wiek emerytalny reforma tabelka

Wojciech Szacki

Pogrzeb w tabelkach

Pogrzeb w tabelkach

Niewiele wymagam od autorów niepokornych z "Uważam Rze", a i tak za dużo, co znakomicie pokazuje tekst Krzysztofa Feusetta "Cztery lata i pogrzeb" (ha, ha, ha, co za zabawny tytuł) z aktualnego wydania "Urze".

Między Tuskiem a Komorowskim jeszcze nigdy nie było tak dobrze

Tracący poparcie rząd potrzebuje prezydenta, który jest sondażową lokomotywą. W Kancelarii Prezydenta mówią, że współpraca Tuska i Komorowskiego nigdy nie układała się tak dobrze. Najlepszy przykład to reforma urzędów pracy

Jaka emerytura dla nauczyciela w 2009 r.

Po protestach związkowców rząd uległ nauczycielom i zamiast wcześniejszych emerytur obiecał im świadczenia kompensacyjne. Będą mogli odchodzić wcześniej ze szkoły do 2028 roku. Ale uwaga! Nowe świadczenia będą niższe niż obecne wcześniejsze emerytury

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

Boni: Dlaczego zmieniamy OFE?

pokazaniem korzyści dla ludzi, z działaniami na rzecz poprawy warunków pracy i zdrowia, i wreszcie z pokazaniem perspektywy w czasie. Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn jest pierwszoplanowe. Na przykład gdyby od 2015 r. kobiety pracowały co roku o kolejne cztery miesiące dłużej, to w 2030 r

Henryka Bochniarz: Etatów nie będzie

Henryka Bochniarz: Etatów nie będzie

cywilizowanego świata, od XIX wieku walczono o stabilne zasady zatrudniania nie dlatego, że jacyś komuniści i związki zawodowe na złość robiły fabrykantom, tylko po prostu to było niezbędne, żeby kapitalizm mógł istnieć bez wstrząsów, wojen i rewolucji. Europa Zachodnia zawdzięcza 60 lat pokoju między innymi

Rząd ma działać jak firma

Rząd ma działać jak firma

kapitału społecznego, czyli wzrost zaufania między ludźmi. Żeby zrealizować dwa pierwsze cele, musimy zachęcić do pracy większą liczbę osób. Dziś pracuje powyżej 70 proc. ludzi w wieku 25-50 lat, a wskaźnik zatrudnienia spada w grupie wiekowej powyżej 50 lat. A więcej pracowników to więcej podatków i

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

, potwierdza: - W wyniku reformy kobiety stracą możliwość przechodzenia na emeryturę po skończeniu 55 lat i 30 latach pracy. Już to spowoduje, że będą musiały pracować do 60. roku życia. To pierwszy krok. Kolejnym będzie wydłużenie wieku emerytalnego kobiet, np. do 65 lat. To musi być jednak rozłożone w czasie

Co nowego w przepisach 2008

pomostówki. Będą one przysługiwać pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym - a więc kobiety będą mogły na nią odchodzić po ukończeniu 55 lat, a mężczyźni, mając 60. Pomostówka będzie jednak dużo niższa niż obecne wcześniejsze emerytury - będzie bowiem w większym stopniu uzależniona od naszych odłożonych

Emeryturty.ZUS.Kapitał początkowy.

Obliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to efekt reformy emerytalnej, która ruszyła 1 stycznia 1999 roku. Od tego dnia każda złotówka z Twojej pensji przekazana do ZUS powinna być zapisywana na specjalnym, indywidualnym koncie (na razie są z tym kłopoty, bo wciąż nie został dopracowany system

Wiek emerytalny

Ten artykuł zawiera listę przedstawiającą wiek emerytalny w różnych krajach. Kraj Wiek emerytalny Rok Przypisy Mężczyźni Kobiety Albania 64,5 59,5 2011 ?????????? ??? ???????? ????????? ??? ? ?????? ???????, ?????????????? ???????? "????????? ????" [1]. W Albanii wiek emerytalny

System emerytalny w Polsce

na niższe składki i praktyczny brak kontroli ze strony KRUS, za: . W tych grupach obowiązują zupełnie inne zasady naliczania wysokości emerytur, niższy wiek emerytalny i korzystniejsze przeliczniki lat pracy, co w praktyce oznacza, że ich pracodawcy płacą niższe składki a sami ubezpieczeni otrzymują wyższe

Otwarty fundusz emerytalny

Otwarty fundusz emerytalny (OFE) – w Polsce: osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ( (tekst

Trzeci wiek

Trzeci wiek (złoty wiek, jesień życia) – okres w życiu człowieka, który określa starość, wiek emerytalny, podeszły wiek; umowny, ostatni etap życia ludzi.Termin ten stosuje się co najmniej w dwóch znaczeniach.W terminologii ekonomicznej umownym trzecim wiekiem jest okres poprodukcyjny

XI wiek

X wiek XI wiek XII1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.