ubezpieczeniu społecznym

PAP

80 lat temu powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych

80 lat temu powołano Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ok. 14 mld zł emerytur, rent, zasiłków i innych świadczeń - wypłaca co miesiąc ZUS, którego 80-lecie przypada w piątek. W ciągu roku Zakład ma kontakt z ponad 20 mln klientów. Wpływają do niego składki 14,5 mln osób, wpłacane przez 2 mln przedsiębiorców.

Prezydent podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Prezydent podpisał w czwartek nowelę m.in. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Pozwala ona umarzać zaległości wobec ZUS kobietom prowadzącym działalność gospodarczą, które były np. na zasiłku macierzyńskim.

Sejm znowelizował ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników

Sejm znowelizował w piątek ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zakłada ona podniesienie składki emerytalno-rentowej dla rolników posiadających gospodarstwo większe niż 50 hektarów.

''Jeśli w ZUS zabraknie to państwo zaciągnie kredyt''

''Jeśli w ZUS zabraknie to państwo zaciągnie kredyt''

Sejm o nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

one w wielotysięczne długi wobec ZUS. Zgodnie z przyjętą w piątek przez posłów senacką poprawką, po wejściu w życie nowelizacji ustawy, tj. po 1 stycznia 2010 r., długi te zostaną im umorzone. Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje również, że kobiety pobierające zasiłek

Niczyje miliony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Niczyje miliony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

ekonomista Invest Banku. - Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, dramat będzie, jak przyjdą po emeryturę.Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wyliczył nam, że nieodzyskany 1 tys. zł oznacza o mniej więcej 8 zł

Pawlak: zespół premiera zajmie się ubezpieczeniami społecznymi rolników (krótka)

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zmianach w ubezpieczeniu społecznym rolników. "Były kontrowersje związane z zagadnieniami dotyczącymi uregulowań osób, które podejmują dodatkowe zatrudnienie. Aby nie przedłużać tej procedury, minister rolnictwa wycofał tę propozycję i skupił się na tym

Pawlak: rząd przyjął projekt ubezpieczenia społecznego rolników (opis)

wyższe składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będą płacili rolnicy posiadający powyżej 50 ha przeliczeniowych. Dla gospodarstw o obszarze 50-100 ha przeliczeniowych użytków rolnych, miesięczna składka będzie wynosiła 12 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. 76,40 zł. Dla gospodarstw

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Zgodnie z ustawą, państwo będzie płaciło składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim - niezależnie od tego, czy w tym czasie uzyskają one dodatkowe dochody z pracy lub działalności gospodarczej, czy nie. Dotychczas państwo odprowadzało składki za

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

. Przesłana informacja będzie musiała być opatrzona ważnym, tzw. kwalifikowanym podpisem osoby odpowiedzialnej w firmie pracodawcy za przekazywanie takich dokumentów. Uproszczone zostały także zasady informowania ubezpieczonego o przekazywanych przez płatnika co miesiąc danych dotyczących m.in. zestawienia

Luka w ustawie o ubezpieczeniach społecznych

654 zł i 84 grosze - tyle właściciele małych firm płacą co miesiąc Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. To najniższa składka, którą co miesiąc opłaca miliony ludzi prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Są to najczęściej taksówkarze, drobni sklepikarze i właściciele innych biznesów

Rząd ma plan oszczędności na ubezpieczeniach społecznych

"Gazeta" zdobyła jeszcze ciepły projekt nowelizacji ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o emeryturach i rentach z FUS-u. Właśnie trafił on do konsultacji w Komisji Trójstronnej. Rząd ma go przyjąć 30 marca. Projekt to jeden z głównych punktów planu oszczędnościowego Hausnera

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgubił emerytów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgubił emerytów

Powód? -Być może te osoby zapisały się do OFE, nim podpisały umowę o pracę. A tego zgodnie z prawem robić nie wolno - tłumaczy ZUS.- Skąd mogłam to wiedzieć? -pyta pani Małgorzata, która do OFE zapisała się trzy lata temu. O tym, że tak nie można, nie poinformował jej akwizytor funduszu. Przez lata

Sejm: debata nad zmianami w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmianę tę przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nad którą debatował w czwartek Sejm. Dotychczas państwo odprowadzało składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim, ale tylko wtedy, gdy nie miały one jednocześnie żadnych

Czy znosić obowiązkowe ubezpieczenia społeczne?

musiałyby płacić 13-proc. składki na ubezpieczenie rentowe. Gdyby zechciały, mogłyby same się ubezpieczyć. PO proponuje też znieść składkę na Fundusz Pracy (2,45 proc.). - Trzeba się zastanowić, jak odejść od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych na rzecz ubezpieczeń dobrowolnych, brania odpowiedzialności

TK: zasady oskładkowania wspólnika spółki z o.o. - zgodne z konstytucją

TK rozpoczął rozpatrywanie tej sprawy jeszcze w czerwcu br., ale wówczas postanowił odroczyć ją bezterminowo. Chodzi o prywatną skargę dotyczącą ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zdaniem osoby wnioskującej część przepisów, która różnicuje wspólników spółek z ograniczoną

Gwiazdowski: ZUS to mały problem, duży to system; emerytury powinny być równe

największe nieporozumienie jest takie, że wydaje się nam, że płacimy składki na własną emeryturę, a to nieprawda - operacyjnie płacimy na rodziców i dziadków. "Skoro nie płacimy na własną emeryturę, to pogódźmy się, że emerytura to świadczenie społeczne i pogódźmy się, że ono powinno być równe"

Do sanatorium z ZUS

Na rehabilitację prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą być skierowane osoby ubezpieczone w ZUS, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, które mają szanse na odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. Dotyczy to osób przebywających na zasiłku

Do końca marca 2016 r. ZUS ma oddać budżetowi pożyczone 45 mld zł

funduszu ZUS Radosław Socha poinformował, że stan Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) planowany na koniec przyszłego roku to minus 45 mld zł. "To wszystko są zobowiązania z tytułu pożyczek z budżetu państwa (). Data spłat tych wszystkich pożyczek (z lat ubiegłych oraz z 2014 r.) to 31 marca 2016 r

ZUS kontruje wyniki kontroli NIK: "To zupełnie nie tak!"

ZUS kontruje wyniki kontroli NIK: "To zupełnie nie tak!"

standardem, bo Polska to duży kraj, jest abstrakcyjny, idealistyczny, nieuwzględniający realiów - tłumaczył prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk. To odpowiedź na miażdżący raport Najwyższej Izby Kontroli. NIK wytknął Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych mnóstwo nieprawidłowości, m.in.: brak

PSL: potrzebna korekta systemu ubezpieczeń społecznych

Ryszard Bugaj, były przewodniczący Unii Pracy, a obecnie kandydat w wyborach z listy PSL, mówił na konferencji prasowej, że należałoby rozważyć przejściowe ograniczenie części składki, która przekazywana jest przez ZUS do towarzystw emerytalnych. Ponadto PSL proponuje m.in. zwiększenie skali waloryz

Od stycznia dochody członków rad nadzorczych - ozusowane

, przedstawiając plany rządu na ub.r. Nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozytywnie oceniali związkowcy, choć nie do końca spełnia ona ich postulaty. W ich ocenie oskładkowanie umów zleceń powinno dotyczyć całego dochodu, a nie tylko - jak przewiduje nowela - do wysokości minimalnego wynagrodzenia

Uparta Belferka. O rentę walczyła do śmierci i... dłużej

Uparta Belferka. O rentę walczyła do śmierci i... dłużej

Syna - Marka już tu między nami nie ma. Odszedł 7 kwietnia. Nie doczekał się zakończenia sprawy ani w sądzie, ani w ZUS-ie ani nigdzie". Dziś Elżbieta szykuje się do kolejnej batalii z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Teraz jest pełnomocniczką wnuczki, tak jak wcześniej syna. Chce, by ZUS

Prezes ZUS: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

Prezes ZUS: ok. 2,5 tys. osób zdecydowało o przekazaniu części składki do OFE

cyklu konferencji organizowanych przez ZUS i wyższe uczelnie w związku z przypadającym w tym roku 80-leciem istnienia ZUS (poprzednie odbyły się we Wrocławiu, w Chorzowie i Krakowie, będą jeszcze w Gdańsku i Toruniu) mających na celu inicjowanie refleksji naukowej nt. systemu ubezpieczeń społecznych. Z

Co dalej z KRUS?

roli, trzeba mieć przynajmniej 15 ha. Mimo tych zapowiedzi projekt reformy w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie został przygotowany. Osobą wskazaną jako odpowiedzialna za jego opracowanie jest ciągle... Marek Sawicki, który szefem resortu rolnictwa przestał być pod koniec lipca 2012 r.Co z

Sejm rozpatrzył poprawki Senatu do Prawa zamówień publicznych

wynagrodzenia za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli - jak czytamy w ustawie - "zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego". Poprawka

Przepraszam, to za mało

traci ubezpieczenie zdrowotne. Pomoc społeczna w trybie pilnym przyznaje mu zasiłek stały (nieco ponad 400 zł) i ubezpiecza. Proces z ZUS-em kończy się w grudniu. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uchyla decyzję ZUS-u (tę, że mężczyzna "nie jest całkowicie niezdolny do pracy"), ale renty

Nie ma ucieczki od ZUS, ale próbować można...

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wynika z przepisów - mówi Karol Jagielski, rzecznik szczecińskiego zakładu. Zauważa, że jego koledzy od 2009 r. wielokrotnie informowali nowogardzianina o zasadach funkcjonowania ubezpieczeń społecznych. Roszczenie uznają za bezpodstawne. - Takie procesy pokazują jednak, że

Sejm. Komisja przeciw "wakacjom ubezpieczeniowym" dla przedsiębiorców

Projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przygotowała sejmowa komisja "Przyjazne Państwo". Nowela przewiduje, że przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą będą mogli

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

2012 roku postanowił przestać płacić składki na ubezpieczenie społeczne. - Podniesiono wiek emerytalny i zdałem sobie sprawę, że państwo w każdej chwili może go zmienić i sprawić, że nigdy nie dostanę emerytury - mówi Grzegorz Sowa. - A po drugie, przestałem wierzyć, że za niemal 20 lat, jak przejdę na

Jestem wściekła, że moje państwo podejrzewa mnie o przekręt [LIST]

lat. Mimo stosunkowo młodego wieku zdążyłam już przepracować kilka lat w różnych firmach, jako że od początku studiów starałam się zarabiać pieniądze i powoli uniezależniać się od rodziców. Przez te kilka lat pracy zawodowej, która była pracą w pełni legalną, moje relacje z Zakładem Ubezpieczeń

Problemy techniczne z deklaracjami OFE. Oddziały ZUS popracują dłużej

są pomięte bądź kartka jest złożona. To już powoduje problem - mówił. Zapewnił jednak, że ekipy starają się usuwać problemy na bieżąco. Na tym nie koniec problemów. Nie działa również strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z której możemy m.in. ściągnąć oświadczenie potrzebne do

ZUS będzie uczył obywateli na imprezach Lata z Radiem. Za 240 tys. zł

;Lata z Radiem" oraz umieszczenie logotypów na nośnikach Polskiego Radia obecnych przy w/w imprezach. W praktyce oznacza to jednak przede wszystkim specjalne stoiska edukacyjne ZUS-u. - Będziemy na nich przybliżać sprawy emerytalne, rentowe i szerzej związane z ubezpieczeniami społecznymi, na

Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych

Lustracja obejmować będzie: - prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcę, a także członków rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektora i zastępcę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ, dyrektora i zastępców dyrektora departamentów w centrali NFZ oraz głównego księgowego, - prezesa ZUS i KRUS

Opolanin wygrał z ZUSem. Dla zasady

, koszty prawnika ZUS-u no i moje, bo musiałem poświęcić dwa dni pracy na proces, to wychodzi znacznie więcej niż 72 złote. I kto za to zapłaci? Na pewno nie ZUS - kwituje Lewicki. Beata Światek rzeczniczka opolskiego ZUS-u, komentuje tak: - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wydając decyzje, kieruje się

Artyści nie potrzebują filantropii

przygotowawczy etap prac nad włączeniem artystów do systemu ubezpieczeń społecznych (emerytalnych, zdrowotnych, rentowych etc.). Do rozmów tych udaje się angażować coraz większą reprezentację środowisk i zawodów artystycznych. Kiedy przygotowywaliśmy strajk artystów w 2012 r., mieliśmy przekonanie, że rozpoczyna

Obama, Clinton, Beyonce i Jay-Z padli ofiarą hakerów?

Beyonce. W ciągu dnia na stronie dodano informacje dotyczące Britney Spears i Sarah Palin - łącznie blisko 20 osób. Choć wiele opublikowanych przez hakerów informacji jest dostępnych publicznie, przestępcom udało się także uzyskać numery ubezpieczenia społecznego znanych osób. A to z kolei pozwoliło im na

Wybory do Sejmu i Senatu są ważne. Incydent na sali sądowej

stempla 30 sierpnia.Tuż po rozpoczęciu rozprawy doszło do incydentu: autor jednego z protestów wyborczych domagał się, by SN uznał go za uczestnika postępowania sądowego. Gdy przewodniczący 19-osobowemu składowi Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Walerian Sanetra pouczył go, że takie

Coraz więcej osób z częściową emeryturą

Emerytury częściowe to połowa "pełnego" świadczenia. Wprowadzono je przepisami z maja 2012 r., które podwyższyły wiek emerytalny do 67 lat i zrównały go dla kobiet i mężczyzn. Jak przypomniał Milczarski, można je pobierać, gdy nadal się pracuje. - We wrześniu liczba osób pobierających emer

"Dziennik Gazeta Prawna".Derdziuk: Wypłaty emerytur nie są zagrożone

Nawiązując do faktu przyznania ZUS przez posłów w trakcie prac nad tegorocznym budżetem dodatkowych 12 mld zł, Derdziuk wyjaśnia, że ustalenie limitu pożyczki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie przesądza, że te środki zostaną uruchomione. To rodzaj zabezpieczenia na wypadek kryzysu, który

NIK kontroluje ZUS w związku z transferem środków z OFE

kapitałowej. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć powiększenie - Dzisiaj w praktyce zaczynamy kontrolę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jego przygotowania do przejęcia tych środków, ale w sposób szczególny będziemy badać, czy cała ta operacja nie wpłynie na sprawność wypłaty rent i emerytur, które docierają do

Szef ZUS Zbigniew Derdziuk krytykuje raport NIK o ściągalności składek

"Raport nierealnie opisuje rzeczywistość w kontekście skali działania ZUS. Mówimy o 20 mld zł nieściągniętych pieniędzy przez 16 lat, od kwoty 1,5 bln złotych. Do tego dochodzą odsetki, tak więc jest to 50 mld zł. W skali działania to jest 1,3 proc. W ZUS roczna ściągalność to jest 99 proc., wi

Hiszpania.Bezrobocie spada drugi rok z rzędu, ale wciąż wysokie - 4,45 mln

W końcu grudnia było o 253 627 bezrobotnych mniej. "To drugi doroczny spadek bezrobocia od 2006 r. (czyli przed kryzysem); pierwszy spadek - o 147 tysięcy - odnotowano w 2013 r." - sprecyzował resort w komunikacie. W samym grudniu liczba bezrobotnych w Hiszpanii spadła o 64 405 osób. Lic

ZUS: Ruszył emerytalny suwak bezpieczeństwa

tych ubezpieczonych, którzy w danym miesiącu ukończyli lub ukończą wiek niższy o 10 lat od wieku emerytalnego. OFE będą umarzały im część jednostek rozrachunkowych, a na rachunek ZUS przekażą środki odpowiadające wartości tych jednostek w danym miesiącu. Po przekazaniu do ZUS całości środków

Wiceprezes ZUS wylatuje za słowa o dziurze w budżecie FUS

;Rzeczpospolitej", powiedziała, że choć nie było zarzutów co do jej profesjonalizmu i działalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to według szefów powinna zostać odwołana, bo konfliktuje ZUS z instytucjami zewnętrznymi.

Imigranci obciążają Niemcy? Z badań wynika, że jest wręcz przeciwnie

Suma podatków odprowadzonych do niemieckiego fiskusa przez mieszkających w Niemczech obcokrajowców przekracza wartość pobieranych przez nich świadczeń socjalnych - poinformowała Fundacja Bertelsmanna, która na zlecenie Centrum Europejskich Badań Gospodarki (ZEW) przeprowadziła badania. Tylko w 2012

Jak posłowie głosowali w sprawie ustawy emerytalnej? [ZOBACZ]

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - głosowanie nad całością ustawy. 11 maja 2012 r., godz. 11:09, numer głosowania 36.

Bez aresztów dla 14 osób w związku z przetargiem dla ZUS

Rzecznik prokuratury Renata Mazur powiedziała po południu, że prokuratura nie kieruje wniosku do sądu o areszt ani nie stosuje innych środków zapobiegawczych. Wśród zatrzymanych są trzy osoby pracujące w departamencie zarządzania systemami informatycznymi ZUS i były członek zarządu Zakładu oraz prac

Duchowni będą płacić sami składki na emeryturę

rekompensatą za przejęty majątek. Władze PRL przekazywały z niego środki na działalność Kościoła, ale często stawał się on elementem gry z Kościołem - wypłacano z niego m.in. pensje dla tzw. księży patriotów, współpracujących z reżimem. Od 1989 r. z funduszu opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i

Poczta Polska będzie dostarczała listy z ZUS

"Wygrana w tym przetargu oznacza dla Polaków korzystających z usług ZUS bezpieczne doręczanie korespondencji przez naszych listonoszy, bez potrzeby szukania nieznanych miejsc wydających awizowane przesyłki" - skwitował wyniki przetargu dyrektor zarządzający pionem sprzedaży w Poczcie Polsk

PwC: Po odliczeniu podatków Polakom zostaje 75 proc. pensji brutto

podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne; wprowadzono tam też podatek solidarnościowy dla najlepiej zarabiających Greków. Eksperci podkreślili, że przeciętne wynagrodzenie netto osób zarabiających średnią krajową w krajach z podatkiem liniowym jest wyższe niż w krajach z tradycyjną skalą podatkową. W

Polskie podatki nie duszą tak mocno. Zostaje nam 75 proc. pensji brutto

wpisuje się w ten trend - stwierdziła ekspertka PwC. Najmocniej swoich podatników dociążają PIT-em i składkami na ubezpieczenia społeczne Belgia i Niemcy. Zabierają im w ten sposób ponad 1/3 pensji. Tuż za nimi są Dania, Grecja Austria, Szwajcaria i Szwecja. Najłagodniejszy dla swoich podatników jest Cypr

ZUS: tylko do 1 września matki mogą ubiegać się o umorzenie składek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych umarza należności składkowe matkom, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2009 r. korzystały z zasiłku macierzyńskiego, bądź przebywały na urlopie wychowawczym i jednocześnie podlegały obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej

Informatyzacja KRUS. Prezes firmy jest konsulem Rosji

"Unizeto Technologies" to spółka ze Szczecina. Przewodzi konsorcjum, które wygrało przetarg na informatyzację KRUS. Konsorcjum, do którego należy także firma Asseco, zajmie się systemami informatycznymi wspomagającymi obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych. W ramach zlecenia

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

pogrzebowy. Do tego grona dołączą: dziadkowie, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. Podczas konsultacji społecznych Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów proponowane zmiany w waloryzacji przyjął z umiarkowanym zadowoleniem. Choć wskazywał, że jest to krok

Pracodawcy łamią prawo? To trzeba je zmienić!

W związku z tym prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Cezary Kaźmierczak oskarżył rząd Donalda Tuska, że oczekuje od pracodawców, aby przestrzegali przepisów i na czas płacili składki emerytalno-rentowe oraz zawierali umowy zgodnie z kodeksem pracy. Jak tak można! Przecież przestrzeganie pra

ETS: Polska dyskryminuje swoich przedsiębiorców

dochodu składki na ubezpieczenia społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne. Pod warunkiem że zostały zapłacone w Polsce. Te zapłacone za granicą odliczeniu nie podlegały.Ten zakaz bardzo doskwierał polskim przedsiębiorcom działającym za granicą. W końcu nie zdzierżył przedsiębiorca

1 marca 2012 r.wzrośnie składka rentowa

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie funduszu rentowego o blisko 6,5 mld w skali roku oraz zwiększyć pokrycie wydatków funduszu rentowego wpływami ze składek z niewiele ponad 60 proc. do blisko 80 proc. w 2012 r. - A w perspektywie wieloletniej powinno to doprowadzić do zbilansowania się wpływów i

ZUS pomoże wypełnić dokumenty rodzicowi, który zatrudni nianię

1 października wchodzą w życie przepisy ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, na mocy których zatrudniona przez rodzica na umowę zlecenie niania musi zostać zgłoszona do ZUS. Z budżetu państwa zatrudnianej niani będą opłacane składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe

Ile Polak dostaje na rękę? 74 proc. pensji brutto

Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PricewaterhouseCoopers. Eksperci PwC zbadali, jaką część pensji brutto obywateli UE pochłaniały w 2010 r. podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne. Pod uwagę wzięli podatki i składki nakładane na średnią pensję w danym kraju tzw

PJN złożył w Sejmie projekt dot. przedsiębiorców

"Chodzi o to, że przedsiębiorcy, którzy prowadzili własną działalność gospodarczą, ale dodatkowo zawarli umowę o pracę nakładczą, umowę o pracę albo umowę - zlecenie, mogli skorzystać w sposób dowolny z rodzaju ubezpieczenia społecznego. Korzystając z tych zawartych umów nie wpłacali tych

Część Niemców wcześniej odejdzie z pracy. Obniżka wieku emerytalnego

korzystają także ci, którzy tworzyli jego podstawy. Jak podkreśliła, istotnym elementem silnej gospodarki w Niemczech jest społeczna solidarność. Pakiet ustaw emerytalnych uważany jest za kluczowy projekt rządu kanclerz Angeli Merkel. Koszt świadczeń szacowany jest na 10 mld euro rocznie. Krytycy przyjętych

Najwyższa sędzia

r. należała do NSZZ "Solidarność". Pełniła wiele funkcji publicznych. W latach 1989-91 była członkinią Społecznej Komisji Pojednawczej powołanej przez ministra pracy ustawą "o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową

ZUS wstrzymał wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę 75,5 mln zł

pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób. Podkreślono, że zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa kontrole zwolnień prowadzone są dwutorowo. ZUS sprawdza prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy a także prawidłowość wykorzystania

ZUS się chwali: "Polacy nas lubią"

ubezpieczone niską notę wystawiają urzędom pocztowym. Ogłoszone właśnie na stronie ZUS wyniki badań satysfakcji klientów są pierwszymi z planowanych na najbliższe trzy lata. Rezultaty badań mają wesprzeć monitorowanie wdrażania "Strategii przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych", w ramach

Zamknąć gębę posłańcowi

, kogo im się podoba. Ale od tego w kasie ZUS-u pieniędzy nie przybędzie. A Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest prywatną firmą. Dysponuje publicznymi pieniędzmi. Wszyscy mamy prawo wiedzieć, ile ich ma, na co je wydaje. I jakie kredyty musi zaciągnąć. Bo to my, podatnicy, a nie minister finansów czy

Gdy ZUS się pomyli... - odwołaj się!

na wysokość świadczenia, to 30 dni będzie się liczyć od momentu dostarczenia tego ostatniego, brakującego dokumentu. Osoba niezgadzająca się z wydaną decyzją ma prawo wnieść odwołanie w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych

Gdy ZUS się pomyli...

wysokość świadczenia, to 30 dni będzie się liczyć od momentu dostarczenia tego ostatniego, brakującego dokumentu. Osoba niezgadzająca się z wydaną decyzją ma prawo wnieść odwołanie w ciągu miesiąca od doręczenia decyzji w sprawie emerytury do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie wnosi

W tym tygodniu ZUS przekazał OFE 1.066,33 mln zł w gotówce

Od początku kwietnia ZUS przelał do OFE 2.151,223 mln zł w gotówce. Natomiast od początku roku ZUS przelał do OFE 7.157,201 mln zł w gotówce. Wcześniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych błędnie poinformował PAP, że w tym tygodniu nie przekazał środków do OFE z powodu przerwy technologicznej.(PAP)

Projekt zmian w ubezpieczeniach rolników - do podkomisji

przewiduje on, iż wyższe składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będą płacili rolnicy posiadający powyżej 50 ha przeliczeniowych. Dla gospodarstw o obszarze 50-100 ha przeliczeniowych użytków rolnych miesięczna składka będzie wynosiła 12 proc. kwoty najniższej emerytury, tj. 76,40 zł

Rząd przyjął projekt zmian dot. waloryzacji emerytur i rent

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, proponuje się jednorazową modyfikację obecnie funkcjonujących zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że od 1 marca przyszłego roku świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. "W ten sposób

Dlaczego minister Fedak nie czyta "Gazety"?

, urzędom pracy, wojewodom, starostom. Dlaczego?Bo wydłużyły drogę jaka pokonują środki z budżetu państwa do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotychczas z budżetu poprzez ministerstwo finansów środki trafiały do ZUS. Teraz pokonują kilka szczebli. Z budżetu państwa do

Projekt noweli o KRUS - skierowany bez poprawek do II czytania

nasze wątpliwości" - powiedziała. Projekt zakłada zróżnicowanie składek płaconych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w zależności od wielkości gospodarstwa. Wyższe składki będą płacili rolnicy posiadający więcej niż 50 ha. Obecna na posiedzeniu komisji zastępca dyrektora

Koalicja spiera się o rolne przywileje

2009 r.: do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w którym ubezpieczonych jest 12 mln osób - podatnicy dorzucą 31 mld zł, o 2,2 mld zł mniej niż w tym roku. To dzięki likwidacji prawa niektórych grup zawodowych do przechodzenia na wcześniejsze emerytury, co chce przeprowadzić rząd. Do funduszu emerytalno

ZUS: w 2015 r. OFE otrzymają 2,7 mld zł, a w 2016 r. 2,9 mld zł

"Szacuje się, że w wyniku zmian przepisów kwota składek przekazywanych do OFE zmniejszy się o ok. 80 proc." - napisano w prezentacji ZUS. Do 27 sierpnia OFE otrzymały 7 mld 206,05 mln zł. ZUS przekazał w lipcu do OFE 225,72 mln zł z tytułu składki za osoby, które złożyły oświadczenie o p

Chłoń-Domińczak: Sytuacja FUS w 2009 r. będzie napięta

"Istnieją zagrożenia związane z funkcjonowaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ wysoka dynamika wynagrodzeń przekłada się z jednej strony na większe wpływy ze składek, ale także na większe wydatki na świadczenia. Wydaje się więc, że budżet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych będzie

Przedsiębiorcy przeciwni ozusowaniu umów o dzieło. Pracownicy za

Jak informuje BCC, zdaniem większości przedsiębiorców wprowadzenie składki ZUS dla zatrudnionych na umowy zlecenia, o dzieło i samozatrudnionych zwiększy szarą strefę (75,8 proc.) i obniży wynagrodzenie pracownika o kwotę składki (61,3 proc.). Jedynie 9,7 proc. respondentów uważa, że zarobki osób za

Kosmetyczne zmiany w KRUS-ie

Platforma Obywatelska mimo wcześniejszych zapowiedzi odpuściła gruntowną reformę Kasy Rolnego Ubezpieczenia Społecznego. Przystała na projekt PSL-owskiego ministra Marka Sawickiego. Wczoraj przyjął go rząd. Projekt zakłada, że zarówno biedni, jak i bogaci rolnicy nadal będą płacić bardzo niskie

BCC przygotowuje wniosek do TK w sprawie KRUS

ubezpieczenie emerytalne. Nie płacą także podatku dochodowego, co rodzi poczucie "głębokiej niesprawiedliwości i nierównego traktowania". BCC domaga się m.in. włączenia rolników do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych oraz do powszechnego systemu podatkowego. Goliszewski zaznaczył, że BCC

Nie chcę mieć konta w ZUS

było pionierskie w dużych krajach europejskich. Nowy system miał jasne źródło finansowania przez kilka lat, w postaci wpływów z prywatyzacji. Dodatkowym dopingiem do jego wdrożenia była fatalna sytuacja ubezpieczeń społecznych oraz bardzo niekorzystne prognozy demograficzne. Na początku reformy na

BCC zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o KRUS

Business Centre Club zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego przepisy dotyczące Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. BCC chce uchylenia zapisów pozwalających rolnikom płacić niższe składki. Szef BCC Marek Goliszewski uważa, że KRUS nie może być dłużej utrzymywany przez pozostałe grupy

PiS: podwyższenie składki rentowej do Trybunału Konstytucyjnego

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podwyższająca o 2 pkt proc. składkę rentową płaconą przez pracodawców, weszła w życie w środę. Składka rośnie z obecnych 6 do 8 proc.; pracownik będzie płacił (jak dotychczas) 1,5 proc. pensji brutto, natomiast pracodawca - 6,5 proc. Według

Banki nie chcą kredytować ZUS?

3 mld zł, które chciał pozyskać ZUS za pośrednictwem kredytów z banków komercyjnych, miało być przeznaczone na zabezpieczenie świadczeń Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z jego środków wypłacane są renty i emerytury dla 7 mln Polaków).We wtorek Zakład miał otworzyć oferty banków - termin ten jednak

Jutro decyzja w sprawie podniesienia składki rentowej

Podniesienie składki rentowej zapowiedział już w swoim exposé premier Donald Tusk. Rząd planuje, że zmiany wejdą w życie od 1 marca przyszłego roku. W uzasadnieniu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czytamy, że deficyt funduszu rentowego jest jednym ze źródeł rosnącego

Jesteś na krótkim zwolnieniu? Uważaj na ZUS. Będą kontrole

celu przygotowaną aplikację, która połączy go ze stroną w ZUS-ie. Tam po zalogowaniu się będzie musiał wprowadzić PESEL pacjenta, następnie system pobierze pozostałe dane ubezpieczonego i jego pracodawcy. - Ja widziałam, jak taki system funkcjonuje w Niemczech. Moim zdaniem doskonale. Jeżeli w takiej

ZUS: co dziesiąta osoba na zwolnieniu była zdolna do pracy

Co dziesiąta osoba, której ubiegłoroczne zwolnienie skontrolowali orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, była zdolna do pracy. Z tego tytułu cofnięto zasiłki na łączną kwotę 78,4 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował 250 tys. wydanych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy

ZUS spłacił 200 mln zł kredytu

spłaciliśmy. Wczoraj rano, gdy zlecaliśmy wypłatę świadczeń, stan finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie pozwalał na wypłatę wszystkich świadczeń. Dlatego musieliśmy zaciągnąć kredyt. W ciągu dnia wpłynęły jednak na nasze konto składki i okazało się, że jest ich na tyle dużo, że możemy te 200 mln zł

Dużo niższy ZUS dla rozpoczynających działalność

Nieco ponad 89 zł miesięcznie zapłacą na ubezpieczenia społeczne osoby rozpoczynające działalność gospodarczą ZUS ogłosił kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, które przedsiębiorcy będą płacić we wrześniu, październiku i listopadzie. Dzięki zmianie ustawy osoby, które rozpoczęły działalność

Zalewski: resort rolnictwa za zmianami w ubezpieczeniu rolników, ale po analizach

pracodawców - niesprawiedliwe i jest oznaką nierównego traktowania. Obecnie Sejm pracuje nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który trafił do Sejmu na jesieni 2008 r. Projekt różnicuje wysokość składki w zależności od wielkości gospodarstwa rolnego - wyższe składki

ZUS spłacił 200 mln zł kredytu

spłaciliśmy. Wczoraj rano, gdy zlecaliśmy wypłatę świadczeń, stan finansów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie pozwalał na wypłatę wszystkich świadczeń. Dlatego musieliśmy zaciągnąć kredyt. W ciągu dnia wpłynęły jednak na nasze konto składki i okazało się, że jest ich na tyle dużo, że możemy te 200 mln zł

FUS dostanie pożyczkę z budżetu na wypłatę świadczeń

Pierwsze czytanie projektu odbyło się we wtorek w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie przyjęli go bez poprawek i skierowali do drugiego czytania, planowanego na środowe posiedzenie Sejmu.Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, na dochody FUS

Składki zza granicy można odliczać od PIT w Polsce

Polacy, którzy zapłacili za granicą składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą mogli odliczyć je od podatku, z którego rozliczają się w Polsce. Od 1 grudnia przepisy ustawy o PIT umożliwiają Polakom pracującym za granicą odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i

Nad działalnością ZUS będzie czuwał minister pracy

W głosowaniu wzięło udział 413 posłów. Za przyjęciem nowelizacji było 291, 4 przeciw, a 118 wstrzymało się od głosu. Obecnie nadzór nad zgodnością działań ZUS z obowiązującymi przepisami sprawuje premier. Za politykę państwa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych odpowiada natomiast minister pracy i

Derdziuk: Gdyby żona się nie zgodziła, to bym prezesem nie został

którym można pewne procesy poprawić, usprawnić.Jak pan zamierza zmienić wizerunek ZUS? Emeryci, renciści i przedsiębiorcy też twierdzą, że to złodzieje. Media - że ZUS marnotrawi pieniądze na marmurowe pałace.- ZUS jest ramieniem polityki zabezpieczenia społecznego państwa i podlega regulacjom prawnym

Sawicki: nie ma możliwości głębszego zreformowania KRUS-u

"Platforma Obywatelska nie zgłosiła do mnie żadnych zastrzeżeń w tej sprawie (rolniczych ubezpieczeń - PAP)" - powiedział w piątek PAP minister. W piątek "Gazeta Wyborcza" napisała, że reformę KRUS - obiecywaną przez Platformę Obywatelską w kampanii wyborczej - przygotował

KIG: KRUS należy zlikwidować

W przesłanym PAP w poniedziałek komunikacie Izba zaapelowała do rządu, a szczególnie do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra rolnictwa, o "podjęcie bardziej zdecydowanych działań w kierunku kompleksowej reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników". "Z niepokojem

Sawicki: kryzys to niedobry czas na reformowanie KRUS

W piątek Komisja Trójstronna omawiała założenia reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przedstawione przez Bussiness Centre Club. Propozycje przewidują objęcie rolników podatkiem dochodowym i obowiązkiem odprowadzania składki emerytalno-rentowej, uzależnionej od ich dochodów

"Rzeczpospolita": ZUS i OFE dzielą Polskę

Jednocześnie z monopolem ZUS zgadza się 48 proc. respondentów, a 13 proc. nie ma zdania, gdzie chciałoby oszczędzać. Mimo rządowej propagandy OFE wciąż są u Polaków w cenie - komentuje "Rz", przypominając, że rząd przymierza się do zmiany systemu emerytalnego i chce, by Polacy wybierali, c

Obniżenie składek dla podejmujących pierwszą pracę?

budżetu dlatego chcemy by zarówno osoba zatrudniana, jak i pracodawca świadomie decydowali się, że skorzystają z tego ułatwienia kosztem tego, że wpłaty na fundusz indywidualny ubezpieczeń społecznych będą mniejsze" - powiedział Kwiatkowski. Dodał, że mniejsze składki można byłoby płacić przez dwa

Dariusz Rohde w KRUS?

Dariusz Rohde z Kalisza Pomorskiego (Zachodniopomorskie) wygrał konkurs na prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Powołana przez ministra pracy i polityki społecznej komisja konkursowa uznała, że Rohde jest najlepszy, bo zdobył (m.in. w teście ze znajomości prawa i za pracę nt. swojej

Józefa Palmowska

, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu społecznym duchownych oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o mieniu komunalnym.

Elżbieta Struwe

do Kościoła Katolickiego, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu społecznym duchownych.

Wojciech Musiał (polityk)

Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej, Komisji Spraw Zagranicznych oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu społecznym duchownych.W 1977 otrzymał Order Odrodzenia

Krystyna Krzemińska

. Zasiadała w Komisji Administracji, Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o ubezpieczeniu społecznym duchownych. Radna Wojewódzkiej Rady Narodowej

Tadeusz Madzia

o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.Jest niewidomy.

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.