ubóstwo ustawowe

PAP

RPO zaskarżył do TK zbyt niską kwotę wolną od podatku w pierwszym progu PIT

RPO zaskarżył do TK zbyt niską kwotę wolną od podatku w pierwszym progu PIT

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego kwotę wolną od podatku w pierwszym progu podatkowym od osób fizycznych (PIT). W ocenie Rzecznika 556 zł i 2 grosze to zbyt niska kwota zwolnienia, nieodpowiadająca progowi ubóstwa.

Polska Kontra Bieda, czyli komu służy wzrost. Paradoks?

Wzrost gospodarczy przyspiesza. Ludzie kupują, a firmy inwestują. Szkopuł w tym, że jednocześnie przybywa ludzi żyjących poniżej minimum egzystencji. Czy to paradoks?

McDonald's i Wal-Mart płaci poniżej granicy ubóstwa. USA dopłaca miliardy

McDonald's i Wal-Mart płaci poniżej granicy ubóstwa. USA dopłaca miliardy

tys. 80 dol. rocznie. Dla porównania przeciętnie Amerykanie zarabiają nieco ponad 40 tys. dol. rocznie. Pensja minimalna szokuje, kiedy porówna się ją z progiem ubóstwa, który zaczyna się od 23 tys. 550 dol. rocznie. Dlatego każdy pracownik zatrudniony na cały etat, który zarabia ustawowe minimum

Sędzia: bieda nigdy nie jest wyłącznym powodem odebrania dzieci

dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej". Według danych GUS za 2012 r. poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa żyło w Polsce w 2012 r. 7,2 proc. osób. Najbardziej zagrożone skrajnym ubóstwem są rodziny wielodzietne. Poniżej minimum egzystencji żyła niemal co dziesiąta osoba w

W.Brytania.Dziwne brytyjskie ożywienie gospodarcze

koszty obsługi długu kosztują brytyjskiego fiskusa blisko 50 mld funtów rocznie. Obecna koalicja za jedno ze swych osiągnięć uznaje podniesienie kwoty wolnej od podatku PIT do 10 tys. funtów, ale rosnąca liczba pracowników opłacanych według ustawowego minimum, samozatrudnionych i pracujących w niepełnym

Biednych nie przybywa ani nie ubywa, ale są coraz biedniejsi

Biednych nie przybywa ani nie ubywa, ale są coraz biedniejsi

dochodów, który uprawnia do pomocy socjalnej, czyli tzw. ustawowa miara ubóstwa. Przez sześć lat - za rządów PiS i PO - nie był on jednak waloryzowany i dopiero w 2012 r. został podniesiony z 477 do 542 zł na osobę miesięcznie. Inflacja jednak powodowała, że liczba osób uprawnionych do pomocy, a więc

Jan Guz - z biznesmena związkowiec

Jan Guz - z biznesmena związkowiec

sprawie niezależnych związków, to nie. Różnica była taka, że wtedy każdy miał pracę, a skala ubóstwa i nierówności była o wiele niższa niż dzisiaj. - A pan myśli, że związkowcy w PRL, ci z "S", zarabiali trzy średnie krajowe tak jak dziś? - Najprawdopodobniej zarabiali i więcej. - Przecież "

Rząd finalizuje prace nad projektem Prawa restrukturyzacyjnego

dochodowym od osób fizycznych (PIT) przychodu w postaci umorzenia zobowiązań konsumenta w wypadku upadłości konsumenckiej. Ta zmiana to ustawowe przesądzenie dotychczasowej, słusznej z resztą, praktyki organów podatkowych" - dodał. Zachowanie przedsiębiorstwa na rynku, utrzymanie jego wartości

Ikonowicz prezentuje album o biedzie w Polsce

. gospodarstw domowych w Polsce (w porównaniu z 2009 r. wskaźnik ten spadł o 0,2 proc.). Natomiast poniżej tzw. ustawowej granicy ubóstwa, która uprawnia do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej, egzystuje 7,3 proc. gospodarstw domowych (spadek o 1 proc.). Z kolei 5,7 proc. (bez zmian od 2009 r

Posłowie za wprowadzeniem Karty Dużej Rodziny od 2015 r.

PiS apelował do rządu o przygotowanie kompleksowego programu dla rodzin, by zapobiegać ubóstwu i spadkowi urodzeń w Polsce. SLD obawiało się, że koszty związane z obsługą Kart przewyższą zysk, jaki z nich będą mieli uprawnieni. Przedstawicielka TR mówiła, że polityka socjalna rządu ma jedynie

Męcina: mniejsze podatki dla najmniej zarabiających

młodzieży wchodzącej na rynek pracy. "Płaca minimalna ma chronić przed ubóstwem pracujących" - mówił. W Polsce minimalne wynagrodzenie za pracę negocjowane jest w Komisji Trójstronnej. Do 15 czerwca rząd ma ustawowy obowiązek przedstawić Komisji propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w

Polska bieda 2012. Im więcej dzieci, tym jej więcej

Jaka jest polska bieda? Co to znaczy "być biednym Polakiem"? Napisz: listydogazety@gazeta.pl Sporo niespodzianek przyniosły dwa nowe raporty o biedzie w Polsce, które GUS zaprezentował 30 listopada ("Ubóstwo w Polsce w 2011 r." oraz "Różne oblicza polskiej biedy"

Co Kaczyński zarzucił rządowi [ANALIZA]

Co Kaczyński zarzucił rządowi [ANALIZA]

ulg na dzieci, tylko głównie z pomocy społecznej, nie korzystają na wzroście gospodarczym. Jeszcze inaczej ma się sprawa z ubóstwem ustawowym. To odsetek osób, którym przysługuje prawo do ubiegania się o zasiłki. W ubiegłym roku tak liczone ubóstwo bardzo wzrosło, z 6,8 do 12,8 proc., ale dlatego, że

Eksperci: walka z rakiem wykracza poza kategorie medyczne

lub będzie odwożony do domu. Koszt tego będzie znacznie niższy, a pokryje go NFZ w ramach tego samego kontraktu. Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Piersi prof. Tadeusz Pieńkowski podkreślił, że zmiany ustawowe są ważne, ale walka z rakiem to pojęcie dużo szersze, wykraczające poza wąską

SKOK Stefczyka nie będzie już ścigał niepełnosprawnej kobiety za długi zmarłego brata

SKOK Stefczyka nie będzie już ścigał niepełnosprawnej kobiety za długi zmarłego brata

Niepełnosprawna Jolanta Buczkowska żyje na granicy ubóstwa, nigdy nie pracowała. Dostaje z ZUS rentę socjalną i rodzinną po zmarłej matce - 1300 zł brutto, z których muszą wyżyć prócz niej bezrobotny mąż oraz troje małych dzieci. Jej kłopoty z Kasą Stefczyka zaczęły się w 2012 r., gdy zażądano od

Projekt dot. waloryzacji rent i emerytur w 2015 r. w czwartek na komitecie RM

do osiągnięcia poziomu, który wyznacza granica ubóstwa i wykluczenia społecznego z przyczyn finansowych, a która powinna być określana odrębnie dla gospodarstw emerytów i rencistów, tj. osób nieproduktywnych, pozostających bez możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów" - napisano w opinii do

Coraz więcej Niemców nie stać na rachunki za prąd

Coraz więcej Niemców nie stać na rachunki za prąd

mld euro), tłumacząc, że za sprawą dodatkowych kosztów energochłonne fabryki przestałyby być konkurencyjne na globalnym rynku. Statystycznie co szósty mieszkaniec Niemiec żyje na granicy ubóstwa, czyli jego miesięczne dochody nie przekraczają 750 euro. Ta statystyka też rośnie. Bieda dotyka nie tylko

Eksperci o 25-leciu: młodzi ludzie wciąż ponoszą koszty transformacji

czynników skorelowanych z ubóstwem. Jedna czwarta rodzin z czwórką dzieci i więcej żyje poniżej ustawowej granicy ubóstwa. Tym bardziej rodziny wielodzietne powinny być otoczone szczególną opieką" - uważa Przybysz. Także prof. Sałustowicz, uważa, że ogromnym polskim zaniedbaniem jest bieda dzieci i

Człowiek jest zbędny, gdy nie może kupować

Człowiek jest zbędny, gdy nie może kupować

nawet milion dzieci. Mamy poważny problem z biedą?Prof. Elżbieta Tarkowska: - Bardzo poważny. Ludzi biednych, w tym dzieci, od dawna jest w Polsce sporo. Ale ostatni komunikat GUS to już alarm. Po raz pierwszy liczba osób żyjących poniżej ustawowego minimum egzystencji jest większa niż liczba

O biednych nikt nie chce słuchać

ubóstwa relatywnego - dochód w rodzinie jest o połowę niższy od średniej dla wszystkich gospodarstw. Tak małe dochody ma co piąty Polak. Są też wskaźniki ustawowe - 19 proc. Polaków ma prawo do ubiegania się o pomoc społeczną, żyje więc z punktu widzenia prawa w ubóstwie. Gospodarka rośnie o 4-5 proc

Hindusi muszą przeżyć za 2 zł

Hindusi muszą przeżyć za 2 zł

planowania przyznał w maju, że nawet ci powyżej ustawowego progu ubóstwa "mogą nie mieć dostępu do podstawowych usług, jak: edukacja, opieka zdrowotna, woda pitna i toalety". Władze lokalne prowadzą własną politykę zasiłkową i gdzieniegdzie jest ona bardziej "ludzka" od średniej krajowej

Należy się godne minimum

Należy się godne minimum

. Próg ubóstwa wynosi 519 zł. Ogłoszenie znaleźli związkowcy z OPZZ.- Te 2,40 to smutny rekord, ale przeglądając oferty i umowy-zlecenia, często spotykam się z wynagrodzeniami rzędu 3 zł za godzinę pracy w ochronie czy przy rozdawaniu ulotek - mówi Piotr Szumlewicz, związkowy specjalista od płacy

Dlaczego odechciewa się dzieci

nawet dwukrotnie i co siódmą rodzinę wpycha w relatywną biedę. A ustawowa granica ubóstwa była zamrożona w latach 2006-12. Od października 2012 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nią dochód nieprzekraczający kwoty 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - 456 zł. Co to oznacza w praktyce

Nowa polska bieda

wschodniej (około 11 proc.); żyjących na wsiach (10,9 proc.); rodzin posiadających niepełnosprawne dziecko (9,7 proc.). GUS podaje, że mieszkańcy wsi stanowią ponad 60 proc. osób żyjących poniżej granicy ubóstwa skrajnego i ustawowego (czyli ich dochody uprawniają do sięgnięcia po zasiłek), podczas gdy

Kościół, kultura, krytyka...

olbrzymiej wadze moralnej in vitro, a tak rzadko wspomina się chociażby o tym, że na świecie co 6 sekund z głodu umiera jedno dziecko. Zaskakujące może być zjawisko olbrzymiej krajowej debaty o krzyżu na Krakowskim Przedmieściu, w momencie gdy 14,6% Polaków żyje poniżej ustawowej granicy ubóstwa, bezrobocie

Nie wyolbrzymiam problemu biedy - odpowiada prof. Elżbieta Tarkowska

określenia ubóstwa to "absurdalne formuły definicyjne, które pozwalają prof. Tarkowskiej stwierdzić, że ponad połowa Polaków żyje poniżej minimum socjalnego, a co piąty poniżej granicy ubóstwa". Wspomniane przeze mnie w wywiadzie miary ubóstwa (minimum egzystencji, ubóstwo relatywne i ustawowe, a

Jak płacić godziwie za godzinę pracy?

. Ustawowe uregulowanie godzinówki może więc spowodować wzrost bezrobocia i szarej strefy.Mamy całkiem sporą grupę trwale bezrobotnych, którzy żyją bez pracy już w drugim pokoleniu. Ci ludzie niewiele umieją, nie są atrakcyjni dla pracodawców. Im jest potrzebna jakakolwiek praca, nawet nisko płatna, by się

Judt: Uwolnić wodę z butelki

sobie lepszych światów, ale raczej wymyślanie, jak zapobiec pojawieniu się gorszych. Jak ocalić utrwalone ustawowe, konstytucyjne lub ludzkie prawa, normy, wolności, instytucje.***Każde zaangażowanie w decyzje polityczne trzeba rozważyć, zadając sobie trzy pytania.Pierwsze jest egzystencjalne: czy

Polacy, wasza krucjata na Węgry jest niesłuszna! - list

do wtrącania się w nie swoje sprawy. Dlaczego? Bo nie wiecie, że społeczeństwo węgierskie boryka się z coraz to większym ubóstwem, coraz trudniej jest przeżyć, a pyszni politycy, jakimi otacza się Orbán kpią sobie, że przecież można wyżyć z 47 000 Ft (niecałe 700 zł) miesięcznie. Chełpią się

Ile kosztuje internowanie? Od 1,5 tys. do 23,5 tys. zł

się o odszkodowanie, gdyby mnie nie zmusiła sytuacja, w której jestem - mówił. - Żyję na skraju ubóstwa, gdyż z 1400 zł emerytury co miesiąc połowę muszę wydać na leki ratujące mi życie.Lenkiewicz domagał się 59 tys. zł, pozostali po 25 tys. zł. Sędzia Lidia Hojeńska wyjaśniła, że są to sprawy

Prezes KRUS: Zrównujemy obowiązki? Zrównajmy też prawa

egzystuje na granicy ubóstwa. Ich użytkownicy muszą więc szukać pracy poza rolnictwem, ale barierą nie do pokonania jest bardzo często to, że nie mają odpowiednich kwalifikacji, aby zarabiać więcej, a nawet zbyt duża odległość do miejsca pracy poza gospodarstwem.Nie mówimy o rolnikach od lat mieszkających

O biednych nikt nie chce słuchać - rozmowa z prof. Elżbietą Tarkowską

też miara ubóstwa relatywnego - dochód w rodzinie jest o połowę niższy od średniej dla wszystkich gospodarstw. Tak małe dochody ma co piąty Polak. Są też wskaźniki ustawowe - 19 proc. Polaków ma prawo do ubiegania się o pomoc społeczną, żyje więc z punktu widzenia prawa w ubóstwie. Gospodarka rośnie o

Nie wierzmy w cud emerytury obywatelskiej

pracował tylko 20-25 lat i uzbierał na niższe świadczenie, to państwo dopłaci mu tę różnicę, by otrzymywał ustawowe minimum. Pytanie o ubóstwo przyszłych emerytów jest więc pytaniem o to, jak wysoka będzie emerytura minimalna. Jeżeli Polska będzie państwem zamożnym, to stać nas będzie na to, by była ona na

Michalak: Klapsy to porażka rodziców

z rodzicami. Trzeba - poprzez stosowny zapis w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym - wzmocnić ustawowo obowiązek rodziców respektowania godności dziecka. I jednocześnie zainicjować dużą kampanię społeczną na temat bicia dzieci. Sama penalizacja klapsa to za mało, musi zostać podjęta szeroka akcja

Większa waloryzacja emerytur i rent 2011

emerytury. Eksperci tłumaczą, że jeśli premier chciał pomóc najbiedniejszym Polakom dostającym niewiele ponad 700 zł brutto emerytury, powinien podnieść próg z najniższymi emeryturami, a nie zmieniać zasady waloryzacji. - Trzeba to zrobić, bo emerytom z najniższymi świadczeniami zagraża ubóstwo. Nie może

Biednemu prawo w oczy

powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej. Miałyby badać, czy osoba spełnia ustawowe kryteria ubóstwa (dziś badają je przy przyznawaniu zasiłków). I czy sprawa, z którą przychodzi, porady w ogóle wymaga. Według minister każdy ośrodek musiałby zatrudnić do tego trzech prawników, co

Praca lub emerytura

więc osób, które już osiągnęły ustawowy wiek emerytalny. I nadal nieprzerwanie pracując na etacie (w dotychczasowym zakładzie pracy), wystąpiły do ZUS o wypłatę emerytury (bez zwalniania się z pracy). I tę emeryturę pobierają. Powtórzmy: jednocześnie pracując na etacie w swoim zakładzie pracy. Taką

Prawdziwa wiedza tylko dla bogatych

licencje.Listę najuboższych stanów otwiera Missisipi, gdzie aż 28 proc. mieszkańców żyje poniżej poziomu ubóstwa. Milion dolarów, które stan przeznacza na zakup licencji, wystarcza na okrojone wersje baz kupowane w pakiecie, żeby było taniej. W ofercie królują bazy z "naprawą aut" lub "zdrowiem

Papież Benedykt XVI o komunii dla rozwodników

" kandydata. - Nie do przyjęcia jest argumentacja, że ustawowy zakaz aborcji jako nieskuteczny nie jest dobrym sposobem jej ograniczania - mówił wtedy kard. Levada. Papież Benedykt XVI wydaje się z nim zgadzać. Pontyfikat Josepha Ratzingera przynosi rosnącą zawodową satysfakcję większości

Z programu "S"

się od państwa ustawowych gwarancji płacowych i socjalnych dla pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw i całych zagrożonych branż. W sprawach wewnątrzzwiązkowych położony został nacisk m.in. na szkolenia związkowców (także na temat UE), lepszą ściągalność składek, stworzenie związkowego

Solidarność szuka szefa

odeszli z bieżącej polityki. Nadzieje pokładali w ustawowo wzmocnionej Komisji Trójstronnej. Szybko jednak okazało się, że mimo prawnych gwarancji dialogu społecznego praktyka ustrojowa III RP nie obsadza związków zawodowych (ani pracodawców) w rolach pierwszoplanowych. Komisja Trójstronna pogrążyła się w

Polacy oszczędniejsi - wynika z badań GUS

roku 57 proc. Polaków żyło poniżej minimum socjalnego. Odsetek ludzi żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy od tzw. ustawowej granicy ubóstwa, wyniósł w 2001 r. 15 proc. (rok wcześniej 13,6 proc.). Minimum socjalne uwzględnia taki koszyk dóbr i usług, aby rodzina mogła zaspokoić

Upadek Petera Hartza, symbolu współczesnych Niemiec

. reformy rynku pracy nazwano jego nazwiskiem. Jednak nazwa "Hartz IV", oznaczająca ustawowy zasiłek dla trwale bezrobotnych (wynosi ledwie 345 euro na osobę + niewielka dopłata na czynsz), stała się najbardziej znienawidzonym terminem w Niemczech, bo symbolizuje ubóstwo, w jakim często żyją tu

Duńskie szczęście pod specjalnym nadzorem

dni ustawowo wolnych od pracy. Ponad 80 proc. wszystkich zatrudnionych należy do związków zawodowych, które stoją za nimi murem. BezrobocieJette Hansen, księgowa, od trzech miesięcy jest bez pracy. Takich jak Jette jest teraz w Danii 120 tys. (stopa bezrobocia wynosi 4 proc.). Codziennie rozsyła

Chusta i naród republikański

Pozwolić, by muzułmańskie dziewczęta przychodziły do szkoły w tradycyjnych chustach na głowach, utrudniających zresztą udział w niektórych zajęciach, czy zabronić? Prezydent Jacques Chirac opowiedział się za ustawowym zakazem, począwszy od nowego roku szkolnego. Popiera go zdecydowana większość

Za co ma dostać doktorat szef BCC? Recenzenci: Praca ma wady, ale autor jest wybitny

wartościową cechę rozprawy, przesądzającą jej pozytywną ocenę ogólną. Mówimy tu bowiem nie tylko o samej rozprawie i autorze jej tekstu. Dokonujemy też pośrednio oceny dorobku jednego z kilku najważniejszych autorów systemu konsultacji społecznych w naszym kraju, współautora wielu rozwiązań rangi ustawowej

Cele i zadania rządu koalicyjnego w latach 2006 - 2009

polityka społeczna wobec wsi i rolnictwa.a. Wsparcie dla budowy infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich, zapewnienie pełnego dostępu mieszkańców wsi do służby zdrowia, uaktywnienie systemu opieki społecznej na obszarach wiejskich i powiązanie jej z przeciwdziałaniem tworzenia stref ubóstwa oraz

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

ustawie, za słusznym odszkodowaniem za jej utratę wypłaconym we właściwym terminie. Korzystanie z mienia może podlegać regulacji ustawowej w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na interes ogólny.2. Własność intelektualna podlega ochronie.Artykuł 18Prawo do azyluGwarantuje się prawo do azylu z

"Solidarne państwo solidarnych obywateli" - Program PiS

kryzysu mieszkaniowego oraz przebudowa ochrony zdrowia i systemu edukacji. Musimy stworzyć realne podstawy do zasadniczej zmiany polityki społecznej, która wraz z innymi działaniami ma likwidować sferę ubóstwa i wykluczenia, a także być istotnym elementem polityki prorodzinnej państwa. Jestem pewien, że

Tych praw Polska nie chce

własności może podlegać regulacji ustawowej, jeśli jest to konieczne ze względu na interes ogólny. 2. Własność intelektualna jest chroniona. Artykuł 18Prawo do azylu Gwarantuje się prawo do azylu z właściwym poszanowaniem zasad Konwencji Genewskiej z 28 lipca 1951 roku i Protokołu z 31 stycznia 1967 roku

Z rewolucjonisty liberał

życia: o kilka lat wzrosła oczekiwana długość życia, odsetek dzieci chodzących do szkoły wzrósł z 90 do 97 proc., a liczba ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa spadła z 20 do 15 proc. Emerytury dla wybranych Różnice dochodów są w Brazylii większe niż w Polsce. Według danych Banku Światowego

Biznesmeni radzą bezrobotnym z Człuchowa

W drugiej połowie XX wieku kilkudziesięciu krajom, których ludność cierpiała dotkliwą biedę, udało się wyrwać z zaklętego kręgu ubóstwa. Kilkudziesięciu innym mającym na pozór takie same szanse ta sztuka się nie udała. Dlaczego jedne regiony się rozwijają, a inne nie? Co decyduje o bogactwie

Tele-wizja, czyli wieści z SLD

odchyłach ideowych i dopuszczalnym stopniu stronniczości w żadnym wypadku nie powinny dotyczyć TVP. Tu rzetelność informacji, ich bezstronność i wyśrubowane normy muszą być bezwzględnie przestrzegane. Wynika to zarówno z wymogów, jakie ustawowo stoją przed telewizją publiczną, jak i z banalniejszych

Posłowie pytali premiera Millera (obszerny zapis pytań)

Bankiem Polskim. Co Pan Panie Premierze zamierza uczynić jeśli takiej współpracy nie uda się nawiązać? Chciałbym przypomnieć, że klub Unii Pracy na początku swojej kadencji wskazywał rozwiązania ustawowe, które nie znalazły rozwiązania w tej Izbie. Roman Jagieliński PLD: W związku z wczorajszym

Francja, wybory 1997

; trzeba wzmóc tempo reform, bo budżet jest zagrożony, i zacisnąć pasa, jeśli Francja nie chce wypaść z kolein europejskiej integracji i zrezygnować z przyjęcia wspólnej waluty - euro; trzeba doprowadzić do przesilenia przed wiosną 1998 roku, gdy skończy się ustawowa kadencja, bo za rok ludzie ciągle

Budownictwo mieszkaniowe

to i z bałaganu panującego w księgach wieczystych, i z ustawowo określonej kolejności roszczeń. Może okazać się, że na tej samej nieruchomości ciąży kilka hipotek (o czym bank nie wiedział) lub też, że nieruchomość została sprzedana na kilka dni przed udzieleniem kredytu. To są sprawy techniczne

Bieda

zagrożenie dla realizacji celów lub zadań życiowychBieda - hasło w www.kns.gower.pl/slownik.Wyróżnia się kilka kategorii ubóstwa: ubóstwo absolutne; ubóstwo względne; ubóstwo subiektywne; ubóstwo ustawowe - w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej. Definicje biedyZe względu na brak jednolitej definicji

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.