testament notarialny

Piotr Skwirowski

Pytania w spadku

Pytania w spadku

Gdzie szukać testamentu notarialnego? Czy dziedziczy się alimenty? Co ze składkami w ZUS - czy podlegają dziedziczeniu? Oto, co powinni wiedzieć spadkobiercy

Sąsiadka chciała nabyć prawa do majątku chorej kobiety

Sąsiadka, która opiekowała się 89-latką z demencją, spisała u notariusza trzy pełnomocnictwa i testament, które dawały jej prawo do mieszkań chorej, odbierania jej przesyłek pieniężnych oraz odziedziczenia całego jej majątku. Prokuratura postawiła szereg zarzutów zarówno pracownikom kancelarii notarialnej, jak i "opiekunce".

Testament Wisławy Szymborskiej: Fundacja i nagroda

Dziś o godz. 10.30 w kancelarii notarialnej przy ul. Radziwiłłowskiej otwarto testament Wisławy Szymborskiej. Jego treść zostanie podana do wiadomości na konferencji o godz. 14. Asystent poetki Michał Rusinek zdradził już wcześniej, że powstanie fundacja sprawująca opiekę nad jej twórczością. Zostanie też ustanowiona nagroda literacka. Prawdopodobnie archiwum Wisławy Szymborskiej trafi do muzeum literatury, które chce utworzyć Kraków.

Testament jest ważny

Testament jest ważny

Wszystkie testamenty mają jednakową moc sprawczą. Ten napisany własnoręcznie ma taką samą moc jak notarialny. Pokutuje jednak przekonanie, że skoro testament notarialny został spisany w urzędzie (kancelarii notarialnej), to jest ważniejszy niż zwykły, napisany w domu. Tak nie jest. GDY TESTAMENTU

Automat czy testament, czyli ABC dziedziczenia

nim swoją ostatnią wolę. Po prostu piszesz, komu chcesz zostawić swój majątek. Jest co najmniej kilka sposobów sporządzenia testamentów. *Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający

Warto pisać testament

, ustny i notarialny. Testament pisemny. Sporządzająca go osoba musi go w całości własnoręcznie (bez żadnych pełnomocników) spisać na papierze. Nie może zrobić tego na komputerze czy na maszynie do pisania. Wpisuje też datę sporządzenia testamentu i składa czytelny podpis. To bardzo ważne, bo bez podpisu

Z sądu. Zapadł pierwszy wyrok w głośnej "sprawie mecenasa Marka K."

Z sądu. Zapadł pierwszy wyrok w głośnej "sprawie mecenasa Marka K."

osoby, którym zarzucono m.in. oszustwo. Chodzi o pośredników współpracujących z adwokatem, którzy mieli potwierdzać nieprawdę w dokumentach sporządzanych w pewnej kancelarii notarialnej. Jeden z podejrzanych dobrowolnie poddał się karze. Sąd zgodził się na wyrok w zawieszeniu wynegocjowany wcześniej z

Wydziedziczenie? To nie takie proste

Wydziedziczenie? To nie takie proste

kolejności i proporcjach w nim określonych. Od pewnego czasu można jednak chronić testament, wpisując go do notarialnego rejestru. Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) powstał pod koniec 2012 r. Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce, by informacja znalazła się w rejestrze. Jeśli

Testamenty do rejestru. Kolejna rewolucja w dziedziczeniu

Testamenty do rejestru. Kolejna rewolucja w dziedziczeniu

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) zacznie działać 5 października. - To historyczna chwila. Takiego rejestru w Polsce nie było. A podobne działają w blisko 20 krajach Europy - mówił w czwartek Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Rejestr to dzieło notariuszy. - To wielka pomoc dla

Testament - jak chronić jego zapisy?

Testament - jak chronić jego zapisy?

Od niedawna jednak można chronić testament przed zniszczeniem. Albo przed tym, że po naszej śmierci nie zostanie on odnaleziony. Pod koniec zeszłego roku ruszył Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce, by informacja o tym, że spisał

Jak przekazać majątek

Jak przekazać majątek

. NAPISZ TESTAMENT Jest co najmniej kilka sposobów sporządzenia testamentów. * Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający testament zgadza się z treścią, podpisuje się pod tym dokumentem

Godni albo niegodni... do spadku

Jeśli zmarły zostawił po sobie testament, wtedy dziedziczenie odbywa się wedle spisanej w nim jego ostatniej woli. To ciągle najlepsza metoda uporządkowania spraw majątkowych na wypadek śmierci. Istnieje kilka rodzajów testamentów. Najważniejsze są tzw. testamenty zwykłe, czyli notarialny, własnoręczny

Testament zabezpiecza majątek

Testament zabezpiecza majątek

najlepszą metodą uporządkowania spraw majątkowych na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. Rodzaje testamentów Najważniejsze są tzw. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (czyli spisany przez osobę inną niż spadkodawca). ** Testament notarialny. Sporządzony w obecności

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

zniszczenie już mu nie grozi. Ale co, jeśli spadkobiercy nie wiedzą, do którego rejenta poszedł ich bliski? Do niedawna poszukiwanie testamentów było zmorą spadkobierców. Aby je odnaleźć, trzeba było się zwrócić do którejś z kancelarii notarialnych. Ta sprawdzała archiwa z ostatnich dziesięciu lat. Jeśli nie

Portugalia wprowadza elektroniczny spis życzeń pacjentów

poinformowało portugalskie ministerstwo zdrowia, nowy system pod nazwą Krajowy Rejestr Testamentu Życia (Rentev) powstał w maju, a jego wstępny rozruch potrwa do końca czerwca. Elektroniczny spis życzeń pacjentów będzie dotyczył przede wszystkim osób hospitalizowanych w stanie nieświadomości, np. w następstwie

Jak zarejestrować swój testament

Jak zarejestrować swój testament

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) ruszył 5 października. Takiego rejestru wcześniej w Polsce nie było. Podobne działają już w blisko 20 krajach Europy.Rejestr stworzyli notariusze. - To wielka pomoc dla obywateli - przekonywał niedawno Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Tłumaczył

Odwołanie darowizny i testamentu

windykacyjnym - od niedawna w testamencie notarialnym takim zapisem można przekazać konkretny składnik majątku konkretnej osobie), jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament albo w zamiarze odwołania testament zniszczy. Może

Testament Nowosielskiego: spadek dla Andrzeja Starmacha

Testament Nowosielskiego: spadek dla Andrzeja Starmacha

czerwcu 2011 r. sąd postanowił wezwać do udziału w charakterze uczestników postępowania kilka osób z dalszej rodziny artysty. Ostatecznie jednak nikt nie zgłosił się z roszczeniami spadkowymi. We wtorek sąd wydał orzeczenie, że spadek po Jerzym Nowosielskim nabył na mocy testamentu notarialnego Andrzej

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

Zmiana partnera, założenie nowej rodziny zdarzają się coraz częściej. I często w testamencie zamiast dzieci pojawiają się konkubenci i np. ich dzieci z wcześniejszych związków. Może być też tak, że z jakichś powodów przykładny mąż albo żona, sporządzając akt ostatniej woli, pomijają w nim swoją

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

tylko się pod nim podpisuje. Taki testament nadaje się do kosza, bo trzeba napisać wszystko własnoręcznie. Odwołanie testamentu i zapisu Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament (także z zapisem windykacyjnym - od niedawna w testamencie notarialnym takim zapisem można przekazać

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

często ciągnęło się latami. Zapisz, komu chcesz Właśnie to zmienił zapis windykacyjny. Dziś w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba dziedziczy konkretny przedmiot. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy, nieruchomości, prawa

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

często ciągnęło się latami. ZAPISZ, KOMU CHCESZ Właśnie to zmienił zapis windykacyjny. Dziś w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba dziedziczy konkretny przedmiot. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy, nieruchomości, prawa

Jak zapisać ziemię w spadku

, której jest się właścicielem, można zapisać spadkobiercy w testamencie. Niezależnie od tego, czy jest to działka budowlana, czy rekreacyjna. Liczy się prawo własności. Rodzaje testamentów Najważniejsze to tzw. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (czyli spisany przez osobę

Testament czy darowizna

Takie pytania dręczą nas najczęściej w sytuacji, gdy chcemy pomóc dziecku, wnukowi, zapewnić mu dach nad głową i lepszy start w samodzielne życie. TESTAMENT CZY DAROWIZNA Darowizna działa od razu. Testament - po śmierci. Inaczej mówiąc, mieszkanie przekazane w darowiźnie od razu przechodzi na

Spadek daj, komu chcesz

testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą śmierci spadkodawcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy (samochód, dzieło sztuki), nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia), prawa majątkowe, papiery wartościowe

Testament czy darowizna: jak przekazać mieszkanie?

. Takie postępowanie mogło (i nadal może, bo to rozwiązanie oczywiście ciągle istnieje) się ciągnąć latami. Ale to się już zmieniło. Teraz w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego

Rozwód z majątkiem w spadku

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, dziedziczenie po nim odbywa się na podstawie kodeksu cywilnego. Dziedziczą wszyscy uprawnieni wedle zapisanej w nim kolejności, czyli przede wszystkim najbliżsi: współmałżonek i dzieci. Ale rozwód i separacja to zmieniają. BYŁY MAŁŻONEK NIE DZIEDZICZY Z

Książka "Spadki, darowizny, testamenty" z "Gazetą Wyborczą"

Komunikat prasowyJakie są podatki od spadków czy darowizn, jak najlepiej przygotować testament i jak nie odziedziczyć długów - na te pytania można znaleźć odpowiedź w ósmym, uzupełnionym wydaniu książki "Spadki, darowizny, testamenty". Można ją kupić z "Gazetą Wyborczą" w

Notariusz prawdę ci powie. Za darmo

Borzemski.Notariusze przekonują, że sporządzenie testamentu notarialnego nie jest drogie. W zależności od jego treści maksymalne wynagrodzenie notariusza to 50-150 zł. Należy do tego doliczyć VAT oraz koszt wypisów. Zdaniem KRN testament notarialny jest bezpieczniejszy, bo osoba, której się on nie podoba, nie może go

Na tropach spadku

tymi papierami trzeba potem zacząć krążyć po bankach, firmach ubezpieczeniowych. Warto szukać też aktów notarialnych potwierdzających zakup składników majątku, mieszkania, samochodu, ziemi.No i trzeba szukać testamentu.Najpierw... rejestrCzęść osób sporządza testamenty własnoręczne, bez udziału

Ziemia dla spadkobierców

. Ziemię można zapisać spadkobiercy w testamencie niezależnie od tego, czy jest to działka budowlana, rolna, czy rekreacyjna. Rodzaje testamentów Najważniejsze to tzw. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i ustny.Testament notarialny. Sporządzony w obecności notariusza. Ma formę aktu

Spadek dla jednego? To nie takie proste

testatora (tego, kto daje spadek), uwzględnia jego sugestie i reguluje sprawy spadkowe zgodnie z interesem spadkodawców.Dzięki nowym przepisom w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego

Gospodarstwo w spadku

, zbiory znaczków czy monet... ABC testamentów Gospodarstwo rolne można więc odziedziczyć na podstawie testamentu. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj testamentu. Tych może być kilka. Najpopularniejsze są tzw. testamenty zwykłe - czyli notarialny, własnoręczny i ustny. Testament notarialny - sporządzony przez

Rewolucja w spadkach

spadkobierców do wydania danej rzeczy wskazanej osobie. Nie jest więc tak, że ta rzecz trafia bezpośrednio do tej osoby. I często na tym tle wybuchają spory, które kończą się procesami. Zapis i długi Zapis windykacyjny to zmieni. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca będzie mógł

Pastor idzie na emeryturę, powstaniec maluje, czyli co notariusz miał w aktach

zjawiali się w tych przedwojennych kancelariach wszyscy, przedstawiciele najróżniejszych klas i stanów: urzędnicy, fabrykanci, artyści i bardziej anonimowe osoby prywatne. I różnych chcieli poświadczeń, plenipotencji, notarialnie spisanych testamentów, umów kupna i sprzedaży, darowizn. Czytanie tych

Mieszkanie dla bliskich

urzędu stanu cywilnego. Urzędnik spisze i odczyta naszą wolę, a wtedy testament musimy podpisać my, urzędnik i świadkowie. Świadkiem testamentu nie może być jednak osoba, której w ostatniej woli zapisano jakąkolwiek korzyść, oraz jej bliscy. Możemy też wybrać testament notarialny, spisywany przez

Gospodarstwo w spadku

dziedziczyć, jego majątek przechodzi na własność gminy, na której terenie mieszkał przed śmiercią. Testament zmienia kolejność dziedziczenia Testament to zapis ostatniej woli zmarłego. Jest kilka rodzajów testamentów. Najpopularniejsze są zwykłe, czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (spisany przez

Mieszkanie w rodzinie

, która go sporządza, później ona musi podpisać testament, a po niej zrobią to urzędnik i świadkowie. Trzeba przy tym pamiętać, że świadkiem testamentu nie może być osoba, której zapisano w nim jakąkolwiek korzyść, ani jej bliscy. Prawo przewiduje także testament notarialny. Jest on spisywany przez

Pochowano zmarłych, którzy oddali ciała na potrzeby nauki

informowanie i pozyskiwanie na rzecz uczelni donatorów, przy zagwarantowaniu właściwego traktowania ciała podczas wykonywania sekcji lub badań. Aby wziąć udział w programie należy poświadczyć notarialnie dwa egzemplarze aktu przekazania zwłok, po czym jeden dostarczyć uczelni. Uniwersytet dopełnia wszelkich

Wzór pisma do notariusza

[data]Imię i nazwisko notariusza Wiemy, iż [powiązanie oraz imię i nazwisko zmarłego] od lat załatwiał/a wszystkie sprawy notarialne przez Pańskie/Pani biuro. Zmarł/a w dniu [data zgonu]. Teraz porządkujemy sprawy po Jego/Jej śmierci. Ponieważ w domu nie znaleźliśmy testamentu, a [powiązanie] mówił

Ach, co to był za ślub w związku partnerskim

- jak określają - wagi najwyższej: informacji o stanie zdrowia, zaprzestania uporczywej terapii, decyzji w sprawie dysponowania organami, odbioru ciała, decyzji o sposobie i miejscu pochówku. Część aktu notarialnego to testamenty. Napisali, że dziedziczą po sobie cały swój majątek. Rodzice Jędrzeja i

Ostrożnie ze spadkiem!

darowizny musiałaby mieć formę aktu notarialnego. A po śmierci darczyńcy nie byłoby potrzeby przeprowadzania postępowań sądowych. Mieszkanie, samochód czy firma zapisane w umowie przechodziłyby po prostu na własność obdarowanego i mógłby on nimi swobodnie rozporządzać. Takich możliwości nie daje testament

Jak działa zapis windykacyjny

, znów działa, ale o odzyskanie dawnej pozycji będzie trudno. Zapis - długi i zachowek Zapis windykacyjny - powtórzmy to wyraźnie - może się pojawić jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Chodzi o to, żeby zapis był precyzyjny i nie budził wątpliwości. Dzięki temu dziedziczenie

Mała rewolucja spadkowa

spadkobierców, ewentualne testamenty. W wyznaczonym terminie wszyscy (!) spadkobiercy spotykają się w kancelarii notarialnej. Między nimi nie może być -powtórzmy to raz jeszcze - sporu o podział spadku. Nie ma? To notariusz sporządza protokół dziedziczenia zawierający "zgodne oświadczenia spadkobierców

Kto powinien napisać testament?

spadkowego jego ostatnia wola byłaby w ogóle ważna? Jak najbardziej. Mamy bowiem trzy rodzaje testamentów zwykłych: **notarialny, **własnoręczny (tzw. holograficzny) i **ustny (tzw. allograficzny). ** Testament notarialny - to ten sporządzony u notariusza w formie aktu notarialnego. Jest teraz

Rodzina kwestionuje testament Nowosielskiego

Nowosielskiego. Mieszka w Krakowie, ma 73 lata i jest emerytowanym filologiem. Zakwestionowała spisany przed siedmioma laty testament, na podstawie którego Starmach wystąpił o nabycie spadku. - Jerzy Nowosielski nie był świadomy znaczenia swojego postępowania ani złożonego oświadczenia w formie aktu notarialnego

Notariusze pomogą zabezpieczyć majątek

Jest o czym rozmawiać. Według prezesa Krajowej Rady Notarialnej Lecha Borzemskiego ludzie odczuwają głęboki deficyt wiedzy prawnej, a temat bezpieczeństwa majątku rodzinnego jest jeszcze szerszy niż spadki i testamenty, które w zeszłym roku przyciągnęły tysiące na Dzień Otwarty Notariatu. Tym razem

Rewolucja w spadkach

do tej osoby. I często na tym tle wybuchają spory, które kończą się procesami. Wola najważniejsza Zapis windykacyjny to zmieni. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca będzie mógł postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego

Mieszkanie w spadku

zapisu, będzie podlegała normalnemu podziałowi w ramach dziedziczenia.Trzeba pamiętać, że mieszkanie w chwili otwarcia spadku musi należeć do spadkodawcy, czyli pani Krystyny.Ważne! Zapis windykacyjny będzie mógł pojawić się wyłącznie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Nie można

Trudne spadki - pytania i odpowiedzi

, takiego dziedziczenia - niejako z automatu - nie ma.Ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by spadkodawca zapisał swojemu byłemu małżonkowi część lub całość swojego majątku w testamencie. Wbrew pozorom tak się dość często dzieje.Żyję z moim partnerem w wolnym związku. Co będzie z dziedziczeniem

FAQ. Związki partnerskie, kiedy notariusz nie pomoże

partner to osoba obca. Finanse - Sprawy zdrowotne to właściwie jedyna dziedzina, którą jako tako da się załatwić na drodze notarialnej - mówi Wodzyński. - Z kwestiami finansowymi jest znacznie gorzej. Dziś nie ma możliwości wspólnego opodatkowania partnerów, nawet jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo

MAJĄTEK W MAŁŻEŃSTWIE

swoim osobistym majątkiem za porażki biznesowe drugiego. Bo kobieta boi się, że jej wybranek poślubił ją tylko dla majątku... Umowa intercyzy zawsze wymaga formy aktu notarialnego. Rozdzielność majątkową można ustanowić także w trakcie trwania małżeństwa. Decydując się na taki krok, małżonkowie powinni

Pozwalajmy ludziom umierać zamiast bezsensownie męczyć reanimacją

przerwać terapii, choć uważałem to, co jej robiono, za okrutne - mówi dr Bojko . - Ta pani była przytomna, ale nie mogła mówić. Wykonywano u niej inwazyjne zabiegi, które - wiemy to! - nie prowadzą do życia, a jedynie przedłużają agonię. Co z testamentem życia Już w 2008 roku bioetyczny zespół doradczy

Jak pisać testament?

bliskiemu pełne dane przechowującego dokument: **imię i nazwisko, **adres kancelarii, **numery telefonów. ** Testamenty dzielą się... Najpierw - na zwykłe i szczególne. TESTAMENTY ZWYKŁE Testamentów zwykłych są trzy rodzaje: **notarialny, **własnoręczny, **ustny. Na początek - ważne wyjaśnienie. Przyjęło

W sobotę notariusz pomoże ci za friko

, Katowice, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Rynek 10, Kraków, Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, Lublin, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, ul. G. Narutowicza 4, Łódź, siedziba Izby Notarialnej, ul. Narutowicza 119 A, Poznań, Galeria Malta, ul. abp. A

Mieszkanie dla bliskich

. Nie może też zabraknąć daty sporządzenia takiego testamentu.** Pani Hanna może też postarać się o testament notarialny. Jest spisywany przez notariusza i ma formę aktu notarialnego. Taki testament kosztuje 61 zł plus ok. 15 zł za wypisy (gdy zawiera tylko powołanie spadkobiercy lub kilku spadkobierców

Nowy Rok głowy państwa w II RP

wytężonej pracy i podróżach po kraju. Co prawda Święta Bożego Narodzenia spędził w Warszawie, ale w drugim dniu świąt pracował już w Belwederze prowadząc rozmowy polityczne" - powiedział Sibora. Stan chorego był na tyle poważny, że Piłsudski właśnie wówczas sporządził swój jedyny notarialny testament

Co robić ze spadkiem

kancelarii muszą przyjść wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (czym się różnią, piszemy niżej);* między nimi nie może być żadnych sporów o podział spadku;* notarialne poświadczenie dziedziczenia dotyczy wyłącznie tych spadków, które zostały otwarte od 1

Reprywatyzacja bez spadkobierców: "Sprawa Królewskiej", czyli kurator z Karaibów

miałem pojęcia, że ciocia przekazała mi w testamencie także roszczenia. Nigdy nie chciałem odzyskiwać majątku, to był niespodziewany prezent od losu. Marcinkowski i Muszyński byli chętni, by roszczenia odkupić, przystał więc na ofertę. - Dziś nie mam już ze sprawą nic wspólnego - podkreśla. W 2009 r

Testament Szymborskiej odczytany. Powstanie fundacja

Samo otwarcie testamentu nastąpiło kilka godzin wcześniej. - Jestem trochę rozczarowany - żartował na konferencji Michał Rusinek, sekretarz noblistki. - Myślałem, że będzie to jakiś rytuał bardzo rozbudowany, że jakąś pieczęć będziemy łamać i wyciągać coś z sejfu. Tak naprawdę odczytany nam po

Małżeństwo czy konkubinat

sporządzenie testamentu. Można to zrobić na kilka sposobów: własnoręcznie (musi mieć datę i podpis), notarialnie lub poprzez oświadczenie w obecności świadków, którzy nie są zainteresowani dziedziczeniem (najlepiej, gdyby był to wójt, burmistrz, kierownik urzędu stanu cywilnego albo inna osoba urzędowa). Nawet

Spadek po nowemu - sprawdź, kto dziedziczy

, że do każdej z tych opłat należy doliczyć 22 proc. VAT. Jeżeli dodatkowo u notariusza będzie otwierany i ogłoszony testament, trzeba dołożyć 200 zł taksy notarialnej plus 22 proc. VAT. -Należałoby przyjąć, że w wersji najtańszej łączne koszty potwierdzenia prawa do spadku będą wynosiły ok. 300zł. W

Mieszkanie zakładowe i spółdzielcze na własność

zniżka automatycznie przysługuje emerytom, rencistom lub wdowom i wdowcom po nich. Jeżeli wykupimy lokal, możemy nim dowolnie dysponować na wypadek śmierci, np. przekazać go w testamencie wnukowi. Jeżeli mieszkania zakładowego nie uda się wykupić, to po śmierci głównego lokatora będą mogły w nim pozostać

Ziemia w spadku

powiatowego) nie mogą odmówić przeniesienia własności. Użytkownicy wieczyści oszczędzają także na notariuszu, lekko licząc, tysiąc złotych. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest bowiem decyzją administracyjną, a więc akt notarialny jest zbędny.CO DAJE WŁASNOŚĆ? Dlaczego warto się starać o

"Czyściciele", oszuści, Kościół. Jak Poznań, Łódź i Kraków radzą sobie z reprywatyzacją [CYKL "WYBORCZEJ" - cz. 4]

dokumenty w postaci testamentów i aktów notarialnych. Pojawiły się wątpliwości, które powinien rozstrzygnąć prokurator. To tylko jeden przykład, jednak skala procederu jest bardzo duża. Z podobnym problemem magistrat borykał się po otwarciu centrum handlowo-rozrywkowego Manufaktura. O zwrot okolicznych

Gotówka, składki emerytalne, lokaty w spadku

przejąć te pieniądze, będą potrzebowali orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym bądź notarialnego poświadczenia dziedziczenia. Gdy więc spadkobiercy podejrzewają, że jakieś pieniądze po zmarłym są w banku, muszą przeprowadzić postępowanie spadkowe w sądzie lub udać się ze wszystkimi

Tysiąc na jednego

, ale już chyba nie sędziego czy prokuratora. Nie byłbym także pewien, czy interes klientów biur notarialnych byłby należycie reprezentowany przez osobę, której wiedza oraz kwalifikacje etyczne nie zostały należycie sprawdzone i potwierdzone w praktyce. Nie życzyłbym redaktorowi Witoldowi Gadomskiemu i

Zapis windykacyjny - rewolucja w dziedziczeniu

senatorów. - Zapis windykacyjny wzmacnia wolę testatora. Uwzględnia jego sugestie. Reguluje sprawy spadkowe zgodnie z interesem spadkodawców - zachwalali inni. Dzięki nowym przepisom w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu

Rewolucja w dziedziczeniu - wskażemy osobę, która przejmie nasz majątek

. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca będzie mógł postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Przedmiotem zapisu będą mogły być rzeczy (samochód, jacht, szybowiec, kolekcja białej broni, znaczków

Zobacz, co się dzieje w weekend w mieście

Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Wstęp wolny po rezerwacji, tel. 22 539 79 70, e-mail: abosiacka@1944.pl. Bezpłatne porady notarialne W ramach "Dni otwartych notariatu" będzie można uzyskać porady dotyczące spraw związanych ze spadkami, z dziedziczeniem i testamentami. Godz. 10-16, Pałac Prymasowski

Znajdź swoich przodków, zerknij do aktu urodzenia dziadka

testament dziadka. Był wśród aktów notarialnych, w szczegółach opisuje majątek. Sporządzono go po wojnie, dziadek przyłożył do niego palec umoczony w tuszu - mówi Wojtylak. Znalazł też intercyzę spisaną w latach 30. XX w. przez babcię i dziadka: - Dzięki temu dowiedziałem się, jakie obowiązki wzięli na

Jak wykupić mieszkanie komunalne

właściciele nieruchomości lub ich spadkobiercy. W praktyce dochodzi do tego rzadko, bo przed sprzedażą gmina sprawdza stan prawny budynków. - Ostateczną zgodę na sprzedaż mieszkania wydaje prezydent lub rada gminy. Na samym końcu podpisujemy umowę notarialną z urzędem i dokonujemy wpisu do księgi wieczystej

Jak uzyskać pieniądze z książeczki mieszkaniowej

spółdzielczym albo zaciągniesz kredyt mieszkaniowy. Oczywiście musisz to udowodnić. Zakup mieszkania na rynku wtórnym. Wystarczy akt notarialny. Jeśli kupiłeś dom lub mieszkanie na licytacji w postępowaniu egzekucyjnym, to wówczas dokumentem to potwierdzającym jest prawomocne postanowienie sądu o przyznaniu

Darowizna zamiast spadku

składniki majątkowe.Za kilka miesięcy to się zmieni, bo jesienią wejdą w życie już uchwalone przez parlament, podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw przepisy wprowadzające tzw. zapis windykacyjny. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca

Notariusz radzi

księgi czy z testamentu?Izba Notarialna: W tym przypadku wpisy w księdze wieczystej nie są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym - w księdze wieczystej nie są ujawnieni obecni właściciele mieszkania. Trzeba więc przeprowadzić postępowanie spadkowe po dziadku i po babci. Dopiero wtedy będzie można złożyć

Jak znikają szkolne boiska

stają potomkowie dawnych właścicieli i przedstawiciele urzędu miasta, którzy się bronią przed zwrotem szkoły, boiska, kamienicy, składają wnioski o badania grafologiczne testamentów albo domagają się sprawdzenia, czy ten człowiek po drugiej stronie rzeczywiście ma coś wspólnego z dawnym właścicielem

Zmarli uczą anatomii

notarialnie. ŚUM ma już 600 takich deklaracji. Do Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy co roku wpływa od 30 do 40 takich testamentów. W jaki sposób ludzie dowiadują się o programie? - Korzystamy z każdej możliwości. Informacja jest na stronie internetowej katedry. Mam także zaprzyjaźnionych duszpasterzy

Jak wykupić mieszkanie komunalne

lokalu wydaje prezydent lub rada gminy. Później podpisujemy umowę notarialną z urzędem i dokonujemy wpisu do księgi wieczystej. Formalności trwają około pół roku. GDY LOKATOR NIE CHCE MIESZKANIA Co jeśli gmina zaproponuje sprzedaż mieszkania, ale lokator nie chce go kupić? Czy samorząd może sprzedać

Rewolucja w dziedziczeniu

To nowość w polskich przepisach o dziedziczeniu. Dziś za pomocą testamentu nie można bezpośrednio przekazać konkretnego składnika majątku konkretnej osobie - nie pozwala na to prawo spadkowe. Nawet jeśli wskażemy w testamencie, że mieszkanie ma przypaść naszej córce, a samochód synowi, to i tak

Zapis na wypadek śmierci

! Zapis windykacyjny będzie się mógł pojawić jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Chodzi o to, żeby zapis był precyzyjny i nie budził wątpliwości. W ramach zapisu będzie można przekazać także przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne, co ułatwi szybsze i łagodniejsze przejście

Prawo spadkowe: jak nie odziedziczyć długów

wysokość oprocentowania. Niekiedy spadkobierca po prostu przejmuje dotychczasową umowę kredytową i spłaca zobowiązanie zgodnie z harmonogramem, który bank wcześniej ustalił ze spadkodawcą. Potrzebne jest tylko postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczający dziedziczenie. Może się

Dla kogo mieszkanie komunalne

. Ostateczną zgodę na sprzedaż lokalu wyraża prezydent lub rada gminy. Ostatnim krokiem jest podpisanie umowy notarialnej z urzędem i dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Formalności trwają zwykle około pół roku. Sprawa może się jednak przeciągnąć, jeśli gmina przed sprzedażą mieszkań będzie musiała kupić

Szwajcarski Kościół katolicki zgadza się na ustawę o testamencie życia

- Wolimy przekonywać Szwajcarów do swego punktu widzenia poprzez dialog, a nie zabiegi prawne - podkreśla prof. Jerumais. Zgodnie ze znowelizowanym kodeksem cywilnym każdy Szwajcar będzie mógł określić formy terapii, które lekarze powinni stosować, gdy utraci świadomość. W poświadczonym notarialnie

Jakie stawki u notariusza?

Pani Maria z Krakowa od kilku lat zamierzała przepisać na córkę niewielkie mieszkanie w bloku. Ale obu paniom ciągle brakowało czasu i sprawa się przeciągnęła. - Na nasze szczęście. W międzyczasie zmniejszyły się opłaty notarialne i zaoszczędziłyśmy prawie 1 tys. zł! Miałyśmy na ładną sofę - cieszy

Zadłużony spadek

dotyczą zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. To drugie ma miejsce, kiedy zmarły nie zostawił testamentu. W takiej sytuacji dziedziczą wszyscy uprawnieni, wedle kolejności narzuconej ustawą (kodeks cywilny). W pierwszej kolejności majątek po zmarłym dziedziczą jego małżonek i dzieci - w

Mieszkanie dla rodziny

przypadku mieszkań wybudowanych w czasach PRL taka dopłata to zaledwie kilka czy kilkanaście złotych. Dochodzą jeszcze koszty związane z transakcją (notarialne i sądowe) - w sumie nieco ponad tysiąc złotych. Z większym wydatkiem muszą się liczyć ci, którzy klucze do mieszkania dostali w latach 90. To

Będzie trudniej odziedziczyć długi

spadku. Wtedy zaczynają odpowiadać za długi już zgodnie z wielkością udziałów, które im przypadają.Wspomniane powyżej zasady postępowania ze spadkami obciążonymi długami dotyczą zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. To drugie ma miejsce, kiedy zmarły nie zostawił testamentu. W takiej

Spada taksa notarialna

Po miesiącach sporów z notariuszami w samym środku kampanii wyborczej minister Zbigniew Ziobro obwieścił, że obniża taksę notarialną. Na tę decyzję setki tysięcy rodaków czekały grubo ponad rok, od chwili gdy szef resortu sprawiedliwości ujawnił takie plany po raz pierwszy. Po co obniżka? Aby

Jak uniknąć podatku od spadku i darowizny

dziedziczeniu, czyli możliwość przekazania majątku w ramach tzw. zapisu windykacyjnego. Dzięki takiemu zapisowi w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Nowe przepisy, te o zapisie

Mieszkanie w spadku

zmieniło - w przepisach pojawił się zapis testamentowy. Dzięki niemu w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Przedmiotem zapisu mogą być m.in. nieruchomości, a więc dom

Długi zamiast spadku

dotyczą zarówno dziedziczenia testamentowego, jak i ustawowego. To drugie ma miejsce, kiedy zmarły nie zostawił testamentu. W takiej sytuacji dziedziczą wszyscy uprawnieni wedle kolejności narzuconej ustawą (kodeks cywilny). W pierwszej kolejności majątek po zmarłym dziedziczą jego małżonek i dzieci. W

Teczki Giedroycia

Po raz pierwszy po dziesięciu latach milczenia Komandor zabiera głos. Jerzy Giedroyc nie zostawił notarialnie zalegalizowanego testamentu. Prawdziwy spadek: jak sprawić, aby Polacy zrozumieli, co znaczy "Historia spuszczona z łańcucha", i tak w całości zapisał Polsce. Przez długie lata

Spadek po nowemu. Nowe przepisy poszerzają krąg spadkobierców ustawowych

aktu - tłumaczy Hanna Jasiewicz. Wylicza, że do każdej z tych opłat należy doliczyć 22 proc. VAT. Jeżeli dodatkowo u notariusza będzie otwierany i ogłoszony testament, trzeba dołożyć 200 zł taksy notarialnej plus 22 proc. VAT. - Należałoby przyjąć, że w wersji najtańszej łączne koszty potwierdzenia

Podatki od spadków

. Dzięki takiemu zapisowi w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca będzie mógł postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Oczywiście przedmiot zapisu będzie podlegał opodatkowaniu, no chyba że będzie pochodził od osoby z

Dwie mamy i szczęście. Rodziny homoseksualne próbują układać sobie życie mimo trudności

dochód? Jeśli urząd skarbowy byłby bardzo złośliwy, mógłby się przyczepić, że to darowizna. 12 proc. zgłasza też problemy z załatwianiem spraw za partnera w urzędach. Muszą mieć przy sobie upoważnienia notarialne, które są odpłatne. Za pobranie dokumentów z urzędu skarbowego za partnerkę, nawet z

Zabawa w chowanego

. Dowiedzieliśmy się, że straciliśmy mieszkanie, dopiero teraz, gdy umarł. Fundusz ma akt notarialny sprzedaży. Byliśmy pewni, że wszystko stracone, ale niedawno widziałem tę jędzę z innym starszym panem pod rękę. Pewnie teraz jego bałamuci. Zacząłem o tę Jadźkę rozpytywać znajomych ojca i jej sąsiadów. Jedna pani

Stanisława Fleszarowa-Muskat. Pierwsza pisarka PRL-u

hazardu. Opoka naszego domu W sopockim domu przy ul. Abrahama, który Stanisława Fleszarowa-Muskat wybudowała z drugim mężem, gości podejmowano w "niebieskim salonie Muskatów" nazywanym też "salą tortów". Zanim dom został ukończony, pisarka postanowiła spisać notarialną "umowę

Latem newsy, żyją jeden dzień

za 10-15 lat. Kluczowym terminem w projekcie Palikota jest pojęcie: testamentu życia, o którym już rok temu mówił jego partyjny kolega Jarosław Gowin. Jest to notarialnie sporządzony akt woli, gdzie człowiek określa sytuacje, w których nie życzy sobie utrzymywania go na siłę przy życiu." Jeżeli

Wasz głos w debacie o związkach partnerskich

nas nie rozłączy, co znowu nie oznacza, że nie podchodzimy do naszej relacji z troską, uwagą i odpowiedzialnością. Nasza miłość i nasz związek są naszą dorosłą decyzją. Oczywiście, mój partner mógł napisać dla mnie upoważnienie jak był w szpitalu, oczywiście, możemy spisać testament, oczywiście

Konkubenci jak obcy

. Mimo to kupili razem mieszkanie. W akcie notarialnym wpisali kwoty, które każde z nich wyłożyło na tę transakcję. Anna zapłaciła dwie trzecie ceny, Michał - jedną trzecią.Kilka tygodni temu Anna zakomunikowała Michałowi, że powinni się rozstać. Żyją osobnym życiem, nic ich nie łączy - poza dzieckiem i

Akt notarialny

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością]] (strona 1 i 7) zawarty w roku 1923 w formie aktu notarialnego Akt notarialny – szczególna forma dokumentu urzędowego potwierdzającego dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny zostaje sporządzony jeżeli wymagają tego przepisy prawa

Testament

za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów. testament notarialny – jest to testament sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego

Notariusz

sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.W 2011 roku utworzony został kolejny rejestr elektroniczny, Notarialny Rejestr Testamentów, którego celem jest, z jednej strony, zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem, a z drugiej strony – ułatwienie ujawnienia

Sede vacante

śmierci papieża, zamyka kardynałów na konklawe i z dwoma ceremoniarzami wspiera kardynałów w czasie wyborów, opuszczając jednak Kaplicę Sykstyńską w czasie głosowania, sporządza akt notarialny z przyjęcia wyboru przez elekta. Jeśli zmarły papież pozostawił testament i ustanowił jego wykonawcę

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.