wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

sprawdź też:

emerytura

LESZEK KOSTRZEWSKI

Podnieś swoją emeryturę

Podnieś swoją emeryturę

Gdy pracujesz na emeryturze, możesz na nowo przeliczyć jej wysokość. Ostatnio zapadł w tej sprawie bardzo korzystny dla emerytów wyrok Sądu Najwyższego.

Jak mieć wyższą emeryturę [PORADNIK]

Gdy dorabiasz, możesz na nowo przeliczyć emeryturę. Warto też upomnieć się w ZUS o zaległe składki.

Jak mieć wyższą emeryturę

Gdy dorabiasz, możesz na nowo przeliczyć emeryturę. Warto też upomnieć się w ZUS o zaległe składki.

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

Możesz zwiększyć swoją emeryturę

emerytalnym zbierają się dodatkowe składki. A to oznacza, że mamy prawo do przeliczenia i tym samym wyższej emerytury. Dodatkowe składki, które odprowadziliśmy, pracując na pomostówce, dzielimy przez miesiące naszego dalszego średniego trwania życia ustalonego na dzień, kiedy składamy wniosek o przeliczenie

Jak przeliczyć emeryturę

możemy ją na nowo przeliczyć, pod warunkiem że nadal dorabiamy i odprowadzamy składki. Wniosek o przeliczenie można składać co kwartał. Dorabianie na wcześniejszej emeryturze Jeżeli jesteś tzw. ustawowym emerytem, możesz dorabiać, ile chcesz. Nie ma ograniczeń. Na wcześniejszej emeryturze można pracować

Jak zwiększyć swoją emeryturę

Jak zwiększyć swoją emeryturę

kwotę bazową. Im kwota bazowa jest wyższa, tym wyższa emerytura. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa. Wniosek o przeliczenie

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

Jak kapitał początkowy podnosi emeryturę [PORADNIK]

kapitału początkowego, gdy ubezpieczony będzie przechodzić na emeryturę. Gdy trzeba wystąpić o ponowne ustalenie emerytury Uwaga! Na zmianach przepisów mogą skorzystać też osoby, które już są na emeryturze. Dzięki temu, że złożą wniosek do ZUS, mogą zwiększyć swoje świadczenie. Co powinni zrobić obecni

Jak przeliczyć emeryturę

Jak przeliczyć emeryturę

jest wyższa. Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS. Ważne! Nie każdy może zamienić emeryturę. Trzeba osiągnąć ustawowy wiek emerytalny - dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn - 65. Trzeba też przez co najmniej 30 miesięcy dorabiać na wcześniejszej emeryturze. Ważne! Wymiar etatu nie ma

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

Kapitał początkowy podnosi emeryturę

, które mają już obliczoną emeryturę według nowych zasad (z uwzględnieniem kapitału początkowego), powinny same wystąpić o ponowne ustalenie wysokości emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego. W takich przypadkach termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej

ZUS oddaje emerytury, które niesłusznie zabrał

ZUS oddaje emerytury, które niesłusznie zabrał

! - wraz z odsetkami oraz uwzględnieniem waloryzacji. ZUS wypłaci zaległe emerytury z odsetkami, ale do którego dnia będą te odsetki liczone? Do 19 lutego, a więc do dnia wejścia w życie ustawy. Tak więc jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o wypłatę zaległej emerytury w 2015 czy w 2016 r., licząc, że dostanie

Wylicz kapitał początkowy i powiększ swoją emeryturę

Wylicz kapitał początkowy i powiększ swoją emeryturę

tłumaczy: "Osoby, które mają już obliczoną emeryturę według nowych zasad (z uwzględnieniem kapitału początkowego), powinny same wystąpić o ponowne ustalenie wysokości tej emerytury, z uwzględnieniem przeliczonego kapitału początkowego. W takich przypadkach - termin na wydanie decyzji wynosi 60 dni od

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

ZUS niesłusznie zabrał emerytury. Jak złożyć wniosek o zwrot z ZUS?

r. I to - uwaga! - wraz z odsetkami oraz uwzględnieniem waloryzacji. ZUS wypłaci zaległe emerytury z odsetkami, ale do którego dnia będą te odsetki liczone? Do 19 lutego, a więc do dnia wejścia w życie ustawy. Tak więc jeżeli ktoś wystąpi z wnioskiem o wypłatę zaległej emerytury w 2015 czy w 2016 r

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

osiągnięciu w maju 2011 r. wieku 60 lat, tj. możliwości pełnej emerytury, wystąpiłam do ZUS o ponowne przeliczenie mojej emerytury z uwzględnieniem podstawy wymiaru emerytury z 2011 r., tj. 2822 zł, czyli części socjalnej (tych 24 proc.). Część stażowa miała pozostać bez zmian. Dostałam odpowiedź, że tak nie

Sposoby na wyższą emeryturę

Sposoby na wyższą emeryturę

emerytury, wystąpiłam do ZUS o ponowne przeliczenie mojej emerytury z uwzględnieniem podstawy wymiaru z 2011 r., tj. 2822 zł, czyli części socjalnej (tych 24 proc.).Część stażowa miała pozostać bez zmian. Dostałam odpowiedź, że tak nie można już zrobić.Czy ZUS się nie pomylił? Odpowiedź ZUS: "Osoby

Upomnij się o składki

Upomnij się o składki

ustalonego w myśl przepisów obowiązujących przed 1 października 2013 r. następuje na wniosek osoby uprawnionej. Jeżeli nie wystąpi ona z wnioskiem w tej sprawie - ZUS ponownie ustali wysokość kapitału początkowego przy obliczaniu emerytury na nowych zasadach, o ile będzie to korzystne dla emeryta.Uwaga! Na

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

Czy emeryci odzyskają pieniądze?

przeliczyć emeryturę, trzeba pracować minimum 18 miesięcy, począwszy od października 2011 r. Ważne! Aby ubiegać się o przeliczenie, trzeba będzie wystąpić do ZUS z odpowiednim wnioskiem. Emeryci nie mają się czego bać - gdyby po przeliczeniu okazało się, że emerytura będzie niższa (może się tak stać, gdy

Wybierasz emeryturę czy etat?

miną tylko cztery miesiące. A przypomnijmy, że aby móc przeliczyć emeryturę, trzeba pracować minimum 18 miesięcy, począwszy od października 2011 r. Ważne! Aby ubiegać się o przeliczenie, trzeba będzie wystąpić do ZUS-u z odpowiednim wnioskiem. Emeryci nie mają się czego bać - gdyby po przeliczeniu

Emeryci muszą wybrać - emerytura czy etat

Emeryci muszą wybrać - emerytura czy etat

inna zmiana. Osoby łączące od 2009 r. pracę z emeryturą, które będą chciały dalej pracować i do końca września zrezygnują z emerytury (będzie ona w tym czasie zawieszona), w momencie gdy w końcu się zwolnią i poproszą ZUS o wypłatę świadczenia, będą mogły je ponownie - korzystniej - przeliczyć. Jak? Z

Dla kogo Fundusz Alimentacyjny

zamierza ponownie wyjść za mąż, ale martwi się, że straci świadczenie. Niepotrzebnie. Ustawa z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie wymaga, by rodzic, który dostaje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego, wychowywał dziecko samotnie. Może ponownie wziąć ślub albo żyć w konkubinacie

Jak mieć wyższą emeryturę

Jak mieć wyższą emeryturę

którymi rozmawialiśmy, nawet 8 mln Polaków może zyskać na zmianie przepisów. Warunek? Muszą złożyć wniosek do ZUS o naliczenie bądź ponowne przeliczenie kapitału początkowego.Uwaga! Ponowny wniosek mogą złożyć też osoby, które już są na emeryturze i miały zaniżony kapitał.

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Jaka waloryzacja w 2013 roku?

Podwyżka związana jest z coroczną marcową waloryzacją. Wypłacana jest z automatu, nie trzeba pisać wniosków ani nigdzie o nią występować. Odpowiedni organ (np. ZUS) wszystko sam nam wyliczy i wypłaci powiększone świadczenie. Waloryzacja obejmie aż 10 mln osób. Dotyczy bowiem Polaków, którzy co

Jak się odwołać od decyzji ZUS

Jak się odwołać od decyzji ZUS

poratowania zdrowia lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Przykład. Pani Beata złożyła wniosek do ZUS o wcześniejszą emeryturę. Była przekonana, że ma wymagane co najmniej 30 lat pracy. Pokazała świadectwo pracy, z którego wynikało, że pracowała w zakładzie 31 lat. ZUS

Polacy zadbajcie o swoją emeryturę. Możecie tylko zyskać

Polacy zadbajcie o swoją emeryturę. Możecie tylko zyskać

wniosek o naliczenie kapitału i dostarczyć go do ZUS-u. Taki wniosek przypomina wniosek o emeryturę. ZUS dowiaduje się z niego, gdzie pracowaliśmy przed reformą, czyli przed 1999 rokiem. Ponad 4 mln Polaków wciąż wniosku nie złożyło. To są w mojej ocenie często właśnie osoby, które zmieniały pracę. Stary

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

odszedł na emeryturę. Pracował. W tym roku wystąpił o przeliczenie emerytury. Liczył na to, że będzie ona większa. Wystąpił do ZUS z wnioskiem. Zamiast jednak zyskać, stracił. Jego emerytura po przeliczeniu zmniejszyła się o 100 zł. Jak to możliwe? Urzędniczka przyznała, że ZUS popełnił błąd przy

Gdy ZUS się pomyli...

emeryturę. Pracował. W tym roku wystąpił o przeliczenie emerytury. Liczył na to, że będzie ona większa. Wystąpił do ZUS z wnioskiem. Zamiast jednak zyskać, stracił. Jego emerytura po przeliczeniu zmniejszyła się o 100 zł. Jak to możliwe? Urzędniczka przyznała, że ZUS popełnił błąd przy wyliczaniu emerytury

Waloryzacja emerytur i rent 2012

sposób określony w art. 190 ust. 2 konstytucji, a więc na przyszłość. W tej sytuacji organ emerytalny byłby zobowiązany do dokonania ponownego przeliczenia emerytury według uprzednio obowiązujących reguł waloryzacji, ale dopiero od momentu ogłoszenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku

Emerytura czy etat - musisz wybrać

wypłaci mu tylko za pół miesiąca? W przypadku, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana z dniem 15 października 2011 r. i w miesiącu tym zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie wypłaty emerytury oraz przedłożone świadectwo pracy (lub zaświadczenie pracodawcy, potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy) - ZUS

Czy emerytury byłych funkcjonariuszy UB i SB będą zmniejszone?

Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.Na jej podstawie funkcjonariusze organów bezpieczeństwa PRL mają jeszcze raz - na nowo - przeliczoną emeryturę.Nowa emerytura jest

Wcześniejsza emerytura nie dla każdego

powodu: - korzystania z bezpłatnych urlopów, - pobierania po 14 listopada 1991 r. wynagrodzenia, np. tytułu korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. Przykład. Pani Beata złożyła wniosek do ZUS-u o wcześniejszą emeryturę

Emerytury przeliczamy, zamieniamy

, czyli 24 proc. kwoty bazowej. Po rencie, czyli zamiana z urzędu Takie przeliczenie świadczenia czeka osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy. Gdy skończą 60/65 lat (kobiety/mężczyźni) ZUS zamieni im rentę na emeryturę. Do 2005 r. trzeba było samemu o to wystąpić (złożyć wniosek). Od 1

Twoja emerytura może być wyższa

korzystniej przeliczyć kapitał początkowy.Warunek? Muszą złożyć do ZUS wniosek o naliczenie bądź ponowne przeliczenie kapitału początkowego.Ponowny wniosek mogą złożyć też osoby, które już są na emeryturze i miały zaniżony kapitał. Oczywiście wnioski powinni też składać ci, którzy na emeryturę przejdą w

Wcześniejsze emerytury - eksperci ZUS i Ministerstwa Pracy odpowiadają na pytania czytelników

była naliczana według starych zasad? Czy po przepracowaniu 10 lat mogę wystąpić do ZUS o ponowne przeliczenie emerytury? Oczywiście, może Pani wystąpić do ZUS z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury z uwzględnieniem przepracowanych lat i o ewentualne przeliczenie podstawy wymiaru emerytury. Nie

Jak przeliczyć emeryturę (i dostać więcej pieniędzy)

. Nie trzeba jej wyliczać, co roku ogłasza ją GUS, i obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Co roku jest wyższa - jak się zmieniała - patrz w ramce na końcu tekstu. Dlatego, jeśli wystąpimy do oddziału ZUS z wnioskiem o przeliczenie emerytury (z nową kwotą bazową), to nasze świadczenie

Nowe przepisy i nowe mandaty

zawiadomienie o wyroku, pozostaje mu jedynie odwołanie, które spowoduje unieważnienie i rozpatrzenie sprawy w normalnym trybie. Wtedy kierowca może dostać wezwanie na przesłuchanie w celu złożenia wyjaśnień. Powinien to zrobić organ kierujący do sądu wniosek o ukaranie, nie jest to jednak obowiązkowe. Obwiniony

Jak odzyskać rentę

też sytuacje, że ktoś tracił rentę czy emeryturę, którą dostał wiele lat wcześniej. Art. 114 ustawy emerytalnej pozwalał Zakładowi cofnąć decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, jeżeli okazało się, że nie było podstaw do jej wypłaty. Takie przepisy istniały od lipca 2004 r. ZUS mógł tak zrobić, gdy

Nasz kapitał emerytalny

, nawet 8 mln Polaków może zyskać na zmianie przepisów. Warunek? Muszą złożyć wniosek do ZUS o naliczenie bądź ponowne przeliczenie kapitału początkowego. Uwaga! Jak zapewnia posłanka, po wejściu zmian w życie ponowny wniosek mogą złożyć też osoby, które już są na emeryturze i miały zaniżony kapitał

Praca lub emerytura

ewentualnie starać o ponowne zatrudnienie). Ważne. Oczywiście jeśli ktoś osiągnie ustawowy wiek emerytalny w tym roku, już po wejściu nowej ustawy, może wystąpić o emeryturę tylko wtedy, gdy zwolni się z dotychczasowego zakładu pracy. Mam emeryturę i nadal pracuję tam, gdzie pracowałam przed emeryturą. Nigdy

Jak poprawnie wyliczyć kapitał początkowy

przez trzy miesiące zarabiała ówczesną średnią). - Stare przepisy tragicznie zaniżały kapitał. To wyglądało tak, jakby się pracowało za darmo. Na zmianie skorzystają m.in. matki, które były na urlopach wychowawczych. One mogą złożyć w ZUS wniosek o przeliczenie kapitału - mówi poseł Anna Bańkowska

Blokował rondo Babka przez kredyt. Teraz przeprasza [WIDEO]

ponowne przeliczenie pożyczek zaciągniętych we frankach szwajcarskich; (rozwiązanie straży miejskiej i utworzenie w jej miejsce policji miejskiej albo dzielnicowej. - No i kluczowa sprawa: trzeba zwiększyć bezpieczeństwo kierowców zawodowych. Trzeba ich zwolnić z obowiązku przebywania na rampie podczas

Emerytury: koniec starego portfela i podwyżki

emeryturę) oznacza wzrost średnio o blisko 55 zł na każdym tysiącu złotych emerytury. Uwaga! Przeliczeń ZUS dokonuje z urzędu. Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków. Wysokość podwyżki zależy od tego, kiedy przeszliśmy na emeryturę. Przypomnijmy - podwyżki dostaną wszyscy emeryci sprzed 1999 r. Nie

Prawo zachowania władzy

. głosów zwyciężył... Nuser, i ogłosiła go nowym merem Mukaczewa. Gorzej niż za Stalina Wybuchł skandal. Rada Najwyższa wysłała na Zakarpacie komisję śledczą kierowaną przez Ołeksandra Zinczenkę. Komisja zarządziła ponowne przeliczenie kart do głosowania. Karty zgromadzono w ratuszu - w zaplombowanym

Portret prezydenta Gdyni

człowiekiem prawicy. Właśnie kończy się szósty rok rządów Wojciecha Szczurka w gdyńskim magistracie. Jego panowanie oceniane jest jako nieprzerwane pasmo sukcesów. Ulice czyste, komunikacja miejska - punktualna, bezrobocie - o dobrych kilka procent poniżej średniej krajowej. Miasto świetnie promuje się w

Tajne przesłuchanie Marka Dochnala - pełny zapis

oczywiście zdumiony, że takie słowa padają z ust tek ważnej osoby. W dniu 10 marca br. tygodnik "Przekrój" w publikacji pt. "Prosiłem Komisję o dyskrecję" publikuje ponownie wypowiedź pana prokuratora Kazimierza Olejnika, jakobym w trakcie przesłuchań z jego udziałem niejednokrotnie

Hiszpania. Zakon ETA: ojcowie i wyrodki

lament nad zagładą języka i czystej baskijskiej krwi i wizja walki o wyzwolenie narodowe, którego uwieńczeniem ma być baskijskie państwo. Autor, Sabino Arana, sam po baskijsku nie mówił, a swą "księgę założycielską" napisał po hiszpańsku. Ale założył też Partię Nacjonalistów Baskijskich (PNV

Uładzimir Nawasiad

Frałouem wywalczył ponowne przeliczenie głosów w jednym z okręgów w Mińsku. W latach 2003–2005 trzykrotnie próbował zarejestrować własną partię pod różnymi nazwami (m. in. „Białoruska Partia Demokratyczna”), jednak otrzymywał odpowiedzi odmowne władz. W 2004 roku usiłować kandydować

Dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny – świadczenie wypłacane przez ZUS jako dodatek do emerytury lub renty (a więc dla osoby uprawnionej do emerytury/renty), jako pomoc ze strony państwa dla beneficjenta świadczenia w przynajmniej częściowym pokryciu kosztów wynikających z jego niezdolności bądź

Wybory prezydenckie w Iranie w 2009 roku

było około 46 milionów obywateli. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów w Iranie doszło zamieszek. Po czterech dniach od wyborów, 16 czerwca, pod wpływem masowych protestów Rada Strażników zapowiedziała ponowne przeliczenie głosów. Kampania wyborczaJednym z narzędzi kampanii wyborczej kandydata sił

Świadczenia przedemerytalne

do tego świadczenia nabyła, wysokość tego świadczenia ustalana jest w kwocie renty, nie wyższej jednak niż 757,79 zł.Ustanie prawa do świadczenia ustaje: na wniosek osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne w dniu poprzedzającym dzień nabycia prawa do emerytury z dniem osiągnięcia wieku 60 lat przez kobietę

Emerytura olimpijska

, gdzie Polska nie brała udziału), ukończyli 35 lat, nie uprawiają już czynnie sportu, nie są karani za przestępstwo popełnione umyślnie. W 2009 emerytury olimpijskie otrzymywało 261 medalistów Igrzysk Olimpijskich oraz 198 medalistów Igrzysk paraolimpijskich oraz Igrzysk głuchych.Świadczenie przyznawane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Co zrobić, gdy emerytura nie spełnia naszych oczekiwań? Polskie prawo uznaje przypadki, w których obywatel może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury. Po złożeniu odpowiedniego wniosku Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją danej osoby i dokonanie ponownego przeliczenia wysokości emerytury,

Kiedy można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury? W określonych przez prawo przypadkach można złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury. Jest to możliwe przede wszystkim wtedy, gdy emeryt będzie w posiadaniu nowych dokumentów świadczących o podjęciu pracy, która do tej pory nie została uwzględniona. Znamienna jest także zmiana wartości emerytury pod wpływem doliczenia czasu pracy odbytej po jej przyznaniu.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury - gdzie należy złożyć? Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ważne jest, aby wskazać w nim argumentację naszej prośby, która musi być poświadczona odpowiednimi dokumentami. Na tej podstawie ZUS musi ustosunkować się do naszego wniosku.