ubój rytualny

PAP

TK bada zakaz uboju rytualnego

TK bada zakaz uboju rytualnego

Trybunał Konstytucyjny bada w środę wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, podważający konstytucyjność zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania. Nie wiadomo, kiedy zapadnie wyrok.

Rolnicy chcą przywrócenia uboju rytualnego

Organizacje rolnicze domagają się przywrócenia uboju rytualnego, gdyż jego brak ogranicza możliwość handlu wołowiną i drobiem z krajami muzułmańskimi i Izraelem. Wskazują, że od 2012 r. ceny wołowiny spadły o 2 zł na kilogramie, a branża ponosi milionowe straty.

TK uzasadnia wyrok ws. uboju rytualnego

Skoro w Polsce powszechnie akceptowany jest ubój zwierząt gospodarskich, to zakaz jednej z jego form - i to chroniony wolnością religii - nie jest uzasadniony - tak Trybunał Konstytucyjny tłumaczy niekonstytucyjność zakazu uboju rytualnego.

"Nie tylko ubój jest problemem uboju rytualnego"[EKG]

"Nie tylko ubój jest problemem uboju rytualnego"[EKG]

Przedstawiciel Sejmu: umorzyć sprawę uboju rytualnego

Według badanego przez TK wniosku ZGWŻ zakaz uboju rytualnego, wynikający z ustawy o ochronie zwierząt, narusza konstytucję i europejską konwencją praw człowieka; prowadzi też do "dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce". W stanowisku dla TK z marca br

TK: Zakaz uboju rytualnego niezgodny z konstytucją

TK: Zakaz uboju rytualnego niezgodny z konstytucją

Trybunał orzekł, że obowiązujący w Polsce od 2013 roku bezwzględny zakaz uboju rytualnego (czyli bez uprzedniego ogłuszenia), narusza wolność kultu religijnego i prawa mniejszości etnicznych do kultywowania własnych tradycji. Sprawę sądziło czternastu sędziów. Pięcioro złożyło zdania odrębne

Trybunał Konstytucyjny zajmie się w grudniu zakazem uboju rytualnego

Trybunał Konstytucyjny zajmie się w grudniu zakazem uboju rytualnego

Po raz pierwszy Trybunał oceni, czy i do jakiego stopnia można ochronę zwierząt uzasadniać konstytucyjną ochroną moralności publicznej. W Trybunale od lata leży skarga Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, który domaga się uznania niekonstytucyjności zakazu uboju rytualnego - przez przecięcie

Hernand: zakaz uboju rytualnego zgodny z konstytucją

Według badanego w środę przez TK wniosku ZWGŻ zakaz uboju rytualnego, wynikający z ustawy o ochronie zwierząt, narusza konstytucję i europejską konwencją praw człowieka; prowadzi też do "dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce". W stanowisku dla TK

Ubój rytualny nakręca produkcję i eksport wołowiny

Ubój rytualny nakręca produkcję i eksport wołowiny

importerów wołowiny, znosi cła i szeroko otwiera swój rynek mięsa. Tego też dnia na Litwie wchodzi w życie prawo do swobodnego uboju rytualnego - nasi eksporterzy już mają zakontraktowane pełne zwierząt tiry, które 1 stycznia przekroczą litewską granicę. Jeśli więc okaże się, że eksport jest możliwy, to z

PG: nie było żadnego aktu oskarżenia ws. uboju rytualnego

wszczęcia śledztwa ws. żydowskiego uboju rytualnego w Tykocinie z 2013 r. - wystąpił z pytaniem prawnym do TK. Trzy z tych spraw dotyczą uboju dokonanego w ramach ofiary składanej przez wyznawców islamu - powiedział PAP Tomasz Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Dodał, że śledztwo w

Mec. Pietrzak: za ubój rytualny grożą 2 lata więzienia

Według badanego w środę przez TK wniosku ZGWŻ zakaz uboju rytualnego narusza konstytucję i europejską konwencją praw człowieka; prowadzi też do "dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce". W stanowisku dla TK Sejm ocenił, że gminy żydowskie mają prawo do

TK: ubój rytualny podlega ochronie w ramach wolności religijnej

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. "Konstytucyjna gwarancja wolności religii obejmuje dokonywanie wszelkich czynności, praktyk, obrzędów i

TK: zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich - niekonstytucyjny

rytualnego na potrzeby religijne swych wyznawców, ale już nie w celach gospodarczych czy handlowych. Takie uprawnienie gmin za "wątpliwe" uznała zaś Prokuratura Generalna, która chciała uznania, że zakaz uboju jest zgodny z konstytucją. Problem prawny zrodził się, gdy w 2012 r. TK orzekł, że

TK: z dniem opublikowania wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. "Ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postawieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii

Ubój rytualny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Decyzja być może za tydzień

Ubój rytualny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Decyzja być może za tydzień

rytualnego (polegającego na podcięciu gardła przytomnemu zwierzęciu) narusza konstytucyjną wolność praktykowania religii i prawo mniejszości narodowych do kultywowania swoich obyczajów. Prokurator generalny uznał, że zakaz uboju nie narusza konstytucji, bo mięso koszerne dostępne jest z eksportu, a

Wyrok TK ws. uboju rytualnego o godz. 10.00

. Problem prawny zrodził się, gdy w 2012 r. TK orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na którego podstawie dokonywano uboju rytualnego, był sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Kwestię miała rozwiązać rządowa nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która miała

TK nie zajmował się kwestią eksportu mięsa z uboju rytualnego

wyobrazić jakieś bariery np. dla mięsa pochodzącego z uboju rytualnego?" - spytał retorycznie. Rzepliński podkreślił, że "ubój niekomercyjny jest niemożliwy, bo ubój rytualny musi się dokonywać w rzeźni, a tam zawsze jest komercja, w tym dobrym sensie tego słowa".(PAP)

TK: zakaz uboju rytualnego na potrzeby wyznawców - niekonstytucyjny

karną osoby dokonującej uboju". Ustawa ta generalnie pozwala uśmiercać zwierzęta tylko po uprzednim pozbawieniu ich świadomości - ubój rytualny prowadzony przez żydów i muzułmanów tego nie przewiduje. Za złamanie ustawy grozi do 2 lat więzienia. ZGWŻ podkreślał, że jego zamiarem nie jest "

TK bada zakaz uboju rytualnego na potrzeby wyznawców judaizmu

Schudrich. Nowy szef ZGWŻ Lesław Piszewski oświadczył dziennikarzom, że nie ma wątpliwości, jaki zapadnie wyrok. Dodał, że ubój rytualny nie jest okrutny, co podkreślił też Schudrich w liście do TK. Jako obserwator w TK jest też Tomasz Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Powiedział

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie uboju rytualnego obudził emocje antysemickie i antyislamskie

Trybunał orzekł, że zakaz uboju rytualnego - jakikolwiek, a więc także w celach eksportowych - narusza konstytucyjną wolność kultywowania religii i obyczajów mniejszości etnicznych. Prawna niezrozumiałość wyroku polega na tym, że Trybunał nie wyjaśnił, dlaczego nie zadośćuczynił wnioskowi Związku

Ubój rytualny. Argumenty sędziów TK jak z dyskusji towarzyskiej. Rozpalą spór na nowo

Prawna niezrozumiałość polega na tym, że nie wyjaśnia, dlaczego Trybunał nie zadośćuczynił wnioskowi Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, by uznać ubój rytualny za dopuszczalny wyłącznie na potrzeby mniejszości w kraju. A także na tym, że Trybunał nie spróbował nawet wyjaśnić, dlaczego nie widzi

RPO skarży do Trybunału ustawę zakazującą uboju rytualnego

RPO skarży do Trybunału ustawę zakazującą uboju rytualnego

Anna Kabulska z wydziału komunikacji społecznej Biura RPO składając wniosek, przypomniała, że ubój rytualny, czyli bez wcześniejszego ogłuszania zwierząt, jest praktykowany w judaizmie i islamie. RPO wniosła o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o ochronie zwierząt z konstytucją, europejską

Ubój rytualny - ostatnie starcie

Ubój rytualny - ostatnie starcie

przeciw takiemu ubojowi. W dodatku groźby rozpowszechniane przez przemysł mięsny i Ministerstwo Rolnictwa groźby, że bez eksportu mięsa z uboju rytualnego padną rzeźnicy i hodowcy, wyglądają na mit. Nie ma danych, które miałyby o tym świadczyć. Natomiast portal Farmer.pl podaje, że zyski z eksportu

Dowody na ubój rytualny w Polsce

Dowody na ubój rytualny w Polsce

Koszerne mięso z uboju w polskich rzeźniach odkryli w ramach dziennikarskiego śledztwa niezależni dziennikarze "Rzeczpospolitej" i programu TVP 1 "Po prostu". Ubój rytualny, czyli bez uprzedniego ogłuszenia, jest w Polsce nielegalny od stycznia zeszłego roku. Jednak od dłuższego

Ubój rytualny wprowadzony nielegalnie

TK odroczył wejście w życie wyroku do końca grudnia. Tym samym dał rządowi czas do końca roku, by zdecydował, czy ubój rytualny w Polsce ma być zakazany, czy legalny. Chodzi o to, że od 1 stycznia wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które zezwala na ubój rytualny. Ma ono pierwszeństwo przed

Ubój rytualny będzie legalny? Sejm zajmie się ustawą

Projekt przygotowała Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zebrała pod nim 130 tys. podpisów. Do Sejmu trafił on na początku marca. Propozycja jest taka sama jak projekt rządowy odrzucony przez Sejm w lipcu 2013 r. Dopuszcza ona ubój rytualny zwierząt dla celów religijnych bez ogłuszania oraz

Rytualny ubój prawa

tego hasła nie głosiły, ale boczkiem, na różne sposoby, je realizowały.Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że minister rolnictwa złamał konstytucję - zmienił ustawę o ochronie zwierząt rozporządzeniem. Rozporządzenie zezwoliło na ubój rytualny, mimo że ustawa takiego uboju zabrania. Minister

Sejmowa decyzja o uboju rytualnym odłożona w czasie

Sawicki powiedział, że nie wie, jak będą głosować posłowie, ale on będzie popierał ubój rytualny. Obecne przepisy zakazujące uboju rytualnego obowiązują one od 1 stycznia 2013 r. Wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu złożyły podczas pierwszego czytania kluby Prawo i Sprawiedliwość oraz Twój

Droga uboju rytualnego: od ministerstwa do Sejmu

twierdzenie Ministerstwa Rolnictwa, że Unia wymaga, by w każdym kraju ubój rytualny był możliwy. W to, że większość krajów UE ma ubój bez ogłuszania. Chociaż w rzeczywistości te kraje, które go nie zakazują, praktycznie nie wykonują. A jeśli już, to na użytek swoich wspólnot religijnych. Uwierzył, że Unia

W sprawie uboju rytualnego Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy tylko wniosek gmin żydowskich

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich uważa, że zakaz uboju rytualnego jest sprzeczny z konstytucją: z wolnością kultywowania religii i obyczajów mniejszości narodowych. Kwestionuje on wszelkie ograniczenia tego prawa. RPO zaskarżył zakaz uboju rytualnego w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego

Ubój rytualny nielegalny w Polsce

Fakt, że rząd przekazał taką informację, jest zaskoczeniem, bo utrzymywał to w tajemnicy. Od wielu miesięcy polscy obrońcy zwierząt walczyli o utrzymanie zakazu uboju rytualnego (podcięcie gardła przytomnemu zwierzęciu i śmierć z wykrwawienia). Premier, pytany w grudniu przez dziennikarzy, czy

Powtórka z uboju rytualnego w Sejmie. Czy posłowie będą pracować nad propozycjami rzeźników?

Sejmem także odbędzie się demonstracja przeciwników uboju organizowana przez fundację Viva! i stowarzyszenia: OTOZ Animals, Ius Animalia, Mondo Cane i Klub Gaja. To, czy zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucyjnych praw mniejszości religijnych w Polsce, ma rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, do

Ubój rytualny padł. Premier uwierzył, nie sprawdził

twierdzenie Ministerstwa Rolnictwa, że Unia wymaga, by w każdym kraju ubój rytualny był możliwy. W to, że większość krajów UE ma ubój bez ogłoszenia. Chociaż w rzeczywistości te, które go nie zakazują, praktycznie nie wykonują. A jeśli - to na użytek własnych wspólnot religijnych.Uwierzył, że Unia dopuszcza

Sąd o sprawie uboju rytualnego: ocena dowodów niepełna

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Sokółce uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie muzułmańskiego uboju rytualnego w Bohonikach, ale ze względu na skomplikowany charakter sprawy odroczył o tydzień publikację uzasadnienia tej decyzji. Ubój miał miejsce w czasie muzułmańskich

Ubój rytualny trafi do Trybunału Konstytucyjnego

przepis dotyczy ich spraw.Zaplanowane na środę spotkanie z ministrem administracji i cyfryzacji będzie kolejnym z cyklu spotkań w sprawie uboju rytualnego. Podczas jednego z poprzednich Boni przyznał, że z opinii Rządowego Centrum Legislacji wynika, iż obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt nie daje

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

W poniedziałek napisaliśmy, że według niektórych prawników ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich z 1997 r. umożliwia tym gminom ubój rytualny (bez ogłuszenia) na potrzeby wspólnoty religijnej. Tego samego dnia minister administracji Michał Boni, który jest odpowiedzialny w

Ubój rytualny i aparat władzy

Na początek kilka faktów.Ubój rytualny zwierząt, czyli ubój bez ogłuszania, pozwolono w Polsce stosować w 1936 r. W 1997 r. zakazano go ustawą o ochronie zwierząt, ale w 2002 r. rozporządzeniem ministra rolnictwa przywrócono. I tak trwało do 27 listopada 2012 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny, który

Ubój rytualny osądzony. Rozporządzenie naruszyło konstytucję

TK odroczył wejście w życie wyroku do końca grudnia. Tym samym dał rządowi czas do końca roku, by zdecydował, czy ubój rytualny w Polsce ma być zakazany, czy legalny. Chodzi o to, że od 1 stycznia wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które zezwala na ubój rytualny. Ma ono pierwszeństwo przed

Zakaz uboju rytualnego wymaga zmiany konstytucji. Bez tego nie obowiązuje?

Obecnie przepisy prawne w kwestii dopuszczalności uboju rytualnego budzą kontrowersje interpretacyjne. Sprzeczne opinie wyrażają z jednej strony środowiska związane z wyznawcami judaizmu i islamu oraz przedstawiciele przemysłu mięsnego, zaś z drugiej m.in. organizacje obrońców praw zwierząt.Sprawę

Biskup z Lublina opowiada się za ubojem rytualnym

Według biskupa sprawa zniesienia lub utrzymania w Polsce zakazu uboju rytualnego zwierząt to konflikt między "współczesną wrażliwością na prawa zwierząt", a wielowiekową tradycją religijną wspólnot religijnych, w tym Żydów. Biskup Cisło uważa, że w takiej sytuacji przewagę ma religia

Czy Żydzi i muzułmanie są dyskryminowani? Ubojem rytualnym zajmie się Trybunał Konstytucyjny

rytualnego przez naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, który w lipcu asystował przy uboju krowy w Tykocinie. Jednak skarga RPO miałaby szczególne znaczenie, ponieważ jest to konstytucyjny organ stojący na straży praw i wolności obywatelskich. O konsultacjach w sprawie skargi RPO Irena Lipowicz

W tym roku ofiarą uboju rytualnego padnie ok. 6 mln karpi

Z biologicznego punktu widzenia ich odczucia bólowe i strach nie różnią się od odczuwanych przez krowę lub barana. Ale rytuał ich wigilijnego uboju jest okrutniejszy niż rytualny ubój krów czy baranów w ramach szechity (judaizm) czy uboju halal (islam). Poprzedza go bowiem męka odławiania

Papież Franciszek zaniepokojony zakazem uboju rytualnego w Polsce

W komunikacie Światowego Kongresu Żydów czytamy: "Papież wyraził zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego w Polsce i polecił kardynałowi Kurtowi Kochowi, przewodniczącemu komisji do spraw relacji z judaizmem, zbadać tę sprawę i zwołać spotkanie już w przyszłym tygodniu". 12 lipca posłowie

Obrońcy praw zwierząt o uboju rytualnym powiadomili już prokuraturę

OTOZ, dodając, że chociaż inspektorzy chcą powstrzymać zarzynanie ofiarnych zwierząt, to mają związane ręce.Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA]Mufti Tomasz Miśkiewicz twierdzi, że z opinii prawnych, które posiada, wynika, że w Polsce nie obowiązuje zakaz

O uboju rytualnym poinformujemy Europejskie Stowarzyszenie Żydów w Brukseli

Europejskie Stowarzyszenie Żydów spotyka się w czwartek w Brukseli. Minister Michał Boni poprosił ambasadora Prawdę o przekazanie tej instytucji informacji, jak przebiegała dyskusja nad ubojem rytualnym w Polsce. Boni kilka dni temu zwrócił się do Rządowego Centrum Legislacyjnego o pilną ekspertyzę

Ubój rytualny, czyli Kaczyński chwali Tuska

za certyfikat uboju rytualnego rzeźnia jednak wnosi opłatę. Dotyczy to każdej partii mięsa, wyrobów wędliniarskich i wszelkich np. serów topionych (nie ma w nich żelatyny wieprzowej), kosmetyków, wyrobów ze skóry. Rabin Menachem Margolin z Europejskiego Związku Żydów ocenił, że zakaz uboju rytualnego

Ubój rytualny prokuratury nie interesuje. Dochodzenia nie będzie

ogłuszenia zwierzęcia, bo w innym przypadku jest to karalne. Prokuratura zwróciła jednak uwagę, że w systemie prawnym funkcjonuje także ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP, gdzie jest zapis o uboju rytualnym.- Można powiedzieć, że na polskim gruncie prawnym ubój rytualny uznany

Protest przeciwko legalizacji uboju rytualnego. "To haniebne zmiany"

przez polski parlament tak haniebnych zmian" - stwierdzają na koniec autorzy apelu. Rządowy projekt niezgodny z prawem UE? We wtorek prace zakończyła podkomisja, która przygotowywała do drugiego czytania w Sejmie rządowy projekt legalizacji uboju rytualnego. Robert Biedroń (Ruch Palikota) usiłował

Ubój rytualny to nie przestępstwo. Umorzone śledztwo

Ubój miał miejsce w październiku; jest on nieodłącznym elementem Kurban Bajram - muzułmańskiego Święta Ofiarowania. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uboju bez ogłuszania złożyło wówczas kilka organizacji obrońców praw zwierząt. Trafiły one do Prokuratury Rejonowej w Sokółce

Ubój rytualny: rabin zadowolony z reakcji polskiego rządu

Informację w imieniu ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego przekazał obradującym Marek Prawda, ambasador nadzwyczajny przy UE. Czytamy w niej, że "prace nad rozwiązaniem sytuacji związanej z ubojem rytualnym są nadal prowadzone w duchu poszanowania praw i swobód religijnych

Obrońcy zwierząt: Nie dla uboju rytualnego! Będą pikietować

naszej korzyści - mówi prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, członek ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego.Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja, dodaje: - Wbrew obietnicy Premiera Tuska, wprowadzenia najbardziej restrykcyjnych ograniczeń uboju rytualnego w Europie, rządowy projekt zmiany ustawy nie

Naczelny rabin Polski: odejdę, jeśli będzie zakaz uboju rytualnego

takiego uboju w ramach potrzeb religijnych. Schudrich jest naczelnym rabinem Polski od grudnia 2004 roku. Piątkowe głosowanie w Sejmie określa jako najgorszy dzień w życiu diaspory żydowskiej w Polsce od lat 30. XX w. Mówi, że decyzję podjęto na podstawie kłamstwa. - Ubój rytualny jest demonizowany w

Okrutny ubój rytualny w interesie rzeźników

Od stycznia wchodzi w życie rozporządzenie UE, które dopuszcza ubój rytualny, czyli przez wykrwawienie zwierzęcia, bez uprzedniego ogłuszenia. Taki ubój, jako nakazany religią, stosują wyznawcy islamu i judaizmu. Prawo krajów europejskich, pod naciskiem obrońców zwierząt, za normę uznaje ubój po

Obrońcy zwierząt będą manifestować przeciw przepisom o uboju rytualnym

wprowadzenia najbardziej restrykcyjnych ograniczeń uboju rytualnego w Europie rządowy projekt nie zaproponował żadnego poważnego kompromisu. W niedzielę w Radiu Zet Wojciech Olejniczak (SLD), który jako minister rolnictwa w 2004 r. wbrew ustawie o ochronie zwierząt zezwolił na ubój bez ogłuszania, mówił, że

Zakaz uboju rytualnego połączył ortodoksyjnych Żydów z polskimi rzeźnikami

chłop. W przypadku uboju rytualnego udało mu się wprawdzie zachować jedną tradycję w postaci męczenia zwierząt. Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt można by też ścigać ukraińskiego nacjonalistę, który rozbił kurze jajo na polskim prezydencie w Łucku. Żeby nie pogłębiać kontrowersji między naszymi

Rządowi eksperci: Sprawę uboju rytualnego powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny

Wyznaniowych Żydowskich. Mufti Tomasz Miśkiewicz w imieniu polskich muzułmanów uznał zakaz za godzący w prawa religijne. Jednak niektórzy prawnicy zwrócili uwagę, że ustawa z 1997 r. o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich mówi, że mają one "dbać" m.in. o ubój rytualny. Z tego może wynikać

Większość Polaków przeciw ubojowi rytualnemu. Mimo to posłowie chcą wprowadzenia możliwości zabijania zwierząt bez ogłuszania

uboju rytualnego jest nikły. W przeddzień pierwszego czytania projektu CBOS opublikował wyniki badania opinii publicznej. 65 proc. ankietowanych jest przeciwnych legalizacji uboju rytualnego, w tym dwie piąte jest "zdecydowanie przeciwnych". Co piąty badany (21 proc.) opowiada się za

Ubój rytualny - w Platformie bunt przeciw dyscyplinie głosowania

Głosowanie przeciwko rządowemu projektowi zapowiedzieli w czwartek w rozmowach z PAP Halicki, Dunin i Suski. Oceniają, że ich śladem pójdzie "spora grupa" posłów PO. Obowiązek uzyskania pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii na dokonanie tzw. uboju rytualnego oraz określenia, według

Po co komu awantura w sprawie uboju rytualnego

W sporze wokół uboju rytualnego ani razu nie padł w Sejmie argument antyislamski lub antyżydowski. Nie powiedziano słowa o religiach - judaizmie i islamie - w Polsce mniejszościowych, z czego wynika tylko tyle, że trzeba je szanować na równi z katolicyzmem. Starły się racje obrońców praw zwierząt i

Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Proszę nie zakłócać jednego z dwóch najważniejszych świąt w roku muzułmańskim. Chcemy, aby uszanowano nasze prawo do świętowania, a ubój rytualny na pewno nie jest mniej humanitarny niż zabijanie zwierząt w rzeźni - mówił mufti Tomasz Miśkiewicz. Obrońcy praw zwierząt: nie mamy dowodów Co roku po

Ubój rytualny legalny w Polsce? Chce tego PSL

Od dwóch dni w Sejmie mówiło się, że zbierane są podpisy pod pilnym projektem zalegalizowania uboju rytualnego (od "zwykłego" różni się on tym, że odbywa się przez poderżnięcie gardła zwierzęciu w pełni przytomnemu). W ubiegłym tygodniu bowiem Trybunał Konstytucyjny zakwestionował

Premier pyta o cierpienie zwierzęcia w uboju rytualnym. Ekspert: Ten ubój jest równy torturze

Od ponad tygodnia, od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, trwają gorączkowe zabiegi Ministerstwa Rolnictwa i PSL-u o zalegalizowanie w Polsce uboju rytualnego (poderżnięcie gardła przytomnemu zwierzęciu, stosowane w islamie i judaizmie). Trybunał ocenił, że rozporządzenie ministra rolnictwa

Ubój rytualny: dyskryminacja Żydów i muzułmanów czy furtka zamknięta dla biznesu?

W piątek Sejm odrzucił ustawę dopuszczającą w Polsce ubój rytualny. Przeciw była m.in. część posłów Platformy Obywatelskiej, choć ustawa była inicjatywą rządową. - Rozum był smutny, serce się cieszyło - skomentował decyzję Sejmu premier Donald Tusk i przyznał, że trafiły do niego argumenty, że ubój

Ubój rytualny. Hipokryzja

Odrzucenie przez Sejm rządowej ustawy przywracającej legalność uboju rytualnego Jarosław Kaczyński nazwał "zwycięstwem wszystkich przyzwoitych ludzi". Tym samym prezes PiS uznał polskich Żydów i muzułmanów, przestrzegających praw religijnych, za ludzi nieprzyzwoitych, ale takie

Sejm nie zgodził się na ubój rytualny w Polsce. Zobacz, kto jak głosował

Za odrzuceniem ustawy o uboju rytualnym opowiedziało się 222 posłów, przeciw było 178, dziewięciu wstrzymało się od głosu. Wśród przeciwników rządowego projektu znalazło się 38 parlamentarzystów PO, w tym marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Zobacz, jak głosowali posłowie. Ubój rytualny jak wyprawy krzyżowe

Wicemarszałek Nowicka: Ubój rytualny bez ogłuszania jest wbrew zasadzie humanitarnego traktowania zwierząt

W piątek najprawdopodobniej odbędzie się w Sejmie głosowanie nad legalizacją uboju rytualnego bez ogłuszania. Rządowy projekt, dopuszczający ubój rytualny, w rzeczywistości ma niewiele wspólnego z obrzędami religijnymi, będąc przykrywką dla legalizacji potężnego przemysłu mięsnego. W czwartek

Rozstrzygnięcie TK ws. zakazu uboju rytualnego - 10 grudnia

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - 10 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie losy wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich co do konstytucyjności zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania. W środę pełny skład TK, pod przewodnictwem prezesa Andrzeja

Ubój rytualny stał się okazją do antysemickich obelg

Zabieram głos w tej sprawie poruszona lekturą listu, który do premiera Donalda Tuska skierowała pani Katarzyna Markusz. Autorka zwróciła się wcześniej do kancelarii premiera i do parlamentarzystów z prośbą o niezakazywanie uboju rytualnego i stała się obiektem haniebnych i niegodziwych

Ubój rytualny. Ambasador Izraela w Warszawie spotkał się z przedstawicielami MSZ

Ambasador Izraela w Polsce Zwi Raw-Ner został w środę zaproszony na spotkanie do MSZ; spotkanie rozpoczęło się około południa i zakończyło po godz. 13. Temat: odrzucenie przez Sejm rządowego projektu ustawy dopuszczającej ubój zwierząt bez ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. Po spotkaniu w MSZ

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego budzi poważne wątpliwości

Trybunał Konstytucyjny orzekł (niejednogłośnie) w sprawie uboju rytualnego w Polsce w ten sposób, że art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (UOZ) zakazujący uboju zwierząt bez ogłuszania jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 i 5 konstytucji w związku z art. 9 Konwencji o

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

będzie można przeprowadzać także na eksport. Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. Trybunał tłumaczył, że skoro w Polsce powszechnie akceptowany jest ubój

List organizacji Kobylańskiego w sprawie uboju rytualnego. Nałęcz: "Jak z nazistowskiej propagandy"

się w nim do lipcowego głosowania nad ubojem rytualnym (222 posłów było za zakazem uboju, 178 przeciw zakazowi, dziewięciu się wstrzymało). Stwierdza, że 178 posłów było za "nieludzkim cierpieniem, barbarzyństwem, które nigdy nie było akceptowane i nie powinno być akceptowane w Polsce katolickiej

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

orzeczenia TK. Ale - jak dodał - z przedstawionego w środę uzasadnienia wyroku wynika, że ubój bez ogłuszenia będzie można przeprowadzać także na eksport. Jak mówił, TK uznał, że wiele krajów UE stosuje ubój rytualny, a zwierzęta z Polski są przewożone do tych krajów i tam zabijane. Sawicki dodał też, że TK

Zawieszenie progu ostrożnościowego, czyli dziura większa, ale nie czarna. Opozycja: To ubój rytualny finansów

finansami państwa: - Panika zajrzała w oczy. W sposób prymitywny przygotowaliście te zmiany - mówiła. Andrzej Romanek z Solidarnej Polski żądał odrzucenia rządowego projektu. - Zawieszenie progu ostrożnościowego to ubój rytualny z ogłuszeniem polskich finansów - mówił. Przestrzegał, że "za finansową

120 naukowców do premiera Tuska: ubój rytualny to skrajne okrucieństwo

Trybunał Konstytucyjny orzekł pod koniec listopada, że sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt i przez to z konstytucją jest przepis, który pozwala na rytualny ubój zwierząt przez wykrwawienie, bez ich wcześniejszego ogłuszenia. Ministerstwo Rolnictwa, które chce utrzymania możliwości takiego uboju

Dziś bez głosowania nad ubojem rytualnym. Tusk do posłów PO: Ustalcie wreszcie - jesteście za czy przeciw

czwartek sejmowa komisja rolnictwa poparła poprawkę PO, która wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii na dokonanie tzw. uboju rytualnego oraz określenia, według jakiego obrządku religijnego zostanie on dokonany. Kopacz: "To etap edukacyjny" Marszałek Sejmu i

Izrael krytykuje zakaz uboju rytualnego w Polsce. Tusk: "Kontekst co najmniej niestosowny"

sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia - powiedział premier. Jak pisze PAP, szef rządu był pytany przez jedną z dziennikarek o padające w oświadczeniu izraelskiego MSZ zdanie mówiące o tym, że zakaz rytualnego uboju zwierząt szkodzi wysiłkom na rzecz odbudowy żydowskiego życia w kraju, w którym - jak

Czy można zmienić ustawę bez udziału parlamentu, czyli ubój rytualny rękami Unii

wszczęła postępowanie "w sprawie" przekroczenia uprawnień przez ministra rolnictwa. Problem przed Trybunałem jest banalny, ale sytuacja wokół uboju rytualnego już nie. A to za sprawą unijnego rozporządzenia, które ma wejść w życie od nowego roku. Rozporządzenie dopuszcza ubój rytualny, ale

Minister rolnictwa przewidział wynik głosowania nad przywróceniem uboju rytualnego

We wtorek premier Donald Tusk ogłosił, że rząd skieruje do Sejmu nowelizację ustawy o ochronie zwierząt przywracającą możliwość uboju bez ogłuszania. Ustępstwem na rzecz obrońców zwierząt miałby być zakaz używania do tego klatek obrotowych dla bydła. Premier powiedział, że dla takiego rozwiązania

Rytualny ubój to niemoralny interes

przetwórcze będą ograniczały produkcję i zwalniały pracowników" - napisała Krystyna Naszkowska broniąc biznesu uboju rytualnego w Polsce. To prawda, że i rząd i ministerstwo rolnictwa takie obowiązki mają. Tylko że np. ministerstwo rolnictwa ma też obowiązek, nałożony ustawą o ochronie zwierząt (o

Spór o ubój rytualny. Wolność, religia, okrucieństwo

Dyskusja o uboju rytualnym na pierwszy rzut oka wydaje się marginalna albo sprowadzona do sporu o pieniądze. To błąd. Za debatą kryje się poważny spór o granice wolności kultu religijnego. Mamy w Polsce, oczywiście, pełną wolność sumienia. Można wierzyć w Boga, w Jahwe, w Allaha czy Potwora

Minister Boni przekaże rabinom stanowisko Polski w sprawie uboju rytualnego

nastroje trzeba uspokoić - dodał minister. Przypomniał, że wystąpił do Rządowego Centrum Legislacji o interpretację, czy w Polsce ubój rytualny może być dopuszczalny na własny użytek mniejszości wyznaniowych. Interpretacja jest potrzebna po tym, gdy Sejm odrzucił w piątek projekt ustawy zezwalającej na

Roman Giertych pełnomocnikiem Europejskiego Związku Żydów w sprawie uboju rytualnego

Roman Giertych ma sformułować wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie skargi do Trybunały Konstytucyjnego w sprawie zakazu uboju rytualnego zwierząt - podała "Rzeczpospolita". Cytuje słowa Giertycha, że "jako katolik nie może nie poprzeć starań wspólnoty religijnej

Ubój rytualny coraz bliżej legalizacji: wchodzi na ścieżkę sejmową

interesie żyjących w Polsce mniejszości religijnych.Minister Kalemba nie wie nic"Minister rolnictwa Stanisław Kalemba powiedział posłom, że nie ma własnych danych na temat wielkości eksportu mięsa z uboju rytualnego. Taki ubój jest nielegalny od stycznia, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał

Prokuratura zajmie się żydowskim ubojem rytualnym w Tykocinie

Chodzi o dokonany w Tykocinie żydowski ubój rytualny. Postępowanie sprawdzające prowadzi w tej sprawie policja, do której we wtorek wpłynęło zawiadomienie od powiatowego lekarza weterynarii w Białymstoku. - Sprawdzamy, czy doszło do złamania prawa - powiedział rzecznik podlaskiej policji Andrzej

Nie będzie kompromisowego projektu ustawy o uboju rytualnym

szybko przyjąć kompromisowy, poselski projekt dopuszczający ubój rytualny tylko na cele polskich wspólnot religijnych. Posłowie PO z parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt chcieli pozwolenia na zbieranie podpisów pod takim projektem. Ale w ostatni czwartek władze PO zdecydowały, że trzeba zagłosować

"Prawa zwierząt ważniejsze od religii", czyli zakaz uboju rytualnego w Danii

całej Europie i przybiera na sile w administracji rządowej - powiedział dziennikowi "Jedijot Achronot" Eli Ben Dahan, wiceminister ds. posług religijnych. Uboju rytualnego zakazują m.in. Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i od 2013 r. Polska.

Naukowcy do biskupów w sprawie uboju rytualnego: Co z moralnością chrześcijańską?

Ponad stu naukowców podpisało się pod listem Polskiego Towarzystwa Etycznego w odpowiedzi na poparcie dla uboju rytualnego przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Naukowcy piszą: "Z niedowierzaniem przyjęliśmy oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, wyrażające pełną

Ubój rytualny będzie w Polsce zgodny z prawem

Od blisko roku organizacje obrońców zwierząt walczyły z rozporządzeniem ministra rolnictwa z 2004 r., które wbrew ustawie o ochronie zwierząt umożliwia ubój rytualny. Ustawa nakazuje, żeby zwierzęta rzeźne ogłuszać przed wykrwawieniem. To wymóg humanitarny: chodzi o to, żeby oszczędzić zwierzęciu

Zdania odrębne pięciorga sędziów TK

W swym zdaniu odrębnym sędzia Wojciech Hermeliński uznał, że TK "otworzył drogę do uboju w celach komercyjnych". Według niego ubój rytualny jest bardziej okrutny niż standardowy ubój w rzeźni. Opowiedział się też za utrzymaniem zakazu eksportu mięsa z uboju rytualnego, bo - jak powiedział

"Dziennik Gazeta Prawna".Seremet: Rytualny ubój - niekonstytucyjny

Andrzej Seremet złożył w związku z tym do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisu pozwalającego na ubój według obyczajów religijnych. Chodzi o ubój rytualny, zgodny z obrządkiem muzułmańskim, dla pozyskania mięsa halal, lub ubój zgodny z judaizmem dla

Rząd chce przywrócenia w Polsce uboju rytualnego. Czy będzie to zgodne z prawem UE?

, na ile można liczyć na poparcie tej, jakby nie patrzeć, kontrowersyjnej propozycji, rząd przedstawi propozycję wyeliminowania tych najbardziej bulwersujących, jeśli chodzi o cierpienie zwierząt sposobów uboju - mówił premier. - Byłoby mitem sądzić, że ubój rytualny w przeciwieństwie do klasycznego

Sawicki: protest rolników z OPZZ będzie miał charakter "pokojowy"

Prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników Indywidualnych Sławomir Izdebski, zapowiedział w piątek ogólnopolski strajk ostrzegawczy rolników. Głównym postulatem protestujących będzie przywrócenie uboju rytualnego. Strajk ma polegać na blokowaniu międzynarodowej drogi A2 w

Prokuratura nie chciała zająć się ubojem, więc sprawa trafiła do sądu

Chodzi o zażalenia na odmowę wszczęcia przez prokuraturę śledztw w sprawie uboju, ale i zakłócenia uroczystości. Po święcie Kurban Bajram w Bohonikach w październiku ubiegłego roku, którego nieodłącznym elementem jest rytualny ubój zwierząt, do prokuratury trafiły zawiadomienia złożone przez

Prokuratura generalna: Zakaz uboju chroni moralność

(art. 35). Prokurator generalny właśnie wysłał do Trybunału 80-stronicowe stanowisko w tej sprawie. Pisze, że wszelkie konstytucyjne prawa i wolności dotyczą tylko osób przebywających na terenie Polski. Tymczasem polskie mięso z uboju rytualnego praktycznie w całości szło na eksport, co potwierdza

Ekolog: wyrok TK otworzył drogę do uboju w celach komercyjnych

Trybunał Konstytucyjny w środę uznał, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. Sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz mówiła uzasadniając orzeczenie, że "ochronie zwierząt nie przysługuje

Zarzynać przytomne zwierzę?

Premier, ogłaszając, że rząd przyjął projekt dopuszczający ubój zwierząt bez ogłuszania, obiecał, że będą to przepisy najostrzejsze w Europie. Tymczasem ustawa, która jest teraz w Sejmie, pozwala na dowolność zabijania rytualnego. - Wystarczy, że jakaś grupa oświadczy, że religia nakazuje jej

Związek gmin żydowskich usatysfakcjonowany wyrokiem TK

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niezgodny z konstytucją. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. "Ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postawieniami konstytucji gwarantującymi wolność

Awantura o ubój. Czy zakaz łamie swobody religijne?

mięso importowane lub przejść na przymusowy wegetarianizm". Ubój dozwolony Czy rzeczywiście religijni Żydzi nie mogą w Polsce dokonywać uboju rytualnego na potrzeby własnej wspólnoty? Jeszcze cztery miesiące temu rabin Schudrich uważał inaczej. W marcu uczestniczył w takim uboju w Tykocinie. Pytany

Karp po żydowsku udręczony po polsku

Po co komu awantura w sprawie uboju rytualnego? - pyta Paweł Smoleński, który w swych tekstach z Izraela wykazuje się zwykle wyjątkową otwartością na racje i reakcje żydowskie oraz arabskie (tam są one sprzeczne). A tutaj jakby nie rozumiał, że ta "awantura" wynika z konfliktu dwóch

Mufti Miśkiewicz: społeczność muzułmańska czekała na ten wyrok TK

uniemożliwić ubój rytualny w pierwszy dzień muzułmańskiego Święta Ofiarowania - Kurban Bajram; doszło do przepychanek słownych między nimi a przedstawicielami społeczności muzułmańskiej. Obrońcy zwierząt zawiadomili prokuraturę, która umorzyła śledztwo - uznała, że czyn miał znikomą szkodliwość społeczną

Ubój rytualny

szechita w judaizmie ubój halal w islamie

Ubój

Ubój – zabijanie zwierząt rzeźnych przez wykrwawienie w sposób uregulowany przepisami prawa. Można wyróżnić: ubój przemysłowy, dokonywany w rzeźniach ubój gospodarczy, dokonywany przez hodowcę w celu pozyskania mięsa na potrzeby własne lub jego sprzedaż ubój rytualny (szechita, halal

Szechita

Szechita (hebr. ?????) – w judaizmie ubój rytualny zwierząt lądowych i ptaków, którego dokonuje specjalnie w tym celu uczony rytualny rzezak – szojchet (jidysz; hebr. szohet). SzojchetOsoba dokonująca uboju rytualnego w gminie żydowskiej podlegała regułom prawa religijnego i zwyczajom

Halal

się muzułmanów, podobny do żydowskiej koszerności czy ital dla rasta. Koran kategorycznie zakazuje spożywania krwi, mięsa wieprzowego, padliny oraz wymaga, aby zwierzęta ubijano w sposób rytualny. Całkowicie zakazane jest spożywanie alkoholuDlaczego Islam zabrania spożywania alkoholu?. Podobieństwa z innymi

Koszerność

certyfikaty. Ubój koszernySzczegółowo określone są zasady uboju ssaków i drobiu (szechita wspomniana w Księdze Powtórzonego Prawa 12:21), które muszą być zabijane w rytualny sposób przez wykwalifikowanego rzezaka (szojchet). Ostrym, nieząbkowanym nożem przecina on płynnym ruchem żyły szyjne wewnętrzne

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

 Ubój rytualny

Ubój rytualny

Co to jest ubój rytualny? Ubój rytualny jest to rodzaj uboju, który w przeciwieństwie do innych form nie przewiduje ogłuszania zwierzęcia. dzieje się tak, gdyż celem uboju rytualnego jest odpowiednie przygotowanie zwierząt dla potrzeb osób wyznających judaizm oraz islam. Mianowicie zwierzę, po uboju, musi być pozbawione krwi. Gdyby zostało uprzednio ogłuszone, nie byłoby to możliwe, by krew późnej odpłynęła.

Dlaczego jest stosowany ubój rytualny? Ubój rytualny jest stosowny w przygotowywaniu mięsa dla wyznawców religii takich jak judaizm oraz islam. Według nakazów tych religii, mięso musi być koszerne, pozbawiane krwi. We wszystkich innych przypadkach, w masowym uboju, stosowane jest ogłuszanie - takie są zalecenia humanitarne.

Skąd wynikają kontrowersje wokół uboju rytualnego? Ubój rytualny według części osób, w tym obrońców praw zwierząt, wywołuje większe cierpienie. Dlatego jest to kontrowersyjna sprawa, lecz mimo wszystko właściwie we wszystkich krajach jest on dopuszczalny dla celów wyłącznie religijnych i ściśle nadzorowany.