wskaźniki wypłacalności

PAP

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek godz. 15

Przegląd wiadomości ze spółek, piątek 9 maja godz. 15

Premier zdołował KGHM i wzmocnił złotego

Nie było euforii na warszawskim parkiecie po wystąpieniu premiera Donalda Tuska, który przedstawił strategię na trudne czasy kryzysu finansowego. WIG20 tylko na chwilę odrobił straty, ale przed końcem sesji mocno ruszył w dół za sprawą KGHM, bo gracze porządnie wystraszyli się opodatkowania wydobycia miedzi i srebra. Złoty umocnił się do wszystkich głównych walut

Rentowność włoskich, trzyletnich obligacji najniższa od września

Inwestorzy odetchnęli z ulgą. Włochy sprzedały wszystkie wystawione w piątek na aukcje obligacje z rentownością najniższą od września 2011 roku. Sukcesem zakończyły się także aukcje Hiszpanii i Włoch w czwartek

Przegląd wiadomości ze spółek, środa godz. 15

komunikacie. Współczynnik wypłacalności Banku BGŻ wyniósł 13 proc. na koniec I kwartału wobec 12 proc. rok wcześniej. Na koniec marca kredyty i pożyczki brutto udzielone przez bank wyniosły 27,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,5 proc. rdr. "Największy wpływ na zmianę miał wzrost kredytów i pożyczek dla

Szykujmy własną starość

Szykujmy własną starość

Wskaźniki demograficzne są dla Polski bezlitosne. Starzejemy się, a liczba seniorów wraz z przechodzeniem na emeryturę kolejnych roczników wyżu demograficznego będzie wzrastać."Siwienie" polskiego społeczeństwa spowoduje zmiany w funkcjonowaniu całego państwa, w tym przede wszystkim rynku

Banki handlują nieściągalnymi długami

spisały na straty lub takie, których odzyskanie jest wątpliwe. Na tak duże nagromadzenie złych długów banki nie mogą sobie pozwolić. Trwa boom kredytowy, a każda złotówka utopiona w starych kredytach ogranicza możliwości udzielania nowych (bo spadają wskaźniki wypłacalności). Bankowe długi byłyby gratką

Euro przeniesie nas z ligi węgierskiej do słowackiej

wskaźniki płynności i wypłacalności krajów naszego regionu.Co więc inwestorzy sądzą na temat Polski, Węgier czy Czech?- Pod względem ryzyka cała Europa Środkowo-Wschodnia w porównaniu z innymi regionami wygląda źle. Czołowe gazety finansowe świata najdalej na drugiej stronie to pokazują. To oczywiście jest

Kryzys powinien otworzyć oczy politykom

dotkliwe. Popatrzmy na Islandię, kraj spoza Unii - inwestorzy przestali wierzyć w jego wypłacalność i rzeczywiście otarł się o bankructwo.Dlaczego inwestorom wydaje się, że Polska i nasze aktywa są ryzykowne?- Widzą choćby wysoki deficyt na rachunku obrotów bieżących. I u nas, i na Węgrzech wynosi on około

Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (współczynnik adekwatności kapitałowej) – współczynnik wyrażający stosunek funduszy własnych banku do sumy aktywów i pozycji pozabilansowych ważonych ryzykiem.Poszczególnym pozycjom aktywów i pozycjom pozabilansowym przydziela się stopnie ryzyka kredytowego

Wskaźniki finansowe

. SGR (ang. sustainable growth rate) – trwała stopa wzrostu P/S lub PSR (ang. price to sales) Wskaźniki wypłacalności (zdolności do obsługi zadłużenia) Wskaźnik ogólnego zadłużenia (ang. Debt Ratio) Wskaźnik pokrycia odsetek (ang. times interest earned) Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Płynność finansowa

się ze zobowiązań powodują nieufność kontrahentów i kredytujących instytucji finansowych co może doprowadzić w skrajnych przypadkach do bankructwa, zaś zbyt wysoki poziom powoduje zamrożenie części kapitału obrotowego, a tym samym zmniejszenie rentowności przedsiębiorstwa. Wskaźniki płynności finansowejWskaźniki

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.