treść preambuły

Miłada Jędrysik, Gazeta Wyborcza

Przedszkola i żłobki to też PKB

Przedszkola i żłobki to też PKB

"Oba teksty rażą banalnością" - tak Witold Gadomski zrecenzował we wczorajszej "Gazecie" dwa teksty premiera Tuska z "Gazety Świątecznej". Chyba czytaliśmy inne teksty. Jeżeli odpuścimy sobie patetyczne preambuły, treści, i to ciekawych, jest w nich całkiem dużo.

W kilkunastu miastach czytamy dziś Konstytucję III RP

Dyskusję o konstytucji i czytanie jej fragmentów zorganizowały dziś w Warszawie kwartalnik "Więź" oraz Fundacja im. Roberta Schumana. Na kwadrans przed godz. 17 sala w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie była pełna. Przyszło co najmniej 200 osób i wciąż dochodziły kolejne.

Sędziowie apelują o obronę konstytucji. "Jest nas ponad 10 tysięcy"

Zarząd stowarzyszenia Themis wzywa sędziów do stania na straży konstytucji. "Każdy z nas składał przysięgę sędziowską. Nie obejmuje ona lojalności wobec jakiejkolwiek władzy, zwłaszcza takiej, która łamie demokratyczne standardy" - głosi apel.

Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

RZECZPOSPOLITA DEMOKRATÓW

RZECZPOSPOLITA DEMOKRATÓW

Konstytucyjnego - zapraszamy w niedzielę na wspólne czytanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czytać będziemy w kilkunastu miastach. . Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

Dekalog konstytucjonalisty

Dekalog konstytucjonalisty

. Namnożyło się nam w ostatnim czasie konstytucjonalistów - w sprawie genezy, treści, stosowania, obowiązywania, interpretacji, przestrzegania itd. polskiej ustawy zasadniczej wypowiadają się nie tylko prawnicy. I być może słusznie, konstytucja to specyficzny akt normatywny, który stanowi podstawę porządku

Nasz sprzeciw - konstytucją

Nasz sprzeciw - konstytucją

narodowe państwo wedle urojeń "wielkiego stratega". Konstytucja jest symbolem naszej demokracji liberalnej, której bronić musimy my, obywatele. Demokracja przed swoimi wrogami nie obroni się sama. Zobacz też: Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy

PiS: ustawa o funkcjonowaniu górnictwa do TK

. "Przepychając kolanem, na siłę projekt ustawy likwidujący polskie górnictwo, złamano konstytucję. Nie odbyły się konsultacje społeczne. Zabrakło dialogu społecznego" - przekonywała w piątek podczas konferencji w Sejmie wiceprezes PiS Beata Szydło. Powołała się na preambułę i art. 20. ustawy

Zmiana prawa nie spowoduje zmiany rzeczywistości!

Zmiana prawa nie spowoduje zmiany rzeczywistości!

Pan mówił, zawierała już - uwaga - Konstytucja PRL z 1952 roku. Tam też obowiązkiem władzy było wyjaśnianie obywatelom (zwanym dla zachowania ówczesnej konwencji ludem pracującym miast wsi) treści prawa i działań państwa (art. 5), a władza działała właśnie w imieniu suwerena - obywateli (preambuła

MEN: certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie" to dodatkowy koszt dla gmin

patriotyzmu, przeciwdziałaniu uzależnieniu i patologiom, deprawacji i demoralizacji młodzieży" - podkreślił. "Ten program ma treść" - podkreślił. "Nie przeczytał pan całej preambuły. Wyjął pan z niej tylko te fragmenty, które układają się panu w całość" - odpowiedziała mu Kluzik

Konstytucja. Z Bogiem i choćby mimo Boga

Konstytucja. Z Bogiem i choćby mimo Boga

sumieniem". Tu spójnik "lub" dopuszcza odpowiedzialność zarówno przed Bogiem, jak i sumieniem, albo też jedynie przed Bogiem lub jedynie przed sumieniem. Tak brzmiąca preambuła to wielka zasługa Tadeusza Mazowieckiego, który bardzo stanowczo, ale równocześnie rozsądnie podchodził do treści

MEN "usunęło" Boże Narodzenie z rządowego elementarza. Rodzice protestują

MEN "usunęło" Boże Narodzenie z rządowego elementarza. Rodzice protestują

- cel to 50 tys. podpisów. W praktyce oznacza to, że podpisujący się pod listem, zasypali skrzynkę resortu mailami. Autorzy petycji przekonują: Uważamy, że poświadczona konstytucyjnie, chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Nie chodzi o żadną religijną

O tym, jak "Wyborcza" z głową państwa wspólnotę Polaków budowała

O tym, jak "Wyborcza" z głową państwa wspólnotę Polaków budowała

się najlepszą wolą, złożyliśmy z nich specjalną księgę, którą wydaliśmy w dwóch unikatowych egzemplarzach w twardych oprawach. Jednym dla Pana Prezydenta, drugim dla nas - dla "Wyborczej". Listy opublikowaliśmy w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Nie ingerowaliśmy w ich treść

Za pomocą nowej konstytucji PiS zaknebluje wolność religijną w Polsce

Za pomocą nowej konstytucji PiS zaknebluje wolność religijną w Polsce

Kaczyńskiego - można więc przyjąć, że odegrał ważną rolę w przygotowaniu projektu. Ale nawet jeśli nie, to jako dokument programowy partii wiąże on nadal partię, a także prezydenta, który do władzy doszedł jako kandydat PiS. Projekt to pełny tekst nowej konstytucji - od preambuły aż po przepisy przejściowe i

Watykan: raport Komitetu ONZ ideologiczny, nie uwzględnia faktów

na zarzuty Komitetu jako sygnatariusz Konwencji o Prawach Dziecka, o której łamanie został oskarżony. Stolica Apostolska - zapewnił - chce przestrzegać Konwencji ONZ. Zwrócił uwagę na to, że w raporcie zawarto treści ideologiczne i stanowiska, które w jego ocenie w zasadniczy sposób odbiegają od

Leszek Dobrzyński: konstytucja ma być chrześcijańska, a nie neutralna światopoglądowo

naszym partnerem w budowaniu kraju. Odwołanie do Boga w preambule obecnej konstytucji Dobrzyński uznaje za niewystarczające. - Chodzi o to, by cała treść była stricte chrześcijańska - wyjaśniał.

Stefan Wilkanowicz kończy 90 lat

. Jest współautorem preambuły do konstytucji z 1997 r. Gdy w marcu 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała, przyznaną za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania polsko-żydowskiego, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił, że Wilkanowicz "przez całe swoje twórcze życie

Rzecznicy w sporze o gender

Rzecznicy w sporze o gender

można twierdzić, iż rolą przedszkola nie jest kształtowanie postaw czy wartości, skoro już w preambule ustawy oświatowej jest mowa, że "szkoła [według art. 3 ustawy termin "szkoła" oznacza też "przedszkole"] winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju

Polityka awanturek

Polityka awanturek

uczczenia papieża bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji". Treść sformułowano tak, jakby w preambule do konstytucji z 1997 r. nie było ani słowa o osobach, które "uniwersalne wartości wywodzą z innych źródeł". Nic zatem dziwnego, że sejmowa lewica natychmiast zareagowała: Twój Ruch

Trybunał na czarną godzinę

Trybunał na czarną godzinę

, zgodną z wymogami demokracji treść. Parlament w ciągu jednego dnia nie zmieni całości starego prawa, nie mówiąc już o tym, że jego kompetencje i roztropność są często nikłe. Sąd jest również niezbędny do egzekwowania konstytucyjnych ograniczeń władzy, zwłaszcza w sytuacji dominacji przez jedną partię

Ach, ta straszna konwencja

Ach, ta straszna konwencja

się do stosowania konwencji do wszystkich ofiar przemocy domowej", a w preambule: "uznając, że przemoc domowa dotyka kobiet w nieproporcjonalnie większym stopniu, oraz że mężczyźni mogą również być jej ofiarami". Jak czytać - to całą konwencję. Zarzut drugi: naruszenie prawa do sądu

Prezydenci debatują o konstytucji. Kwaśniewski: Podczas katastrofy smoleńskiej zdała egzamin

Prezydenci debatują o konstytucji. Kwaśniewski: Podczas katastrofy smoleńskiej zdała egzamin

preambuły do konstytucji, w której mowa o "Narodzie Polski - wszystkich obywatelach Rzeczypospolitej, zarówno wierzących w Boga (...), jak i niepodzielających tej wiary (...) uniwersalne wartości wywodzących z innych źródeł", "równych w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski

Co możemy i co powinniśmy robić, gdy demokracja jest zagrożona? [BALCEROWICZ, KRÓL, HALL, SIERAKOWSKI, WIGURA...]

Co możemy i co powinniśmy robić, gdy demokracja jest zagrożona? [BALCEROWICZ, KRÓL, HALL, SIERAKOWSKI, WIGURA...]

początku testowały, jak daleko mogą się posunąć. Wówczas brakowało ludzi i grup społecznych, które powiedziałyby "nie". . Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

Trybunał Konstytucyjny - quo vadis, Polsko?

Trybunał Konstytucyjny - quo vadis, Polsko?

prezydenta wydają mi się sprzeczne z treścią art. 1 Konstytucji RP, że "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli", a nie tylko wyborców PiS, ale również moim. Zarówno w przytoczonej wypowiedzi pana prezydenta, jak i w wypowiedziach polityków PiS bardzo częste jest odwoływanie

Gra nie tylko o Trybunał

mit założycielski pozbawiony jest pozytywnej treści i nieoparty na autorytecie. Wręcz ufundowany na kłamstwie. Uderza w Wałęsę przed 89 rokiem, który nie mówił jeszcze: ja, ja, ja. Nie precyzując, że dokumenty dotyczą lat 70., Kaczyński sugeruje: jeśli był tajnym współpracownikiem, to nie ma już

Trzeba wyjść z regionalnych opłotków

podręcznik historii, w którym odchodzi się od historii politycznej, kryteriów narodowościowych, a stara się pokazywać historię poprzez tworzoną kulturę, to tak. Może pan podać przykładową treść rezolucji dotyczącą 90. rocznicy III Powstania Śląskiego? - Musiałaby zawierać preambułę, że Śląsk jest

Trybunał i krzyż

"istocie"? "Ochrona uczuć religijnych" to wyrażenie nieostre, mogące prowadzić do dowolnego rozszerzania zakresu karania - ale tym razem to Trybunału w ogóle nie zaniepokoiło, bo "niedookreśloność i nieostrość ( ) jest w istocie wypełniona zrozumiałą i niedwuznaczną treścią"

Między Tronem i Ołtarzem

silniejszym tylko powiększa jego przewagę, bo słabszy nie ma jak i czym przekonać go w czasie pertraktacji do korzystniejszej treści umowy. To godzi nie tylko w interesy, ale też w wolność słabszego (do uczestnictwa na rynku). I mimo że umowa jako taka kojarzy się z cechami właściwymi demokracji

Wilczymi oczami

więcej - z oficjalną doktryną resortu sprawiedliwości. Nieświecki charakter polskiej konstytucji dr Królikowski wywodzi z czterech konstytucyjnych sformułowań. Dwa pierwsze zaczerpnięte są z preambuły. Słynne odniesienie do obywateli zarówno wierzących w Boga, jak i niepodzielających tej wiary pasowałoby

Wiktor Osiatyński: Konstytucja do bicia

Treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej EWA SIEDLECKA: Właśnie się okazało, że konstytucja nie działa, kiedy nie ma poparcia politycznej większości. PiS łamie ją co chwila - i świat się nie wali. WIKTOR OSIATYŃSKI: Gdy konstytucja jest deptana, to znaczy tyle, że jest deptana, a nie, że

Pakt fiskalny - szczyty strefy euro czasem z Polską

Kraje spoza eurolandu miałyby uczestniczyć wyłącznie w szczytach euro poświęconych tematyce wdrażania umowy fiskalnej, co nie spełnia dotychczasowych postulatów Polski, by w ogóle nie było odrębnych euroszczytów. Umowa fiskalna, której treść ma być ostatecznie wynegocjowana na szczycie UE 30

Hilary Mantel: Pisarka z dwoma Bookerami i jej przyjaciel morderca [ROZMOWA]

jest Anglikiem. Faktem jest, że to Cromwell napisał preambułę do ustawy, w której wreszcie pada sformułowanie: "Anglia jest imperium", czyli że jest stanowiącą o sobie niezależną całością. Cnoty Cromwella wybrzmiewają jeszcze mocniej na tle wad More’a. W pani powieści daleko mu do

Traktat przyjąć przed świętami

i przewidywalnej, która przywróciła Polsce normalność. PiS dąży do tego, aby obóz rządzący wywołał polityczne trzęsienie ziemi w sprawie, która dla wielu Polaków będzie kompletnie niezrozumiała. Kto bowiem wytłumaczy, jaka jest różnica między preambułą do ustawy a uchwałą Sejmu o takiej samej treści

Traktat, który zmienił Europę. 50 lat temu podpisano traktat elizejski

de Gaulle'a, gdy 22 stycznia 1963 roku podpisali traktat elizejski. Tekst traktatu jest krótki i zwięzły, za to jego treść była wręcz rewolucyjna - Niemcy i Francja opowiadają się w nim, że docelowo będą dążyć we wszystkich istotnych gospodarczych, politycznych i kulturalnych sprawach możliwie do

IPN: przestępczy remont

epoce komunizmu, nadałoby mu na nowo rolę narzędzia indoktrynacji politycznej, propagującej treści i przesłanie nie do pogodzenia z obowiązującym prawem, w tym zapisami Preambuły i art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 256 kodeksu karnego" - czytamy w piśmie IPN. Art. 256 kk brzmi

Mogliśmy być w niej wcześniej

Komisji Europejskiej, który odpowiadał za pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się. Tłumaczenie brukselskim urzędnikom natury i specyfiki naszych potrzeb, związanych z nadganianiem europejskich standardów, zajęło nam kilka lat. Od lutego do lipca 1991 r. biliśmy się, by w preambule do układu

Listy od czytelników. Akademia Spraw Wewnętrznych to nie było SB

Ustawa lustracyjna w art.2ust1 pkt6 zalicza do organów bezpieczeństwa państwa Akademię Spraw Wewnętrznych , ktora nigdy takim organem nie była. Uzasadnienie; Preambuła wyraźnie stwierdza , iż ustawa obejmuje pracę lub służbę albo współpracę , które polegają na zwalczaniu opozycji demokratycznej

Lustracja pełna chaosu

list nie będzie związany ani wyrokami sądu lustracyjnego, ani definicją współpracy zawartą w ustawie o nowej lustracji (współpraca musiała być tajna i świadoma). Sędziowie pytali, jak należy rozumieć określenie "osobowe źródła informacji", które pojawia się w preambule do nowej ustawy

I ty możesz zostać piratem

chcą zarezerwować sobie jakieś nowe, nieprzewidziane prawem możliwości? Instalację szpiegującego oprogramowania? Bo inny punkt porozumienia mówi: "Usługodawca umożliwi uprawnionemu (organizacjom autorskim) stosowanie rozwiązań technologicznych, które pozwalają na identyfikację lub ochronę treści

Rewers. Jak się wiedzie byłym esbekom

. Nie mówiąc o Stanisławie Mikulskim. I trudni tacy do rozmowy, zamknięci, hermetyczni, widzę, że chcą, ale nie potrafią, gadają, ale nie opowiedzą, obraz i fonia jest, ale nie ma treści. Po odsłuchaniu nagrania z każdej z wielogodzinnych rozmów zostaje kupka popiołu. To jak obeżreć się arbuzem - o mało

Prezydent: Nie strzelę

podkreślić, że mam rewolwer, nie znaczy to jednak, że strzelę. Treść i ton wywiadu prezydenta, który jeszcze w poniedziałek w ostrym orędziu straszył Polaków gejami i niemieckimi roszczeniami, wzbudziły zdziwienie. Cezary Michalski, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika", ujawnił w radiowej

Sprzedamy Pana Boga za offset?

Boga, lecz poczucie wspólnoty obywatelskiej. W tym sensie laickie są - przy wszystkich różnicach w stosunku do Francji - nawet Niemcy i to tłumaczy, dlaczego niemieccy chadecy nie drą szat z powodu przyjętej przez Konwent treści preambuły. Byle jak, ale z Bogiem na ustach Części polskich katolików

Sprawdziła się, czy nie?

się, czy w konstytucji europejskiej nie wzorować się na naszej preambule. W życiu publicznym sprawdziło się wiele przepisów - jak np. te, które zapewniają równowagę władz. Nie wszystkie przepisy jednak nam się udały. Np. uregulowania dotyczące możliwości odpłatności w publicznych szkołach wyższych

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

Błąd na błędzie w tłumaczeniach unijnych aktów

Na stronach internetowych UKIE można znaleźć sprostowania do ponad 300 unijnych aktów prawnych. W każdym sprostowaniu - od jednej do kilkudziesięciu poprawek. Od językowych (np. "środki spożywcze" zamiast "artykuły spożywcze"), po całkowicie zmieniające treść przepisu (np

Polityka obłudy. Aborcja w Rumunii Ceausescu

- liberalizacja prawa aborcyjnego była istotnym elementem wyzwolenia społeczeństwa rumuńskiego. 1 października 1966 rumuńska Rada Państwa wydała Rozporządzenie nr 770, które zakazywało przerywania ciąży. W preambule napisano: "Przerywanie ciąży stanowi akt o poważnych konsekwencjach dla zdrowia kobiety oraz

Za co można zaskarżyć ustawę lustracyjną?

I Art. 1 ustawy jest sprzeczny z wyrażonym w preambule celem ustawy. Preambuła: Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego, lub pomoc udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji, polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych

Chusty, chuligaństwo

czynnikiem nie jest. W ostatnich latach coraz częstsze noszenie chusty stało się jednak rodzajem manifestacji politycznej inspirowanej w kręgach radykalnego islamu. Znakiem sprzeciwu wobec republikańskiej szkoły z jej tradycją, porządkiem, a także z wykładanymi w niej treściami. Przyczyniło się to do

Eurokonstytucja na stole w Jastarni

Unii oraz wyznaczyć jej cele, a potem w preambule konstytucji. Merkel ma przywieźć do Polski projekt deklaracji berlińskiej. Nie wiadomo tylko, czy na piśmie, czy - jak to sugerował jeden z naszych rozmówców - zaprezentuje ją po prostu z głowy. Zdaniem Niemców jej treść nie budzi polskich zastrzeżeń

Kiss: Dlaczego popieram Orbána

. Jednak to, że była potrzebna, jest bezsporne. Do niedawna byliśmy jedynym krajem regionu, który po 1989 r. nie uchwalił ustawy zasadniczej. Choć mam do jej treści małe zastrzeżenia: wolałbym, aby preambuła była krótsza i nie tak patetyczna. Także wpisanie prawa do głosowania dla mniejszości węgierskiej

Dlaczego wygrało PiS?

już tego powiedzieć o jego liberalnej konkurentce - Platformie Obywatelskiej. Bracia Kaczyńscy podkreślają znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Domagają się wpisania ich do preambuły przyszłej konstytucji. Ich stanowisko w sprawie życia poczętego, roli kobiety w rodzinie, stosunków

Temat 15. Kościół w demokracji

;. Wynegocjowana treść preambuły (odwołująca się wprawdzie do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, ale nie bezpośrednio do Boga jako Stwórcy) budziła wątpliwości Kościoła. Ostatecznie biskupi w komunikacie dotyczącym referendum konstytucyjnego w 1997 r. wezwali do "podjęcia w sumieniu decyzji wyrażającej

Lista nr 6. Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

1. Czy powinniśmy walczyć do upadłego o odwołanie do chrześcijaństwa w preambule unijnej konstytucji, czy zrezygnować w zamian za spełnienie innych naszych postulatów, które dadzą Polsce silną pozycję polityczną? Z jednej strony wspomnienie chrześcijańskich tradycji Europy jest zgodne z historyczną

Tajemnica człowieka - z Joaquinem Navarro Vallsem rozmawia Jarosław Mikołajewski

złożonym przesłaniem. Jest wszystkimi prawdami, których Papież jest świadkiem i które przekazuje światu. Jak Pan odczytuje główną treść tego przesłania? - W poniedziałek zaprezentowaliśmy książkę poświęconą osobie ludzkiej - ten temat jest niezwykle ważny dla pontyfikatu Jana Pawła II. Żyjemy w epoce, w

Państwo i religia - doświadczenie francuskie

inwokację Kwestie podnoszone w związku z francuskim modelem laickości są szczególnie interesujące w sytuacji, gdy Paryż ma znaczący wpływ na redakcję preambuły do przyszłej konstytucji europejskiej, a przez to na rangę instytucji i wartości religijnych w Europie 25 państw. Jest uderzające i dość trudne do

Trzy recepty PiS na zwycięstwo

podkreślają znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Domagają się wpisania ich do preambuły przyszłej konstytucji, bo "taka jest polska tradycja i samo to jako argument wystarczy". Ich doktryna dotycząca obrony życia poczętego, roli kobiety w rodzinie, stosunków pracy, wszystkich

Renesans Żydów w Niemczech

także na integrację społeczną członków gmin. Większość z nich bowiem to świeżej daty imigranci z Rosji, nie mówiący po niemiecku, mający więc trudności z odnalezieniem się tu. Znaczenie umowy wykracza jednak daleko poza jej treść. Świadczy o tym jej podniosła preambuła, przypominająca odpowiedzialność

Rozmowa z Józefem Oleksym (SLD), przewodniczącym sejmowej komisji europejskiej, przedstawicielem Sejmu w Konwencie UE

ewentualny zapis mógłby się znaleźć. Nie wiemy, czy w ogóle będzie konstytucja z preambułą. Jak dotąd wszelkie kwestie szczegółowe zostały przekazane do analizy grupom roboczym. Forum, na którym można by wyobrazić sobie dyskusję w tej sprawie, jest grupa robocza zajmująca się Kartą Praw Podstawowych. Jednak

Chrześcijanie wobec unii

preambuły Europejskiej Karty Podstawowych Praw. Jospin zaprotestował przeciwko sformułowaniu, że dziedzictwo kulturowe Europy ma źródła "humanistyczne i religijne", powołując się na przywiązanie swojego kraju do zasady laickości. Ostatecznie sporne zdanie przyjęło treść: "Czerpiąc inspirację

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji

(nie napisał tego wprost, ale wynika to z całej treści wywodu), że prawo do życia jest nadrzędne w stosunku do wszelkich innych praw. To jednak, wbrew pozorom, wcale nie jest oczywiste. Prawo do życia nie jest bowiem prawem absolutnym w żadnym chyba ustawodawstwie, a już na pewno nie jest nim w

Białoruś przyjmuje najbardziej represyjną ustawę wyznaniową w Europie

parlamentu. Białoruś tradycyjnie uznawana jest za państwo wielowyznaniowe. Nowa ustawa już w preambule nadaje jednak wiodącą rolę Cerkwi prawosławnej "w historycznym formowaniu i rozwoju tradycji duchowych, kulturowych i państwowych narodu białoruskiego". - Prawosławie faktycznie zostaje wywyższone

Papież wyprowadził nas z zaścianka

Boga do preambuły konstytucji. Sądzę jednak, że bez niego oddziaływanie środowisk katolickich i hierarchów na życie publiczne byłoby znacznie słabsze. W trakcie jego pontyfikatu zbudowana została bardzo mocna infrastruktura społeczna Kościoła (jeżeli wolno użyć takiego technicznego słowa). Jak zostanie

Rozmowa z abp. Jean-Louisem Tauranem, papieskim ministrem spraw zagranicznych

mówi w preambule, a co powinno całkowicie usatysfakcjonować wierzących i niewierzących. Ale czy niektóre państwa Unii ośmielą się wstawić do aktu konstytucyjnego imię Boga? Zobaczymy. Podczas ostatniej pielgrzymki Jan Paweł II okazał mniej niż w przeszłości optymizmu wobec wejścia Polski do Unii

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego

, przyjętą w dniu 27 czerwca 1996 r., orzeka: 1. Preambuła ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425), w zakresie obejmującym wyrazy "przez osobowe

Rosja jest wszystkim, reszta niczym

: liberalizmu-demokracji-kapitalizmu. Człowiek powstania, narodowy bolszewik, postrzega swoją misję w zniszczeniu tego systemu do gruntu. Na ideałach męstwa duchowego, sprawiedliwości społecznej i narodowej zostanie zbudowane tradycyjne, hierarchiczne społeczeństwo" - głosi preambuła. "Zewnętrzni

Żeby worki nie popękały...

sprawdzianem dla polskiego Kościoła będzie to, w jaki sposób uda się połączyć tradycyjną pobożność z soborowym przesłaniem otwarcia na inne wyznania, odmienności narodowe, traktowanie Kościoła jak wspólnoty świeckich i księży? - Jestem biblistą i odpowiem jak biblista. Trzeba wlać w stare naczynia nowe treści

Czy Piłat był liberalnym demokratą?

oskarżany był o "relatywizm moralny", a to ze względu na zbyt mało kategoryczne - zdaniem krytyków - odwołanie do Boga w preambule do niej. W obrębie hierarchii kościelnej oprócz stanowiska, które aprobowało reguły demokratycznego państwa prawa i przyjazny rozdział Kościoła od państwa, pojawiły

Gen. Kiszczak: Kto tu mówi o demokracji?

. Jaruzelskiemu; kolejnym gratulacjom nie było końca. 25 stycznia 1982 r. jako poseł i przewodniczący jednej z komisji Kania głosuje w Sejmie za przyjęciem ustawy zatwierdzającej uchwałę i dekrety Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego, wraz z preambułą wyrażającą wdzięczność Wojskowej Radzie Ocalenia

Wystąpienie sejmowe szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza

całości. Takie założenie będzie podstawą propozycji rozwiązań instytucjonalnych, jakie będziemy współkształtować i jakim udzielimy poparcia. Opowiadamy się za włączeniem do Traktatu Konstytucyjnego preambuły odnoszącej się do systemu wartości respektowanych w Unii Europejskiej, w tym zasad wolności

Michalik, Józef, arcybiskup (portret, 1999 r.)

religię z życia społecznego, krzyż i jego treści z życia publicznego, aby zamknięto wymiar życia do sfer praktycznego materializmu i egoizmu" (marzec 1991). Osaczoną przez "laicyzm" religię i Kościół trzeba ratować. Na przykład z pomocą cenzury. "Cenzura - objaśniał abp Michalik - jest

Stenogram z 21. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 19 marca 2003 r.

powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności do lat trzech. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania: czy zrozumiał pan treść tego pouczenia? Pan Włodzimierz Czarzasty: Tak, zrozumiałem

Oficjalny koniec prac na konstytucją Iraku

księga nie jest doskonała i każdą można poprawić, oczywiście z wyjątkiem świętego Koranu - podsumował. Sunnitom nie podoba się artykuł potępiający partię Baas i zapowiadający ukaranie jej wysokich przedstawicieli. Chcieli też, żeby w preambule zapisano, iż "Irak jest częścią świata arabskiego"

Konstytucja. Treść.

dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst preambuły