testament notarialny

Katarzyna Klukowska

Testament notarialny i rejestr testamentów - jak działają? [INFORMATOR]

Testament notarialny i rejestr testamentów - jak działają? [INFORMATOR]

Spisany notarialnie testament daje większą gwarancję, że nasza ostatnia wola zostanie spełniona.

Jak odnaleźć testament i spadek

Poszukiwanie testamentów i składników spadku bywa trudne. Pomóc może Notarialny Rejestr Testamentów.

Pytania w spadku

Gdzie szukać testamentu notarialnego? Czy dziedziczy się alimenty? Co ze składkami w ZUS - czy podlegają dziedziczeniu? Oto, co powinni wiedzieć spadkobiercy

Sąsiadka chciała nabyć prawa do majątku chorej kobiety

Sąsiadka chciała nabyć prawa do majątku chorej kobiety

aktów notarialnych z sierpnia i września zeszłego roku. W mieszkaniu wdowy spisano trzy pełnomocnictwa. - Jedno upoważniało 61-latkę do opieki nad staruszką jeszcze zanim zmarł jej mąż - od października 2012 roku - a dwa pozostałe do zarządzania i administrowania, a także załatwiania wszystkich spraw

Testament Wisławy Szymborskiej: Fundacja i nagroda

Kancelaria notarialna, w której odczytano testament, mieści się w dawnym mieszkaniu siostry Wisławy Szymborskiej. Wiceprezydent Krakowa Magdalena Sroka liczy na współpracę przy tworzeniu muzeum z Ministerstwem Kultury i Instytutem Książki. Michał Rusinek, który będzie tworzył fundację zajmującą się

Testament na wszelki wypadek [INFORMATOR]

Testament na wszelki wypadek [INFORMATOR]

sporządził testament notarialny, w którym do całości spadku powołał córkę, wydziedziczył syna, a za pomocą zapisu windykacyjnego ustanowił na swoim mieszkaniu dożywotnią służebność osobistą dla pani Joanny polegającą na bezpłatnym zamieszkiwaniu. Stan zdrowia mężczyzny stale się pogarszał. Dwa dni przed

CO ZMIENI REJESTR SPADKOWY

CO ZMIENI REJESTR SPADKOWY

potencjalnych spadkobierców, ewentualne testamenty). W wyznaczonym terminie wszyscy potencjalni spadkobiercy spotykają się w kancelarii notarialnej. Nie może być między nimi sporu o podział. Notariusz sporządza protokół dziedziczenia zawierający "zgodne oświadczenia spadkobierców" (za składanie

Jak działa zapis windykacyjny [INFORMATOR]

Jak działa zapis windykacyjny [INFORMATOR]

zapisu windykacyjnego musi się znajdować w majątku zmarłego, a spadkodawca nie mógł być zobowiązany do jego zbycia. Uwaga! Zapisu windykacyjnego można dokonać jedynie w testamencie notarialnym. Ustawodawca zdecydował, że przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być: rzecz oznaczona co do tożsamości (np

Jak przejąć spadek? To może być trudne

Jak przejąć spadek? To może być trudne

w biurze maklerskim? Być może miał jakieś akcje. Warto też szukać aktów notarialnych potwierdzających zakup składników majątku - mieszkania, samochodu, ziemi - a także rachunków za czynsz w spółdzielni, za telefon, prąd, gaz, telewizję... No i trzeba szukać testamentu. W POSZUKIWANIU TESTAMENTU

SPRAWY PO ŚMIERCI BLISKIEGO

SPRAWY PO ŚMIERCI BLISKIEGO

strony z podpisem)? - Po pierwsze: powierzyć na przechowanie temu, kto zostanie spadkobiercą i będzie strzegł dokumentu we własnym interesie. - Po drugie: poinformować rodzinę o istnieniu testamentu i miejscu jego przechowywania (np. skrytka bankowa, kancelaria notarialna). - Po trzecie: zarejestrować

Spadek do podziału [INFORMATOR]

Spadek do podziału [INFORMATOR]

własnoręcznie albo u notariusza. Dokument własnoręczny przechowujemy w domu, notarialny w kancelarii (może być on zarejestrowany w specjalnej bazie zwanej Notarialnym Rejestrem Testamentów). Dziedziczenie ustawowe jest znacznie częstsze i odbywa się tak: Krok pierwszy: otwarcie spadku Następuje w chwili śmierci

Czy można zmienić testament? [PORADNIK]

Czy można zmienić testament? [PORADNIK]

Wszystkie testamenty mają jednakową moc sprawczą. Ten napisany własnoręcznie ma taką samą moc jak notarialny. Pokutuje jednak przekonanie, że skoro testament notarialny został spisany w urzędzie (kancelarii notarialnej), to jest ważniejszy niż zwykły, napisany w domu. Tak nie jest. Co zrobić gdy

Testament jest ważny

Testament jest ważny

Wszystkie testamenty mają jednakową moc sprawczą. Ten napisany własnoręcznie ma taką samą moc jak notarialny. Pokutuje jednak przekonanie, że skoro testament notarialny został spisany w urzędzie (kancelarii notarialnej), to jest ważniejszy niż zwykły, napisany w domu. Tak nie jest. GDY TESTAMENTU

Testamenty do rejestru. Kolejna rewolucja w dziedziczeniu

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) zacznie działać 5 października. - To historyczna chwila. Takiego rejestru w Polsce nie było. A podobne działają w blisko 20 krajach Europy - mówił w czwartek Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Rejestr to dzieło notariuszy. - To wielka pomoc dla

Rewolucja w dziedziczeniu

Rewolucja w dziedziczeniu

Cywilnego, mogłyby wejść w życie. Musi je przyjąć rząd, potem parlament, a jego obecna kadencja powoli dobiega końca. Najważniejsze rodzaje testamentów * Testament notarialny - sporządzony w obecności notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje

Testament - jak chronić jego zapisy?

Testament - jak chronić jego zapisy?

Od niedawna jednak można chronić testament przed zniszczeniem. Albo przed tym, że po naszej śmierci nie zostanie on odnaleziony. Pod koniec zeszłego roku ruszył Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce, by informacja o tym, że spisał

Jak uporządkować sprawy po zmarłym [INFORMATOR]

Jak uporządkować sprawy po zmarłym [INFORMATOR]

którego notariusza szukać testamentu. Każdy, kto okaże w dowolnej kancelarii notarialnej odpis aktu zgonu, uzyska informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach określonego spadkodawcy lub o ich braku. Informacja z rejestru obejmuje numer i datę dokonania wpisu, datę i miejsce sporządzenia

Przekazywanie majątku i dziedziczenie - z testamentem i bez niego

Przekazywanie majątku i dziedziczenie - z testamentem i bez niego

. *Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający testament zgadza się z treścią, podpisuje się pod tym dokumentem. To samo robi następnie notariusz. W testamencie trzeba podać datę spisania

Automat czy testament, czyli ABC dziedziczenia

nim swoją ostatnią wolę. Po prostu piszesz, komu chcesz zostawić swój majątek. Jest co najmniej kilka sposobów sporządzenia testamentów. *Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający

JAK POSTĘPOWAĆ ZE SPADKIEM

JAK POSTĘPOWAĆ ZE SPADKIEM

. Warto szukać aktów notarialnych potwierdzających zakup składników majątku: mieszkania, samochodu, ziemi. Także rachunków za czynsz w spółdzielni, za telefon, wodę, prąd, gaz, telewizję... No i trzeba szukać testamentu. NA TROPACH TESTAMENTU Wiele osób sporządza testamenty własnoręcznie i przechowuje je

Po spadek do sądu czy do notariusza?

Po spadek do sądu czy do notariusza?

podział spadku. Notariusz powie, jakie dokumenty trzeba dostarczyć, np. testament, akt zgonu spadkodawcy, akty urodzenia, małżeństwa potencjalnych spadkobierców czy inne. W wyznaczonym terminie wszyscy (!) spadkobiercy spotykają się w kancelarii notarialnej. Notariusz sporządza protokół dziedziczenia

Jak spisać testament, żeby był ważny

Jak spisać testament To nie jest trudne. Sposobów jest co najmniej kilka. Najpopularniejsze są testamenty zwykłe, czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (spisany przez osobę inną niż spadkodawca). - Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz

Testament zabezpiecza majątek

Testament zabezpiecza majątek

najlepszą metodą uporządkowania spraw majątkowych na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. Rodzaje testamentów Najważniejsze są tzw. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (czyli spisany przez osobę inną niż spadkodawca). ** Testament notarialny. Sporządzony w obecności

Zabezpiecz majątek - napisz testament

najlepszą metodą uporządkowania spraw majątkowych na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. Rodzaje testamentów Najważniejsze są tzw. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (czyli spisany przez osobę inną niż spadkodawca). - Testament notarialny. Sporządzony w obecności

KTO ODZIEDZICZY MIESZKANIE

wspólnego testamentu z żoną lub mężem, nawet jeśli mieszkanie jest wspólną własnością. Ostatnia wola musi być spisana własnoręcznie, zawierać podpis i datę. Możemy wybrać się do kancelarii notarialnej i sporządzić testament notarialny. W wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku obłożnej choroby, możemy poprosić

Dostał w spadku majątek wart 2 mln zł po zmarłej partnerce, słusznie? Dziś zapadł wyrok

Zarzut, jaki Rafałowi C., znanemu notariuszowi, postawiła prokuratura, brzmi: "w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie w kwocie 405,90 zł oraz dla Wojciecha D. w kwocie nie mniejszej niż 2 mln zł, jako notariusz przekroczył swoje uprawnienia (...) sporządzając akt notarialny w

Godni albo niegodni... do spadku

Jeśli zmarły zostawił po sobie testament, wtedy dziedziczenie odbywa się wedle spisanej w nim jego ostatniej woli. To ciągle najlepsza metoda uporządkowania spraw majątkowych na wypadek śmierci. Istnieje kilka rodzajów testamentów. Najważniejsze są tzw. testamenty zwykłe, czyli notarialny, własnoręczny

Jak zarejestrować swój testament

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) ruszył 5 października. Takiego rejestru wcześniej w Polsce nie było. Podobne działają już w blisko 20 krajach Europy. Rejestr stworzyli notariusze. - To wielka pomoc dla obywateli - przekonywał niedawno Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej

Zapisać w testamencie czy podarować - jak przekazać mieszkanie?

się różnią Kiedyś dziennikarze zadali takie pytanie rejentom z Krajowej Rady Notarialnej. - Co lepsze: testament czy darowizna? - dociekali. - A jaki samochód jest lepszy: czerwony czy niebieski? - usłyszeli w odpowiedzi. Notariusze tłumaczyli, że to zależy od konkretnej sytuacji. Podstawowa różnica

Wydziedziczenie? To nie takie proste

najbliżsi w kolejności i proporcjach w nim określonych. Od pewnego czasu można jednak chronić testament, wpisując go do notarialnego rejestru. Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) powstał pod koniec 2012 r. Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce, by informacja znalazła się w

Wydziedziczenie? To nie takie proste

kolejności i proporcjach w nim określonych. Od pewnego czasu można jednak chronić testament, wpisując go do notarialnego rejestru. Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) powstał pod koniec 2012 r. Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce, by informacja znalazła się w rejestrze. Jeśli

MAJĄTEK DZIELONY ZAPISEM

dzielić majątki) co do tego zgody, postępowanie spadkowe mogło się ciągnąć latami. Często trzeba było sprzedawać cały majątek, by proporcjonalnie do wyliczonych udziałów podzielić się pieniędzmi. ZAPISZ, KOMU CHCESZ To zmienił zapis windykacyjny. Dziś w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego

Tydzień z Mariuszem Szczygłem. Zapisz w testamencie choćby nic

. - Niestety - mówi sędzia - nie będziemy mogli uznać zapisu za ważny. Najbardziej pewny i trudny do podważenia jest testament spisywany u notariusza. W biurze notarialnym Joanny Gieryszewskiej-Sobolak w Warszawie spisuje się kilka testamentów miesięcznie. W biurze Józefa Ortonowskiego - więcej niż kilka. - Bo

Jak przekazać majątek

. NAPISZ TESTAMENT Jest co najmniej kilka sposobów sporządzenia testamentów. * Testament notarialny - sporządzony przez notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający testament zgadza się z treścią, podpisuje się pod tym dokumentem

Dostałeś majątek w spadku? Sprawdź, jakich formalności musisz dopełnić

zniszczenie już mu nie grozi. Ale co, jeśli spadkobiercy nie wiedzą, do którego rejenta poszedł ich bliski? Do niedawna poszukiwanie testamentów było zmorą spadkobierców. Aby je odnaleźć, trzeba było się zwrócić do którejś z kancelarii notarialnych. Ta sprawdzała archiwa z ostatnich dziesięciu lat. Jeśli nie

Warto pisać testament

, ustny i notarialny. Testament pisemny. Sporządzająca go osoba musi go w całości własnoręcznie (bez żadnych pełnomocników) spisać na papierze. Nie może zrobić tego na komputerze czy na maszynie do pisania. Wpisuje też datę sporządzenia testamentu i składa czytelny podpis. To bardzo ważne, bo bez podpisu

Odwołanie darowizny i testamentu

windykacyjnym - od niedawna w testamencie notarialnym takim zapisem można przekazać konkretny składnik majątku konkretnej osobie), jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament albo w zamiarze odwołania testament zniszczy. Może

Z sądu. Zapadł pierwszy wyrok w głośnej "sprawie mecenasa Marka K."

osoby, którym zarzucono m.in. oszustwo. Chodzi o pośredników współpracujących z adwokatem, którzy mieli potwierdzać nieprawdę w dokumentach sporządzanych w pewnej kancelarii notarialnej. Jeden z podejrzanych dobrowolnie poddał się karze. Sąd zgodził się na wyrok w zawieszeniu wynegocjowany wcześniej z

Mieszkanie w rodzinie

wspólnego testamentu z mężem czy żoną, nawet jeśli mieszkanie jest naszą wspólną własnością. W takim przypadku i tak każdy musi sporządzić swój własny testament. Testament musi być spisany własnoręcznie, zawierać podpis i datę. Innym rozwiązaniem jest testament notarialny. Aby zadysponować w ten sposób

Zapis na śmierć. Jak to działa?

windykacyjny. Dziś w testamencie sporządzonym - uwaga! - w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego śmierci. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy, na przykład właśnie samochód, motocykl, jacht, szybowiec

Jak najlepiej przekazać majątek

Darowizna działa od razu. Testament po śmierci. Inaczej mówiąc, mieszkanie przekazane w darowiźnie od razu przechodzi na własność obdarowanego. To zapisane w testamencie, dopiero po śmierci właściciela. No i testament łatwiej odwołać. JAK ODWOŁAĆ TESTAMENT, JAK DAROWIZNĘ Jeśli dziadek chce

Prokuratura analizuje nagranie, które zgubiło szczecińskiego adwokata

Z nagrań wyemitowanych jesienią 2013 r. w programie telewizyjnym "Superwizjer" wynikało, że szczeciński adwokat Marek K. zobowiązał się do sporządzenia testamentu nieżyjącej już kobiety. W grę wchodziło m.in. podrobienie pisma zmarłej. Chciał za to 65 tys. zł. Kiedy dziennikarze udający

Spadek, czyli jak uniknąć kłopotów

tylko się pod nim podpisuje. Taki testament nadaje się do kosza, bo trzeba napisać wszystko własnoręcznie. Odwołanie testamentu i zapisu Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament (także z zapisem windykacyjnym - od niedawna w testamencie notarialnym takim zapisem można przekazać

Spadek, czyli jak przejąć majątek po zmarłym

ładniejszy charakter pisma. Sam tylko się pod nim podpisuje. Taki testament nadaje się do kosza, bo trzeba napisać wszystko własnoręcznie. Odwołanie testamentu i zapisu Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament (także z zapisem windykacyjnym - od niedawna w testamencie notarialnym takim

Książka "Spadki, darowizny, testamenty" z "Gazetą Wyborczą"

poniedziałek, 9 stycznia 2012 roku. Czytelnicy znajdą w niej także informacje o nowościach - zapisie windykacyjnym i notarialnym rejestrze testamentów. Autorami poradnika są dziennikarze "Gazety Wyborczej" - Piotr Skwirowski, Marcin Czyżewski, Katarzyna Klukowska i Maciej Bednarek. Cena "Gazety

Jak zapisać ziemię w spadku

, której jest się właścicielem, można zapisać spadkobiercy w testamencie. Niezależnie od tego, czy jest to działka budowlana, czy rekreacyjna. Liczy się prawo własności. Rodzaje testamentów Najważniejsze to tzw. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (czyli spisany przez osobę

Jak zapisać ziemię w spadku

, której jest się właścicielem, można zapisać spadkobiercy w testamencie. Niezależnie od tego, czy jest to działka budowlana, czy rekreacyjna. Liczy się prawo własności. Rodzaje testamentów Najważniejsze to tzw. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (czyli spisany przez osobę

Notariusz prawdę ci powie. Za darmo

Borzemski. Notariusze przekonują, że sporządzenie testamentu notarialnego nie jest drogie. W zależności od jego treści maksymalne wynagrodzenie notariusza to 50-150 zł. Należy do tego doliczyć VAT oraz koszt wypisów. Zdaniem KRN testament notarialny jest bezpieczniejszy, bo osoba, której się on nie podoba

Jak przekazać ziemię w spadku?

rodzajów testamentów. Najpopularniejsze są testamenty zwykłe, czyli notarialny, własnoręczny i allograficzny (spisany przez osobę inną niż spadkodawca). Ten pierwszy - sporządzony przez notariusza - ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający

Zachowek dla pominiętych i wydziedziczenie

Zmiana partnera, założenie nowej rodziny zdarzają się coraz częściej. I często w testamencie zamiast dzieci pojawiają się konkubenci i np. ich dzieci z wcześniejszych związków. Może być też tak, że z jakichś powodów przykładny mąż albo żona, sporządzając akt ostatniej woli, pomijają w nim swoją

Spadek z zagranicy może być kłopotliwy [PORADNIK]

załatwianiu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku. Konsulat poinformuje też o zasadach dotyczących przejęcia spadku, może również wskazać polskie placówki adwokackie i notarialne, które pomogą podczas postępowania spadkowego. Wykaz naszych placówek konsularnych można znaleźć na stronie internetowej MSZ

Wydziedziczenie nie tak proste

proporcjach określonych w tych przepisach. Od pewnego czasu można jednak chronić testament przed zniszczeniem albo przed tym, że po naszej śmierci nie zostanie on odnaleziony. Pod koniec zeszłego roku ruszył Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Przy spisywaniu testamentu notariusz pyta spadkodawcę, czy chce

Na tropach spadku

sporządzonym w formie aktu notarialnego. Jeśli nie zostawimy testamentu, nasz majątek przejmą spadkobiercy ustawieni w kolejce do dziedziczenia przez kodeks cywilny (o dziedziczeniu ustawowym - czytaj w ramce). Porządkowanie dokumentów Niezależnie od tego, czy zostawiamy testament, czy nie, powinniśmy zadbać o

Spadek? Nie, rezygnuję

chwili odwołać zarówno cały testament (także z zapisem windykacyjnym - od niedawna w testamencie notarialnym takim zapisem można przekazać konkretny składnik majątku konkretnej osobie), jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy

Ziemia dla spadkobierców

. Ziemię można zapisać spadkobiercy w testamencie niezależnie od tego, czy jest to działka budowlana, rolna, czy rekreacyjna. Rodzaje testamentów Najważniejsze to tzw. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i ustny.Testament notarialny. Sporządzony w obecności notariusza. Ma formę aktu

Majątek w spadku dla konkretnej osoby [PORADNIK]

często ciągnęło się latami. Zapisz, komu chcesz Właśnie to zmienił zapis windykacyjny. Dziś w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba dziedziczy konkretny przedmiot. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy, nieruchomości, prawa

Majątek w spadku dla konkretnej osoby

często ciągnęło się latami. ZAPISZ, KOMU CHCESZ Właśnie to zmienił zapis windykacyjny. Dziś w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba dziedziczy konkretny przedmiot. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy, nieruchomości, prawa

Spadek daj, komu chcesz

testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą śmierci spadkodawcy. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być rzeczy (samochód, dzieło sztuki), nieruchomości (dom, mieszkanie, ziemia), prawa majątkowe, papiery wartościowe

Rewolucja w spadkach

spadkobierców do wydania danej rzeczy wskazanej osobie. Nie jest więc tak, że ta rzecz trafia bezpośrednio do tej osoby. I często na tym tle wybuchają spory, które kończą się procesami. Zapis i długi Zapis windykacyjny to zmieni. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca będzie mógł

Lepiej spytaj prawnika

dowiedzenia się o otrzymaniu spadku. JAK PODWAŻYĆ TESTAMENT Testament powinien być sporządzony zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności jeśli jest sporządzany w tzw. formie zwykłej. Powinien być w całości spisany ręcznie, podpisany i opatrzony datą. Możemy się zdecydować na testament notarialny, spisany

Dziedziczenie, spadki, testamenty - darmowe porady u notariuszy

To kolejna taka akcja notariuszy. - Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 r. - mówił w czasie niedawnej konferencji prasowej notariusz Maciej Chojnacki, ogólnopolski koordynator projektu. - Z roku na rok staramy się rozszerzać jego

Gospodarstwo w spadku

, zbiory znaczków czy monet... ABC testamentów Gospodarstwo rolne można więc odziedziczyć na podstawie testamentu. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj testamentu. Tych może być kilka. Najpopularniejsze są tzw. testamenty zwykłe - czyli notarialny, własnoręczny i ustny. Testament notarialny - sporządzony przez

Gospodarstwo rolne w spadku? Kto może dziedziczyć majątek rolny

, zbiory znaczków czy monet... ABC testamentów Gospodarstwo rolne można więc odziedziczyć na podstawie testamentu. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj testamentu. Tych może być kilka. Najpopularniejsze są tzw. testamenty zwykłe - czyli notarialny, własnoręczny i ustny. Testament notarialny - sporządzony

Kto powinien napisać testament?

spadkowego jego ostatnia wola byłaby w ogóle ważna? Jak najbardziej. Mamy bowiem trzy rodzaje testamentów zwykłych: **notarialny, **własnoręczny (tzw. holograficzny) i **ustny (tzw. allograficzny). ** Testament notarialny - to ten sporządzony u notariusza w formie aktu notarialnego. Jest teraz

Wzór pisma do notariusza

[data]Imię i nazwisko notariusza Wiemy, iż [powiązanie oraz imię i nazwisko zmarłego] od lat załatwiał/a wszystkie sprawy notarialne przez Pańskie/Pani biuro. Zmarł/a w dniu [data zgonu]. Teraz porządkujemy sprawy po Jego/Jej śmierci. Ponieważ w domu nie znaleźliśmy testamentu, a [powiązanie] mówił

Jak najlepiej przekazać majątek [INFORMATOR]

Wszystko zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Darowizna ma skutek natychmiastowy, testament działa dopiero po śmierci testatora. Przykład. Pani Alina przebywa w domu opieki. Odwiedza ją wnuczek, któremu obiecała swoje mieszkanie. Ale dopiero po śmierci – podkreśla. Jej koleżanka z pokoju obok

Co powinieneś wiedzieć o spadkach i testamentach?

. testamenty zwykłe. Czyli notarialny, własnoręczny i ustny. Testament notarialny. Sporządzony w obecności notariusza. Ma formę aktu notarialnego. Notariusz spisuje wolę testatora, potem głośno ją odczytuje. Jeśli sporządzający testament zgadza się z treścią, podpisuje się pod tym dokumentem. To samo robi

Dziedziczenie długów. Jak odrzucić spadek [INFORMATOR]

pozbawione także prawa do zachowku. Uwaga! Umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Warto wiedzieć, że zrzeczenie się spadku przed notariuszem dotyczy jedynie dziedziczenia ustawowego. Jeśli spadkodawca zostawił testament, to spadkobierca, który się zrzekł dziedziczenia, i tak może dostać po nim

Ostrożnie ze spadkiem!

darowizny musiałaby mieć formę aktu notarialnego. A po śmierci darczyńcy nie byłoby potrzeby przeprowadzania postępowań sądowych. Mieszkanie, samochód czy firma zapisane w umowie przechodziłyby po prostu na własność obdarowanego i mógłby on nimi swobodnie rozporządzać. Takich możliwości nie daje testament

Testament czy darowizna: jak przekazać mieszkanie?

. Takie postępowanie mogło (i nadal może, bo to rozwiązanie oczywiście ciągle istnieje) się ciągnąć latami. Ale to się już zmieniło. Teraz w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego

Spadek dla jednego? To nie takie proste

windykacyjny wzmacnia wolę testatora (tego, kto daje spadek), uwzględnia jego sugestie i reguluje sprawy spadkowe zgodnie z interesem spadkodawców. Dzięki nowym przepisom w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą

Mała rewolucja spadkowa

spadkobierców, ewentualne testamenty. W wyznaczonym terminie wszyscy (!) spadkobiercy spotykają się w kancelarii notarialnej. Między nimi nie może być -powtórzmy to raz jeszcze - sporu o podział spadku. Nie ma? To notariusz sporządza protokół dziedziczenia zawierający "zgodne oświadczenia spadkobierców

Jak przekazać darowiznę

: "Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione". Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy czy papiery wartościowe. Na przykład: rodzic dochodzi do

Testament czy darowizna

Takie pytania dręczą nas najczęściej w sytuacji, gdy chcemy pomóc dziecku, wnukowi, zapewnić mu dach nad głową i lepszy start w samodzielne życie. TESTAMENT CZY DAROWIZNA Darowizna działa od razu. Testament - po śmierci. Inaczej mówiąc, mieszkanie przekazane w darowiźnie od razu przechodzi na

W sobotę notariusz pomoże ci za friko

- To pierwsze, mamy nadzieję, że nie ostatnie, takie spotkanie - mówił niedawno na spotkaniu z dziennikarzami Lech Borzemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Notariusze czekają na klientów w 12 miastach: Białystok, NOT, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, Gdańsk, Teatr Wybrzeże, ul. św. Ducha 2

Oszust przejął kamienicę, a urzędnicy rozkładają ręce

- Od tej sprawy zaczynam wariować - mówi Adam Kozłowski. - My tu nie jesteśmy w stanie pojąć, jak możliwe jest to, co dzieje się z domem, w którym żyjemy. Wiadomo, że testament był sfałszowany. A jednak wszyscy są bezsilni, działa jakaś upiorna machina. My, mieszkańcy, czujemy się jak wkładka

Mieszkanie dla bliskich

urzędu stanu cywilnego. Urzędnik spisze i odczyta naszą wolę, a wtedy testament musimy podpisać my, urzędnik i świadkowie. Świadkiem testamentu nie może być jednak osoba, której w ostatniej woli zapisano jakąkolwiek korzyść, oraz jej bliscy. Możemy też wybrać testament notarialny, spisywany przez

Przekaż mieszkanie najbliższym. Skutecznie

urzędu stanu cywilnego. Urzędnik spisze i odczyta naszą wolę, a wtedy testament musimy podpisać my, urzędnik i świadkowie. Świadkiem testamentu nie może być jednak osoba, której w ostatniej woli zapisano jakąkolwiek korzyść, oraz jej bliscy. Możemy też wybrać testament notarialny, spisywany przez

Rodzina kwestionuje testament Nowosielskiego

Nowosielskiego. Mieszka w Krakowie, ma 73 lata i jest emerytowanym filologiem. Zakwestionowała spisany przed siedmioma laty testament, na podstawie którego Starmach wystąpił o nabycie spadku. - Jerzy Nowosielski nie był świadomy znaczenia swojego postępowania ani złożonego oświadczenia w formie aktu notarialnego

Nie tak łatwe dziedziczenie pieniędzy

wystąpić do sądu o przeprowadzenie tzw. działu spadku, czyli podziału poszczególnych składników majątku między spadkobierców. Ważne! Ustanawiając tzw. zapis windykacyjny w testamencie notarialnym, spadkodawca może przekazać poszczególne składniki majątku konkretnym osobom. PIENIĄDZE W MATERACU Zdarza się

Rewolucja w spadkach

do tej osoby. I często na tym tle wybuchają spory, które kończą się procesami. Wola najważniejsza Zapis windykacyjny to zmieni. W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca będzie mógł postanowić, że konkretna osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku, czyli jego

List ws. reprywatyzacji

"Dom". Należy podkreślić, że okupacyjne przepisy zakazywały nabywania nieruchomości od ludności żydowskiej, a więc nie było możliwości zawarcia aktu notarialnego z wpisem do ksiąg wieczystych. Pozostawała więc droga pełnomocnictw, testamentów, darowizn itp. - do realizacji po ustaniu okupacji

SPRAWY W SPADKU

spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia. Dopiero z takim dokumentem można się udać do banku i żądać wypłaty pieniędzy. Każdy ze spadkobierców dostanie tyle, ile wynosi jego udział w spadku. Może się zdarzyć, że właściciel rachunku za życia upoważnił kogoś z rodziny do dostępu do konta. W chwili

Notariusze pomogą zabezpieczyć majątek

Jest o czym rozmawiać. Według prezesa Krajowej Rady Notarialnej Lecha Borzemskiego ludzie odczuwają głęboki deficyt wiedzy prawnej, a temat bezpieczeństwa majątku rodzinnego jest jeszcze szerszy niż spadki i testamenty, które w zeszłym roku przyciągnęły tysiące na Dzień Otwarty Notariatu. Tym razem

Jak pisać testament?

bliskiemu pełne dane przechowującego dokument: **imię i nazwisko, **adres kancelarii, **numery telefonów. ** Testamenty dzielą się... Najpierw - na zwykłe i szczególne. TESTAMENTY ZWYKŁE Testamentów zwykłych są trzy rodzaje: **notarialny, **własnoręczny, **ustny. Na początek - ważne wyjaśnienie. Przyjęło

Jak działa zapis windykacyjny

, znów działa, ale o odzyskanie dawnej pozycji będzie trudno. Zapis - długi i zachowek Zapis windykacyjny - powtórzmy to wyraźnie - może się pojawić jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Chodzi o to, żeby zapis był precyzyjny i nie budził wątpliwości. Dzięki temu dziedziczenie

Zapis windykacyjny ułatwi przejęcie firmy po śmierci przedsiębiorcy

, znów działa, ale o odzyskanie dawnej pozycji będzie trudno. Zapis - długi i zachowek Zapis windykacyjny - powtórzmy to wyraźnie - może się pojawić jedynie w testamentach sporządzanych w formie aktu notarialnego. Chodzi o to, żeby zapis był precyzyjny i nie budził wątpliwości. Dzięki temu dziedziczenie

Mieszkanie w rodzinie

, która go sporządza, później ona musi podpisać testament, a po niej zrobią to urzędnik i świadkowie. Trzeba przy tym pamiętać, że świadkiem testamentu nie może być osoba, której zapisano w nim jakąkolwiek korzyść, ani jej bliscy. Prawo przewiduje także testament notarialny. Jest on spisywany przez

Pastor idzie na emeryturę, powstaniec maluje, czyli co notariusz miał w aktach

zjawiali się w tych przedwojennych kancelariach wszyscy, przedstawiciele najróżniejszych klas i stanów: urzędnicy, fabrykanci, artyści i bardziej anonimowe osoby prywatne. I różnych chcieli poświadczeń, plenipotencji, notarialnie spisanych testamentów, umów kupna i sprzedaży, darowizn. Czytanie tych

Rozwód z majątkiem w spadku [PORADNIK]

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, dziedziczenie po nim odbywa się na podstawie kodeksu cywilnego. Dziedziczą wszyscy uprawnieni wedle zapisanej w nim kolejności, czyli przede wszystkim najbliżsi: współmałżonek i dzieci. Ale rozwód i separacja to zmieniają. Czy były małżonek dziedziczy z

Rozwód z majątkiem w spadku

Jeśli zmarły nie zostawił testamentu, dziedziczenie po nim odbywa się na podstawie kodeksu cywilnego. Dziedziczą wszyscy uprawnieni wedle zapisanej w nim kolejności, czyli przede wszystkim najbliżsi: współmałżonek i dzieci. Ale rozwód i separacja to zmieniają. BYŁY MAŁŻONEK NIE DZIEDZICZY Z

Mieszkanie w spadku

. ** Pani Krystyna może też wybrać testament notarialny. Jest spisywany przez notariusza i ma formę aktu notarialnego. Taki dokument kosztuje ok. 61 zł plus ok. 15 zł za wypisy (gdy zawiera tylko powołanie spadkobiercy lub kilku spadkobierców) lub ok. 184 zł plus ok. 30 zł za wypisy (gdy zawiera jeszcze

Mieszkanie w spadku

też wybrać testament notarialny. Jest spisywany przez notariusza i ma formę aktu notarialnego. Taki dokument kosztuje ok. 61 zł plus ok. 15 zł za wypisy (gdy zawiera tylko powołanie spadkobiercy lub kilku spadkobierców) lub ok. 184 zł plus ok. 30 zł za wypisy (gdy zawiera jeszcze zapisy, polecenia lub

Trudne dziedziczenie

wnuk dostanie mieszkanie. Właśnie zmienił to zapis windykacyjny. Dziś w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego - to warunek konieczny! - spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba odziedziczy konkretny przedmiot. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być nieruchomości, rzeczy, prawa

Gospodarstwo w spadku

to samo robi notariusz. W testamencie trzeba podać datę spisania dokumentu i zapłacić za niego kilkadziesiąt, góra - sto kilkadziesiąt złotych. Uwaga! Nieodczytanie testamentu - tak jak każdego innego aktu notarialnego przed jego podpisaniem - oznacza jego nieważność. Testament własnoręczny - jest

Co robić ze spadkiem

warunki: * do kancelarii muszą przyjść wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (czym się różnią, piszemy niżej); * między nimi nie może być żadnych sporów o podział spadku; * notarialne poświadczenie dziedziczenia dotyczy wyłącznie tych spadków, które

Trudne spadki - pytania i odpowiedzi

testamenty. Wspólności majątkowej nie ma także wtedy, jeśli małżonkowie przed zawarciem małżeństwa zawrą umowę rozdzielności majątkowej (intercyzę). Taka umowa zawsze wymaga formy aktu notarialnego. Rozdzielność majątkową można ustanowić też w trakcie trwania małżeństwa. Decydując się na taki krok

Kronika życia Jana Długosza

znaku notarialnym, bo już w podpisie notarialnym wystąpił jako Jan Długosz, syn Jana z diecezji gnieźnieńskiej. Powiew humanizmu docierał do Polski, unia florencka z Kościołem wschodnim z 1439 r. dowodzi bliskich kontaktów kręgu uczonych z Rzymu i Konstantynopola. Moda na grekę pojawiła się wcześniej, w

Mieszkanie dla bliskich

dokumentem, a po niej robią to urzędnik i świadkowie. Nie może też zabraknąć daty sporządzenia takiego testamentu. ** Pani Hanna może też postarać się o testament notarialny. Jest spisywany przez notariusza i ma formę aktu notarialnego. Taki testament kosztuje 61 zł plus ok. 15 zł za wypisy (gdy zawiera

FAQ. Związki partnerskie, kiedy notariusz nie pomoże

partner to osoba obca. Finanse - Sprawy zdrowotne to właściwie jedyna dziedzina, którą jako tako da się załatwić na drodze notarialnej - mówi Wodzyński. - Z kwestiami finansowymi jest znacznie gorzej. Dziś nie ma możliwości wspólnego opodatkowania partnerów, nawet jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE