użytki rolne

Joanna Pasterczyk

 Niesamowite odkrycie pod Przemyślem. Szczątki węgierskiego żołnierza z czasów I wojny światowej

Niesamowite odkrycie pod Przemyślem. Szczątki węgierskiego żołnierza z czasów I wojny światowej

Do niecodziennego odkrycia doszło podczas prac rolnych na działkach w Hnatkowicach niedaleko Przemyśla. Znaleziono tam szczątki węgierskiego żołnierza - część jego umundurowania, pas z herbem Węgier i nieśmiertelnik ze scyzorykiem.

Jak budować na gruntach rolnych

Znaczną powierzchnię wielu miast stanowią grunty... rolne. Dla inwestorów, którzy chcą na nich budować, nie ma taryfy ulgowej - muszą zmienić przeznaczenie takiego gruntu, a potem wyłączyć go z produkcji rolnej

Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, ujawniła oświadczenie majątkowe

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska od początku sprawowania kierownictwa w resorcie nie godziła się na opublikowanie oświadczenia majątkowego. W połowie lipca dokument został jednak opublikowany na stronach kancelarii premiera.

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

Warto kupić ziemię rolną i wybudować dom? Tak, ale można wpaść w pułapkę

Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, mający wyłączyć spod jej stosowania "grunty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast". PiS zależy w tym przypadku na inwestycjach, dzięki którym powstają miejsca pracy. Często nie wystarcza

Kościół nie każdemu sprzeda ziemię. Nowe przepisy przyjął Sejm

Kościół nie każdemu sprzeda ziemię. Nowe przepisy przyjął Sejm

rolnictwa skierowała wczoraj do dalszych prac w podkomisji projekt nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który wyłączy spod jej stosowania "grunty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast". Autorami tej poprawki są posłowie PiS. Liczą oni, że

Obrona polskiej ziemi przed Polakami?

Obrona polskiej ziemi przed Polakami?

rynku gruntów rolnych. Skandalem jest to, że równocześnie pozwolił, aby swoje włości mogły powiększać Kościoły i związki wyznaniowe, w tym największy, Kościół katolicki, który już teraz dysponuje prawdopodobnie ok. 160 tys. ha gruntów. Cóż, pozostaje mi wierzyć, że duchowni zrobią dobry użytek z

Budownictwo słabym priorytetem rządu

Budownictwo słabym priorytetem rządu

obsadzaniem stanowisk w urzędach i spółkach. Konieczne wydają się też zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W poprzednim Sejmie posłowie PiS bezskutecznie zabiegali o poprawkę, która miałaby wyłączyć spod jej stosowania "grunty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach

Czy Polska ziemia rolna jest zagrożona wykupem? [ANALIZA]

Czy Polska ziemia rolna jest zagrożona wykupem? [ANALIZA]

gruntów rolnych. Zjawisko to największe rozmiary przybrało na Węgrzech i w Rumunii. EKES przyznaje, że nie ma precyzyjnych danych na ten temat, ale - według informacji z różnych źródeł - w Rumunii nawet jedna dziesiąta użytków rolnych znajduje się w rękach inwestorów z krajów trzecich, a dalsze 20-30 proc

Ta ustawa blokuje rozwój miast, a miała chronić lasy i ziemie rolne

Ta ustawa blokuje rozwój miast, a miała chronić lasy i ziemie rolne

spod jej stosowania "grunty rolne stanowiące użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast". Posłanka Witek przekonywała, że podobny problem ma wiele miast powiatowych dotkniętych wysokim bezrobociem. PO i PSL się odwidziało Przypomnijmy, że takie rozwiązanie obowiązywało od

Ziemia tylko dla rolników. PSL nie chce spekulacji

Ziemia tylko dla rolników. PSL nie chce spekulacji

stworzyć rejestr wszystkich gruntów rolnych i zbierać dane dotyczące cen oraz publikować na swojej stronie internetowej średnie dla wszystkich powiatów, z uwzględnieniem powierzchni i klasy użytków rolnych. Ewentualny spór między sprzedającym a agencją miałby na podstawie wyceny rzeczoznawcy rozstrzygać

Ustawa pańszczyźniana

Ustawa pańszczyźniana

domków jednorodzinnych. Są domki i jest droga wewnętrzna, która w ewidencji gruntu jest użytkiem rolnym. Każdy z tych, co kupił sobie domek, musiał kupić też udziały w tej drodze, by mieć dostęp do swojej posesji. Ale zostały jeszcze dwa domki do sprzedania. Po wejściu w życie ustawy deweloper może

Efekt Szyszki. Rolnik tnie hektary wyjątkowego lasu na obszarze Natura 2000 [ZDJĘCIA]

Efekt Szyszki. Rolnik tnie hektary wyjątkowego lasu na obszarze Natura 2000 [ZDJĘCIA]

. Rolnik został w części zwolniony z opłat, ale w zamian ma przywrócić część gruntów do użytku rolnego. Aby stało się to możliwe, konieczne będzie wycięcie nawet 20 tys. drzew. O wstrzymanie „hekatomby” walczą przyrodnicy i społecznicy. – Nie byłoby problemu, gdyby chodziło o kilka

Magnaci wracają po parki i pałace. U wojewodów setki wniosków o unieważnienie skutków reformy rolnej

Magnaci wracają po parki i pałace. U wojewodów setki wniosków o unieważnienie skutków reformy rolnej

rolnej – wyjaśnia Stella-Sawicki. Formalnie przejęciu podlegały majątki powyżej 50 ha użytków rolnych. W województwach poznańskim, pomorskim i śląskim limit wynosił 100 ha. W praktyce przejmowano i inne. Miało być prawo i sprawiedliwość Krewni Jana Nepomucena Potockiego w 2004 r. złożyli u wojewody

W miastach uprawa ziemi zamiast domów? Zadziwiająca decyzja Sejmu

W miastach uprawa ziemi zamiast domów? Zadziwiająca decyzja Sejmu

zaledwie sześć lat temu to Platforma Obywatelska i PSL przeforsowały w Sejmie poprawkę do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która wyłączyła spod jej stosowania "użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast". Dzięki temu ułatwieniu w miastach miała wzrosnąć podaż działek

Budżetowe zasadzki dla Polski. Powiązanie wypłat z praworządnością to niejedyne dla nas ryzyko w nowym budżecie UE

Budżetowe zasadzki dla Polski. Powiązanie wypłat z praworządnością to niejedyne dla nas ryzyko w nowym budżecie UE

doprecyzowania definicji praworządności na użytek budżetu na okres 2021-27. – Jesteśmy na bardzo wstępnym etapie – mówiła w tym tygodniu. Prócz wytycznych Rady Europy także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE już dziś można odnaleźć doprecyzowania – praworządność to m.in. zasada

Reprywatyzacja w Michałowicach. Dziedzicom zapłacimy wszyscy

Reprywatyzacja w Michałowicach. Dziedzicom zapłacimy wszyscy

. Rzesze chłopów w ogóle nie miały ziemi. - W powstałym w 1918 r. państwie mieliśmy wielkie latyfundia i małe działki chłopskie. W 1921 r. 45 proc. użytków rolnych należało do 19 tys. gospodarstw o powierzchni ponad 100 ha, z których blisko 2 tys. przekraczało 1000 ha powierzchni. Tymczasem milion

Ceny ziemi ostro w górę. Rolnicy się wzbogacili

Ceny ziemi ostro w górę. Rolnicy się wzbogacili

stronie internetowej średnie dla wszystkich powiatów, z uwzględnieniem powierzchni i klasy użytków rolnych. Ewentualny spór między sprzedającym a agencją miałby rozstrzygać sąd na podstawie wyceny rzeczoznawcy. ANR zwracałaby się następnie do miejscowej izby rolniczej o wskazanie rolników chcących

Szykuje się ciężka bitwa o warunki wypłat funduszy UE. Polska straci?

Szykuje się ciężka bitwa o warunki wypłat funduszy UE. Polska straci?

Vera Jourová, która jest odpowiedzialna za kwestie sprawiedliwości, dostała zadanie doprecyzowania kryteriów praworządności na użytek budżetu. I Komisja już zapowiedziała, że ogłosi pełną propozycję w październiku Kto jest za zawieszaniem funduszy Zwolennikom zawieszania funduszy UE, w tym

Ministerstwo Finansów planuje obłożyć rolników podatkiem dochodowym

przeliczniki dla użytków rolnych nieobjętych opodatkowaniem. Nad założeniami do ustawy wspólnie z resortem finansów pracuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wiceminister finansów Maciej Grabowski w rozmowie z PAP pod koniec stycznia oceniał, że rolnicy od 2014 roku mogliby płacić podatek dochodowy od

Dlaczego nie zazdrościmy budowniczym Centralnego Portu Komunikacyjnego

Dlaczego nie zazdrościmy budowniczym Centralnego Portu Komunikacyjnego

ziemi pod port. Zacznijmy od zalet. Gmina Baranów jest płaska, a 92 proc. jej powierzchni stanowią użytki rolne. Nie trzeba będzie więc wydawać kroci na wyrównanie terenu, karczowanie lasów czy osuszanie łąk i mokradeł. Niestety, na tym zalety się kończą. Jednym z ważniejszych kryteriów przy wyborze

Ostry spór prezydenta Komorowskiego z PO i PSL. Poszło o ziemię

Ostry spór prezydenta Komorowskiego z PO i PSL. Poszło o ziemię

jednej poprawki. Zakłada ona, że na odrolnienie użytków rolnych klas I-III o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha nie powinno być wymagane zezwolenia ministra rolnictwa. Jest więc tu mowa o najbardziej żyznych glebach, których w naszym kraju jest niewiele. Od ponad roku każde ich odrolnienie bez względu

Gospodarstwo rolne w spadku? Może być problem

gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza"), o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub

PSL odpowiada Kaczyńskiemu. Chce utrudnić cudzoziemcom wykup ziemi

PSL odpowiada Kaczyńskiemu. Chce utrudnić cudzoziemcom wykup ziemi

Niemcy, którzy takie przepisy mają - mówi Zbigniew Sosnowski, poseł PSL. Według GUS użytków rolnych (grunty orne, łąki, pastwiska) jest w Polsce ok. 15 mln ha (to 50-55 proc. kraju). Od 1989 r. ubyło 3,5 mln ha, bo część została zalesiona, pobudowano autostrady. Ale pod względem użytków rolnych wciąż

Gospodarstwo w spadku? Sprawdź, czy masz prawo do dziedziczenia

;. Art. 2.1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ("to jest sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności

Wielki Głód na Ukrainie. Rodzice są słabi z głodu, położyli się i nie wstają. Jestem mała i chcę żyć, a tutaj umrę

przez rolników indywidualnych, którzy uniknęli kolektywizacji i konfiskat, czy przez kołchoźników, którym pozwolono trzymać krowę do własnego użytku – było dosłownie kwestią życia i śmierci. W setkach ustnych relacji chłopi wyjaśniali to, że przeżyli, jednym zdaniem: „uratowała nas nasza

Co się powinno zmienić w KRUS?

rolne o obszarze użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej (zgodnie z ustawą z 2 kwietnia 2004 r., tj. DzU 2004.91.873), a także dla domowników rolników, o ile wymienione osoby nie podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie mają ustalonego prawa do

Rynek magazynowy zmierza po rekord. Największy popyt w okolicach Warszawy

zasadach spekulacyjnych, czyli bez wiążących umów najmu. Natomiast do użytku oddali w tym okresie 615 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Najwięcej przypadło jej na centralną Polskę (142 tys. m kw., z czego 85 tys. w samych okolicach Strykowa) i okolice Warszawy (137 tys. m kw.). Najbardziej

Nowe oświadczenia majątkowe rządu Beaty Szydło. Mateusz Morawiecki najbogatszym członkiem Rady Ministrów

. Jeździ 3-letnim fiatem 500L. Marek Gróbarczyk Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej ma na kontach 50 tysięcy złotych i 300 tysięcy euro. Jest właścicielem 145-metrowego domu oraz mieszkania o powierzchni 72 metrów kw., a także gospodarstwa rolnego o powierzchni 1,22 ha i 5-letniego forda

Potężny gmach przy al. Cieplińskiego w Rzeszowie już za ciasny dla urzędników marszałka. Powstanie nowy pałac [WIZUALIZACJE]

przebudowie został oddany do użytku stosunkowo niedawno, w 2009 r. Budynek ma aż 12,4 tys. m kw, 208 pokoi, dwie sale konferencyjne, salę posiedzeń zarządu i audytoryjną na 176 miejsc. W tej ostatniej odbywają się sesje sejmiku i wojewódzkie uroczystości. To w tym gmachu jest słynny gabinet marszałka

Co dalej z KRUS?

. Świadczenia pobiera 1,3 mln osób. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe dla rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o obszarze użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej (zgodnie z ustawą z 2 kwietnia 2004 r. tj. DzU 2004.91.873), a także dla

Polscy rolnicy więcej wydają na produkcję. Nawozy za 3,59 mld zł

Rolnicy nie tylko więcej wydali na produkcję. Zwiększyła się także powierzchnia, na której zastosowano nawozy. Było to ponad 15,57 mln ha, czyli jak wylicza Martin & Jacob, 85,5 proc. ogólnej powierzchni użytków rolnych. Według danych GUS z 2005 roku całkowita powierzchnia użytków rolnych w Polsce

Saudyjsko-katarska wojna o Iran. Rijad chce wymusić posłuszeństwo Dauhy

wzywał do walki z ekstremizmem. Wskazując na Katar jako kraj popierający terroryzm, Saudyjczycy robią to raczej na użytek zachodniego odbiorcy, odsuwając od siebie zarzuty finansowania ekstremistów, stawiane m.in. przez Waszyngton. Domniemane wsparcie Kataru dla Bractwa Muzułmańskiego, Al-Kaidy, Hamasu

Polska wieś nie żyje z roli. A rolnictwo mamy niemal najmniej wydajne w Europie

przepływ ziemi do rolników, którzy chcieliby gospodarować na większym areale, a pieniądze skapujące na hektary tylko pogłębiają ten stan. W efekcie powiększają się tylko gospodarstwa, które mają przynajmniej 30 hektarów. Zdaniem Poczty ponad połowa użytków rolnych jest uprawiana tylko symbolicznie. - Nie

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

;. Zgodnie z art. 2.1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 (to jest sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie

Urzędnik starostwa z zarzutami "wartymi" 3 lata więzienia

miesięcy. Podejrzewano, że urzędnik popełnił szereg przestępstw związanych z przekształcaniem gruntów. Jak wyjaśnia prokurator Śmigielska-Kowalska, chodziło o działki leśne położone na chronionym obszarze parku krajobrazowego. Ich właściciele zwracali się do starostwa o przekształcenie ich w użytki rolne

Co dziś w Rosji piszczy? Półki się oczyszczą z "ojczystego" towaru i będzie lepiej, będzie weselej

"swojej ziemi mamy mnóstwo". Z tym ostatnim zgodzić się trzeba. Rosja "gospodarzy" na 9 proc. światowych użytków rolnych. Słowo "gospodarzy" trzeba jednak pisać w cudzysłowie, bo bardziej pasowałoby tu "marnotrawi". Z 9 proc. areału ziemi rolnej Rosjanie powinni

Rolnicy mają szansę na dodatkowe 140 mln zł. Ale tylko do 1 czerwca

Rolnicy powinni składać wnioski w powiatowych biurach ARiMR, formularze są do pobrania w agencjach. - Stawka pomocy wynosi 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych oraz ozimych upraw nasiennych wymagających ponownego

Rynek ekożywności jest wart 700 mln zł. Zachód będziemy gonić 20 lat

wcześniej, ale nadal stanowi to tylko ok. 1 proc. wszystkich gospodarstw rolnych w Polsce. Uprawiali 457 tys. hektarów, czyli 3 proc. wszystkich użytków rolnych w kraju. Pod względem liczby "ekologicznych" rolników w UE ustępujemy tylko Włochom (43,9 tys.) i Hiszpanii (30,5 tys.). Za nami są

Cudzoziemcy kupują mieszkania w Polsce. Ukraińcy wprowadzają się na stałe

do gruntów rolnych i leśnych, na zakup których obywatele obcych państw muszą uzyskać specjalne zezwolenie MSWiA, mieszkania i lokale użytkowe można kupować niemal bez ograniczeń. Wyjątkiem są przygraniczne miejscowości, w których cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej wciąż muszą uzyskać zgodę

Gospodarstwo w spadku

podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, o których mowa w art. 1 ("to jest sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej

Zapaść na rynku OZE w Polsce. Zostajemy w tyle

porównać te liczby? Na przykład cały polski system energetyczny ma moc ok. 42 GW. Niemal wszystkie wydane na OZE pieniądze to projekty związane z elektrowniami słonecznymi i wiatrowymi. Tylko jakieś 6 proc. zostało przeznaczone na elektrownie do spalania biomasy (np. pozostałości po produkcji rolnej

Nasi podbijają łotewski rynek rolny. I szukają rąk do pracy

W minionym roku KSB Grupa zrealizowała przeszło 20 różnych inwestycji, w tym m.in. nowoczesne i w pełni skomputeryzowane budynki inwentarskie. W Kawęcinie postawiła pierwszą w kraju, potężną oborę w stylu holenderskim. Natomiast w Lizie Nowej do użytku oddała budynek, którym można zarządzać online

Wolny handel Unii z Kanadą przegłosowany. Wejdzie w życie w kwietniu

, że koncerny za jego pomocą mogą hamować np. zaostrzanie norm ekologicznych. A w sporach z władzami będą uprzywilejowane w porównaniu z rodzimymi firmami, które są zdane wyłącznie na zwykłe sądy. Wprawdzie na użytek CETA mocno ulepszono system arbitrażu, tak by przypominał trybunały międzynarodowe

We wrześniu rozpocznie się ostatni nabór na renty strukturalne

wsparcie, rozstrzygnie liczba punktów rankingowych. Najwyżej punktowane będą te wnioski, w których rolnicy przekażą następcom największą powierzchnię użytków rolnych i dodatkowo nowo powstałe gospodarstwo będzie miało największą powierzchnię.  Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł

Unia pomoże sadownikom, ale nie od razu

Obowiązujące od piątku rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa to poważny problem dla polskich rolników. Rosjanie jako powód wprowadzenia embarga podają m.in. rzekomą obecność zakazanych substancji oraz szkodników i zakazali nawet wwozu owoców czy warzyw na własny użytek. Polska stawia sprawę

Masowe odrolnienia? Powstaną osiedla?

największe zasoby użytków rolnych ma Białołęka - prawie 3,9 tys. hektarów. Drugi w kolejności jest Wawer - ok. 2,7 tys. ha. Trzecie miejsce zajmuje Wilanów - ok. 2,4 tys. ha. Nawet w Śródmieściu są trzy hektary gruntów ornych. W sumie w Warszawie jest 14,2 tys. hektarów takiej ziemi. Spora część z nich jest

Patriotyzm zamiast pieniędzy, czyli jak rząd płaci za świnie

trzeba uśpić i zutylizować. Trzeba też wybić świnie w obszarze zagrożenia (tych nie trzeba utylizować) i bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji w gospodarstwach rolnych. Chodzi z grubsza o to, aby cały proces tuczu świń był pod kontrolą: nie mogą one wychodzić z chlewni, nie mogą mieć kontaktu z

Mieszkańcy boją się o zdrowie. Śmierdzący problem w Kamieńcu

. Nawiązaliśmy współpracę z wojewódzkim inspektoratem ochrony środowiska, który zajmuje się sprawą - mówi "Wyborczej". Ustawa o odpadach zezwala na umieszczenie osadu na użytkach rolnych, jednakże właściciel pola powinien je przeorać na następny dzień. - Problem polega na tym, że z osadu zrobiła się

Wielka wojna o azotoks. Sukcesy i zniszczenia sławnego związku DDT

, wydawał się Niemcom atrakcyjny, ale nie zrobili z niego należytego użytku. Udało się to natomiast aliantom. Amerykanie zdążyli wyprodukować na tyle dużo zsyntetyzowanego DDT, że zastosowali go w praktyce na froncie. Müller się nie mylił – skuteczność tego środka była wręcz powalająca. W armiach

Tański: Nie zamordowałem pegeerów

ideologiczną, to się myli. Mówi się raczej, że sposób ich likwidacji był doktrynerski, nie zastanawiano się zbytnio, co stanie się z pracownikami. - Pegeery gospodarowały na 20 proc. użytków rolnych kraju. Zastanawialiśmy się jak tę ogromną część sektora rolnego uchronić przed chaotycznym upadkiem, jak

A może byście tak, najmilsi, wpadli na dzień do Regietowa

temu oddali ją do użytku dumni mieszkańcy, których jest w Regietowie raptem 90. Z Gorlic wiedzie tu wąska i kręta droga asfaltowa. Pierwsze, co rzuca się w uszy, to cisza. - Czasami budzę się w środku nocy, bo aż dźwięczy mi od tej ciszy w uszach - mówi Anna, która nadzoruje stadninę koni karpackich w

Park Miejski Witkowice - Las Wolski dla północy Krakowa?

prywatnych właścicieli działek znajdujących się na południe od obecnego terenu parku, które w planach zagospodarowania przestrzennego figurują jako "tereny rolnicze, w szczególności w postaci zieleni naturalnej stanowiącej zadrzewienie i zakrzewienie śródpolne oraz trwałe użytki rolne" oraz "

Ekologiczny boom we Francji

ubiegłym roku bowiem powstało tyle ferm ekologicznych co przez siedem wcześniejszych lat. Obecnie gospodarstwa ekologiczne stanowią 3,2 proc. wszystkich. Uprawy bez chemii zajmują 670 tys. ha, czyli 2,5 proc. francuskich użytków rolnych. A w 2012 r., według zamierzeń rządu, mają wzrosnąć do 6 proc

Między słowami. Produkt językoznawczy

;produkcja", a productum - to "to, co wytworzone", czyli produkt . Słownik sprzed stu lat mówił pięknie, że produkt to "wszystko, co ziemia za współdziałaniem człowieka w postaci przyrodzonej lub mało przekształconej do użytku jego wydaje", ale dziś produkt rozumiemy raczej jako

Gospodarstwa coraz większe, ale jest ich mniej

myślenia o rozwoju gospodarstw, wzroście efektywności, przedsiębiorczości czy łączeniu się w grupy producenckie - mówiła "Gazecie prof. Katarzyna Duczkowska-Małysz, ekspert w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich z SGH: Jak wynika ze wstępnych danych, powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach

Nagroda Moczarskiego 2016. Budowanie losowi na przekór

: zdarzeniach i ludziach. W pewnym sensie uprawia na użytek wspomnieniowy prozopografię, gałąź historii zajmującą się mikrorelacjami w obrębie rodzin, rodów i środowisk, z tym że najważniejsze nie są dla niego koligacje, ale indywidualne historie: co kto robił, jak działał, jakie decyzje podejmował, jak jego

Władze boją się wyludnienia Syberii. Oferują ziemię za darmo

. Wschodnie pustkowia udało się zasiedlić władzom Rosji w ubiegłym wieku dwukrotnie. Pierwszy raz za sprawą carskiego premiera Piotra Stołypina. Dzięki jego reformom w latach 1906-17 za Ural przeniosło się dobrowolnie 3 mln mieszkańców przeludnionych europejskich regionów imperium, a obszar użytków rolnych na

Raport Najwyższej Izby Kontroli. Leśna samowola

Już w 2009 roku "Gazeta" informowała o tym, że niektóre starostwa powiatowe w województwie podlaskim nader swobodnie traktują artykuł ustawy o lasach, umożliwiający przekształcanie prywatnych lasów w użytki rolne. Zmianę taką można przeprowadzić wyłącznie w szczególnie uzasadnionych

Komu się należy renta socjalna

, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego czy nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Renty nie dostanie osoba: + która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych, + która została tymczasowo aresztowana lub

Rubel pikuje, a jabłka rosną

niż część dziewiątą), a dysponuje 9 proc. globalnych użytków rolnych, to, że jego obywatele żywią się owocami, mlekiem, mięsem z zagranicy, przynosi wstyd. Kreml słusznie powiada, że pora z tym skończyć. Ale mydli oczy obywatelom, obiecując, że dzięki temu, iż zamyka granice przed produktami z importu

Wojna krymska o wino

w 1900 r. Nic więc dziwnego, że car powierzył mu również organizację produkcji innych rodzajów wina. Główne piwnice Massandry zostały oddane do użytku w 1897 r. i składały się z siedmiu tuneli, w których stała naturalna temperatura wynosiła 10-12 st. C, czyli była idealna do przechowywania wina. W

Władze dopiero co anektowanego Krymu już wystąpiły przeciw polityce Moskwy [DZIŚ W ROSJI]

;Moskiewskim Komsomolcu" znany ekonomista Władysław Inoziemcew. Przypomina, że w 1938 r. w Prusach Wschodnich (obwód to mniej więcej połowa dawnej niemieckiej prowincji) użytki rolne zajmowały 72 proc. powierzchni regionu, a dziś obrabia się jedynie 14 proc. kaliningradzkiej ziemi. Niemcy w Prusach

Cywilizacja harappańska może być najstarszą, jaką znamy. Starszą od sumeryjskiej czy chińskiej

miasteczek. Oraz oczywiście wsie, które wyspecjalizowane w rzemiośle i produkcji rolnej zaspokajały potrzeby mieszczuchów. Miasta harappańskie, budowane według jednego wzorca, zadziwiają organizacją i architektonicznymi rozwiązaniami. Ulice były szerokie, a domy miały po dwa i więcej pięter i były budowane

KRUS posiadaczy ziemskich

unijne w Polsce. Zastanawia mnie powszechność kryterium posiadania przynajmniej 1 ha użytków rolnych jako podstawowego kryterium dostępu do wielu środków unijnych i krajowych służących wspieraniu rolnictwa. Ten magiczny jeden hektar daje prawo do rolniczej emerytury i innych świadczeń społecznych, do

Ogrzewasz dom, nie zatruwasz środowiska, a jeszcze masz własny prąd

zakładów utylizacyjnych, na które mieszkańcy skarżą się chociażby w gdańskich Szadółkach i kilku innych dzielnicach w pobliżu. Zych: – Od początku myśleliśmy więc o mikrosiłowni, z zastosowaniem silników spalinowych. No i oczywiście na większą skalę niż na użytek domowy. Mikrosiłownia miałaby nam

W Rosji można kupować ziemię

Sześć miesięcy po akceptacji niższej izby parlamentu dokument zostanie przyjęty jeszcze przez Radę Federacji (stanie się to bardzo szybko) i podpisany przez prezydenta. I wówczas - po raz pierwszy po rewolucji bolszewickiej w 1917 r. - użytki rolne staną się towarem. Będzie je można sprzedawać

W Rosji taki mają klimat, że zwalniają Amerykanów. Za co? Za amerykanizm

Rosjan. Życie to jednak nie teatr telewizyjny. "Bracia" umówili się z gubernatorem Kraju Zabajkalskiego, gdzie cztery piąte użytków rolnych (800 tys. hektarów) od dawna leży odłogiem, że wydzierżawią na 49 lat ósmą część tych nikomu niepotrzebnych ugorów. A jeszcze zapowiedzieli, że po tym, jak

Zero waste, czyli jak pozbyć się śmieci. To sposób na życie, które nic nie kosztuje. Ani ciebie, ani świata

ropy. Obok tornistra w sklepie wiszą bawełniane plecaki. Bawełna jest rośliną trudną w uprawie, wymaga stosowania pestycydów i nawozów sztucznych, często toksycznych i niebezpiecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia chemią rolną zatruwa się co roku 25 mln pracujących na plantacjach bawełny osób

Pomoc płynie z Miami do Hawany

lekarstwa, żywność i przedmioty codziennego użytku przysyłane z emigracji. Zezwoliła też na zakładanie rodzinnych firm rzemieślniczych, handlowych i usługowych oraz na dzierżawienie od państwa ziemi rolnej i produkowanie żywności na rynek wewnętrzny. W rezultacie wzrosła liczba przekazów pieniężnych i

Renta rodzinna, renta socjalna

do pracy, + która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych. Dorabianie do renty Od 1 marca 2015 r. w wyniku waloryzacji renta wzrosła o 30,24 zł, do 739,58 zł. Dlaczego tyle? Bo renta socjalna musi stanowić 84 proc

W Rosji kułak wraca do łask. Ziemia czeka

przejechaliśmy ok. 400 km wśród zachwaszczonych nieużytków, które nie tak dawno były polami ornymi. Ta ziemia wyżywi miliard Sam Dmitrij Miedwiediew, kiedy jeszcze był prezydentem, obliczał, że Rosja dysponuje 8 proc. światowych użytków rolnych, w tym połową globalnego areału czarnoziemu. Kraj powinien więc

Wieprzowina za 3,3 zł

, które się tego podejmą, agencja zwróci po 1,8 zł do każdego sprzedanego poza granice kraju kilograma wieprzowiny. Minister poinformował także, iż wartość bonu paliwowego przypadająca na 1 ha użytków rolnych w br. wyniesie 22,04 zł.

Dolnośląskie pałace i dwory pod młotek. Co na sprzedaż?

Wratislaviae Amici Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam: ''użytki rolne, w części istniejący las; przebieg linii energetycznej z korytarzem niebudowlanym, zabytkowe zabudowania folwarczne, park, ośrodek produkcji rolnej przy drodze do zachowania, w obiektach zabytkowych - ośrodek

Komu się należy renta rodzinna, a komu socjalna

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych. LIMITY Obecnie - od 1 marca 2015 r. - renta socjalna wynosi 739,58 zł brutto. Dlaczego tyle? Bo renta socjalna musi stanowić 84 proc. najniższej emerytury (880,45 zł). Osoby na rencie socjalnej mogą dorobić do 70 proc

Cena obietnic pani premier. Czy plany ogłoszone w exposé są realne?

mogą wziąć tylko mężczyźni. Niejasne plany drogowe Rządowe plany budowy dróg do końca tej dekady są nadal zagadką, a kierowcy mają tylko pewność, że rząd chce obciąć wydatki na nowe autostrady, drogi ekspresowe i obwodnice miast. - W 2014 oddamy do użytku ponad 160 km dróg ekspresowych i podpiszemy

Podatki od tacy i co łaska, czyli fiskus i Kościoły

zakonów i domy księży emerytów i sióstr emerytek. To samo dotyczy części mieszkalnych przy siedzibach władz kościelnych. Kościoły płacą natomiast podatek od nieruchomości, które wykorzystują na działalność gospodarczą. Ich użytki rolne i lasy nie są zwolnione z podatku rolnego i leśnego. Fundusz Kościelny

Polska biopaliwowa klapa. Dopłaty, ulgi i system nie działa

nad tym rynkiem utrudnił minister finansów, który od III kw. 2008 r. do końca 2011 r. nie przedstawiał prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezesowi Agencji Rynku Rolnego dokładnych danych o imporcie paliw ciekłych, łącząc w jedno dane o imporcie biokomponentów, "czystych" biopaliw i

Mao Zedong topi Chiny we krwi [ROZMOWA Z PROF. FRANKIEM DIKÖTTEREM]

Adam Leszczyński: Dlaczego najnowsza historia Chin jest tak krwawa? W swoich książkach szacuje pan na 10 mln ofiary represji po „wyzwoleniu” Chin przez Mao Zedonga i reformy rolnej w latach 1949-53, 45 mln osób zginęło z powodu głodu w latach 1958-62... Skąd ta nieludzka brutalność? Czy

Marc Rich, rekin handlu ropą naftową

największych potęg na rynku firm, które handlują na globalną skalę ropą naftową, węglem, zbożem, cukrem i dziesiątkami innych jeszcze towarów powszechnego użytku. Spośród innych potęg w światowym handlu towarami firmy Glencore i Trafigura wyróżnia jeszcze jedno - obie powstały z przekształcenia imperium Marca

Chłop online

: - SprzedamByka.pl to serwis z ogłoszeniami rolniczymi. Jest w nim dział dotyczący zwierząt hodowlanych, maszyn, płodów rolnych czy usług dla rolnictwa, jak transport, inseminacja. Dzisiaj jest cała masa serwisów z ogłoszeniami rolniczymi - Agrotradet, Techagra, Gieldarolna. Maszyn w internecie jest najwięcej. Ta

Jest obwodnica. Gorzka radość mieszkańców Augustowa

kwestia odsunięcia o pięć lat oddania trasy do użytku sprawia, że radość działaczy lokalnych komitetów ma gorzki smak. - Rząd PO, decydując o zaniechaniu już rozpoczętych prac, obiecywał, że w zamian za opóźnienia Augustów dostanie konkretne pieniądze. Ówczesny wicepremier Grzegorz Schetyna i minister

Klasy polskie i sprawiedliwe nierówności. Kto skorzystał na transformacji?

inteligencja zaczęła robić użytek ze swojego kapitału kulturowego, społecznego i intelektualnego, a klasy niższe przegrywają w tej rywalizacji o przynależność do "starej klasy średniej". Pojęcie klasy nieodparcie kojarzy się z Karolem Marksem. Czy dzisiaj jest również użyteczne w opisywaniu

Msza święta w intencji małżeństwa posła PiS Łukasza Zbonikowskiego

odkryłam po kilku latach jej trwania i od razu bardzo gwałtownie. Łukasz miał klika telefonów – jak się później okazało, zarejestrowanych na biuro poselskie. Jeden oddał mi do użytku. Trzeba go było spiąć z kontem męża na Gmailu, by instalować aplikacje. No i ściągnął się przy okazji mail ze skrzynki

Więcej dopłat do rolniczych ubezpieczeń od klęsk żywiołowych?

departamentu finansów Ministerstwa Rolnictwa. W Polsce jest ponad 16 mln ha użytków rolnych w gospodarstwach. Ministerstwo chce wykorzystać część puli na dopłaty bezpośrednie właśnie na dopłaty do ubezpieczeń. Do składek ma dopłacać rolnikom 65 proc. Zmiana miałaby kosztować ponad 1 mld zł rocznie, z czego ok

Rolnicy: Dużo większe dochody

systemem dopłat bezpośrednich. Część dopłat (w latach 2004-06 będzie to odpowiednio 25, 30 i 35 proc. tego, co dostają rolnicy w dzisiejszej Unii) będzie pochodziła z budżetu UE i zostanie przyznana do każdego hektara użytków rolnych. Dodatkowo do naszych rolników pójdzie część pieniędzy z programów

Budowa domu w 2016 r.

ok. 34,1 tys. zł. W następnych latach ta kwota może wzrosnąć lub zmaleć, w zależności od zmian w kosztach budowy, a ściślej wskaźnika średniej ceny metra kwadratowego podawanego przez GUS na użytek wyliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych. Uwaga! Inny sposób na

Zalanym gminom trzeba pomóc

- wezbrana rzeka zalała 2100 hektarów użytków rolnych, 100 budynków mieszkalnych i 80 budynków gospodarczych. W sumie w gminie ucierpiało ponad 500 mieszkańców. Najbardziej potrzebują środków do dezynfekcji i czystości, odzieży ochronnej, opału, materiałów budowlanych i środków na komary. Numer konta na

Gospodarka PRL (okres lat: 1955 - 1960, 1960 - 1970)

produkcji rolnej wzrósł z 83% do 89%. Dzięki tym zmianom do 1958 produkcja rolna wzrosła o ok. 15%. Polityka nowego kierownictwa PZPR z Wiesławem Gomułką na czele była jednak niekonsekwentna. Mimo haseł Października 1956 przy jednoczesnych naciskach Kremla, władze komunistyczne zaczęły apelować do rolników

Znów idziemy na piwo. Hugo-Bader robi audyt w PGR-ach

1992. W czwartek przed południem Jałowe w 1992 roku pola wokół Szczecinka należały do dwóch upadłych PGR-ów z siedzibami w Turowie i Skotnikach. Gospodarowały na 10 tysiącach hektarów, czyli na połowie użytków rolnych w gminie. Ziemie po obu bankrutach można było kupić wtedy po 800 tysięcy złotych

Polscy mleczarze chcą utrzymania limitów na mleko

. Tylko że realizacja tych postulatów oznaczałaby odejście od uzgodnionej w ubiegłym roku przez ministrów rolnictwa państw UE reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Zakłada ona stopniową likwidację limitów produkcji. W 2015 roku miałyby one zniknąć całkowicie. Sylwia Śmigiel: Europejscy rolnicy wylewają mleko

Kto ma prawo do renty rodzinnej i socjalnej

rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; + jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości i wynosi 84 proc

Cudzoziemcy kupują domy w Polsce tylko dla zysku?

deweloperskie i spółdzielnie oddały do użytku blisko 54 tys. mieszkań. Z rejestrów MSWiA, do których dane dostarczają notariusze i sądy prowadzące księgi wieczyste, wynika, że w 2007 r. w ręce cudzoziemców (głównie firm unijnych) trafiło ok. 346 ha gruntów rolnych i leśnych. Tu jednak Polska wynegocjowała okres

Dla "Gazety" eurosondaż komentują

badania pokazują, że zdecydowana większość brytyjskich mediów przedstawia Polaków pozytywnie. We Francji straszenie Polakami, np. polskim hydraulikiem, przed referendum nad konstytucją europejską odbywało się na użytek polityczny. Nie miało to jednak przełożenia na postawy społeczne. Nie dziwi też, że

Dla kogo renty rodzinne i socjalne

nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. ILE DOSTANIEMY Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości i wynosi 84 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega corocznej marcowej waloryzacji. Obecnie renta socjalna

Nowy właściciel "błękitnego wieżowca"

Warszawie - oddany do użytku został w 1991 r. Słynny jest także z trwającej prawie dwie dekady budowy, która zaczęła się jeszcze w latach 70. i z powodu kryzysu stanęła aż do lat 80. To jeden z najlepiej skomunikowanych biurowców w Warszawie - tuż przed nim są przystanki kilkudziesięciu linii autobusowych

Deficyt, cięcia, weto PE? Co się może wydarzyć na i po szczycie

2012 r. dawała Polsce 72,4 mld euro wramach polityki spójności oraz ok. 30 mld euro z polityki rolnej. Polska składka do budżetu jest szacowana na mniej więcej 30 mld euro. Historia negocjacji budżetowych (zobacz powiększenie) Aby osiągnąć kompromis, Van Rompuy zadowolić musi jednak trzy grupy

Rencistów jest coraz mniej

przedemerytalnego, *pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, *jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych. Na rentę socjalną nie może też liczyć ten, kto

Rencistów coraz mniej. Jak dostać rentę?

wysokości przekraczającej 200 proc. najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, *jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych. Na rentę socjalną nie może też liczyć ten, kto otrzymuje rentę z zagranicy, został

Jest budżet UE. Polska z wielką kasą - 441 mld zł. Kto stracił?

udało się zatem przebić obietnicę 300 mld składaną podczas ostatniej kampanii wyborczej. Jedyna działka, w której tracimy w porównaniu z obecnym budżetem (o ok. 3,5 mld euro), to fundusze na rozwój wsi, czyli tzw. II filar polityki rolnej. Komisja Europejska pierwotnie oferowała nam z budżetu 111,5 mld

Ewidencja narodowego majątku. Ile wart jest skarb państwa?

, oddane do użytku mosty i wiadukty, bo od 1999 do 2003 roku przybyło zaledwie ok. 200 km dróg. Wartość akcji i udziałów w spółkach: 98,2 mld zł - spadek o 5 proc. To najdokładniej wyceniany element majątku państwa. Przy jego wyliczeniu bierze się pod uwagę aktualne giełdowe kursy akcji (ewentualnie ich

użytki rolne

Grunty orne w Belgii - pole uprawne po ścięciu zboża i zbalowaniu słomy
Użytki rolne - wszystkie tereny w obrębie gospodarstwa rolnego lub danego regionu wykorzystywane do produkcji roślinnej, ogrodniczej lub zwierzęcej. Do użytków rolnych zalicza się: grunty orne, trwałe użytki zielone (pastwiska, łąki), ogródki przydomowe, sady i szkółki drzew owocowych, trwałe plantacje (np. chmielu, wikliny,

więcej o użytki rolne na pl.wikipedia.org