wykaz prac w warunkach szkodliwych

PAP

MPiPS chce zmian w wykazie prac, których nie mogą wykonywać kobiety

MPiPS chce zmian w wykazie prac, których nie mogą wykonywać kobiety

MPiPS chce zmienić zapis Kodeksu pracy o tym, że kobiety nie mogą wykonywać prac uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Zastrzeżenia do niego zgłosiła Komisja Europejska, argumentując, że stanowi on przeszkodę w zapewnieniu równouprawnienia płci.

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

# Dochodzi inf. o opublikowaniu zmian w Dzienniku Ustaw #

Prezydent podpisał nowelę ustaw dot. rajów podatkowych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w środę nowelizację ustaw podatkowych, zakładającą, że przepisy blokujące wyprowadzanie zysków firm do rajów podatkowych wejdą w życie 1 stycznia 2015 roku.

Sejm za ukróceniem wyprowadzania zysków firm do rajów podatkowych

podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, publikowanym przez ministra finansów w rozporządzeniu. Za spółki tego typu będą również uznawane podmioty położone w państwie, z którym Polska nie wymienia informacji podatkowych. Nowe

Sejm. Komisja finansów zajmie się projektem noweli ustawy o CIT i PIT

proc. udziałów. Zasadę tę stosowano by pod warunkiem, że podatek za granicą byłby niższy o co najmniej 25 proc. niż w Polsce, a spółka nie prowadziłaby tam rzeczywistej działalności. Za zagraniczną spółkę kontrolowaną uznany będzie ponadto każdy podmiot położony w państwie wymienionym w wykazie krajów

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

preparatami chemicznymi, które są rakotwórcze, itd. Innymi słowy, trzeba wykazać, że zachorowało się przez pracę w związku z wykonywanymi obowiązkami. Jak dostać pieniądze Nie ma znaczenia, czy nadal przebywamy w warunkach, które mogą wywołać chorobę. Możemy wciąż pracować w zakładzie, możemy tego już nie

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

warunkach", za którą otrzymywali od pracodawcy specjalny dodatek, z pracą "w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze". To bardzo ważne. Bo wcześniejsza emerytura przysługuje tylko za pracę w szczególnych warunkach (wymienionych w odpowiednich przepisach), a nie w szkodliwych

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

lata dopracować. Bywa też, że Polacy mylą pracę "w szkodliwych, uciążliwych warunkach", za którą otrzymywali od pracodawcy specjalny dodatek, z pracą "w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze". Tymczasem wcześniejsza emerytura przysługuje tylko za pracę w

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

lata dopracować. Bywa też, że Polacy mylą pracę w szkodliwych, uciążliwych warunkach, za którą otrzymywali od pracodawcy specjalny dodatek, z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Tymczasem wcześniejsza emerytura przysługuje tylko za pracę w szczególnych warunkach

Emerytury pomostowe dla nielicznych

lub w szczególnym charakterze. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS-u świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę.Świadectwo pracy powinno zawierać:* rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według wykazu A i B (wymienionych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS-u świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. Świadectwo pracy powinno zawierać: - rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Kiedy praca psuje zdrowie

Kiedy praca psuje zdrowie

specjalnym urzędowym wykazie (patrz s.XX). Schorzenie pracownika można uznać za zawodowe, jeśli lekarz może stwierdzić bez żadnych wątpliwości, że do jej powstania przyczyniły się szkodliwe warunki pracy. Choroby zawodowe są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe, a ich leczenie długotrwałe. Często prowadzą też

Czy górnikom należą się specjalne przywileje?

Czy górnikom należą się specjalne przywileje?

sosnowieckiego instytutu. - Żadna z tych instytucji nie prowadzi jakichkolwiek badań nad warunkami pracy pod ziemią. Dlaczego w opracowaniu wykazu stanowisk nie biorą udziału np. przedstawiciele związków zawodowych, Wyższego Urzędu Górniczego i instytutów medycyny pracy? - pyta Nakonieczny. Czego bronią górnicy

Główny architekt Krakowa: co wyburzyć, co zbudować

Główny architekt Krakowa: co wyburzyć, co zbudować

architektury. To co pan z tymi prawnikami uzgodnił? - Na razie będę uzgadniał wszystkie ważniejsze decyzje o warunkach zabudowy w mieście, ale to nic nowego. Zamierzam rozszerzyć współpracę z wydziałem architektury. Już poprosiłem o przygotowanie wykazu decyzji dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej na Woli

Pochwała nieróbstwa

Pochwała nieróbstwa

Niedawno w londyńskim metrze zobaczyłem człowieka w koszulce Nike z napisem ''Pracuję''. Myśl, że uprawianie sportu lub wykonywanie ćwiczeń wymaga uzasadnienia, że jest to rodzaj pracy, wskazuje na stopień, w jakim trud podbił codzienne życie. To ideologia, która w sformułowaniu ''etyka pracy

Prezydent podpisał ustawę o prowadzeniu działalności kulturalnej

szczegółowe elementy m.in. programu działania instytucji (np. programy naprawcze, program wystaw, ilość premier, ilość i ranga przedstawień gościnnych, udział w programach realizowanych przez organizatora itp.). Nowelizacja precyzuje tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora kultury, warunki

Burzliwe dzieje lustracji w Polsce

katalogu agentów. TK określił ponadto warunki otwarcia archiwów IPN - można ujawniać tylko teczki osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie (nie ma mowy o tym, by każdy mógł obejrzeć teczkę każdej innej osoby); nie ma też możliwości ujawniania bez zgody zainteresowanych danych wrażliwych z IPN. W

Spór z ZUS o emeryturę

Spór z ZUS o emeryturę

w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę.Co powinno się w nim znaleźć? Rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według wykazu?ów? A i B (wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r

Trudna droga do pomostówek

zamkniętymi, przy hałasie, zmianową nocną, w pyle zwłókniającym, w szkodliwych warunkach chemicznych i w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz działanie pól elektromagnetycznych. Ostatnio dopisano kolejarzy, których praca jest związana z ochroną bezpieczeństwa publicznego (czyli pomostówkę

Dla kogo wcześniejsza emerytura, dla kogo pomostówka

nie mamy szans na emeryturę. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. **Świadectwo pracyCo powinno się znaleźć w tym dokumencie?* Rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według

Jak dostać rentę inwalidzką?

głównie to, czy wykonywana przez nas praca jest ujęta w "wykazie prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze". W uchwalonym projekcie liczba uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę drastycznie zmalała - z ok. miliona osób, które obecnie mają taką możliwość

Gdy pracownik często choruje...

Gdy pracownik często choruje...

siebie chorobę zawodową i chcemy starać się o pieniądze, musimy podjąć kilka niezbędnych kroków.1. ZgłoszenieNajpierw trzeba zgłosić podejrzenie choroby zawodowej odpowiednim instytucjom. Podejrzenie choroby zawodowej oraz jej rozpoznanie może nastąpić nawet po zakończeniu pracy w szkodliwych warunkach

Najlepiej nie rodzić wcale

wpisanie znieczulenia do standardu. Dopiero wtedy kobiety będą miały realny wybór sposobu rodzenia. W Holandii jest taki zapis, ale warunki w szpitalach są tak dobre, że korzysta z niego niewielki odsetek.Refundacja znieczulenia ograniczy opłaty. W ogóle trzeba zatrzymać dziką "prywatyzację porodów

Najlepiej nie rodzić wcale

Holandii jest taki zapis, ale warunki w szpitalach są tak dobre, że korzysta z niego niewielki odsetek.Refundacja znieczulenia ograniczy opłaty. W ogóle trzeba zatrzymać dziką "prywatyzację porodów". Za luksus, proszę bardzo, niech zamożniejsi dopłacają, ale nie za to, co się kobiecie należy, bo

Rząd walczy z kryzysem czy z opozycją?

pomocną dłoń Ustawa o gwarancjach dla Banku Gospodarstwa Krajowego (jest teraz w Senacie) ma ułatwić firmom dostęp do kredytów. Czy ostatecznie firmy o te kredyty wystąpią, tego nie wiemy. Kolejne pomysły to: pomoc w spłacie kredytów hipotecznych dla bezrobotnych, zmiany w kodeksie pracy i dopłaty do

Propozycje cięć wicepremiera Hausnera: Renty do kontroli

emerytur pomostowych wypłacanych do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ale miałby on objąć osoby faktycznie pracujące w warunkach szkodliwych dla zdrowia! Z raportu Komisji Ekspertów Medycyny Pracy wynika bowiem, że takich stanowisk pracy jest znacznie mniej, niż obejmuje obecny wykaz. Co więc miałoby się

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

, wstępnych, pasierba, ojczyma i macochy pod warunkiem zgłoszenia nabycia organowi podatkowemu,- rozszerzenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących ulg mieszkaniowych, - wprowadzenie przepisów zapewniających szczelność systemu podatkowego.10. Projekt ustawy o opłacie skarbowej (w toku prac Sejmu)Podstawowym

Raport PiS - wersja light

mogłoby dojść do przełomu (przełamania patologii), gdyby powstał nowy centralny ośrodek dyspozycji politycznej, nieuwikłany w przedsięwzięcia transakcyjne, wolny od ograniczeń związanych z zaszłościami z czasów PRL. Może to być grupa osób, która w danych warunkach historycznych ostatecznie podejmuje

Pięćdziesięciu ekspertów z obu stron Atlantyku apeluje o współpracę USA i UE

licencji państwa członkowskie poświadczą na piśmie spełnienie wszystkich powyższych warunków. Unia Europejska podejmie dalsze kroki w kierunku uchylenia embarga na handel bronią pod warunkiem ratyfikacji przez Chiny Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. UE wyda oświadczenie, w którym

Listy do premiera

prawa większe niż spawacze, lakiernicy, drukarze, inni pracownicy przemysłu ciężkiego? Przecież wszyscy pracują równie ciężko w szkodliwych warunkach. Wcześniejsze emerytury dla górników są więc niesprawiedliwe a na dodatek kosztowne dla budżetu e. zaostrzyć kryteria dla statusu bezrobotnego: w kraju

Stenogram z 83. posiedzenia Komisji Śledczej ds. PKN Orlen SA 25 czerwca 2005 r.

Onkologicznej w Gdańsku była dramatyczna. Nie widziałam nigdzie tak dramatycznych warunków, w jakich przebywały tam dzieci razem z rodzicami. Państwo wiecie doskonale, że wtedy, kiedy choruje dziecko, choruje z nim cała rodzina. Nie widziałam sytuacji, żeby rodzice będący przy swoim umierającym dziecku spali na

Orszagh, Krzysztof

realistyczne i naprowadzające. Sądzę, że w szczególnych warunkach możliwe jest uaktywnienie nadprzyrodzonych zdolności postrzegania. Sądzi Pan, że jakaś istota pozaziemska Pana wyznaczyła na kogoś, kto pomści tę śmierć? - Być może. Jakie skutki dla Pana życia miało aresztowanie morderców? - Coś w nas pękło. Te

Wykaz ras psów agresywnych

Wykaz ras psów agresywnych – potoczne określenie polskiego, urzędowego wykazu ras psów uznawanych za agresywne wprowadzonego na mocy art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.Pierwszym aktem prawnym, w którym opublikowano taki wykaz było Rozporządzenie Ministra

Higiena w wojsku

Higiena w wojsku - dział medycyny wojskowej badający wpływ środowiska zewnętrznego na żołnierzy przebywających w warunkach właściwej im działalności. Głównym zadaniem higieny w wojsku jest spotęgowanie czynników dodatnich i wyeliminowanie lub zmniejszenie intensywności działania czynników

Atestacja pracy

postulowanych zmian potrzebę ustalenia komu należy wypłacać dodatki za pracę w warunkach uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Ewidencja celów

Ewidencja celów – mapa z wrysowanymi celami stałymi, szkice i zdjęcia lotnicze oraz dokładnie określane współrzędne geograficzne celów, dane o ich obronności, kierunki najdogodniejszych podejść, siły i środki niezbędne do niszczenia celów oraz w warunkach bojowych - wykaz dokonanych

Zielony socjalizm

dla kapitalizmu proponuje się rozliczne rozwiązania, m.in. tworzenie komun, wzrost świadomości i oporu klas pracujących, np. poprzez odmowę wykonywania prac szkodliwych dla środowiska. Dla osiągnięcia tych celów Joel Kovel proponuje zakładanie partii ekosocjalistycznych albo wchodzenie osób o takich poglądach

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.