wydział katechetyczny

Katarzyna M. Wiśniewska, dyb

Katechetka, która opowiadała piątoklasistom o aborcji, zwolniona ze szkoły

Katechetka, która opowiadała piątoklasistom o aborcji, zwolniona ze szkoły

Wydział katechetyczny kurii diecezji radomskiej poinformował, że w piątek katechetka, która przeprowadziła lekcję o aborcji w klasach piątych PSP nr 34 w Radomiu, została odwołana ze stanowiska nauczyciela religii w tej szkole

Biskup Henryk Tomasik polecił katechetom, by nie mówili o aborcji

Jak dowiedziała się "Wyborcza", biskup radomski Henryk Tomasik na spotkaniu z katechetami wydał zalecenie, by ci na lekcjach katechezy nie poruszali tematu aborcji i nie pokazywali zdjęć ani innych materiałów na ten temat. Kuria nie skomentowała bezpośrednio tych informacji, ale podkreśla, że "Kościół nie popiera karania kobiet"

Reforma edukacji lekcji religii nie dotyczy? Zmiany będą przeprowadzane spokojnie i powoli

W myśl założeń reformy edukacji uczniowie klas siódmych będą po wakacjach uczyć się według nowych podstaw programowych. I z nowymi podręcznikami, ale nie na wszystkich zajęciach. Lekcje religii poczekają na nowy program i książki.

Działaczka antyaborcyjna z wykładem na UW. Studenci protestują

Działaczka antyaborcyjna z wykładem na UW. Studenci protestują

”. Opiekunem naukowym jest prof. Aleksander Stępkowski z Wydziału Prawa i Administracji UW, prezes Ordo Iuris. W zaproszeniu na Facebooku na wykład czytamy: „Rebecca Kiessling poruszy kwestie prawa człowieka do urodzenia się, konieczności prawnej ochrony nienarodzonych dzieci już od momentu

Katecheza o aborcji w V klasie

Katecheza o aborcji w V klasie

. Katechetka pracuje w tej szkole od stycznia, wcześniej uczyła w gimnazjum. Szkoła skontaktowała się z wydziałem katechetycznym radomskiej kurii, który nadzoruje pracę katechetów. O wyjaśnienia w sprawie lekcji o aborcji kurię poprosił też wiceprezydent Radomia zajmujący się oświatą. Ks. dr hab. Stanisław

"Katecheta może trochę się zapędził". Upomnienie dla księdza za film z egzekucji

"Katecheta może trochę się zapędził". Upomnienie dla księdza za film z egzekucji

całym świecie i dyskusję na forum ONZ. Pojawiały się apele, by go nie rozpowszechniać. Serwisy informacyjne go cenzurowały, "rozmazywały". Na lekcji religii poszedł w całości. Chciał wywołać emocje - Katecheta może trochę się zapędził - przyznaje ks. Piotr Superlak, dyrektor wydziału

Sąd zmienia decyzję: katechetek w ciąży nie można bezkarnie zwalniać

Sąd zmienia decyzję: katechetek w ciąży nie można bezkarnie zwalniać

. Rezygnacja z tych wymagań oznacza jednocześnie rezygnację z prawa do katechizowania - tłumaczył ksiądz Krzysztof Wilk, dyrektor wydziału katechetycznego krakowskiej kurii. Po zwolnieniu pani Sylwia została bez pensji, bez ubezpieczenia i prawa do płatnego urlopu macierzyńskiego. Dopiero, gdy sprawę

Wymarzona szkoła za znajomość Biblii? Tak proponuje kuria

Wymarzona szkoła za znajomość Biblii? Tak proponuje kuria

- Z taką inicjatywą zgłosił się do nas przedstawiciel wydziału katechetycznego w kieleckiej kurii - informuje Grzegorz Bień, świętokrzyski wicekurator oświaty. W tym roku raczej nie ma szans, aby konkurs wiedzy biblijnej znalazł się wśród tych organizowanych przez kuratorium. Nadzór pedagogiczny

Ksiądz z zakazem, rekolekcje przerwane po telefonie z kurii

Ksiądz z zakazem, rekolekcje przerwane po telefonie z kurii

wikaremu. I ten znalazł - księdza Andrzeja Z., którego znał ze swojej rodzinnej parafii. - Był ostatnią deską ratunku, bo wcześniej odmówiło nam pięciu innych księży - tłumaczy wikary. I zarzeka się, że nie znał przeszłości księdza. Także proboszcz (podkreśla, że był pracownikiem wydziału katechetycznego

Katechetka w ciąży zwolniona ze szkoły za życie w konkubinacie. A może jednak przez pół etatu potrzebne dla księdza?

Katechetka w ciąży zwolniona ze szkoły za życie w konkubinacie. A może jednak przez pół etatu potrzebne dla księdza?

Dyrektor wydziału katechetycznego kurii metropolitarnej w Krakowie ks. Krzysztof Wilk: - To była bardzo trudna decyzja, bo kobieta jest w ciąży. Nie spałem dwie noce. Ale do kategorycznego rozwiązania tej sprawy zmobilizowali nas ludzie świeccy. W szkole panował niesmak. Ta pani siała zgorszenie w

Kuria przygotowała lekcje o diecezji

Kuria przygotowała lekcje o diecezji

Scenariusze zajęć przygotował wydział katechetyczny bydgoskiej kurii w związku z piątą rocznicą powstania diecezji . Mają przybliżyć uczniom dzieje i strukturę lokalnego Kościoła. To inicjatywa ks. Sylwestra Warzyńskiego, dyrektora wydziału katechetycznego i rzecznika kurii. Propozycje lekcji

Katechetka zgotowała uczniom piekło? "Modlę się, byś umarł"

Katechetka zgotowała uczniom piekło? "Modlę się, byś umarł"

prosili o interwencję dyrektorkę i proboszcza. We wrześniu jedna z mam pojechała zgłosić sprawę sosnowieckiej kurii diecezjalnej, ale ks. Michał Borda, dyrektor wydziału katechetycznego, podczas kontroli w szkole nie zauważył niczego niepokojącego. - Podczas pierwszej, niezapowiedzianej wizytacji

Katechetki wyjęte spod prawa

Katechetki wyjęte spod prawa

po rozwodzie żyła w konkubinacie. - Wybór pracy w roli katechety wiąże się z akceptacją wymagań moralnych. Rezygnacja z tych wymagań oznacza jednocześnie rezygnację z prawa do katechizowania - tłumaczył mi ksiądz z wydziału katechetycznego. Zgodnie z Kartą nauczyciela cofnięcie przez kurię prawa do

Jak ucząc religii uczyć tolerancji? Debata w Spółdzielni

Jak ucząc religii uczyć tolerancji? Debata w Spółdzielni

, dyrektor wydziału katechetycznego kurii metropolitalnej w Białymstoku oraz filozofka i romanistka, profesor Małgorzata Kowalska. Uczestnicy spotkania zastanowią się m.in. nad tym, czy religia powinna być nauczana w publicznych placówkach edukacyjnych i jak kształtuje się relacja między nauczaniem religii a

Zmarł ks. Wacław Gapiński, były proboszcz parafii katedralnej

Po kilkuletniej pracy w roli wikariusza skierowany do Kurii Diecezjalnej Płockiej. Tam pracował najpierw na stanowisku diecezjalnego wizytatora religii, następnie był kierownikiem dwóch wydziałów kurii: duszpasterskiego i katechetycznego. W 1986 roku mianowany proboszczem parafii

PiS chce egzaminu z religii na maturze. Syn księdza nie chciałby go zdawać

PiS chce egzaminu z religii na maturze. Syn księdza nie chciałby go zdawać

parafialnej matury, organizowanej pod nadzorem Kurii Metropolitalnej, mógłby być dodatkową kartą przetargową w ręku kandydata. W wydziale katechetycznym katowickiej kurii usłyszeliśmy jednak, że taki pomysł na razie nie jest rozważany.

Bp Pikus nowym ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej

stanowisku prefekta. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 1990 r. wyjechał do Moskwy jako kapelan Pracowni Konserwacji Zabytków oraz Duszpasterz Polaków w ZSRR. W Moskwie zorganizował i założył College Teologii Katolickiej św. Tomasza z Akwinu - został

Bp Pikus nowym ordynariuszem diecezji drohiczyńskiej

Grodnie na Białorusi (Białoruś) i w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie. 24 kwietnia 1999 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej, przydzielając stolicę tytularną Lisinia. W maju 1999 r. został przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej i wikariuszem

Nauczanie Jana Pawła II popularnym tematem prac naukowych

Jak powiedział PAP ks. prof. Andrzej Kopiczko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, tematy związane z papieżem Janem Pawłem II były i są nadal popularne wśród studentów i pracowników naukowych. "Prace te powstają głównie na wydziałach teologicznych, ale naukę Jana Pawła II

Kuria zatrudni ciężarną katechetkę zwolnioną ze szkoły

Kuria zatrudni ciężarną katechetkę zwolnioną ze szkoły

Ks. Wilk jest dyrektorem wydziału katechetycznego kurii metropolitarnej w Krakowie. Jest też szefem Katolickiego Centrum Edukacyjnego "Caritas" Archidiecezji Krakowskiej. Mieszczą się tam placówki oświatowe - od przedszkola do liceum. Od grudnia Sylwia Zawlocka będzie tam pracować. O pani

Niechodzenie na religię to nie apostazja. Ale wierzący powinien poznawać Boga

Niechodzenie na religię to nie apostazja. Ale wierzący powinien poznawać Boga

;pisemnej apostazji". Kanclerz kaliskiej kurii ks. dr Zbigniew Cieślak w rozmowie z TVN24 oświadczył, że było to nieporozumienie i błąd ze strony wydziału katechetycznego, a autor pisma się "zagalopował". Jednak nie tylko kaliska kuria zniechęca do etyki. Robią to też niektórzy dyrektorzy

Kto nie chodzi na religię

Kto nie chodzi na religię

informacji do parafii". Zobowiązano też dyrektora szkoły do interwencji. - Katecheta z mojej szkoły, który przekazał tę informację, tłumaczy, że ma to pomagać duchownym w wykonywaniu ich obowiązków - mówi Tomasz Zbierski, dyrektor VI LO. - Pismo od rady rodziców wysłałem do Wydziału Katechetycznego

Księża przekonują, że samochód to narzędzie miłości

Księża przekonują, że samochód to narzędzie miłości

To pierwsza tego typu akcja prewencyjna w Polsce. Na jej pomysł wpadli oficerowie z wydziału ruchu drogowego śląskiej policji oraz pracownicy wydziału katechetycznego archidiecezji katowickiej. Przygotowali 100 tys. świątecznych kartek z poradami, jak wystrzegać się zagrożeń na drogach. Podpisali

Prezydent do bp. Pikusa: niech ta posługa jednoczy bliźnich ze sobą

Seminarium Duchownym w Warszawie. Następnie - w 1988 r. - rozpoczął pracę w seminarium na stanowisku prefekta. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 1990 r. wyjechał do Moskwy jako kapelan Pracowni Konserwacji Zabytków oraz Duszpasterz Polaków w ZSRR. W

Prezydent do bp. Pikusa: niech ta posługa jednoczy bliźnich ze sobą

Seminarium Duchownym w Grodnie na Białorusi (Białoruś) i w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie. 24 kwietnia 1999 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej, przydzielając stolicę tytularną Lisinia. W maju 1999 r. został przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej i

Sobecka i Pierzchała. Dzieli je niemal wszystko

Sobecka to doświadczona parlamentarzystka, której poglądy zna cała Polska. Absolwentka wydziału chemii UMK, była dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu. Związana z o. Rydzykiem, pierwsze kroki w Sejmie stawiała w 1997 r. jako posłanka Akcji Wyborczej Solidarność. Swoją karierę zawdzięcza

Zamieszanie wokół udziału nauczycieli w rekolekcjach

rekolekcji, zwrócił się także ks. Sylwester Jaśkiewicz, dyrektor wydziału katechetycznego radomskiej kurii. Nie wszystkim pedagogom to się podoba. Nie chcą jednak wypowiadać się pod nazwiskiem. Ale na forach internetowych "Głosu Nauczycielskiego" roi się od wpisów na ten temat. "U nas w szkole

Eksperci MEN mówią o "zbiorowym molestowaniu młodzieży" i skutkach seksu przed ślubem

". Prof. Aleksander Nalaskowski: To zbiorowe molestowanie młodzieży Pracownik Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu Na portalu wPolityce.pl nazywa edukację seksualną "zbiorowym molestowaniem młodzieży". Profesor uważa, że życiowa postawa młodych ludzi "zostaje zgwałcona przez

Katecheza na indeksie - sposób na dyscyplinę

ponadgimnazjalnych. Ich rozprowadzaniem mają się zająć proboszczowie za pośrednictwem parafii - przepisy nie pozwalają bowiem na angażowanie w to placówek oświatowych. Proboszczowie mają zaopatrzyć parafie w "indeksy" do końca stycznia. Koszt takiej książeczki w wydziale katechetycznym gdańskiej kurii to 1

Jeśli nie pierwsza komunia, to co?

- w tłumie na stadionie. Co sądzą księża o postrzyżynach? Ks. Tyberiusz Kroplewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej: - Nie widzę punktu, do którego mógłbym się odnieść. Tworzy się nowa świecka tradycja. Trudno to komentować. Wideo "Dużego Formatu", czyli

2014 r. bez pierwszych komunii św. Na pewno w Płocku

przyjęcia tego sakramentu. W diecezji płockiej - jak informuje ks. Andrzej Krasiński, dyrektor wydziału katechetycznego Płockiej Kurii Diecezjalnej - decyzje już zapadły. Dzieci, które pójdą do klas pierwszych we wrześniu tego roku, komunię przyjmą w klasie trzeciej, czyli w 2015 r. Oznacza to, że w 2014

Bitwa o dom katolicki. Historia z Polski Ludowej

organizowane są imprezy i spektakle teatralne niekontrolowane przez władzę. I dlatego, powołując się na "braki lokalowe" i niewykorzystanie pomieszczeń przez parafię, postanowili ulokować w sali widowiskowej domu katolickiego orkiestrę symfoniczną, a w salach katechetycznych - oddział Polskiego

Dyrektorzy szkół i samorządowcy o zmianach w nauczaniu etyki

zajęcia, szkoła ma obowiązek je zorganizować. Jeśli jest ich mniej, obowiązek organizacji zajęć w grupach międzyszkolnych spoczywa na gminie. Główna zmiana w rozporządzeniu polega na tym, że do utworzenia grupy międzyszkolnej lub pozaszkolnego punktu katechetycznego nie będzie konieczne zgłoszenie co

Nauczyciele tracą pracę. I co, do fabryki?

Elżbieta Leszczyńska, b. kurator oświaty w Poznaniu, dziś wykładająca na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Podkreślała: - Nauczyciel to zawód, który trudno zmienić. Zwolniony po 15 latach pracy w szkole historyk czy chemik nie pójdzie pracować do fabryki. Zdaniem pedagogów zwolnienia nauczycieli mogą też

Michał Rusinek: "Jak oślepniesz to zobaczysz". Jakie książki podsuwać dzieciom?

*Michał Rusinek - (1972 r.) wykładowca teorii literatury i retoryki na Wydziale Polonistyki UJ. Autor m.in. książek dla dzieci i tłumacz wielu klasycznych anglosaskich dzieł tego gatunku. Anna S. Dębowska: Trochę się bałam, że będzie jak w pana "Wierszykach domowych": mojemu budzikowi

Tylko siedem szkół w Bydgoszczy ma etykę

Sajna, szef wydziału edukacji. - Szkoły nie zgłaszają do nas takich sygnałów. Gdyby było zainteresowanie, to byśmy nie odmówili. Dlaczego rodzice nie proszą o etykę? - Rok szkolny zaczyna się mszą św. Później jest pytanie, kto chce chodzić na religię. Powiedzenie "nie" w niektórych

Zamiast prokuratora - "na dywanik" do kuratora

dyrektora Wydziału Katechetycznego, w którym wyjaśniono postępowanie księdza. W tej chwili nie zamierzam tej sprawy kontynuować. Kurator czeka na osobiste spotkanie z dyrektorem liceum. Ten jest nieuchwytny. Za to udało nam się dotrzeć do prawnika z Wrocławia, który na prośbę dyrektora przeanalizował

W drodze na Wawel Papież zatrzymał się na Grodzkiej

już wielokrotnie. To spotkanie w obecności parafian zrobiło na mnie największe wrażenie. Papież pytał o moje zdrowie. Ks. prałat Jakubiec był dyrektorem wydziału katechetycznego krakowskiej kurii w czasach, gdy Karol Wojtyła był kardynałem. Ojciec Święty jest teraz na Wawelu, a około godz. 19 będzie

Rodzice chcą referendów w sprawie terminów pierwszej komunii

się tą sprawą. My rekomendujemy, by tegoroczne pierwszaki, które idą starym programem katechetycznym, poszły jednak do komunii w drugiej klasie - mówi ks. Tadeusz Panuś, dyrektor wydziału duszpasterstwa dzieci i młodzieży krakowskiej kurii. Dodaje, że parafie powinny się liczyć z głosem rodziców

Przymus i religia - zły pomysł

zachęcać do nauki religii, ale nie przymuszać czy straszyć. Im więcej w tej kwestii zostawi się młodemu człowiekowi wolności, tym większą wartość będzie miała jego obecność na religii. Kuria tłumaczy, że ma prawo do zbierania danych uczniów, że pozwala na to instrukcja wydziału katechetycznego kurii

Salwator ściąga krzyże

, ojciec ucznia tej samej klasy: - Jestem katolikiem, ale miejsca publiczne powinny być wolne od symboli religijnych. Decyzja jest słuszna. Co na to krakowska kuria? - Zdjęcie krzyży to brak tolerancji wobec katolików - komentuje ks. Tadeusz Panuś, dyr. wydziału duszpasterstwa dzieci i młodzieży. I dodaje

Tanie państwo bije w twarz

prawidłowość jest taka, że przed chwilą zmienił się dyrektor i przyszedł z biznesu. Drugie źródło transferu to wydziały ekonomiczne. Profesor ekonomii obejmuje na uczelni stanowisko w administracji i zarządza natychmiastowy outsourcing. "Wszystkie firmy tak robią, więc nasza też musi" - tłumaczy

Andrzej Jaroszewicz. Czerwony Książę rzuca cień

adwokatem. Wtedy ojciec przeprowadził się do Anina. Na działce stały dwa domy. Zajmowałem pokój z łazienką w mniejszym, razem ze mną pomieszkiwał dyżurny oficer BOR-u. Nigdy nie interesowałem się polityką. Ale któregoś dnia ORMO wpadło na Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim i zaczęło bić studentów

Przedszkolaki miały płacić 2,68 zł za lekcję religii

spotkanie i wszystko nam wyjaśni - mówi Iwona Dzięgielewska, dyrektorka Przedszkola nr 9. - Zapis o płatnej religii to bzdura i przykład niekompetencji prawnika, z którym, jak się dowiedziałem, był konsultowany - denerwuje się ks. Marceli Cogiel, dyrektor wydziału katechetycznego katowickiej kurii

Nauka Jana Pawła II jest ważniejsza od jego pomników

, dyrektor wydziału katechetycznego płockiej kurii diecezjalnej, chodzi o pokazanie papieża, który prowadził do Jezusa Chrystusa, a nie skupianie się na jego osobie. Kuria przymierza się też do projekcji filmów o papieżu przeznaczonych dla szkół. Natomiast wydział duszpasterski kurii przygotował książkę

Śmiech na sali (katechetycznej)

. Ryszard Adrjanek, dyrektor wydziału katechetycznego sosnowieckiej kurii, nie widzi problemu. Skoro podręcznik powstał w oparciu o podstawy programowe zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski, a Biuro Programowania Katechezy zaakceptowało jego treść, to nie ma powodu, by blokować nauczycielom

Dizajnerzy z kombinatu. Co hutnicy nielegalnie produkowali

o koledze, który miał artystyczną wyobraźnię, więc w mig zrobił szablon - wyciął krasnala, którego potem odlewano na każdym wydziale. Kto chciał, brał szablon. Kawałek blachy zawsze gdzieś się znalazł. (A jeszcze orły odlewano, porządna robota, z piórami jak na godle (bez korony, niestety) - takiego

Biskup radomski: Rekolekcje to nie ferie

uczniowie. Nie muszą brać udziału w praktykach religijnych - precyzuje Lucjan Pietrzczyk, świętokrzyski wicekurator oświaty. Ksiądz Karol Zegan, duszpasterz wydziału katechetycznego kieleckiej kurii, przyznaje, że zmuszanie uczniów czy nauczycieli do uczestnictwa w rekolekcjach nie ma sensu. - To kwestia

Kazimierz Nycz kardynałem

" i "Niedzieli". Urodził się 1 lutego 1950 roku w Starej Wsi. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 maja 1973 roku. Po ukończeniu studiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zaczął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitarnej w Krakowie, a od 1981 roku pomagał w

Dom zły Caritasu. Reportaż Izy Michalewicz o domu dziecka w Giżycku

wtedy muzyki. Ponownie został zatrudniony w naszej szkole w 2014 roku. Odbyło się to na mocy misji kanonicznej, wystawionej przez Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej i podpisanej przez biskupa Romualda Kamińskiego. Pan Marek przy zatrudnianiu przedstawił zaświadczenie z Ministerstwa

Czy z powodu rekolekcji może nie być lekcji w szkole?

rekolekcji szkoła jest pusta, i poszły na szkolenie BHP. Podczas rekolekcji z zajęć dydaktycznych rezygnuje większość szkół. Tylko część z nich skraca lekcje w ten sposób, że kończą się najpóźniej w południe. Ale ks. Marceli Cogiel, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, już w

Nie może uczyć i religii, i etyki

zarówno przez uczniów, którzy chodzą na religię, jak i tych z lekcji etyki. Szkopuł w tym, że po miesiącu od zatrudnienia nauczycielki okazało się, że nie może uczyć jednocześnie obu tych przedmiotów. Dlaczego? Dyrektor szkoły Łucja Żyłka: - Ksiądz z wydziału katechetycznego powiedział, że ta sama osoba

Zagadki Jana Szyszki, czyli powrót krwawego myśliwego

; przez układ prywatyzacyjny. Szyszko objeżdża parafie i w salach katechetycznych daje wykłady o zagrożeniach czyhających na polskie lasy. Wierni podpisują po mszach. W maju 2014 r. do kancelarii marszałek Sejmu Szyszko zawozi kartony wypełnione petycjami o referendum w sprawie lasów: ponad dwa miliony

Religia będzie się liczyć na świadectwie

Minister ogłosił to wczoraj na spotkaniu dyrektorów Wydziałów Katechetycznych wszystkich diecezji w Warszawie. - Jeżeli już uczeń chodzi na religię, niech traktuje ten przedmiot poważnie - tłumaczył na konferencji prasowej. Lekcje religii nie są w polskich szkołach obowiązkowe. Dla uczniów

Przedszkolaki trafią do piwnicy, bo hałasują?

pracujemy, na nianię nas nie stać. Nie wiem, co zrobimy, gdy zamkną nam przedszkole - skarżyła się Anna Musiał, mama pięcioletniej Natalii i czteroletniego Kuby. Po naszej interwencji Mieczysław Żyrek, naczelnik wydziału edukacji urzędu miejskiego, zapewnił jednak, że wszystkie dzieci znajdą opiekę w

Dzieci piszą podania o uczestnictwo w religii

muszą wyrazić rodzice. Dopiero osoba pełnoletnia może decydować sama - tłumaczy ks. Tadeusz Panuś w wydziału katechetycznego krakowskiej kurii. Wielu rodziców z Kęt, którzy dostali formularze do podpisania, skreśliło całą ich treść ("będąc odpowiedzialnym za wychowanie mojego dziecka w wierze

Ta mała ma w sobie diabła

wpada w furię: - To dziecko ma matkę, co mnie obchodzi, jak ona je wychowuje! Ja nic takiego nie mówiłem, co to za głupoty! Przyprowadźcie mi tu tych, co tak mówili, niech powtórzą! - krzyczy i trzaska drzwiami. Siostra Barbara Pillar, dyrektor wydziału katechetycznego ełckiej kurii diecezjalnej, o

Zanim umrę, chciałabym...

przytuliskami dla bezdomnych zwierząt, aby dzieci mogły dawać opiekę i miłość istotom biedniejszym od siebie. To da im poczucie wartości. Monika Płatek, karnistka, Wydział Prawa i Administracji UW, 59 lat...chciałabym widzieć, że w każdej polskiej wiosce są tętniące życiem szkoły i świetlice, a religii uczy się

Rozgrzać szkolną religię

udoskonalać swój warsztat. Czuwają nad nimi wydziały katechetyczne. W Częstochowie organizujemy szkolenia i dni skupienia dla katechetów. Domagamy się od nich, by przez trzy pierwsze lata pisali konspekty. Muszą się naprawdę solidnie przygotowywać. Sam jestem bardzo wymagającym i surowym wizytatorem. Reszta

Godzina miłosierdzia dla Patryka

. Jednak on na to, że musi się dowiedzieć u zwierzchników, jak to z takimi dziećmi jest - opowiada. - Zasięgałem opinii księdza Jerzego Sędczaka, dyrektora wydziału katechetycznego białostockiej kurii. Powiedział, że takim dzieciom można komunii udzielić, bo mają swoistą świadomość, pomimo że są pozornie

Nie dorzynajmy religii w szkole

klimat dla tego pomysłu, a 18 grudnia minister Giertych poinformował, że matura z religii pojawi się w roku 2010. Mimo że sprawa wydaje się przesądzona, nie uważam, by był to dobry pomysł. Pięć kontrargumentówZwolennikiem wprowadzenia matury z religii jest ks. Ryszard Czekalski, dyrektor wydziału

Ale o czym tu gadać z księdzem?

wstydu nie otwierają drzwi - uważa zakonnik. - Kto by chciał, żeby mu odbierać spokój? - dodaje ks. dr Piotr Matysek, szef wydziału katechetycznego opolskiej kurii. - Nie otwierają, by im ksiądz nie marudził, że żyją w konkubinatach. Wydaje im się, że mają problem z Kościołem, a tymczasem mają problem ze

Kościół bardziej dla ludzi

mediach, chociażby przez ks. prof. Tadeusza Panusia. Katecheta może ocenić wiedzę i umiejętności, a zatem czy katechizowany umie się modlić, czy umie "Zdrowaś Mario" i "Ojcze nasz", ale nie może oceniać, czy dziecko się modli. Diecezjalne wydziały katechetyczne będą bardzo zwracać

Papież i zakonnica

rozpoznają w Emilii skarb. Po kilku latach uczenia angielskiego w urszulańskich gimnazjach we Wrocławiu i Poznaniu, wysyłają ją na studia biblijne na Papieski Wydział Teologiczny. Zostaje pierwszą kobietą doktorem w jego historii. Po angielsku mówi jak po polsku, zna francuski, łacinę, grekę, włoski

Wreszcie wiedzieliśmy, do kogo trzeba dzwonić. Do Jacka

wydziałach jest wielu, którzy myślą jak my. Ale nadal zbyt żywa była pamięć o represjach po Czerwcu '76. Ludzie się bali. Jednocześnie w kraju wyczuwało się narastającą atmosferę sprzeciwu. W teatrach, w filmie coraz częściej przemycano wolnościowe treści. Tyle że nie mieliśmy kontaktów. KOR stał się

Łowcy cudów

Etel, dziekan wydziału prawa na uniwersytecie. - Nie mówiąc o kampaniach wyborczych. Nawet wśród polityków wiara w cuda jest silna - Robert Ciborowski, dziekan ekonomii i zarządzania też wpadł w dobry nastrój. - Albo czy to nie cud, że skasowano matematykę na maturze? To mnie zadziwiło. Jeśli

Aresztowanie byłych szefów wydawnictwa Stella Maris

wcześniejszych lat kapelanem Lecha Kaczmarka, biskupa gdańskiego Kościoła w czasach pierwszej "Solidarności". Piastował też funkcję dyrektora wydziału katechetycznego kurii. Od 1989 r. w imieniu arcybiskupa Gocłowskiego zarządzał wydawnictwem Stella Maris. Jednocześnie był dyrektorem gdańskiego Radia

Bękarty Krzywoustego

Niemiecką Wspólnotę Roboczą "Pojednanie i Przyszłość". Spotykają się w salkach katechetycznych: - Dla nas śląskość oznaczała niemieckość. Jej ślady widać tu na każdym kroku - w starych szyldach, jeszcze nieusuniętych tablicach, ona spod tynku wychodzi. Uważaliśmy, że musi nastąpić odrodzenie

Papież w celofanie

odszyfrowania polegliby pogromcy Enigmy. Nic dziwnego, bo na ich miejsce w seminarium duchownym, na wydziale teologicznym czekają inni: pokorni, poprawni, niekalający swego gniazda. Krytyczną refleksję ma nam zastąpić kult relikwii. Dziennikarze "Tygodnika" zarzucają mi, że zamiast zrelacjonować

Ostra jazda na reli

polskich domach. Skoro rodzice śmieją się z księży i Kościoła, to trudno wymagać, by dzieci traktowały te sprawy inaczej. Ks. Marceli Cogiel, dyrektor wydziału katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Katowicach, w ogóle nie widzi problemu: - Arogancja uczniów dotyka katechetów w tym samym stopniu co innych

Pała z wiary

. - Mamy program do zrealizowania, mamy przełożonych, którzy kontrolują jego realizację. Ks. Artur Sreberski, dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej: - Katecheza jest w szkole, więc musi być traktowana jako przedmiot. Ateiści też mogą uczęszczać - to dla nich dobra

Cóż po Polaku przy Benedykcie - ile wpływów zachował polski Kościół w Watykanie?

watykańscy dyplomaci w nuncjaturach. Sędziwa, choć nadal imponująco krzepka Wanda Półtawska spotyka się ze swoimi wielbicielami w salach katechetycznych w Polsce. W Rzymie najliczniejsza polską reprezentacją są zakonnice. Nie gotują już papieżowi ani gwardii szwajcarskiej, ale prowadzą internaty i domy

Wojtyła krakowski

Karol Wojtyła był w Krakowie po raz pierwszy prawdopodobnie w roku 1930 na uroczystości wręczenia dyplomu bratu Edmundowi - absolwentowi Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miał wtedy 10 lat. Na dobre związał się z naszym miastem w roku 1938, gdy po maturze wraz z ojcem przeprowadził

Katecheta z mężem

i praktyka religijna przenikały życie moje i rodzeństwa od maleńkości. Studiował w National University of Ireland (to katolicka uczelnia w Maynooth zwana niekiedy "uniwersytetem papieskim"), po wyjeździe do USA skończył jeszcze Wydział Teologii katolickiego nowojorskiego St. John

Katolik w mniejszości

siły i środki niewspółmierne do efektów. Kościół powinien się skupić na katechetycznym kontakcie z dorosłymi. Po drugie, nie zajmować się tzw. katolikami kulturowymi, którzy chodzą cztery razy w roku do Kościoła, bo taki jest zwyczaj. W raporcie uznano katolicyzm kulturowy za "rodzaj przesądu

Bohater po mnie spływa

policjanta z wydziału zabójstw. Glina jest sprawiedliwy, twardy, a kiedy go ponosi... Sam wymierza sprawiedliwość? - Nie, tego nie robi, odwołuje się do prawa, ale - jak głosi slogan reklamowy pierwszej części - "zbrodnia brudzi każdego", bo my, czyli gliny z serialu, zajmujemy się trupem. Z dużą

Bez krzyża dżuma

po to, by uczniowie mieli świadomość, że istnieje coś "ponadto". Prof. Henryk Samsonowicz, historyk mediewista, minister edukacji w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w 1990 r. wprowadził religię do szkół Naturalny element inwestycji oświatowych Dyrektorem wydziału urzędu miasta, który

Nie ma szkoły bez Boga

. Czy są tak samo kontrolowani? Klemens Stróżyński z kuratorium oświaty: - Nie pod względem merytorycznym. Nie podlegają kuratorium, tylko wydziałowi katechetycznemu kurii. To kuria wydaje tzw. misję - uprawnienie do nauczania religii. I tylko ona może ją odebrać rękami biskupa. Jezus cię kocha Bruno

Wierni maile piszą. Rozmowa z księdzem arcybiskupem Józefem Życińskim

. Zwłaszcza na wydział prawa przychodzą ci, którzy chcą zostać prawnikami i motywacje religijne odgrywają tam mniejszą rolę. Mówił mi kiedyś prorektor na uniwersytecie w Anger, że uniwersytet jest katolicki, ale tylko 5 procent studentów deklaruje się jako praktykujący systematycznie katolicy. A czy Nowa Wieś

Panie, przyjdź!

się przynajmniej dwa razy w tygodniu: w przykościelnej sali katechetycznej, w domu kultury, w plenerze. - Kuzynka zabrała mnie na takie spotkanie w salce. Trudno to opowiedzieć. Zobaczyłam tych ludzi pierwszy raz, a witaliśmy się, wpadając sobie w objęcia. Jakbyśmy znali się przez całe życie

Sprawa wydawnictwa Stella Maris

. Przez dziewięć lat, do 1993 r., kapelan arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Wcześniej, przez dziesięć lat, kapelan Lecha Kaczmarka, gdańskiego biskupa z czasów pierwszej "Solidarności". Były dyrektor wydziału katechetycznego kurii, duszpasterz sportowców. Założyciel (do stycznia br. szef

Encyklopedia religii: Kościół katolicki

rady (komisje) do specjalnych spraw kościelnych (od rodzinnych czy katechetycznych do dialogów z innymi chrześcijanami, Żydami, niewierzącymi), w skład których wchodzą nie tylko biskupi, nawet i świeccy. Księży diecezjalnych (niezakonnych) i zakonnych mamy w Polsce liczbę wyjątkowo dużą w skali

Manuela, siostra od walizek

, ale Włoszka proponuje spotkanie. "Przyjdź, zobaczysz, co jest w życiu ważne" - mówi. "Może się do nas przyłączysz". Następnego dnia na spotkanie w salce katechetycznej przyszło kilkanaście dziewcząt z parafii. Zakonnica z Włoch opowiadała o służbie

Falandysz, Lech

Była połowa lat 80. Znałem go z felietonów w "Powściągliwości i Pracy". Pisał zgrabnie o wolnościach obywatelskich, prawach człowieka, przestępczości, wiktymologii. Zaprosiliśmy go więc do Gdyni na półkonspiracyjny wykład dla młodzieży licealnej i studenckiej w jakiejś sali katechetycznej

Episkopat Polski, Stanowisko w sprawie niewierzących, 1999

niewierzących domaga się specjalnego przygotowania ewangelizatorów i duszpasterzy; najpierw w przygotowaniu studentów wyższych seminariów duchownych i studentów teologii wydziałów teologicznych. Chodzi o wprowadzenie w szerszym zakresie do studiów filozoficzno-teologicznych zagadnień niewiary, ateizmu i

Rozmowa z biskupem Tadeuszem Pieronkiem, 1993

) przy Najwyższym Trybunale Kościelnym, profesor Wydziału Teologicznego w Krakowie i Wydziału Prawa warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. Od 1992 r. biskup; 29 maja 1993 r. wybrany sekretarzem generalnym Episkopatu Polski. W wolnym czasie lubi gotować, specjalizuje się w potrawach kuchni włoskiej

Pieronek, Tadeusz. Nota biograficzna i rozmowa z Adamem Michnikiem, 1993

) przy Najwyższym Trybunale Kościelnym, profesor Wydziału Teologicznego w Krakowie i Wydziału Prawa warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. Od 1992 r. biskup; 29 maja 1993 r. wybrany sekretarzem generalnym Episkopatu Polski. W wolnym czasie lubi gotować, specjalizuje się w potrawach kuchni włoskiej

Kościół katolicki. Wywiad z bp Tadeuszem Pieronkiem, 1993

) przy Najwyższym Trybunale Kościelnym, profesor Wydziału Teologicznego w Krakowie i Wydziału Prawa warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. Od 1992 r. biskup; 29 maja 1993 r. wybrany sekretarzem generalnym Episkopatu Polski. W wolnym czasie lubi gotować, specjalizuje się w potrawach kuchni włoskiej