ubóstwo ustawowe

PAP

GUS: lekki spadek zasięgu ubóstwa w 2015 roku

GUS: lekki spadek zasięgu ubóstwa w 2015 roku

Wyniki badania budżetów gospodarstw domowych za 2015 r. nie wskazują na radykalne zmiany ocen dotyczących zasięgu ubóstwa ekonomicznego, chociaż na ich podstawie można wnioskować o pewnym ograniczeniu rozmiarów tego zjawiska w Polsce - podał GUS.

RPO zaskarżył do TK zbyt niską kwotę wolną od podatku w pierwszym progu PIT

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego kwotę wolną od podatku w pierwszym progu podatkowym od osób fizycznych (PIT). W ocenie Rzecznika 556 zł i 2 grosze to zbyt niska kwota zwolnienia, nieodpowiadająca progowi ubóstwa.

Sędzia: bieda nigdy nie jest wyłącznym powodem odebrania dzieci

dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej". Według danych GUS za 2012 r. poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło w Polsce w 2012 r. 7,2 proc. osób. Najbardziej zagrożone skrajnym ubóstwem są rodziny wielodzietne. Poniżej minimum egzystencji żyła niemal co dziesiąta osoba w

Zbigniew Ziobro straszy sędziów TK prokuraturą. Za wizytę w Chinach

Zbigniew Ziobro straszy sędziów TK prokuraturą. Za wizytę w Chinach

. Dostaje 15 tysięcy co miesiąc, pensję, może sobie leżeć do góry brzuchem i czytać gazetki. Ma w nosie to, że jedna trzecia rodzin polskich wielodzietnych żyje poniżej skrajnego poziomu ubóstwa, sześćset tysięcy dzieci... - mówił Ziobro. Według niego Trybunał mógłby chcieć zablokować podatek od banków i

Biednych nie przybywa ani nie ubywa, ale są coraz biedniejsi

Biednych nie przybywa ani nie ubywa, ale są coraz biedniejsi

dochodów, który uprawnia do pomocy socjalnej, czyli tzw. ustawowa miara ubóstwa. Przez sześć lat - za rządów PiS i PO - nie był on jednak waloryzowany i dopiero w 2012 r. został podniesiony z 477 do 542 zł na osobę miesięcznie. Inflacja jednak powodowała, że liczba osób uprawnionych do pomocy, a więc

Asystent rodziny: Znam ludzi, którzy po wejściu "500 plus" będą dostawać 10 tys. zł miesięcznie. Ich życie się nie zmieni

Asystent rodziny: Znam ludzi, którzy po wejściu "500 plus" będą dostawać 10 tys. zł miesięcznie. Ich życie się nie zmieni

Instytucję asystenta rodziny powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zadaniem asystentów jest wspieranie rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych ubóstwem, bezrobociem, uzależnieniami, którym grozi zabranie dzieci. W latach 2012-14 o zatrudnieniu asystentów decydowały

Przegrana wojna Putina

Przegrana wojna Putina

, których 23 mln żyją poniżej progu ubóstwa, nie poparli. W internecie ponad 300 tys. ludzi podpisało się pod wnioskiem o odwołanie dekretu o "likwidacji" jedzenia, a w sieci krąży mnóstwo anegdot wyszydzających akcję Kremla. Aleksiej Lewinson z prestiżowego Ośrodka Lewady przeprowadził też

Ikonowicz prezentuje album o biedzie w Polsce

. gospodarstw domowych w Polsce (w porównaniu z 2009 r. wskaźnik ten spadł o 0,2 proc.). Natomiast poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa, która uprawnia do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, egzystuje 7,3 proc. gospodarstw domowych (spadek o 1 proc.). Z kolei 5,7 proc. (bez zmian od 2009 r

W.Brytania.Dziwne brytyjskie ożywienie gospodarcze

koszty obsługi długu kosztują brytyjskiego fiskusa blisko 50 mld funtów rocznie. Obecna koalicja za jedno ze swych osiągnięć uznaje podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 10 tys. funtów, ale rosnąca liczba pracowników opłacanych według ustawowego minimum, samozatrudnionych i pracujących w niepełnym

Jan Guz - z biznesmena związkowiec

Jan Guz - z biznesmena związkowiec

sprawie niezależnych związków, to nie. Różnica była taka, że wtedy każdy miał pracę, a skala ubóstwa i nierówności była o wiele niższa niż dzisiaj. - A pan myśli, że związkowcy w PRL, ci z "S", zarabiali trzy średnie krajowe tak jak dziś? - Najprawdopodobniej zarabiali i więcej. - Przecież "

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodu w postaci umorzenia zobowiązań konsumenta w wypadku upadłości konsumenckiej. Ta zmiana to ustawowe przesądzenie dotychczasowej, słusznej z resztą, praktyki organów podatkowych" - dodał. Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku, utrzymanie jego wartości

Greckie rafy negocjacyjne

Greckie rafy negocjacyjne

system emerytalny był bardzo hojny przed kryzysem, ale w ostatnich czterech-pięciu latach średnia emerytura spadła o ponad 40 proc., a ok. 45 proc. greckich emerytów dostaje świadczenia poniżej oficjalnej granicy ubóstwa (665 euro). Grecy podnieśli już ustawowy wiek emerytalny do 67. roku życia (z 60 lat

Polska bieda 2012. Im więcej dzieci, tym jej więcej

Jaka jest polska bieda? Co to znaczy "być biednym Polakiem"? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Sporo niespodzianek przyniosły dwa nowe raporty o biedzie w Polsce, które GUS zaprezentował 30 listopada ("Ubóstwo w Polsce w 2011 r." oraz "Różne oblicza polskiej biedy"

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd. Pokieruje nim Beata Szydło

Prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd. Pokieruje nim Beata Szydło

rodzinę, że będziemy pamiętali o ludziach niepełnosprawnych, o tych, którym ze względu na ubóstwo odbiera się dzieci, o rodzicach płaczących, że ich dzieci wyjechały za granicę, o przedsiębiorcach, którzy są łamani przez państwo. To wszystko trzeba naprawić i zmienić, wzmocnić poczucie bezpieczeństwa

Posłowie za wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny od 2015 r.

PiS apelował do rządu o przygotowanie kompleksowego programu dla rodzin, by zapobiegać ubóstwu i spadkowi urodzeń w Polsce. SLD obawiało się, że koszty związane z obsługą Kart przewyższą zysk, jaki z nich będą mieli uprawnieni. Przedstawicielka TR mówiła, że polityka socjalna rządu ma jedynie

Waloryzacja emerytur i rent 2016

Waloryzacja emerytur i rent 2016

skorzystają osoby na umowach o dzieło. Jeszcze w maju ubiegłego roku częściową emeryturę pobierało 200 osób, w listopadzie 1,2 tys., a w maju 2015 r. - już 2,7 tys. Średnia wysokość emerytury częściowej to 2365 zł. Emerytura częściowa to tylko 50 proc. naszej ustawowej emerytury. Jej waloryzacja musi być więc

Niepłacenie alimentów to przemoc

Niepłacenie alimentów to przemoc

. Najbardziej interesujący był dla mnie list od internautki posługującej się nickiem Agnieszka7878. To opowieść o tym, jak wygląda droga prawna osoby, której przyznano alimenty na dzieci, i o tym, jak próbuje je uzyskać. Zacznijmy od tego, że wiele rodzin porozwodowych, mimo że nie spełniają ustawowego

Męcina: mniejsze podatki dla najmniej zarabiających

młodzieży wchodzącej na rynek pracy. "Płaca minimalna ma chronić przed ubóstwem pracujących" - mówił. W Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę negocjowane jest w Komisji Trójstronnej. Do 15 czerwca rząd ma ustawowy obowiązek przedstawić Komisji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w

SKOK Stefczyka nie będzie już ścigał niepełnosprawnej kobiety za długi zmarłego brata

SKOK Stefczyka nie będzie już ścigał niepełnosprawnej kobiety za długi zmarłego brata

Niepełnosprawna Jolanta Buczkowska żyje na granicy ubóstwa, nigdy nie pracowała. Dostaje z ZUS rentę socjalną i rodzinną po zmarłej matce - 1300 zł brutto, z których muszą wyżyć prócz niej bezrobotny mąż oraz troje małych dzieci. Jej kłopoty z Kasą Stefczyka zaczęły się w 2012 r., gdy zażądano od

Co Kaczyński zarzucił rządowi [ANALIZA]

Co Kaczyński zarzucił rządowi [ANALIZA]

ulg na dzieci, tylko głównie z pomocy społecznej, nie korzystają na wzroście gospodarczym. Jeszcze inaczej ma się sprawa z ubóstwem ustawowym. To odsetek osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłki. W ubiegłym roku tak liczone ubóstwo bardzo wzrosło, z 6,8 do 12,8 proc., ale dlatego, że

Ateny i Bruksela, o co się pokłóciły?

Ateny i Bruksela, o co się pokłóciły?

był bardzo hojny przed kryzysem, ale w ostatnich czterech-pięciu latach średnia emerytura spadła o ponad 40 proc., a około 45 proc. greckich emerytów dostaje świadczenia poniżej oficjalnej granicy ubóstwa (665 euro). Grecy podnieśli już ustawowy wiek emerytalny do 67. roku życia (z 60 lat dla kobiet i

Hindusi muszą przeżyć za 2 zł

Hindusi muszą przeżyć za 2 zł

komisji planowania przyznał w maju, że nawet ci powyżej ustawowego progu ubóstwa "mogą nie mieć dostępu do podstawowych usług, jak: edukacja, opieka zdrowotna, woda pitna i toalety". Władze lokalne prowadzą własną politykę zasiłkową i gdzieniegdzie jest ona bardziej "ludzka" od

Człowiek jest zbędny, gdy nie może kupować

nawet milion dzieci. Mamy poważny problem z biedą? Prof. Elżbieta Tarkowska: - Bardzo poważny. Ludzi biednych, w tym dzieci, od dawna jest w Polsce sporo. Ale ostatni komunikat GUS to już alarm. Po raz pierwszy liczba osób żyjących poniżej ustawowego minimum egzystencji jest większa niż liczba

Eksperci: walka z rakiem wykracza poza kategorie medyczne

lub będzie odwożony do domu. Koszt tego będzie znacznie niższy, a pokryje go NFZ w ramach tego samego kontraktu. Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Piersi prof. Tadeusz Pieńkowski podkreślił, że zmiany ustawowe są ważne, ale walka z rakiem to pojęcie dużo szersze, wykraczające poza wąską

O biednych nikt nie chce słuchać

ubóstwa relatywnego - dochód w rodzinie jest o połowę niższy od średniej dla wszystkich gospodarstw. Tak małe dochody ma co piąty Polak. Są też wskaźniki ustawowe - 19 proc. Polaków ma prawo do ubiegania się o pomoc społeczną, żyje więc z punktu widzenia prawa w ubóstwie. Gospodarka rośnie o 4-5 proc

Coraz więcej Niemców nie stać na rachunki za prąd

mld euro), tłumacząc, że za sprawą dodatkowych kosztów energochłonne fabryki przestałyby być konkurencyjne na globalnym rynku. Statystycznie co szósty mieszkaniec Niemiec żyje na granicy ubóstwa, czyli jego miesięczne dochody nie przekraczają 750 euro. Ta statystyka też rośnie. Bieda dotyka nie tylko

Dziejowa rola... przedszkola

dobrze adresowany wydatek socjalny - wsparcie rodzin wielodzietnych, najbardziej zagrożonych ubóstwem. Pieniądze wydane na ten cel to jedna z najlepszych inwestycji nie tylko z powodów demograficznych, ale także edukacyjnych. Przedszkolaki są często lepiej przygotowane do startu w szkole niż dzieci

Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. w czwartek na komitecie RM

do osiągnięcia poziomu, który wyznacza granica ubóstwa i wykluczenia społecznego z przyczyn finansowych, a która powinna być określana odrębnie dla gospodarstw emerytów i rencistów, tj. osób nieproduktywnych, pozostających bez możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów" - napisano w opinii do

Nie wyolbrzymiam problemu biedy - odpowiada prof. Elżbieta Tarkowska

określenia ubóstwa to "absurdalne formuły definicyjne, które pozwalają prof. Tarkowskiej stwierdzić, że ponad połowa Polaków żyje poniżej minimum socjalnego, a co piąty poniżej granicy ubóstwa". Wspomniane przeze mnie w wywiadzie miary ubóstwa (minimum egzystencji, ubóstwo relatywne i ustawowe, a

Eksperci o 25-leciu: młodzi ludzie wciąż ponoszą koszty transformacji

czynników skorelowanych z ubóstwem. Jedna czwarta rodzin z czwórką dzieci i więcej żyje poniżej ustawowej granicy ubóstwa. Tym bardziej rodziny wielodzietne powinny być otoczone szczególną opieką" - uważa Przybysz. Także prof. Sałustowicz, uważa, że ogromnym polskim zaniedbaniem jest bieda dzieci i

Należy się godne minimum

. Próg ubóstwa wynosi 519 zł. Ogłoszenie znaleźli związkowcy z OPZZ. - Te 2,40 to smutny rekord, ale przeglądając oferty i umowy-zlecenia, często spotykam się z wynagrodzeniami rzędu 3 zł za godzinę pracy w ochronie czy przy rozdawaniu ulotek - mówi Piotr Szumlewicz, związkowy specjalista od płacy

Nowa polska bieda

wschodniej (około 11 proc.); żyjących na wsiach (10,9 proc.); rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko (9,7 proc.). GUS podaje, że mieszkańcy wsi stanowią ponad 60 proc. osób żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego i ustawowego (czyli ich dochody uprawniają do sięgnięcia po zasiłek), podczas gdy

Kościół, kultura, krytyka...

olbrzymiej wadze moralnej in vitro, a tak rzadko wspomina się chociażby o tym, że na świecie co 6 sekund z głodu umiera jedno dziecko. Zaskakujące może być zjawisko olbrzymiej krajowej debaty o krzyżu na Krakowskim Przedmieściu, w momencie gdy 14,6% Polaków żyje poniżej ustawowej granicy ubóstwa, bezrobocie

Dlaczego odechciewa się dzieci

nawet dwukrotnie i co siódmą rodzinę wpycha w relatywną biedę. A ustawowa granica ubóstwa była zamrożona w latach 2006-12. Od października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nią dochód nieprzekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - 456 zł. Co to oznacza w praktyce

Jak płacić godziwie za godzinę pracy?

. Ustawowe uregulowanie godzinówki może więc spowodować wzrost bezrobocia i szarej strefy.Mamy całkiem sporą grupę trwale bezrobotnych, którzy żyją bez pracy już w drugim pokoleniu. Ci ludzie niewiele umieją, nie są atrakcyjni dla pracodawców. Im jest potrzebna jakakolwiek praca, nawet nisko płatna, by się

Ratujmy maluchy. Przed rodzicami

badaniach Dania jest jednym z nielicznych państw, które gwarantują ustawowe prawo do wczesnej edukacji i opieki dla każdego dziecka właściwie już zaraz po jego urodzeniu! Dyskusja w tym kraju nie jest więc tak naprawdę poświęcona temu, czy dzieci powinny wcześnie zaczynać przedszkole i naukę, ale temu, jak

Nauczyciel w kurniku. Wójcik sprawdza, jak dorabiamy

ustalił, że szkolni woźni, kucharki i sprzątaczki będą dostawać wynagrodzenie poniżej minimalnej krajowej; przeliczył, że po dodaniu ustawowego stażowego za przepracowane lata cała wypłata i tak sięgnie minimum. - Nie wiem, co byśmy zrobili, gdyby rodzice kazali nam się wyprowadzić. Najstarszy syn

Markowski: Węgry nad Wisłą

roboty publiczne. W kraju nie ma efektywnych, masowych szkoleń dla bezrobotnych, służących podniesieniu ich kwalifikacji. Co więcej, rząd obniżył nawet ustawowy wiek edukacji do 16 lat (a chciał nawet do 15, znów europejski rekord). To już nie model państwa dobrobytu welfare [opiekuńczego], ale pracy

Bunt McBiedaków

. Strajkujący sięgnęli po drastyczne środki: blokowali autostrady w Los Angeles i mosty w Waszyngtonie. Podziałało, dostali uczciwsze kontrakty. Dziś walka idzie nie o byt stosunkowo nielicznej grupy społecznej, ale o płace milionów pracowników sektora usług, którzy dostają ustawowe minimum - 7,25 dol. za

Polacy, wasza krucjata na Węgry jest niesłuszna! - list

do wtrącania się w nie swoje sprawy. Dlaczego? Bo nie wiecie, że społeczeństwo węgierskie boryka się z coraz to większym ubóstwem, coraz trudniej jest przeżyć, a pyszni politycy, jakimi otacza się Orbán kpią sobie, że przecież można wyżyć z 47 000 Ft (niecałe 700 zł) miesięcznie. Chełpią się

Minimalne wynagrodzenie: im wyższa pensja minimalna tym większe bezrobocie?

zł więcej niż minimum socjalne dla jednej osoby. Jeżeli z pensji utrzymuje się dwuosobowa rodzina, to na życie mają niewiele ponad to, ile wynosi minimum egzystencji, zwane też dolną granicą ubóstwa. Choć z danych Eurostatu wynika, że jesteśmy w europejskiej czołówce krajów, które podnoszą pensję

Ile kosztuje internowanie? Od 1,5 tys. do 23,5 tys. zł

nie zwróciłbym się o odszkodowanie, gdyby mnie nie zmusiła sytuacja, w której jestem - mówił. - Żyję na skraju ubóstwa, gdyż z 1400 zł emerytury co miesiąc połowę muszę wydać na leki ratujące mi życie. Lenkiewicz domagał się 59 tys. zł, pozostali po 25 tys. zł. Sędzia Lidia Hojeńska wyjaśniła, że są

Niziołek-Janiak: "Zaczęliśmy odkłamywać Łódź" [WYWIAD]

. Rewitalizacja ma pomagać w walce z negatywnymi zjawiskami społecznymi, szczególnie z bezrobociem, ubóstwem, przestępczością, niskim poziomem edukacji. To, co do tej pory było postrzegane jako podstawa rewitalizacji, czyli przestrzenie publiczne, jest teraz tylko jednym z wielu aspektów. A ten podstawowy jest

Upadek Petera Hartza, symbolu współczesnych Niemiec

. reformy rynku pracy nazwano jego nazwiskiem. Jednak nazwa "Hartz IV", oznaczająca ustawowy zasiłek dla trwale bezrobotnych (wynosi ledwie 345 euro na osobę + niewielka dopłata na czynsz), stała się najbardziej znienawidzonym terminem w Niemczech, bo symbolizuje ubóstwo, w jakim często żyją tu

O biednych nikt nie chce słuchać - rozmowa z prof. Elżbietą Tarkowską

też miara ubóstwa relatywnego - dochód w rodzinie jest o połowę niższy od średniej dla wszystkich gospodarstw. Tak małe dochody ma co piąty Polak. Są też wskaźniki ustawowe - 19 proc. Polaków ma prawo do ubiegania się o pomoc społeczną, żyje więc z punktu widzenia prawa w ubóstwie. Gospodarka rośnie o

Judt: Uwolnić wodę z butelki

wyobrażanie sobie lepszych światów, ale raczej wymyślanie, jak zapobiec pojawieniu się gorszych. Jak ocalić utrwalone ustawowe, konstytucyjne lub ludzkie prawa, normy, wolności, instytucje. *** Każde zaangażowanie w decyzje polityczne trzeba rozważyć, zadając sobie trzy pytania. Pierwsze jest egzystencjalne

Michalak: Klapsy to porażka rodziców

z rodzicami. Trzeba - poprzez stosowny zapis w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - wzmocnić ustawowo obowiązek rodziców respektowania godności dziecka. I jednocześnie zainicjować dużą kampanię społeczną na temat bicia dzieci. Sama penalizacja klapsa to za mało, musi zostać podjęta szeroka akcja

Nie wierzmy w cud emerytury obywatelskiej

jeśli ktoś pracował tylko 20-25 lat i uzbierał na niższe świadczenie, to państwo dopłaci mu tę różnicę, by otrzymywał ustawowe minimum. Pytanie o ubóstwo przyszłych emerytów jest więc pytaniem o to, jak wysoka będzie emerytura minimalna. Jeżeli Polska będzie państwem zamożnym, to stać nas będzie na to

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

gospodarstw egzystuje na granicy ubóstwa. Ich użytkownicy muszą więc szukać pracy poza rolnictwem, ale barierą nie do pokonania jest bardzo często to, że nie mają odpowiednich kwalifikacji, aby zarabiać więcej, a nawet zbyt duża odległość do miejsca pracy poza gospodarstwem. Nie mówimy o rolnikach od lat

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

, bo emerytom z najniższymi świadczeniami zagraża ubóstwo. Nie może być tak dużej jak obecnie różnicy między najniższą emeryturą i pensją - dodają eksperci, których prosiliśmy o opinie. Co ciekawe, pomysł podwyższenia najniższych świadczeń (zamiast zmiany zasad waloryzacji) ma też zwolenników w rządzie

Biednemu prawo w oczy

powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. Miałyby badać, czy osoba spełnia ustawowe kryteria ubóstwa (dziś badają je przy przyznawaniu zasiłków). I czy sprawa, z którą przychodzi, porady w ogóle wymaga. Według minister każdy ośrodek musiałby zatrudnić do tego trzech prawników, co

Praca lub emerytura

więc osób, które już osiągnęły ustawowy wiek emerytalny. I nadal nieprzerwanie pracując na etacie (w dotychczasowym zakładzie pracy), wystąpiły do ZUS o wypłatę emerytury (bez zwalniania się z pracy). I tę emeryturę pobierają. Powtórzmy: jednocześnie pracując na etacie w swoim zakładzie pracy. Taką

Z programu "S"

się od państwa ustawowych gwarancji płacowych i socjalnych dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw i całych zagrożonych branż. W sprawach wewnątrzzwiązkowych położony został nacisk m.in. na szkolenia związkowców (także na temat UE), lepszą ściągalność składek, stworzenie związkowego

Papież Benedykt XVI o komunii dla rozwodników

" kandydata. - Nie do przyjęcia jest argumentacja, że ustawowy zakaz aborcji jako nieskuteczny nie jest dobrym sposobem jej ograniczania - mówił wtedy kard. Levada. Papież Benedykt XVI wydaje się z nim zgadzać. Pontyfikat Josepha Ratzingera przynosi rosnącą zawodową satysfakcję większości

Polacy oszczędniejsi - wynika z badań GUS

roku 57 proc. Polaków żyło poniżej minimum socjalnego. Odsetek ludzi żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od tzw. ustawowej granicy ubóstwa, wyniósł w 2001 r. 15 proc. (rok wcześniej 13,6 proc.). Minimum socjalne uwzględnia taki koszyk dóbr i usług, aby rodzina mogła zaspokoić

Prawdziwa wiedza tylko dla bogatych

licencje. Listę najuboższych stanów otwiera Missisipi, gdzie aż 28 proc. mieszkańców żyje poniżej poziomu ubóstwa. Milion dolarów, które stan przeznacza na zakup licencji, wystarcza na okrojone wersje baz kupowane w pakiecie, żeby było taniej. W ofercie królują bazy z "naprawą aut" lub "

Solidarność szuka szefa

odeszli z bieżącej polityki. Nadzieje pokładali w ustawowo wzmocnionej Komisji Trójstronnej. Szybko jednak okazało się, że mimo prawnych gwarancji dialogu społecznego praktyka ustrojowa III RP nie obsadza związków zawodowych (ani pracodawców) w rolach pierwszoplanowych. Komisja Trójstronna pogrążyła się w

Duńskie szczęście pod specjalnym nadzorem

płatnego urlopu i wiele dni ustawowo wolnych od pracy. Ponad 80 proc. wszystkich zatrudnionych należy do związków zawodowych, które stoją za nimi murem. Bezrobocie Jette Hansen, księgowa, od trzech miesięcy jest bez pracy. Takich jak Jette jest teraz w Danii 120 tys. (stopa bezrobocia wynosi 4 proc

Chusta i naród republikański

Pozwolić, by muzułmańskie dziewczęta przychodziły do szkoły w tradycyjnych chustach na głowach, utrudniających zresztą udział w niektórych zajęciach, czy zabronić? Prezydent Jacques Chirac opowiedział się za ustawowym zakazem, począwszy od nowego roku szkolnego. Popiera go zdecydowana większość

Cele i zadania rządu koalicyjnego w latach 2006 - 2009

polityka społeczna wobec wsi i rolnictwa.a. Wsparcie dla budowy infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich, zapewnienie pełnego dostępu mieszkańców wsi do służby zdrowia, uaktywnienie systemu opieki społecznej na obszarach wiejskich i powiązanie jej z przeciwdziałaniem tworzenia stref ubóstwa oraz

Za co ma dostać doktorat szef BCC? Recenzenci: Praca ma wady, ale autor jest wybitny

wartościową cechę rozprawy, przesądzającą jej pozytywną ocenę ogólną. Mówimy tu bowiem nie tylko o samej rozprawie i autorze jej tekstu. Dokonujemy też pośrednio oceny dorobku jednego z kilku najważniejszych autorów systemu konsultacji społecznych w naszym kraju, współautora wielu rozwiązań rangi ustawowej

"Solidarne państwo solidarnych obywateli" - Program PiS

kryzysu mieszkaniowego oraz przebudowa ochrony zdrowia i systemu edukacji. Musimy stworzyć realne podstawy do zasadniczej zmiany polityki społecznej, która wraz z innymi działaniami ma likwidować sferę ubóstwa i wykluczenia, a także być istotnym elementem polityki prorodzinnej państwa. Jestem pewien, że

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

swojej własności, chyba że w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny. 2

Tych praw Polska nie chce

własności może podlegać regulacji ustawowej, jeśli jest to konieczne ze względu na interes ogólny. 2. Własność intelektualna jest chroniona. Artykuł 18Prawo do azylu Gwarantuje się prawo do azylu z właściwym poszanowaniem zasad Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku

Z rewolucjonisty liberał

życia: o kilka lat wzrosła oczekiwana długość życia, odsetek dzieci chodzących do szkoły wzrósł z 90 do 97 proc., a liczba ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa spadła z 20 do 15 proc. Emerytury dla wybranych Różnice dochodów są w Brazylii większe niż w Polsce. Według danych Banku Światowego

Biznesmeni radzą bezrobotnym z Człuchowa

W drugiej połowie XX wieku kilkudziesięciu krajom, których ludność cierpiała dotkliwą biedę, udało się wyrwać z zaklętego kręgu ubóstwa. Kilkudziesięciu innym mającym na pozór takie same szanse ta sztuka się nie udała. Dlaczego jedne regiony się rozwijają, a inne nie? Co decyduje o bogactwie

Tele-wizja, czyli wieści z SLD

odchyłach ideowych i dopuszczalnym stopniu stronniczości w żadnym wypadku nie powinny dotyczyć TVP. Tu rzetelność informacji, ich bezstronność i wyśrubowane normy muszą być bezwzględnie przestrzegane. Wynika to zarówno z wymogów, jakie ustawowo stoją przed telewizją publiczną, jak i z banalniejszych

Posłowie pytali premiera Millera (obszerny zapis pytań)

Bankiem Polskim. Co Pan Panie Premierze zamierza uczynić jeśli takiej współpracy nie uda się nawiązać? Chciałbym przypomnieć, że klub Unii Pracy na początku swojej kadencji wskazywał rozwiązania ustawowe, które nie znalazły rozwiązania w tej Izbie. Roman Jagieliński PLD: W związku z wczorajszym

Francja, wybory 1997

; trzeba wzmóc tempo reform, bo budżet jest zagrożony, i zacisnąć pasa, jeśli Francja nie chce wypaść z kolein europejskiej integracji i zrezygnować z przyjęcia wspólnej waluty - euro; trzeba doprowadzić do przesilenia przed wiosną 1998 roku, gdy skończy się ustawowa kadencja, bo za rok ludzie ciągle

Budownictwo mieszkaniowe

to i z bałaganu panującego w księgach wieczystych, i z ustawowo określonej kolejności roszczeń. Może okazać się, że na tej samej nieruchomości ciąży kilka hipotek (o czym bank nie wiedział) lub też, że nieruchomość została sprzedana na kilka dni przed udzieleniem kredytu. To są sprawy techniczne