współczynnik wypłacalności

bed

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

KNF do banków: Nie wypłacajcie dywidendy, zwiększajcie kapitały

Zyskiem z akcjonariuszami nie powinny się dzielić przede wszystkim te banki, których tzw. współczynnik wypłacalności nie przekracza 12 proc., oraz te, które udzieliły zbyt dużo kredytów walutowych.

NBP: polskie banki mają wysokie kapitały, ale jeśli popsują się kredyty...

Banki stanowiące 10,8 proc. kapitału całej branży miałyby kłopoty z współczynnikiem wypłacalności, gdyby popsuło się tylko 5 proc. udzielonych przez nie kredytów. Ale większość banków musiałoby szukać dodatkowego kapitału dopiero gdyby co piąty udzielony kredyt trzeba było spisać na straty - wynika z opublikowanego właśnie przez NBP raportu o stabilności finansowej banków

KNF: udział kredytów przeterminowanych SKOK-ów na koniec czerwca wzrósł do 38 proc.

Kredyty i pożyczki przeterminowane w sektorze SKOK na koniec czerwca 2014 r. stanowiły 37,9 proc. portfela kredytowego. Ich udział w stosunku do końca 2013 r. wzrósł o 8 punktów procentowych - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Komisji Nadzoru Finansowego.

KNF może zaprosić banki do restrukturyzacji kolejnych SKOK-ów

wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5 proc., natomiast 31 kas poniżej wymogów, przy czym w przypadku 13 kas jest on ujemny.

PKO BP zamierza regularnie dzielić się zyskami

"PKO Bank Polski planuje prowadzić stabilną politykę wypłaty dywidendy opierając siw na jasnych regułach, które będą zrozumiałe dla naszych inwestorów. Będziemy dążyli do wypłaty co roku nadwyżki kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu bezpiecznego poziomu współczynników wypłacalności"

"Gazeta Wyborcza": Skarbce SKOK-ów pod ochroną

jest 37,5 proc. przeterminowanych kredytów, a połowa z działających kas ma współczynnik wypłacalności poniżej poziomu bezpieczeństwa (ustawa określa go na 4 proc.).

KNF zdecydował o przejęciu SKOK-u im. Kopernika przez Pekao

spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające. Wskazano m.in., że bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego, jego poziom współczynnika wypłacalności wynosi powyżej 12 proc

UOKiK: PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik wypłacalności powyżej 5

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 20

działalności bankowej wyniósł w I półroczu 2014 r. 928,2 mln zł, czyli spadł 1,2 proc. rdr . Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł koniec czerwca 69,3 proc., czyli był o 3,1 pp niższy niż rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności na koniec II kwartału wynosił 13,7 proc.

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

Przewalutowanie kredytów frankowych kosztowałoby banki 44 mld zł

byłoby dokapitalizowanie banków, przy czym w celu spełnienia wymagań prawa bankowego określającego minimalny poziom współczynnika wypłacalności na 8 proc. banki musiałyby zostać dokapitalizowane na kwotę 12,7 mld zł, a w celu spełnienia zaleceń KNF określających pożądany poziom współczynnika

UOKiK zgadza się na przejęcie SKOK im Kopernika przez Pekao SA

sytuacji kapitałowej. Z danych KNF wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc

UOKiK: PKO BP wystąpił o zgodę na przejęcie SKOK im. Kopernika

wynika, że przeterminowane kredyty i pożyczki w sektorze SKOK na koniec czerwca tego roku stanowiły 37,9 proc. całego portfela kredytowego. Współczynnik wypłacalności sektora na koniec czerwca 2014 r. sektora wynosił -0,42 proc., podczas gdy norma ustawowa wynosi 5 proc. 24 kasy mają współczynnik

Niespodziewany pomysł SKOK-ów: dostaną pomoc z zagranicy!

Niespodziewany pomysł SKOK-ów: dostaną pomoc z zagranicy!

obecny senator PiS Grzegorz Bierecki, działa źle, "Gazeta" pisała już od 2004 r. Zaś opublikowany 6 czerwca raport KNF tę diagnozę tylko potwierdził. Ponad 30 proc. niespłacanych w terminie pożyczek, 44 SKOK-i z programami naprawczymi, połowa kas ze współczynnikiem wypłacalności poniżej 4 proc

Rzecznik SKOK odpowiada: Raport KNF zawiera błędy merytoryczne

Rzecznik SKOK odpowiada: Raport KNF zawiera błędy merytoryczne

czwartek prezentację, z której wynikało, że 44 z 55 istniejących Kas wymaga wprowadzenia pilnych działań restrukturyzacyjnych. Ponadto 28 miało stratę na koniec minionego roku. Taka sama ich liczba ma współczynnik wypłacalności poniżej 4 proc. W raporcie stwierdzono też m.in., że 30 proc. portfela

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

Okazali bankom łaskę. Z ich skarbców nie odpłyną prawie 2 mld zł

(spółdzielczy system ma kłopoty finansowe). Bankowcy bardzo się denerwowali na nową opłatę, bo mają współczynniki wypłacalności na rekordowych poziomach (przeciętnie 14 proc.), nie handlowały nigdy toksycznymi papierami i nie lewarowały się (czyli nie ryzykowały pożyczonymi pieniędzmi) ponad miarę, jak wiele

SKOK o krok

SKOK o krok

ponoszonego przez nie ryzyka". Tylko połowa wszystkich SKOK-ów ma współczynniki wypłacalności na poziomie co najmniej 4 proc. (w bankach ten współczynnik jest trzykrotnie wyższy). Sześć Kas ma wypłacalność... poniżej zera. KNF podsumowuje, że z 55 Kas działania naprawcze muszą podjąć aż 44. "Gazeta

Banki zapłacą miliardy złotych ekstra podatku na "stabilizację"

deponentom, gdyby jakiś bank miał problemy z wypłacalnością), utworzyć dodatkowy subfundusz stabilizacyjny. Fundusz ma służyć do udzielania bankom ratunkowego finansowania, gdyby któremuś zabrakło funduszy własnych.Dziś oczywiście nie ma takiej potrzeby. Polskie banki mają współczynniki wypłacalności na

"Puls Biznesu": Depozyty odpływają

Z końcem czerwca mija termin, jaki europejski nadzór wyznaczył bankom na podwyższenie współczynnika wypłacalności do minimum 9 proc. Większość dużych graczy już sobie poradziła albo podwyższając kapitały, albo ograniczając aktywa. Pojawiają się sygnały, że część banków odchudziła się kosztem swoich

KNF "wywłaszcza" udziałowców FM Banku i każe sprzedać udziały

KNF "wywłaszcza" udziałowców FM Banku i każe sprzedać udziały

, czy też rozwijał się nie w tę stronę, w którą powinien, czy dawał za dużo kredytów, czy za mało, czy też może dawał je nie tym, co trzeba. Przyczyną "ofensywy" KNF nie jest raczej sytuacja finansowa banku, który ma współczynnik wypłacalności na poziomie 15 proc. (znacznie powyżej tego, co

KNF odmówiła zatwierdzenia prezesów siedmiu SKOK-ów

pierwszym półroczu 2014 r., przekroczył 15 mln zł, co było istotnym wzrostem w stosunku do wyników zanotowanych po pierwszym kwartale. Współczynnik wypłacalności Kasy stale utrzymuje się na poziomie przekraczającym wymóg ustawowy" - wskazał. "Biorąc pod uwagę wyniki finansowe Kasy Stefczyka

Zarząd jednego ze SKOK-ów zawieszony, KNF wprowadza komisarza

Zarząd jednego ze SKOK-ów zawieszony, KNF wprowadza komisarza

działających SKOK-ów. Z raportu o sytuacji finansowej SKOK-ów po pierwszym kwartale 2013 r. wynika, że współczynnik kapitałowy sektora SKOK spadł do 1,11 proc. (to odpowiednik współczynnika wypłacalności w bankach, który wynosi w nich średnio 14 proc.), zaś z obliczeń KNF wynika, że SKOK-om do wypełnienia

KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK Wołomin. Co z pieniędzmi?

KNF wystąpi z wnioskiem o upadłość SKOK Wołomin. Co z pieniędzmi?

;narodowych konsultacji" w sprawie przyszłości SKOK-ów, w których każdy Polak mógł poprzeć spółdzielczy ruch, polski kapitał i wolność gospodarczą. Ogłosił też niezłe wyniki za pierwsze półrocze - 32 mln zł zysku netto i współczynnik wypłacalności na poziomie 7,99 proc. (świetny na tle średniej w SKOK

Otwarta wojna Krajowej SKOK z KNF w sprawie SKOK Wołomin?

Otwarta wojna Krajowej SKOK z KNF w sprawie SKOK Wołomin?

- 32 mln zł zysku netto i współczynnik wypłacalności na poziomie 7,99 proc. (świetny na tle średniej w SKOK-ach). Pod koniec października wszystko zaczęło się jednak sypać, jak domek z kart. Na wniosek prokuratora aresztowano prezesa i wiceprezesa SKOK-u. Zarzut: udział w udzielaniu "lewych"

SKOK Wołomin stracił płynność, zawiesza działalność. Co dalej?

niezłe wyniki za pierwsze półrocze - 32 mln zł zysku netto i współczynnik wypłacalności na poziomie 7,99 proc. (świetny na tle średniej w SKOK-ach). Pod koniec października wszystko zaczęło się jednak sypać, jak domek z kart. Na wniosek prokuratora aresztowano prezesa i wiceprezesa SKOK-u. Zarzut: udział

Kredyt Bank ogranicza kredyty

do 10 proc. tzw. współczynnik wypłacalności banków. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,81 procent wobec 9,71 procent rok wcześniej. Jego właściciel, belgijski bank KBC, jest w trudnej sytuacji finansowej i może nie wspomóc polskiej spółki-córki. Bankowi pozostaję

Prezes PKO BP: po wypłacie dywidendy nie zahamujemy kredytów

kredytów. W podobnym tonie wypowiadał się we wtorek prezes NBP Sławomir Skrzypek. - Wypłata dywidendy przez PKO obniży jego współczynnik wypłacalności z 11,6 do 9 proc. Wypłacenie zysku największego banku kontrolowanego przez skarb państwa nie jest dobrym przykładem dla innych - grzmiał prezes NBP

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

blisko 2,6 mld zł i wzrosła 28 proc. rdr. Roczna dynamika kredytów detalicznych ogółem wyniosła 11,2 proc., w tym kredytów hipotecznych i pożyczek gotówkowych 17 proc. W I półroczu 2014 roku bank pozyskał ponad 190 tys. nowych klientów detalicznych. Współczynnik wypłacalności Pekao SA wynosi 18,1 proc

Jak nie utopić gospodarki

przedsiębiorstwa (rząd proponuje, aby taka pomoc przysługiwała dopiero przy 30-proc. spadku sprzedaży). Lewiatan proponuje też m.in. zniesienie ośmioprocentowego współczynnika wypłacalności banków i ubieganie się o wejście do tzw. przedsionka strefy euro, czyli systemu ERM II, jeszcze w 2009 roku.

Brytyjskie banki powinny zwiększyć obowiązkowe rezerwy finansowe

Bazylea III ustalonego we wrześniu, które wejdzie w życie dopiero w 2015 r,. banki zobowiązane są do zwiększenia rezerw do 7 proc. aktywów.- Nasze analizy wskazują, że potrzebna jest dużo odważniejsza reforma niż ta przyjęta w Bazylei. Dwukrotnie powiększony współczynnik wypłacalności banków przybliżyłby

Zajdel-Kurowska: żadnemu bankowi nie odmówimy gwarancji

mające dobrą sytuację finansową.- Tak, ale chodzi wyłącznie o kryterium wypłacalności. Na gwarancje nie mógłby liczyć bank, którego współczynnik wypłacalności byłby poniżej niezbędnego minimum, czyli 8 proc. Jednak dziś wszystkie działające w Polsce banki mają współczynnik wypłacalności grubo powyżej

Banki opuszczą Europę, jeżeli regulacje będą zbyt restrykcyjne

Finansowego (KNF) wartość kapitałów własnych (podstawowych) wzrosła o prawie 9 mld zł w skali roku do 87,77 mld zł na koniec czerwca 2010 r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,5 proc. na koniec czerwca bieżącego r. wobec 12,4 proc. rok wcześniej.

Banki niechętnie kredytują deweloperów

pochwalić się najwyższym współczynnikiem wypłacalności (stosunek kapitałów własnych do portfela kredytowego), który informuje m.in. o zdolności kapitałowej banków do kontynuowania akcji kredytowej. - W warunkach kryzysu za bezpieczny poziom można uznać 10 proc. - przypomina Emil Szweda z Open Finance. W PKO

KNF: Spółdzielcze kasy miały 400 mln zł strat

-ów może być wyprowadzona na prostą. - Czasem wystarczą niewielkie środki, by dany SKOK mógł spełnić wymogi kapitałowe i doprowadzić współczynnik wypłacalności powyżej niezbędnego minimum - mówił szef nadzoru. Narzekał, że tylko w bardzo ograniczonym stopniu SKOK-i mogą liczyć na wsparcie swoich

PO: KNF ma nadzorować SKOK-i

zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc.

NBP zachęca, KNF nie straszy, a złoty nie spada. Bliżej do kredytowej odwilży?

Nadzoru Finansowego, zalecił bankom, by utrzymywały na wysokim poziomie tzw. współczynnik wypłacalności (mówi on, jaką część lokat klientów bank mógłby natychmiast wypłacić na ich żądanie). Minimalną wartość współczynnika wypłacalności prawo ustaliło na 8 proc., ale KNF chciałby, żeby banki miały co

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

proc. rdr. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 12 proc. Akcjonariuszami banku jest fundusz inwestycyjny Innova/4 L.P., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz WCP COOPERATIEF U.A. MODLIN O początku roku lotnisko w Modlinie obsłużyło milion pasażerów - poinformowała we wtorek rzeczniczka portu

BGK bierze kurs na duże kredyty

tzw. współczynnik wypłacalności po pierwszym kwartale 2009 r. wynosi 12,1 proc., co znaczy, że nie ma dużych rezerw finansowych, które mógłby przeznaczyć na kredyty (w bankach komercyjnych współczynnik wypłacalności wynosi 10 proc., a minimum bezpieczeństwa to 8 proc.). Spytany o nowe źródło pieniędzy

Polskie banki pożyczają pieniądze od swoich zagranicznych udziałowców

współczynnik wypłacalności 12,27 proc.W połowie listopada również Bank Pekao SA otrzymał od austriackiej odnogi grupy UniCredit, czyli swojego głównego akcjonariusza, ogromną pożyczkę w wysokości 500 mln euro z przeznaczeniem na bieżącą działalność operacyjną instytucji. Ma ją zwrócić po miesiącu. Umowę

KNF sensacyjnie odkręca śrubę bankom wbrew woli... swojego szefa!

oceny zdolności kredytowej klienta od sytuacji finansowej banku - wcześniej KNF planowała, żeby łatwy kredyt był dostępny tylko w bankach mających m.in. współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc. i współczynnik kapitału najwyższej jakości (tzw. Tier 1) powyżej 9 proc. Teraz te ograniczenia wypadły. Z

Bank Millennium zarobił w I kwartale 68 mln zł netto

jednostkowym bank miał 84 mln zł zysku netto wobec 497 mln zł zysku rok wcześniej.Świadczy o tym również współczynnik wypłacalności, który mówi o ogólnej kondycji finansowej instytucji - ten wzrósł z 11,3 do 15 proc. Saldo rezerw na złe kredyty było niższe, niż oczekiwano, i wyniosło 83 mln zł. Bank

S&P obniżył perspektywę ratingu UniCredit

komunikacie. W poniedziałek UniCredit podał, że planuje podniesienie kapitałów o 3 mld euro poprzez emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje oraz nowe akcje. Bank obniżył prognozę przychodów na 2008 rok do 0,39 euro na akcję z 0,52 euro na akcję i spodziewa się, że jego współczynnik wypłacalności

PiS zaskarżył ustawę o SKOK do Trybunału Konstytucyjnego

całości prezydent Lech Kaczyński. W marcu 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski wycofał część zarzutów sformułowanych przez swego poprzednika. Ostatecznie Trybunał zajął się badaniem dwóch przepisów . Ustawa wprowadza dla kas tzw. współczynnik wypłacalności na poziomie co najmniej 5 proc. oraz zasadę

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek godz. 15

. Wskaźnik kosztów do dochodów po I połowie 2014 roku spadł do 69,2 proc. z 78,9 proc. rok wcześniej. Prezes zapowiedział, że do końca 2014 roku wskaźnik ten spaść ma do poniżej 60 proc., w pod koniec 2015 roku do 55 proc. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 15,2 proc. DNB Bank Polska jest obecny w

BOŚ miał 27 mln zł zysku. Wzrost o ponad 7,6 tys. proc.

zastanawia się, skąd wziąć środki na rozwój. A taka fuzja mogłaby podnieść rynkową wartość obu banków.Grupa Kapitałowa BOŚ zakończyła ubiegły rok z współczynnikiem wypłacalności na poziomie 12,8 proc.Czytaj też: Czy BOŚ i Pocztowy mogą stworzyć nowe PKO?

Bank Millennium zakończył ciężki rok 1,5 mln zł na plusie

sprzedawać tych kredytów - mówi szef Millennium.Kott uważa, że bank jest gotowy do rozwoju. Z błyskawicznie przeprowadzonej emisji akcji Millennium zebrał 1 mld zł. Wiceprezes Fernando Bicho podkreśla, że dzięki tym pieniądzom jest bankiem o jednym z najwyższych współczynników wypłacalności. - Wykorzystamy

Commerzbank do nacjonalizacji czy na sprzedaż? Co z BRE Bankiem?

po to, by spełnić najnowsze wymogi europejskiego nadzoru (współczynnik wypłacalności na poziomie 9 proc.), będzie musiał pozyskać przynajmniej 5 mld euro. Czytaj też: mBank dopieści klientów po nowemu. Da mobilny internet w prezencie i sprzeda tablecik do kompletu. Czy warto? Według poniedziałkowego

PKO ucieka przed problemami

zł. Tym samym spadnie wskaźnik wypłacalności banku (czyli stosunek kapitału do akcji kredytowej) z 11,6 do ok. 9 proc. Pozostanie na poziomie wyższym od wymaganego przez nadzór bankowy 8 proc., choć oczywiście trwałe obniżenie współczynnika wypłacalności byłoby rzeczą niewskazaną. Tyle że już na

Łatwiej o pożyczkę w banku? KNF zmienia rekomendację T

historii bank mógłby pożyczyć tylko połowę średniej pensji, czyli nieco ponad 1,8 tys. zł. Ale nie każdy bank będzie mógł korzystać z uproszczonej procedury. - Chcemy, by tylko banki dobrze skapitalizowane mogły ponosić wyższe ryzyko - mówi Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. Współczynnik wypłacalności

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

Polska. Współczynnik wypłacalności na koniec I półrocza 2014 r. wynosił 14 proc. W połowie czerwca BGŻ połączył się z Rabobank Polska. Wartość bilansowa Rabobank Polska na dzień połączenia wynosiła 3,33 mld zł, co stanowiło 9 proc. bilansu połączonego banku. Obecnie działalność Rabobank Polska

Austriackie banki działające w Polsce ograniczą kredyty?

austriackiego. O możliwym ograniczeniu finansowania spółek-córek w Europie Środkowej przez zagraniczne centrale pisała w poniedziałkowym raporcie również agencja ratingowa Fitch. Rzecz dotyczy zwłaszcza banków potrzebujących najwięcej kapitału, by osiągnąć 9-procentowy współczynnik wypłacalności narzucony

Kluza o sytuacji sektora finansowego

W Polsce nie ma zagrożenia wypłacalności banków i otwartych funduszy emerytalnych, a sytuacja funduszy inwestycyjnych jest stabilna - poinformował na środowej konferencji szef Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) Stanisław Kluza. Jak powiedział, sektor bankowy po 8 miesiącach br. zanotował 11,3 mld

Trybunał orzekł: SKOK-i pod nadzór bankowy, ale dwa przepisy do poprawki

dostosowywały poziom własnych kapitałów do wartości zarządzanych aktywów. Według statystyk Banku Światowego ta relacja nie przekraczała w zeszłym roku w SKOK-ach 3 proc. W bankach minimalny współczynnik wypłacalności to 8 proc. O objęcie SKOK-ów skuteczniejszym nadzorem apelował też Europejski Bank Centralny.

SKOK bez trzymanki

- poziom kapitałów był w 2009 r. za niski w stosunku do depozytów klientów. Gdy Kasa Krajowa zalecała, żeby kasa miała tyle własnych pieniędzy, by stanowiły one 7 proc. depozytów klientów - w Stefczyku było to tylko 3,6 proc. A współczynnik wypłacalności, który w bankach musi zgodnie z prawem wynosić co

Bankowe cuda - jak poprawić finanse, wypłacając dywidendę

, ale każda akcja banku jest warta o 1 zł mniej niż tydzień temu. Pisze Gadomski: "Oczywiście trwałe obniżenie współczynnika wypłacalności byłoby rzeczą niewskazaną. Tyle że już na jesieni zostanie przeprowadzona nowa emisja, a tym samym kapitał banku i współczynnik wypłacalności wzrośnie

Podatek bankowy powraca. Za wszystko zapłacą klienci?

działać wyjątkowo ostrożnie i wyznaczyć jakieś priorytety - mówi prezes, wyliczając troski banków. Z jednej strony konieczność poprawy płynności finansowej, na którą banki potrzebują zebrać nawet 40 mld zł. Z drugiej - konieczność podwyższania współczynnika wypłacalności. Z trzeciej zaś planowany

Wyniki Banku Millenium lepsze od oczekiwań

wynosił 102 proc., a współczynnik wypłacalności 11,2 proc. Mimo to Bogusław Kott, szef Millennium, patrzy w przyszłość z rosnącym optymizmem: - Podzielam poglądy ekonomistów i analityków, którzy pozytywnie patrzą na sytuację Polski i zapowiadają, że druga połowa roku, a w szczególności jego końcówka będą

KNF: zarząd PKO BP musi nam pokazać, że wypłata dywidendy mu nie zaszkodzi

nam środki nadzorcze. Na razie nie widzę bezpośredniego zagrożenia, nawet w razie wypłaty dywidendy. Jednak obniżenie współczynnika wypłacalności z pewnością ogranicza możliwości banku do udzielania kredytów. Jest to szczególnie istotne, w przypadku banku z dużym udziałem w rynku kredytowym. Brak

Są mieszkania, ale nie ma kredytów

. Analityk Open Finance Emil Szweda twierdzi, że im niższy współczynnik wypłacalności ma bank, tym mniejsze ma możliwości w prowadzeniu akcji kredytowej. Szweda twierdzi, że za bezpieczny poziom można uznać 10 proc. współczynnik wypłacalności (stosunek kapitałów własnych do portfela kredytowego). Banki, w

EBOiR: zbliża się koniec kryzysu

utrzymywania przez banki na wysokim poziomie tzw. współczynnika wypłacalności. - Jednocześnie musimy mierzyć się z problemem rosnących złych kredytów i podwyższania kapitału - narzekał Herbert Stepić. Ale bankowcy wspólnym głosem zapewniali, że nie odetną swoich spółek-córek w Europie Środkowo-Wschodniej od

Czy zagraniczne matki naciskają na nasze banki, by ograniczyły kredyty?

) chce podnieść bankom z 8 do 10 proc. minimalny tzw. współczynnik wypłacalności. Właściciele banków, które nie spełnią nowego kryterium, będą musieli uzupełnić ich kapitał. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,8 proc. Jeśli KBC nie będzie chciał wspomagać polskiej córki

PZU pobiło rekord!

zbyt wielu odszkodowań - powiedział nam Tomasz Fill, rzecznik PZU. - Nie musimy też w takim tempie jak dotychczas zawiązywać rezerw, które obniżały nam zyski. PZU i PZU Życie mają już na bardzo wysokim poziomie współczynnik wypłacalności. Wynoszą one odpowiednio 430 proc. i 293 proc. - dodaje

Zeznania byłej prezes NBP przed komisją ds. PZU

oponowała: - BIG Bank miał współczynnik wypłacalności 14-17 proc., a wymagany współczynnik to 8 proc. Bogdan Lewandowski (SdPl) pytał, do jakiego klubu należy była prezes NBP. Dzień wcześniej były prezes PZU Życie Grzegorz Wieczerzak zaliczył ją do związanego z prezydentem klubu Krakowskiego Przedmieścia

Jak to robią w Niemczech

przypisanym mu współczynnikiem wypłacalności. Konsument ma prawo wglądu do swoich danych w bazie biura oraz ich prostowania. SCHUFA może z kolei kontrolować prawdziwość informacji jej dostarczanych. Niemieckie doświadczenia zostały wykorzystane przy pisaniu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej w

Kredyt Bank stracił w ubiegłym roku prawie 1,6 mld zł

jest zbyt krzepiący. Odsetek należności nieregularnych wzrósł z poziomu 17,5 proc. do najwyższego w branży - 28,3 proc. A współczynnik wypłacalności jest na poziomie 8,8 proc., blisko minimalnych dozwolonych prawem 8 proc. Byłoby jeszcze gorzej, gdyby nie wykupienie przez KBC ratunkowej emisji akcji za

SKOK-i skarżą się w Komisji Europejskiej na dyskryminację

lub przekształcić w banki. Kasy, które tego nie zrobią, będą mogły dalej prowadzić działalność, pod warunkiem że ich tzw. współczynnik wypłacalności zostanie utrzymany na poziomie 8 proc. Komisja Nadzoru Finansowego postuluje też objęcie SKOK-ów takim samym systemem ochrony depozytów, jakim cieszą się

Rada nadzorcza PKO BP: nie popieramy już Pruskiego

banku wziął pod uwagę wyniki finansowe banku osiągnięte w 2008 r. i w pierwszym kwartale 2009 r. oraz (...) poziom funduszy podstawowych banku i współczynnika wypłacalności - 11,54 proc. (...) W ocenie zarządu banku, przy uwzględnieniu czynników wskazanych poniżej, wypłata dywidendy nie wpłynie

PKO na ratunek budżetu państwa

Od kiedy w poniedziałek prezes PKO BP Jerzy Pruski ogłosił chęć przekazania akcjonariuszom całego zysku (2,9 mld zł), a następnie wyemitowania nowych akcji za 5 mld zł, bank jest pod stałym ostrzałem NBP i KNF. - Wypłata dywidendy przez PKO obniży jego współczynnik wypłacalności z 11,6 do 9 proc

BRE Bank: Koszty mają być niższe o 280 mln zł

proc., czyli o 5,3 mld zł. Na koniec 2008 roku wyniosły 37,8 mld zł. Współczynnik wypłacalności na koniec 2008 roku wyniósł 10,03 proc. wobec 10,51 proc. na koniec września 2008 roku. Na koniec 2008 roku bankowość detaliczna BRE obsługiwała 2.528,2 tys. klientów. W 2008 roku pozyskano 490,2 tys

Bujanie w obłokach polskości

krótkookresowym wzrostem kosztów? Więcej kredytów czy może raczej skrócenie aktywnej strony bilansu, stosownie do nowego współczynnika wypłacalności? Żeby wszystko było jasne - nie mam nic, zupełnie nic przeciw kupieniu WBK przez polskiego inwestora. Pod jednym warunkiem: niech to będzie inwestor z sektora

Prezes UniCredit: Sytuacja przypomina krach roku 1929

poprzez emisję papierów wartościowych zamiennych na akcje oraz nowe akcje. Bank obniżył prognozę przychodów na 2008 rok do 0,39 euro na akcję z 0,52 euro na akcję i spodziewa się, że jego współczynnik wypłacalności sięgnie 6,7%, podał UniCredit w poniedziałkowym komunikacie. "Cel kapitałowy w

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 7 sierpnia, godz. 15.00

rok wcześniej. Współczynnik wypłacalności banku wynosi 9,77 proc. PTC Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, zwiększyła w drugim kwartale 2008 roku swoje przychody ze sprzedaży o ponad 7 proc., do 1,976 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Łącznie w całym pierwszym półroczu

Ostatnie strzały na wojnie o lokaty

portfel kredytów. W większości banków wartość kredytów zbliżyła się do wartości zebranych lokat lub nawet ją przekroczyła. Dlatego żaden bank nie może już sobie pozwolić na oddawanie pola konkurentom i utratę pieniędzy z lokat. To oznaczałoby pogorszenie tzw. współczynnika wypłacalności, który wyznacza

Skarb państwa drenuje PKO BP, żeby ratować budżet

decyzje w sprawie dywidendy są istotne przy ocenie, czy zarząd kieruje bankiem stabilnie i bezpiecznie. Pikanterii dodaje to, że właściciele wszystkich poza PKO BP giełdowych banków zastosowali się do zalecenia KNF. - Z wypłacania dywidendy zrezygnowały nawet Pekao i Citi Handlowy, których współczynniki

Zejdźmy schodami na parter, nim nas wypchną przez okno

budżet i silny sektor bankowy. Nasze banki mają to, co w wielu zachodnich instytucjach finansowych stoi właśnie pod dużym znakiem zapytania - dużą płynność i wysoki kapitał. Niektórzy mówią nawet, że zbyt wysoki, bo współczynnik wypłacalności większości banków przekracza 12 proc., podczas gdy prawo

"Rządzimy, bo się znamy", czyli the best of nasze artykuły o SKOK-ach

Wewnętrznego. W SKOK-u Stefczyka - największym w tym systemie - poziom kapitałów był w 2009 r. za niski w stosunku do depozytów klientów. Gdy Kasa Krajowa zalecała, żeby kasa miała tyle własnych pieniędzy, by stanowiły one 7 proc. depozytów klientów - w Stefczyku było to tylko 3,6 proc. A współczynnik

Przeminął banków wiek złoty

surowe restrykcje dotyczące wielkości kapitału i udzielanych kredytów. Tymczasem okazało się, że wiele banków udzielało kredytów wielokrotnie większych niż powinny. Jak to było możliwe? - To nie jest takie proste. Umowa kapitałowa określa współczynniki, przez jakie mnoży się poszczególne elementy aktywów

Jak Kredyt Bank przetrwa największy kryzys w swojej historii

wynik finansowy, ale także zmniejszenie funduszy banku i obniżenie współczynnika wypłacalności z 9 proc. po trzecim kwartale do 8 na koniec roku - czyli do minimalnego wymaganego przez NBP poziomu. Z kłopotów ma wybawić Kredyt Bank jego belgijski akcjonariusz. KBC przed miesiącem prawie w całości objął

Na czym zależy PKO BP, a na czym PZU

25 proc. akcji tego banku. Jednak kapitały własne PKO BP to ok. 5 mld zł. Gdyby PKO BP miało inwestować w jakiś bank, to mogłoby pewnie zainwestować zaledwie 2,3 mld zł bez naruszenia zasad bezpieczeństwa instytucji finansowej, a i w tym przypadku współczynnik wypłacalności obniżyłby się z 15 do 8

Bank tanio kupię, drogo sprzedam

udzielanie kredytów mimo odpowiedniego współczynnika wypłacalności. I ja tu negocjuję z Merrill Lynch, codziennie im raportuję, jaka jest sytuacja u mnie w firmie, a bank ma problemy ze sfinansowaniem moich kredytów i drastycznie spada mi akcja kredytowa. W końcu z tego wybrnęliśmy, ale negocjacje wydłużyły

Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek, 16 października, godz. 15.00

roku - poinformowała spółka w komunikacie. Spółka podała też, że według wstępnych danych na koniec III kwartału 2008 r. szacowana wielkość współczynnika wypłacalności spółki z grupy Getin Holding - Getin Banku przekroczyła poziom 12 proc., a szacowany poziom aktywów skarbowych (rozumianych jako suma

W Pekao wszelkie decyzje podejmujemy tu, w Warszawie

się np. stosować do zasady, że minimalny współczynnik wypłacalności nie może być niższy niż 8 proc. Poza tym są surowe zasady międzynarodowe dotyczące wymogów kapitałowych, tzw. Bazylea II. Jesteśmy wielkim kredytodawcą, mamy ogromną bazę depozytową, wreszcie jako spółka giełdowa musimy mieć wysoki

Przegląd wiadomości ze spółek, środa 30 lipca, godz. 15.00

mld zł. Współczynnik wypłacalności w pierwszej połowie 2008 roku wynosił 10,99 proc. podczas gdy rok wcześniej 13,34 proc. CAM MEDIA CAM Media, specjalizujący się w niestandardowych kampaniach mediowych, po II kwartale podtrzymuje tegoroczne prognozy osiągnięcia 51 mln zł przychodów ze sprzedaży

Czy Żerań straci polisę?

wypłacalności, czyli pokrycie w funduszach możliwych roszczeń. Promując ubezpieczeniami sprzedaż aut Daewoo, firma zyskała wielu klientów. Za lawinowym wzrostem składek i klientów nie podążał jednak odpowiedni wzrost funduszy i Daewoo TU przestało spełniać wymogi stawiane przez nasze przepisy ubezpieczeniowe

Bank Współpracy Europejskiej szuka inwestora

inwestor jest pożądany. Po trzech kwartałach tego roku BWE ma bardzo dobry współczynnik wypłacalności - 26,88 proc. Jednocześnie jednak zwraca uwagę, iż w okresie tym bank zanotował 22 mln 339 tys. zł straty brutto i 19 mln 609 tys. straty netto. Po trzech kwartałach tego roku suma bilansowa banku

Tekst wystąpienia prezesa NBP Leszka Balcerowicza w Sejmie

banków. Są one zobowiązane do utrzymywania kapitałów własnych na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów i pozwalającym pokrywać niespodziewane straty. Przeciętny poziom współczynnika wypłacalności w grudniu 2002 r. wynosił 13,7 proc., wobec wymaganego minimum 8 proc. Tylko w 5

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (współczynnik adekwatności kapitałowej) – współczynnik wyrażający stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem.Poszczególnym pozycjom aktywów i pozycjom pozabilansowym przydziela się stopnie ryzyka kredytowego

Zasada nadzoru kraju macierzystego

ostrożnościoweInstrumenty ostrożnościowe określone są w dyrektywie 2000/12/WE. Do najważniejszych z nich należą: Współczynnik wypłacalności, czyli relacja funduszy własnych do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem. Instytucje kredytowe zobligowane są do utrzymywania wypłacalności na poziomie minimalnym

Basel II

oraz minimalnego wskaźnika relacji kapitału do aktywów ważonych ryzykiem, który przybiera następującą postać: R=FW/[AWR+12,5*(WKRR+WKRO)] gdzie: R – współczynnik wypłacalności, FW – fundusze własne, AWR – suma aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem, obliczona dla ryzyka

Waszyngton

burmistrza Sharon Pratt Kelly, pierwszej Afroamerykanki na czele władz dużego miasta w kraju. Barry’ego wybrano ponownie w 1994, już w rok później miasto stanęło na krawędzi wypłacalności. W kolejnym, przypadającym na 1998 głosowaniu, zwyciężył Anthony Williams. Jego administracja nadzorowała okres

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.