ubezpieczenie zdrowotne na emeryturze

sprawdź też:

emerytura

Magdalena

Nie mam pretensji. Jestem realistką, więc wyjeżdżam [LIST]

Nie mam pretensji. Jestem realistką, więc wyjeżdżam [LIST]

Odczekam jeszcze dwa lata, żeby dziecko skończyło podstawówkę. Wyjeżdżam. Już uczę się języka. W zamian otrzymam w ciągu pół roku realną gwarancję, że będę miała gdzie i za co mieszkać, że w razie utraty pracy otrzymam świadczenia i ubezpieczenie zdrowotne oraz że emerytura tam wypracowana pozwoli mi kupić na starość jedzenie, leki i opłacić czynsz.

Co grozi za kłamstwo u lekarza

By dostać receptę na leki refundowane, musimy udowodnić, że mamy opłacone składki zdrowotne. Od 1 stycznia zamiast dokumentu z pracy czy odcinka emerytury będziemy mogli składać oświadczenia, że mamy ubezpieczenie. Co się stanie, jeśli ktoś skłamie?

Emerytura zagraniczna

Osoby, które pracowały za granicą, mogą otrzymywać, oprócz polskiej, także drugą emeryturę. ZUS już wypłaca ponad 100 tys. międzynarodowych emerytur.

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jak się starać o zagraniczną emeryturę

Jeśli zagraniczny odpowiednik ZUS przyzna nam emeryturę, to właśnie z tą instytucją musimy ustalić, w jakiej formie będzie ona wypłacana (zwykle - na rachunek bankowy). W Polsce bank, w którym prowadzimy rachunek, pełni funkcję płatnika podatku i składki zdrowotnej na ubezpieczenie w NFZ. Oznacza to, że

Pomoc na nagły kryzys

Pomoc na nagły kryzys

mieszkaniem? - pyta pani Żaneta z Pomorza. Mają troje dzieci (19-latka, siedmiolatka i pięciolatkę). Gdzie mogą szukać pomocy? UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pani Żaneta boi się szczególnie tego, że rodzina będzie pozbawiona opieki medycznej. Ale są sposoby, by zapewnić sobie ubezpieczenie zdrowotne. Dopóki mąż nie

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

Zasiłek pogrzebowy po zmianach

którymi została ustanowiona opieka prawna. Przepisy wchodzą w życie 1 marca 2015 r. TAK JEST Zasiłek pogrzebowy przysługuje za osoby zmarłe, które podlegały ubezpieczeniom społecznym, były na emeryturze lub rencie albo nabyły uprawnień do ich pobierania, a także za zmarłych z najbliższej rodziny. Do

Chiny.Strajk 40 000 robotników fabryk pracujących m.in. dla Nike, Adidasa

Strajk paraliżuje od początku tygodnia pracę w siedmiu z dziesięciu fabryk tej firmy w Dongguan w prowincji Guangdong. Strajkujący protestują przeciwko zaniżeniu przez właścicieli składek płaconych przez nich na poczet emerytur, ubezpieczeń zdrowotnych, składki mieszkaniowej i składki na

Zmiany w świadczeniach mundurowych

emerytury z częścią renty. "Proponowana regulacja ma za zadanie zbliżenie warunków nabywania prawa do renty inwalidzkiej przez funkcjonariuszy niezdolnych do dalszej służby do warunków i zasad nabywania prawa do renty przez osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem rentowym" - pisało jeszcze

Sejm. Projekt ws. oskładkowania umów zleceń do podkomisji

umów odprowadzane są tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Niejednokrotnie dzieje się to wbrew woli pracowników, którzy jako słabszy podmiot na rynku pracy nie mają możliwości wyboru wyższego ubezpieczenia. Proponowane regulacje dotyczyć będą osób posiadających co najmniej dwie umowy zlecenia oraz

Fatalna ocena polskiej ochrony zdrowia

Fatalna ocena polskiej ochrony zdrowia

W Indeksie, robionym od dziesięciu lat przez Health Consumer Powerhouse, zajmujemy 31. miejsce na 37 badanych krajów. Tak samo dalekie jak przed rokiem, ale punktów mamy jeszcze mniej. To oznacza, że polscy obywatele są coraz bardziej niezadowoleni ze swojej opieki zdrowotnej. Staczamy się, mimo

Co się powinno zmienić w KRUS?

Co się powinno zmienić w KRUS?

przychodów powinni zacząć to robić.Wegetujących. Blisko połowa wszystkich ubezpieczonych w Kasie ma gospodarstwa do 5 ha. To, co wyprodukują, sami zjedzą; często dorabiają, np. w szarej strefie. Największy skarb? Emerytura dziadka/babci oraz skąpe dotacje unijne. Na żaden podatek ich nie stać.Osoby, które

650 mln zł ma zyskać FUS po zmianach m.in. w oskładkowaniu umów zleceń

ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po zmianie, obowiązkowe byłyby dla nich także składki: emerytalna i rentowa, bez względu na to, czy mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty. Podstawą wymiaru składek członków rad nadzorczych stanowiłoby ich wynagrodzenie z

Rząd przyjął pierwszy pakiet w zakresie tzw. umów śmieciowych

ubezpieczeniu zdrowotnemu. Po zmianie, obowiązkowe byłyby dla nich także składki: emerytalna i rentowa, bez względu na to, czy mają inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i bez względu na fakt pobierania emerytury lub renty. Podstawą wymiaru składek członków rad nadzorczych stanowiłoby ich wynagrodzenie z

Zasiłek dla opiekunów dorosłych niepełnosprawnych

świadczenie pielęgnacyjne, a więc także rolnicy, mają opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba że posiadają je z innego tytułu, np. ubezpieczenia w KRUS. Kwestie prawne dotyczące świadczeń dla rolników reguluje: *art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Emerytura przedsiębiorcy

Emerytura przedsiębiorcy

ubezpieczenie zdrowotne,* 2,45 proc. podstawy wymiaru na Fundusz Pracy,* 0,10 proc. podstawy wymiaru - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki pracowników na etacie (liczone procentowo) uzależnione są więc od dochodu - im większa pensja, tym więcej trzeba oddać ZUS. Inaczej jest z

Kobieta zapłaci za ubezpieczenie tyle samo, ile mężczyzna

Kobieta zapłaci za ubezpieczenie tyle samo, ile mężczyzna

, płacą taką składkę jak o siedem lat młodszy mężczyzna. Na przykład 37-letnia kobieta płaciła za ubezpieczenie tyle, ile 30-letni mężczyzna. Podobnie było w innych firmach ubezpieczeniowych. Mężczyźni mogli za to mniej oszczędzać dodatkowo na emeryturę, by dostawać takie samo świadczenie jak kobiety, bo

Kiedy ZUS umarza składki przedsiębiorcom

dodatkowej, a także kosztów egzekucyjnych naliczonych przez dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego lub komornika sądowego. Jak wyjaśnia ZUS: "Umorzenie powyższych należności skutkuje jednocześnie umorzeniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy

Jak poświadczyć ubezpieczenie

Jak poświadczyć ubezpieczenie

Centralnego Wykazu Ubezpieczonych, który prowadzi NFZ. Pozwoli to na szybkie sprawdzenie, czy osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych ma odpowiednie uprawnienia. Dzięki eWUŚ pacjenci będą zwolnieni z dotychczasowego obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie (książeczki

Co dalej z KRUS?

Co dalej z KRUS?

reformą? Z punktu widzenia budżetu państwa system emerytur rolniczych to kiepska inwestycja, choć emerytury i renty rolnicze nie są wysokie. Przeciętna wypłacana z Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS w 2012 r. to 902,85 zł brutto. Ale niewysokie są też składki. Podstawowa, na ubezpieczenie emerytalno

Dziury w bazie ubezpieczonych. Przychodnia w dokumenty ZUS nie wierzy

Dziury w bazie ubezpieczonych. Przychodnia w dokumenty ZUS nie wierzy

narządu ruchu) oraz decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu mu prawa do świadczeń rehabilitacyjnych.ZUS przyznaje uprawnienia do świadczeń w sytuacji, gdy w związku z długotrwałą niezdolnością do pracy nie odprowadzamy już składek zdrowotnych. Rejestratorka skserowała decyzję ZUS, ale

Ile emerytury może zająć komornik?

Ile emerytury może zająć komornik?

. Pan Jan ma 4800 zł emerytury brutto miesięcznie. Na rękę dostaje 3926 zł (różnica to podatek odprowadzany do urzędu skarbowego i składka na ubezpieczenie zdrowotne). Nie spłacił kredytu bankowego i komornik co miesiąc zajmuje mu część świadczenia. Gdyby liczyć potrącenie od kwoty netto, byłoby to

Do sanatorium z ZUS

sanatorium. KTO MOŻE POJECHAĆ DO SANATORIUM Z ZUS Na rehabilitację z ZUS mogą być skierowani tylko ubezpieczeni w Zakładzie. KRUS finansuje wyjazdy dla "swoich" ubezpieczonych. Do sanatorium mogą wyjechać osoby: + ubezpieczone, zagrożone całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, + uprawnione

Nie będzie darmowych leków dla emerytów, bo by nadużywali

Nie będzie darmowych leków dla emerytów, bo by nadużywali

rówieśnika bez uprawnień nieco ponad 600 zł. Poza tym lekarze mieliby trudności ze sprawdzaniem, czy pacjent emeryt jest ubogi. Musiałby mu przedstawić odcinek emerytury. Dla ratowania ustawy mocno ją więc okrojono. Kompromisowy projekt zakładał, że leki na receptę byłyby dostępne za darmo jedynie dla tych

Strajk 40 tys. robotników fabryk pracujących m.in. dla Nike i Adidasa

Strajk paraliżuje od początku tygodnia pracę w siedmiu z dziesięciu fabryk Yu Yuan w Dongguan w prowincji Guangdong. Strajkujący protestują przeciwko zaniżeniu przez właścicieli składek płaconych przez nich na poczet emerytur, ubezpieczeń zdrowotnych, składki mieszkaniowej i składki na

Emeryt w długach

widać to na przykładzie. Pan Jan ma 4800 zł emerytury brutto miesięcznie. Na rękę dostaje 3926 zł. (Różnica to podatek odprowadzany do urzędu skarbowego i składka na ubezpieczenie zdrowotne). Nie spłacił kredytu bankowego i komornik co miesiąc zajmuje mu część świadczenia. Gdyby liczyć potrącenie od

Nie chciał płacić składek do ZUS. Sąd: To obowiązek

2012 roku postanowił przestać płacić składki na ubezpieczenie społeczne. - Podniesiono wiek emerytalny i zdałem sobie sprawę, że państwo w każdej chwili może go zmienić i sprawić, że nigdy nie dostanę emerytury - mówi Grzegorz Sowa. - A po drugie, przestałem wierzyć, że za niemal 20 lat, jak przejdę na

Pomoc dla opiekunów

edukacji. Od 1 lipca tego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego to 820 zł miesięcznie. Opiekunowie dostają je bez względu na dochody rodziny. Mają też opłacaną składkę emerytalną, rentową i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też

Daj Boże zdrowie

pracować do 75. roku życia, by dostać jakąś przyzwoitą emeryturę. Wolę sam oszczędzać na przyszłość. Odkąd pracuję, inwestuję. Kupuję surowce, np. srebro. Janusz, 31 lat, Jasło: Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego, nie odkładam na emeryturę. Emerytura wydaje się jeszcze bardzo odległa. Bogdan, 37 lat, Sanok

Ważne sprawy emerytów

najniższej emerytury/renty, która wynosi teraz 844 zł. Potrącenia komornicze są od emerytury brutto - od kwoty jeszcze przed odliczeniem zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. ODWOŁANIE Odwołanie się od decyzji ZUS do sądu nic nie kosztuje. I naprawdę można wygrać, o czym świadczą

Jak się zmieni KRUS?

jest objęty ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu (np. w ZUS), nie nabył prawa do emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Tyle w wersji krótkiej, teraz rozpoczynają się szczegółowe warunki. I tak, działalność rolniczą trzeba wykonywać, osobiście i na własny rachunek, jako

W Senacie o bezpłatnych lekach dla najuboższych i najstarszych emerytów

zasiłek celowy" lub zasiłek okresowy. MPiPS zgłasza też "wątpliwość", "czy stworzenie kolejnego wyłomu w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego nie naruszy konstytucyjnej zasady równości". Negatywną opinię do projektu przedstawiła też Naczelna Rada Lekarska i NFZ

Rząd m.in. o waloryzacji rent i emerytur oraz zwiększeniu zasiłku na dzieci

Przygotowana przez resort pracy propozycja zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zakłada, że w 2015 r. - jak co roku - ma zostać przeprowadzona waloryzacja procentowa, ale nie może ona wynieść mniej niż 36 zł w przypadku pełnych emerytur i rent z tytułu

Sondaż: Białorusini gotowi do reform w imię wysokiego poziomu życia

pensji co najmniej równej średniemu wynagrodzeniu (57,9 proc.).Wielu ankietowanych (52,7 proc.) uważa również, że należy wprowadzić ubezpieczenie zdrowotne przy zachowaniu podstawowego pakietu bezpłatnych usług dla osób potrzebujących. Za drugą pod względem ważności sferę wymagającą reform uznano

Zasiłki dla opiekunów

emerytalnych i rentowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne. JAK SIĘ LICZY DOCHÓD? Należy przedstawić zaświadczenia o dochodach obu rodzin: opiekuna i podopiecznego. Jeśli opiekun ma współmałżonka, to potrzebne będą jego dochody. Do członków rodziny zalicza się też pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia

Trwają prace nad pomysłem objęcia artystów ubezpieczeniami społecznymi

pracy Radosław Mleczko. Przedstawiciele artystów zrzeszeni w Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej od ponad dwóch lat zabiegają o to, by resorty kultury oraz pracy uwzględniły ich postulaty dotyczące płacenia składek na emerytury czy ubezpieczenia zdrowotne. "Stworzyliśmy Grupę Inicjatywną, z

Zmiany w zeznaniach podatkowych. Większe ulgi na dzieci

tytułu uzyskania tych dochodów, mogą z ulgi skorzystać. Jeśli ktoś ma za niski podatek, aby odliczyć całą ulgę na dzieci, może resztę tej ulgi odliczyć od składki zdrowotnej i na ubezpieczenie społeczne. Rodziny, które mają troje i więcej dzieci na zwrot nadpłaty podatku mogą liczyć wcześniej niż

Ameryce grozi paraliż państwa, bo Republikanie szantażują prezydenta

, który jest jawnym szantażem - administracja dostanie pieniądze tylko wtedy, jeśli zrezygnuje z Obamacare, czyli kontrowersyjnej reformy ubezpieczeń zdrowotnych przeforsowanej przez prezydenta Obamę w 2010 roku. Daje ona 50 mln nieubezpieczonych Amerykanów szanse na opiekę zdrowotną. Chętni mogą się

Koniec przywilejów emerytalnych

tylko osób mieszkających w miastach. Rolnicy nic nie stracą. Przykład. Dziś emerytura rolnicza to 800 zł. Gdy 62-letnia pani Elżbieta ubezpieczona w KRUS zdecyduje się odejść na emeryturę częściową, będzie dostawała przez pięć lat 400 zł miesięcznie (50 proc. pełnej). Gdy przekroczy 67 lat, KRUS będzie

Umowy będą coraz bardziej oskładkowane. Rząd szykuje zmiany

, pracując. Płacąc wyższe składki, zgromadzimy większy kapitał na emeryturę . W ocenie szefa OPZZ Jana Guza "wówczas nie będzie braków w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a jako społeczeństwo nie będziemy dopłacali ze swoich podatków do tych systemów, finansując w sposób pośredni

Kto straci przywileje emerytalne

potrąconą. Zasada ta będzie dotyczyła tylko osób mieszkających w miastach. Rolnicy będą traktowani inaczej. Dziś emerytura rolnicza to 800 zł. Gdy 62-letnia ubezpieczona w KRUS pani Elżbieta zdecyduje się odejść na emeryturę częściową, będzie dostawała przez 5 lat 400 zł miesięcznie (50 proc. pełnej). Gdy

Waszyngton tonie. W oparach absurdu

, mianowicie we wtorek równocześnie kończy się w USA rok budżetowy i wchodzi w życie osławiona reforma ubezpieczeń zdrowotnych zwana - od nazwiska jej pomysłodawcy i promotora - Obamacare. Republikanie nienawidzą Obamacare ze względów ideologicznych. W Ameryce nie ma powszechnych ani obowiązkowych ubezpieczeń

Partyzanci miejscy. Długie lata 90.

kryzysu. Zaprawieni ciężkimi latami 80. artyści wizualni przez długi czas wierzyli, że rozwiązanie materialnych bolączek przyniesie rozwój rynku sztuki. Ta iluzja chyba już straciła swój urok.W maju 2012 r. pozbawieni ubezpieczenia zdrowotnego, nadziei na emeryturę i regularnych dochodów artyści

Daj Boże zdrowie

dostać jakąś przyzwoitą emeryturę. Wolę sam oszczędzać na przyszłość. Odkąd pracuję, inwestuję. Kupuję surowce, np. srebro.Janusz, 31 lat, Jasło: Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego, nie odkładam na emeryturę. Emerytura wydaje się jeszcze bardzo odległa.Bogdan, 37 lat, Sanok: O tym, co będzie za 20-30 lat

Jak mieć wyższą emeryturę

bazowa to 100 procent przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Co roku ogłasza ją GUS, obowiązuje od 1 marca do końca lutego następnego roku. Zazwyczaj co roku jest wyższa.Wniosek o przeliczenie trzeba złożyć w oddziale ZUS.Ważne! Nie każdy może zamienić emeryturę

Obamacare przegrywa przez komputery

ubezpieczenia zdrowotne na nowych, bardziej korzystnych zasadach. W tym celu trzeba wejść na stronę internetową Health-care.gov i wypełnić formularz online. W pierwszym dniu, czyli tydzień temu we wtorek, weszło na nią prawie 5 mln ludzi. Ale większość z nich zobaczyła komunikat o błędzie systemu i musiała

Wróżenie z fusów losów KRUS-u. Ile dokładamy?

dla rolników 1,87 mld zł, w przyszłym - 1,86 mld zł. Przy czym państwo inaczej traktuje byłych rolników, którzy pobierają rentę czy emeryturę z KRUS. Oni płacą składkę zdrowotną na takich samych zasadach jak ubezpieczeni w innych systemach. Składkę na zdrowie płacą też rolnicy prowadzący specjalne

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy [PORADNIK]

emerytalna, chyba że podlegają oni ubezpieczeniu na podstawie innych przepisów. Miesięczna składka na ZUS to ok. 190 zł. Uwaga ! Od zaległych świadczeń nie zostanie odprowadzona składka zdrowotna. Dlatego ustawa wprowadza nowe rozwiązanie. Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ nie wszczyna postępowania w

Komu teraz się należy zasiłek opiekuńczy

odprowadzona składka emerytalna, chyba że podlegają oni ubezpieczeniu na podstawie innych przepisów. Miesięczna składka na ZUS to ok. 190 zł. Uwaga! Od zaległych świadczeń nie zostanie odprowadzona składka zdrowotna. Dlatego ustawa wprowadza nowe rozwiązanie. Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ nie wszczyna

Nowości w przychodniach i szpitalach: druk RMUA już niepotrzebny, wystarczy PESEL

od pracodawcy potwierdzające, że odprowadza za nas składki zdrowotne. Wymóg był dość kłopotliwy. Na przykład dla rodziców małych dzieci często odwiedzających poradnie - zawsze trzeba było mieć przy sobie aktualny dokument, a druk RMUA szybko traci ważność. Od 1 stycznia wystarczy w szpitalu czy

Co zrobił Tusk? Premier rozlicza się z wyborczych obietnic

. (ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.) Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzona została składka zdrowotna dla rolników: * za osoby posiadające mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa; * rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha płacą składkę w

Za parę rządów

ponad milion i wiadomo, że ta liczba rośnie. Ich państwo też weźmie na dożywianie, gdy pójdą na emeryturę. Nie teraz, za parę rządów.Piątek. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz chce zlikwidować centralę NFZ, wprowadzić Urząd Ubezpieczeń Zdrowotnych i uchwalić kilka nowych ustaw. Równocześnie czytamy w

Świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuńczy

. Po drugie - opiekunowie dostają świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochody rodziny. Mają też opłacaną składkę emerytalną i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też dorabiać do świadczenia. Po trzecie - świadczenie przyznawane jest

Jak się zmienią świadczenia opiekuńcze

, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też dorabiać do świadczenia. Świadczenie przyznawane jest bezterminowo. Wydłużono też okres opłacania za opiekunów składek na ubezpieczenie społeczne. Stało się tak, bo rząd zrównał i podniósł wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. Co to oznacza w

Zmiany w KRUS dotkną 1,5 mln ludzi. Co przyniosą?

emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Tyle w wersji krótkiej, teraz rozpoczynają się szczegółowe warunki. I tak, działalność rolniczą trzeba wykonywać, osobiście i na własny rachunek, jako pełnoletnia osoba fizyczna. Czyli, jeśli ubezpieczony w Kasie zaprzestaje pracy w

Temat dla polityków. To nie jest kraj dla starych ludzi

Moja 80-letnia przyjaciółka wyszła niedawno z ciężkiego zapalenia płuc, poczuła się o niebo lepiej i stwierdziła, że 20 lat temu popełniła błąd, kiedy odchodziła na emeryturę. - Mogłam sobie zostawić chociaż cząstkę zajęć ze studentami - powiedziała. Bo czuje się osamotniona i mało użyteczna

"Niech politycy z nami się zamienią, zobaczą, jak to jest". Opiekunowie osób niepełnosprawnych znów wyszli na ulicę

każdy człowiek chce mieć ubezpieczenie zdrowotne, odkładać na emeryturę - tłumaczy jeden z opiekunów. Politycy zbierają podpisy, straż marszałkowska wprowadza embargo Protestującymi zainteresowali się też niektórzy politycy. Pod KPRM przyszła posłanka Anna Grodzka, która zamierza startować w

Świadczenia pielęgnacyjne do poprawki

względu na dochody rodziny. Mają też opłacaną składkę emerytalną, rentową i zdrowotną. Warunek: nie mogą mieć innych źródeł utrzymania, jak np. renta czy emerytura. Nie wolno im też dorabiać do świadczenia. Świadczenie przyznawane jest bezterminowo. Wbrew początkowym niejasnościom prawo do niego

Kto straci przywileje emerytalne

mieszkających w miastach. Wicepremier i szef PSL Waldemar Pawlak wytargował z premierem Donaldem Tuskiem, aby żadne potrącenia nie objęły rolników. Oni w przeciwieństwie do reszty Polaków nie stracą na tym ani złotówki. Przykład. Dziś emerytura rolnicza to 800 zł. Gdy 62-letnia ubezpieczona w KRUS pani

Jak ocalić emeryturę przed komornikiem

odpowiedź: "Potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że potrąceń dokonuje się od kwoty świadczenia netto". Ostatnio jednak Jacek Dziekan, rzecznik ZUS, napisał nam tak

Lekarz do pacjenta: gdzie pańska RMUA?

o to, że coraz częściej przychodzili do nas pacjenci z kartami chipowymi Funduszu, ale nieubezpieczeni. Osoby te pracują za granicą, tylko tam opłacają ubezpieczenie zdrowotne, ale korzystając z karty NFZ-etu do nas zgłaszają się np. na badania laboratoryjne albo do stomatologa. I przyjmowaliśmy ich

Ameryka się zacięła, rząd USA bez pieniędzy. Sparaliżowana administracja

rządów braci Castro jest synonimem upadku i degrengolady państwa. W USA nie ma państwowego, powszechnego ubezpieczenia; są tylko prywatne firmy, w których każdy może sobie kupić polisę. Nie wszystkich na to stać. Obamacare ma zapewnić opiekę zdrowotną przynajmniej połowie z 50 mln nieubezpieczonych

Jeśli zmienić KRUS to teraz

do składki przedsiębiorca musi dopłacić z własnej kieszeni! Pytanie, czy obrońcy rolników uwzględniają te niuanse?Racjonalna odpowiedź na postulat PSL brzmiałaby tak: jeśli rolnik chce sobie odliczać składkę zdrowotną od podatku, to serdecznie zapraszamy do systemu podatku dochodowego i ubezpieczenia

500 dni - plan pracy

RPPakiet zdrowotny* Ustawa o informatyzacji służby zdrowia* Ustawa o działalności leczniczej* Ustawa o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych

Ameryka ma ustawę zdrowotną

tak mocno zmieniającej system gospodarczy i społeczny USA reformy w głosowaniu czysto partyjnym. Zarówno wprowadzenie państwowych emerytur w latach 30., jak i ubezpieczenia zdrowotnego dla biednych i emerytów w 60., odbyło się przy poparciu części opozycji. Obecną reformę zdrowia Republikanie

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

ekspertów uznały, że to początek końca KRUS.- Wyrok Trybunału nie odnosi się wprost do KRUS i ubezpieczenia społecznego rolników. Przy reformie systemu ubezpieczenia zdrowotnego uznano, że osoby o ustalonych dochodach, opodatkowanych podatkiem PIT będą odprowadzać na składkę zdrowotną pewien procent ich

Jolanta Fedak: Będziemy mieć skazanych na minimalne emerytury

? - Jestem orędowniczką emerytur pewnych i godnych. Od 1999 r. mamy w Polsce tzw. system zdefiniowanej składki. Każdy wie, jaką składkę płaci. Nikt jednak nie wie, jaką emeryturę dostanie. Taki system ubezpieczenia społecznego pasuje do sytuacji, kiedy ludzie pracują na etatach i nie mają przerw w

Kto straci przywileje emerytalne

dobrowolny odpis od podatku (0,3 proc). Byłby on możliwy od przyszłego roku, a od 2014 r. Kościoły same płaciłyby już składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne swoich duchownych. Przedstawiciele rządu rozmawiali o tym z hierarchami na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. - To bardzo ważny

Marek Borowski: Polski socjal nie jest rozpasany

ograniczonej zdolności do pracy (głównie renty inwalidzkie i zasiłki chorobowe), ale oprócz tego wydatki na emerytury i renty rodzinne, wsparcie dla rodzin z dziećmi oraz wydatki na ochronę zdrowia. To są główne pozycje. Na 27 państw Polska jest na 23. miejscu w Europie zarówno jeśli chodzi o udział wydatków

Dzicy "rezydenci" terroryzują szpitale. Nie myją się, przeklinają, kradną jedzenie z lodówek

urazach, przyjmuje się ich na chirurgię, neurochirurgię, neurologię. To bardzo oblegane i drogie oddziały. - Pół biedy, jeśli bezdomny zajmuje miejsce na internie - mówi Małgorzata Majer, szefowa Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. - Gorzej, jak rok leży na intensywnej terapii, gdzie każde łóżko

Kto powinien finansowo pomagać starszym, czyli zaopiekuj się mną, dziecko

z rodziny. Miałby on też finansowaną przez państwo składkę zdrowotną i ubezpieczenie społeczne (ZUS). Skąd na to wszystko pieniądze? Autorzy ustawy nie mówią o podwyższeniu składki zdrowotnej, uważają, że część pieniędzy można znaleźć w obecnym systemie pomocy. Dziś na opiekę długoterminową

Przełom w Waszyngtonie: Ameryka nie bankrutuje. Na razie

października Amerykanie mogą się ubiegać o ubezpieczenia zdrowotne na nowych, korzystniejszych warunkach. Prezydent i Demokraci ten projekt budżetu odrzucili, dlatego 1 października rząd stracił źródło finansowania. Wygląda na to, że Republikanie - pod naciskiem opinii publicznej i Obamy - ugięli się

Republikanie wstrzymali finansowanie rządu Obamy. Ameryka stanęła

prezydentów. Turyści, którzy obozują w parkach, dostali 48 godzin na ewakuację. Wszystko dlatego, że Republikanie, którzy mają większość w niższej izbie Kongresu, podjęli desperacką próbę obalenia Obamacare, czyli osławionej reformy systemu opieki zdrowotnej. Nadarzyła się okazja, bowiem 1 października

Mniejsze zasiłki macierzyńskie i chorobowe

ocenie Krajowej Izby Gospodarczej wprowadzenie powyższej zmiany jest zrozumiałe z uwagi na pojawiające się przypadki nadużyć obecnie obowiązującej zasady uzależniającej wysokość zasiłku od zadeklarowanej podstawy wymiaru składki nawet z jednego miesiąca ubezpieczenia. Nie powinna być ona jednak

TK: Rolnicy muszą płacić składki!

zasadę ponoszenia przez każdego ciężarów i świadczeń publicznych (art. 84).Na rozprawie w imieniu RPO Lesław Nawacki mówił, że z zasady solidaryzmu społecznego wynika, że jeśli ktoś nie osiąga dochodu i nie jest w stanie opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, to państwo robi to za niego. Tak jest z

W środę premier zda relację z realizacji swego expose

, absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. W marcu 2015 roku mają wejść w życie zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - minimalny wzrost świadczenia emerytalnego i rentowego w 2015 roku wyniesie 36 zł - to efekt zastosowania po raz pierwszy kwotowo-procentowej

"Dziennik Gazeta Prawna": Polak ma 80 tys. zł długu

emerytalnym. Jak wynika z danych przygotowanych na prośbę "DGP" przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyszli emeryci, ubezpieczeni w ZUS, mają już zapisaną na kontach w I filarze astronomiczną kwotę 2,07 bln zł. Tyle, że tych pieniędzy już nie ma, bo zostały wydane na bieżące emerytury. To dług

Minister rolnictwa: Nie ruszać KRUS!

dzwonili do TOK FM, by powiedzieć, że oni składki zdrowotne płacą. Służby mundurowe nie podlegają ubezpieczeniu w ZUS, ale płacą składkę zdrowotną, która jest odliczana od podatku na takich samych zasadach jak w przypadku innych pracowników. Według Sawickiego składki zdrowotne powinni też opłacać np

Emerytury mundurowe. Popracują 10 lat dłużej niż dziś

bardziej zwiększać - uważa Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Invest Banku. Dziś policjant po 28,5 roku służby może liczyć na emeryturze na 75 proc. pensji. Ubezpieczeni w ZUS, kończąc pracę, mają średnio poniżej 60 proc. pensji. - Za 20-30 lat cywile po 40 latach pracy będą dostawać już tylko 25-30

Rząd przygotował wieloletni program przeciwdziałania korupcji

, społecznych i zdrowotnych, w szczególności w lecznictwie państwowym; renty i emerytury, w tym rolnicze; wybory do władz rządowych i samorządowych.

Senior w biedzie

jednocześnie pobierać zasiłku okresowego i emerytury lub renty. Minimalna wysokość zasiłku to 20 zł miesięcznie. Zgodnie z nazwą jest on przyznawany na określony czas. Ustawodawca nie określił ani minimalnego, ani maksymalnego okresu jego wypłacania. Decyduje o tym gmina. ZASIŁEK CELOWY Przeznaczony jest dla

10 złotych nad progiem nędzy. Opiekunowie rodziców bez pomocy

woli. Państwo nie może zmuszać do tego dzieci opiekujących się rodzicami, odbierając zasiłek opiekuńczy. Jakby tego było mało, pani Agnieszka straciła też ubezpieczenie zdrowotne. Do tej pory płacił je ośrodek pomocy społecznej, bo było powiązane z zasiłkiem. - Nie muszę się ubierać, malować, mogę jeść

Sejm znowelizował ustawę o kombatantach

poprawkę o charakterze legislacyjnym związaną z koniecznością skorygowania elementów projektu odwołujących się do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta uległa jesienią ubiegłego roku zmianie, co wpłynęło na konieczność naniesienia poprawki w projekcie ustawy o

Sejm. Prace nad nowelizacją ustawy o kombatantach

przez posłankę PO Magdalenę Kochan poprawkę o charakterze legislacyjnym związaną z koniecznością skorygowania elementów projektu odwołujących się do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta uległa jesienią zmianie, co wpłynęło na konieczność naniesienia poprawki w

Ciężko spłacić dług emeryturą

). - Potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że potrąceń dokonuje się od kwoty świadczenia netto - informują w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.Przykład. Pani Janina dostaje 1500

Co się należy starszym i ich opiekunom

nie przekraczają kryterium dochodowego - dla osób samotnych to 542 zł, a dla osób w rodzinie - 456 zł (to kwoty netto, czyli po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Ile wynosi zasiłek? Jest to różnica między kryterium dochodowym a dochodem (osoby

Sejm. Prace nad powołaniem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP

elementów projektu odwołujących się do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa ta uległa jesienią zmianie, co wpłynęło na konieczność naniesienia poprawki w projekcie ustawy o kombatantach. W związku ze zgłoszoną poprawką Sejm zwrócił projekt ustawy do ponownego

Palikot: program Twojego Ruchu oparty na pięciu wartościach

, którego Polska obecnie nie ma. Odnosząc się do równych praw na rynku pracy, zaznaczył, że rozwiązaniem problemu umów śmieciowych jest likwidacja ZUS-u i wprowadzenie emerytur obywatelskich wypłacanych z budżetu państwa. TR proponuje wprowadzenie emerytury obywatelskiej - systemu emerytalnego, który

3 mln zł odszkodowania chce od MON weteran ranny w Afganistanie

ubezpieczenia oraz zapomogę na leki, ale dodaje, że pieniądze wkrótce się skończą, a z rehabilitacji i leczenia będzie musiał korzystać do końca życia. Jego prawnicy przedłożyli sądowi pismo ze szpitala dla weteranów w Busku Zdroju, który - uznając przypadek Saczka za "pilny" - zapraszają go na

Ciche majstrowanie przy KRUS-ie

Ekonomiści narzekają na rząd, że nie reformuje systemu ubezpieczeń dla rolników. KRUS-u jak niepodległości broni PSL. Dzięki temu rolnicy płacą bardzo niskie składki na ubezpieczenie społeczne, a składki zdrowotnej nie płacą wcale. A rząd woli reformować małymi krokami. A najlepiej po cichu. I w tę

Uciekam na studia

. Jak stracę pracę, nie będę miała nawet ubezpieczenia. Tak, wiem, jeśli uzyskam status bezrobotnej, będę ubezpieczona, ale nie wolno mi będzie zarobić ani złotówki. O połowę młodszej córce sąsiadów, która w życiu nie włożyła do ZUS ani grosza, przysługuje opieka zdrowotna bez zakazu dorabiania na

Pity 2013: Pierwszy PIT po ulgowej rewolucji

przekazać nie później niż pod koniec lutego. W tych podsumowaniach są też bardzo ważne kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (podatnik odpisuje je odpowiednio od dochodu i podatku; jeśli tego nie zrobi, zapłaci fiskusowi za dużo). Jeśli ktoś pracował tylko w jednym miejscu, ma mało roboty

Czy to już koniec przywilejów emerytalnych?

przepracować 28,5 roku. Policjanci mogą pracować na emeryturze, ale są tu limity: * jeśli dorobią do 70 proc. średniej pensji, nie stracą z emerytury ani złotówki; * jeżeli przekroczą 70 proc. średniej pensji, świadczenie będzie zmniejszone. O tyle, o ile przekroczyli określony limit, jednak nie więcej niż o

Komu ZUS umorzy składki?

ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne, odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności

Głodowy budżet na śląskie zdrowie. "Mamy kryzys, musimy się z tym liczyć"

wprowadza się drakońskie oszczędności, w tym obniżki wydatków na pensje pielęgniarek. - Obcina się im premie i dodatki albo na miejsce tych, które odchodzą na emeryturę, nie zatrudnia się nowych. W wielu szpitalach brakuje odpowiedniej obsady na dyżurach, co bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu pacjentów

Cicha rewolucja Tuska

o wiele trudniej o szybkie decyzje, a tym samym -o reformowanie kraju.Cztery reformy Tuska to * cicha reforma opieki zdrowotnej, * reforma finansowania emerytur i rent, * sekularyzacja i * powolne przekształcanie Polski w społeczeństwo wielokulturowe. Wszystkie - z wyjątkiem likwidacji OFE

Wojna o alimenty

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: "Potrąceń z tytułu należności alimentacyjnych dokonuje się od kwoty emerytury lub renty przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne"). Uwaga! Jeśli emerytura lub renta

Czeki dla polskich seniorów

wyrazić wymagający opieki chory. ROCZNY URLOP OPIEKUŃCZY Na tym nie koniec dodatkowych uprawnień dla pracujących krewnych, którzy po pracy opiekują się najbliższymi. Będą też mogli skorzystać z maksymalnie rocznego urlopu opiekuńczego. W tym czasie państwo będzie finansować składki zdrowotne i ZUS

Przepraszam, to za mało

przyznanie renty. - Tak próbowali nieudolnie tuszować swoją wpadkę - ocenia.Wyrok daje nadziejęPo odebraniu renty Marek stracił ubezpieczenie zdrowotne, więc rejestruje się w urzędzie jako bezrobotny. Szuka też pracy, bo utrzymują go matka i babcia.- Jestem polonistką, pracuję w szkolnej bibliotece. Zarabiam

Rząd przyjął wstępnie projekt budżetu na 2015 rok

polegający na dodatkowym zwrocie niewykorzystanej kwoty ulgi (nierozliczonej podatkiem) do wysokości odliczonej od dochodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i pomniejszającej podatek kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z komunikatem dochody podatkowe budżetu w 2015 r. wyniosą 269 mld

Zdrowie Ameryki na Kapitolu

wydatki na bardzo hojne w USA państwowe ubezpieczenie zdrowotne dla emerytów.Niedzielne głosowanie w Izbie Reprezentantów było kluczowe - kongresmeni mieli przegłosować uchwaloną w grudniu senacką wersję ustawy, więc, jeśliby tak się stało, prezydent Obama miał podpisać reformę już w najbliższych dniach

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotneubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej przysługują świadczenia zdrowotne mające na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed skutkami chorób oraz leczenie. Wyróżnia się obowiązkowe oraz dobrowolne (prywatne) ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia zdrowotne

Składka

Składka ? pieniężne świadczenie okresowe członka stowarzyszenia bądź ubezpieczonego, m.in.: składka na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) składka na ubezpieczenie zdrowotne składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) inna składka ubezpieczeniowa Składka

Wartość netto

po potrąceniu obciążeń (składki na ubezpieczenie społeczne (w Polsce ZUS), podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne); potocznie wynagrodzenie "na rękę"; wartość netto środków trwałych - wartość środków trwałych z uwzględnieniem dokonanych odpisów amortyzacyjnych; aktywa

Płaca brutto

Płaca brutto (ang. gross salary) to płaca całkowita, przed odliczeniem podatków formalnie opłacanych przez pracownika. Płaca bruttoW Polsce płaca brutto składa się z następujących elementów: pensja netto ("na rękę"); podatki (składki) na ubezpieczenie społeczne ? emerytalne, rentowe

Polityka humanizująca

ubezpieczenie zdrowotne, składki emerytalne, ubezpieczenie od bezrobocia oraz różne instytucje świadczące pomoc społeczną. humanizowanie i demokratyzacja świata pracy, których celem jest zapewnienie równouprawnienia oraz godnych warunków pracy, poprzez tworzenie przepisów BHP (oraz instytucji kontrolujących

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

Emerytury

Emerytura

Emerytura to świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 rokiem). W nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego.

Wiek emerytalny w Polsce: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn

Obsługa emerytur: dla rolników KRUS, dla reszty pracujących: ZUS

System emerytalny w Polsce: Polski system emerytalny dzieli się na tzw. 3 filary: I filar - Fundusz Ubezpieczeń Społecznych obsługiwany przez ZUS, II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny (w skrócie OFE), III filar - np. Indywidualne Konto Emerytalne (w skrócie IKE). I i II filar są obowiązkowe, III filar jest dobrowolny. I filar: emerytura z I filaru opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych. II filar: w II filarze wybiera się fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52%) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i w ograniczonym stopniu podlegają dziedziczeniu. III filar: w III filarze systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE). Mianem III filaru określa się także wszelkie inne dobrowolne formy oszczędzania na emeryturę.

Zobacz więcej: