wiek emerytalny reforma tabelka

Wojciech Szacki

Pogrzeb w tabelkach

Pogrzeb w tabelkach

Niewiele wymagam od autorów niepokornych z "Uważam Rze", a i tak za dużo, co znakomicie pokazuje tekst Krzysztofa Feusetta "Cztery lata i pogrzeb" (ha, ha, ha, co za zabawny tytuł) z aktualnego wydania "Urze".

Między Tuskiem a Komorowskim jeszcze nigdy nie było tak dobrze

Tracący poparcie rząd potrzebuje prezydenta, który jest sondażową lokomotywą. W Kancelarii Prezydenta mówią, że współpraca Tuska i Komorowskiego nigdy nie układała się tak dobrze. Najlepszy przykład to reforma urzędów pracy

Jaka emerytura dla nauczyciela w 2009 r.

Po protestach związkowców rząd uległ nauczycielom i zamiast wcześniejszych emerytur obiecał im świadczenia kompensacyjne. Będą mogli odchodzić wcześniej ze szkoły do 2028 roku. Ale uwaga! Nowe świadczenia będą niższe niż obecne wcześniejsze emerytury

Rząd ma działać jak firma

Rząd ma działać jak firma

społecznego, czyli wzrost zaufania między ludźmi.Żeby zrealizować dwa pierwsze cele, musimy zachęcić do pracy większą liczbę osób. Dziś pracuje powyżej 70 proc. ludzi w wieku 25-50 lat, a wskaźnik zatrudnienia spada w grupie wiekowej powyżej 50 lat. A więcej pracowników to więcej podatków i więcej składek. To

Żegnajcie wcześniejsze emerytury

, potwierdza: - W wyniku reformy kobiety stracą możliwość przechodzenia na emeryturę po skończeniu 55 lat i 30 latach pracy. Już to spowoduje, że będą musiały pracować do 60. roku życia. To pierwszy krok. Kolejnym będzie wydłużenie wieku emerytalnego kobiet, np. do 65 lat. To musi być jednak rozłożone w czasie

Co nowego w przepisach 2008

pięć lat przed ustawowym wiekiem emerytalnym - a więc kobiety będą mogły na nią odchodzić po ukończeniu 55 lat, a mężczyźni, mając 60. Pomostówka będzie jednak dużo niższa niż obecne wcześniejsze emerytury - będzie bowiem w większym stopniu uzależniona od naszych odłożonych składek. Jedyną grupą, która

Emeryturty.ZUS.Kapitał początkowy.

12-10-00. ZUS rozpoczął wyliczanie kapitału początkowego naszych przyszłych emerytur. Możesz wyliczyć sobie kapitał samemu. Jak? O tym w poradniku "Gazety". Obliczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych to efekt reformy emerytalnej, która ruszyła 1 stycznia 1999 roku. Od tego dnia każda

Wiek emerytalny

Ten artykuł zawiera listę przedstawiającą wiek emerytalny w różnych krajach. Kraj Wiek emerytalny Rok Przypisy Mężczyźni Kobiety Albania 64,5 59,5 2011 ?????????? ??? ???????? ????????? ??? ? ?????? ???????, ?????????????? ???????? "????????? ????" [1]. W Albanii wiek emerytalny

System emerytalny w Polsce

na niższe składki i praktyczny brak kontroli ze strony KRUS, za: . W tych grupach obowiązują zupełnie inne zasady naliczania wysokości emerytur, niższy wiek emerytalny i korzystniejsze przeliczniki lat pracy, co w praktyce oznacza, że ich pracodawcy płacą niższe składki a sami ubezpieczeni otrzymują wyższe

Otwarty fundusz emerytalny

Otwarty fundusz emerytalny (OFE) – w Polsce: osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ( (tekst

Trzeci wiek

Trzeci wiek (złoty wiek, jesień życia) – okres w życiu człowieka, który określa starość, wiek emerytalny, podeszły wiek; umowny, ostatni etap życia ludzi.Termin ten stosuje się co najmniej w dwóch znaczeniach.W terminologii ekonomicznej umownym trzecim wiekiem jest okres poprodukcyjny

794

Wydarzenia 22 października – Kioto zostało stolicą Japonii. Reforma monetarna w państwie karolińskim. Wprowadzono do obiegu srebrnego denara. Urodzili się Zmarli

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.