wniosek o wypłatę świadczenia

Monika Adamowska

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Pieniądze dla opiekunów niepełnosprawnych

Opiekujesz się bliską osobą i pobierasz świadczenie pielęgnacyjne? Możesz liczyć na dodatkowe 100 zł w listopadzie i grudniu. Warunek - musisz do końca października złożyć wniosek o wypłatę tych pieniędzy. Jeśli się spóźnisz, pieniądze przepadną

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli

Nauczyciele mogą odchodzić na świadczenie kompensacyjne. Komu świadczenie się należy, a kto nie ma na nie szansy.

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

zasiłki będą zwracane, pani Małgorzata złożyła w swoim urzędzie gminy wniosek o wypłatę pieniędzy. Dostała odmowę, bo jak powiedziano nam w gminie - nie można pobierać równocześnie dwóch świadczeń. Jeśli ktoś ma prawo do renty lub emerytury, nie dostanie zasiłku dla opiekuna. Pani Małgorzata nie jest

Senat. MZ proponuje poprawkę do ustawy dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

rok wypłata zostanie zawieszona do końca roku, a pacjent otrzyma zwrot kosztów do końca stycznia kolejnego roku". Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych została przyjęta przez Sejm 29 sierpnia. Według noweli, uprawniony do publicznych świadczeń

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

się, że zaległe zasiłki będą zwracane, pani Małgorzata złożyła w swoim urzędzie gminy wniosek o wypłatę pieniędzy. Dostała odmowę, bo jak powiedziano nam w gminie - nie można pobierać równocześnie dwóch świadczeń. Jeśli ktoś ma prawo do renty lub emerytury, nie dostanie zasiłku dla opiekuna. Pani

Sejm. Drugie czytanie projektu dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma wdrożyć przepisy unijnej dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej. Według projektu uprawniony do publicznych świadczeń zdrowotnych w Polsce pacjent będzie mógł otrzymać zwrot kosztów

Sejm przyjął ustawę dot. transgranicznej opieki zdrowotnej

kategorii mieszczą się również produkty lecznicze i wyroby medyczne zakupione w innym niż Polska państwie członkowskim UE. Nowe przepisy zakładają, że pacjent - który skorzystał z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w innym państwie UE, aby otrzymać zwrot poniesionych kosztów - musi się zwrócić z wnioskiem do

Ważne sprawy emerytów

Ważne sprawy emerytów

niczego nie zobowiązuje. Przykład. Pan Józef chce zlikwidować konto w banku i zamierza poprosić ZUS, aby emeryturę znów przynosił mu listonosz. Jest to możliwe. Trzeba złożyć wniosek identycznie jak w przypadku wniosku o przekazywanie świadczenia na konto. Przykład. Pani Ewa wyjeżdża za granicę i

Polacy uciekają do emerytury. ZUS płaci miliony na wcześniejsze świadczenia

Polacy uciekają do emerytury. ZUS płaci miliony na wcześniejsze świadczenia

Najnowsze dane pochodzące z listopada zeszłego roku nie pozostawiają wątpliwości - kto może, składa do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia przedemerytalnego. Pobiera je już ponad 152 tys. Polaków - aż o 30 tys. więcej niż w styczniu 2013 r. Każdego miesiąca ta grupa powiększa się średnio o 3 tys

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

Wcześniejsza emerytura dla nauczyciela

za porozumieniem stron w sierpniu 2012 r. Od tego czasu nie podjęła żadnej innej pracy. W 2013 r. zgłosiła wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. ZUS zgodził się, tłumacząc, że "niewykonywanie pracy nauczycielskiej bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku pozwala na wypłatę świadczenia

ZUS: wypłata emerytur w Polsce nie jest zagrożona

. suwak bezpieczeństwa). Wypłatą emerytur będzie zajmował się ZUS. Po osiągnięciu wieku emerytalnego środki stanowiące podstawę wyliczenia emerytury będą przez trzy lata podlegać dziedziczeniu. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, ale do Trybunału Konstytucyjnego skierował wniosek o zbadanie

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

Komu należą się świadczenia przedemerytalne

specjalne zaświadczenie. W zaświadczeniu urzędnicy muszą wpisać dokładny czas pobierania zasiłku. Gdy dostaniemy zaświadczenie z urzędu pracy, idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne. Trzeba to zrobić osobiście. Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania

Pieniądze wracają do opiekunów

Pieniądze wracają do opiekunów

Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków daje opiekunom cztery miesiące (od 15 maja do 15 września 2014 r.) na złożenie wniosku. Jeżeli toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności podopiecznego, wniosek będzie można złożyć nie później

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r.? już 47 tys., a w tym roku w kwietniu (to najnowsze dane) - już 75,5 tys. osób. LEKARZ ORZECZNIK O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do komisji

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

warunek wiekowy, czyli ukończyć 55 lat (kobiety i mężczyźni). W kolejnych latach warunek wiekowy będzie się zwiększał, aż do roku 2033, kiedy to nauczycielki i nauczyciele będą musieli pracować do ustawowego wieku emerytalnego (docelowo - 67 lat). Wielu nauczycieli składa wniosek do ZUS o świadczenie

Jak wcześniej odejść na emeryturę

Jak wcześniej odejść na emeryturę

wiekowy, czyli ukończyć 55 lat (kobiety i mężczyźni). W kolejnych latach warunek wiekowy będzie się zwiększał, aż do roku 2033, kiedy to nauczycielki i nauczyciele będą musieli pracować do ustawowego wieku emerytalnego (docelowo - 67 lat). Wielu nauczycieli składa wniosek do ZUS o świadczenie

Rząd. Świadczenie pielęgnacyjne będzie wyższe o 100 zł

z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku. Będzie ją wypłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Osoba upoważniona do pobierania świadczenia musi złożyć do tych organów wniosek o przyznanie pomocy. Powinien

ZUS oddaje emerytury, które niesłusznie zabrał

ZUS oddaje emerytury, które niesłusznie zabrał

pieniądze. Nawet kosztem zapłaty wyższego podatku. Od momentu złożenia wniosku ZUS będzie miał 60 dni na wydanie decyzji o wypłacie pieniędzy. 1 MLD DO ZWROTU Według informacji ZUS przeciętna miesięczna liczba wstrzymanych świadczeń wynosiła 23 tys. Ogólna kwota niewypłaconych świadczeń to ok. 826 mln zł

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

do działania rząd zabrał się do roboty. Resort pracy przygotowuje aż dwie ustawy. Jedna - o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - ma zwrócić opiekunom to, co im niesłusznie zabrano. Druga - o wprowadzeniu jednego świadczenia pielęgnacyjnego - ma zlikwidować podział na "lepszych"

W Sejmie drugie czytanie projektu ustawy o transgranicznej opiece zdrowotnej

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma wdrożyć przepisy unijnej dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej i stworzyć ramy prawne umożliwiające zwrot kosztów leczenia w innych państwach członkowskich UE. Marek Hok (PO

NIK: w dłuższej perspektywie może zabraknąć na wypłatę emerytur

Ubezpieczeń Społecznych, przeprowadzone zostało prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa" - poinformował NIK w opublikowanym w piątek raporcie. Zdaniem Izby cała operacja nie zakłóciła też naliczania i wypłaty świadczeń dla ubezpieczonych. Dodano, że ZUS m.in. nawiązał współpracę z

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

bankowe w Polsce. Płatności te dokonywane będą w złotówkach na koniec każdego miesiąca. Osoby otrzymujące dotychczas świadczenia kanadyjskie czekiem mogą zwrócić się do instytucji kanadyjskiej z wnioskiem o zmianę formy wypłaty na przelewy bankowe. Wnioski należy składać na formularzu dostępnym pod

Niemcy.Projekt ustawy przeciwko wyłudzaniu świadczeń przez obywateli UE

media, zdarzały się też przypadki pobierania świadczeń na nieistniejące dzieci. De Maiziere powiedział, że rząd zbada też wniosek bawarskiej CSU, domagającej się obniżenie dodatków na dzieci do poziomu świadczeń obowiązującego w kraju ich pochodzenia, bądź nawet całkowitego zawieszenia wypłat w

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

r. I to - uwaga! - wraz z odsetkami oraz uwzględnieniem waloryzacji. ZUS wypłaci zaległe emerytury z odsetkami, ale do którego dnia będą te odsetki liczone? Do 19 lutego, a więc do dnia wejścia w życie ustawy. Tak więc jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o wypłatę zaległej emerytury w 2015 czy w 2016 r

Dla kogo świadczenia przedemerytalne

). Średnio każdego miesiąca przybywa 3 tys. osób ze świadczeniem przedemerytalnym. To oznacza, że ZUS co miesiąc musi więcej wydawać na wypłaty. Jeszcze w styczniu 2012 r. wydawał na świadczenia 91 mln, a w listopadzie 2013 r. - już blisko 156 mln zł. - Ludzie każdego dnia pytają, czy mogą ubiegać się o

Waloryzacja emerytur i rent

;. Okazuje się, że w niektórych sytuacjach można jednak termin zmienić. ZUS przyznaje, że "ewentualna zmiana terminu wypłaty świadczeń może nastąpić na wniosek emeryta-rencisty, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli zmiana taka jest możliwa w danym organie rentowym ze względów organizacyjnych

Leszczyna: system emerytalny nie zbankrutuje

emerytalnym kontrola wykazała, iż ZUS przygotował się do tej operacji właściwie i nie zakłóciła ona naliczania oraz wypłaty świadczeń dla ubezpieczonych. Inspektorzy zaznaczyli jednak, że w dłuższej perspektywie zmiany w systemie emerytalnym nie rozwiążą problemu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych

nowych zasadach. Jakich? O tym za chwilę. Dobra wiadomość jest taka, że ośrodki pomocy społecznej mają obowiązek skontaktować się z opiekunami, którym bezprawnie zabrano świadczenie, i poinformować ich o możliwości składania wniosków o zwrot pieniędzy. Przy okazji ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków

Komu się należą świadczenia przedemerytalne

upada, to i wniosków o świadczenia jest więcej. Z analizy wpisów do Monitora Sądowego i Gospodarczego, którą przeprowadziła firma Euler Hermes, wynika, że tylko w październiku upadło 85 firm. Miały 1,9 mld zł obrotu, zatrudniały 3,8 tys. osób. Od stycznia do października działalność zakończyło 798 firm

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

podstaw do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek opiekuńczy ani nie tworzy roszczeń o wypłatę utraconych korzyści za okres po 30 czerwca 2013 r. Zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich przepisy ewidentnie skrzywdziły opiekunów. Wpadli oni "w pułapkę prawną": najpierw

Tusk o wypłacie zawieszonych emerytur: błędy trzeba naprawiać

"Gazeta Wyborcza" opisała w piątek konsekwencje wyroku TK z listopada 2012 r. Orzekał on o ustawie z 2011 r., która zawieszała wypłatę świadczeń tym emerytom, którzy pracowali. Po wyroku ZUS ponownie zaczął wypłacać im emerytury. Resort pracy przygotowuje ustawę, która ma doprowadzić do

Pomoc dla opiekunów

rodziny zastępczej, dziadkowie mogą liczyć na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie im też przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł miesięcznie. Osoba wymagająca opieki powinna posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub - w przypadku dziecka poniżej 16. roku życia

Nie masz pracy? Możesz dostać świadczenie przedemerytalne

urzędzie. Po miesiącu pobierania zasiłku wystąpiła do ZUS o świadczenie przedemerytalne. Zakład wypłaty świadczenia odmówił. Powód? Zamiast pół roku, pani Anna na zasiłku była tylko miesiąc. A to zdecydowanie za krótko.Pobierając zasiłek dla bezrobotnych, nie możemy odmawiać przyjęcia prac interwencyjnych

Przegląd wiadomości ze spółek, wtorek 1 lipca godz. 15

przewodniczący RN, wiceprezesami zostali Sławomir Grela i Rafał Magryś. Magryś zacznie pełnić swoje obowiązku po dezycji komisji, przy Komitecie Prezesa Rady Ministrów, która rozpatruje wnioski o wyrażenie zgody o zatrudnieniu osób, pełniących funkcje publiczne. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych od lipca 2013

Podanie o becikowe. Gdzie są granice bezmyślności [LIST]

nie wskóram".Wynika z tego, że to nie był jednorazowy incydent, a ja miałam po prostu pecha, ale że taka jest "linia orzecznicza" urzędu i w ten sposób rozpatrywane są wszystkie wnioski o wypłatę tzw. becikowego. Osoby uprawnione do wypłaty tego świadczenia zjawiają się w urzędzie

Jak wcześniej odejść na emeryturę

renty zarejestrować się w urzędzie pracy. DOKUMENTY Starając się o świadczenie przedemerytalne, musimy złożyć do ZUS: *wniosek (druk ZUS Rp-26 - dostaniemy go w każdym oddziale Zakładu, można też wydrukować ze strony www.zus.pl). To podstawowy dokument, *świadectwo pracy, w którym będzie podstawa

Jak zwiększyć swoją emeryturę

kwotę bazową. Im kwota bazowa jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie

11 osób miało wyłudzić w pięciu bankach prawie 250 tys. zł

bankami dla odwrócenia uwagiNie udało się zidentyfikować osób, które za pomocą podrobionych kart płatniczych wypłacały gotówkę z bankomatów. Powodem były m.in. negatywne odpowiedzi z zagranicy na kierowane przez prokuraturę wnioski o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej, czyli

Kiedy emeryci odzyskają zaległe pieniądze?

najkorzystniej wystąpić z wnioskiem o wypłatę zaległych świadczeń. Gdyby był tylko rok na złożenie wniosku, emeryt miałby w jednym roku dochody z kontynuowanej pracy zawodowej, a dodatkowo z wypłaty jednorazowej zaległych emerytur z odsetkami i jeszcze dodatkowo z bieżącej emerytury. To spowodowałoby, że

Dodatkowe 100 zł w listopadzie i grudniu do świadczeń pielęgnacyjnych

pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku. Będzie ją wypłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Osoba upoważniona do pobierania świadczenia musi złożyć do tych organów wniosek o przyznanie pomocy. Powinien być on złożony do 31

Dla kogo świadczenie, dla kogo zasiłek

lat. Jeśli nie osiąga pani żadnego dochodu, nie ma przyznanej renty lub emerytury, może pani wystąpić do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o świadczenie pielęgnacyjne. Wynosi ono 820 zł netto miesięcznie. Do tego państwo opłaci za panią składkę emerytalną i zdrowotną. Rodzicom niepełnosprawnych

Jak się odwołać, gdy ZUS źle obliczy naszą emeryturę

. Trybunał Konstytucyjny uznał to działanie za bezprawne. ZUS już nie ma prawa zmniejszać świadczeń. ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE Wiele osób dostaje od ZUS odmowną decyzję w sprawie wypłaty świadczeń przedemerytalnych często ze względu na brak rozwiązania stosunku pracy zgodnie z "przyczynami wymaganymi

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

świadczenie. Warunek - nadal dorabiamy i odprowadzamy składki (wniosek o przeliczenie można składać co kwartał). Uwaga! Od początku 2013 r. rząd rozpoczął podwyższanie wieku emerytalnego - co kwartał o jeden miesiąc. Tak więc dla wielu osób ustawowy wiek emerytalny w tym roku będzie wynosił np. 60 lat i 5

Berenberg Bank. Ukraina największym ryzykiem dla eurostrefy

"Bitwa na śmierć i życie między siłami ukraińskimi i prorosyjskimi separatystami w Doniecku i Ługańsku, a także (zachodnie) sankcje na Rosję i (rosyjskie) kontr sankcje mogą się nasilić" - napisał Schultz w komentarzu ze środową datą. O nerwowości na rynkach świadczą reakcje na

Niemcy.Projekt ustawy przeciw wyłudzaniu świadczeń przez obywateli UE

;kindergeld" w kilku różnych miejscach na terenie Niemiec i pobierają wielokrotnie świadczenie na to samo dziecko. Jak twierdzą media, zdarzały się też przypadki pobierania świadczeń na nieistniejące dzieci. De Maiziere powiedział, że rząd zbada też wniosek bawarskiej CSU, domagającej się obniżenie

PPL: ok. 380 mln zł na rezerwy związane m.in. z odszkodowaniami

o mieszkańców okolicznych dzielnic i gmin - m.in. Ursusa, Ursynowa, Ochoty, Włoch, Piaseczna, Raszyna i Michałowic, którzy mogli składać wnioski do władz lotniska m.in. w sprawie wykonania izolacji akustycznych w ich mieszkaniach i domach. Do ostatniego dnia przyjmowania wniosków, czyli do 3

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

trwania życia ustalonego na dzień, kiedy składamy wniosek o przeliczenia. Uzyskana w ten sposób kwota powiększa nam emeryturę pomostową. Wniosek o przeliczenie pomostówki można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przeszliśmy na to świadczenie. Jeżeli więc odeszliśmy na

Jak mieć wyższą emeryturę

ustalonego na dzień, kiedy składamy wniosek o przeliczenie. Uzyskana w ten sposób kwota powiększa nam emeryturę pomostową. Wniosek o przeliczenie pomostówki można złożyć nie wcześniej niż po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym przeszliśmy na to świadczenie. Jeżeli więc odeszliśmy na pomostówkę w marcu

Czy składki emerytalne można dziedziczyć?

oszczędzających w funduszach umiera przed wypłatą. Co się dzieje z ich pieniędzmi? Czy one też przepadają? Na szczęście nie, ale trzeba o tym wiedzieć. OFE nie zgłosi się do spadkobiercy z informacją, że ma pieniądze po naszym bliskim zmarłym, bo nie wie, że ktoś umarł. To, że nie wpływają nowe składki na konto

Jak wcześniej odejść na emeryturę

czas pobierania zasiłku.Gdy dostaniemy zaświadczenie z urzędu pracy, idziemy do oddziału ZUS, gdzie składamy wniosek o świadczenie przedemerytalne.Na złożenie wniosku mamy tylko 30 dni od otrzymania zaświadczenia z urzędu pracy.Do świadczenia przedemerytalnego prawo mają nie tylko zwolnieni pracownicy

Zmarła mu żona, PZU nie chce wypłacić pełnego odszkodowania

krążenia. Owdowiały pan Bogusław po raz drugi wysłał do ubezpieczyciela wniosek o należne mu pieniądze. Tym razem PZU nie było już skłonne do współpracy. "Firma nie tylko nie wypłaciła mojemu klientowi świadczenia, ale też nie wydała żadnej decyzji, a wysłane przez niego zapytania w tej sprawie do

Ofiary zamachu w Bostonie dostaną łącznie 61 mln dol.

kolejnych osób z kategorii C może liczyć na sumy od 125 tys. dol. do 948,3 tys. dol., w zależności od długości pobytu w szpitalu. W końcu ci, których wypuszczono ze szpitala jeszcze tego samego dnia, dostaną po 8 tys. dol. Wypłaty rozpoczną się już w niedzielę. Fundusz przyjął zasadę "minimum

Co oznacza wybór między OFE i ZUS

państwa, i świadczenie dostaną.Tak więc, nawet będąc w OFE, nie tracimy prawa do wcześniejszej emerytury. Wystarczy jedynie w momencie składania wniosku o emeryturę przekazać na rzecz państwa pieniądze odłożone w OFE.Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym nie ma wpływu też na przyznanie i ustalenie

Związkowcy wyzyskują pracowników

nasz informator. Wściekli górnicy poprosili o pomoc Państwową Inspekcję Pracy, która pod koniec maja przeprowadziła kontrolę. Kilka dni temu do sądu wysłano wniosek o ukaranie szefa spółki za uporczywe łamanie praw pracowniczych. Pokrzywdzonych jest co najmniej sto osób. - Kontrolerzy ustalili, że od

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

została pozbawiona praw rodzicielskich. Dziadkowie złożyli odpowiedni wniosek do gminy o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, ale nie są pewni, czy dostaną pomoc.Dziadkowie jako osoby spokrewnione w innym niż pierwszy stopniu muszą spełnić kilka warunków, by otrzymać świadczenie. Jeden z nich to

Będą dodatkowe wypłaty dla firm oszukanych przy budowie dróg

na 224,1 mln zł.Teraz wiadomo, że przewidywania rządu i Dyrekcji były zbyt optymistyczne. Gdy we wrześniu oddziały GDDKiA zaczęły przyjmować wnioski o wypłaty ze specustawy, ich wartość co tydzień rosła o niemal 100 mln zł i w ostatni poniedziałek wynosiła niemal 340 mln zł - trzy razy więcej, niż

Komu się należy renta rodzinna

realizowany był w drodze dobrowolnego porozumienia". Zapytaliśmy w ZUS o szczegóły wypłat, ale te będą znane dopiero po publikacji uzasadnienia wyroku. ILE WYNOSI RENTA Dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób - 90 proc., dla trzech i więcej osób

Jak wcześniej odejść na emeryturę?

), ZUS wstrzymuje wypłatę świadczenia. POMOSTÓWKA Zatrudnieni w najtrudniejszych warunkach mogą się ubiegać o emeryturę pomostową. Ma do niej prawo 270 tys. Polaków. W sierpniu pomostówkę pobierało 8,5 tys. Polaków. Średnio dostają ok. 1,3 tys. zł brutto. Emerytura pomostowa pozwala kończyć pracę 5 lat

Jak przeliczyć emeryturę

najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, (we wniosku zaznaczą, iż wnoszą o obliczenie emerytury według nowych zasad. Wówczas ZUS oblicza emeryturę według nowych zasad oraz według zasad dotychczasowych i wypłaca świadczenie w korzystniejszej dla ubezpieczonego wysokości. Jeżeli osoby takie

Więcej kobiet dostanie rentę po mężu. Po rozwodzie też się należy

. ZUS do ministra, minister do ZUS Zapytaliśmy ZUS, za jaki okres będą wypłacane zaległe świadczenia? Czy od dnia złożenia odrzuconego wcześniej wniosku, czy może od wejścia w życie nowych przepisów? "Co do pytań o szczegóły związane z wyrokiem Trybunału, to niestety jeszcze nie będziemy mogli

Dla kogo renta rodzinna

przypadku każda osoba pełnoletnia wypełnia druk ZUS Rp-2a. Druki wniosków o rentę rodzinną dostępne są w oddziałach ZUS oraz w internecie na www.zus.pl KWOTY Dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób - 90 proc., dla trzech i więcej osób - 95 proc

Po becikowe jak po kredyt. Nadgorliwi urzędnicy żądają od rodziców zbyt dużo dokumentów

przepisów gminni urzędnicy, którzy odpowiadają za wypłatę państwowego becikowego, każą dołączyć do wniosku stertę dokumentów. - Gdy cztery lata temu starałam się o becikowe, wystarczyło przynieść akt urodzenia dziecka oraz dowód osobisty. Teraz trzeba poświęcić kilka dni lub poprosić o pomoc dziadków, by

Co trzeci skontrolowany pracodawca nie wypłacał wynagrodzeń

wypłacił ich w terminie. Państwowa Inspekcja Pracy i okręgowe inspektoraty udzieliły w 2010 r. 1,2 mln porad. Inspektorzy wydali 337 tys. decyzji. Do skontrolowanych pracodawców skierowali prawie 61 tys. wystąpień, zawierających 334 tys. wniosków o usunięcie stwierdzonych uchybień. Na sprawców wykroczeń

Zmiany w rentach dla mundurowych

następne miesiące". WSTRZYMANIE ŚWIADCZEŃ 4 grudnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła inny projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych. Mowa tu o wypłatach wstrzymanych emerytur. To konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2013 r., który orzekł

Wyższe świadczenia pielęgnacyjne

marcu 2012 r.: * matka, * ojciec, * opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie sprawująca opiekę, która wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).Nie uwzględnia innych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dlaczego ograniczono liczbę uprawnionych akurat do tej grupy - opiekunów

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

, upoważnia do dostępu do swojego konta dzieci. Dzięki temu mogą one dokonywać przelewów, wpłat i wypłat pieniędzy, zakładać lokaty. W chwili śmierci właściciela pełnomocnictwo wygasa, ale ponieważ bank o tej śmierci jeszcze nie wie, dostępu do pieniędzy nie blokuje. To pozwala wybrać z banku pieniądze po

Rostowski: Emerytury i renty nie są zagrożone

zaopiniowanie tego wniosku. O stanie polskich finansów publicznych mówili podczas posiedzenia komisji przedstawiciele resortu finansów.- Nie ma żadnego zagrożenia wypłat emerytur lub rent. ZUS przez wszystkie lata, w demokratycznej Polsce po 1989 r., w okresie Polski komunistycznej i w okresie przedwojennym

Waloryzacja emerytur i rent 2015

ŚWIADCZENIA? Skoro wiemy, że waloryzacja w marcu 2015 r. ma wynieść 2,02 proc., łatwo możemy wyliczyć, o ile powinny wzrosnąć poszczególne świadczenia. * Najniższa emerytura i renta, a także najniższa renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rolnicza wzrośnie z 844,45 zł

Detroit jednak zbankrutuje. Tylko kto zapłaci za emerytury?

Rick Snyder przyznał otwarcie, że "Detroit jest spłukane". W tym samym miesiącu Kevyn Orr, komisarz miasta zarządzający jego długami, złożył wniosek o bankructwo. Prawdopodobnie takie rozwiązanie było najlepszym z możliwych, bo mieszkańcom trudno dziś znaleźć jakąkolwiek nadzieję na poprawę

Czy zmiany w kodeksie pracy to próba likwidacji związków zawodowych, czy reakcja na patologię?

wniosek", każdy może zrozumieć inaczej. W przypadku prób szykanowania związków pracodawca nigdy nie uzna wniosku za "uzasadniony". Ale spełnianie związkowych zachcianek bywa dziś bardzo kosztowne, a roszczenia o "pokoik" bywają mocno przesadzone. Jednak zamiast wprowadzać zapis o

Pieniądze na dzieci

dziecko. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie jest nieważny, więc pieniądze przepadają. Dodatek, który szczególnie interesuje rodziców, to ten z tytułu opieki nad

Jak odejść wcześniej na emeryturę

wnioskiem o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od wydania go przez urząd pracy.Do świadczenia przedemerytalnego prawo mają nie tylko zwolnieni pracownicy, ale również osoby prowadzące własną działalność. Przedsiębiorca powinien mieć skończone 56 lat i 20 lat stażu (kobieta) lub 61 lat i 25 lat stażu

KE wstrzymuje miliardowe fundusze na budowę polskich dróg. Zmowa?

zakrojoną kontrolę w celu ustalenia zakresu potencjalnych nieprawidłowości i zagrożeń wynikających z innych projektów, które mogły być narażone".- Gdy te nieprawidłowości zostaną wykryte, polskie władze powinny dokonać korekty finansowej i wycofać nieprawidłowe wydatki z wniosków o wypłatę do Komisji

Tanie polisy dla kierowców dużo kosztują ubezpieczycieli

ustawowo, więc od niczego innego kwoty wypłat zależeć nie mogą - mówi "Gazecie" Marcin Tarczyński, analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Widać to zresztą w liczbach: wysokość świadczeń wzrasta m.in. w związku ze zmianami w prawie, natomiast ceny nie rosną w takim tempie jak świadczenia. Innego

Samobójstwo, wielki kredyt i bój o milion złotych

we wniosku o ubezpieczenie) w związku z art. 834 Kodeksu cywilnego, który z kolei mówi, że towarzystwo może wyłączyć swoją odpowiedzialność, gdy przy zawieraniu umowy klient podał nieprawdziwe dane, a od wypadku ubezpieczeniowego nie upłynęły trzy lata. Benefia przypomniała też przepis z Ogólnych

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

dziecka domaga się pieniędzy, składa wniosek do swojego urzędu miasta lub gminy o wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Od stycznia tego roku obowiązują nowe druki wniosków o alimenty. Zostały wprowadzone rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i

Wylicz kapitał początkowy i powiększ swoją emeryturę

dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Wypłaty emerytury w nowej wysokości dokonuje się na ogólnych zasadach, nie wcześniej niż od miesiąca zgłoszenia wniosku". STUDENCI Z MNIEJSZYM KAPITAŁEM Niestety, na zmianie przepisów nie zyskają studenci. Dlaczego? O wysokości

Gdy stracisz pracę

dofinansowania lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych. Pomocy finansowej nie udziela się również osobom, które w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku były skazane za przestępstwa dotyczące obrotu gospodarczego.CZY PRZYSŁUGUJE CI ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE? O świadczenie

Waloryzacja emerytur i rent 2014

wyniesie ok. 0,8-0,9 proc. Po listopadowych danych o wynagrodzeniach za trzy kwartały wiadomo, że pensje realne wzrosną o mniej więcej 2,5 proc. W 2014 r. waloryzacja świadczeń będzie więc zbliżona do 1,5 proc. - ok. 1 proc. z powodu inflacji i ok. 0,5 proc. z powodu realnego wzrostu pensji. Co nas może

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

880,50 zł brutto. Jeżeli zarobimy o 100 czy 200 zł więcej, niż wskazują te limity, o tyle ZUS zmniejszy nam świadczenie. Gdy nasz miesięczny przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stracimy świadczenie.Obecnie miesięczna graniczna kwota przychodu równa 70 proc. przeciętnego

Rencistów jest coraz mniej

Mniejsza liczba rencistów oznacza oszczędności dla rządu. Dziś ZUS na wypłatę rent wydaje ok. 1,6 mld zł co miesiąc. Najpopularniejsze są renty z powodu niezdolności do pracy, ale też coraz więcej osób stara się o rentę socjalną. Politycy mieli wiele pomysłów dotyczących zmian w rentach. Rząd

Nie tylko becikowe

. Dotyczyć to będzie dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o świadczenie. Ta informacja zmartwiła Kamila i Sylwię. Obliczyli bowiem, że po pojawieniu się pierwszego dziecka na świecie, kiedy dochód na osobę w rodzinie zaczynają dzielić na trzy, wynosi 1988 zł netto

Sukces "Gazety": Państwo odda emerytury, które zabrało wraz z odsetkami

ZUS przeciętna miesięczna liczba świadczeń wstrzymanych wynosiła 23 tys. zł. Ogólna kwota niewypłaconych świadczeń to ok. 826 mln zł.Koszt - blisko miliard złotychTeraz państwo razem z odsetkami będzie musiało oddać emerytom (po uwzględnieniu waloryzacji i odsetek) ok. 989 mln zł."O tyle zwiększą

Odwołaj się od decyzji ZUS

O tym, że z ZUS można wygrać, świadczą statystyki. Tylko w II półroczu 2012 roku ZUS wydał 6 393 907 decyzji. W tym samym czasie Polacy wnieśli 64 019 odwołań. W 3699 przypadkach ZUS uznał odwołanie i wydał decyzję korzystną dla skarżących. W 14 394 przypadkach decyzje Zakładu zostały zmienione

Wojna o alimenty

wstrzymał wypłatę alimentów. Uznał, że matka dziecka nie ponosiła w tym czasie kosztów jego utrzymania, więc pieniądze na syna jej się nie należą. Mężczyzna nie ma racji. O ile sąd w wyroku alimentacyjnym nie uzna inaczej (np. świadczenie należy się co miesiąc z wyłączeniem okresów, gdy ojciec osobiście

Jak wyciągnąć dług z ZUS? Rekordziści nawet 43 tys. zł. Czy wiedzą?

. Zakład nikogo nie powiadomi jednak listem, że może się o wypłatę starać. Choć mógłby to zrobić. Ma przecież adres każdego emeryta. Zresztą, gdy zabierał pieniądze, każdemu z osobna wysłał w tej sprawie odpowiednie pismo. Takie podejście Zakładu oznacza problemy zwłaszcza dla emerytów przebywających za

Emeryci dostaną po 43 tys. zł. ZUS odda to, co zabrał, zapłacimy wszyscy

miesięcy od wejścia jej w życie. W Sejmie posłowie zmienili ten zapis. Wniosek będzie więc można złożyć w dowolnym momencie. Od momentu złożenia wniosku ZUS będzie miał 60 dni na wydanie decyzji o wypłacie pieniędzy. Na żadne pieniądze wypłacone dobrowolnie przez ZUS nie mogą liczyć natomiast inni

Jaka waloryzacja emerytur i rent 2014

. W 2014 roku waloryzacja świadczeń będzie więc zbliżona do 1,5 proc. [ok. 1 proc. z powodu inflacji i ok. 0,5 proc. z powodu realnego wzrostu pensji] - tłumaczy Łukasz Wacławik. PRZELICZAMY Załóżmy więc, że waloryzacja w marcu 2014 roku wyniesie 1,5 proc. O ile wzrosną świadczenia? *Najniższa

Jak wcześniej odejść na emeryturę

lat (kobiety i mężczyźni). W kolejnych latach warunek wiekowy będzie się zwiększał, aż do roku 2033, kiedy to nauczycielki i nauczyciele będą musieli pracować do ustawowego wieku emerytalnego (kobiety - 60 lat, mężczyźni - 65).Wielu nauczycieli składa wniosek do ZUS o świadczenie kompensacyjne, mimo

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

kobieta, która nie pracowała, a zmarł jej mąż, ma tyle samo. Mordasewicz argumentuje, że nie stać nas na wypłatę rent rodzinnych dla 50 letnich kobiet.Reforma w planach W ubiegłym roku ZUS wydał na renty rodzinne 24 mld zł. Kolejny miliard na świadczenia dla dzieci i wdów po mundurowych przeznaczyło

Jak mieć wyższą emeryturę. Dorabianie i przeliczanie

(wniosek o przeliczenie można składać co kwartał).Emerytura pomostowaOsoby pobierające emeryturę pomostową nie mogą dorabiać w swoim dawnym zawodzie (w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze). Gdy nadal będą pracować w trudnych warunkach, ZUS zawiesi im wypłatę świadczenia.Ale uwaga! Nikt nie

Związkowcy założyli firmę i nie płacili pracownikom. "Część ludzi wpadła w spiralę długów"

jubileuszowych, nie dawała też odpraw tym, którzy odchodzili. - Górnicy nie dostawali też pieniędzy za chorobowe. Część ludzi wpadła w spiralę długów, bo byli bez wypłaty prawie pół roku - mówi nasz informator. Oburzeni górnicy poprosili o pomoc Państwową Inspekcję Pracy, która pod koniec maja przeprowadziła

Wybór między ZUS i OFE

emeryturę, ale na świadczenie kompensacyjne. Czy żeby je dostać, muszę się wypisać z OFE?Nie trzeba wypisywać się z OFE. Można pobierać świadczenie kompensacyjne i być członkiem OFE.Przyznanie nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie jest bowiem uzależnione od zgłoszenia wniosku o przekazanie

Alimenty na dzieci

gminy o wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Do wniosku, który powinien zawierać m.in. dane dzieci i rodzica, który w ich imieniu występuje o alimenty, dane alimenciarza oraz zaświadczenie o dochodach rodziny, trzeba też dołączyć odpis wyroku sądu przyznającego alimenty, zaświadczenie lub

Poznań.Za tydzień wyrok apelacyjny ws. lekarki skazanej za ubezpłodnienie

szpitala w Szamotułach i wywiadu położnej środowiskowej, która napisała m.in., że mieszkanie matki dziecka jest zaniedbane i brudne, a kobieta jest osobą niezaradną i nie zajmuje się prowadzeniem domu. Do sądu rodzinnego trafił też wniosek o odebranie kobiecie i jej mężowi praw rodzicielskich do trójki

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne

wniosek o jego wypłatę trzeba złożyć nie później niż do siedmiu dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu nam prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpoznawany. Co dalej z dodatkiem? Wszystko wskazuje na to, że dodatek (dla tej samej grupy osób

Biuro podróży Atena upadło. 52 turystów poza Polską

ubiegają się o zwrotów wpłat, z prośbą o bezpośredni kontakt z departamentem turystyki, sportu i promocji urzędu, w Krakowie przy ul. Wrocławskej 53, tel. 12 379 60 29 lub 379 60 28, fax 12 379 60 01, e-mail: turystyka@malopolska.mw.gov.pl.Do wniosku o wypłatę pieniędzy na pokrycie zwrotu wpłat za

Zmiany w rentach dla mundurowych

emerytalnego (np. z powodu problemu ustalenia adresu odbiorcy), wypłata świadczeń ma być wznowiona od miesiąca, w którym ją wstrzymano, jednak za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz, licząc od miesiąca, w którym złożono wniosek o jej wznowienie. W projekcie ustawy zawarto przepis przejściowy, który wskazuje

Na rentę albo świadczenie przedemerytalne

, zarejestrował się jako bezrobotny w urzędzie pracy w lutym 2012 r. Po trzech miesiącach pobierania zasiłku uznał, że jest on za niski, i wystąpił do ZUS o świadczenie przedemerytalne. Zakład wypłaty świadczenia odmówił. Powód? Pan Andrzej zamiast pół roku na zasiłku był trzy miesiące. A to zdecydowanie za

Świadczenia przedemerytalne

w odpowiednim terminie złoży wniosek do organu rentowego o przyznanie świadczenia przedemerytalnego do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy

Ubezpieczenie na dożycie

Ubezpieczenie na dożycie - ubezpieczenie gwarantujące wypłatę świadczenia przez ubezpieczyciela, pod warunkiem dożycia okresu zakończenia ubezpieczenia. Są to ubezpieczenia długoterminowe, gdzie umowy zawierane są na okresy 10, 20, 25 lat lub do określonego wieku ubezpieczonego, np. wieku

Kulancja

wypłaty świadczenia a później ewentualnie przegranym procesem. Jednocześnie coraz częściej pojęcie kulancji wiąże się również z wypłatami, gdzie ubezpieczyciel ma pewność, że nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jednak z różnych względów (np. marketingowych lub społecznych) decyduje się na wypłatę

Ubezpieczenie

ubezpieczenie – umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego; wykonanie obowiązku ubezpieczyciel realizuje poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie wypłacane przez ZUS jako dodatek do emerytury lub renty (a więc dla osoby uprawnionej do emerytury/renty), jako pomoc ze strony państwa dla beneficjenta świadczenia w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów wynikających z jego niezdolności bądź

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.