wniosek do sanatorium

Bogdan Wróblewski

Piotr zachorował. Z więzienia trafił do szpitala. Umarł po trzech dniach. Służba więzienna: Był leczony zgodnie z wiedzą i sztuką

Piotr zachorował. Z więzienia trafił do szpitala. Umarł po trzech dniach. Służba więzienna: Był leczony zgodnie z wiedzą i sztuką

"Państwo zapewnia więźniom natychmiastowy dostęp do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych" - to wniosek NIK z kontroli funkcjonowania więziennej służby zdrowia (Izba ogłosiła go w końcu lutego). To utrwala stereotyp, że więzienie to "sanatorium", a skazani odsiadkę mogą traktować jako okazję do "poratowania zdrowia". Gdyby to była prawda, Piotr A. pewnie by żył.

Coraz więcej osób chce do sanatorium

Nawet 600 wniosków o wyjazd do sanatorium wpływa teraz w Mazowieckiego NFZ. Warszawiacy chcą jechać do wód w Kołobrzegu lub Busku-Zdroju, gdy dostają skierowanie do Konstancina, kręcą nosem.

Do sanatorium z NFZ lub ZUS [INFORMATOR]

Na wyjazd do sanatorium z NFZ trzeba czekać dwa lata. Szybciej i za darmo wyjedziemy z ZUS

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS [INFORMATOR]

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS [INFORMATOR]

ZUS wysyła ludzi do sanatorium, aby przywracać im sprawność i zdolność do pracy, zamiast wysyłać na rentę. Co roku wyjeżdża ok. 80 tys. osób. Największą grupę, niemal 30 proc. kuracjuszy, stanowią mieszkańcy Mazowsza i Górnego Śląska. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków to ok. 80 proc

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS za darmo

Mazowsza i Górnego Śląska. W przypadku chorób zawodowych i wypadków przy pracy pacjenci kierowani są do sanatoriów już na kolejny turnus. Odsetek pozytywnie rozpatrzonych wniosków to ok. 80 proc. Wniosek do ZUS o sanatorium Aby wyjechać, musimy najpierw wybrać się do lekarza pierwszego kontaktu lub

Czekał na sanatorium dwa lata. Gdy dostał pokój, był już "niesamodzielny"

Czekał na sanatorium dwa lata. Gdy dostał pokój, był już "niesamodzielny"

teraz przy balkoniku. Lekarz z sanatorium nie pozwolił zostać - Ucieszyłem się, gdy mazowiecki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia skierował mnie w końcu na turnus do Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie - mówi pan Janusz. W kwietniu w wyznaczonym terminie pojechał tam z opiekunką

DO SANATORIUM Z ZUS

DO SANATORIUM Z ZUS

ZUS kieruje chorych do sanatorium, by przywracać im zdolność do pracy, zamiast wysyłać ich na rentę. Co roku ok. 80 tys. osób wyjeżdża na leczenie z ZUS. Do sierpnia 2016 r. rehabilitacje zakończyło 45 356 pacjentów (z tego 24 tys. kobiet). Największą grupę, niemal 30 proc., stanowią mieszkańcy

Z ZUS do sanatorium za darmo

zasadne, a pan Henryk szybciej wróci do sprawności, gdy wyjedzie do sanatorium. ZA DARMO Pobyt w ośrodku trwa 24 dni i może być skrócony lub wydłużony na wniosek ordynatora ośrodka za zgodą ZUS. ZUS ponosi całkowity koszt rehabilitacji łącznie z kosztami zakwaterowania i wyżywienia. Pokrywa koszty

Senior jedzie do sanatorium. Wszystko, co warto wiedzieć na ten temat [PORADNIK]

poradniku piszemy m.in. o tym, komu przysługuje wyjazd do sanatorium czy do szpitala uzdrowiskowego i jak załatwić formalności. To poradnik dla seniorów, więc nie zajmujemy się w nim leczeniem uzdrowiskowym dzieci i młodzieży. Komu przysługuje leczenie uzdrowiskowe? Przede wszystkim tylko osobom

Sanatorium za darmo!

Sanatorium za darmo!

orzecznika? Tak. ZUS może wysłać nas do sanatorium w tzw. trybie zaocznym. Stanie się tak wtedy, gdy nasza dokumentacja chorobowa nie budzi żadnych zastrzeżeń Zakładu. Po prostu jasno z niej wynika, że jesteśmy chorzy i na wszystko mamy stosowne potwierdzenie w papierach. Nie dostarczyłam wniosku o wyjazd

Miks tłuszczowy zamiast masła, przeterminowane mięso. Tak karmią w przedszkolach, szkołach i szpitalach

Miks tłuszczowy zamiast masła, przeterminowane mięso. Tak karmią w przedszkolach, szkołach i szpitalach

czterech przypadkach kontrolerzy odstąpili od wlepienia kar.  Cztery postępowania są jeszcze w toku. Inspekcja Handlowa skierowała też dwa wnioski do sądu o ukaranie za wykroczenia. Ponadto zawiadomiła o nieprawidłowościach organy nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego, urzędy miar oraz wojewódzkie

Sanatorium. Dlaczego latem trudniej się do niego dostać?

Sanatorium. Dlaczego latem trudniej się do niego dostać?

Pan Józef spełnił już wszystkie formalności związane z zakwalifikowaniem do sanatorium. Jego wniosek został zaakceptowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, otrzymał numer skierowania, teraz tylko czeka na pismo z informacją, dokąd miałby pojechać i kiedy. - Bardzo bym chciał, żeby to było latem - nie

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ

Jak wyjechać do sanatorium z NFZ

? - pytała. Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia, wyjaśnił, że w ubiegłym roku z leczenia uzdrowiskowego skorzystało 400 tys. cierpiących na przewlekłe choroby układu krążenia, ortopedyczne, neurologiczne. Na leczenie w sanatorium czeka się od 18 do 28 miesięcy. Czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

Waloryzacja emerytur, podwyżki świadczeń, emerytura minimalna. 10 najważniejszych liczb, które w 2017 r. każdy emeryt i rencista znać powinien

bazową ogłosił 9 lutego GUS. Kwota bazowa to 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Kwota bazowa ma duże znaczenie przy wyliczaniu świadczenia dla osób, które składają wniosek

"Resortowe" sanatorium kosztowało miliony. Wciąż puste

funduszy. Milicjanci i esbecy w końcu do Nałęczowia nie zawitali. Sanatorium przy ul. Spółdzielczej nie otwarto do dziś. Same koszty, bez zysków Moloch ma siedem pięter i 200 pokoi. Burmistrz miasteczka Andrzej Ćwiek nazwał go kiedyś "być może największym w Polsce, a może i w Europie, pomnikiem

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

chorobowym, świadczeniu rehabilitacyjnym lub okresowej rencie z tytułu niezdolności do pracy. KTO MOŻE WYJECHAĆ DO SANATORIUM Z ZUS "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS" może wystawić lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista, jeśli uzna, że mamy

Do sanatorium z NFZ

nich 28 września 1997 r. lub wcześniej, są uprawnieni do darmowego leczenia uzdrowiskowego raz w roku. ILE ZAPŁACIMY NFZ nie ponosi kosztów: * przejazdu kuracjuszy do ośrodka i z powrotem; * częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych; * wyżywienia i

Za darmo do sanatorium z ZUS

Ubezpieczeń Społecznych mogą być skierowane tylko osoby ubezpieczone w ZUS. Ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wyjazd mogą się starać w KRUS. Do sanatorium mogą wyjechać osoby: + ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, + uprawnione do zasiłku

Do sanatorium z NFZ

Do sanatorium z NFZ

Obecne stawki za pobyt i leczenie w sanatorium obowiązują od 2014 r. Zazwyczaj w październiku każdego roku ceny wzrastają. KOSZTY BEZ ZMIAN Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, o ile wzrastają opłaty od 1 października 2015 r. Ministerstwo odpisało, że ceny pozostają na tym samym poziomie co do tej

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

świadczenia decydują tylko składki - to jednocześnie wycofał się z reformy rent i nadal będzie do nich dopłacał. I tak dla wielu osób przejście na rentę będzie o wiele finansowo korzystniejsze. Można się spodziewać, że im więcej wniosków o rentę będzie otrzymywał ZUS, tym więcej osób będzie kierował do

Do sanatorium z ZUS

Do sanatorium z ZUS

mogą się starać o wyjazd u swojego ubezpieczyciela, czyli w KRUS. Do sanatorium mogą wyjechać: * ubezpieczeni, zagrożeni całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, * uprawnieni do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, * pobierający

Do sanatorium z ZUS

badań i wypełniania wniosku lekarza pierwszego kontaktu. Skierowanie do sanatorium może wystawić ZUS na wniosek lekarza orzecznika, który np. kontroluje zwolnienie lekarskie pacjenta albo orzeka, czy są przesłanki do przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, albo wydaje orzeczenie w sprawie niezdolności

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

ZUS i NFZ wysyłają do sanatorium

tzw. trybie zaocznym, jeśli nasza dokumentacja chorobowa nie budzi żadnych zastrzeżeń Zakładu. Skierowanie do sanatorium możemy też dostać od ZUS na bezpośredni wniosek lekarza orzecznika, np. gdy kontroluje nasze zwolnienie lekarskie lub orzeka, czy są przesłanki do wypłacenia świadczenia

Rewolucja w rentach [INFORMATOR]

czasu nie pracowała. W styczniu 2017 r. wystąpiła do ZUS z wnioskiem o rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Pani Katarzyna dostała rentę, mimo że niezdolność do pracy powstała po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Średnie i najniższe renty Renty nie są za

Do sanatorium z ZUS za darmo

Po każdym tekście o organizowanych przez ZUS wyjazdach do sanatoriów czytelnicy zasypują nas pytaniami. Odpowiadamy. Na podstawie jakich przepisów ZUS wysyła na rehabilitację leczniczą? Podstawą do prowadzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rehabilitacji leczniczej jest art. 69 Ustawy z dnia

Pytanie do NFZ

NFZ nie ma obowiązku kierowania małżeństw na kurację razem, ale stara się to robić. Każdy wniosek jest osobno oceniany przez lekarza balneologa, każdy pacjent wyjeżdżający na kurację musi być samodzielny i sam się obsługiwać - to ważny warunek wyjazdu do sanatorium. Na kurację do sanatorium

Do sanatorium z ZUS

tytułu niezdolności do pracy. KTO MOŻE POJECHAĆ DO SANATORIUM Z ZUS Na rehabilitację organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą być skierowane osoby w nim ubezpieczone. "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS" wystawia lekarz pierwszego

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE?

Ubezpieczenia Społecznego o wyjazd mogą się starać w KRUS. Policjant czy żołnierz może wyjechać po pozytywnej decyzji odpowiednich instytucji w MSW lub MON. NAD MORZEM LUB W GÓRACH Aby wyjechać do sanatorium, trzeba mieć zgodę lekarza. Lekarz powinien wypisać "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji

Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

starać o świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono przyznawane na 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie pacjent nie powróci do zdrowia, powinien wystąpić o rentę. Jeśli wyzdrowieje – wraca do pracy. W trakcie pobierania świadczenia trzeba się stawiać na zabiegi zapisane przez lekarza. Wniosek do ZUS Aby

ZUS wysyła do sanatorium. Za darmo!

opuszczamy sanatorium, od ośrodka, w którym przebywaliśmy (ZUS ma podpisaną w tej sprawie umowę z ośrodkami). Wniosek od lekarza Jak krok po kroku załatwić formalności związane z wyjazdem? Na początku musimy wybrać się do lekarza (np. pierwszego kontaktu). Tam upewniamy się, że może nas skierować do

Dla kogo świadczenie rehabilitacyjne [INFORMATOR]

rehabilitacyjne. Jest ono przyznawane na 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie pacjent nie powróci do zdrowia, powinien wystąpić o rentę. Jeśli wyzdrowieje – wraca do pracy. W trakcie pobierania świadczenia trzeba się stawiać na zabiegi zapisane przez lekarza. Wniosek do ZUS Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne

Do sanatorium z NFZ

Leczenie uzdrowiskowe z NFZ jest częściowo odpłatne. Należność trzeba uregulować najpóźniej pierwszego dnia pobytu. JAK WYJECHAĆ? Na wyjazd do sanatorium musimy mieć skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Lekarz bierze pod uwagę nasz aktualny stan zdrowia, brak wskazań lub istniejące

Jak przełożyć wyjazd do sanatorium

skierowanie przesyłane jest do lekarza, który je wystawił. I żeby się starać o wyjazd w innym terminie, trzeba dostarczyć do oddziału NFZ nowy wniosek. Ale wówczas pacjent ląduje na końcu kolejki. Jeśli minęło18 miesięcy od wystawienia skierowania do sanatorium, lekarz musi znowu obejrzeć dokumentację

Była posłanka PiS upiera się, że może kierować delegaturą NFZ: - Wystarczy umieć zarządzać!

wypełniać zadania delegatury, czyli m.in. rozpatrywanie składanych przez pacjentów wniosków o pobyt w sanatorium, refundację sprzętu ortopedycznego i tzw. środków pomocniczych (pieluchomajtki, worki stomijne itp.), wydawanie EKUZ, czyli europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego, które uprawniają do

ZUS zapłaci za sanatorium

Sanatorium z ZUS to prawdziwy hit. Zakład opłaci za ciebie cały turnus (nawet 24 dni!) z zabiegami, wyżywieniem i noclegiem. Ba, nie musisz mieć nawet pieniędzy na wyjazd i powrót do domu pociągiem czy autobusem. Koszty dojazdów też pokryje ZUS. A więc nic, tylko korzystać. Zamiast renty

W Starachowicach wystartowała karta seniora. Mnóstwo zniżek i ulg

wzorowaliśmy. Patrząc na liczbę prawie 40 partnerów, którzy już na ten moment dołączyli do naszego programu, myślę, że możemy już mówić o sukcesie - podkreśla prezydent Materek. Tym bardziej, że zainteresowanie ze strony seniorów jest ogromne. Tylko w środę wydano już 50 kart, a wniosków wpłynęło już około 300

Jak uzyskać skierowanie z ZUS-u

Co ci wyleczą z ZUS-em? Najczęstsze choroby, powodujące niezdolność do pracy - a więc głównie choroby układu ruchu i krążenia. Te wyjazdy nazywają się u ubezpieczyciela "prewencją rentową". Ważne! Aby skorzystać z wyjazdu do sanatorium z ZUS-em musisz być ubezpieczony! Z wyjazdów mogą

Nad morze lub w góry na koszt ZUS

pierwszego kontaktu). Tam upewniamy się, że może nas skierować do sanatorium finansowanego przez ZUS. Jeżeli lekarz uzna, że spełniamy warunki (a więc mamy jakieś schorzenie, które utrudnia nam pracę, albo że w przyszłości może tak się stać - szczegóły niżej), powinien wypisać "wniosek o przeprowadzenie

Jak wyjechać do sanatorium? Jak zdobyć skierowanie?

). Uwaga! Upewnij się, że lekarz może cię skierować do sanatorium finansowanego przez ZUS. Jeżeli lekarz uzna, że spełniasz warunki (a więc, że masz schorzenie, które utrudnia ci pracę, albo że w przyszłości może tak się stać - szczegóły w dalszej części tekstu), powinien wypisać "wniosek o

Do sanatorium z NFZ lub ZUS

, że lekarz może cię skierować do sanatorium finansowanego przez ZUS. Jeżeli lekarz uzna, że spełniasz warunki (a więc, że masz schorzenie, które utrudnia ci pracę, albo że w przyszłości może tak się stać - szczegóły w dalszej części tekstu), powinien wypisać "wniosek o przeprowadzenie

Komu się należy świadczenie rehabilitacyjne

leczniczej w latach 1996-2014 skorzystało już ponad 1 mln osób. TRZEBA PRZEJŚĆ BADANIA Aby wyjechać do sanatorium, musimy mieć zgodę lekarza. Powinien nam wypisać "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS". Sporządzony przez lekarza wniosek składamy w

Obniżenie wieku emerytalnego stało się faktem. Polacy zalali ZUS wnioskami o emeryturę

było dwa razy mniej, bo tylko 104 tys. W ubiegłym roku 229 tys. Wniosków może przybywać, bo od października do końca 2017 r. uprawnionych do emerytury będzie aż 330 tys. Polaków. Jeśli wszyscy zdecydują się przejść na świadczenie, to w całym 2017 r. z rynku pracy odejdzie rekordowe 550 tys. rodaków

Sanatorium? Postaraj się raz jeszcze

lekarza, muszę zapoznać się z historią jej choroby i dopiero wtedy wypełnić kwity - mówi dr Wojciech Bernacki, internista ze Strzegomskiego Centrum Medyczno-Diagnostycznego. Najwięcej skierowań do sanatoriów straciło ważność na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. - U nas wygasło 9,5 tys. wniosków

"Zimna wojna". Dlaczego od nowego filmu Pawła Pawlikowskiego nie można się uwolnić [SOBOLEWSKI]

Sanatorium pod Klepsydrą”). Pawlikowski również ulega iluzji przeszłości: w „Zimnej wojnie”, jak wcześniej w „Idzie”, imituje kino lat 50., klimaty Szkoły Polskiej. Reżyser nazywa te filmy listami miłosnymi do Polski, choć jest ona bytem subtelnym, bardzo własnym. Nie

Cannes 2015: Sorrentino - Fellini z krowim dzwonkiem [SOBOLEWSKI]

! Przyjęłam rolę w serialu! Co tam kino! Liczy się telewizja. Świat obejdzie się bez twojego filmowego szajsu!". To prawda - dochodzi do wniosku reżyser i mówi zdanie, które wśród mnóstwa złotych myśli z kalendarza, jakie w tym filmie padają, wydaje się najtrafniejsze: jesteśmy tylko figurantami. To nie

Dla nich kabaret, dla nas msza

nic nie znaczy, a może kopalnia szukała frajera. Jakby ktoś fajki wyciągnął, byłoby po nim. To byłby ten, co wybuch wywołał. Podobno winą obarczono kombajnistę. Nie mógł się bronić. Zginął. Do dziury już nie wejdę Górników, którzy opuszczają oparzeniówkę, kopalnia Wujek-Śląsk wysyła do sanatorium w

Coraz więcej Polaków pobiera świadczenie rehabilitacyjne

musiała pieniędzy oddawać, bo roszczenia przedawniły się po 5 latach, a więc w 2017 r. Złóż wniosek Aby dostać świadczenie rehabilitacyjne, trzeba złożyć wniosek na druku ZUS Np-7w swoim oddziale ZUS. Do wniosku powinny być dołączone: * zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez

Rząd dławi się kasą z Unii. Są wielkie opóźnienia

. Spore opóźnienia już przełożyły się na słabszą sytuację gospodarki. W pierwszym kwartale tego roku inwestycje spadły o 1,8 proc., pierwszy raz od dziewięciu kwartałów. W drugim - aż o 4,9 proc. rok do roku. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówił tydzień temu, że w stosunku do pierwotnych

W sanatorium nie będę oglądać kikutów drzew

wyjeżdżać, gdy jest ciepło. Gdyby rezultaty leczenia zależały od pory roku, to wszystkie przychodnie byłyby czynne tylko wiosną i latem - uważa Małgorzata Krajewska, kierownik działu uzdrowiskowego mazowieckiego NFZ. Na wyjazd do sanatorium czeka się, w zależności od tego, ile dany NFZ przeznaczył na to

Pytanie do NFZ

kierowani na kurację przez cały rok, w jej trakcie korzystają z nauki szkolnej. Z naszej praktyki wynika, że na leczenie otyłości kieruje się głównie dzieci powyżej 7. roku życia. Skierowanie może wystawić lekarz rodzinny lub specjalista. Do wniosku sanatoryjnego powinny być dołączone wyniki badań

Będziemy mogli leczyć się za granicą, ale z przeszkodami

Wczoraj w sejmowej komisji zdrowia odbyło się I czytanie projektu. Powołano podkomisję, która ma nanieść swoje poprawki do końca maja. To by wskazywało, że rządząca koalicja PO-PSL chce przyjąć ustawę jeszcze przed wakacjami. Zgodnie z rządowym projektem Polacy będą mogli starać się o zwrot kosztów

Jak uporządkować sprawy po zmarłym [INFORMATOR]

Większość spadkodawców nie ukrywa przed rodziną, że sporządzili testament. Problem pojawia się wtedy, gdy babcia lub dziadek pojechali do sanatorium i z dala od domu sporządzili ostatnią wolę. Nikt z krewnych się nie domyśla, że dokument istnieje, a notariusze nie mają obowiązku śledzić nekrologów

Dwa lata za psa

Przeczytaj: Dwa lata więzienia za zabicie psa Przed procesem do sądu wpłynęła petycja podpisana przez kilkanaście tysięcy internautów domagających się wysokiej kary. Prokurator Alicja Domaracka zażądała takiego wyroku mówiąc, że ograniczają ją przepisy, bo gdyby tylko mogła, poprosiłaby o surowszą

33 rozprawy i 63 świadków przesłuchanych w procesie Amber Gold. Jest jeszcze ktoś

miejscu zamieszkania. Wnioski te nie zostały jeszcze rozpatrzone. Jak poinformował w czwartek sąd, 160 pokrzywdzonych zawartych w akcie oskarżenia nie zostało przesłuchanych w trakcie śledztwa. Dlatego sąd widzi konieczność wezwania każdego z osobna. Co do pozostałych pokrzywdzonych decyzja zapadnie

Chore uzdrowiska: pacjenci skreślani z kolejek

. Wszystkim biegnie czas NFZ informuje, że zwiększył nakłady na sanatoria, co ma skutkować przyśpieszeniem terminów wyjazdów, a co za tym idzie, oddala niebezpieczeństwo przedawnienia się skierowania. Ale są to niewielkie kwoty w stosunku do potrzeb. Rocznie fundusz przyjmuje 46 tys. wniosków o leczenie

Jak NFZ nagrywa rozmowy "interesariuszy". Fundacja ostrzega, że to nadmierna ingerencja

oddziale Funduszu kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane są w pomieszczeniu działu lecznictwa uzdrowiskowego, w którym można m.in. składać skierowania do sanatorium. Wprawdzie znajduje się tam tabliczka informująca, że "Pomieszczenie [jest] objęte monitoringiem audiowizualnym", ale fundacja i

Rewelacyjny komiks "Powstanie. Film narodowy". Świdziński wyśmiewa absurdy polityki kulturalnej i wynaturzenia biurokracji

konkurs na scenariusz filmu o historii Polski. Scenariusz ma się odnosić do „istotnych wydarzeń historycznych kształtujących współczesną tożsamość Polaków”. – W jury zasiadają wybitni, doświadczeni twórcy, najlepsi scenarzyści, dobrzy reżyserzy, producenci i chodzi nam o to, żeby

Pomoc dla osób starszych i chorych

środki mogą się starać? CO WYPŁACA ZUS * Dodatek pielęgnacyjny. To świadczenie dla osób, które są uznane jako całkowicie niezdolne do pracy albo ukończyły 75 lat. Niezdolni do pracy muszą złożyć wniosek do ZUS, a decyzję podejmuje się na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Osobom powyżej 75 lat

Firma windykacyjna nęka emeryta SMS-ami. Za co i ile miałby zapłacić, nie wiadomo

67-letni pan Jan w kwietniu wrócił do domu po pobycie w sanatorium. W drzwiach mieszkania znalazł kartkę z numerem telefonu komórkowego, nazwiskiem i prośbą o zadzwonienie. - Przyszedł też do mnie sąsiad. Mówił, że pytali o mnie jacyś ludzie. Nie wiedziałem, o co chodzi. Zadzwoniłem pod numer

Wrocławski Dom Literatury dla wrocławian i zagranicznych gości

tym celu instytucja wystąpi w wnioskiem o dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor prowadzi też rozmowy z PEN Clubem, który miałby zapewnić wsparcie i promocję oraz przygotowuje aplikację do tytułu Miasta Literatury przyznawanego przez UNESCO (jedynym polskim miastem, które

Świadczenia rehabilitacyjne z ZUS

SANATORIUM? Warto też pamiętać, że w ZUS można się starać o bezpłatne sanatorium. Jeżeli lekarz uzna, że mamy schorzenie, które utrudnia pracę, albo że postęp choroby może w przyszłości spowodować niezdolność do pracy, powinien wypisać "Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach

Sanatorium do zamknięcia. Bo dzieci przynoszą straty

takiego tłumaczenia. Jeśli tak dzieje się w całej Polsce, to źle się dzieje w całej Polsce. Zarząd państwowej spółki nie może zamknąć sanatorium bez zgody Ministerstwa Skarbu Państwa. Przed wysłaniem wniosku do resortu musi mieć opinię - pozytywną lub negatywną - rady nadzorczej. Ta obradowała w czwartek

Świadczenia rehabilitacyjne

Jeszcze 15 lat temu na świadczeniach było niecałe 21 tys. Polaków, w 2007 r. - 47 tys., a w tym roku w sierpniu - już 74,2 tys. KIEDY MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK O przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od orzeczenia przysługuje odwołanie do komisji lekarskiej ZUS

DługoWIECZNI w Katowicach. Śląscy seniorzy opowiadają o tym, co utrudnia im życie

ja mam 78 lat i liczy się dla mnie już każdy dzień - mówiła z żalem mieszkanka Mysłowic. - Trzy lata temu byłam w Busku w sanatorium. Poznałam miłą panią z Kraśnika. Chciałam tam znowu jechać, ale lekarka mi powiedziała, że co roku nie mogę. No to napisałam dopiero za rok wniosek. I czekam, a moja

Przemysłowcy kontra uzdrowisko o. Tadeusza Rydzyka

. Rydzyka będzie mogła głosić, że starała tylko o ochronę własnych terenów, a jej rozszerzenie to już pomysł władz miasta. Sanatorium kontra tiry ze stalą Ochrona uzdrowiskowa może nie tylko zablokować rozwój firm, ale też zmusić je do ograniczenia już prowadzonej działalności, a w skrajnych wypadkach do

Sanatorium bez klepsydry - operowa "Czarodziejska góra" na Malcie [ROZMOWA]

sanatorium" - pisał po latach. Wrócił na równinę, do Monachium, z gotowym już pomysłem na opowiadanie, które jednak, "ciążąc ku nieograniczonym horyzontom myślowym", rozrosło się do dwutomowej powieści. Główna postać to młody inżynier Hans Castorp, niczym się niewyróżniający, rzetelny

Dlaczego warto zobaczyć Skarżysko?

części miasta, nad rzeczką Bernatką, położony jest drugi zalew. Znacznie mniejszy od Rejowa (niespełna 2 hektary), ale ostatnio zrobiło się o nim głośno. Ma tam bowiem do końca 2018 roku powstać park z muzeum biosfery, minizoo, ogrodem sztuki i amfiteatrem, sanatorium wykorzystujące japońską metodę

Wyśnione życie emeryta. Czy 330 tysięcy Polaków 1 października odejdzie na emeryturę

i renty nie dostanę. Wysłali mnie tylko za darmo na trzy tygodnie do sanatorium do Kotliny Kłodzkiej. Proszę się więc nie dziwić, że złożyłam wniosek o emeryturę. Pracuję w szwalni we Wrocławiu, szyjemy koszule męskie na całą Europę. Jak zaczynałam pracę, szyliśmy do ZSRR, a w ostatnich latach

CO SIĘ NALEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECIOM

obowiązującego orzeczenia. Jeżeli stan dziecka się pogorszy, co zostanie stwierdzone przez lekarza prowadzącego, wtedy można złożyć wniosek w dowolnym czasie, jednak nie później niż 60 dni przed datą upływu ważności orzeczenia. ILE TRZEBA CZEKAĆ Trzeba się przygotować, że od momentu złożenia wniosku do momentu

Testament notarialny i rejestr testamentów - jak działają? [INFORMATOR]

odkryła w domu testament notarialny, który zmarła sporządziła dwa lata przed śmiercią. Powołała w nim do dziedziczenia tylko jedno ze swych dzieci, syna Marka, męża kobiety, która znalazła testament. Rodzeństwo Marka złożyło wniosek do sądu, by uznać testament za nieważny, bo testatorka w obecności

JAK SIĘ STARAĆ O RENTĘ

decyzję o przyznaniu renty na czas nieokreślony, czyli bezterminowo. Taka decyzja zapada w zaledwie 5-8 proc. wniosków. DECYDUJE ORZECZNIK O przyznaniu renty decyduje głównie lekarz orzecznik ZUS. Może uznać, że jesteśmy całkowicie niezdolni do pracy lub częściowo niezdolni, czyli straciliśmy w znacznym

Akademia Opowieści. Płakała, gdy dziadek zabił jej kurę

, które we mnie tkwią – Na początku wypisałam sobie 25 najważniejszych dla mnie osób, ale okazało się, że żadna z nich nie była mniej ważna od drugiej. Usiadłam i zaczęłam myśleć, kto mnie ukształtował, skąd mi się biorą pewne zachowania i reakcje. Doszłam do wniosku, że miałam jedną taką osobę. To

"S" zatrudnia na "umowy śmieciowe"? To było kłamstwo fałszywego ratownika

przed siedzibą Państwowej Inspekcji Pracy. Duda złożył tam wnioski o dokonanie kontroli w kierowanych przez siebie strukturach związkowych. Inspekcja ma ocenić, czy dochodzi w nich do przypadków zatrudniania na umowy śmieciowe. - Nie tylko apeluję, ale żądam tego samego od instytucji państwowych, takich

Pacjenci mają swoje prawa

orzeczenia, z którym się nie zgadzamy. We wniosku należy podać uzasadnienie. PRAWO DO OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ Przebywając w szpitalu, zakładzie opiekuńczym czy sanatorium, mamy prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia personel ma obowiązek - o ile sobie

Kto może przejść na rentę

Spadek liczby rencistów wynika z uszczelnienia systemu, a także wprowadzenia zasady, że rencista, który osiąga wiek emerytalny, staje się automatycznie emerytem. I znika z listy rencistów. MNIEJ RENCISTÓW By otrzymać emeryturę po okresie pobierania renty, nie trzeba pisać wniosku do ZUS - ta

Uczył Gajcego i Bartoszewskiego. Zostało po nim jedno opowiadanie, dziesiątki konspiracyjnych dokumentów i zapowiedź przerwanej przez powstanie kariery

Politycznego Wojska Polskiego, oraz Mariana Bernaciaka „Orlika”, jednego z dowódców powojennej partyzantki antykomunistycznej. Te kilka miesięcy w wojsku Wiwatowski przypłacił gruźlicą. W 1938 r. na kilka miesięcy trafił do sanatorium w Zakopanem. Pod wpływem pobytu tam napisał swoje jedyne

W góry lub nad morze z NFZ

zamieszkania. Możesz przekazać je sam, ale może to zrobić także twój lekarz. To kwestia porozumienia się z medykiem. Gdy dokumentacja trafi do NFZ, czekaj cierpliwie na akceptację ze strony NFZ. Fundusz ma nie więcej niż 30 dni na zaakceptowanie wniosku. Uwaga! W niektórych uzasadnionych przypadkach (np. w

Komu należy się renta

, przypadającego w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Kilka lat temu (28 września 2011 r.) wszedł jednak w życie przepis, zgodnie z którym warunku tego nie wymaga się od osób całkowicie niezdolnych do pracy, które udokumentowały

Michał Merczyński, szef Malta Festivalu i b. dyrektor NInA: PiS może próbować odizolować polską kulturę od świata. Ale artyści sobie poradzą

prawa audiowizualnego. Domyślam się, że ktoś w ministerstwie doszedł do wniosku, że jednak na tym stanowisku potrzebne są kompetencje i doświadczenie. Mam nadzieję, że nie będzie to tylko funkcja pełniącej obowiązki. Kiedy artyści zbojkotowali festiwal piosenki w Opolu, minister Gliński stwierdził, że

Masturbacja: choroba czy lekarstwo?

zapewnić dość siły, by oprzeć się zbereźnym pokusom. Rozumując w ten sam sposób, Kellogg doszedł do wniosku, że uda mu się uratować społeczeństwo, o ile tylko Amerykanie nie będą rozpoczynać dnia od mięsa i jajek. Dziś bez szemrania wszyscy sypiemy te czy inne płatki do miseczki i zalewamy je mlekiem. Ale

Big Book Festival w Warszawie. Wielka ucieczka do czytania [ROZMOWA]

"Głód" o problemie niedoboru, ale też nadmiaru jedzenia we współczesnym świecie. Do "specjalności zakładu", czyli wydarzeń nietypowych zaliczamy też literackie sanatorium. Duchowe dolegliwości będzie w nim można zdiagnozować i leczyć fragmentami "Czarodziejskiej góry"

System ZIP już działa. Sprawdź, ile kosztowało twoje leczenie

pobytu w szpitalu mogliśmy mieć kilka procedur), ile NFZ za to zapłacił lecznicy, a ile wydał na refundację przepisanych nam leków. Dowiemy się także, czy jesteśmy zapisani do właściwej poradni rodzinnej oraz na jakim etapie jest realizacja naszych wniosków o refundację sprzętu ortopedycznego lub o

Mamy nowe miasto na Mazowszu: Mrozy. Tramwaj już tam mają

znowu dowozi turystów do sanatorium w Rudce. W czerwcu ten nietypowy, jedyny nie tylko w Polsce, ale nawet w Europie, środek lokomocji wypróbowali Anna i Bronisław Komorowscy. "Goście nie kryli zachwytu. Entuzjazm wzbudził nie tylko sam tramwaj, ale i jego dwukilometrowa trasa przez rezerwat

O. Rydzyk odkurza plany geotermii: z nowym zapałem i z nowym wrogiem

braków formalnych. – My się nie gniewamy, modlimy się, wybaczamy, ale pamiętamy i wyciągamy wnioski – mówił wtedy ojciec dyrektor. Fundacja Lux Veritatis podała Fundusz do sądu za zerwanie umowy, a wiercenia kontynuowała z pieniędzy zebranych wśród słuchaczy Radia Maryja. Prof. Ryszard

Nici z elektronicznych kart na zdrowie. Ministerstwo Zdrowia wycofuje się z obawy przed PiS

bazach danych o naszych chorobach i leczeniu. Trzecia - składanie "podpisu" pacjenta np. pod wnioskiem do sanatorium. Projekt zakładał też wprowadzenie kart dla profesjonalistów, czyli rejestratorek, lekarzy, pielęgniarek itd. Tylko przy użyciu dwóch kart: pacjenta i osoby z personelu, możliwy

Rak. Zasiłki, renta i odszkodowanie, czyli co się należy choremu z nowotworem

182 dni w roku. Rak. Świadczenie rehabilitacyjne Jeżeli po upływie 182 dni nadal jesteśmy niezdolni do pracy, możemy złożyć w ZUS wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Lekarz orzecznik ZUS, który je rozpatruje, musi wykazać, że jesteśmy niezdolni do pracy, a dalsze leczenie i rehabilitacja mogą nam

Pomoc dla diabetyków

zasiłku celowego na leczenie). Aby móc starać się o zasiłek, trzeba spełniać tzw. kryteria dochodowe. Dochód nie może przekraczać 351 zł na osobę w rodzinie albo 477 zł w przypadku osoby samotnej. Po zdrowie do sanatorium W zapobieganiu powikłaniom cukrzycy duże znaczenie ma leczenie sanatoryjne. Kto może

Maciej Melecki: Odkrywam nieznanego Wojaczka

, bo chyba wszyscy myśleli, że Wojaczek napisał prozą tylko tom opowiadań "Sanatorium" - opowiada Maciej Melecki, poeta i szef Instytutu Mikołowskiego, który mieści się w dawnym domu autora "Innej bajki". Zadzwonił sam. Przez chwilę zastanawiam się, czy nie ma w tym żadnej pomyłki

Liliana Fabisińska: Mój bohater Hel

pytań o to, w jaki sposób doszłam do wniosku, że zostanę pisarką. Otóż ja nigdy do tego wniosku nie doszłam ani tego nie planowałam. Pisałabym pewnie nawet wtedy, kiedy nikt nie wydawałby moich książek. Moja babcia często wspominała, że już jako czterolatka zrywałam liście klonu czy kasztanowca i na

Zarzucili kradzież prądu niedowidzącemu 78-latkowi. Kara - 2,7 tys. zł, została umorzona

prądu: 2,7 tys. zł. - Wniosek prosty. Skoro kradłem, to przez 40 lat, bo tyle tu mieszkam - ironizował pan Stanisław. - I co dziwne, dotąd nie przedstawiono mi wysokości nielegalnie pobranego prądu. Do ukarania wystarczył zniszczony licznik. Ale nikt nie jest w stanie udowodnić, że ja jestem sprawcą. I

Książka o narzeczonej Brunona Schulza. Nie przeszkadzały jej seksualne wycieczki geniusza (do czasu)

mężczyzna w najlepszym okresie ich narzeczeństwa poszedł do łóżka z autorką "Granicy". Po przestudiowaniu "Dzienników" Nałkowskiej dochodzi do wniosku, że owszem, choć tylko raz... Bruno Schulz, "Scena przy stole: mężczyzna (autoportret) między dwoma nagimi kobietami"; zbiory

Życie po udarze

pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat; 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, pod warunkiem że te pięć lat przypada na ostatnie dziesięć lat przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Od czego zacząć? Od zgromadzenia potrzebnych

Rok temu Michał L. wjechał w ludzi w Sopocie. Sprawdziliśmy, jak działa szpital, w którym się leczy

oszukać biegłego? "Wyjdzie za miesiąc i po sprawie", "Też bym chciał do sanatorium zamiast do więzienia", "Załatwił sobie" - tego typu komentarze po orzeczeniu przez biegłych psychiatrów niepoczytalności Michała L. były normą. 33-latek 19 lipca ub.r. samochodem dotarł aż na

"Zmarło nam dziecko, a ksiądz o pieniądzach". Burza po wpisie na Facebooku

grób. Wynosi 15 proc. zasiłku pogrzebowego, czyli 600 zł. - Dziś zasiłek wynosi 4 tys. zł. Ale jestem przekonana, że jeśli rodzina powiedziałaby, że jej nie stać, to ksiądz by poszedł na ustępstwa. Albo jeśli ktoś napisałby wniosek do naszej rady, to też zostałby pozytywnie rozpatrzony - przekonuje

Szefowa gdańskich seniorów: Gaszenie pożarów nie należy do moich obowiązków, ale...

. napisać wniosek do sanatorium albo zapisać na wizytę do lekarza. Teraz np. musimy się zebrać i wyrobić dla seniorów legitymacje, które będą ich uprawniały do tańszych przejazdów pociągami. To nie jest nowość, ale wiele osób starszych nie wie, że w ogóle coś takiego istnieje! Są też i takie problemy, które

Polak potrafi. Wynalazek. Jazda na stojąco

SOBOLEWSKI , mąż pani Beaty, doszedł do wniosku, że mógłby zaprojektować własną, tańszą wersję tego urządzenia. Wspierał go w tym syn Bartek zafascynowany amerykańskim pojazdem. Do zespołu dołączyła pani Beata, która wzięła na siebie pozyskiwanie funduszy, produkcję, księgowość, marketing i reklamę. I tak

Wrocław ma swój kurort. "Po prostu zakochałam się"

Redmerska z Towarzystwa Miłośników Polanicy. Można wybrać się też na spacer do parku Leśnego i zobaczyć ponadstuletnią rzeźbę niedźwiedzia polarnego, bohatera miejscowych legend i opowieści. W 1910 r. niemieccy glacjolodzy doszli do wniosku, że na wysokości Polanicy zatrzymał się lądolód skandynawski

Jak pan Jerzy uratował pięknego bielika [WIDEO]

doszła do wniosku, że bielik nie może latać i ma uszkodzone skrzydło. Zapadła szybka decyzja - musimy go ratować. Pani Maria zarzuciła ptakowi na głowę swoją apaszkę. Pan Jerzy złapał go za tułów i skrzydła. Tak nieśli bielika przez dwa kilometry do samochodu. Tam zawinęli ptaka w matę i zabrali do Żar

Głosujesz poza domem? Weź zaświadczenie

domem. W Łodzi zaświadczenia odebrało ok. 3 tys. osób. - Najczęściej zgłaszają się emeryci, którzy wyjeżdżają do sanatoriów i na działki. Chociaż od kilku dni przychodzi coraz więcej 20-latków. Myślę, że z każdym dniem będzie ich coraz więcej - mówi jedna z urzędniczek delegatury Łódź-Bałuty Urzędu

W dymie uzdrowisk

nieznaczne przekroczenie normy. Był taki moment w drugiej połowie lat 80., kiedy Rabka zaczęła odchodzić od węgla. Władze złożyły obietnicę, że mieszkańcy dostaną dopłaty do kosztów gazu, więc Rabka zaczęła się gazyfikować na potęgę. Zlikwidowano stare kotłownie w blokach i największych sanatoriach, w