wykaz prac w warunkach szkodliwych

LESZEK KOSTRZEWSKI, PIOTR MIĄCZYŃSKI

CHOROBY ZAWODOWE

CHOROBY ZAWODOWE

W 2015 r. stwierdzono w Polsce 2095 przypadków chorób zawodowych, to o 256 mniej niż rok wcześniej.

Sejm zdecydował: umowa o pracę będzie na piśmie i przed podjęciem zatrudnienia

W piątek Sejm niemal jednogłośnie przyjął dwie ważne zmiany w prawie pracy. Umowę trzeba będzie podpisać jeszcze przed podjęciem pracy, a nie do końca pierwszego dnia - jak było do tej pory. Kobiety będą mogły podejmować prace uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. Do tej pory prawo eliminowało je z wielu zawodów.

Zmienili salowe w sprzątaczki. Chcą strajkować: Poniżyli nas

Władze wrocławskiego szpitala przy ul. Weigla bez konsultacji z salowymi zmieniły im warunki zatrudnienia - są teraz sprzątaczkami. Większość podpisała nowe umowy, by nie stracić pracy. Ale protestują

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

uprawnionego. AKTUALNE CHOROBY ZAWODOWE Choroby zawodowe i okres, w którym wystąpienie objawów upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w trudnych warunkach: * zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne: w przypadku zatruć

Były radny lobbuje w urzędach. Ma nawet cennik [TYLKO U NAS]

Były radny lobbuje w urzędach. Ma nawet cennik [TYLKO U NAS]

Lewant i zajął się doradztwem z zakresu planowania przestrzennego i inwestycji. W poprzedniej dekadzie złożył hurtem 200 wniosków o warunki zabudowy dla najatrakcyjniejszych punktów stolicy. Liczył, że dysponując gotowymi dokumentami określającymi, co i jak wysoko można zbudować m.in. na pl. Piłsudskiego

Choroby zawodowe

Choroby zawodowe

preparatami chemicznymi, które są rakotwórcze, itd. Innymi słowy, trzeba wykazać, że zachorowało się przez pracę w związku z wykonywanymi obowiązkami. Jak dostać pieniądze Nie ma znaczenia, czy nadal przebywamy w warunkach, które mogą wywołać chorobę. Możemy wciąż pracować w zakładzie, możemy tego już nie

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

warunkach", za którą otrzymywali od pracodawcy specjalny dodatek, z pracą "w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze". To bardzo ważne. Bo wcześniejsza emerytura przysługuje tylko za pracę w szczególnych warunkach (wymienionych w odpowiednich przepisach), a nie w szkodliwych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

lub w szczególnym charakterze. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS-u świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę.Świadectwo pracy powinno zawierać:* rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według wykazu A i B (wymienionych

Emerytury pomostowe dla nielicznych

w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS-u świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. Świadectwo pracy powinno zawierać: - rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

Jak się odwołać od decyzji ZUS

lata dopracować. Bywa też, że Polacy mylą pracę w szkodliwych, uciążliwych warunkach, za którą otrzymywali od pracodawcy specjalny dodatek, z pracą w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Tymczasem wcześniejsza emerytura przysługuje tylko za pracę w szczególnych warunkach

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

lata dopracować. Bywa też, że Polacy mylą pracę "w szkodliwych, uciążliwych warunkach", za którą otrzymywali od pracodawcy specjalny dodatek, z pracą "w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze". Tymczasem wcześniejsza emerytura przysługuje tylko za pracę w

Aniołkowo, żłobek dla dzieci z autyzmem, to nowy biznes założyciela domu opieki, gdzie katowano starsze kobiety

Aniołkowo, żłobek dla dzieci z autyzmem, to nowy biznes założyciela domu opieki, gdzie katowano starsze kobiety

robiła, może spodziewać się ataku. Jej nieporadność życiowa dziwi kierowniczkę, która powtarza mam kilku synów młodszych od niej i jakoś potrafią zadbać o siebie. Jednocześnie, jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe i czystość, to wszystko jest w najlepszym porządku. Dom jest sprzątany i ogrzany”. O

Za zasiekami z drutu kolczastego tworzyli broń atomową, rozwijali atomistykę i kosmonautykę. Zamknięte miasta Rosji

Za zasiekami z drutu kolczastego tworzyli broń atomową, rozwijali atomistykę i kosmonautykę. Zamknięte miasta Rosji

, którzy stworzą nowe miejsca pracy, a mieszkańcy zaczną rozwijać własne biznesy, co w warunkach zamkniętości było mocno ograniczone prawnie. Zmiany miały wejść w życie 1 stycznia bieżącego roku. Jednak wśród mieszkańców pomysł wywołał liczne obawy. Chodziło o tempo samych zmian, a także o przywileje - w

Kiedy praca psuje zdrowie

Kiedy praca psuje zdrowie

specjalnym urzędowym wykazie (patrz s.XX). Schorzenie pracownika można uznać za zawodowe, jeśli lekarz może stwierdzić bez żadnych wątpliwości, że do jej powstania przyczyniły się szkodliwe warunki pracy. Choroby zawodowe są zazwyczaj chroniczne lub przewlekłe, a ich leczenie długotrwałe. Często prowadzą też

Kłopoty z sąsiadem zza płotu

Kłopoty z sąsiadem zza płotu

kancelarii Robaszewska & Płoszka. Radcowie Prawni, trzymanie psa rasy uznawanej za agresywną (lub prowadzenie takiej hodowli) wymaga zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie zostaje cofnięte, jeżeli pies jest trzymany w warunkach stanowiących zagrożenie dla ludzi lub

Czy górnikom należą się specjalne przywileje?

sosnowieckiego instytutu. - Żadna z tych instytucji nie prowadzi jakichkolwiek badań nad warunkami pracy pod ziemią. Dlaczego w opracowaniu wykazu stanowisk nie biorą udziału np. przedstawiciele związków zawodowych, Wyższego Urzędu Górniczego i instytutów medycyny pracy? - pyta Nakonieczny. Czego bronią górnicy

Spór z ZUS o emeryturę

Spór z ZUS o emeryturę

, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. Co powinno się w nim znaleźć? Rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze według wykazu?ów? A i B (wymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7

Trudna droga do pomostówek

zamkniętymi, przy hałasie, zmianową nocną, w pyle zwłókniającym, w szkodliwych warunkach chemicznych i w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz działanie pól elektromagnetycznych. Ostatnio dopisano kolejarzy, których praca jest związana z ochroną bezpieczeństwa publicznego (czyli pomostówkę

Dla kogo wcześniejsza emerytura, dla kogo pomostówka

ktoś pracował w szczególnych warunkach. Bez tego nie mamy szans na emeryturę. Jak możemy udowodnić, że pracowaliśmy w szkodliwych warunkach? Musimy przynieść do ZUS świadectwo pracy wystawione przez pracodawcę. **Świadectwo pracy Co powinno się znaleźć w tym dokumencie? * Rodzaj pracy w szczególnych

Główny architekt Krakowa: co wyburzyć, co zbudować

Główny architekt Krakowa: co wyburzyć, co zbudować

architektury. To co pan z tymi prawnikami uzgodnił? - Na razie będę uzgadniał wszystkie ważniejsze decyzje o warunkach zabudowy w mieście, ale to nic nowego. Zamierzam rozszerzyć współpracę z wydziałem architektury. Już poprosiłem o przygotowanie wykazu decyzji dla zabudowy szeregowej i bliźniaczej na Woli

Pochwała nieróbstwa

Pochwała nieróbstwa

Niedawno w londyńskim metrze zobaczyłem człowieka w koszulce Nike z napisem ''Pracuję''. Myśl, że uprawianie sportu lub wykonywanie ćwiczeń wymaga uzasadnienia, że jest to rodzaj pracy, wskazuje na stopień, w jakim trud podbił codzienne życie. To ideologia, która w sformułowaniu ''etyka pracy

Jak dostać rentę inwalidzką?

głównie to, czy wykonywana przez nas praca jest ujęta w "wykazie prac w szczególnych warunkach lub prac o szczególnym charakterze". W uchwalonym projekcie liczba uprawnionych do wcześniejszego przejścia na emeryturę drastycznie zmalała - z ok. miliona osób, które obecnie mają taką możliwość

Rząd walczy z kryzysem czy z opozycją?

Rząd walczy z kryzysem czy z opozycją?

pomocną dłoń Ustawa o gwarancjach dla Banku Gospodarstwa Krajowego (jest teraz w Senacie) ma ułatwić firmom dostęp do kredytów. Czy ostatecznie firmy o te kredyty wystąpią, tego nie wiemy. Kolejne pomysły to: pomoc w spłacie kredytów hipotecznych dla bezrobotnych, zmiany w kodeksie pracy i dopłaty do

Najlepiej nie rodzić wcale

, które nie chcą. Postulatem "Rodzić" staje się wpisanie znieczulenia do standardu. Dopiero wtedy kobiety będą miały realny wybór sposobu rodzenia. W Holandii jest taki zapis, ale warunki w szpitalach są tak dobre, że korzysta z niego niewielki odsetek. Refundacja znieczulenia ograniczy opłaty

Najlepiej nie rodzić wcale

. Dopiero wtedy kobiety będą miały realny wybór sposobu rodzenia. W Holandii jest taki zapis, ale warunki w szpitalach są tak dobre, że korzysta z niego niewielki odsetek. Refundacja znieczulenia ograniczy opłaty. W ogóle trzeba zatrzymać dziką "prywatyzację porodów". Za luksus, proszę bardzo

Propozycje cięć wicepremiera Hausnera: Renty do kontroli

emerytur pomostowych wypłacanych do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ale miałby on objąć osoby faktycznie pracujące w warunkach szkodliwych dla zdrowia! Z raportu Komisji Ekspertów Medycyny Pracy wynika bowiem, że takich stanowisk pracy jest znacznie mniej, niż obejmuje obecny wykaz. Co więc miałoby się

Zadania egzaminacyjne, które budzą wątpliwości ekspertów związanych z CKE

warunkach szóstoklasista powinien wykorzystać na analizę tematu, wymyślenie fabuły i napisanie planu wypowiedzi. Należy zaznaczyć, że w przypadku opowiadania twórczego ten etap pracy ma zasadnicze znaczenie, ponieważ przesądza o tym, czy opowiadanie spełni takie warunki, jak logiczny porządek akcji czy

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

, wstępnych, pasierba, ojczyma i macochy pod warunkiem zgłoszenia nabycia organowi podatkowemu,- rozszerzenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących ulg mieszkaniowych, - wprowadzenie przepisów zapewniających szczelność systemu podatkowego.10. Projekt ustawy o opłacie skarbowej (w toku prac Sejmu)Podstawowym

Pięćdziesięciu ekspertów z obu stron Atlantyku apeluje o współpracę USA i UE

licencji państwa członkowskie poświadczą na piśmie spełnienie wszystkich powyższych warunków. Unia Europejska podejmie dalsze kroki w kierunku uchylenia embarga na handel bronią pod warunkiem ratyfikacji przez Chiny Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. UE wyda oświadczenie, w którym

Raport PiS - wersja light

grupa osób, która w danych warunkach historycznych ostatecznie podejmuje najważniejsze decyzje w państwie. "W naszym systemie konstytucyjnym centralnym ośrodkiem powinien być rząd współpracujący z prezydentem" - czytamy. I dowiadujemy się, że nadzieja, że taki ośrodek wspólnie stworzą PO i PiS

Listy do premiera

prawa większe niż spawacze, lakiernicy, drukarze, inni pracownicy przemysłu ciężkiego? Przecież wszyscy pracują równie ciężko w szkodliwych warunkach. Wcześniejsze emerytury dla górników są więc niesprawiedliwe a na dodatek kosztowne dla budżetu e. zaostrzyć kryteria dla statusu bezrobotnego: w kraju

Stenogram z 83. posiedzenia Komisji Śledczej ds. PKN Orlen SA 25 czerwca 2005 r.

zachorowań na tę straszną chorobę. Powinno się robić w Polsce około 300-400 przeszczepów szpiku kostnego, czego niestety nie robimy, robimy około tylko 100 przeszczepów. Sytuacja Kliniki Onkologicznej w Gdańsku była dramatyczna. Nie widziałam nigdzie tak dramatycznych warunków, w jakich przebywały tam dzieci

Orszagh, Krzysztof

naprowadzające. Sądzę, że w szczególnych warunkach możliwe jest uaktywnienie nadprzyrodzonych zdolności postrzegania. Sądzi Pan, że jakaś istota pozaziemska Pana wyznaczyła na kogoś, kto pomści tę śmierć? - Być może. Jakie skutki dla Pana życia miało aresztowanie morderców? - Coś w nas pękło. Te tygodnie po