ubój rytualny

Ewa Siedlecka

Ubój rytualny wraca do Trybunału Konstytucyjnego

Ubój rytualny wraca do Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał jeszcze raz zajmie się ubojem rytualnym. Rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich, by ten ubój możliwy był tylko na potrzeby wspólnot religijnych w kraju.

TK: Zakaz uboju rytualnego niezgodny z konstytucją

- Zakaz uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich jest niekonstytucyjny - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Pięcioro sędziów złożyło zdania odrębne. Z dniem opublikowania wyroku ubój rytualny będzie dopuszczalny i niezagrożony karą. Będzie dopuszczalny szeroko, także na eksport. Trybunał Konstytucyjny go nie ograniczył mimo, że Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich uboju chciał go tylko na potrzeby wyznawców w Polsce

Trybunał Konstytucyjny zajmie się w grudniu zakazem uboju rytualnego

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego zakaz uboju rytualnego.

M. Boni: w Polsce powinna być możliwość uboju rytualnego na potrzeby mniejszości religijnych

M. Boni: w Polsce powinna być możliwość uboju rytualnego na potrzeby mniejszości religijnych

Ubój rytualny wprowadzony nielegalnie

TK odroczył wejście w życie wyroku do końca grudnia. Tym samym dał rządowi czas do końca roku, by zdecydował, czy ubój rytualny w Polsce ma być zakazany, czy legalny. Chodzi o to, że od 1 stycznia wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które zezwala na ubój rytualny. Ma ono pierwszeństwo przed

Ubój rytualny - ostatnie starcie

Ubój rytualny - ostatnie starcie

przeciw takiemu ubojowi. W dodatku groźby rozpowszechniane przez przemysł mięsny i Ministerstwo Rolnictwa groźby, że bez eksportu mięsa z uboju rytualnego padną rzeźnicy i hodowcy, wyglądają na mit. Nie ma danych, które miałyby o tym świadczyć. Natomiast portal Farmer.pl podaje, że zyski z eksportu

Rytualny ubój prawa

Rytualny ubój prawa

tego hasła nie głosiły, ale boczkiem, na różne sposoby, je realizowały. Tydzień temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że minister rolnictwa złamał konstytucję - zmienił ustawę o ochronie zwierząt rozporządzeniem. Rozporządzenie zezwoliło na ubój rytualny, mimo że ustawa takiego uboju zabrania. Minister

Ubój rytualny nielegalny w Polsce

Ubój rytualny nielegalny w Polsce

Fakt, że rząd przekazał taką informację, jest zaskoczeniem, bo utrzymywał to w tajemnicy. Od wielu miesięcy polscy obrońcy zwierząt walczyli o utrzymanie zakazu uboju rytualnego (podcięcie gardła przytomnemu zwierzęciu i śmierć z wykrwawienia). Premier, pytany w grudniu przez dziennikarzy, czy

Ubój rytualny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Decyzja być może za tydzień

Ubój rytualny przed Trybunałem Konstytucyjnym. Decyzja być może za tydzień

rytualnego (polegającego na podcięciu gardła przytomnemu zwierzęciu) narusza konstytucyjną wolność praktykowania religii i prawo mniejszości narodowych do kultywowania swoich obyczajów. Prokurator generalny uznał, że zakaz uboju nie narusza konstytucji, bo mięso koszerne dostępne jest z eksportu, a

Droga uboju rytualnego: od ministerstwa do Sejmu

Droga uboju rytualnego: od ministerstwa do Sejmu

twierdzenie Ministerstwa Rolnictwa, że Unia wymaga, by w każdym kraju ubój rytualny był możliwy. W to, że większość krajów UE ma ubój bez ogłuszania. Chociaż w rzeczywistości te kraje, które go nie zakazują, praktycznie nie wykonują. A jeśli już, to na użytek swoich wspólnot religijnych. Uwierzył, że Unia

Dowody na ubój rytualny w Polsce

Dowody na ubój rytualny w Polsce

Koszerne mięso z uboju w polskich rzeźniach odkryli w ramach dziennikarskiego śledztwa niezależni dziennikarze "Rzeczpospolitej" i programu TVP 1 "Po prostu". Ubój rytualny, czyli bez uprzedniego ogłuszenia, jest w Polsce nielegalny od stycznia zeszłego roku. Jednak od dłuższego

Ubój rytualny padł. Premier uwierzył, nie sprawdził

Ubój rytualny padł. Premier uwierzył, nie sprawdził

twierdzenie Ministerstwa Rolnictwa, że Unia wymaga, by w każdym kraju ubój rytualny był możliwy. W to, że większość krajów UE ma ubój bez ogłoszenia. Chociaż w rzeczywistości te, które go nie zakazują, praktycznie nie wykonują. A jeśli - to na użytek własnych wspólnot religijnych. Uwierzył, że Unia dopuszcza

Ubój rytualny osądzony. Rozporządzenie naruszyło konstytucję

Ubój rytualny osądzony. Rozporządzenie naruszyło konstytucję

TK odroczył wejście w życie wyroku do końca grudnia. Tym samym dał rządowi czas do końca roku, by zdecydował, czy ubój rytualny w Polsce ma być zakazany, czy legalny. Chodzi o to, że od 1 stycznia wchodzi w życie unijne rozporządzenie, które zezwala na ubój rytualny. Ma ono pierwszeństwo przed

Ubój rytualny i aparat władzy

Ubój rytualny i aparat władzy

Na początek kilka faktów. Ubój rytualny zwierząt, czyli ubój bez ogłuszania, pozwolono w Polsce stosować w 1936 r. W 1997 r. zakazano go ustawą o ochronie zwierząt, ale w 2002 r. rozporządzeniem ministra rolnictwa przywrócono. I tak trwało do 27 listopada 2012 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie uboju rytualnego obudził emocje antysemickie i antyislamskie

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie uboju rytualnego obudził emocje antysemickie i antyislamskie

Trybunał orzekł, że zakaz uboju rytualnego - jakikolwiek, a więc także w celach eksportowych - narusza konstytucyjną wolność kultywowania religii i obyczajów mniejszości etnicznych. Prawna niezrozumiałość wyroku polega na tym, że Trybunał nie wyjaśnił, dlaczego nie zadośćuczynił wnioskowi Związku

Ubój rytualny. Argumenty sędziów TK jak z dyskusji towarzyskiej. Rozpalą spór na nowo

Prawna niezrozumiałość polega na tym, że nie wyjaśnia, dlaczego Trybunał nie zadośćuczynił wnioskowi Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, by uznać ubój rytualny za dopuszczalny wyłącznie na potrzeby mniejszości w kraju. A także na tym, że Trybunał nie spróbował nawet wyjaśnić, dlaczego nie widzi

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

Dla kogo zakaz uboju rytualnego? Gmin żydowskich nie obowiązuje?

W poniedziałek napisaliśmy, że według niektórych prawników ustawa o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich z 1997 r. umożliwia tym gminom ubój rytualny (bez ogłuszenia) na potrzeby wspólnoty religijnej. Tego samego dnia minister administracji Michał Boni, który jest odpowiedzialny w

Niezły pasztet z ubojem rytualnym. Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczny z prawem unijnym?

Niezły pasztet z ubojem rytualnym. Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest sprzeczny z prawem unijnym?

. Stwierdził tylko, że kierował się skargą pisemną, w której Związek Gmin nie rozróżniał uboju na własne potrzeby i na eksport. Trybunał nie poszerzył również argumentacji, dlaczego odrzucił wywód prokuratora generalnego, że zakaz uboju rytualnego, jako przysparzającego zwierzęciu dodatkowych cierpień, jest

Okrutny ubój rytualny w interesie rzeźników

Okrutny ubój rytualny w interesie rzeźników

Od stycznia wchodzi w życie rozporządzenie UE, które dopuszcza ubój rytualny, czyli przez wykrwawienie zwierzęcia, bez uprzedniego ogłuszenia. Taki ubój, jako nakazany religią, stosują wyznawcy islamu i judaizmu. Prawo krajów europejskich, pod naciskiem obrońców zwierząt, za normę uznaje ubój po

Powtórka z uboju rytualnego w Sejmie. Czy posłowie będą pracować nad propozycjami rzeźników?

Powtórka z uboju rytualnego w Sejmie. Czy posłowie będą pracować nad propozycjami rzeźników?

Sejmem także odbędzie się demonstracja przeciwników uboju organizowana przez fundację Viva! i stowarzyszenia: OTOZ Animals, Ius Animalia, Mondo Cane i Klub Gaja. To, czy zakaz uboju rytualnego nie narusza konstytucyjnych praw mniejszości religijnych w Polsce, ma rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny, do

Protest przeciwko legalizacji uboju rytualnego. "To haniebne zmiany"

Protest przeciwko legalizacji uboju rytualnego. "To haniebne zmiany"

przez polski parlament tak haniebnych zmian" - stwierdzają na koniec autorzy apelu. Rządowy projekt niezgodny z prawem UE? We wtorek prace zakończyła podkomisja, która przygotowywała do drugiego czytania w Sejmie rządowy projekt legalizacji uboju rytualnego. Robert Biedroń (Ruch Palikota) usiłował

Ubój rytualny, czyli Kaczyński chwali Tuska

Ubój rytualny, czyli Kaczyński chwali Tuska

za certyfikat uboju rytualnego rzeźnia jednak wnosi opłatę. Dotyczy to każdej partii mięsa, wyrobów wędliniarskich i wszelkich np. serów topionych (nie ma w nich żelatyny wieprzowej), kosmetyków, wyrobów ze skóry. Rabin Menachem Margolin z Europejskiego Związku Żydów ocenił, że zakaz uboju rytualnego

W sprawie uboju rytualnego Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy tylko wniosek gmin żydowskich

W sprawie uboju rytualnego Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy tylko wniosek gmin żydowskich

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich uważa, że zakaz uboju rytualnego jest sprzeczny z konstytucją: z wolnością kultywowania religii i obyczajów mniejszości narodowych. Kwestionuje on wszelkie ograniczenia tego prawa. RPO zaskarżył zakaz uboju rytualnego w imieniu Muzułmańskiego Związku Religijnego

Obrońcy praw zwierząt o uboju rytualnym powiadomili już prokuraturę

Obrońcy praw zwierząt o uboju rytualnym powiadomili już prokuraturę

z OTOZ, dodając, że chociaż inspektorzy chcą powstrzymać zarzynanie ofiarnych zwierząt, to mają związane ręce. Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA] Mufti Tomasz Miśkiewicz twierdzi, że z opinii prawnych, które posiada, wynika, że w Polsce nie obowiązuje

Czy Żydzi i muzułmanie są dyskryminowani? Ubojem rytualnym zajmie się Trybunał Konstytucyjny

rytualnego przez naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha, który w lipcu asystował przy uboju krowy w Tykocinie. Jednak skarga RPO miałaby szczególne znaczenie, ponieważ jest to konstytucyjny organ stojący na straży praw i wolności obywatelskich. O konsultacjach w sprawie skargi RPO Irena Lipowicz

Naczelny rabin Polski: odejdę, jeśli będzie zakaz uboju rytualnego

takiego uboju w ramach potrzeb religijnych. Schudrich jest naczelnym rabinem Polski od grudnia 2004 roku. Piątkowe głosowanie w Sejmie określa jako najgorszy dzień w życiu diaspory żydowskiej w Polsce od lat 30. XX w. Mówi, że decyzję podjęto na podstawie kłamstwa. - Ubój rytualny jest demonizowany w

Obrońcy zwierząt będą manifestować przeciw przepisom o uboju rytualnym

wprowadzenia najbardziej restrykcyjnych ograniczeń uboju rytualnego w Europie rządowy projekt nie zaproponował żadnego poważnego kompromisu. W niedzielę w Radiu Zet Wojciech Olejniczak (SLD), który jako minister rolnictwa w 2004 r. wbrew ustawie o ochronie zwierząt zezwolił na ubój bez ogłuszania, mówił, że

W tym roku ofiarą uboju rytualnego padnie ok. 6 mln karpi

Z biologicznego punktu widzenia ich odczucia bólowe i strach nie różnią się od odczuwanych przez krowę lub barana. Ale rytuał ich wigilijnego uboju jest okrutniejszy niż rytualny ubój krów czy baranów w ramach szechity (judaizm) czy uboju halal (islam). Poprzedza go bowiem męka odławiania

Posłowie chcą pomóc w rozplątaniu sytuacji z ubojem rytualnym

Wojewódzkim. Byli też przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz resortu administracji i cyfryzacji, a przede wszystkim - przedstawiciele mniejszości z województwa podlaskiego. Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA] Poruszono kwestię działań służb w związku

Na polskim zakazie uboju rytualnego chcą korzystać Litwini

Jak informuje "Puls Biznesu", Litwa intensywnie pracuje nad legalizacją uboju rytualnego, po tym jak został on zakazany w Polsce. W pierwszym czytaniu ten pomysł poparło 51 z 60 głosujących litewskich parlamentarzystów. Tamtejsi rolnicy nie ukrywają, że liczą na importerów z krajów

Zakaz uboju rytualnego połączył ortodoksyjnych Żydów z polskimi rzeźnikami

chłop. W przypadku uboju rytualnego udało mu się wprawdzie zachować jedną tradycję w postaci męczenia zwierząt. Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt można by też ścigać ukraińskiego nacjonalistę, który rozbił kurze jajo na polskim prezydencie w Łucku. Żeby nie pogłębiać kontrowersji między naszymi

Rządowi eksperci: Sprawę uboju rytualnego powinien rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny

Wyznaniowych Żydowskich. Mufti Tomasz Miśkiewicz w imieniu polskich muzułmanów uznał zakaz za godzący w prawa religijne. Jednak niektórzy prawnicy zwrócili uwagę, że ustawa z 1997 r. o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich mówi, że mają one "dbać" m.in. o ubój rytualny. Z tego może wynikać

Większość Polaków przeciw ubojowi rytualnemu. Mimo to posłowie chcą wprowadzenia możliwości zabijania zwierząt bez ogłuszania

uboju rytualnego jest nikły. W przeddzień pierwszego czytania projektu CBOS opublikował wyniki badania opinii publicznej. 65 proc. ankietowanych jest przeciwnych legalizacji uboju rytualnego, w tym dwie piąte jest "zdecydowanie przeciwnych". Co piąty badany (21 proc.) opowiada się za

Ubój rytualny legalny w Polsce? Chce tego PSL

Od dwóch dni w Sejmie mówiło się, że zbierane są podpisy pod pilnym projektem zalegalizowania uboju rytualnego (od "zwykłego" różni się on tym, że odbywa się przez poderżnięcie gardła zwierzęciu w pełni przytomnemu). W ubiegłym tygodniu bowiem Trybunał Konstytucyjny zakwestionował

Ekonomia czy barbarzyństwo? Lubuscy posłowie o uboju rytualnym

Rządowy projekt nowelizacji ustawy, który dopuszczałby ubój rytualny, pojawił się w kwietniu br. i został przygotowany przez posłów PSL. Zwolennicy uboju przekonywali, że obowiązujący od 1 stycznia zakaz zabijania zwierząt bez ogłuszenia wpłynie negatywnie na sytuację ekonomiczną w kraju

Premier pyta o cierpienie zwierzęcia w uboju rytualnym. Ekspert: Ten ubój jest równy torturze

Od ponad tygodnia, od wyroku Trybunału Konstytucyjnego, trwają gorączkowe zabiegi Ministerstwa Rolnictwa i PSL-u o zalegalizowanie w Polsce uboju rytualnego (poderżnięcie gardła przytomnemu zwierzęciu, stosowane w islamie i judaizmie). Trybunał ocenił, że rozporządzenie ministra rolnictwa

Po co komu awantura w sprawie uboju rytualnego

W sporze wokół uboju rytualnego ani razu nie padł w Sejmie argument antyislamski lub antyżydowski. Nie powiedziano słowa o religiach - judaizmie i islamie - w Polsce mniejszościowych, z czego wynika tylko tyle, że trzeba je szanować na równi z katolicyzmem. Starły się racje obrońców praw zwierząt i

Ubój rytualny stał się okazją do antysemickich obelg

Zabieram głos w tej sprawie poruszona lekturą listu, który do premiera Donalda Tuska skierowała pani Katarzyna Markusz. Autorka zwróciła się wcześniej do kancelarii premiera i do parlamentarzystów z prośbą o niezakazywanie uboju rytualnego i stała się obiektem haniebnych i niegodziwych

Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA]

- Proszę nie zakłócać jednego z dwóch najważniejszych świąt w roku muzułmańskim. Chcemy, aby uszanowano nasze prawo do świętowania, a ubój rytualny na pewno nie jest mniej humanitarny niż zabijanie zwierząt w rzeźni - mówił mufti Tomasz Miśkiewicz. Obrońcy praw zwierząt: nie mamy dowodów Co roku po

Ubój rytualny: dyskryminacja Żydów i muzułmanów czy furtka zamknięta dla biznesu?

W piątek Sejm odrzucił ustawę dopuszczającą w Polsce ubój rytualny. Przeciw była m.in. część posłów Platformy Obywatelskiej, choć ustawa była inicjatywą rządową. - Rozum był smutny, serce się cieszyło - skomentował decyzję Sejmu premier Donald Tusk i przyznał, że trafiły do niego argumenty, że ubój

Ubój rytualny. Hipokryzja

Odrzucenie przez Sejm rządowej ustawy przywracającej legalność uboju rytualnego Jarosław Kaczyński nazwał "zwycięstwem wszystkich przyzwoitych ludzi". Tym samym prezes PiS uznał polskich Żydów i muzułmanów, przestrzegających praw religijnych, za ludzi nieprzyzwoitych, ale takie

Wicemarszałek Nowicka: Ubój rytualny bez ogłuszania jest wbrew zasadzie humanitarnego traktowania zwierząt

W piątek najprawdopodobniej odbędzie się w Sejmie głosowanie nad legalizacją uboju rytualnego bez ogłuszania. Rządowy projekt, dopuszczający ubój rytualny, w rzeczywistości ma niewiele wspólnego z obrzędami religijnymi, będąc przykrywką dla legalizacji potężnego przemysłu mięsnego. W czwartek

Sejm nie zgodził się na ubój rytualny w Polsce. Zobacz, kto jak głosował

Za odrzuceniem ustawy o uboju rytualnym opowiedziało się 222 posłów, przeciw było 178, dziewięciu wstrzymało się od głosu. Wśród przeciwników rządowego projektu znalazło się 38 parlamentarzystów PO, w tym marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Zobacz, jak głosowali posłowie. Ubój rytualny jak wyprawy krzyżowe

120 naukowców do premiera Tuska: ubój rytualny to skrajne okrucieństwo

Trybunał Konstytucyjny orzekł pod koniec listopada, że sprzeczny z ustawą o ochronie zwierząt i przez to z konstytucją jest przepis, który pozwala na rytualny ubój zwierząt przez wykrwawienie, bez ich wcześniejszego ogłuszenia. Ministerstwo Rolnictwa, które chce utrzymania możliwości takiego uboju

List organizacji Kobylańskiego w sprawie uboju rytualnego. Nałęcz: "Jak z nazistowskiej propagandy"

się w nim do lipcowego głosowania nad ubojem rytualnym (222 posłów było za zakazem uboju, 178 przeciw zakazowi, dziewięciu się wstrzymało). Stwierdza, że 178 posłów było za "nieludzkim cierpieniem, barbarzyństwem, które nigdy nie było akceptowane i nie powinno być akceptowane w Polsce katolickiej

Zawieszenie progu ostrożnościowego, czyli dziura większa, ale nie czarna. Opozycja: To ubój rytualny finansów

finansami państwa: - Panika zajrzała w oczy. W sposób prymitywny przygotowaliście te zmiany - mówiła. Andrzej Romanek z Solidarnej Polski żądał odrzucenia rządowego projektu. - Zawieszenie progu ostrożnościowego to ubój rytualny z ogłuszeniem polskich finansów - mówił. Przestrzegał, że "za finansową

Czy można zmienić ustawę bez udziału parlamentu, czyli ubój rytualny rękami Unii

wszczęła postępowanie "w sprawie" przekroczenia uprawnień przez ministra rolnictwa. Problem przed Trybunałem jest banalny, ale sytuacja wokół uboju rytualnego już nie. A to za sprawą unijnego rozporządzenia, które ma wejść w życie od nowego roku. Rozporządzenie dopuszcza ubój rytualny, ale

Milczenie owiec. Kalwas o uboju rytualnym

zaprowadził dziecko na pustynię i już miał poderżnąć mu gardło, miłosierny Bóg zesłał wołu albo - według innych opinii - owcę. Zwierzęca krew zastąpiła dziecięcą. Abraham zabił zwierzę i ofiarował jego krew Bogu. Dokonał pierwszej udhii - ofiary krwi. I wtedy to się zaczęło. Polski spór o ubój rytualny

Minister rolnictwa przewidział wynik głosowania nad przywróceniem uboju rytualnego

We wtorek premier Donald Tusk ogłosił, że rząd skieruje do Sejmu nowelizację ustawy o ochronie zwierząt przywracającą możliwość uboju bez ogłuszania. Ustępstwem na rzecz obrońców zwierząt miałby być zakaz używania do tego klatek obrotowych dla bydła. Premier powiedział, że dla takiego rozwiązania

Rytualny ubój to niemoralny interes

przetwórcze będą ograniczały produkcję i zwalniały pracowników" - napisała Krystyna Naszkowska broniąc biznesu uboju rytualnego w Polsce. To prawda, że i rząd i ministerstwo rolnictwa takie obowiązki mają. Tylko że np. ministerstwo rolnictwa ma też obowiązek, nałożony ustawą o ochronie zwierząt (o

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego budzi poważne wątpliwości

Trybunał Konstytucyjny orzekł (niejednogłośnie) w sprawie uboju rytualnego w Polsce w ten sposób, że art. 34 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (UOZ) zakazujący uboju zwierząt bez ogłuszania jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 i 5 konstytucji w związku z art. 9 Konwencji o

Skąd to zacietrzewienie w sprawie uboju rytualnego. Polemika

Ewa Siedlecka odkryła, skąd się w Polsce bierze antysemityzm - z Trybunału Konstytucyjnego, a ściślej z orzeczenia Trybunału o niekonstytucyjności zakazu uboju rytualnego. "Trybunał Konstytucyjny obudził emocje antysemickie i antyislamskie", dowiadujemy się z poświęconego tej sprawie

Ubijanie konstytucji. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego legalizującego ubój rytualny

Słuchając ustnego uzasadnienia do wyroku Trybunału Konstytucyjnego legalizującego ubój rytualny bez żadnych ograniczeń, można odnieść wrażenie, że słucha się nie sędziów z krajów cywilizacji prawa rzymskiego i europejskiego, ale islamskich kadich z Arabii Saudyjskiej. Przeciwko temu przemawia

Spór o ubój rytualny. Wolność, religia, okrucieństwo

Dyskusja o uboju rytualnym na pierwszy rzut oka wydaje się marginalna albo sprowadzona do sporu o pieniądze. To błąd. Za debatą kryje się poważny spór o granice wolności kultu religijnego. Mamy w Polsce, oczywiście, pełną wolność sumienia. Można wierzyć w Boga, w Jahwe, w Allaha czy Potwora

Roman Giertych pełnomocnikiem Europejskiego Związku Żydów w sprawie uboju rytualnego

Roman Giertych ma sformułować wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich o skierowanie skargi do Trybunały Konstytucyjnego w sprawie zakazu uboju rytualnego zwierząt - podała "Rzeczpospolita". Cytuje słowa Giertycha, że "jako katolik nie może nie poprzeć starań wspólnoty religijnej

Ubój rytualny coraz bliżej legalizacji: wchodzi na ścieżkę sejmową

interesie żyjących w Polsce mniejszości religijnych. Minister Kalemba nie wie nic "Minister rolnictwa Stanisław Kalemba powiedział posłom, że nie ma własnych danych na temat wielkości eksportu mięsa z uboju rytualnego. Taki ubój jest nielegalny od stycznia, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Nie będzie kompromisowego projektu ustawy o uboju rytualnym

szybko przyjąć kompromisowy, poselski projekt dopuszczający ubój rytualny tylko na cele polskich wspólnot religijnych. Posłowie PO z parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt chcieli pozwolenia na zbieranie podpisów pod takim projektem. Ale w ostatni czwartek władze PO zdecydowały, że trzeba zagłosować

Ubój rytualny będzie w Polsce zgodny z prawem

Od blisko roku organizacje obrońców zwierząt walczyły z rozporządzeniem ministra rolnictwa z 2004 r., które wbrew ustawie o ochronie zwierząt umożliwia ubój rytualny. Ustawa nakazuje, żeby zwierzęta rzeźne ogłuszać przed wykrwawieniem. To wymóg humanitarny: chodzi o to, żeby oszczędzić zwierzęciu

Naukowcy do biskupów w sprawie uboju rytualnego: Co z moralnością chrześcijańską?

Ponad stu naukowców podpisało się pod listem Polskiego Towarzystwa Etycznego w odpowiedzi na poparcie dla uboju rytualnego przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Naukowcy piszą: "Z niedowierzaniem przyjęliśmy oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, wyrażające pełną

Znana obrończyni zwierząt na Facebooku: "Szkoda, że nie zagazował tych debili do końca". Teraz tłumaczy

. Prezeska fundacji występowała w „Dzień dobry TVN” i w „Ekspresie Reporterów”. Udało się zebrać potrzebne fundusze, zwierzęta trafiły do nowej siedziby w miejscowości na Mazowszu. Bilet do Izraela. W jedną stronę Iwona G. znana jest ze zdecydowanego sprzeciwu wobec uboju rytualnego

"Prawa zwierząt ważniejsze od religii", czyli zakaz uboju rytualnego w Danii

całej Europie i przybiera na sile w administracji rządowej - powiedział dziennikowi "Jedijot Achronot" Eli Ben Dahan, wiceminister ds. posług religijnych. Uboju rytualnego zakazują m.in. Norwegia, Szwecja, Szwajcaria i od 2013 r. Polska.

Rząd chce przywrócenia w Polsce uboju rytualnego. Czy będzie to zgodne z prawem UE?

, na ile można liczyć na poparcie tej, jakby nie patrzeć, kontrowersyjnej propozycji, rząd przedstawi propozycję wyeliminowania tych najbardziej bulwersujących, jeśli chodzi o cierpienie zwierząt sposobów uboju - mówił premier. - Byłoby mitem sądzić, że ubój rytualny w przeciwieństwie do klasycznego

Polskie Towarzystwo Etyczne pyta kandydatów o zwierzęta

PTE swoje pytania uzasadnia tym, że "w Polsce, podobnie jak w większości innych krajów Europy, stosunek do zwierząt staje się jednym z kryteriów oceny moralności polityków". PTE pyta: ¨Czy jest pan zadowolony z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego (jego zakaz TK

Ubój tylko dla mniejszości?

Zakaz uboju rytualnego, czyli bez uprzedniego ogłuszania, obowiązywał w Polsce od stycznia 2013 r. W grudniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że narusza to konstytucyjną wolność religii - i zniósł go. W całości, chociaż Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich wnioskował, by dopuścić go

Zarzynać przytomne zwierzę?

Premier, ogłaszając, że rząd przyjął projekt dopuszczający ubój zwierząt bez ogłuszania, obiecał, że będą to przepisy najostrzejsze w Europie. Tymczasem ustawa, która jest teraz w Sejmie, pozwala na dowolność zabijania rytualnego. - Wystarczy, że jakaś grupa oświadczy, że religia nakazuje jej

Awantura o ubój. Czy zakaz łamie swobody religijne?

mięso importowane lub przejść na przymusowy wegetarianizm". Ubój dozwolony Czy rzeczywiście religijni Żydzi nie mogą w Polsce dokonywać uboju rytualnego na potrzeby własnej wspólnoty? Jeszcze cztery miesiące temu rabin Schudrich uważał inaczej. W marcu uczestniczył w takim uboju w Tykocinie. Pytany

Minister rolnictwa działał na korzyść rzeźników

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uboju rytualnego stawia kropkę nad "i": oto minister rolnictwa naruszył konstytucję. Tym samym działał na korzyść rzeźników, którym to sprzeczne z ustawą rozporządzenie pozwoliło przez osiem lat nieźle zarobić ; Polska jest liderem w Europie w

Karp po żydowsku udręczony po polsku

Po co komu awantura w sprawie uboju rytualnego? - pyta Paweł Smoleński, który w swych tekstach z Izraela wykazuje się zwykle wyjątkową otwartością na racje i reakcje żydowskie oraz arabskie (tam są one sprzeczne). A tutaj jakby nie rozumiał, że ta "awantura" wynika z konfliktu dwóch

Prokuratura generalna: Zakaz uboju chroni moralność

(art. 35). Prokurator generalny właśnie wysłał do Trybunału 80-stronicowe stanowisko w tej sprawie. Pisze, że wszelkie konstytucyjne prawa i wolności dotyczą tylko osób przebywających na terenie Polski. Tymczasem polskie mięso z uboju rytualnego praktycznie w całości szło na eksport, co potwierdza

Antysemityzm szkodzi ludziom i zwierzętom

Fatalnie się stało, że w dyskusji o uboju rytualnym pojawiły się wątki antysemickie. Podnieca to mowę nienawiści, dorabia antysemicka "gębę" obrońcom zwierząt i fałszuje istotę sporu, na co słusznie zwraca uwagę Paula Sawicka. A istotą sporu jest cierpienie zwierząt. Każdy ubój

Krzywda zwierząt czy utrata miejsc pracy

- kierownicy skupów mówią, że to z powodu importu taniej wołowiny z Argentyny. A więc, nie - jak twierdzą rzeźnicy - z powodu zatrzymania eksportu mięsa z uboju bez ogłuszenia do Turcji, krajów arabskich i Izraela. Prawnicy zwracają uwagę, że projekt legalizujący ubój rytualny na eksport, a nie na potrzeby

Mufti ogłosił, że doszło do uboju, obrońcy zwierząt protestowali. A weterynarz uboju nie stwierdził

W pierwszym dniu muzułmańskiego Święta Ofiarowania w Bohonikach (województwo podlaskie, gmina Sokółka) miał się odbyć ubój rytualny byków i baranów na terenie tamtejszego meczetu. Zapowiadał to mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Związku Muzułmańskiego w Polsce. Do Bohonik już we wtorek

Przemysłowa hodowla zwierząt powinna być zakazana

produkcyjnej, także maszynowo. O pomyłki nietrudno. Isaac Bashevis Singer nie bez powodu porównywał współczesną hodowlę do obozów koncentracyjnych. Kiedy zdamy sobie sprawę ze skali tego procederu, to ubój rytualny wyda nam się problemem pobocznym. Ale to dobry czas, żeby mocno powiedzieć kilka słów na temat

Ubój odroczony. Będzie kompromis?

jakiejkolwiek krzywdzie wobec zwierząt. Jako szef rządu namawiam, żeby dbać o miejsca pracy, każde jest bezcenne - powiedział Donald Tusk. Prawnicy - prof. Ewa Łętowska i prof. Tomasz Koncewicz - zwracają uwagę na to, że projekt legalizujący ubój rytualny na eksport, a nie na potrzeby lokalnych wspólnot

Zjesz swojego psa?

uboju rytualnego (już za tydzień - 12 lipca) powinni odwiedzić rzeźnię. Skonfrontować się choć z jedną śmiercią zwierzęcia, które umiera świadome. I odpowiedzieć na pytanie postawione w książce Foera: "Na ile cierpienia możemy się zgodzić?".

Był ubój, nie było przestępstwa. Prokuratura się nim nie zajmie [WIDEO]

Decyzję wydała w poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Sokółce. - Prokurator, który sprawą się zajmował, nie dopatrzył się tam znamion przestępstwa. Obrońcy praw zwierząt uważali, że ubój rytualny bez ogłuszenia zwierzęcia jest niezgodny z prawem i niehumanitarny. W tej kwestii w prawie nie ma

Prawa mniejszości religijnych a normy generalne. Spór nierytualny

"polityków, publicystów czy dziennikarzy" sprawą uboju rytualnego ("Rzeczpospolita", 22 lipca). Przeciwstawia im prawdziwie istotne kwestie, jakimi zajmuje się oświecona opinia publiczna kraju, w którym sama mieszka: w amerykańskich "gazetach i internecie" pojawiają się

Prezydent Komorowski w Ziemi Świętej

Prezydent ma nadzieję, że werdykt Trybunału Konstytucyjnego w kwestii uboju pomoże tolerancji religijnej. Sejm odrzucił w lipcu projekt przepisów o ochronie zwierząt, który dopuszczał ubój rytualny bez ich ogłuszenia, czyli zgodny z wymogami pokarmowymi żydów (koszerność) oraz muzułmanów (halal

Prezydent Komorowski w Ziemi Świętej o koszernym mięsie

Polski Sejm odrzucił w lipcu projekt przepisów o ochronie zwierząt, który dopuszczał ubój rytualny bez uprzedniego ich ogłuszenia, czyli zgodny z wymogami pokarmowymi żydów (koszerność) oraz muzułmanów (halal). Choć autorem projektu był rząd, to po jego upadku premier Donald Tusk przyznał, że "

Bój o ubój trwa. Teraz muzułmanie poszli do prokuratury

do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, ostatecznie jednak prawdopodobnie trafi - zgodnie z właściwością miejscową - do Prokuratury Rejonowej w Sokółce. Obrońcy praw zwierząt kontra muzułmanie. Poszło o ubój rytualny [WIDEO, ZDJĘCIA] Również przedstawiciele OTOZ Animals złożyli w prokuraturze

Rabin Schudrich: Mamy moralne prawo do koszernej żywności

Ewa Siedlecka: - Andrzej Halicki (PO) twierdzi, że konsultował z Panem poprawkę do rządowego projektu wprowadzającego ubój rytualny (bez ogłuszenia). Miała dopuścić taki ubój na potrzeby polskich wspólnot wyznaniowych. Pan miał ten pomysł zaopiniować negatywnie i obstawać przy poparciu rządowego

Kaczyński zgadza się z Tuskiem. "Ambasador Izraela powinien zostać wezwany do MSZ"

W piątek Sejm odrzucił rządowy projekt ustawy dopuszczający ubój rytualny (bez ogłuszania) na potrzeby religijne. Przeciwko głosowali nie tylko posłowie opozycji, ale też część parlamentarzystów PO. Decyzję Sejmu tego samego dnia skrytykował Amerykański Komitet Żydowski i działająca w USA żydowska

Iran się otwiera, Polska w awangardzie. Będziemy sprowadzać ropę i gaz?

i wyrobów mleczarskich, a także w produkcji wołowiny i drobiu. Polska wiceminister przypomniała przy tym, że nasz kraj produkuje także mięso halal, czyli z ubojów rytualnych zgodnych z zasadami islamu. - Jesteśmy zainteresowani dostawami mięsa halal do Iranu - zacytowała agencja IRNA słowa

Kto straci, kto zyska na zakazie uboju

Nic się nie stało - sugeruje premier w chwilę po tym, gdy Sejm odrzuca rządowy projekt ustawy o przywróceniu w Polsce uboju rytualnego. - Rozum jest smutny, ale serce się cieszy - mówi. Kar dla parlamentarzystów PO, którzy głosowali wbrew własnemu rządowi, nie będzie, choć niektórzy byli gotowi

"Nie!" barbarzyństwu!

okrucieństwo" są przeciwko zakazowi rytualnego uboju. Niektórzy powołują się na wolność religijną. Kuriozalny to argument! Nie ma wolności, która warunkowana jest okrucieństwem wobec słabszych. To nie wolność, ale naga przemoc. Judaizm i islam to silne religie. Ich wyznawcy nieraz modyfikowali swoje

PiS wyruguje sędziów z Trybunału? Ziobro skarży wybór trzech z nich w 2010 roku

Chodzi o uchwałę Sejmu o wyborze Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika. Trybunał musi rozpatrzyć tę sprawę bez udziału zainteresowanych. Podobno wyznaczono już trzyosobowy skład sędziów wybranych przez PiS, w tym sędziego dublera Mariusza Muszyńskiego. Gdy Trybunał orzeknie nieważność wybor

Ubić ubój. Posłowie okażą współczucie zwierzętom?

niezależnych ekspertów. Podobnie jak w sprawie wątpliwości konstytucyjnej, że zezwala się na ubój rytualny, nie określając dopuszczalnych metod i warunków. Ani wspólnot, na rzecz których może być dokonywany. Komisja rolnictwa naciskana, by zamówiła niezależną ekspertyzę prawną, poprosiła o nią... Ministerstwo

Ubój odroczony

ubój rytualny, nie określając dopuszczalnych metod i warunków. Ani wspólnot, na rzecz których może być dokonywany. Komisja rolnictwa naciskana, by zamówiła niezależną ekspertyzę prawną, poprosiła o nią... Ministerstwo Rolnictwa. Widać interes ważniejszy jest nie tylko od etyki, ale też od prawa. Rząd

Holandia zakazuje uboju muzułmanom i Żydom

przytomne. Prawo musi jeszcze przyjąć izba wyższa, ale będzie to zapewne formalnością. W Holandii spośród 500 mln szlachtowanych rocznie zwierząt jedynie około miliona zabijanych jest zgodnie z muzułmańską i żydowską tradycją. Spór na temat zakazu uboju rytualnego trwał kilka miesięcy. Protestowali przeciw

Gowin: Polityka to nie jest zabawa dla miłych misiów. Umowy partnerskie? Za taką ustawą nie zagłosuję

Poranną rozmowę z były ministrem sprawiedliwości i liderem konserwatystów w PO zdominował temat ewentualnego wejścia Grzegorza Schetyny do rządu po rekonstrukcji gabinetu. Była też mowa o ewentualnej dymisji minister sportu Joanny Muchy, ministra transportu Sławomira Nowaka, a także o ustawie o zwią

Nazwać obrońców praw zwierząt antysemitami, to tak jak nazywać faszystów ludźmi postępu

nietolerancją, a tymi, których przeraża cierpienie zwierząt. To ci sami ludzie, którzy podpisali list do premiera domagający się zakazu uboju, nosili niegdyś petycje broniące mniejszości i osób dyskryminowanych. Przypisywać antysemityzm obrońcom praw zwierząt to tak jak nazywać faszystów ludźmi postępu. Po co

Głosowanie ludobójstwa

Szef MSZ Radosław Sikorski pytał, co się stało, że Sejm, który już wielokrotnie stosował w odniesieniu do Wołynia formuły "zbrodnia o znamionach ludobójstwa", nagle postanowił zaostrzyć kurs. Dziwił się, jak można tak lekkomyślnie kłaść na szali pryncypia polskiej polityki wobec Ukrainy,

Nepal popłynął krwią

                           

Id al-Adha (Kurban Bajram) - najważniejsze święto muzułmańskie

Jami. 02.09.2017 r., Karaczi, Pakistan. Rzeźnicy przygotowują zwierzęta do rytualnego uboju. 01.09.2017 r., Dżakarta, Indonezja. Rzeźnik dzieli mięso zwierząt złożonych w ofierze. Mięso powinno być podzielone na trzy równe części: jedna trafi do ubogich, druga do krewnych, a ostatnia zostanie zjedzona

Rząd pracuje nad projektem dopuszczającym ubój bez ogłuszenia w interesie rzeźników

od miesięcy zabiega o zmianę ustawy, by zalegalizować ubój rytualny. Powołuje się przy tym na to, że unijne rozporządzenie ubojowe dopuszcza taki ubój. I że rzeźnicy oraz hodowcy ponoszą straty, bo od stycznia nie mogą eksportować mięsa z uboju rytualnego do krajów muzułmańskich i Izraela

Religia i codzienność

Zalecane jest obrzezanie mężczyzn. U niektórych ludów muzułmańskich praktykuje się obrzezanie kobiet, ale nie znajduje to uzasadnienia w Koranie. W praktyce wiele obyczajów rózni się znacznie wśród muzułmanów z róznych zakatków świata. Kobiety i małżeństwo W ortodoksyjnym islamie kobiety są odizolow

Prawa zwierząt doszły do głosu

. Efektem dramatycznie złych warunków życia jest agresja, a także często zagryzanie własnych młodych. Zakaz uboju rytualnego Projekt ustawy zakłada także zakaz uboju rytualnego oznaczającego uśmiercanie zwierząt w rzeźniach, bez uprzedniego ogłuszania ich, w celu uzyskania mięsa koszernego bądź halal. Jest

Mufti Miśkiewicz: Nie zgadzam się na ograniczenia dla wspólnot religijnych

Ewa Siedlecka: Dlaczego nie zgodził się pan na poprawkę do rządowego projektu wprowadzającego ubój bez ogłuszenia (rytualny) mówiącą, że taki ubój byłby dopuszczalny tylko na potrzeby polskich wspólnot wyznaniowych? Mufti Tomasz Miśkiewicz: - Nie o to chodzi, że się nie zgodziłem, tylko że trzeba

Ekumenia przeciw ekologii?

Jestem w rozterce. Oto ogłoszony przez KAI ważny dokument kościelny: Dnia 12 lipca 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej odrzucił rządowy projekt ustawy dopuszczającej rytualny ubój zwierząt. Decyzja ta znalazła oddźwięk zarówno w relacjach dialogu Kościoła katolickiego z judaizmem i islamem

Kurczaki w niebezpieczeństwie. Branży drobiarskiej zagrażają brexit i nowe polskie przepisy

zakłady nie tylko nic nie dostaną, ale będą musiały zapłacić za utylizację resztek. Te koszty przerzucą na hodowców drobiu. Ustawa wprowadza też zakaz uboju rytualnego, a ok. 10 proc. produkcji jest w takim systemie ubijana.  Zobacz także: PiS chce zakazu chowu i hodowli zwierząt na futra. Branża ma

Po głosowaniu nad ustawą o uboju Nowicka "głęboko dotknięta niesprawiedliwym zarzutem antysemityzmu"

Decyzja Sejmu o odrzuceniu projektu ustawy dopuszczającej ubój rytualny bez ogłuszania wywołała ogromne poruszenie w kraju i za granicą. "To pożałowania godna decyzja, która wysyła negatywną wiadomość całej Europie. Mam nadzieję, że zostanie anulowana" - napisał przewodniczący

ubój rytualny

szechita w judaizmie
ubój halal w islamie

więcej o ubój rytualny na pl.wikipedia.org

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE