władzy rodzicielskiej

Katarzyna Klukowska

Władza rodzicielska: Czy masz obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?

Władza rodzicielska: Czy masz obowiązek utrzymywać dorosłe dzieci?

Pielęgnujemy, karmimy, kształcimy, nagradzamy, a czasem karzemy. Na tym polega władza rodziców nad dziećmi. Jeśli jej nadużywamy lub źle sprawujemy, sąd może nam ją ograniczyć lub odebrać. Ale nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia z obowiązku łożenia na dzieci. Jak długo musimy je utrzymywać? Czy dorosłym dzieciom można odmówić finansowego wsparcia?

Nadzór kuratora sądowego nad rodziną Bajkowskich

Krakowski sąd rodzinny ograniczył władzę rodzicielską małżeństwa Bajkowskich nad trzema małoletnimi synami poprzez ustanowienie nadzoru kuratora sądowego. Skierował też wszystkich członków rodziny na indywidualne terapie psychologiczne.

58 lat i 600 zł na przeżycie. Ukradli jej mieszkanie, teraz może stracić syna

Jestem Wiesława. Jestem bezdomna. Sześć lat temu miałam dobrą pracę, własnościowe mieszkanie i nowy samochód, którym jeździłam na wczasy. Najpierw był udar. Potem córka znajomych z pracy zabrała mi mieszkanie. Teraz czeka mnie sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej nad synem. Pyta mnie czasem, czy pojedziemy jeszcze kiedyś na grzyby.

Kraków. Sąd ustanowił kuratora dla rodziny Bajkowskich

czynów zabronionych oraz naruszenia nietykalności cielesnej dzieci. Sąd w uzasadnieniu środowego orzeczenia zaznaczył, że ustanowienie kuratora sądowego nie ma charakteru represyjnego, ale ma na celu ochronę dobra dziecka i niesienie pomocy rodzicom w sprawowaniu prawidłowej władzy rodzicielskiej. Sąd

Sąd: Rodzeństwo z Bytomia nie wróci do Niemiec

Sąd: Rodzeństwo z Bytomia nie wróci do Niemiec

wniosek niemiecki sąd pozbawił małżeństwo z Polski władzy rodzicielskiej, a chłopcy trafili do domu dziecka. Podczas jednej z wizyt Grychtołowie zabrali chłopców i wrócili z nimi do Bytomia. Zdaniem niemieckiej strony uprowadzili dzieci, dlatego Jugendamt domagał się ich wydania i przekazania niemieckiej

Koniec grania dzieckiem przy rozwodzie. Wchodzą w życie nowe przepisy

Koniec grania dzieckiem przy rozwodzie. Wchodzą w życie nowe przepisy

. Dotychczas, jeśli nie byli w stanie dojść do kompromisu, sąd obligatoryjnie ograniczał władzę jednego z rodziców (najczęściej był to ojciec). Rodzic pierwszo- i drugoplanowy? Zły pomysł Dzięki nowelizacji, która w sobotę wchodzi w życie, nie będzie trzeba ograniczać władzy rodzicielskiej, nawet jeśli rodzice

Nie będzie już ograniczenia praw rodzicielskich przy rozwodzie. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu

Nie będzie już ograniczenia praw rodzicielskich przy rozwodzie. Prezydent podpisał nowelizację kodeksu

ojciec nie potrafią dojść do kompromisu, sąd musi ograniczyć władzę jednego z rodziców. Najczęściej pada na ojca. Z danych resortu sprawiedliwości za lata 2003-12 wynika, że w ponad 60 proc. przypadków sądy przyznawały wykonywanie władzy rodzicielskiej matkom. Ojcowie dostawali taką możliwość jedynie w

RPD: Senat skierował do Sejmu projekty ważne dla przestrzegania praw dziecka

odpowiedniego merytorycznego przygotowania. Drugi z projektów został przygotowany z inicjatywy RPD. Zmierza do wyeliminowania konieczności ograniczenia władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, w sytuacji gdy w obliczu rozstania nie zdołali oni osiągnąć porozumienia co do sposobu opieki nad dzieckiem. Po

Sejm. Projekt dot. kontaktów dziecka z rozwiedzionymi rodzicami - do komisji

będą się dzielić opieką i kosztami utrzymania dzieci, z kim będą one mieszkać. Jeśli nie są w stanie dojść do kompromisu, sąd obligatoryjnie ogranicza władzę jednemu z rodziców (najczęściej jest to ojciec). Po zmianach sąd nadal będzie mógł ograniczyć władzę rodzicielską, ale tylko, jeśli dobro

Ojciec Polak dziękuje za taki urlop rodzicielski

Ojciec Polak dziękuje za taki urlop rodzicielski

Półroczny urlop rodzicielski rząd wprowadził w ubiegłym roku. Odbyło się to poprzez wydłużenie dotychczasowego półrocznego urlopu macierzyńskiego. Teraz po urodzeniu dziecka rodzicom przysługuje rok przerwy w pracy na opiekę nad dzieckiem. Z rodzicielskiego korzysta z miesiąca na miesiąc coraz

Senatorowie chcą zrównaniu prawa rodziców do opieki po rozwodzie

zemsty na współmałżonku" - podkreślono w uzasadnieniu. Senatorowie chcą przede wszystkim wyeliminować sytuację, gdy sąd jest zmuszony ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, gdy nie zdołali oni się porozumieć w sprawie sposobu opieki nad dzieckiem. Według propozycji senatorów, sąd

PiS apeluje o poparcie zmian w kodeksie rodzinnym

opiekuńczy może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaś art. 111 mówi, że "jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w

"Dziękuję za wysłuchanie" - rusza kampania społeczna dot. dzieci w sądzie

ustalaniem kontaktów z rodzicami, władzy rodzicielskiej, miejsca pobytu, orzeczenia i rozwiązania przysposobienia czy przeniesienia z placówki opiekuńczo-wychowawczej lub rodziny zastępczej. "Badania Fundacji Dzieci Niczyje z 2015 i 2016 roku wskazują, że sędziowie bardzo rzadko korzystają z możliwości

RPD: wkrótce zmiany prawa ważne dla przestrzegania praw dziecka

konieczności ograniczenia przez sąd władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w sytuacji, gdy w wyniku rozstania nie zdołali oni osiągnąć porozumienia co do sposobu opieki nad dzieckiem. Po zmianach sąd nadal będzie mógł ograniczyć władzę rodzicielską, ale tylko jeśli dobro dziecka będzie za tym przemawiać

MSW: wzrasta liczba zaginięć, w tym tzw. porwań rodzicielskich

której jeden z rodziców, bez woli i wiedzy drugiego, pod pretekstem krótkotrwałego pobytu, wywozi lub zatrzymuje dziecko, pozbawiając tym samym drugiego rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Natomiast, jak dodał Kostka, instrumenty prawa cywilnego

Komisje senackie za projektem zrównującym prawa rodziców

sąd jest zmuszony ograniczyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, gdy nie zdołali oni się porozumieć w sprawie sposobu opieki nad dzieckiem. Ma temu służyć m.in. proponowany przez nich zapis noweli Kodeksu: "W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym

Pytanie do prawnika. Czy były małżonek może sprzeciwić się operacji dziecka?

Pytanie do prawnika. Czy były małżonek może sprzeciwić się operacji dziecka?

zgody na wykonanie zabiegu operacyjnego, nie mają jednakowego zdania. Zgodnie z polskim prawem, jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich uprawnione jest do samodzielnego decydowania o dziecku. Należy pamiętać, że władza rodzicielska nie wygasa z chwilą rozwodu ani separacji

MSW: wzrasta liczba zaginięć, w tym tzw. porwań rodzicielskich

rodziców, bez woli i wiedzy drugiego, pod pretekstem krótkotrwałego pobytu, wywozi lub zatrzymuje dziecko, pozbawiając tym samym drugiego rodzica posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem. Natomiast, jak dodał Kostka, instrumenty prawa cywilnego w takich sprawach

Rodzice walczą w sądzie o dziecko. Fabian cierpi

Rodzice walczą w sądzie o dziecko. Fabian cierpi

nawet petycję wystosowaną do rzecznika praw dziecka: "Piszę tę petycję w imieniu całej Polski, która widzi problem dotyczący małoletniego Fabiana. (...) Internauci proszą o powierzenie władzy rodzicielskiej panu Sebastianowi (...)". Do "Wyborczej" wpływają kolejne listy w tej sprawie

Adwokat Sebastiana N.: To nie było porwanie, tylko dodatkowy kontakt

Adwokat Sebastiana N.: To nie było porwanie, tylko dodatkowy kontakt

. - Mówi się publicznie, że mój klient, nie mając rzekomo władzy rodzicielskiej, uprowadził swoje dziecko i pozbawił je wolności. To nieprawda, dlatego że Sebastian N. nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Prokuratura Rejonowa Radom-Wschód wprowadza opinię publiczną w błąd, kłamie, myli przepisy

Sebastian N. - ojciec uprowadzonego Fabiana - ekspertem w Sejmie od zmiany kodeksu rodzinnego

Sebastian N. - ojciec uprowadzonego Fabiana - ekspertem w Sejmie od zmiany kodeksu rodzinnego

przykład zlikwidować pojęcie władzy rodzicielskiej i zastąpić je funkcjonującym w Europie pojęciem odpowiedzialności rodzicielskiej, po wprowadzenie, jako wiodącej, opieki naprzemiennej. Chcemy rozdzielenia postępowań rozwodowych od postępowań dotyczących opieki nad dziećmi. Rozwód niech sobie trwa siedem

Prokuratura wystawiła list gończy za ojcem uprowadzonego trzylatka z Radomia

Prokuratura wystawiła list gończy za ojcem uprowadzonego trzylatka z Radomia

przesłuchany przez prokuratora, przedstawione mu zostaną zarzuty i śledczy zdecyduje, czy wystąpi do sądu o dalszy areszt dla mężczyzny. Wcześniej sąd ograniczył ojcu władzę rodzicielską nad synem. Opiekę nad dzieckiem sprawowała matka. Trzyletniego Fabiana uprowadziło we wtorek rano sprzed bloku na jednym z

PiS zgłasza projekt zmian w kodeksie rodzinnym dot. odbierania dzieci z rodzin

Zgodnie z art. 109 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może m.in. zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Zaś art. 111 mówi, że "jeżeli władza rodzicielska

Matka alarmuje o porwaniu syna. Ojciec twierdzi, że Fabian jest z nim

. - Matka doskonale wiedziała, że to ja wziąłem dziecko od niej dzisiaj rano - powiedział. Sebastian Nadolski mówił też, że powiadomił o zabraniu chłopca faksami prokuratora okręgowego w Radomiu, sąd okręgowy, komendanta wojewódzkiego policji. - Ja mam pełne prawa do dziecka, pełną władzę rodzicielską cały

Po porwaniu trzyletniego Fabiana. Podejrzani są związani ze stowarzyszeniem Dzielny Tata

go biła. Większość użytkowników FB wspierała ojca chłopca, nie brakowało obraźliwych komentarzy pod adresem matki. Sąd Rejonowy w Radomiu miał jednak inne zdanie - w marcu 2015 r. powierzył matce władzę rodzicielską, a ojcu ograniczył prawa. Ustalono, że ojciec może się spotykać z synem poza miejscem

MON: pracujemy nad zmianami korzystnymi dla kobiet-żołnierzy

, jeśli upływa czas określony w kontrakcie. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tzw. ustawa pragmatyczna) przewiduje ochronę przed zwolnieniem w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego. Nie chroni jednak przed zwolnieniem żołnierzy-kobiet w ciąży

Sejm rozpoczął drugi dzień obrad

ograniczenia przez sąd władzy rodzicielskiej jednemu z rozwodzących się rodziców w sytuacji braku porozumienia co do sposobu jej wykonywania. Porządek posiedzenia Sejmu został uzupełniony o stanowisko Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii. Chodzi o poprawki ws. tzw. taryf gwarantowanych dla

Trzy lata walki rodziców o dziecko. Kara: tysiąc złotych

emocjonalnie z ojcem i dziadkami. Ta opieka była sprawowana bez zarzutu - zauważył sędzia Waldemar Krawczyk. Chłopiec miał 11 miesięcy, kiedy ojciec zabrał go bez zgodny matki i wyjechał spod Poznania do Nysy do swoich rodziców. Potem wniósł pozew o rozwód z winy Renaty R. i powierzenie mu władzy

Grupiński: ostatni rok obecnej kadencji będzie wypełniony dobrą pracą rządu

rodzicielskiego, przedszkoli za złotówkę czy o dofinansowaniu żłobków. Szef klubu PO ocenił, że PiS "nie jest partią poważną i nie powinna się w ogóle ubiegać o władzę w przyszłości". Krytykował też PiS (i SLD) za decyzje z przeszłości dotyczące urlopów macierzyńskich. "Rząd SLD w czasie swojej

Pijana matka. Na porodówce pielęgniarka wyczuła alkohol

dodaje na koniec: - Z naszych informacji wynika, że w maju 2013 r. kobiecie odebrano pięcioro dzieci i została ograniczona jej władza rodzicielska, a rodzina była pod nadzorem kuratora.

Elbląg. Zakończyło się śledztwo ws. matki oskarżonej o zabójstwo trójki dzieci

, że urodziły się one żywe a przyczyną śmierci było uduszenie. Małżeństwo D. ma jeszcze czwórkę dzieci w wieku 22, 19, 15 i 6 lat, które są pod opieką kuratora. Sąd w Iławie zdecydował o zawieszeniu władzy rodzicielskiej Lucyny D. i ograniczył władzę rodzicielską jej mężowi. Prokuratura postawiła

"Metro": Urodzi się więcej maluchów

Według danych GUS w I poł. br. przyszło na świat ponad 183 tys. dzieci - o 2 tys. więcej niż w I półroczu 2013. I jeśli tendencja się utrzyma, mamy w tym roku szansę na 4 tys. więcej noworodków - wylicza gazeta. Zdaniem badaczy GUS to po części efekt rosnącego zainteresowania władz poprawą

Matka oddała 16-letnią córkę sutenerowi. Dla zarobku

Wodzisławiu. O rodzinie próbowaliśmy rozmawiać w wydziale rodzinnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu. Czy to, że matka zmusza dziecko, ewentualnie dzieci do prostytucji nie jest podstawą do ich odebrania? Odpowiedź otrzymaliśmy mailowo. Z pisma wynika, że dwa lata temu Izabeli D. ograniczono władzę rodzicielską

W sobotę obchodzony jest Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

promowania pozytywnego rodzicielstwa. Zakaz bicia dzieci wprowadzono w znowelizowanej w 2010 r. ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na jej mocy dodano do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego artykuł stanowiący, że osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad

Jak porwać własne dziecko? "Poradnik okradzionego ojca" od stowarzyszenia Dzielny Tata

mu mężczyzn, dziecko było razem z nimi. Wszystkie osoby zatrzymane w związku z porwaniem Fabiana są związane ze stowarzyszeniem Dzielny Tata walczącym o prawa ojców. Fabian wrócił do mamy, której Sąd Rejonowy w Radomiu w marcu 2015 r. powierzył władzę rodzicielską. Sebastian N. jest w areszcie, grozi

Sejm. Projekty ws. odbierania dzieci z powodu biedy - do dalszych prac

nieznane. Ma też doprowadzić do tego, aby w rozstrzygnięciach prawnych dotyczących stosunków między rodzicami a dziećmi, brane były pod uwagę nie tylko kwestie władzy rodzicielskiej, ale by również "chroniona była miłość rodziców do dziecka i dziecka do rodziców". Nowela ma także pomóc

Prezes PiS: Tuskowi brakuje empatii

władzy" - powiedział prezes PiS. Daniel Andrzejak opiekuje się samotnie piątką dzieci, po tym jak ok. miesiąca temu podczas porodu zmarła jego żona. Według doniesień mediów, ZUS odmówił mężczyźnie udzielenia urlopu rodzicielskiego, ponieważ jego żona nie pracowała. Samotnemu ojcu kończy się urlop w

Sędzia: bieda nigdy nie jest wyłącznym powodem odebrania dzieci

rodzinnego i opiekuńczego, który zakłada wprowadzenie przepisu wprost mówiącego, że pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nie może nastąpić wyłącznie z powodu trudnej sytuacji materialnej. Projekt nowelizacji kodeksu zapowiedziała też SP. Z ostatnich dostępnych danych powiatowych centrów pomocy

PiS chce, by ustawa określała, czym jest "miłość". By chronić dzieci

tylko kwestie władzy rodzicielskiej, ale również "chroniono" "miłość rodziców do dziecka i dziecka do rodziców". W intencji pomysłodawców ma to spowodować większą ochronę rodziny, a zwłaszcza dzieci - przed pochopnym odbieraniem ich z naturalnych rodzin. PiS chodzi przede wszystkim o

Posłowie zajmą się projektami ograniczającymi odbieranie dzieci z powodu biedy

, brane były pod uwagę nie tylko kwestie władzy rodzicielskiej, ale by również "chroniona była miłość rodziców do dziecka i dziecka do rodziców". Jego celem jest również zwiększenie ochrony rodziny, a zwłaszcza dzieci przed pochopnym odbieraniem z ich naturalnych rodzin. Jak tłumaczą autorzy

Nie chcę medalu, chcę alimenty

zwalnia. Czy się to komuś podoba, czy nie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, a nawet zakaz kontaktów nie oznaczają, że nie mamy zobowiązań. To tak nie działa - utrata praw to nie wyzwolenie od jarzma obowiązków, tato. Dziękuję Annie Dryjańskiej za felieton, za upomnienie się o prawa matek i dzieci, za

Były policjant wykorzystał seksualnie nastolatkę, którą się opiekował. Dziewczynka jest w ciąży

. Byłemu już wówczas policjantowi ograniczono władzę rodzicielską, ale sąd nie zdecydował wówczas o rozwiązaniu rodziny zastępczej, o co wnioskowała prokuratura. Koszmar trwał ponad rok Zrobił to dopiero we wrześniu 2014 roku, gdy dzieci zamieszkały u swoich biologicznych rodziców. Wtedy też okazało się

WSA: wspólny PIT z dzieckiem - tylko dla faktycznie samotnych rodziców

1112,04 zł. Podatnik, którego sprawę rozpatrywał w środę WSA, wziął we wrześniu 2012 r. rozwód. W wyroku rozwodowym sąd przyznał obojgu rodzicom władzę rodzicielską nad synem w wieku przedszkolnym. Jednocześnie sąd stwierdził, że oboje mają się zajmować synem na przemian i samodzielnie mogą decydować o

Rodzice skazani: molestowali, robili zdjęcia

- skazał go na sześć i pół roku odsiadki. Anna H. dostała półtora roku więzienia. Do rodziny zastępczej? Obojgu zawieszono władzę rodzicielską. Ich córeczki są obecnie w domu dziecka. Anna H. cztery dni po wyjściu z aresztu złożyła w sądzie wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Sąd nie wyznaczył

Protest zdesperowanego ojca. Od pięciu lat walczy o kontakt z córką

czasie uniemożliwiono mu 120 spotkań. - To niepoważne, chciałem ugody. Nie zależało mi przecież na pieniądzach, ale na córce - mówi. Wiosną 2014 r. z urzędu wszczęto postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej matce. Bryske uzyskał poparcie Rzecznika Praw Dziecka. Łukasza Bryskego wspiera Forum

Ewa Kopacz w Radomiu: Kiedy Platforma wróci do władzy, 500 zł dostaną wszystkie dzieci

władza się zmieni, a mam nadzieję, że się zmieni, wtedy będziemy to traktować jako nasz obowiązek. Słowa mają swoją wartość, a politycy PiS-u o tym zapominają - komentowała Kopacz. - Uważają, że w czasie kampanii można mówić wszystko, a kiedy zdobędzie się władzę, jest się zwolnionym z obietnic. Ewa

Łódź.Rusza kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

Tomasz Bilicki, do rodzin zastępczych kierowane są dzieci, których rodzice nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub mają ograniczoną władzę rodzicielską. Takich podopiecznych w domach dziecka jest znacznie więcej niż dzieci, których sytuacja prawna umożliwia adopcję. "Dziecko trafiające do

"Obce niebo". Lepszy nadgorliwy system niż żaden

przemilczeniach i o skrywanych, nabrzmiałych emocjach. O dobrych intencjach, które przynoszą odwrotne skutki. A przede wszystkim o tym, że w naszym świecie nieustannie dochodzi do nadużyć władzy. Nadużywa jej matka względem córki, mąż względem żony, arogancka urzędniczka względem imigrantów, ba, władzą bawi się

Pułapka 500+. Opozycja kłóci się o dodatek na dzieci

39 mld zł. To tyle, ile w 2015 r. rząd PO-PSL wydał na całą politykę rodzinną, czyli roczne urlopy rodzicielskie, wsparcie dla żłobków i przedszkoli. - Znalezienie tych pieniędzy w budżecie będzie trudne, ale jest możliwe, jeśli PiS się wycofa z innych kosztownych obietnic, np. zmian w emeryturach

Uzbecy, których dzieci oskarżono o współpracę z Państwem Islamskim, są publicznie upokarzani

zaniedbywali przyszłość swoich dzieci. Niestety, ale niektórzy zapomnieli o swoim rodzicielskim obowiązku i nieświadomie wychowali je na zdrajców ojczyzny - można było usłyszeć w telewizji. Na nagraniu widać, jak sąsiedzi i lokalni urzędnicy znieważają rodziców, domagając się m.in. ich wysiedlenia. Pokazano

Poznań. Prawomocny wyrok za uprowadzenie dziecka na Dominikanę

. Mężczyzna w czasie śledztwa nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Radosław K. w październiku 2009 roku uprowadził syna z Poznania. Mężczyzna miał ograniczoną władzę rodzicielską. Po ustaleniu, że K. wraz z dzieckiem przebywa

Bp Pieronek: Dziecko genderowców jest przedmiotem produkcji. Chore i niebezpieczne

, gender nie ma przyszłości - ocenia biskup. - Kościół jest za równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. Za równymi prawami i obowiązkami płci i zniesieniem podziałów w obowiązkach rodzicielskich takich jak urlopy i nierówny rozwój zawodowy. Ale w gender nie chodzi tylko o to. Męskość i kobiecość ma być

Przyszłość należy do ateistów?

świeckie - przypominam, bo już mało kto pamięta - jest miejscem, gdzie funkcjonować mogą różne Kościoły, a ludzie o odmiennych światopoglądach żyją w poczuciu wolności i równości, gdzie władza - dokładnie tak jak głosili wygnani z kraju bracia polscy, a zasymilowali Anglicy - troszczy się o dobrobyt swoich

Kobiety do garów, czyli mentalność kur domowych

wiele zaniedbań. Gdy wprowadzała roczny urlop rodzicielski, nie wydzieliła z niego części zarezerwowanej tylko dla mężczyzn. Skutek? Rodzicielski bierze zaledwie... 2 proc. ojców. Urlop rodzicielski stał się więc tak naprawdę wydłużonym macierzyńskim. PiS już zapowiada, że gdy przejmie władzę, wszelkie

Ekspert: sądy często uwzględniają zażalenia sprawców przemocy na areszt

manipulowane, że odmawia kontaktu z drugim rodzicem" - powiedziała. Wyjaśniła, że jeśli jest prawomocne postanowienie sądu o kontaktach z jednym z rodziców, a drugie te kontakty utrudnia, sąd może nałożyć na niego nawet karę finansową i postraszyć ewentualnym wglądem we władzę rodzicielską. Jeśli jest to

Podlaskie. Skazani rodzice bliźniaków ukrywanych i izolowanych w domu

rodzicielskiej wobec synów. Obecnie są w zastępczej rodzinie zawodowej, w trakcie procedury adopcyjnej. Prowadzone było także postępowanie dotyczące opieki nad pozostałą piątką dzieci (w wieku od 4 do 15 lat) tych małżonków. Zakończyło się ograniczeniem w tym zakresie władzy rodzicielskiej, poprzez ustanowienie

Policja odnalazła porwanego trzyletniego Fabiana. Ojciec zatrzymany

tym czasie będzie przesłuchany przez prokuratora, przedstawione mu zostaną zarzuty i śledczy zdecyduje, czy wystąpi do sądu o dalszy areszt dla mężczyzny. Wcześniej sąd ograniczył ojcu władzę rodzicielską nad synem. Opiekę nad dzieckiem sprawowała matka. Poszukiwania wspomagał Child Alert W piątek Sąd

Sędziowie w obronie sędzi, która odebrała dzieci rodzicom: Te ataki przekroczyły wszelkie cywilizowane normy

dobrem dziecka oraz własnym sumieniem. Sprawy, w których sądy muszą decydować o ograniczaniu władzy rodzicielskiej z powodu nieodpowiedniego jej sprawowania przez rodziców, coraz częściej stają się przyczyną ataków na sądy. Tym trudniejsza jest rola sędziów rodzinnych, którzy zdają sobie z tego sprawę

Iława. Wyrok w procesie mężczyzny znęcającego się nad żoną

dzieci). Małżeństwo D. ma jeszcze czwórkę dzieci w wieku 22, 19 oraz 15 i 6 lat, które są pod opieką kuratora. Sąd w Iławie zdecydował o zawieszeniu władzy rodzicielskiej Lucyny D. i ograniczył władzę rodzicielską jej mężowi.(PAP)

Ukradli mieszkanie matce z synem. Ludzie chcą pomóc

Wiesławę najbardziej jednak martwi, że przez tragiczną sytuację socjalną cierpi jej syn, 16-letni Patryk. I jeszcze, że może go stracić, bo na kwiecień zaplanowana jest sprawa w sądzie o ograniczenie jej władzy rodzicielskiej. - Jak go stracę, nie będę miała po co żyć - mówi. "Chętnie oddam" Jej

Komorowski Platformą się nie zajmuje, woli wspierać rodzicielstwo, ale wydatków na zbrojenia nie obetnie

dojście PiS do władzy oznaczałoby katastrofę i w wymiarze gospodarczym, i w wymiarze polityki zagranicznej. Jednak prezydent odżegnywał się od oceniania PiS. - Oceniam partie polityczne wedle tego, czy są zdolne wznieść się ponad interes czysto partyjny i ponad potrzebę toczenia partyjnej batalii

"Rzeczpospolita".bp Pieronek: Ideologia gender nie uznaje Boga

polityków i ich cyniczne gry?. Politycy powinni służyć narodowi, a służą tylko bożkowi władzy", mówi biskup. Zapytany na czym polega problem Kościoła z gender odpowiada, że ideologia ta wychodzi z niewłaściwego pojmowania wolności. - "W radykalnej wersji nie uznaje Boga, jego przykazań, prawa

Bij w brzuch, żeby nie było śladów. Polecamy książki

.), zamienił się w milczący kilkudziesięciotysięczny pochód, z kościoła św. Stanisława Kostki na Powązki trumnę nieśli licealiści. Zbrodnia wstrząsnęła Polską. Okazało się, że milicja może mordować niemal dzieci, a władza aż tak będzie kryć swoich. W matactwach brały udział dziesiątki funkcjonariuszy - od

Kongres Kobiet chce robić politykę. Nie chce być w Sejmie

Prof. Magdalena Środa: - Chcemy słowu "polityka" nadać jego rzeczywiste znaczenie i wartość. Polityka to nie ring, to nie reality show, to nie przestrzeń dla celebrytów i ludzi, którzy nade wszystko kochają władzę i którzy za władzę gotowi są podeptać wszelkie standardy. Polityka to

Polityka rodzinna w narodowej perspektywie

stopniowo doprowadzić do zmiany lękliwych postaw młodych małżeństw wobec decyzji rodzicielskich. Prawdopodobnie ogólne poczucie stabilizacji życiowej, a także pewność dostatecznej pomocy w przypadku wydarzeń losowych mogą mieć szczególne znaczenie, np. wskaźnik zaufania do polityki społecznej i miejscowych

Ponad połowa Polaków akceptuje klapsy, jedna trzecia "lanie". Na przemoc reagują niechętnie

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Na jej mocy dodano do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego artykuł stanowiący, że osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Bronimy konstytucji, ale czy ona obroni nas?

Biorąc się za przebudowę w Polsce systemu organów władzy, Jarosław Kaczyński musi montować większość potrzebną, by zmienić Konstytucję RP. Pierwsza próba zmieniania Konstytucji RP to podstawiony przez Kukiza projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Teraz jednak może im się nie udać z tą

Co zrobić, by mniej dzieci trafiało do domów dziecka? Eksperci: kluczowa nie jest zmiana przepisów, tylko mentalności

: - Sędziowie mogli podać ubóstwo jako główny powód, ale pominąć inne, według nich mniej istotne. Poza tym taka ocena zawsze będzie subiektywna. Profesor Ryszard Szarfenberg z Uniwersytetu Warszawskiego przekonuje, że sądy decydują o odebraniu władzy rodzicielskiej na podstawie wielu przesłanek, które muszą być

Urzędnik i klauzula sumienia? Południe USA chce bojkotować prawo do małżeństw homoseksualnych

już do wyroku sądu najwyższego i zaczęli udzielać ślubów gejom i lesbijkom. Stanowe władze i urzędnicy przyznają, że nie mogą zignorować wyroku SN i stopniowo wprowadzają wyrok w życie. Ale wielu republikanów w Kongresie oraz przedstawicieli władz konserwatywnych stanów zapowiedziało już, że będzie

Wiceszef KE: Małżeństwa jednopłciowe powinny zostać zaakceptowane w całej Unii

granicę, np. gdy pracodawca wyśle jednego z małżonków do zagranicznej filii. W jednym kraju są małżeństwem, w drugim już nie są. To do takich problemów w swoim wystąpieniu nawiązywał Timmermans. Prawa rodzicielskie tracisz po przekroczeniu granicy Małżeństwa jednopłciowe w zachodniej Europie wiążą się

Śląskie. Ojciec odpowie za śmiertelne pobicie trzymiesięcznego dziecka

Katarzyny M. władzy rodzicielskiej. Sąd zdecydował się nie na pozbawienie, ale zawieszenie im praw rodzicielskich. Po apelacji Rzecznika Praw Dziecka, sprawa ta będzie rozpoznawana ponownie.(PAP)

Odszkodowania za brak miejsca w przedszkolu: niestety, tylko w Szwecji

kwota zależna od czasu oczekiwania, zbliżona do wysokości zwykłego zasiłku rodzicielskiego. Raport podaje, że główną przyczyną zbyt małej liczby miejsc w przedszkolach są błędy lokalnych władz w planowaniu. W Szwecji przedszkola to najczęściej drewniane budynki o lekkiej konstrukcji stawiane w parkach

Lubelskie. Śledztwo ws. śmierci dziecka w pogotowiu opiekuńczym

funkcje pogotowia opiekuńczego w Rudce Kozłowieckiej niedaleko Lublina. Rodzice biologiczni dziecka mają ograniczoną władzę rodzicielską. O śmierci dziecka prokuratura została powiadomiona w piątek. Według dotychczasowych ustaleń 2-latek w czwartek miał gorączkę, ponad 38 stopni. Opiekująca się nim

RPD chce, by z wnioskiem o obywatelstwo mogli występować rodzice zastępczy

nie są zainteresowani, aby sąd ustanowił ich opiekunami prawnymi dla cudzoziemskich dzieci, a jeśli nawet wyrażą zgodę na pełnienie takiej funkcji, to wydanie przez sąd takiego orzeczenia jest uzależnione od uprzedniego zawieszenia bądź pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, co w praktyce jest

Zdaniem sądu rodzina zbyt biedna, by zająć się dzieckiem

Krystian tuż po narodzinach przez trzy tygodnie mieszkał ze swoją matką u jej rodziców, później kobieta została prawomocnie pozbawiona władzy rodzicielskiej, ojciec Krystiana jest nieznany. Dziś chłopiec przebywa w pogotowiu rodzinnym. O jego adopcję starają się druga córka pani Teresy, prababci

Kwestionariusz reportera: Karolina Domagalska [FINALIŚCI NAGRODY KAPUŚCIŃSKIEGO]

inaczej to działa. Nie udało się. Nie chciał też ze mną rozmawiać żaden prawnik konstruujący umowy dla zagranicznych pacjentów, które zabezpieczałyby ich prawa rodzicielskie. Chodziłam więc od drzwi do drzwi agencji pośrednictwa, które reklamowały się w internecie, dzwoniłam, a oni wypytywali mnie przez

Mgr Wacław Rogala (3.05.1923 - 28.05.2013)

Rogala powołał Komitet Rodzicielski, z którego przedstawicielami pojechał do siedziby Rady Państwa w Warszawie prosić o dopisanie do planu budowy szkół w Polsce budynku w Oleśnicy oraz przekazania środków na ten cel. Decyzja została podjęta i już w grudniu 1955 r. zakończono budowę szkoły. W

Dzieci płacą alimenty rodzicom

, obowiązek płacenia za pobyt rodzica w państwowym domu opieki nie ma nic wspólnego z obowiązkiem alimentacyjnym. Mówiąc wprost: choćby rodzic był ostatnim draniem, został pozbawiony władzy rodzicielskiej, opuścił rodzinę dawno temu i zerwał kontakty albo wprost przeciwnie - zamienił życie domowników w

Białoruskie władze znalazły sposób na opozycjonistkę. Straszą, że odbiorą jej dziecko

35-letnia ciężarna Białorusinka Wolha Karacz pod koniec zeszłego roku pojechała na Ukrainę, by wziąć udział w manifestacjach na Majdanie. W grudniu urodziła tam syna, z którym wróciła na Białoruś, i natychmiast znalazła się pod szczególnym nadzorem władz. Codziennie odwiedzają ją lekarze

Debata: możliwość kasacji ws. rodzinnych podniosłaby jakość wyroków

dobro dziecka, a oznacza ono m.in. możliwość kontaktów z obojgiem rodziców. "Elementem decydującym o orzeczeniu, któremu spośród rodziców powierzyć władzę rodzicielską nad dzieckiem, gdy ich kwalifikacje rodzicielskie nie różnią się znacząco, powinno być rozstrzygnięcie, który z rodziców z większym

Lubuskie. Ojciec oskarżony o molestowanie córek

Zdaniem prokuratury mężczyzna współżył z córkami, kiedy nie miały jeszcze ukończonych 15 lat. Został on pozbawiony władzy rodzicielskiej. Grozi mu do 12 lat więzienia. "Z zeznań świadków wynikało, iż jedna z córek w wieku 13 lat urodziła jego dziecko, które zmarło po kilku miesiącach"

Śląskie. Akt oskarżenia ws. usiłowania zabójstwa 4-letniego Kacpra

, jest pod dozorem policji. Matce i ojczymowi pokrzywdzonego grozi kara dożywotniego więzienia, Irenie D. - kara do 5 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury sąd rodzinny pozbawił Iwonę G. władzy rodzicielskiej nad trójką dzieci. Zostały one umieszczone w rodzinnym domu dziecka.(PAP)

List. Kurator nie ocenia sądu

obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego realizującego orzeczenie sądu o przymusowym odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. Nie ma wśród nich prawa do odmowy wykonania czy oceny orzeczenia sądu. Ustawodawca świadomy, że wykonanie tego rodzaju zadań zawsze wiąże się z uszczerbkiem dla dobra

Pytanie do prawnika

bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejsce zamieszkania jego rodziców. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom mającym osobne miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Należy

Sikora: potrzebne placówki dla nieletnich matek wymagających resocjalizacji

rodzinnego zdarza się, że dziecko trafia do rodziny zastępczej, domu dziecka lub do adopcji. Nieletnia matka nie ma przecież władzy rodzicielskiej i sama nie może o nim decydować" - podkreśliła w rozmowie z PAP Sikora. Zgodnie z polskim prawem kobieta zyskuje władzę rodzicielską, gdy kończy 18 lat lub

Majstersztyk i bubel 2013 roku według Agnieszki Graff

rozmawiać nie będziemy). Ignorowani przez władzę Elbanowscy rozhuśtali w Polsce rodzicielską histerię, podważając wśród rodziców zaufanie do systemu edukacji. Wiem coś o tym, bo moje dziecko jest z końca 2008 roku. Można było temu zapobiec. Jestem przekonana, że autorzy większości podpisów pod wnioskiem o

Trudny rozwód - spór o dzieci

Gdy małżonkowie (lub choćby jedno z nich) odmówią spotkania z mediatorem albo sesje nie przyniosą pojednania, sąd orzeknie rozpad związku. W wyroku rozwodowym musi zdecydować o: - winie - chyba że strony na zgodny wniosek odstąpią od jej ustalania; - władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem

Mazowieckie. Opłata 21 zł za nową kartę parkingową dla niepełnosprawnych

wysokości 21 zł, oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli (w przypadku osób poniżej 18. roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub ubezwłasnowolnione częściowo) oraz do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub

Ojciec na Piotrusia mówi Kuba

ograniczoną władzę rodzicielską. - To manipulacja stwierdzeniami zawartymi w orzeczeniu wyroku - odpowiada Bolesław Senyszyn, adwokat matki. - Jest tam napisane, że władzę rodzicielską powierza się matce, ojciec zaś ma ją ograniczoną do współdecydowania o ważnych dla dziecka sprawach. Sąd w kolejnym punkcie

Radni w Częstochowie: Do miejskich żłobków i przedszkoli przyjmujemy tylko zaszczepione dzieci

rodzicielskich. Wojewoda śląski jest jednym z nielicznych, który nie zdecydował się nawet na zastosowanie kar finansowych. - Uznałam, że trzeba znaleźć sposób na rozszerzającą się w Polsce i poza jej granicami antyszczepionkową modę - tłumaczyła radna Urbańska. - Rodzice, którzy nie chcą szczepić swoich dzieci

Zabójstwo dwa tygodnie po ślubie. Oskarżona była w 6. miesiącu ciąży, w sądzie płakała

Półroczny synek Małgorzaty i Szymona jest teraz pod opieką babci, oskarżona ma ograniczoną władzę rodzicielską, przebywa w areszcie. Ich małżeństwo nie było wzorcowe - kłócili się o pieniądze z wesela - czyja rodzina więcej dała, urządzali sceny zazdrości, kobieta miała pretensje do męża, że popija

Rewolucja obyczajowa w Chile

rozwody. Jednak pary żyjące bez ślubu, w tzw. wolnych związkach, były cały czas dyskryminowane, partnerzy nie mogli sobie przekazywać własności, dziedziczyć czy mieć ulg podatkowych. Mieli też kłopoty z prawami rodzicielskimi i opieką lekarską. Teraz pary wolne, w tym jednopłciowe (złożone zarówno z

Chile legalizuje małżeństwa homoseksualne

socjalisty Ricardo Lagosa, zalegalizowało rozwody. Jednak pary żyjące bez ślubu w tzw. wolnych związkach były cały czas dyskryminowane, partnerzy nie mogli sobie przekazywać własności, dziedziczyć czy mieć ulg podatkowych, mieli kłopoty z prawami rodzicielskimi i opieką lekarską. Teraz pary wolne, w tym

Sędziowie o słowach Gowina: "To forma nacisku"

rozstrzygnięcia sądu. Poprzednio skrytykował orzeczenie krakowskiego sądu w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej małżeństwa Bajkowskich. Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" uznało tę wypowiedź jako "formę nacisku na sąd, który będzie rozpoznawał odwołanie od orzeczenia sądu I instancji

Mediacje rodzinne

ojcu, że jeśli nie chce być niedzielnym tatusiem, powinien dostosować swój czas do potrzeb i oczekiwań dziecka. Mediator pomoże ustalić, że: + obojgu rodzicom będzie przysługiwała władza rodzicielska nad synem; + miejscem zamieszkania chłopca będzie dom matki, przy czym matka będzie informować ojca

Kopacz podsumowała pół roku rządu. "Ponad 50 proc. deklaracji udało się zrealizować"

. Zwróciła uwagę, że udało się przyjąć ustawę zwiększającą finansowanie armii z budżetu państwa do poziomu 2 proc. PKB. - Prawie dwukrotnie zwiększyliśmy wydatki na budowę żłobków - chwaliła się osiągnięciami. Ale przypomniała też o zmianach w sposobie wykorzystywania urlopów rodzicielskich. Powiedziała, że

Sprawdziliśmy, jak działa pogotowie rodzinne. "Pracujemy 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu"

rodzinnym, bo sąd wszczyna z urzędu procedurę pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej. I bywa, że mama jest poszukiwana nawet rok. - Maluchy przebywają u mnie tak długo, jak trzeba - mówi Jagoda. - Teraz jest z nami czwórka dzieci, w tym Krzyś, który trafił do nas ponad 3,5 roku temu. Jego sytuacja jest

W środę Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - od 1 sierpnia 2010 r. w Polsce obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim. "Trzeba o tym pamiętać i przestrzegać tego ważnego prawa dzieci"

Sąd boi się teściowej? 45 sędziów zrezygnowało ze sprawy rozwodowej

opieki nad dziećmi, podziału ról rodzicielskich oraz sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej. (...) Dom rodzinny jest urządzony w sposób odpowiadający potrzebom dzieci. Małoletnie mają własne pokoje, urządzone stosownie do ich wieku oraz potrzeb, czują się w domu swobodnie i bezpiecznie"

Salomonem to pani sędzia nie jest

całkowitą władzę rodzicielską. Czytając takie uzasadnienie, aż chciałoby się wyjaśniać pani sędzi różnicę między żywym dzieckiem a na przykład ruchomym czy nieruchomym majątkiem, który można zabezpieczyć na okoliczność roszczeń rozwodzących się współmałżonków. A przy okazji: Spytać, czemuż to nie wzięła