wykaz gmin w polsce

sprawdź też:

gmina

PAP

MAC: nowe przepisy dot. wsparcia dla gmin dotkniętych powodzią

MAC: nowe przepisy dot. wsparcia dla gmin dotkniętych powodzią

70 gmin z pięciu województw, które latem ucierpiały w wyniku m.in. powodzi, będzie mogło skorzystać z uproszczonych zasad odbudowy obiektów budowlanych. We wtorek zaczęło obowiązywać rozporządzenie w tej sprawie - poinformował PAP resort administracji.

Jak się zbiera podpisy dla Jarubasa

Prezes Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego zwrócił się do prezydentów, wójtów i burmistrzów o zbieranie podpisów popierających kandydata PSL na prezydenta Adama Jarubasa, marszałka tego województwa.

Za małe działki w programie "Mieszkanie plus"

Rząd chce budować tanie mieszkania na wynajem, ale część działek zgłaszanych przez wojewodów się do tego nie nadaje. - To wstępna lista - bronią się urzędnicy, a resort infrastruktury zapowiada sprzedaż nieprzydatnych gruntów.

Wybory do PE. PKW ws. zasad zgłaszania do pracy w komisji wyborczej

. Obwodową komisję wyborczą powołuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W skład obwodowej komisji powołuje się: od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych oraz jedną osobę wskazaną przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych

Wybory do PE. PKW ws. zasad zgłaszania do pracy w komisji wyborczej

samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych. Pełnomocnik wyborczy może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wyborczego. Kandydatami na członków komisji obwodowej mogą być tylko osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców danej gminy. W

Ile stacji benzynowych wykosi zmiana koncesji? URE rozpoczyna weryfikację wniosków, ale nie ma do tego ludzi

Ile stacji benzynowych wykosi zmiana koncesji? URE rozpoczyna weryfikację wniosków, ale nie ma do tego ludzi

Polski. Firmy, które złożyły wniosek, mogą jednak działać na dotychczasowych zasadach do czasu rozpatrzenia wniosku. Takie reguły i termin wyznaczyło wydane w połowie grudnia rozporządzenie ministra energii w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, które wymagają koncesji. Zgodnie z uchwaloną latem

Wycinać czy nie. Awantura o Puszczę Karpacką

Wycinać czy nie. Awantura o Puszczę Karpacką

do trzech gmin wykaz 2 tys. drzew z propozycją objęcia ich ochroną jako pomników przyrody. - Wszystkie znajdują się na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Szacujemy, że drzew o wymiarach pomnika przyrody na tym terenie będzie łącznie około 5 tys. Jest to więc druga koncentracja drzew

Zielona Góra. Osiem komitetów zgłosiło listy kandydatów na radnych

: inż. budownictwa Marcin Pobierowski, prawnik Adam Urbaniak - p.o. przewodniczący Rady Miasta Zielonej Góry, b. radny gminy Zielona Góra, leśnik Mariusz Rosik, b. reprezentant Polski w koszykówce i samorządowiec Krzysztof Machalica oraz b. radny miejski Mirosław Bukiewicz. Hasło PO w tych wyborach to

Sejm. Nowela ustawy o transporcie drogowym - ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

gminy. Pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z ich dostosowaniem mają pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych. Minister transportu ma weryfikować wnioski zgłoszone przez samorządy. Pozytywna weryfikacja sprawi, że dworzec znajdzie się w

TR, PO, PSL i SLD za nowelizacją ustawy o transporcie drogowym

członkowskich od 1 marca 2013 r. Zgodnie z regulacją w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc. Mają one znajdować się w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługiwać rocznie

Rząd za ułatwieniami dla niepełnosprawnych na dworcach

Rząd za ułatwieniami dla niepełnosprawnych na dworcach

Projekt wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Są one już stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 1 marca 2013 r. Zgodnie z regulacją w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których

Kopalnia odkrywkowa pod Poznaniem? Zniknie Czempiń, zagrożone są Puszczykowo i WPN

Kopalnia odkrywkowa pod Poznaniem? Zniknie Czempiń, zagrożone są Puszczykowo i WPN

bezpośrednio do Warty - przewiduje Przybyłek. To jednak nie koniec. Tak wielka kopalnia oznacza, że racjonalne będzie postawienie w jej okolicy elektrowni, tak jak miało to miejsce w Bełchatowie. Gminy protestują Pomysł budowy kopalni upadł po protestach i analizach naukowców jeszcze w PRL-u. Dlatego

Pogrom mniejszości. Urzędnicy MSWiA podzielili dotacje według swego uznania

Pogrom mniejszości. Urzędnicy MSWiA podzielili dotacje według swego uznania

swojego języka w pisowni nazwisk i imion, w życiu publicznym i prywatnym. W gminach, gdzie jest ich nie mniej niż 20 proc., można posługiwać się językiem mniejszości w urzędach oraz mogą być stawiane dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości.

MAC: 10 tys. użytkowników odwiedziło portal danepubliczne.gov.pl

badań swojej organizacji. "W 2013 zbadaliśmy wszystkie gminy w Polsce i wyszło na to, że 73 proc. z nich otrzymuje mniej niż 50 wniosków o udostępnianie informacji publicznej rocznie, 19 proc. między 50 a 99 wniosków. Trzy procent gmin odbiera między 100 a 199 takich wniosków, a tylko jeden procent

Nie będzie bezpłatnego leczenia, które obiecał rząd. Dostaną je tylko ci, którzy płacą podatki

Nie będzie bezpłatnego leczenia, które obiecał rząd. Dostaną je tylko ci, którzy płacą podatki

dochodowym od osób fizycznych” – czytamy. Oznacza to, że uprawnieni do leczenia za darmo będą ci, którzy w Polsce płacą podatki. Oprócz tego jako uprawnionych wymienia się w projekcie: emerytów, rencistów, rolników zapisanych w KRUS, a także uchodźców, azylantów, rezydentów i osoby z zezwoleniem

Senat za ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych na dworcach autobusowych

postępowaniu egzekucyjnym w administracji". Zgodnie z regulacją w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i autokarowych, na których niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc. To dworce w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców i obsługujące

Streżyńska: aukcja częstotliwości utrudni rozwój szerokopasmowego internetu

zostaną zobowiązani do pokrycia zasięgiem sieci prawie 90 proc. gmin w Polsce. Są to wszystkie gminy w Polsce, w których zasięg sieci na chwilę ustalania wykazu był niższy aniżeli 80 proc. terytorium gminy" - napisała.

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

Chcesz prowadzić w Polsce firmę transportową? Przygotuj się na spore wydatki

;, odbywający się w ramach firmy i niebędący podstawowym przedmiotem jej działalności, nie jest wymagana licencja transportowa. Wystarczy zaświadczenie o przewozie na potrzeby własne. Wystawiają je urzędy miast i gmin oraz starostwa właściwe dla siedziby przedsiębiorstwa występującego o zaświadczenie. Taki

Wybory do PE. Głosowanie w szpitalach, zakładach karnych

Za dopisanie do spisu wyborców w tzw. obwodach odrębnych odpowiada kierownictwo: szpitala, zakładu opieki społecznej, zakładu karnego, aresztu śledczego - odpowiednio wcześniej sporządza wykaz osób, które w dniu wyborów będą przebywały w danej jednostce i przekazuje go do urzędu gminy. Na podstawie

Ekspert: urzędy z opóźnieniem odpowiadają na wnioski o informację publiczną

Polskich twierdzi, że prawo do informacji publicznej jest nadużywane. A taka teza nie ma poparcia w faktach. PAP: Jak to wygląda w liczbach? K.I.: W 2013 r. wystąpiliśmy do 2479 gmin w Polsce z wnioskami o udostępnienie danych o liczbie otrzymanych wniosków o informacje publiczną. Wyszło na to, że 73

Projekt regulujący stan prawny gruntów na wsi przyjęty przez rząd

wspólnie (...) a ustalenie kręgu osób uprawnionych do udziału we wspólnotach gruntowych stało się bardzo utrudnione, a niejednokrotnie niewykonalne" - uzasadnił resort. Jak stwierdził w uzasadnieniu, taka sytuacja utrudnia opodatkowanie tych gruntów gminom i jest niekorzystna dla rolników, zwłaszcza

Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli ustawy o transporcie drogowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Są one już stosowane w państwach członkowskich od 1 marca 2013 r. Zgodnie z nowelizacją w Polsce będzie wyznaczonych 21 dworców autobusowych i

Warmińsko-mazurskie. Instytucje kultury wprowadzają ulgi dla dużych rodzin

. 200 tys. dzieci w regionie, których nie stać na zorganizowany wypoczynek. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny obowiązuje od początku roku; wcześniej Karta funkcjonowała na podstawie rządowego programu. Przysługuje ona rodzinom z co najmniej trójką dzieci, można uzyskać ją we własnym urzędzie gminy

Sejm przyjął ustawę o Karcie Dużej Rodziny

gmin, kwestie dot. unieważnienia Karty oraz wzory Karty, wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu, znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" i logo rodziny wielodzietnej. Według resortu pracy w program KDR zaangażowanych jest 350 instytucji i firm, które oferują ulgi w ponad tysiącu

Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

postępowanie i przyspieszyć wydanie decyzji. Ważne! Aby załatwiać sprawy urzędowe przez internet, trzeba założyć konto na ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Dokończenie formalności odbywa się w urzędzie miasta lub gminy (potwierdzenie tożsamości). Profil zaufany trzeba

Specjalne prawa dla powodzian

poszkodowani z miejscowości znajdujących się w specjalnym wykazie "gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady remontów, odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działania żywiołu". Wykaz ten jest załącznikiem do rozporządzenia, które wydaje

Białystok nie myśli o przyjęciu uchodźców. Tęskni za Sobieskim

zagrażającego Europie już teraz analizujemy możliwości, jakimi dysponujemy. Niezbędne jest bowiem znalezienie kompromisu w obliczu tak trudnej sytuacji. Kompromisu polegającego na pomocy potrzebującym, ale jednocześnie dostosowania jej do swoich możliwości. Wójt gminy Korycin i jednocześnie szef Związku

100 tys. zł za kompletnie spalone Ferrari, czyli szary biznes na złomie w Polsce

Ministerstwa Środowiska w latach 2010-14 wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska wydali w sumie 224 decyzje o karach za nielegalny demontaż aut w łącznej wysokości ok. 4 mln zł. To mniej niż roczne dotacje dla gmin za zbieranie 3-4 tys. porzuconych samochodów. I to śmieszna kwota w porównaniu do rządowych

Senat za ustawą o Karcie Dużej Rodziny

popularna w gminach miejskich, tam gdzie sektor usług jest większy - baseny, szkoły, przejazdy, ale w środowiskach popegeerowskich ta karta może być martwa, bo w ogóle trzeba mieć pieniądze, żeby pojechać gdzieś czymś, a tam niestety od 30 lat brakuje minimalnych pieniędzy". Zwłaszcza po tym

Nie gaśnie spór wokół sposobu wyboru operatora internetu LTE

przedsiębiorcy, którzy nabędą częstotliwości zostaną zobowiązani do pokrycia zasięgiem sieci prawie 90 proc. gmin w Polsce. Są to wszystkie gminy w Polsce, w których zasięg sieci na chwilę ustalania wykazu był niższy aniżeli 80 proc. terytorium gminy" - napisała prezes UKE w oświadczeniu. Ze stanowiskami

Jak biznesmen przejmował kamienicę przy ulicy Stolarskiej

ręce. - Jest w tej chwili w rękach prywatnych. Toczy się jeszcze sprawa z wniosku gminy i skarbu państwa o wznowienie postępowania dotyczącego decyzji SKO - informuje jedynie Jan Machowski z krakowskiego magistratu. Konsulat amerykański kilka lat temu myślał o przeprowadzce ze Stolarskiej, szukano

OPIEKA DZIENNA I INNA POMOC DLA STARSZYCH

opłat za pobyt w DDP w Polsce. Ich wysokość reguluje ustawa o pomocy społecznej oraz uchwały rad miast i gmin, które te domy prowadzą. To one ustalają szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i sposób ich pobierania. Jeżeli senior dostał skierowanie do DDP, powinien tam

Alzheimer. Pomoc dla chorych i opiekunów

Pomoc z gminy * Zasiłek stały - przysługuje osobom niezdolnym do pracy w związku z wiekiem (które nabyły już prawa do świadczeń emerytalnych) lub całkowicie niezdolnym do pracy z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie przekraczają kryterium dochodowego - dla osób samotnych to 542 zł, a dla osób w

Posłowie za wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny od 2015 r.

PiS apelował do rządu o przygotowanie kompleksowego programu dla rodzin, by zapobiegać ubóstwu i spadkowi urodzeń w Polsce. SLD obawiało się, że koszty związane z obsługą Kart przewyższą zysk, jaki z nich będą mieli uprawnieni. Przedstawicielka TR mówiła, że polityka socjalna rządu ma jedynie

Rząd za Kartą Dużej Rodziny - czyli za wsparciem dla rodzin wielodzietnych

pozostałych członków rodziny. W rozporządzeniach do projektu określone zostaną sprawy związane z kosztami ustawy dla gmin, kwestie dot. unieważnienia Karty oraz wzory Karty, wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu, znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" i logo rodziny wielodzietnej. Ustawa

Wielka segregacja

gmin w swoich uchwałach zapewnia, że raz na jakiś czas (np. raz w miesiącu) będą odbierały bezpośrednio od mieszkańców takie zużyte przedmioty. Gminy współpracują też z aptekami, w których znajdują się specjalne pojemniki na zużyte lekarstwa. Wykaz takich aptek, częstotliwość odbioru odpadów

Jedziesz na urlop? Sprawdź jak głosować poza Warszawą

miejscem zameldowania - mówi Anna Lubaczewska, dyrektorka warszawskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zapewnia, że to proste i bezpłatne. Wystarczy udać się do najbliższego urzędu dzielnicy (w Warszawie) lub poza stolicą (gminy) i poprosić o zaświadczenie o prawie głosowania poza miejscem

PSL chce odrzucenia projektu PO dot. powiatu metropolitalnego

lokalizacja. Zgorzelski ocenił, że tworzenie powiatów metropolitalnych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów byłoby "przyznaniem administracji rządowej możliwości arbitralnego ograniczania kompetencji gmin i powiatów". "Projekt ustawy o powiecie metropolitalnym zasługuje na negatywną ocenę

Co się należy starszym i chorym

Niskie dochody i wysokie wydatki - w takiej sytuacji jest wielu seniorów w Polsce. Dla nich ważna jest każda dodatkowa złotówka, którą można przeznaczyć na bieżące potrzeby czy leki. Na jaką pomoc finansową mogą liczyć starsi i chorzy ludzie? PO POMOC DO GMINY O wsparcie możemy wystąpić do

Pijani rowerzyści wiozą śmierć. Bezkarnie

- opowiada pan Paweł. - Takie uchwały mają wszystkie gminy w Polsce, choćby gmina Zgierz. Ale nie miasto! Rzeczywiście: w 2001 roku gmina Zgierz (odrębna jednostka od samego miasta) uchwaliła, które drogi należą do gminy i są publiczne. W załączniku są wymienione tak, jak przewiduje to prawo: nazwa drogi

Opolskie. Premier odwołał wójta Skarbimierza

odwoływanie dyrektorów oraz powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora jednostek oświatowych w gminie Skarbimierz z naruszeniem zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, a także, iż miały miejsce zarówno przed, jak i po otrzymaniu przez wójta (...) wezwania do zaprzestania naruszeń prawa w tym zakresie

Świętokrzyskie. Sześciu kandydatów może wystartować w wyborach do Senatu

prowadzona we wszystkich gminach okręgu, także w parafiach. Kandydata PiS poprą Solidarna Polska i Polska Razem Jarosława Gowina. PO wystawiła w wyborach 63-letniego posła Zbigniewa Pacelta (2359 podpisów). Polityk jest absolwentem warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego, byłym sportowcem - pływakiem i

Rząd przyjął projekt, który ma ułatwić poszukiwania gazu z łupków

beneficjentów: gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą z niej również korzystały powiaty i województwa. Dodatkowe wpływy zasilą wyłącznie samorządy. Jak podało CIR, projekt nie przewiduje powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE), spółki, która w imieniu

Język wyborów. Weźże zagłosuj na mnie, dajże mi swój głos

jednak niedbalstwo. Poziom staranności językowej kandydata może przecież świadczyć o poziomie jego zaangażowania w rozwiązywanie problemów regionu, powiatu, miasta, gminy, wsi. Odwracam przysłowie: jak się piszesz, tak cię widzą.

PSL chce odrzucenia projektu PO dot. powiatu metropolitalnego

lokalizacja. Zgorzelski ocenił też, że tworzenie powiatów metropolitalnych w drodze rozporządzenia Rady Ministrów byłoby "przyznaniem administracji rządowej możliwości arbitralnego ograniczania kompetencji gmin i powiatów". "Projekt ustawy o powiecie metropolitalnym zasługuje na negatywną

Sportowcom wręcza się nagrody w błysku fleszy, a urzędnikom po cichu

. Wszyscy uczestnicy mogli wybrać kilka rodzajów zadań. Wybrałem takie, o którym nie miałem zielonego pojęcia, żeby się nauczyć czegoś nowego. Chodziło o monitoring funduszu korkowego [fundusz, który pobierany jest od sprzedawców alkoholu w danej gminie i przeznaczany na profilaktykę antyalkoholową - red

Zaświadczenie do głosowania - ostatni dzwonek

Niedzielne wybory będą wyjątkowe choćby dlatego, że po raz pierwszy głosowanie odbędzie się w wakacje. Wyjazd nie oznacza jednak, że nie można wziąć w nim udziału. Aby to zrobić, wystarczy pobrać ze swojego urzędu gminy/miasta/dzielnicy tzw. zaświadczenie o prawie do głosowania. Warunek: trzeba to

Jak zostać właścicielem mieszkania

reprezentował, pokryje spółdzielnia. LOKAL OD GMINY Mieszkania komunalne również możemy wykupić w atrakcyjnej cenie, ale tu wiele zależy od konkretnych miast czy gmin. Niektóre z samorządów nadal sprzedają lokale mieszkalne. Bywa jednak, że stosują pewne obostrzenia i nie sprzedają np. mieszkań nowych lub

80 proc. lekarzy POZ objętych umową na 2015 r.

, głównie w powiatach wejherowskim, gdańskim, bytowskim i słupskim oraz w Gdańsku i w Gdyni. W woj. warmińsko-mazurskim kontraktów z NFZ nie podpisało wciąż ponad 100 podmiotów medycznych, często leżących w sąsiednich gminach. Przez to niektórzy mieszkańcy Mazur od piątku do lekarza będą mieli

Miasta tracą kamienice

mieszkającej w Wielkiej Brytanii córki dawnego właściciela, zapłaciła jej za budynek magistratu 5 mln zł. Tymczasem na mocy układów pod koniec lat 50. dostała odszkodowanie za część tej nieruchomości, która na nią przypadała. Gmina wcześniej o rekompensacie nie wiedziała, bo w Polsce dokumenty potwierdzające

Siwek: polsko-rosyjska umowa ws. pomników wymaga dopracowania

burmistrza Kazimierza Kiejdy, Rosjanie nie uzupełnili jednak wymaganych dokumentów i zapowiedzieli, że zwrócą się bezpośrednio do MSZ. Nie jest jasne, czy organizatorzy uroczystości musieli uzyskać takie zezwolenie od gminy. Zgodnie z polsko-rosyjską umową strony zobowiązały się bowiem zapewnić na swoim

Co, gdzie i jak? Prokuratura sprawdza kościelne grunty

wycenione na 3,2 mln zł, czyli 2,1 zł za metr. Tymczasem zdaniem władz gminy rolnicze grunty w tamtej okolicy kosztują około 30 zł za metr. Te tereny od Kościoła także odkupił Tomasz Domogała. - Każda nieruchomość była wyceniana przez wykwalifikowanych rzeczoznawców i komisja nie kwestionowała wyników ich

Przełączamy się na telewizję cyfrową

. Nadajniki telewizji analogowej są wyłączane etapami w kolejnych częściach kraju. Już 19 marca zamilkną w rejonie Elbląga, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wisły. Oznacza to, że tradycyjny sygnał przestanie docierać do mieszkańców kolejnych 346 polskich gmin. W większości znajdują się one na terenie

Ministerstwo wydało miliony na portal dla... bezdomnych Emp@tia? Opozycja zawiadamia NIK i prokuraturę

musiały odwiedzać wszystkich urzędów i zdobywać zaświadczeń. Wystarczy, że przekażą oświadczenie, a urzędnicy sami sprawdzą prawdziwość dokumentu. Zdaniem ministerstwa pozwoli to wyeliminować różnego rodzaju nadużycia, jak choćby występowanie o to samo świadczenie w dwóch różnych gminach. "Każdy, kto

IPN lustruje: bójcie się, wójcie

prokuratorów. Przeprowadzona przez "Wyborczą" analiza 152 spraw od października 2012 r. do października 2013 r. pokazuje, że Biuro Lustracyjne zajmowało się przede wszystkim oświadczeniami radnych miast, gmin, powiatów i dzielnic. Sprawdzane są nie tylko oświadczenia tych, którzy pełnią funkcje w

Zostali specjalistami od swastyk i rasistowskich żartów. Są czujni całą dobę

Na co dzień ta prokuratura zajmuje się ściganiem przestępców na terenie 21 gmin powiatów częstochowskiego i kłobuckiego - bez Częstochowy. Teraz została wyznaczona, by zająć się także sprawami o charakterze ksenofobicznym (art. 256 i 257 Kodeksu karnego). Obejmie cały teren nadzorowany przez

Stawy Milickie w prestiżowym Living Lakes. Zobaczmy je

i poczucie beznadziei. To naturalne zaplecze weekendowe dla Wrocławia, zaledwie 50 km od miasta, można dojechać pociągiem, autobusem, samochodem. A potem rozkoszować się cudami natury, dając przy okazji zarobić okolicznym gminom. Okazuje się jednak, że rozkosze i pieniądze nie są tak łatwo dostępne

Jak się zmieni KRUS?

wprowadzanie podatku od dochodu gospodarstw rolnych pozwoli na redukcję innych obciążeń, zwłaszcza podatku rolnego. Gminy z tytułu podatku rolnego dostają ok. miliarda złotych rocznie. Jak by to jednak wyglądało w praktyce? Gospodarstwo, które zaczynałoby płacić podatek dochodowy, przestawałoby jednocześnie

O czym warto pamiętać przed drugą turą wyborów prezydenckich

głosować w innym miejscu. Wykaz komisji przystosowanych dla osób niepełnosprawnych jest na stronach internetowych urzędu miasta pod adresem: um.warszawa.pl, ikona "wybory 2005". Ale i tu obowiązuje zasada, że aby zagłosować poza miejscem zameldowania, trzeba wziąć zaświadczenie z urzędu gminy

Wybory 2015. Cienki głosik

. Częściej jednak, że tyłkiem. Podkowa Leśna na to, że jest pępkiem - ma dowód. Tablica z takim napisem przytwierdzona jest do ściany urzędu miasta. To nagroda za eurowybory, była tu największa frekwencja w Polsce. W wyborach prezydenckich pięć lat temu zagłosowało 74,31 proc. uprawnionych i to też był jeden

Obóz zmienił moje życie, bo dał mi dostęp do mojego talentu

przeniosła mój pomnik ze środka lasu na skraj, a tam wstawili tuzinkowy krzyż z rzeźbą Chrystusa, jakie stoją na grobach. A mój był smukły, odpowiedni w tym lesie. W sądzie sprawa ciągnęła się kilka lat. Z gminy przyszły panie z przeprosinami i obiecały, że poprawią, ale nic nie zrobili. Do każdego pomnika

Za co starsi płacą mniej [PORADNIK]

Starsze osoby w Polsce często borykają się z problemami finansowymi. Ważna jest dla nich każda złotówka, którą można zaoszczędzić lub dołożyć do domowego budżetu. Jak mogą to zrobić? Zniżki na pociągi Kolej oferuje dwie grupy zniżek: ustawowe i handlowe. I tak: ** Emeryci, renciści oraz ich

Za co starsi płacą mniej

orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnego funkcjonowania. Uwaga! Dodatek nie przysługuje osobom pobierającym z gminy zasiłek pielęgnacyjny. + Dodatek kombatancki - wynosi 206,76 zł miesięcznie. Otrzymają go m.in. osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i

Kolejni goście z Europy potwierdzają obecność na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Europejskim Kongresem Gospodarczym do osób, które zapowiedziały już udział w wydarzeniu dołączyli m.in. (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): Duleep Aluwihare - Partner Zarządzający Ernst & Young Polska, Paweł Antonik - Prezes Zarządu Strabag, Ilona Antoniszyn-Klik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Złoty pociąg czy złoty interes?

mają kilkaset zgłoszeń o nielegalnych pracach ziemnych saperkowiczów amatorów z zamiłowaniem do szukania złota po okolicy. Odkryć, zgłoszonych oficjalnie do gmin wokół Wałbrzycha, w rok napęczniało w kopertach urzędników do kilkudziesięciu. Już nie tylko "Złoty pociąg". Jest kolejny tunel

Pierwsze 100 spraw w urzędach już w przyszłym roku

likwidujemy. Poza tym w KPA wprowadziliśmy ważny przepis, który mówi, że jeśli jakakolwiek instytucja publiczna - ZUS, urząd skarbowy, urząd gminy - ma lub może uzyskać elektronicznie dostęp do poszczególnych danych, to nie ma prawa żądać od klienta urzędu podawania tych danych raz jeszcze. To kolejny krok w

Samorządy walczą z HPV

sto mniej, z rocznika 1996. Oczywiście będziemy kontynuować szczepienia przez najbliższe lata. Rocznie to wydatek ok. 1 mln zł. Dane epidemiologiczne dotyczące zachorowalności, umieralności na ten rodzaj raka w Polsce są porażające, szczepionka wydaje się jak dotąd jedyną dostępną nam ochroną, nie

Ta przeklęta prędkość. Czy mandaty powinny być wyższe?

robienia pieniędzy. Ponieważ przekroczenie prędkości jest najłatwiej mierzalnym wykroczeniem, niektóre gminy całkiem zaniedbały sankcjonowania innych. Tak jest choćby w Pełpinie, w którym fotoradary wystawiły 98,7 proc. wszystkich mandatów, czy w Kobylnicy z wynikiem 99,9 proc. Ich mobilne wersje często są

Buduj z planem, póki jeszcze jest

- wbrew temu, co mówią w resorcie infrastruktury - takich gmin i terenów, w których stare plany wygasły, może być wiele. - Niestety, nikt nie próbuje tego ustalić - mówi nasz rozmówca. Jego zdaniem mogliby to zrobić np. wojewodowie, żądając od gmin przedłożenia wykazów aktualnych na dzień 1 stycznia 2003

Burzliwe dzieje lustracji w Polsce

. 4 czerwca 1992 r. ówczesny szef MSW Antoni Macierewicz przesłał m.in. Sejmowi wykaz 64 osób, które figurowały w archiwach Urzędu Ochrony Państwa (byli na nim m.in. prezydent Lech Wałęsa i marszałek Sejmu Wiesław Chrzanowski). Przyczyniło się to do zaostrzenia kryzysu politycznego; jeszcze tego

"Czyściciele", oszuści, Kościół. Jak Poznań, Łódź i Kraków radzą sobie z reprywatyzacją [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

POZNAŃ: "Czyściciele" zrobili swoje. Dom stoi pusty Kamienica przy ul. Stolarskiej 2 w Poznaniu, przez jakiś czas była najbardziej znaną kamienicą w Polsce. Telewizje pokazywały na żywo lokatorów, którzy zabarykadowali się wewnątrz przed "czyścicielami". Wcześniej odcięto im gaz

Zadymiarze II RP [część 2.]

500 ludzi, mobilizując dalej szeregi chłopów z gromad w południowej części gminy. (...) Manifestanci groźbą i wyrządzaniem szkód sparaliżowali zupełnie w tym rejonie życie gospodarcze. Prosimy o pomoc, czekamy na rozkazy. Strajk chłopski i blokady miast latem 1937 r. były brutalnie pacyfikowane przez

Opieka nad osobami starszymi. Jak wybrać dobry dom opieki

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE: Wielki przewodnik po prywatnych domach opieki - kto oferuje najwięcej i za ile?Najczęściej wygląda to tak. Nagły telefon ze szpitala do najbliższego domu seniora - rodzic lub dziadek miał wylew, złamanie kości udowej lub po prostu jego zdrowie gwałtownie się pogorszyło

Kościół na ziemi

gospodarstwo podmiejskie, lecz nieruchomości w granicach administracyjnych miasta, gdzie ceny należą do najwyższych w Polsce. Ponadto wartość ziemi w Świerklańcu zaniżono. Strona kościelna przedstawiła wycenę po 2,10 zł za 1 m kw., choć sąsiednie działki gmina sprzedawała po 20-30 zł za metr. Dzięki tak

Pytania "Gazety Wyborczej" do kandydatów na prezydenta na temat dobrostanu zwierząt:

skuteczniejsze w działaniu. 7. Czy podpisałby Pan (zainicjował) ustawę nakazującą gminom utrzymywanie schronisk dla bezdomnych zwierząt (nie chodzi o to, by same prowadziły schroniska, ale by je finansowały zawierając umowy z podmiotami nie działającymi dla zysku i posiadającymi odpowiednie kompetencje) Andrzej

"Gazecie Polskiej" odbija się klops z buraczkami

PREZYDENCKIE? Wystarczy, że w jednej gminie ludzie nie będą mogli głosować, by unieważnić elekcję. "Polska" WIELKA FALA ZNÓW UDERZA W STOLICĘ. PKW bada, czy uda się przeprowadzić wybory w terminie. Tabloidy i "Nasz Dziennik" bezbarwne. Ksiądz Bajda nie dopisał.

Jak odbierać telewizję cyfrową

W całym kraju trwa proces przechodzenia z analogowej telewizji naziemnej na cyfrową. Odbierają już mieszkańcy Lubuskiego i wielu gmin na północy kraju. Tradycyjny sygnał telewizyjny jest wyłączany etapami w kolejnych rejonach kraju, ostatnie nadajniki telewizji analogowej mają przestać działać w

Jak liczyć głosy w wyborach

, popierają SLD i Samoobrona. Pozostałe kluby są za metodą St. League'a. - W radach gmin, powiatów i sejmików powinny znaleźć się wszystkie liczące się partie, stowarzyszenia i organizacje społeczne. Zapewnia to metoda St. League'a - przekonywał Waldy Dzikowski (PO). A Witold Gintowt-Dziewałtowski (SLD

Stypendia dla studenta, czyli o jakie pieniądze może się starać zdolny żak

"Młodzi w Łodzi", w ramach którego wiele firm wspiera studentów trzeciego, czwartego i piątego roku. Więcej informacji znajduje się na stronie Mlodziwlodzi.pl . Coraz częściej studenci otrzymują wsparcie samorządów. Warto zatem sprawdzać witryny gminy, powiatu czy województwa. Przykładowo

Pieniądze dla studenta

Polski dostawało co miesiąc (od października do lipca) 1,3 tys. zł. Teraz wsparcie w wysokości do 15 tys. zł będzie wypłacane jednorazowo, najpóźniej do 15 grudnia. Może na nie liczyć maksymalnie tysiąc osób. Na te pieniądze mają szansę studenci, którzy szczególnie wyróżniają się w nauce, uzyskali

Nikt w tym rządzie nie ma głowy do reform

biurokracji, to jak na razie porażka. Rozpoczęcie działalności gospodarczej jest w Polsce według Banku Światowego równie uciążliwe jak w Mozambiku czy Hondurasie. Program "jedno okienko" wystartował w marcu. Ministerstwo Gospodarki chwaliło się, że wprowadza polską gospodarkę w inny wymiar. I co

Zeznania agenta, który miał doprowadzić CBA do Leppera

chce za niego zapłacić. Wcześniej mówiłem mu, że go dostanie za darmo w ramach przyszłych rozliczeń. Przekazałem mu wniosek Urzędu Gminy w Mrągowie wraz z załącznikami. Miał go przekazać do Ministerstwa Rolnictwa. Uzgodniliśmy, że tydzień przed wydaniem decyzji ma mnie poinformować, abym przygotował

Tej pomocy ciągle jest za mało

autystycznymi. Gdy dziecko trafia do takiej szkoły, najczęściej ma zorganizowane nauczanie indywidualne. To ważna informacja: obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu w obie strony ucznia niepełnosprawnego wraz z opiekunem i niezależnie od odległości pomiędzy domem, a szkołą. Warto pamiętać

Rząd nie wie, gdzie była powódź. Ustawa powodziowa pozostaje martwa

Lesław Czul, sekretarz gminy. - W zasadzie to już je przygotowaliśmy i teraz tylko czekamy na rząd. Prace nad remontami czy odbudową musieliśmy przerwać. Rząd tymczasem zapowiada, że rozporządzenie pojawi się do końca tego tygodnia. - W środę swoje rozporządzenie podpisał minister spraw wewnętrznych i

Pan Samochodzik na nielegalu

. Policja umorzyła sprawę, bo nie dopatrzyła się przestępstwa, ale Barbara Klajmon, wojewódzka konserwator zabytków w Katowicach, staje za Abłamowiczem murem. - Te przedmioty zostały z całą pewnością wykopane, a jeśli ktoś coś cennego wykopie, ma obowiązek poinformować o tym najbliższy urząd gminy. Taka

Jak będą głosować studenci zamiejscowi?

udziału w referendum w domach studenckich sporządza się na podstawie wykazu osób, które będą w nich przebywać w dniu referendum". Wykazy te rektorzy wyższych uczelni przekazują do urzędów gmin najpóźniej w 10 dniu przed referendum. - Jak tworzyć te listy, czy uprawnieni do głosowania mogą być tylko

Dla kogo mieszkanie spółdzielcze i zakładowe

złożyć pisemne oświadczenie o chęci wykupu. Wtedy umowa sprzedaży lokalu powinna zostać zawarta w ciągu 30 dni. Trzeba także złożyć umowę najmu, zaświadczenie o czasie pracy w PKP, a jeśli potrzebne będą także inne dokumenty, najemca otrzyma ich wykaz. Tutaj prawo także przewiduje zniżki. Za każdy rok

Co nowego po pierwszym dzwonku?

. Choć trudno w to uwierzyć, wciąż są w Polsce gminy, w których ani jedno dziecko nie chodzi do przedszkola. A w chwili gdy do szkół mają pójść sześciolatki, przygotowanie przedszkolne jest bardzo ważne - dodaje Czyżyński. Dlatego na poparcie mogą liczyć inicjatywy publiczne i niepubliczne. Powstają małe

Poszkodowani przez Leppera chcą walczyć o swoje

. zł wypłaconych w zeszłym roku Lepperowi). W konferencji prasowej Zwierza wziął też udział Piotr Trznadel, rolnik z gminy Białośliwie, który w grudniu 2001 r. złożył w prokuraturze w Chodzieży wniosek o pociągnięcie Leppera do odpowiedzialności karnej. Trznadel oskarża Leppera m.in. "o groźby

Zerówka jest obowiązkowa

już w ubiegłym roku. Okazało się jednak, że budżet państwa i samorządy nie mają na to pieniędzy i parlament przełożył realizację tego pomysłu na wrzesień 2004 r. Zapisy do zerówki w większości gmin zaczynają się w kwietniu. W przedszkolu czy w szkole Czy dla sześciolatka wybrać zerówkę w przedszkolu

Przyjezdni, płaćcie podatki w stolicy

Na pomysł wpadła Ligia Krajewska (PO), wiceprzewodnicząca Rady Warszawy. - Odwiedziłam kiedyś gminę we Francji.Warunkiem korzystania z jej bogatej palety usług komunalnych było płacenie podatków do jej kasy. Pomyślałam, by tę zasadę wprowadzić w Warszawie - mówi Krajewska. Ulga po kotlecie? Do

Owoce zatrutego drzewa, czyli operacja Lepper

- opowiada Kryszyński. - Zasugerował, że to odrolnienie jest uzgodnione z urzędem gminy. Pytał, czy jestem w stanie tę sprawę pozytywnie załatwić w ministerstwie. Zapewniłem, że tak. Załatwiacz przyznaje teraz, że w rozmowach z Sosnowskim blefował. Sam nic nie mógł załatwić w ministerstwie: - Sugerowałem, że

Arłukowicz: Dzwonią lekarze, którzy nie mogą pracować, bo zabraniają im pracodawcy. Apelujemy, by nie zamykali gabinetów

. To jest właśnie dla dobra pacjentów. Nawet kilkadziesiąt kilometrów do lekarza Tymczasem w woj. warmińsko-mazurskim kontraktów z NFZ nie podpisało wciąż ponad 100 podmiotów medycznych, często leżących w sąsiednich gminach. Przez to niektórzy mieszkańcy Mazur od piątku do lekarza będą mieli

O Samoobronie

. wrocławskie. 13. 12.06.93. - okupacja budynku Banku Spółdzielczego w Miłomłynie, woj. olsztyńskie. 14. 03.08.93. - okupacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Praszce, woj. częstochowskie. Burmistrza wywieziono ha taczkach. 15. 06.08.93. - blokujący UMiG w Praszce zagrozili użyciem butelek z benzyną w razie

O rety, winiety! Ile zapłacisz za jazdę?

Polski, daleko od miejsca rejestracji auta? Ulg dla nich nie przewidziano. Zapłacą. Mało precyzyjne zapisy ustawy mogą prowadzić do licznych komplikacji. Powiedzmy, że mieszkasz na wsi, na skraju jednej gminy, a pracujesz zaledwie kilometr dalej, ale już w gminie sąsiedniej. I ten kilometr do pracy to

PKW zarejestrowała dotąd dziewięć komitetów wyborczych

wyborczego właściwego dla siedziby organizacji, natomiast komitet wyborczy wyborców komisarza wyborczego właściwego ze względu na siedzibę komitetu. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 16 listopada. Wybierzemy w nich blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys

MEN: szkoły będą musiały zapewnić zajęcia z etyki każdemu uczniowi

szkole jest siedmioro uczniów, chcących uczęszczać na takie zajęcia, szkoła ma obowiązek je zorganizować. Jeśli jest ich mniej, obowiązek organizacji zajęć w grupach międzyszkolnych spoczywa na gminie. Uczniowie mają dwie godziny lekcji religii tygodniowo; liczba godzin może być zmieniona jedynie za

Tanie mieszkanie od pracodawcy

dopełnione, transakcja będzie nieważna. Mieszkanie od koleiPolskie Koleje Państwowe mają ustawowy obowiązek pozbywania się swoich mieszkań. W 2001 roku miały ich jeszcze ok. 100 tys. Do dzisiaj zmniejszyły swój zasób o prawie 75 proc., sprzedając ponad 66,7 tys. mieszkań i przekazując do gmin lub spółdzielni

Trudny wykup za grosze

ustawie, ci lokatorzy przecież od lat płacili składki na fundusz remontowy i dalej to będą robić, także po przekształceniu. Inne spółdzielnie zawyżają ceny gruntów, nie uwzględniając bonifikat, które udzieliły im gminy. Przykładami można sypać jak z rękawa. Efekt jest taki, że niektórzy spółdzielcy skarżą

Historia twojej rodziny

cesarskiego z 1792 r. Warto też wiedzieć, że rejestrowanie urodzeń, małżeństw i zgonów bardzo długo było tylko zadaniem Kościołów różnych wyznań. Stąd też gminy żydowskie (w Kongresówce od wspomnianych regulacji w 1826 r.) i protestanckie zbory to miejsca, gdzie też można zdobyć informacje o naszych przodkach