ubóstwo w rodzinie

Anna Popiołek

GUS: Polacy biedni, ale zadowoleni z życia. Narzekamy na brak czasu i zdrowie

GUS: Polacy biedni, ale zadowoleni z życia. Narzekamy na brak czasu i zdrowie

Aż ośmiu na dziesięciu Polaków jest zadowolonych z życia - wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). I to mimo że aż jedną siódmą naszych rodzin dotyka problem ubóstwa.

Spada liczba skrajnie ubogich. M.in. dzięki 500+. Ale co z samotnymi rodzicami?

Ubóstwo skrajne spada - wynika z danych GUS: z 6,5 proc. w 2015 roku do 4,9 proc. w 2016 roku. To bezsprzecznie zasługa m.in. programu "Rodzina 500+". Średnio świadczenie to aż 17 proc. dochodu, który polskie rodziny mają do dyspozycji. Wciąż pozostaje jednak duża grupa rodzin, które - choć ledwo wiążą koniec z końcem - na świadczenie się nie łapią.

Jak zadziała program "Rodzina 500 Plus"? Sprawdzamy, kto, gdzie i ile zyska

Rządowy program "Rodzina 500 Plus" wspiera przede wszystkim rodziny wielodzietne i te zagrożone ubóstwem. Najmniej zyskają małe, zamożne rodziny z największych miast. Analiza MojaPolis.pl oraz MamPrawoWiedziec.pl.

Pod Radomiem jest gmina, gdzie 500+ biorą prawie wszyscy. Minister nie wierzy w biedę i przysyła kontrolę

Pod Radomiem jest gmina, gdzie 500+ biorą prawie wszyscy. Minister nie wierzy w biedę i przysyła kontrolę

Serwis Samorządowy PAP opublikował ranking „Gmin 500 plus", obrazujący, w których samorządach fundusze z programu rządu PiS płyną najszerszym strumieniem. Program "Rodzina 500 plus" obowiązuje od 1 kwietnia 2016 roku. To świadczenie w wysokości 500 zł, które rodzice otrzymują

Dostatnie życie? Statystycznemu Polakowi wystarczy niespełna 2,6 tys. zł miesięcznie

Dostatnie życie? Statystycznemu Polakowi wystarczy niespełna 2,6 tys. zł miesięcznie

W zeszłym roku granica ubóstwa skrajnego była na poziomie 540 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1458 zł w gospodarstwie czteroosobowym. To tzw. minimum egzystencji, poniżej którego żyje 7,4 proc. Polaków. Jednak z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, że pieniędzy powinno być ponad dwa razy

Wymiana żarówek, czyli początek walki z ubóstwem energetycznym

Wymiana żarówek, czyli początek walki z ubóstwem energetycznym

W środę żarówki wymieniono u dwóch rodzin w małopolskim Przeciszowie. Nowe oświetlenie otrzyma 11 rodzin z Małopolski: pięć z Przeciszowa i sześć z Woli. Do tego pięć rodzin ze śląskich Goczałkowic-Zdroju i 12 z Lubelszczyzny. Większość z nich należy do grupy najbardziej zagrożonej ubóstwem

Grecy klepią biedę. Najgorzej od lat 50.

w rządowej dzielnicy przy placu Syntagma, skąd są regularnie przeganiani przez policję. Według danych Eurostatu w ciągu ostatnich pięciu lat Grecja stała się krajem najbardziej zagrożonym biedą spośród państw UE. Na granicy ubóstwa lub już za nią żyje w kraju 34,6 proc. obywateli. W dodatku sytuacja

Co zrobić, by mniej dzieci trafiało do domów dziecka? Eksperci: kluczowa nie jest zmiana przepisów, tylko mentalności

Co zrobić, by mniej dzieci trafiało do domów dziecka? Eksperci: kluczowa nie jest zmiana przepisów, tylko mentalności

się proponowaną przez PiS nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Precyzuje ona jeden z punktów artykułu 112., który obecnie głosi, że umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej "powinno" nastąpić po wyczerpaniu wszystkich przewidzianych prawem form pomocy rodzinie, chyba że "dobro

Ubóstwo dzieci samotnych rodziców wzrosło. 500+ ich omija

Ubóstwo dzieci samotnych rodziców wzrosło. 500+ ich omija

Przez lata w najtrudniejszej sytuacji materialnej były rodziny wielodzietne - z trójką i większą liczbą dzieci na utrzymaniu. Program "Rodzina 500+" znacząco poprawił ich sytuację, a ubóstwo skrajne w Polsce spada. Jest jednak druga strona medalu: konstrukcja programu powoduje, że 

Najnowsze dane GUS: Program 500 plus wypycha ze skrajnej biedy

Najnowsze dane GUS: Program 500 plus wypycha ze skrajnej biedy

wielodzietne Największy spadek zasięgu skrajnego ubóstwa zaobserwowano w rodzinach z co najmniej czworgiem dzieci. W 2015 r. w skrajnej biedzie żyło ponad 18 proc. takich rodzin, w ubiegłym 14 proc. Wyraźnie poprawiła się też sytuacja rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko (spadek odsetka żyjących w

Turyści mają pomóc Łapom

, którym się udało znaleźć pracę w Belgii czy Anglii, wyjechali, pozostawiając w Łapach rodziny. Część znalazła prace sezonowe w rolnictwie, ale to tylko garstka. Pozostali wegetują - opowiada Elżbieta Rząsa, samotnie wychowująca córkę. Dostaje ok. 500 zł zasiłku z opieki społecznej (w tym dodatek na leki

Polska skutecznie walczy z biedą. Wskaźnik ubóstwa spada najszybciej w UE

Polska skutecznie walczy z biedą. Wskaźnik ubóstwa spada najszybciej w UE

lat poprawia się sytuacja finansowa rodzin z dziećmi, a pogarsza bezrobotnych i samotnych rodziców. I to tych ostatnich najczęściej dotyka problem ubóstwa. Najlepiej z kolei wiodło się pracującym na własny rachunek, a najgorzej – rencistom i rolnikom. Ubóstwo w Polsce mniejsze niż w Hiszpanii i

Oceniamy rząd PiS. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ocena: 3+/4

Oceniamy rząd PiS. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Ocena: 3+/4

. Ale drugi rok działania resortu rodziny i pracy rozczarowuje. Z komisji kodyfikacyjnej, która pisze nowy kodeks pracy, dochodzą słuchy o jej słabości merytorycznej i konfliktach, a do siedziby resortu przy Nowogrodzkiej wkradło się sporo ideologii. We wrześniu w telewizji Republika Rafalska

Ubóstwo w Polsce najniższe od pięciu lat

), czy wśród mieszkańców najmniejszych miast. Zaskoczeniem może być to, że pogorszyła się sytuacja na wsi. Wśród rodzin rolniczych aż co siódmej nie wystarcza na więcej niż jedzenie, dach nad głową. W IV kwartale 2015 r. dla gospodarstwa jednoosobowego minimum egzystencji wyniosło 545 zł. Ubóstwo

Coraz mniej bezrobotnych. Powodem starzenie się i depopulacja

Coraz mniej bezrobotnych. Powodem starzenie się i depopulacja

nie powinni się martwić, ponieważ miasto zostało uplasowane wraz z innymi 18 gminami w rankingu jako te z niskim stopniem zagrożenia ubóstwem. Spadła również liczba osób i rodzin objętych w 2015 r. pomocą społeczną. Wskaźnik ten obniżył się aż o 6,5 proc. Wyjątkiem był powiat głubczycki, gdzie

Najnowszy raport o polskich dzieciach. Mniej skrajnej biedy, ale wciąż wiele samobójstw

Najnowszy raport o polskich dzieciach. Mniej skrajnej biedy, ale wciąż wiele samobójstw

Przeciwdziałania Ubóstwu wynika, że zasięg ubóstwa relatywnego (gdy wydatki domowe są niższe niż połowa średnich wydatków domowych w Polsce) wśród dzieci może zmniejszyć się w tym roku o 64 proc., a ubóstwa skrajnego (taki poziom dochodów na członka rodziny zagraża życiu i zdrowiu) – o 94 proc. Autorzy

Oceniamy rząd Beaty Szydło. W polityce społecznej brakuje pomysłów na trudne problemy

Oceniamy rząd Beaty Szydło. W polityce społecznej brakuje pomysłów na trudne problemy

najmniej jedno świadczenie. Czytaj też: Obniżenie wieku emerytalnego skazuje Polki na biedaemerytury Niepełne rodziny bez wsparcia W rodzinach z jednym rodzicem ubóstwo nie tylko nie spada, ale wręcz rośnie.Jak to możliwe? Program "Rodzina 500 plus" powstał w oderwaniu od innych, istniejących

Bieda aż piszczy. Ponad 10 procent Podlasian żyje w ubóstwie

Bieda aż piszczy. Ponad 10 procent Podlasian żyje w ubóstwie

Poziom skrajnego ubóstwa w Polsce od dłuższego czasu utrzymuje się wciąż na podobnym poziomie - co piętnasta osoba żyje w skrajnej biedzie. W przeciwdziałanie ubóstwu zaangażowanych jest około 4,5 tysiąca polskich organizacji pozarządowych, czyli prawie jedna dziesiąta całego sektora pozarządowego

Ubóstwo ma związek ze zmianami w DNA u dzieci

Ubóstwo ma związek ze zmianami w DNA u dzieci

ubóstwie miały większą metylację w obrębie tego genu w porównaniu do dzieci z rodzin zamożnych. To mogło wpływać na transport serotoniny w ich mózgach, co z kolei może zwiększać ryzyko depresji. U dzieci pochodzących z biednych rodzin były też bardziej aktywne ciała migdałowate, rejon mózgu odpowiadający

2,8 mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie. Gdzie w Polsce jest bieda?

2,8 mln Polaków żyło w 2014 r. w skrajnym ubóstwie. Gdzie w Polsce jest bieda?

ubóstwa. Można też patrzeć na ubogich miarą porównawczą, uznając, że zalicza się do tej grupy ten, którego wydatki nie przekraczają połowy przeciętnych wydatków rodziny w Polsce. Dziś odsetek tak pojmowanych biednych to 16,2 proc. Wydawałoby się, że to ujęcie relatywne jest najlepsze. Niestety, też ma

Dzieciom doskwiera nie tylko bieda. 95 proc. 18-latków w Polsce ma próchnicę, a 70 proc. - wady postawy

Dzieciom doskwiera nie tylko bieda. 95 proc. 18-latków w Polsce ma próchnicę, a 70 proc. - wady postawy

przede wszystkim problem rodziców i gospodarki. A czego brakuje samym dzieciom? Trudno wyliczyć, ile nie dojada. Ze statystyk GUS wiemy jednak, że 706 tys. (10 proc.) znajduje się w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że wydatki na jedną osobę w ich rodzinach nie przekraczają minimum potrzebnego do życia i

Pierwszy rok 500+. Tysiąc decyzji o marnotrawieniu. "Ubóstwo dzieci i młodzieży niemal zlikwidowane"

Pierwszy rok 500+. Tysiąc decyzji o marnotrawieniu. "Ubóstwo dzieci i młodzieży niemal zlikwidowane"

osobę w rodzinie nie może przekraczać 800 zł lub 1,2 tys. zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Pojawiły się więc przypuszczenia, że w gminach o wysokim wskaźniku pobierania 500+ rodzice mogą ukrywać dochody. – Monitorujemy to i liczymy się z tym, że może to być związane z wysokim ubóstwem na

Skrajnie biednych w Polsce przybywa. W sześć lat 700 tys. osób

ludzie w nim tkwią? - Im mniej osób w rodzinie pracuje w pełnym wymiarze czasu pracy i im więcej tam osób na utrzymaniu, a w szczególności dzieci, tym większe zagrożenie ubóstwem. Jest tak dlatego, że współczesne społeczeństwa oparte są na zasadzie, że praca powinna być głównym źródłem dochodu rodzin

Wyższa płaca minimalna bez wpływu na wzrost bezrobocia?

najczęściej mężczyźni z rodzin, w których kobiety opiekują się dziećmi. Kluczem do rozwiązania problemu ubóstwa wydaje się raczej podniesienie aktywności zawodowej kobiet, która w Polsce jest bardzo niska - mówi Rutkowski. Jednym z argumentów przeciwko podnoszeniu płacy minimalnej jest potencjalny wzrost

"Solidarność" chce dbać o "tradycję" i "wybór" dla mnie. Ale dostanę biedną starość. Czym sobie na nią zasłużyłam?

ubóstwa kobiet na emeryturze dostrzega się w całej Europie. Powody? Kobiety mają więcej przerw w pracy - bo rodzą i wychowują dzieci, opiekują się chorymi w rodzinie. Dłużej żyją, za to krócej pracują. Przeciętnie zarabiają mniej - odprowadzają więc niższe składki. Faktycznie - jak stwierdził Duda

Przedstawiciel KE: Sprawa niższego wieku emerytalnego polskich kobiet może trafić do Trybunału Sprawiedliwości UE

4 sierpnia unijna komisarz ds. zatrudnienia Marianne Thyssen i komisarz ds. równości płci Vera Jourova skierowały pismo do polskiego resortu rodziny i pracy , w którym zapytały o powody powrotu do nierównego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Nowy, obniżony do 60 i 65 lat wiek emerytalny w

NIK: Rośnie liczba rodzin, którym odbiera się dzieci. Opieka społeczna wspiera słabo

Od 2012 r. w Polsce obowiązuje ustawa o wspieraniu rodziny. Nałożyła ona na samorządy obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy związane z alkoholem, przemocą czy ubóstwem. Ośrodki opieki społecznej, które zajmują się pomocą takim rodzicom w praktyce, powinny doprowadzić do

Niezwykły prezent księży na 25-lecie sakry biskupiej abp. Gądeckiego

syryjskich dzieci potrzebuje pomocy Dzięki akcji Caritasu można "adoptować" na jakiś czas konkretne rodziny potrzebujące pomocy. Według danych organizacji międzynarodowych 80 proc. Syryjczyków żyje w ubóstwie, a co trzecie gospodarstwo domowe jest zadłużone. Pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13

Polska biednieje. To widać w liczbach. Pierwszy raz od lat liczba skrajnie ubogich wzrosła

. Z "Diagnozy" wynika, że 5 proc. rodzin żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Co to oznacza? - Mamy spory galimatias, jeśli chodzi o definicję ubóstwa. Dziś dużo mówi się o ubóstwie, ale tak naprawdę każdy mówi o czymś innym. W skrajnym ubóstwie żyją te gospodarstwa domowe, których dochody

Amerykanie biednieją

Aż 14,3 proc. Amerykanów żyje w ubóstwie - wynika z danych Urzędu Statystycznego USA. To najwyższy odsetek od 1994 r. Obecnie za próg ubóstwa w Stanach Zjednoczonych uważa się roczny dochód na czteroosobową rodzinę poniżej 22 tys. dol. (ponad 66 tys. zł).

Program 500 plus zmienia Polskę na lepsze. Są na to twarde dowody

. 1770 przypadkach (dane za lipiec). Dobrze, że możliwość takiej zamiany istnieje. Mniej skrajnej biedy To najbardziej pewny i jednoznaczny efekt 500+. GUS podaje, że w 2016 r. skrajne ubóstwo dotyczyło 4,9 proc. Polaków, a rok wcześniej - 6,5 proc. Najbardziej zyskały rodziny wielodzietne. Wśród tych z

W Rosji nie ma biednych emerytów. Tak twierdzi władza

bardziej niż los emerytów zajmuje życie rodzin, które dotknięte są biedą. Chodzi głównie o rodziny wielodzietne, gdzie często emerytowani dziadkowie partycypują w kosztach utrzymania rodziny. Dlatego właśnie zdaniem Topolina państwo powinno dążyć do podnoszenia płacy minimalnej. Obecnie średnia miesięczna

UNICEF: W Polsce liczba ubogich dzieci spadła o jedną trzecią. Eksperci: Bzdura, prawda jest niestety inna

przede wszystkim na wzrost w ostatnich latach poziomu skrajnego ubóstwa. - W rodzinach skrajnie ubogich żyje teraz ponad 700 tys. dzieci. Tym powinniśmy się przejmować jeszcze bardziej - mówi Szarfenberg. - Skrajne ubóstwo to życie na minimum egzystencji, które nie spełnia potrzeb do właściwego rozwoju

Opiekunowie niepełnosprawnych chcą dorabiać. Rząd na razie nieugięty

opiekunów osób dorosłych, którzy w zamian za rezygnację z pracy mogą dostać specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł. I to jeśli spełnią kryterium dochodowe (764 zł na osobę w rodzinie). Im również nie wolno dorabiać. W efekcie są jeszcze bardziej zagrożeni ubóstwem. Na 11 grudnia fundacja zaplanowała

Magdalena Ogórek w nowym programie TVP. Z Wildsteinem i Skowrońskim

Polsce skrajne ubóstwo wśród rodzin wielodzietnych”), uszczelnieniem ściągania podatku VAT, walką z mafią paliwową i minister Anną Streżyńską. – Faktycznie, błędy się zdarzają – przyznawała parę miesięcy temu w jednym z wywiadów. – Trudno, by ich nie było przy tak skomplikowanej

Papież: Trzeba zwalczać przyczyny nierówności i niesprawiedliwości

odpowiedzieć na wyzwanie głoszenia radykalizmu Ewangelii w "społeczeństwie przywykłym do wykluczenia społecznego, polaryzacji i skandalicznej nierówności". Papież zachęcał duchowieństwo i hierarchię kościelną do okazywania bliskości tym, którzy "żyjąc w społeczeństwie obciążonym ubóstwem i

Tania siła opiekuńcza

niepełnosprawnych, którym państwo w zamian za odejście z pracy oferuje 520 zł miesięcznie (poniżej progu ubóstwa), i to tylko w sytuacji, kiedy dochody rodziny nie przekroczą 764 zł na osobę. „Dobrze, że dostają cokolwiek”, „1400 zł to całkiem sporo” – wzruszycie ramionami. Zanim to

Eurostat: 3 mln Polaków i Polek nie ma na rachunki i ogrzewanie

najlepsze od 2010 r. - najgorsze Eurostat zanotował w 2012 r., kiedy w skrajnym ubóstwie żył niemal co dziesiąty (9,9 proc.) Europejczyk i Europejka. Wśród osób najbardziej dotkniętych deprywacją materialną więcej jest rodzin z dziećmi niż gospodarstw domowych bez dzieci. Aż 8,3 proc. gospodarstw domowych

Jak program 500 plus wpływa na poparcie dla rządu Beaty Szydło?

wnioskować, czy i jak zmieniły się wydatki rodzin otrzymujących 500 zł. Dopiero dane GUS za 2016 r. pokażą ich strukturę (dane będą w sierpniu). Chłoń-Domińczak: – Program sprawdził się w zwalczaniu ubóstwa w rodzinach z dziećmi. Nadal w polityce rodzinnej nie mamy rozwiązań, które pomagają w opiece

Wzrost dzietności, który obserwujemy, to raczej efekt poprawy sytuacji na rynku pracy niż 500+. Nie ma danych, które powiedzą, czy rządowy program działa

wydatkach gospodarstw domowych za ubiegły rok. Dopiero wtedy - na dużej próbie 100 tys. osób - będzie można stwierdzić, czy i jak zmieniła się struktura wydatków rodzin pobierających świadczenie 500+. Czy w drugiej połowie 2016 r., kiedy rodziny dostały już pieniądze z programu 500+, odnotowaliśmy nagłe i

Agata Duda poparła możliwość dorabiania przez opiekunów niepełnosprawnych. Wbrew stanowisku rządu

, prawo zabrania opiekunom dorabiania. Jeśli zarobią choćby złotówkę, stracą świadczenie. W efekcie żyją na granicy ubóstwa. W jeszcze gorszej sytuacji są opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, którzy w zamian za rezygnację z pracy mogą dostać specjalny zasiłek opiekuńczy – 520 zł. I to jeśli

Polska kontra smog 1:13. Rząd Beaty Szydło poniósł klęskę w walce o czystsze powietrze. A tyle obiecał

samochodowych w toku kontroli drogowej. Ponadto, w chwili obecnej w MSWiA nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do wprowadzenia tego obowiązku do przepisów prawa krajowego”. 9. Ochrona przed ubóstwem energetycznym Ministrowie energii, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz infrastruktury

Rodzina 500 Plus. ROPS dostanie 400 tys. na obsługę programu

przerażającym poziomie ubóstwa w naszym województwie - stwierdza Przemysław Czarnek. 450 tys. dla ROPS-u Problem pojawił się jednak w przypadku rodzin, w których matka lub ojciec mieszkają za granicą. Takimi sprawami zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej podlegający marszałkowi województwa. Rząd

W szkole patriotyzm zamiast tolerancji. Od września koniec zajęć antydyskryminacyjnych?

antydyskryminacyjnych wśród nauczycieli i nauczycielek jest bardzo niski – zaprzeczają oni istnieniu zjawiska dyskryminacji w szkole, jednocześnie podając przykłady działań wykluczających i dyskryminujących ze względu na płeć, pochodzenie narodowe i etniczne, ubóstwo, orientację seksualną, kolor skóry

Dyskusja o nierównościach: dane zamiast obserwacji z ulicy

. minimum egzystencji (1458 zł dla czteroosobowej rodziny z dwójką dzieci poniżej 14. roku życia), wyniosła 7,4 proc. Bieda największa u wielodzietnych Receptą Jacka Żakowskiego na obniżenie skali ubóstwa w Polsce jest transfer od klasy średniej do najuboższych Polaków. Takie działanie uważam jednak za

Dlaczego ludzie biedni nie lubią zmian? Bo zmiany to wydatki

- Sami są sobie winni. Gdyby chcieli pracować, nie byliby biedni - mówi przedsiębiorca w badaniu przeprowadzonym przez firmę EEI Market Research. Ludzie lepiej sytuowani bagatelizują problem biedy. Ubóstwo jawi im się jako zbieg okoliczności (ciężka choroba albo wypadek w rodzinie) albo skutek

PiS zakazuje odbierać dzieci z powodu biedy. Eksperci: To deklaracja dobrej woli, a nie pomoc dzieciom

odpowiedzi. Kontrolerzy NIK wraz z Rzecznikiem Praw Dziecka zbadali 341 przypadków odebrania dzieci rodzicom, ale w żadnym przypadku ubóstwo nie było wyłącznym powodem odebrania dziecka. W rodzinach tych kumuluje się wiele problemów, a bieda jest jednym z nich. Uzasadnienie nowelizacji kodeksu rodzinnego i

100 mln zł od Kulczyków na walkę z biedą. "Zmierzmy się z głodem, wykluczeniem, bezdomnością"

– mówiła. Kulczyk powołała się na dane Organizacji Narodów Zjednoczonych – według nich aż 900 mln ludzi na świecie żyje w skrajnym ubóstwie, a majątek zaledwie 1 proc. populacji przekroczył majątek pozostałych 99 proc. Z kolei według danych GUS z 2015 r. w skrajnej biedzie żyje 2,8 mln

Rekordowo wysoki wskaźnik ubóstwa w USA

Przyjęta w USA granica ubóstwa to dochód poniżej 23 492 dol. dla czteroosobowej rodziny. Z danych biura spisu powszechnego wynika, że w 2012 roku 46,5 mln Amerykanów (15 proc.) żyło w biedzie. To jak dotąd rekordowy wynik, choć autorzy badania przekonują, że nieznaczna różnica w porównaniu z

Czy sądy odbierają dzieci z powodu ubóstwa? [GŁOS SĘDZI]

odebranie dzieci z powodu ubóstwa w rodzinie? Ławnik A: Nie, nigdy. Nie przypominam sobie takiego przypadku. Ławnik G.: Nie. Bieda nigdy nie była podstawą takiej decyzji, to były inne przyczyny. Kurator: Nie, nigdy z powodu ubóstwa. Bieda raczej jest skutkiem pewnej bierności, bezczynności rodziców

Samotne matki są "gorszego sortu". Niech Sejm uchwali, żeby bogato wyszły za mąż, a nie brały 500 plus

Kiedy piszę o samotnych matkach pozbawionych świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus, bo ich dochody przekraczają żałośnie niskie kryterium dochodowe zapisane w rządowym programie (do 800 zł na osobę w gospodarstwie domowym, a w przypadku niepełnosprawnego dziecka - 1200 zł na osobę

Pułapka na samotne matki ukryta w przepisach. Albo 500+, albo alimenty

W ubiegłym roku w skrajnym ubóstwie żył co 15. obywatel naszego kraju, a w tzw. sferze niedostatku aż 43 proc. mieszkańców Polski. Do najuboższych należą rodziny wielodzietne, emeryci i samotne matki. Najtrudniej związać koniec z końcem osobom wychowującym dziecko i zarabiającym w okolicach

Ustawa dezubekizacyjna - Stanowisko Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Łodzi

mamy powiedzieć funkcjonariuszom, którzy przyjmowali się do służby po wygranych przez Solidarność wyborach w czerwcu 1989 roku z pełną świadomością, że rozpoczynają służbę dla Wolnej Polski. Pytamy się, jakiemu aparatowi represji zdążyli się "zasłużyć". Co mamy powiedzieć rodzinom

Rosjanie biednieją. Nie przez sankcje, ale przez chore państwo?

Według oficjalnych statystyk prawie 23 mln Rosjan żyje poniżej granicy ubóstwa. To o 3 mln więcej niż w maju zeszłego roku. Wicepremier Rosji Olga Gołodiec określiła to jako "krytyczny poziom". Bezpośrednią przyczyną są nawet 30-proc. podwyżki cen. Pogarsza się jakość asortymentu na

Sejmowe emocje wokół 500 plus

Sztandarowym projektem PiS z kampanii wyborczej zajął się we wtorek Sejm. W czasie pierwszego czytania zachwalała go minister rodziny Elżbieta Rafalska. - Dzięki programowi 500 plus ubóstwo może spaść o 3 pkt proc. A zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17. roku życia zmniejszy się z 23,3 proc. do

500 plus a wydatki Polaków. Kto najwięcej zarobił na programie?

krajem biednym, rodziny mają wiele różnorodnych potrzeb. Na 500 plus czyhały więc właściwie wszystkie branże. Co faktycznie się dzieje z tymi pieniędzmi? Świadczenie na pewno pomogło w zwalczaniu ubóstwa. „Dziś rocznica 500+. Polska nędza nie ma wreszcie twarzy dziecka” – komentował w

6 mln Polaków zmaga się z biedą - niedostatkiem, brakami, ograniczeniami

Jednak okazuje się, że losy serialowych postaci, choć zmyślone, pokrywają się z naszą codziennością, w której ubóstwo też ląduje na marginesie. Publicznie mówimy o nim bardzo mało, choć z raportu GUS (z 2012 r.) wynika, że aż 6,7 proc. społeczeństwa żyje w skrajnej biedzie (poniżej minimum

W pogrążonym w wojnie domowej Jemenie dziewczynki są siłą wydawane za mąż

. – Liczba małżeństw wśród dzieci dramatycznie rośnie od początku wojny domowej. Szczególnie dotyczy to rodzin, które muszą uciekać do innych części kraju – tłumaczy w rozmowie z „Wyborczą” Rajat Madhok, rzecznik UNICEF w Jemenie. – Znajdując się w nieznanym środowisku, ludzie

Bill i Melinda Gates: Szczodrość to jeden z najlepszych "towarów eksportowych" USA

się. Fundacja prowadzi trzy wielkie programy: Global Development Program; Global Health Program; U.S. Program. Biura fundacji mieszczą się w Seattle, Waszyngtonie, Londynie i Pekinie. Przez ostatnie 17 lat prawie każdego dnia pracowaliśmy nad zwalczaniem chorób i ubóstwa, ale dziś jesteśmy

Dopłaty do niskich wynagrodzeń warto potraktować poważnie

. Jednocześnie, zwiększając dochody osób nisko zarabiających, są instrumentem redystrybucji i zmniejszania ubóstwa. Jeżeli zatem polski rząd faktycznie zamierza zaproponować podobny instrument, to należy tę propozycję potraktować poważnie. Może być ona dobrym krokiem w kierunku zreformowania polskiego systemu

Koniec z odbieraniem dzieci z powodu ubóstwa? Opozycja poparła proponowaną przez PiS nowelizację kodeksu rodzinnego

wyłącznie z powodu ubóstwa". O przypadkach odbierania dzieci z powodu ubóstwa pisaliśmy w "Wyborczej" nie jeden raz. Pod koniec 2014 r. sąd z powodu biedy odebrał pięcioro dzieci rodzinie Smykowskich z Wałbrzycha. Z kolei 17-letni Sebastian z Suwałk na początku 2014 r. powiesił się, gdy się

Był pierwszym czarnoskórym fotografem magazynów "Life" i "Voque". I jak nikt inny pokazał segregację rasową

zaangażowanie Parksa prowadziło do nieszczęścia. Pomógł rodzinie Fontanelli, bohaterom reportażu o ubóstwie w Harlemie, poprawiając ich byt, co jednak przyczyniło się do degeneracji głowy rodziny, Normana, który spowodował pożar nowego domu i zginął w nim wraz z jednym ze swoich synów. Z kolei spotkanie z

Ustawa "za życiem": Niepełnosprawnym pomogą asystenci rodziny? "Nie wiedzą, co mają robić"

dostęp do lekarzy bez kolejek. Koordynację wsparcia powierzono asystentom rodziny. Obecnie jest ich w Polsce ok. 4 tys. Problem w tym, że asystenci zostali powołani do zupełnie innych zadań – wspierania rodzin dotkniętych ubóstwem, bezrobociem i uzależnieniami, którym grozi odebranie dzieci. I w

Asystent rodziny: Znam ludzi, którzy po wejściu "500 plus" będą dostawać 10 tys. zł miesięcznie. Ich życie się nie zmieni

Instytucję asystenta rodziny powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadaniem asystentów jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci. W latach 2012-14 o zatrudnieniu asystentów decydowały

Więcej dzieci rodzi się dzięki 500 Plus? Demograf: Polityk może tak mówić, bo nikt go z tego nie rozliczy

osób, które nie miały prawa do urlopu, bo np. wcześniej nie pracowały. Program 500+ mógł jedynie przyśpieszyć odkładane decyzje prokreacyjne. Inaczej mówiąc rodziny które przygotowały się do poczęcia dziecka przyśpieszyły swoją decyzję, ale to nie znaczy, że w przyszłości zdecydują się na kolejne

"Historyczny projekt" czy "historyczne kłamstwo"? Sejmowy bój o 500 złotych na dziecko

Sztandarowym projektem PiS z kampanii wyborczej zajął się we wtorek Sejm. W czasie pierwszego czytania zachwalała go minister rodziny Elżbieta Rafalska. Cel: zmniejszyć ubóstwo - Dzięki programowi 500+ ubóstwo może spaść o 3 pkt proc., a zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17. roku życia zmniejszy

18 przypadków zachorowań na odrę w Poznaniu w ciągu trzech tygodni. Czy jest się czego bać?

Poznaniu dotyczą przede wszystkim rodzin, które żyją poniżej granicy ubóstwa i mają utrudniony dostęp do opieki lekarskiej. Mimo ostrzeżeń lekarzy w Polsce przybiera jednak na sile ruch antyszczepionkowy. Chodzi o rodziców, którzy świadomie rezygnuje ze szczepienia swoich dzieci. Tymczasem eksperci

Kobiety płacą za posiadanie dzieci emeryturą niższą o 40 proc. Parlament Europejski uchwalił rezolucję w tej sprawie

mężczyzny. Do tego mimo programów równościowych w ostatnich pięciu latach luka jeszcze się pogłębiła - w 2012 roku wynosiła mniej, bo 38 proc. Efekt? Udział kobiet w podeszłym wieku zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w 2014 roku wyniósł ponad 20 proc. Im więcej dzieci, tym niższa emerytura - Nie

Apel byłych szefów służb, prawników i dziennikarzy w sprawie ofiar "ustawy dezubekizacyjnej". "Kara bez aktu oskarżenia"

pracowali wyłącznie w PRL, dostaną świadczenie w wysokości minimalnej, poniżej progu ubóstwa. Redukcje świadczeń dotyczą ponad 50 tys. osób z rodzinami. Ustawa weszła w życie na początku 2017 r. po podpisaniu jej przez prezydenta RP. Stało się tak mimo jasnego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego

Dać biednym wędkę czy rybę? W Afryce powiódł się eksperyment pomocy finansowej bez zobowiązań

zdrowia - od szczepień dla dzieci po badania prenatalne dla kobiet w ciąży - dzieci z ubogich rodzin są zdrowsze, regularnie chodzą do szkoły i osiągają lepsze wyniki w nauce. Jest więc szansa, że nie odziedziczą ubóstwa, w jakim żyją ich rodzice. Dużą zaletą programu jest i to, że pieniądze trafiają

Dzięki ŚDM wszystkie miasta zyskiwały. Dlaczego Kraków miałby stracić?

św. Marty bywa przedstawiana jako znak papieskiego ubóstwa. Sam papież pytany o motywy, odpowiadał że chodzi o jego zdrowie psychiczne. Mieszkając w domu św. Marty chce mieć większa kontakt z ludźmi. Nie zrezygnował jednak z użytkowania pałacu, gdzie pracuje i przyjmuje oficjalne delegacje z całego

Chłoń-Domińczak: Trzeba budować żłobki, program 500+ tego nie załatwi

bym się pod nim nie podpisała. Dlaczego? Program sprawdził się, jeśli chodzi o zwalczanie ubóstwa w rodzinach z dziećmi. Tu rzeczywiście zadziałał. Nadal jednak uważam, że w polskiej polityce rodzinnej brakuje rozwiązań, które wiążą się z zapewnieniem opieki nad dziećmi, szczególnie dziećmi małymi, w

"Przydaj rozumu k mej rzeczy"

obcych („Ach, królu wielki nasz,/ Cóż ci dzieją Męszyjasz,/ Przydaj rozumu k mej rzeczy…”). Pojawiają się także długo oczekiwane „Kwiatki św. Franciszka”. Młodzież ma się bowiem uczyć pokory oraz ćwiczyć w żebraniu, ubóstwie i ascezie. Takie umiejętności, po latach rządów

Manifa w Warszawie. Było więcej osób niż w zeszłym roku. "Szukam lekarza bez sumienia"

się, aby jakakolwiek władza decydowała o moim ciele. W Polsce kobiety dotyka wykluczenie. Manifa jest aktem solidarności. Jest po to, by pokazać, że nie jesteśmy same - mówiła Karolina. - Manifa walczy też o prawa różnych mniejszości: LGBT, osób niepełnosprawnych, wykluczonych z powodu ubóstwa. Wiele

Władimir Putin oficjalnie zarabia mniej niż jego rzecznik prasowy. Opublikowano oświadczenia majątkowe władz Rosji

W piątek opublikowano oświadczenia majątkowe przedstawicieli władz Rosji za ubiegły rok. Według tych oświadczeń w 2016 r. prezydent Rosji Władimir Putin zarobił 8 mln 858 tys. rubli, czyli równowartość niespełna 150 tys. dol. Ubóstwo gospodarza Kremla Oficjalny zarobek Putina w 2016 r. był o 33 tys

Rząd wprowadza oszczędności w programie 500 plus, a Sejm je przyjmuje. "Dzielicie Polaków na lepszych i gorszych"

nawet na kilka miesięcy. Mniej dzieci, odkąd działa „Rodzina 500 plus” Na koniec sejmowej debaty minister pracy Elżbieta Rafalska tłumaczyła, że program 500 plus przynosi rezultaty. Po pierwsze, zmniejsza się ubóstwo oraz rodzi się więcej dzieci. – W I kwartale 2017 r. na świat

Biuro reklamy abp. Michalika

;Dzisiaj wszystkie antykościelne media wmawiają nam, że głównym tematem przepowiadania papieża Franciszka jest bogactwo Kościoła, chcą w ten sposób papieżem walczyć z Kościołem". Wszystko jasne. Papież Franciszek wzywa Kościół do radykalnego ubóstwa, a sam rezygnuje z oznak papieskiego przepychu

Amerykanie się bogacą

Biuro ds. ludności wyliczyło, że w 2015 r. realne dochody przeciętnej amerykańskiej rodziny wzrosły o 5,2 proc. To największy roczny wzrost od 1967 r., czyli od czasu, kiedy rząd federalny prowadzi podobne statystyki. Za przeciętną przyjmuje się w tym przypadku medianę, czyli liczbę, która dzieli

Co szósty mieszkaniec Japonii żyje w ubóstwie

Ministerstwo po raz pierwszy podało takie dane. Dotyczą one sytuacji w 2006 roku i wynika z nich, że poniżej progu ubóstwa w Japonii żyło wówczas 15,7 proc. społeczeństwa. - Pod względem ubóstwa Japonia znajduje się na samym końcu wśród państw OECD - powiedział we wtorek minister zdrowia, pracy i

Uchodźcy w Polsce mieszkają w squatach i ruderach. Fundacja szuka dla nich tanich mieszkań

niewystarczające, żeby przeżyć. Jakie jest to wsparcie? - Dla osoby samotnej wynosi 750 zł, dla dwuosobowej rodziny – 1200 zł, a dla trzyosobowej – 1350 zł. Nie da się za te pieniądze wynająć mieszkania i utrzymać [większość uchodźców na tym etapie procedury nie ma pozwolenia na pracę]. W efekcie takie

Anna Gromada: Nikt nie zadba o interesy kobiet, jeśli nie zrobią tego same

rodzinę, która mieszkała na 36 m. Po prostu wtedy nie chcieliśmy aż tyle od życia. Ewidentnie zachodzą tu równoległe procesy: ewolucja tego, co jest, ewolucja, tego, co naszym zdaniem być powinno, i ewolucja tego, co mam robić, aby zmieścić się w narracji szanującego się rodzicielstwa. No i ewolucja

Rzecznik praw dziecka do Zalewskiej: Bez wsparcia telefon zaufania nie będzie działał dłużej

przeprowadził 217 kontroli, m.in. w placówkach pieczy zastępczej, szkołach, szpitalach i miejscach wypoczynku dzieci. Ale dla polityków PiS to za mało. Poseł Zbigniew Dolata mówił m.in. o tym, że w informacji rzecznika zabrakło pełnej oceny programu "Rodzina 500 plus", który znacznie zmniejszył

Dawać pieniądze na dzieci? Tak, ale sprawiedliwie

to wydatki racjonalne. Wiele rodzin wielodzietnych dostało duże wsparcie, a wiadomo, że to one są najbardziej zagrożone ubóstwem. I program 500+ może sprawić, że zacznie się rodzić w Polsce więcej dzieci. – Wyniki badań demograficznych pokazują, że dodatkowe świadczenia pieniężne dla

Za politykę łatwizny zawsze płaci następne pokolenie

polityki rodzinnej wprowadzonym w poprzedniej kadencji Sejmu. Równość, ale nie szans Sukcesem programu 500+ jest za to zmniejszenie rozpiętości dochodowych oraz liczby rodzin z dziećmi żyjących w ubóstwie. Co prawda żadne dostępne badania nie potwierdzają wzrostu zróżnicowań materialnych w ostatnich

"Solidarność" urządzi protest przed siedzibą Komisji Europejskiej. Duda: "Ja nie głosowałem na Junckera, tylko na PiS"

krytycznie w sprawie powrotu do nierównego czasu przechodzenia na emeryturę w Polsce wypowiedział się Frans Timmermans, na co "S" natychmiast zareagowała pismem do szefa KE Jeana Claude'a Junckera . Potem, na początku sierpnia, wystąpienie do resortu rodziny i pracy w tej samej sprawie

Obciążanie kobiet pracą opiekuńczą kosztuje Unię 370 mld euro. A przecież pracę i życie prywatne można pogodzić

pytanie co najmniej raz w swojej karierze zawodowej. W szczególnej sytuacji są kobiety. W dzisiejszych czasach to one są wciąż bardziej skłonne do pozostania w domu, gdy trzeba zaopiekować się dziećmi lub starszymi członkami rodziny. W 2015 r. wskaźnik zatrudnienia kobiet był o 11,6 punktu procentowego

"Cicha noc": najlepszy film festiwalu w Gdyni w kinach. Polska przy wigilijnym stole: mało wspólnoty, dużo autodestrukcji [RECENZJA]

progi. Ale nie – on przyjeżdża, żeby sprzedać Holendrowi dom dziadka i może nigdy tu już nie wrócić. CZYTAJ TAKŻE. Piotr Domalewski o "Cichej nocy": "Pozwólmy sobie na zdziwienie" [ROZMOWA] W tej rodzinie już drugie pokolenie utrzymuje się z jazdy na saksy. „Myślałem

Chris Cornell nie żyje. Wokalista Soundgarden miał 52 lata

Columbus w stanie Ohio). Oficjalny raport z sekcji zwłok jeszcze nie jest znany. CHRIS CORNELL NIE ŻYJE. WIELCY MUZYCY ODDAJĄ HOŁD WOKALIŚCIE SOUNDGARDEN I IKONIE GRUNGE'U Bumbery dodał, że rodzina Cornella będzie ściśle współpracować z lekarzami w celu ustalenia przyczyny zgonu.  W dniu śmierci

Opiekunowie niepełnosprawnych żyją w Polsce w skrajnym ubóstwie. Na co mogliby liczyć w innym państwie UE?

specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł. To kwota niższa niż próg skrajnego ubóstwa. Rządowy Instytut Pracy i Spraw Socjalnych wyliczył go w IV kwartale 2015 r. na 545 zł (nowszych danych nie ma). Co to oznacza? Kto ma w miesiącu na utrzymanie mniej niż 545 zł, tego życie jest zagrożone. &ndash

System emerytalny bankrutuje. PiS przygotowuje nas do wprowadzenia emerytur równych dla wszystkich

będą inwestować. To nie jest pewne, bo w PiS jest coraz więcej zwolenników pomysłu, by pieniądze z OFE w całości przenieść do ZUS . Piąty filar według ZUS to „zabezpieczenie oparte na silnej rodzinie lub innych indywidualnych formach oszczędzania”. Czytaj też: Waloryzacja i podwyżki

OPZZ popiera decyzję francuskich władz ws kierowców

rodzin w sferę ubóstwa. Niskie płace to też niski popyt wewnętrzny. Trudno, aby w Polsce powstawały nowe miejsca pracy i rosła produkcja, skoro ludzi nie stać na zakup nawet podstawowych towarów. Dlatego OPZZ apeluje do polskich władz, aby nie przeszkadzały władzom krajów zachodnich przyjmować regulacji

Komisja Europejska interweniuje w sprawie wieku emerytalnego w Polsce. Liczy na owocne rozmowy z rządem

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Unijne urzędniczki stwierdzają w nim, że planowane przywrócenie zróżnicowania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn nosi znamiona dyskryminacji. Jak pisaliśmy w sierpniu,  wówczas resort rodziny i pracy zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenie, że

Premier Szydło bije się w piersi na konferencji u o. Rydzyka

PKO BP. Gości przywitał o. Tadeusz Rydzyk.  Rodzina 500 plus Najwięcej premier miała do powiedzenia o programie "Rodzina 500 plus”, bo właśnie mija rok od jego wprowadzenia. Pochwaliła się, że objął 3 mln polskich dzieci, zmniejszając wśród nich ubóstwo aż o 94 proc. Skorzystała też

Pikieta "Solidarności" przed siedzibą Komisji Europejskiej. Piotr Duda: "Ja nie głosowałem na Angelę Merkel"

pracują na dwa etaty. Taka jest w naszym kraju tradycja, przywiązanie do rodziny, wartości. Panie Junckers, panie Timmermans. My szanujemy nasze kobiety! Sobotni protest "Solidarność" zorganizowała w obronie przywrócenia niższego wieku emerytalnego - 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet - które

Szczytne idee i mało konkretów. Ministerstwo Rozwoju opublikowało strategię Morawieckiego

planem rząd chce też zwiększyć „świadomość społeczeństwa dotyczącą perspektyw systemu emerytalnego”. Tu również szczegółów brak. Niskie bezrobocie i mniejsze ubóstwo W 2016 roku stopa bezrobocia (według BAEL) według GUS wyniosła 6,1 proc. Resort rozwoju stawia sobie jednak ambitne zadanie

Kazimierz Kutz: Rozmowa z kardynałem o "seksie w katolicyzmie"

juniora. Musiał zgłębić życiorys Franciszka z Asyżu, bo odszedł od rodziny, wyrzekł się majątku i poszedł w stan duchowny. Wiele czerpał z nauk imiennika z Asyżu. Zawsze żył skromnie. Jego ascetyczna uroda dowodziła, że nigdy nie przejadał, był skromny i otwarty na ludzi. Spacerował często po Plantach, do

Chłoń-Domińczak: Program 500+ ograniczy kobietom wybór. A do rodzenia nie zachęci

różnego rodzaju zachęt, nie tylko prostych transferów. 500+ ma tę zaletę, że zmniejsza ubóstwo rodzin wielodzietnych. Tutaj te pieniądze są dobrze ukierunkowane. Czy 500+ "przywraca godność Polakom"? - Nie. Przywracanie godności to jest pokazywanie wkładu rodzin w rozwój społeczeństwa i

Manifest: Żarty się skończyły

. Postanowiłyśmy włączyć się do protestu, nie tylko informując, ale również same biorąc w nim udział. Zrobiłyśmy to, bo się boimy, że sprawa aborcji to element procesu, który zagraża naszemu życiu, naszej prywatności, naszym rodzinom, relacjom z bliskimi, w tym z naszymi partnerami. Naszym prawom i wolnościom

Sąd chciał zabrać ojcu sześcioro dzieci. MOPS: "To porządny człowiek, wzór!"

pracować jako ochroniarz. Ten człowiek to wzór Na ponad 20 metrach kwadratowych z rodziną mieszka matka pani Aleksandry i pies. Niewielki metraż lokalu był jednym z głównych argumentów sądu rodzinnego za odebraniem dzieci mężczyźnie. Kabza w poniedziałek odebrał pismo, w którym dowiedział się, że w

500 plus dla dziadków. Człowiek żeby nie wiem jak chciał, to rodziców nie zastąpi

rówieśnikami – ze względu na sytuację rodzinną, emocjonalną, ubóstwo. Od małego płaci za to wysoką cenę. Dlaczego teraz miałaby jeszcze być dyskryminowana przez państwo? PRZECZYTAJ TAKŻE: Rodzina 500 minus. Kto nie dostanie pieniędzy na żadne dziecko Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podzielił