testamenty nowe prawo

sprawdź też:

nowe

PIOTR SKWIROWSKI

Testament jest ważny

Testament jest ważny

Wielu potencjalnych spadkobierców pominiętych w testamencie myśli o tym, by w nim trochę "pomajstrować". Albo by testament zniszczyć. To nie jest najlepszy pomysł. Owszem, jeśli się uda i nikt się nie dowie, mogą zyskać. Jeśli nie - będzie boleć.

Automat czy testament, czyli ABC dziedziczenia

Jeśli za życia nie uporządkujesz swoich spraw majątkowych, to twój majątek trafi w ręce najbliższych wedle zasad zapisanych w kodeksie cywilnym.

Jak przekazać majątek

Po twojej śmierci twój majątek nie rozpłynie się w powietrzu. Odziedziczą go albo najbliżsi, albo osoby wskazane przez ciebie w testamencie.

Godni albo niegodni... do spadku

jego poszczególne postanowienia. Odwołaniem może być także sporządzenie nowego testamentu, wprowadzenie zmian do wcześniejszych postanowień czy jego zniszczenie. Jak unieważnić testament Wielu spadkobierców jest niezadowolonych z tego, jak zostali potraktowani w testamencie. Uważają, że należało im

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

Zmiana partnera, założenie nowej rodziny zdarzają się coraz częściej. I często w testamencie zamiast dzieci pojawiają się konkubenci i np. ich dzieci z wcześniejszych związków. Może być też tak, że z jakichś powodów przykładny mąż albo żona, sporządzając akt ostatniej woli, pomijają w nim swoją

Testament zabezpiecza majątek

Testament zabezpiecza majątek

. Tak nie jest. Dysponuj zapisem Jeszcze do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy w

Portugalia wprowadza elektroniczny spis życzeń pacjentów

poinformowało portugalskie ministerstwo zdrowia, nowy system pod nazwą Krajowy Rejestr Testamentu Życia (Rentev) powstał w maju, a jego wstępny rozruch potrwa do końca czerwca. Elektroniczny spis życzeń pacjentów będzie dotyczył przede wszystkim osób hospitalizowanych w stanie nieświadomości, np. w następstwie

Testament czy darowizna

Testament czy darowizna

i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament albo w zamiarze odwołania poprzedni zniszczy. Może też dokonać w testamencie zmian, z których będzie wynikała wola odwołania jego wcześniejszych postanowień. To wszystko

Spadek daj, komu chcesz

Spadek daj, komu chcesz

testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą śmierci spadkodawcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy (samochód, dzieło sztuki), nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia), prawa majątkowe, papiery wartościowe

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli zdecydowaliśmy, że mieszkanie ma przypaść synowi, a domek w górach - córce, spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

Do niedawna za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli zdecydowaliśmy, że mieszkanie ma przypaść synowi, a domek w górach - córce, spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki

Jak zarejestrować swój testament

Jak zarejestrować swój testament

można zmienić u notariusza, spisując nowy dokument.Po śmierci testatora i otwarciu spadku potrzebne jest potwierdzenie prawa do spadku. Możemy to zrobić u notariusza lub w sądzie. CO?ABC testamentówWarto wiedzieć, że ważny testament może mieć różne formy. Najważniejsze są tzw. testamenty zwykłe, czyli

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

wydziedziczenia. Jest to pozbawienie ustawowych spadkobierców zachowku. Aktu wydziedziczenia spadkodawca może dokonać w testamencie. Nie może być to jednak uzależnione od jego kaprysu. Ma do tego prawo, jeśli osoba, która ma być wydziedziczona: * wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

Rewolucyjne zmiany prawa spadkowego. Ważne dla Polaków

dziedziczenia osób przebywających za granicą swojego państwa, oraz wprowadza europejskie poświadczenie spadkowe - jednolity w skali całej Unii dokument ułatwiający wykazywanie praw do spadku we wszystkich krajach członkowskich. W związku z nowymi zasadami nasi obywatele - o ile nie zabezpieczą się przed tym

Jak zapisać ziemię w spadku

-99 lat. Właściciel gruntu może odmówić tylko ze względu na ważny interes społeczny. A jeśli użytkownik wieczysty wystąpi o przedłużenie tego prawa już po jego wygaśnięciu? Wówczas będzie ono ustanowione od nowa, co wiąże się z koniecznością wniesienia pierwszej opłaty, która wynosi od 15 do 25 proc

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

Trudy dziedziczenia [PORADNIK]

subkonta w ZUS. Kłopoty z wydziedziczeniem Zdarza się, że nie chcemy, by ktoś po nas dziedziczył. W powszechnym przekonaniu określenie "wydziedziczyć kogoś" oznacza pominięcie go w testamencie. W języku prawa wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku. Aktu wydziedziczenia spadkodawca może

Trudy dziedziczenia

Trudy dziedziczenia

ktoś po nas dziedziczył. W powszechnym przekonaniu określenie "wydziedziczyć kogoś" oznacza pominięcie go w testamencie. W języku prawa wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku. Aktu wydziedziczenia spadkodawca może dokonać w testamencie, jeśli osoba, która ma być wydziedziczona

Testament czy darowizna: jak przekazać mieszkanie?

Testament czy darowizna: jak przekazać mieszkanie?

! Rozwiązania umowy darowizny nie można żądać po upływie dwóch lat od jej wykonania. Z testamentem jest łatwiej. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament albo w

Nie tylko testament

kancelarii. Testament to nasza ostatnia wola. Mamy prawo zmieniać ją, jak często chcemy - nowy testament bowiem odwołuje poprzedni. O tym, co komu zostawiliśmy, spadkobiercy dowiedzą się dopiero po naszej śmierci. JAK SIĘ ZABRAĆ DO PORZĄDKÓW PO ZMARŁYM Śmierć osoby bliskiej to trudne wydarzenie dla całej

W.Brytania.Wytyczne dla prawników ws. testamentów zgodnych z szariatem

jednocześnie uznawanego przez brytyjskie prawo - podkreślono. W myśl nowych wytycznych mężczyznom będzie automatycznie przypadała większa część spadku niż kobietom, a z dziedziczenia wykluczone będą osoby, które nie wyznają islamu, oraz adoptowane i nieślubne dzieci - pisze "Sunday Telegraph". Nowe

Spadek dla jednego? To nie takie proste

Spadek dla jednego? To nie takie proste

to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy na Helu - synowi, to i tak spadkobiercy nabywali wspólnie wszystkie składniki majątku wchodzące do spadku, a udział każdego z nich w tym spadku był określony w formie ułamka (np

Mieszkanie dla bliskich

(czyli tego, który został napisany wcześniej, a który później). Dlatego lepiej, żeby testament zawierał datę. Jeżeli nasz stan zdrowia nie pozwala na własnoręczne spisanie ostatniej woli, prawo przewiduje testament ustny. Wtedy potrzeba dwóch świadków i uprawnionego urzędnika samorządowego lub kierownika

Portugalczycy już mogą legalnie decydować o swojej śmierci

Portugalczycy już mogą legalnie decydować o swojej śmierci

testamentu życia Kościół ocenia jednak pozytywnie. - Nowe prawo nie jest "furtką" do eutanazji. Nie ma w nim zgody na użycie mechanizmów odbierających życie ludzkie. Ustawa pozwala natomiast chronić chorych przed nieuzasadnionym pogłębianiem ich cierpień - tłumaczył podczas czwartkowej konferencji

Wojna o schedę po Gurlicie

testamencie. Twierdzi jednak, że jej krewny, spisując ostatnią wolę, był niepoczytalny i domaga się od sądu w Monachium, by na nowo podzielił jego majątek. Walka idzie o wartą miliard euro kolekcję obrazów, w skład której wchodzą płótna słynnych modernistów: Cezanne'a, Matisse'a i Picasso. Niemcy kolekcją

Na tropach spadku

nowa, nawet od nowa dzieląc majątek.Uwaga! Jeśli chcemy, żeby jakiś składnik naszego majątku trafił w ręce konkretnej osoby, ot, choćby, żeby jedno z naszych dzieci dostało po naszej śmierci nasze mieszkanie, powinniśmy to mieszkanie przekazać zapisem windykacyjnym. Zapis można ustanowić w testamencie

Spadek z darowizną

chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament albo w zamiarze odwołania poprzedni zniszczy. Może też dokonać w testamencie zmian, z których będzie wynikała wola odwołania jego

Mieszkanie w rodzinie

, która go sporządza, później ona musi podpisać testament, a po niej zrobią to urzędnik i świadkowie. Trzeba przy tym pamiętać, że świadkiem testamentu nie może być osoba, której zapisano w nim jakąkolwiek korzyść, ani jej bliscy. Prawo przewiduje także testament notarialny. Jest on spisywany przez

Głośne myślenie

czy aby na pewno się ograło? Przy ciągłym niedouczeniu religijnym Polaków katolików stale straszy tego rodzaju antysemityzm: Maryja Żydówką? Wypluj to słowo! Sprawa ta ma jednak jeszcze inny aspekt. Ogólniejszy: relacji między Starym Testamentem a Nowym. Uproszczony obraz Starego wygląda tak, że to w

Gospodarstwo w spadku

do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie wspomnianego wyroku Trybunał zdecydował się uznać wadliwe przepisy za zgodne z konstytucją ze względu na ochronę praw nabytych na ich podstawie. Krótko mówiąc, chodziło o to, by nie odbierać nowym właścicielom gospodarstw nabytych w drodze

Jak działa zapis windykacyjny

Do tej pory za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a apartament letniskowy w Juracie synowi, to i tak spadkobiercy

Ziemia dla spadkobierców

przed upływem terminu mogą oni wystąpić z wnioskiem o przedłużenie użytkowania o kolejne 40 do 99 lat. Właściciel gruntu może odmówić tylko ze względu na ważny interes społeczny.A jeśli użytkownik wieczysty wystąpi o przedłużenie tego prawa już po jego wygaśnięciu? Wówczas będzie ono ustanowione od nowa

Kto powinien napisać testament?

scysji przy podziale majątku - radzi Andrzej Urbanik. Każdy wie, co to jest testament. To znaczy - każdemu wydaje się, że wie. A tak naprawdę - co to jest? I jak go sporządzić? Testament krok po kroku Według prawa spadkowego testament to czynność prawna jednostronna i odwołalna, poprzez którą testator

Rewolucja w spadkach

dziedziczeniu. Lata w sądzie Dziś za pomocą testamentu nie można bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszemu synowi, a działka letniskowa nad morzem córce, to i tak spadkobiercy

Mieszkanie w spadku

nowy dokument, niszcząc poprzedni testament lub pozbawiając go cech, od których zależy jego ważność (np. odrywając fragment z podpisem). Obowiązujący jest zawsze testament z ostatnią datą.Dzielenie majątkuW polskim prawie nie występują tzw. testamenty działowe. Sporządzający testament nie może

Ostrożnie ze spadkiem!

odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Może to nastąpić, gdy spadkodawca sporządzi nowy testament albo w zamiarze odwołania testament zniszczy. Może też dokonać w testamencie zmian, z których będzie wynikała wola odwołania jego wcześniejszych postanowień. Jeżeli sporządził

Gospodarstwo w spadku

! W odniesieniu do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie tego wspomnianego wyroku Trybunał zdecydował się uznać wadliwe przepisy za zgodne z konstytucją ze względu na ochronę praw nabytych na ich podstawie. Krótko mówiąc, chodziło o to, by nie odbierać nowym właścicielom gospodarstw nabytych w

W całej Polsce IPN przypomina o Polskim Państwie Podziemnym

jest aktualna. "Testament przypomina, że demokracja to uznanie i zabezpieczenie równych praw mniejszych i większych narodów, aby ukrócić raz na zawsze dążenie mocarstw do hegemonii nad innymi narodami i do podziału świata na strefy wpływów. Proszę zauważyć, jak bardzo są to aktualne słowa"

Rewolucja w spadkach

Na początku kwietnia nowelizację podpisał prezydent. I mała rewolucja w dziedziczeniu wreszcie staje się faktem. Bo zapis windykacyjny zmieni proces dziedziczenia. Dziś za pomocą testamentu nie można bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo

Lewiatan Zwiagincewa. Hiob sam przeciwko wszystkim

władza i wspierająca ją Cerkiew, lecz także sami ludzie. Społeczeństwo jest bowiem zatomizowane, rodzina - jako wspólnota kochających się i wspierających ludzi - nie istnieje. *** W wielkich dziełach kultury rosyjskiej dominuje odwołanie do Nowego Testamentu, by wspomnieć twórczość Fiodora Dostojewskiego

Włosi kłócą się o testament życia

chce, by ostateczne decyzje w sprawie leczenia należały wyłącznie do autora testamentu oraz by prawo pozwalało przerywać sztuczne odżywianie osobom w stanie podobnym do Eluany Englaro. Wedle sondaży to opozycyjny projekt miałby szanse przejść w referendum i być może dlatego Kościół próbuje mu zapobiec

Miller o wystąpieniu Ewy Kopacz: to nie expose, to testament

01.10. Warszawa (PAP) - To nie expose, to testament - oświadczył w środę w Sejmie szef SLD Leszek Miller podczas debaty nad wystąpieniem premier Ewy Kopacz. Zapowiedział, że Sojusz nie poprze rządu. Miller podkreślił, że expose nowej premier nie można "brać poważnie", bo w ciągu 12

Mała rewolucja spadkowa

dokumentu, który jest rzeczywiście "ostatnią wolą" spadkodawcy. Testament notarialny można zmienić u notariusza, spisując nowy dokument. Przy każdej zmianie naniesionej na testament osoba, która go sporządza, musi się podpisać. Warto pamiętać, że testament nie jest potrzebny, jeśli spadkodawca

Mieszkanie dla bliskich

śmierci. Te osoby muszą też przyjść do urzędu, aby spisać nową umowę najmu. Gdy już zostaną najemcami, mogą zacząć procedurę wykupu mieszkania, o ile gmina dopuszcza taką możliwość.** W przypadku mieszkań spółdzielczych po śmierci pani Hanny spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przypadnie jej mężowi

Jak pisać testament?

bliscy nie spisali testamentu, a ona automatycznie (czyli na mocy prawa) nie mogła dziedziczyć po wnuczce, która jako ostatnia była właścicielką mienia. Maciej Kujawski z wydziału informacji Ministerstwa Sprawiedliwości: - Pracujemy nad tym, by podobnych, rażąco krzywdzących sytuacji uniknąć w

Jestem praktykującym katolikiem, ale nie wierzę w chrześcijaństwo [LIST]

mojej osoby przez typowego ateistę lub przeciętnego zaangażowanego członka Kościoła. Oto moja odpowiedź na te argumenty. - Po pierwsze: to właśnie jest największą zaletą katolicyzmu, czymś, co wyróżnia tę religię ze wszystkich innych. Katolicyzm jako zlepek Starego i Nowego Testamentu, które już są

Młodość Jezusa

łasce u Boga i u ludzi (Łk 2,51-52).To ostatnia w Nowym Testamencie wzmianka odnosząca się do życia Jezusa z czasu sprzed jego publicznej działalności, którą - jak się przypuszcza - rozpoczął mniej więcej w 30. roku życia.Ta faktograficzna biała plama intrygowała wyznawców Chrystusa (i nie tylko ich

testamenty nowe prawo

renta rodzinna wynosi obecnie 844,45 zł. DZIEDZICZENIE Prawo spadkowe nie rozróżnia ślubnych i nieślubnych dzieci. Wszystkie dziedziczą tak samo, chyba że rodzic zdecydował inaczej, a swoją wolę zapisał w testamencie. Jeśli któremuś z dzieci odmówił schedy po sobie, może ono dochodzić od pozostałych

Ziemia w spadku

względu na ważny interes społeczny.A jeśli użytkownik wieczysty wystąpi o przedłużenie tego prawa już po jego wygaśnięciu? Wówczas będzie ono ustanowione od nowa, co wiąże się z koniecznością wniesienia pierwszej opłaty, która wynosi od 15 do 25 proc. wartości gruntu.ZIEMIA W TESTAMENCIE... Ziemię

Historie telewizyjne. Sceny z życia Jezusa

. Józefem.A źródła? Być może jednak ewangeliści dali jakieś wskazówki dotyczące tego okresu? Co w tej sprawie mają do powiedzenia bibliści i archeolodzy? Zapewne największe pole do popisu w tworzeniu różnych hipotez dają rozmaite apokryfy Nowego Testamentu, czyli odrzucone przez Kościół przekazy pisemne

Adwokat od "spraw niemożliwych" aresztowany. Zarzut: chciał sfałszować testament za łapówkę

Szczeciński adwokat Marek K. wpadł w sidła zastawione przez dziennikarzy TVN z programu Superwizjer i Centralnego Biura Śledczego. Z nagrań uzyskanych za pomocą ukrytych mikrofonów wynika, że mecenas zobowiązał się do sporządzenia testamentu nieżyjącej już kobiety. Chciał za to 65 tys. zł. Kiedy

Pięciu przeciw Franciszkowi. Watykan spiera się o komunię dla rozwodników

przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej. "Autorzy tej publikacji są zjednoczeni w ich przekonaniu, że w Nowym Testamencie Chrystus zabronił, bez jakiejkolwiek dwuznaczności, rozwodów i kolejnych małżeństw" - piszą kardynałowie w swojej publikacji. Komentatorzy uznali ją za

Agent anioł

do wnętrza kościoła. Podczas mszy u stóp Pani Jasnogórskiej poseł Kaczmarek zachwycił wiernych odczytaniem fragmentów Nowego Testamentu. Drugi raz poseł podczas mszy w gminie Busko-Zdrój też dał się poznać jako dobry katolik, sprawnie czytający fragmenty Starego Testamentu.Jakoś głęboka wiara nie

Spoczną obok swoich pupili: na cmentarzu dla zwierząt znajdzie się miejsce także dla człowieka

Debata na ten temat trwała w Nowym Jorku od dwóch lat, kiedy to władze stanowe zabroniły cmentarzowi dla zwierząt Hartsdale przyjęcia prochów byłego policjanta Thomasa Ryana. Zapisał on w testamencie, że chce być pochowany razem ze swoimi trzema maltańczykami. O jego prawo do wyboru miejsca

Wystawa w Zakopanem. Mniej znane oblicze Rubensa

Katarzyna w chmurach", którą samodzielnie miał wykonać Rubens. Trzy części wystawy: "Stary i Nowy Testament - Biblia w obrazach", "Święta Rodzina i wizerunki Maryi" oraz "Święci, sceny biblijne, inscenizacje legend i przedstawienia dogmatów" stanowią ciekawą ilustrację

Nagroda im. Adama Włodka. A jednak będzie

"Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka" jest jednym ze statutowych zadań Fundacji Wisławy Szymborskiej, ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes

Fundacja Wisławy Szymborskiej zawiesza stypendium im. Włodka

nawet autorki biografii noblistki Anna Bikont i Joanna Szczęsna, dyrektor IK poczuł się zaskoczony przeszłością Włodka. Fundacja wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że nie do niej należy ocena woli zmarłej w ubiegłym roku poetki. "Wolą Wisławy Szymborskiej wyrażoną w Jej testamencie było

Nowy Rok głowy państwa w II RP

"Pierwszy dzień Nowego Roku był dla głowy państwa dniem wytężonej pracy. Czynił tak Piłsudski oraz prezydenci - Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. Ceremoniał państwowy przewidziany na ten uroczysty dzień wyrażał szacunek dla kierujących państwem. I dziś warto pamiętać o dawnym obyczaju

Kiedy oddawać przedwojenne majątki, a kiedy nie?

waży poważna ułomność polskiego prawa, które ma tak naprawdę w (skreślone) wolę wystawcy testamentu, sankcjonując prawa do zachowku wszystkim upoważnionym, i dlatego tzw. dalecy krewni nierzadko są potomkami wydziedziczonych w testamencie, czego obecne prawo nie uznaje...Andrzej KasprzykWcześniejsze

Testament Szymborskiej odczytany. Powstanie fundacja

Samo otwarcie testamentu nastąpiło kilka godzin wcześniej. - Jestem trochę rozczarowany - żartował na konferencji Michał Rusinek, sekretarz noblistki. - Myślałem, że będzie to jakiś rytuał bardzo rozbudowany, że jakąś pieczęć będziemy łamać i wyciągać coś z sejfu. Tak naprawdę odczytany nam po

A kosza nie ma

, los chwycił mnie nagle za plecy i wrzucił do samolotu, a samolot wylądował w Stanach, w mieście Boston. Mieszkanie wynająłem w sercu miasta, jak już, to już, nie będę pałętał się po jego kończynach. W dzielnicy Back Bay stać mnie tylko na jedną noc, jutro dalej, kierunek Nowy Jork, mieszkać gdzie mam

Ukazały się "Pamiętniki" Zofii Tołstoj

przez wpisy w dziennikach, dawali je sobie do przeczytania. Ostatnie lata ich pożycia zdominowała walka o spadek. Pisarz postanowił oddać całą swoją twórczość na cele społeczne, zrzec się za nią wynagrodzenia. W tajemnicy przed żoną sporządził testament, w którym pozbawiał rodzinę praw do zysków z jego

Piszemy przemowę dla prezesa PiS. Aby nie było próchnicy Tuska

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, Polacy! Jesteśmy tu w szczególnej chwili. Chwili szczególnej. Tak, stoi przed nami wielkie zadanie. Zadanie ogromne, fundamentalne. Dziś przedstawimy nowy program. Będziemy dziś mówić o nowym programie Prawa i Sprawiedliwości. Z tym programem pójdziemy do

Spadek po nowemu - sprawdź, kto dziedziczy

Polskie zasady dziedziczenia ustawowego były dotąd szalenie restrykcyjne. I powszechnie krytykowane. Często zdarzało się, że w sytuacji, gdy zmarły nie zostawił testamentu, majątek przejmowała gmina, mimo że żyli jego krewni. Rzecznik praw obywatelskich kilkakrotnie alarmował, że tak działo się np

Niemcy: Na marszu neonazistów neonaziści zebrali pieniądze dla fundacji walczącej z neonazizmem

w neonazistowskiej stylistyce z nadrukiem "Hardcore Rebellen" i trupią czaszką. Nie wiedzieli, że po pierwszym praniu napis się spierze, a w jego miejsce pojawi się nowy. "Co potrafi twoja koszulka, możesz zrobić także ty. Pomożemy ci wydostać się z prawicowego ekstremizmu"

Fundacja Wisławy Szymborskiej przyzna jednak Nagrodę im. Adama Włodka. 50 tys. zł dla młodych autorów

Utworzenie i dysponowanie funduszem nagród dla młodych pisarzy im. Adama Włodka jest jednym ze statutowych zadań fundacji ustanowionej mocą testamentu noblistki. - Bardzo nam zależało, aby ta nagroda miała postać stypendium - wyjaśnia Michał Rusinek, prezes instytucji i wieloletni sekretarz

Reprywatyzacja bez spadkobierców: "Sprawa Królewskiej", czyli kurator z Karaibów

nowe porządki, okolicą interesował się już Maciej Marcinkowski wspierany przez mecenasa Andrzeja Muszyńskiego. Współpraca układa się doskonale. Spadkobierców właścicieli wyszukuje adwokat, biznesmen płaci za prawa do odebranych dekretem działek. Spadkobiercy nierzadko sprzedają swoje roszczenia, bo nie

Gdzie Noe schował arkę?

opowieść Czeunga prawie nabrał się magazyn "National Geographic". Prawie jak Thorgal, czyli Aronofsky wsiada na Arkę [KOMIKS, FILM] Noe na górze Ararat Parę lat wcześniej znalezisko ogłosił Bob Cornuke, amerykański archeolog amator, który twierdzi, że na koncie ma już całą listę biblijnych

Przestańcie mówić o Egipcie

Szanowny Panie Prezydencie,trzy lata temu miałem zaszczyt spotkać się z Panem w Białym Domu jako uczestnik delegacji obrońców praw człowieka z całego świata. Byłem jedną z osób poproszonych o przemawianie na spotkaniu z Panem i Pana doradcami. Zwróciłem wtedy uwagę, że między treścią Pańskiego

Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II - otwarte [ZDJĘCIA]

Podczas otwarcia premier Donald Tusk przypomniał słowa, które Jan Paweł II wygłosił podczas mszy dla świata ludzi pracy w Gdańsku, 12 VI 1987 r. - Było prawie milion ludzi, niektórzy mieli flagi Solidarności, Ojciec Święty mówił wtedy, że solidarność to zawsze jeden z drugim, że solidarność to

Muzeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach - otwarte

Podczas otwarcia premier Donald Tusk przypomniał słowa, które Jan Paweł II wygłosił podczas mszy dla świata ludzi pracy w Gdańsku, 12 VI 1987 r. "Było prawie milion ludzi, niektórzy mieli flagi Solidarności, ojciec święty mówił wtedy, że solidarność to zawsze jeden z drugim, że solidarność to

Żeromski żywy czy martwy? [LIST]

;rajd po antykwariatach i za niewielkie pieniądze" stał się posiadaczem "prawie całego dorobku" pisarza. Czy dopiero teraz autor "Prymatu pupy " pozna z Żeromskiego co nieco? Pytanie powyższe logicznie wynika z tekstu felietonu, z którego można się dowiedzieć, że Żeromski sam o

Nieślubne dzieci

wysłać listem poleconym (należy zachować dowód nadania).Ważne! Pozew o alimenty jest zwolniony z kosztów sądowych. Dziedziczenie Prawo spadkowe nie rozróżnia ślubnych i nieślubnych dzieci. Wszystkie dziedziczą tak samo, chyba że rodzic zdecydował inaczej, a swoją wolę zapisał w testamencie. Jeśli

Prawa nieślubnych dzieci

ojcostwo zostanie obalone, o uznanie dziecka może wystąpić nowy partner Barbary. JAKIE NAZWISKO NOSI DZIECKO Prawo do nazwiska nabywa się z chwilą urodzenia. Nazwisko otrzymuje się po rodzicach, najczęściej po ojcu, ale może też być po matce. Nie ma przeszkód, by dziecko miało dwa nazwiska - po matce i

Co oznacza nowe zakończenie "Cudu" Karpowicza? Boga trzeba zabić

, interesujących zabiegach stylistycznych, nie dostrzegając ukrytego w powieści ostrza. Przy drugim, poprawionym wydaniu to już niemożliwe. Autor, dopisując nowe zakończenie, postawił nie tylko kropkę nad i, ale także wykrzyknik. Boga trzeba zabić, a wtedy nadejdzie czas Trzeciego Przymierza. "Stary Testament

Boże Narodzenie - jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich

zerowy, wymieniany w Nowym Testamencie. Król Herod zmarł w 4 roku p.n.e., dlatego niektórzy badacze skłaniają się do przyjęcia właśnie tego roku jako daty narodzin Jezusa; inni sądzą, że gwiazda betlejemska, towarzysząca narodzinom, była kometą Halleya widoczną w 12 roku p.n.e. lub kometą opisaną przez

Felieton. Pejsaty kornik niszczy Puszczę Białowieską [WIDEO]

. - Będąc na pustyni, gdzie poprzez odpowiednie procedury, obrzezanie skrzywiające na ósmy dzień ogonek ludzki, czy codzienne hodowanie, określili się jako Naród Wybrany. A wybrany do czego? Napisane to jest w Księdze Powtórzonego Prawa Starego Testamentu. I ty będziesz pożyczał wszystkim narodom, sam nie

Zapis windykacyjny - rewolucja w dziedziczeniu

Zapis windykacyjny zmienia proces dziedziczenia. Usuwa z niego istotną barierę. Bo do tej pory za pomocą testamentu nie można było bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwalało na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskazaliśmy w testamencie, że mieszkanie ma

JKM, czyli Jakże Kocham Mówić

społecznej. O równości za bardzo nie mówi, bo po co, skoro wiadomo, że są równi i równiejsi. To wszystko okrasza zaś parareligijnym konserwatyzmem, ale bez przesadnej dawki miłosierdzia - inspirowanym raczej Starym niż Nowym Testamentem. Oczywiście, mogę się w tym opisie mylić, ponieważ piszę to jako

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

dokumenty potwierdzające zawarcie małżeństwa. Jeśli tego nie zrobi, spółdzielnia poczeka kolejne pół roku, wskazując nowy termin na dopełnienie formalności. Po jego upływie władze spółdzielni mogą podjąć uchwałę o wygaśnięciu prawa do lokalu i nakazać wyprowadzkę. Oprócz współmałżonka o zawarcie umowy

Polscy wielbiciele Mladicia

Nie, fragment oświadczenia redakcji portalu Konserwatyzm.pl w sprawie aresztowania Ratko Mladicia, kata Srebrenicy. Napisanego "w obronie serbskiego katechona". Pojęcie "katechon" (z greckiego) występuje w Nowym Testamencie. Oznacza kogoś, kto chroni świat przed nadejściem

Na miotle

Boga, uznającego niewolnictwo. Cytował nakaz Nowego Testamentu: "Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni swoim panom". Patrzyłam za nimi, gdy wychodzili z sądu. Wracali na plantację. Załamany John Casor, czarny niewolnik, i jego pan, butny, pewny siebie, właściciel białych i czarnych

Umieraj, jak chcesz

społeczeństwa. Od dłuższego już czasu Szwajcarzy debatują o wprowadzeniu tzw. testamentu życia - dokumentu, w którym człowiek wyraża swoją wolę zaniechania leczenia w przypadku, gdy choroba lub wypadek odbiorą mu możliwość świadomego decydowania o sobie. Toczy się też dyskusja, czy człowiek ma prawo żądać od

Głowa Kościoła na nową dekadę

do deklaracji, na które innym by nie pozwolił. Nie jest ważne w tej chwili wyznaczanie nowych kierunków Kościołowi. Ważna jest walka o reewangelizację starej Europy. Nie sądzę więc, żeby papież zachęcał do wyboru kandydata z Afryki, Ameryki Południowej czy Azji. Choć taki wybór sprowadziłby do Rzymu

Testament Wisławy Szymborskiej: Fundacja i nagroda

Kancelaria notarialna, w której odczytano testament, mieści się w dawnym mieszkaniu siostry Wisławy Szymborskiej. Wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka liczy na współpracę przy tworzeniu muzeum z Ministerstwem Kultury i Instytutem Książki. Michał Rusinek, który będzie tworzył fundację zajmującą się

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

Pozwoli na to zapis windykacyjny. To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a

Problemy w spadku: wysokie długi po rodzicach na 18-tkę

dziedziczenia zadłużonych spadków. Po zmianach brak oświadczenia spadkobiercy nie będzie automatycznie oznaczał przyjęcia długów bez żadnych ograniczeń. Domyślnie przyjęcie spadku będzie następowało z dobrodziejstwem inwentarza (a więc do wysokości odziedziczonego majątku). Nowe przepisy wejdą w życie sześć

Steinmeier i Sikorski chcą ożywić rozmowy o zwrocie dzieł sztuki

telefoniczną z Sikorskim. "Podczas tej rozmowy obaj ministrowie ustalili, że ten z politycznego punktu widzenia bardzo trudny problem zasługuje na większą uwagę" - powiedział Schaefer. Rzecznik podkreślił, że obaj politycy postanowili nadać negocjacjom "nowy impuls" i zadeklarowali

Pawła Łysaka

pokazany w studyjnym kinie Orzeł nowo otwartego MCK. Bezpłatne imprezy odbywają się tam prawie codziennie. Ważne i często darmowe imprezy organizowane są także przez bydgoskie organizacje pozarządowe: Art House, Wiatrak, Yakizę - warto śledzić ich strony. W mojej rodzinnej Warszawie też nie brakuje takich

"Ostatnia stacja"

., zgodnie z zaleceniami Tołstoja, wyrzeczenie się własności, powściągliwość seksualną, oraz żona pisarza Zofia (nominowana do Oscara Hellen Mirren). Pierwszy chce, by Tołstoj w testamencie zapisał im, czyli "całej ludzkości", prawa do swej twórczości, druga dba o interesy rodziny potrzebującej

Naród się przebudził. Czy pójdzie głosować?

jednoczy, a nie różni.Rozpoczyna się godna hien cmentarnych dyskusja o prawie do realizacji testamentu zabitych w katastrofie pod Smoleńskiem, jednego testamentu, choć wiadomo jak różne mieli poglądy. Jest rzecz, w której pewnie byliby zgodni: by tak jak licznie żegnaliśmy elitę kraju, tak samo licznie

Jan XXIII - Dobry Papież, który zmienił oblicze Kościoła

Rzymu, jakiego nigdy wcześniej nie było. W ten sposób chciał nadać nowe impulsy duszpasterstwu i życiu wiernych Wiecznego Miasta. Pierwszy taki synod w dziejach odbył się w styczniu 1960 roku. Cel drugi to stworzenie nowego kodeksu prawa kościelnego. Prace nad nim rozpoczęły wkrótce po inauguracji jego

Grabarze Hiszpanii generała Franco

1975 r., dyktator Francisco Franco sądził, że zostawiał Hiszpanię "zawiązaną na cztery supły", jak mawiał. Jego następcą miał być król Juan Carlos mający wiernie wykonać testament generalissimusa, czyli zachować nacjonalistyczno-katolicko-militarną autokrację. Do pilnowania królewskiego

Jan XXIII - Dobry Papież, który zmienił oblicze Kościoła

Rzymu, jakiego nigdy wcześniej nie było. W ten sposób chciał nadać nowe impulsy duszpasterstwu i życiu wiernych Wiecznego Miasta. Pierwszy taki synod w dziejach odbył się w styczniu 1960 roku. Cel drugi to stworzenie nowego kodeksu prawa kościelnego. Prace nad nim rozpoczęły wkrótce po inauguracji jego

Bałamutny Lisicki. Od takich biblistów uchowaj nas, Panie

II, oficjalne nauczanie Kościoła katolickiego.Lisicki w znacznym stopniu pomija tę nową wiedzę i naukę Kościoła. Opiera swą argumentację na trzech głównych podstawach:- na tym, że w Nowym Testamencie nie ma żadnych dowodów świadczących o wspieraniu Jezusa przez Żydów w trakcie Jego procesu;- na mocno

Podróżowanie na ekranie. Tajemnice pięciu gwiazdek

. Komentarz zbędny... New York Palace, Nowy Jork New York Palace ma prawie 1000 pokoi i 55 pięter. Grant ostrzega potencjalnych samobójców: to aż 16 sekund spadania z dachu. Najbardziej ekskluzywny apartament kosztuje 20 tys. dol. za noc. Ale hotel zasłynął głównie z tego, że jego goście przechodzili ostrą

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

potwierdzającym prawo do dziedziczenia w ręku spadkobiercy mogą iść do banku lub ubezpieczyciela. Ten na jego podstawie udzieli informacji o oszczędnościach czy polisach zmarłego, a wtedy można będzie je z banku wydobyć, zlikwidować lokaty, zamknąć konto, pobrać odszkodowanie. Wiele osób, zwłaszcza starszych

Katowice stolicą muzyki

W czasie koncertu inauguracyjnego wystąpi Krystian Zimerman - laureat Konkursu Chopinowskiego wraca do miasta, w którym studiował. Ale po raz pierwszy w nowej sali NOSPR zagrał już 4 września. Bez publiczności, tylko z orkiestrą. W trakcie próby podszedł do fortepianu, dając dyskretnie znać muzykom

Jak wykupić mieszkanie komunalne

planują zmianę przepisów dotyczących m.in. sprzedaży mieszkań komunalnych. Propozycje zmian w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz w kodeksie cywilnym opracowano w 2012 r. Ministerstwo chce wprowadzenia zakazu stosowania bonifikaty przy sprzedaży mieszkań nowych oraz

Oscary 2015: faworyci masowo wchodzą na ekrany kin. 21 filmów, o których będzie głośno

gladiatorów i cesarzy - Mojżesz (Christian Bale) wyprowadzający Żydów z Egiptu faraona Ramzesa (Joel Edgerton). Ponoć przed zdjęciami Bale, fan metody Stanisławskiego, zaczytywał się w Starym Testamencie, ale też w Koranie (sic!) i poświęconych historycznych książkach Louisa Ginzberga i Jonathana Kirscha

Do czego masz prawo w związku partnerskim

związków albo rodzeństwa, którzy mają prawo do tzw. zachowku, czyli połowy tego, co by dostali, gdyby testament nie istniał. W rezultacie mało kogo stać, by przyjął schedę po zmarłym partnerze. Długi Wspólne rozliczenie z podatku należy się jedynie małżonkom (o ile nie mają podpisanej umowy o rozdzielności

Prawo do akcji

Prawo do akcji (PDA) – prawo majątkowe, przysługujące akcjonariuszom w odniesieniu do akcji nowej emisji danej spółki akcyjnej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych. Wartość (cena) prawa do akcji

Prawo Goodharta

Prawo Goodharta – twierdzenie mające zastosowanie w ekonomii mówiące, że jakakolwiek próba uregulowania przez bank centralny albo opodatkowania jednego kanału działalności bankowej szybko doprowadzi do tego, że interesy bankowe zostaną przeniesione do innego kanału, który nie podlega

Prawo Wagnera

Prawo Wagnera mówi o stałym wzroście wydatków publicznych (względnych w odniesieniu do PKB i bezwzględnych).Pogląd ten Adolph Wagner przedstawił w czterotomowym dziele zatytułowanym Finanzwissenschaft. Sprowadza się to do obserwacji, że mechanizm rynkowy nie jest w stanie sprostać potrzebom ludzkim

Prawo chełmińskie

Prawo chełmińskie niem. Kulmer Recht, łac. Jus Culmense vetus – odmiana prawa magdeburskiego powstała około 1233 w Chełmnie i Toruniu, używana głównie na Pomorzu, Prusach, Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Na skutek zarządzenia Kazimierza Jagiellończyka od 1476 obowiązywało wszystkich mieszkańców

Prawo jazdy

w Polsce Unijne prawo jazdy W 2006 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę 2006/126/EEC ustanawiającą jednolity wzór prawa jazdy we wszystkich państwach członkowskich. W Polsce nowe prawo jazdy wprowadza ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 30, poz. 151).Wydawane

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.