ustawa o działalności ubezpieczeniowej

sprawdź też:

ustawa

Andrzej Kublik

Dyrektor generalny Poczty Polskiej Leszek Kwiatek ponad rok łamał ustawę antykorupcyjną

Dyrektor generalny Poczty Polskiej Leszek Kwiatek ponad rok łamał ustawę antykorupcyjną

Wbrew ustawie antykorpucyjnej dyrektor generalny Poczty Polskiej Leszek Kwiatek zasiada w radzie nadzorczej firmy ubezpieczeniowej Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne. Reprezentuje w niej KGHM. Wicepremier i minister infrastruktury Marek Pol nie wiedział o tej działalności szefa Poczty

Fiskus w odszkodowaniach komunikacyjnych

Za odszkodowanie musisz naprawić samochód. Jak nie zrobisz tego na fakturę, to zapłacisz podatek - przewiduje projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej, którym zajmą się teraz komisje sejmowe. Poza tym fiskus chce też pobierać podatek z odszkodowania za skradziony pojazd.

ZUS łaskawszy dla przedsiębiorczych mam?

Do Sejmu wpłynął już obywatelski projekt ustawy, zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudnione na etacie, przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych nie będą już musiały odprowadzać składek ubezpieczeniowych do ZUS. Nowy przepis przewiduje też umorzenie zaległych składek za lata 1999-2006.

Już nie kupisz polisy od mandatów. Sprawa w prokuraturze

Już nie kupisz polisy od mandatów. Sprawa w prokuraturze

przestępstwa z art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, który zakazuje wykonywania czynności ubezpieczeniowej bez wymaganego zezwolenia pod karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Co na to firma? Strona internetowa Mandatownia.pl nie działa. Powód? "Problemy

Łódź. Kolejne zarzuty dla b. prezesa Amber Gold i jego żony

pożyczek. Chodziło o objęcie pożyczek rzekomą ochroną ubezpieczeniową, która była warunkiem ich udzielenia. "W rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia udzielanych pożyczek, ale naliczała i pobierała nienależne składki ubezpieczeniowe" - wyjaśnił prok. Pakuła

Prezydent podpisał nowelę ustaw o rzecznikach: ubezpieczonych i pacjenta

Nowela ustaw o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (RU), a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) zakłada, że rzecznicy i ich zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć

Kolejne zarzuty dla założyciela Amber Gold i jego małżonki. "Odmawiają składania wyjaśnień"

Kolejne zarzuty dla założyciela Amber Gold i jego małżonki. "Odmawiają składania wyjaśnień"

zarzut wprowadzenia w błąd klientów Amber Gold, którym spółka udzielała pożyczek. Chodziło o objęcie pożyczek rzekomą ochroną ubezpieczeniową, która była warunkiem ich udzielenia. - W rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia udzielanych pożyczek, ale naliczała i

Twórca SKOK-ów ma pomysł na nowy biznes za miliony z publicznej kasy. Trzeba tylko zmienić parę ustaw

Twórca SKOK-ów ma pomysł na nowy biznes za miliony z publicznej kasy. Trzeba tylko zmienić parę ustaw

odwdzięczały się związkowcom rozmaitymi stanowiskami. Dziś Bierecki nie potrzebuje pośredników. Wykorzystuje mandat senatora, by osobiście prowadzić lobbing na rzecz małych rolniczych TUW-ów. Forsowane przez Biereckiego rozwiązania dotyczą czterech ustaw: o działalności ubezpieczeniowej, o ubezpieczeniach

Dziekoński: tak dla referendum bezprogowego, mimo wątpliwości rządu

, gdy o wyniku rozstrzygnięcia referendalnego, odnoszącego skutki dla ogółu mieszkańców, decydować będzie nieznaczna grupa społeczności". Rząd przypomina, że w samorządzie "podstawową formą zarządzania sprawami publicznymi jest działalność organów jednostki samorządu terytorialnego wybranych

TVP przenosi dziennikarzy

TVP przenosi dziennikarzy

usłyszeliśmy, że jeśli 75 proc. przeniesionych pracowników otworzy działalność gospodarczą, telewizja zaoszczędzi 15 mln zł. Tylko że w przypadku każdego z nich nie będzie się już liczył staż pracy, nie będą płacone ich składki ubezpieczeniowe - wylicza Mariusz Jeliński, rzecznik Wizji. Zdaniem związkowców

Sejm za poprawką Senatu do noweli ustaw o rzecznikach ubezpieczonych i pacjenta

Nowela ustaw o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (RU), a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) zakłada, że RU oraz RPP i jego zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć

Łódź. Sąd przedłużył areszt dla żony b. prezesa Amber Gold

, że oboje działali w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i uczynili sobie z tej działalności stałe źródło dochodu. Marcin P. jest podejrzany w sumie o 25 przestępstw, jego żonie zarzucono 17. Prokuratura - obok oszustwa znacznej wartości - zarzuca im m.in. prowadzenie bez zezwolenia działalności

To już pewne: kobiety zapłacą za ubezpieczenie więcej

To już pewne: kobiety zapłacą za ubezpieczenie więcej

"Sejm w piątkowym głosowaniu znowelizował ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Wprowadza ona zakaz różnicowania składek i świadczenia ze względu na płeć. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do uregulowań unijnych. W głosowaniu wzięło udział 433 posłów. Za oddało swój głos 298, przeciw - 134

Polak na sprzedaż. Twoje dane może kupić ubezpieczyciel, a od niego bank

Polak na sprzedaż. Twoje dane może kupić ubezpieczyciel, a od niego bank

interesowali. Teraz są oburzeni.W Polsce dostęp do publicznych rejestrów jest ograniczony i legalnie nie można kupić zawartych w nich danych osobowych do celów komercyjnych. Ale jest wyjątek: dane medyczne. Dostęp do nich gwarantuje ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Jest ograniczenie: mogą to być tylko

Sejm. Komisja przeciw "wakacjom ubezpieczeniowym" dla przedsiębiorców

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowała sejmowa komisja "Przyjazne Państwo". Nowela przewiduje, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli

Nawet z polisą OC możesz zostać bankrutem

Nawet z polisą OC możesz zostać bankrutem

Brokerzy Ubezpieczeniowi. Co wtedy? - Jeśli samochód, którym podróżowaliśmy, był samochodem służbowym, a przedsiębiorstwo, w którym pracujemy, posiada polisę środowiskową, usunięcie szkód zostanie z niej pokryte, pod warunkiem że takie rozszerzenie znajduje się w polisie OC działalności, co nie jest

2,5 mln i renta. Wywalczyła odszkodowanie za wypadek

2,5 mln i renta. Wywalczyła odszkodowanie za wypadek

dostanę te pieniądze. Ubezpieczyciel zawsze może przecież wnieść o kasację wyroku.Czy będzie skarga kasacyjna? - Niestety zgodnie z art. 19.1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej jesteśmy zmuszeni do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej i nie możemy publicznie odnosić się do szczegółów konkretnych

Raka szybko przepowiem. Laboratoria sprzedają testy genetyczne jak odzież czy sprzęt RTV. Nikt tego nie kontroluje

Raka szybko przepowiem. Laboratoria sprzedają testy genetyczne jak odzież czy sprzęt RTV. Nikt tego nie kontroluje

tworzenia ustawy o testach. Pisze, że te sprawy częściowo zostaną uregulowane w ustawie "o leczeniu niepłodności" wdrażającej unijne dyrektywy dotyczące postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami powstałymi in vitro - a częściowo już są uregulowane, np. ustawą o ochronie danych osobowych czy

Kto skorzysta z pakietu ustaw ubezpieczeniowych?

Senat uwzględni nasz wniosek - wyjaśnia prezes Izby Adam Sankowski. Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym "agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych

PJN podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

w Polsce. Są teraz wzywani do zapłacenia zaległości ubezpieczeniowych" - dodał. Zaznaczył, że PJN zgłosiło projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. "Nie został on jednak

Ministerstwo Finansów zmniejsza uprawnienia KNF

Ministerstwo Finansów zmniejsza uprawnienia KNF

Źródłem całego zamieszania jest projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, który jest przygotowywany w Ministerstwie Finansów. Na podstawie tego prawa ma powstać nowe ciało - Rada Ryzyka Systemowego. Utworzenia takiej instytucji, dbającej o stabilność rynku finansowego

Urlop na dziecko dla rodziców bez etatu

Urlop na dziecko dla rodziców bez etatu

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Agencje pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego

Podpisane przez Komorowskiego ustawy dotyczą działalności bankowej, ubezpieczeniowej, funduszy inwestycyjnych, obrotu instrumentami finansowymi oraz nadzoru nad rynkiem finansowym.Nowe regulacje nie tylko dostosowują nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim mają na celu

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

podejmowanie decyzji co do poszukiwania i wydobywania gazu z łupków. Brak czytelnej wizji elektroenergetyki w perspektywie 2030 r.: nieznany jest preferowany przez rząd miks paliwowy, niejasne są perspektywy programu gazu łupkowego i jądrowego. Brak ustawy o korytarzach przesyłowych, która warunkuje sprawny

Kościół prawosławny nadal przeciwny odpisowi podatkowemu

Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji.Zasady zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym zostaną określone w ustawie. Zgodnie z projektem założeń do tej ustawy Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych

Uczciwi przedsiębiorcy bezsilni w walce z ZUS?

O zbiorowym pozwie przeciw ZUS pisze dziś "Rzeczpospolita". Przedsiębiorcy, którzy przed 20 września 2008 r. (zanim w życie weszły odpowiednie przepisy) zawieszali działalność gospodarczą i dzięki temu nie płacili składek ubezpieczeniowych - pisze dziś "Rzeczpospolita"

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

wyzysku i zmianę zasad umowy w trakcie jej trwania.Sąd zdania nie zmieniłWczoraj sąd uznał, że apelacja przedsiębiorcy jest bezzasadna, a ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie narusza Konstytucji RP.- Przepis mówiący o tym, że osoby prowadzące działalność podlegają ubezpieczeniu społecznemu, jest

Fedak: najwięcej nowych miejsc w żłobkach w Poznaniu i Wałbrzychu

prowadzi działalność rolniczą" - wyjaśniła. Ustawa przewiduje, że aby zachęcać rodziców do legalnego zatrudniania niań, budżet państwa opłaci im składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i zdrowotne od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba, z którą rodzice

MSWiA: nie będzie zmian w zakresie stosowania podsłuchów

umożliwiające dostęp do informacji chronionych tajemnicami skarbową i zawodową; przetwarzanych przez fundusze inwestycyjne, osoby wykonujące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, podmioty wykonujące działalność na podstawie ustawy o giełdach towarowych oraz

Nieudolność oznacza koszty

Na razie decyzja dotycząca turystów zapadła w sejmowych komisjach - finansów oraz sportu i turystyki. Ich członkowie opowiedzieli się za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. O ostatecznych losach nowelizacji przesądzi Sejm, choć po negatywnej opinii komisji sprawa jest

Lukratywny biznes córki premiera Chin

chińskie, doradztwa w sprawie mieszanej spółki z chińską firmą ubezpieczeniową oraz informacji o "polityce makroekonomicznej w Chinach", czyli wiedzy o tamtejszej gospodarce z dobrego źródła.Współpraca trwała dwa lata, do 2008 r., a na konto Fullmark Consultants każdego miesiąca wpływało 75 tys

Koniec z przekrętem "macierzyńskim". Rząd zmieni przepisy

przepisach ma być zatkana, a wyłudzenia powstrzymane. Rządowy projekt ustawy"o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" jest obecnie uzgadniana ze związkowcami i pracodawcami oraz z poszczególnymi ministerstwami. Ma wejść w życie w styczniu 2015 r

Komorowski podpisał ustawę. Agencje ratingowe pod kontrolą

Podpisane ustawy dotyczą: prawa bankowego, działalności ubezpieczeniowej, funduszy inwestycyjnych, obrotu instrumentami finansowymi i nadzoru nad rynkiem finansowym.Nowe regulacje nie tylko dostosowują nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim mają na celu wzmocnienie

Seremet gromi prokuratorów za Amber Gold. Będą odwołania i postępowania dyscyplinarne.

żadnego z klientów spółki - punktował Seremet. - Nie poczyniono ustaleń w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Pomimo tych braków, 18 sierpnia 2010 r. umorzono postępowanie. Prokurator nie uczestniczył w posiedzeniu sądu w sprawie zażalenia KNF na decyzję o umorzeniu, choć charakter i waga sprawy wymagała

PSL skupi się na Euro

Politycy PSL chcą się wykazać pracowitością i zapewniają, że nie będą próżnować podczas piłkarskich mistrzostw. Kiedy jedni będą kopać piłkę, a drudzy będą się na to gapić na stadionach i przed telewizorami, ludowcy mają pracować nad nowymi ustawami. Szef PSL Waldemar Pawlak zapowiada legislacyjną

"Łowcy nieszczęść" chcą się cywilizować

, mimo że na rynku jesteśmy kilka lat, nadal jest nieuregulowana. Zdaniem szefowej PIO niekonieczne jest uchwalenie nowej ustawy. Uważa, że można wykorzystać istniejące prawo, np. ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ale trzeba uzupełnić ją o przepisy dotyczące pośrednictwa odszkodowawczego o to

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym

wieku 65 lat z co najmniej 40-letnim stażem ubezpieczeniowym. Sejm przyjął też nowelizację ustawy o emeryturach dla mundurowych. Będą mogli na nią przejść po 25 latach służby i 55 roku życia. Zmiany dotyczą tych, którzy rozpoczną pracę od 2013 r. Głosowało 455 posłów, za było 268, przeciw 185, a dwóch

Nowe zdrowie

przestarzałą receptę.Główny inspektor ochrony danych osobowych ostrzega: ustawa o e-koncie i e-recepcie nie gwarantuje, że dane szczególnie wrażliwe nie wyciekną.Ale szpitale i tak nie będą już zobowiązane chronić informacji o naszych chorobach. Przyjęta tydzień temu ustawa o działalności leczniczej przewiduje

Nietypowe ankiety z ZUS-u: Złóż sam na siebie donos

takie musiały odprowadzać składki ubezpieczeniowe tylko od jednego miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj odprowadzały od etatu. Składki z działalności gospodarczej są bowiem wyższe. Podstawa, od której się je oblicza, wynosi, ok. 2.2 tys. zł. Natomiast przy umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem podstawa

Jeśli dziś weekend, to mamy rozbiórkę zabytku. Dlaczego?

"grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Ratusz z kolei powołuje się na ustawę o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami. Rozebrany dom figurował bowiem w gminnej ewidencji zabytków, a na jego zburzenie wymagana była zgoda stołecznego konserwatora. Ten jednak

Komu przysłużą się zmiany w ustawach ubezpieczeniowych

może po wejściu w życie ustawy z dnia na dzień stracić pracę, a dodatkowo stracić również prawo do prowizji z zawartych umów. Zgodnie z przyjętą ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym "agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z

KOBIETA NA EMERYTURZE

kobietom.Warunkiem będzie osiągnięcie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego - w przypadku kobiet 35 lat.Chodzi o lata składkowe i nieskładkowe. Składkowe to lata pracy. Nieskładkowe to np. chorobowe, okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego, pobierania świadczenia

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

umowy, aby ten nie pobierał niepotrzebnie składek? - Na to pytanie nikt mi nie odpowiedział - mówi Joanna. - Informację o wygaśnięciu mojej umowy przekazano dopiero w dniu, kiedy poszłam do Funduszu wyjaśniać sprawę. Odpowiedź można znaleźć w ustawie o systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Okazuje się, że

Czeska klęska emerytalna

fundusze, a w dwóch trzecich przez budżet. Decyzja o przystąpieniu do drugiego filara jest nieodwracalna - kto raz podpisze deklarację, nie będzie już mógł zmienić decyzji (i odwrotnie). Pobieranie emerytury będzie możliwe tylko w formie miesięcznych wypłat. Zmiany wprowadzono w czasie, kiedy inne kraje w

Czarna lista barier

. długo oczekiwaną nowelizację ustawy o VAT skracającą termin zwrotu tego podatku przez urzędy skarbowe. Lepsze jest według nich także prawo ubezpieczeniowe czy przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które pozwalają m.in. na zawieszanie działalności gospodarczej czy wprowadzające od 1

Pakiet ustaw ubezpieczeniowych wraca do sejmowych komisji

- zapłacimy podatek. Zdaniem wielu posłów przepis ten narusza zasady logiki. - Z szarą strefą można i należy walczyć, ale nie za pomocą złych przepisów. Analogicznie, zgodnie z art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli sąsiad zaleje moje mieszkanie, to nie mógłbym sobie pomalować go sam, bo

"Solidarność" skarży ustawę wydłużającą czas pracy przed emeryturą

uległy zatarciu w tym czasie.Związkowcy podkreślają jeszcze jeden fakt - rząd przekonywał o konieczności zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, ale nadal różnicuje wiek uprawniający do otrzymania tzw. emerytury częściowej. To kolejny argument związkowców wskazujący, że ustawa jest niezgodna z

Koniec z pułapką podwójnej polisy OC

daty zakupu auta, i pan Piotr musiał płacić zarówno za polisę w Warcie, jak i za polisę w PZU. Bo przy wypowiadaniu umowy liczyła się data otrzymania przez PZU wypowiedzenia, a nie data wysłania listu. Dzięki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ten problem zniknie. Kierowcy, którzy kupią

Analitycy OECD odkryli 555 dziwnych przepisów, które dławią greckie firmy

barier dla prowadzenia działalności gospodarczej w Grecji dotyczy kluczowego dla tego kraju sektora gospodarki - turystyki. Przykładem mogą być regulacje ograniczające działalność wypożyczalni samochodów i motocykli. Wynajmem motocykli (o pojemności powyżej 50 cm sześc.) regulują przepisy prawa

SKOK-i pod nadzorem

. W odróżnieniu od banków, firm ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych nie podlegały kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Nie publikują też informacji o tym, ile niespłaconych kredytów mają na koncie klienci SKOK-ów i jaka jest sytuacja finansowa poszczególnych kas.Teraz to się zmieni. Sejm

Od kogo prezydent Paweł Adamowicz (z żoną) otrzymał milion złotych...

lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3", w związku ze składanymi przez prezydenta oświadczeniami majątkowymi i weryfikacją zasobów finansowych oraz źródeł ich pochodzenia,* artykuł 24 Ustawy o samorządzie gminnym, gdy prezydent kupił nieruchomości na terenie Gdańska

Ile lat pracy do emerytury

. Można się o nią starać po osiągnięciu odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego - w przypadku kobiet 35 lat, w przypadku mężczyzn - 40 lat. Staż ubezpieczeniowy to lata składkowe i nieskładkowe. Składkowe to lata pracy. Nieskładkowe to np. * czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

- ostrzega Jacek Dziekan, rzecznik warszawskiej centrali Zakładu. W ZUS nie ukrywają jednak, że często trudno udowodnić wyłudzenie. Np. brak transakcji i zleceń (co mogłoby świadczyć o pozornej działalności) matki tłumaczą ciężką sytuacją na rynku. Niektóre - za namową pośredników - sprzedają w internecie

Posłowie o ustawie o SKOK: kasy nie będą musiały przekształcać się w banki

decydują, gdzie SKOK-i mogą lokować nadwyżki, oceniają ich sytuację finansową, organizują kursy i egzaminy na prezesów lokalnych kas.Jednak to ma się wkrótce zmienić. Projekt nowej ustawy o SKOK autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej przewiduje, że nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo

Ubezpieczyciele będą leczyć pracowników

W projekcie ustawy szykowanej przez Ministerstwo Zdrowia jest przepis, który uprzywilejowuje zakłady ubezpieczeniowe kosztem firm medycznych. Te drugie protestują. Chodzi o projekt ustawy o dobrowolnych dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych. Zgodnie z nią pieniądze z zakładowego funduszu

Mulitagenci mogą spać spokojnie

Agenci ubezpieczeniowi będą nadal mogli sprzedawać polisy więcej niż jednego ubezpieczyciela. Zapis zakazujący im tego został bowiem podczas prac komisji sejmowej usunięty z projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Agenci tak się go bali, że zawiązali nawet własną izbę gospodarczą - by

Na chorobę zmiany

Pierwszą ustawę z pakietu minister zdrowia - o działalności leczniczej - posłowie przyjęli tydzień temu. Wczoraj cztery kolejne: o prawach pacjenta, o lekach refundowanych, o informacji, o zawodzie lekarza. Pokazujemy, co wynika z tych zmian bezpośrednio dla pacjenta. 1. Odszkodowanie za

Siedem mieszkań prezydenta Adamowicza. CBA podejrzewa korupcję

; - w związku z oświadczeniami majątkowymi prezydenta oraz weryfikacją jego zasobów finansowych i źródeł ich pochodzenia; + art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - ponieważ prezydent kupił nieruchomości, a przepis ten mówi, że nie mógł dostać ich taniej, niż wynosi ich rzeczywista wartość, "jeżeli

Podsłuchy podliczone

głównie podsłuchów telefonicznych lub instalowanych w pomieszczeniach, ale też kontroli korespondencji - od SMS-ów, przez e-maile, na paczkach kończąc; - uchylenia tajemnicy ubezpieczeniowej i bankowej.Z informacji MSWiA wynika, że w 2010 r. policja złożyła 8339 wniosków o kontrolę operacyjną. Nie ma

Kto będzie miał prawo do emerytury minimalnej

Według prognoz już w niedalekiej przyszłości nasze emerytury będą o wiele niższe niż dziś. Będą wynosiły ok. 30 proc. ostatniej pensji, czyli ok. 1,2 tys. brutto. W nowym systemie emerytalnym, w którym wysokość świadczenia zależy od zebranych w ZUS składek, każdy dostanie tyle, ile wypracował

Kto dyrektorem Powszechnego? Kandyduje m.in. były prezes Allianz

. Mianowanie dyrektorów bez konkursu było dotąd w warszawskich teatrach normą. Wszystkie nominacje od pięciu lat odbywały się w takim trybie. Wedle ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej każdy taki przypadek wymaga odrębnej zgody ministra kultury. W rządzonej przez Hannę Gronkiewicz-Waltz stolicy

MSWiA: ponad 8,3 tys. wniosków policji o kontrolę korespondencji w ub. r.

. Zgodnie z ustawą w statystycznej informacji osobno wyszczególniona jest działalność policji w materii podsłuchów. Jak podał Seremet, policja wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 5824 osób, a sąd zarządził taką kontrolę wobec 5594 osób; odmówił jej zarządzenia wobec 41 osób, a na

Dmowski: Z e-dowodów nie rezygnujemy. Ale najpierw karta NFZ

została już stworzona infrastruktura, która umożliwia bezpieczny dostęp do rejestru centralnego z poziomu urzędów lokalnych. Co z tej integracji będzie miał obywatel? - Na skutek integracji i po wejściu w życie ustawy o dowodach osobistych obywatel będzie mógł np. wyrobić dowód osobisty w dowolnym miejscu

Spadku nie będzie

Banków Polskich o oszacowanie wysokości odwróconego kredytu hipotecznego, który miałby obowiązywać w Polsce po uchwaleniu ustawy o hipotece odwróconej. Bankowcy wykonali symulację, biorąc pod uwagę wiek, płeć, region zamieszkania, rodzaj i wartość posiadanej nieruchomości oraz formę i okres wypłaty

Dzień bez sztuki - strajk artystów

wspólnie z Katarzyną Górną koordynuje strajk. Tłumaczą, że ten głos skierowany jest nie tylko do ministrów kultury i pracy oraz parlamentarzystów, którzy odpowiadają za projekty ustaw, ale również do galerii i instytucji, by nie zapominały o tym, że artystom wystawiającym u nich swoje dzieła trzeba

Złotówka od hektara to śmieszne grosze

i rolników, obejmując tych ostatnich podatkiem dochodowym bądź ryczałtem oraz ubezpieczeniem ZUS, to także rolnicy mogliby występować o zawieszenie składki zdrowotnej. A najubożsi - korzystać z pomocy społecznej.Wymagałoby to przebudowy całego systemu podatkowego i ubezpieczeniowego dla wsi. Na to

KNF do klientów: Uważajcie na nierzetelnych pośredników kredytowych!

komunikat KNF poświęcony pośrednikom? KNF wystosował go "w związku z kierowanymi do Urzędu KNF pytaniami dotyczącymi działalności pośredników kredytowych". Można się tylko domyślać, że chodzi o skargi klientów oraz pytania dziennikarzy w związku z licznymi przypadkami wątpliwej działalności

Tyle bubli w przepisach (wideo)

Nieprecyzyjne, uchwalane bez wyobraźni przepisy są od lat na pierwszym miejscu w rankingach największych barier w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Wściekłość wzbudza zwłaszcza ustawa o VAT, przepisy ubezpieczeniowe, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, o Państwowej Inspekcji Pracy czy przepisy

Podatek Religi znowu do Trybunału

Przedsiębiorcy skarżą do Trybunału Konstytucyjnego podatek Religi, który doprowadził do wzrostu cen polis komunikacyjnych OC - Ustawa jest niekonstytucyjna - uważa PKPP Lewiatan. Stosowny wniosek do Trybunału złożył wczoraj. Pracodawcy zarzucają w nim, że zmieniona ustawa zdrowotna łamie co

Czy znikną multiagencje oferujące ubezpieczenia kilku firm naraz?

agenta, ten - bez jego wiedzy - dostarcza pieniądze innemu. - To jest taka trochę partyzantka - mówił wiceminister finansów Jacek Bartkiewicz, przedstawiając w lipcu Sejmowi pakiet projektów ustaw ubezpieczeniowych. Jego zdaniem chodzi o bardziej przejrzyste uregulowanie rynku pośredników. W praktyce

Tajny audyt SKOK-ów. KNF i Ministerstwo Finansów milczą

prośbą o informację na temat zgromadzenia. - Proszę czekać na komunikat zarządu - powiedział tylko Marek Znamirowski, wiceprezes Jowisza. Komunikat pojawił się w weekend: "Zarząd SKOK-u Jowisz informuje, że (...) podjęto decyzję, iż SKOK Jowisz będzie nadal prowadził działalność statutową

Belką po kieszeni, czyli dlaczego nie zaoszczędzimy już 1,5 mld zł na podatku

Banku BOŚ, Deutsche Banku i DnB Nord) dają zarobić tyle, ile zwykła lokata terminowa na 6-6,5 proc. brutto w skali roku. Firmy ubezpieczeniowe niechętnie udostępniają bankom "opakowanie" w formie polis, bo im się to nie opłaca. A i klienci nie będą zabijali się o takie polisolokaty. - Także

Słuszna kara KNUiFE na PZU

firmy ubezpieczeniowej z Komisją. PZU zaskarżył decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego twierdząc, że wskazany przez KNUiFE art. 83 ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie daje podstaw do wymierzenia kary za odmowę udzielenia informacji. - Przyjęcie takiego stanowiska uniemożliwiłoby

Wykaz projektów ustaw i zamierzeń legislacyjnych

upadłości osoby fizycznej (w toku prac Sejmu)Projekt ustawy - Prawo Geologiczne i GórniczeProjekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń KomunikacyjnychIV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Kto zyska, a kto straci na deregulacji? Internauci po debacie z min. Gowinem

wycofaniu koncesji. Wolny rynek oznaczać może ich zdaniem bezwzględną walkę o klienta, a co za tym idzie - konieczność skrajnego obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej."Taksówka to nie jest biznes, na którym buduje się lojalność klienta jakością. Przyszedł, zapłacił i poszedł, drugi

Ostatni dzwonek na wybór OFE. Nie zrobiło tego 311 tys. ludzi

Jeszcze sześć dni mają osoby, które rozpoczęły w zeszłym półroczu pierwszą pracę na wybór funduszu emerytalnego. Nie zrobiło tego 311 tys. ludzi. Do tylu osób ZUS wysłał w grudniu list przypominający o obowiązku wybrania OFE. Czas mają do 10 stycznia. Inaczej zrobi to za nie ZUS.Komputer rozlosuje

KE przeciw Polsce ws. regulacji dot. dużych pakietów akcji

" - napisano w komunikacie KE.Projekt dostosowujący polskie regulacje do wymogów dyrektywy unijnej Rada Ministrów przyjęła i wysłała do Sejmu w połowie lutego br. Pracuje nad nim sejmowa Komisja Finansów Publicznych. Przewiduje on zmiany w prawie bankowym, ustawach o działalności ubezpieczeniowej

Sąsiad zalewa, śpiewa, tupie, zbiera śmieci...

działalności sąsiada. W przypadku poniesionych strat firma ubezpieczeniowa pokryje nam koszt remontu. Uciążliwością dla sąsiada może być to, że ubezpieczyciel wystąpi do niego o pokrycie strat z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Być może, kiedy uderzy go po kieszeni koszt remontu w naszym mieszkaniu, zmieni

Poprawiona hipoteka małżonków

Prezydent podpisał ustawę, która przywraca małżonkom możliwość ustanawiania hipoteki na ich wspólnej nieruchomości Chodzi o ustawę "o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym..." Naprawia ona błąd legislacyjny popełniony

Amerykańska prasa: Obama wypowiedział wojnę bankom i bankierom

dziedziny działalności banków inwestycyjnych Biały Dom obarcza winą za kryzys i uważa, że niosą one zbyt wielkie ryzyko dla całego systemu finansowego. Obama chce też ograniczyć dopuszczalną wielkość banków wobec silnych tendencji konsolidacyjnych w branży. Cudowne i błyskawiczne ozdrowienie sektora

Banki pod spec nadzorem

działalność inwestycyjną od detalicznej. Chodzi o to, by działalność inwestycyjna, często ryzykowna, nie zagrażała bezpieczeństwu zwykłych lokat, oszczędności wielu obywateli. Ustawa zawiera tzw. zasadę Volckera ograniczającą możliwość spekulacji przez banki gromadzące oszczędności ludności. Muszą one składać

Dlaczego turyści nie płacą gdy ratuje ich GOPR

ubezpieczeniowych, by w końcu wypracować jakiś sensowny system - zapowiada Andrzej Gut-Mostowy, poseł PO z Zakopanego.Tyle że takie próby trwają od lat 90. i nic z nich nie wychodzi.- Okazją do wprowadzenia nowych rozwiązań było uchwalenie obowiązującej od stycznia ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach

FINANSOWY TAROT 2014 - co może stać się z naszym kredytem lub lokatą

pożyczkowe, które dzisiaj mogą pożyczać bez żadnego zezwolenia i sprytnie omijają przepisy antylichwiarskie. W grudniu Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt założeń do zmiany ustawy o nadzorze finansowym. Zgodnie z nim firmy będą musiały wystąpić o zgodę na prowadzenie działalności pożyczkowej. Aby

Pośrednicy ścigają "pośredników". Wydali wojnę nielegalnym agencjom

ich usług.Podkomisja, która od kilku miesięcy śledzi działalność firm zajmujących się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, przyznaje, że pośrednicy też nie są święci. O wiele łatwiej jest ich jednak przywołać do porządku, bo za łamanie prawa lub standardów zawodowych grozi nawet utrata

Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE

wprowadzeniu rządowego projektu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym.

Prezes PZU do wymiany?

. Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej KNF musi zatwierdzić dwóch członków zarządu PZU, w tym prezesa. O zgodę dla szefowej spółki Agaty Rowińskiej wystąpił b. minister skarbu z PiS. Wojciech Jasiński powołał Rowińską na szefa PZU kilka tygodni przed wyborami, po zatrzymaniu prezesa Jaromira

Czy KNUiFE planuje przejęcie przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń firmy ubezpieczeniowej Universum Życie?

roku. Takie sformułowania zaskoczyły Grażynę Brocką. Natomiast Universum-Życie poinformowało nas, że spełnia wskaźniki przewidziane ustawą ubezpieczeniową, natomiast w połowie roku zarząd firmy wystąpił do akcjonariuszy - w tym do PTU - o podniesienie kapitału akcyjnego. Według Universum-Życie PTU

Kaganiec na kontrole

czeka na oficjalne decyzje ZUS-u. Sprawę rozstrzygnie sąd.Nowe przepisy ukróciły zapędy kontrolerówEksperci zgodnie twierdzą, że nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej poprawiła sytuację przedsiębiorców. - Narzuciła ona kontrolom skuteczny kaganiec - mówi Wojciech Warski

Składki zza granicy można odliczać od PIT w Polsce

zdrowotne od podatku płaconego do naszego fiskusa. Chodzi o te osoby, które pracują lub prowadzą działalność gospodarczą w jednym z państw UE i tam odprowadzają składki, ale PIT płacą w Polsce. Dotychczas art. 26 ust. 1 i art. 27b ust. 1 ustawy o PIT zabraniał odliczania od dochodu (ubezpieczenie

Bez ankiety pośrednik ci już nie doradzi

IZFA.Wypełnianie ankiet ma być polisą ubezpieczeniową dla obu stron. Jeśli klient poprosi o zakup funduszu niezgodnego z wynikiem ankiety - doradca musi poinformować go, że to ryzykowna decyzja. Choć zabronić mu nie może, ma dokument, że radził klientowi inaczej. I na odwrót: jeśli klient uzna, że doradca wcisnął

Dłuuugie urlopy dla rodziców

też zmienić przepis kodeksu pracy, zgodnie z którym co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. Na podstawie przepisów ubezpieczeniowych osobom, które są na urlopie wychowawczym i urodziły kolejne dziecko, ZUS zmniejszał o dwa tygodnie zasiłek

Kiedy ZUS może zabrać emeryturę?

możesz stracić, jeżeli dorobisz za dużo. Przy czym znaczenie mają tylko te formy zarobkowania, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu, np. umowa agencyjna, o pracę, umowa-zlecenie.Nie liczy się natomiast przychód z działalności nieobjętej ubezpieczeniem, a więc np. honoraria autorskie, przychody z

Kto ma szansę na rentę

30 lat. Uwaga! Do niedawna przepisy mówiły, że taki pięcioletni okres dla osób powyżej trzydziestki musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat od dnia złożenia wniosku o rentę lub od dnia powstania niezdolności do pracy. W połowie roku Sejm przyjął ustawę, która ten wymóg nieco złagodziła. Zmiana jest

KNF: Bruksela chce gwarancji Zyty Gilowskiej

w Polsce - stwierdza McCreevy. O co chodzi? 19 sierpnia polski parlament przyjął ustawę o utworzeniu nowego superurzędu regulującego polski rynek pod nazwą Komisja Nadzoru Finansowego. Przejęła ona kompetencje dwóch dotychczasowych komisji kontrolujących spółki giełdowe, fundusze oraz firmy

Bronisław Komorowski: Wygrała "Solidarność", przegrały siły starego porządku [ORĘDZIE PREZYDENTA]

chciało uniknąć. Rolą państwa jest pomóc dokonywać wyboru - w jak najmniej trudnych warunkach- pomiędzy pracą, a wychowywaniem dzieci. Chodzi o to, aby ułatwić godzenie ról zawodowych i rodzinnych, a nie je wzajemnie wykluczać. Dlatego zamierzam przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy, którego celem

Bezcenne zdrowie

Po objęciu władzy w 2007 r. premier Tusk napomykał o potrzebie podniesienia składki, jednak szybko się z tego wycofał. Minister zdrowia Ewa Kopacz powtarzała jak mantrę: najpierw trzeba uszczelnić system - temu miały służyć przekształcenia szpitali w spółki oraz nowa ustawa lekowa - a dopiero potem

Reklamy ubezpieczeń też pod lupą KNF

reklamowania usług finansowych dąży też resort finansów. Ministerstwo rozważa stworzenie wspólnych standardów dla wszystkich instytucji finansowych. W grę wchodzi też nowelizacja prawa, która objęłaby ustawę o działalności ubezpieczeniowej, o funduszach inwestycyjnych i prawo bankowe.

PZU zarządza teraz jedna osoba - bez uprawnień

działalności ubezpieczeniowej, oprócz prezesa, powinna mieć ją jeszcze jedna osoba z zarządu. KNF już kilka miesięcy temu upomniała PZU, by uzupełniła skład zarządu. - Spółka nie spełnia wymogów ustawy o działalności ubezpieczeniowej - przypomniał wczoraj Łukasz Dajnowicz, rzecznik Komisji. - Oczekujemy, że

Komentuje Grażyna Kopińska, dyrektor programu "Przeciw Korupcji" Fundacji im. Stefana Batorego

przepisu zakazującego tego typu działalności. Ustawodawca jednak widzi ten problem. Świadczy o tym fakt, że w Komisji Finansów Publicznych i w ZUS jest opracowywany rządowy projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Według niego ubezpieczyciel nie może przysparzać korzyści ubezpieczanemu. Oznacza to

Nadzór ubezpieczeniowy koresponduje z nadzorem bankowym w sprawie firmy ubezpieczeń na życie FSO

Los związanej z FSO firmy ubezpieczeniowej Universum-Życie budzi szczególną troskę nadzoru ubezpieczeniowego Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy w ostatnich dniach Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) zwróciła się do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego (GINB) o

Ustawa o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z działalnością leczniczą.Ustawa określa: zasady wykonywania działalności medycznej rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą zasady funkcjonowania

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. NowelizacjeUstawę znowelizowano

Ustawa o rachunkowości

, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich: jednostek budżetowych, gospodarstw

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

przez Ministra Gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę. Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych była wprowadzona przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r. (tzw. ustawa Wilczka , ministra przemysłu w rządzie Mieczysława

Ustawa Wilczka

Ustawa Wilczka – potoczne określenie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej opracowanej według projektu ministra przemysłu Mieczysława Wilczka i premiera Mieczysława Rakowskiego uchwalonej przez Sejm PRL IX kadencji. Ustawa obowiązywała od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.