treść preambuły

Artur Gernand

Awantura na sesji o preambułę Konstytucji RP. Radni PiS "To skandaliczna dyskusja"

Awantura na sesji o preambułę Konstytucji RP. Radni PiS "To skandaliczna dyskusja"

Sesja Rady Miasta. Rzeszowscy radni PO i klubu Rozwój Rzeszowa zaproponowali, by w każdej szkole w mieście w widocznym miejscu umieszczona została preambuła Konstytucji RP. Ten pomysł wywołał awanturę i sprzeciw radnych PiS.

Przedszkola i żłobki to też PKB

"Oba teksty rażą banalnością" - tak Witold Gadomski zrecenzował we wczorajszej "Gazecie" dwa teksty premiera Tuska z "Gazety Świątecznej". Chyba czytaliśmy inne teksty. Jeżeli odpuścimy sobie patetyczne preambuły, treści, i to ciekawych, jest w nich całkiem dużo.

Haliny Bortnowskiej 12 kroków z preambułą do patriotyzmu konstytucyjnego

Przedstawiam tu rodzaj osobistego komentarza do Preambuły Konstytucji RP. Nie stoi za nim żaden autorytet. To jest echo mojego długiego życia i wielu doświadczeń

Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

Prof. Sadurski dla "Wyborczej": Pytania referendalne Dudy dzielą się na trzy kategorie: zbędne, bezsensowne i szkodliwe

Prof. Sadurski dla "Wyborczej": Pytania referendalne Dudy dzielą się na trzy kategorie: zbędne, bezsensowne i szkodliwe

lub odrzucenia uchwalonych zmian w treści ustawy zasadniczej. Nie jest to oczywiście zaskoczenie – autor propozycji zmian łamał obecną konstytucję wielokrotnie i jest winny ciągłego przestępstwa wobec konstytucji, ponieważ uporczywie nie przyjmuje ślubowania od legalnie wybranych sędziów

W kilkunastu miastach czytamy dziś Konstytucję III RP

W kilkunastu miastach czytamy dziś Konstytucję III RP

Katowicach - w Krakowie - w Lublinie - w Łodzi - w Płocku - w Poznaniu - w Radomiu - w Szczecinie - w Zielonej Górze Jerzy Radziwiłowicz czyta preambułę konstytucji i tłumaczy, dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

Referendum konstytucyjne Andrzeja Dudy. "Wiadomości" TVP tematu nie zauważają, PiS ostrożny. "Można se pisać wszystko"

Referendum konstytucyjne Andrzeja Dudy. "Wiadomości" TVP tematu nie zauważają, PiS ostrożny. "Można se pisać wszystko"

Propozycję pytań zapowiedzianego jeszcze w ubiegłym roku referendum konstytucyjnego prezydent przedstawił we wtorek . Pytań na razie jest 15, ale ich treść nie jest ostateczna, ma ich być nie więcej niż 10. Oprócz podstawowego dotyczącego zapatrywań Polaków na uchwalenie nowej konstytucji bądź

Chichot historii, czyli bohaterowie powinni być martwi

Chichot historii, czyli bohaterowie powinni być martwi

najbardziej aktualny. Zatem skąd moje zdziwienie? Uprzejmie objaśniam, że obowiązuje w Polsce ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-90 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 2018, poz. 1592 ze zm.), tzw. ustawa lustracyjna. W jej

Sędziowie apelują o obronę konstytucji. "Jest nas ponad 10 tysięcy"

Sędziowie apelują o obronę konstytucji. "Jest nas ponad 10 tysięcy"

praw i wolności każdego obywatela tego kraju i wartości chronionych normami konstytucyjnymi. Pamiętajmy, że tyle pozostanie nam wolności, ile sami jej obronimy". Zobacz też: Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

RZECZPOSPOLITA DEMOKRATÓW

RZECZPOSPOLITA DEMOKRATÓW

Konstytucyjnego - zapraszamy w niedzielę na wspólne czytanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Czytać będziemy w kilkunastu miastach. . Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

Umowy TeleOpieki24 cd. RPO chce chronić małe firmy jak konsumentów, bo są łatwym celem naciągaczy

Umowy TeleOpieki24 cd. RPO chce chronić małe firmy jak konsumentów, bo są łatwym celem naciągaczy

konsumenckich także na niektóre kategorie przedsiębiorców – mówi Piotr Mierzejewski, dyrektor zespołu prawa administracyjnego i gospodarczego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO przypomina, że możliwość szerokiego ujęcia ochrony konsumenckiej w przepisach prawa została przewidziana w preambule

Nasz sprzeciw - konstytucją

narodowe państwo wedle urojeń "wielkiego stratega". Konstytucja jest symbolem naszej demokracji liberalnej, której bronić musimy my, obywatele. Demokracja przed swoimi wrogami nie obroni się sama. Zobacz też: Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy

Dekalog konstytucjonalisty

Dekalog konstytucjonalisty

. Namnożyło się nam w ostatnim czasie konstytucjonalistów - w sprawie genezy, treści, stosowania, obowiązywania, interpretacji, przestrzegania itd. polskiej ustawy zasadniczej wypowiadają się nie tylko prawnicy. I być może słusznie, konstytucja to specyficzny akt normatywny, który stanowi podstawę porządku

Będę na Krakowskim Przedmieściu, bo to jedyny dzień, gdy prezes może usłyszeć mój protest

Będę na Krakowskim Przedmieściu, bo to jedyny dzień, gdy prezes może usłyszeć mój protest

prywatności. Te dwa kodeksy posklejano w konstytucji z 1997 roku. Udało się to nieco gorzej niż lepiej, co widać po preambule konstytucji. Niby jest ona wartościach ogólnoludzkich, z jej treści wynika jednak, że ze wszystkich źródeł i tak wywodzi się wartości chrześcijańskie i katolickie. Miesięcznice złamały

Zmiana prawa nie spowoduje zmiany rzeczywistości!

Zmiana prawa nie spowoduje zmiany rzeczywistości!

Pan mówił, zawierała już - uwaga - Konstytucja PRL z 1952 roku. Tam też obowiązkiem władzy było wyjaśnianie obywatelom (zwanym dla zachowania ówczesnej konwencji ludem pracującym miast wsi) treści prawa i działań państwa (art. 5), a władza działała właśnie w imieniu suwerena - obywateli (preambuła

Leszek Dobrzyński: konstytucja ma być chrześcijańska, a nie neutralna światopoglądowo

naszym partnerem w budowaniu kraju. Odwołanie do Boga w preambule obecnej konstytucji Dobrzyński uznaje za niewystarczające. - Chodzi o to, by cała treść była stricte chrześcijańska - wyjaśniał.

MEN "usunęło" Boże Narodzenie z rządowego elementarza. Rodzice protestują

MEN "usunęło" Boże Narodzenie z rządowego elementarza. Rodzice protestują

- cel to 50 tys. podpisów. W praktyce oznacza to, że podpisujący się pod listem, zasypali skrzynkę resortu mailami. Autorzy petycji przekonują: Uważamy, że poświadczona konstytucyjnie, chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Nie chodzi o żadną religijną

Konstytucja. Z Bogiem i choćby mimo Boga

Konstytucja. Z Bogiem i choćby mimo Boga

sumieniem". Tu spójnik "lub" dopuszcza odpowiedzialność zarówno przed Bogiem, jak i sumieniem, albo też jedynie przed Bogiem lub jedynie przed sumieniem. Tak brzmiąca preambuła to wielka zasługa Tadeusza Mazowieckiego, który bardzo stanowczo, ale równocześnie rozsądnie podchodził do treści

Za pomocą nowej konstytucji PiS zaknebluje wolność religijną w Polsce

Za pomocą nowej konstytucji PiS zaknebluje wolność religijną w Polsce

Kaczyńskiego - można więc przyjąć, że odegrał ważną rolę w przygotowaniu projektu. Ale nawet jeśli nie, to jako dokument programowy partii wiąże on nadal partię, a także prezydenta, który do władzy doszedł jako kandydat PiS. Projekt to pełny tekst nowej konstytucji - od preambuły aż po przepisy przejściowe i

O tym, jak "Wyborcza" z głową państwa wspólnotę Polaków budowała

O tym, jak "Wyborcza" z głową państwa wspólnotę Polaków budowała

się najlepszą wolą, złożyliśmy z nich specjalną księgę, którą wydaliśmy w dwóch unikatowych egzemplarzach w twardych oprawach. Jednym dla Pana Prezydenta, drugim dla nas - dla "Wyborczej". Listy opublikowaliśmy w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów. Nie ingerowaliśmy w ich treść

Rzecznicy w sporze o gender

Rzecznicy w sporze o gender

można twierdzić, iż rolą przedszkola nie jest kształtowanie postaw czy wartości, skoro już w preambule ustawy oświatowej jest mowa, że "szkoła [według art. 3 ustawy termin "szkoła" oznacza też "przedszkole"] winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju

Polityka awanturek

Polityka awanturek

uczczenia papieża bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji". Treść sformułowano tak, jakby w preambule do konstytucji z 1997 r. nie było ani słowa o osobach, które "uniwersalne wartości wywodzą z innych źródeł". Nic zatem dziwnego, że sejmowa lewica natychmiast zareagowała: Twój Ruch

Ach, ta straszna konwencja

Ach, ta straszna konwencja

się do stosowania konwencji do wszystkich ofiar przemocy domowej", a w preambule: "uznając, że przemoc domowa dotyka kobiet w nieproporcjonalnie większym stopniu, oraz że mężczyźni mogą również być jej ofiarami". Jak czytać - to całą konwencję. Zarzut drugi: naruszenie prawa do sądu

Trzeba wyjść z regionalnych opłotków

podręcznik historii, w którym odchodzi się od historii politycznej, kryteriów narodowościowych, a stara się pokazywać historię poprzez tworzoną kulturę, to tak. Może pan podać przykładową treść rezolucji dotyczącą 90. rocznicy III Powstania Śląskiego? - Musiałaby zawierać preambułę, że Śląsk jest

Trybunał na czarną godzinę

, zgodną z wymogami demokracji treść. Parlament w ciągu jednego dnia nie zmieni całości starego prawa, nie mówiąc już o tym, że jego kompetencje i roztropność są często nikłe. Sąd jest również niezbędny do egzekwowania konstytucyjnych ograniczeń władzy, zwłaszcza w sytuacji dominacji przez jedną partię

Twarz antyaborcji. Joanna Banasiuk - orędowniczka projektu "Stop aborcji!"

oddaje treść preambuły do konstytucji oraz szereg jej szczegółowych regulacji. Nie ma potrzeby wymyślana tutaj czegoś nowego. Czy w pani ocenie dochodzi w Polsce do naruszania poszanowania praw człowieka? - Pod tym względem sytuacja w Polsce nie odbiega szczególnie od sytuacji panującej w innych krajach

Co możemy i co powinniśmy robić, gdy demokracja jest zagrożona? [BALCEROWICZ, KRÓL, HALL, SIERAKOWSKI, WIGURA...]

początku testowały, jak daleko mogą się posunąć. Wówczas brakowało ludzi i grup społecznych, które powiedziałyby "nie". . Jerzy Radziwiłowicz czyta Preambułę Konstytucji i tłumaczy dlaczego powinniśmy przypomnieć sobie jej treść

Prezydenci debatują o konstytucji. Kwaśniewski: Podczas katastrofy smoleńskiej zdała egzamin

preambuły do konstytucji, w której mowa o "Narodzie Polski - wszystkich obywatelach Rzeczypospolitej, zarówno wierzących w Boga (...), jak i niepodzielających tej wiary (...) uniwersalne wartości wywodzących z innych źródeł", "równych w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski

Trybunał Konstytucyjny - quo vadis, Polsko?

prezydenta wydają mi się sprzeczne z treścią art. 1 Konstytucji RP, że "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli", a nie tylko wyborców PiS, ale również moim. Zarówno w przytoczonej wypowiedzi pana prezydenta, jak i w wypowiedziach polityków PiS bardzo częste jest odwoływanie

Gra nie tylko o Trybunał

mit założycielski pozbawiony jest pozytywnej treści i nieoparty na autorytecie. Wręcz ufundowany na kłamstwie. Uderza w Wałęsę przed 89 rokiem, który nie mówił jeszcze: ja, ja, ja. Nie precyzując, że dokumenty dotyczą lat 70., Kaczyński sugeruje: jeśli był tajnym współpracownikiem, to nie ma już

Między Tronem i Ołtarzem

silniejszym tylko powiększa jego przewagę, bo słabszy nie ma jak i czym przekonać go w czasie pertraktacji do korzystniejszej treści umowy. To godzi nie tylko w interesy, ale też w wolność słabszego (do uczestnictwa na rynku). I mimo że umowa jako taka kojarzy się z cechami właściwymi demokracji

Katalonia: Rebelia sytych, lecz nie nasyconych

zasadnicze różnice w treści i formie postępowania walczących obozów i odbiera im ich własne, dobrze wypracowane, ale przecież odmienne „zasługi” w niszczeniu ustrojowej zgody, czy to w Hiszpanii, czy w Polsce. Nie jest tak, że prawda zawsze leży pośrodku – najczęściej po drugiej stronie

Traktat przyjąć przed świętami

i przewidywalnej, która przywróciła Polsce normalność. PiS dąży do tego, aby obóz rządzący wywołał polityczne trzęsienie ziemi w sprawie, która dla wielu Polaków będzie kompletnie niezrozumiała. Kto bowiem wytłumaczy, jaka jest różnica między preambułą do ustawy a uchwałą Sejmu o takiej samej treści

Pakt fiskalny - szczyty strefy euro czasem z Polską

Kraje spoza eurolandu miałyby uczestniczyć wyłącznie w szczytach euro poświęconych tematyce wdrażania umowy fiskalnej, co nie spełnia dotychczasowych postulatów Polski, by w ogóle nie było odrębnych euroszczytów. Umowa fiskalna, której treść ma być ostatecznie wynegocjowana na szczycie UE 30

Wilczymi oczami

więcej - z oficjalną doktryną resortu sprawiedliwości. Nieświecki charakter polskiej konstytucji dr Królikowski wywodzi z czterech konstytucyjnych sformułowań. Dwa pierwsze zaczerpnięte są z preambuły. Słynne odniesienie do obywateli zarówno wierzących w Boga, jak i niepodzielających tej wiary pasowałoby

Trybunał i krzyż

"istocie"? "Ochrona uczuć religijnych" to wyrażenie nieostre, mogące prowadzić do dowolnego rozszerzania zakresu karania - ale tym razem to Trybunału w ogóle nie zaniepokoiło, bo "niedookreśloność i nieostrość ( ) jest w istocie wypełniona zrozumiałą i niedwuznaczną treścią"

IPN: przestępczy remont

epoce komunizmu, nadałoby mu na nowo rolę narzędzia indoktrynacji politycznej, propagującej treści i przesłanie nie do pogodzenia z obowiązującym prawem, w tym zapisami Preambuły i art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 256 kodeksu karnego" - czytamy w piśmie IPN. Art. 256 kk brzmi

Rewers. Jak się wiedzie byłym esbekom

zawodowców granych przez Jean-Paula Belmondo. Nie mówiąc o Stanisławie Mikulskim. I trudni tacy do rozmowy, zamknięci, hermetyczni, widzę, że chcą, ale nie potrafią, gadają, ale nie opowiedzą, obraz i fonia jest, ale nie ma treści. Po odsłuchaniu nagrania z każdej z wielogodzinnych rozmów zostaje kupka

Podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych w San Francisco

Organizacji Narodów Zjednoczonych. Opisuje organy tej instytucji i zasady ich funkcjonowania oraz kryteria członkostwa. Uroczysta preambuła nawiązuje w swej formie do preambuły Konstytucji Stanów Zjednoczonych, a w treści do Karty Atlantyckiej i innych dokumentów aliantów z czasów II wojny światowej, które

Traktat, który zmienił Europę. 50 lat temu podpisano traktat elizejski

de Gaulle'a, gdy 22 stycznia 1963 roku podpisali traktat elizejski. Tekst traktatu jest krótki i zwięzły, za to jego treść była wręcz rewolucyjna - Niemcy i Francja opowiadają się w nim, że docelowo będą dążyć we wszystkich istotnych gospodarczych, politycznych i kulturalnych sprawach możliwie do

Wiktor Osiatyński: Konstytucja do bicia

Treść Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej EWA SIEDLECKA: Właśnie się okazało, że konstytucja nie działa, kiedy nie ma poparcia politycznej większości. PiS łamie ją co chwila - i świat się nie wali. WIKTOR OSIATYŃSKI: Gdy konstytucja jest deptana, to znaczy tyle, że jest deptana, a nie, że

Listy od czytelników. Akademia Spraw Wewnętrznych to nie było SB

Ustawa lustracyjna w art.2ust1 pkt6 zalicza do organów bezpieczeństwa państwa Akademię Spraw Wewnętrznych , ktora nigdy takim organem nie była. Uzasadnienie; Preambuła wyraźnie stwierdza , iż ustawa obejmuje pracę lub służbę albo współpracę , które polegają na zwalczaniu opozycji demokratycznej

Lustracja pełna chaosu

list nie będzie związany ani wyrokami sądu lustracyjnego, ani definicją współpracy zawartą w ustawie o nowej lustracji (współpraca musiała być tajna i świadoma). Sędziowie pytali, jak należy rozumieć określenie "osobowe źródła informacji", które pojawia się w preambule do nowej ustawy

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela we Francji

Obywatela jest wpisana jako preambuła do konstytucji Francji. Przyjęcie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela Zła sytuacja finansowa Królestwa Francji spowodowała, że w sierpniu 1788 roku król Ludwik XVI postanowił zwołać Stany Generalne (zgromadzenie składające się ze szlachty, duchowieństwa i stanu

Mogliśmy być w niej wcześniej

Komisji Europejskiej, który odpowiadał za pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się. Tłumaczenie brukselskim urzędnikom natury i specyfiki naszych potrzeb, związanych z nadganianiem europejskich standardów, zajęło nam kilka lat. Od lutego do lipca 1991 r. biliśmy się, by w preambule do układu

Hilary Mantel: Pisarka z dwoma Bookerami i jej przyjaciel morderca [ROZMOWA]

jest Anglikiem. Faktem jest, że to Cromwell napisał preambułę do ustawy, w której wreszcie pada sformułowanie: "Anglia jest imperium", czyli że jest stanowiącą o sobie niezależną całością. Cnoty Cromwella wybrzmiewają jeszcze mocniej na tle wad More’a. W pani powieści daleko mu do

I ty możesz zostać piratem

chcą zarezerwować sobie jakieś nowe, nieprzewidziane prawem możliwości? Instalację szpiegującego oprogramowania? Bo inny punkt porozumienia mówi: "Usługodawca umożliwi uprawnionemu (organizacjom autorskim) stosowanie rozwiązań technologicznych, które pozwalają na identyfikację lub ochronę treści

Opublikowanie Manifestu komunistycznego przez K. Marksa i F. Engelsa

miesiąc później w Londynie. Stanowił on pierwszy skrócony wykład ideologii komunistycznej. Treść "Manifestu komunistycznego" "Manifest komunistyczny", a właściwie "Manifest Partii Komunistycznej", składa się z preambuły i czterech rozdziałów, z których ostatni jest

Sprzedamy Pana Boga za offset?

Boga, lecz poczucie wspólnoty obywatelskiej. W tym sensie laickie są - przy wszystkich różnicach w stosunku do Francji - nawet Niemcy i to tłumaczy, dlaczego niemieccy chadecy nie drą szat z powodu przyjętej przez Konwent treści preambuły. Byle jak, ale z Bogiem na ustach Części polskich katolików

Prezydent: Nie strzelę

podkreślić, że mam rewolwer, nie znaczy to jednak, że strzelę. Treść i ton wywiadu prezydenta, który jeszcze w poniedziałek w ostrym orędziu straszył Polaków gejami i niemieckimi roszczeniami, wzbudziły zdziwienie. Cezary Michalski, zastępca redaktora naczelnego "Dziennika", ujawnił w radiowej

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ

, Czechosłowacja nie wyraziły zgody na pojęcie powszechności praw człowieka w rozumieniu Deklaracji. Jemen i Honduras w ogóle nie wzięły udziału w głosowaniu. Treść Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Tekst Powszechnej Deklaracji Praw człowieka ONZ jest nienaruszalny i nie może podlegać zmianom i poprawkom

Andrzej Rzepliński. Przekraczający Granice, Wszelkie [CZĘŚĆ II]

konstytucyjnych. Francuskie orzeczenia to jest absolutna rewelacja. One są jak preambuły do przepastnych, liczących kilkadziesiąt stron rozporządzeń unijnych. Wyrok francuski ma też inną strukturę, podobną zresztą do tej, jaką mają w Polsce wyroki sądów wojskowych. Sąd mówi: zważywszy na to, że... I tu następuje

Sprawdziła się, czy nie?

się, czy w konstytucji europejskiej nie wzorować się na naszej preambule. W życiu publicznym sprawdziło się wiele przepisów - jak np. te, które zapewniają równowagę władz. Nie wszystkie przepisy jednak nam się udały. Np. uregulowania dotyczące możliwości odpłatności w publicznych szkołach wyższych

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

Błąd na błędzie w tłumaczeniach unijnych aktów

Na stronach internetowych UKIE można znaleźć sprostowania do ponad 300 unijnych aktów prawnych. W każdym sprostowaniu - od jednej do kilkudziesięciu poprawek. Od językowych (np. "środki spożywcze" zamiast "artykuły spożywcze"), po całkowicie zmieniające treść przepisu (np

Rewers. Jak się wiedzie byłym esbekom

. Nie mówiąc o Stanisławie Mikulskim. I trudni tacy do rozmowy, zamknięci, hermetyczni, widzę, że chcą, ale nie potrafią, gadają, ale nie opowiedzą, obraz i fonia jest, ale nie ma treści. Po odsłuchaniu nagrania z każdej z wielogodzinnych rozmów zostaje kupka popiołu. To jak obeżreć się arbuzem - o mało

Chusty, chuligaństwo

czynnikiem nie jest. W ostatnich latach coraz częstsze noszenie chusty stało się jednak rodzajem manifestacji politycznej inspirowanej w kręgach radykalnego islamu. Znakiem sprzeciwu wobec republikańskiej szkoły z jej tradycją, porządkiem, a także z wykładanymi w niej treściami. Przyczyniło się to do

Za co można zaskarżyć ustawę lustracyjną?

I Art. 1 ustawy jest sprzeczny z wyrażonym w preambule celem ustawy. Preambuła: Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego, lub pomoc udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji, polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych

Polityka obłudy. Aborcja w Rumunii Ceausescu

- liberalizacja prawa aborcyjnego była istotnym elementem wyzwolenia społeczeństwa rumuńskiego. 1 października 1966 rumuńska Rada Państwa wydała Rozporządzenie nr 770, które zakazywało przerywania ciąży. W preambule napisano: "Przerywanie ciąży stanowi akt o poważnych konsekwencjach dla zdrowia kobiety oraz

Eurokonstytucja na stole w Jastarni

Unii oraz wyznaczyć jej cele, a potem w preambule konstytucji. Merkel ma przywieźć do Polski projekt deklaracji berlińskiej. Nie wiadomo tylko, czy na piśmie, czy - jak to sugerował jeden z naszych rozmówców - zaprezentuje ją po prostu z głowy. Zdaniem Niemców jej treść nie budzi polskich zastrzeżeń

Dlaczego wygrało PiS?

już tego powiedzieć o jego liberalnej konkurentce - Platformie Obywatelskiej. Bracia Kaczyńscy podkreślają znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Domagają się wpisania ich do preambuły przyszłej konstytucji. Ich stanowisko w sprawie życia poczętego, roli kobiety w rodzinie, stosunków

Kiss: Dlaczego popieram Orbána

. Jednak to, że była potrzebna, jest bezsporne. Do niedawna byliśmy jedynym krajem regionu, który po 1989 r. nie uchwalił ustawy zasadniczej. Choć mam do jej treści małe zastrzeżenia: wolałbym, aby preambuła była krótsza i nie tak patetyczna. Także wpisanie prawa do głosowania dla mniejszości węgierskiej

Temat 15. Kościół w demokracji

;. Wynegocjowana treść preambuły (odwołująca się wprawdzie do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, ale nie bezpośrednio do Boga jako Stwórcy) budziła wątpliwości Kościoła. Ostatecznie biskupi w komunikacie dotyczącym referendum konstytucyjnego w 1997 r. wezwali do "podjęcia w sumieniu decyzji wyrażającej

Lista nr 6. Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

1. Czy powinniśmy walczyć do upadłego o odwołanie do chrześcijaństwa w preambule unijnej konstytucji, czy zrezygnować w zamian za spełnienie innych naszych postulatów, które dadzą Polsce silną pozycję polityczną? Z jednej strony wspomnienie chrześcijańskich tradycji Europy jest zgodne z historyczną

Tajemnica człowieka - z Joaquinem Navarro Vallsem rozmawia Jarosław Mikołajewski

złożonym przesłaniem. Jest wszystkimi prawdami, których Papież jest świadkiem i które przekazuje światu. Jak Pan odczytuje główną treść tego przesłania? - W poniedziałek zaprezentowaliśmy książkę poświęconą osobie ludzkiej - ten temat jest niezwykle ważny dla pontyfikatu Jana Pawła II. Żyjemy w epoce, w

Państwo i religia - doświadczenie francuskie

inwokację Kwestie podnoszone w związku z francuskim modelem laickości są szczególnie interesujące w sytuacji, gdy Paryż ma znaczący wpływ na redakcję preambuły do przyszłej konstytucji europejskiej, a przez to na rangę instytucji i wartości religijnych w Europie 25 państw. Jest uderzające i dość trudne do

Renesans Żydów w Niemczech

także na integrację społeczną członków gmin. Większość z nich bowiem to świeżej daty imigranci z Rosji, nie mówiący po niemiecku, mający więc trudności z odnalezieniem się tu. Znaczenie umowy wykracza jednak daleko poza jej treść. Świadczy o tym jej podniosła preambuła, przypominająca odpowiedzialność

Trzy recepty PiS na zwycięstwo

podkreślają znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Domagają się wpisania ich do preambuły przyszłej konstytucji, bo "taka jest polska tradycja i samo to jako argument wystarczy". Ich doktryna dotycząca obrony życia poczętego, roli kobiety w rodzinie, stosunków pracy, wszystkich

Rozmowa z Józefem Oleksym (SLD), przewodniczącym sejmowej komisji europejskiej, przedstawicielem Sejmu w Konwencie UE

ewentualny zapis mógłby się znaleźć. Nie wiemy, czy w ogóle będzie konstytucja z preambułą. Jak dotąd wszelkie kwestie szczegółowe zostały przekazane do analizy grupom roboczym. Forum, na którym można by wyobrazić sobie dyskusję w tej sprawie, jest grupa robocza zajmująca się Kartą Praw Podstawowych. Jednak

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji

(nie napisał tego wprost, ale wynika to z całej treści wywodu), że prawo do życia jest nadrzędne w stosunku do wszelkich innych praw. To jednak, wbrew pozorom, wcale nie jest oczywiste. Prawo do życia nie jest bowiem prawem absolutnym w żadnym chyba ustawodawstwie, a już na pewno nie jest nim w

Chrześcijanie wobec unii

preambuły Europejskiej Karty Podstawowych Praw. Jospin zaprotestował przeciwko sformułowaniu, że dziedzictwo kulturowe Europy ma źródła "humanistyczne i religijne", powołując się na przywiązanie swojego kraju do zasady laickości. Ostatecznie sporne zdanie przyjęło treść: "Czerpiąc inspirację

Białoruś przyjmuje najbardziej represyjną ustawę wyznaniową w Europie

parlamentu. Białoruś tradycyjnie uznawana jest za państwo wielowyznaniowe. Nowa ustawa już w preambule nadaje jednak wiodącą rolę Cerkwi prawosławnej "w historycznym formowaniu i rozwoju tradycji duchowych, kulturowych i państwowych narodu białoruskiego". - Prawosławie faktycznie zostaje wywyższone

Rozmowa z abp. Jean-Louisem Tauranem, papieskim ministrem spraw zagranicznych

mówi w preambule, a co powinno całkowicie usatysfakcjonować wierzących i niewierzących. Ale czy niektóre państwa Unii ośmielą się wstawić do aktu konstytucyjnego imię Boga? Zobaczymy. Podczas ostatniej pielgrzymki Jan Paweł II okazał mniej niż w przeszłości optymizmu wobec wejścia Polski do Unii

Papież wyprowadził nas z zaścianka

Boga do preambuły konstytucji. Sądzę jednak, że bez niego oddziaływanie środowisk katolickich i hierarchów na życie publiczne byłoby znacznie słabsze. W trakcie jego pontyfikatu zbudowana została bardzo mocna infrastruktura społeczna Kościoła (jeżeli wolno użyć takiego technicznego słowa). Jak zostanie

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego

, przyjętą w dniu 27 czerwca 1996 r., orzeka: 1. Preambuła ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425), w zakresie obejmującym wyrazy "przez osobowe

Rosja jest wszystkim, reszta niczym

: liberalizmu-demokracji-kapitalizmu. Człowiek powstania, narodowy bolszewik, postrzega swoją misję w zniszczeniu tego systemu do gruntu. Na ideałach męstwa duchowego, sprawiedliwości społecznej i narodowej zostanie zbudowane tradycyjne, hierarchiczne społeczeństwo" - głosi preambuła. "Zewnętrzni

Żeby worki nie popękały...

sprawdzianem dla polskiego Kościoła będzie to, w jaki sposób uda się połączyć tradycyjną pobożność z soborowym przesłaniem otwarcia na inne wyznania, odmienności narodowe, traktowanie Kościoła jak wspólnoty świeckich i księży? - Jestem biblistą i odpowiem jak biblista. Trzeba wlać w stare naczynia nowe treści

Konwencja o prawach dziecka - dokument

PREAMBUŁA Państwa-Strony niniejszej Konwencji, Uważając, że zgodnie z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych uznanie wrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości oraz pokoju na świecie, Mając na uwadze

Czy Piłat był liberalnym demokratą?

oskarżany był o "relatywizm moralny", a to ze względu na zbyt mało kategoryczne - zdaniem krytyków - odwołanie do Boga w preambule do niej. W obrębie hierarchii kościelnej oprócz stanowiska, które aprobowało reguły demokratycznego państwa prawa i przyjazny rozdział Kościoła od państwa, pojawiły

Gen. Kiszczak: Kto tu mówi o demokracji?

. Jaruzelskiemu; kolejnym gratulacjom nie było końca. 25 stycznia 1982 r. jako poseł i przewodniczący jednej z komisji Kania głosuje w Sejmie za przyjęciem ustawy zatwierdzającej uchwałę i dekrety Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego, wraz z preambułą wyrażającą wdzięczność Wojskowej Radzie Ocalenia

Wystąpienie sejmowe szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza

całości. Takie założenie będzie podstawą propozycji rozwiązań instytucjonalnych, jakie będziemy współkształtować i jakim udzielimy poparcia. Opowiadamy się za włączeniem do Traktatu Konstytucyjnego preambuły odnoszącej się do systemu wartości respektowanych w Unii Europejskiej, w tym zasad wolności

Michalik, Józef, arcybiskup (portret, 1999 r.)

religię z życia społecznego, krzyż i jego treści z życia publicznego, aby zamknięto wymiar życia do sfer praktycznego materializmu i egoizmu" (marzec 1991). Osaczoną przez "laicyzm" religię i Kościół trzeba ratować. Na przykład z pomocą cenzury. "Cenzura - objaśniał abp Michalik - jest

Stenogram z 21. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 19 marca 2003 r.

powoduje odpowiedzialność karną na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności do lat trzech. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania: czy zrozumiał pan treść tego pouczenia? Pan Włodzimierz Czarzasty: Tak, zrozumiałem

Oficjalny koniec prac na konstytucją Iraku

księga nie jest doskonała i każdą można poprawić, oczywiście z wyjątkiem świętego Koranu - podsumował. Sunnitom nie podoba się artykuł potępiający partię Baas i zapowiadający ukaranie jej wysokich przedstawicieli. Chcieli też, żeby w preambule zapisano, iż "Irak jest częścią świata arabskiego"

Andrzej Rzepliński: W każdym więzieniu czułbym się dobrze [CAŁA ROZMOWA]

naszym biurze studiów i analiz raport o tym, jak wyglądają na świecie uzasadnienia sądów konstytucyjnych. Francuskie orzeczenia to jest absolutna rewelacja. One są jak preambuły do przepastnych, liczących kilkadziesiąt stron rozporządzeń unijnych. Wyrok francuski ma też inną strukturę, podobną zresztą do

Konstytucja. Treść.

dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst preambuły

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE