu, zaświadczenie o czasie pracy w PKP, a jeśli potrzebne będą także inne dokumenty, najemca otrzyma ich wykaz. Tutaj prawo także przewiduje zniżki. Za każdy rok

Polska Karta Praw Pacjenta

z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych wymagających odrębnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503); 16. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki

Jesienią książki wracają z południa

rozmówcy już w latach 40. zaczęła się w większości czeskich muzeów zmowa milczenia. Niemcy zarekwirowali mnóstwo dzieł sztuki z siedzib ziemian, przemysłowców, ludzi wolnych zawodów. Po wojnie trafiły one z niemieckich składów do piwnic czeskich zbiorów państwowych. Dyrektorzy nierzadko nie chcieli

Jak dostać rentę inwalidzką?

głównie to, czy wykonywana przez nas praca jest ujęta w "wykazie prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze". W uchwalonym projekcie liczba uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę drastycznie zmalała - z ok. miliona osób, które obecnie mają taką możliwość

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W szczególnych sytuacjach, gdy z lokalu muszą wyprowadzić się kobiety w ciąży, inwalidzi, emeryci czy renciści, dyrektor regionalnego oddziału Wojskowej Agencji Mieszkaniowej kieruje pozew do sądu o ich eksmisję pod warunkiem udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego lub

Adam Zagajewski: I co z tego, że poeta się nie klika? [ROZMOWA]

Poezji - klasycy czytają wiersze podczas Festiwalu Miłosza Na otwarcie centrum handlowego by pan napisał? - Chyba nie, zresztą nikt mnie nie prosił. A gdybym złożyła takie zamówienie? - Musielibyśmy porozmawiać o warunkach. No i to zależy, gdzie by było to centrum handlowe. W Krakowie? - Hm... We Lwowie

Przyjedź, mamo, na przysięgę

przygotowanie zawodowe oraz szczególne kwalifikacje lub umiejętności w korpusie osobowym, w jakim ma pełnić służbę. Podoficerowie zawodowi- trzon sił zbrojnych Podoficerowie są bezpośrednimi dowódcami podporządkowanych im żołnierzy. Szkolą żołnierzy oraz są dowódcami drużyn, zespołów (załóg

Sejm zdecydował: umowa o pracę będzie na piśmie i przed podjęciem zatrudnienia

przed podjęciem pracy przez nowo zatrudnionego. Jeśli strony nie podpiszą umowy, pracodawca będzie musiał wręczyć pracownikowi choć pisemne potwierdzenie warunków pracy. Jeżeli podczas kontroli PIP zabraknie nawet tego dokumentu, pracodawcy będzie grozić kara grzywny - maksymalnie do 30 tys. zł. Sankcja

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

bezpieczeństwa energetycznego państwa polegającego na możliwości wystąpienia braku równowagi lub na wystąpieniu braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym, zasady i warunki zaopatrzenia w paliwa i ograniczenia zużycia paliw oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych w takich sytuacjach, a także

Studia za granicą

technologie informatyczne. Nie ma oddzielnych uczelni medycznych. Medycynę studiuje się na uniwersytetach i w prywatnych kolegiach. Wykaz wszystkich uczelni wraz z kierunkami i kursami na stronie: www.cao.ie; www.educationireland.ie. Organizacja studiów Studia są trzyetapowe, czas trwania zależy od rodzaju

Ucz się w Unii, ucz

ogólnokrajowego uniwersyteckiego egzaminu wstępnego, ale z uwagi na to, że często liczba kandydatów przewyższa liczbę miejsc, pierwszeństwo mają ci studenci, którzy do takiego egzaminu podchodzą. W niektórych krajach na większości kierunków nie obowiązują żadne wstępne warunki przyjęć. Np. w Belgii sprzeciw

Exposé premiera Donalda Tuska

potrafiła zmienić w sposób istotny na lepsze warunków życia ludzi i w związku z tym, z jakąś zaskakującą nas wszystkich determinacją zabrała się za zmienianie samych ludzi. Polacy nie potrzebują i nie chcą władzy, której ambicją jest zmienianie Polaków, bo Polaków nie trzeba zmieniać. My wspólnie musimy

Projekt ustawy o związkach partnerskich

warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.";w art. 11031 dodaje się § 4 w brzmieniu:"§ 4. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do związków partnerskich.";w art. 11062

Lista zawodów uprawniających do otrzymania emerytury pomostowej (wg planów rządu)

Wykaz rodzajów prac w warunkach szczególnych (urodzeni w latach 1949-68) 1 Prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali i ich wzbogacaniu2 Prace udostępniające i eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych3 Zalewanie form odlewniczych, transportowanie naczyń

Listy do premiera

godzinami w korkach, ludzie będą mogli więcej pracować, doglądać swoich firm, czego naturalnym efektem będzie większy rozwój gospodarczy i większe zadowolenie społeczne. Gdyby premier do mnie zadzwonił poprosiłabym go, żeby stworzył Polakom warunki do działania - resztę załatwimy sami, jesteśmy bardzo

Jesienią książki wracają z południa

latach 40. zaczęła się w większości czeskich muzeów zmowa milczenia. Niemcy zarekwirowali mnóstwo dzieł sztuki z siedzib ziemian, przemysłowców, ludzi wolnych zawodów. Po wojnie trafiły one z niemieckich składów do piwnic czeskich zbiorów państwowych. Dyrektorzy nierzadko nie chcieli dociekać, skąd brały

Vaclav Havel - robotnik sceny, robotnik ducha

". I dalej, że Czesi i Słowacy właściwie tak bardzo nie przegrali, w sumie wszystko dobrze się skończyło, a czeski los zawsze polegał na zaadaptowaniu się do warunków, jakie dyktują mocarstwa. Havel zaatakował Kunderę w prasie. Według niego Kundera elegancko uzasadnił czeskie kapitulanctwo i

Stenogram z 39. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 15 maja 2003 r.

niedopuszczalne, ponieważ komisja działa w warunkach jawnych. Dlatego na posiedzenia prezydium zapraszam tylko osoby, w każdym przypadku, które mogą być zainteresowane sprawą, którą prezydium rozstrzyga. Tak że do złamania prawa ani obyczaju w tym przypadku w moim przekonaniu absolutnie nie doszło. Jeślibyśmy

Stenogram z 49. posiedzenia Komisji Śledczej 23 lutego 2005 r.

gotowość do ciężkiej pracy. Cieszymy się i jesteśmy dumni, że nasza firma nie tylko przetrwała te 15 lat, ale też umocniła swoją pozycję w warunkach trudnej rynkowej konkurencji, w ramach której, naszym zdaniem, obok wielkich międzynarodowych sieciowych firm prawniczych winno być miejsce dla tych małych, z