współczynnik wypłacalności

bed

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

Zyskiem z akcjonariuszami nie powinny się dzielić przede wszystkim te banki, których tzw. współczynnik wypłacalności nie przekracza 12 proc., oraz te, które udzieliły zbyt dużo kredytów walutowych.

SKOK-i bawią się w kotka i myszkę

Sytuacja SKOK-ów nie jest wcale tak zła, jak przedstawia ją Komisja Nadzoru Finansowego - przekonywał we wtorek Rafał Matusiak, szef Krajowej SKOK , czyli centrali zrzeszającej 50 działających w Polsce spółdzielczych Kas. Zaś Andrzej Sosnowski, prezes SKOK-u Stefczyka, uspokaja, że ta Kasa - największa w kraju - przyniosła w zeszłym roku solidne zyski. Jej współczynnik wypłacalności zbliża się podobno do 6 proc. (czyli jest powyżej 5-procentowego minimum, które pozwala w miarę bezpiecznie działać).

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

Banki stanowiące 10,8 proc. kapitału całej branży miałyby kłopoty z współczynnikiem wypłacalności, gdyby popsuło się tylko 5 proc. udzielonych przez nie kredytów. Ale większość banków musiałoby szukać dodatkowego kapitału dopiero gdyby co piąty udzielony kredyt trzeba było spisać na straty - wynika z opublikowanego właśnie przez NBP raportu o stabilności finansowej banków

Dodatkowe obciążenie kapitałowe dla banków - 3-proc. bufor. To nieporozumienie?

Dodatkowe obciążenie kapitałowe dla banków - 3-proc. bufor. To nieporozumienie?

proc. (to tzw. TCR, czyli współczynnik wypłacalności). Wymogi Komisji Nadzoru Finansowego są jeszcze wyższe - odpowiednio 9 proc. i 12 proc. Do tego dochodzą bufor bezpieczeństwa (1,25 proc.), indywidualne bufory wynikające ze znaczenia systemowego banków oraz - też ustalane indywidualnie przez nadzór

Stress testy europejskich banków: Z najgorszym wynikiem włoski Monte dei Paschi

Stress testy europejskich banków: Z najgorszym wynikiem włoski Monte dei Paschi

kapitałów. Mimo to najstarszy bank na świecie - włoski Monte dei Paschi di Siena - uzyskał ujemny wynik w scenariuszu kryzysowym. Jego współczynnik wypłacalności (stosunek kapitałów własnych banku do wartości jego aktywów ważonych ryzykiem) wyniósłby -2,44 proc. To oznacza, że bank, który od dłuższego czasu

PKO BP i Alior Bank na zakupach. Wielki plan repolonizacji uda się zrealizować?

PKO BP i Alior Bank na zakupach. Wielki plan repolonizacji uda się zrealizować?

(stosunek kapitałów własnych banku do wartości jego aktywów ważonych ryzykiem) spadłby do poziomu 6,12 proc. Dla porównania: najstarszy bank na świecie - włoski Monte dei Paschi di Siena - uzyskał ujemny wynik w scenariuszu kryzysowym. Jego współczynnik wypłacalności wyniósłby -2,44 proc. Gorzej niż

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Z danych KNF wynika, że największą grupę stanowią pożyczki przeterminowane powyżej 12 miesięcy. Ponad 46 proc. udział w portfelu kredytów przeterminowanych mają kredyty na nieruchomości. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma

KNF zawiesiła kolejny SKOK. Tym razem chodzi o Skarbiec z Piekar Śląskich

KNF zawiesiła kolejny SKOK. Tym razem chodzi o Skarbiec z Piekar Śląskich

Skarbiec wykazywał na koniec października fundusze własne według bilansu w wysokości -42,3 mln zł, a współczynnik wypłacalności na poziomie -59,7 proc. To oznacza głęboką niewypłacalność. Na początku lipca KNF stwierdziła, że żadna inna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK Skarbiec w

Nadzór finansowy zaostrzył wymogi kapitałowe dla banków

Nadzór finansowy zaostrzył wymogi kapitałowe dla banków

Komisja Nadzoru Finansowego chce, aby największe banki zwiększyły swoje bufory bezpieczeństwa. Inaczej mówiąc, żeby banki zwiększyły swoje kapitały, co z kolei powinno doprowadzić do wzrostu ich współczynników wypłacalności. "Instytucje o znaczeniu systemowym" Procedurę zwiększenia

PKO BP zamierza regularnie dzielić się zyskami

"PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy opierając siw na jasnych regułach, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności"

KNF chce wzmocnić banki. Nowe oczekiwana polskiego nadzorcy

KNF chce wzmocnić banki. Nowe oczekiwana polskiego nadzorcy

, banki musiałyby zwiększyć swoje kapitały, co z kolei powinno doprowadzić do wzrostu ich współczynników wypłacalności. Identyczny komunikat nadzór wydał w piątek odnośnie PKO BP. W odróżnieniu jednak od decyzji KNF w sprawie największego polskiego banku komunikat dotyczący Getin Banku - który realizuje

BoA do banków: Ile zainwestowaliście w Deutsche Banku i Monte dei Paschi?

BoA do banków: Ile zainwestowaliście w Deutsche Banku i Monte dei Paschi?

Paschi, najstarszy bank na świecie, który uzyskał ujemny wynik w najnowszych europejskich stress testach.. Jego współczynnik wypłacalności , czyli stosunek kapitałów własnych banku do wartości jego aktywów ważonych ryzykiem, wyniósłby -2,44 proc. To oznacza, że bank, który od dłuższego czasu znajduje się

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

zgodnie z wynikami inspekcji przeprowadzonych przez nadzór finansowy, łączna wartość funduszy w całym sektorze to nie więcej niż... 0,1 mln zł. Współczynnik wypłacalności sektora skok na koniec marca 2016 r. prezentowany był w wysokości 4,6 proc., a po uwzględnieniu wyników inspekcji jego wartość

Kłopoty kolejnego banku spółdzielczego. Co czeka sektor, w którym trzymamy 100 mld zł?

Kłopoty kolejnego banku spółdzielczego. Co czeka sektor, w którym trzymamy 100 mld zł?

powiedzieć, by sytuacja banków spółdzielczych jako sektora była choćby w drobnej części tak zła jak kondycja SKOK-ów. Tu współczynnik wypłacalności - zdaniem KNF - oscyluje wokół zera (przy wymaganym minimum 5 proc.), zaś roczna strata finansowa dochodzi do 500 mln zł. Branża banków spółdzielczych - ich

Kolejna Kasa upada. Płyną pytania o koszty ratowania SKOK-ów

Kolejna Kasa upada. Płyną pytania o koszty ratowania SKOK-ów

system mógł stabilnie działać i mieć współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. (to byłaby i tak tylko jedna trzecia współczynnika wypłacalności raportowanego przez banki). Te 630 mln zł powinni dopłacić albo udziałowcy (członkowie SKOK), albo powinny na to pójść zyski generowane przez

Komisja Nadzoru Finansowego chce wzmocnienia banków

Komisja Nadzoru Finansowego chce wzmocnienia banków

KNF chce, aby banki działające w Polsce stały się "instytucjami o znaczeniu systemowym", co oznaczałoby nałożenie na nie dodatkowych buforów bezpieczeństwa. Musiałyby zwiększyć swoje kapitały, a co za tym idzie, wzrósłby ich współczynnik wypłacalności. O co chodzi? Polskie banki muszą

Współtwórca sukcesu Banku Millennium teraz ma ratować Getin Bank. Jakie problemy ma bank? [PRZEŚWIETLANIE KADR]

Współtwórca sukcesu Banku Millennium teraz ma ratować Getin Bank. Jakie problemy ma bank? [PRZEŚWIETLANIE KADR]

funduszy inwestycyjnych Noble Funds. W efekcie udało się podpompować współczynnik wypłacalności (oparty na kapitale najwyższej jakości - Tier 1) z 9,8 do 12,4 proc. Było to konieczne, bo KNF żąda, by bank miał współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 11,9 proc., a tego wymogu bank wcześniej nie

"Gazeta Wyborcza": Skarbce SKOK-ów pod ochroną

jest 37,5 proc. przeterminowanych kredytów, a połowa z działających kas ma współczynnik wypłacalności poniżej poziomu bezpieczeństwa (ustawa określa go na 4 proc.).

Zysk netto sektora bankowego od stycznia do marca wyniósł 3,97 mld zł

wyniosły 1,82 mld zł, rosnąc o 7,2 proc. w ujęciu rocznym. Koszty działalności banków w pierwszych trzech miesiącach tego roku wzrosły o 1,3 proc. do 6,80 mld zł. Na koniec marca współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,57 proc., wskaźnik Core Tier 1 14,05 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio

Raport: przejmowanie SKOK-ów przez banki biznesowo nieuzasadnione

współczynników wypłacalności, wyników finansowych, stopnia outsourcingu czy stopnia realizacji planu naprawczego. ZBP i EY w ramach rekomendowanych rozwiązań zalecają udzielenie bezpośredniej pomocy finansowej przez BFG dla wybranych SKOK-ów, nabycie "złych" aktywów przez BFG od wybranych SKOK-ów oraz

Zero haraczu, czyli co frankowicze mogą zrobić bankom?

Zero haraczu, czyli co frankowicze mogą zrobić bankom?

kredytów zagrożonych pośrednio wpływa na współczynniki wypłacalności - rosną bowiem aktywa ważone ryzykiem, które są na dole ułamka określającego wypłacalność banków (na górze ułamka jest ich kapitał własny). Mniejszy współczynnik wypłacalności to konieczność zwiększenia kapitałów banku, czyli np

KNF: Sektor bankowy w 2013 r. zarobił na czysto 15,4 mld zł

był o 5,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Natomiast koszty wyniosły 27,6 mld zł, czyli były o 0,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności sektora bankowego na koniec 2013 r. wynosił 15,75 proc., podczas gdy rok wcześniej 14,74 proc.(PAP)

Wielkopolska SKOK bankrutem. KNF zgłasza wniosek o upadłość

Wielkopolska SKOK bankrutem. KNF zgłasza wniosek o upadłość

KNF wprowadził zarządcę komisarycznego, którego zadaniem było zaplanowanie działań naprawczych. Z ustaleń zarządcy wynika, że w maju fundusze własne Kasy były 63 mln zł na minusie. Współczynnik wypłacalności był na poziomie minus 18,7 proc., co oznacza „głęboką niewypłacalność”. By Kasa

Ustawa frankowa. Powołano specjalną grupę roboczą ds. kredytów walutowych

bezpieczeństwa. Oznacza to, że banki musiałyby zwiększyć swoje kapitały, a co za tym idzie, wzrósłby ich współczynnik wypłacalności. - Intencją Komisji Nadzoru Finansowego jest zwiększenie stabilności banków i bezpieczeństwa sektora w razie zagrożeń systemowych w kontekście wyników stress testów europejskich

Kondycja finansowa SKOK-ów nie zachwyca. Kasy coraz chudsze i droższe dla naszych portfeli

mniej więcej połowa kas jest jednak nad kreską. A bezpieczeństwo depozytów? W połowie zeszłego roku współczynnik wypłacalności SKOK-ów oscylował wokół zera, zaś deficyt funduszy własnych - wokół 500 mln zł. W uproszczeniu: tyle musieliby dopłacić członkowie SKOK-ów będących w najgorszej sytuacji, lecz

Prezes PZU leci na rozmowy z UniCredit w sprawie zakupu Pekao SA? Nowa strategia ubezpieczyciela

we Włoszech. Średni współczynnik wypłacalności całego sektora bankowego w Polsce wyniósł na koniec marca 17,1 proc. Od początku roku fundusze własne banków zwiększyły się do 165,1 mld zł. Wicepremier Mateusz Morawiecki mówił na początku lipca o konieczności udziału polskich firm w repolonizacji

MF i KNF: SKOK-i mają fundusze własne ujemne i wykazują straty

przejadane" Bardziej szczegółowe wyniki przedstawił członkom komisji przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak. Zaznaczył, że na koniec marca 2015 roku fundusze własne kas wynosiły minus 444 mln zł, a współczynnik wypłacalności wynosił minus 3,81 proc., przy minimalnym dopuszczalnym współczynniku 5 proc

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

Banki spółdzielcze: tykająca bomba czy paliwo dla firm?

spółdzielcy mają silną bazę kapitałową. Współczynnik wypłacalności sektora przekracza 17 proc., przy wymaganych 8 proc. Złe kredyty, a więc spłacane z opóźnieniem, na które banki muszą zawiązywać rezerwy, stanowią ponad 7 proc. To nieco więcej niż w bankach uniwersalnych, ale znacznie mniej niż w sektorze

Nowa ustawa frankowa, czyli imadło na banki. Jak zadziała? Sprawdzamy

. *** Jak zadziała nadzorcze imadło na banki? Weźmy bank, którego aktywa (RWA), od których liczą się współczynniki konieczne do "zabezpieczenia" własnego kapitału, wynoszą 111 mld zł. Bank ten ma 15,5 mld zł własnego kapitału, czyli jego współczynnik wypłacalności (CET1) wynosi dziś 16 proc. To

Fitch ostrzega włoskie banki. Zawieszone notowania Monte dei Paschi

europejskich stress testów. Najgorzej wypadł najstarszy bank na świecie. Monte dei Paschi uzyskał bowiem ujemny wynik w scenariuszu kryzysowym. Jego współczynnik wypłacalności (stosunek kapitałów własnych banku do wartości jego aktywów ważonych ryzykiem) wyniósłby -2,44 proc. To oznacza, że bank, który od

Powszechna SKOK w ręce Aliora. SKOK Arka na sprzedaż

fundusze własne powinny wynosić co najmniej 5 proc. wartości aktywów (m.in. udzielonych kredytów). W Powszechnej SKOK kapitały były ujemne, sięgały 31,4 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność. W marcu 2016 r. sytuacja Powszechnej SKOK była jeszcze gorsza. Ujemny współczynnik wypłacalności wzrósł do 45

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na 8 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12,7 mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających pożądany poziom współczynnika

Strata sektora z tytułu przewalutowania kredytów CHF na PLN wyniosłaby 44,4 mld zł

depozytów zgromadzonych w bankach, jak też zagrożenie dla stabilności całego systemu finansowego i całej gospodarki. W celu niedopuszczenia do kryzysu niezbędne byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

Znów głośno o problemach Deutsche Banku. Co z polskim oddziałem?

najbardziej prawdopodobnego, czytaj: niespecjalnie kryzysowego) wynika, że dziś współczynnik kapitałowy CET1 (z grubsza można powiedzieć, że jest to współczynnik wypłacalności banku) wynosi 11,1 proc. i jest powyżej wymaganego prawem poziomu. W raporcie za drugi kwartał bank pokazał CET1 w wysokości 10,8 proc

KNF: Sytuacja w SKOK-ach nadal trudna

objęcia i opłacenia w niektórych kasach udziałów nadobowiązkowych przez Kasę Krajową". Z kolei współczynnik wypłacalności sektora SKOK na koniec czerwca 2016 r. prezentowany był w wysokości 4,18 proc., a po uwzględnieniu wyników inspekcji oraz wniosków z prowadzonego nadzoru analitycznego jego

Niemieckie banki w potrzasku. Ale jest nadzieja

sytuację Deutsche Banku z kondycją amerykańskiego giganta Lehman Brothers sprzed ośmiu lat, tuż przed jego bankructwem. Ale Deutsche Bank ma współczynnik wypłacalności na przyzwoitym poziomie 10,8 proc., a w ciągu ośmiu ostatnich lat podciągnął sobie kapitały własne o 31,7 mld euro (do 61 mld euro). W

Od 4 maja członkowie upadłego SKOK Jowisz mogą odbierać pieniądze

. sporządzić raport na temat jej sytuacji finansowej. Z przedstawionego w lutym 2016 r. raportu wynikało, że Kasa jest głęboko niewypłacalna. Współczynnik wypłacalności SKOK Jowisz wynosił -28,4 proc. By stabilnie działać, powinien wynosić - zgodnie z zaleceniami KNF - co najmniej 5 proc. Bankructwa można było

Zysk netto sektora bankowego w okresie I-V '14 wyniósł 6,98 mld zł

niż w maju roku 2013. Koszty działalności banków w pierwszych pięciu miesiącach tego roku wzrosły o 0,6 proc. do 11,47 mld zł. Na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,29 proc., wskaźnik Tier 1 wyniósł 13,83 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,34 proc. i również 13,83

Zostanie 5-6 banków w Polsce? Przez kłopoty finansowe spółek matek

udzielonych przez włoskie banki. Co gorsza, tylko niecała połowa tej wartości jest zabezpieczona rezerwami. Oprócz właściciela Raiffeisena i Pekao,w nie najlepszej kondycji są też pozostałe spółki matki banków działających w Polsce. Analitycy uznają 7 proc. za krytyczną wartość współczynnika wypłacalności

Zysk grupy mBanku w I kw. wyższy niż przed rokiem

mBanku wzrósł nieznacznie w porównaniu z poprzednim kwartałem i wyniósł 111,5 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec marca osiągnął 16,26 proc.(PAP)

Co czwarty kredyt w SKOK-ach zagrożony

całym sektorze jest ujemna i wynosi nie więcej niż -12 mln zł. Każda kasa powinna utrzymywać tzw. współczynnik wypłacalności (to w uproszczeniu stosunek funduszy własnych do aktywów) na poziomie 5 proc. Tymczasem współczynnik dla całego sektora wyniósł 4,18 proc. - to obliczenia na podstawie sprawozdań

KNF liczy, że Fundusz Stabilizacyjny i Kasa Krajowa pomogą SKOK-om

Zgodnie z podanymi w poniedziałek danymi KNF na koniec zeszłego roku współczynnik wypłacalności SKOK-ów spadł do 0,85 proc. z 0,70 proc. na koniec III kwartału 2013 r. Podkreślono, że wielkości te nie uwzględniają korekt wynikających z ustaleń inspekcji Urzędu KNF prowadzonych w 11 kasach, których

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

Niespodziewany pomysł SKOK-ów: dostaną pomoc z zagranicy!

obecny senator PiS Grzegorz Bierecki, działa źle, "Gazeta" pisała już od 2004 r. Zaś opublikowany 6 czerwca raport KNF tę diagnozę tylko potwierdził. Ponad 30 proc. niespłacanych w terminie pożyczek, 44 SKOK-i z programami naprawczymi, połowa kas ze współczynnikiem wypłacalności poniżej 4 proc

Zysk PKO BP wzrósł. Bank coraz bardziej skąpy i mniej płaci za lokaty

;śmieciowych". Bank przez ostatni rok poprawił i tak niezłe wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Jego tzw. współczynnik wypłacalności, czyli zdolność pokrycia z własnego kapitału ewentualnych strat na nietrafionych kredytach, osiągnął 15,8 proc., co oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. w stosunku do końca 2015

KNF: zysk sektora bankowego do końca kwietnia niższy o 3,2 proc.

z komunikatem na koniec kwietnia współczynnik wypłacalności sektora wyniósł 15,25 proc., a wskaźnik kapitałów podstawowych Core Tier 1 wyniósł 13,79 proc. Rok wcześniej było to odpowiednio 15,77 proc. i 14,14 proc. Zgodnie z danymi KNF w kwietniu w Polsce działało 40 krajowych banków komercyjnych

Banki prognozują wzrost zysku netto w br. do ponad14.6 mld zł

sektora niefinansowego, które mają wzrosnąć o 9,9 proc. Prognoza dla depozytów sektora finansowego to spadek o 5,1 proc. Ankieta zakłada 7,5 proc. wzrost depozytów gospodarstw domowych i 17,2 proc. wzrost depozytów przedsiębiorstw. Współczynnik wypłacalności sektora ma według banków spaść do 15,35 proc

Rzecznik SKOK odpowiada: Raport KNF zawiera błędy merytoryczne

czwartek prezentację, z której wynikało, że 44 z 55 istniejących Kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych. Ponadto 28 miało stratę na koniec minionego roku. Taka sama ich liczba ma współczynnik wypłacalności poniżej 4 proc. W raporcie stwierdzono też m.in., że 30 proc. portfela

Zysk grupy BZ WBK w I kw. wyniósł 449,5 mln zł, lepiej od konsensusu

21,58 mld zł. Zobowiązania wobec klientów sięgnęły 80,11 mld zł. Bankowość detaliczna odpowiadała za 57,54 mld zł zobowiązań banku. Współczynnik wypłacalności pod koniec I kwartału 2014 roku wynosił 13,8 proc. Zwrot na kapitale własnym banku sięgnął w pierwszym kwartale 16,6 proc., pozostając na

Co tam powiększenie Warszawy! Każdemu obywatelowi, który nie głosował na PiS, powinien zostać dokwaterowany pisowski lokator

niewypłacalność”. Współczynnik wypłacalności wynosił minus 28,4 proc., czyli niemal sześć razy więcej, niż dopuszczają zalecenia KNF. Szanowny Senatorze Czesławie! W krajach protestanckich mniej jest takich bankructw. I drobni ciułacze nie muszą cierpieć z powodu SKOK-ów na kasę. Być może ma to jakiś

SKOK przejmie inny SKOK. Pierwsza taka decyzja

spełnia wszystkie kryteria brane pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK. To znaczy, że nie jest objęta programem postępowania naprawczego, współczynnik wypłacalności Kasy wynosi co najmniej 5 proc., posiada zatwierdzony przez KNF statut dostosowany do przepisów ustawy i

SKOK-i czekają, aż ktoś zgasi światło. Są niewypłacalne. Urzędnik znający temat: Pozostaje upadek systemu

SKOK-i mają ten współczynnik na poziomie grubo poniżej minus 3 proc. - twierdzi. Pokazuje przy tym raport KNF, z którego wynika, że jeden SKOK ma współczynnik wypłacalności na poziomie minus 18 proc. - Tego nie da się uratować - wzdycha. Rząd i nadzór finansowy zdaniem naszego rozmówcy starały się

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

(spółdzielczy system ma kłopoty finansowe). Bankowcy bardzo się denerwowali na nową opłatę, bo mają współczynniki wypłacalności na rekordowych poziomach (przeciętnie 14 proc.), nie handlowały nigdy toksycznymi papierami i nie lewarowały się (czyli nie ryzykowały pożyczonymi pieniędzmi) ponad miarę, jak wiele

"Puls Biznesu": Depozyty odpływają

Z końcem czerwca mija termin, jaki europejski nadzór wyznaczył bankom na podwyższenie współczynnika wypłacalności do minimum 9 proc. Większość dużych graczy już sobie poradziła albo podwyższając kapitały, albo ograniczając aktywa. Pojawiają się sygnały, że część banków odchudziła się kosztem

"Żubr" wróci w polskie ręce. Czy PZU na tym skorzysta?

rocznie korzyści PZU wynikające z możliwości bardzo taniego dotarcia do milionów potencjalnych klientów banku. No i wreszcie nie można wykluczyć, że po "zrepolonizowaniu" Bank Pekao wypłaci jakąś ekstradywidendę. "Żubr" ma bowiem wysoki współczynnik wypłacalności (ponad 18 proc. przy

PKO BP z lepszą końcówką roku. Przebili oczekiwania analityków

zgłaszając propozycje wypłaty dywidendy, będzie kierował się koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynnika wypłacalności oraz kapitału niezbędnego do rozwoju banku, w kwocie 40 procent jednostkowego zysku netto banku za dany rok kalendarzowy" - głosi raport.

SKOK o krok

ponoszonego przez nie ryzyka". Tylko połowa wszystkich SKOK-ów ma współczynniki wypłacalności na poziomie co najmniej 4 proc. (w bankach ten współczynnik jest trzykrotnie wyższy). Sześć Kas ma wypłacalność... poniżej zera. KNF podsumowuje, że z 55 Kas działania naprawcze muszą podjąć aż 44. "Gazeta

Pięć pytań o plan dla frankowiczów. Czy banki upadną? Zabraknie na kredyty?

sytuacją, w której z funduszy własnych banków z dnia na dzień znika np. 30 mld zł. I to znika nierównomiernie, w zależności od udziałów poszczególnych banków w rynku kredytów frankowych. Czy to mogłoby sprawić, że część banków miałaby współczynnik wypłacalności poniżej minimalnego poziomu regulacyjnego

Banki zapłacą miliardy złotych ekstra podatku na "stabilizację"

pieniądze deponentom, gdyby jakiś bank miał problemy z wypłacalnością), utworzyć dodatkowy subfundusz stabilizacyjny. Fundusz ma służyć do udzielania bankom ratunkowego finansowania, gdyby któremuś zabrakło funduszy własnych. Dziś oczywiście nie ma takiej potrzeby. Polskie banki mają współczynniki

Trigon: Koszty zwrotu spreadów w projekcie ustawy frankowej są niedoszacowane

stosowanych przy spłacie kolejnych rat. - Taka skala obciążeń naszym zdaniem nie zagraża stabilności sektora finansowego. Współczynnik wypłacalności tylko dla jednego banku spada istotnie poniżej wymaganego przez regulatora poziomu - komentują analitycy ING. Ustawa frankowa: Przewalutowanie nie takie

Dla frankowiczów 130 zł od każdego Polaka. Po decyzji Sejmu

że Getin Noble Bank musiałby przeznaczyć na taką operację mniej, bo ok. 1,65 mld zł, a Bank Millennium - 2,1 mld zł, to według analityków to właśnie te banki byłyby w najgorszej sytuacji finansowej po przewalutowaniu kredytów. - Procentowy negatywny wpływ na kapitały własne i współczynniki

Kluza: Polskie banki mają dość kapitału

Wskazał, że na przełomie 2008 i 2009 r. współczynnik wypłacalności działających w naszym kraju banków spadł poniżej 11 proc. KNF domagała się od banków, żeby nie wypłacały wypracowanych w ubiegłym roku zysków w formie dywidendy, tylko wykorzystały je do wzmocnienia własnych kapitałów. Kluza

PZU przejmuje Pekao SA. Co oznacza repolonizacja banku dla klientów i inwestorów?

rentowny przecież bank nie jest zła. Kupując 20 proc. akcji za 6,5 mld zł, PZU zapewnia sobie dopływ dywidend na poziomie ok. 500 mln zł rocznie. A niewykluczone, że Pekao - mając 20 proc. współczynnika wypłacalności - wypłaci też ekstra dywidendę, żeby pomóc nowym akcjonariuszom w szybszym odzyskaniu

Prezydent podpisał ustawę o SKOK-ach

- komisja będzie udzielać zgody na utworzenie kasy oraz zatwierdzać jej statut. Ponadto wprowadzona zostanie tzw. generalna norma ostrożnościowa nakładająca na kasy obowiązek posiadania funduszy własnych dostosowanych do rozmiaru prowadzonej działalności. Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

marca 2014 roku 73 proc., czyli był o 1,5 pp niższy niż przed rokiem. Wolumen udzielonych kredytów zmniejszył się rdr o 1 proc. do 34,93 mld zł, a portfel depozytowy banku zmniejszył się o 5,7 proc. do 30,22 mld zł. Współczynnik wypłacalności banku 12,9 proc. W skład grupy kapitałowej Raiffeisen Bank

Kredyt Bank ogranicza kredyty

do 10 proc. tzw. współczynnik wypłacalności banków. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,81 procent wobec 9,71 procent rok wcześniej. Jego właściciel, belgijski bank KBC, jest w trudnej sytuacji finansowej i może nie wspomóc polskiej spółki-córki. Bankowi pozostaję

Prezes PKO BP: po wypłacie dywidendy nie zahamujemy kredytów

kredytów. W podobnym tonie wypowiadał się we wtorek prezes NBP Sławomir Skrzypek. - Wypłata dywidendy przez PKO obniży jego współczynnik wypłacalności z 11,6 do 9 proc. Wypłacenie zysku największego banku kontrolowanego przez skarb państwa nie jest dobrym przykładem dla innych - grzmiał prezes NBP

Są zarządy komisaryczne w kolejnych SKOK-ach

przeniesienie polskiego - spółdzielczego - kapitału w ręce banków komercyjnych - komentuje Andrzej Dunajski, rzecznik Krajowej SKOK. Zdaniem Dunajskiego pomoc udzielona obu SKOK-om przez Kasę Krajową wystarczyła do osiągnięcia przez nie wymaganych współczynników wypłacalności. Wiadomo jednak, że między Kasą

KNF zawiesza działalność SKOK Kujawiak i występuje z wnioskiem o upadłość

straty z lat ubiegłych, co wpłynęło na dalsze obniżenie funduszy własnych kasy. Z ustaleń nadzorcy wynika też, że SKOK Kujawiak wykazywała na dzień 14 czerwca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości 72,9 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie 42,92 proc., co oznacza głęboką

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 20

zł, czyli spadło 6,8 proc. kdk. Na koniec marca 2014 roku współczynnik wypłacalności wyniósł 12,1 proc., a wskaźnik Core Tier 1 9,5 proc. W celu zrealizowania zobowiązania Grupy BNP Paribas wobec KNF do zwiększenia liczby akcji banku w wolnym obrocie giełdowym do poziomu co najmniej 15 proc., bank

Jak nie utopić gospodarki

przedsiębiorstwa (rząd proponuje, aby taka pomoc przysługiwała dopiero przy 30-proc. spadku sprzedaży). Lewiatan proponuje też m.in. zniesienie ośmioprocentowego współczynnika wypłacalności banków i ubieganie się o wejście do tzw. przedsionka strefy euro, czyli systemu ERM II, jeszcze w 2009 roku.

Banki w Polsce odporne na negatywne scenariusze

byłyby relatywnie niewielkie - 6,4 mld zł. I nie stanowiłyby zagrożenia dla współczynników wypłacalności banków. Gdyby zaś w każdym banku nagle zbankrutowało trzech największych kredytobiorców? Poniżej minimalnych poziomów spadłaby wypłacalność banków kontrolujących 9 proc. aktywów. NBP pisze, że

PKO BP kupi Raiffeisen Polbank? Ryzykowny pomysł

do udźwignięcia. Największy polski bank ma 270 mld zł aktywów (co stanowi prawie 20 proc. całej branży bankowej w Polsce), a w zeszłym roku zarobił na czysto 2,6 mld zł i ma współczynnik wypłacalności na poziomie 15,4 proc. (w tym 14,1 proc. to kapitał najwyższej jakości, tzw. TIER1). A więc PKO BP

SKOK-i wyleczą się same? Być może i za pieniądze banków

połowa Kas miała współczynniki wypłacalności na wymaganym przez prawo poziomie (4 proc.). Sześć Kas miało wypłacalność poniżej zera. Kwota, którą Kasy wpłacą w tym roku do BFG - łącznie około 4 mln zł - jest śmiesznie niska, w porównaniu z tym, co Fundusz musiałby wypłacić klientom, gdyby upadła choćby

Zajdel-Kurowska: żadnemu bankowi nie odmówimy gwarancji

mające dobrą sytuację finansową.- Tak, ale chodzi wyłącznie o kryterium wypłacalności. Na gwarancje nie mógłby liczyć bank, którego współczynnik wypłacalności byłby poniżej niezbędnego minimum, czyli 8 proc. Jednak dziś wszystkie działające w Polsce banki mają współczynnik wypłacalności grubo powyżej

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesów siedmiu SKOK-ów

pierwszym półroczu 2014 r., przekroczył 15 mln zł, co było istotnym wzrostem w stosunku do wyników zanotowanych po pierwszym kwartale. Współczynnik wypłacalności Kasy stale utrzymuje się na poziomie przekraczającym wymóg ustawowy" - wskazał. "Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Kasy Stefczyka

NBP policzył: jeśli gospodarka utonie, naszym bankom zabraknie 5,7 mld zł

też: Francuzi odkrywają karty. Co zrobią ze swoim polskim bankiem? Największe banki europejskie potrzebują 115 mld euro, by doprowadzić współczynnik wypłacalności choćby do 9 proc., czyli minimum, którego zażądał od nich nadzór. W Polsce problemów z tym współczynnikiem nie ma żadnych. Wynosi on 13,3

Zarząd jednego ze SKOK-ów zawieszony, KNF wprowadza komisarza

działających SKOK-ów. Z raportu o sytuacji finansowej SKOK-ów po pierwszym kwartale 2013 r. wynika, że współczynnik kapitałowy sektora SKOK spadł do 1,11 proc. (to odpowiednik współczynnika wypłacalności w bankach, który wynosi w nich średnio 14 proc.), zaś z obliczeń KNF wynika, że SKOK-om do wypełnienia

O SKOK-ach bez złudzeń. Minister finansów: Są niewypłacalne jak piramidy finansowe

własne Kas wynosiły minus 444 mln zł, a współczynnik wypłacalności - minus 3,81 proc., przy minimalnym dopuszczalnym współczynniku plus 5 proc. Według Jakubiaka 27 Kas wymaga restrukturyzacji, ale tylko osiem realizuje program naprawczy rekomendowany przez KNF. W 30 Kasach (na 50 działających) wykazano

Brytyjskie banki powinny zwiększyć obowiązkowe rezerwy finansowe

Bazylea III ustalonego we wrześniu, które wejdzie w życie dopiero w 2015 r,. banki zobowiązane są do zwiększenia rezerw do 7 proc. aktywów. - Nasze analizy wskazują, że potrzebna jest dużo odważniejsza reforma niż ta przyjęta w Bazylei. Dwukrotnie powiększony współczynnik wypłacalności banków przybliżyłby

Skarbce SKOK-ów pod ochroną. Klienci odetchną?

lokat w SKOK-ach z utęsknieniem czekali na 29 listopada, bo sytuacja większości kas nie jest różowa. Odkąd KNF zaczęła publikować dane o finansach SKOK-ów, wyszło na jaw, że w systemie jest 37,5 proc. przeterminowanych kredytów, a połowa z działających kas ma współczynnik wypłacalności poniżej poziomu

Banki niechętnie kredytują deweloperów

pochwalić się najwyższym współczynnikiem wypłacalności (stosunek kapitałów własnych do portfela kredytowego), który informuje m.in. o zdolności kapitałowej banków do kontynuowania akcji kredytowej. - W warunkach kryzysu za bezpieczny poziom można uznać 10 proc. - przypomina Emil Szweda z Open Finance. W PKO

NBP zachęca, KNF nie straszy, a złoty nie spada. Bliżej do kredytowej odwilży?

Nadzoru Finansowego, zalecił bankom, by utrzymywały na wysokim poziomie tzw. współczynnik wypłacalności (mówi on, jaką część lokat klientów bank mógłby natychmiast wypłacić na ich żądanie). Minimalną wartość współczynnika wypłacalności prawo ustaliło na 8 proc., ale KNF chciałby, żeby banki miały co

PO: KNF ma nadzorować SKOK-i

zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc.

SKOK-i to nie była piramida, to był skrajnie źle zarządzany system

" przez nią w pożyczki. W przypadku banków mierzący ową zdolność współczynnik wypłacalności wynosi średnio 12-13 proc. W przypadku systemu SKOK - minus 3,8 proc. A więc nie ma tam żadnych własnych pieniędzy, są tylko te, które przynieśli deponenci, a i one częściowo już zostały przejedzone. Co

Banki opuszczą Europę, jeżeli regulacje będą zbyt restrykcyjne

Finansowego (KNF) wartość kapitałów własnych (podstawowych) wzrosła o prawie 9 mld zł w skali roku do 87,77 mld zł na koniec czerwca 2010 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc. na koniec czerwca bieżącego r. wobec 12,4 proc. rok wcześniej.

NBP: Polskie banki przygotowane na trudne czasy

nasze banki nadal notują rekordowe wyniki. Po trzech kwartałach 2012 r. ich zysk przekroczył 12 mld zł, co jest wynikiem zbliżonym do historycznego rekordu z 2011 r. NBP podkreśla też, że banki działają ostrożnie. Współczynnik wypłacalności - jeden z najważniejszych wskaźników poziomu bezpieczeństwa

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

zamknęły się w kwocie 342,4 mln zł. Wynik z działalności bankowej wyniósł 1,86 mld zł (wzrost o 9,6 proc. rdr), a wskaźnik kosztów do dochodów 74,9 proc. Współczynnik wypłacalności na koniec roku ukształtował się na poziomie 12,55 proc. Wynik na działalności bankowej wzrósł o 9,6 proc., do 1,86 mld zł

Przegląd wiadomości ze spółek, poniedziałek godz. 20

nadrzędnym celem w zakresie polityki dywidendowej banku jest zachowanie przez bank wymogów kapitałowych, czyli współczynnika Tier 1 na poziomie co najmniej 9 proc., oraz współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 12 proc. Dodatkowo tak jak w ubiegłych latach decyzja banku o ewentualnej wypłacie

BGK bierze kurs na duże kredyty

tzw. współczynnik wypłacalności po pierwszym kwartale 2009 r. wynosi 12,1 proc., co znaczy, że nie ma dużych rezerw finansowych, które mógłby przeznaczyć na kredyty (w bankach komercyjnych współczynnik wypłacalności wynosi 10 proc., a minimum bezpieczeństwa to 8 proc.). Spytany o nowe źródło pieniędzy

Dramatyczna decyzja: Pierwszy SKOK w zarząd komisaryczny

, według danych na koniec 2012 r. takie żądanie KNF zgłosiła w stosunku do 44 z 55 działających kas. Z raportu o ich sytuacji finansowej po pierwszym kwartale 2013 r. wynika, że współczynnik kapitałowy sektora spadł do poziomu 1,11 proc. (jego bankowy odpowiednik, czyli współczynnik wypłacalności, wynosi

KNF: duże nieprawidłowości w działalności SKOK-ów

;. Według Jakubiaka niedobory finansowe kas wynosiły ok. 1,5 mld zł, wartość kredytów przeterminowanych na koniec września 2014 r. to 5,4 mld zł, a współczynnik wypłacalności we wrześniu 2014 r. to minus 0.85 proc., przy minimum ustawowym 5 proc. "Grupa 30 kas wykazuje współczynnik wypłacalności

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

współczynnik wypłacalności 12,27 proc. W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną instytucji. Ma ją zwrócić po miesiącu. Umowę

Bankowy gigant czaruje: wielka dywidenda i... zarobki prezesa

się zyskami z akcjonariuszami, bo jego współczynnik wypłacalności jest najwyższy w branży, sięga 19 proc. KNF zaleca bankom wstrzymanie dywidendy, gdy współczynnik wypłacalności jest niższy od 12 proc.

Bank Millennium zarobił w I kwartale 68 mln zł netto

jednostkowym bank miał 84 mln zł zysku netto wobec 497 mln zł zysku rok wcześniej. Świadczy o tym również współczynnik wypłacalności, który mówi o ogólnej kondycji finansowej instytucji - ten wzrósł z 11,3 do 15 proc. Saldo rezerw na złe kredyty było niższe, niż oczekiwano, i wyniosło 83 mln zł. Bank

SKOK Wołomin na krawędzi bankructwa

konsultacji" w sprawie przyszłości SKOK-ów, w których każdy Polak mógł poprzeć spółdzielczy ruch, polski kapitał i wolność gospodarczą. Ogłosił też niezłe wyniki za pierwsze półrocze - 32 mln zł zysku netto i współczynnik wypłacalności na poziomie 7,99 proc. (świetny na tle średniej w SKOK-ach). Ale pod

Otwarta wojna Krajowej SKOK z KNF w sprawie SKOK Wołomin?

- 32 mln zł zysku netto i współczynnik wypłacalności na poziomie 7,99 proc. (świetny na tle średniej w SKOK-ach). Pod koniec października wszystko zaczęło się jednak sypać, jak domek z kart. Na wniosek prokuratora aresztowano prezesa i wiceprezesa SKOK-u. Zarzut: udział w udzielaniu "lewych"