wspólnym majątkiem

Katarzyna Klukowska, red.

Rozwód z kredytem i majątkiem. We wtorek w "Wyborczej" poradnik, jak podzielić majątek, gdy dojdzie do rozwodu

Rozwód z kredytem i majątkiem. We wtorek w "Wyborczej" poradnik, jak podzielić majątek, gdy dojdzie do rozwodu

Sakramentalne "tak" to dla nowożeńców początek wspólności majątkowej. Odtąd wszystko, co zarobią lub kupią, będzie ich majątkiem wspólnym.

Rozwód z kredytem i majątkiem

Sakramentalne "tak" to dla nowożeńców początek wspólności majątkowej. Odtąd wszystko, co zarobią lub kupią, będzie ich majątkiem wspólnym. Jak podzielić dorobek, gdy dojdzie do rozwodu?

Rakowiska. Kamil N. odziedziczy majątek po rodzicach? Jest wyrok w sprawie spadku

Kamil N., który w grudniu wspólnie ze swoją dziewczyną Zuzanną M., w niezwykle brutalny sposób zamordował swoich rodziców nie otrzyma po nich majątku. Decyzję w tej sprawie sąd wydał w 10 minut.

Polska pilnie potrzebuje ustawy reprywatyzacyjnej!

Polska pilnie potrzebuje ustawy reprywatyzacyjnej!

Rozwód z majątkiem i kredytem

Rozwód z majątkiem i kredytem

siebie i dzieci. Uwaga! Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. PODZIAŁ MAJĄTKU Zanim małżonkowie przystąpią do dzielenia się wspólnym majątkiem, muszą ustalić, jaki był ich wkład w jego powstanie. Najczęściej jest on jednakowy: oboje

NSA: Żona nie może kupić mieszkania od męża

NSA: Żona nie może kupić mieszkania od męża

Sprawa dotyczyła kobiety, która odziedziczyła mieszkanie po dziadkach i rok później sprzedała je za 350 tys. zł. Za pieniądze ze sprzedaży chciała odkupić od męża część mieszkania, które należało do jego majątku prywatnego, niewchodzącego do wspólnego majątku małżeńskiego. Nieudana próba ominięcia

"Puls Biznesu": Zaopiekują się najzamożniejszymi

Jako pierwszy w Polsce kompleksową obsługę prawno-podatkową wprowadził BRE Bank - czytamy w gazecie. Obejmuje ona oprócz standardowej oferty private bankingu, długoterminowe zarządzanie majątkiem, zarówno aktywami płynnymi jak i nieruchomościami czy udziałami w przedsiębiorstwach oraz wszystkie

Prasa zagraniczna o kryzysie i panice na giełdach

Pytanie numer jeden w giełdowych analizach to: kiedy w USA dojdzie do recesji (i jak głębokiej). "Trzeba cofnąć się do 11 września 2001 r., by znaleźć tej wielkości korektę na giełdach. Wydaje się, że rynki finansowe nie mają już wątpliwości, że kryzys w Stanach Zjednoczonych stał się faktem&qu

Jak się zabezpieczyć przed długami męża lub żony

Jak się zabezpieczyć przed długami męża lub żony

W małżeństwie wszystko jest wspólne, chyba że narzeczeni podpisali przed ślubem intercyzę i każde gromadzi majątek na swój rachunek. Wspólność ustawowa w małżeństwie obowiązuje nawet wtedy, gdy jedno z partnerów pracuje zawodowo, a drugie zajmuje się wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu

MAJĄTEK W MAŁŻEŃSTWIE

MAJĄTEK W MAŁŻEŃSTWIE

... Jeśli małżonkowie kupili je po ślubie - stanowią ich wspólny majątek. Do majątku wspólnego należy także wynagrodzenie za pracę. I dochody z majątku wspólnego, ale też osobistego małżonków. Wspólność majątkowa, która powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa, obowiązuje przez cały czas jego trwania

Rozwód z majątkiem w spadku

Rozwód z majątkiem w spadku

sobą 25 czy 50 lat. Konkubent nie odziedziczy więc w ten sposób mieszkania, w którym przez te wszystkie lata mieszkał z partnerką lub partnerem. Nawet wspólnego mieszkania. Ratunkiem dla osób żyjących w wolnych związkach jest testament, w którym mogą zapisać majątek partnerowi. DZIECI ZAWSZE DZIEDZICZĄ

Zapis na śmierć. Jak to działa?

Zapis na śmierć. Jak to działa?

Jeszcze kilka lat temu za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać komuś konkretnego składnika majątku. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że nasze mieszkanie ma przypaść naszemu synowi, a apartament w Bułgarii - córce, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie cały spadek, a

Podział spółek z Grupy Tauron i ArcelorMittal

Podział spółek ArcelorMittal Poland, Tauron Ciepło oraz Tauron Wytwarzanie, poprzez wydzielenie części majątku spółek dzielonych do spółki Tameh Polska, wynika z realizacji postanowień umowy wspólników zawartej 11 sierpnia tego roku pomiędzy podmiotami z Grupy Tauron (Tauron Polska Energia, Tauron

"Wspólne dobro" dobrem Biereckiego

"Wspólne dobro" dobrem Biereckiego

Jak to się dzieje, że majątek Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych zostaje ostatecznie przekazany do spółki Grzegorza Biereckiego i jego brata? Fundacja miała wspierać rozwój związków kredytowych, a więc SKOK-i. Miała to zapisane w statucie, więc na zdrowy rozum i zgodnie z zasadami

Rozwód - czyj kredyt, mieszkanie, wina

Rozwód - czyj kredyt, mieszkanie, wina

, to wszystko, co nabyli w trakcie trwania związku, wchodzi w skład majątku dorobkowego. Sęk w tym, że nie zawsze każdy z małżonków przykłada się w równym stopniu do pomnażania majątku wspólnego, a pieniądze pochodzące z darowizn, spadków czy sprzedaży dóbr zgromadzonych przed ślubem "mieszają się

Po rodzicach zostały im tylko długi

dziecko - ewentualne długi zostaną zaspokojone z majątku zmarłego. Tak się jednak nie stało, bo łatwiej jest ściągać dług z majątku prywatnej osoby, niż sprzedać nieruchomości. Komornik wszedł mi na konto i w pierwszym miesiącu zabrał całą pensję, którą dostałam - opowiada "Wyborczej" nasza

Rewolucja w dziedziczeniu

Rewolucja w dziedziczeniu

Nad zmianami zasad dziedziczenia w Polsce pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Mówi się o nich od lat. WSPÓLNY TESTAMENT MAŁŻEŃSKI Częstym błędem popełnianym przy sporządzaniu testamentu jest spisywanie go wspólnie przez małżonków. Mąż i żona uznają, że skoro mają wspólny majątek, to

Premier Rosji straszy Ukraińców odbieraniem majątków przez Polaków

Premier Rosji straszy Ukraińców odbieraniem majątków przez Polaków

. Insynuacje premiera Miedwiediew nie uzasadniał bliżej tych pogróżek. Ale wspominając rok 1940, zasugerował, iż to Polacy mogą sobie rościć prawo do jakichś majątków na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, włączonych do Związku Sowieckiego po wspólnej z Niemcami agresji na Polskę we wrześniu 1939 r

Prześwietlamy majątek Pawła Adamowicza

Prześwietlamy majątek Pawła Adamowicza

grudniu 2014 r. Paweł Adamowicz podarował swojej żonie udział w tym mieszkaniu. Wcześniej zawarł z nią majątkową umowę małżeńską, która określa, co posiadają wspólnie, a także co stanowi majątek odrębny żony. Finalnie jedynym właścicielem mieszkania (wolnego od kredytu) została Magdalena Adamowicz. Od

"Puls Biznesu": PZU bierze administrację

Po półtora roku przymiarek, prób i kilku porażkach udało się w końcu znaleźć towarzystwa, które ubezpieczą majątek oraz samochody kilkudziesięciu urzędów centralnych. To pierwszy tego typu zakup grupowy na rynku ubezpieczeniowym. Dwa przetargi na wybór ubezpieczyciela zostały rozpisane w kwietniu

Trudne dziedziczenie

taki spadkodawca zostawił testament i zapisał w nim cały swój majątek nowemu małżonkowi i ich wspólnemu dziecku, pomijając zupełnie dzieci z poprzedniego związku, to mogą one wystąpić do dziedziczących o zachowek. 5 | Mam z żoną wspólne konto w banku. Czy po śmierci jednego z nas to drugie będzie mogło

Konkubinat kontra małżeństwo

Konkubinat kontra małżeństwo

Co zrobić, by w związku partnerskim zabezpieczyć sobie jak najwięcej praw? PIENIĄDZE W ZWIĄZKU W małżeństwie partnerzy gromadzą wspólny majątek. Gdy się rozwodzą, przepisy stoją na straży jego sprawiedliwego podziału. W konkubinacie partnerzy muszą dbać, by ich majątki się nie mieszały. W

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli zdecydowaliśmy, że mieszkanie ma przypaść synowi, a domek w górach - córce, spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli zdecydowaliśmy, że mieszkanie ma przypaść synowi, a domek w górach - córce, spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki

Mieszkanie po rozwodzie

udało się dorobić. To, co się dzieje z mieszkaniem, które zajmuje rozwodząca się para, zależy od tego, czy mieszkanie jest jej własnością, czy też nie. SĄD DZIELI MAJĄTEK Zacznijmy od sytuacji, gdy mieszkanie należy do rozstającego się małżeństwa. Wtedy po prostu jest częścią ich wspólnego majątku

Dekret Bieruta i "odzyskiwanie" nieruchomości. Jak działa trik "na kuratora"?

Inny kurator starał się o pięć kamienic na Pradze-Północ należących przed 1945 r. do niejakiej Fani Ajzensztadt. Chodzi o adresy: Floriańska 8, Białostocka 10/12, Ząbkowska 9, Targowa 66 i Jagiellońska 14. Ścisłe centrum Pragi. Fania Ajzensztadt miałaby dziś 106 lat, sama o majątek w ratuszu się

Wyroki za spowodowanie 14 mln zł strat w Rzeszowskich Zakładach Graficznych

świadomość, "że ich działania będą miały takie, a takie konsekwencje" i że działali wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przewodniczący składu orzekającego sędzia Marcin Świerk dodał, że w stosunku do dwóch oskarżonych zastosowano warunkowe zawieszenie wyroku ponieważ

Nie tak łatwe dziedziczenie pieniędzy

się według takich samych zasad jak inne składniki majątku. Gdy spadkobiercy ustalą, gdzie zmarły miał pieniądze lub polisy, bank czy instytucja finansowa niczego im nie ujawnią. A już na pewno nie wypłacą żadnych pieniędzy, nie zlikwidują lokat czy polis. Obowiązuje je tajemnica bankowa. Spadkobiercy

Gdańsk. Sopocki biznesmen oskarżony o malwersacje na ponad 3,1 mln zł

działalność deweloperską. Małżonkowie mieli w niej po 50 proc. udziałów. Firma posiadała dwie atrakcyjne nieruchomości w Gdyni-Orłowie oraz Władysławowie. Po konflikcie z życiową partnerką oskarżony postanowił pozbawić ją wspólnego majątku. W tym celu, między lipcem 2009 r. a październikiem 2012 r. Janusz W

Automat czy testament, czyli ABC dziedziczenia

. Jeśli zawiera rozporządzenie więcej niż jednego spadkodawcy, jest nieważny. Rodzice nie mogą więc we wspólnym testamencie podzielić swojego wspólnego majątku między dzieci. Muszą spisać swoje testamenty osobno. Inny błąd: małżonek, który sporządza testament odręcznie, prosi o pomoc żonę, bo ona ma

Przodek Afflecka jednak nie był właścicielem niewolników? "Żaden z niego plantator, był szeryfem z prowincji"

", portal skontaktował się z Barbarą Stock, genealogiem ze stanu Georgia, która specjalizuje się w historii regionu. Wspólnie z nią dziennikarze "The Daily Beast" przeprowadzili wnikliwe śledztwo. I wszystko wskazuje na to, że kajający się za swego przodka Benjamina L. Cole'a Affleck

Artur Wichniarek, b. piłkarz Lecha, niewinny

, co utrudniłoby uregulowanie długów, czyli także uszczuplać swojego majątku. Prokuratura uznała, że cała rodzina działała "wspólnie i w porozumieniu". To samo zdanie półtora roku temu podzielił sąd pierwszej instancji. "Działał w dobrej wierze" Piłkarza skazano na półtora roku

Koniec iitv.info. Policja zamyka serwis z filmami online

Policjanci wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Olsztynie sfinalizowali sprawę dotyczącą nielegalnej dystrybucji filmów w internecie i prania pieniędzy - czytamy na stronie policja.pl. Zatrzymane zostały cztery osoby. Postawiono im zarzuty związane z naruszaniem praw autorskich oraz praniem pieniędzy

Prawnik: jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką na nowych zasadach

. "Niedogodnością dla drugiego małżonka jest to, że cały majątek wspólny wchodzi do masy upadłości małżonka, co do którego ogłoszono upadłość konsumencką, a jego podział jest niedopuszczalny. Gdy normalnie bierzemy rozwód i powstaje rozdzielność majątkowa, możemy dokonać podziału tego majątku w

Kenia: żon, ile dusza zapragnie

do połowy majątku Nowe prawo, choć budzi kontrowersje, poprawia sytuację kobiet w kwestiach dziedziczenia i podziału majątku. Zgodnie z ustawą, po śmierci męża lub po rozwodzie, kobieta będzie miała prawo do połowy majątku - wcześniej musiała najpierw udowodnić, że wniosła finansowy wkład we wspólny

Jak przejąć spadek? To może być trudne

. Spadkobiercy ustawowi nabędą wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich będzie określony w formie ułamka, np. jedna druga majątku dla jednego dziecka i jedna druga dla drugiego - gdy małżonek spadkodawcy zmarł przed nim. Aby stać się właścicielem majątku otrzymanego po

Pieniądze w wolnych związkach

Rok temu niemiecki trybunał konstytucyjny orzekł, że pary tej samej płci zarejestrowane jako związki partnerskie powinny mieć prawo do wspólnego rozliczania podatków tak samo jak małżeństwa heteroseksualne. A gdyby tak u nas? Polski fiskus nie lubi nie tylko osób homoseksualnych (o tym w ogóle nie

Kto na SKOK-ach się wzbogacił

Będzie to nietypowe śledztwo. Najważniejsze fakty dotyczące przejęcia majątku Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych są znane. Transakcje, dzięki którym objęła go spółka Grzegorza Biereckiego, jego brata Jarosława i prawnika Adama Jedlińskiego, opisała już w 2011 r. "Polityka"

Prawo własności to żadne sacrum

sędziowie poprą prezes, nawet jeśli miałby się podnieść wrzask lobby prawniczo-rewindykacyjnego. To powinien być początek dyskusji o aksjologii, na której powinno się opierać dobro wspólne w Polsce. Prawo własności musi podlegać różnym ograniczeniom. Decydując o zwrocie majątków, nie możemy zapominać o

Testament czy darowizna: jak przekazać mieszkanie?

, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a domek letniskowy synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku był określony w formie ułamka (np. 1/2 majątku dla jednego dziecka i 1/2 dla drugiego - gdy małżonek

Łódzkie. Przedsiębiorcy z Szadku podejrzani o wyłudzenie ponad 7 mln zł

Przestępczą działalność rodziny z Szadku ujawnili policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi wspólnie z Sieradzką Prokuraturą Okręgową. "Członkowie rodziny podejrzani są o szereg przestępstw o charakterze gospodarczym, m.in. oszustwo na ponad 6,5 miliona złotych, wyłudzenie kredytu

Komisarz Rady Europy ostrzega Danię w sprawie polityki migracyjnej

Jak podkreślono w piątkowym komunikacie, nowe przepisy mogą być niezgodne z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Komisarz Nils Muiżnieks napisał w tej sprawie list do duńskiej minister ds. imigracji i integracji Inger Stojberg. "W obecnych trudnych czasach przestrzeganie naszych wspólnych

Mieszkanie po rozwodzie

Rozwodzący się małżonkowie mogą sami porozumieć się w sprawie podziału majątku. W rzeczywistości jednak często nie załatwiają tego polubownie, szczególnie gdy są skłóceni. Wtedy sąd musi zdecydować, kto otrzyma poszczególne elementy wspólnego majątku - m.in. komu przypadnie mieszkanie, zwykle

Białoruś.Dzieła Kraszewskiego na terenie dawnego pałacu Sapiehów

Po trzech latach wspólnych prac bibliotekarzy, muzealników i uczonych z Białorusi, Ukrainy i Polski wydano dwupłytowy album poświęcony Kraszewskiemu, który nie jest na Białorusi dobrze znany. "Na pierwszej (płycie) znalazła się bibliografia, utwory muzyczne i malarskie (z epoki), monografia

Trudne spadki - pytania i odpowiedzi

prostu pamiętać o sporządzeniu testamentów - wzajemnie powołując się w nich do dziedziczenia. Jeden z partnerów powinien zapisać w testamencie drugiemu swoje udziały w mieszkaniu, samochód i inne składniki majątku osobistego. Ten drugi z kolei swoje udziały w ich wspólnym mieszkaniu i resztę majątku

Ile kosztuje rozwód? W USA koszty horrendalne, a w Polsce?

złożenie pozwu rozwodowego kosztuje 600 zł. Jeśli sąd nie orzeknie o winie, połowa tej kwoty jest zwracana. Za wniosek o podział majątku zapłacimy 1 tys. zł, ale przygotowany przez małżonków wspólny projekt podziału to wydatek 300 zł. Za złożenie wniosku o eksmisję małżonka trzeba zapłacić 200 zł, trzeba

Spadek daj, komu chcesz

Do czasu wprowadzenia zapisu windykacyjnego do polskich przepisów o dziedziczeniu za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać danego składnika majątku konkretnej osobie. NA POMOC SPADKODAWCOM Zanim wszedł w życie zapis windykacyjny, spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki

"Puls Biznesu": ARP dostała w stoczni marynarki czarną polewkę

Gdańskiej Stoczni Remontowej. "Podpisaliśmy umowę konsorcjalną, by wspólnie z SMW zaproponować resortowi obrony realizację kontraktu na nowoczesne niszczyciele min" - mówi Andrzej Wojtkiewicz, prezes Remontowej Shipbuilding. "Nie potwierdzam i nie zaprzeczam" - ucina Magdalena Smółka

MSP nie rezygnuje z prywatyzacji uzdrowiska Rabka

rodzinnego majątku, zawiązaliśmy konsorcjum ze spółką Thermaleo, której udało się odzyskać znacjonalizowane uzdrowisko Szczawnica i wspólnie będziemy chcieli ponownie złożyć MSP ofertę odkupienia uzdrowiska Rabka. Zamierzamy pójść tą samą drogą, jaką przeszło Thermaleo" - powiedział. W 2003 r. Naczelny

Trudny rozwód z cudzoziemcem. Polska i Węgry zablokowały nowe przepisy UE

Unia od ponad czterech lat pracowała nad ułatwieniami dla międzynarodowych małżeństw i związków partnerskich. Chodziło wyłącznie o sprawy majątkowe, m.in. wypracowanie wspólnych zasad określania sądu odpowiedzialnego za podział majątku na wypadek rozwodu czy śmierci małżonka (partnera). A także o

Jak przekazać majątek

wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku był określony w formie ułamka (np. 1/2 majątku dla jednego dziecka i 1/2 dla

Gruzja: Rodzina Saakaszwilego pozbawiona majątku. Adwokat: To polityczna wendeta

listopada 2013 roku, gdy zakończył kadencję prezydencką. Saakaszwili uważa oskarżenia pod jego adresem za umotywowane politycznie, odmawia powrotu do kraju na przesłuchania i deklaruje całkowity brak zaufania do nowych władz. AFP pisze, powołując się na adwokata Kachidzego, że majątek Saakaszwilego obejmuje

Gruzja.Nakaz zajęcia majątku b. prezydenta Saakaszwilego i jego rodziny

USA od listopada 2013 roku, gdy zakończył kadencję prezydencką. Saakaszwili uważa oskarżenia pod jego adresem za umotywowane politycznie, odmawia powrotu do kraju na przesłuchania i deklaruje całkowity brak zaufania do nowych władz. AFP pisze, powołując się na adwokata Kachidzego, że majątek

"Majątek" w Królikarni, czyli Chomętowska spotyka rodzinę von Rose [ROZMOWA]

rejestrowanie rzeczywistości przez Chomętowską, dziś bardzo powszechne, było wówczas niezwykłe. Współczesny jest sposób fotografowania, ale epoka miniona, która całkowicie przeminęła. - To się działo raptem 80 lat temu, ale ten świat już nie istnieje - dwory na Polesiu, majątki, przedwojenna Warszawa i ówczesna

Rewolucja w dziedziczeniu odwołana. Zachowek zgodny z konstytucją

jednego z nich jedynym uzasadnieniem dla zachowku było umożliwienie zachowania w rodzinie zgromadzonego od pokoleń majątku. Tylko, że teraz to historyczne uzasadnienie stosowania przepisów o zachowku straciło już znaczenie. Bo dziś na majątek nie pracuje już zwykle wspólnie cała rodzina. Tymczasem

Beata Szydło: To oczywista oczywistość, że jako premier będę się spotykać z Jarosławem Kaczyńskim

również słowa Janusza Lewandowskiego, że obietnice PiS zrujnują finanse publiczne. - Tezy pana Lewandowskiego są wyrazem rozczarowania, że nie udało się stworzyć wspólnego programu pana Lewandowskiego i premier Kopacz, podatkowego chociażby. O czym innym mówiła Ewa Kopacz, o czym innym mówi Lewandowski, o

Siedem grzechów głównych reprywatyzacji

widzenia odbudowy stolicy - sprawiedliwe nie było, więc krzywdy trzeba naprawić. Ruszyła lawina. Spadkobiercy tych, którym odebrano nieruchomości, i ci, którzy kupili prawa do nich, odzyskują majątki. A ponieważ nie ma ustawy reprywatyzacyjnej, walczą po swojemu - przez urzędy, kolegia samorządowe i sądy

ETPC: Rosja ma zapłacić odszkodowania akcjonariuszom Jukosu

W lipcu ETPC nakazał Rosji wypłacenie byłym akcjonariuszom Jukosu odszkodowań za bezprawne pozbawienie ich majątku poprzez zawyżone podatki i zmanipulowaną licytację. Władze Rosji w październiku skierowały wniosek o zrewidowanie orzeczenia przez wyższą instancję ETPC - Wielką Izbę Trybunału - lecz

Kancelaria prezydenta chciała przerwy w pracach nad projektem dot. innowacyjności

marszałek Sejmu o zwołanie wspólnego posiedzenia niezwłocznie, jak to będzie możliwe" - zapowiedziała Skowrońska. Prezydium Sejmu postanowiło, że komisje zbiorą się ponownie w środę o godzinie 15. Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem

Separacja, rozwód, a co z długami? Kto powinien je spłacać?

powstały, gdy byli małżeństwem. Ale odpowiedzialność żony jest ograniczona kwotowo - nie można z niej ściągnąć więcej, niż wynosi jej udział w majątku wspólnym. Co to znaczy? Załóżmy, że udziały małżonków w majątku dorobkowym były równe - żona wzięła połowę tego, czego się dorobili, drugą połowę dostał mąż

Teatr Kamienica. Korzystny wyrok dla miasta w sporze z inwestorem

prywatnej sceny. Wspólnie z żoną Justyną Sieńczyłło wyremontowali zaniedbane piwnice budynku i zaadaptowali pomieszczenia na parterze. - Nie tylko protestuję przeciw zniszczeniu teatru, ale też bronię majątku miasta - mówił Kamiński. Opowiedział, że jego scenie grozi eksmisja, o pozwie sądowym zdecydowali

Prezydent Gdyni: lotnisko będzie budowane, mimo decyzji KE

Europejskiej spowoduje, że moment uruchomienia funkcji cywilnych na gdyńskim lotnisku będzie opóźniony. Musimy poznać uzasadnienie decyzji Komisji, by ustalić wspólnie z nią i polskim rządem mechanizm realizacji tej decyzji" - podkreślił Szczurek. Ocenił, że uzasadnienie powinno być znane w ciągu kilku

Gdynia. Ok. 100 mln zł na rewitalizację terenów po byłej stoczni

Konstruktorów. Powstaną tam powierzchnie laboratoryjne i prototypownie, z których będą korzystać firmy innowacyjne, m.in. z branży stoczniowej. Park Konstruktorów jest wspólnym przedsięwzięciem Gdyni i PSSE, która jest właścicielem budynku i terenu. W planach jest też modernizacja budynku dawnej

Pierścień Jana

na stopień podporucznika, a następnie porucznika, jak napisano w dekrecie, "za dokonanie wyjątkowych czynów na polu bitwy". W tym czasie w Buczkowicach na wspólnej ziemi pracował jego ojciec i dwaj bracia, Michał i Stanisław. Licznej rodzinie nie żyło się łatwo. Józef wspierał ich

Nieśmiertelni. Chińscy przywódcy nie do zdarcia

towarzyszom o swoim zniecierpliwieniu wszędobylskim weteranem... Na jednym artykule się nie skończyło. W "The Global Times" ukazał się nazajutrz tekst na ten sam temat, również niepodpisany. Przypomina on, że nieżyjący Deng Xiaoping, ojciec reform, i jego główny rywal Chen Yun w latach 80. wspólnie

Wiktor Pinczuk: zięć od drogich zdjęć [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

CYKLU "MAGNACI Z UKRAINY":Buldogi pod dywanem. Tomasz Bielecki o tym, jak zmienił się oligarchiczny pejzaż po zwycięstwie euromajdanu.Odcinek 1.: Ihor Kołomojski. Majątek szacowany na 1,4 mld dol.: przemysł chemiczny, sektor naftowy, bankowość, telewizjaOdcinek 2.: Rinat Achmetow - 7 mld dol

Prezydenci miast lubią dorobić. Najbogatsza jest prezydent Warszawy

, oszczędności i inne zarobki. Część prezydentów w oświadczeniach deklaruje majątek wspólny ze współmałżonkiem, część własny. Spośród 18 prezydentów miast wojewódzkich (wliczamy prezydentów Gorzowa i Zielonej Góry oraz Bydgoszczy i Torunia) oświadczeń nie opublikowali jeszcze prezydenci Gorzowa Wielkopolskiego

Jak deweloper nie zapłacił za Kamienicę Moderna

zmieniła właściciela Ale co się okazało? Że AMR nie posiada majątku i prezes Małaczek nie ma już z tą spółką nic wspólnego. Podczas trwania sporu sądowego spółka AMR została sprzedana pewnej kobiecie, zmieniły się władze firmy i siedziba powędrowała z Gdyni do Warszawy. Jest jeszcze inny wątek. Na początku

Dwa tysiące polskich dworów popada w ruinę

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie na piątkowej konferencji prasowej zaapelowało o ostateczne uregulowanie stosunków własnościowych i uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej. Jak podkreśla, obecny stan prawny uniemożliwia ubieganie się o zwrot mienia lub odszkodowanie spadkobiercom majątków ziemskich

Allah odwróci wzrok

Są bogaci. Ich majątek to miliardy dolarów z handlu ropą, gazem i skradzionymi skarbami starożytnych cywilizacji. Są oczytani. Choć polityczna poprawność każe nam powtarzać, że nie mają nic wspólnego z islamem, z przerażającą dosłownością odwołują się do Koranu i tradycji proroka Mahometa. Brylują

Mieszkanie w rodzinie

wspólnego testamentu z mężem czy żoną, nawet jeśli mieszkanie jest naszą wspólną własnością. W takim przypadku i tak każdy musi sporządzić swój własny testament. Testament musi być spisany własnoręcznie, zawierać podpis i datę. Innym rozwiązaniem jest testament notarialny. Aby zadysponować w ten sposób

Idol hiszpańskiej prawicy Rodrigo Rato odpowie za korupcję

okradła jej klientów na 15,5 mld euro. 78 kont w 13 bankach Agenci skarbowi od roku studiowali majątek Rato i stwierdzili, że istnieją rozbieżności między tym, co zadeklarował, a tym, co mówił, gdy w 2012 r. poddał się amnestii podatkowej. Rząd ją ogłosił, by skłonić najbogatszych Hiszpanów i ich firmy do

To były prywatne pieniądze? Nie do końca, panie senatorze

. Ten majątek mógł i powinien służyć rozwojowi (a dziś ratowaniu przed upadkiem) spółdzielczych kas. Znalazł się w rękach osób, z ust których bez końca słyszeliśmy frazesy o potrzebie budowy silnej, spółdzielczej instytucji finansowej w interesie dobra wspólnego. Działania ówczesnego prezesa Biereckiego

Trudny rozwód [PORADNIK]

małżeństwa); - nazwiska świadków, dokumenty, zdjęcia, które mają uzasadnić wniosek o rozwód; - plan wychowawczy, czyli ustalenia, jak będzie sprawowana opieka nad wspólnymi dziećmi. W pozwie można też zawrzeć wniosek o alimenty dla siebie i dzieci oraz o podział majątku (jeżeli nie spowoduje to nadmiernej

Trudny rozwód

małżeństwa); + nazwiska świadków, dokumenty, zdjęcia, które mają uzasadnić wniosek o rozwód; + plan wychowawczy, czyli ustalenia, jak będzie sprawowana opieka nad wspólnymi dziećmi. W pozwie można też zawrzeć wniosek o alimenty dla siebie i dzieci oraz o podział majątku (jeżeli nie spowoduje to nadmiernej

Dawni działacze Unii Pracy robią skok na majątek FagorMastercook?

nie stawiła. Co to jest 90 mln zł? - Mam obowiązek dbać przede wszystkim o dobro wierzycieli i załogi. Oferta BSH jest po prostu bardzo niedobra - tłumaczy mi Teresa Kalisz. Dlaczego? - Po pierwsze zaproponowana cena jest za niska. Bo co to jest te 90 mln zł za taki zakład i majątek? Same grunty

Małżeństwo czy konkubinat

zobowiązała się pokrywać z własnego konta. Teraz zastanawia się, jak podzielić majątek, którego dorobił się wspólnie z Ewą. Ma trzy możliwości. Pierwsza to sprzedaż mieszkania, spłata kredytu i podział pozostałej kwoty proporcjonalnie do wielkości udziałów. To jednak wymaga zgody i obecności Ewy u notariusza

Co zrobić, żeby płacili alimenty?

środków na opiekę nad nimi. Przepisy prawa powinny umożliwiać, aby możliwa była wspólna opieka nad dziećmi i tym samym wspólne ponoszenie kosztów ich utrzymania. Zapewniam, że wówczas większość niepłacących byłaby skłonna łożyć na własne dzieci. Oczywiście nie mówimy o patologiach, tylko o standardowych

Partyzanci w sałacie chcą zmienić świat - jutro w "Magazynie Świątecznym"

: - Bezinteresowność. Zmonopolizowany pieniądz alienuje. Izoluje. Dla nielicznych jest sposobem na pomnażanie majątku, a dla większości - narzędziem, z którego jesteśmy zmuszeni korzystać. Łatwość jego użycia sprawia, że traktujemy się przedmiotowo. Płacimy za pracę, nie przejmując się tym, w jakich warunkach jest

Związek partnerski bez czekania na ustawę: oferta wrocławskich prawników

partnerów bez względu na ich płeć. Umożliwiamy dziedziczenie majątku, odwiedziny w szpitalu w razie wypadku lub ciężkiej choroby, załatwianie za partnera wszelkich spraw urzędowych. Regulujemy także kwestie majątku wspólnego wypracowanego przez okres trwania związku - reklamuje Lex Ursulus. "

Inwestycje Polskie chcą pomóc samorządom. Do wydania będzie 600 mln zł

Wczoraj BGK i spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), które wspólnie realizują rządowy program "Inwestycje polskie", podpisały umowę o utworzeniu Funduszu Infrastruktury Samorządowej. Ten specjalny fundusz ma pomagać samorządom w realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych - np. w

Spór o kościelną ziemię. Kuria o "złej atmosferze podtrzymywanej przez ks. Andrzeja"

Piotr Żytnicki: Interesują cię historie kryminalne i afery? Lubisz o nich czytać i dyskutować? Zapraszam na mój profil na Facebooku! Parafia ze Stawu pod Słupcą wspólnie z archidiecezją gnieźnieńską była właścicielem gruntów, które dzierżawiono pod uprawy rolnikom. Przed rokiem parafię

Rosja.Objęty sankcjami Zachodu przyjaciel Putina zbuduje most na Krym

ogromnego majątku. Wraz z bratem Borisem, także dawnym sparingpartnerem Putina w judo, kontroluje kilka koncernów budowlanych i banków. Bracia Rotenbergowie uczestniczyli w realizacji wartych 7 mld USD państwowych inwestycji związanych z ubiegłorocznymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Soczi. W marcu

Moskwa patrzy z uznaniem: Jaka cacy ta Polska... Antyeuropejska i wroga Ukrainie

nad schyłkową - europejską. A na obecnym etapie ma dużą wartość użytkową. Moskwa bardzo by chciała mieć za swą granicą zachodnią rozproszonych Europejczyków, a nie zjednoczoną Europę, która mogłaby prowadzić wobec sąsiada wschodniego wspólną politykę czy to obronną, czy to, nie daj Boże, energetyczną

Przedstawiciel opiekuńczy

. Projektowane przepisy dają sądowi możliwość nadzorowania i kontrolowania działań przedstawiciela opiekuńczego. Musiałby składać sądowi sprawozdania dotyczące reprezentowanego i rachunki związane z zarządzaniem jego majątkiem. "Ochrona osoby reprezentowanej przewidziana jest także poprzez wprowadzony w

Grad: Nie ma inwestora na cały majątek stoczni w Gdyni czy Szczecinie

- Ani w maju [gdy przeprowadzono pierwszy przetarg na majątek obu zakładów] nie było chętnych na wszystkie aktywa, ani teraz nie ma. To pokazuje, że przemysł stoczniowy na świecie przeżywa kryzys. Nie ma chętnych, którzy chcieliby kupować w całości - powiedział Grad w telewizyjnej "Jedynce

Najwyższy czas na związki partnerskie

nie przypilnują spisania testamentu, to część ich wspólnego majątku, zamiast partnera, przejmą dalecy krewni. Oczywistym jest, że dla par homoseksualnych, niemających alternatywy w postaci małżeństwa, związek partnerski jest jedynym sposobem uregulowania wszystkich tych spraw. Pary homoseksualne

Rozwód - podział majątku, kredytu, mediacje

długi, np. wobec fiskusa, odpowiedzialność za nie jest ograniczona kwotowo - ten z małżonków, który je zaciągnął, odpowiada całym majątkiem, ten drugi zaś tylko do wysokości udziałów w majątku wspólnym. To skomplikowane, ale w uproszczeniu wygląda tak, że jeśli po rozwodzie mąż dłużnik wyprowadził się

Spadek dla jednego? To nie takie proste

osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu - synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku był określony

Debata nt. konstytucyjnego zakazu prywatyzacji Lasów Państwowych

przebiegać autostrada. Autorzy projektu podkreślili w jego uzasadnieniu, że typowa dla podmiotów komercyjnych działalność, ukierunkowana na zysk, stanowiłaby zagrożenie dla trwałości lasów i bezpieczeństwa ekologicznego państwa. W projekcie zapisano ponadto, że lasy są "dobrem wspólnym i podlegają

"Dziennik Gazeta Prawna": Samorząd dba o swój majątek

Uwagi zgłosił Związek Powiatów Polskich. Samorządowcy krytykują obowiązek wyjawienia od kogo i po jakiej cenie kupili rzeczy wchodzące w skład ich majątku. Nie podoba im się też wymóg wykazania m.in. zarobków własnych i małżonka, długów i wierzytelności. Pod koniec sierpnia rząd zabiegał o

Dla pominiętych w testamencie - zachowek

uzasadnienie stosowania przepisów o zachowku straciło już znaczenie. Bo dziś na majątek nie pracuje już zwykle wspólnie cała rodzina. Tymczasem zachowek nie pozwala na swobodne decydowanie o przeznaczeniu majątku i przekazaniu go członkom rodziny albo osobom obcym. Tak to ocenił sąd okręgowy. Jego zdaniem

Michael Jackson zapłacił 200 mln dolarów za milczenie?

Tak twierdzą prawnicy reprezentujący dwóch mężczyzn, którzy utrzymują, że kilkanaście lat temu padli ofiara molestowania przez króla popu. 36-letni James Safechuck twierdzi, że piosenkarz go molestował w 1988 roku, zaraz po tym, gdy wspólnie wystąpili w reklamie Pepsi. Jackson miał mu wtedy wręczyć

Gdy spadkobierca jest niegodny...

niektórzy z nich nie chcą się pogodzić z tym, jak zostali potraktowani w testamencie. Uważają, że należy im się więcej, że spadkodawca ich skrzywdził, oszukał, pominął... Niektórzy walczą w sądach o sprawiedliwy - ich zdaniem - podział majątku po zmarłym, inni starają się załatwić sprawę na własną rękę. I

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

1994 r. "Na obszarze miasta funkcjonowało wówczas 11 autonomicznych gmin, w tym gmina Warszawa-Centrum, która dzieliła się na niemające samodzielności prawnej dzielnice. Ustawa zakładała, że samodzielne gminy w kwestiach dotyczących rozwoju całej aglomeracji działają wspólnie i jako związek

To, co się da, podziel na dwa

błędzie. Jeżeli nie ma intercyzy, a długi powstały bez jej zgody, to komornik sięgnie po pensję męża i jego osobisty majątek (np. mieszkanie po babci), ale ich wspólne mieszkanie zostawi w spokoju. Gdy jest rozdzielność majątkowa, może zająć połowę lokalu. Intercyza spowodowała bowiem, że w połowie stało

Wielkopolskie. W Komornikach zakończono usuwanie "bomby ekologicznej"

oczyszczenie obiektu pieniądze były środkami publicznymi" - powiedział w środę PAP starosta poznański Jan Grabkowski. Egzekucja administracyjna wobec przedsiębiorcy, który w wynajętym magazynie składował niebezpieczne odpady była nieskuteczna - mężczyzna nie posiadał żadnego majątku. Koszt 2,4 mln zł za

Warszawa - miasto o specyficznej organizacji samorządu terytorialnego

obszarze miasta funkcjonowało wówczas 11 autonomicznych gmin, w tym gmina Warszawa-Centrum, która dzieliła się na niemające samodzielności prawnej dzielnice. Ustawa zakładała, że samodzielne gminy w kwestiach dotyczących rozwoju całej aglomeracji działają wspólnie i jako związek komunalny zajmują się

Wielkopolskie. 119 osób straci pracę w likwidowanej firmie w Koninie

sytuacji" - podał Wójkowski. "Bardzo liczę na to, że w poczuciu wspólnej odpowiedzialności załoga zrealizuje rozpoczęte zadania produkcyjne oraz zadba o majątek spółki. Pozyskane z tego środki zapewnią zapłatę należnych pracownikom świadczeń" - dodał likwidator. Kilkadziesiąt osób będzie

NZS chce wrócić do idei Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego

. zmieniony rząd ukraiński przedstawił nowy projekt umowy, wprowadzający "trudne do zaakceptowania rozwiązania". Jak wyjaśniło ministerstwo nauki, proponowane zmiany przewidywały m.in.: brak jakichkolwiek gwarancji finansowania przez strony, brak odrębnego majątku Uniwersytetu - nieruchomości miały

To barbarzyństwo, a nie ekshumacja. Archeolodzy oburzeni

Agnieszka Domanowska: W Ignatkach, w miejscu, gdzie ma powstać kościół pod wezwaniem Jana Pawła II, we wtorek przeprowadzono ekshumację właścicieli majątku. Nie pomogła interwencja mieszkańców osiedla, którzy od początku sprzeciwiają się budowie nowej świątyni. Proszę powiedzieć, jakie są procedury