wiadomość społeczno gospodarcze

PAP

Woj. łódzkie i śląskie zakończyły negocjacje swoich RPO

Woj. łódzkie i śląskie zakończyły negocjacje swoich RPO

# dochodzi wypowiedź marszałka woj. łódzkiego #

Woj. łódzkie i śląskie zakończyły negocjacje swoich RPO

Województwa łódzkie i śląskie zakończyły już negocjacje swoich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i oficjalnie przesłały je do Komisji Europejskiej. Teraz województwa czekają już na zatwierdzenie programów przez Komisję.

Po odejściu Anny Grodzkiej od Palikota: "Będzie nam Ani brakować" [ROZMOWA Z WANDĄ NOWICKĄ]

- Po wyborczym kacu atmosfera w partii bardzo się poprawiła - zapewnia Wanda Nowicka, wicemarszałkini Sejmu z klubu poselskiego Twojego Ruchu. Odejście Anny Grodzkiej z partii odbiera jako szansę na "stworzenie zalążka koalicji po lewej stronie sceny politycznej"

Gdzie jest prawdziwa Polska?

Gdzie jest prawdziwa Polska?

, przedstawiane są jako zjawiska typowe, determinujące życie społeczne w Polsce. Węższy czy szerszy margines ukazywany jest jako dominanta. Wielu Polaków w taki obraz uwierzyło i nie przyjmuje do wiadomości faktów mu przeczących. Każda pozytywna informacja o polskiej sytuacji gospodarczej i społecznej - a takich

Poroszenko to twardy orzech do zgryzienia dla Rosji

Poroszenko to twardy orzech do zgryzienia dla Rosji

: amnestia dla tych, którzy nie mają krwi na rękach; korytarz dla rosyjskich dywersantów, by mogli powrócić do kraju; wybory samorządowe oraz przedstawienie planów społeczno-gospodarczych dla regionu. Program realistyczny, bo wśród mieszkańców Donbasu narasta przerażenie "osiągnięciami"

Europa, Turcja i Arabellion po wyborach w Stanach Zjednoczonych

przedstawicielami tunezyjskiej diaspory przy wdrażaniu programów gospodarczej odbudowy w kraju.* Konieczna jest pomoc i inwestycje w nowoczesną technologię komunikacyjną, żeby lepiej przekazywać Tunezyjczykom i światu wiadomości o zmianach.* Zwalczenie biedy zahamowałoby rosnącą radykalizację, budzącą lęk wśród

Europa, Turcja i Arabellion po wyborach w Stanach Zjednoczonych

Uczestnicy debaty o sytuacji i wyzwaniach w ich krajach:Lina AttalahLina Attalah jest redaktor naczelną kairskiego dziennika "Egypt Independent". Specjalizuje się w zagadnieniach marginalizacji, konfliktów i obszarów granicznych.Egipt na politycznym i gospodarczym rozdrożuChociaż trwające

Narodzie, obudź się? Narodzie, umyj zęby!

polskich ułanów, polskich filmów i polskich osiągnięć gospodarczych. Stąd jego formuła m.ż.G.s.r. (mimo że Gdynia się rozbudowuje), którą zobowiązał się zamieszczać w co bardziej krytycznych publikacjach. W sporach "Wiadomości Literackich" z narodowcami pojawiał się też motyw osobliwy: od Żydów

Wszystko źle

Wszystko źle

, telewidzowie, czytelnicy, a przede wszystkim wyborcy (gdyby chcieli brać w wyborach udział). A także jako malkontenci zatruwający je swoją żółcią i ostentacyjnym narzekaniem.Nastroje społeczne mają istotny wpływ na społeczno-gospodarczą sytuację. Trudno o większą aktywność inwestycyjną, produkcyjną

Nie lemingi, lecz klasa średnia

Nie lemingi, lecz klasa średnia

sytuacji społeczno-gospodarczej, której klasa średnia jest współtwórczynią i beneficjentką. Głosuje więc z konieczności na PO i to się nie zmieni, dopóki ani prawica, ani lewica nie będzie jej mieć nic atrakcyjnego do zaproponowania. Ani jedna, ani druga nie będzie mieć zaś nic do zaproponowania klasie

Lwowiaku, polska ojczyzna cię wzywa

Lwowiaku, polska ojczyzna cię wzywa

przeciwny imigracji rząd Camerona zablokuje napływ siły roboczej do Wielkiej Brytanii. Swoje zrobił też strach przed wojną na Ukrainie i wiadomość, że polskie dzieci mogą nie pójść do szkoły. Najważniejszy jest jednak fakt, że Europa Zachodnia cały czas potrzebuje jeszcze ludzi. Jednak kiedy będą chcieli

Świat do przeróbki

komfortu, jaki może zaoferować swojemu społeczeństwu nowoczesne zachodnie państwo. W konsekwencji erozji może więc łatwo ulec finansowa, technologiczna i organizacyjna przewaga Zachodu. W ślad za tym zapewne spadnie atrakcyjność dla krajów rozwijających się zachodniego modelu społeczno-gospodarczego

Śląskie. Do 2030 roku liczba mieszkańców zmniejszy się o 800 tys.

Konferencja pt. "Wpływ mobilności zawodowej i migracji na rozwój społeczno-gospodarczy oraz rynek pracy miast i regionów" jako impreza towarzysząca polskiej prezydencji odbyła się w środę w Dąbrowie Górniczej. Jak ocenił prezydent miasta Zbigniew Podraza sytuacja demograficzna Dąbrowy

W Krakowie powstaje wehikuł czasu

W Krakowie powstaje wehikuł czasu

właśnie trzeci po fotodegradacji i utlenianiu proces sprzyjający rozpadowi. Jeśli odłożona na przyszłość wiadomość do momentu otwarcia będzie dodatkowo przechowywana w stabilnej temperaturze, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że za 300 lat po otwarciu kapsuły ktoś znajdzie całe, kolorowe zdjęcie.Sondy

Jakiej gospodarki Polacy potrzebują

Książka profesora Tadeusza Kowalika "Spory o ustrój społeczno-gospodarczy w Polsce. Lata 1944-1948" to historia z podwójnym dnem. Zgodnie z tytułem autor omawia koncepcje gospodarcze ugrupowań tworzących w latach 40. "rząd koalicyjny".Cudzysłów powinien być bardzo wyraźny. Tak

Stan państwa i demokracji. Bilans i perspektywy

Stan państwa i demokracji. Bilans i perspektywy

społeczne stanowiące jej zaplecze. Według Maurice Duvergera mogą to być organizacje społeczno-gospodarcze, środowiska o charakterze wyznaniowym, organizacje kombatanckie, loże wolnomularskie.., a szczególnie związki zawodowe (AWS nie miał tego charakteru - opierał się raczej na PRL-owskim modelu partii jako

21 postulatów Janusza Palikota przed świętem 1 maja

21 postulatów Janusza Palikota przed świętem 1 maja

informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku jak za urlop wypoczynkowy z funduszu CRZZ.8. Podnieść

Więcej już się z biednych nie wydusi

media, które powinny wzmacniać, a nie osłabiać demokrację? Gdzie są rynki, które mają prowadzić do rozwoju społeczno-gospodarczego, a nie tylko do działań na pograniczu kryminalnym?A co pan myśli o Europie dwóch prędkości? Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zaproponował dwa budżety.- To

Kandydaci, do tablicy

Kandydaci, do tablicy

modernizacji" i zakończyć kłótnie.Kaczyński wyciąga rękę do współpracy i oferuje "nowy dyskurs polityczny".Napieralski obiecuje "prezydenturę nowoczesną, otwartą i pełną dialogu".A Pawlak - "dialog i porozumienie" oraz "dobry ład społeczno-gospodarczy".Gdzie

Krzesło z gwoździem

mogłoby być inaczej.Interesy w cieniu topora: ''Biznes po białorusku'' Materiał Biełsatu o mafii w białych kołnierzykach.Z czego to wszystko wynika?- Dla obywateli urodzonych w latach 50. dzisiejsza sytuacja społeczno-gospodarcza jest lepsza od tego, co widzieli w czasie ZSRR i po jego upadku. Sowieckie

I ruszył kwiat młodzieży z narzędziami mordu. Przed 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej

I ruszył kwiat młodzieży z narzędziami mordu. Przed 100. rocznicą wybuchu I wojny światowej

uwierzyło zapewnieniom brytyjskiego dziennikarza Normana Angella, który w wydanej w 1910 r. książce "The Great Illusion", przetłumaczonej wkrótce na 15 języków, dowodził, że powiązanie świata przez kapitalizm gęstą siecią finansowych i gospodarczych zależności czyni wielką wojnę niemożliwą. Wiek

Łaska tworzenia

napisałem w cichości 412. I to jaki wachlarz... Ja potrafiłem płakać na przedstawieniu, jeśli szedł Szekspir. Czy to w Toruniu, czy w Teatrze Telewizji. A ze Szczecina samolotem leciałem do Warszawy od razu na wiadomość, że wystawiają Szekspira.Do Szczecina doktor przyjechał na studia na początku lat 50. z

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? [list]

Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? [list]

tylko w kraju.2. Po wojnie Polska wróciła na mapę polityczną Europy. Okaleczona i obolała, z zewnątrz sterowana, z narzuconym, obcym ustrojem społeczno-gospodarczym, była to wciąż nasza ojczyzna, w której odbudowie każdy uczestniczył na swój sposób. Jak to czynili pocztowcy? Oto drobne, na pozór błahe

Szkoła ma uczyć myślenia i bycia sobą

społeczno-gospodarczego każdego kraju. Niestety, w Polsce marginalizuje się te działania, brakuje konsekwentnych i skoordynowanych działań na polu doradztwa zawodowego. Obecni doradcy są też słabo "uzbrojeni" w potrzebną im wiedzę, sprzęt i literaturę.Dlatego modele kształcenia muszą być zmienione

Szkoła ma uczyć myślenia i bycia sobą [list]

pracy jest brutalny dla specjalistów od "wszystkiego i od niczego". Na całym świecie dąży się do tego, aby stworzyć sprawnie funkcjonujący system poradnictwa zawodowego. To konieczny warunek rozwoju społeczno-gospodarczego każdego kraju. Niestety, w Polsce marginalizuje się te działania

Norbert Rasch: burmistrz Zdzieszowic miał kilku wrogów

Dieter Przewdzing był jednym z najbardziej zasłużonych i najdłużej urzędujących samorządowców z ramienia Komitetu Wyborczego Mniejszość Niemiecka. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o jego śmierci" - pisze w kondolencjach zarząd TSKN. - Informację o śmierci Dietera Przewdzinga

51 europosłów z Polski. Oni będą nas reprezentować w Parlamencie Europejskim [SYLWETKI]

Polityk, dyplomata, ekspert w sprawach integracji europejskiej. Od początku lat 80. należał do opozycji demokratycznej jako zastępca rzecznika prasowego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej oraz sekretarz Rady Programowej Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych przy łódzkim Zarządzie Regionu NSZZ "

Przyspieszmy za unijne pieniądze

weryfikować, np. na podstawie statystyk GUS albo Eurostatu - podkreśla Stanisław Sudak, zastępca dyrektora departamentu koordynacji polityki strukturalnej. Podstawowy wniosek z badań jest taki: w latach 2004-08 wpływ funduszy na rozwój społeczno-gospodarczy Polski był stosunkowo niewielki, widoczny dopiero w

Berlin bez pomysłu

się nie tak wiele, więc nagły przypływ miłości do społecznej gospodarki rynkowej to głównie wyraz schadenfreude: Niemcy długo były pouczane przez Anglosasów, że muszą przestawić swój system społeczno-gospodarczy na liberalne tory. Dziś neoliberalizm jest w dramatycznym odwrocie, ale słabościom modelu

Uzasadnienie skrócenia kadencji Sejmu wg PiS

ważnym elementem realizacji kompleksowego programu prorodzinnej polityki państwa. Polityka prorodzinna stanowi element polityki prorozwojowej i jest niezbędna dla właściwego i równomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego. 6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświatyProjekt dotyczy

Patriotyzm jako ''błąd'' i jako ''cnota''

, pojęciami języka społeczno-politycznego. Chodzi mi nie tylko, co oczywiste, o pojęcie ojczyzny i ''ziemi ojczystej'' czy, nieco już mniej oczywiste, pojęcia państwa i narodu, nacjonalizmu i kosmopolityzmu, lecz również np. o pojęcia republiki czy demokracji, tradycji i kultury. Mówiąc ''patriotyzm

Treść postulatów

. Podać realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: a) podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform. 7. Wypłacić

Historia Praw Pacjenta

znaczeniu społeczno-politycznym i gospodarczym (np. Warszawa, Łódź, woj. katowickie) oraz w pobliżu zakładów pracy lub w dzielnicach zamieszkałych głównie przez ludność pracującą, a na wsi tam, gdzie położne były PGR, POM i rolnicze spółdzielnie produkcyjne. W ramach składanych deklaracji, "

21 postulatów Sierpnia

informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej,b) umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy, z funduszu CRZZ.8. Podnieść

Co w sierpniu 1980 roku pisała "Trybuna Ludu"

społeczno-gospodarczego rozwoju kraju oraz wspólnej polityki rolnej PZPR i ZSL stawiają coraz bardziej odpowiedzialne zadania przed stronnictwem w rozwiązywaniu złożonych problemów wsi i rolnictwa oraz całego kompleksu gospodarki żywnościowej. Uwarunkowania te oraz świadomość poczucia odpowiedzialności

List organizacji pozarządowych do ministra spraw zagranicznych

konsultacjach oraz przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje międzynarodowe oraz organizatorów i uczestników wystaw, targów, konferencji i seminariów gospodarczych". Wnioskujemy zatem, że uczestnicy lub organizatorzy spotkań odbywających się w środowisku organizacji pozarządowych, które nie

Tropem tajemnic map - mówi socjolog Tomasz Żukowski z Uniwersytetu Warszawskiego

zafascynowały. Nie sądziłem, że będą aż tak interesujące. Widać na nich strasznie dużo: różnice gospodarcze, społeczne, kulturowe. Są na nich ślady zostawione przez historię nawet przed dwoma setkami lat, czyli granice zaborów. Inne kolory przeważają w Kongresówce (były zabór rosyjski) i w Galicji (niegdyś

Strajki w całej Polsce

władze podpisują porozumienie z górnikami reprezentowanymi przez MKS w Jastrzębiu, na terenie kopalni Manifest Lipcowy. Ogranicza się ono do kwestii społeczno-gospodarczych. Najważniejsze w tym porozumieniu są uzgodnienia dotyczące zniesienia czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie oraz obniżenia

Karol z Krainy Rogatych Dusz. Opowieść o przyjaźni i rewolucji

procesu - utajnionego decyzją sądu - zachowali się w sposób, który stał się wzorem dla kolejnych roczników opozycji demokratycznej. Oskarżeni zostali o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, które zmierzały do obalenia przemocą ustroju politycznego oraz społeczno-gospodarczego" w Polsce. Był

Jan Paweł Kontestator

nieraz stwarzał wrażenie, że jest niemal alterglobalistą i to wcale nie najbardziej umiarkowanym. Ale potrafił też opowiedzieć się za konkretnymi zmianami systemowymi w duchu społecznej wrażliwości - np. za reformą rolną w Brazylii. W etycznym nauczaniu o porządku społeczno-gospodarczym Jan Paweł II

Polskie bezrobocie

najwyższy wskaźnik w krajach OECD. Polska wchodzi do Unii Europejskiej. Czy dla bezrobotnych to dobra wiadomość? - Absolutnie tak. To dobra wiadomość dla całego społeczeństwa. Bezrobotni będą korzystać ze wzrostu gospodarczego. Napłyną liczne fundusze, choć oczywiście samo przystąpienie niczego

Wyjście bez wyjścia - wyznania radzieckiego dygnitarza

Krajowej Rady Bezpieczeństwa USA: - Władze ZSRR nie chciały rozmawiać z nami o sprawie polskiej.Inne niż Bujak wnioski przedstawił Karol Modzelewski, historyk, były działacz "S": - Kontrola ZSRR nad krajami satelickimi zakładała utrzymanie systemu społeczno-gospodarczego. W tym sensie Sierpień

Co w sierpniu 1980 roku pisały lokalne gazety?

śledzenie ich biegu przez pozostających w stoczni pracowników.Zgłoszono kilkanaście postulatów o różnej treści społeczno-gospodarczej. Domagano się m.in. podwyżki płac. Przedstawiono wniosek, by upamiętnić stoczniowców zmarłych tragicznie w czasie wydarzeń grudniowych 1970 roku. Były też postulaty w sprawie

Którzy odeszli

powiązaniu z potrzebami praktyki życia społeczno-gospodarczego kraju.Prof. Jan Tadeusz Łopuszański Emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1962-1965, dyrektor Instytutu Fizyki Teoretycznej w latach 1970-1984, członek rzeczywisty

Wolne miejsca na studia - szukaj według kierunków

ogólne kryteria, jakie trzeba spełnić, żeby dostać się na dany kierunek.- Na końcu tabeli bardzo ważna wiadomość - nieprzekraczalny termin, do którego można składać dokumenty. Nie przegapcie go!- Stosowane oznaczenia L- licencjat, INŻ. - inżynierskie, M - magisterskie (jeśli przy kierunku nie ma żadnej

Prawda według Kiszczaka

, który miał wiele zastrzeżeń i wątpliwości wobec polityki represji w wojsku. Dawałem temu wyraz w rozmowach ze swoimi niektórymi przełożonymi. Polskę Ludową popierałem, akceptowałem jako ustrój społeczno-polityczny, który dał nam wiele dobrych rozwiązań, ale odrzucałem zło w wydaniu władzy. W 1953 r

Przemówienie Leszka Millera

centrum wzrostu gospodarczego. Mamy wybór, odbudować opinię, że Polska jest liderem przemian społeczno-gospodarczych w tej części świata, albo podążać za peletonem krajów, które nie tak dawno jeszcze uczyły się od nas zasad gospodarki rynkowej. A więc pierwszy filar to wzrost efektywności gospodarowania

Motyw na ciele

przemocą ustroju.Jak miała się nazywać?- Ruch Uniwersalistów. Ponieważ kolega Władek Jaworski napisał referat "Uniwersalizm gospodarczy", który rzekomo nam czytał. To była jego praca magisterska, zdaje się, że nie przyjęto jej na SGH. Zawierała krytykę ekonomii kapitalistycznej i socjalistycznej

Edward Lipiński - ekonomista, socjalista

socjologa, będącego pod wpływem Marksa, zetknął się z teorią koniunktury gospodarczej, którą zajmował się później jako samodzielny pracownik naukowy w Wyższej Szkole Handlowej. Na własną rękę zgłębiał też marksizm. Po powrocie do Warszawy jeszcze pod okupacją niemiecką zaczął pracować w Wydziale do Spraw

Program działania rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza "Solidarne Państwo"

rządowego programu społeczno-gospodarczego, programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego, innowacyjności, jak również większy udział Banku w działaniach związanych z absorpcją środków unijnych. VII Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi 1. Podpisanie z Bankiem Światowym

Ministrowie finansów III Rzeczypospolitej

rządu swojej wizji polityki gospodarczej, a na kompromisy iść nie chciał. Po miesiącu podał się do dymisji. Bezpośrednią przyczyną rezygnacji był sprzeciw wobec "Założeń polityki społeczno-gospodarczej" opracowanych przez CUP. W myśl ówczesnych przepisów prawa "Założenia" stanowiły

Rotmistrz i prokurator

dla Polskiego Wojska na Zachodzie i reprezentującego je Rządu Londyńskiego i miało charakter polityczny, a nie agenturalny, gdyż dotyczyło zagadnień społeczno-gospodarczych, a także działania władz bezpieczeństwa publicznego".Błąd formalnyGdyby ktoś chciał się uczyć historii Polski z wyroków

Hodysz Adam

. Cały czas milczał. Tylko Hania przez tydzień kładła się spać i budziła z płaczem. Część esbeków została, szczegółowo przeszukali mieszkanie - niczego nie znaleźli. Jeszcze trwała rewizja, gdy w dzienniku telewizyjnym podano wiadomość o zatrzymaniu funkcjonariusza gdańskiej SB działającego w związku

Coś ty, dziołcha, zrobiła?

. Może byście dali nam posła? Tylko, wiecie, to musi być kobieta, przed czterdziestką. Wskazałem Basię. Po kilku dniach znów mnie wzywają. Kogoście nam dali? Trzeba ją skreślić z listy, ona jest za "Solidarnością"!Zamiast do Sejmu trafiła do Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie. Ciało

Łukaszenko chciałby być prezydentem nowego ZSRR

gospodarczy. Wydawało się nam, że gdy dzięki Łukaszence zdobędziemy wpływ na sprawy w państwie, Białoruś zacznie się rozwijać. Dziś już nikt o tym nie pamięta, ale w pierwszym okresie prezydentury Łukaszenki rząd na ogół realizował politykę reform rynkowych. Udało się powstrzymać inflację. Średnie zarobki

Mała encyklopedia stanu wojennego

178 rodzinom aresztowanych.Przeciw księdzu, który głosił antykomunistyczne kazania, wszczynano śledztwa: "w sprawie nadużywania wolności sumienia i wyznania" czy "rozpowszechniania fałszywych wiadomości". Ksiądz w zamian zasypywał władze skargami na brutalność ZOMO w czasie

Generał Jaruzelski przed komisją sejmową: Podtrzymuję z całą mocą

systematyczne odrzucanie naszych propozycji dotyczących zorganizowania chociażby związkowo-rządowego "okrągłego stołu" jako jednej z dróg łagodzenia społeczno-gospodarczych konfliktów oraz ludzkich ciężarów i bolączek. W rezultacie pogłębiał się chaos, ruina rynku, zerwanie ekonomicznych więzi miasta

Jak poeta z politykiem

list, zamiast odczekać do ustnych rozmów. Mam dużo planów literackich, niestety co do druku w "Kulturze" jestem coraz bardziej sceptyczny, więc np. zacząłem drukować przekłady (z Jeffersa, z Whitmana) w "Tematach" [kwartalnik społeczno-kulturalny wydawany w Nowym Jorku]. Sam mnie

Wybory w Polsce. Programy i obietnice wyborcze

potrzebie szerokiej wymiany kadr pochodzących z nomenklatury partyjnej. Znalazło się w programie zdanie: "Naszym celem jest suwerenność narodu i niepodległość kraju". Jednakże nie padły słowa: Związek Radziecki, Układ Warszawski, Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Nikt nie był w stanie

Karol Modzelewski: Nie mieliśmy szans

historycznej prawdy?- Na pewno tak, z tym zastrzeżeniem, że prawda historyczna nie jest tym samym, co prawda w fizyce. Zdanie: "13 grudnia 1981 r. wprowadzono w Polsce stan wojenny" jest sprawdzalne w kategoriach prawdy i fałszu. Jednak zdania w rodzaju: "Stan wojenny był próbą obrony społeczno

Hodysz, Adam. Człowiek "Solidarności" w Służbie Bezpieczeństwa

bezpieczeństwa Państwa Polskiego, dążyć ze wszystkich sił do ugruntowania ładu wewnętrznego, opartego na społecznych, gospodarczych i politycznych zasadach ustrojowych Polski Ludowej i z całą stanowczością, nie szczędząc sił, zwalczać jego wrogów". Adam Hodysz: Wtedy PRL to było moje państwo. Byłem

Stenogram z 35. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 26 kwietnia 2003 r.

telewizja publiczna w konkursie, w którym pokonała inne telewizje europejskie. To oddzielny temat, którego nie zamierzam oczywiście szerzej rozwijać.Pragnę jednak podzielić się swoją oceną, że w okresie intensywnej transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej media publiczne, w tym telewizja publiczna

Włóczędzy i sztandary (1)

pozostanie religioznawcą. Podobno co dzień rano brał udział we mszy świętej. Umrze w latach pięćdziesiątych. Dembiński głosi tezy o konieczności zbiorowego działania w życiu gospodarczym na podstawie ideałów chrześcijańskich. Nie był to wówczas odosobniony punkt widzenia. Z gruntu antykomunistyczny

Prawica. Partie polityczne, politycy, konflikty. Część V.

prawa naturalnego, zakaz aborcji) i zarazem był lewicowy w sferze społeczno-gospodarczej (szerokie wpływy związków zawodowych, konstytucyjne umocowanie Komisji Trójstronnej, z realnym wpływem tej instytucji na kształt budżetu). Jednakże zebranie pod tym projektem ponad miliona podpisów było dziełem

Brazylia. Kościół

. Kościół w Brazylii był najsilniejszym w Ameryce Łacińskiej przyczółkiem teologii wyzwolenia. Teologia ta stanowiła ruch wewnątrz Kościoła, który odczytywał Ewangelię z perspektywy biedaków, nędzarzy, "wykluczonych". Upominał się o ich prawa, protestując przeciw wyzyskowi gospodarczych elit i

Wileńska Lewica Akademicka "Front"

zajmować sprawami Kościoła, a z zainteresowania i pasji pozostanie religioznawcą. Podobno co dzień rano brał udział we mszy świętej. Umrze w latach pięćdziesiątych. Dembiński głosi tezy o konieczności zbiorowego działania w życiu gospodarczym na podstawie ideałów chrześcijańskich. Nie był to wówczas

Europa i pamięć

doświadczenia. Święty Augustyn powiedział, że pamięć to teraźniejszość przeszłości. Sens tego odnieść by można w znacznej mierze do pamięci zbiorowej. Archiwa i biblioteki zawierają olbrzymi, niewyczerpany zasób wiedzy o przeszłości, historycy zaś są strażnikami i szafarzami tej masy wiadomości. Wiedza

Abp Helder Camara: wyklinany, święty

dla rosnącego w regionie terroryzmu i ruchów partyzanckich. Camara zdobył prestiż, dzięki któremu jego głos jest słyszany tak w Brazylii, jak i za granicą". Dwa dni później nadeszła nieoczekiwana wiadomość: Nagrodę Nobla dostał kanclerz Niemiec Willy Brandt. Ani Camara, ani nikt z jego

Organizacje społeczno-gospodarcze Azji

Organizacje Azjii Organizacje społeczno-gospodarcze Azji to: SAARC - (ang. South Asian Association for Regional Cooperation, pol. Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej) ASEAN - (ang. Association of South-East Asian Nations, pol. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo

Geografia społeczno-ekonomiczna

Geografia społeczno-ekonomiczna (także: antropogeografia, geografia człowieka) – nauka geograficzna badająca różne aspekty działalności człowieka, w tym także konsekwencje społeczne i gospodarcze dla tej aktywności w przestrzeni geograficznej. Jeden z dwóch głównych działów geografii

Plany gospodarcze w Polsce

-gospodarczy. VI plan pięcioletni (1986–1990)Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. o narodowym planie społeczno-gospodarczym na lata 1986-1990 – narodowy plan społeczno-gospodarczy. Plany gospodarcze w III Rzeczypospolitej Strategia dla Polski (1994

Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

doradczych eksperci przekazywali wiedzę i doświadczenie politykom gospodarczym w kilkunastu krajach. Zakres prowadzonych prac systematycznie się zwiększał, obejmując pod koniec lat 90. także inne kluczowe zagadnienia, w tym integrację Unii Europejskiej, oraz związane z tym procesem społeczno-gospodarcze

Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów

Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG) – niezależny organ doradczy rządu w sprawach polityki gospodarczej. Inicjatywa powołania RSSG nawiązywała do tradycji zapoczątkowanej po 1956 roku utworzeniem Rady Ekonomicznej jako organu doradczego Rady Ministrów. Została

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.