wyjątkowości narodu

Rozmawiała Dorota Wodecka

Napędza mnie gniew

Napędza mnie gniew

Na polską mentalność. Na religijną obłudę. Na agresywnie wszechobecną pustą moralność na pokaz. Na naszą wyssaną z mlekiem matki narodową martyrologię. Na umartwianie się. Na mesjanizm, tę mityczną wyjątkowość polskiego narodu, którą dostrzegamy tylko my sami- rozmowa z Adamem "Nergalem" Darskim, liderem zespołu Behemoth

Rosja: Powrót imperium

Rosja wraca do czasów ZSRR. Do polityki imperializmu. Ale za idee wielkości i własnej wyjątkowości narody płaciły cenę najwyższą - mówi były doradca Putina

Szymon Peres w Senacie RP: Jak być Żydem po Zagładzie

To dla mnie zaszczyt, że mogę wystąpić przed najwyższą instancją demokratycznej Polski. Dziękuję Państwu. Nie jest to moja pierwsza wizyta w Polsce, ale możliwość wystąpienia w tej Izbie jako Prezydent Państwa Izrael, którego znaczna część twórców i założycieli urodziła się na tej ziemi, wzrusza mnie w sposób szczególny i porusza serca wielu Żydów w Izraelu i na całym świecie. Sądzę, że także naród polski jest świadom wyjątkowości tego wydarzenia

Ławrow o wystąpieniu Obamy: uznał Rosję za większe zagrożenie niż IS

wyjątkowość i wyjątkowość swojego kraju" - powiedział. "Jest to spojrzenie kraju, który w swojej doktrynie bezpieczeństwa narodowego zapisał swoje prawo - niezależnie od decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ i innych aktów prawnych - do użycia siły według własnego widzimisię" - ocenił. Szef

PiS obrońcą nadzwyczajności Polaków

PiS obrońcą nadzwyczajności Polaków

PiS budował kampanię wyborczą w drugiej turze i można być pewnym, że ten motyw powróci w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Przecież jest oczywiste, że tu, w Polsce, kraju stworzonym do wielkich rzeczy, gdzie żyje wyjątkowy naród cierpiący za innych, nie mogłaby się zdarzyć tak banalna rzecz

Putin: poprzez kryzys ukraiński Zachód próbuje zdestabilizować region

lat, przed czym Rosja ostrzegała swoich partnerów". W ocenie Putina, demonstrują one też fiasko jednobiegunowego modelu ładu światowego. "Narody i kraje coraz głośniej mówią o tym, że chcą same decydować o swoim losie, zachować cywilizacyjną i kulturową tożsamość, co pozostaje w

To przesłanie zobowiązuje. Kościoły a kryzys ukraiński

wyjątkowości historycznej, kulturowej i duchowej Rosji jako zapory przeciwko liberalnemu światu zachodniemu, "Gejjewropie". A na płaszczyźnie politycznej projekt Unii Euroazjatyckiej. Prawosławie rosyjskie ma być jednym z filarów tak pojętej tożsamości państwa i narodu. Ale w sprawie Ukrainy to nie

Paranoja smoleńska nie umrze

Paranoja smoleńska nie umrze

upodlaniem Polaków, nasza wyjątkowość, nasze cierpienie, z niczym nieporównywalne. Dla smoleńskiego patrioty Polska to naród najszlachetniejszy, który jednocześnie wycierpiał najwięcej. Jak można nie podejrzewać, że na "ruskiej" ziemi nie padliśmy ofiarą spisku wymierzonego w naszego prezydenta

Co zawdzięczamy PRL? Kobiece ciało na czele rewolucji

Co zawdzięczamy PRL? Kobiece ciało na czele rewolucji

rehabilitacja kultury w PRL, żywotnej mimo dyktatury komunistów i nierzadko skierowanej przeciw reżimowi. Wartość indywidualnych pragnień i przeżyć Już w latach 60., przypominają autorki, zrodził się kluczowy do dziś podział. Na tych, którzy apologetyzowali naród, jego niezmienną waleczność, szlachetność i

Tusk: to było siedem najpiękniejszych lat w moim życiu

Polska najlepiej wykorzystuje europejską szansę, a Polacy są najbardziej proeuropejskim narodem w Unii. Tłumaczył, że ze swoim stanowiskiem postanowił pożegnać się w towarzystwie seniorów, bo to tej grupie należą się największe podziękowania. "Gdyby nie wasza wielka odpowiedzialność za siebie, za

Zaprezentowano film "Jan Paweł II - Santo subito. Świadectw świętości"

papieżu Wojtyle, który został zrealizowany na kilku kontynentach. Dokument opowiada o papieżu, którego obecność jest ciągle żywa i silna we wszystkich miejscach, które odwiedził: narodach, miastach, krajach, miejscach dotkniętych jego obecnością, aby poznać ludzi, swoich ludzi, na których pozostawił

Chcemy Polski żyjącej na ziemi

Chcemy Polski żyjącej na ziemi

, jakiej nie przeżył żaden kraj. To się stać musiało. Dlaczego? *** Dzieje Polski to dzieje wyjątkowe i niezwykłe wśród narodów Europy. Tylu zniszczeń, tylu cierpień, tylu zmarnowanych wysiłków nie przeżył z pewnością żaden naród - prócz Żydów. Ta wyjątkowość losów Polski kazała największym naszym

Dyngus by się przydał

Dyngus by się przydał

. Nie, przy naszej wyjątkowości to niemożliwe. Wmawiamy sobie niemal boskość, nam mogą się zdarzać tylko rzeczy niemal nadprzyrodzone, a na pewno najbardziej tragiczne. Ale nie ma niezwykłych narodów. Są tylko niezwykłe państwa, które wielkie narody w swojej mądrości są w stanie stworzyć. A my, niestety

Upamiętniono ofiary Holokaustu w 69. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz

tym obozie Zagłady, którzy padają ofiarą zakłamania, nierzetelnej informacji, niedbałości lub zwykłej ignorancji" - podkreślił. "Nie ma precedensu dla koszmaru, jaki przydarzył się tutaj naszemu narodowi w całej historii Europy" - powiedział przewodniczący koalicji rządowej w Knesecie

Samą dumą Grek się nie wyżywi

Samą dumą Grek się nie wyżywi

granicy. Skąd ta potrzeba zagrania innym państwom na nosie? - Grecy byli przekonani, że są pod kontrolą innych państw, gdy uzyskali niepodległość w XIX w. Chciały tego wtedy Anglia, Francja i Rosja. A wpływ innych narodów na ich losy powodował frustrację. Jestem pewien, że Polacy, mając pod bokiem

Adam Kazimierz Czartoryski. Jaśnie pan, Żydowi brat

Adam Kazimierz Czartoryski. Jaśnie pan, Żydowi brat

szkół żydowskich oraz krytycznej refleksji nad prawem religijnym - halachą - i studiami talmudycznymi. A jednocześnie nawołuje do namysłu nad wyjątkowością narodu żydowskiego i przekłada Torę na niemiecki. Wnet do jego naśladowców dołączają Żydzi z Polski. Między nimi - Menachem Mendel Lefin z Satanowa

Duma i uprzedzenie

Duma i uprzedzenie

Czy to się komuś podoba, czy nie, amerykańska wyjątkowość jest wyjątkowa, i kropka- Intuicyjne przekonanie, że Ameryka jest najwspanialszym krajem na ziemi, trwa nie tylko dlatego, że zalety amerykańskiego życia i kultury - ich żywotność, różnorodność, wolność - zawsze przeważają nad jej wadami. O

Mit o czeskiej wyjątkowości

Blisko dwadzieścia lat temu, po wyborach, które wygrał w Czechach prawicowy populista Vaclav Klaus, zaś na Słowacji nacjonalista Vladimir Mecziar, rozpoczął się podział Czechosłowacji. Jednym z powodów tej operacji było przekonanie o czeskiej wyjątkowości na tle postkomunistycznej Europy Środkowej

Lament nad umarłą klasą

Lament nad umarłą klasą

dyskursie o Polsce poczucie naszej wyjątkowości połączone z nieufnością do obcych jest twardo zakorzenione. Zakorzenione w masach, w tym dawnym tworzywie, które uznało się za Naród i jest nim oczywiście. Tyle że jego tożsamość jest zbudowana nie na sarmackiej dumie, ale na poczuciu krzywdy. Na głęboko

Papież Franciszek dzwoni do wiernych i pisze list do ateisty

Papież Franciszek dzwoni do wiernych i pisze list do ateisty

niewierzącego jest postępowanie wbrew sumieniu. W odpowiedzi na pytanie o biblijne przymierze Boga z Izraelem jako narodem wybranym i późniejsze doświadczenia tego narodu podczas Szoa, papież przekonuje, że Bóg nigdy nie porzucił przymierza. Osobową relacją z Chrystusem tłumaczy wyjątkowość chrześcijaństwa

W Filharmonii Narodowej zainaugurowano Rok Oskara Kolberga

przypomniał, że w czasach, gdy Kolberg prowadził swoje badania nad kulturą ludową, "Rzeczpospolita nie istniała na mapach, podzielona między zaborców, krwawiąca w powstaniach, żyła jednak w świadomości Polaków". Jak napisał, w pracy Kolberga polegającej m.in. na ukazaniu wyjątkowości kultury

Co ma Kaszub do ''Science''

Co ma Kaszub do ''Science''

problem - brak zasobów, upadek etosu męskiego zawodu, brak chętnych do ożenku z rybakiem. Polskie nauki humanistyczne i społeczne cierpią na przekonanie o wyjątkowości naszej nacji. Jesteśmy rzekomo tak inni, że nikt nas nie zrozumie i nikt się nami nie zainteresuje. A gdyby tak spojrzeć na siebie jak na

Jedwabne to nie incydent, to świadectwo

Jedwabne to nie incydent, to świadectwo

Haniebnym, zgoda, ale słowo "incydent" sugeruje wyjątkowość zdarzenia. W gazetowych informacjach napisy: "Nie przepraszam za Jedwabne!" i "Byli łatwopalni" w miejscu, gdzie spłonęło co najmniej 300 Żydów, "pojawiły się" - tak jakby nikt ich nie namalował, a

Polaku, nie pomiataj sobą. Będziesz lepszy

prowokacyjnie. Z drugiej strony jakoś tak jest, że wielu ludzi, zachłystując się polskością, po kryjomu troszkę się jej wstydzi. I krzycząc o naszej wyjątkowości, uważają, że jesteśmy gorsi? - Gotowi są milcząco przyznać, że na zachodzie Europy żyją narody lepsze od nas, którym nie dorównamy. Więc plan jest

McCain 2008 i Rice 2016 chcą przewodzić światu

ekonomicznym i politycznym eksperymentem w historii - mówiła. - To jest przyczyna naszej wyjątkowości. Esencją Ameryki, tym, co nas jednoczy, nie jest naród, pochodzenie rasowe czy religia. Tylko idea. Taka mianowicie: możesz mieć bardzo skromne pochodzenie i dokonać rzeczy wielkich. Nie jest ważne, skąd

Na antysemityzm sama wiedza nie wystarczy.

polsko-żydowska wspólnota losów i obietnica Polaków jako "narodu ludzi szlachetnych" to mrzonka. Osad antysemityzmu jest - zdaniem historyka - na tyle zasklepiony, że żadne zaklęcia intelektualistów i optymistyczne prognozy socjologów go nie rozsadzą.Badania opinii publicznej nie stoją jednak w

Rzeczpospolita wszystkich ludzi

jeszcze wagi, jaką dla osiągnięcia naszych zamiarów ma ludzki egoizm, nie tylko osobisty, lecz również narodowy. Człowiek przekonany o wyjątkowości swojego narodu, a zwłaszcza o jego szczególnej roli w dziejach, pożal się Boże, zbawienia, gotów uznać w imię swojego wydumanego wybrania, że każdy »

Bp Polak: świętość Jana Pawła II wyrażała się w zwykłej codzienności

PAP: W czym się przejawiała świętość i wyjątkowość papieża Jana Pawła II? Bp Polak: Sądzę, że w zwykłej codzienności. Papież powiedział kiedyś, że "świętość jest wysoką miarą życia zwyczajnego". I właśnie to przede wszystkim charakteryzowało Jana Pawła II. Żył pełnią dnia codziennego. To

Z Putinem trzeba twardo

na rządach autorytarnych i ograniczeniach wolności obywatelskich. Putin ma ambicje globalne. Jego szowinistyczna ideologia zbudowana jest na poczuciu wyjątkowości narodu rosyjskiego i dehumanizacji narodów, które Kreml chce sobie podporządkować. Tolerowanie tego, zwłaszcza po strąceniu MH17, byłoby

Putin: Rosja była słaba i ją ograbiono

i dumą. Tu leży stary Chersonez, gdzie przyjął chrzest święty książę Włodzimierz. Jego duchowy czyn - zwrócenie się ku prawosławiu - przesądził o wspólnych kulturalnych, aksjologicznych i cywilizacyjnych podstawach, które łączą narody Rosji, Ukrainy i Białorusi. Na Krymie są groby rosyjskich

Morawiecki: chcieliśmy Polski wolnej, ale i solidarnej

niemal dyktatorskich. Jak teraz wytłumaczyć cudzoziemcowi, że byliśmy w szpicy wyjścia z komunizmu, że jako naród mamy w tym znaczący wkład, skoro wybraliśmy Jaruzelskiego na prezydenta? Gdy przepadła lista krajowa w pierwszej turze wyborów 4 czerwca, to kandydatów z drugiej listy wprowadzono do

Reszczyński chłoszcze i raczy

każde głupstwo wypowiedziane przez Palikota. Wniosek stąd płynie taki, że co dziesiąty głosujący Polak nic, tylko na głupstwa głosuje. Chłoszcze Reszczyński naród polski, aż miło.Reszczyński po prawdzie nic nie odkrył, gdyż nie od dzisiaj wiadomo, że "GW" odpowiada za Palikotowy sukces

Władysław Frasyniuk: "Wałęsa to samotny, zgorzkniały człowiek"

gdyby miał takie poczucie pewności, sukcesu, wyjątkowości, to pewnie nie reagowałby tak nerwowo na głupstwo, które palnęła pani Krzywonos - ocenił w "Kropce nad i". Frasyniuk ubolewał, że obecne wypowiedzi tak ważnych dla narodu postaci szkodzą naszej historii i ośmieszają jej bohaterów. Jego

Jak mogło dojść do Holocaustu?

częścią życia codziennego. Konflikt między narodami czy klasami społecznymi jest wieczny i nie da się go rozstrzygnąć bez wojny; trwa, czy sobie tego życzymy, czy nie. I dlatego trzeba być po właściwej stronie. Uważali, że konflikt jest codzienny, normalny i - uwaga - moralny. Trzeba walczyć, bo życie

Rompuy i Barroso: Od wojny do pokoju: europejska opowieść

wszystkich sił, by pokonać trudności i przywrócić wzrost oraz stworzyć miejsca pracy. Ufamy, że nam się uda. W Unii Europejskiej chodzi o coś więcej niż tylko pokój między narodami. Jako projekt polityczny uosabia ona "stan ducha, który usposabia do życzliwości, ufności, sprawiedliwości" - jak

Przynajmniej doszliśmy do Stalingradu

ponoszą Rosjanie, Romowie, Ukraińcy czy Ribbentrop z Mołotowem, którzy podpisali pakt?Pakt się przyczynił. Wielu narodom dał poczucie wyjątkowości, pierwszeństwo w wielkości cierpienia, utrwalił status ofiary. Ograniczył horyzont do ziem utraconych. Te obrosły mitem, a mit zapewnił niewinność.Wygodna

Zrób sobie rewolucję. Polecamy dokument

tej samej wojnie i też cierpi na wybiórczą amnezję. Kiedy odkryją, o czym zapomnieli, pożałują, że kiedykolwiek zaczęli szukać. Wyjątkowość "Walcu z Baszirem" nie polega na rozliczeniowej otwartości. Owszem, wcześniej tylko historycy i pasjonaci pamiętali o masakrze - zarżnięto kilka tysięcy

Samobójstwo Wuja Sama. Rozmowa z Francisem Fukuyamą

politycy nie mieliby prywatnie przyznać, że problemy nabrzmiały i czas wziąć się do roboty. To na takim podejściu zasadza się exceptionalism, czyli amerykańska wyjątkowość? - Amerykańska wyjątkowość jest zwykle pojmowana opacznie, jako coś pozytywnie wyróżniającego. Tymczasem mój nauczyciel, słynny

Zamiast kos - pióra na sztorc!

Symptomatyczne jest, że świętując w tym roku uroczyście 150. rocznicę powstania styczniowego, jednocześnie ''świętujemy'' zupełny upadek czytelnictwa w Polsce. Zachodzi między tymi wydarzeniami dość absurdalna paralela, ponieważ zasadniczo jako naród wolimy wywoływać tragiczne w skutkach powstania

Kim był ojciec Izraela

był na bakier). Po co Żydom - myślał - europejski socjalizm, skoro równość i sprawiedliwość zostały zapisane w pradawnych księgach, których nie stworzył żaden inny naród?Bo Ben Gurion był przekonany o wyjątkowości żydowskiego losu i dorobku.Szymon Peres, David Landau, tłum. Hanna JankowskaBen Gurion

Tęskniąc za Bernhardem

stylista, ale przede wszystkim, hm, będę koturnowy: sumienie narodu austriackiego. Nikt tak dogłębnie nie zlustrował austriackiej mentalności jak on, szczególnie w "Wymazywaniu", które parę lat temu wyszło po polsku. Ale w "Zaburzeniu", napisanym w połowie lat 60. swoistym preludium do

O samozaspokojeniu

rozety ze średnicą prawie 15 metrów, który tak chętnie fotografują turyści.Chór nie jest udostępniany do zwiedzania, więc przez kilka sekund miałem poczucie wyjątkowości. Stamtąd mieliśmy obserwować obrzęd.Jednak w kilka sekund wiedziałem: uciekam! - Poddaję się - powiedziałem naszej opiekunce, a

Protestuję. Telewizje molestowały mnie cierpieniem

oglądać pogrzeb pana prezydenta, co oznacza, że go nie szanuje, nie wspomina i nie lubi. I będzie to opinia równie uprawniona. I równie głupia.Ale nie dziwię się wielkim słowom o jeszcze większym uznaniu wyjątkowości pana Kaczyńskiego przez naród. Bo faktycznie, oglądając telewizje można było nabrać

Bez Unii utoniemy

do świata ''własnych'' konstytucji i wyjątkowości własnych historii oraz polityki.Problemem jest brak wizji i gotowości do ustąpienia na rzecz wspólnoty, która od samego początku miała być czymś więcej niż sumą egoistycznie rozumianych interesów poszczególnych państw. Dla dzisiejszych liderów

PiS: śmieszy, tumani, przestrasza

Po pierwsze -świadomy swej wyjątkowości. "Bieg historii uczynił nas dziś depozytariuszami wartości narodowych (...) Tylko my możemy przeciwstawić się fatalnemu biegowi spraw". Takich właśnie przywódców - co ego mają, jak trzeba - cenimy. Zawsze dobrze wychodziliśmy na mesjanizmie. Fatalny

Smoleńsk, Węgry, dwa zamachy

, czego oczekuje od niego naród''Gdyby uczestnicy zeszłotygodniowej pielgrzymki do Budapesztu znali język węgierski i słyszeli o tej wypowiedzi z 2009 r., niewątpliwie spróbowaliby dotrzeć do jej autora, by nawiązać kontakt i przedyskutować kwestie, które są przedmiotem ich wspólnej troski. Ponieważ

Czy politycy mogą przebaczać?

przebaczenia i skruchy istnieje założenie ciągłości narodu czy innego rodzaju zbiorowości. Jednostka deklarująca skruchę lub przebaczenie czyni to nie tylko w imieniu wszystkich żyjących członków swojej zbiorowości, lecz także w imieniu nieżyjących sprawców.Te trzy założenia mają sens tylko wtedy, gdy

Timothy Snyder: Historia filatelistyki też jest niewygodna

trwało tu systematyczne mordowanie ludzi, i to nie z powodu indywidualnej winy, ale dlatego, że należeli do niewłaściwej klasy, rasy czy narodu. Jest coś specjalnego w tym miejscu? - Był to skutek nakładania się na tych terenach polityki Niemiec nazistowskich i ZSRR Stalina oraz ich konfrontacji. Przy

Sienkiewicz: Kontrowersyjna sztuka w zaniku. Artyści sami się cenzurują [ROZMOWA]

wynikała z oczekiwań, że artyści nadal będą bliscy wartościom konserwatywnym, opcji silnej w latach 80., gdy po wprowadzeniu stanu wojennego artystów pod swe skrzydła przygarnął Kościół. Na tych romantyczno-chrześcijańskich wartościach, które uznawano za rdzennie polskie, miała się opierać wyjątkowość

Niech żyje klęska!

sprawdza i nie procentuje. A jeśli jednak?Czy jeśli licealista nasiąknie obrazami klęsk i upokorzeń narodowych, stanie się przez to lepszym Węgrem? Czy też będzie przez życie niósł ze sobą to brzemię nieszczęścia i poczucie wyjątkowości narodu, który od stuleci wyłącznie przegrywał, jeśli nawet bohatersko

Dowody na rzekomą wielkość Ameryki

ma ogromne szczęście, bo znalazł się w najwspanialszym kraju świata. Żarliwy patriotyzm Amerykanów - wywieszanie narodowych flag, powtarzanie mantry o potędze i wyjątkowości, niemal codzienne pikiety na ulicach z transparentami: "Popierajcie naszych żołnierzy!" - wszystko to wydaje się

Narodem się tylko bywa

skomplikowaną misją państwową i narodową. Wyjątkowość tej misji polega na tym, że wpisała się w tragiczną historię polskiego narodu. Pasuje do polskich ram interpretowania tego, co przytrafia się Polsce i Polakom.Jakie to ramy?- Nasza wspólnota narodowa jest oparta na tragicznym doświadczeniu. Wpisany jest w

Sejmowa komisja kultury za ustanowieniem Roku Janusza Korczaka

dziecka. (...) Był głosem sumienia nie tylko naszego narodu, ale całego świata mówiącego o prawach dziecka, jego podmiotowości, wyjątkowości i potrzebach" - zwrócił uwagę Michalak. Posłem wnioskodawcą została Urszula Augustyn (PO). W przyszłym roku przypada setna rocznica uruchomienia Domu Sierot

Sprzątali Moskwę z "niesłowian"

zbrodni byli niepełnoletni, należy im się wyrok łagodniejszy. Najwięcej - 20 lat - dostał najstarszy z oskarżonych 20-latek Roman Kuźmin. Prokuratura w akcie oskarżenia napisała, że młodzi ludzie "pod wpływem rozpowszechnianych przez nielegalne organizacje młodzieżowe idei o wyjątkowości osób

Kerry i Ławrow zaczęli dyplomatyczne rozgrywki wokół Syrii

. Republikanie od lat zarzucają Obamie, że jego wyznania wiary są zbyt rzadkie. Niektórzy podejrzewają nawet, że w głębi ducha prezydent nie wierzy w wyjątkowość i wyższość Amerykanów oraz stawia ich na równi z innymi narodami. Dlatego puenta artykułu Putina zabrzmiała szczególnie wyzywająco i szyderczo: "

Sny i majaki Azerbejdżanu

albo wręcz doraźnych zysków.Przebudzenie kamieniaSadaj jest człowiekiem szczególnym, innym niż reszta. Jego wyjątkowość dostrzega i potwierdza wielu. Sadaj czuje się winny za swój naród i myśli przede wszystkim o tym, jak odkupić winę i oddalić od siebie nieuchronną karę Bożą.W powieści Sadaj

Skrzynka pocztowa ''Magazynu Świątecznego''

. Śniadanie z politykami. Jak to już ostatnio regularnie - ci z PiS i z partii odszczepionej walą w tych, co rządzą, z powodu ''utraty'' państwowości, że dookoła źle, a będzie gorzej, i tym podobne. Przy okazji wciskają nam kłamstwa i bzdury. Pewno liczą, że naród nadal jest głupi i ten kit kupuje. Nie warto

Czy Ameryka jest wyjątkowa?

Nation Among Nations") zacząłem zmieniać zdanie. Były w historii inne narody uważające się za wyższe od innych, więc akurat nie to wyróżnia amerykańską wyjątkowość. Chodzi raczej o przekonanie, że nasza historia była całkiem inna niż historia Europejczyków, mamy więc inne społeczeństwo, inne

Olga Tokarczuk: To nie jest kraj dla heretyków [ROZMOWA]

bez frankistów nie byłoby Polski jako mesjasza narodów. Bylibyśmy takim sobie zwykłym krajem, a przecież wychowywano nas, że, hm, przecież jesteśmy niezwykli, prawda? Bo jednak to poczucie wyjątkowości scaliło nas jako jeden naród. Ale wielu z nas ma kłopot z tożsamością. - Bo ta tożsamość się sypie

Siedem polskich grzechów głównych. I cnót kilka

pod Wiedniem? MY! Kto przetrwał zabory? MY! I komunizm? MY! I go obalił? MY! Kto miał naszego papieża Polaka? MY! - że wymienię tylko kilka przykładów naszej wyjątkowości.- Tak, to były wydarzenia fantastyczne, ale niewykorzystane. Po Grunwaldzie nie dobito zakonu, choć byli - by tak rzec - na widelcu

Japonia. Słowem i mieczem

jakiej potrafił wyrazić rozpacz wobec upadku Japonii, którego oprócz niego niemal nikt nie dostrzegał.Mishima miał rację. Dawna Japonia naprawdę umierała, a przez kolejne 20 lat tożsamość tego narodu wciąż budowana była na takich nowych wartościach jak technologiczny postęp, modernizacja, bycie numerem

Rotfeld: Putin się przeliczył

trzy elementy: utrzymanie się u władzy, zapobieżenie rozpadowi Federacji Rosyjskiej i przywrócenie Rosji tej pozycji, jaką miał Związek Radziecki w okresie swojej największej potęgi. Do realizacji tych celów potrzebuje poparcia rosyjskiego narodu. Uzyskał je po inkorporacji Krymu w stopniu wyższym, niż

Polowanie na ludzi i antropologia

Dolchstosslegende, spiskowej teorii niemieckich militarystów utrzymujących, że wilhelmińskie Niemcy przegrały wojnę tylko dlatego, iż wewnętrzny wróg - pacyfistyczna lewica - zadał armii i narodowi podstępny cios w plecy. Dirlewanger służył we Freikorpsie, zwalczał niemieckich komunistów. W 1923 roku wstąpił do

Komu do twarzy w męczeńskim wieńcu

procesy faworyzowania grupy własnej, a niedoceniania grup, które stają się obce. Za sprawą katastrofy smoleńskiej łatwiej było wydobyć na powierzchnię skrywane poczucie krzywdy, utrwalone stereotypy wroga i mit bohaterskiego męczeńskiego narodu gloryfikujący nasze cierpienia. Stworzyło to szerokie ramy

Argentyńczyk, sierota we własnym kraju

ciągnie ich w dół i wstecz. Mitami o własnej wyjątkowości karmią kapryśny indywidualizm i narodową megalomanię. Doświadczyłem tego, usiłując przez dwa tygodnie zrozumieć lepiej kraj, z którego wyszedł nowy papież.- Tacy jesteśmy, Argentyńczycy - często takim odpowiedziami nagabywani przez mnie ludzie

Hitler jako człowiek honoru

była po ludzku przywiązana. Oglądamy Hitlera takiego, jaki był z bliska, dla tych, którzy w niego do końca wierzyli. Szaleniec? Paranoik? Ale przecież na podobną paranoję chorowało w historii wielu przywódców utożsamiających się z narodem. Widzimy więc Hitlera, który do ostatniej chwili, gdy radzieckie

Jak trwoga, to do apostoła

gospodarczej.Jego wybitna inteligencja szła w parze z pełną świadomością własnej wyjątkowości, co nie dla wszystkich było łatwe do strawienia. Miał temperament moralisty i nigdy nie tracił z oczu sensu działalności gospodarczej. Uważał, że pogoń za pieniądzem usprawiedliwia jedynie dążenie do ''dobrego życia"

Bezpieka przez 30 lat ogrywała rektora KUL-u. Rozmowa z o. Dostatnim

zdań, choć to była zwykła cepeliada. Czytał ojciec dokumenty IPN-u, opowiada też o Krąpcu w książce Dariusza Rosiaka "Wielka odmowa. Agent, filozof, antykomunista". Czy to właśnie nie pycha i przekonanie o swojej wyjątkowości pchnęły go do gry z SB, która skończyła się porażką? - Nie

ŻIH po nowemu: dostępność zamiast wodotrysków

2011 r. odwołano dyrektorkę ŻIH Eleonorę Bergman, od października dyrektorem jest socjolog prof. Paweł Śpiewak. Na czym polega wyjątkowość ŻIH w skali Europy? Rozmowa z Pawłem Śpiewakiem, dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego Dorota Jarecka: Żydowski Instytut Historyczny był w ostatnich latach

Roman Wapiński, "Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku", Gdańsk 2002

Prof. Roman Wapiński, jeden z najwybitniejszych historyków XIX i XX wieku, napisał pracę o polskim lenistwie umysłowym. "Polska na styku narodów i kultur" jest bowiem dziełem o tym, że nasz naród tak naprawdę w ciągu wieków najbardziej interesował się swoją własną wizją światowej

Hipokryzja nasza powszechna

słusznie, negatywnej oceny ze strony innych. Każdy z nas ma jednocześnie dwie tożsamości. Pierwsza, osobista, wiąże się z przekonaniem o naszej odrębności i wyjątkowości. Druga, społeczna, definiowana jest przez grupy, do których należymy, związki, w których pozostajemy, i role, które odgrywamy. Ta

Polska na styku narodów i kultur. W kręgu przeobrażeń narodowościowych i cywilizacyjnych w XIX i XX wieku, Wapiński, Roman

"Polska na styku narodów i kultur" jest bowiem dziełem o tym, że nasz naród tak naprawdę w ciągu wieków najbardziej interesował się swoją własną wizją światowej cywilizacji i polskiej historii, nie zwracając uwagi na Europę i sąsiadów. Ta wizja zasadzała się na

Do bufetu nie chodziłem, więc w kolejkach na casting nie stałem

aktor był w pracy. Natomiast to, co mnie skłoniło wiele lat temu, aby próbować sił w tym fachu, to wyjątkowość i tajemnica profesji. Sztuka teatru i sztuka aktorska jest tajemnicza i tajemnica jej służy. Jeżeli widzów informuje się o prywatnych sporach artystów, to utrudnia się im oglądanie spektaklu

James Bond jest tylko jeden. Ich są setki

Centrala Łączności. Zajmowano się tam odczytywaniem wiadomości powstających między innymi na niemieckich maszynach szyfrujących - Enigmie czy maszynie Lorentza. Obecnie jest tam muzeum.Jego kurator Colin Hill jest przekonany o wyjątkowości odnalezionej wiadomości. - Inne gołębie nie niosły zakodowanych

Jak rozwiać mit wypędzenia

bilans? Hans Henning Hahn: Ta dyskusja jeszcze się nie skończyła. U jej początku była inicjatywa Związku Wypędzonych na rzecz powołania Centrum przeciw Wypędzeniom w Berlinie. Inicjatorzy chcieli, by pamięć o wypędzeniach była nie tylko sprawą samych poszkodowanych i ich potomków, ale całego narodu. Ale

Czy reformy Benedykta XVI pomogą Kościołowi zatrzymać odpływ wiernych?

były błędy w zarządzaniu olbrzymim majątkiem kongregacji ds. ewangelizacji narodów (zdaniem włoskich mediów w przekrętach uczestniczył jej były szef kard. Crescenzio Sepe), a Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wrócił do rozpatrywania sprawy zakazu wieszania krzyży w szkołach. Zakaz godzi w

Wilno nie tylko Obojga Narodów

: Radziwiłłów, Paców, Chodkiewiczów i Sapiehów, którzy zasłużyli się Rzeczypospolitej Obojga Narodów, nie tylko dowodząc jej wojskami, jak choćby wojewoda wileński i hetman wielki litewski Lew Sapieha, inicjator powołania w 1581 r. Trybunału Litewskiego, zwolennik reformy prawa sądowego w Wielkim Księstwie. To

O zagładzie Żydów, 1993

wyjątkowości tego doświadczenia napotyka gwałtowny sprzeciw Żydów. Trudno się temu dziwić: naród skazany na zagładę ma prawo do reakcji traumatycznej. Jednak doświadczenie Zagłady ma wymiar nie tylko żydowski.Spoglądając na los [Ormianie w Górny Karabachu] czy [Muzułmanie w [Bośnia i Hercegowina] odczuwamy

Czy w Europie można już świętować wolontariat?

angażuje się w pomoc potrzebującym oraz rozwiązywanie najróżniejszych problemów społecznych. Jeśliby zebrać wszystkie te osoby w jedną grupę i policzyć, to otrzymalibyśmy grupę przewyższającą liczebnością największe z narodów na kontynencie. Ich działania stanowią również wyraz bardzo potrzebnego w czasach

Waszyngton Putina

Putina. Rosyjski prezydent skrytykował amerykańskie poczucie wyjątkowości, dodając, że atak koalicji pod amerykańskim przywództwem na reżim syryjski, któremu Rosja dostarczała broń, "może zdestabilizować cały system międzynarodowego prawa i porządku". Upominał też z najwyższą powagą: "

"Inne Stany", czyli Ameryka okiem korespondenta

Tomasz Zalewski, korespondent polskich mediów w USA, pisze o inności Ameryki skupiając się na najciekawszych, jego zdaniem, przejawach amerykańskiej wyjątkowości, zwłaszcza na specyficznie amerykańskich zjawiskach społeczno-kulturowych jak sentyment do samochodów, kult broni palnej, oraz te sfery

Czy można o tym śpiewać. Polska sztuka wobec Holocaustu [RECENZJA WYSTAWY]

socrealizm, który o wojnie pozwalał mówić wyłącznie jako o bohaterskiej walce komunistów przeciw faszystom. Nie było już miejsca ani na absurdalność śmierci, którą ukazywał w swoim cyklu malarskim Wróblewski, ani na wyjątkowość żydowskiego doświadczenia, o którym mówił w swoim pomniku Rapaport. W tej

Polskie pomiatanie

kiedy się o tym powie głośno, zabrzmi to prowokacyjnie.Z drugiej strony jakoś tak jest, że wielu ludzi, zachłystując się polskością, po kryjomu troszkę się jej wstydzi.I krzycząc o naszej wyjątkowości, uważają, że jesteśmy gorsi?- Gotowi są milcząco przyznać, że na zachodzie Europy żyją narody lepsze od

Ten wspaniały wiek upadku

żyła, w ramach swoich państw i narodów, bez związków z Unią. Co więcej, dzisiejsza Europa ma i tak więcej wewnętrznych barier i zakazów niż Europa sprzed I wojny, gdy dało się podróżować nawet bez dokumentów, wolny handel rozkwitał, a państwa rozwijały się błyskawicznie.A ponieważ Judt i Snyder nie

Generacja ja

się na 6. miejscu (Polacy - na 30.; najmniej zadufani w sobie okazali się Czesi i Japończycy). Ten ranking mierzył jednak tylko indywidualny narcyzm. Amerykanie nie mają konkurencji w niezachwianej wierze, że są najlepszym narodem świata. W ostatnim orędziu o stanie państwa przypomniał o tym Barack

Skrwawione ziemie, czyli mord bez granic

dla każdego, a ty będziesz obcy dla wszystkich.Na Zachodzie miał pan świetne recenzje, ale też jedną krytyczną, w "London Review of Books". Autor twierdził, że zaciera pan wyjątkowość Holocaustu, bo w pana książce jest on tylko jedną z wielu masowych zbrodni.- Zarzut absurdalny i dla każdego

Ketman kulturowy

go za naszą zdobycz, nie tylko antykomunistyczną, ale też społecznościową, gdybyśmy bardziej uwierzyli w wyjątkowość tego, czego dokonaliśmy w latach 70. i 80., to może dzisiejsza Polska wyglądałaby inaczej. Ale dziś mamy jeszcze inny problem. Pamiętam swoje ostatnie rozmowy ze zmarłym cztery lata

Skarpa nasza miłość. Dziś debata w "Gazecie"

warszawiacy, choć można by tu urządzić aleję spacerową, która przyciągnęłaby też turystów. Staramy się to zmienić. Od kilku tygodni piszemy o skarpie, podkreślamy jej wyjątkowość, przypominamy, że od blisko stu lat architekci i urbaniści marzą o wytyczeniu alei Na Skarpie. Zainspirował nas młody architekt

Szczury i ludzie

w afrykańskich, azjatyckich i australijskich "jądrach ciemności"? Lindqvistowi nie chodzi o zaprzeczenie wyjątkowości Holocaustu. Jego odpowiedź - dziś może już dość oczywista, ale pamiętajmy, że formułował ją ponad 20 lat temu - ma przede wszystkim burzyć dobre samopoczucie społeczeństw

Polacy, smutni sabotażyści

się bezwzględni, kiedy ktoś naruszy ich interesy lub interesy ich grupy. Jeśli dodamy do tego narcystyczne przekonanie o naszej wyjątkowości, to mamy niezłą mieszankę wybuchową.Jesteśmy narodem narcyzów?- Statystycznie rzecz biorąc, niestety tak. Z mnóstwem kompleksów. Naszemu wyraźnemu, choć nie dość

Ocean Niespokojny

demokratyczne Chiny mogą się stać bardziej agresywne. Naród karmiony przez wieki - przez cesarzy i przez komunistów - wiarą w swoją wyjątkowość będzie się domagać restytucji spornych terytoriów. Ulica będzie żądać ''odebrania tego, co nasze''.Chinom, mówi mi Mohan Malik, Hindus, kształcony w Pekinie, ożeniony z

Kim są ludzie wierzący w Jarosława Kaczyńskiego?

ginie" jest związane z trudno uchwytnymi cechami polityki prowadzonej przez PiS, a nie prowadzonej przez ekipę Donalda Tuska. Chodzi o symboliczne docenianie wspólnoty, historii, narodu, mówienie "jesteśmy duzi, wielcy, wszyscy powinni nas szanować". Inna jest retoryka i wyobraźnia

Bezwładna amerykańska lewica

socjalizm. Prawica od lat stawia znak równości między liberałami a socjalistami. Poprzednicy Tea Party uważali za socjalistę Roosevelta, potem Johna F. Kennedy'ego, Lyndona B. Johnsona, wreszcie Billa Clintona.Jesteśmy narodem przekonanym o własnej wyjątkowości, która rzekomo nas uodparnia na socjalistyczną

Mówią muzycy: Buntownicy wciąż są ważni [25 lat wolności]

liniowej kondycji ludzkiej, wzniesienie się ponad pewną przeciętność. Ludzie słuchający tej płyty pewno mogli być dumni z przodków. Chodziło też o to, żeby dobrze poczuć się ze swoją historią, narodem, dobrze rozumianym patriotyzmem - nie tym bogoojczyźnianym, zepsutym, ale z taką dobrosąsiedzką komitywą

Emerytowany papież Benedykt XVI przyjął grupę biskupów z Ukrainy

Mieczysław Mokrzycki, były osobisty sekretarz Jana Pawła II i Benedykta XVI, poinformował Radio Watykańskie, że emerytowany papież w rozmowie z biskupami wyraził solidarność z narodem Ukrainy i zapewnił o swej modlitwie o pokój w tym kraju. W piątek wszyscy biskupi z Ukrainy zostali przyjęci na audiencji

Flagi są niejadalne

wiary we własną wyjątkowość i wyższość wobec innych. Dobił się swej dojrzałości, łącząc rachunki dawnych krzywd - rzeczywistych i rzekomych - z krzywdami współczesnymi - w większości rzekomymi. Bo każdy nacjonalizm nagina rzeczywistość i w każdym tkwi rdzeń wiktymologii zmieszanej z pogardą dla

Dumny naród stoi po kiełbasę

wyjątkowy przywilej miejsca urodzenia i dojrzewania. Jestem gdańszczaninem. Zanim jednak przyszło mi zrozumieć wyjątkowość miejsca mego zamieszkania i wybić się na samodzielność w myśleniu o historii, byłem jako dziecko ofiarą komunistycznej polityki historycznej. Od tamtego czasu zbitka dwóch pojęć

Izrael mówi do 6 milionów

zastąpić hebrajskim Szoah, co np. we Francji narzucił pisarz i reżyser Claude Lanzmann, a przecież to absurd, gdyż większość zamordowanych i ocalonych nie mówiła po hebrajsku. Z czego to wynika? - Z przekonania o wyjątkowości i jednostkowym charakterze Holocaustu. Nie można porównać Holocaustu z Rwandą czy

Rozmowa z Jerzym Nowosielskim. Czy Bóg się wycofał?

wewnętrzny, to jest walka z zastanymi formami naszej świadomości, które odziedziczyliśmy albo w inny sposób przyjęliśmy, i jesteśmy zmuszeni do ich zweryfikowania. Dlaczego Polacy są tak niereligijnym narodem... Polacy niereligijnym narodem?! - Są pobożni, to prawda. Nie stworzyli jednak żadnej wielkiej

Jesteś piknikiem? Możesz być dumny! Są nas miliony

Polakom, potrzebny był jakiś dowód, że nie jesteśmy aż tak marni, jak o sobie myślimy. Albo jak myślimy, że o nas myślą inni. Nadal jesteśmy narodem troszkę zakompleksionym i na tym polega ta prowincjonalność Polski. Wszystko to, co działo się na ulicach polskich miast w czasie Euro, sprzyja temu, by się

Flaga obwodu wołgogradzkiego

, dumę i swobodę, oraz przypomina o tym, że wołgogradzka ziemia została obficie zroszona krwią podczas II wojny światowej.Statua Matki Ojczyzny od dawna jest w świecie kojarzona z obwodem wołgogradzkim, przedstawia bezgraniczny patriotyzm mieszkańców obwodu, wojenny heroizm i pracowitość narodu

Stowarzyszenie Wspierania Władzy Cesarskiej

szkolny zatytułowany zaszczepiał młodzieży wiarę w mity związane z dziejami Japonii i w sintoistyczne dogmaty o boskości cesarza, o wyjątkowości narodu japońskiego i o posłannictwie Japonii do zjednoczenia świata i jej roli pomostu pomiędzy Wschodem i Zachodem.

Dziady część III

wyjątkowości, a nawet duma urastająca do pychy. Źródło takiej postawy tkwi w przekonaniu, że jest wielkim poetą, dzięki czemu dysponuje wyjątkową mocą (Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, / Cóż ty większego mogłeś zrobić - Boże?, sc. II, w. 54-55). Posiada zdolność do odczuwania bólu

Neohumanizm

ludzi czuje więź ze swoją rodziną i przyjaciółmi. W wielu społecznościach występuje silne przywiązanie do plemienia, klanu; przynależność do swojego miejsca zamieszkania czy swojej narodowości. Takiemu przywiązaniu często towarzyszy przeświadczenie o wyjątkowości, wyższości własnego narodu nad innymi

Filosemityzm

statusu "narodu wybranego" chrześcijanom. Próby krytyki zjawiska Pochodzenie żydowskie, bez politycznej i religijnej konotacji, stało się swego rodzaju cechą psychologiczną, zmieniło się w "Żydowskość", i odtąd mogło być postrzegane jedynie w kategoriach cnoty lub wady. (Arendt, 1979, s. 83) Hannah

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.