ubój rytualny

PAP

Litwa zalegalizowała ubój rytualny

Litwa zalegalizowała ubój rytualny

Litewski parlament zalegalizował we wtorek ubój rytualny. Ma to zwiększyć eksport mięsa do krajów arabskich i Izraela, a tym samym złagodzić skutki rosyjskiego embarga.

Ubój rytualny wraca do Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał jeszcze raz zajmie się ubojem rytualnym. Rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich, by ten ubój możliwy był tylko na potrzeby wspólnot religijnych w kraju.

TK bada zakaz uboju rytualnego

Trybunał Konstytucyjny bada w środę wniosek Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, podważający konstytucyjność zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania. Nie wiadomo, kiedy zapadnie wyrok.

M. Boni: w Polsce powinna być możliwość uboju rytualnego na potrzeby mniejszości religijnych

M. Boni: w Polsce powinna być możliwość uboju rytualnego na potrzeby mniejszości religijnych

Rolnicy chcą przywrócenia uboju rytualnego

Zdaniem organizacji rolniczych i branży mięsnej fakt, iż w Polce nie ma uboju rytualnego, dotyka zwłaszcza producentów bydła, ale także i drobiu. Według branży mięsnej, ubój zgodny z zasadami religijnymi halal i koszer stanowił w 2012 r. 10 proc. eksportu drobiu i jedną trzecią eksportu wołowiny

TK uzasadnia wyrok ws. uboju rytualnego

Zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro z czternaściorga sędziów złożyło zdania odrębne. Wyrok dotyczy też związku religijnego muzułmanów. Sędzia Maria Gintowt-Jankowicz mówiła w

Przedstawiciel Sejmu: umorzyć sprawę uboju rytualnego

Według badanego przez TK wniosku ZGWŻ zakaz uboju rytualnego, wynikający z ustawy o ochronie zwierząt, narusza konstytucję i europejską konwencją praw człowieka; prowadzi też do "dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce". W stanowisku dla TK z marca br

TK: Zakaz uboju rytualnego niezgodny z konstytucją

TK: Zakaz uboju rytualnego niezgodny z konstytucją

Trybunał orzekł, że obowiązujący w Polsce od 2013 roku bezwzględny zakaz uboju rytualnego (czyli bez uprzedniego ogłuszenia), narusza wolność kultu religijnego i prawa mniejszości etnicznych do kultywowania własnych tradycji. Sprawę sądziło czternastu sędziów. Pięcioro złożyło zdania odrębne

Trybunał Konstytucyjny zajmie się w grudniu zakazem uboju rytualnego

Trybunał Konstytucyjny zajmie się w grudniu zakazem uboju rytualnego

Po raz pierwszy Trybunał oceni, czy i do jakiego stopnia można ochronę zwierząt uzasadniać konstytucyjną ochroną moralności publicznej. W Trybunale od lata leży skarga Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, który domaga się uznania niekonstytucyjności zakazu uboju rytualnego - przez przecięcie

Hernand: zakaz uboju rytualnego zgodny z konstytucją

Według badanego w środę przez TK wniosku ZWGŻ zakaz uboju rytualnego, wynikający z ustawy o ochronie zwierząt, narusza konstytucję i europejską konwencją praw człowieka; prowadzi też do "dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce". W stanowisku dla TK

Tatarzy apelują w Sejmie ws. uboju rytualnego

Rytualny ubój zwierzęcia jest nieodłącznym elementem jednego z najważniejszych muzułmańskich świąt - Kurban Bajram, które obchodzone jest w październiku. W województwie podlaskim, gdzie są największe w kraju skupiska polskich muzułmanów pochodzenia tatarskiego, uroczystości odbywają się m.in. w

Protest przed Sejmem w sprawie uboju rytualnego

sama, jak projekt rządowy odrzucony przez Sejm w lipcu 2013 r., który wzbudził liczne protesty organizacji walczących o prawa zwierząt. Nowelizacja dopuszcza ubój rytualny zwierząt dla celów religijnych bez ogłuszania oraz wprowadza zakaz stosowania tzw. klatek obrotowych podczas takiego uboju. "

Sawicki: ubój rytualny nie jest problemem koalicji

Zdaniem ministra, sprawa legalizacji uboju rytualnego to "problem prawno-administracyjny". Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Obecne przepisy zakazują uboju rytualnego; obowiązują one od 1 stycznia 2013 r. "Czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Ubój rytualny wprowadzony nielegalnie

TK odroczył wejście w życie wyroku do końca grudnia. Tym samym dał rządowi czas do końca roku, by zdecydował, czy ubój rytualny w Polsce ma być zakazany, czy legalny. Chodzi o to, że od 1 stycznia wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które zezwala na ubój rytualny. Ma ono pierwszeństwo przed

Ubój rytualny nakręca produkcję i eksport wołowiny

importerów wołowiny, znosi cła i szeroko otwiera swój rynek mięsa. Tego też dnia na Litwie wchodzi w życie prawo do swobodnego uboju rytualnego - nasi eksporterzy już mają zakontraktowane pełne zwierząt tiry, które 1 stycznia przekroczą litewską granicę. Jeśli więc okaże się, że eksport jest możliwy, to z

Ubój rytualny w Tykocinie zgodny z prawem. Sąd uciął spór

Ubój rytualny w Tykocinie zgodny z prawem. Sąd uciął spór

odmowie wszczęcia śledztwa. I utrzymał to postanowienie w mocy. Żydzi mają prawo do uboju rytualnego Do uboju doszło w marcu 2013 r., brali w nim udział przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce, w tym naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Powoływał się on wtedy na ustawę z 1997 r. o stosunku

Ubój rytualny - ostatnie starcie

Ubój rytualny - ostatnie starcie

przeciw takiemu ubojowi. W dodatku groźby rozpowszechniane przez przemysł mięsny i Ministerstwo Rolnictwa groźby, że bez eksportu mięsa z uboju rytualnego padną rzeźnicy i hodowcy, wyglądają na mit. Nie ma danych, które miałyby o tym świadczyć. Natomiast portal Farmer.pl podaje, że zyski z eksportu

PG: nie było żadnego aktu oskarżenia ws. uboju rytualnego

wszczęcia śledztwa ws. żydowskiego uboju rytualnego w Tykocinie z 2013 r. - wystąpił z pytaniem prawnym do TK. Trzy z tych spraw dotyczą uboju dokonanego w ramach ofiary składanej przez wyznawców islamu - powiedział PAP Tomasz Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Dodał, że śledztwo w

Rytualny ubój prawa

Rytualny ubój prawa

tego hasła nie głosiły, ale boczkiem, na różne sposoby, je realizowały. Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że minister rolnictwa złamał konstytucję - zmienił ustawę o ochronie zwierząt rozporządzeniem. Rozporządzenie zezwoliło na ubój rytualny, mimo że ustawa takiego uboju zabrania. Minister

Mec. Pietrzak: za ubój rytualny grożą 2 lata więzienia

Według badanego w środę przez TK wniosku ZGWŻ zakaz uboju rytualnego narusza konstytucję i europejską konwencją praw człowieka; prowadzi też do "dyskryminacji w życiu społecznym i gospodarczym wyznawców judaizmu w Polsce". W stanowisku dla TK Sejm ocenił, że gminy żydowskie mają prawo do

TK: ubój rytualny podlega ochronie w ramach wolności religijnej

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. "Konstytucyjna gwarancja wolności religii obejmuje dokonywanie wszelkich czynności, praktyk, obrzędów i

Ubój rytualny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Decyzja być może za tydzień

Ubój rytualny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Decyzja być może za tydzień

rytualnego (polegającego na podcięciu gardła przytomnemu zwierzęciu) narusza konstytucyjną wolność praktykowania religii i prawo mniejszości narodowych do kultywowania swoich obyczajów. Prokurator generalny uznał, że zakaz uboju nie narusza konstytucji, bo mięso koszerne dostępne jest z eksportu, a

TK: zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich - niekonstytucyjny

rytualnego na potrzeby religijne swych wyznawców, ale już nie w celach gospodarczych czy handlowych. Takie uprawnienie gmin za "wątpliwe" uznała zaś Prokuratura Generalna, która chciała uznania, że zakaz uboju jest zgodny z konstytucją. Problem prawny zrodził się, gdy w 2012 r. TK orzekł, że

TK: z dniem opublikowania wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny

W środę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. "Ochronie zwierząt nie przysługuje pierwszeństwo przed postawieniami konstytucji gwarantującymi wolność religii

Wyrok TK ws. uboju rytualnego o godz. 10.00

. Problem prawny zrodził się, gdy w 2012 r. TK orzekł, że rozporządzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na którego podstawie dokonywano uboju rytualnego, był sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt, a przez to z konstytucją. Kwestię miała rozwiązać rządowa nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która miała

TK nie zajmował się kwestią eksportu mięsa z uboju rytualnego

wyobrazić jakieś bariery np. dla mięsa pochodzącego z uboju rytualnego?" - spytał retorycznie. Rzepliński podkreślił, że "ubój niekomercyjny jest niemożliwy, bo ubój rytualny musi się dokonywać w rzeźni, a tam zawsze jest komercja, w tym dobrym sensie tego słowa".(PAP)

Dowody na ubój rytualny w Polsce

Koszerne mięso z uboju w polskich rzeźniach odkryli w ramach dziennikarskiego śledztwa niezależni dziennikarze "Rzeczpospolitej" i programu TVP 1 "Po prostu". Ubój rytualny, czyli bez uprzedniego ogłuszenia, jest w Polsce nielegalny od stycznia zeszłego roku. Jednak od dłuższego

RPO zaskarżyła do TK brak regulacji dopuszczających ubój rytualny

O wniosku poinformowała PAP Anna Kabulska z wydziału komunikacji społecznej Biura RPO. Jak przypomniała, ubój rytualny, czyli bez wcześniejszego ogłuszania zwierząt, jest praktykowany w judaizmie i islamie. Obowiązująca obecnie ustawa o ochronie zwierząt zabrania dokonywania uboju rytualnego

RPO: uregulowanie kwestii uboju rytualnego zadaniem rządu

"Konieczność podjęcia odpowiednich prac legislacyjnych w celu kompleksowego uregulowania dokonywania uboju rytualnego w Polsce jest moim zdaniem bezdyskusyjna. Przeprowadzenie natomiast potrzebnych w tej materii działań, w tym konsultacji społecznych ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami

TK: zakaz uboju rytualnego na potrzeby wyznawców - niekonstytucyjny

karną osoby dokonującej uboju". Ustawa ta generalnie pozwala uśmiercać zwierzęta tylko po uprzednim pozbawieniu ich świadomości - ubój rytualny prowadzony przez żydów i muzułmanów tego nie przewiduje. Za złamanie ustawy grozi do 2 lat więzienia. ZGWŻ podkreślał, że jego zamiarem nie jest "

Ubój rytualny nielegalny w Polsce

Fakt, że rząd przekazał taką informację, jest zaskoczeniem, bo utrzymywał to w tajemnicy. Od wielu miesięcy polscy obrońcy zwierząt walczyli o utrzymanie zakazu uboju rytualnego (podcięcie gardła przytomnemu zwierzęciu i śmierć z wykrwawienia). Premier, pytany w grudniu przez dziennikarzy, czy

TK bada zakaz uboju rytualnego na potrzeby wyznawców judaizmu

Schudrich. Nowy szef ZGWŻ Lesław Piszewski oświadczył dziennikarzom, że nie ma wątpliwości, jaki zapadnie wyrok. Dodał, że ubój rytualny nie jest okrutny, co podkreślił też Schudrich w liście do TK. Jako obserwator w TK jest też Tomasz Miśkiewicz, mufti Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Powiedział

Droga uboju rytualnego: od ministerstwa do Sejmu

twierdzenie Ministerstwa Rolnictwa, że Unia wymaga, by w każdym kraju ubój rytualny był możliwy. W to, że większość krajów UE ma ubój bez ogłuszania. Chociaż w rzeczywistości te kraje, które go nie zakazują, praktycznie nie wykonują. A jeśli już, to na użytek swoich wspólnot religijnych. Uwierzył, że Unia

RPO zaskarżyła do TK brak regulacji dopuszczających ubój rytualny

O wniosku poinformowała PAP Anna Kabulska z wydziału komunikacji społecznej Biura RPO. Jak przypomniała, ubój rytualny, czyli bez wcześniejszego ogłuszania zwierząt, jest praktykowany w judaizmie i islamie. RPO wniosła o stwierdzenie przepisów ustawy o ochronie zwierząt z konstytucją, Europejską

Podlaskie. Odroczone posiedzenie sądu ws. uboju rytualnego

zdecydować, czy powinno być wszczęte śledztwo z zawiadomienia obrońców praw zwierząt o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uboju wbrew prawu, dokonanego jesienią 2013 roku podczas muzułmańskich uroczystości Kurban Bajram w Bohonikach. Rytualny ubój zwierząt jest nieodłącznym elementem tego święta

PO znów podzielona ws. przywrócenia uboju rytualnego

Pierwsze czytanie przygotowanej przez Krajową Radę Izb Rolniczych propozycji odbyło się w Sejmie w mijającym tygodniu. Dopuszcza ona ubój rytualny zwierząt dla celów religijnych bez ogłuszania, przy wykluczeniu jednak możliwości stosowania tzw. klatek obrotowych (klatka obrotowa to stalowa komora

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie uboju rytualnego obudził emocje antysemickie i antyislamskie

Trybunał orzekł, że zakaz uboju rytualnego - jakikolwiek, a więc także w celach eksportowych - narusza konstytucyjną wolność kultywowania religii i obyczajów mniejszości etnicznych. Prawna niezrozumiałość wyroku polega na tym, że Trybunał nie wyjaśnił, dlaczego nie zadośćuczynił wnioskowi Związku

RPO skarży do Trybunału ustawę zakazującą uboju rytualnego

Anna Kabulska z wydziału komunikacji społecznej Biura RPO składając wniosek, przypomniała, że ubój rytualny, czyli bez wcześniejszego ogłuszania zwierząt, jest praktykowany w judaizmie i islamie. RPO wniosła o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o ochronie zwierząt z konstytucją, europejską

Zaskarżone umorzenie śledztw związanych z islamskim ubojem rytualnym

W związku ze Świętem Ofiarowania, czyli Kurban Bajram w Bohonikach, wszczęte zostały dwa śledztwa: pierwsze z zawiadomienia obrońców praw zwierząt, a dotyczące przeprowadzenia samego uboju rytualnego wbrew obowiązującym przepisom, drugie - z zawiadomienia przedstawicieli społeczności muzułmańskiej

Ubój rytualny. Argumenty sędziów TK jak z dyskusji towarzyskiej. Rozpalą spór na nowo

Prawna niezrozumiałość polega na tym, że nie wyjaśnia, dlaczego Trybunał nie zadośćuczynił wnioskowi Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, by uznać ubój rytualny za dopuszczalny wyłącznie na potrzeby mniejszości w kraju. A także na tym, że Trybunał nie spróbował nawet wyjaśnić, dlaczego nie widzi

Ubój rytualny padł. Premier uwierzył, nie sprawdził

twierdzenie Ministerstwa Rolnictwa, że Unia wymaga, by w każdym kraju ubój rytualny był możliwy. W to, że większość krajów UE ma ubój bez ogłoszenia. Chociaż w rzeczywistości te, które go nie zakazują, praktycznie nie wykonują. A jeśli - to na użytek własnych wspólnot religijnych. Uwierzył, że Unia dopuszcza

Sawicki: w tym tygodniu nie będzie głosowania ws. uboju rytualnego

Sawicki powiedział, że nie wie, jak będą głosowali posłowie, ale on będzie popierał ubój rytualny. Obecne przepisy zakazują uboju rytualnego; obowiązują one od 1 stycznia 2013 r. Wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu złożyły podczas pierwszego czytania kluby Prawo i Sprawiedliwość oraz Twój

Ubój rytualny osądzony. Rozporządzenie naruszyło konstytucję

TK odroczył wejście w życie wyroku do końca grudnia. Tym samym dał rządowi czas do końca roku, by zdecydował, czy ubój rytualny w Polsce ma być zakazany, czy legalny. Chodzi o to, że od 1 stycznia wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które zezwala na ubój rytualny. Ma ono pierwszeństwo przed

Sejmowa decyzja o uboju rytualnym odłożona w czasie

Sawicki powiedział, że nie wie, jak będą głosować posłowie, ale on będzie popierał ubój rytualny. Obecne przepisy zakazujące uboju rytualnego obowiązują one od 1 stycznia 2013 r. Wniosek o odrzucenie obywatelskiego projektu złożyły podczas pierwszego czytania kluby Prawo i Sprawiedliwość oraz Twój

W piątek głosowanie nad odrzuceniem projektu dot. uboju rytualnego

Sejm zajmował się projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Obecne przepisy zakazują uboju rytualnego; obowiązują one od 1 stycznia 2013 r. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz, jako przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej podkreślił, że powodem zgłoszenia

Ubój rytualny i aparat władzy

Na początek kilka faktów. Ubój rytualny zwierząt, czyli ubój bez ogłuszania, pozwolono w Polsce stosować w 1936 r. W 1997 r. zakazano go ustawą o ochronie zwierząt, ale w 2002 r. rozporządzeniem ministra rolnictwa przywrócono. I tak trwało do 27 listopada 2012 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny

Ubój rytualny trafi do Trybunału Konstytucyjnego

przepis dotyczy ich spraw. Zaplanowane na środę spotkanie z ministrem administracji i cyfryzacji będzie kolejnym z cyklu spotkań w sprawie uboju rytualnego. Podczas jednego z poprzednich Boni przyznał, że z opinii Rządowego Centrum Legislacji wynika, iż obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt nie daje

Niezły pasztet z ubojem rytualnym. Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczny z prawem unijnym?

. Stwierdził tylko, że kierował się skargą pisemną, w której Związek Gmin nie rozróżniał uboju na własne potrzeby i na eksport. Trybunał nie poszerzył również argumentacji, dlaczego odrzucił wywód prokuratora generalnego, że zakaz uboju rytualnego, jako przysparzającego zwierzęciu dodatkowych cierpień, jest

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

W poniedziałek napisaliśmy, że według niektórych prawników ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich z 1997 r. umożliwia tym gminom ubój rytualny (bez ogłuszenia) na potrzeby wspólnoty religijnej. Tego samego dnia minister administracji Michał Boni, który jest odpowiedzialny w

Podlaskie. Zażalenia ws. uboju rytualnego - w sądzie w Sokółce

Po święcie Kurban Bajram w Bohonikach w październiku ubiegłego roku, którego nieodłącznym elementem jest rytualny ubój zwierząt, do prokuratury trafiły zawiadomienia złożone przez obrońców praw zwierząt, ale i przedstawicieli społeczności muzułmańskiej. Pierwsi zawiadamiali śledczych o podejrzeniu

Prokuratura Generalna: zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucji

Generalna opublikowała w czwartek na swojej stronie internetowej. Uznała w nim, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby polskich mniejszości nie narusza konstytucji. "Pogląd wyrażony w uzasadnieniu wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich upatrujący w tradycji i religii niepodważalnych źródeł ocen

Podlaskie. Prokuratura będzie prowadziła postępowanie ws. uboju rytualnego

uroczystości Kurban Bajram w Bohonikach. Rytualny ubój zwierząt jest nieodłącznym elementem tego święta. Zawiadomienia trafiły do Prokuratury Rejonowej w Sokółce, która - po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego - odmówiła jednak wszczęcia śledztwa. Oceniła bowiem, że nie można uznawać za przestępstwo

Podlaskie.Sąd o śledztwie ws. uboju rytualnego: ocena dowodów niepełna

W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy w Sokółce uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie muzułmańskiego uboju rytualnego w Bohonikach (Podlaskie), ale - ze względu na skomplikowany charakter sprawy - odroczył o tydzień publikację uzasadnienia tej decyzji. Ubój miał miejsce w czasie

Powtórka z uboju rytualnego w Sejmie. Czy posłowie będą pracować nad propozycjami rzeźników?

Sejmem także odbędzie się demonstracja przeciwników uboju organizowana przez fundację Viva! i stowarzyszenia: OTOZ Animals, Ius Animalia, Mondo Cane i Klub Gaja. To, czy zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucyjnych praw mniejszości religijnych w Polsce, ma rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, do

Zwierzęta mają prawa. Kalbarczyk krytykuje wyrok TK w sprawie uboju rytualnego

argumentację Polskiego Towarzystwa Etycznego, stawia cały wyrok w jak najgorszym świetle także z punktu widzenia etycznego. Zwierzę nie jest rzeczą Złożona przez związek gmin żydowskich skarga na zakaz uboju rytualnego w Polsce dotyczyła rzekomego ograniczenia konstytucyjnego prawa do wolności wyznania. Prawo

W sprawie uboju rytualnego Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy tylko wniosek gmin żydowskich

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich uważa, że zakaz uboju rytualnego jest sprzeczny z konstytucją: z wolnością kultywowania religii i obyczajów mniejszości narodowych. Kwestionuje on wszelkie ograniczenia tego prawa. RPO zaskarżył zakaz uboju rytualnego w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego

Okrutny ubój rytualny w interesie rzeźników

Od stycznia wchodzi w życie rozporządzenie UE, które dopuszcza ubój rytualny, czyli przez wykrwawienie zwierzęcia, bez uprzedniego ogłuszenia. Taki ubój, jako nakazany religią, stosują wyznawcy islamu i judaizmu. Prawo krajów europejskich, pod naciskiem obrońców zwierząt, za normę uznaje ubój po

Protest przeciwko legalizacji uboju rytualnego. "To haniebne zmiany"

przez polski parlament tak haniebnych zmian" - stwierdzają na koniec autorzy apelu. Rządowy projekt niezgodny z prawem UE? We wtorek prace zakończyła podkomisja, która przygotowywała do drugiego czytania w Sejmie rządowy projekt legalizacji uboju rytualnego. Robert Biedroń (Ruch Palikota) usiłował

Papież Franciszek zaniepokojony zakazem uboju rytualnego w Polsce

W komunikacie Światowego Kongresu Żydów czytamy: "Papież wyraził zaniepokojenie zakazem uboju rytualnego w Polsce i polecił kardynałowi Kurtowi Kochowi, przewodniczącemu komisji do spraw relacji z judaizmem, zbadać tę sprawę i zwołać spotkanie już w przyszłym tygodniu". 12 lipca posłowie

O uboju rytualnym poinformujemy Europejskie Stowarzyszenie Żydów w Brukseli

Europejskie Stowarzyszenie Żydów spotyka się w czwartek w Brukseli. Minister Michał Boni poprosił ambasadora Prawdę o przekazanie tej instytucji informacji, jak przebiegała dyskusja nad ubojem rytualnym w Polsce. Boni kilka dni temu zwrócił się do Rządowego Centrum Legislacyjnego o pilną ekspertyzę

Ubój rytualny, czyli Kaczyński chwali Tuska

za certyfikat uboju rytualnego rzeźnia jednak wnosi opłatę. Dotyczy to każdej partii mięsa, wyrobów wędliniarskich i wszelkich np. serów topionych (nie ma w nich żelatyny wieprzowej), kosmetyków, wyrobów ze skóry. Rabin Menachem Margolin z Europejskiego Związku Żydów ocenił, że zakaz uboju rytualnego

Ubój rytualny: rabin zadowolony z reakcji polskiego rządu

Informację w imieniu ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego przekazał obradującym Marek Prawda, ambasador nadzwyczajny przy UE. Czytamy w niej, że "prace nad rozwiązaniem sytuacji związanej z ubojem rytualnym są nadal prowadzone w duchu poszanowania praw i swobód religijnych

Czy Żydzi i muzułmanie są dyskryminowani? Ubojem rytualnym zajmie się Trybunał Konstytucyjny

rytualnego przez naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, który w lipcu asystował przy uboju krowy w Tykocinie. Jednak skarga RPO miałaby szczególne znaczenie, ponieważ jest to konstytucyjny organ stojący na straży praw i wolności obywatelskich. O konsultacjach w sprawie skargi RPO Irena Lipowicz

Obrońcy praw zwierząt o uboju rytualnym powiadomili już prokuraturę

z OTOZ, dodając, że chociaż inspektorzy chcą powstrzymać zarzynanie ofiarnych zwierząt, to mają związane ręce. Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA] Mufti Tomasz Miśkiewicz twierdzi, że z opinii prawnych, które posiada, wynika, że w Polsce nie obowiązuje

W tym roku ofiarą uboju rytualnego padnie ok. 6 mln karpi

Z biologicznego punktu widzenia ich odczucia bólowe i strach nie różnią się od odczuwanych przez krowę lub barana. Ale rytuał ich wigilijnego uboju jest okrutniejszy niż rytualny ubój krów czy baranów w ramach szechity (judaizm) czy uboju halal (islam). Poprzedza go bowiem męka odławiania

Naczelny rabin Polski: odejdę, jeśli będzie zakaz uboju rytualnego

takiego uboju w ramach potrzeb religijnych. Schudrich jest naczelnym rabinem Polski od grudnia 2004 roku. Piątkowe głosowanie w Sejmie określa jako najgorszy dzień w życiu diaspory żydowskiej w Polsce od lat 30. XX w. Mówi, że decyzję podjęto na podstawie kłamstwa. - Ubój rytualny jest demonizowany w

Obrońcy zwierząt będą manifestować przeciw przepisom o uboju rytualnym

wprowadzenia najbardziej restrykcyjnych ograniczeń uboju rytualnego w Europie rządowy projekt nie zaproponował żadnego poważnego kompromisu. W niedzielę w Radiu Zet Wojciech Olejniczak (SLD), który jako minister rolnictwa w 2004 r. wbrew ustawie o ochronie zwierząt zezwolił na ubój bez ogłuszania, mówił, że

Posłowie chcą pomóc w rozplątaniu sytuacji z ubojem rytualnym

Wojewódzkim. Byli też przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz resortu administracji i cyfryzacji, a przede wszystkim - przedstawiciele mniejszości z województwa podlaskiego. Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA] Poruszono kwestię działań służb w związku

Na polskim zakazie uboju rytualnego chcą korzystać Litwini

Jak informuje "Puls Biznesu", Litwa intensywnie pracuje nad legalizacją uboju rytualnego, po tym jak został on zakazany w Polsce. W pierwszym czytaniu ten pomysł poparło 51 z 60 głosujących litewskich parlamentarzystów. Tamtejsi rolnicy nie ukrywają, że liczą na importerów z krajów

Zakaz uboju rytualnego połączył ortodoksyjnych Żydów z polskimi rzeźnikami

chłop. W przypadku uboju rytualnego udało mu się wprawdzie zachować jedną tradycję w postaci męczenia zwierząt. Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt można by też ścigać ukraińskiego nacjonalistę, który rozbił kurze jajo na polskim prezydencie w Łucku. Żeby nie pogłębiać kontrowersji między naszymi

Rządowi eksperci: Sprawę uboju rytualnego powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny

Wyznaniowych Żydowskich. Mufti Tomasz Miśkiewicz w imieniu polskich muzułmanów uznał zakaz za godzący w prawa religijne. Jednak niektórzy prawnicy zwrócili uwagę, że ustawa z 1997 r. o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich mówi, że mają one "dbać" m.in. o ubój rytualny. Z tego może wynikać

Większość Polaków przeciw ubojowi rytualnemu. Mimo to posłowie chcą wprowadzenia możliwości zabijania zwierząt bez ogłuszania

uboju rytualnego jest nikły. W przeddzień pierwszego czytania projektu CBOS opublikował wyniki badania opinii publicznej. 65 proc. ankietowanych jest przeciwnych legalizacji uboju rytualnego, w tym dwie piąte jest "zdecydowanie przeciwnych". Co piąty badany (21 proc.) opowiada się za

Ubój rytualny - w Platformie bunt przeciw dyscyplinie głosowania

Głosowanie przeciwko rządowemu projektowi zapowiedzieli w czwartek w rozmowach z PAP Halicki, Dunin i Suski. Oceniają, że ich śladem pójdzie "spora grupa" posłów PO. Obowiązek uzyskania pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii na dokonanie tzw. uboju rytualnego oraz określenia, według

Izby Rolnicze złożyły w Sejmie 130 tys. podpisów ws. uboju rytualnego

Kancelaria Sejmu ma dwa tygodnie na policzenie podpisów. W ocenie KRIR pod projektem ustawy przywracającym ubój rytualny podpisało się 130 tys. obywateli. Wymagane jest zebranie 100 tys. podpisów. Po sporządzeniu oficjalnego protokołu, marszałek Sejmu będzie miała 3 miesiące na wniesienie projektu

Ekonomia czy barbarzyństwo? Lubuscy posłowie o uboju rytualnym

Rządowy projekt nowelizacji ustawy, który dopuszczałby ubój rytualny, pojawił się w kwietniu br. i został przygotowany przez posłów PSL. Zwolennicy uboju przekonywali, że obowiązujący od 1 stycznia zakaz zabijania zwierząt bez ogłuszenia wpłynie negatywnie na sytuację ekonomiczną w kraju

Ubój rytualny legalny w Polsce? Chce tego PSL

Od dwóch dni w Sejmie mówiło się, że zbierane są podpisy pod pilnym projektem zalegalizowania uboju rytualnego (od "zwykłego" różni się on tym, że odbywa się przez poderżnięcie gardła zwierzęciu w pełni przytomnemu). W ubiegłym tygodniu bowiem Trybunał Konstytucyjny zakwestionował

Po co komu awantura w sprawie uboju rytualnego

W sporze wokół uboju rytualnego ani razu nie padł w Sejmie argument antyislamski lub antyżydowski. Nie powiedziano słowa o religiach - judaizmie i islamie - w Polsce mniejszościowych, z czego wynika tylko tyle, że trzeba je szanować na równi z katolicyzmem. Starły się racje obrońców praw zwierząt i

Premier pyta o cierpienie zwierzęcia w uboju rytualnym. Ekspert: Ten ubój jest równy torturze

Od ponad tygodnia, od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, trwają gorączkowe zabiegi Ministerstwa Rolnictwa i PSL-u o zalegalizowanie w Polsce uboju rytualnego (poderżnięcie gardła przytomnemu zwierzęciu, stosowane w islamie i judaizmie). Trybunał ocenił, że rozporządzenie ministra rolnictwa

Ubój rytualny to nie przestępstwo. Umorzone śledztwo

Ubój miał miejsce w październiku; jest on nieodłącznym elementem Kurban Bajram - muzułmańskiego Święta Ofiarowania. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uboju bez ogłuszania złożyło wówczas kilka organizacji obrońców praw zwierząt. Trafiły one do Prokuratury Rejonowej w Sokółce

Ubój rytualny stał się okazją do antysemickich obelg

Zabieram głos w tej sprawie poruszona lekturą listu, który do premiera Donalda Tuska skierowała pani Katarzyna Markusz. Autorka zwróciła się wcześniej do kancelarii premiera i do parlamentarzystów z prośbą o niezakazywanie uboju rytualnego i stała się obiektem haniebnych i niegodziwych

Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Proszę nie zakłócać jednego z dwóch najważniejszych świąt w roku muzułmańskim. Chcemy, aby uszanowano nasze prawo do świętowania, a ubój rytualny na pewno nie jest mniej humanitarny niż zabijanie zwierząt w rzeźni - mówił mufti Tomasz Miśkiewicz. Obrońcy praw zwierząt: nie mamy dowodów Co roku po

Ubój rytualny: dyskryminacja Żydów i muzułmanów czy furtka zamknięta dla biznesu?

W piątek Sejm odrzucił ustawę dopuszczającą w Polsce ubój rytualny. Przeciw była m.in. część posłów Platformy Obywatelskiej, choć ustawa była inicjatywą rządową. - Rozum był smutny, serce się cieszyło - skomentował decyzję Sejmu premier Donald Tusk i przyznał, że trafiły do niego argumenty, że ubój

Ubój rytualny. Hipokryzja

Odrzucenie przez Sejm rządowej ustawy przywracającej legalność uboju rytualnego Jarosław Kaczyński nazwał "zwycięstwem wszystkich przyzwoitych ludzi". Tym samym prezes PiS uznał polskich Żydów i muzułmanów, przestrzegających praw religijnych, za ludzi nieprzyzwoitych, ale takie

Wicemarszałek Nowicka: Ubój rytualny bez ogłuszania jest wbrew zasadzie humanitarnego traktowania zwierząt

W piątek najprawdopodobniej odbędzie się w Sejmie głosowanie nad legalizacją uboju rytualnego bez ogłuszania. Rządowy projekt, dopuszczający ubój rytualny, w rzeczywistości ma niewiele wspólnego z obrzędami religijnymi, będąc przykrywką dla legalizacji potężnego przemysłu mięsnego. W czwartek

Sejm nie zgodził się na ubój rytualny w Polsce. Zobacz, kto jak głosował

Za odrzuceniem ustawy o uboju rytualnym opowiedziało się 222 posłów, przeciw było 178, dziewięciu wstrzymało się od głosu. Wśród przeciwników rządowego projektu znalazło się 38 parlamentarzystów PO, w tym marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Zobacz, jak głosowali posłowie. Ubój rytualny jak wyprawy krzyżowe

Ubój rytualny. Ambasador Izraela w Warszawie spotkał się z przedstawicielami MSZ

Ambasador Izraela w Polsce Zwi Raw-Ner został w środę zaproszony na spotkanie do MSZ; spotkanie rozpoczęło się około południa i zakończyło po godz. 13. Temat: odrzucenie przez Sejm rządowego projektu ustawy dopuszczającej ubój zwierząt bez ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. Po spotkaniu w MSZ

120 naukowców do premiera Tuska: ubój rytualny to skrajne okrucieństwo

Trybunał Konstytucyjny orzekł pod koniec listopada, że sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt i przez to z konstytucją jest przepis, który pozwala na rytualny ubój zwierząt przez wykrwawienie, bez ich wcześniejszego ogłuszenia. Ministerstwo Rolnictwa, które chce utrzymania możliwości takiego uboju

List organizacji Kobylańskiego w sprawie uboju rytualnego. Nałęcz: "Jak z nazistowskiej propagandy"

się w nim do lipcowego głosowania nad ubojem rytualnym (222 posłów było za zakazem uboju, 178 przeciw zakazowi, dziewięciu się wstrzymało). Stwierdza, że 178 posłów było za "nieludzkim cierpieniem, barbarzyństwem, które nigdy nie było akceptowane i nie powinno być akceptowane w Polsce katolickiej

Zawieszenie progu ostrożnościowego, czyli dziura większa, ale nie czarna. Opozycja: To ubój rytualny finansów

finansami państwa: - Panika zajrzała w oczy. W sposób prymitywny przygotowaliście te zmiany - mówiła. Andrzej Romanek z Solidarnej Polski żądał odrzucenia rządowego projektu. - Zawieszenie progu ostrożnościowego to ubój rytualny z ogłuszeniem polskich finansów - mówił. Przestrzegał, że "za finansową

Milczenie owiec. Kalwas o uboju rytualnym

zaprowadził dziecko na pustynię i już miał poderżnąć mu gardło, miłosierny Bóg zesłał wołu albo - według innych opinii - owcę. Zwierzęca krew zastąpiła dziecięcą. Abraham zabił zwierzę i ofiarował jego krew Bogu. Dokonał pierwszej udhii - ofiary krwi. I wtedy to się zaczęło. Polski spór o ubój rytualny

Dziś bez głosowania nad ubojem rytualnym. Tusk do posłów PO: Ustalcie wreszcie - jesteście za czy przeciw

czwartek sejmowa komisja rolnictwa poparła poprawkę PO, która wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii na dokonanie tzw. uboju rytualnego oraz określenia, według jakiego obrządku religijnego zostanie on dokonany. Kopacz: "To etap edukacyjny" Marszałek Sejmu i

Czy można zmienić ustawę bez udziału parlamentu, czyli ubój rytualny rękami Unii

wszczęła postępowanie "w sprawie" przekroczenia uprawnień przez ministra rolnictwa. Problem przed Trybunałem jest banalny, ale sytuacja wokół uboju rytualnego już nie. A to za sprawą unijnego rozporządzenia, które ma wejść w życie od nowego roku. Rozporządzenie dopuszcza ubój rytualny, ale

Izrael krytykuje zakaz uboju rytualnego w Polsce. Tusk: "Kontekst co najmniej niestosowny"

sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia - powiedział premier. Jak pisze PAP, szef rządu był pytany przez jedną z dziennikarek o padające w oświadczeniu izraelskiego MSZ zdanie mówiące o tym, że zakaz rytualnego uboju zwierząt szkodzi wysiłkom na rzecz odbudowy żydowskiego życia w kraju, w którym - jak

Protest przed Sejmem w sprawie uboju rytualnego

28.05. Warszawa (PAP) - Kilkadziesiąt osób reprezentujących organizacje obrońców praw zwierząt protestowało przed Sejmem w środę przeciwko ubojowi rytualnemu. Uczestnicy akcji skandowali: "ubój rytualny jest nielegalny". Protest odbył się w związku z zaplanowanym na czwartek po południu

Rozstrzygnięcie TK ws. zakazu uboju rytualnego - 10 grudnia

03.12. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - 10 grudnia Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie losy wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich co do konstytucyjności zakazu uboju rytualnego zwierząt, czyli bez ich wcześniejszego ogłuszania. W środę pełny skład TK, pod przewodnictwem prezesa Andrzeja

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego budzi poważne wątpliwości

Trybunał Konstytucyjny orzekł (niejednogłośnie) w sprawie uboju rytualnego w Polsce w ten sposób, że art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (UOZ) zakazujący uboju zwierząt bez ogłuszania jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 i 5 konstytucji w związku z art. 9 Konwencji o

Minister rolnictwa przewidział wynik głosowania nad przywróceniem uboju rytualnego

We wtorek premier Donald Tusk ogłosił, że rząd skieruje do Sejmu nowelizację ustawy o ochronie zwierząt przywracającą możliwość uboju bez ogłuszania. Ustępstwem na rzecz obrońców zwierząt miałby być zakaz używania do tego klatek obrotowych dla bydła. Premier powiedział, że dla takiego rozwiązania

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

będzie można przeprowadzać także na eksport. Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny. Wyrok był niejednogłośny, pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. Trybunał tłumaczył, że skoro w Polsce powszechnie akceptowany jest ubój

Skąd to zacietrzewienie w sprawie uboju rytualnego. Polemika

Ewa Siedlecka odkryła, skąd się w Polsce bierze antysemityzm - z Trybunału Konstytucyjnego, a ściślej z orzeczenia Trybunału o niekonstytucyjności zakazu uboju rytualnego. "Trybunał Konstytucyjny obudził emocje antysemickie i antyislamskie", dowiadujemy się z poświęconego tej sprawie

RPO zaskarżyła do TK brak regulacji dopuszczających ubój rytualny

30.10. Warszawa (PAP/PAP Legislacja) - Rzecznik Praw Obywatelskich skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów, które nie zezwalają na ubój rytualny na wyłączne potrzeby lokalnych wspólnot religijnych i przewidują kary za takie uśmiercanie

Sawicki: ubój rytualny będzie dozwolony na podstawie rozporządzenia UE

orzeczenia TK. Ale - jak dodał - z przedstawionego w środę uzasadnienia wyroku wynika, że ubój bez ogłuszenia będzie można przeprowadzać także na eksport. Jak mówił, TK uznał, że wiele krajów UE stosuje ubój rytualny, a zwierzęta z Polski są przewożone do tych krajów i tam zabijane. Sawicki dodał też, że TK