ustawa o działalności ubezpieczeniowej

sprawdź też:

ustawa

PAP

Rząd przyjął założenia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Rząd przyjął założenia do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Większe finansowe bezpieczeństwo sektora ubezpieczeniowego, a także ochrona interesów konsumentów usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych to cel założeń do projektu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przyjętych w środę przez rząd.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która umożliwi powoływanie nowych instytucji finansowych - zakładów reasekuracyjnych.

Senat bez poprawek do ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Nowe progi udziałów w firmach ubezpieczeniowych, o przekroczeniu których trzeba będzie informować nadzór finansowy, przewiduje nowelizacja ustaw o działalności ubezpieczeniowej oraz o ofercie publicznej. W czwartek Senat nie wniósł do nich poprawek.

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o działalności ubezpieczeniowej

ubezpieczeniowe. Zgodnie z rządowym projektem, zakłady reasekuracji będą mogły wykonywać działalność w formie spółki akcyjnej, towarzystwa wzajemnej reasekuracji albo spółki europejskiej. Spółka europejska stwarza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej. Taką spółkę

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej

ubezpieczeniowe. Zgodnie z nowelizacją, zakłady reasekuracji będą mogły wykonywać działalność w formie spółki akcyjnej, towarzystwa wzajemnej reasekuracji albo spółki europejskiej. Spółka europejska stwarza możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na terenie całej Unii Europejskiej. Taką spółkę wpisuje

Rząd proponuje stworzenie nowych instytucji na rynku ubezpieczeniowym

;prudent person", tj. przy zachowaniu zasad ogólnych określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Zmieni się też definicja "działalności ubezpieczeniowej", z której usunięto pojęcie "umowy reasekuracji", natomiast do ustawy o działalności ubezpieczeniowej wprowadzona

Senat przyjął poprawki do zmian w działalności ubezpieczeniowej

Poprawki Senatu mają charakter redakcyjny oraz doprecyzowują rolę Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Sejm przyjął ustawę 9 stycznia. Reasekuracja polega na tym, że jedno towarzystwo ubezpieczeniowe może ubezpieczyć się w innym. Ubezpieczające się towarzystwo przenosi na zakład

Nowe progi informacyjne w ustawie ubezpieczeniowej

Zmiany w obu ustawach dotyczą przepisów nakładających na spółki obowiązek informowania Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), gdy liczba głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym firmy ubezpieczeniowej przekroczyła lub spadła poniżej określonych w ustawie progów. W ustawie o działalności

Nowe "progi informacyjne" w ustawie ubezpieczeniowej

ubezpieczeniowej, przekroczyła lub spadła poniżej określonych w ustawie progów. W ustawie o działalności ubezpieczeniowej obecny próg 33 proc. zostanie zastąpiony progiem 33,1/3 proc.(trzydzieści trzy i jedna trzecia procenta). Z kolei w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

W Polsce będą mogły powstawać zakłady reasekuracji

Według rządowego projektu, zakłady reasekuracji mają wykonywać działalność reasekuracyjną w dziedzinie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. "Reasekuracja jest stosowana np. przy ubezpieczaniu dużych zakładów przemysłowych, gdy ewentualna wypłata odszkodowania mogłaby przysporzyć

Projekt umożliwiający powstawanie zakładów reasekuracji skierowany do komisji

poprzez nowelizację ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Zdaniem Dariusza Kaczanowskiego należałoby się jednak zastanowić nad uchwaleniem odrębnej ustawy o działalności reasekuracyjnej. Zgodnie z rządowym projektem, zakłady reasekuracji będą mogły wykonywać działalność w formie spółki akcyjnej

ZUS łaskawszy dla przedsiębiorczych mam?

ZUS łaskawszy dla przedsiębiorczych mam?

Niedługo wpłynie też do Sejmu projekt rządowy w tej sprawie. Ale Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na razie nie deklaruje jednoznacznie zapisu o abolicji. Będą się jej jednak domagać wszystkie ugrupowania w Sejmie. Zdaniem minister pracy Jolanty Fedak sprawa zaległych składek na

80 lat temu powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych

zabezpieczenia społecznego w ramach modernizacji państwa. W 1924 r. wprowadzono przepisy o ubezpieczeniu na wypadek braku pracy, a w 1927 r. - jednolite ubezpieczenie pracowników umysłowych. W 1933 r. sejmowa ustawa scaleniowa powołała Izbę Ubezpieczeń Społecznych, która koordynowała firmy ubezpieczeniowe i

Dyrektor generalny Poczty Polskiej Leszek Kwiatek ponad rok łamał ustawę antykorupcyjną

. udziałów - ustawie nie podlegają. Skarb państwa to nie ja? PTR ma 16 udziałowców, żadnym z nich nie jest jednak Poczta Polska. Kto zatem desygnował Kwiatka do rady nadzorczej tej firmy ubezpieczeniowej? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrektora generalnego Poczty Polskiej na początku maja. Kwiatek nie

Fiskus w odszkodowaniach komunikacyjnych

. I to w dodatku nie ryczałtem, ale w zależności od skali podatkowej, w jakiej rozlicza dochody: od 19 do 40 proc. Poza tym można tu mówić o podwójnym opodatkowaniu. Składkę ubezpieczeniową płacimy przecież z opodatkowanych już dochodów. Gdy fiskus zabierze nam podatek od odszkodowania - opodatkuje

Już nie kupisz polisy od mandatów. Sprawa w prokuraturze

Już nie kupisz polisy od mandatów. Sprawa w prokuraturze

przestępstwa z art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, który zakazuje wykonywania czynności ubezpieczeniowej bez wymaganego zezwolenia pod karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Co na to firma? Strona internetowa Mandatownia.pl nie działa. Powód? "Problemy

Założenia Prawa kosmicznego w konsultacjach

krajowej regulacji dotyczącej działalności kosmicznej. Potrzebę stworzenia odpowiedniej regulacji uzasadnia się koniecznością wykonania przez Polskę zobowiązań wynikających z podpisanych międzynarodowych traktatów o przestrzeni kosmicznej. Zakładają one regulację przez prawo krajowe m.in. zasad wyrażania

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

TK rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy jeszcze w czerwcu br., ale wówczas postanowił odroczyć ją bezterminowo. Chodzi o prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną

TR chce zmian w Funduszu Kościelnym

Funduszu Kościelnego. Obiecał de facto zniesienie bezprawnego finansowania składek ubezpieczeniowych duchowieństwa z tzw. Funduszu Kościelnego" - mówił poseł TR. "Spełnienie tej obietnicy byłoby kamieniem milowym w budowie nowoczesnego państwa, biorącego na serio zapisy konstytucji" - dodał

W środę posiedzenie Rady Ministrów

poprzez rozbudowę funkcji informacyjnej biur informacji gospodarczej (BIG-ów). Rada Ministrów zajmie się ponadto założeniami do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nowe prawo ma wprowadzić obowiązek sprawdzenia przez ubezpieczyciela wiedzy i sytuacji finansowej klienta, jeszcze

Rząd m.in. o planie dla Kompanii Węglowej

przed nieuczciwym wpisem. Nadrzędnym celem nowelizacji - zaznacza resort - jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez rozbudowę funkcji informacyjnej biur informacji gospodarczej (BIG-ów). Rada Ministrów zajmie się ponadto założeniami do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i

Prezydent podpisał nowelę ustaw o rzecznikach: ubezpieczonych i pacjenta

Nowela ustaw o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (RU), a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) zakłada, że rzecznicy i ich zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom

parlamentarzystów pracujących nad ustawą może być ich nawet 400 tys., z tego połowa nie prowadzi już działalności gospodarczej. Co ciekawe, ponad 6 tys. firm ZUS odmówił umorzenia. Powód? Przedsiębiorcy prosili o umorzenie składek za inne lata niż przewidziane w ustawie. KOGO DOTYCZY USTAWA ABOLICYJNA? Osób, które

Odwrócony kredyt hipoteczny startuje, ustawy o rencie dożywotniej brak

kontrolować funduszy w kształcie zaproponowanym przez MG i chce, by usługę tę mogły świadczyć tylko podmioty mające licencję na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. "Ustawa jest bardzo potrzebna, bo należy ten rynek uregulować (...) (ale) w proponowanej (przez MG) formie rola KNF zostaje

Sejm za poprawką Senatu do noweli ustaw o rzecznikach ubezpieczonych i pacjenta

Nowela ustaw o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (RU), a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) zakłada, że RU oraz RPP i jego zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć

Koniec oszukańczych polis? UOKiK drastycznie karze i chce zmian w prawie

negatywnych skutków dla wprowadzonych w błąd klientów. UOKiK złoży swoje propozycje w ramach rządowych prac nad ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Urząd postuluje, by w nowych przepisach m.in. zobowiązać oferujących produkty ubezpieczeniowe z elementem inwestycyjnym do analizy potrzeb

Twórca SKOK-ów ma pomysł na nowy biznes za miliony z publicznej kasy. Trzeba tylko zmienić parę ustaw

odwdzięczały się związkowcom rozmaitymi stanowiskami. Dziś Bierecki nie potrzebuje pośredników. Wykorzystuje mandat senatora, by osobiście prowadzić lobbing na rzecz małych rolniczych TUW-ów. Forsowane przez Biereckiego rozwiązania dotyczą czterech ustaw: o działalności ubezpieczeniowej, o ubezpieczeniach

Nowe grupy podatników będą musiały w 2015 r. zainstalować kasy fiskalne

działalność w trakcie roku. Minister finansów w rozporządzeniach wskazuje, jaka sprzedaż może być zwolniona ze stosowania kas, a jaka musi być ewidencjonowana bez względu na wysokość obrotów. MF przewidziało, że do limitu 20 tys. zł nie będzie liczona sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT

Kolejne zarzuty dla założyciela Amber Gold i jego małżonki. "Odmawiają składania wyjaśnień"

zarzut wprowadzenia w błąd klientów Amber Gold, którym spółka udzielała pożyczek. Chodziło o objęcie pożyczek rzekomą ochroną ubezpieczeniową, która była warunkiem ich udzielenia. - W rzeczywistości spółka w ogóle nie zawierała umów dotyczących ubezpieczenia udzielanych pożyczek, ale naliczała i

TVP przenosi dziennikarzy

usłyszeliśmy, że jeśli 75 proc. przeniesionych pracowników otworzy działalność gospodarczą, telewizja zaoszczędzi 15 mln zł. Tylko że w przypadku każdego z nich nie będzie się już liczył staż pracy, nie będą płacone ich składki ubezpieczeniowe - wylicza Mariusz Jeliński, rzecznik Wizji. Zdaniem związkowców

Polak na sprzedaż. Twoje dane może kupić ubezpieczyciel, a od niego bank

interesowali. Teraz są oburzeni. W Polsce dostęp do publicznych rejestrów jest ograniczony i legalnie nie można kupić zawartych w nich danych osobowych do celów komercyjnych. Ale jest wyjątek: dane medyczne. Dostęp do nich gwarantuje ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Jest ograniczenie: mogą to być tylko

To już pewne: kobiety zapłacą za ubezpieczenie więcej

"Sejm w piątkowym głosowaniu znowelizował ustawę o działalności ubezpieczeniowej. Wprowadza ona zakaz różnicowania składek i świadczenia ze względu na płeć. Ustawa dostosowuje polskie przepisy do uregulowań unijnych. W głosowaniu wzięło udział 433 posłów. Za oddało swój głos 298, przeciw - 134

Sejm. Komisja przeciw "wakacjom ubezpieczeniowym" dla przedsiębiorców

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowała sejmowa komisja "Przyjazne Państwo". Nowela przewiduje, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli

Nadchodzi wielki brat BIG?

płaci sumiennie od 14 miesięcy. Prawdziwe złote lata dla BIG-ów może przynieść nowelizacja ustawy regulującej ich działalność. Dzięki niej prawdopodobnie otrzymają dostęp do większej liczby interesujących danych. O ile dziś BIG może pobierać informacje tylko od prywatnych firm, najczęściej proponując im

Lekarze i m.in. fryzjerzy będą instalować kasy fiskalne - bez względu na obroty

ewidencjonowana bez względu na wysokość obrotów. MF przewidziało ponadto w rozporządzeniu, że do limitu 20 tys. złotych nie będzie liczona sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także

Nawet z polisą OC możesz zostać bankrutem

Brokerzy Ubezpieczeniowi. Co wtedy? - Jeśli samochód, którym podróżowaliśmy, był samochodem służbowym, a przedsiębiorstwo, w którym pracujemy, posiada polisę środowiskową, usunięcie szkód zostanie z niej pokryte, pod warunkiem że takie rozszerzenie znajduje się w polisie OC działalności, co nie jest

MF: W przyszłym roku m.in. lekarze i fryzjerzy zainstalują kasy fiskalne

sprzedaż towarów, które zgodnie z ustawą o PIT przedsiębiorca zaliczył do środków trwałych, sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także sprzedaż nieruchomości. Transakcje takie będą jednak musiały być udokumentowane fakturą. "Powyższe ma na celu wyeliminowanie

Kto skorzysta z pakietu ustaw ubezpieczeniowych?

. podpisów, mam nadzieję, że Senat uwzględni nasz wniosek - wyjaśnia prezes Izby Adam Sankowski. Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym "agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru

PJN podpisało umowę ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

w Polsce. Są teraz wzywani do zapłacenia zaległości ubezpieczeniowych" - dodał. Zaznaczył, że PJN zgłosiło projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. "Nie został on jednak

Agencje pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego

Podpisane przez Komorowskiego ustawy dotyczą działalności bankowej, ubezpieczeniowej, funduszy inwestycyjnych, obrotu instrumentami finansowymi oraz nadzoru nad rynkiem finansowym.Nowe regulacje nie tylko dostosowują nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim mają na celu

Rekomendacje dla agencji pracy tymczasowej, by podnieść poziom usług

bankowych lub innego zabezpieczenia finansowego w wysokości 25-krotnego przeciętnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS. Agencje musiałyby też wraz z rocznym sprawozdaniem z działalności pokazywać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi. Wśród rekomendacji jest propozycja

Ministerstwo Finansów zmniejsza uprawnienia KNF

Źródłem całego zamieszania jest projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym, który jest przygotowywany w Ministerstwie Finansów. Na podstawie tego prawa ma powstać nowe ciało - Rada Ryzyka Systemowego. Utworzenia takiej instytucji, dbającej o stabilność rynku finansowego

Urlop na dziecko dla rodziców bez etatu

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem

Kościół prawosławny nadal przeciwny odpisowi podatkowemu

Fundusz Kościelny w 2013 r., waloryzowaną o wskaźnik inflacji.Zasady zastąpienia Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym zostaną określone w ustawie. Zgodnie z projektem założeń do tej ustawy Kościoły i związki wyznaniowe samodzielnie będą płaciły składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych

Polska w oczach przedsiębiorcy. Czarna Lista Barier dla biznesu

podejmowanie decyzji co do poszukiwania i wydobywania gazu z łupków. Brak czytelnej wizji elektroenergetyki w perspektywie 2030 r.: nieznany jest preferowany przez rząd miks paliwowy, niejasne są perspektywy programu gazu łupkowego i jądrowego. Brak ustawy o korytarzach przesyłowych, która warunkuje sprawny

Raka szybko przepowiem. Laboratoria sprzedają testy genetyczne jak odzież czy sprzęt RTV. Nikt tego nie kontroluje

tworzenia ustawy o testach. Pisze, że te sprawy częściowo zostaną uregulowane w ustawie "o leczeniu niepłodności" wdrażającej unijne dyrektywy dotyczące postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami powstałymi in vitro - a częściowo już są uregulowane, np. ustawą o ochronie danych osobowych czy

Uczciwi przedsiębiorcy bezsilni w walce z ZUS?

O zbiorowym pozwie przeciw ZUS pisze dziś "Rzeczpospolita". Przedsiębiorcy, którzy przed 20 września 2008 r. (zanim w życie weszły odpowiednie przepisy) zawieszali działalność gospodarczą i dzięki temu nie płacili składek ubezpieczeniowych - pisze dziś "Rzeczpospolita"

Fedak: najwięcej nowych miejsc w żłobkach w Poznaniu i Wałbrzychu

prowadzi działalność rolniczą" - wyjaśniła. Ustawa przewiduje, że aby zachęcać rodziców do legalnego zatrudniania niań, budżet państwa opłaci im składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) i zdrowotne od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoba, z którą rodzice

MSWiA: nie będzie zmian w zakresie stosowania podsłuchów

umożliwiające dostęp do informacji chronionych tajemnicami skarbową i zawodową; przetwarzanych przez fundusze inwestycyjne, osoby wykonujące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, podmioty wykonujące działalność na podstawie ustawy o giełdach towarowych oraz

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

wyzysku i zmianę zasad umowy w trakcie jej trwania. Sąd zdania nie zmienił Wczoraj sąd uznał, że apelacja przedsiębiorcy jest bezzasadna, a ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie narusza Konstytucji RP. - Przepis mówiący o tym, że osoby prowadzące działalność podlegają ubezpieczeniu społecznemu

Komorowski podpisał ustawę. Agencje ratingowe pod kontrolą

Podpisane ustawy dotyczą: prawa bankowego, działalności ubezpieczeniowej, funduszy inwestycyjnych, obrotu instrumentami finansowymi i nadzoru nad rynkiem finansowym.Nowe regulacje nie tylko dostosowują nasze prawo do przepisów Unii Europejskiej, ale przede wszystkim mają na celu wzmocnienie

Czarna lista barier

Przedsiębiorcy chwalą zwłaszcza zmiany w prawie podatkowym, m.in. długo oczekiwaną nowelizację ustawy o VAT skracającą termin zwrotu tego podatku przez urzędy skarbowe. Lepsze jest według nich także prawo ubezpieczeniowe czy przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które pozwalają

Nieudolność oznacza koszty

Na razie decyzja dotycząca turystów zapadła w sejmowych komisjach - finansów oraz sportu i turystyki. Ich członkowie opowiedzieli się za odrzuceniem projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. O ostatecznych losach nowelizacji przesądzi Sejm, choć po negatywnej opinii komisji sprawa jest

PSL skupi się na Euro

Politycy PSL chcą się wykazać pracowitością i zapewniają, że nie będą próżnować podczas piłkarskich mistrzostw. Kiedy jedni będą kopać piłkę, a drudzy będą się na to gapić na stadionach i przed telewizorami, ludowcy mają pracować nad nowymi ustawami. Szef PSL Waldemar Pawlak zapowiada legislacyjną

Seremet gromi prokuratorów za Amber Gold. Będą odwołania i postępowania dyscyplinarne.

żadnego z klientów spółki - punktował Seremet. - Nie poczyniono ustaleń w bankach i firmach ubezpieczeniowych. Pomimo tych braków, 18 sierpnia 2010 r. umorzono postępowanie. Prokurator nie uczestniczył w posiedzeniu sądu w sprawie zażalenia KNF na decyzję o umorzeniu, choć charakter i waga sprawy wymagała

Rekomendacje dla agencji pracy tymczasowej, by podnieść poziom usług

województwa gwarancji bankowych lub innego zabezpieczenia finansowego w wysokości 25-krotnego przeciętnego wynagrodzenia powiększonego o składki ZUS. Agencje musiałyby też wraz z rocznym sprawozdaniem z działalności pokazywać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi. Wśród rekomendacji

Stosunki gospodarcze Polska-USA: ułatwienia ma przynieść TTIP

Szwecji. Amerykańskie inwestycje stanowią 4,6 proc. całkowitych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce i są zazwyczaj ulokowane w przemyśle (59 proc.), działalności finansowej i ubezpieczeniowej (12 proc.) oraz w handlu i naprawach samochodów (10 proc.). Blisko 75 proc. amerykańskiego kapitału

Lukratywny biznes córki premiera Chin

koleje chińskie, doradztwa w sprawie mieszanej spółki z chińską firmą ubezpieczeniową oraz informacji o "polityce makroekonomicznej w Chinach", czyli wiedzy o tamtejszej gospodarce z dobrego źródła. Współpraca trwała dwa lata, do 2008 r., a na konto Fullmark Consultants każdego miesiąca

"Łowcy nieszczęść" chcą się cywilizować

, mimo że na rynku jesteśmy kilka lat, nadal jest nieuregulowana. Zdaniem szefowej PIO niekonieczne jest uchwalenie nowej ustawy. Uważa, że można wykorzystać istniejące prawo, np. ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym, ale trzeba uzupełnić ją o przepisy dotyczące pośrednictwa odszkodowawczego o to

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odpadach

. Zaproponowano też zmianę w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. "Oznacza to, że Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła sprawdzić, czy właściciel stacji demontażu pojazdów - co nakazuje prawo - ubezpieczył

Jak bezpiecznie "odwrócić hipotekę"

podreperować domowy budżet, mając do końca życia zagwarantowany dach nad głową. I właśnie głównie z myślą o tych seniorach rząd zaproponował projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Uwaga! Najpewniej wielu ucieszy więc wiadomość, że jej wejście w życie jest już tylko kwestią dwóch-trzech miesięcy. We

Sejm uchwalił zmiany w systemie emerytalnym

wieku 65 lat z co najmniej 40-letnim stażem ubezpieczeniowym. Sejm przyjął też nowelizację ustawy o emeryturach dla mundurowych. Będą mogli na nią przejść po 25 latach służby i 55 roku życia. Zmiany dotyczą tych, którzy rozpoczną pracę od 2013 r. Głosowało 455 posłów, za było 268, przeciw 185, a dwóch

Koniec z przekrętem "macierzyńskim". Rząd zmieni przepisy

przepisach ma być zatkana, a wyłudzenia powstrzymane. Rządowy projekt ustawy"o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" jest obecnie uzgadniana ze związkowcami i pracodawcami oraz z poszczególnymi ministerstwami. Ma wejść w życie w styczniu 2015 r

Nowe zdrowie

przestarzałą receptę.Główny inspektor ochrony danych osobowych ostrzega: ustawa o e-koncie i e-recepcie nie gwarantuje, że dane szczególnie wrażliwe nie wyciekną.Ale szpitale i tak nie będą już zobowiązane chronić informacji o naszych chorobach. Przyjęta tydzień temu ustawa o działalności leczniczej przewiduje

Pakiet ustaw ubezpieczeniowych wraca do sejmowych komisji

podatek. Zdaniem wielu posłów przepis ten narusza zasady logiki. - Z szarą strefą można i należy walczyć, ale nie za pomocą złych przepisów. Analogicznie, zgodnie z art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jeżeli sąsiad zaleje moje mieszkanie, to nie mógłbym sobie pomalować go sam, bo musiałbym

"Solidarność" skarży ustawę wydłużającą czas pracy przed emeryturą

uległy zatarciu w tym czasie. Związkowcy podkreślają jeszcze jeden fakt - rząd przekonywał o konieczności zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet, ale nadal różnicuje wiek uprawniający do otrzymania tzw. emerytury częściowej. To kolejny argument związkowców wskazujący, że ustawa jest niezgodna z

Komu przysłużą się zmiany w ustawach ubezpieczeniowych

ubezpieczeniową, ale z agencją pośredniczącą, która go zatrudnia. W związku z tym - zdaniem Adama Sankowskiego, prezesa PIPUiF - ubezpieczyciele będą mogli zrezygnować z usług agenta, twierdząc, że nie spełnia on wymogów nowej ustawy. Jeśli zacznie obowiązywać ustawa o działalności ubezpieczeniowej, wielu

Nietypowe ankiety z ZUS-u: Złóż sam na siebie donos

takie musiały odprowadzać składki ubezpieczeniowe tylko od jednego miejsca zatrudnienia. Zazwyczaj odprowadzały od etatu. Składki z działalności gospodarczej są bowiem wyższe. Podstawa, od której się je oblicza, wynosi, ok. 2.2 tys. zł. Natomiast przy umowie o pracę z minimalnym wynagrodzeniem podstawa

Jeśli dziś weekend, to mamy rozbiórkę zabytku. Dlaczego?

"grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Ratusz z kolei powołuje się na ustawę o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami. Rozebrany dom figurował bowiem w gminnej ewidencji zabytków, a na jego zburzenie wymagana była zgoda stołecznego konserwatora. Ten jednak

Czeska klęska emerytalna

fundusze, a w dwóch trzecich przez budżet. Decyzja o przystąpieniu do drugiego filara jest nieodwracalna - kto raz podpisze deklarację, nie będzie już mógł zmienić decyzji (i odwrotnie). Pobieranie emerytury będzie możliwe tylko w formie miesięcznych wypłat. Zmiany wprowadzono w czasie, kiedy inne kraje w

Koniec z pułapką podwójnej polisy OC

daty zakupu auta, i pan Piotr musiał płacić zarówno za polisę w Warcie, jak i za polisę w PZU. Bo przy wypowiadaniu umowy liczyła się data otrzymania przez PZU wypowiedzenia, a nie data wysłania listu. Dzięki nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ten problem zniknie. Kierowcy, którzy kupią

KOBIETA NA EMERYTURZE

częściowa ma przysługiwać 62-letnim kobietom. Warunkiem będzie osiągnięcie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego - w przypadku kobiet 35 lat. Chodzi o lata składkowe i nieskładkowe. Składkowe to lata pracy. Nieskładkowe to np. chorobowe, okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego

Jak e-WUŚ po latach wytropił błąd NFZ i ZUS

umowy, aby ten nie pobierał niepotrzebnie składek? - Na to pytanie nikt mi nie odpowiedział - mówi Joanna. - Informację o wygaśnięciu mojej umowy przekazano dopiero w dniu, kiedy poszłam do Funduszu wyjaśniać sprawę. Odpowiedź można znaleźć w ustawie o systemie ubezpieczeń zdrowotnych. Okazuje się, że

Analitycy OECD odkryli 555 dziwnych przepisów, które dławią greckie firmy

barier dla prowadzenia działalności gospodarczej w Grecji dotyczy kluczowego dla tego kraju sektora gospodarki - turystyki. Przykładem mogą być regulacje ograniczające działalność wypożyczalni samochodów i motocykli. Wynajmem motocykli (o pojemności powyżej 50 cm sześc.) regulują przepisy prawa

SKOK-i pod nadzorem

. W odróżnieniu od banków, firm ubezpieczeniowych i funduszy inwestycyjnych nie podlegały kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Nie publikują też informacji o tym, ile niespłaconych kredytów mają na koncie klienci SKOK-ów i jaka jest sytuacja finansowa poszczególnych kas. Teraz to się zmieni. Sejm

Tyle bubli w przepisach (wideo)

Posłuchaj Leszka Kostrzewskiego jednego z autorów akcji Nieprecyzyjne, uchwalane bez wyobraźni przepisy są od lat na pierwszym miejscu w rankingach największych barier w rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Wściekłość wzbudza zwłaszcza ustawa o VAT, przepisy ubezpieczeniowe, ustawa o swobodzie

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

włącznie - ostrzega Jacek Dziekan, rzecznik warszawskiej centrali Zakładu. W ZUS nie ukrywają jednak, że często trudno udowodnić wyłudzenie. Np. brak transakcji i zleceń (co mogłoby świadczyć o pozornej działalności) matki tłumaczą ciężką sytuacją na rynku. Niektóre - za namową pośredników - sprzedają w

Posłowie o ustawie o SKOK: kasy nie będą musiały przekształcać się w banki

decydują, gdzie SKOK-i mogą lokować nadwyżki, oceniają ich sytuację finansową, organizują kursy i egzaminy na prezesów lokalnych kas.Jednak to ma się wkrótce zmienić. Projekt nowej ustawy o SKOK autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej przewiduje, że nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo

Czy znikną multiagencje oferujące ubezpieczenia kilku firm naraz?

ubezpieczeniowych. Jego zdaniem chodzi o bardziej przejrzyste uregulowanie rynku pośredników. W praktyce multiagenci wykonują bowiem działalność bardzo zbliżoną do działalności brokerskiej, nie spełniają jednak surowszych wymogów odnośnie do kwalifikacji i nie są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej. Broker

Dzięki obecności w Unii klienci firm finansowych mają więcej praw

szczególnie przepisów, które regulowałyby usługi finansowe świadczone na odległość. Dlatego - jej zdaniem - niezwykle istotne stało się znowelizowanie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Nowela wynikała z konieczności

Na chorobę zmiany

Pierwszą ustawę z pakietu minister zdrowia - o działalności leczniczej - posłowie przyjęli tydzień temu. Wczoraj cztery kolejne: o prawach pacjenta, o lekach refundowanych, o informacji, o zawodzie lekarza. Pokazujemy, co wynika z tych zmian bezpośrednio dla pacjenta. 1. Odszkodowanie za

Jak wcześniej odejść na emeryturę [PORADNIK]

warunków. Pierwszy to wiek. Kobiety o emeryturę częściową będą mogły wystąpić, gdy skończą 62 lata, mężczyźni ? 65 lat. I warunek drugi - staż. Dla kobiet wymagany staż to przynajmniej 35 lat, dla mężczyzn - 40. W ustawie jest mowa o stażu ubezpieczeniowym (zarówno składkowym, jak i nieskładkowym), z

Jak wcześniej odejść na emeryturę

wiek. Kobiety o emeryturę częściową będą mogły wystąpić, gdy skończą 62 lata, mężczyźni - 65 lat. I warunek drugi - staż. Dla kobiet wymagany staż to przynajmniej 35 lat, dla mężczyzn - 40. W ustawie jest mowa o stażu ubezpieczeniowym (zarówno składkowym, jak i nieskładkowym), z emerytur częściowych

Podsłuchy podliczone

głównie podsłuchów telefonicznych lub instalowanych w pomieszczeniach, ale też kontroli korespondencji - od SMS-ów, przez e-maile, na paczkach kończąc; - uchylenia tajemnicy ubezpieczeniowej i bankowej.Z informacji MSWiA wynika, że w 2010 r. policja złożyła 8339 wniosków o kontrolę operacyjną. Nie ma

Ile lat pracy do emerytury

. Można się o nią starać po osiągnięciu odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego - w przypadku kobiet 35 lat, w przypadku mężczyzn - 40 lat. Staż ubezpieczeniowy to lata składkowe i nieskładkowe. Składkowe to lata pracy. Nieskładkowe to np. * czas pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego

Od kogo prezydent Paweł Adamowicz (z żoną) otrzymał milion złotych...

nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3", w związku ze składanymi przez prezydenta oświadczeniami majątkowymi i weryfikacją zasobów finansowych oraz źródeł ich pochodzenia, * artykuł 24 Ustawy o samorządzie gminnym, gdy prezydent kupił nieruchomości na terenie Gdańska

Słuszna kara KNUiFE na PZU

na ubezpieczyciela karę w wysokości 10 tys. zł - pierwszą za odmowę współpracy firmy ubezpieczeniowej z Komisją. PZU zaskarżył decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego twierdząc, że wskazany przez KNUiFE art. 83 ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie daje podstaw do wymierzenia kary za

Mulitagenci mogą spać spokojnie

Zapis zakazujący im tego został bowiem podczas prac komisji sejmowej usunięty z projektu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Agenci tak się go bali, że zawiązali nawet własną izbę gospodarczą - by ich lobbing miał większą siłę przebicia. Twierdzili, że ten przepis nie tylko znacząco

MSWiA: ponad 8,3 tys. wniosków policji o kontrolę korespondencji w ub. r.

. Zgodnie z ustawą w statystycznej informacji osobno wyszczególniona jest działalność policji w materii podsłuchów. Jak podał Seremet, policja wnioskowała o zarządzenie kontroli operacyjnej łącznie wobec 5824 osób, a sąd zarządził taką kontrolę wobec 5594 osób; odmówił jej zarządzenia wobec 41 osób, a na

Sejm: debata nad zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

, niezależnie od tego czy kobieta na urlopie macierzyńskim będzie uzyskiwała dodatkowe dochody z pracy czy działalności gospodarczej. Rządowy projekt zmian do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zakłada również, że kobietom, które od 1 stycznia 1999 r. pobierały zasiłek macierzyński i pracowały albo

Poprawiona hipoteka małżonków

przedsiębiorcom kredytów i pożyczek hipotecznych na działalność gospodarczą. Na mieszkania nie odmawiają tylko dlatego, że kredytobiorcy płacą składkę ubezpieczeniową, co podraża kredyt. Podpisana przez prezydenta ustawa eliminuje błędny przepis z mocą od 1 stycznia 2003 r. Dzięki temu problemów unikną

FINANSOWY TAROT 2014 - co może stać się z naszym kredytem lub lokatą

pożyczkowe, które dzisiaj mogą pożyczać bez żadnego zezwolenia i sprytnie omijają przepisy antylichwiarskie. W grudniu Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt założeń do zmiany ustawy o nadzorze finansowym. Zgodnie z nim firmy będą musiały wystąpić o zgodę na prowadzenie działalności pożyczkowej. Aby

Siedem mieszkań prezydenta Adamowicza. CBA podejrzewa korupcję

; - w związku z oświadczeniami majątkowymi prezydenta oraz weryfikacją jego zasobów finansowych i źródeł ich pochodzenia; + art. 24 ustawy o samorządzie gminnym - ponieważ prezydent kupił nieruchomości, a przepis ten mówi, że nie mógł dostać ich taniej, niż wynosi ich rzeczywista wartość, "jeżeli

Dmowski: Z e-dowodów nie rezygnujemy. Ale najpierw karta NFZ

została już stworzona infrastruktura, która umożliwia bezpieczny dostęp do rejestru centralnego z poziomu urzędów lokalnych. Co z tej integracji będzie miał obywatel? - Na skutek integracji i po wejściu w życie ustawy o dowodach osobistych obywatel będzie mógł np. wyrobić dowód osobisty w dowolnym miejscu

Rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UNFE

Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych po wprowadzeniu rządowego projektu ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym.

KNF do klientów: Uważajcie na nierzetelnych pośredników kredytowych!

komunikat KNF poświęcony pośrednikom? KNF wystosował go "w związku z kierowanymi do Urzędu KNF pytaniami dotyczącymi działalności pośredników kredytowych". Można się tylko domyślać, że chodzi o skargi klientów oraz pytania dziennikarzy w związku z licznymi przypadkami wątpliwej działalności

Kto będzie miał prawo do emerytury minimalnej

Według prognoz już w niedalekiej przyszłości nasze emerytury będą o wiele niższe niż dziś. Będą wynosiły ok. 30 proc. ostatniej pensji, czyli ok. 1,2 tys. brutto. W nowym systemie emerytalnym, w którym wysokość świadczenia zależy od zebranych w ZUS składek, każdy dostanie tyle, ile wypracował

Dzień bez sztuki - strajk artystów

wspólnie z Katarzyną Górną koordynuje strajk. Tłumaczą, że ten głos skierowany jest nie tylko do ministrów kultury i pracy oraz parlamentarzystów, którzy odpowiadają za projekty ustaw, ale również do galerii i instytucji, by nie zapominały o tym, że artystom wystawiającym u nich swoje dzieła trzeba

Kto dyrektorem Powszechnego? Kandyduje m.in. były prezes Allianz

. Mianowanie dyrektorów bez konkursu było dotąd w warszawskich teatrach normą. Wszystkie nominacje od pięciu lat odbywały się w takim trybie. Wedle ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej każdy taki przypadek wymaga odrębnej zgody ministra kultury. W rządzonej przez Hannę Gronkiewicz-Waltz stolicy

Złotówka od hektara to śmieszne grosze

i rolników, obejmując tych ostatnich podatkiem dochodowym bądź ryczałtem oraz ubezpieczeniem ZUS, to także rolnicy mogliby występować o zawieszenie składki zdrowotnej. A najubożsi - korzystać z pomocy społecznej.Wymagałoby to przebudowy całego systemu podatkowego i ubezpieczeniowego dla wsi. Na to

Ustawa o działalności leczniczej

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – polska ustawa, uchwalona przez Sejm, regulująca kwestie prawne związane z działalnością leczniczą.Ustawa określa: zasady wykonywania działalności medycznej rodzaje podmiotów wykonujących działalność leczniczą zasady funkcjonowania

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – polska ustawa uchwalona przez Sejm, regulująca podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. NowelizacjeUstawę znowelizowano

Ustawa o rachunkowości

, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów, gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich: jednostek budżetowych, gospodarstw

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

przez Ministra Gospodarki lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę. Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych była wprowadzona przez ustawę o działalności gospodarczej z 1988 r. (tzw. ustawa Wilczka , ministra przemysłu w rządzie Mieczysława

Ustawa Wilczka

Ustawa Wilczka – potoczne określenie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej opracowanej według projektu ministra przemysłu Mieczysława Wilczka i premiera Mieczysława Rakowskiego uchwalonej przez Sejm PRL IX kadencji. Ustawa obowiązywała od 1 stycznia 1989 do 31 grudnia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.