treść preambuły

Miłada Jędrysik, Gazeta Wyborcza

Przedszkola i żłobki to też PKB

Przedszkola i żłobki to też PKB

"Oba teksty rażą banalnością" - tak Witold Gadomski zrecenzował we wczorajszej "Gazecie" dwa teksty premiera Tuska z "Gazety Świątecznej". Chyba czytaliśmy inne teksty. Jeżeli odpuścimy sobie patetyczne preambuły, treści, i to ciekawych, jest w nich całkiem dużo.

PiS: ustawa o funkcjonowaniu górnictwa do TK

# dochodzi wypowiedź A. Dudy z konferencji w Krośnie #

MEN: certyfikaty "Szkoły przyjaznej rodzinie" to dodatkowy koszt dla gmin

Dyrektorzy placówek z certyfikatami "Szkoły przyjaznej rodzinie" zobowiązali się do przestrzegania programu, którego jeszcze nie ma, i do ponoszenia kosztów, na które gminy nie mają środków - poinformowała w Sejmie minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska.

MEN "usunęło" Boże Narodzenie z rządowego elementarza. Rodzice protestują

MEN "usunęło" Boże Narodzenie z rządowego elementarza. Rodzice protestują

- cel to 50 tys. podpisów. W praktyce oznacza to, że podpisujący się pod listem, zasypali skrzynkę resortu mailami. Autorzy petycji przekonują: Uważamy, że poświadczona konstytucyjnie, chrześcijańska tożsamość kultury polskiej winna znaleźć odbicie w treści podręcznika. Nie chodzi o żadną religijną

Watykan: raport Komitetu ONZ ideologiczny, nie uwzględnia faktów

na zarzuty Komitetu jako sygnatariusz Konwencji o Prawach Dziecka, o której łamanie został oskarżony. Stolica Apostolska - zapewnił - chce przestrzegać Konwencji ONZ. Zwrócił uwagę na to, że w raporcie zawarto treści ideologiczne i stanowiska, które w jego ocenie w zasadniczy sposób odbiegają od

Stefan Wilkanowicz kończy 90 lat

. Jest współautorem preambuły do konstytucji z 1997 r. Gdy w marcu 2013 r. otrzymał Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała, przyznaną za całokształt twórczości na rzecz dialogu i pojednania polsko-żydowskiego, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski mówił, że Wilkanowicz "przez całe swoje twórcze życie

Ach, ta straszna konwencja

się do stosowania konwencji do wszystkich ofiar przemocy domowej", a w preambule: "uznając, że przemoc domowa dotyka kobiet w nieproporcjonalnie większym stopniu, oraz że mężczyźni mogą również być jej ofiarami". Jak czytać - to całą konwencję. Zarzut drugi: naruszenie prawa do sądu

Rzecznicy w sporze o gender

Rzecznicy w sporze o gender

można twierdzić, iż rolą przedszkola nie jest kształtowanie postaw czy wartości, skoro już w preambule ustawy oświatowej jest mowa, że "szkoła [według art. 3 ustawy termin "szkoła" oznacza też "przedszkole"] winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju

Polityka awanturek

Polityka awanturek

uczczenia papieża bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji". Treść sformułowano tak, jakby w preambule do konstytucji z 1997 r. nie było ani słowa o osobach, które "uniwersalne wartości wywodzą z innych źródeł". Nic zatem dziwnego, że sejmowa lewica natychmiast zareagowała: Twój Ruch

Leszek Dobrzyński: konstytucja ma być chrześcijańska, a nie neutralna światopoglądowo

naszym partnerem w budowaniu kraju. Odwołanie do Boga w preambule obecnej konstytucji Dobrzyński uznaje za niewystarczające. - Chodzi o to, by cała treść była stricte chrześcijańska - wyjaśniał.

Między Tronem i Ołtarzem

Między Tronem i Ołtarzem

silniejszym tylko powiększa jego przewagę, bo słabszy nie ma jak i czym przekonać go w czasie pertraktacji do korzystniejszej treści umowy. To godzi nie tylko w interesy, ale też w wolność słabszego (do uczestnictwa na rynku). I mimo że umowa jako taka kojarzy się z cechami właściwymi demokracji

Wilczymi oczami

Wilczymi oczami

więcej - z oficjalną doktryną resortu sprawiedliwości. Nieświecki charakter polskiej konstytucji dr Królikowski wywodzi z czterech konstytucyjnych sformułowań. Dwa pierwsze zaczerpnięte są z preambuły. Słynne odniesienie do obywateli zarówno wierzących w Boga, jak i niepodzielających tej wiary pasowałoby

Trzeba wyjść z regionalnych opłotków

historii, w którym odchodzi się od historii politycznej, kryteriów narodowościowych, a stara się pokazywać historię poprzez tworzoną kulturę, to tak.Może pan podać przykładową treść rezolucji dotyczącą 90. rocznicy III Powstania Śląskiego?- Musiałaby zawierać preambułę, że Śląsk jest wielokulturowy, że

Pakt fiskalny - szczyty strefy euro czasem z Polską

Pakt fiskalny - szczyty strefy euro czasem z Polską

Kraje spoza eurolandu miałyby uczestniczyć wyłącznie w szczytach euro poświęconych tematyce wdrażania umowy fiskalnej, co nie spełnia dotychczasowych postulatów Polski, by w ogóle nie było odrębnych euroszczytów. Umowa fiskalna, której treść ma być ostatecznie wynegocjowana na szczycie UE 30

Traktat, który zmienił Europę. 50 lat temu podpisano traktat elizejski

Traktat, który zmienił Europę. 50 lat temu podpisano traktat elizejski

de Gaulle'a, gdy 22 stycznia 1963 roku podpisali traktat elizejski. Tekst traktatu jest krótki i zwięzły, za to jego treść była wręcz rewolucyjna - Niemcy i Francja opowiadają się w nim, że docelowo będą dążyć we wszystkich istotnych gospodarczych, politycznych i kulturalnych sprawach możliwie do

Mogliśmy być w niej wcześniej

Mogliśmy być w niej wcześniej

Komisji Europejskiej, który odpowiadał za pomoc rozwojową dla krajów rozwijających się. Tłumaczenie brukselskim urzędnikom natury i specyfiki naszych potrzeb, związanych z nadganianiem europejskich standardów, zajęło nam kilka lat. Od lutego do lipca 1991 r. biliśmy się, by w preambule do układu

IPN: przestępczy remont

IPN: przestępczy remont

epoce komunizmu, nadałoby mu na nowo rolę narzędzia indoktrynacji politycznej, propagującej treści i przesłanie nie do pogodzenia z obowiązującym prawem, w tym zapisami Preambuły i art. 13 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 256 kodeksu karnego" - czytamy w piśmie IPN. Art. 256 kk brzmi

Traktat przyjąć przed świętami

przewidywalnej, która przywróciła Polsce normalność. PiS dąży do tego, aby obóz rządzący wywołał polityczne trzęsienie ziemi w sprawie, która dla wielu Polaków będzie kompletnie niezrozumiała. Kto bowiem wytłumaczy, jaka jest różnica między preambułą do ustawy a uchwałą Sejmu o takiej samej treści? Trzeci cel

I ty możesz zostać piratem

I ty możesz zostać piratem

chcą zarezerwować sobie jakieś nowe, nieprzewidziane prawem możliwości? Instalację szpiegującego oprogramowania? Bo inny punkt porozumienia mówi: "Usługodawca umożliwi uprawnionemu (organizacjom autorskim) stosowanie rozwiązań technologicznych, które pozwalają na identyfikację lub ochronę treści

Listy od czytelników. Akademia Spraw Wewnętrznych to nie było SB

Ustawa lustracyjna w art.2ust1 pkt6 zalicza do organów bezpieczeństwa państwa Akademię Spraw Wewnętrznych , ktora nigdy takim organem nie była. Uzasadnienie;Preambuła wyraźnie stwierdza , iż ustawa obejmuje pracę lub służbę albo współpracę , które polegają na zwalczaniu opozycji demokratycznej

Lustracja pełna chaosu

list nie będzie związany ani wyrokami sądu lustracyjnego, ani definicją współpracy zawartą w ustawie o nowej lustracji (współpraca musiała być tajna i świadoma). Sędziowie pytali, jak należy rozumieć określenie "osobowe źródła informacji", które pojawia się w preambule do nowej ustawy

Sprzedamy Pana Boga za offset?

Boga, lecz poczucie wspólnoty obywatelskiej. W tym sensie laickie są - przy wszystkich różnicach w stosunku do Francji - nawet Niemcy i to tłumaczy, dlaczego niemieccy chadecy nie drą szat z powodu przyjętej przez Konwent treści preambuły. Byle jak, ale z Bogiem na ustach Części polskich katolików

Nie wylewajmy lustracji z kąpielą

postępowaniem niegodnym nauczyciela akademickiego". Jest to chyba jedyna tego typu deklaracja podjęta przez Senat którejkolwiek z prestiżowych polskich uczelni.Podstawowym przesłaniem obecnej ustawy jest stwierdzenie zawarte w jej preambule: "Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa

Polityka obłudy. Aborcja w Rumunii Ceausescu

- liberalizacja prawa aborcyjnego była istotnym elementem wyzwolenia społeczeństwa rumuńskiego.1 października 1966 rumuńska Rada Państwa wydała Rozporządzenie nr 770, które zakazywało przerywania ciąży. W preambule napisano: "Przerywanie ciąży stanowi akt o poważnych konsekwencjach dla zdrowia kobiety oraz

Sprawdziła się, czy nie?

się, czy w konstytucji europejskiej nie wzorować się na naszej preambule. W życiu publicznym sprawdziło się wiele przepisów - jak np. te, które zapewniają równowagę władz. Nie wszystkie przepisy jednak nam się udały. Np. uregulowania dotyczące możliwości odpłatności w publicznych szkołach wyższych

Uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lustracji

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

Błąd na błędzie w tłumaczeniach unijnych aktów

Na stronach internetowych UKIE można znaleźć sprostowania do ponad 300 unijnych aktów prawnych. W każdym sprostowaniu - od jednej do kilkudziesięciu poprawek. Od językowych (np. "środki spożywcze" zamiast "artykuły spożywcze"), po całkowicie zmieniające treść przepisu (np

Kiss: Dlaczego popieram Orbána

była potrzebna, jest bezsporne. Do niedawna byliśmy jedynym krajem regionu, który po 1989 r. nie uchwalił ustawy zasadniczej. Choć mam do jej treści małe zastrzeżenia: wolałbym, aby preambuła była krótsza i nie tak patetyczna. Także wpisanie prawa do głosowania dla mniejszości węgierskiej mieszkającej

Za co można zaskarżyć ustawę lustracyjną?

I Art. 1 ustawy jest sprzeczny z wyrażonym w preambule celem ustawy. Preambuła: Stwierdzamy, że praca albo służba w organach bezpieczeństwa państwa komunistycznego, lub pomoc udzielana tym organom przez osobowe źródło informacji, polegające na zwalczaniu opozycji demokratycznej, związków zawodowych

Eurokonstytucja na stole w Jastarni

Unii oraz wyznaczyć jej cele, a potem w preambule konstytucji. Merkel ma przywieźć do Polski projekt deklaracji berlińskiej. Nie wiadomo tylko, czy na piśmie, czy - jak to sugerował jeden z naszych rozmówców - zaprezentuje ją po prostu z głowy. Zdaniem Niemców jej treść nie budzi polskich zastrzeżeń

Chusty, chuligaństwo

czynnikiem nie jest. W ostatnich latach coraz częstsze noszenie chusty stało się jednak rodzajem manifestacji politycznej inspirowanej w kręgach radykalnego islamu. Znakiem sprzeciwu wobec republikańskiej szkoły z jej tradycją, porządkiem, a także z wykładanymi w niej treściami. Przyczyniło się to do

Wszystkie państwa dojrzewają do Unii

krajów, jak Irlandia, Francja czy Austria, które są neutralne i takie chcą pozostać. Wprowadzenie takich zapisów spowodowałoby konieczność przeprowadzenia referendów w tych krajach, a więc zmniejszyłoby szanse przyjęcia traktatu.Wprowadzenie odwołania do chrześcijaństwa bądź Boga w preambule?- Bardzo

Dlaczego wygrało PiS?

już tego powiedzieć o jego liberalnej konkurentce - Platformie Obywatelskiej. Bracia Kaczyńscy podkreślają znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Domagają się wpisania ich do preambuły przyszłej konstytucji. Ich stanowisko w sprawie życia poczętego, roli kobiety w rodzinie, stosunków

Temat 15. Kościół w demokracji

;. Wynegocjowana treść preambuły (odwołująca się wprawdzie do chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, ale nie bezpośrednio do Boga jako Stwórcy) budziła wątpliwości Kościoła. Ostatecznie biskupi w komunikacie dotyczącym referendum konstytucyjnego w 1997 r. wezwali do "podjęcia w sumieniu decyzji wyrażającej

Lista nr 6. Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców Macieja Płażyńskiego

1. Czy powinniśmy walczyć do upadłego o odwołanie do chrześcijaństwa w preambule unijnej konstytucji, czy zrezygnować w zamian za spełnienie innych naszych postulatów, które dadzą Polsce silną pozycję polityczną? Z jednej strony wspomnienie chrześcijańskich tradycji Europy jest zgodne z historyczną

Tajemnica człowieka - z Joaquinem Navarro Vallsem rozmawia Jarosław Mikołajewski

przesłaniem. Jest wszystkimi prawdami, których Papież jest świadkiem i które przekazuje światu. Jak Pan odczytuje główną treść tego przesłania? - W poniedziałek zaprezentowaliśmy książkę poświęconą osobie ludzkiej - ten temat jest niezwykle ważny dla pontyfikatu Jana Pawła II. Żyjemy w epoce, w której

Trzy recepty PiS na zwycięstwo

podkreślają znaczenie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Domagają się wpisania ich do preambuły przyszłej konstytucji, bo "taka jest polska tradycja i samo to jako argument wystarczy". Ich doktryna dotycząca obrony życia poczętego, roli kobiety w rodzinie, stosunków pracy, wszystkich

Państwo i religia - doświadczenie francuskie

inwokację Kwestie podnoszone w związku z francuskim modelem laickości są szczególnie interesujące w sytuacji, gdy Paryż ma znaczący wpływ na redakcję preambuły do przyszłej konstytucji europejskiej, a przez to na rangę instytucji i wartości religijnych w Europie 25 państw. Jest uderzające i dość trudne do

Renesans Żydów w Niemczech

także na integrację społeczną członków gmin. Większość z nich bowiem to świeżej daty imigranci z Rosji, nie mówiący po niemiecku, mający więc trudności z odnalezieniem się tu. Znaczenie umowy wykracza jednak daleko poza jej treść. Świadczy o tym jej podniosła preambuła, przypominająca odpowiedzialność

Rozmowa z Józefem Oleksym (SLD), przewodniczącym sejmowej komisji europejskiej, przedstawicielem Sejmu w Konwencie UE

ewentualny zapis mógłby się znaleźć. Nie wiemy, czy w ogóle będzie konstytucja z preambułą. Jak dotąd wszelkie kwestie szczegółowe zostały przekazane do analizy grupom roboczym. Forum, na którym można by wyobrazić sobie dyskusję w tej sprawie, jest grupa robocza zajmująca się Kartą Praw Podstawowych. Jednak

Chrześcijanie wobec unii

preambuły Europejskiej Karty Podstawowych Praw. Jospin zaprotestował przeciwko sformułowaniu, że dziedzictwo kulturowe Europy ma źródła "humanistyczne i religijne", powołując się na przywiązanie swojego kraju do zasady laickości. Ostatecznie sporne zdanie przyjęło treść: "Czerpiąc inspirację

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności aborcji

(nie napisał tego wprost, ale wynika to z całej treści wywodu), że prawo do życia jest nadrzędne w stosunku do wszelkich innych praw. To jednak, wbrew pozorom, wcale nie jest oczywiste. Prawo do życia nie jest bowiem prawem absolutnym w żadnym chyba ustawodawstwie, a już na pewno nie jest nim w

Papież wyprowadził nas z zaścianka

Boga do preambuły konstytucji. Sądzę jednak, że bez niego oddziaływanie środowisk katolickich i hierarchów na życie publiczne byłoby znacznie słabsze. W trakcie jego pontyfikatu zbudowana została bardzo mocna infrastruktura społeczna Kościoła (jeżeli wolno użyć takiego technicznego słowa). Jak zostanie

Białoruś przyjmuje najbardziej represyjną ustawę wyznaniową w Europie

parlamentu. Białoruś tradycyjnie uznawana jest za państwo wielowyznaniowe. Nowa ustawa już w preambule nadaje jednak wiodącą rolę Cerkwi prawosławnej "w historycznym formowaniu i rozwoju tradycji duchowych, kulturowych i państwowych narodu białoruskiego". - Prawosławie faktycznie zostaje wywyższone

Rozmowa z abp. Jean-Louisem Tauranem, papieskim ministrem spraw zagranicznych

mówi w preambule, a co powinno całkowicie usatysfakcjonować wierzących i niewierzących. Ale czy niektóre państwa Unii ośmielą się wstawić do aktu konstytucyjnego imię Boga? Zobaczymy. Podczas ostatniej pielgrzymki Jan Paweł II okazał mniej niż w przeszłości optymizmu wobec wejścia Polski do Unii

Sentencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego

. Preambuła ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425), w zakresie obejmującym wyrazy "przez osobowe źródło informacji", jest niezgodna z art. 2

Rosja jest wszystkim, reszta niczym

-kapitalizmu. Człowiek powstania, narodowy bolszewik, postrzega swoją misję w zniszczeniu tego systemu do gruntu. Na ideałach męstwa duchowego, sprawiedliwości społecznej i narodowej zostanie zbudowane tradycyjne, hierarchiczne społeczeństwo" - głosi preambuła. "Zewnętrzni wrogowie narodowego

Żeby worki nie popękały...

sprawdzianem dla polskiego Kościoła będzie to, w jaki sposób uda się połączyć tradycyjną pobożność z soborowym przesłaniem otwarcia na inne wyznania, odmienności narodowe, traktowanie Kościoła jak wspólnoty świeckich i księży? - Jestem biblistą i odpowiem jak biblista. Trzeba wlać w stare naczynia nowe treści

Czy Piłat był liberalnym demokratą?

oskarżany był o "relatywizm moralny", a to ze względu na zbyt mało kategoryczne - zdaniem krytyków - odwołanie do Boga w preambule do niej. W obrębie hierarchii kościelnej oprócz stanowiska, które aprobowało reguły demokratycznego państwa prawa i przyjazny rozdział Kościoła od państwa, pojawiły

Gen. Kiszczak: Kto tu mówi o demokracji?

było końca.25 stycznia 1982 r. jako poseł i przewodniczący jednej z komisji Kania głosuje w Sejmie za przyjęciem ustawy zatwierdzającej uchwałę i dekrety Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego, wraz z preambułą wyrażającą wdzięczność Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego.22 lipca 1983 r. Kania

Wystąpienie sejmowe szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza

całości. Takie założenie będzie podstawą propozycji rozwiązań instytucjonalnych, jakie będziemy współkształtować i jakim udzielimy poparcia. Opowiadamy się za włączeniem do Traktatu Konstytucyjnego preambuły odnoszącej się do systemu wartości respektowanych w Unii Europejskiej, w tym zasad wolności

Michalik, Józef, arcybiskup (portret, 1999 r.)

religię z życia społecznego, krzyż i jego treści z życia publicznego, aby zamknięto wymiar życia do sfer praktycznego materializmu i egoizmu" (marzec 1991). Osaczoną przez "laicyzm" religię i Kościół trzeba ratować. Na przykład z pomocą cenzury. "Cenzura - objaśniał abp Michalik - jest

Oficjalny koniec prac na konstytucją Iraku

księga nie jest doskonała i każdą można poprawić, oczywiście z wyjątkiem świętego Koranu - podsumował. Sunnitom nie podoba się artykuł potępiający partię Baas i zapowiadający ukaranie jej wysokich przedstawicieli. Chcieli też, żeby w preambule zapisano, iż "Irak jest częścią świata arabskiego"

Stenogram z 21. posiedzenia Komisji Śledczej do zbadania ujawnionych w mediach zarzutów dotyczących przypadków korupcji podczas prac nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji (SRTV) w dniu 19 marca 2003 r.

§ 1 Kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności do lat trzech.Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania: czy zrozumiał pan treść tego pouczenia?Pan Włodzimierz Czarzasty:Tak, zrozumiałem.Przewodniczący:Dziękuję.Pan Włodzimierz

Konstytucja. Treść.

dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Tekst preambuły

Polsko-niemiecki traktat graniczny

Skubiszewskiego. Polska ratyfikowała ją 26 listopada 1991, zaś Niemcy 16 grudnia 1991. Umowa weszła w życie w tym samym dniu co Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy – 16 stycznia 1992. Struktura i treśćTraktat składa się z preambuły i czterech artykułów. W treści pominięto zawartą w układzie

Van Gend & Loos

prawa wspólnotowego przez sądy krajowe i możliwości ochrony sądowej praw indywidualnych powstałych z mocy tego prawa. Treść wyroku Wspólnota stanowi nowy porządek prawnomiędzynarodowy, na rzecz którego państwa członkowskie ograniczyły w określonym zakresie swoje suwerenne prawa. Podmiotami

Edykt Horemheba

się odnaleźć. Ustawa Horemheba nie ma charakteru kodyfikacji prawa. Stanowiła raczej akt wydany okazjonalnie w określonym celu (uporządkowanie spraw państwowych) przy objęciu tronu. TreśćTekst rozpoczyna się wprowadzeniem, zawierającym m.in. przedstawione w sposób oględny motywy, jakimi kierował się faraon

Konstytucja ZSRR z 1977

Ponomariow (od 1973). TreśćOstateczny tekst konstytucji uchwalonej w 7 października 1977 roku składał się z preambuły, 9 rozdziałów, 21 artykułów i 174 punktów. Określały one: system polityczny, ekonomiczny, socjalny i kulturalny, politykę zagraniczną oraz nawoływały do obrony socjalistycznej ojczyzny (ZSRR

Konwencja o prawach dziecka

dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały - Komitet Praw Dziecka. Treść konwencjiSkłada się z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się następującymi zasadami: dobra dziecka, równości

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.